Tagovi

Ne u EU (1)

Nekima je možda promaklo, ali ako i nije, želio bih se vratiti na jednu od najnakaradnijih konstrukcija predsjednice Vlade RH, koja se odnosi na referendum o pristupanju RH Europskoj Uniji.
Ta je konstrukcija opisno glasila otprilike ovako: „Vlada ?e potpisati sporazum, a onda ?emo taj potpisani sporazum dati na referendum.“ Vje?no pitanje nije biti ili ne biti, ve? što je starije, kokoš ili jaje. Kako nešto što je ve? potpisano, pa makar i samo parafirano (sjetite se sranja oko parafa Ra?an – Drnovšek), može naknadno na referendumu biti prihva?eno ili ne daj Bože odbijeno?

Zec je još u šumi, ali mi znamo u ?emu je kvaka. Prema podacima Eurobarometrovih anketa, u zadnjih pet godina od 2005. do konca 2009., broj hrvatskih gra?ana koji su podupirali ulazak u EU, nikada nije bio ve?i od 35%, ?ak kada se iz tih anketa isklju?i dijaspora. Pa su se ?ak pokazali i takvi anketni pokazatelji, koji su u prolje?e 2007. pokazali 27% podršku ulasku u EU, da bi na jesen 2008. ta podrška bila na mizernih 23%.

Politi?ke elite, koje su ideju pristupanja u EU, punih deset godina propagandno hranile sloganom „ EU nema alternative“, po?etkom 2010. godine, naglo su se otreznile i shvatile da tu politiku podupire u prosjeku samo 24% hrvatskih gra?ana, a ?ak 37 % je otvoreno protiv.
Hrvatski gra?ani instiktivno osje?aju da im se ne govori istina i da je gubitak samostalnosti i suvereniteta daleko opasniji od svih velikih pri?a i obe?anja koja nam se serviraju od politi?kih elita u koje imamo sve manje i manje povjerenja.

Kako su politi?ke elite spoznale, da hrvatski gra?ani o?ito ne žele Uniju, odlu?ilo se promjeniti Ustav, kako bi se smanjio broj glasova potrebnih za prolaz referenduma.

Pokojni je predsjednik Tu?man, prije smrti u Ustav RH ugradio zaštitne mehanizme, koje je hrvatski filozof i diplomat Benjamin Toli? kasnije nazvao „Tu?manova tvr?ava“.
Tu „Tu?manovu tvr?avu“, Toli? kasnije objašnjava u knjizi „Sanaderova dionica“ kad kaže:

Franjo Tu?man, prvi hrvatski predsjednik, naslu?ivao je mogu?nost prevrata. Dobro je poznavao hrvatsku centripetalno-centrifugalnu kulturu i politi?ku tradiciju, a upoznao je i slugansku ?ud suvremenih hrvatskih politi?kih elita. Zbog toga je bio duboko zabrinut za budu?nost samostalne i suverene Hrvatske. (B.Toli?, „Sanaderova dionica“, Zagreb 2009., str. 13-14)

Da kažem za one koji ne znaju ili ne?e znati, F.Tu?man je u Ustav dao ugraditi, potrebu da se o udruživanju Hrvatske s drugim državama mora odlu?ivati referendumom i to na na?in da za to udruživanje mora glasati ve?ina „ukupnog broja bira?a u državi“.

Nakon višemjese?nih pregovora, iza zatvorenih vrata, hrvatske politi?ke elite su 16. lipnja 2010. godine, kroz Hrvatski Sabor progurale izmjene Ustava hitnom procedurom. O tim izmjenama, pod režiserskom palicom maestra V.Šeksa, hrvatska je javnost obavještena post festum i to usputno, kao da se nje to i ne ti?e. Po tim izmjenama, dovoljno je da na referendumu glasa samo 25 % od izašlih bira?a, pa da referendum pro?e. Svijetli li Vam lampica? Je li to približno onom broju koji je u anketi Eurobarometra podržao ulazak u EU?
Nemojmo pri tom zaboraviti, da je 1991. godine za hrvatsku samostalnost glasalo 94% od ukupno 83,5% bira?a koji su glasovali.
Šeksov model je zapravo pozitivno destimuliraju?i, jer po njemu, što manje bira?a iza?e na referendum, to je manji broj glasova potreban da prijedlog o pristupanju EU pro?e.

Ako je ulazak u EU toliko dobar, kao što nam to serviraju hrvatske politi?ke elite, u to bi trebali uvjeriti i ve?inu hrvatskih gra?ana, te im tada prepustiti, da na referendumu, koji ?e biti pošten, slobodnom voljom odlu?i o svojoj sudbini, umjesto da manipuliraju i prekrajaju Ustav, kako bi progurali odluku koju hrvatski gra?ani o?ito ne podupiru bez rezerve.

Pozdrav,
Molotov

Komentari

@gnojitelj

Svaki ustaša, nacional-šovinist i fašist u ovoj zemlji je za takve u pravu, a zato jer ste vi u pravu, zemlja nam je u takvom stanju, jer vi ste je takvom stvorili.
Vi ste nasiljem i nepoštivanjem procedure, a demokracija je procedura, uveli nasilje kao stil vladanja, stil života pa i ophođenja među ljudima, mislim da smo na pragu uvođenja "mirotvoraca", pa tko brže potegne.

"Nard ove zemlje" nij uradio ništa i nće uraditi ništa, dok ga se ne povede, na svoju nesreću dopustio je da ga u prijelomnom povijesnom trenutku povedu takvi "vlasnici naoružanih skupna", naravno sve po proceduri i u skladu s "najvišim demokratskim standardima".

Inače bratstvo i juedinstvo je zaista bilo nešto fuj i bekino, nepodnošljivo pače, trebalo je to zamoijeniti najplemenitijim osjećajima koji su uopće poznati ljudskom rodu - mržnjom i ljudi i naroda.
U bivšoj državi ste vi, odgojeni da budete inkompatiblni ne s režimom, nego s normama civiliziranog ponašanja, lutali u "magli", drugo niste ni mogli ni znali tako su vas odgojili, a onda je na kraju ispalo da ste vi odveli čitav narod još dalje u "maglu".

Samo netko tko je zaista lunjao "bespućima" u dubokoj "magli" može tvrditi da je neki narod, koji je imao vlastitu državu, koja se jest udružila s drugima u saveznu državu na dobrovoljnoj osnovi, državu u kojoj se i proračun donosio i usvajao konsenzusom, tvrditi da je bio roblje.

Ne možeš se ti odvojiti od "žgadije" iz Sabora i Vlade, jer tu žgadiju si ti doveo na vlast, nasiljem i nepoštivanjem demokratske procedure.
Ne može to netko tko je bio vlasnik "naoružane skupine", koja nije prezala ni od čega, danas reći da se svojim djelovanjem izvan zakona nije zalagao za bezakonje.

Ova i ovakva Hrvatska je produkt tvoje želje, tvoje volje i tvojih htijenja, kao i svih onbih kojima je osamostaljenjue Hravtske bilo samo sebi svrha i cilj, drugačije na Hrvatsku gledamo mi koji smo i onda i danas smatrali da je osamostaljenje Hrvatske sredstvo za spriječavanje ostvarenja "moderne federacije", a ustavri unitarne države, kako ju je zmislio Milošević.
Razlika između nas je ogromna, usudio bih se reći nepremostiva.

Tko je glasao

Zao duh u boci

Jesu li tebe Feniks zatvorili u kapsulu tamo nekih 50-tih godina prošloga stoljeća i sada se budiš iz nje?
Ili si zao duh u boci, koji zlonamjerni malo-malo otvaraju, po potrebi?

Ne možeš se ti odvojiti od "žgadije" koja nas je napala devedesetih, jer bi tu žgadiju ili ostavio, ili postavio.

Tko je glasao

@ppetra

Problem je u tome što nisu nas napali, već su naši vlasnici "naoružanih skupina" napali.

Tko je glasao

Pogled iz boce

Tako ti se samo čini iz kapsule.
Šteta što koja zraka Sunca i slobodnoga plavoga neba nije doprla do tebe.

I mnogi su bili uvjereni kako se Sunce vrti oko Zemlje, pa su u to druge uvjeravali lomačama.

Tko je glasao

@ppetra

Da, samo to je bio mainstream, mislim to uvjerenje da se Sunce okreće oko Zemlje, jer upravo tvoja tvrdnja se može usporediti s geocentrizmom. To je pristajanje uz proglašene istine.
Nas heliocentriste su spaljivali na lomačama.
Valjda zato što nismo imali "vlasite oružane skupine".

Nisu problemi u Hrvatskoj počeli s kninskim balvanima, nego Tuđmanovim dolaskom na vlast. I to ne radi njegove tobožnje želje za osamostaljenjem Hrvatske.
Dakle kninski balvani nisu uzrok, oni su posljedica.

Tko je glasao

Nas heliocentriste su

Nas heliocentriste su spaljivali na lomačama.
Ma ne, mi vas i čitamo, i ponekada popričamo s vama, a onda vidimo da je vaše Sunce, zauvijek zgaslo 90-tih godina prošloga stoljeća.

Ajd, Feniks, samo se ti rotiraj oko svoga zgasloga sunca.

S obzora ne izgledaš heliocentričan, nego jugocentričan.

I zaboravljaš, zaboravljaš, a to ti valjda dođe od silne vrtnje, jer još uvijek vidiš stvarnost prema svome zgasnutome sunašcu.

Šteta, možda bi bio i dobar čovjek.

Pozdrav.

Tko je glasao

Tužno je ...

... kad shvatiš da je i najsjajnija "Tuđmanova svjetlost" zapravo crna pomrčina u usporedbi sa "socijalističkim mrakom".

Tko je glasao

Naše je sijalo 50 godin a ovo

Naše je sijalo 50 godin a ovo tvoje neće ni upola manje.
Jebe te se bar je dobro ogrijalo neke.

Tko je glasao

Naše je sijalo 50 godin a ovo

Naše je sijalo 50 godin a ovo tvoje neće ni upola manje.
Što, i ti si jugocentričan?
Jebe te se bar je dobro ogrijalo neke.
Upravo je ogrijalo ove tvoje iz tih pedeset i njihove potomke.
Malo istraživačkog novinarstva i začudit ćeš se koliko je tu ovih "tvojih" koji se griju uz vječnu vatru.
Navikli ljudi, i njihova djeca.

Tko je glasao

Feniks, Razlika između nas je

Feniks,

Razlika između nas je ogromna, usudio bih se reći nepremostiva.

Primjetil sam i ja, da je razlika ogromna.

Ti i takvi ko ti su desetlječima gušili slobodu govora i svaku kritiku na vašu nesposobnost. Zatvarali ste i ubijali drukčije misleče a i dan danas se po retorici vidi da bi to ponovo radili.

Mi slobodno misleči i demokratski orijentirani, omogučujemo svima slobodu govora, pa i takvima kakav si ti.

Tko je glasao

@Skviki

Ti si uvijek imao puno pametnoga za kazati.
A da si demokratski orijenitran vidljivo je i po tome što gaziš ruku pod ruku s ordinarnim fašistima.
Podilaženje nekima od njih je prosto degutatntno.

Dakle, osamostaljenje Hrvatske da, ali kao iznuđeni potez, kao sredstvo, a nikako kao cilj i samo sebi svrha.

Tko je glasao

Evala ti mosore

Fenikse meni se čini da smo ja i ti ovdi jedini judi od karaktera,
ljudi od stabilnosti.
U splitu je bija običaj da za prave ljude govoridu da je Mosor,
pa bi se i pozdravljali sa evala Mosore.
Evala ti Mosore.

Tko je glasao

Jao, jao... koje su konzekvence dnevnika???

Poštovani kolega Molotov,
nisam siguran da ste pišući dnevnik mislili na njegove konzekvence?? A one su - pojačati svim sredstvima kampanju da se smanji broj euroskeptika, a poveća broj pristalica EU. A to se radi kao pressing u koji se uključuje svako tko ima utjecaj na javno mnijenje. Divna prilika za mnoge PR agencije, novine, TV, portale... da objasne što sve Hrvatska dobiva pristupanjem EU. Naravno, o nedostacima se neće pisati i govoriti...
U jednoj Austriji, baš sam živio i radio tamo u vrijeme ulaska Austrije u EU, potrošeno je BRDO NOVCA da se euroskeptična javnost preustroji...
Dakle, dnevnik držim udarom na porezne obveznike u Hrvatskoj. jer, nitko me neće uvjeriti da naša bogomdana "elita" ne misli da jedno od izuzetno privlačnih l2 mjesta ne pripada nekom od naših političkih genija...
Odustati se neće, budite sigurni... EU zemlja DEMBELIJA, ELDORADO, tamo je već stigao Mesija i vlada MESIJANSKO DOBA...ha, ha...
Kolega Molotov, nije dopuštena sumnja. ne, i ne...A kada već to radite, mislite na porezne obveznike Hrvatske koji će platiti kampanu koja predstoji.
ZOVITE EU TELEFON..., sve će vam biti objašnjeno...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Mozda je i dobro da udjemo u

Mozda je i dobro da udjemo u EU, ali ne sa ovakvim, niti sa pribliznim stastavom Sabora i ostale nomenklature. Ovi nas mogu samo jos vise zahebat, to su kroz sve ove godine jedino uspjeli dokazati. I to vrlo konzistentno.

BTW, nije mi iskreno niti najjasnije zbog cega EU srlja sa pristupom RH u integraciju, odnosno sto ce im politicki uzavrela drzava pod kapom? Koja je tu logika, tko je tu lud, koji su interesi ti koji uzrokuju ovakvo srljanje?

Tko je glasao

Da EU, ne HDZ.

Izgleda da i EU polako postaje svjesna pravog stanja u Hrvatskoj ( http://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatska-ce-dobiti-datum-dokaze-li-da-se-... ). Kad shvate što se ovdje događa, nema šanse da puste Hrvatsku dok je HDZ na vlasti. A shvatiti će jer ova farsa sa borbom protiv korupcije nikako ne može uroditi zadovoljavajućim rezultatima niti promjenom modela vladanja.
Jednostavna logička jednadžba: HDZ = korupcija i EU !=korupcija daje EU != HDZ.
Ja sam za EU ali bez HDZ-a.

Tko je glasao

zar ti izgleda kao da EU

zar ti izgleda kao da EU srlja?
pa po prvim prognozama već smo trebali biti u eu
onda smo prešli na određivanje nekog perioda u kojem bi mogli ući
onda se prešlo na govor o toj i toj godini
sad se više ni ne govori o nekoj određenoj godini, nego o skorom ulasku
ovo je sve, samo ne srljanje
najbolje raspad plana i programa oslikava razlika u statusima po poglavljima - po nekima smo već dio eu, po nekima smo vrlo čudno u to zagazili, a 23 smo tek otvorili.

općenito, što se dnevnika tiče, ima tu malo podmetanja, ali nema veze.
važno je zapamtiti da potpis vlade ne znači ništa ako nema ratifikacije.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

EU vjerovatno ne srlja. Ali

EU vjerovatno ne srlja. Ali ono sto nije srljanje za EU, itekako moze biti srljanje za nas.

Tko je glasao

u gornjem komentaru kažeš:

u gornjem komentaru kažeš: "nije mi iskreno niti najjasnije zbog cega EU srlja sa pristupom RH u integraciju"
ispada da razgovaramo o korijenu kvadrata.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Znaci, korekcija izjave.

Znaci, korekcija izjave. Jasno, interesiraju me motivi EUa.

Tko je glasao

Globalna vlada

Moj @gale, nema nikakva "motiva EU" jer EU niti ne postoji.

Tko je glasao

Kad kao običan građanin

Kad kao običan građanin uvidim da po jedna naša pokazna vježba napredovanja iz svakog poglavlja sporazuma o pridruživanju EU - europskim diplomatama predstavlja dovoljan čin za zatvaranje poglavlja, a istovremeno znam da je nepravda sve veća i veća, desetgodišnji osobni preobražaj iz eurofila u euroskeptika nije zapravo nikakva transformacija. Vjerujem da je tako i s večinom građana ove zemlje.

Tko je glasao

Nemojmo pri tom zaboraviti,

Nemojmo pri tom zaboraviti, da je 1991. godine za hrvatsku samostalnost glasalo 94% od ukupno 83,5% birača koji su glasovali.

Nemojmo radije zaboraviti da ovo bas i nije potpuno tocno. Referendum je zapravo bio o konfederalizaciji.

Referendumsko pitanje, na koje je ogromna vecina odgovorila sa DA, bilo je

Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ).

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1767&sec=461

EU je savez suverenih drzava.

Tudjmanove ksenofobicne odredbe u Ustavu zapravo su suprotne volji gradjana iskazanoj na referndumu. 83% je bilo za konferederaciju, a on je ugradio nepremostive prepreke za to.

Tko je glasao

@editor

Prvo, EU je federacija s elementima konfederacije, pri njenom osnivanju polazilo se od državnog ustrojstva rahmetli SFRJ.
Tadašnji njemački kancelar H. Schmidt je u jednom intervjuu to i doslovno rekao:
"Mi nećemo raditi ništa novo što Tito već nije napravio."

Drugo, ako se htjelo u neku integraciju pod ravnopravnim uvjetima, onda nije prvo trebalo razoriti zemlju u svakom pogledu, osiromašiti je i odvesti je u dužničko ropstvo.
Robovi i kmetovi nisu nikada bili ravnopravni s gospodarima.

Treće, zadnja šansa za još kakvu takvu ravnopravnost otišla je odustajanjem od primjene ZERP-a. Na stranu to što je ZERP trebalo donijeti, ne sanaderskim bahaćenjem i neuvažavanjem susjeda, već uz suglanost Italije, Slovenije (pa i kroz ratifikaciju parafiranog Račan - Drnovšek sporazuma), Crne Gore i Albanije.

Da formuliram pitanje ovako:
Koja je alternativa koju itko može ponuditi u zamjenu za neulazak u EU?
Naravno, ako isključimo revoluciju, socijalnu svakako, a da li i socijalističku, o tom potom.

Hrvatska je stavljena pred zid kao što su u drugoj polovici 80-tih godina prošlog stoljeća gospodari kaosa stavili SFRJ, zanači ili vraćajte dugove ili odustanite od političke neovisnosti.
Vlasti u SFRJ ocijenile su da poltičkaneovisnost nema cijene i prišlo sesanaciji dugova.
Samo što je SFRJ imala ogromne rezerve, pa je Ante Marković, samo pobočljšanjem financijske discipline, mogao i vratiti dospjele dugove bez novog zaduživanja i sačuvati političko nezvisnost.
Franjo Tuđman je opljačkao Hrvatsku, razorio i samu dušu hrvatskog naroda, njegovi apologeti i sljednici odveli su je u dužničko ropstvo, a mi bismo danas htjeli da nas netko uvažava i da negdje budemo ravnopravni!?
Ova katoličko-braniteljska džamahirija može služiti samo za sprdnju, a ne za to da je netko ozbiljno shvaća.

Tko je glasao

Kolega, kolega,no,no

Nemojte ovdje koristiti moje vrijeme a niti vrijeme ostalih kolega i poturati ovakve nebuloze.

Na referendumu su bila dva pitanja:

„1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?“

„2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?“
Na oba pitanja građani su odgovarali zaokruživanjem "ZA" ili "PROTIV".

Naravno da su ljudi s DA odgovorili na prvo, ali, dragi kolega, pa zar se moglo očekivati nešto drugo?
U tom momentu, još se uvijek mislilo, pa i Tuđman je to mislio, da bi Juga mogla ostati, u bitno drugačijem ustroju, kao konfederacija. Odredbe su u Ustav unešene kasnije, kada se sa sigurnošću znalo, da se sa Srbima ne može ostati u istoj državi, zbog već poznatih teritorijalnih pretenzija s njihove strane.
Ako sam dobar, ne znači da sam glup, cijenjeni kolega.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Tuđman i konfederecija?

@Molotov
Nikada, u procesu raspada Jugoslavije nije Tuđman ozbiljno pristajao na konfederaciju, isto tako i Milošević..
Cilj Miloševića: braniti Jugoslaviju a zapravo je prekrojiti po ekspanzionističkom načelu.
Cilj Tuđmana: razlaz, neovisna Hrvatska...
Nepomirljivi, suprotstavljeni stavovi, nesposobnost traženja kompromisa odnosno rješenje problema mirnim putem, RAT...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

..je kaj si naiven..

..Bosna je pristala na sve .i ostanak u SFRJ
..i govorila kaj tim ludim hrvatima..što oni hoće..
..ONDA JE JNA OPKOLILA SARAJEVO..
..i bosanci i dalje nisu vjerovali..da je to ISTINA..
..tek kad je RS..formirana kao republika..
.i da ni bilo RH...pao bi i BIHAĆ itd..
..pala je SFRJ u mislima bosanaca..

..eto tako su prošli oni..koji su bili za SFRJ i htjeli ostati u konfederaciji..

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

veleizdaja

..malo je dulje..to je moj dnevnik od prije par mjeseci..
..kom se da čitat...nek čita...a kom ne..sram ga i sprd bilo

----------------------
RAZMATRANJE O PRIJEDLOGU PROMIJENA USTAVA RH
( Iz Ustava RH)
– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Državne Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izrađenom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Madžara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN i zemalja slobodnoga svijeta.

Poštujući, na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

(iz prijedloga promijene Ustava) VII a..

Članak 27.
Iza članka 141. dodaje se Glava VII.Aj EUROPSKA UNIJA s člancima 141.a,
141.b, 141.c i 141.d. i naslovima iznad njih koji glase:7
„VII.A. EUROPSKA UNIJA
1. PRAVNA OSNOVA ČLANSTVA I PRIJENOS USTAVNIH OVLASTI
Članak 141.a
Republika Hrvatska, temeljem članka 141. Ustava, kao država članica Europske
unije, sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva, kako bi zajedno s drugim
europskim državama osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje te ostvarila
druge zajedničke ciljeve, u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se
Europska unija zasniva.
Republika Hrvatska, temeljem članka 139. i 140. Ustava, institucijama
Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje
obveza preuzetih temeljem članstva

GLAVA DVANAESTA (XII.) KAZNENA DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE
Veleizdaja Članak 135.
(1) Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile pokuša promijeniti ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske, ili izdvojiti dio njezinog državnog područja, ili dio njezinog državnog područja pripojiti drugoj državi, ili svrgnuti predsjednika Republike, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile na dijelu državnog područja Republike Hrvatske pokuša spriječiti uspostavu ustavnog ustrojstva ili državne vlasti, ili uvesti strani sustav djelovanja vlasti.
Priznavanje okupacije i kapitulacije
Članak 136.
Građanin Republike Hrvatske koji potpiše ili prizna kapitulaciju ili koji prihvati ili prizna okupaciju Republike Hrvatske ili dijela njezinog državnog područja,
kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
Ugrožavanje državne neovisnosti
Članak 137.
Građanin Republike Hrvatske koji pokuša Republiku Hrvatsku dovesti u položaj podređenosti ili ovisnosti prema kojoj drugoj državi,
kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.
----------------------------------------------------------------------------------------

Organizacija federacije [uredi]
Prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine Skupština SFRJ bila je najviše tijelo vlasti u okviru prava i dužnosti federacije (Parlament). Skupština SFRJ sastojala se od dva doma:
• Savezno vijeće kojeg su činili delegati samoupravnih organizacija i zajednica i društveno-političkih organizacija u republikama i autonomnim pokrajinama.
• Vijeće republika i pokrajina kojeg su činili delegacije skupština republika i skupština autonomnih pokrajina.
Predsjedništvo SFRJ su činili po jedan član iz svake republike i autonomne pokrajine, koga je birala skupština republike/autonomne pokrajine, tajnim glasanjem na zajedničkoj sjednici svih vijeća skupštine i, po položaju, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije. Mandat člana Predsjedništva trajao je pet godina. Predsjedništvo SFRJ imalo je predsjednika kojeg je iz reda svojih članova za vrijem od jedne godine biralo Predsjedništvo. Predsjedništvo je predstavljalo SFRJ u zemlji i inozemstvu i bilo je najviše tijelo rukovođenja i zapovijedanja oružanim snagama SFRJ u ratu i miru

Eto malo analize o poziciji RH, kroz povijest i kroz neke integracije u odnosu na Ustav RH .
Nekako mi se čini da je RH imala bar teoretski više prava nego li joj se nudi u EU što se tiče suvereniteta zemlje, pitanje je samo tko je glavni kolonizator , i što je « trojanski konj» u ponudi EU integracija, tipa «blagostanja za sve ali šire»
Svakako treba ići naprijed u ekonomskom , kulturnom smislu pa nije loše slijediti integracije
tip slobodne trgovine, surađivati u razmijeni kulturnih vrednota, težeći ka slobodarskom načinu života svakog građanina, ali opet da on ne izgubi svoj kulturni ali i teritorijalni identitet gubitkom suvereniteta i dolaskom građana iz drugih zemalja EU, npr Bugarske i Rumunjske, kao jeftinija radna snaga.
Pa treba dobro razmisliti što se dobiva ulaskom u EU, po sistemu « guske u magli»
ili biti mudar, pa još pričekati jer se ništa bitno ne događa jer tak i tako surađujemo s EU
na svim razinama kao da smo i u njoj. Zato se posebno zalažem da Rep.Sloveniji damo
priznanje što se zdušno zalaže da RH ne uđe u EU, i što usporava taj proces.
Ne znam, zašto nam uzor ne bio npr ŠVICARSKA. kao da tamo ljudi žive zaostalo
a imaju svoju državni , teritorijalni i sav drugi SUVERENIT. Trže s kim hoće i kako hoće
bez «pomoći» profesionalnih birokrata. tip EU. Kad bi imali milion eura..u koju biste ih banku pohranili u Švicarskoj ili u nekoj od zemalja EU..npr. Rumunjskoj.
LOGIKA zdravog razuma izgleda nije vrlina današnjeg političkog vodstva.
Prvo su pali pod ucjenama EU političkih moćnika, koji štite svoje interese i proširuju svoje
EU KRALJEVSTVO novim kolonijama pogodnim za jeftinu radnu snagu i za novo tržište
roba iz svojih «Globalnih bankarskih korporacija»
Drugo, EU moćnici dobro plaćaju svoje agitatore obećanim mjestima u EU parlamentu i raznoraznim obećanjima o hrpi love u fondovima EU, a i većina se naših političara dobro snašla u domaćim korupcijskim vodama, pa sad moraju težiti da se malo pogospode , i da od gologuzana ; npr postane» Lord of Europian Comunity House «
Dobro što je tu je, neće ni spominjati dalje što mislim o integraciji koja ne priznaje Boga.
Svakako da ima i dobrih strana, ali ne proričem joj neko dulje trajanje, pa mislim da će ubrzo
većina Velesila EU, vratiti svoje nacionalne valute, radi NACIONALNE SIGURNOSTI,
jer Grčka je samo , početak, Jer sve INTEGRACIJE kao i Revolucije ..»Jedu svoju djecu»
kad «moćnici»,» birokrati» «imperatori» itd..povećaju svoje apetite.
KAKO ĆE PROFESIONALNI EU BIROKRATI…braniti SUVERENITET RH..???
Kad po prijedlogu NOVOG USTAVA
VII.A. EUROPSKA UNIJA
1. PRAVNA OSNOVA ČLANSTVA I PRIJENOS USTAVNIH OVLASTI
Članak 141.a
Republika Hrvatska, temeljem članka 141. Ustava, kao država članica Europske
unije, sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva, kako bi zajedno s drugim
europskim državama osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje te ostvarila
druge zajedničke ciljeve, u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se
Europska unija zasniva.
Republika Hrvatska, temeljem članka 139. i 140. Ustava, institucijama
Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih temeljem članstva.l
«POVJERAVANJE OVLASTI» se po zdravo seljački kaže KAPITULACIJA ILI PREDAJA ,GUBITAK SUVERENITETA RH, ma kako se to zvalo u EU i kako to lijepo i privlačno izgledalo

Sad smo došli do onog najstrašnijeg a to je kršenja USTAVA RH a to se djelo zove
VELEIZDAJA opisanog u pog.XII Kaznena djela protiv RH.
čl. 135.( uvesti strani sustav djelovanja vlasti) čl 136 (Građanin Republike Hrvatske koji potpiše ili prizna kapitulaciju), i čl 137.( dovesti u položaj podređenosti ili ovisnosti prema kojoj drugoj državi, )
kršeći TEMELJNE ODREDBE USTAVA RH..članak1 i članak 2.
čime se građane RH nagovara na integraciju u kojoj će RH izgubiti svoj suverenitet.
Čak ako se to dogodi i bez izlaska građana na REFERENDUM
Stoga se čudim što oružane snage RH. ne interveniraju po tem.odred Ustava čl 7
“Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost”

Članak 139.
Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku.
Međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
Predsjednik Republike potpisuje isprave o ratifikaciji, pristupu, odobrenju ili prihvatu međunarodnih ugovora koje je Hrvatski sabor potvrdio na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka.
Međunarodne ugovore koji ne podliježu potvrđivanju Hrvatskoga sabora sklapa Predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske.
Članak 140.
Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.
2. UDRUŽIVANJE I RAZDRUŽIVANJE
Članak 141.
Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.
Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.
O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova ukupnog broja birača u državi.
Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora.
Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske.

..u članku 139. , 140, i 141..nema izraza POVJERAVANJA OVLASTI
čak se i zabranjuje udruženje s balkanskim državama, a ne kužim po čemu se udruživanje se EU..razlikuje od SFRJ, gdje je republika imala čini mi se više samostalnosti.

dalje iz prijedloga promijene Ustava RH
«4. PRAVO GRAĐANA EUROPSKE UNIJE
Članak 141.d
Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja
im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:

- slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica;
- aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament i na lokalnim
izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice;
- pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, jednaku zaštiti
vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema
diplomatsko-konzularno predstavništvo;”

Hrvatski građani će dobiti pravo da se slobodno kreću, po EU ali i obrnuto
pa si već mogu zamisliti što će se naši građani mahom siromašni takmičiti u šetnji i u zapošljavanju po zemljama EU, kad nam je velika konkurencija Bugarska, Rumunjska, Mađarska, pa možemo očekivati OBRNUT EFEKT..da će građani iz siromašnih zemalja EU..dolaziti kod nas tražiti posao., pa si ti sad misli., dal će biti više ili manje posla. A što će donijeti kolonizacija HR, građanima drugih zemalja , koji će moći i raditi i kupovati u HR, Tko to zna. Demografska slika nam je grozna , tak da ono što nisu uspjeli turci za 500 g..uspjet će domaća “politička pamet” za desetak godina vladavine, a to je NESTANAK HRVATA, i teritorijalno i fizički u asimiliacija s EU primatima svih vrsta.
Sjetimo se ovog “ SVE ZA HRVATSKU, HRVATSKU ZA NIŠTA”
Da do tog se došlo, dajemo Hrvatsku “ZA NIŠTA”

Eto pa smo došli i do čarbnog i eventualnog REFERENDUMA tj izjašnjavanju građana o članstvu u EU.

Uz članak 26.
Članak 141. predstavlja moguću ustavnu osnovu za pristupanje Republike
Hrvatske EU i propisuje provedbu referenduma. Međutim, postojeća ustavna norma za
pozitivan ishod referenduma zahtijeva vrlo strogu većinu – većinu glasova svih birača
19
u državi. Takav izričaj stvara situaciju u kojoj svaki neizlazak na referendum
(apstinencija) predstavlja glas "protiv". Imajući u vidu velik broj hrvatskih državljana
upisanih u biračke popise koji ne žive u Republici Hrvatskoj, te uzimajući u obzir
visok postotak izborne apstinencije takvih birača, postoji opasnost da referendum koji
bi se organizirao temeljem postojeće ustavne norme ne bi pružio realnu sliku volje
biračkog tijela te bi broj birača

pa je strah od „NE“ građana RH o ulasku u EU, doveo do toga da se i tu ustav prilagodi i onda umjesto „većinu od ukupnog broja glasača „ pretvori u prijedlog donjeg praga tj“ većini birača koji su pristupili referendumu“

uz članak 27
Ovaj članak relevantan je i za buduće izmjene i dopune ugovornog okvira EU.
Kada Republika Hrvatska bude država članica, za izmjene ugovornog okvira neće biti
potrebno provoditi postupak propisan člankom 141. Ustava, već samo postupak
propisan člankom 139. Ustava.

..ovoj članak govori čini mi se o automatizmu donošenje odluka bez Hrvatskog Sabora

..i to je to..
malo analiziranja prijedloga promijena USTAVA RH iz pogleda jednog običnog
građanina laika .
Malo sam karikario tezu o VELEIZDAJI..da bih naglasio težinu problema
Čini mi se da se nalazimo u “ćorsokaku” ako se građani odluče na referendum za
NE ulasku u EU, ta jaka MOĆNA FINANCIJSKA MAŠINERIJA..stisnut će nas
da nećemo moći disati, pa smo opet nadrapali
Ako se opet građani odluče za DA ulasku u EU...opet ćemo nadrapati kao mala zemlja u velikoj uniji, a problemi su več počeli, za par godina će nas ispljuniti ko staru žvaku.
Jedino je riješenje...ČEKATI i USPORAVATI PROCES..i INZISTIRANJEM
.na Referendumu , jer će se i tako dobiti na vremenu, zato se treba “dogovoriti” sa slovencima da nas još malo štopaju.

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

RBA

Mislim da je iz iznesenoga jasno da je počinjen puzajući državni udar i da sabor i Vlada trebaju ići u buksu.

Tko je glasao

ovako,

iako je većina mojih komentara protiv EU, mislim i reći ću da je definitivno narod taj koji to mora odlučiti. međutim, isto tako je bitno na temelju čega će narod odlučiti: nedostaju informacije dostupne svakom čeljadetu u selu, jasno artikulirane, kako o dobrim, tako i o lošim aspektima ulaska u Uniju.

s obzirom da sve to izostaje, te da se udruživanje pokušava pošto-poto postići makinacijama Vlade i gdina Šeksa, ne preostaje mi nego da zaključim da se radi o nečemu što je dobro samo za neke, a za većinu nije. ili misle da smo toliko glupi da bi glasali protiv nečega što je za nas dobro?

ja sam prva za ulazak u EU u trenutku kada će mi netko objasniti što ću ja kao pojedinac, običan građanin, od toga imati i kako će, otprilike, izgledati moj radni dan (a puno toga već vidim i sad, otuda mi i otpor, ali daleko od isključivosti).

Tko je glasao

.zašto

..zašto nismo uzeli model..Švicarske..kao primjer..
..pa onda napravili HR..kao jaku zemlju u svim segmentima..
..ovako smo samo rupa na svirali ..bilo EU..bilo Nato..bilo..čega..
..jer svoj identitet..dajemo samo tak...bez rezona...

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci