Tagovi

Nekoliko pitanja za ministra Fuchsa (koja bi osobito trebali postaviti oni koji kre?u u avanturu studija)

Vjerojatno su svi ?uli o "besplatnoj" prvoj godini studija (http://vlada.hr/hr/naslovnica/novosti_i_najave/2010/ozujak/vlada_besplat...), ali vjerojatno su rijetki svjesni što se skriva ispod celofana. U te rijetke ne ubrajam ni Fuchsa i ekipu jer mi se ?ini da ni oni nisu do kraja raš?istili što zapravo žele posti?i i nemaju pojma na što sve uop?e nisu ra?unali. Na stranu to što mislim da je ideja suluda jer iziskuje hrpu love za ljude koji u pravilu nemaju pojma u što su se upustili i statisti?ki je vjerojatnije da upisani studij ne?e (nego da ho?e) završiti, postoji tu još gro otvorenih pitanja na koja nikako da prona?em odgovor. 30. ožujka MZOŠ objavljuje nakanu pokrivanja troškova prve godine studija te da ?e pla?anje na višim godinama studija ovisiti o ispunjavanju studijskih obveza. Zvu?i logi?no i normalno.

Ipak... prvo pitanje: što zna?i ispuniti studijske obveze?
Jedna akademska godina treba nositi 60 ECTS (recimo 4. godina na Pravnom fakultetu u Zagrebu nosi 68, ali to je ve? posebna pri?a pa ?emo govoriti o tih 60 ECTS). Uvjet za upis više godine varira od fakulteta do fakulteta i uglavnom iznosi 42-50 ECTS. Tu smo ve? pomalo u problemima jer se pojavljuje siva zona - ispunio si uvjet za upis u višu godinu, ali nisi "osvojio" sve ECTS. Jesi li ti redovno ispunio svoje obveze? Realno, to je dilema koju bi bilo vrlo lako razriješiti. Pravi problem leži drugdje. Studijski program nije prilago?en ni tržištu ni studentu, nego podnosi sve što papir može podnijeti. Svjestan je toga i Fuchs (?udo!) pa je tako i izjavio: "Uspješan student za mene je svaki onaj koji redovito daje godinu za godinom, ili po Bolonjskom procesu prvi ciklus završi u roku od tri godine, plus najviše jednu godinu – pojašnjava Fuchs, dodaju?i kako takav student ne bi trebao participirati u troškovima studiranja." (http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...)

Drugim rije?ima, Fuchs sam svrstava u kategoriju USPJEŠNOG studenta onoga koji uspije u 4 godine svladati trogodišnji studijski program. Dakle, završiš li 5-ogodišnji faks u cca 6,5 godina, prema samom MZOŠ si ti uspješan student. Iako je to sadržano u prošlom dnevniku, ponovit ?u ovdje da bi onaj tko završi faks u tih 6,5 godina (dakle uspješan student) prema predloženom, kažnjavala?kom sustavu obra?una školarina ukupno uplatio oko 27 000 kuna školarine, i to u najoptimisti?nijem mogu?em scenariju da ništa ne upisuje dvaput (što je, vjerujem, u praksi neizvedivo). Ako ?emo tako oderati uspješne studente, bojim se ra?unati koliko bi pla?ali oni jadni studenti koji su tek prosje?ni - mogao bi mi isko?it osigura?! Prema tome, eto najbolji dokaz promašenosti predloženog sustava. To je prva nejasno?a i prvo pitanje za Fuchsa i od toga ne odustajem.

Predloženi sustav pokazuje simptome terminalne bolesti i u prvoj (prva godina) i u drugoj (više godine) fazi. Prva faza koštat ?e porezne obveznike 129 milijuna kuna (ina?e, udžbenici za osnovnu i srednju školu koštaju 420 milijuna kuna), za nastavak na višim godinama procjenjuje se trošak od 24 milijuna kuna. Primje?ujete li rupicu? 129 vs 24? Odre?uje li na taj na?in Vlada/MZOŠ kvotu studenata koji mogu "redovno" ispuniti svoje obveze? Ili je to možda izra?un temeljem dosadašnjih podataka o prolaznosti? Ne znam jer se radni dokumenti ?uvaju kao što zmija ?uva noge (btw ?ujem kako su u Kini svi dokumenti temeljem kojih se vodila rasprava dostupni javnosti, dok se kod nas odluke donose na zatvorenim sjednicama). Po planiranim sredstvima, ?ini se da ?e se redovnim ispunjavanjem obveza smatrati osvajanje svih 60 ECTS u akademskoj godini. Implicitno, Fuchs priznaje da ?e ovim novim sustavom školarina i veliki dio uspješnih studenata pla?ati studij, a o drugima da ni ne govorimo.

Time lijepo vidimo prisutni (a zataškavani!) trend u financiranju visokog obrazovanja. Dok je 1991. 88% studenata studiralo na teret MZOŠ, danas ih tako studira oko 40%, a po predvi?enim sredstvima vidimo da ?e narednih godina makismalno 20% studenata studirati uz potporu MZOŠ. Ako Fuchs, Kosorica i ekipa imaju obraza, neka te brojke iznesu javnosti, a ne floskule o pravednom sustavu i jednakim šansama.

Tre?e pitanje odnosi se na kategorije studenata. Od kategorija redovnog studenta, redovnog studenta za osobne potrebe i izvanrednog studenta (ne ulaze?i sada u besmislenost kategorizacije), bolonjskim sustavom (odnosno njegovim deklaratornim uvo?enjem) de facto je izbrisana kategorija izvanrednog studenta. Oni su dobili dodatne studijske obveze i time se približili kolegama redovnim studentima, ali paralelno s tim prešli su iz najnižeg u najviši cjenovni razred, tako da su im se iznosi školarina više nego udvostru?ili. Studentska prava unato? svemu nisu stekli, što konkretno zna?i da nemaju subvencioniranu prehranu, nemaju pravo tražiti mjesto u studentskom domu itd. To je jedan segment problema koji i dalje stoji i ne rješava se. Drugi je onaj novijeg datuma i odnosi se na studente za osobne potrebe. Fuchs je najavio da se ovakvim subvencioniranjem školarina briše ta kategorija studenata. Ipak, na stranicama fakulteta u odjeljcima o upisu i dalje se vidi da se i ove godine odre?uju kvote za tu kategoriju. Tko to muti vodu i iz kojeg razloga!? Postoji li ta kategorija i pla?a li ona školarinu?

Na kraju - poslastica za one koji su izdržali do kraja.

Financiranje prve godine studija provodi se temeljem ugovora MZOŠ i sveu?ilišta. Prekopala sam "internet", ali uspjela sam na?i samo to da on postoji (ne i tekst samog ugovora). Razlog interesa za tekst ugovora je informacija o tome da ugovor sadrži klauzulu po kojoj se fakulteti mogu naplatiti od studenata u slu?aju da MZOŠ ne ispuni svoje obveze. Ako je to istina, vrlo je zanimljivo iz najmanje dva razloga. Kao prvo, MZOŠ ve? poslovi?no ne upla?uje fakultetima sve što bi trebao i o tome se ne govori, osim kada sporadi?no neki dekan izgubi živce i istrese brojke na nekoj od televizija. Govori se i o cifri od samo 18% upla?enih obveza. Zamislite kako bi bilo zgodno da fakulteti krenu utjerivati preostalih 82% od studenata! Naravno, najviše ša?ica studenata i njihovih roditelja zna da ta mogu?nost uop?e postoji. Ja se ne sje?am da sam pri upisu na fakultet ikada upoznata s time niti mi je dan na uvid ugovor MZOŠ i sveu?ilišta. Tu dolazimo do druge zanimljivosti. Ako je zaista tako ugovoreno, mislim da bi to trebalo hitno javiti katedrama za gra?ansko pravo da korigiraju udžbenike i Saboru da korigira ZOO jer ugovaranje na teret tre?ega na ovakav na?in apsolutno nije predvi?eno niti dopušteno. Ipak, ovdje je izgleda sve mogu?e.

Komentari

Studenti će godinu plaćati

Studenti će godinu plaćati tri tisuće eura?
Sveučilište u Zagrebu pred velikim je problemima: država mu duguje 93 milijuna kuna, zbog čega bi se moglo dogoditi da će studenti koji su trenutno na prvoj godini fakulteta, ali i ovogodišnji brucoši kojima je prva godina fakulteta besplatna, studiranje morati platiti oko tri tisuće eura.

Do tog će scenarija doći ako država tj. resorno ministarstvo u doglednom vremenu ne plati svoje dugove prema Sveučilištu. Naime, ovogodišnji brucoši, kojima je odlukom Vlade prva godina studiranja besplatna, potpisuju ugovor, što je jučer amenovao i Senat, u kojem stoji da troškove studiranja, koji za godinu studija stoje u prosjeku tri tisuće eura, plaćaju sami ako država ne ispuni svoje obveze prema Sveučilištu.

S obzirom na situaciju u državi, najizgledniji je upravo takav scenarij. Država, koja financira besplatno studiranje, Sveučilištu duguje 25 milijuna kuna još za prošlogodišnje brucoše. Rok je odavno istekao, a na naplatu bi uskoro trebao doći i trošak novih brucoša. Rektor Aleksa Bjeliš nada se da do toga neće doći. ’Vjerujem u ozbiljnost Vlade iako nemamo dobra iskustva s naplatom’, rekao je.

’Ako Ministarstvo uskoro ne ispuni svoju obavezu od prošle godine, moglo bi doći do naplate studiranja studenata prve godine’, rekao je Bjeliš i pojasnio da prema ugovoru studenti imaju pravo od Ministarstva znanosti tražiti povrat tih sredstava.

Iako je situacija alarmantna, Bjeliš kaže kako neće povlačiti nikakve dramatične poteze, poput štrajka ili dovođenja u pitanje početka sljedeće akademske godine. ’Mi ne želimo zaoštravati situaciju, ne idemo u ekcesivne poteze, želimo zajednički naći rješenje’, rekao je Bjeliš.

Rektor je zapravo, ugovorom da studenti sami plaćaju punu cijenu školovanja ako Ministarstvo ne plati Sveučilištu, od studenata napravio jamce za kredit. Ako Ministarstvo ne plati, studenti će.

Bjeliš je novinare izvijestio i da je tražio Etičko povjerenstvo Sveučilišta da razmotri prošlogodišnju blokadu pojedinih fakulteta te upad pobunjenih studenata Filozofskog na sjednicu Senata Sveučilišta prije dva mjeseca.

http://www.pravokutnik.net/btw/studenti-ce-godinu-placati-tri-tisuce-eura

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Divna stvarnost. S jedne

Divna stvarnost. S jedne strane sam ponosan na dijete koje je po trenutnim rezultatima prvo na rang listi za upis na željeni fakultet, a s druge strane me plaši da u budućnosti kriteriji te vrste neće imati ulogu, već ako država ne isplati lovu fakultetima, svim će studentima biti razrezani troškovi na jednake dijelove i ostat će samo oni koji imaju lovu...
http://www.monitor.hr/clanci/senat-prihvatio-da-studenti-s-fakultetima-p...

Tko je glasao

Više školstvo u Hrvatskoj

Više školstvo u Hrvatskoj ništa bolje od ostalih društvenih sfera. Imamo odlične pojedince i pojedince koji sve vode na dno. Interesantna je i uloga medija koji uglavnom povremeno "udare" potpuno pogrešno ili plaćenim oglasom. Ovaj problem školarina je jasan i može se uz volju rješiti za 5 dana. Mislim da je puno veći problem jedan profesor koji misli da je bog ili jedan student koji ima loš pristup prema studiranju i studira samo zato što bi "želio imat faks". U Hrvatskoj se priča kako država uvijek financira visoko obrazovanje, a to nije baš točno. Neki veliki fakulteti su upravo zato i postali veliki. Država im nije davala novaca i odlučili su napraviti ekonomiju obujma. Upisali puno studenata i svakome naplatili 5000kn u prosjeku. Tako sada imamo 10-ak fakulteta koji zapravo nisu državni prema financiranju. Tu je i pohlepa nekih profesora koji su samo željeli povećati plaću, a ne kvalitetu nastave. Samo pošten čovjek može srediti te probleme. Nije potrebno puno pameti i filozofije.

A zašto uopće tvrdim da ove školarine nisu tako veliki problem u odnosu na ostalo? Pa zato što većina studenata radom itd. uspije zakrpati i realno može platiti tih 5000-6000kn na godinu. Međutim, oni to rade nevoljko jer ne dobivaju ništa za uzvrat. Kad bi studenti imali raspoložene i kvalitetne profesore koji daju korisno znanje itd., oni bi voljno platili taj novac. U to sam siguran. Dakle, trebali bi učiniti stvari proporcionalnijima.

Želio bih samo spomenuti da je Ekonomski fakultet u zadnjih par godina pod medijskim linčem. Konačno su krenuli u promjene koje će uskoro biti vidljive. Što želim reći? Pa konkretno taj fakultet je usprkos problemima sigurno u boljoj situaciji nego mnogi drugi. Pogotovo mislim na kvalitetu nastave. Siguran sam da su studenti tamo sretniji nego na nekim drugim fakultetima o kojima se šuti. Ali zato netko "udara" po Ekonomskom zbog interesa. Treba malo zbrojiti dva i dva.

Tko je glasao

Prijedlog: predlažem

Prijedlog:

predlažem novinarima, koji pohode ovu stranicu u potrazi za temom članka, da u sezoni kiselih krastavaca, dok se studenti još uvijek preznojavaju u ispitnim rokovima, istraže kakva je prolaznost na fakultetima i kod kojih profesora uopće nema prolaznosti na ispitima. nek te informacije ne objave u statističkom obliku, već po imenima i prezimenima onih koji su krivci za to što nam studenti studiraju dvostruko duže od uobičajenog. ta imena i prezimena su krivci za miniranje bolonjskog procesa u hrvatskoj. od uopćavanja nema nikakve koristi. nakon takvog istraživanja vidjet će se na kojim fakultetima je dobra organizacija i gdje se isplati studirati. primjerice, medicinski fakultet u rijeci je izvrsno organiziran, studenti redoviti na predavanjima i u obavljanju svojih dužnosti, zahvaljujući odličnoj organizaciji u kojoj se mjesecima unaprijed znaju rokovi za polaganje ispita, pa svaki savjestan student može svoje vrijeme planirati za čitav semestar. za razliku od toga na pravnom fakultetu u rijeci se do zadnjeg časa ne znaju rokovi, tako da se za rokove u šestom mjesecu saznalo sredinom svibnja, a znanstvena fantastika je da bi se za rokove znalo nekoliko mjeseci unaprijed i moglo raspoređivati vrijeme za učenje i polaganje ispita. koji opravdani razlog mogu imati profesori pravnog fakulteta što su nesposobni unaprijed posložiti rokovnik, a profesori medicinskog fakulteta to mogu?! pa to im je jedini posao da izorganiziraju predavanja i ispite!!! osim ako se za vrijeme radnog vremena ne bave nekim drugim privatnim poslovima, pa su im studenti zadnja rupa na svirali.

(eh, da sam ja novinar, ne bi bilo sezone kiselih krastavaca)

My Soul

Tko je glasao

Prijedlog vise nego dobar,

Prijedlog vise nego dobar, ali da ispricam kako to izgleda u praksi. Primjer: Psiholgija u Zadru, prije 3godine. Tri studenta od 30 su pala. Kada sam zamjetila da nesto "mozda" s kvalitetom nastave ne valja ili s poducavenjem profesora, na SENATU mi je receno: Ma od kud vama bahatost, ma tko ste vi da dovodite u pitanje rad profesora i programa...Ako su ovi pali to onda znaci da ne znaju i da ne uce!!! Mislim da je bilo s 92 na 93godinu kada je 4god.psihologije upisalo TROJE studenata. Kada im se uptilo pitanje: dal je to moguce, dal je normalno? Receno je: Tada je bilo ratno stanje!!!!!!!!!! Ocito da na ostalim katedrama nije bilo?!

Najgore: Kada se trazila solidarnost medju studentima, da pomognu "maknuti" odredjene neprofesionalne profesore, od starijih studenata se moglo cuti sljedece: Ako sam ja krvne suze lio, zato ne bi i oni???!!!

Hrvatska: Zemlja inta!!!

Tko je glasao

A ja bih ministru Fuchsu

A ja bih ministru Fuchsu rado postavila pitanje: koliku plaću vrijedi profesor, koji studente pravnog fakulteta u Rijeci nije naučio NIŠTA, tako da mu je ispit iz europskog prava od 60 studenata položilo samo 8. Što takav NESPOSOBAN profesor uopće radi na fakultetu? Dok gospodin Fuchs ne riješi problem nesposobnih profesora, nitko ne smije pristati na plaćanje studija, jer ovo što sada imamo je sve, samo ne studiranje!!! Hoće li profesor koji je nesposoban, pa 60 studenata nije uspio naučiti NIŠTA, dobiti otkaz, ili će i dalje primati visoku profesorsku plaću? Do kad će se za NERAD primati državna plaća?
Gospodinu Fuchsu bih poručila da nije 60 mladih ljudi nesposobno usvojiti gradivo iz europskog prava, već je problem očigledno u nesposobnom fakultetu! Ako nisu sposobni podučavati studente, neka zatvore pravni fakultet u Rijeci!!!

My Soul

Tko je glasao

potpuna istina, ali i sustav

potpuna istina, ali i sustav je otvoren za to da se profesori vade....
već je legendarno da studenti prava ne pohode faks. pitanje je što je prije - kokoš ili jaje. jesu li predavanja beskorisna i katastrofa jer je na njima par ljudi ili je na predavanjima par ljudi jer su predavanja beskorisna i katastrofa. osobno mislim da je ovo drugo, a moram priznati da sam ja od onih koji su poprilično išli na predavanja, čisto jer mi se prije činilo da mi teoretski studentski život sucka ako samo sjedim doma i štrebam.
ipak, to daje profesorima alibi. ako ovako dođeš i optužiš profesora da je kriv što nije studenta ništa naučio i on ga pita kada mu je to student dao priliku da ga nauči, statistički je vjerojatno da ćeš dobiti odgovor da mu nije dao. može li se onda tog profesora smatrati odgovornim za neuspjeh studenta? mislim da ne. onaj tko je odgovoran je sustav koji dopušta snađi-se-sam studiranje. to je studiranje u kojem profesor zapravo radi kao ispitivač.

zbog toga, predlažem da studenti budu pokusni kunići na još jedan način.
neka se osnuje jedna grupa (mogu se studenti dobrovoljno prijaviti u nju) koja će zaista RADITI. dakle studenti će se spremati za predavanja, dolazit će na njih, a profesori će predano raditi i "učiti studente". mjerit će se uspješnost tih studenata, ali ne na način da ih ti profesori lakše puste, nego da imaju jednake uvjete za prolaz kao i oni u redovnom snađi-se-sam programu.
moje predviđanje... na uređenom fakultetu tipa medicina u zg imat će takve rezultate - zadovoljavajuću prolaznost. na suludim fakultetima na kojima se literatura generacijama samo gomila i gomila i u kojima je suludo uopće natrpati sve to u jedan semestar (vidi fotku na jednom od prošlih dnevnika), prolaznost i dalje neće biti dovoljno dobra. razlog je jednostavan: preopterećenost.

ipak, dok se to ne sredi, bit će prisutan isti prigovor i isto opravdanje - za snađi-se-sam studenta profesor je samo ispitivač, a ne i učitelj.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

griotta i my

griotta i my soul

pitam,
meni se čini da je jedini način da se postigne objektivno ispitavanje znanja test?
da test daje mogućnost usporedbe
profesora, studenata, generacija, gradova

dakle da je bitan, presudan u kontroli kvalitete
ne pojednostavljujem, 90% predmeta, ispita sposobnosti može se objektivno ispitati testom
ostalih 10% (od umjetnosti, dizajna, arhitekturnog projekta) treba neovisnu recenziju više, neovisnih ocjenitelja/ispitivača

što vi o tome mislite?

luka

Tko je glasao

što misliš pod "test"? i

što misliš pod "test"?
i usmeni ispit je test, zar ne?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne mislim na usmeni

ne mislim na usmeni ispit,
usmeni ispit je značajna prepreka reformiranju sveučilišta.

test je pismeni ispit
teoretski se test radi tako da se iz gradiva napravi na primjer 1000 pitanja
a onda se nasumice izabere 100
na primjer državna matura je pismeni test
bila pitanja teška ili lagana, glupa ili pametna
za sve su srednjoškolce ista
i to je prednost testa, mogućnost usporedbe
ne samo srednjoškolaca, nego i gimnazija, profesora, pa i generacija

usmeni ispit je kao i ocjena u školi
netko može biti blag ispitivač, netko strog
netko i preblag, i ...
ocjene postignute na usmenom ispitu se teško mogu uspoređivati

luka

Tko je glasao

zapravo sam baš imala takvu

zapravo sam baš imala takvu raspravu prije par dana s frendicom s medicine i nikako se nismo mogle složiti; onda sam skužila zašto - imamo dramatično različita iskustva s "teoretski" istim testovima - pismenim na zaokruživanje. ona to smatra ultra-laganim, meni je to noćna mora.
zašto?
zato što se i test na zaokruživanje može složiti tako da bude nenormalan. neke od mogućnosti su da nudiš najmanje 4-5 odgovora i da se ne zna koliko je točnih. bod uvijek dobivaš ili ne dobivaš. ne treba ni naglašavati koliko se može cjepidlačiti na takvim pitanjima i da je zapravo dovoljno da je samo jedan ponuđeni odgovor nejasan ili problematičan i ode bod. takav ispit imamo iz GPP-a i prolaznost je 1-10% (nadam se da my soul neće ovo vidjeti). btw, nakon toga slijedi usmeni ispit.
prema tome, nakon položenih 40+ ispita, jedino što mogu reći je da je ispit dobar i objektivan ako je takav profesor koji ga provodi. kako god se sustav ispita posloži, on se može silovati do krajnjih granica.

druga stvar je (trebam li uopće naglašavati?) da u nekim područjima itekako treba učiti studente usmenom izražavanju, nastupu itd.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

što se tiče kvalitete

što se tiče kvalitete predavanja, apsolutno si u pravu. kakva predavanja mogu biti kad ih profesor ionako ne održava, već ih je povjerio dvjema asistenticama, koje se iživljavaju na studentima.

inače, po bolonji studenti moraju imati 75% dolazaka na predavanja, da bi uopće mogli izaći na ispit. dvorane su pune i svi se moraju potpisivati. dakle, više nema tog izgovora.

NE MOŽE PROFESORU PRAVNOG FAKULTETA U RIJECI OD 60 STUDENATA 52 PASTI NA ISPITU IZ EUROPSKOG PRAVA, A DA NJEGA NITKO NE PRIUPITA ZAŠTO NIŠTA NIJE NAUČIO STUDENTE, A CIJELU GODINU JE PRIMAO PLAĆU ZA TO!

p.s. ako predavanja nisu potrebna i može se učiti iz knjiga i literature, onda nam tek profesori nisu ni potrebni, pa je dovoljno da država samo organizira ispit na kraju godine i to bi bilo to. a za to joj je dovoljno angažirati profesora izvanredno na mjesec dana ispitnog roka, a ne plaćati mu čitavih 12 mjeseci.

My Soul

Tko je glasao

Ako je tako, onda se potpuno

Ako je tako, onda se potpuno slazem.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

My Soul... "Hoće li

My Soul...
"Hoće li profesor koji je nesposoban dobiti otkaz, ili će i dalje primati visoku profesorsku plaću?"
Vrlo slično pitanje je jučer postavljeno u otvorenom onom maheru koji je glavni za državnu maturu.. Pogađaš odgovor? NEMA SANKCIJA - NEMA ODGOVORNOSTI
Ove godine su pogriješili, nadaju se da će dogodine biti bolje...
Ponašaju se kao ludi znanstvenici u laboratoriju sa bijelim miševima (a vjerojatno bi ih društvo za zaštitu životinja tužilo za loše postupanje prema životinjama)
Možda da osnujemo društvo za zaštitu građana?
Koliko su duševne boli nanijeli svojim postupanjem? Roditeljima i djeci? Svojim djelatnicima?
I, nema kraja - samo bauljaju, srljaju u sve veću i veću štetu...
Primjer koji mladi ljudi dobijaju od našeg ministarstva i nije ništa drugo nego totalni kaos - odličan poticaj na narkomaniju, alkoholičarstvo, samoubojstva, kriminal, nasilje.
I nema nikoga da ih zaustavi.
Generacije se uništavaju.
Generacije koje bi nas trebale izvlačiti iz govana.

Tko je glasao

It's

It's official
http://m.jutarnji.hr/vijesti/i-odlikasica-martina-morat-ce-platiti-studi...

da su mediji prepoznali temu prije mjesec dana (kad je info o klauzuli iznio h-alter; dakle dotad se moglo doci do te info) i izvrsili odredjeni pressing, sad bi razgovarali o drugacijoj klauzuli. Sada clanak o tome kako "odlikasica placa" znaci samo tek jos jedan clanak u novinama. Usto, odlicno je zataskavanje govoriti o "odlikasima koji placaju" jer sad vec ionako svi ponavljaju da su svi odlikasi. Nije problem sto plaa odlikasica, nego je problem u tome sto ju roditelji upisuju na faks, a uopce ne znaju koje su njihove obveze i hoce li se aktivirati.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

situacija se

situacija se ZAHUKTAVA!
"Iako se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obvezalo da će podmiriti troškove školarina svih studenata prve godine studija koji se trenutno upisuju na fakultete sva visoka učilišta očito u dano obećanje ne vjeruju.
Nepovjerenje u obećanje Ministarstva prvo je iskazalo Sveučilište u Zagrebu koje je pripremilo ugovore za brucoše s klauzulom kojom ih obvezuje da će sami snositi troškove školovanja ukoliko to ne učini Ministarstvo. Zagrebačko će Sveučilište, prema najavama rektora prof. dr. Alekse Bjeliša sredstva Ministarstva za školarine brucoša čekati samo do kraja ove kalendarske godine, a ukoliko ona ne budu uplaćena studenti će morati podmiriti svoje školarine do početka ljetnog semestra.
Takva je odluka, pojašnjava rektor, odraz dosadašnjih iskustava s Ministarstvom koje ne podmiruje svoje obveze.

"Radi se o tome da nam još uvijek nisu plaćene školarine za diplomske studije za tekuću akademsku godinu. Nadamo se da to neće biti slučaj i sa školarinama za preddiplomske studije, međutim ne možemo sasvim biti sigurni u to i zbog toga smo odlučili u ugovor staviti i takvu klauzulu", pojašnjava prof. dr. Bjeliš.
Međutim takav stav nije prihvatljiv baš svim hrvatskim sveučilištima, jer prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija navodi kako je riječko Sveučilište zatečeno odlukom zagrebačkih kolega.
"Potpisali smo ugovor s Ministarstvom o financiranju školarina u dobroj vjeri da će se ugovor i realizirati. Zatekla nas je vijest da zagrebačko Sveučilište u ugovor stavlja takvu klauzulu. Sada si postavljamo pitanje događa li se nešto o čemu nismo informirani. Trenutno radimo na ugovoru koji se ove godine po prvi puta potpisuju sa studentima, ali još uvijek nismo vodili nikakve rasprave o tome da se osiguramo na način kako to radi Sveučilište u Zagrebu", kaže prorektorica.

Dodajući da su riječkom Sveučilištu sredstva za diplomske studije doznačena Prijić Samaržija zaključuje kako iako trenutno ne postoje naznake da će se i ostala hrvatska sveučilišta povesti za zagrebačkim mogućnost »domino efekta« uvijek postoji.

Rektor Aleksa Bjeliš kaže da će o tome ulaze li kategoriju studenata koje će možda već krajem godine zadesiti iznenadni trošak svi brucoši biti obaviješteni prilikom upisa.

"Prije odluke Ministarstva da svi studenti prve godine preddiplomskih studija imaju pravo na besplatno studiranje donijeli smo upisne kvote. Prema tim kvotama određivat će se koliko će tko participirati u cijeni školarine bude li potrebno. Svaki student kada počnu upisi znat će na kojem se mjestu na rang listi nalazi i kojoj kategoriji pripada, tako da će sve moći uzeti u obzir", ističe prof. dr. Bjeliš"

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

"Ministarstvo znanosti,

"Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obvezalo da će podmiriti troškove školarina"
"Potpisali smo ugovor s Ministarstvom o financiranju školarina u dobroj vjeri da će se ugovor i realizirati"

nije mi jasno... što znači - obvezati se? kakav je to ugovor u dobroj vjeri?
u dobroj vjeri čovjeku daš ruku..
a sam čin potpisivanja ugovora govori o tome da nema dobre vjere!
ne postoji dio koji se odnosi na nepoštivanje stavki iz ugovora? nema bjanko zadužnice?
to je biće kao u ZORU, poslodavac ti je dužan isplatiti plaću, a ako ne - onda ti je dužan dati platnu listu. i gotovo. imaš platnu listu - što će ti pare?!

možda da poštovani ministar potpiše
http://www.index.hr/vijesti/clanak/ucenici-ce-morati-potpisati-zakletvu-...
pa ako potpiše da ga se oštro sankcionira u slučaju varanja!!!

da dobra vjera... ha ha ha ha!!

Tko je glasao

Razveselilo me sto vidim da

Razveselilo me sto vidim da je prica na naslovnici vecernjaka, i to mnogo inteligentnije odradjeno nego u jutarnjem.
To je drugi put u kratkom vremenu da sam na pollitici servirala pricu 2 dana prije nego sto ce se ona naci na naslovnicama. Da sam kukljica, sad bi napisala poseban dnevnik o tome.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Postoji jedna konstanta u

Postoji jedna konstanta u cijelom sustavu koji je financiran od strane države a to je da se stalno raspravlja samo djelomično o prihodima imajući u vidu socijalni mir i ne raspravlja se o rashodima, ili vrlo malo po logici "šupljeg u prazno" kao što je spajanje bolnica, imajući u vidu socijalni mir. Naravno da ovakav pristup koji obrađuje max. 25% problema ne može riješiti cijeli problem.

Logičan zaključak je da ne postoji suvisli plan ili dovoljno hrabrosti, ili najvjerojatnije oboje, da se problem stvarno riješi. Sve to pokazuje tužnu nesposobnost ove Vlade (nisu ni prethodne bile baš nešto bolje) koja se ponaša glupavo kao i premjerka, kad ne znaš odgovor - nasmiješi se! Naravno da se problemi ne mogu rješavati pukim šarmiranjem sugovornika već se na taj način samo gomilaju i zapravo se otežava njihovo rješavanje. Od sitne ogrebotine ako se ne postupa pravilno može se dobiti vrlo ozbiljna sepsa.

Mislim da je primjer kako je ministar reagirao kod problema e-matrica i naveo profesore da su krivi što su svi u isto vrijeme htjeli isprintati svjedodžbe za svoje učenike upravo sjajan prikaz kako (ne)funkcioniraju ti mozgovi. Ma vidi ti profesore, što su čekali cijele godine? Kampanjci jedni! Svakako treba biti jako blesav da bi se popušilo takvo obrazloženje i jasno da bilo tko što je uspio savladati tablicu množenja zna da cijeloj Hrvatskoj nastava završava istog dana i da nakon toga slijedi ispis svjedodžbi. Dakle, vrlo ja jednostavno bilo izračunati opterećenje servera u tom periodu i adekvatno dimenzionirati sustav ili, ako nije bilo moguće osigurati dovoljnu propusnost servera, odrediti vrijeme pristupa za pojedine regije. Je, ali sve to implicira sposobnost planiranja i sagledavanja svih mogućih situacija.

Kao ova blamaža s e-matricom i neuvjerljivim obrazloženjem tako i ova priča s naplaćivanjem školarina je prebacivanje problema na one koji su najmanje krivi. Svakako me nitko ne može uvjeriti da sustav koji bazira svoje prihode na "naplaćivanju neznanja" može dobro funkcionirati. Najprije ti prihodi su prilično nesigurni ako se naplata bazira na nekim apsolutnim vrijednostima kao što su ECTS bodovi i svima treba biti odmah jasno da to znači što su studenti bolji to ima manje para i, što je vjerojatno mnogo gore, što su profesori lošiji to ima više para. Po meni to je apsolutno suludi način zarađivanja u kome fakultet prihođuje obrnuto proporcionalno kvaliteti proizvoda kojeg isporučuje.

Jasno je da je pravi problem u tome što ministarstvo (ili država) nema dovoljno para da podmiri niti one preuzete obaveze i ovakvim imbecilnim logikama skreće pažnju i problem na fakultete i čuvene "vječne studente". Fakulteti, htjeli ste autonomiju? Eto vam je!. Fakulteti su u ovakvoj situaciji primorani se snalaziti kako bi mogli funkcionirati i jednostavno platiti račune za struju i vodu. Ovo "snalaženje" je najlošiji način rješavanja problema jer predstavlja vatrogasnu mjeru a ne neophodno dugoročno rješenje gdje će svi oni koji sudjeluju u toj priči, profesori i studenti, znati što ih očekuje u njihovim studijima i radnim mjestima.

Tužni je dodatak toj priči da fakulteti sudjeluju u svemu tome i ne pokazuju nikakvu autonomnost u koju se toliko zaklinju. Mislim da je bilo logično očekivati da s njihove strane poteknu neka ozbiljnija rješenje kad nam je već ministarstvo tako nesposobno. Vjerojatno je tu problem što su tokovi novaca takvi da je jasno da "nisu kompatibilni" s onim fakultetima koji se tu nešto bune (a i sadašnji dekan bi mogao postati sljedeći ministar što mu sigurno nije mrsko).

U ovoj državi postoji dvoje ljudi koji se stalno smješkaju a to su Jaca i Šuki. Zar nije to blagorečeno zabrinjavajuće?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

prenosim komentare sa

prenosim komentare sa facebooka:

Lara: ...pa šta je tu loše da netko daje godinu za godinom...?...mene tekst motivira da je bolje biti prosječan student, bez obzira na izjave ministra...osim toga mogu nabrojati barem 10 trenutnih redovnih i izvrsnih studenata...bolonja je za sada pokazala samo jedan pozitivan rezultat, a to je da polako nestaju vječni studenti....

Visnja: nije nista lose davati godinu za godinom. lose je kad se potrudis i ostanes redovan (i uspjesan) i jos ti masno naplate taj tvoj trud. gdje je tu motivacija?! ;)

i u biti više kao zanimljivost markov "popratni" komentar: "Ljeto je i za par tjedana trebati će ponovno razmišljati o školi i fakultetu, pa eto nekoliko pitanja za ministra Fuchsa (onog koji je odgovoran za eMatice :)."
meni je komentar poprilično zanimljiv, ali i porazan. po mom shvaćanju, vrlo jednostavno - vezano uz e-matice dogodilo se sranje, ispaštali su ljudi koji nisu trebali ispaštati, ministar je ispao p* i pokazao da se ne zna nositi s problemom, osobito optužujući ljude koji to nisu zaslužili;
ipak, problem e-matice trajao je nekoliko dana i nakon što je "pokrpan", nema nekih dramatičnih posljedica.
za usporedbu sa banalnim primjerom, klasa problema je: bili ste u dućanu, pokupovali sve, ušli u svoju zgradu i skužili da vam nedostaje najbitnija namirnica; vraćate se u dućan bijesni na sebe i svog kopilota, nakon toga odlazite doma i dalje postupate po planu. koštalo vas je vremena i živaca, ali večera je na vrijeme na stolu i idemo dalje.
problem sa školarinama o kojem pilam (i problem sustava općenito) je krajnje ozbiljan i dugoročan problem koji se neće srediti sjedenjem kraj kompa par dana i koji neće "proći" pa će sve biti ok, samo će netko ostati posran. problem je klase pravljenja večere za 10 prijatelja sa skupocjenim namirnicama za koje će se ispostaviti da su pokvarene pa ćete svi završiti na hitnoj zbog tegoba, uz mogućnost fatalnih posljedica, a jedan će zbog toga izostati s testiranja za svoj dream-job; da ni ne spominjem da ste na večeru potrošili gro love i da će tih 10 prijatelja ubuduće tražiti da i mineralnu otvarate njima pred nosom.

možda zvuči kao da "veličam" ovaj problem u odnosu na e-maticu, ali neka me netko razuvjeri da e-matica zaista nije mačji kašalj u usporedbi s ovom tuberkulozom.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Fakulteti od studenata

Fakulteti od studenata utjeruju ostatak od 82 posto na više načina, a jedan je da redovni i odlični studenti diplomu za preddiplomski, iako na istom faksu nastavljaju diplomski - moraju platiti 900 i više kuna. Naravno, i nakon te dvije dodatne godine, dobivanje diplome i promociju opet moraju platiti 2.500 i više kuna (ovisno kako na kojem faksu).

Tko je glasao

to je jaaaaako mali dio od

to je jaaaaako mali dio od 82%, ali istina.... primjerice 300 kn na ime "upisnine" nigdje se uopće ne doživljava kao nekakav trošak studiranja.
mi i dalje imamo apsurd da stari studenti (nisu prebačeni na studomat) prijavnice za ispit plaćaju 5 kn! doslovno. 5 kn za komadić papira.
prijavnice za komisijski ispit su skuplje, koliko se sjećam 40 kn.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Stvari kako su posložene

Stvari kako su posložene oko besplatnog studiranja otvaraju još više mogučnosti za potkupljivanje profesora. Nemoguče je da student sve rokove da u propisanom roku i da na taj način zasluži besplatno školovanje. Ovako kako je stvar oko besplatnog školovanja postavljena stvorene su pretpostavke da če studenti bogatih roditelja kupovati ispite i na taj način dobiti besplatno studiranje, dok studente koji dobro uče profesori če namjerno rušati, a njihovi roditelji im neče moči kupovati ispite, gubiti če pravo na besplatno studiranje i morati če prestati sa studiranjem. Na ovakav način ne pruža se svima ista mogučnost studiranja. Besplatno studiranje trebalo bi biti za sve redovne studente i studente iz rada, tek tada bi se pružila svima ista mogučnost studiranja.

Tko je glasao

U vrijeme dok profesori iz

U vrijeme dok profesori iz inata ruše studente, i to bez apsolutno ikakve kontrole, ne smije biti govora o naplati školarine. Država se pod hitno mora pozabaviti ovim problemom i ponuditi standarde visokog obrazovanja, te omogućiti objektivno vrednovanje znanja studenata, nezavisno od hirova profesora na bazi: sviđa mi se/ne sviđa mi se. Studenti bi trebali imati mogućnost polaganja ispita pod šiframa. Samo na takav način je moguće da se izbjegne osvetoljubivost pojedinih profesora, kao i da se studenti ruše zbog toga kako bi pali na plaćanje studija i time punili fakultetsku kasu. Prestrašno je što država misli nametnuti plaćanje studija dok nije riješila te bitne probleme, jer će nam nacija ostati neobrazovana zbog kratkovidnosti kratkovidnog ministra.

My Soul

Tko je glasao

Cijela prica oko skolarina

Cijela prica oko skolarina studija je toliko apsurdna, da nitko normalan uopce ne zna sto bi rekao. Uistinu se pitam dal itko normalan vise radi u drzavnom aparatu? Pa ovo se sve toliko komplicira kao da otkrivaju vodu. Postoji vise "jenostavnih" opcija koje mozemo kopirati od drugih (ne znaci da su savrseni, ali trenutni prijedlog hrv.je sve samo ne logican) Zasto ne bi svaki student placao odredjenu osnovicu, ne govorim od 300eura mj.za hrv.uvjete je potrebno puno manje. Ukoliko se radi o iznimno socijalnom slucaju za njega se putem raznih institucija moze pomoci tijekom studija.

Tko je glasao

problem je u čistoj

problem je u čistoj matematici.... kažeš ne govoriš o 300€ nego o manje.... veliki broj hrvatskih studenata (na javnim fakultetima naravno) plaća i preko 1000 € školarinu. pitanje je zašto bi faks pristao na manje.
zanimljivo je kako primjerice jedna njemačka može ulagati u školstvo tek mrvicu veći udio bdp-a (njihovih 1% naspram hrvatskih 0,9%) i imati u apsolutnom iznosu niže školarine nego hrvatska. nemam osobno iskustvo s njemačkim obrazovnim sustavom, ali se mogu kladiti da je znatno kvalitetniji od hrvatskog.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

NE može se uspoređivati

NE može se uspoređivati privatni fakultet (sa pravom javnosti) koji egzistira na komercijalnim osnovama (u prijevodu koliko para toliko muzike), dok Sveučilištima država plaća sve - od struje, vode, do plaća djelatnika: od profesora do čistačica.
TO što neki dekan kenja da je dobio samo 18% od države ne znači da je frajer čarobnjak (jer fakultet nije propao), a istina je da je dobio 18% od prenapuhanih faktura za održavanje zgrade i unaprijeđenje nastave od čega se (i kad dobiju 100% iznosa) ništa ne vidi, jer je sredstva prenamijenio honorarima i ko zna čemu.

Tko je glasao

Njemačka je u sklopi cca 80

Njemačka je u sklopi cca 80 milijardi Eura ušteda na javnu potrošnju koje je usvojila prije koji tjedan tukla po svemu osim po znanosti i ulaganjima u razvoj. Pametnome dovoljno...

Tko je glasao

odlično istaknuto! Ovakvo

odlično istaknuto! Ovakvo maćehinsko ponašanje države govori o kratkovidnosti i nedostatku strategije političkih elita u Hrvatskoj. Njihov obzor promišljanja nije npr. barem dvadeset godina (kao vremenski okvir dugoručnih strategija) nego eventulano dvije - slijedeći izbori.

Po čemu možemo biti konkuretni na globalnom tržištu kad smo industrijske resurse rasprodali kao pijani kockar svoju djedovinu, prirodne resurse ćemo sadašnjom politikom zagaditi i uništiti jednakom kratkovidnošću a preostale prodati multinacionalnim kompanijama. Pa ako smo već Pepeljuga u zajednici razvijenih država, onda je jedino na što bismo se morali i trebali kladiti je da konkuriramo znanjem i stručnošću i da stvaramo takav obrazovani kadar koji će uistinu biti konkurentan. To se pod kormilom Primoraca, Fuchsa i sličnih neće dogoditi i za dvadeset godina Hrvatska će(ono što vrijedi i preostane) biti posve u vlasništvu internacionalnog kapitala a najveći dio radne snage kao najamnici radit će za niska primanja do 70 godine života. Tzv radna politika - S radnog mjesta na Mirogoj!

Da stvarno postoji vizija strateškog razvoja, ili da je postojala devedesetih - kao mala zemlja s odličnom geostrateškim položajem već danas bismo imali manjak radne snage a radno stanovništvo bi bilo visoko obrazovano, stručno i prodavalo bi svoje znanje cijeloj regiji. Eh, samo da je znanje uistinu na cijeni i da su znanje i kvalitetan rad garancija socijalne sigurnosti i osiguravanja života dostojnog čovjeka a ne pukog preživljavanja.

Međutim, kako rekoh, stručnost i obrazovanost samo su floskule na ustima političara koji kad kažu znanje podrazumijevaju 'snalažljivost' i spremnost da se karijera gradi na političkoj podobnosti i vezama (nije važno što znaš, nego koga znaš!) a 'znanje' kakvo je njima potrebno ionako je uvijek na prodaju. Svoju će djecu osigurati (čast iznimkama) a sirotinja što prije shvati kako se napreduje to bolje za njih. Pa će tako ispasti da nam u stvari čine uslugu, jer nas bezobzirno lišavaju svake iluzije koju smo možda imali o znanju i poštenom radu kao temelju uspjeha. ;)

npr:
http://www.jutarnji.hr/ana-juracic--ogorcena-sam--moram-otici-jer-za-zna...

Tko je glasao

što se linkane priče

što se linkane priče tiče, to je razvoj situacije star najmanje 3,5 mjeseca.
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=9867&sec=3300
upravo prije par dana došla je analiza koja se čekala, ali nije objavljeno i koji će to naputak dobiti fakulteti.
danas vidim u novinama da fuchs najavljuje da će se zaposliti 300 zn. novaka, tj onoliko koliko treba za popunjavanje mjesta koja će biti oslobođena (prema tome, radi se o održavanju broja).
evo zanimljivog članka o tome, starog mjesec dana http://www.pravokutnik.net/btw/brain-drain (često stvarno izgleda da amateri bolje i aktualnije reagiraju nego "profesionalni" novinari).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci