Tagovi

Neka se čuje i moj glas

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu za utvrđivanje nacrta promjene Ustava RH traje do 06. prosinca 2013. Iako je moj stav kap u moru odlučila sam ga proslijediti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.Iako se članak 71 Ustava ne mijenja, uvjerena sam da bi i taj članak Ustava trebalo mijenjati ( i ne samo taj, ali je jedan od važnijih koje bi trebalo promijeniti ).

Načelne primjedbe s obrazloženjem

Članak 71

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem.

Paran broj ne bi smio biti naveden zbog same mogućnosti da se ne može utvrditi natpolovična većina.
Trebalo bi dodati stavak 2 da se svaki izbori moraju temeljiti na istinitom popisu birača i vezati broj birača sa brojem zastupnika koji se biraju. Znamo da je popis birača smanjen za nekoliko stotina tisuća birača, pa bi i broj zastupnika u Saboru mogao biti smanjen što bi donijelo i konkretne uštede u državnom proračunu. Dodavanjem stavka morao bi se i Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor uskladiti sa Ustavom.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor:

Članak 39.
Izborne jedinice određuju se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od + - 5 %.
Pri određivanju izbornih jedinica mora se koliko je to najviše moguće voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Na posljednjim izborima zastupnika u Hrvatski sabor vidljivo je da je za zastupnika iz IX izborne jedinice potreban broj glasova za jedan mandat bio 31471 ( najviše ), a za zastupnika IV izborne jedinice potreban broj glasova za jedan mandat bio je 23852 ( najmanje ). Vjerujem da broj birača u izbornim jedinicama i nakon sređivanja popisa birača ( koji ipak nije sređen) odstupa od ovog + - 5% propisanog zakonom.

Alternativa za članak 79 je puno bolje rješenje jer samo navođenje datuma neće ništa značajno mijenjati u radu Sabora.

Predložena promjena
U clanku 79. stavku 1. rijeci: „15. srpnja“, zamjenjuju se rijecima: „31. srpnja“, a
rijeci: „15. rujna“, zamjenjuju se rijecima: „1. rujna“.

Alternativa

Clanak 79. mijenja se i glasi:

„Clanak 79.
Zasjedanje Hrvatskoga sabora saziva predsjednik Hrvatskoga sabora. Predsjednik
Hrvatskoga sabora dužan je sazvati zasjedanje Hrvatskoga sabora na zahtjev Predsjednika
Republike, Vlade Republike Hrvatske ili jedne trecine zastupnika.“.

Članak 87 Ustava - prijedlog promjene

U clanku 87. u stavku 3. rijeci: „deset posto od ukupnog broja“, zamjenjuje se
rijecima: „200.000“.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Referendum se ne može raspisati o pitanjima:
- koja se odnose na ogranicavanje ili smanjivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda
sadržanih u Glavi III. Ustava,
- koja se odnose na obveze koje proizlaze iz me_unarodnih ugovora, osim potvr_ivanja,
otkazivanja ili povlacenja iz tih ugovora,
- koja se odnose na donošenje i izvršenje proracuna i porezni sustav,
- koja se odnose na obranu i nacionalnu sigurnost,
- koja se odnose na izbore i imenovanja u djelokrugu Hrvatskoga sabora.“.
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:
„Referendum je pravovaljan ako mu je pristupilo najmanje 40% biraca upisanih u
popis biraca za taj referendum. Na referendumu se odlucuje vecinom glasova biraca koji su
pristupili referendumu.“.
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Moje primjedbe:

1.Broj potrebnih potpisa za referendum potrebno je izraziti u postotku zbog same činjenice da je broj birača promjenjiva veličina.

2. Članak 1 Ustava RH

Članak 1.
Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

ne daje vam za pravo da dodate stavak 4 „Referendum se ne može raspisati o pitanjima:
...
Jedino Ustavni sud može donijeti odluku da pitanje nije u skladu sa Ustavom.

3. Referendum bi trebao biti pravovaljan ako mu pristupi barem 50% +1 birač upisanih u popis birača za taj referendum. Smatram da ima pitanja o kojima bi bila dozvoljena i manja izlaznost, ali za dva posljednja referenduma izlaznost je morala biti 50%+1 birač.

4. Moglo bi se razmisliti o mogućnosti da postotak izlaznosti za pojedina pitanja bude i 40%, ali da onda bude i veći postotak glasova koji bi bili potrebni za pravovaljanost referenduma. Ovom bi se odlukom osiguralo da potreban broj glasova za pravovaljanost referenduma bude 50 % +1 birač ( većina ) i kod izlaznosti od 40% i kod izlaznosti 50% + 1 birač.

Primjer: Broj birača 3.700.000

Postotak izlaznosti - 40%
Broj birača - 1.480.000
Postotak birača za valjanost - 0,625001
Potreban broj glasova za valjanost - 925.001

Postotak izlaznosti - 50% + 1
Broj birača - 1850000 + 1
Postotak birača za valjanost - 50% + 1
Potreban broj glasova za valjanost - 925.001

Komentari

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ZA UTVRĐIVANJE NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=26241


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Eto, i ja sam Odboru za

Eto, i ja sam Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputio svoje mišljenje:

http://aleksandar-hatzivelkos.from.hr/internetsko-savjetovanje-sa-zainte...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Todoroslavija u budućem ratu

Znamo da je popis birača smanjen za nekoliko stotina tisuća birača
Pratim skoro sve tekstove ovdje, ali još nisam našao neki koji će dati makar približnu potvrdu za ovo.

A što se tiče referenduma jedino ispravno je ne dirati ništa.

Izgubili smo neovisnost na ovako koncipiranom zakonu, prvi građanski referendum je potegnut na istom temelju, sve u budućnosti što bismo mogli predvidjeti ne može ni u teoriji ni u praksi obugvatiti sve ono što Ustavni sud može zabraniti.

Zakon o referenumu, odnosno nužnost očuvanja postojećeg zakona, jeste ključno političko pitanje danas u RH. Zapravo u smislu demokracije, ljudskih prava oi opstojnosti naroda mi nikad u povijesti nismo imali tako bitno političko pitanje vjere političara u vlastiti narod, odnosno sukladnog straha političara od naroda.

Relevantni političari jednostavno ovog trena, ove milijuntinke sekunde, moraju neuplitanjem u Zakon o referendumu dokazati vjeru u svoju budućnost kao javnih osoba i vjeru u vlastiti narod.

Svaka, ama baš svaka, izmjena Zakona je svjesni nastavak fašističkog preusmjeravanja političkih zbivanja s lex Perković na irelevantna kaotična pitanja ćirilice i homoseksualizma. Dok je bilo donekle nekakvog kruha i igara se mlatimudanima "moglo dopustiti" tako nešto, sad je izravno u pitanju opstojnost cjelokupnog hrvatskog naroda i Republike Hrvatske kao temeljne jedinice organizacije tog naroda.

Tko je glasao

Samo neki napisi

1.

Vlada RH / Novosti i najave / 2013

Novosti i najave
05. travanj 2013.

Bauk: Sređen popis birača - imamo 763.814 birača manje

2.
Usporedba je pokazala da u Hrvatskoj živi samo 200 tisuća ljudi ispod 18 godina, što je nemoguće

ZAGREB - Od 4,29 milijuna stanovnika u Hrvatskoj na popisu birača ih je čak 4,09 milijuna iako bi, uz pretpostavku da je maloljetnih i osoba s oduzetom poslovnom sposobnošću oko 900.000, maksimalan broj birača koji žive u Hrvatskoj trebao biti naviše 3,39 milijuna. Od 21 županije u njih osam - Virovitičkoj, Požeškoj, Sisačkoj, Karlovačkoj, Ličkoj, Zadarskoj i Šibenskoj - broj birača premašuje broj stanovnika!

VEZANE VIJESTI
Vijesti
Hrvatska ima 4,29 milijuna stanovnika. U Zagrebu živi blizu 800.000 ljudi
ŠOK NAKON POPISA Nestao grad poput Rijeke: ima nas čak 150.000 manje!
Podaci su to koji se dobiju kada se usporedi popis birača iz siječnja 2010. godine, iz drugog kruga predsjedničkih izbora, i jučer objavljeni popis stanovništva . Službeni izvori kazuju da u dijaspori ima 400 tisuća birača. No, stručnjaci procijenjuju da ih nema više od 200 tisuća. To potvrđuju i podaci o izlasku dijaspore na izbore. Taj broj je oko 90 tisuća.

Ista usporedba navodi na zaključak da u Hrvatskoj živi samo 200.000 mlađih od 18 godina, što je daleko od istine: broj maloljetnika je više nego četiri puta veći jer je 2001. godine na popisu stanovništva upisano više od milijun osoba do 19 godina. U konačnici, ovogodišnji popis stanovništva još je jedan dokaz da Hrvatska pod hitno mora napraviti nešto s biračkim popisima koji su, malo je reći, u rasulu i potpunom kaosu. Ministar uprave Davorin Mlakar nesrazmjer popisa stanovništva i birača u osam županija pripisuje novoj metodi kojom su statističari radili ovaj popis, ali se unaprijed ograđuje jer popis stanovništva nije vidio.

Tko je glasao

05. travanj 2013. Bauk:

05. travanj 2013.
Bauk: Sređen popis birača - imamo 763.814 birača manje

27.12.2009. - Predsjednički izbori: 4.088.798
22.1.2012. - Referendum za EU: 4.092.058
14.4.2013. - Izbori za EU parlament: 3.738.708
19.5.2013. - Lokalni izbori: 3.758.638
1.12.2013. - Referendum o braku: 3.773.850

www.izbori.hr

Tko je glasao

I još jedan članak - a čitala sam ih na desetke

Prijedlogom zakona o registru birača, koji je Vlada s današnje sjednice uputila u saborsku proceduru, propisuje se uspostavljanje registra birača kao jedinstvene elektroničke baze podataka svih državljana Republike Hrvatske koji imaju biračko pravo. Ministar uprave Arsen Bauk naglasio je da će se predloženim rješenjem postojati dvije evidencije - registar birača i popis birača. Registar je elektronička baza o biračima koji imaju biračko pravo i vodi se po službenoj dužnosti kroz tri evidencije (onih sa stalnim boravištem u Hrvatskoj, onih koji nemaju trajno boravište u Hrvatskoj, te državljana EU).

Popis birača postaje ad hoc popis koji se ustrojava za svake izbore, objasnio je Bauk i ocijenio kako će se time osigurati točnost i trenutna ažurnost popisa birača. Postojeći zakon o popisu birača jasno određuje krug osoba koje imaju biračko pravo, ali nije uspio riješiti niz problema koji ostavljaju dojam o nesređenosti popisa birača, kazao je Bauk. Prema prijedlogu, popis birača dio je registra birača i sastavlja se nakon zatvaranja registra birača, a zaključuje se najkasnije osam dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno referenduma./

Podaci o adresama u registru birača temelje se na registru prostornih jedinica, a na njemu se temelji i evidencija trajnog boravišta MUP-a, tako da će se omogućiti usklađenost podataka iz obje evidencije i više neće biti moguće da na istoj adresi, ako se ne radi o višekatnici, bude upisano 40 do 50 birača, istaknuo je ministar uprave. Bauk je kao novinu naveo i mogućnost brisanja birača iz evidencije trajnog boravišta u RH i njegovo prebacivanje u evidenciju onih koji nemaju trajno boravište u Hrvatskoj, ako to nadležni ured nesumnjivo utvrdi. „Smatramo da bi ova tri mehanizma trebala bitno utjecati na promjenu percepcije javnosti o nesređenosti popisa birača, a isto tako dobili bismo popis birača koji u najvećoj mjeri odgovara istinitom stanju“, rekao je Bauk.

Ako se prihvati takav prijedlog zakona, u Hrvatskoj bi umjesto 4,1 milijuna u popisu birača imali oko 3,8 milijuna birača, možda nešto manje, procijenio je Bauk. Novost je i institut aktivne registracije za hrvatske državljane koji nemaju trajno boravište u Hrvatskoj, a žele glasovati na izborima (parlamentarni, predsjednički, za zastupnike iz RH u Europski parlament), odnosno državnom referendumu. Aktivna registracija provodit će se za svake izbore te će samo aktivno registrirani birači ući u popis birača - u inozemstvu će ih obavljati diplomatsko-konzularna predstavništva RH, a u Hrvatskoj nadležni uredi prema mjestu gdje će se birači zateći na dan izbora odnosno referenduma. „To znači da u dijaspori nećemo više imati 450.000 birača nego onaj broj koji se pred svake izbore registrira, čime ćemo ukloniti bilo kakvu mogućnost da se na popisu birača u dijaspori nađu umrle osobe“, rekao je Bauk.

Uz aktivnu registraciju, propisuju se i instituti prethodne registracija te privremenog upisa. Prethodna registracija predviđena je za hrvatske državljane s trajnim boravištem u Hrvatskoj koji će se na dan izbora ili državnog referenduma zateći u inozemstvu, a privremeni upis za one koji žele glasovati u Hrvatskoj izvan mjesta trajnog boravišta. Zahtjev za privremeni upis, za razliku od važećeg zakonskog rješenja, moći će se podnijeti u bilo kojem uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.

Bauk je naglasio i političku dimenziju prijedloga zakona, vezanu uz popis birača ako se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti (izbori u jedinicama lokalne samouprave gdje pripadnici nacionalne manjine ostvaruju pravo na zamjenika načelnika odnosno župana te izbori za Hrvatski sabor u 12. izbornoj jedinici). Prema prijedlogu, svi državljani RH bit će na općem biračkom popisu prema mjestu prebivališta, a pripadnici nacionalnih manjina i na dodatnom biračkom popisu. „Na taj ćemo način ukinuti dosadašnju praksu da se pripadnici nacionalnih manjina moraju na samom biračkom mjestu izjašnjavati, upisivati i ispisivati iz biračkog popisa, čime se na neki način kršila tajnost glasovanja, a njih dovodilo u neugodnu situaciju“, kaže Bauk.

Biračko pravo dobile bi i poslovno nesposobne osobe, ako im rješenjem suda ono nije oduzeto, ostavlja se mogućnost glasovanja u ustanovama socijalne skrbi, produljuju se rokovi za uvid u popis birača (na deset dana prije održavanja izbora), popis birača više neće potvrđivati komisija za popis birača jedinica lokalne samouprave već će to raditi državna uprava u čijoj je to nadležnosti, a uvodi se i jedinstveno programsko rješenje obrade podataka tako da će se u svakom trenutku moći znati točan broj birača, dodao je Bauk.

Premijer Zoran Milanović pozdravio je rješenje kojim se uvodi razlika između registra i popisa birača kazavši kako je time vladajuća koalicija ne samo ispunila izborno obećanje već je „u zonu povjerenja stavljen vrlo delikatan instrument koji je do sada još jedini bacao sjenu i sumnju na regularnost izbora u Hrvatskoj“

Tko je glasao

@marival, evo prijedloga

REFERENDUM neka bude alternativa zakonNAREĐENJIMA,

zakonNAREĐENJA neka proglašava TKO smije i može,
ALI ALI ALI -
birači smiju i mogu referendumom eliminirati zakonNAREĐENJA,

a kako?

državni referendum
<> kontinuirano sigurnosno egzistira na internetu
<> (kao što sigurnosno egzistira InterNetska kupoProdaja)

državni stanovnik
<> nakon što dobije biračko pravo
<> istodobno dobije i biračku referendumsku karticu
<> za upisivanje referendumskih pitanja
<> za glasovanje o svakom referendumskom pitanju,

birač
<> slobodno izravno upisuje SVOJE referendumsko pitanje za eliminiranje (nekog) zakonNAREĐENJA sa svojim tumačenjem zašto treba eliminirati osporeno zakonNAREĐENJE,

<> slobodno izravno upisuje svoj glas za TUĐI prijedlog eliminiranja (nekog) zakonNAREĐENJA

birači
<> kontinuirano svaki dan, iz dana u dan pregledavaju referendumska pitanja
<> svojim glasovanjem slobodno izravno samoOdlučuju treba li eliminirati (neko) zakonNAREĐENJE,

referendumsko pitanje
kada dobije (prihvatljivi kompromisni % ) glasovanja birača odmah se osporeno zakonNAREĐENJE eliminira iz javne uporabe,

P.S.
<> ipak,
<> NIJE - se još rodio naredboDavac zakonoDavac koji će dopustiti...
<> referendumsko pitanje
<> kada dobije (prihvatljivi kompromisni % ) glasovanja birača
<> onda se MORA osporeno zakonNAREĐENJE automatski eliminirati iz javne uporabe,

adfilantrop

Tko je glasao

ne daje vam za pravo da

ne daje vam za pravo da dodate stavak 4 „Referendum se ne može raspisati o pitanjima:

sabor je ustavotvorac, i baš mu ustav daje za pravo da donose takve odluke, dvotrećinskom većinom kroz propisanu proceduru.

btw, zainteresiranima, ako žele nešto napisati, link na obrazac je ovdje:
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=26142


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Sabor može biti ustavotvorac,

Sabor može biti ustavotvorac, ali

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

i taj isti narod može skupljati potpise za ukidanje te zabrane. Zato u Članku 87. po mom mišljenje nema mjesta zabranama ni ograničenjima.

Tko je glasao

može, ali iskreno rečeno,

može, ali iskreno rečeno, čisto sumnjam da bi se za tako apstraktno (prosječnom građaninu) pitanje skupilo dovoljno potpisa. no ako je volja građana da institut iskoriste kako bi proširili svoja prava, mogu.

ja i dalje, na temelju prakse s referendumima u državama koje prakticiraju građanske referendume, i na temelju njihovih zakonskih rješenja (ali i na temelju ovog referenduma) smatram da nisu sve teme pogodne za raspisivanje referenduma.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

nisu.. ali to treba rijesiti

nisu.. ali to treba rijesiti pametnom politikom i na nacin da do raspisivanja referenduma ni ne dode jer je problem rijesen na drugoj razini.. a ne zabranom tema za raspisivanje referenduma

vrhovna vlast u drzavi je uvijek narod, sto znaci da nije moguce zabraniti temu za referendum i dalje imati demokraciju i vladavinu naroda

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ovime se ne otkriva topla

ovime se ne otkriva topla voda.
u zemljama sa referendumskom praksom, ograničavanje tema za referendum je standard.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

totalitarizam ne treba

totalitarizam ne treba otkrivati, to je uvrijezena praksa... sve vise..
umivena toplom ili hladnom vodom, uvijek daje moc eliti.. trenutno politicko-bankarskoj

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

venecijanska komisija u

venecijanska komisija u kodeksu dobre prakse provođenja referenduma također navodi kriterije i pitanja koja se izrijekom "ne smiju staviti" na referendum. ti očigledno imaš problema sa demokracijom kao sustavom. ili pod demokracijom podrazumijevaš nešto sasvim drugo od onoga što pod demokracijom podrazumijeva i u svojim dokumentima opisuje vijeće europe. to što ti zagovaraš zove se "diktatura (ne proleterijata, već) većine". tebi očigledno predstavlja toplu vodu, pa je vrijeme da se naučiš značenju termina koje upotrebljavaš.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

kak se meni cini u ovoj

kak se meni cini u ovoj drzavi najvise problema sa shvacanjem demokracije ima sdp, posebno vrh, ali i njeni clanovi... jer toliko se busati u prsa "slobodoumnoscu", "demokracijom" i slicnim a zastupati potpuno oprecno, biti iznenaden kao sto su bili iznenadeni "moci referenduma", a da ne kazem potpunim neshvacanjem svoje uloge u promociji vlastite opcije za referendum, bio to onaj od EUa ili ovaj sada...

u stvari je @hatzi .. sramotno..

sto se tice zabranjenih pitanja... u biti nemas zabranjenih pitanja. kad vlast krene zabranom i ogranicavanjem vecine onda mora uvesti diktaturu da bi opstala i da bi provodila odluke koje su suprotne vecinskoj volji..
u prakticnom smislu je stoga posve svejedno da li ces zabraniti neke teme ili ne, sto se tice same realizacije takvih negativnih trendova, jer niti jedan od njih nece ni biti potegnut, sve dok sama vlast ne bude ta koja ga je promovirala.. potencirala i provela..

zato je to sa zabranjenim pitanjima posve besmisleno..

a sama zelja za uspostavom takvih "pitanja" je u stvari posljedica zelje i volje politicara da kontroliraju narod i da budu apsolutni gospodari ne samo kontrolom referenduma vec i citavim sustavom zabrana za narod dakle i vecom moci politicarima.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

biti će da ti bolje znaš što

biti će da ti bolje znaš što je demokratskije od institucije koja se posvetila razvoju demokracije kroz više desetljetno proučavanja njenih dosega u desecima europskih zemalja. znaš, onih zemalja koje žive u demokratskim društvenim uređenjima pet, šest puta duže od hrvata. to je valjda samorazumljvo. pa im soli pamet. :rolleyes:

mogla bi se malo družiti sa galetom. on isto prezire sve što je (igdje) napisano, a njemu nije samorazumljivo.
ta tko je čovjeku pametniji od njega samoga?

ok, dobro, dosta. neću više. besmisleno. hrkljuž to myself


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

I oko kampanje

I oko pravila kampanje za referendum čini mi se. Kad se sjetim kampanje za ulazak u EU. Moglo se pomisliti da ćemo samim ulaskom izaći iz krize. Silno povlačenje sredstava iz fondova, o članarini ni riječi. Ispada da smo povukli iz fondova neznatno više nego smo platili članarinu, a to što smo samo na PDV-u ostvarili 1,6 milijardi manje u 6 mjeseci - nema veze.

Tko je glasao

kampanja za referendum

kampanja za referendum također treba biti propisana, no ne postoji način da se propisuje što se mora medijski naglašavati u kampanji a što ne. to bi po mojem mišljenju trebala biti uloga medija. no, jedna stvar se mora propisati - transparantnost iznosa i izvora financiranja kampanje. nešto što je npr. "u ime obitelji" u ovoj kampanji odbila napraviti


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

političko bankarska elita

Kaj, ovi koji špricaju nano-čestice iz dirižabla više nisu na vrhu?

Tko je glasao

dobro dobro.. @zappy, nisam

dobro dobro.. @zappy, nisam ja kriva sto ti mislis da su to homocirilicari ..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao
Tko je glasao

Ne može "sluga" određivati "gazdi" da ga razvlasti od odlučivanj

sabor je ustavotvorac, i baš mu ustav daje za pravo da donose takve odluke, dvotrećinskom većinom kroz propisanu proceduru.Ne može derogirati ovlasti naroda, jer je narod po ovlastima iznad nejga_ iz naroda izvire vlast i pripada narodu.

Ograničavanje prava narodu ne može bez referenduma u kojemu će narod neke ovlasti prenijeti na Sabor.

ustavotvorac je do razine da ne može narod razvlašćivati, jer narod je taj čija je zadnja riječ i čija zadnja riječ mora biti (iz njega izvire i njemu pripada vlast).

Ne može "sluga" određivati "gazdi" da ga razvlasti od odlučivanja, o samome sebi!

Neustavno je, i iz toga kruga može se izaći samo da propišu referenum pa da im narod odobri takvo što!

Tko je glasao

Ne može derogirati ovlasti

Ne može derogirati ovlasti naroda,

može. na jednak način na koji ih je i uveo u ustav.
građanski referendum je u ustav unijela šestorka u ustavnim promjenama 2000.
tvoj dražesni tuđman građanima nije pružao tu mogućnost.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Netko reče da se

ne smiju umanjivati već dostignuta prava manjina.

Smiju li se umanjivati dostignuta prava većine.

Ako je valjalo za ulaz u EU ne vidim zašto ne bi valjalo i za sve drugo. Ako neka skupina iznjedri neku zaista glupu inicijativu pa ta neće dobiti potrebnu većinu. Ni potpise ni glasove.

Još jedan koji bi bio prosvijetitelj umjesto političara.

sve dobro...

Tko je glasao

moj stav je konzinstentan po

moj stav je konzinstentan po tom pitanju. ja se od 2008. zalažem za ograničavanje tema o kojima se može raspisati referendum. institucija je previše izložena populizmu i manipulacijama da bi bila u neograničenoj upotrebi. no vidim da ni ti ne komentiraš demokratske dosege dražesnog.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

što se tu ima komentirati

tvoje teze prebacimo u drugi kontekst i dobijemo @Feniksa i njegovu tezu kako se Hrvatska nije imala pravo referendumom odcijepiti od Jugoslavije jer je ustav SFRJ to nekako drugačije tumačio- ono kao ...trebali smo pitati sve druge za dozvolu..

sada se ponovno pojavljuju maloumne ideje koje bi kroz neki filter propuštale volju naroda i time derogirali demokratski sustav

gledaj, demokracija ide najviše u prilog upravo vama koji se zalažete za njezino dokidanje, ograničavanje, stavljanje u kalup, jer..

ako nije demokracija a što je onda

onda su dopuštene one druge metode, nedemokratske

a što misliš tko će najebati najviše u tom slučaju

naravno , čisto zbog prakse treba propisati neke tehničke stvari, postupovnik, hodogram ali se ne smije osujetiti volja naroda i građana da o bitnim pitanjima direktno donose odluku pa ma kakva to pitanja bila

ideje koje zastupaš su na tragu da je narod, štajaznam retardiran, genocidan, malouman, priprosti puk i sl.
tipično elitističko preseravanje

boljševizam ili fašizam- odaberi sam

sve dobro...

Tko je glasao

teža senilija

Ajmo, dva pitanja, nije teško.

1) Znaš li kako je glasio ustav SFRJ u vezi "samoopredjeljenja".?

2) Sjećaš li se uopće kako je glasilo to referendumsko pitanje?

Tko je glasao

kaj ti briješ? tuđman je na

kaj ti briješ?
tuđman je na vlasti u Hrvatskoj, a ne SFRJ, bio deset godina, i u tih deset godina nije dozvoljavao raspisivanje građanskog referenduma. koji je u ustav unio račan. dakle, sve što imaš za reći o "nedemokratskim komunjarama" pomnoži sa dvadeset pa pripiši tuđmanu.

a što se tiče tvog neukog nabacivanja glupostima, prouči na koji se način institut referenduma koristi u zapadnim demokracijama, tj. da li zemlje koje imaju mogućnost raspisivanja građanskog referenduma ograničavaju popis tema o kojima se isti može raspisati ili ne. kada nešto naučiš, onda možemo dalje. zašto bi se mučio objašnjavati ti diferencijalni račun kada još nisi savladao ni zbrajanje?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

da li zemlje koje imaju

da li zemlje koje imaju mogućnost raspisivanja građanskog referenduma ograničavaju popis tema o kojima se isti može raspisati ili ne.
Da li su te zemlje baš preko reformiranog referenduma odlučile učiniti najvažniji politički potez u povijesti zemlje?

Jer, ako smo ratovali skoro pa zbog neovisnosti, e onda se gubitak neovisnosti smatra najvažnijim političkim potezom pošto nam je rat bio nametnut te se ne ubraja u poteze nego u nužnost.

Na tako izborenu mogućnost gubitka neovisnosti, izborenu je najbolji izraz, jednostavno ne smijemo reagirati ikako drugačije do kao zalogom za budućim dobicima.

Nitko nikad u SDP-u, pa ni ti, ne bi mogao predvidjeti ili zabraniti uvrštavanje braka kao zajednice muškarca i žene u Ustav. Ne možete niti zabraniti definiciju godišta djevojčice i dječaka.

Šo! Mazgoon

Tko je glasao

a) druge države

i zapadne demokracije, hehe npr. Francuska

b) ako nešto Tuđman nije napravio ne moramo ga slijepo slijediti u svemu, vremena se mijenjaju, teme se mijenjaju.

Drago mi je da ti je Tuđman uzor.

Ako kasnimo to ne znači da moramo ponavljati tuđe greške.

sve dobro...

Tko je glasao

Drago mi je da ti je Tuđman

Drago mi je da ti je Tuđman uzor.

pa i je. kako ne raditi stvari. i negativni uzori imaju svoju važnost.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

dragi uzor

Drago mi je da ti je Tuđman uzor

luka

Tko je glasao

Sami traže lustraciju

tvoj dražesni tuđman građanima nije pružao tu mogućnost.

Tvoj dražesni Račan je obrisao Tuđmanovih 50%. Dakle bilo je mogućnosti referenduma o najvažnijim stvarima- ulasku u zajednicu s drugim državama.

Ne sramoti se, bolje je za sve vas da narod odlučuje referendumima, nego ulicom, a ulica bi se vrlo brzo dogodila, ukoliko ne uvaže narodnu volju za referendumom o dvojezičnosti nakon 50%!
Oslobodili smo se i naoružanih tenkovima!

Tuđman nije lustrirao komuniste, ali sada je očito da taj posao sami traže preko napada na Vukvoar.
Nema napretka dok ne odu komunistički kadrovi- ti imaju mozgove isprane ideologijom svojih otaca!

Tko je glasao

čuj teroristikinjo koja

čuj teroristikinjo koja zaziva nasilne činove protiv države u kojoj živi, jel ti fali koji balvan?

vrdaš.

ponoviti ću, tuki uopće nije dozvoljavao građanski referendum, uvela ga je račanova većina u saboru. kada crno na bijelo, dosljedno, napišeš da je tuđman tlačio svoj narod jer mu nije dozvoljavao građanski referendum, onda možemo nastaviti. inače, ne mislim trošiti vrijeme na prevrtljivce i sofiste

a i kad smo kod tuđmanovih 50%, ni tvoji "obiteljaši" nisu ni blizu polovice tog kriterija.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne pustiš li paru, lonac eksplodira,a tvoji su prvi uz lonac

a i kad smo kod tuđmanovih 50%, ni tvoji "obiteljaši" nisu ni blizu polovice tog kriterija.Meni ne bi smetalo da su ostavili Tuđmanove kriterije, ni za EU, ni za tada. Onda ne biste ušli u EU, a sada bi nas izašlo i preko 60%.

Tuđman je za ove danas bio oličenje demokracije, iako je bio predsjednik u ratu i kratko nakon mirne reintregracije.

Tuđmanu ne bi palo na pamet nagrađivati za genocid, a INA ne bi bila prodana, ne bi uništili HEP i slično što sada rade tvoji Kukurikavci.

Tuđman ne bi ostao sam na cesti u Vukovaru, a tvoji jesu, a i zaslužili su nakon što se usuđuju nagrađivati za prolivanje hrvatsske krvi.

Ja ne zazivam nasilne činove protiv države, nego samo konstatiram da nasilje nad narodom tipa nagrađivanja genocida nad tim narodom, i ostalo što rade tvoji ima jednostavan slijed.

Ne pustiš li paru, lonac eksplodira, a tvoji su uz lonac.

Meni ih ne bi bilo žao jer su sami odlučili zatvarati sigurnosne ventile i ložiti lonac.

Referendumi daju mogućnost narodu da djeluje, a da ne pribjegava sili, a oni koji bi obezvrijedili referendume, primoravaju narod na drugačije djelovanje.

Pametni to vide, a ja sam ti prirodno takva,.))), a glupani se ljute, i iz ljutnje ne misle o samima sebi i svojoj sigurnosti.

A što misle, da će narod dozvoljavati da rade što hoće, pa i anticivilizacijsko nagrađivanje za genocid i provođenje Memoranduma2, povlačenje optužbe za genocid, rasprodaju,...umjesto Plana 21?

Mislim da nisu svjesni što je hrvatski narod, kao ni oni koji su ga napali 1991. i zato je bolje da ostave referendum- zbog kontroliranoga odlaska pare, a ne eksplozivnoga!

Tko je glasao

sami

Tuđman ne bi ostao sam na cesti u Vukovaru

luka

Tko je glasao

Doista je lijepo kad građani

Doista je lijepo kad građani pokazuju da su zainteresirani i koriste svoje pravo tijekom javne rasprave. U tom smislu pozdravljam svaki doprinos a s iznesenim u dnevniku se slažem, s tim da bih dopunio a nešto pojasnio drugim riječima.

Što se tiče definicije ustavnog određenja RH, uz demokratska i socijalna, svakako bih dodao i sekularna država. Ovo zato što mnogima ni dosad nije jasno da demokracija i teokracija ne idu skupa iako sekularno određenje postoji u aktualnom Ustavu pa bi to trebalo naglasiti već u osnovnom određenju.

Na tragu promišljanja o referendumu, njime se svakako mora osigurati da doista bude izraz volje većine građana jer u suprotnom gubi svoj osnovni smisao. Međutim, ne bih se zamarao određivanjem različitih postotaka izlaznosti za različite teme.

Ukoliko kao mjerilo prihvatimo samu bit referenduma kao izraza volje većine građana, jasno je da svaka referendumska odluka mora imati potporu te većine izraženu kroz glas natpolovične većine svih građana s biračkim pravom. U tom bi smislu najbolje i ujedno najjasnije određenje bilo da svaka referendumska odluka mora biti donesena većinom glasova svih birača dok se izlaznost ne bi ni spominjala.

Što se tiče aktualnog prijedloga Vlade, nikako od referenduma ne bih izuzimao međunarodne ugovore. Ne postoji nijedan racionalan tazlog za to. Štoviše, baš ti su ugovori od iznimne važnosti za državu i kao takvi trebaju biti podložni kontroli građana ne samo prije potpisivanja već i poslije. Ovo zato što se okolnosti u međunarodnim odnosima mijenjaju, kao uostalom i odnosi među državama, pa i sami ugovori koji ih uređuju moraju biti podložni promjenama.

Kad je riječ o temama koje ne bi smjele biti predmetom referenduma, također je moguće urediti bez lutanja u nabrajanju.

Najjednostavnije je zadržati se na ograničenju da tema ne može biti ograničavanje niti smanjenje bilo čijih prava koja su izraz Ustavom posebno štićenih vrijednosti.

Takvo bi određenje naglasilo ulogu Ustavnog suda ili drugog tijela nadležnog za tumačenje Ustava i dodatno od devastacije zaštitilo društvene vrijednosti i dostignuti stupanj ljudskih prava.

Svaki pokušaj nabrajanja pojedinih oblasti je unaprijed promašen jer je nemoguće na jednom mjestu pobrojati sva ljudska prava i sve vrijednosti posebno zaštićene Ustavom pa bi se tim pokušajem zapravo otvorio dodatni prostor za pravno sporenje svih koja nisu izrijekom navedena. Zato je moj pristup bolji, osigurava zaštitu i naglašava ulogu ne samo Ustavnog suda već i značaj te bit samog Ustava.

"Heretička ideja" - isto kao za referendum, ugraditi i odredbu po kojoj ni Sabor kao tijelo nadležno za donošenje Ustava ga ne bi mogao mijenjati. Time bi se neke društvene vrijednosti poput antifašizma, demokracije i ljudskih prava zaštitile kao civilizacijsko dostignuće, kao što uostalom i jesu u nizu dokumenata UN-a.

B-52

Tko je glasao

logika

sm

izlaznost od 50% da bi referendum bio valjan
mora se onda primijeniti i na parlamentarne izbore
dakle
izbori su nevažeći ako na izbore za hrvatski sabor izađe manje od 50% +1 upisanih birača

inače smo opet licemjeri i
mjenjamo pravila izborne utakmice kako nam ovog časa odgovara

može li se postići izlaznost od 50%
teško
zato i jest promijenjen zakon prije referenduma o ulasku u EU

koje su konsekvence vaših, i mojih stavova
ako izaberemo da ne budemo licemjeri...
i koje je rješenje

konsekvence
referendum o najvažnijoj odluci hrvatskog društva, koje su na referendumu donijeli birači
o ulasku u EU
je onda, kad bi se promijenio zakon o referendumu
pošteno prosuđujući
neuspio, nevažeći

dakle, slažem se, ako prihvatimo vaš prijedlog, uvedimo 50%
ali prije toga izađimo iz EU
a opet ćemo ući kad se skupi većina birača, koja će premašiti 50%

ako prihvatite moj prijedlog, i parlamentarne izbore u kojima je izlaznost
ispod 50% prglasimo nevažećim
ostaje pitanje tko će vladati državom
postoji više mogućnosti
- ždrijeb, lutrija u kojoj sudjeluju svi punoljetni građani - vjerovatno ne može gore od postojeće vlade/ ili opozicije
- koncesija, po mogućnosti nekome ko ima prave novce, npr. francuz
- tko je dobio izbore ali uz minimalac (to je moja omiljena opcija)

rješenje postoji,
nije baš blisko našem načinu razmišljanja, ali nije nemoguće
uvedimo obavezni izlazak na birališta
i za parlamentarne izbore i za referendum
imat ćemo pouzdanu izlaznost
i pouzdane odluke

luka

Tko je glasao

50% +1 nije problem

@luka,

da je broj birača stvaran, mislim da bi izlaznost bez problema bila 50% +1 i da je kod većine izbora ta izlaznost i bila 50%+1. A vjerujem da bi i povjerenje u sam izborni sustav povećao izlaznost. Ova registracija birača u dijaspori koji se trebaju prijaviti da bi glasali na izborima može riješiti problem.

Zamisli koliko postotak izlaznosti smanji 411.758 birača dijaspore od kojih glasa 21.114 njih tj. 5,13%. Ovo su podaci iz odaziva sa posljednjih parlamentarnih izbora. Izlaznost u svih 10 izbornih jedinica debelo premašuje 50% - od 57,06 u IX izbornoj jedinici ( najmanje ) do 66,89% u I izbornoj jedinici ( najviše ).

Tko je glasao

Garantiram ti čime god hoćeš

Garantiram ti čime god hoćeš da nikad u nijednoj jedinici na izborima ne bi bilo dosegnuto 50%. Apatija je akutna i globalna, sve što je iole ili nazivno iskaz revolta se konzumira kao kod smrtno gladnih.

U slučaju izmjena zakona bi se neizostavno stvorile bojkot grupe reda veličine 6 nula.

Tko je glasao

pogledaj rezultate na stranicama DIP-a

@kradem,

Ja ti upravo napišem postotke sa posljednjih parlamentarnih izbora i službenih rezultata koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo, a ti meni garantiraš šta ?!?! Nemam običaj na pollitici pisati komentare "rekla-kazala" . Gotovo sve moje komentare mogu potkrijepiti i brojkama.

Evo ti i nekih rezultata za parlamentarne izbore 2007. godine:

I izborna jedinica - od 361.236 birača izašlo na izbore 243.480 ili 67,40%
II izborna jedinica - od 399.648 birača izašlo na izbore 254.268 ili 63,62%

XI izborna jedinica (dijaspora ) - od 404.950 birača izašlo na izbore 90.482 ili 22,32%.

Ja tebi garantiram da ovo što sam napisala možeš naći na stranicama DIP-a, a možeš mi i vjerovati.

Tko je glasao

Ne se jidit, izuzetno

Ne se jidit, izuzetno poštujem tvoje analitičke i moralne sposobnosti za razliku od dokazanih muljatora na sajtu.

Tvrdim da je apatija uslijed jednovlašća dvostranačja upravo tolika da bi na parlamentarnim izborima na kojima je potreban kvorum daleko najjača, ali ono stvarno daleko najjača, politička opcija bila prezentirana kroz bojkot samih izbora.

Bili smo u socijalizmu, dobili smo kvazi promjenu elita (Lesar je jedini lik u državi stariji od 50 koji se u SFRJ bavio nečim što je politika, a kojeg prosječan građanin ne doživljava kao osobu "stradalu u komunizmu"), bili smo u ratu, imamo kvazikapitalizam i nemamo suverenitet.

Najviše što smo napravili u dvadeset tri godine su bili Facebook prosvjedi. Danas desnica o tim događajima govori kao o pokušaju puča britanskih tajnih službi, a evo Todoroslaveni govore da je "glavni razlog" bio dopuštanje prosvjeda na Markovom trgu.

Ikskjuz maj latin, ali Sapienti pleni penis!

Tko je glasao

Todoroslaveni

A nego što je bio glavni razlog negoli Pernarova prva dva "solo-nastupa" na Markovom trgu, te treći puta blokada svih prilaza i njegovo preskakanje barikada. Pa opet. Pa opet.

Kada je nastala Karamarkova fora s "Indijancima" negoli baš na policijskoj barikadi u Baraičekovoj kada je par tisuća ljudi pokušalo proboj do Markova trga?

To je bio jedan od rijetkih vaninstitucijskih okupljanja - uz podršku 101-ici i još par manjih i zato su baš simpatični.

Tko je glasao

Tebra, nema osobe u to doba

Tebra, nema osobe u to doba (niti danas ako bi se sjetila svojih misli) koja će ti reći da smo pokraj Jadrinog kafića išli s pjesmom "Jadranko znaj svemu je kraj, zbogom i više se ne vraćaj!" ili kraj Suda ili Općine s uzvicima "Bando lopovska!", "Nema predaje!", radi toga da bi vas par pančofara danas moglo svirat mandolinu na Markovom trgu.

Tko je glasao

tra la la

Ja govorim kako je krenulo - kao podrška jednom otkačenjaku (tada) kojem su branili njegovo ustavno pravo da urla gdje god poželi. Sva okupljanja na Cvjetnom su bila usmjerena samo i isključivo na "osvajanje Markova trga" - bilo preko Radićeve ili preko Mesničke pa Basaričekove...

Tek se nakon desetak neuspješnih dana (proboja) počelo šetati prema sjedištu HDZ-a i HRT-a i dodjeli Zlatne kune i Jadranke... a tek potom do Bandićevog, Hebrangovog i Jadrankinog glavnog stana...ili do hotela gdje HDZ ima gradsku skupštinu... ili do japanske ambasade... ili do uprave HACa

Samo govorim od čega je krenulo - od prava na prosvjed na Markovu trgu.

Tko je glasao

I moja kaplja pomaže ga

I moja kaplja pomaže ga tkati, makar bit će da je Ljubo mislio kako je preveć alkohola ili THC-a u njoj...

Tko je glasao

brš san se pinku idila

al san mišancija istrijanke i bračke pa mi se more oprostit

Nema u RH straha od neizlaska na izbore. Zanimljivi smo mi u RH. Gledam sebe. Ne mogu smislit ni oporbu ni ove na vlasti, a već "razbijam" glavu za koga ću glasati na sljedećim izborima i ne namjeravam odustati od glasanja. Većina je jednostavno fascinirana političarima bez obzira bili oni dobrice ili zlice. Neka i kradu, samo neka malo manje kradu. Ja ne vidim zašto bi ukradenih 10 Sanaderovih milijuna, 30 Vidoševićevih bili krađa, a ukradene milijarde kroz rashode državnog proračuna nešto drugo. Većina će ipak reći da ovi barem ne kradu kao oni prije.

Do prije godinu i pol masovno smo se bunili kako je broj potrebnih potpisa za referendum nenormalno velik, a još je i rok za skupljanje potpisa prekratak. A gledaj nas sada. Skupi se 600,700 tisuća bez problema. Brzo ćemo imati 10 referenduma godišnje ko Švicarska.

Zato nema u RH straha od apstinencije.

Tko je glasao

evo ti plus odma.. brez da

evo ti plus odma.. brez da citan nakon prve recenice..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Mogu se složiti sa tvojim

Mogu se složiti sa tvojim stavom, adrenalin nam je sličan (bar nam je bio dok nisam bio stava da ih treba zabraniti), ali mi je naglasak na nečem sasvim drugom.

Naime, onog trena kad izbori neće biti legitimni ako ne izađe 50% birača, tvrdim da će se ogromna armija ljudi, koji su dosad u demokratsko-političkom smislu ili apstinirali ili su bili potpuno irelevantni, vrlo rado i s entuzijazmom uključiti u političko-moralnu akciju koja bi rezultirala slomom demokratskog procesa na vrlo jednostavan i učinkovit način.

Odnosno, ako bi oni stavili 50% samo bismo preskočili stepenicu koja je sad pred nama, a to je mandat Velike koalicije, odnosno zadnji mandat u RH nakon kojeg zauvijek rušimo sedamdesetogodišnji sustav.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci