Tagovi

Nasilnosudje/2 nastavak

Oprez, ovo je stručna priča koja opisuje sadašnjost koristeći stručna znanja, metode, procjene i analize situacija, ali bez statističkog istraživanja.
Za razliku od znanstvene fantastike koja opisuje nepostojeća, a moguća buduća tehnička i tehnološka sredstva, prirodne događanje, društvene odnose te bića i civilizacije sa drugih planeta i svemira, u stručnoj priči vjerojatnost da čitatelj priču prihvaća istinitom ovisi o znanju čitatelja o kontekstu teme.

Gradnja i održavanje nasilnosuđa
Postojanje nasilnosuđa može ukazivati na:
* totalitarnu vlast koja koristi nasilnosuđe kao sredstvo maltretiranja i uništavanja zdravlja i osiromašivanje neželjenih osoba, za osiromašivanje građana i poduzetnika da bi spriječili nastanak materijalne baze za pojavu konkurencije za vlast, za blokadu razvoja građana i poduzetnika,
* nesposobnu vlast
* korupciju i kriminal.

Za nastanak i devijantno djelovanje odgovorni su:
* Odgovorne organizacije zbog: loše metode pisanja zakona, ne sustavnog pristupa, izostanka standarda kvalitete rada sudaca, nedovoljnog upozoravanja parlamenta da griješi kod odlučivanju o amandmanima, loše kvalitete zakona za pojedine djelatnosti, a posebno loše kvalitete zakona koji se odnose na sudce, odvjetnike i pravne postupke, nedovoljne kontrole sudaca i nedovoljnih sankcija za sudce.
* Parlament je odgovoran ako je amandmanima izmijenio rješenja, a bio je upozoren da radi protiv javnog interesa i struke.
* Državna sveučilišta i instituti, ali i stručnjaci koji nisu istraživanjima, stručnim i popularnim člancima te ustavnim i drugim tužbama utjecali na razvoj sustava, odnosno sprječavanja stvaranja nasilnosuđa.

Sredstva nasilnosuđa su:
* Kasni se u donošenju zakona u odnosu na potrebe države i građana, odnosno u donošenju provedbenih akata.
* Ne postoji baza pojmova zakona koja se provjerava taksimonskim načelima.
* Kvaliteta zakona ili dijelova nije sukladna javnom interesu i interesima građana.
*Zakoni se često mijenjanju, čak i cijeli i loše su kvalitete.
* Nerazvijeni su organizacijski procesi ovlaštenog ministarstva. Posebno je narazvijeno statističko informiranje za potrebe upravljana.
* Sustavi obrazovanja sudaca, pravosudnog ispita te stručnog usavršavanja (izostanak specijalizacije i metoda rada za odvjetnike i sudce) je loš.
* Metode rada sudaca nisu propisane i nerazvijene su.
* Niski stupanj automatizacija procesa suđenja.
* Sustav nagrađivanja sudaca je nepotreban i ponižavajući.
* Nedovoljna je i loša kontrola rada sudaca.

Pravne procedure nasilnosuđa omogućavaju slijedeće devijacije.
Dio sudaca karakterizira nekvalitetan rad, nepridržavanje zakonskih procedura bez sankcija, loše vrednovanje elemenata pravne situacije i loša argumentacija, nedovoljna učinkovitost, korupcija, rad na štetu proračuna i štetu stranaka postupka, dopuštanje odvjetnicima da loše rade na štetu stranaka i proračuna.
Dio odvjetnika karakterizira nedovoljno znanja, premalo rada na predmetu, neučinkovitost, rad na štetu druge stranke, rad na štetu klijenta, rad na štetu proračuna, obračun naknade mimo odvjetničke tarife sa sredstvima djelovanja protiv proračuna i stranaka u postupku.
Dio stranaka u postupku koriste poznanstva i moć koje koriste da bi zaustavile postupke, dobile ih ili završile što je moguće više u njihovu korist.
Nastaju udruživanja protivna javnom interesu koje omogućavaju kriminal i korupciju u pravosuđu, zloupotrebu parlamentarnih kanala, ministarstava i vlade da bi neformalni interesi započeli i ostvarili ili zaustavili inicijative u korist javnog interesa i građana, a sebi omogućile koristi i izbjegavaje kazni.

Nasilnosuđe šteti ogromno
Nasilnosuđe čini brojne i velike štete građanima, poduzetnicima i državi. Ukupni iznos je više milijardi novčanih jedinica godišnje, od kojih samo nepotrebni rad, loš rad i neučinkovit rad sudaca iznosi više stotina milijuna novčanih jedinica godišnje. Nasilnosuđe koristi neformalnim interesima koji štete razvoju države.

Štete građanima su brojne. Nepotrebne financijske štete su: skupe sudske naknade koje se naplaćuju unaprijed i čija je prava vrijednost nakon više godina sudovanja 60 do 100 postotaka veća za trošak kamata koji nastaje od vremena uplate do pravomoćnosti. Tu su troškovi uzrokovani dolaskom na rasprave i izostankom s posla, troškovi nepotrebnog dolaska na rasprave, troškovi loše kvalitete odluka suda za procesa i presuda, prevelike naknade za odvjetnike. Odvjetničke naknade su prevelike u odnosu na minimalnu i prosječnu plaću.
Sprječava se građane u korištenju vlasničkih i drugih ustavnih prava dugotrajnošću postupaka. Smanjuje se građanima pravna sigurnost i građanska prava. Prevelika dužina postupaka uskraćuje građanima pravo na suđenje u građanima prihvatljivom roku, ne razumnom roku koje određuje nasilnosuđe zakonom). Nepotrebno maltretiranje građana zbog gubitka vremena i stresa, emocionalno uznemiravanje sa slučajevima pogoršavanja zdravlja.

Štete poduzetnicima su brojne. Zakonske procedure osnivanja i redovnog rada poduzeća poskupljuju poslovanje; zakonske procedure poslovanja povećavaju rizik prevare i neplaćanja te povećavaju troškove poslovanja; u sudskim postupcima često su iznosi koji ugrožavaju solventnost i likvidnost poduzetnika pa duže razdoblje sudovanja utječe na smanjenje rasta poduzetnika ili čak ugrožava njegov opstanak. Sve usporava i smanjuje obujam poslovanja, rasta i investicija.
U sporovima velike vrijednosti mali i srednji pozuzetnici trpe nepotrebne troškove veličine od nekoliko stotina tisuća do više desetaka milijuna novčanih jedinica samo zbog dužine sporova. To trpi i proračun.

Štete državi su ogromne i brojne. Nastaju parazitski i destruktivni interesi. Stvara se nepotrebno, veliko i za građane preskupo " tržište" za odvjetnike zbog loših zakonskih procedura, odvjetničke tarife i lošeg rada sudaca.
Omogućava se korištenje krivičnih prijava kao sredstva protiv onih s drugačijim djelovanjem ili stavovima. Nedovoljno štiti i oštećuje vjerovnike, stranke u postupu, otežava građanima zaštitu njihovih prava.
Stvaraju se nepotrebni troškovi proračunu: lošom organizacijom sudova i lošim vezama sudova i ministarstva, nepotrebnim radom sudaca i administrativnih zaposlenika u prvo stepenim i više stepenim postupcima. Ne integriraju se akteri sustava, kontrola izvršenja zakona je loša, poskupljuje se i otežava rad građana i poduzetnika.
Ne stvara se sustav podrške u odlučivanju sudcima već građane opterećuje troškovima vještaka i usporava sudske procese – računalni program za kamate, baza cijena nekretnina prema podatcima PU,……
Smanjuje se ugled države, umanjuje se zainteresiranost stranih i tuzemnih investitora, a proračun trpi velike direktne i indirektne štete.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci