Tagovi

Neovisna Hrvatska kao prijevara stolje?a? (ne-programirani kaos?)

Postoje politi?ke i društvene situacije koje valja analizirati, a ne zna se otkuda po?eti- upravo takvo je stanje danas u Hrvatskoj koja prolazi ovih tjedana duboku i ozbiljni krizu – gospodarsku, politi?ku, moralnu, krizu koja je usporediva samo s ratnim godinama. Tada je bio u pitanju opstanak Hrvatske, a ovo stanje (ne)programiranog kaosa podsje?a na ta vremena.

VIŠESTRANA?JE NASUPROT JEDNOUMLJU
I neminovan je mali vremeplov: Naime, prisje?am se jednog dana u životu koji je bio prekretnica za Hrvatsku, a i meni osobno je ostao u posebnom sje?anju – osniva?ka skupština HSLS-a u Zagrebu, u svibnju l989. kada sam pozdravio, na svoju ruku, osnivanje prve nekomunisti?ke stranke u Hrvatskoj, uvjeren da je višestrana?je demokratskiji model od dotadašnjeg jednoumlja. Držao sam tada da je politi?ka utakmica više stranaka logi?na kako bi se monopol jedne stranke eliminirao, a gra?ani uklju?ili u politi?ko takmi?enje kreativno, s mnoštvom inicijativa i s razli?itih politi?kih programa.
Danas, u jeku krize, pitam se koji su rezultati prekretnice i da li je višestrana?ki sustav omogu?io demokratski pomak? I osnovno - da li imamo više sloboda i prava, da li živimo kvalitetnije? ?itaju?i vlastite kolumne u zadnje dvije i po godine i sam se iznena?ujem preciznim dijagnozama, te predvi?anju doga?aja. Davao sam i neke prijedloge, sugerirao i neke politi?ke poteze odnosno rješenja, i naravno, u društvu gdje prevladava autizam, malo je bilo vajde od toga.

ZAJEDNI?KI NAZIVNIK – SVE LOŠIJI ŽIVOT
Danas ja zamalo nemogu?e svesti kompliciranu situaciju na nekoliko zajedni?kih nazivnika. Ipak, ono što je bjelodano je da se posljednjih sedam godina vladavine HDZ-a i politi?kih satelita, živjelo sve lošije i da se ipak nazire kraj ove (straho)vlade i (ne)programiranog kaosa, temeljenog na poricanju realnosti i svakovrsnim obmanama - lažima. U Hrvatskoj danas nitko nikome ne vjeruje, poljuljani su li izgubljeni mnogi autoriteti, projekt dr. Tu?mana i HDZ-a «neovisna Hrvatska» u samo 20 godina razgoli?en je u nemilosrdnom streap-teasu, sve do toga da neki neostvareni projekt nazivaju «prijevarom stolje?a». Ne bih bio toliko strog u ocjenjivanju, postojale su i postoje neke objektivne okolnosti (rat, svjetska gospodarska kriza), no uzevši samo jedan, klju?ni kriterij i pitanje - ŽIVIMO LI BOLJE DANAS NEGO DO l990/ l99l. izravan je odgovor: U VE?INI NE…
Hrvatski projekt neovisnosti doveo nas je u situaciju da se o?ekuje pad prve hrvatske vlade jer je životni standard ve?ine gra?ana skroman, siromaštvo se širi poput epidemije a ozra?je je depresivno, mazohisti?ko i kaoti?no. Tražiti uzroke tome može se nekom drugom prilikom – repovi iz socijalisti?kog vremena, poslušni?ki mentalitet hrvatskog naroda, strah od promjena, fatalizam, egoizam, taština politi?ara, neznanje, manipulacije .. ili sve zajedno i još ponešto – ku?a gori, valja nam gasiti požar.
Politi?ke stranke prokockale su mnoge šanse, pluralizam, višestrana?je, pravna država, slobodni mediji… kao temelji demokracije, jedva da i postoje. Gledaju?i i slušaju?i ovotjedne vijesti o Sanaderu, Polan?ecu, Kosorici, Šeksu, Hebrangu, Friš?i?u, Pupovcu, Milanovi?u, ?a?i?u. Jakov?i?u… pomišljam da smo se vratili 30 –40 unatrag. Predsjedništvo HDZ-a jednako je onom Predsjedništvu CK SKH (SKJ), izrazi nekadašnje bezrezervne potpore podsje?aju na nekadašnje izraze bezrezervne podrške Titu, Savki, Tripalu. Milki Planinc…
Pamet - znanje, rad, poštenje…. ni ranije ne baš na cijeni kao da su definitivno protjerani iz Hrvatske. Nekadašnja politi?ka klasa (kasta) otu?ena od naroda danas je politi?ki establishment koji raspravlja tjednima o tome tko laže a tko govori istinu, Sabor RH i medijska scena kao da slave GLUPOST-NEZNANJE, NERAD i NEPOŠTENJE. Gase se televizori ili se prebacuje na TV kanal sa Šeherezadom, nogometom... gra?ani štite ono malo duhovne higijene što je ostalo.

VLADA J. KOSOR - BEZ ODGOVORNOSTI
Nekada je na sastancima SK klju?na rije? bila ODGOVORNOST, bilo je i sankcija prema neodgovornima, svakih nekoliko godina protreslo se partijsko ?lanstvo - danas se ODGOVORNOST jedva spominje. Konkretno, zar je mogu?e da vlada Jadranke Kosor nema trunke odgovornosti i ne podnosi ostavku kada je mnogima jasno da je program gospodarskog oporavka mrtvo slovo na papiru, da ova vlada nema legitimitet, da je gra?ani više ne žele?? Prodane zlatne koke Hrvatske (INA, Pliva, afera Podravka..) i problemati?na državna poduze?a samo su dio stotina afera koje potresaju Hrvatsku, milijarde eura inozemnog duga, nova zaduživanja, oko 300 000 nezaposlenih, falsificiranje volje naroda – primjer s referendumom o Zakonu o radu.. …bili bi, u normalnoj državi, dovoljni da se otvoreno Saboru i narodu kaže:
«Ne znamo, nismo u stanju rješavati nagomilane probleme, evo ostavke…»
Da, ali pitanje svih pitanja je: kome predati vlast?? Ho?e li ovi koji do?u biti bolji, ne?e li krasti jednako kao ovi do sada…?? Blijedi i kolebljivi SDP i Milanovi?, Radimir ?a?i? koji kokoda?e o odgovornosti vlade, a iza sebe ima dvoje mrtvih na cesti u Ma?arskoj, Jakov?i? osumnji?en za aferu s Hypo bankom, Hrelja kojem je do interesa umirovljenika kao do lanjskog snijega?? Unutarstrana?ki dijalog ne postoji, dominira boljševi?ki mentalitet gdje je hijerarhija sve, a ?lanstvo svedeno na glasa?ku mašineriju, sli?ni politi?ki programi, samoljubivost i nepogrešivost strana?kog vodstva, nadigravanja i politi?ka prepucavanja stvorila su od Sabora politi?ki teatar (evo, ovih dana u njega se vra?a velemajstor glume Ivo Sanader..), mediji otklizali u senzacionalizam… sumorna je slika današnjice gdje nasuprot vladaju?ih nije profilirana snažna i uvjerljiva oporba.
Ucijenjeni smo od HDZ-a (tko je protiv vlade, taj je protiv ulaska Hrvatske u EU, tko je protiv sadašnje vlade je protiv borbe protiv korupcije), ucjenjuje nas i Haški sud topni?kim dnevnicima, širi se iluzija o Europskoj zajednici kao ?arobnom brijegu na koji se valja uspeti, i sve ?e biti druga?ije, bolje... Kao da ?e nam Bruxelles i Strassbourg rješavati gospodarska pitanja, instalirati pravnu državu, smanjiti broj državnih ?inovnika, rješavati moralna pitanja…???

PRIJEVREMENI IZBORI – ODMAH, KUD PUKLO DA PUKLO
I ma kako nemali velikih izbora, SMJENJIVOST politi?kih garnitura je tako?er jedan od temelja višestrana?ja i demokracije. Dakle, izglasati nepovjerenje sadašnjoj vladi, PRIJEVREMENI IZBORI, ODMAH, kud puklo da puklo…Reforme i rezove mogu provesti samo stranke s jakom parlamentarnom snagom (ve?inom) stoga nema druge do provjeriti težinu pojedinih stranaka u glasa?kom tijelu. Prije toga, donijeti novi izborni zakon, provjeriti bira?ke popise, osigurati transparentnost u financiranju politi?kih stranaka, izbornih kampanja... što su samo neke pretpostavke za poštenije izbore na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Zaista se pitam kakav debelokožac mora biti gradona?elnik Virovitice Ivica Kirin, kada i pored priznanja o zamra?enih l7 milijuna kuna, ni ne pomišlja na ostavku??
Još prijedloga?
Umjesto sramotnih oprosnica koje valja ukinuti, postrožiti zakone u vezi mita i korupcije – kada bi lopine znale da ih o?ekuje 20-30 godina zatvora za po?injena krivi?na djela, nisam siguran da bi se baš tako nonšalantno upuštali u plja?ke. Zastupnici u Saboru trebaju biti odgovorni ne samo politi?koj stranci nego i bira?ima u izbornoj jedinici. I sasvim novo: zbog dosadašnjih neispunjavanja saborskih obveza i stanja u zemlji, zakonom onemogu?iti dva mandata u Saboru RH...
Prora?unski deficit rješavati nacionalizacijom imovine dokazanih plja?kaša, depolitizirati pravosu?e, policiju, vojsku.., otvoriti paketom mjera strana ulaganja. Profesionalnost, znanje.. uzeti kao primarne u zapošljavanju, strana?ke podobnosti i klju?eve svesti na minimum. Reformirati porezni sustav, obrazovanje i znanost stimulirati svim sredstvima, poticati humanitarni rad, solidarnost, mecenatstvo.
I ne na kraju: svatko od nas ima se pogledati u ogledalo, priznati zablude i lutanja, riješiti se autizma i okrenuti se budu?nosti kao izazovu i novom dobu koje ra?a boljitak i koji ova bogomdana zemlja i narod, zaslužuju.
Bez drasti?nih lomova okoštalog, bez preslaganja kockica mo?i, bez op?e katarze, bez znanja, rada i poštenja kao osnovnih poluga u rukama mladih i mla?ih, bez ODGOVORNOSTI prema sebi i drugima, neovisna Hrvatska bi se mogla pokazati iluzijom, ?ak prijevarom stolje?a.
(Ne)programirani kaos i ovu prijevaru još nije kasno sprije?iti.

(Napomena:redovna kolumna na www.virovitica.info)

Komentari

Ljubo, pa ti si idealist !

prema tvom naputku :
"I ne na kraju: svatko od nas ima se pogledati u ogledalo, priznati zablude i lutanja, riješiti se autizma i okrenuti se budućnosti kao izazovu i novom dobu koje rađa boljitak i koji ova bogomdana zemlja i narod, zaslužuju.
Bez drastičnih lomova okoštalog, bez preslaganja kockica moći, bez opće katarze, bez znanja, rada i poštenja kao osnovnih poluga u rukama mladih i mlađih, bez ODGOVORNOSTI prema sebi i drugima, neovisna Hrvatska bi se mogla pokazati iluzijom, čak prijevarom stoljeća.
(Ne)programirani kaos i ovu prijevaru još nije kasno spriječiti. "
bi mogli graditi i svjetski komunizam :-)

Bert

Tko je glasao

ljubo, poznato ti je da

ljubo, poznato ti je da stariji u pravilu idealiziraju vrijeme kad su bili mladji i da taj subjektivizam starijih cesto zna potpuno onemoguciti njihovu "objektivnu" analizu tog proslog vremena i njegovu usporedbu sa ovim sadasnjim vremenom.
da bi to izbjegli nuzno se moramo rukovoditi nekim objektivnim parametrima!
usporedjivati jednostranacje sa visestranacjem, sa aspekta politickih i socioloskih znanosti, mozes jedino u situaciji kad zelis prednost jednog politickog visestranacja jos vise glorificirati pred onim nazalnim, jednostanackim.
niti jedan jednopartijski sustav ne moze biti bolji od visestranackog, jer sa aspekta demokracije, u totalitarnim(jednostranackim sustavima) demokracije uopce nema, dok i u najgorim oblicima visestranajca(tipa ovog naseg "tranzicijskog", postotalitarnog) postoje bar neki demokratski procesi, potpuno nezamislivi u totalitarnom drustvu.
znaci, ni eksplicitno, a ni implicitno, jednopartijski totalitarizam ne mozes pretpostaviti niti jednom obliku pluralnog drustvenog uredjenja a da ne ispadnes smijesan.
ako nam je demokracija taj objektivni parametar, a trebala bi biti...hrvatsko postotalitarno drustvo je daleko naprednije od bivseg totalitarnog, jugoslavenskog drustva!..i po tom pitanju se nema sto diskutirati!

u hrvatskoj se zivi losije nego li prije par godina, ali to losije je neuporedivo bolje nego sto se zivjelo u bivsoj jugoslaviji.
govorim o objektivnim parametrima(bdp-u po glavi stanovnika i samom standardu), a ne o subjektivnom osjecaju po kojemu se cesto pripadnici drustva u oskudici, izolirani od svijeta, osjecaju "bogatiji" pred onima koji su objektivno bogatiji!:)
pripadnici takvog drustva u izolaciji ni ne znaju za nesto bolje, ili to bolje nemaju u svom zivotnom okruzenju, tako da im se ni frustracija nema na osnovu cega razviti, za razliku od onih drugih (mi!) koji ziveci daleko bolje nego li oni, sa tom frustracijom imaju ozbiljnih problema.
znaci, u bivsoj jugoslaviji su se ljudi samo subjektivno osjecali bogatijim, dok su objektivno bili daleko siromasniji nego li mi danas!
pojedinacno, a i u prosjeku... u hrvatskoj se danas daleko bolje zivi nego u bivšoj jugoslaviji

uz sve ovo sto se danas dogadja sa hrvatskom(gospodarska kriza i postotalitarni atavizmi) hrvatska je neuporedivo bolje drustvo, nego sto je bilo ono u bivsoj jugoslaviji, jer kad odbijes "staracku" nostalgiju i onaj izoalacijski subjektivizam pojedinca u drustvu oskudice..ne preostaje ti niti jedan objektivni parametar koji bi govorio drugacije!?

o vlastitoj razocaranosti mozemo govoriti(i imamo o cemu), ali ne u kontekstu nostalgije za tim proslim vremenima.

Tko je glasao

hm,hm...

@Edi 3
Totalitarna društva treba precizno dijagnosticirati. Tvoje je mišljenje jedno od mnogih, pa me zanima što je s drugim mišljenjima?? Pa ono malo istraživanja javnog mnijenja pokazuje da ljudi misle da se onda živjelo mnogo mirnije, skromnije, sigurnije, a tko je želio raditi imao je i viši standard. Titova Jigoslavija, posebno od 60-tih godina prošlog stoljeća imala je najliberalniji sustav od svih istočnoevropskih zemlaja, kao i životni standard. Dogodila se industrijalizacija kao jedinstven primjer u svijetu, socijalna država išla je tako daleko da je na stotine tisuća tradnika dobilo stanove solidarnosti itd.
Ima nešto nostalgije za tim vremenin, ali u Hrvatskoj se ipak ne živi bolje danas nego u Titovoj Jugoslaviji.Kažem, ne treba polaziti od pojedinaca, treba polaziti od SVIH članova duštva.
A to što ti i ja možermo slobodno laprdati na pollitici privid je demokracije. Ti i ja smo moćni onoliko koliko su nam debela konta i koliko imovine imamo i kako s njima otvarama razna vrata. Današnja demokracija je u mnogome formalna - imamo prava svi, ali oni imućniji uzimaju si drsko što im treba i koliko im treba. Da ne govorimo o strančarenju koje uništava sve demokratske inicijative danas, političke stranke, dvije, dirigiraju gotovo na jednouman način većinu političkih kretanja.
A koliko je bolje, uvjerim se kada odem navečer u kratku šetnju (zbog zdravlja ne mogu duže) I KADA vidim grad u pustoši, PRAZNE LOKALE, ŽIVOG STVORA U SuBOTU NAVEČER NA ULICAMA I TRGOVIMA.. GDJE JE TU GROZNICA SUBOTNJE VEČERI??? Grad ima oko 25 000 stanovnika... SATIMA SJEDIM UZ NOVINE U NAJBOLJEM RESTORANU GRADA, TEK TU I TAMO netko zaluta...Ne vjerujem da je osim Zagreba , Rijeke i Splita, i još ponekog turističkog grada, drugdje puno bolje. I ne znam na koje ti parametre misliš, pa Hrvatska u većini parametara nije dosegla parametre iz soc. vremena - BDP, prihodi od turizma, razvijenost industrije, pet puta smo zaduženiji nego Jugoslavija l990., vanjsko-trgovačke bilance.. U na s ovo malo stabdarda je rezultata masovog uzoimanja kreditra po dalkeko nepovoljnijim uvjetima nego što je bio u Titovoj Jugoslaviji.
Prvo odluke Ustavnog suda, a kada se jučer SANADER POJAVIO U SABORU, SRDAČNO SE POZDRAVLJAJUĆI S KOLEGAMA, SHVATIO SAM DA JE OVO DEFINITIVNO SUMRAK HRVATSKE DEMOKRACIJE. Asocira me ovaj upad u parlament na upade Miloševića u Yu sustav.
A prave tragikomedije sa Sanaderom i HDZ-om, oporbom... u glavim ulogama tek slijede.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

ugrubo receno, totalitarizam

ugrubo receno, totalitarizam je politicki sustav u kojemu jedna politicka opcija ima apsolutnu vlast kroz koju kontrolira gotovo sve segmente u drustvu.
svaki jednopartijski sustav je totalitaran!
hrvatska je pocetkom devedesetih uvela visestranacje, ali je i cinjenica da je hdz do kraja devedesetih imao gotovo apsolutnu vlast, medjutim..opozicija je ipak imala mogucnost javnog djelovanja(i djelovala je) i ta hadezeovska apsolutna vlast nije uspjela kontrolirati cijelo drusvo.
za hrvatsku u tom periodu mozemo reci da je bila postotalitarna i sa niskim stupnjem razvoja demokracije, ali je ne mozemo nikako nazvati totalitarnom.. kao sto je bilo bivse jugoslavensko drustvo.
cinjenica je da se nekad zivjelo mirnije, skromnije i sigurnije, ali ipak u okvirima jednog drustva u oskudici.
vjerujem i da se pripadnici africkih plemena danas osjecaju najsretniji, ali objektivno, zive u teskoj oskudici i umiru mladi.
svi smo mi zrtve potrosacke (ne)svijesti, koja nas uprkos obilju tjera da budemo nestretni(jer zelimo uvijek vise i neki u nasem okruzenju imaju daleko vise od nas) i frustrirani, ali to pak nema nikakve veze sa hrvatskom drzavom i drustvom, jer se radi o globalnom fenomenu potrosackog drustva.
ljubo, kad se raspravlja o standardu i kvaliteti zivota u jednom drustvu, tad se ipak kao kriterij uzimaju objektivni faktori(standard i kvaliteta zivota), a ne subjektivni stavovi pojedinaca.

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss, Kaj se tu

Ljubo Ruben Weiss,

Kaj se tu treba diagnosticirati?

U 60-ima smo bili mladi, islo se je na plesnjake i popila se je mozda jedna kola ili pojel sendvic. Sedel je svako na svojoj klupi, cure cekale da neko dojde po njih, a decki su bili vredni plesaci i isli od cvijeta do cvijeta i trazili ljubav zivota. Na izlete smo isli sa vlakom i skupljali medju sobon lovu, za koju se je kupila hrana i pijaca. Snalazili smo se na svakakve nacine.

Ak je neko i isel u lokal, taj je znal sjedet cjelu vecer uz kolu ili pivu. Jucer sam se nasel s jednim prijeteljem i presli na pivu. Lokal je bil pun, a pilo se je u akordu.

Rista, nema vise rokenrola, nema one povezanosti mladezi, no to ne lezi na drzavi nego na visokom standardu i sto svako u svakom vidi konkurenciju. Brat brata ne pozna zbog novcih.

U selu kod mene nema kuce koja nema barem jedan auto, a bogme ima i takvih koji nemaju ni obradjeni vrt, a ni jednu kokos. Polja su im zapustena, i raste drac veci od metra i jamraju da im je tesko.

Obradjival sam ovu godinu mali vrt i nisam skoro uopce moral it na plac, cak sam puno stvari i drugima podjelil.

Tko je glasao

Živi svjedok

Čak sam i ja dobil nekaj iz tog vrteka.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Glas za sebe, glas za bolje sutra.

Mjesecima se na ovim stranicama laprda o načinu kako unaprijediti društvo u kojem živimo, mjesecima se kritizira i pljuje politička elita kojoj nepotizam i samoljublje nisu strani i što na kraju bude?

Ljubo Ruben glasa sam za sebe, legalnim (no ne i moralnim) načinom gura svoja promišljanja u prvi plan, što bi tek radio da ima stvarnu moć?

A u "dosjeu" ima i nelegalno "više accounta" nabijanje glasova, milina.

Zamislite Ljubu na mjestu glavnog urednika pollitika.com.

Ljubolitika.com.

Tko je glasao

ognjištarci protiv Lj.R.W-a

Moj glas ZA dolazi nako što vidim da jedna ista grupa, sa manjim varijacijama, mjesecima, MINUSIRA moje dnevnike. Kao reagiranje na to je moj ZA mom dnevniku,. Na kraju, "AKO JA NEĆU SEBI, TKO ĆE MI, i ako sam ja sam - što sam, i ako ne sada, kada?" (TALMUD, Pirke avot). To je legitimna talmudska poslovica, i ja se je samo držim i u ovim slučajevima, Pa ako autor ne stoji iza svog dnevnika, zašto bi uopće netko drugi stao iza njega??
Predloži Mraku da se ta opcija glasovanja izostavi, ali onda i vi ognjištarci prestanite čoporativno lajati: av, av, av, av... ili poput osica, zujati. Ne radite to samo s mojim dnevnicima, poznato je to i osjetili su na svojoj koži mnogi ovdje.
Kome se da, ja za to nemam vremena - neka pažljivo analizira moje dnevnike i ocjene njih. Vidjet će kako su OGNJIŠTARCI dobro uvježbana, ratnička grupa mada je rat odavno završio. Osim tebe i Moloptova, i pokojeg ognjištarca, nitko od vas se se i ne upušta u rasprave o temama nego jednostavno MINUS. Ali ne minusirate vi dnevnik, vi minusirate mene kao sobu. A za to mi se, vjerujete., ŽIVO FUČKA... ZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, vidim vas kao mušice, zločeste, zlobne i dosadne..
Kakvi sad opet accounti, kakvi klonovi.?? Samo indicije.. Svi osumnjičeni da su moji klonovi su odrđene osobe. One su toliko povrijeđene sumnjama da ni na zamolbu neće natrag na portal. NISAM IMAO DUPLIĆE NI TADA, NEMAM IH NI SADA.
Rebel, koliko ti se to puta mora ponavljati??? Ti mora da si slijep pri zdravim očima ili je već počeo Alzheimer?? Rano je za ALZHEIMER, RANO...
Ajd sada ako imaš nešto o temi dnevnika.. Bojim se da je to tebi ipak poveći intelektualni napor?? Literatura ti je manji napor, to znaš pisati, pa se vrati njoj i ne zuji mi non stop oko glave. I kada opet potegnete takva gliupava pitanja, nadam se da ću moći zaobići ih.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Bravo!

Vrhunac je dostignut, pronađi "to" u Talmudu i opravdaj nešto što se ne može opravdati.

Ognjištarac sam majko, Ljubo mi je dao takvo ime
kad sam žedan daj mi kravlje vime, kad sam gladan
skuhaj čorbe fine.

Kad se najedemo, sjedit će mo oko vatre
minuse na pollitici dijeliti do u kasne sate,
Židovi, crnci, Srbi i lajave tete,
naše su najdraže mete.

Jooooooooj!

PS Gusle su podloga ( nisam to morao napominjati al eto).

Tko je glasao

Cijenjeni kolega Weiss,

Čitajući Vaš dnevnik, stekao sam dojam, da neki odnosi unutar političkog i privrednog hrvatskog korpusa, prema Vašim tezama, zavrijeđuju ekskluzivno pravo, da se pripišu samo hrvatskoj političkoj i privrednoj sceni, te da zapravo u bitnim karakteristikama, u svijetu, nemaju slićnosti s ni jednim procesom.
Oprostite, kolega, ali ta Vaša teza ne pije vodu. Vi biste, dragi kolega, to samo htjeli, ali je teza nategnuta, a i Vi ste toga sigurno svjesni. Svjesno izvrtanje činjenica i uporaba u građenju priče, otvara pitanje Vaše savjesti, a tu smo već na klizavu terenu.

Vaš „ključni kriterij“- ŽIVIMO LI BOLJE DANAS NEGO DO 1990/91, zapravo je smješan, nama koji nismo spavali do 1990. već smo tada živjeli i radili, a svakako odgovor na to pitanje ne može biti : U VEĆINI NE........

Vi zapravo zazivate povratak na neke socijalističke odnose, a da pri tom ne dajete ni jedan argument mlađim čitateljima, koji nisu živjeli tada, odnosno nisu osjetili taj period na svojoj koži.
Moram li Vas podsjetiti na redove za benzin (par-nepar)? Možda na redove za kavu ili crni hljeb? Da li Vas stvarno moram podsjećati na galopirajuću inflaciju u državi koja je imala, kako neki kažu izgrađen sustav? Treba li Vas možda podsječati na „slobodu tiska“ ili pak na famozne članke krivičnog zakona koji su tretirali tzv. „uvredu ličnosti“?
Sve to, dragi kolega, a da ni slova nisam izrekao o političkim zatvorenicima i tisućama „disidenata“, koji su zbog drugačijeg mišljenja potjerani u egzil. Što je s tisućama ekonomskih iseljenika?
Dragi kolega, nije nas hrvatski projekt neovisnosti unazadio, već je to učinila negativna selekcija, za koju, priznat će te, snosimo i mi ne malu odgovornost. Pa, nije nam nitko kriv, što nismo bili u stanju, animirati gotovo 60% inertnog biračkog tijela
Što se pak tiće „partijske odgovornosti“ i o tome bismo mogli raspravljati, koliko se ja sjećam, postojala je odgovornost i „odgovornost“, kao što je, a toga će te se i Vi sigurno sjetiti, postojala i PODOBNOST.

Htjeli smo PROMJENE, neke drugačije odnose, kapitalizam i tržišno natjecanje, htjeli smo demokraciju, a još živimo po socijalističkim uzusima, malo raditi i nešto imati, pa vrijeme je da se osvjestimo, jer ako hoćemo u ovim novonastalim odnosima preživjeti, onda moramo puno raditi da bismo nešto imali.
Nitko Vama, cijenjeni kolega, danas ne brani i ne nameće za koga će te glasovati, Vaše je to pravo i obveza, ali Vas to pravo obvezuje, da se prilagodite volji večine, bez obzira da li se Vi s tom voljom slažete ili ne.
Vi se potrudite animirati što veći broj svojih istomišljenika, da izađu na izbore i da možda nešto promjene na političkoj sceni Hrvatske.
Na kraju, dragi kolega, niti je Hrvatska „iluzija“, a još je manje „prijevara stoljeća“, ona je priznata država (na žalost nekih), a na nama je da tu državu uredimo da postane što bliža našim željama. Zazivati ulicu, kao što to neki rade na pollitika.com, sasvim je deplasirano.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pitanje savjesti ili pitanje egzaktnih činjenica???

Poštovani kolega Molotov,
u prirodi je ljudi da uspoređuju vremena, posebno ako su imali priliku (ili nepriliku, kako želite) živjeti u dva društveno politička sustava odnosno države.
I drugi su primijetili, pisati o slabostima ovog sustava ne znači zanemariti slabosti prijašnjeg sustava. Moja savjest u tom pogledu je čista, jer sam bio kritičan prema ranijem sustavu, a kritičan sam i prema sadašnjem. Da nisam bio, onda bih vjerojatno do zadnjeg daha branio prijašnji sustav. Umjesto toga, na JAVNOJ sam sceni opredijelio se za višestranačje uvjeren da nam nosi upravo ono čega nam je u prijašnjem sustavu nedostajalo: POLITIČKU KONKURENCIJU.
Nadao sam se da ona za posljedicu ima:
l. BLAGOSTANJE, (viši osobni i društveni standard),
2.PRAVEDNIJE DRUŠTVO (pravo, pravdu, pravnu državu),
3.VIŠE PRAVA I SLOBODA UKUPNO, uključujući neovisnost odnosno suverenitet hrvatske države.
Dvadeset je godina sasvim solidno razdoblje za inventuru i slobodan sam ustrvrditi da sam rezultatma RAZOČARAN. Nije to tema ali navođenjem bar pet-šest indikatora dalo bi se pokazati da mjerljive veličine pokazuju zaprepaščujući nazadak (BDP, stopa nezapolenosti, inozermni dug itd.). Stupanj odgovornosti vladajuće garniture nije veći, dapače, otuđenost vladajuće kaste od naroda je jednaka, ako ne i veća nego ranije.I ono što me uspunjava jezom, jest činjenica da sadašnja vladajuća stranka nema elementarne odgovornosti prema narodu već ga gura u - nasilje.
Radi se o GRČEVITOJ ŽELJI zadržavanja vlasti (i privilegija), nepriznavanju volje naroda o čemu svjedoči izbjegavanje prijevremenih izbora. Politički teatar, sveden na grozomorno strančarenje i grube manipulacije nema veze s redovima za kavu, par-nepar susavom itd. Ona vlast (socijalistička) je priznala rezultate izbora, ova današnja ni ne pomišlja provjeriti svoju snagu na izborima na nacionalnoj i lokalnim razinama. Da sada ne idem u usporedbe da je ona vlast mogla organizirati ekonomiju da proizvodi i prodaje borbene avione ("Galeb"), a ova vlast raspolaže s tri i po borbena aviona i razmišlja predati čuvanje hrvatskog neba, npr. Italiji. Nema hrvatske puške na hrvatskom ramenu, niti hrvatske lisnice u hrvatskom džepu. U tom pogledu ne da se radi o prijevarama, zaista se projekt neovisne Hrvatske, u tom kontekstu, može nazvati prijevarom stoljeća.
Meni je, kao i Vama, vjerojatno zbog toga žao, jer mislim da ova BOGOMDANA zemlja može, treba i zaslužuje daleko bolje i više.
Uz pozdrav,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ops!

Nadao sam se da ona za posljedicu ima:
l. BLAGOSTANJE, (viši osobni i društveni standard),
2.PRAVEDNIJE DRUŠTVO (pravo, pravdu, pravnu državu),
3.VIŠE PRAVA I SLOBODA UKUPNO, uključujući neovisnost odnosno suverenitet hrvatske države.

Prvo, dužan sam Vam ispriku cijenjeni kolega @Weiss, ja sam Vas zapravo sasvim krivo procjenio i tretirao. Pa Vi ste zapravo nepopravljivi IDEALIST, zapravo šteta je što su Vaši ideali u domeni UTOPIZMA.

Ne mogu vjerovati, da ste Vi očekivali da će se sve te Vaše lijepe želje ostvariti u državi, koja ne samo da je imala krvavi rat za samostalnost, već je praktički provela neku vrstu revolucije (jer promjena sistema to jest). To što ste Vi očekivali da će se desiti preko noći (jer povjesno gledano, 20 godina je ništa), možda će osjetiti tek naši unuci, ako ne tek praunuci.
Puno će vode proteći ispod savskog mosta, dok ova država bude imalo nalik na ove Vaše lijepe želje, ali ipak utopističke.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Lipši magare dok trava naraste ...

imala krvavi rat za samostalnost

Ispravak!: imali smo oružani sukob za otcijepljenje, kako bi bez pitanja naroda, komad po komad bivše države ugurani u Nato.

već je praktički provela neku vrstu revolucije (jer promjena sistema to jest).
Pod firmom bitke za ocijepljenu i etnički što čistiju državu izvršena je antisicijalistička revolucija, a da opet HDZ nije nikoga pitao. Razvlašteni, osiromašeni i obespravljeni radnici tek se sada polako osvješćuju i pitaju zašto im se na da da rade i zarađuju, jer da su oni vlasnici (a to je bilo moguće da su im podijeljene dionice i da su radnici potpunu vlasnici) odlično bi osigurali proizvodnju?

To što ste Vi očekivali da će se desiti preko noći (jer povjesno gledano, 20 godina je ništa), možda će osjetiti tek naši unuci, ako ne tek praunuci.

Da, da naši praunuci će još vraćati ono što je razrušeno i popljačkano.
"Povijesno gledano 20 godina nije ništa" ali je to skoro trećina čovjekovog života. To nešto dobro, što na znam na osnovi čega predviđaš da će se dobro desiti u budućnosti, ne mora se desiti, a s ovom trećinom uništenog života uništena je barem polovina građana Hrvatske.

Tko je glasao

Nema utopizma

Nema tu utopizma, to su stremljenja, ciljevi zdravog društva. I Skandinavxci su poimislili da je to utopizam, a ipak su najdalje otišli u ostvarenju "utopističkih" ciljeva.
Može se, ako se želi. Pa mi imamo i prednosti nad Skandinavcima, BOGOMDANU zemlju po prirodnim bogatstvima i ljepotama...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Bogom dana zemlja

Da, zamislite, dragi kolega, čak je i "izabrani narod" o njoj razmišljao, kao o rezervnoj domovini. Oh, pa Vi to sigurno znate.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov

Dobro si me podsjetio na to. Bilo je razmišljanja o tome. Koliko me sječanje ne vara na kraju su odlučili Englezi. Moram malo prokopat po nekim knjigama, A koliko znam nije samo Hrvatska bila u pitanju nego čini mi se i Srbija.
Moram pronači, imam to negdje.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Ajd, pronađi, bolan Grdi, to me zanima

Pronađi to, izvor me zanima. Nikada za tako nešto nisam čuo, ni pročitao, a prevalio sam tolike knjige na temu cionizma, Spominjalo se l5-tak zemalja.(teritorija). ali da bi Židovi htjeli Hrvatsku (ili Srbiju) za domovinu, to mi je PRVI GLAS.
Da da nam je došla u ruke Hrvatska, bila bi Kalifornija,Florida, Švedska,Švicarska.. zajedno, a ne tu negdje razine Albanije, Kirgistana, ha, ha...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo

"Da da nam je došla u ruke Hrvatska, bila bi Kalifornija,Florida, Švedska,Švicarska.. zajedno"
A Hrvate bi na pojas Gaze, Gologa ?
Ali je zanimljivija ona tvoja bitna -"NAM", koji ste to vi ?
Hahahaha...

Bert

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss, Da da nam

Ljubo Ruben Weiss,

Da da nam je došla u ruke Hrvatska, bila bi Kalifornija,Florida, Švedska,Švicarska.. zajedno, a ne tu negdje razine Albanije, Kirgistana, ha, ha...

Pa imali bi zidovi ljepu zemlju, a mi bi bili ko Palestinci, rastrkani po svijetu i u getoima ko Gasa.

Tko je glasao

Rezervna domovina??

@Kolega Molotov,
ovo o Hrvatskoj kao rezervnoj domovini "izabranog naroda", meni je velika novost. Da li bi bili tako dobri pa ovo pojasnili??
Pozz

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ooops!

Imaš pravo!

Nako revolucije '45. i totalno razrušene zemlje imali smo petorostruki rast tipa "umjesto 5 km pruge, sad imamo 25 km pruge".

Sada, 20 godina nakon nove revolucije imamo dvostruki rast BDP-a, tipa -1 za ovu godinu, a -2 za sljedeću.

Ili možda ipak nemaš pravo...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Oooops, još jedared

Tada smo imali Tita i partiju, kao avangardu radničke klase, da nas povede u nove pobjede, ali smo imali i krediiiiiiita, pa smo bili jedan bijeli među crnima, koliki poslovi,uj,uj,uj. Lova na sve strane.
Čudo da već tada nismo imali pruga i cesta da ih izvozimo, čekaj, čekaj, pa zar nije tada napravljen autoput do juga? Ah, da bilo Karađorđevo i sve propalo, ah, što ćeš takva nam je bila karma.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Srećom...

danas makar nemamo kredita!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kako???

Kako ne, kolegice (ako se ne varam), imamo kredita, ali ove moramo vraćati, imamo ne jednu, već nekoliko partija, jedino nemamo Tita, ali ak' treba zagorci bu ju ga zmislili.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ljubo Jurčić: Nalazimo se u najtežoj situaciji u posljednjih 150

Ljubo Jurčić: Nalazimo se u najtežoj situaciji u posljednjih 150 godina
http://www.novilist.hr/Vijesti/Novosti/nalazimo-se-u-najtezoj-situaciji....

Gospodine Molotov, ja znam da vi volite našu domovinu kao i većina nas, no to ne bi trebao biti razlog da pišete ovakve panegiričke tekstove o našoj sadašnjosti, a nedavnu prošlost tako ocrnjujete. Vaše riječi su u sukobu sa činjenicama, i za jedno i za drugo razdoblje.

Na žalost mi se nalazimo u vrlo teškoj situaciji, a izlaz iz nje nije na vidiku. Ljudi su toga postali svjesni, a neki o tome i pišu, kao Ljubo Ruben Weiss.

U političkom smislu ne morate plašiti mlađe čitatelje prošlim društvenim sustavom jer povratak na njega više nije moguć, niti institucionalno niti vaninstitucionalno.

Ono što bi nas trebalo brinuti jest civilizacijski regres u koji su nas naše elite strmoglavile. Kada o tome razmišljam onda me hvata strah što će biti sa velikim brojem ljudi koji su prevalili put od sela u grad na valu industrijske transformacije našeg društva koja je izvedena u drugoj polovici 20. stoljeća. Povratak na stanje iz vremena Stjepana Radića, kada se 95% Hrvata prehranjivalo na malim posjedima, više nije moguće. Zemlja je okrupnjena i prelazi u ruke veleposjednika, a za njenu obradu treba jako malo ljudi.

Ekonomsku strukturu koju smo donijeli u miraz iz prošlog političkog sustava smo napustili, a nova vremena povrh toga donose nove neizvjesnosti, što sam pokušao naznačiti u svom dnevniku (Dogma o radu i (ne)zaposlenosti).

Trebali bismo se prestati zanositi paradnom demokracijom i ispraznim nacionalnim institucijama. Od toga se ne živi.

Tko je glasao

Ne radi se tu o

Ne radi se tu o civilizacijskom regresu, vec o naplati filozofije ignorancije. A u procesu kazu da je potrebna smjena generacja (20godina) da bi se krenulo naprijed. Sada ulazimo u taj period (20 godina), tako da je cak realno za ocekivati nastavak puta. S time da cemo sada biti otrijeznjeni.

Tko je glasao

Pozlatile ti se riječi...

@gale
Ovo s otrežnjenjem - pozlatile ti se riječi....

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Molotove,

deplasirano i krajnje demotivirajuće za demokraciju je upravo ovo što Vi radite skrećući odmah temu na bivšu Jugu. Weiss ne piše protiv države, već protiv politike u toj državi koja se svela na pljačku i manipulaciju 20godišnje kamarile bulumente.

uostalom, kakva je to država koja se gotovo rasprodala, a čiji su građani do te mjere dotučeni te im postaje ionako svejedno tko će ih dalje raubati - da li naši ili njihovi (EU je ionako već u svakoj pori).

zdravo je reagirati, a zabrinjavajuće ili čak bolesno šutjeti.

Tko je glasao

VELIKA PODVALA HdZ-a-a i J.Kosor

@Veli Jože. pollitičari
Zaista je već stupidno objašnjavati da pisati kritički o vladajućoj kasti danas, ne znači RUŠENJE DRŽAVE. Taj odvratni boljševičko-staljinistički jezik koristi danas J, Kosor zajedno s V. Šeksom i A. Hebrangom, a ponavljaju ga i nekritički pojedinci, i na ovom portalu.
Proglasiti svoju kamarilu hrvatskom državom, može samo manipulator, kao što je manipulator i onaj koji tvrdi da je biti protiv odluka Ustavnog suda- zazivanje nasilja.
Sve sam skloniji OPĆEM ŠTRAJKU kao zadnjem upozorenju vladi J. Kosor da pokupi krpice (ona sve svoje broševe) i ode sa političke scene na duže vrijeme.
Ako država nije u stanju podnijeti OPĆI ŠTRAJK, i opstati, onda se pitam zaista koliko je snage u toj državi...???

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Kamarila

Proglasiti svoju kamarilu hrvatskom državom, može samo manipulator, kao što je manipulator i onaj koji tvrdi da je biti protiv odluka Ustavnog suda- zazivanje nasilja.

Hajde, hajde, cijenjeni kolega @Weiss, ne priliči Vam ovakav riječnik, a osim toga, niti je Hrvatska osoba, a niti je stranka. Hrvatska je nešto puno više, samo toga još očito niste svjesni.
Prije dvije godine, rekao sam, da su na ovim područjima vrijedili razni "zakoni" i zakoni, po tim zakonima se hrvatskom pučanstvu sudilo, bilo je zatvarano, ubijano, raseljavano, pa gdje su danas ti zakoni i oni koji su ih provodili? Na đubrištu povijesti, dragi kolega.
Točno to će se dogoditi svima onima, koji rade protiv hrvatskog naroda i Hrvatske.
Kad tad će biti optuženi, osuđeni i kazna će biti izvršena, vjerujte.

Pozdrav,
Molotov

PS(Kao što je eklatantan primjer gluposti suditi o odluci Ustavnog suda, jednako je tako glup i zaključak da je preispitivanje te odluke-zazivanje nasilja)

Tko je glasao

Nikako ne na državu

@Veli Jože,

Ljepoto moja, pa zar smo čitali različite dnevnike, ako kolega Weiss piše protiv odnosa u državi, svakako je uzeo to raditi na vrlo čudan način.

Pozdrav,
Molotov

PS( Država sigurno nije iluzija ili prijevara stoljeća, kolega @Weiss jako dobro zna zašto je to napisao na takav način i zašto je ubacio elemente prije '90, ne budite naivni)

Tko je glasao

Molotove, budući da Mr W.

Molotove,

budući da Mr W. čini se,
često namjerno kroz sasvim dobre tekstove;
ubacuje tvrdnje koje navode vodu na njegov mlin;
a Samo Mr W.
zna zašto to do vraga čini;
i koji su mu to mlinovi;
nešto ću Te zamoliti.

Kada ispadnem naivna or blesava;
JER JE PREVIŠE MAGLE
PUŠTENO IZ RAZNIH SPIN KUHINJA;
te se teško u svemu tomu SHITERAJU SNAĆI;
upotori me da švičem ili pišem monade!!!!

Bit ću Ti vrlo zahvalna

pozdravi
Mirtaflora

Tko je glasao

Mlinovi i spinovi??

@Mirtaflora
Ne vidim potrebu da imaš savjetnike. I vidim po glasovanju da ih uporno slijediš. Imaj svoj mozak, svoje znanje i iskustvo, i ČITAJ ONAKO KAKO JE NAPISANO. Sposobna si sama ocijeniti svaki dnevnik.
Meni su "spinovi i mlinovi" uistinu strani, pišem kako pišem i žao mo je da "spinove i mlinove" vidiš i tamo gdje ih uistinu nema.
Pozz

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Herr Weiss, Vi ste ,

Herr Weiss,

Vi ste , Mona, po domaći, rečeno.

& Your ego is the biggest baloon, I had ever seen.

Čitam onako, kako je napisano.

Je li istina Herr Weiss,
da ste na tekstu o Predsjedniku i Kosorici u USA,

komentare slali sa nicka Anonimni korisnik;

a ispod se potpisivali sa LJ.R.Weiss????!!!!

Niste li možda, Mr Weiss,

na tekstu "Alternativna politička scena" od Mirtaflore;

poslali sa nicka Anonimni korisnik;

komentar gemischt od hrvatskih i njemačkih riječi???!!!

Ja oder nein; Herr Weiss???!!!

Mr Weis, to što vi po glasovanju nešto zaključujete; Vaš je problem!!

Da imam svoj mozaksvoje znanje i iskustvo......???!!!

Kakva vrhunska glupostI

Badava, Vama Mr Weiss,
Vaš faks i ostale monade s kojima ste se hvalili;
kad nemate MUDA;
komentirati pod imenom;
već pišete SHITS pod nickom.

NO HARD FEELINGS!!!!

Mirtaflora

Tko je glasao

Pomislit ću da ponekad ne znaš što govoriš!

komentare slali sa nicka Anonimni korisnik;
a ispod se potpisivali sa LJ.R.Weiss????!!!!

A nemaš li baš ti mantru "dala bih ti plus da mogu, ali ne da administrator"?

Eto, ja sam npr. odmah pomislila da vjerojatno imaš neki tehnički problem, a nisam maliciozno pretpostavila kako ti se baš taj trenutak ne da kliknuti strelica! Pogotovo te zbog toga nisam javno prozvala!

Pa razmisli, koja je logika da netko šalje komentar kao anonimni korisnik, a zatim ga potpiše pravim imenom koje je ujedno i valjani account na pollitici?!?

Enivej (jesam li ja možda galetov klon), postoji ovdje čopor koji svjesno, namjerno i organizirano zloupotrebljava Weissove i Feniksove ranjive točke, a to su židovsko pitanje i antifašizam. Takvi i njima slični lako bi mogli pokrenuti hajku i na sljedeće "manjine" na portalu: homiće, Srbe, žene, ekologe, liberalne...

Ja ću se protiv takvih uvijek boriti!

A što ćeš ti napraviti - prepuštam tvojoj savjesti!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice, Savjest kao i

Bigulice,

Savjest kao i ostale karakterne osobine rezultat su slobode izbora svakog čovjeka.

Anyway, ako se tebi ja činim kao Galetov klon sada, u proljeće su me ljudi doživljavali kao Danimirovu sljedbenicu; a sada me se proglašava sljedbenicom ognjištaraca.

Ne misliš li da je na nama da izabremo i logički prosudimo što je za nas objektivna istina; a ne ono što za nas tvrde drugi ?

Ako su neki upisi pod imenom i nickom bili rezultat tehničkih poteškoća; sada sigurno nisu.
O tome postoji objava kao dokaz na mom tekstu.

Ja sam se usudila suprotstaviti; pa se mene mora provocirati; i to se događalo i ranije sa mojom sugrađankom.

Tvrdim da ljude, koje netko zove ognjištarcima, a drugi čoporom, ne poznaješ.
Kao ni ja, osim virtualno.

Ne svrstavam se;
za mene je važna logika u prosudbi komentara i ljudi koji stoje iza njih.

Što ćeš Ti o svemu misliti i odlučiti, na Tebi je da izabereš.

Mirtaflora

Tko je glasao

Židovstvo kao ranjiva točka??

Draga Bigulice,
hvala ti na razumijevanju tehničkih problema i pojašnjenju toga. Dobro primjećuješ da hajka na Židove rijetko je u povijesti završavaka hajkom i pogromima samo nad Židovima.
Za Feniksa neznam, ali moje židovstvo("židovsko pitanje") ne smatram "ranjivom točkom", dapače tu točku nacionalnog i vjerskog identiteta nosim s ponosom. Kao i većina mojih sunarodnjaka Davidovu zvijezdu nosim kao častan znak, neku vrstu štita koju nam je podario "meleh" Izraela David. Ne znam da li si ikada razmišljala Magen David ili šestokraka zvijezda je zamalo nerazoriv geometrijski lik, dva preklopljena istostranična trokuta simboliziraju snagu i solidarnost židovskog naroda, kroz stoljeća.
Ali, tonije tema ovog mog dnevnika, pa bih volio da se svi vratimo glavnoj temi.
Srdačno,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo,Židove

TI nam stalno nabijaš to svoje židovstvo na nos i svaku kritiku tvojih stavova skrećeš na mlin ugroženog židova od nas ustaškog čopora, kako nam tepaš !
Ma nisi ti nikakav židov!
Ti si provokator!
A u dnevniku fenomenalno točno opisuješ Hrvatsku upravo kao Izrael Ephraima Kisona.
Pa čoviče, Izrael je prevara stoljeća!
Izrael je državica od kurca a Židovi vladaju cilim svitom.

Bert

Tko je glasao

Bert, kakvo nabijanje židovstva na nos??

Ne znam kako si došao do tog čudnog zaključka? Bigulica je spomenula da je židovstzvo moja "ranjiva točka" a ja joj objašnjavam da, po meni, nije.
To što me častiš PROVOKATOROM ne zaslužuje daljnje rasprave s tobom, jer se u startu toliko razlikujemo da konstruktivna rasprava nije moguća.
Nigdje ne tvrdim da je Hrvatska prijevara stoljeća, jer i u naslovu je upitnik. Ona bi to mogla biti, ako se nastavi putem kojim idemo.
Izrael NIJE prijevara stoljeća, jer cionistički pokret je stvorio državu koja, usprkos svim nepovoljnim okolnostima, egzistira 62 godine, a poživjet će on još dugo, uspkos bertima i svim onim neciviliziranim povicima da se Izrael izbriše sa zemljopisne karte svijeta.
Inače, ne osjećam se ugroženim od ustaša i ustašoida, žaloste me kreteni koji s uvijek nađu da ruše svaki mogući dijalog. O tome svjedoči i tvoja zadnja rečenica koja ti je ispod razine kulurnog ophođennja, pa je ne mogu samo kratko komentirati:
Ona puno govori o tebi, ništa o Izraelu i Židovima.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Mona - ti Mirtaflora...

Za razliku od tebe imam MUDA i potpisujem dnevnike i upise PUNIM IMENOM I PREZIMENOM. Onaj slučaj (nekoliko) kada su naznačeni "Anonimno korisnik" i moje "LJ.R.Weiss" nastao je iz TEHNIČKIH RAZLOGA - imao sam privremenu lozinku, jer mi je komopjuter imao tehničkih problema (problemi s virusima i memorijom), pa je SLIČAJNO tako ispalo.
Bezabrazno je od tebe ne pitati, nego donositi odmah ZLOBNE I DRSKE ZAKLJUČKE I VRIJEĐATI. Mora da je to rezultata škole ognjištaraca u koju si se upisala i čiji si postala marljivi učenik.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ovo ti je zbilja logična

Ovo ti je zbilja logična izjava,

Poznato je tko upotrebljava psovke i vrijeđanja.

Pogledati pod dnevnik Jelenske "Zaostala guska",

Uostalom kako možeš dijeliti ljude na "ognjištarce" i ostale????

Moje je pravo izabrati kako ću se potpisivati na internetu, zar ne?

Mirtaflora

Tko je glasao

Slaprtki

Ljubo Ruben Weiss,

Za razliku od tebe imam MUDA

Kaj se razbacivas sa svojim slaprtkima.

Tko je glasao

Čitaj kako piše

Reče Vuk i osta živ.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Država kao velika iluzija

Ljubo, vrijednost ovog tvojeg dnevnika je u izvrsnom iscrtavanju stanja stvari u ovoj našoj zajednici koju zovemo Hrvatska. Dobro dijagnostiraš stanje pa sam te ocijenio sa „+“-om.

No imam i nekih zamjerki na tekst.

Prva i najveća se odnosi na tvoja velika očekivanja od onoga što smo nekada zvali – nadgradnja društva, a misli se na politički sloj u vertikali ove zajednice: na državu, stranke, vladu, parlament, premijera, ministre... Nije to ni čudno kada se pogledaju mediji i njihovo izvještavanje. Mislim da smo svi pomalo omamljeni tom maglom što se širi sa TV ekrana, novina, radija.

Ja bih pilu okrenuo naopačke i izrekao nešto neočekivano. Uzmi na primjer sliku društva koju dobiješ gledajući vesterne. Vidiš prazan prostor, ogromna prostranstva, prirodna bogatstva, zemlju, pašnjake, bizone, indijance... Dolaze ovi siromaci iz Europe i naseljavaju taj Zapad. Nema ti tu Ljubo ni vlasti ni države ni stranaka, nego su tu neki rančeri, stada stoke, poneki gradić, a policije, vojske, sudova – ni traga od toga. Kužiš priču, a život buja, ljudi stvaraju, bogate se, povećavaju stada, šire posjede, otkrivaju zlatne žile ...

Država dolazi kasnije, na pr. kada se rančeri ne mogu sami obraniti od kradljivaca stoke oni unajme revolveraša i daju mu sjajnu šerifsku značku. Onda ovaj uzme pomoćnike, pa napravi zatvor... Sjećam se kada je Clint Eastwood glumio jednog takvog šerifa i kada su on i pomoćnici ulovili tamo neke konjokradice. Jedan od pomoćnika predloži da ih pokokaju i da se vrate. Sa prstom podignutim u zrak šerif kaže značajnu rečenicu: Sudit ćemo im.

I tako se rodi država.

Pojednostavljeno rečeno država služi da zaštiti one bogate rančere koji imaju zemlju i stoku- od konjokradica.
Dobro, moderna država ima danas niz dodatnih funkcija. Na pr. jedna takva je da uzme novac od rančera kroz porez i podijeli ih onima koji spavaju ispod mosta, pa ih nahrani, dodijeli im i socijalne stanove...:)

Vratimo se sad u Hrvatsku. Očekivati nešto od tog našeg političkog sloja je za mene velika iluzija. Nisu oni tu da razvijaju Hrvate, osim možda kroz formu državnih investicija, javnih radova, narudžbi za vosku, itd. itd. Kako se budemo više približavali tom liberalnom konceptu društva, za što Kulić kaže da se nismo službeno odlučili, ali se on događa, tako će se za sve u svojem životu Hrvati morati sami pobrinuti (nestaje socijalna država).

A instrument države, kako govore komunjare, on se osamostalio i odvojio od društva. Služi sam sebi, a to se vidi po veličini godišnjeg državnog proračuna na koji su se svi okačili. Kod nas je proračun glavni izvor bogaćenja osamostaljene političke i upravne klase.

Kod nas šerif pljačka rančere... a stoka polako krepava...:)

Tko je glasao

Uloga države??

Suglasan sam s tobom da se u nas glorificira uloga države i ukupnog političkog aparata. Sjećam se da je HDZ devedesetih zbacio "komunjare" i na paroli NEĆEMO DRŽAVU U EKONOMIJI. I dogodilo se suprotno - država je postala alfa i omega ekonomije, što je naravno, pogrešno jer se svatko ubacio u "sisanje države". Čaki to ne bi bilo strašno, na kraju država, ima svoje zadaće i u ekonomiji, i u rješavanju socijalnih pitanja.Evo, danas gledam radnike splitske željezare na prosvjedu u Zagrebu, suosjećam s njima, kao i radnicama Kamenskog, ali i to je primjer kako se rješenja, neopravdano, traže od države. Država stvara zakonske okvire za ekonomiju, i to ne da zaštiti kapital ("rančere") NEGO DA omogući SVIMA participaciju u stvaranju novih vrijednosti. E, ako su radnici Željezare oštećeni jer se nidsu potovali zakoni, što je moguće, onda trebaju prosvjedovati protiv državnog mehanizma koji ih je gušio...
No, zašto očekivanja od države? Pa zato, da bude pravedna i NE omogući UVOZNOM LOBIJU, primjerice da uništi hrvatsku industriju u 20 godina. I kada su radnici splitske ežljezare htjeli sa svojim proizvodim u program izgradnje cesta onda je na vladi, koja ipak treba štititi svoje, da im taj ulazak omogući a ne da kaže "na tržište, svi na tržište". Kako svi na tržište, kada i država radi protiv svog naroda, POGODUJUĆI primjerice firmama Čačića, koji je u vladi, ali ne i Željezari. Veliko je umijeće svakog društva naći mjeru u ulozi države u razvoju društva.
Licemjerne su tu uloge političara, licemjerne...jer osobni interesi nadilaze opće.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ispravak netočnog navoda

I kada su radnici splitske željezare htjeli sa svojim proizvodim u program izgradnje cesta onda je na vladi, koja ipak treba štititi svoje, da im taj ulazak omogući a ne da kaže "na tržište, svi na tržište". Kako svi na tržište, kada i država radi protiv svog naroda, POGODUJUĆI primjerice firmama Čačića, koji je u vladi, ali ne i Željezari.

Ja cijenim Vaš socijalni motiv, cijenjeni kolega @Weiss, nu, eto, ovo je primjer socijalističkog načina razmišljanja. Ako smo prihvatili kapitalizam, onda država ne bi smjela, samo radi mira u kući uzeti željezo od proizvođaća koji je nemjerljivo skuplji.
Problem naše države je, što se ona nije umješala u proces davno ranije, dala subvencije za nove tehnologije, poticala proizvodnju i na taj način pomogla toj željezari (ili već nekom drugom) da bude konkurentan. To je uloga svjesne države i savjesnih političara.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Krivo..

Baš u slulčaju spliteske željetzare-KRIVO. Željezara ima modernu tehnologiju, ima čak i naruđbe pa ipak ne proizvodi.. .Koji je i čiji to spin??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Mozda zato jel se zeljezne

Mozda zato jel se zeljezne sirovine prodajeju izvan zemlje.

Tko je glasao

Neovisna Hrvatska kao

Neovisna Hrvatska kao prijevara stoljeća?
Ne, nego težnja naroda za svojom vlastitom državom.
Prijevare su samo stalne zapreke na tom putu.

@ Ljubo naslovi tvojih dnevnika sugestivno daju zločestu poruke:
"Neovisna Hrvatska kao prijevara stoljeća?"
"Kako su ustaše postali "nevini Hrvati"-
-Hrvatska kao prijevara, i zločinci zamaskirani u nevine Hrvate.

U samim dnevnicima ima dobrih ideja, misli, odličnih analiza i prijedloga, ali znaš ih, i samo jednim potezom pera, totalno obezvrijediti.

Tko je glasao

Kakva država??

@ppetra
Nigdje ne dovodim u pitanje hrvatsku državu kao takvu. Ona je stvorena očiglednom voljom hrvatskog naroda, pa i drugih građana, devedesetih. Meni je VRLO UPITAN sadržaj te države - ona bi trebala biti država blagostanja, pravedna i demokratska.
Obećavati to a ne ostvariti je po meni VELIKA PRIJEVARA. Ono sa stoljećem, to je žurnalistički naboj naslova, ništa više.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci