Tagovi

Ne prestanete li s „pomirbom“, zakrvit ćemo se još i više

Sa oltara i s „Pilara“
Ustašija progovara …

… narušavajući ugled i nanoseći neizmjernu štetu jednako hrvatskom narodu i kao i njegovoj državi veličajući tzv. NDH kao divot-državu i ostvarenje vjekovnih težnji hrvatskog naroda, relativizirajući ustaške zločine, čak do njihove potpune negacije, anatemizirajući antifašističku borbu, proglašavajući antifašizam zločinom, a antifašističke borce zločincima, tumačeći poratni proces „pročišćenja“, kroz kažnjavanje zločinaca iz redova jugoslavenskih kvislinga kao obračun komunista s političkim neistomišljenicima, proglašavajući te postupke ratnih pobjednika zločinom protiv hrvatskog naroda, pritom dopuštajući mašti da se vine u neviđene visine.

Danas slobodno možemo reći da u promociji ustaštva i širenju ustaških mitova pod imenom „Bleiburg“ i „Križni putevi“ o poslijeratnim institucionalnim i vaninstitucionalnim kažnjavanjem zločinaca iz redova odmetnutih kvislinga, proglašavajući ih pobojem „političkih protivnika“ i „nevine hrvatske mladosti“, prednjače oni iz redova katoličkog klera „Stepinčeve crkve“, koja se hrvatskom narodu i svijetu nikad nije ispričala za svoju najpriležniju suradnju s ustaškim režimom. U stopu ih slijede „domoljubni“ znanstvenici s područja povijesnih znanosti, među kojima prednjače oni s Instituta za povijest „Ivo Pilar“, najveći falsifikatori istine i vremena.

Povijesnom revizionizmu i zatiranju sjećanja na ustaške zločine uz spomenute nemalo pridonose oni „domoljubni“ “teškokategornici“ iz nekih ustanova, poput primjerice HAZU i Matice Hrvatske, čiji osnivači ni slutiti nisu mogli u što bi „domoljubi“ te prestižne institucije hrvatskog naroda mogli pretvoriti i u čiju ih službu staviti, mnogi iz braniteljskih redova, posebno onih dragovoljačkih, oni pridošli iz emigracije kao i oni iz stranaka profašističke orijentacije.

Sve njih resi „ljubav prema domovini“ i „ljubav prema istini“ s time da njih istina uopće ne zanima. Njih zanima isključivo ustaški mit, za njega oni „ginu“.

A do istine, da ih je istina zanimala, su mogli lako doći, čak ako i prihvatimo da to djelomično nisu mogli do 1990., ali po Tuđmanovom dolasku na vlast, kad su im se sva ustaška nebeska vrata otvorila, mogli su to bez daljnjega intervjuirajući one žive i pod punom svijesti sudionike 2. Svjetskog rata iz redova svih zaraćenih strana. A onda opet, možda su i intervjuirali, samo im se nije uklapalo u koncept „jugo-komunističke zločinačke zavjere protiv Hrvatske i Hrvata“, tu su im kao „kec na desetku“ „legla“ svjedočenja onog mistika Sime Dubajića i grofa Nikolaja Tolstoja obojice uhvaćenih u laži bezbroj puta, Tolstoj je čak i pravomoćno osuđen radi klevete.

Pozivaju se na tobožnje izjave Milovana Đilasa i Aleksandra Rankovića nudeći kao dokaz naslovnice „Borbe“ i „Politike“ jednako autentične kao i ona naslovnica „Vjesnika“ iz Sedlarovog izbljuvka o „Jasenovcu“.

U najnovije vrijeme najvjerniji im je saveznik Roman Leljak, čovjek kriminalne biografije iz Slovenije.

Koji bolid moraš biti pa vjerovati notornom Simi Dubajiću kad tvrdi da je poboje na Kočevskom rogu naredila Milka Planinc, tada komesar voda veze u 11. Dalmatinskoj brigadi (sic!). Čuj, komesar voda veze jedne brigade naređuje nešto što generali, komandanti armija, niti su smjeli niti mogli, pogotovo poslije Titove depeše iz polovice travnja 1945. s naredbom o postupanju prema ratnim zarobljenicima u skladu sa Ženevskim konvencijama.

Tako oni bježe od Akta o bezuvjetnoj predaji, pogotovo njegovog 5. članka, svjedočenja opunomoćenika JA u razgovorima s Englezima u Bleiburgu, Milana Baste ili sudionika razgovora s ustaške strane, ustaškog pukovnika Danijela Crljena, koji to uporno želi prikazati kao nekakve pregovore, čudeći se čak kako nije vođen nikakav zapisnik.

Pregovore o čemu?

O bezuvjetnoj kapitulaciji Njemačke i svih vojski pod njemačkim nadzorom koja je potpisana 07. 05. 1945., dakle prije 8 dana.

Oni naprosto nisu bili partner za pregovore.

Nikome!

Bilo je; ili položite oružje, koje ste trebali položiti već pred 7 dana ili ćete biti uništeni. Zašto im je to uopće itko trebao reći, zar nisu imali dovoljno mozga da to i sami znaju? Očito nisu, pa im se moralo reći jezikom za koji nisu mogli reći da ga ne razumiju.

Lamentiraju oni tako o „engleskoj izdaji“ i „vjerolomstvu“, kao da su Englezi odmetnutim jugoslavenskim kvislinzima nešto obećali, a feldmaršal Alexander nije htio ni primiti ustaška izaslanstva, već ih je odmah uputio prema zarobljeničkom logoru u Bariju, a „Memorandum Vlade NDH“ neotvoren odmah šalje maršalu Titu u Beograd, drže se priče kako su Englezi „razoružali nevinu hrvatsku mladost“, a onda je „predali na milost i nemilost jugo-komunističkim krvolocima“, a Englezi su samo, poštujući Akt o bezuvjetnoj kapitulaciji, odbili prihvatiti njihovu predaju.

Povlače se „argumenti“ kako tzv. NDH nije potpisala kapitulaciju, kao da ju je tko što pitao, jednako Višijevsku Francusku, kao i Tisovu Slovačku i Quislingovu Norvešku …

Ne priznaju naši jednako „istinoljubivi“ kao i „domoljubni“ promotori ustaštva i NDH ni činjenicu da činom okupacije Jugoslavija kao država nije prestala postojati, ne priznaju ni zaključke Teheranske konferencije iz studenog 1943., Konferencije na Jalti iz veljače 1945. ili one održane poslije rata u Potsdamu u kolovozu 1945. … ma vraga, ne priznaju oni ni rezultate 2. Svjetskog rata, a kako bi onda priznali antifašizam kao civilizacijski doseg i svjetonazorni princip slobodnog pojedinca u slobodnom društvu, princip na kojem se zasnivaju sve demokratske države u svijetu, a posebno one danas udružene u EU.

No da me neki „dobronamjerni“ ne bi optuživali da opravdavam zločine, izjavljujem da mi na kraj pameti nije tvrditi, da poslije predaje odmetnika kod Bleiburga, nije bilo pojava kažnjavanja zločinaca izvan pravnog sustava, činova bezobzirne osvete ili retalijacija prema razoružanim odmetnicima, svojevrsnog „pročišćenja“, kako su istovjetne postupke kod sebe prozvali Francuzi, pri čemu su stradali i neki nevini, ja samo ta događanja pokušavam staviti u kontekst vremena i okolnosti uz puno uvažavanje uzročno-posljedičnih veza prozivajući stvari i događanja pravim imenom.

Ali pođimo redom …

Neprijeporna je činjenica da su u redovima NOV i POJ do jeseni 1944. Hrvati činili apsolutnu većinu, od ukupno oko 110.000 partizana, Hrvata je tada bilo oko 65.000, a relativnu većinu u redovima, tada već JA, sa preko 230.000 boraca zadržali su do kraja rata.

Među Hrvatima borcima NOV i POJ daleko najveći broj činili su oni haesesovskog političkog opredjeljenja, neovisno o tome jesu li bili članovi te stranke, njeni simpatizeri ili naprosto poticali sa sela. Ti ljudi su, za razliku od katoličkog klera u Hrvatskoj, u najvećem broju bili i uvjereni kršćani, koji naprosto nisu mogli prihvatiti ustašku vlast, vlast ogrezlu u zločinu, nisu mogli prihvatiti da im se svakodnevno u smrt odvode njihovi susjedi, prvenstveno Srbi, a onda i Židovi, Cigani – koritari, koji su ipak bili njihovi Cigani, koji su uz njih živjeli i na koje su se priviknuli, na kraj pameti im nije bilo da bi ih trebalo pobiti/poklati zato što su drugačiji, što su bili tamnoputi, što su između sebe govorili svojim jezikom, što su živjeli nomadskim životom, pod čergom negdje na kraj sela ili uz obale potoka i rijeka, pa i ako su im dodijavali prošnjom ili im ponekad ponešto i otuđili. Ista sudbina je bila namijenjena i svim političkim protivnicima ustaškog režima, a posebno komunistima i njihovim simpatizerima.

Negdje je trebalo više vremena, a negdje manje, zavisno od sredine ali i pojedinaca koji su svojom odlučnošću odskakali od drugih, dok u redovima većinskog hrvatskog naroda nije sazrela svijest o tome da te svoje ugrožene sugrađane, te svoje susjede, Srbe, Židove i Cigane, ali i sve političke protivnike režima, ne mogu zaštititi tek pomažući im i skrivajući ih, već su ih mogli zaštititi jedino tako da se pomahnitalim ustaškim koljačima suprotstave s oružjem u ruci.

NOV i POJ je bila jedina adresa kojoj su se mogli obratiti, jedina organizirana snaga u borbi protiv okupatora i nacifašizma u čije su redove mogli stupiti, ako su se željeli boriti protiv najmonstruoznijeg režima koji je ikad postojao u Evropi, ustaše su po zvjerstvima i svireposti daleko nadmašili svoje fašističke i nacističke učitelje. Čak i kad ne bi bilo drugih svjedočanstava, o malignosti ustaškog režima dovoljno bi bilo baciti pogled na izvješća Kancelariji Reicha i zapise njemačkog veleposlanika Siegfrieda Kaschea, memoare njemačkog vojnog izaslanika Edmunda Glaise von Horstenaua i izvješća pretpostavljenima šefa GESTAPO-a Hansa Helma.

A onda 08. 05. 1945., iako očekivana, ali ipak iznenada, dolazi vijest o bezuvjetnoj kapitulaciji Njemačke oružane sile i svih vojski pod njemačkim nadzorom, a to znači kraj rata, kraj kulture mržnje, nasilja i smrti, pobjedu kulture ljubavi i života i konačno oslobođenje zemlje od okupatora i nacifašizma.

Veselje u boračkim redovima je neopisivo, kape lete u zrak, od sreće se borci grle, ljube, plešu, pjevaju, puca se u zrak, kako i ne bi, kraj je rata, patnjama i stradanju je kraj, preživjelo smo, vraćamo se kući … a onda slijedi šok, kvislinške snage s područja Jugoslavije, među kojima su najbrojniji pripadnici OS bivše tzv. NDH, ustaše i domobrani, odlučuju ne poštivati odredbe Akta o bezuvjetnoj kapitulaciji njemačke OS i svih vojski pod njemačkim nadzorom, nastavljaju s ratnim djelovanjem pokušavajući se kroz partizanske redove probiti u Austriju s namjerom da se tamo predaju Englezima, rečeno im je da tamo Englezi samo njih čekaju da ih odmore, ozdrave, preobuku, naoružaju i potom vrate u Jugoslaviju radi zajedničke borbe protiv komunista.

Tako im je rečeno.

Svi su to znali.

Svi, osim Engleza!

Pripadnici kvislinških snaga koji su odbili poštovati odredbe hijerarhijski “najstarijeg“ dokumenta toga vremena, Akta o bezuvjetnoj predaji njemačke OS i svih vojski pod njemačkim nadzorom, sami su se preveli u status odmetnika, boraca izvan zakona, franktirera …, na koje se zaštitne odredbe međunarodnog ratnog prava ne primjenjuju, niti se oni, ni kad polože oružje, imaju pravo na njih pozivati, u svojoj namjeri da se predaju Englezima ne pitaju za cijenu. Pri proboju prema Austriji kroz Sloveniju vode se valjda najžešće borbe 2. Svjetskog rata na tlu Jugoslavije, a 13./14. 05. 1945., dakle 6 dana po završetku rata, kod Prevalje odvila se i najveća pojedinačna bitka 2. Svjetskog rata na području Jugoslavije s ogromnim brojem poginulih (svi izvore navode brojke preko 10.000).

Konačno 14./15. 05. 1945. u borbama desetkovane odmetničke kolone pristižu na polje ispod austrijskog gradića Bleiburg, a tamo ih čeka razočaranje, Englezi, temeljem Akta o bezuvjetnoj predaji njemačke OS i svih vojski pod njemačkim nadzorom, odbijaju prihvatiti njihovu predaju, jer su poražene kvislinške snage (vojske pod njemačkim nadzorom) s područja Jugoslavije u 23:01 sati 08. 05. 1945. morale prestati s ratnim djelovanjem i položiti oružje pred onim savezničkim zapovjedništvima i snagama s kojim su dotad bili u borbenom kontaktu, a to znači jugoslavenskim partizanima, tada već preimenovanim u JA.

Izaslanstvu odmetnutih kvislinških snaga, koje je smatralo da s Englezima može o nečemu pregovarati (kao da Akt o bezuvjetnoj kapitulaciji i nije potpisan, pa će oni kao pregovarati o uvjetima predaje), je s engleske strane u prisustvu partizanskog izaslanika nedvosmisleno rečeno da se predati mogu jedino onima „od kojih su izgubili rat“, dakle jugoslavenskim partizanima koji su „naši saveznici“.

Ubrzo po povratku izaslanstva izvješene su bijele zastave i krpe, predaja odmetnutih kvislinga pripadnicima JA je počela.

Snagama JA su se predali odmetnuti jugoslavenski kvislinzi, koji su potom upućeni u Jugoslaviju. Jedan manji dio ih se odbio predati, oni su se uz velike gubitke pod borbom probili kroz engleske redove i kasnije predali Amerikancima, koji ih nisu izručili jugoslavenskim saveznicima.

Civili su odvojeni od uniformiranih i uglavnom upućeni svojim kućama.

Kozaci i Čerkezi, koji su se povlačili zajedno s odmetnutim jugoslavenskim kvislinzima predali su se jedinicama CA.

Blajburško polje je mjesto na kojem je 15. 05. 1945. konačno prestala postojati tzv. NDH. Kud li lijepe sreće da je nikad i nije bilo.

I to je ukratko sve što se tiče „blajburške tragedije hrvatskog naroda“.

Odbijanje predaje kvislinških snaga s područja Jugoslavije rezultiralo je prvo nastavkom rata i poslije njegovog službenog završetka i teškim borbama s kojom desetinom tisuća poginulih na obje strane i gotovo nezamislivim porastom bijesa u redovima antifašističkih boraca, bijesa koji je ionako već postojao izazvan brojem i monstruoznošću zločina prvenstveno ustaškog režima na području tzv. NDH, jer dok se njihovi saveznici spremaju svojim kućama i povratku svojim životima, oni i dalje ginu u teškim i besmislenim borbama. Taj silni bijes uz poznati višak nasilja koji se kod boraca javlja po prestanku borbi i s kojim se do danas vojna zapovjedništva svih vojski nisu znala i ne znaju nositi, u dobrom je dijelu odredio ponašanje ratnih pobjednika prema razoružanim odmetnicima u onom dijelu koji se odnosi na proces kažnjavanja zločinaca izvan pravnog sustava te pojave bezobzirne osvete i retalijacije, premda je za one iz Norvala i „pilare“ (povjesničare s Instituta „Ivo Pilar“) sve vezano uz antifašizam i antifašističku borbu zločin pa i rad prijekih vojnih sudova ustrojenih prema UVS-a.

Za „pilare“ su ionako ustaše „dobri dečki“ koji su se „borili za Hrvatsku“ a jugoslavenski partizani, antifašistički borci za oslobođenje od nacifašističkog okupatora, su „zločinci koji su se borili za Jugoslaviju“.A ti „zločinci“ prema „pilarima“, istinabog ne svi nego samo „jugo komunisti“ i „četnici preobučeni u partizane“ su poslije predaje koje desetine tisuća odmetnutih kvislinga kod Bleiburga pobili na pravdi Boga u svega nekoliko dana svih njih 600.000, naravno Hrvata (sic!). Iako je prema prikupljenim svjedočanstvima prema Austriji krenulo između 150.000 i 180.000 vojnika i civila, od kojih je velika većina ostala na životu.

E sad, kako je u jesen 1944. istodobno proglašena amnestija za srbijanske četnike koji nisu okrvavili ruke i za pripadnike domobranstva, više je bivših domobrana nego četnika prišlo partizanima. NOV i CA su u jesen 1944. počeli s masovnim mobilizacijama u Srbiji, tako da su ti novo mobilizirani Srbijanci činili najveći dio Srba iz Srbije u redovima NOV, a ne bivši četnici koji se, iako su napustili redove JVO, baš i nisu pridruživali partizanima.

To je jedan dio priče zašto je neodrživa tvrdnja o tome da su „četnici preobučeni u partizane“ na pravdi Boga „zvjerski pobili hrvatsku mladost“.

Drugi dio priče odnosi se na istinsko njegovanje bratstva i jedinstva u partizanskim redovima, u kojima je i kad se radilo o kažnjavanju zločinaca vrijedio princip „svak' svoje“. Ilustracije radi, da se vidi kako je to funkcioniralo, navodim činjenicu da je u zoni odgovornosti X Korpusa Zagrebačkog bila oformljena posebna jedinica sastavljena isključivo od partizana Srba zadužena za „rješavanje četničkog pitanja“, jer bi se u slučaju da su četnike likvidirali partizani Hrvati odmah rodila priča kako su Hrvati svi isti, jer eto i kao partizani ubijaju Srbe.

Dakle, tko ostaje da „masakrira nevinu hrvatsku mladost“ poslije predaje kod Bleiburga? Komunisti Hrvati iz partizanskih redova!

No kako su oni malobrojni onda im treba puno vremena, pa dok oni kolju i masakriraju „nevinu hrvatsku mladost“ onih ostalih dvjestotinjak tisuća antifašističkih boraca Hrvata ih prati iz partera, mezanina i s balkona!? A neki valjda i iz lože!?

Ili, bi li partizani Hrvati baš mirno promatrali da im sunarodnjake, pa makar i bivše ustaše s brojnim zločincima među njima, ubijaju „četnici preobučeni u partizane“? Mislim da si takvo pitanje „pilari“ nikad nisu postavili. Ne uklapa im se u koncepciju.

Da su „pilari“ razgovarali s nekadašnjim antifašističkim borcima, onda bi doznali da je ponašanje ratnih pobjednika prema poraženima bilo je određeno već spomenutim „viškom nasilja“ koji se kod boraca javlja poslije prestanka borbi, silnim bijesom radi nastavka već okončanog rata, ali i saznanjem da se uz one koji su ne samo pristali uz okupatora, nego i počinili bezbrojna zvjerstava prema vlastitim narodima, nikakva država ne može ne samo uspostavljati, nego niti graditi.

Doznali bi da borcima nitko nije trebao ništa zapovjediti, jednako kao da ih nitko nije mogao spriječiti u kažnjavanju onih za koje su znali da su počinili zločine ili onih čije su se majke hvalile kako „peru krvave košulje svojih sinova“, ali i naprosto zato što je netko bio ustaša, četnik, belogardejac ...

To nisu mogle spriječiti nikakve prijetnje pa niti strijeljanja, jer kako mi je ispričao moj susjed za jednog svojeg suborca s Korduna, kad je našao bivšeg ustašu koji mu je pred njegovim očima na pravdi Boga zaklao majku i brata, on bi ga ubio baš da je znao da će komandant ili komesar odmah poslije toga strijeljati njega.

Da su pitali doznali bi da u procesu kažnjavanja zločinaca iz redova ratnih zarobljenika i razoružanih odmetnutih bivših pripadnika kvislinških snaga s područja Jugoslavije, tom svojevrsnom pročišćenju, nisu kažnjavani samo oni koji su bili Hrvati po nacionalnoj pripadnosti, kažnjavani su svi, iako su Hrvati, bili najbrojniji među njima, a ustaše su i počinili najviše zločina, jedini su imali logore smrti.

Isto se odnosi i na kažnjavanje zločinaca izvan pravnog sustava, ali i na činove bezobzirne osvete i retalijacije.

Već sam pisao o tome:

„Postupanje jugoslavenskih antifašističkih boraca prema ratnim zarobljenicima i razoružanim odmetnutim bivšim pripadnicima kvislinških vojski najsličnije je onome kako su postupali pripadnici francuskih pokreta otpora, koji su još u ljeto 1943. donijeli odluku o provođenju „pročišćenja“ što je značilo eliminaciju svih onih koje se moglo nazvati kolaboracionistima, bilo da su:

1. bili članovi kolaboracionističkih organizacija ili stranaka

2. provodili neprijateljsku propagandu

3. denuncirali i prokazivali članove pokreta otpora višijevskim milicijama ili okupatoru

4. pokazivali oduševljenja ili simpatije za okupatora

5. bavili se ratnim profiterstvom i švercem

Napravljeni su spiskovi svih takvih i njihove likvidacije su započele odmah, a intenzitet je jačao što je kraj rata postajao bliži.“

Isto je bilo i na tlu Jugoslavije u kojoj su pripadnici NOV i POJ zaduženi za obavještajni i kontraobavještajni rad, već i prije osnivanja OZN-e 13. 05. 1944., marno prikupljali podatke o pripadnicima kvislinških snaga, posebno onima koji su iza sebe ostavljali najširi krvavi trag, pripadnicima represivnog aparata, ali i klera, tako da su na kraju rata raspolagali točnim podacima o tome tko se kako ponašao u ratu, tko je bio zločinac, a tko nije.

Svi pokreti otpora su se surovo obračunavali s kvislinzima iz redova svojih naroda, tako da ponašanje pripadnika NOV i POJ, kasnije JA, ni po čemu ne odudara od ponašanja drugih, svojih saveznika u borbi protiv nacifašizma.

Pa što onda goni katolički kler, „pilare“ i na početku pobrojane „domoljube“ da toliko nasrću na ratne pobjednike, a posebno na antifašizam i bratstvo i jedinstvo kao principe na krilima kojih su antifašistički borci ne samo izvojevali pobjedu nego i Hrvatsku preveli među sile pobjednice nad fašizmom i tako osigurali opstojnost i hrvatskom narodu i njegovoj državi?

Za to nemaju jednog jedinog valjanog razloga, ali postoji potpuno iracionalni žal za tzv. NDH i ustaštvom u redovima HDZ-a i već spomenutih „pilara“ i drugih „domoljuba“, koji je toliko jak da nikakvom antifašizmu kod njih nema mjesta, antifašizam i bratstvo i jedinstvo su za njih zločinačkim principi, a da je ta tvrdnja točna najbolje svjedoči već navedena činjenica umanjenja, negiranja i zatiranje svakog sjećanja na ustaške zločine.

Iz redova ustaške emigracije kao tobožnji znak dobre volje lansirana je ideja o jedinstvu u redovima hrvatskog naroda do koje bi se došlo kroz proces pomirbe sinova ustaša i partizana, a koja je zapravo bila dimna zavjesa pod čijim okriljem je ustaštvo trebalo izvesti na hrvatsku javnu i političku scenu.

Tri su stvari koje ukazuju na ustašku podvalu:

1. ustaše se nikom, ni nevinim žrtvama, ni hrvatskom narodu, ni svijetu, nisu ispričali za sva zlodjela koja su počinili tobože u ime hrvatskog naroda
2. i dalje su inzistirali na rušenju Jugoslavije svim sredstvima kao i na
3. izgonu Srba iz Hrvatske

I uspjeli su i doći na vlast u Hrvatskoj i provesti fašističku kontrarevoluciju i uz pomoć drugih srušiti Jugoslaviju i istjerati Srbe iz Hrvatske, sve pod naslovom „stvaranje države“.

Povodom sve furioznijih nasrtaja, ja čak ne bih rekao hrvatske ekstremne desnice, nego ustaštva, prvenstveno na zdrav razum, a onda i antifašizam kao jedan od temelja hrvatske državnosti koji ilustrira i odluka SGZ o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, oglasio se 23. 07 2017. i komentator njemačkog „Tageszeitunga“, Erich Rathfelder, proglašavajući ta nastojanja „preradom povijesti“ odnosno povijesnim revizionizmom.

Autor osvrta se ne može načuditi zašto se Hrvati odriču ne samo jedinog svojeg u svijetu poznatog i od svijeta priznatog državnika, već s njim i najvrjednijeg dijela svoje prošlosti.

Ne samo autor, nego i brojni Nijemci očito dobro znaju i tko je Tito i što je bilo vrijedno u hrvatskoj prošlosti, hrvatske vlasti to očito ne znaju, pa čak iako se iz redova ustašije čuju i konkretne prijetnje neistomišljenicima, ponašaju se kao da taj ustaški revival ne vide i kao da se to njih ne tiče.Dođe mi tako da preventivno parafraziram riječi guvernera US Virginia, Terry McAuliffea, koji se obratio bijelim suprematistima poslije nasilnih nereda koje su izazvali pred par dana u Charlotesvilleu, Virginia i uputim ih ovim ustaškim suprematistima iz Zagreba, iako bar zasad ustaške prijetnje, okupljanja, postrojavanja i marširanja nisu tako nasilni kao spomenuta okupljanja bijelih suprematista u Charlotesvilleu, Virginia:

"Imam poruku za sve ustaške suprematiste i nacional-šoviniste koji su se u zadnjih 30-tak godina dovukli u Zagreb iz BiH ili emigracije. Naša poruka je jasna i jednostavna: Idite kući. Niste dobrodošli u ovaj slobodarski grad. Sram vas bilo. Pravite se da ste patrioti, ali ste sve, samo ne patrioti!"

"Došli ste vrijeđati ljude. I uvrijedili ste ljude. Moja poruka je jasna. Mi smo jači nego vi. Učinili ste naš Zagreb jačim. Nećete uspjeti. Nema mjesta za vas ovdje. Nema mjesta za vas ni u Zagrebu ni u Hrvatskoj.“

„Zato, molim vas, idite kući i ne vraćajte se."

Komentari

Pomirba

Dobro i zlo ne smiju se pomiriti, ali ne smiju ni ratovati, nego moraju dopustiti mudrosti da njima vlada.

Tko je glasao

Pobjednici

Upravljanje vlasništvom, zakon i red su tajna oruđa koja će odnijeti pobjedu u nadolazećem Harmagedonu, ili istinskom Džihadu koji će razoriti Sodomu i Gomoru.

Želite li biti na strani pobjednika, stanite iza mene.

Tko je glasao

!!!!!!!!!

Gubitnici katkada dobijaju bitke ali uvijek gube ratove.
Prije sto godina, prije pedeset. a i danas.

Tko je glasao

????????????

Gubitnici su često živjeli u iluziji da pobjeđuju.

Tko je glasao

Tebi Mijo

još nije svanulo da živiš u nezavisnoj državi RH i da je ideja nezavisne pobjedila a ideja Jugoslavije i svega što se veže za Jugoslaviju izgubila.

Živiš u nezavisnoj državi RH, primaš penziju u kunuma , granice su drugačije i režim je drugačiji, ali činjenica jest da je ovo nezavisna ( ne volim taj novogovor kako neki kažu: neovisna).
Naši sportaši nastupaju pod hrvatskim barjakom i svira se hrvatska himna, ne jugoslavenska a bogami ne ni srpska. Jugoslavije nema, a Beograd je glavni grad ostatak Srbije pošto je Kosovo otišlo.

To da li su za današnju nezavisnu više zaslužni tzv. lijevi ili tzv. desni Hrvati je drugorazredno pitanje. Današnja nezavisna država RH temelji se na oslobodilačkom ratu naše generacije iz devedesetih kada smo uspješno ostvarili ideju UHRO i revolucionarno, oružjem znači srušili Jugoslaviju i porazili armiju sljednicu Titine vojske. Usput smo porazili i velesrbe četnike naciste.
Najljepše od svega je to što vi koji ste nezadovoljni ne možete ništa, osim kmečati jer smo vam izborili i ustavno pravo na kmečanje.

sve dobro...

Tko je glasao

Ma bravo, ustašuljci, ...

... evo vas i ljubljeni Ameri prepoznaju.

Ja jedino ne mogu shvatiti ni tko ste to vi ni koju ste to silu pobijedili?
A onda, bogami, ni na što ste to točno ponosni?
Na uništavanja, razaranja i pljačke vlastite države?
Na bijeg Hrvata iz Hrvatske nezapamćen u povijesti?
Na državu koja nema uvjete za opstanak?
A to vas upravo karakterizira.

Na što točno, pašćadi rabična?

Tko je glasao

haha, tražiš utjehu

-u neutemeljenim besmislicama koje su zapravo falsificirano izvješće hrvatske nevladine, prokazivačke i preplaćene pseudoljevičarske scene, a koje je u nedostatku ozbiljne analitike nekritički preuzelo i dalje proslijedilo američko veleposlanstvo u Zagrebu iz vremena bivše predsjedničke administracije. Jednako je nerelevantno kao i pseudoljevičarski agitprop i difamacijska kampanja protiv predsjednika Trumpa u SAD-u i izvan njega.

Kako Rusi tako ni Ameri neće voditi vaše davno izgubljene bitke.
Poraženi ste propagandno, vojno, politički.

Ovo sada samo svjedočimo zluradom kmečanju poraženih snaga kojima pripadaš.

sve dobro...

Tko je glasao

A da ti meni, ...

... pseto rabično, odgovoriš na pitanja koja sam ti postavio?

Tko je glasao

Koja pitanja

starino.
Hrvati ukupno gledano nisu nikad u svojoj povjesti živjeli bolje nego danas.

To što ste vi neki nezadovoljni, a sjetite se kako je bilo prvih 25 godina Titovine.
Tvoje i tebi sličnih kmečanje mene ne zanima. Vi bi prigovarali i da imamo najviši mogući standard.

Tebi je Tuđman i činjenica da je tu nezavisna krivo i za to kad neki Srbin izBosne izazove požar u Dalmaciji ili kad led stuče ljetninu u Zagrebu. S takvima nema raspre..čeka se da pocrkate i da biologija odradi svoje.

Činjenica da je nezavisana tu vas muči, a sve ostalo su obični proseri i proljevi na koje nema svrhe odgovarati.

Tko si ti glupane da ti ja odgovoram na gluposti. Kad ti se sve lijepo obrazloži ti kreneš isponova na zamor... ti si redikul i treba te malo popljuvati samo da netko od ovih mlađih ne pomisli da si nešto u pravu.

sve dobro...

Tko je glasao

A zamisli, pseto rabično, ...

...koliko su protiv nezavisne tek oni Slavonci i ne samo oni, koji budzašto krčme djedovinu i bježe od vas, ne od mene i ne radi mene, glavom bez obzira. Bježe da se ne vrate.

Tko je glasao

Hehe, jel bi

ih ti silom zadržavao s karaulama i graničarima ko Tito sve do 1965.g.

Kako je to slatko kako se brineš za Hrvate. Vidi, da nas ostane samo milijun u današnjoj nezavisnoj RH, 100 000 će se uvjek skupiti pod oružje da se suprostavi obnovi tebi neprežaljene.

Odlazak u neku zemlju EU se više ne smatra iseljavanjem. Slobodan protok ljudi, roba, kapitala i ideja. No to je iznad tvojih poimanja.

Hrvati u svojoj povjesti nisu živjeli bolje nego zadnjih desetljeća.

Važno je da smo Yugu strmopizdili niz nistrmu, ostalo je proces.

Ti ćeš naravno blago u Gospodinu preminuti u svojoj zločestoći, svojoj nesreći jer ti je u duši pustoš i nesretan si jer živiš u državi koju nisi želio.

sve dobro...

Tko je glasao

Kako ne biti ponosan, pseto rabično, ...

... nije mala stvar biti najzaostalija država EU!?
A upravo to je vaše pameti i ruku djelo.

Tko je glasao

Hrvatska je jedna sasvim ok

država gdje se živi poprilično dobro. Još kad blago u Gospodinu preminu jugonostalgičari, bit će još bolje.

Činjenica jest da su tzv. antifašisti Mesić i Josipović bili 15 godina predsjednici morala je rezultirati stanovitim retrogradnim pokazateljima jer..nema nama s Titom naprijed.

Srećom, detitoizacija ide svojim tokom, a počela je i lustracija za početak u gospodarstvu. Propala Jugoslavija propala i Agroslavija.

sve dobro...

Tko je glasao

detitoizacija....

Pozdrav drvo!
Nedostajali su mi tvoji komentari na ovim stranicama.
Dobro da si se vratio, mada se na ovim stranicama više ne razvijaju polemike kao prije.
Pobjegoše većinom svi jugonostalgičari.
Samo se još Feniks ne da.
No da napišem što sam htio.
Nedavno sam pročitao nekoliko članaka o titu.
Kakvo je to vrijeme i kakvi su to ljudi bili...
Ne znaš da li bih se smijao ili plakao.
Evo linkova:

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27316-smrt-tita-sedam...

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27332-smrt-tita-sedam...

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27349-smrt-tita-sedam...

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27362-smrt-tita-sedam...

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27378-smrt-tita-sedam...

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/nenad-piskac/27387-smrt-tita-sedam...

Elnino

Tko je glasao

Hvala Elnino

da malo doprinesem suzama i smjehu.

"Druže Tito ajde nam se vrati
zaratili Srbi i Hrvati.
I sa njima braća muslimani
čas na jednoj čas na drugoj strani. "

Rasturili smo nas par Milojicu, Radojicu i još njih dvojicu trojicu.
Kriptočejeni i njihova braća Jugoslavi su potučeni do koljena, pa i na ovom njima sklonom portalu.

Rudimentarni ostaci , metuzalemi portalskog jugoslavenisanja su u očaju kao autor ovog dnevnika koji je jednom nogom nad grobom a drugom na kori od banane, pa preostaju samo uvrede jer su im sve laži manje više rasturene.

Zamisli na što su spali kad se moraju utjecati hdz-eovom Plenkoviću, svom arhineprijatelju hdz-u.
Više im nije pitanje "Tito ili Tuđman", sad se pomalo kunu u Tuđmana, pozivaju se na njegov NOB.

Uglavnom, protivnik je na koljenima, ližu rane i sad mi je mrsko šutirati mrtvog konja pa se eto trudim biti nježan prema @ Feniksu.

sve dobro...

Tko je glasao

Protivnik na koljenima

Što se tiče ovog portala i interneta, u pravu si.
Međutim, mislim da u stvarnom svijetu daleko od toga da su na koljenima.
Baš suprotno, zauzeli su sve važne pozicije u državi na kojima se donose bitne odluke.
Nema šanse doći na takvu poziciju ako nisi iz njihova kruga, baš kao prije devedesetih.
Možeš napredovati do neke razine na poslu, konačno netko mora i raditi, ali biti na poziciji odlučivanja bitnih odluka nemaš šanse ako nisi njihov.
Imam predosjećaj da odlučujuće bitke tek predstoje i da nas čeka vruća jesen (a kako ono reče jedan čovek: „Opet smo pred bitkama i u bitkama. One nisu oružane, mada ni takve još nisu isključene.”)
Ti se puno krećeš među ljudima, kakav je tvoj dojam i predviđanje?
Jel čuvaš barut na suhom?

Elnino

Tko je glasao

Ja sam optimist.

jugoljevica je na koljenima. Vidiš da sada traže saveznike kod pederoliberalnih antifa po svjetu. Pomalo su već redikulozni kojekakve drkovine, jakovine i sl.

Ukoliko ne bude većih poremećaja u okolici predviđam poboljšanja gledano s nacionalno suverenističkih pozicija.
Naravno, mudar čovjek je oprezan i zato ih treba stalno klepnuti lopatom po glavi kad promole nos iz jugoslavenskog đubra.

Ovi na poziciji znaju da slijede izbori , a vidjeli su kako prolaze veleizdajnici kojih sada nema nigdje i za njih ne glasaju ni članovi obitelji.

sve dobro...

Tko je glasao

Lijepo je biti optimist, no previše optimizma prelazi u naivu

U ovom slučaju nisi u pravu. Njihova agenda mora proći, a kad nisu uspjeli preko SDP-a, onda su preuzeli HDZ koji radi isto što i SDP i jebe im se(da prostiš na izrazu) za narod. Veleizdajnici kod nas odlično prolaze i niti jedna žrtva za Hrvatsku ne donese ni milijarditi dio koliko se ušićari na veleizdaji. Halo prijatelju, znam da želiš najbolje, mir, dobro svima, ali neprijatelj te blijedo gleda i čudi ti se, a bogami i ja sada. Da pojasnim - Mi gubimo ovu bitku, i to ozbiljno gubimo.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

He, he, pogledaj stvarnost

ne medijsku stvarnost nego realu frende. U Lici je župan HSP. Bruna Esih , Hasanbegović i Glasnović su čimbenik u ZG bez kojeg se ne može. U Jasenovcu i kojegdje se diči ploča ZADOMSPREMNI a jugošljameri samo kmeče.
Thompson skupi 30-50 tisuća u Slunju, a (isto solidni) bend s Ružom hrvatskom u Kninu ni 5 ooo. Poruka je poslana.
Našoj generaciji ne trebaju ustaše, ali partizanštinu - jugoslavenštinu nećemo dopustiti.

Ideja UHRO je ostvarena a partizanska jugoslavenska je poražena. Naš arhineprijatelj Srbija je zemlja Trećeg svjeta, na koljenima. BiH, Bakir i Dodik su nešto redikulozni.

Glasačkim listićima to budemo riješili. Proces je to, ne biti nestrpljiv.

Pogledaj gdje su govnari poput Mesića, Josipovića, Pusićke i sl. Na marginama. Gdje je danas veleizdaji sklon Sanki ili moja županica Lovrić Mercel.
"Neprijatelj" je u defanzivi i u strahu jer znaju da mi lako podignemo šatore, obnovimo stožere, angažiramo BBBojsovce i napravimo situaciju takvu za njih nepodnošljivu da bi im se ustaše činile kao časne sestre.

Za to nema potrebe za sada jer sve ide svojim tokom. Koliko procjenjujem, da zatreba radilo bi sve...od bejzbol palice do klavirske žice.

( ps. na klavirsku žicu su ustaše u emigraciji vješali one za koje posumnjaju da su ubačeni udbaši)

Meni ih dođe ponekad žao kad vidim koliki strah je zavladao kod tih struktura. Nečista savjest zbog komunističkih zločina i otete imovine pa je...oteto prokleto.

Lako za " veleizdajnike"....izdat će oni i svoje, ali narod je tu a narod su....glasači. Pogledaj kako prolaze na izborima ti i takvi. Prolaze loše zahvaljujući tvom i mom pisanju između ostalog.

Na nama koji to donekle kužimo je zadaća da otvaramo oči neupućenima koji su čak dva puta birati Mesića, pa Josipovića.

Ja to objašnjavam na način da prijateljima kažem da ako očekuju od KGK da na TV-u izjavi- ZADOMSPREMNI- nisu realni.

Mene osobno nasmijava i uveseljuje njihovo kmečanje.

Na kraju : "ali neprijatelj te blijedo gleda i čudi ti se, " tako i treba. Neprijatelja treba izvući na čistinu i onda eliminirati sređenom vatrom više strijelaca. Tući ih njihovim oružjem.

sve dobro...

Tko je glasao

Propištali i pred mrtvim Titom

Proustaške ružne pičke,
Ostadoše izdajničke.

Tko je glasao

Titino ti je starino

sve propalo. Čak i nesvrstani.
Što se nas Hrvata tiče, moram ti skrenuti pažnju da živiš u nezavisnoj državi RH. Točno kako je UHRO dao ideju. Pogledaj kojim novcem plaćaš kavu u kafiću. To je jedino izvorno ustaško...osim ideje koja je starija i od ustaša.

Ideja, revolucionarno rušenje Juge je ostvarena. Režim je naravno drugačiji,

Idejno gledano spadaš u poražene snage.

Nije izdaja izdati izdajnike.

Poslije partizana Tuđmana, Bobetka, Boljkovca, Manolića i antifašiste Mesića imaš u današnjim tzv. zavnohovskim granicama cca. 4,5 % Srbića u RH.

U istim granicama godine 1948. poslije zloglasnih ustaša bilo ih je oko 15 %.

Lako provjerljivo. Bili popisi. Da sam Srbin u RH zamolio bih jugokomunjare poput tebe da me više ne brane i ne zalažu se za Jugoslaviju, partizanštinu, tzv. antifašizam. Što ih ti i takvi više branite, sve više stradavaju.

Zaključak?

sve dobro...

Tko je glasao

Ma bravo četnički duvaču

Pobijedili smo smeće, zlo, nakazu, natjerali smo vas u bijeg da ste gazili svoje dok ste junački bežali, mi imamo Hrvatsku koja jest u rukama onih koji jest, ali i to ćemo s vremenom riješiti. Ako nisi zapazio život su koncentrični krugovi u kojima ste vi gnjusovi na kraju najviše izgubili, jer Bog ne voli opačinu i zlo, potpuno ste izgubili i trebat će vam još 30 godina da to shvatite, izgubili ste zauvijek, šah mat ljigo.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

I što sad?

Ja bih valjda trebao raspravljati s idiotom koji u potpisu ima navodnu izjavu Winstona Churchilla, iako Churchill Society tvrdi da tako nešto Churchill nikad i nigdje nije izrekao.

Tko je glasao

Ako ne znaš kako dalje idi pitaj svog vlasnika

Milorada Babića, on će ti dati upute kako dalje, pripadniče poraženih luzera...

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Antifašizam kao otpor fašizmu

Antifašizam kao otpor fašizmu vs Antifašizam kao zaklon beskrupuloznim masovnim ubojicama

http://pollitika.com/antifasizam-kao-otpor-fasizmu-vs-antifasizam-kao-za...

Nekažnjeni genocid

„Specijaliteti" (ko)mesarice Milje – izrezivanje muških splovila, vađenje srca"

"Deranje kože živim ljudima – kao mrtvim svinjama"

"Slovenski partizani šumarskom „žagom" pilili žive ljude na pola"

"Ubijanje od zore do mraka"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Jugokomunistički zločini lažnih antifašista

Zarobljenički i koncentracijski logori lažnih antifašista:

Logor Knićanin,
Radni logor Valpovo,
Sabirni logor Josipovac
Politički logor Goli otok.

Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova i šef vojne i tajne policije 1.veljače 1951.godine, u beogradskoj skupštini podnio je izvješće. U njemu među ostalim stoji:

„Kroz naše zatvore je prošlo između 1945. i 1951. 3,777,776 zatvorenika, dok smo likvidirali 586,000 narodnih neprijatelja.”

------------------------------------------------------------------------------------------------

U zadnje vrijeme opet su središnje teme: antifašizam, fašizam, Tito, partija, masovni pokolji, Bleiburg, Križni put, derneci koljača i slavljenje najvećih pokolja u povijesti čovječanstva. S obzirom na to pokušat ćemo razlučiti što tko jest, odnosno: što tko misli da jest, a što u stvari jest!

Antifašizam kao negacija, u svom prvotnom obliku, fašizma i nacizma nesumnjivo je pozitivan odgovor na fašizam i nacizam. No, kao takav, realno nije napredak u cjelokupnoj povijesti, već čisto vraćanje na stanje prije fašizma. dakle, uspostavljanje stanja kakvo je bilo prije procvata fašizma. Da se u tome, u komunističkim zombi tvorevinama, nije uspjelo lako je dokazati, čak dapače, lako je dokazati da je nastupilo stotinu puta gore stanje i od samog fašizma.

U svom izvornom obliku antifašizam je opreka “autoritarnom obliku vladavine”, a što je klasični opis fašizma. E sad, nakon drugog svjetskog rata na zapadu bismo mogli pronaći dosta država koje su se trudile biti antifašističke, na istoku, okupiranom od strane komunista “autoritarni oblik vladavine” postaje pravilo. I po tome su komunističke države stvarni i pravni nasljednici fašizma, fašisti veći od samih fašista.

Bitno je naglasiti i to da se fašizam ograničio na teror prema određenim narodima, skupinama: prema određenom ključu; šovinističkom, rasističkom… I kao da je to bilo malo, antifašisti u gotovo svim istočnim komunističkim zemljama (uz zadržavanje šovinističkih, rasističkih i ostalih ključeva) dodadoše još jedan vrlo bitan, najbitniji, a ujedno i najširi ključ – Drukčije mišljenje!!!

Ključem “Drukčije mišljenje” otvoren je lov na cjelokupno vlastito stanovništvo, kao i na stanovnike susjednih zemalja, pod uvjetom da su vojno inferiorniji, tim ključem otvoren je lov nezabilježen u cjelokupnoj ljudskoj povijesti!

Najmanje 120 milijuna vlastitih građana, civila, palo je od ruku antifašista, velik obol statistici dao je i najveći balkanski krvnik svih vremena, a deseti u svijetu – J. B. Tito, smaknuvši oko milijun vlastitih građana.

Hrvatska – Oči širom zatvorene

Danas u hrvatskoj imamo velike prijepore oko ovih pitanja, pritom se apsolutno miješaju kruške i čekići, oni, za smrskavanje hrvatskih glava.

Hrvatski antifašizam zasigurno je postojao, no isto tako zasigurno nije preživio 1945. Jer biti otpor “autoritarnoj vladavini” ili politici masovnih pogubljenja značilo je biti ubijen na svirep način, a obitelj je mogla biti sretna ako je preživjela, makar i kao potpuno degradirana i izopćena, zar vas ovo ne podsjeća na nadgradnju fašizma?

Hrvatska je i posebno stradala, više od pola milijuna civila pobijeno je, što na kućnim ognjištima, što u zbjegovima. Opravdanje za ove pokolje ovi antifašist-fašisti nalaze u tome da su oni koji su bježali sigurno nešto krivi, no jednostavna matematika: oko 30 000 ustaških vojnika i najmanje 500 000 pogubljenih Hrvata otkriva nesrazmjer i besmisao takvih tvrdnji! Naravno da ni najveći dio ustaških vojnika nije apsolutno nikome ništa skrivio, pa to još povećava nesrazmjer.

Ove tvrdnje antifašist-fašista imaju i neke druge implikacije. Kad bismo slijedili njihovu zločinačku logiku: u Domovinskom ratu, akcija Oluja, trebali smo pobiti sve srpske izbjeglice, jer su sigurno nešto krivi, inače ne bi bježali. No mi srećom ne slijedimo i ne priznajemo zločinačke metode tzv. antifašista, mi Hrvati uveli smo nove standarde i vrijednosti, vrijednosti i standarde koje najvjerojatnije nitko nikad u budućnosti neće nadmašiti, o prošlosti da ne govorimo, daleko najmanje poginulih civila u odnosu na veličinu akcije, brojnost sukobljenih strana i količinu tehnike, nitko u svijetu nije ni blizu!

Dakle, Bleiburg, Križni put, kao i sva ostala stratišta Hrvata, stratišta su civila; žena, djece, staraca, muževa koji su pobijeni samo zbog zločinačkog karaktera tzv. antifašista, među ubijenima je vjerojatno bilo onih koji su zaslužili suđenje, no to je apsolutno zanemariv broj u odnosu na konačan broj pobijenih. Primjećujete da sam napisao suđenje, možda i ne, ali razumljivo, čitav nam život tumače da je u redu pobiti, bez suđenja, nekoliko stotina tisuća žena, djece i staraca ukoliko su Hrvati, pa nam dođe normalno da ne očekujemo suđenje regularnoj vojsci.

Kad smo kod pokolja, svi ranjenici i većina osoblja vukovarske bolnice poklani su i pobacani u masovne grobnice od vojske koja je nosila iste oznake kao i ona koja je desetkovala Hrvate prije sedamdeset godina. Kao i oni i ovi se nazivaju antifašistima i nije im ništa čudno, kao što i nekim našim političarima tu nije ništa čudno?

Bitno je i napomenuti da tzv. antifašisti uporno odbijaju preispitivanje svojih postupaka, argument im je da su oni antifašisti, slično bi bilo kad bi se neki masovni ubojica, kojemu je u podrumu pronađeno stotinjak mrtvih dječjih tijela i koji je zatečen dok tranšira dijete na stolu, branio na sudu riječima: nemoguće je da sam ja masovni zločinac, pa ja sam ljubitelj djece i stalno skandiram “Živjela djeca”, odakle vam pravo da mi sudite, vi zločinci, da sam vas više pobio sad vas ne bi bilo! Apsolutno identična obrana!

A bitno je i napomenuti da ti isti tzv. antifašisti (poput Stipe Mesića) stalno ističu potrebu preispitivanja operacije oslobađanja Hrvatske – Oluja, dok istovremeno odriču svako (i svakome) pravo na preispitivanje ne/djela tzv. antifašista. Pa tko su oni da su iznad svake kritike, pa i kad su najkrovoločniji zločinci na planeti, Bogovi? Ne, oni u Boga ne vjeruju, jer da vjeruju nikad ne bi desetkovali svoje države. Dugo sam razmišljao gdje ih svrstati? Što je to što im daje apsolutno pravo na nekažnjeno iživljavanje nad civilima?

I napokon sam shvatio!

Postoji samo jedna mogućnost, oni su ZVIJERAD, i to ne bilo kakva zvijerad već bijesna i podivljala ZVIJERAD.

Ovo je lako i dokazati, svaki uman i human čovjek preispituje svoje odluke, svoje odluke preispituju čak i kriminalci, slabije inteligentni, svi iole inteligentni i umni ljudi znaju da podliježu i nekoj višoj instanci, dok tzv. antifašisti (po njihovom mišljenju) ne podliježu ničemu i nikomu, te im je sve i svaki zločin dozvoljen. Zvijerad, u normalnom stanju, nikad neće vršiti masovne pokolje, već i ako ubije čini to da preživi, a i većina zvijeradi shvatila je da se, recimo, čovjeka ne napada jer to rezultira posljedicama, no BIJESNA I PODIVLJALA ZVIJERAD, e to je druga priča.

Zanimljivo je kako i tobože ugledni (iskače iz paštete svaki dan) filozofi ne shvaćaju ili ne žele shvatiti pravu prirodu preživjelih antifašista. Ne, treba biti precizan, jako dobro ti filozofi shvaćaju užas Titovih nedjela, no oni ih ne smatraju nedjelima već, iz mržnje prema (u ovom slučaju) Hrvatima, opravdavaju pomor i zatiranje Hrvata, ti filozofi pridružuju se neljudskom zovu krvi i likuju nad pomorom onih koji nisu iste nacionalnosti kao oni, zar to nije čisti i izvorni fašizam?

O političarima da ne pričamo, osobito “ljevljima”, slabo obrazovani, kakvi već jesu, skučena duha, intelektualno ispod svake razine, dobar dio doslovno imbecilan, jer kako drukčije objasniti podršku i posjećivanje derneka u Srbu, u istom onom Srbu u kojem je (zajedno s okolicom) pobijeno sve hrvatsko što se moglo uhvatiti, oko 500 Hrvata, nekoliko tisuća izbjeglo, a svećenik Juraj Gospodnetić zvjerski mučen, zaklan i ispečen na ražnju! “Uvažena intelektualka” Vesna Pusić zasigurno zna što se tamo slavi, no ne smeta joj takva sitnica, ta ipak su to Hrvati, a nije ni jedina, svake godine se pojavi na tom primitivnom derneku, u slavu klanja Hrvata, poneki političar imbecil. Mene zanima do kad će to ići i kakva smo mi država i narod kad dopuštamo slavljenje pokolja domicilnih stanovnika, civila. Kakvi su to ljudi koji vode ovu državu i daju čak i pokroviteljstvo nad dernekom u čast pokolja više od 500 hrvatskih civila, masakriranja, progona nekoliko tisuća Hrvata, klanja i pečenja katoličkog svećenika???

Kao posljednji prljavi čin tzv. antifašista je bila i zabrana povratka svim Hrvatima u svoje domove u Boričevac nakon ww2:

Boričevac

čak i onima koji su bili u partizanima, tolika je mržnja tih četničkih i Vesni Pusić omiljenih koljača.

Kad bih se kladio hoće li ova vlast prije mene masakrirati i ispeći na ražnju ili prihvatiti činjenice o Ustanku u Srbu, kladio bih se na ovo prvo, a i Vi, pretpostavljam.

Dokle više ovako???

Tito i krljavi tzv. antifašisti

Sada cak i antifasisti Vukovarce gledaju kao na

Centar priče, kao i simbol ove farse s tzv. antifašistima ovaj je lik – J. B. Tito. Neodgovoran, hohštapler, lutalica, pas rata, narcis, neobuzdani hedonist, svinjski karakter, neradnik i propalica do srži, najveći balkanski krvnik svih vremena, deseti najveći svjetski zločinac, zar treba još?

TITO 422100 S1

zlocini komunisti led 1

Gore je debeli parazitski tzv. antifašist i idol većine političara s ljevice, a ispod pokolj ranjenika iz bolnice Rebro, od strane njegovih koljača, antifašista – kako si voli tepati ta bijesna i podivljala zvijerad. Zagreb, 1945.

Povijest se ponavlja:

CDFBACA4 0 EA5 41 AD 9 E56 9459 E526480 A w640 r1 cx0

I to pod istom “zvezdom petokrakom”, ranjenici iz vukovarske bolnice, više od 200 ranjenika i 18 djelatnika bolnice odvedeno i pogubljeno. Vukovar, 1991.

Pokolj hrvatskih ranjenika

Ili su hrvatski ranjenici omiljena hrana tzv. antifašistima ili ova bagra koljačka ne spada pod termin antifašisti, svatko za sebe nek odluči koji je slučaj.

Oko ove karikature od čovjeka svaki dan se koplja lome. I ne bi bilo čudo da ga slave samo oni primitivni krljavci, nego ta zvijer ima još hrpu poklonika među tzv. obrazovanima, profesori prava, neki tobož ugledni filozofi, ljevičarski novinari, političari ljevice po defaultu, svi oni ignoriraju njegov beskrajno loš karakter, njegovu odgovornost za neljudske pokolje na područjima pod njegovom diktatorskom palicom, ignoriraju ti umni patuljci i da je prisvojio fašističke osnove – “autoritarni oblik vladanja”, ignoriraju i da je bio komunist do kraja, a da je taj isti komunizam i Vijeće Europe osudilo. Sve to ova šarolika skupina intelektualnih patuljaka ignorira i nastavlja jaukati kad se bista besprizornog zločinca makne iz Ureda predsjednika, ili kad se netko osvrne na njegovu krvavu prošlost, kako umobolno! Kako neljudski!!!

Neki u odzivu na njegov sprovod vide njegovu veličinu, no ima još nekih istina, nesumnjivo je hedonist i ubojica imao bitnu ulogu u svijetu i titrao, balansirao, manipulirao s kim je mogao, s narodom najviše, a bili smo i nekakva tampon zona što nije zanemarivo, no bitno je i naglasiti da je njegov sprovod također bio i najveći skup najvećih masovnih zločinaca na svijetu i po tom je zasigurno jedinstven.

Krvava nakupina

Da rezimiramo, antifašizam je u hrvatskoj umro krajem ww2, ako je netko i preživio zatučen je negdje čekićem, dokaz tomu je i to što svi koji se predstavljaju kao antifašisti ujedno veličaju desetog najvećeg zločinca svijeta i njegove zločine, bez ikakvih moralnih dilema opravdavaju oni fašistički način vladanja svoga vođe “Autoritarni oblik vladavine”, a koji je ovaj despot usavršio u despotizam najodvratnijeg i najsmrtonosnijeg tipa, ta nije badave deseti najveći svjetski zločinac.

Dakle, svi ovi što se predstavljaju kao antifašisti ili su glupi i nepismeni, ima i takvih, no najveći broj onih glasnih su obrazovani i zasigurno informirani, što dovodi do samo jednog zaključka, oni mentalno pripadaju fašizmu, njihovo opravdavanje “autoritarnog oblika vladavine” od strane Tita, dakle fašizma, njihova opravdavanja milijunskog pokolja vlastitog stanovništva otkriva ih kao potencijalne zločince, po tome su ovi mlađi u rangu s neonacistima i sličnim skupinama, o starijima da ne pričamo. Njihova apslutna isključivost i ograničene moći shvaćanja, a ograničenje je u svojoj krajnosti retardacija, otkriva ih kao retardirane osobe, oni su svakako smrtonosno opasni i treba ih se paziti, osobito stoga što im broj mrtvih ne znači ništa, oni su redovito nevjernici, a o toj svezi “nevjere i čovjeka kao broja” poznati filozof rekao je ovo:

“Nema Boga, sve je jači glas masa. Time, međutim, i čovjek postaje bezvrijedan, ubijan u proizvoljnom broju, jer je ništa.”

(Karl Jaspers, 1883-1969, njemački filozof egzistencijalizma i pisac, nagrada za mir njemačkog knjižarstva 1958.)

Dok drugi velikan i nobelovac kaže:

”Nije nikakva slučajnost sto su upravo najveći umovi svih vremena ujedno bili i duboko religiozni.”

(Max Planck: 1858 – 1947, otac moderne fizike i dobitnik nobelove nagrade)

A ja bih dodao:

Nije nikakvo čudo što su svi najveći svjetski zločinci nevjernici, a ujedno i smrtonosni protivnici Bogu, vjeri, vjernicima, humanizmu, životu i čovjeku općenito.

Dakle, još jednom, zar je stvarno kod nas nemoguće pronaći čovjeka, antifašista, koji je iskreni protivnik “autoritarnog oblika vladanja” – fašizma, koji je protivnik masovnog istrijebljenja stanovništva, koji je protivnik Tita kao besprizornog i desetog najvećeg svjetskog zločinca, koji ima snage reći:

Da, nismo mi antifašisti bili dobri, jedino dobro je to što smo prihvatili moto – kontra fašizma, no isti taj moto smo isprostituirali do krajnjih granica. Sve protiv čega smo se “kao” počeli boriti smo usvojili i razvili do savršenstva, na štetu i očaj građana, onih koje smo trebali štiti. Da, mi smo potpuno izopačeni i kao takvi gori od onih protiv kojih smo se borili, a da je tomu tako govori i statistika, koja kaže da smo usmrtili najmanje deset puta više civila i nevinih nego fašisti, ako to nije dovoljan dokaz naše totalne pomračenosti uma onda ne znam što bih vam predočio kao dokaz?

Da, tako bi govorio iskreni antifašist kad bi bio živ, no čekić je 45 godina bio najbolji lijek i za antifašiste idealiste, no ipak, možda je netko iskren negdje preživio?

Osobno sam antifašist i ogavne su mi sve ideje poput “autoritarnog oblika vladavine”, masovnog istrijebljenja stanovništva, bilo kakvog istrijebljenja, smrtne kazne zbog drukčijeg mišljenja, smrtne ili okrutne kazne općenito, ček, ček, pa ja govorim kao Josipović, hm, sad sam zbunjen, užas, nešto ozbiljno ne štima?

Znam u čemu je kvaka, ja to stvarno mislim, za razliku od Josipovića koji uz svu ovu priču veliča i najvećeg krvnika s Balkana! Osobno nikad ne bih veličao masovnog istrebljivača nevinih civila, razlika između nas dva je beskonačna i nikad se nećemo ni približiti jedan drugom. Josipovićev idol je najokrutniji masovni zločinac s Balkana svih vremena, to govori o njegovim vrijednostima i njegovom poimanju pravde i antifašizma, meni takve poremećene nakaze nikad neće biti idoli, ja vjerujem u ljubav i dobrotu, Boga, on vjeruje u masovne istrebljivače nevinih civila! To je ta bitna razlika između “biti antifašist” i “biti licemjerni antifašist”, a u biti potencijalni (ili stvarni) masovni ubojica nevinih civila i vojnika.

Istina oslobađa, činjenica je to koju mnogi znaju, no mnogi ne znaju i bauljaju slijepi, s floskulama i zlim srcima, ako i govore lijepe riječi to odmah anuliraju pozivajući se na autoritete iz najdublje tame i tako otkrivaju što i tko uistinu jesu.

A činjenica je sljedeće: mira između dobra i zla neće biti dok zlo ne prihvati svoju krivicu, paradoks!
Paradoks je u tome što zlo tvrdi da je dobro, potkrepljuje svoje tvrdnje autoritetima iz najdubljeg kruga Pakla. Svoje zlo, koje u ponekim slučajevima i shvati, “tehnički”, opravdava na bilo koji banalan način, čak i sa šeretskim osmjehom komentira par stotina tisuća pobijenih od svoje strane, jednostavno! “Tehnički” sam mislio u smislu: iako oni ponekad uspiju usvojiti čist podatak, taj podatak ih se uopće ne dotiče, par stotina tisuća pobijenih ili par desetaka milijuna u njima ne proizvodi nikakve osjećaje osim možda malo zadovoljstva učinkovitošću svoje zločinačke organizacije, oni definitivno nemaju ono nešto što čini ljudsko biće – Dušu.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Veliš trebali smo pobiti svih 250 000 terorista u bežanijskim

kolonama? Svašta??? No ok, svatko ima pravo biti retardirani manijak i krvolok pa tako i ti.

Znam da si neobrazovan, nepismen i iznimno glup, ali sad si počeo pretjerivati, evo što veli wikipedija o tvojoj laži da je samo NDH imala logore smrti:

Koncentracijski logori u Drugom svjetskom ratu na teritoriji Srbije

Koncentracijski logori koji su postojali u Srbiji ili su ih osnovali srpski kvislinzi tijekom Drugog svjetskog rata:

Koncentracijski logor Banjica (kod Beograda)
Koncentracijski logor Sajmište (Zemun kod Beograda, tada NDH, ali pod izravnom upravom Trećeg Reicha, okupacijska zona Istočni Srijem)
Topovske šupe, kod Beograda[1]
Veliki Bečkerek, Zrenjanin
Crveni krst (u Nišu) (30.000, od čega je oko 12.000 strijeljano, ostatak odvedeno u druge logore)
Dulag 183, (Šabac) [2][3]
Svilara (Pančevo)
Paraćin
Burica štala, Garevac

A evo i iz ovog rata:

Dodatak:Popis srpskih sabirnih logora u Domovinskom ratu i ratu u BiH

Popis sabirnih logora pod upravom snaga sudionica oružane agresije na Hrvatsku: logora pod upravom pobunjenih Srba u Hrvatskoj, na područjima pod kontrolom R. Srpske i u Srbiji.

logor Aleksinac
logor Banja Luka
logor Batkovići
logor Begejci
logor Beli Manastir
logor Bileća
logor Borovo Selo
logor Bubanj potok
logor Bućje
logor Dalj
logor Darda
logor Duboki potok
logor Glina
logor Jagodnjak
logor Knin
logor Manjača
logor Morinj
logor Negoslavci
logor Niš
logor Novi Sad
logor Okučani
logor Ovčara
logor Petrovci
logor Sombor
logor Sremska Mitrovica
logor Stajićevo
logor Stara Gradiška
logor Šid
logor Velepromet
logor VIZ Beograd
logor Zapis Vukovar
logor Zenica
logor Velepromet
logor Tumare (Ozren)
logor Rosulje (Ozren)
logor Vozuća

Srbi su prvi i jedini u svijetu pobili sve svoje Židove.

Tvoga Titu i njegovu partiju osudilo je Vijeće Europe i ti si kriminalac kad veličaš tog satrapa i njegove pokolje koji su među deset najstrašnijih u povijesti čovječanstva, manijače.

Ne da mi se čitati tvoje proljeve od tekstova pa ne znam što si još nasro, ali ok, i ovo je dosta da se vidi koliko ne znaš i koliko je internet postao sredstvo idiot propagande beskrupuloznih životinja poput tebe.

Možda nisi shvato, ali izgubili ste sve, vi ste nakaze i krvoloci i sad je samo pitanje vremena kad će i zadnji trag tog smrdljivog nakaznog uma nestati zauvijek, naravno, uvijek će ostati životinja koje će veličati mržnju i klanje civila, ovakvih poput tebe, ali to više neće biti 1-2% nego u promilima, a i liječit će se u ludnicama.

Smrt koljačima, sloboda narodu!

Zato, molim vas štakore, vratite se ispod kamena ispod kojeg ste ispuzali i pobili stanovništvo Zagreba pa izbacivali wc školjke i čudili se kućama na kućama, vratite se u šumu, tamo pripadate, u najdublju tamu se vratite, od tamo ste i došli.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci