Tagovi

Nekrofilijom protiv demokracije

Nekrofil Ono što posljednjih dana i tjedana zastrašuje i grozi jest ?injenica da je cijela Hrvatska uvu?ena u „nekrofilske igre bez granica“, u ?emu svjesno ili nesvjesno, u?estvuju mnogi ljudi i institucije. Bilo bi pametno se priupitati koji i kakvi sve ciljevi i interesi stoje iza takvih nehumanih i neciviliziranih aktivnosti. I radi prevencije istražiti tu pojavu prije nego stvari izmaknu kontroli, a to bi se moglo dogoditi jer je gospodarska kriza ve? strahovito nagrizla društvenu strukturu i infrastrukturu, kvaliteta življenja se spustila ispod kriti?nih razina, a ulazimo u završni dio izbornih aktivnosti (istina na lokalnim razinama) ?iji bi se rezultati sigurno mogli reflektirati na nacionalnu razinu. O?ito je da kod nekih ovakve perspektive šire nevi?enu paniku, budu?i da ne prežu od nekrofilskih perverzija koje podižu na nacionalnu razinu. Erich Fromm je u svom poznatom djelu „Autoritet i porodica“ opisao pojavu nekrofilskog karaktera sljede?im rije?ima:)

To možda postaje još jasnije uzmemo li u obzir ?injenicu da postoji tip li?nosti kojeg više privla?i smrt, razaranje i raspadanje, nego život. (Hitler je dobar historijski primjer za to.) Ovakav bi se tip karaktera mogao nazvati nekrofilskim, da upotrijebimo Unamunov izraz iz njegovog glasovitog odgovora jednom Frankovom generalu 1936, kojeg omiljeni motto je bio »Živjela smrt!«. Neka osoba možda nije svjesna da ju privla?i smrt i razaranje, no to se može zaklju?iti iz njenih postupaka. Njoj gušenje, poništavanje i razaranje života donosi isto onoliko zadovoljstva koliko osobi koja voli život pruža stvaranje, širenje i razvijanje života. Nekrofilija je istinska perverzija jer, premda je živ, ?ovjek teži uništenju

U tom je dijelu svog teksta Erich Fromm spomenuo Miguela de Unamuno y Jugo (1864–1936) poznatog španjolskog esejista, novelista, pjesnika, dramskog pisca i filozofa iz Bilbao-a . Taj uvjereni humanist i žestoki antifašista imao je svoj motto "Moja religija je traženje istine u životu i života u istini, ?ak i ako znam da istinu ne?u prona?i dok sam živ." Ta izuzetna osoba iz španjolske kulturne i ine povijesti, i jedan od široko poznatih i priznatih nositelja savjesti svijeta u burnim vremenima rasta fašizma i španjolskog gra?anskog rata, u vremenima koja su obilježila i naše ljude i prostore, ?ak i ovo naše vrijeme, i sam je imao teških osobnih problema s nekrofilima svojega doba, koji su ga na kraju u grob otjerali.

Kao rezultat njegovog suprotstavljanja Franku, Unamuno je bio dva puta protjeran s njegove univerzitetske pozicije. Tako?er je 1936 imao verbalni obra?un s nacionalisti?kim generalom Millánom Astrayem na Univerzitetu, u kojem je javno denuncirao Astraya i elemente frankisti?kog pokreta. Osvrnuvši se na borbeni pokli? desni?arskih falangista "Živjela smrt!" podsjetio je i sugerirao da Astray Španjolsku želi pretvoriti u bogalja. Jedan je povjesni?ar poslije naglasio da je ta njegova besjeda bila "zna?ajan ?in moralne hrabrosti" jer je tako govore?i u javnosti riskirao lin?ovanje na licu mjesta. Kratko vrijeme poslije toga bio je stavljen u ku?ni pritvor, gdje je slomljena srca do?ekao svoju smrt desetak tjedana poslije.

Poslije španjolskog gra?anskog rata, koji je tako?er bio prepun zvjerstava (i masovnih grobnice koje još optere?uju nacionalnu svjest i savjest Španjolske) Franko je dao napraviti spomenik svima izginulima u gra?anskom ratu, bez obzira na stranu na kojoj su ratovali, a nazvan je „Valle de los Caídos (na engleskom Valley of the Fallen ili hrvatskom Dolina palih) s namjerom da sve poginule barem u smrti ujedini kad to nisu mogli za života. Naravno, taj nekrofilski projekt nije uspio. U Frommovoj „Anatomiji ljudske destruktivnosti 2“ postoji tekst (kojeg je citirao Slaven Letica seciraju?i portret Vice Vukojevi?a, apsolutno prvog nekrofila u Hrvata - u Globusovoj kolumni od 7.listopada 1994)

Za nekrofilski karakter samo prošlost je sasvim stvarno doživljena. Ono što je bilo, tj. ono što je mrtvo, upravlja njegovim životom: institucije, zakoni, vlasništvo, tradicija i posjedi. Ukratko, stvari upravljaju ?ovjekom; imanje upravlja bivstvovanjem; mrtvo upravlja živim. U mišljenju nekrofila - osobnom, filozofskom i politi?kom - prošlost je sveta, ništa novo nije vrijedno, drasti?na promjena predstavlja zlo?in protiv "prirodnog" poretka.

Da se razumijemo, kad god se otkrivaju grozote koje su bile po?injene u prethodnim ratovima (i pora?ima), u ?emu naši prostori nažalost prekomjerno obiluju, prvo što treba jest odati po?ast nevinim žrtvama – jer su nevine žrtve svi oni koji su izgubili život bez suda a u krvavim pirovima bezumnika. Ali ovo ?emu smo posljednjih tjedan dva izloženi je nešto što je ve? otkriveno, što je ve? bilo poznato, ali je namjerno ili nenamjerno ponovno zapretano, pa kao takvo ostalo neistraženo, podvu?eno pod tepih, da bi se kao takvo prema dnevno politi?kim potrebama, prigodno i senzacionalisti?ki vadilo i titralo ljudskim emocijama, te zloupotrebljavalo za tko zna koje mutne ciljeve.

Ovaj najnoviji val nekrofilije je najprije zapo?eo u Sloveniji otkopavanjem ve? od prije poznatog i u knjige Slovenske komisije za ratne i poratne žrtve uredno protokoliranog Barbarinog rova, ali je opet pretvoren u senzaciju. Potom nam je ?i?ak trijumfalno i senzacionalisti?ki ponovno otkrio još jedno „novo-staro nalazište“ na drugom mjestu. A onda su svi talk pogrami po televizijama (od Dijane ?uljak do Vesne Kljai?, od ?i?ka do Josipa Jur?evi?a i Ivana Nini?a) po?eli nemilosrdno rastezati nekrofiliju, a u sve se uklju?ilo i novinstvo. Budu?i da je hrvatska Komisija za utvr?ivanje žrtava rata i pora?a (poznata kao Vukojevi?eva komisija) svojevremeno tako „dobro i temeljito obavila sve svoje zadatke“ (koji su bili obilato pla?eni iz državnog prora?una), hrvatska javnost se danas stalno i sve više, sve ja?e bombardira sve "novijim i novijim starim“ otkri?ima.

Možda bi se nerad te „Komisije“ mogao nekako opravdati lijenoš?u ili zlonamjernoš?u njenih ?lanova, kad se na te iste televizije, ili te iste medije (koji stvaraju ovu najnoviju nekrofilsku kakofoniju) ne bi pred istu javnost dovodili još živi svjedoci iz prve ruke, tj. oni koji su za te doga?aje znali još od vremena kad su se te jezive stvari doga?ale. Zato se neminovno postavlja pitanje što je to uop?e hrvatska država ?inila kroz relativno dugo razdoblje svoje suverenosti (od stjecanja samostalnosti i demokratskog identiteta prošlo je skoro dvadesetak godina), a da ?ak nisu zabilježena ni takva svjedo?enja ili lokacije mjesta zlo?ina pa se hrvatska javnost stalno zaprepaš?uje. Ili su možda ipak u?inili sve potrebno (jer bi posve neshvatljivo i neprihvatljivo bilo da nisu), ali tko su onda svi oni "mo?nici" koji su takvo nešto držali bunkerirano, i koji te doga?aje vade prema dnevno-politi?kim potrebama (a što bi dakako trebalo biti još neshvatljivije i neprihvatljivije).

Možda je zaista trebalo poslušati pokojnog Tu?mana, kad je predlagao zajedni?ku grobnicu svim žrtvama ljudske zlo?e, koliko god to nekrofilno i anticivilizacijski bilo. Tako bi se danas svi oni koji „arlau?u“ s jedne odnosno druge strane mentalnih barikada, morali „družiti“ na istom mjestu, gledati jedni drugima u o?i, i ne bi mogli izbjegavati osobna, obiteljska, grupna i ideološka propitivanja svijesti i savjesti. No takva inicijativa dakako nije moglo zaživjeti, kao ni Frankova “Dolina palih“. Prema Frommu, protuteža „nekrofilnosti“ i na?elo po kojem valja graditi novo društvo je humanizam, na kojem se temelji osnovna osobina ?ovjeka koja ga od elementarnog nagona za preživljavanjem prevodi k ?ovjeku koji je ?ovjeku vrhovna vrijednost, pri ?emu humanizam mora preuzeti neprikosnovenu prevlast „svijeta ljudi“ nad „svijetom stvari“, dakle društvo u kojem je važnije biti nego imati.

Svima mrtvima treba dati ime i okvir (povijesni i vrijednosni ma kakav on bio), jer je nedozvoljivo da se bilo tko nabacuje anonimnim brojkama i neprovjerenim podacima. To se može samo sustavnim i stru?nim istraživanjima, a za takav pristup je jedino država mjerodavna, nadležna i odgovorna. No svakako ne takva država koja uz pomo? pla?enih nekrofila u plitkim propagandisti?kim, znanstveno površnim i povijesno neutemeljenim emisijama samo zloupotrebljavaju osje?aje gra?ane ove zemlje, a sve to za promoviranje tko zna kakvih, njihovih svrha i ciljeva. Onaj Radomir Peji?, koji je nedavno bacao letke po Saboru vjerojatno naslu?uje odgovore na sva neugodna pitanja, a za sve nas je krajnje vrijeme da se prestanemo me?usobno nabacivati blatom za nešto što mi nismo u?iili, da se suo?imo s cjelovitim istinama u punom povijesnom okviru, te da se okrenemo budu?nosti. A rastjeramo sve ove nekrofile i strvinare (od Dijane ?uljak i Vesne Kljai? do onih koji ih programiraju), a koji su se u posljednje vrijeme toliko namnožili po Hrvatskoj

Komentari

zanima me, nakon koliko

zanima me, nakon koliko vremena bavljenje leševima postaje nekrofilija, odnosno, koliko leševi trebaju biti stari da oni koji se bave načinom na koji su umrli ne budu proglašeni nekrofilima?
jesu li nekrofili i oni koji se bave istraživanjem zločina počinjenih u domovinskom ratu, ili samo oni koji se bave istraživanjem zločina u i nakon 2.sv.rata?
postoji li točno odredjena granica na kojoj čovjek prestaje biti osoba koju zanima pravda i postaje nekrofil?
pitam zato, jer mrtvi su mrtvi. i oni koji su ubijeni prije cca petanestak godina, kao i oni ubijeni prije šezdesetak. a nekako se ne sjećam da sam čula kako se oni koji zatvaraju na sve strane hrvatske branitelje nazivaju nekrofilima.
pretpostavljam da je postojao valjani razlog kada je odučeno da ratni zločini nikada ne zastarjevaju. sumnjam da nekrofilija ima veze s tim.
a što se okretanja budućnosti tiče, ne vidim zašto jedno isključuje drugo. to je kao da gradiš kuću. jednom, za vrijeme dr, ta je kuća sagradjena na lošim temeljima. zato nije potrajala, pa se zato, kao što kažeš, nabacujemo jedni na druge blatom. vrijeme je da se ti temelji sagrade tako da budu doista sposobni nositi i izdržati sve buduće kuće. što znači djelomično i ovo o čemu pišeš, suočiti se s cjelovitim istinama. ali znači još nešto, a to je i nazvati stvari pravim imenom, te primjeniti potpuno jednake pravne postupke o koliko god starim zločinima se radilo.
nakon toga, nećemo imati nekažnjene krvnike s jedne i obitelji žrtava koje traže pravdu s druge strane.
pa bi onda trebale nestati i te podijele i budućnost bi trebala doista biti jedino što nas zanima.
no, ako narod šuti, ili se proglašava nekrofilima ako ne šuti, uz postojeću izrazito slabu volju nadležnih da se nešto učini, nema puno šanse da se to postigne.
dakle, treba donijeti odluku. hoćemo li procesuirati one koji su ubijali prije 60 godina i time staviti točku na naše podijele, ili ćemo žrtvovati budućnost štiteći lažnu napisanu povijest.

Tko je glasao

Ono što meni nije jasno je

Ono što meni nije jasno je da li autor posta želi apstraktnu raspravu o tome da li je čovjek čovjeku vuk, ili konkretnu raspravu o tome tko je koga ubijao u II svjetskom ratu na području današnje Hrvatske i Slovenije i da li netko treba odgovarati za te očito počinjene ratne zločine.
Ako bi rasprava krenula u prvom smijeru, mogli bismo raspravljati recimo o socijaldarvinističkim teorijama, kakva je recimo Lorentzovog bivšeg znanstvenog partnera Richard Dawkinsa (http://hr.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins , za one koji ne znaju ili nisu čuli wikipizirani digest, jako je popularna knjiga "sebični gen") u kojoj pojednostavljeno, autor raspravlja o tome da je u prirodi živih bića da prenose svoje gene po svaku cijenu i oni koji se razmnožavaju na račun drugih pasivnijih će preživjeti, dok će "dobrice" koje pomažu drugima na svoju štetu izumrijeti. Ovo bi moglo biti objašnjenje one prvotne Hobbsove sentence. Homo sapiens je tako istrijebio neandertalca; čisti darwinizam, u povijesti su u jednom trenutku nestali dinosaurusi jer se nisu prilagodili promjeni okoliša kao što su to učinili toplokrvni sisavci; dakle beskrajne vanjske varijable u jednom trenutku usmjeravaju put evolucije u jednom smijeru.
Sa druge strane, autor posta stavlja karikaturu Vice Vukojevića, i tendenciozno navodi raspravu u smijeru "nekrofilnih" tendencija društva, zanemarujući kulturu nekrofilije na kojoj je taj režim utemeljen; nevezano tko je naredio potezanje obarača, Tito, Churchill, Staljin, x, y imena su nepotrebna.
Zar je "nekrofilska tendencija" istraživanje ratnih zločina, jer kako tretirati činjenicu da se na jednom mjestu nalaze tisuće leševa probušenih lubanja; okrenuti glavu i praviti se da to ne postoji. Stotine ljudi ubijeno na jednom mjestu podrazumijeva ratni zločin, a takva kaznena djela ne zastarjevaju. Ili ćemo imati dvostruke standarde pa "pobjednicima" dozvoliti slobodno ubijanje; ako ćemo se toga pridržavati, onda ta kultura koja se voli dičiti svojim dostignućima nije ništa bolja od primitivne "nekrofilne" kulture, recimo Azteka, koji su stotine tisuća ratnih zarobljenika bacali sa piramida prethodno im vadeći srce na živo; kakva je razlika od tih primitivnih zajednica i ove "kulturne" koja nam preko Haaga i EU drži pridike?
Evo naš Predsjednik kaže da se ratni zločini partizana mogu istraživati, samo "nemojte pozivati sve preživjele partizane na obavijesne razgovore", dakle opet miješanje u rad i uvjetovanje rada, odnosno drugim riječima, pronađite nekog Krnju, Simo Dubajić je idealan, osim što je Srbin nedostupan je organima gonjenja, a Hrvati koji su potezali obarače će mirno moći spavati do svoje prirodne smrti...

Tko je glasao

Meni je drago sto se

Meni je drago sto se pokazuju sklonosti prema ovakvim promisljanjima. Vidim nas vec najmanje cetvoro.
Samo bih dometnio da je: oni koji se razmnožavaju na račun drugih pasivnijih će preživjeti, dok će "dobrice" koje pomažu drugima na svoju štetu izumrijeti. ovo malo uze shvacanje evol. procesa. Nije uvijek aktivnost, snaga i sl. glavni kriterij tko ce prezivjeti. To moze biti i slucajnost ili neki ne nuzno uobicajeno spominjan faktor dominacije.
Etologija koju je upravo utemeljio Lorenz proucava te osobitosti ponasanja pojedinih vrsta zivih organizama. Svaka vrsta ima svoj jezik i svoje oblike ponasanja koji su rezultat tih evolucijskih procesa.
Altruizam (dobrice koje pomazu drugima) rade to iz vlastite koristi jer isto ocekuju i od drugih.
Priroda je odavno u zive organizme ugradila nesto sto smo mi shvatili proucavanjem u teoriji igara npr ponavljajuca "zatvorenikova dilema" koja statsiticki vrlo jasno odreduje optimalno ponasanje u grupi. Priroda ta pravila odavno koristi, a medu nasim stanicama i stanicama drugih zivih bica odavno postoje takvi oblici medustanicne komunikacije i suodnosa koji su u skladu sa tim, altruizam i sl. dio su toga.

Inace robote za sve tvoje spmenuto vezano uz Frederikovu tematiku nekrofilije u potpunosti se slazem i podrzavam.

Tko je glasao

A postoji i

A postoji i ovo:

http://www.amazon.com/War-Crimes-Against-Southern-Civilians/dp/158980466X

Mislim da Frederik osuđuje korištenje kostiju u dnevno-političkim prepucavanjima. Makar je svima jasno da mnogi imaju putra na glavi, a sada odjednom "je prošlo jako puno vremena" i "ničeg se ne sjećaju" (nebitno je li prošlo 6 mjeseci ili 60 godina).

Tko je glasao

Robot, malo čudno pitanje,

Robot, malo čudno pitanje, ali kad već pitaš post je lansiran samo kao kulturološko propitivanje a ne radi genetskih predodređenosti. Sklonost ka zločinu, ka ubijanju bližnjega nema nikakve veze s genetikom, ali ima veze s kulturom življenja, pa sam se zato jasno orjentirao na Fromma koji je isticao kulturu života nasuprot kulturi smrti. Glede Vukojevićeve slike, ona je bila tek zgodna dekoracija, linkana s Letičinog članka o njemu, i ona nema nikakvog značenja osim ilustrirati nestručnost tog "velikana hrvatske recentne povijesti" kojeg se danas skoro svatko odrekao - ali čiji duh podjela još živi među nama pa bi se stalno "brojali koji su naši a koji njihovi".

Kultura života i kultura smrti se može najbolje razumjeti kad se takvi pojedinačni ili masovni zloćini istraže, kad se znaju imena prezimena i okolnosti. To sa "sebičnim genom" ću pogledati (moram priznati da nisam proučavao) ali zločinački geni ne postoje, genetika nešto drugo predstavlja. Ti si ovdje vratio stvari ne na Lorentzovo nego Lombrosovo vrijeme. Za mene osobno ne postoji razlika između onoga što se događalo u Jasenovcu, Barbarnom rovu ili Dretelju (ili razne druge kombinacije), svugdje su se učili i ubijali ljudi bez zakona i razloga. S time geni nikakve veze nemaju.

Tko je glasao

Za mene osobno ne postoji

Za mene osobno ne postoji razlika između onoga što se događalo u Jasenovcu, Barbarnom rovu ili Dretelju (ili razne druge kombinacije), svugdje su se učili i ubijali ljudi bez zakona i razloga. S time geni nikakve veze nemaju.

Kako misliš da za tebe ne postoji razlika između Jasenovca, Barbarinog rova i Dretelja? Prve dvije lokacije su masovna stratišta, a treća je lokacija nešto kao internacijski logor za vojno sposobne gdje sigurno nije bilo sustavnog ubijanja. Evo, već pola sata tražim broj žrtava iz "zloglasnog" Dretelja, ali ne uspijevam ništa naći, osim podatka o 4 umrla za vrijeme boravka u "logoru".

Sorry, Frederico, ali, po mom mišljenju, ovakvo pisanje jako ruši vjerodostojnost.

Pretpostavljam da Dretelj nisi izabrao slučajno, kao ni Vicu Vukojevića u ovoj cijeloj priči, budući da se njega povezuje s navodnim silovanjem u Dretelju, i da navedena priča uvijek ispliva kad se dublje zagrabi u partizanske zločine, te u udbine aktivnosti. Prvi put je priča objavljena nekako u vrijeme ulaska Vukojevića u Ustavni sud. Nakon toga priča je ponovno zakoturana u vrijeme Vukojevićevog svjedočenja u Munchenu na slučaju Prates, i evo sada po treći put, kada su aktivni i slučaj Perković, te slučajevi masovnih grobnica. Drugi put je glasonoša bila Vesna Pusić. Ovoga puta si ti (?).

Sve više ovaj dnevnik i određene stavove koji se promaljaju smatram grubom i tipskom, prepoznatljivom manipulacijom i lošom alegorijom. Novootkrivene masovne grobnice nemaju nikakve veze s Jasenovcem koji se redovito poteže kao usporedba, upravo od onih kojima ne paše kopanje i istraživanje. A sad još i Dretelj....?

Čemu psihološke podvale, Frederico?

Tko je glasao

Ne, nema podvala. Uopće

Ne, nema podvala.

Uopće nisam mislio na Vicu Vukojevića jer on nije moja opsesija, nego ti logori u Hercegovini koji su velika sramotna mrlja na licu hrvatskog naroda, za koju smo saznali tek naknadno iako su strani mediji o tome pisali a naši mediji ne. Vice Vukojević je sam svoj najveći neprijatelj.

Mislio sam ustvari na mog prijatelja i dobrog čovjeka Fahrudina Rizvanbegovića, profesora književnost i jezika (kasnijeg ministra kulture i prosvjete u Federaciji BiH), koji je odveden iz Stoca i tamo zatvoren, mučen, izgladnjivan, doveden na kost i kožu, bolestan. Njegov rođak i Tuđmanov prijatelj Suad Rizvanbegović (bivši direktor Croatia Osiguranja i Predasjednikov teniski sparing partner) je intervenirao kod Tuđmana, a Tuđman kod onih u Hercegbosni da ga puste, a oni su dugo tvrdili da ga tamo - nema. Kad ga je ipak na kraju bilo, izveden je bez ijednog zuba u ustima, najprije u Zagreb, a potom na liječenje u Švicarsku. Kad je prizdravio otišao je u Sarajevo, gdje je i sada profesor na njihovom Univerzitetu. Iako je ta begovska plemenitaška obitelj se uvijek smatrala Hrvatima. Ipak osim gorčine, nije zadržao mržnju u sebi. A Dretelj je nešto o čemu se još raspravlja u Hagu i donijet će mnogim samozvanim generalima mnogo godina zatvora.

Mislim da ti hdz-ekonomijo nisi loš čovjek, dapače mislim da si u osnovi dobar čovjek, imaš dobra kritička promišljanja, ali se ne bi trebao spuštati na prebrojavanje, ne bi trebao vagati koje je zlo veće ili manje - jer je svako zlo prema čovjeku nehumano i jednako loše. Može biti jedeino lošije. Ne moraju se ljudi samo ubijati, mogu se maltretirati, ponižavati - što ponekada može biti i gore. Moj spomenuti prijatelj mi je osobno pričao kako je bespomoćan i ponižen mnogo puta smrt poželio.

Ima nešto što u ovom slučaju posebno osjećam kao osobnu uvredu meni kao Hrvatu, ali i svim Hrvatima koji se osjećaju kao ljudi. Linija od Metkovića prema Sarajevu je bila linija za održavanje života u Sarajevu i nije bilo cijene koja se nije plaćala kako bi kolone kamiona s hranom prolazile prema opkoljenom Sarajevu. Najčešće je pola od tih kamiona ostajalo putem u tim prostorima kao cijena prolaza, hrana se prodavala u mnogobrojnim prodajnim centrima, a samo nekoliko kilometara od ceste života, u Dretelju, ljudi su izgladnjivani do krajnjih granica izdržljivosti.

Ti se od početka s mojim stavovima ovdje u ovom napisu ne slažeš, i na to imaš pravo koje ja poštujem. Ali bi i ti trebao meni dati isto pravo i poštovanje, pa prestati u mojim napisima tražiti značenja kojih nema, a pogotovo ne stavljati mi da sam nešto mislio kad nisam.

Znam da ti ovaj komentar može biti pomalo šokantan, ali ako se ja ne ljutim ne bi ni ti trebao, nego promisliti o dimenzijama zla koje je kao bumerang bilo vratilo i opet zavladalo ovim prostorima. Moja jedina zadnja misao (koja zaista u svemu ovome postoji) jest da negdje to zlo treba stati, da je krajnje vrijeme da stane, ali i da se ono nikako ne može završiti prebrojavanjem tko je koga više ili manje.

Dakle nije Dretelj se slučajno našao na spisku. On za mene i za sve nas ima mnogo dublje i teže značenje. Što se tiče Vukojeviča za mene je potpuno nevažno gdje se on iživljavao, da li u Dretelju ili Ustavnom sudu.

Tko je glasao

Frederico, često nije

Frederico,

često nije bitno što je autor mislio kad je nešto napisao, je li slučajno ili ne ostavio stvari nedorečene kako bi čitatelj sam mogao zaključiti na što je autor mislio, je li autor čitatelju ostavio dovoljno asocijacija da čitatelj sam zaključi ono što autor želi, a što autor nije napisao.... Kad u istom dnevniku i nizu komentara navedeš pojmove kao što su (između ostalog) Vukojević, nekrofilija, Dretelj i kultura zločina više je manje jasno kamo ciljaš. Naročito ako je sve skupa tematski i sadržajno vezano uz zločine partizana i kasnija udbina ubojstva, onda se čak ni ne radi o asocijativnosti autora, nego o sirovoj manipulaciji kakva je tipična u cijeloj priči. Dodao si i Jasenovac, dakle više manje si pokrio sve što je trebalo za ono što se naziva spinom. Naravno, nemam te namjeru uvjeravati da si mislio ono što ja mislim da si ti mislio. Iznosiš mišljenje, ja također, ljudi nek čitaju.

Pomogni mi još jednom...kakve veze sa zločinima partizana imaju Fahrini zubi i pojmovi iz ovog nedavnog rata? Sorry, ali upravo se u haaškoj optužnici spominju 4 (četiri) umrla zatočenika iz logora Dretelj, u periodu dok je isti bio pod kontrolom HVO. Za isto (različite zločine kojima je Dretelj na neki način ključna identifikacija) je do sada optuženo više desetaka ljudi, uključivo i vojno i političko rukovodstvo "HR HB." S druge strane imamo grobnice u kojima su žrtve partizanskih pokolja koje se broje u stotinama i tisućama, niti jednog optuženog, no tu samo hladno izražava žaljenje, dok ti je glavna reakcija gađenje prema navodnoj nekrofiliji, te tuga i gorčina zbog Fahrine sudbine. Što je onda ova priča o Fahrinim zubima - zubofilija?

Daj...naravno, svaki zločin je zločin, zlo je zlo, ali nisu svi zločini isti, ni si humanističkog niti s bilo kojeg drugog stajališta. I kazneno zakonodavstvo ima svoje temelje u humanizmu, pa ne tretira jednako smrt stotina tisuća ljudi i gubitak zuba.

Meni je priča o dimenzijama zla i bumerangu sasvim jasna. Civilizacija se za to već pobrinula - uspostavom vladavine prava, postojanjem kaznenih zakona i međunarodnih konvencija, činjenicom da ratni zločin ne zastarjeva (ni obično ubojstvo ne zastarjeva), procesuiranjem zločinaca, povijesnom i političkom osudom zločina, političkom osudom zločinačke ideologije, suzbijanjem govora mržnje itd. Želimo li prekinuti tu "spiralu zla" ili "bumerang zla", moramo se izboriti za navedeno. A ne relativizirati upravo ta nastojanja filozofskim raspravama o nekrofiliji, Vukojeviću ili Fahrinim zubima.

Tko je glasao

Hm, bez obzira na sve, sad

Hm, bez obzira na sve, sad si me posve uvjerio da ti točno znaš o čemu sam ja govorio, i to mi je drago, pa se nema potrebe dalje nadmudrivati.

Tko je glasao

Dadoh ti plus radi

Dadoh ti plus radi objašnjenja-dakle nije postojao dolus, a nekrofilija je psihološki poremećaj pojednica, no postaje opći problem kada nekrofili zajaše na vlast i još nađe skupinu istomišljenika, a onda je najčešće kasno i to onda postaje sociološki problem. Fromm je u svojoj knjizi analizirao, a ja sam u više postova ranije citirao dijelove iz knjige kada sam navodio IQ nacističkih vođa i po kojem je utvrđeno da je kod svih osim mislim kod feldmaršala Goringa, da su iznadprosječno inteligentni, dakle zločinci nisu retardirani iskompleksirana Quasimoda, već ljudi poput nas koji u određenim društvenim situacijama postaju maligni.
Ne mogu govoriti za vrijeme II svj. rata, ali mogu govoriti o onome što poznam, a to je pitanje što je u tzv "obične ljude", pretvorilo da postaju silovatelji, masovne ubojice (sjetimo se poznate fotografije kada Arkanov killer šutira mrtvo tijelo u Bijeljini, taj je prije rata po Beogradu vjerojatno provaljivao trafike u najgorem slučaju, a sada možda negdje ima djecu i živi normalnim životom). Opasno je kada se patologija vezuje uz neki narod i nameće mu se krivnja, kao što je nakon rata palo na nekoliko naroda, kao da je takav vid društvene destruktivnosti vezan za neku naciju ili etničku skupinu.
Iz osobnog iskustva mogu govoriti, a 80-tih sam bio svjedok kao mladi vojnik JNA u jednoj kasarni u blizini granice Kosova je nas 50-tak mladih vojnika, budućih fakultetlija mjesec dana drilalo svakodnevnim fizičkim aktivnostima (kopanja rovova, istovaranja vagona ugljena, sa vrlo malo spavanja i konstantnog presinga sa uzbunama u svako doba dana i noći, začinjeno sa svakodnevnim pranjem mozga u vidu dnevnog brifinga kosovaca "složenom situacijom na kosovu i metohiji", uz dodatke o tome kako "Šiptari ubijaju vojnike u zasjedama" i sličnim legendama o nekom jadniku na straži kojega su našli sa pijukom u glavi), nakon čega nas je od potpuno normalnih mladih ljudi pretvorilo u killer zombije koje bi da ih je pustilo ubijalo sve što se miče. Nasreću Zapad je zaprijetio da će intervenciju vojske smatrati povodom za nato intervenciju, pa je to onda jugoslavenska vrhuška rješavala reguralnom policijom i "drugim" metodama, i mi nismo poslani u taj pakao. To je razrađena strategija za pravljenje legaliziranih ubojica, i da to nisam prošao osobno, vjerojatno ne bih vjerovao, to rade sve vojske na svijetu.
Sa druge strane FBI-jeva akademija u Quanticu ima višegodišnje iskustvo istraživanja masovnih ubojica, njihovih psiholoških profila, no to su pojedinačni slučajevi, čije uzroke moramo tek istražiti i zagrebali smo tek mali dio ljudskoga mozga. Nasuprot uvriježenog mišljenja, prave masovni ubojice, kakav je bio recimo Ted Bundy - je bio šarmantan i elokventan mladić (nije izgledao kao Elephant man), koji je doduše, bio osobit po tome što bi poslije seksa partnericu udavio i u tome uživao.
Ukratko vrlo kompleksna materija, koju, osobno mislim određene grupacije svjesno koriste...

Tko je glasao

Pojedinac se u grupi

Pojedinac se u grupi istovremeno osjeća ugrožen od grupe, ali i jači jer je unutar iste. Grupni fenomeni su zaista posebni, kad se čovjek nađe unutar razjarene grupe vrlo često se "upali" mehanizam za submisivnost i on radi stvari koje inače ne bi. Taj mehanizam je jači kod osjećaja ugroženosti. U ratu također se formita tzv. ratni superego koji je puno uži od civilnog superega pa tako netko sa ratnim superegom, "puca u nekoga u birtiji jer ga je samo krivo pogledao". Nakon rata trebalo bi doći do restitucije ratnog na civilni superego no jedan dio vojnikaa se nikada ne uspije adaptirati pa onda idu po sjetskim bojištima kao plaćenici. Što se ubojica tiče, poput Bandy-a, vrlo često je riječ o narcističnim poremećajima ličnosti, koji ne samo da su u pravilu visoko inteligentni, nego se dosta dobro snalaze u socijalnim interakcijama, pa su neupadni među susjedima. Za nacističke zločince sam čitao o njihovom IQ i bili su visoko inteligentni ili u rangu višeg prosjeka.
http://www.eskimo.com/~miyaguch/grady/nazi.html

Tko je glasao

Mislim da je osnovni faktor

Mislim da je osnovni faktor koji razlikuje normalnu osobu od kriminalnog uma, barem što se tiče kaznenih djela nedostatak sućuti odnosno suosjećanje; kriminalni umovi nemaju emotivnu vezanost za ono što su napravili.
Forenzični psiholog koji je vodio beskrajne dijaloge sa Tedom u ćeliji je zaključio da je on uživao kada su ga žrtve preklinjale da ih ne ubija i da se u tom trenutku prema njegovim riječima osijećao poput Boga, gospodara života i smrti.
Slažem se za psihologiju grupe ili mase, a (i to sam ranije navodio) to je najeksplicitnije u povijesti evidentno za vrijeme uspona Hitlera, kada su korištene metode koje vrlo dobro poznavaju ljudsko ponašanje korištene kako bi se mase usmjerile ka govornikovom cilju (govori u noći kada je čovječiji um prijemčiviji, korištenje svjetla i zvuka koje je dovodilo ljude u stanje vrlo slično hipnozi odnosno sugestiji, u kombinaciji sa potpuno ispraznim govorima, u kojima su ubacivani dijelovi koji bi trebali masu naelektrizirati prema neprijatelju (Židovi, Slaveni...).
Danas se takve metode, doduše nešto suptilnije koriste pri pravljenju reklama, govora političara,a moderni šamani su poprilično napredovali, samo se to danas zove moderno spin...;)

Tko je glasao

barem što se tiče kaznenih

barem što se tiče kaznenih djela nedostatak sućuti odnosno suosjećanje; kriminalni umovi nemaju emotivnu vezanost za ono što su napravili. postoji teza da kriminalni umovi u principu imaju odredenih nedostataka kod sagledavanja svojih vlastitih postupaka u vremenskom smislu. Oni se ustvari ne mogu svojim asocijativnim vezama povezati sa buducim stanjem i iz njega razmotriti dogadaj koji rade ili bas trebaju izvrsiti.
Da to shvatimo mozemo se pitati i suprotno: zasto ljudi rade dobre stvari? Upravo jer imaju i mogu stvoriti projekciju da ce im iz toga u buducnosti slijediti neko dobro, tj nagrada. Pa cak i kad su teski cinici i sl. opet se ta asocijativna veza uspostavlja. Taj mehanizam uopce nije neka banalna stvar, obicni krimosi imaju problema s tim, a oni kriminalni umovi kojima jos cesto "tepamo" da su unatoc tome iznadprosjecno intelignenti vjerojatno (ovo je moja spekulacija) imaju promijenjene kriterije sto im je dobro u buducnosti, tj ocekuju od loseg da im je ocekivana nagrada za njihovo ponasanje.

Sto se tice spina, stvar je jasna. I bez poznavanja moderne neurobiologije, ljudi odavno koriste elemente za koje tek sada polako pocinjemo spoznavati o cemu se ustvari radi. Primjer zrcalnih neurona, je doista poucan i interesantan.
Mislim da se tu otvara doista puno toga i da to, bez obzira sto smo kaos sto sam i rekao, puno toga i bez poznavanja teorije znali, ipak to treba uzeti sa posebnom paznjom.
Toliko se bunimo i prosvjedujemo zbog npr genetskog inzenjeringa i povezanih struka koje se tek odnedavno rade, a nitko, tj. malo tko se buni protiv neuro-inzenjeringa kojim se vec stoljecima zamajavamo i maltretiramo.

Tko je glasao

Koliko čovjek sam može

Koliko čovjek sam može utjecati na sebe da se ne ponaša onako kako se ponaša grupa, ako je čitava grupa ugrožena? Koliko je u tome životinjskog nagona, koji ne može kontrolirati?

My Soul

Tko je glasao

Ovo je vrlo dobro pitanje na

Ovo je vrlo dobro pitanje na koje nije lako odgovoriti jer je vrlo kompleksno i o tome bi se moglo napisati štiva na razini knjige. U ovom pitanju je isprepletena psihologija pojedinca i grupe, genetika, obitelj, sociokulturološki faktori itd. No pokušat ću u grubo. Pojedinca lako ponese masa, sjetimo se kako se ljudi ponašaju prilikom nereda na stadionu ili na ulicama. Svi imamo destruktivne porive u sebi. Samo rijetki pojedinci se mogu susprotstaviti grupi jer ljudi su tisućama godina evolucijski preživljavali "u čoporu". De facto je "prirodnije" da se pojedinac ne protivi grupi. No, priroda se pobrinula da je maleni postotak ljudi drugačiji od grupe jer se tako ide naprijed. Npr. ako cijela grupa pogine, ovakvi pojedinci mogu obnoviti život. Naziv životinjski nagon nije dobar jer ljudi imaju svoje ljudske nagone. Već sam rekao da životinje koriste agresiju samo za obranu ili prilikom lova za hranu. Vrlo je teško pojmiti da neke zločine počine ljudi koji su poput nas, pa im olako pridajemo "životinjske" epitete tipa, bestijalnost, zvijerstva i sl. Prava je istina da su ljudi izrazito okrutniji od životinja i zapravo je pojam maligne agresije patognomoičan za čovjeka. Postoji još jedna dimenzija koja se zaboravlja, a to je kapacitet tolerancije frustracija, obrane pomoću kojih se nosimo sa frustracijama, zatim kontrola impulsa itd. Postoji niz nepovoljnih, ali i povoljnih kombinacija u odnosu na određenu reakciju. Ima ljudi kojim možeš skakati po glavi, a ne mogu se naljutiti, dok ima ljudi koji planu na sitnice. Dobar dio adekvatnog funkcioniranja pojedinca potječe iz prve tri godine života i iz društvenog okružja koje danas forsira destruktivne porive i agresiju danas, jer živjeti sa spoznajom da si ugrožen, da možeš ostati bez posla, bez statusa, hrane itd. stvara uvjete u kojem se pale mehanizmi preživljenja i prag na podražaje se približava onome u ratnom superegu.

Tko je glasao

Hvala ti za ovaj odgovor.

Hvala ti za ovaj odgovor. Usmjerio si mi razmišljanja u nekim novim pravcima. Vodeći računa o svemu što si napisao, bolje mogu razumjeti najnovija povijesna događanja, a oprost, uz dužni oprez i pouku za budućnost, postaje sasvim moguć. No s druge strane, gotovo beznadežno je očekivati smanjenje agresije kod ljudi u budućnosti.

My Soul

Tko je glasao

Seneka bio je jedan

Seneka bio je jedan psihijatar kod kojeg smo (na svetom duhu -je li to vinogradska) imali predavanje i vježbe iz psihopatologije . Bio je poznat stručnjak, mislim da se zvao Nenad ili slično - ali se prezimena nikako sjetiti - kako se zvao??

Znam, Nenad Bohaček!!!

Tko je glasao

Taman sam bio napisao

Taman sam bio napisao odgovor. Da, to je bio Nenad Bohaček. Ostavio je traga u svjetskim razmjerima.

Tko je glasao

možda nešto napišem ali

možda nešto napišem ali ću te pitati sporednom linijom

Tko je glasao

Sklonost ka zločinu, ka

Sklonost ka zločinu, ka ubijanju bližnjega nema nikakve veze s genetikom

Po mom skromnom mišljenju (a i većine znanstvenika) ima. Sve ljudske sklonosti su urođene, kultura postoji omeđena biologijom i ne izlazi iz nje. Svi imaju sklonost nasilju, ali i sklonost altruizmu. Pitanje je što će prevagnuti u pojedinom trenutku. Jedan dokaz je što je zločin univerzalan, ne postoji društvo bez zločina i ubijanja, od najzabitije prašume do središta gradova moderne civilizacije.

Tko je glasao

Daniel, ja jako cijenim

Daniel, ja jako cijenim tvoje priloge (dnevnike i komentare) ali ovdje u ovom što si rekao postoji jedna velika zamka, u koju ne bismo smjeli se dati uvaljati.

Naime, čovjek kao i svaka druga životinja je spremna ubijati, pa čak i pripadnike vlastite vrste (što mnogim životinjama nije baš prirođeno). Na tom dijelu smo svi mi skupa vrstom obilježeni. Dakle i genetikom!!

Civilizacija (od prvih svetih knjiga- biblije- pa dalje) je uvela pravila kojih bi se trebali pridržavati i na tome treba inzistirati jer ćovjek bez civilizacije bi bio gori od najgoreg čopora. Čovjekov intelekt se razvijao radi društvenosti, a inventivnost radi civilizacijskog rasta.

No tvrdnja da genetika predodređuje sklonost ka zločinima na pojedinačnoj razini predstavlja opasnu tezu kojom se danas maše u našemu društvu - a to je da djeca zločinaca su također potencijalni zločinci - iako to nisu i ne mogu nikako biti. A upravo se to događa cijelo vrijeme tu pred našim očima - posebice zadnjih dana - to da su djeca ustaških koljača također potencijalni koljači, da su djeca komunističkih ubojica također potencijalne ubojice. Govoriti ili zastupati takve teze je van svake pameti, a eto ipak se događa i to je žalosno, najžalosnije što nam se moglo događati. Naravno ne kod tebe, jer znam da nisi tako mislio- ali su upravo te teze ono što nam se u ovo predizborno vrijeme pokušava provlaćiti kroz uši. Ne samo da se provlaće elementarne neistine, nego se ni ne zna tko bi bili te ubojice, nego se svi optužuju grupno i paušalno - što je znak da se statko može trijebiti pojedinačno - to je predvorje kaosa.

Djeca nikada i ni u kojem slučaju nisu niti smiju biti krivci za djela svojih očeva - ako na takvo nešto pristanemo gotovo je s pravednim društvo, s demokracijom.

Gore si pravilno pročitao poruku koju sam ovim postom htio poslati.

Lombroso i teorije o urođenim zločincima su davno odbačeni iz ljudskog promišljanja ako su ikada i bili značajan dio filozofije svakodnevnog života. Postoji samo loš odgoj i neodgovorno civilizacijsko usmjeravanje. Mi danas svugdje okolo nas čujemo kako se priča o komunjarama, o ustašama, o zločincima i ubojicama iz vremena drugog svjetskog rata - ali je to danas beznačajna skupina živih i prastarih ljudi - pa prema tome na koga su usmjerene sve te svakodnevne optužbe- nego na njihove potomke a to nikako ne smijemo dopustiti.

Nadam se da sam sada bio posve jasan!

Tko je glasao

Nisam pričao o

Nisam pričao o pojedinačnoj razini, već načelno. Svatko ima (osim nekih psihopata i slično) i nagone k nasilju i nagone k dobročinstvima. Riječ je samo o situaciji i nivou na kojem nekom pregori fitilj (ili se da nagovoriti na nešto).

Svako društvo ima pravila. Ali ta pravila nisu toliko proizvoljna. Nema društva koje ne sakcionira zločine (prvo ubojstvo, onda krađu...), promiče pomoć ljudima u nevolji itd. To su pravila koja jednostavno optimiziraju ljude koji žive zajedno. Ta pravila se spontano stvaraju, od obitelji, sela do gradova i država, ali su uvijek vrlo slična.

Istina je da su neka "primitivnija" društva (npr. Yanomamo) nasilnija nego npr. Japan. Ali su i neka dosta civilizirana društva (Kolumbija) isto vrlo nasilna. A da ne govorimo koliko je nasilja više u npr. Americi koja je "naprednija" od Hrvatske. Stvar nije jednostavna.

Nikako ne mislim da su neki ljudi ubijali zato što su genetski predodređeni. Možda i jesu u nekom smislu, ali to se odnosi samo na situaciju kada ta osoba ima oružje u ruci a ispred njega su vezani ratni zarobljenici. U drugoj situaciji možda bi netko s malo većem agresivnošću se potukao u kafiću, radio probleme na stadionu, ali ne bi ubijao. To je zbroj situacije, ljudi spremnih da počine takve stvari, ali najviše, ovo treba istaći iznad svega, drugih ljudi, koji su im hladnokrvno rekli da je to što rade, što ubijaju, ispravno, da neće snositi nikakve posljedice i da to treba obaviti.

Ti ljudi nisu naravno ni genetski ni nikako predodređeni za to, ti nalogodavci su to napravili iz uskih političko-interesnih razloga: sistematsko istrebljenje protivnika nije stihija i emotivni zločin kao kada nekom prekipi i uzme sjekiru pa što bude-bude; to je organizacija, sustav, a najviše mora biti odgovoran onaj na vrhu.

Djeca naravno nisu kriva za djela svojih očeva.

I pitanje krivnje (nekih drugih ljudi, ne djece, krivnja se ne nasljeđuje) dolazi nakon pitanja istine, a ovdje se ni do istine izgleda ne može doći!!

Tko je glasao

što mnogim životinjama

što mnogim životinjama nije baš prirođeno Seneka je lijepo spomenio premda nije na tome vise insisitrao da se i neke (druge) zivotinje medusobno ubijaju i to iz slicnih razloga kao i ljudi. Ljudi su u tom smislu otisli predaleko u osmisljanju oruzja i nacina ubijanja, ali nismo uopce jedini koji to radimo iz ne posebnih razloga.

Sto se tice genetike. jedan od radnih simptoma huntingtonove bolesti je da oboljeli moze iz cista mira napraviti pizdariju tipa koju je napravio Korade. Ova je bolest genetski odredena. Nitko normalan nece opravdati pocinjeni zlocin i sl. ovakvim genetskim poremecajem, ali takve stvari naprsto treba znati i s njima zivjeti. Sladila, dodaci prehrani iz energetskih pica poticu agresiju na cistim bikemijskim temeljima, ..., takvih stvari naprosto uvijek treba biti svjestan.
Dio je to jednog sasma novog poglavlja o etici, ljudskim odnosima, ..., novim temeljima humanosti koji tek trebaju zazivjeti. Ovo sa Fromom, Freudom,... je po meni lanjski snijeg - defacto.
Npr. vidjeti ovo http://rnz.hrt.hr/view_file.php?dat_id=25737

Tko je glasao

Pa ne slažem se jer sve

Pa ne slažem se jer sve što si sam ovdje izrekao je u kontradiktornosti sa sami tobom, a u suglasnosti sa mojim stavovima. Neobično ali istinito. Dakako, ništa osobno nema iza ovakvog sučeljavanja, on je ipak samo na polemičkoj razini slobodnih individua od koja svaka misli svojom glavm. Dapače, ja znam čitati čovjeka iz njegovog ponašanja (ovdje) bez obzira na anonimnost, i ja znam da si ti daleko (kao obala daleka) od toga, ali morao bi znati krajnje konzekvence onog što bilo gdje pa i ovdje javno zastupaš (anonimno ili neanonimno).

Naime, spominješ huntingtobovu bolest, deformacije na mozgu i mogučnost da bilo tko s tom bolesti učini isto ono što i Korade, ali čim govoriš samo "moguće" demantiraš osnovnu tezu, jer je slučaj Korade bio izuzetak i kod onih oboljelih od Huntingtonove bolesti. Ili imaš neke druge statistike. Hantingtonova bolest predstavlja smo određen potencijal koji može biti djelomićno opravdavanje na sudu kao olakotna okolnost ali ne i oprost za zločin.

Tvoje priče o kemijskim agensima iz energetskih pića, koka kole ili red bull pričaju o novim poglavljima u proučavanjima etike, ali nam daješ posve neutemeljene teze, jer se dnevno popiju tone i tone koka kole i sličnih energetika, a ubojstva su malobrojna, a još nikada nisam čuo (ne mora biti da nije) da je ikome priznata olakotna okolnost zato što je popio par koka koli prije ubojstva.

Seneka je doista rekao da su samo mali broj životinja (i spomenuo tri od milijuna životinjskih vrsta - ali prihvaćam da ih može biti i više jer sam i sam spomenuo bogmoljku) koji su spremni ubiti pripdnike svoje vrste - ali ti to prekomjerno proširuješ.

Ja prihvačam da ti je genetika jača strana, ali je nešto najgore što ti se može dogoditi da zalutaš u "fahidiotizam" i počneš sve oko sebe tumačiti genetikom. Ja mogu čak razumjeti tvoje "neprijateljstvo" (uvjetno rečeno) prema neegzaktnim psihologiji, sociologiji ili filozofiji, ali su baš psiholozi znanstveno dokazali da čak i istojajčani blizanci (koji imaju identičnu genetsku podlogu) mogu biti vrlo različite osobe ako odrastaju u različitim okruženjima (a ona nisu ista čak niti ako odrastaju u istoj obitelji). Po takvoj istoj liniji prepoznavanja, čak i da kloniraš čovjeka ili ovcu, oni nikada neće biti čista kopija originala jer okruženje i društvenost odnose premoćnu prevagu nad mehaničkom genetikom.

Ja te baš ne mogu u ovakvim razmišljanjima shvatiti dobronamjerno, jer takvo propagiranje premoći genetike nad svim drugim uvjetima ljudskog postojanja su na samom pragu rasizma.

Tko je glasao

Ja te baš ne mogu u ovakvim

Ja te baš ne mogu u ovakvim razmišljanjima shvatiti dobronamjerno, jer takvo propagiranje premoći genetike nad svim drugim uvjetima ljudskog postojanja su na samom pragu rasizma. upravo suprotno. Sve nase rasne razlike upravo su podlozne istim biloskim zakonima o kojima zelim pricati. Ja sam upravo suprotno od rasizma, a temelje za to pronalazim i u tom grubo receno "genetickom" prstupu. Pogresno je i zakljuciti da inzistiram na tome i sve tumacim time. Mozda malo vise to naturam ovdje, to je istina, draze mi je o tome nego o partizanima, ali neopisivo mi je drago sto su se u to "upleli" i drugi. Znam da to moze izgledati odbojno, no tako je to opcenito kod komunikacije. U Hrvatskoj mozemo biti sretni kakvih sve strucnjaka imamo iz tih i srodnih podrucja, a ono sto stalno ponavljam toga kondenziranog znanja u za sire mase prihvatljivom obliku nasusno nam treba.

Za podrucje genetike i dosta toga o cemu mi ovdje pricamo ja sam diletant i amater koji to u slobodno vrijeme radi. Tek postoji mogucnost da se svojom strukom i poslom tome podrucju u nekoj buducnosti dotaknem i priblizim (pa i stoga nesto vise ucim u ovom podrucju).

Niti jedna od stvari o kojima pricam ne pretendira da bude sveobuhvatno i konacno objasnjenje vec samo slikica u mozaiku prilicno slozenog sustava kakav je npr covjek i ljudski mozak i sl. To su samo mali doprinosi iz kojih tek treba pospojiti sliku.

Tko je glasao

Ljudi su u tom smislu otisli

Ljudi su u tom smislu otisli predaleko u osmisljanju oruzja i nacina ubijanja, ali nismo uopce jedini koji to radimo iz ne posebnih razloga.

Intelekt se može iskorisiti i za otići na Mjesec i za napraviti i baciti atomsku bombu na nekog.

Kad smo toliko uspješni (kao vrsta) u svemu...

Tko je glasao

Didaktički pristup koristim

Didaktički pristup koristim jer,smatram ga primjerenijim,obzirom da ustaše i četnici nisu tvorci rata-borbe.
Čini mi se kako bit rata leži u ljudskom poimanju dobri i zla.crnog i bijelog.
Čovjek ima intelekt i dušu ali,izgleda kako to i nije baš dovoljan alat da bi se izbjeglo te pojave.
Možda je problem u Darvinovoj teoriji evolucije.
Bilo bi interesantno pokušati(modulirati stav prema Bogu i vragu ?),porazmisliti o čovjekovom poimanju samoga sebe.
Dali je u čovjeku i bog i vrag ili on egzistira pod njihovim utjecajem.

ZAGOR

Tko je glasao

Najozbiljnije :) protestiram

Najozbiljnije :) protestiram zbog zloupotrebe :) lika i djela vrlog nam bivšeg ustavnog suca, čestitog :) i poštenog :) političara.

Tko je glasao

Samo budale još mogu

Samo budale još mogu tvrditi da partizani nakon rata nisu (po)činili zločine. Koliko god se istinu o tome desetljećima nastojalo skriti i zadržati je u "bespućima povijesne zbiljnosti", ona je živjela u živima i svako koga je to zanimalo je mogao, baš kako na to i autor ukazuje, informirati se jer svedoka je bilo i ima. Ali ne, "nas" izgleda ne zanima istina i bit svega toga već samo ono što je oportuno u danom trenutku.

Za mene bi vijest bila da je objavljeno kao je neki tim istraživača, dakako međudržavni, napokon uspio sačiniti popis stradalih kako bi mnogi na ovim prostorima konačno doznali sudbinu svojih najmilijih, među njima i moja supruga koja i dalje samo može naslućivati sudbinu i možebitno mjesto počivališta dvojice svojih ujaka.

Takav popis ne bi ni za dlaku promijenio povijesne činjenice o događanjima i karakteru sukobljenih strana i bojim se da je baš to razlog zašto ga još nema niti je izgledno da će ga biti u dogledno vrijeme.

Što se tiče novinara i medija, tragično je da ogromna većina njih tek slijedi opći trend. Ilustracije radi, "rasna novinarka" i voditeljica Otvorenog se s jedne strane zaprepašćivala činjenicom da je u slovenskom rudniku otkrivena masovna grobnica a s druge rutinirano "prečula" izjavu jednoga od gostiju u beogradskom studiju da ovih tjedana ponovno popularan Simo Dubajić tvrdi kako je s Tuđmanom "drugovao po Kočevskom rogu", iako bi novinarska senzacija imala biti to a ne činjenica da postoji tko zna koja po redu masovna grobnica sa žrtvama partizana.

Nažalost, tako će biti i ostati sve dok jedni uporno budu relativizirali činjenicu masovnih smaknuća time da je to bila tek puka reakcija na masovne zločine fašizma a drugi naivno vjerovati, jednako uporno tamburati i upinjati se da zločinima druge strane rehabilitiraju one koje možda iz ovog ili onog razloga simpatiziraju ili ih žele prikazati drugačijima nego su doista bili, možda čak i same sebe.

Ne bih rekao da je "naglo" i po tko zna koji puta iznova probuđen interes za masovne grobnice WWII u izravnoj vezi s lokalnim izborima ali ne isključujem mogućnost da dio političke garniture njime želi skrenuti pozornost s poraznih rezultata svoje politike.

Nije nemoguće niti da je, barem na našem prostoru, doista krenuo obračun s negativnim nasljeđem komunizma, pa i njime samim. S tog je gledišta znakovit i posjet biskupa Srakića Jasenovcu. Ne vjerujem da se taj dogodio slučajno i bit će da njime HBK nastoji unaprijed "razoružati" one koji joj kad kritizira komunizam pod nos gurnu činjenicu da predstavnici institucionalne Crkve do sada nisu pohodili Jasenovac, barem ne na toj razini. U svakom slučaju, nešto se "čudno" događa. Miklenić je krenuo u "križarski pohod" prema svim strankama a bez vraga nije ni najava da će dobar dio novca koji KC dobiva od države biti upotrijebljen za različite oblike pomoći siromašnima.

Do jučer teško i zamislivo, danas možda postaje stvarnost koja sigurno nema veze s izborima. Možda se na kraju iz svega izrodi i neko dobro. Nije da nam ne treba ili da nismo zaslužili.

B-52

Tko je glasao

Trebalo je davno svima biti

Trebalo je davno svima biti jasno da nam ova naša udbaškokosovska vlast uvijek iznova nudi ustaško-partizansku sapunicu i sve što uz nju ide, umjesto supstancijelne dileme:Demokracija ili totalitarizam.
Ovako bi ja pojednostavio frederikov traktat o nekrofiliji. Skoro sam pisao o maloj laži, tzv. Hrvatskom Proljeću pa sam obećao napisati i dnevnik o Velikoj laži: Domovinskom Ratu. Tvorci obiju sintagmi stvorili su ih sa figom u đžepu, a sve u cilju da zamagle svoje prave ciljeve. Strpite se, brzo ću ja.

Tko je glasao

Nema nikakvih garancija kako

Nema nikakvih garancija kako se povijest neće i ubuduće ponavljati.
Veliko pitanje je zašto ljudi ratuju,pa u tom smislu i ustaše i četnici.
Prvo bi trebalo naći te motive,razloge,zašto se ratuje.
Tada se ,možda,mogu naći i riješenja,mehanizmi protiv.

ZAGOR

Tko je glasao

Ma ratuje se, stvarno ili u

Ma ratuje se, stvarno ili u prenesenom smislu, jednostavno zato što se unutarnji sukobi u pojedinim bolesnim psihama projiciraju prema van. Nesposobni rješavati svoje bolesno stanje, beskarakterni idioti uništavaju sve živo oko sebe dok god im se to omogućava. Zato držim promašenim frederikov zaključak kako se nekrofilija očituje samo u otkrivanju masovnih grobnica. Pogrešan je i zaključak kako su se nekrofili namnožili u ovom društvu- ovo društvo je u cjelini i bez ostatka nekrofilno. Ono odgaja i obrazuje mlade u duhu nekrofilije i to je ta takozvana "kultura smrti" o kojoj ponekad čujemo po koju frazu, uglavnom iz crkvenih redova.

Pogledajte neprirodnu i zastrašujuću nekrofiliju mladih pa će vam možda biti jasnije kako to nije ni malo slučajna i bezazlena pojava. Pod izgovorom discipliniranja, odgoja i obrazovanja mladih, ovo bolesno društvo više od trideset godina vrši strašan teror i nasilje nad ljudskim dušama. Kakav može biti "proizvod" takva postupka? Nasilje rezultira nasiljem. Nesretni ljudi ne mogu "proizvoditi" ljubav, sreću i zadovoljstvo. Oni su žrtve jednog bezumnog sustava i s te strane gledajući pogrešno je prozivati poimenice nekoga tko je samo nesvjesni prenositelj nekrofilnih poruka. Ne samo prozivati, nego doslovce zgaziti treba one koji su u smislu širenja nekrofilije radi svojih bijednih materijalnih interesa svjesni što rade.

Da me se ne bi krivo razumjelo, ja ne pozivam nikoga da odradi ono što je moja dužnost. Upravo pripremam materijal na ovu (i neke srodne) teme u kojima ću nemilosrdno optužiti najviše nosioce vlasti u Hrvatskoj za masovno uništenje svega čovječnog, prije svega najviših ideala slobode, mira, sreće i ljudskog dostojanstva.

Ne mislim se po tom pitanju ni malo uznemiravati. Poslati ću ih u mp3 jer u meni oživljavaju pitanje koje me mučilo punih trideset godina: nisam li pokvario svog sina odgajajući ga prema zahtjevima i očekivanjima društva? Je li mi trebalo trideset godina da prepoznam nezadovoljstvo sa samim sobom i svim onim sranjima koja su posijana u meni: uspoređivanje, ocjenjivanje, natjecanje, perfekcija, a kojima sam, ne želeći to, opteretio vlastito dijete? Istina, nikada nisam bio podložan mišljenu većine i gajio sam duboko poštovanje prema životu, ali baš zato što sam bio kritički raspoložen prema svemu držim svoje neodgovorno sljepilo predugim. Ali, ništa zato. Jednako kao što sam osjetio da sam pokvario sretno, prostodušno i jednostavno dijete puno ljubavi donio sam odluku postati prijelazna osoba- osoba koja će ne samo mom sinu, nego svim naraštajima poslije mene, promijeniti nedostojne životne scenarije u puno radosnije životno iskustvo.

Ne treba tražiti rješenja i mehanizme protiv sukoba, ratova i nekrofilije. Ne treba tražiti nešto što već postoji. Ne treba tražiti nešto protiv. Po svojoj prirodi ljudi su miroljubljivi i humani. Jedino ih pogrešan odgoj uništava. U knjizi "Summerhill" autora A. S. Neill-a ovako piše: "Svako dijete ima Boga u sebi. Naši pokušaji da formiramo dijete pretvaraju Boga u vraga. Djeca koja dolaze u moju školu su mali vragovi, mrze svijet, destruktivna su, bezobrazna, lažu, kradu, zlovoljna su. Za šest mjeseci postanu sretna, zdrava djeca koja ne rade ništa loše. Nisam ja nikakav genije, ja sam samo jedan čovjek koji odbija voditi dječje korake. Puštam ih da sama odrede svoje vrijednosti, a vrijednosti su uvijek dobre i društvene. Religija koja navodno čini ljude boljima, čini ih gorima, ali religija poznata kao sloboda čini sve ljude dobrima, jer uništava unutarnji sukob koji od ljudi stvara vragove. Prva stvar koju učinim kada dijete dođe u Summerhill je da mu uništim savjest".

Znam da će mnogi pomisliti da je ovo neostvariv ideal, ali za mene nema dileme: korijen svih zala se nalazi u našem pogrešnom uvjetovanju i odgoju.

Tko je glasao

Ja se ne slazem ni

Ja se ne slazem ni slova.
Danas je situacija znacajno bolja u svakom smislu.
Prije su muskarci mlatili zene pod normalno, djecu i druge slabije da i ne pricamo.
Odrastalo se sa znacjano visim dozama agresije, i unutar obitelji i izvan nje.
Svi oblici moderne drzave koji ukljucuju i javni red, sigurnost i sl. bili su na neusporedivo nizim granama.
Cak je i osnovna tema ovog dnevnika argument u prilog koliko je ljudski zivot i zivot cijelih grupa u tim datim vremenima bio mizeran i bijedan.
Danasnji problem je to sto je s jedne strane drustvo strasno infantilizirano, preplavljeno feminizirajucim i srodnim povicima (od lezbijki, homoskesualaca, astrologa, iscjelitelja, gatara, NLO vjerniak, vegana, zen budista, sivih pantera, sotonista, patofizicara, zaljubljenika u trsku, ... Horisch - Teorijska apoteka), i s druge strane znacajno zaostalo. Ustvari covjecanstvo je grubo disocirano na razvijeni (infatilno feminizirajuci) i nerazvijeni (gdje jos vladaju nesto stariji odnosi i pravila) dio.
Infatilizacija ustvari iskrivljuje percepciju i dominantni diskurs, premda su svi oblici one osnovne agresije umanjeni.
Problem je u tome sto je stvoreno gomilu novih nesto meksih oblika agresije, a koje se cesto nazivaju i stres, poremecaji u ponasanju, depresije i sl. Ti novi oblici radaju se iz promijenjenog nacina zivota, tehnologije, ...

Tko je glasao

Ne ponavlja se toliko

Ne ponavlja se toliko povijest koliko se malo toga novoga i razlicitog uopce moze dogoditi.
Da to pojednostave ljudi onda kazu kako se povijest ponavlja.

Postaviti pitanje zasto ljudi ratuju, a onda to primjeniti na ustase, cetnike, ..., je didakticki smjer, koji bi pokusao poci od opcega pa onda to primjeniti na pojedinacni slucaj. To je vrijedan pokusaj, ali isto tako vrijedan je i suprotni smjer.
Krenuti npr od toga zasto ratuju centici, ustase, ..., pa to onda poopciti. To je induktivni pristup.

Ako se vec insistira na ovom didaktickom pristupu, ja bi smjerno zelio upozoriti na rad Konrada Lorenza.
No prije toga opaska koju je nuzno dati i to na sljedeci nacin. Konrad je bio pripadnik ili polupripadnik nacistickih trupa, a unoatoc tome podijelio je nobelovu nagradu (sa jos dvojicom kolega) za doprinos u MEDICINI. Ovo je nuzna politicki korektna napomena (jednostavno i nepresutno "near Nazi war criminal" - cujem od zidovskih predavaca, ali bez nepotrebnog petljanja vec fokus na sadrzaj). Netko poput Hudelista bi to komentirao npr rijecima da je sretan sto je bio near nazzi, a dobio je Nobela no to samo kao paralelna digresija i napomena za nesnalazljive kako ustvari publika gleda na Konrada, tj koji sve motivi mogu doci u obzir (za ustimavanje diskursa).

U tom smislu, dakle o korjenima, motivima i razlozima za ratovanje, napisao je spomenuti Konrad knjigu koja je prevedena i u nas: Takozvano zlo
ovo su kritike u nas koje su mi se prve izlistale:
http://www.zarez.hr/154/kritika3.htm
http://www.zena.hr/webshop/artikl/konrad_lorenz_takozvano_zlo/3849.aspx

Ja naginjem ovakvom shvacanju i utemeljenju ratovanja i smatram ga vrijednim proucavanja.
Jednom rjecju to je neurobioloski utemeljeno, a to je dalje povezano i sa temeljima biloskim temeljima (genetika, ...), te oblicima ponasanja u konkretnom okruzenju,...

Tko je glasao

Ako se vec insistira na ovom

Ako se vec insistira na ovom didaktickom pristupu, ja bi smjerno zelio upozoriti na rad Konrada Lorenza.

Ako unatoc njegovoj "biografiji" cijenis (kao i ja !) djelo Konrada Lorenza, onda ti mogu preporuciti i djela njegovog ucenika Eibl-Eibesfeldt-a !.

Njemu nisu mogli pronaci "mrlju na biografiji", ali su ga proglasili "mrziteljem stranaca" (fremdenfeindlich), sto u danasnje vrijeme ima skoro istu tezinu kao i Lorenzov grijeh nekada...

No, prosudi sam jesu li "cuvari cudoredja" u pravu ili ne.

Osim Lorenzovog "Die acht Todsünden der zivilisierten Menscheit" preporuciti mogu "Krieg und Frieden...", "Liebe und Hass" od Eibl-Eibelsfeldt-a, a pogotovo njegova dva glevna djela: "Ethologie" i "Die Biologie des menschliechen Verhaltens"...
("Der Mensch - das riskierte Wesen" ne bi se isto smjelo propustiti...)
A svakako bi trebalo procitati i "Die Biologie der zehn Gebote" od Wolfang Winkler...

Jarred Diamond bi bio isto jako koristan, a ima ga i na engleskome. Dawkins i njegov "The Selfish Gen" su isto zanimljivi.

Eh, ima toga mnostvo jos...

(Naravno, ako to sve vec nisi procitao.)

Tko je glasao

Zahvaljujem na prilogu sa

Zahvaljujem na prilogu sa dodatnim autorima. Centralno za svoj interes smatram neurobilosko, a to je svakako dio cijele price.
Upravo smo svjedoci da se ova razmatranja kao sto su Lorencova (i citave enciklopedije razmatraca kao sto su From, Fereud, ... pa onda oni koji totalno zadiru u misticne vode a kojima sam i pozaboravljao imena a govori se o njima u npr dubrovnik.hbk.hr/dokumenti/puljic-agresija.doc) stvarno prebacuju na puno zdravije i cvrsce noge, tj. stvarno znanstvenu utemeljenost. To je u principu trend odmaka od nekakvog duhovnog podrucja prema znanstvenom podrucju. Taj trend je izrazito uocljiv premda je javnost po starom dobrom obicaju i dalje naspikana starim sadrzajima.

Tko je glasao

I postavlja se načelno

I postavlja se načelno pitanje: kako uopće shvatiti općeniti problem (ratovanje) nego preko konkretnih slučajeva (ustaše/partizani i slično). Osim ako ne želimo empirijski pristup nego filozofiranje iz fotelje.

Poznato je i da se čimpanze udružuju, tipično mladi mužjaci, i odlaze na pohode gdje je cilj neprijatelje namlatiti a po mogućnosti i ubiti.

http://www.nytimes.com/1988/03/13/books/love-and-murder-among-the-chimps...
http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/science/sciencenews/3317...

Po mom mišljenju je sva ljudska motivacija u konačnici iracionalna i urođena, razum je samo jedan (također urođen) alat za postizanje ciljeva.

Preporučujem i

http://www.amazon.com/How-Mind-Works-Steven-Pinker/dp/0393318486
http://www.superknjizara.hr/index.php?content=&page=knjiga&id_knjiga=3857

Tko je glasao

Sve vrste životinja koriste

Sve vrste životinja koriste agresiju samo za obranu ili za prehranjivanje. Iznimke su neke vrste čovjekolikih majmuna, neke vrste mrava i ljudska vrsta koji pokazuju organizirano korištenje agresije za vođenje ratova.
Postoje dvije vrste agresije tzv. benigna i maligna agresija. Agresija o kojoj se većinom raspravlja je maligna i karakteristična je za čovjeka. Samo jedan dio se nasljeđuje dok većinu čine faktori okoline. Cca bi bilo oko 10 % naprama 90 % za vanjske čimbenike.

http://www.zarez.hr/219/kritika4.html
http://www.advance.hr/znanost/psihologija/259/agresija-i-bijes.html
http://www.stetoskop.info/Agresija-i-agresivnost-453-c20-content.htm?b6

Kad se u google ubaci "rage managment" kao skup tehnika kojim se zauzdava i gospodari bijeom i agresijom izađe preko 9 milijuna rezultata: http://www.google.com/search?hl=en&q=rage+management&aq=0s&oq=rage+manag....

Rijetki su iznimno zli ljudi, većina agresije su zapravo naučena ponašanja. Sjetimo se agresija je vrlo učinkoviti mehanizam redukcije napetosti i ostvarivanja ciljeva te oni koji rano krenu sa agresijom zapravo nisu ni učili cijeli niz drugih neagresivnih metoda kako da ostvare svoje ciljeve i zapravo imaju vrlo osiromašen repertoar pa često koriste taj mehanizam jer jednostavno ne znaju drugačije. I ono NAJVAŽNIJE: Na agresiju nema prilagodbe, postoji samo mogućnost borbe ili bijega tzv. fight or flight, zato agresija u pravilu rađa novu agresiju.

Tko je glasao

Sve vrste životinja koriste

Sve vrste životinja koriste agresiju samo za obranu ili za prehranjivanje. Iznimke...

A ti si veterinar?
( :):):) )

My Soul

p.s. preporučio mi Mrak da pomalo upoznajem pollitičare, pa pokušavam pogodit profesiju ( :):) )

Tko je glasao

....većina agresije su

....većina agresije su zapravo naučena ponašanja.

To je upravo ono što najviše zabrinjava. Kad se odrasta uz agresiju, kad se živi u ozračju agresije, kad ona postaje uobičajena pojava, kad postaje dotvoljeno ili čak poželjno ponašanje, kamo onda idemo???

Da večeras nisam vidio opet na djelu predizborno prizemno bauljanje i na Z1 ne bih se javljao, ali se mi moramo protiv toga boriti svim sredstvima. Dakle maloprije slušam na Z1 razgovor dva popa (Anto Baković i još jedan) s onim Z1 voditeljem (ne znam mu ime). Cijelo vrijeme su pričali o klanjima, žrtvama, crkvi, ugroženosti isl. da je tu emisiju trebalo zabraniti gledati djeci ispod 15 godina. A oni bi trebali biti širitelji ljubavi i ljudskosti.

Dakle stvar hoda dalje, sada se i Z1 uključio u nekrofilske akcije. Najbolje u tom talk-show mi je bilo pitanje, zašto je poslije Španjolskog građanskog rata dosta svećenika beatificirano - a nijedan u Hrvatskoj. Isto tako je ostalo neodgovoreno zašto je u Hrvatskoj pobijeno daleko najviše svećenika.

Odgovor na ta dva pitanja kao i kritička istraživanja bosanskih franjevaca (npr. Fra Marko Oršolića - vidi moj post - http://pollitika.com/in-hoc-signo-vinces-mac-ili-kriz ) možda treba potražiti u Oršolićevim riječima da čak i oni mostarski franjevci se nisu pridržavali pravila reda i tajnih ratnih naredbi franjevačkog vodstva - i da su između ostaloga i zato stradali. A u jednom ranijem intervjuu je rekao još veću "blasfemiju" - da se ni sam Stepinac u ratu nije snalazio jer je trebao biti rezolutan, kao što je bio franjevački red bio precizno određen kad je odmah po izbijanju rata donio tajnu naredbu što treba činiti, ali Stepinac to nije. Nije ni Pio XII.

Zato možda tu treba tražiti odgovore zašto je toliko hrvatskih svećenika u ratu stradalo a da nijedan nije beatificiran.

Večerašnji razgovor na Z1 se vodio o "Martiriju svećenika u II svjetskom ratu". Neosporno je da je među njima bilo mučenika za vjeru i čovjeka, ali martiri nisu i ne mogu biti oni koji su aktivno sudjelovali u zlu (koje im se vratilo). Sama smrt u groznim uvjetima i bez suđenja može i mora optuživati same krvnike (koji su bili necivilizirani neljudi), ali mi ne možemo eskulpirati one koje su u zlu uzimali učešća (ili njihove današnje sljedbenike). Najbolji je primjer čuvenog Padre Perice (autora poznate pjesme "Rajska djevo kraljice Hrvata" vidi http://pollitika.com/039-rajska-djevo-kraljice-hrvata-039) koji je organizirao župske mladiće u križare da idu na staljingradski front (i nitko se od njih nije vratio) - sama ta činjenica briše martirsku aureolu oko njegovoj smrti na Daksi, mada to ne znači da se ta i takva smrt može ičim opravdati.

A mi o tim mučenicima i "mučenicima" još uvijek ne znamo ništa, tajne se duboko čuvaju da bi se mogle (zlo)upotrebljavati kad vrijeme dođe.

Tko je glasao

To je upravo ono što

To je upravo ono što najviše zabrinjava. Kad se odrasta uz agresiju, kad se živi u ozračju agresije, kad ona postaje uobičajena pojava, kad postaje dotvoljeno ili čak poželjno ponašanje, kamo onda idemo???

To je transgeneracijski prijenos. Potrebna je katarza koju su neki narodi prošli no Hrvati su da daleko od toga. Jedna generacija mora prekinuti taj prijenos na potomke jer uporno vrćenje iste teme stvara vrzino kolo koje se kotrlja na slijedeće generacije. Problem je, moj Fredi, opet u političkoj volji koji umjesto da spriječava transgeneracijski transfer, forsira ga u predizborne svrhe. Valja nama preko rijeke ili kako Mrak kaže netko mora na vjetrenjače.

Tko je glasao

Ne postoji i nikada se neće

Ne postoji i nikada se neće dogoditi transgeneracijski prijenos. Svaki pojedinac za sebe mora , ako to želi i zna, preuzeti odgovornost za svoje nasljednike i promijeniti im životne scenarije, kako ne bi besmisleno i nepotrebno živjeli na pogrešan način. Korisna uloga jednog humanog društva bi se sastojala u tome da ljudima osvijesti problem i potakne ih na tu nužnu promjenu. Međutim, interesi države i crkve ne dopuštaju stasanje i sazrijevanje prijelazne generacije. Zato se u odgoju i obrazovanju ne mogu dogoditi nužne promjene koje bi znatno olakšale i ubrzale taj proces. Očita su, sada već pomalo i panična, nastojanja odgojnih i obrazovnih monopola da onemoguće promjene koje bi vodile osposobljavanju ljudi u postizanju dviju neobično važnih svrha obrazovanja: jedna je omogućiti ljudima da pametno upravljaju vlastitim životom, bez ikakve ovisnosti i navezivanja, a druga je omogućiti im da istinski znaju uživati u životu.

Možda je dosadna ova moja priča, na koju se stalno vraćam i koju uporno ponavljam. Sjećam se jednog komentara Hadživelkosa, koji je začuđeno utvrdio da o čemu god je tema, ja mlatim jedno te isto. Ali, moje je uvjerenje jednako čvrsto: svi bolni i duboki ljudski problemi, a po prirodi stvari oni kao takvi nužno postaju i društveni, nastaju u ljudskoj glavi i tamo se moraju rješavati. Jedini način sprečavanja nastajanja, ali i lakšeg, bezbolnijeg rješavanja su kvalitetan odgoj i obrazovanje. Tu priča počinje i završava.

Sva dvolična i manipulativna nastojanja države i crkve da popravljaju ono što su svjesno i namjerno zasrali na planu odgoja i obrazovanja su koliko bezvrijedna, toliko i pokvarena. Nema tu ni logike ni smisla, jednako koliko ni poštena razuma. A cijena je više nego strašna.

Tko je glasao

To je transgeneracijski

To je transgeneracijski prijenos. Potrebna je katarza koju su neki narodi prošli no Hrvati su da daleko od toga. Jedna generacija mora prekinuti taj prijenos na potomke jer uporno vrćenje iste teme stvara vrzino kolo koje se kotrlja na slijedeće generacije. Problem je, moj Fredi, opet u političkoj volji koji umjesto da spriječava transgeneracijski transfer, forsira ga u predizborne svrhe. Valja nama preko rijeke ili kako Mrak kaže netko mora na vjetrenjače.

Ufff, vidim da tebe muči okupljanje partizana u Kumrovcu. Samo ne vidim načina, kako bi na njih?! Di ćeš na starce??

My Soul

Tko je glasao

Ufff, vidim da tebe muči

Ufff, vidim da tebe muči okupljanje partizana u Kumrovcu. Samo ne vidim načina, kako bi na njih?! Di ćeš na starce??

My, Soul
govorim upravo o mladima, ne znam kakve veze to ima sa Kumrovcem i sa nekakvim okupljanjima partizana

Tko je glasao

Pa, koliko me oči služe,

Pa, koliko me oči služe, govorio si o transgeneracijskom prijenosu, a to znači prijenos s jedne generacije (starih) na drugu (mladih). Ako si mislio nešto drugo, onda si to drugo trebao i sročiti, sorry. Možda bi mogao na....ti da te vasceo svet razume :):):))))))))

My Soul

Tko je glasao

Govoreći o

Govoreći o "transgeneracijskom prijenosu" misli se na niz generacija, a ti si se fiksirao samo na jednu - tu leži razlog neshvaćanju. I to onu generaciju koja danas ima između 80 i 85 godina najmsnje i smim time predstavljaju marginalni i malobrojni sloj stanovništva paa ipak se o njima priča kao nečemu sveprisutnom.

Ustvari se priča se o njihovim potomcima odnosno potomcima onih koji su već nestali a obračuni zmeđu potomaka radi onog što su prethodnici radili je nešto posve neshvatlljio.

Nadam se da si shvatio!!

Tko je glasao

Frederik, Od kad pamtim za

Frederik,

Od kad pamtim za sebe sam bombardiran transgeneracijskim prjenosima od strane komunista.

Kad sam i čul neke stvari od starijih ljudi o vremenu poslje WWII, onda je to bilo u fazi momentalne slabosti i sa izvjesnom dozom straha. Ni jedan nije o tim stvarima rado pričal.

Naj zanimljivije je da je puno njih pred smrt imalo takve momente slabosti.

Več sam par put napisal da se od strane komunista pokušava usadit osječaj kolektivne krivnje hrvatskoj mladeži za ono šta su učinili neki za vrjeme WWII.

Kak sam bil tretiran zbog toga bi tebi trebalo biti poznato.

Pollitika.com je puna dnevnika o toj prošlosti i uvjek se spominjeju ustaše i njihovi zločini.

Ko god krene u napad na te transgeneracijske prjenose bude okarakteriziran ko ustaša i fašist.

Tko je glasao

Ucinio mi se jako zgodan i

Ucinio mi se jako zgodan i relevantan ovaj clanak. http://www.vjesnik.hr/html/2009/04/07/Clanak.asp?r=sta&c=1
Najveća mana partizana bila je laž...
Druga velika mana partizana bila je ta što su se mnogi od njih često i pretjerano hvalili.

Tko je glasao

Mislim ipak da ne treba

Mislim ipak da ne treba gledati samo jednu sliku, Skviki, ma koliko tebe osobno opterećivala. Život je mnogo kompleksniji, a zlo ima raznih lica i naličja. Jest da je teško, ali iz sadašnje perspektive se treba prema svemu unatrag osvrnuti kritički.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci