Tagovi

NATO je preskup i suvišan u mirovanju

NATO JE PRESKUP I SUVIŠAN U MIROVANJU
zabranjeno je razumjeti...

NATO treba nestati,
jeste li saznali za ovaj zaključak, koji je preUžasan,

a zašto?
preUžasan!

zabranjeno je razumjeti...

NATO je preskup...
u čiju korist?
na čiju štetu?

NATO je suvišan...
u čiju korist?
na čiju štetu?

ALI ALI ALI

svatko MORA razumjeti...

Rusija je neprijatelj EUropske unije...
NATO je sveMoć koja će onemogućiti neprijateljsku aktivnost Rusije,

(i zbog toga)

NATO nije preskup u mirovanju,
NATO nije suvišan u mirovanju,

ALI ALI ALI

francuska vojska (Napoleon) jest okupirala Rusiju sve do Moskve,
ruska vojska nije okupirala Francusku sve do Pariza,

ruska vojska nije okupirala
Holandiju, Belgiju, Dansku,

itd. itd. itd.
itd. itd. itd.

Rusija je EUropske unije neprijatelj...
a zašto?

Rusija neće dopustiti nekoj stranoj vojsci da stigne do Moskve,
Rusija je sljednik SSSR-a,

Rusija hoće obnoviti granice SSSR-a,
jer jamče državnu sigurnost Rusije,

EUropska unija NE dopušta Rusiji obnoviti granice SSSR-a,
(i zbog toga)
Rusija je neprijatelj EUropske unije,

NATO je sveMoć koja će onemogućiti neprijateljsku aktivnost Rusije,

analiza...

SSSR je sebe samoUništio,
ruska vojska nije spriječila samoUništenje SSSR-a,

EUropska unija počela je sebe samoUništavati,

zaključak...

NATO je sveMoć koja će spriječiti samoUništenje EUropske unije,

(i zbog toga)

NATO nije preskup u mirovanju,
NATO nije suvišan u mirovanju,

nije preskupa u mirovanju vojska 27 država EUropske unije,
nije suvišna u mirovanju vojska 27 država EUropske unije,

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci