Tagovi

Mrtvi kapitali

Kupari1

Prije nekoliko dana je Hloverka u „Otvorenom“ obra?ivala temu propalih vojnih turisti?kih kapaciteta pod naslovom „Mrtvi kapitali“ . Razlog za otvaranje ove bolne teme je bilo uništavanja hrvatskih potencijala, prosvjedi radnika i prijetnje blokadom poslovanja nekada elitnih vojnih hotela u Baškom polju, na Makarskom primorju. Tom prilikom je spomenuto da u vojnom vlasništvu postoji još ogroman ali neiskorišten gospodarski potencijal, koji nije stavljen u funkciju dobrobiti ovog društva. Tom prilikom se tako?er moglo ?uti da tvrtka „Club Adriatic“ (osnovana pri Hrvatskom fondu za privatizaciju radi brige o vojnoj imovini) raspolaže s cca 15.000 postelja, no i mnogo drugih objekata i zemljišta, kojima bi se mogao na?i nekakav gospodarski smisao.

Temu „mrtvih kapitala“ ve? sam obra?ivao (ovdje na Pollitika.comu) prije dvije i po godine, (to?nije 23/10/2007 pod naslovom „Mitovi privatizacije 4 – Mrtvi kapitali“ ). Naravno da ne aspiriram k tome da me ovdje ili u Vlasti preozbiljno shva?aju, ali je o?ito da je problem „mrtvih kapitala“ u Hrvatskoj stalno prisutan još od osamostaljenja Hrvatske, i da ga nitko ne rješava. Dvadeset godina je prošlo od osamostaljivanja i preuzimanja bivše imovine JNA, a prevrijedni potencijali ne samo da se ne koriste na pravilan i društveno koristan na?in, nego se k tome još sustavno uništavaju. Koji stvarni razlozi stoje iza ovakve „politike“ trebalo bi dobro promisliti; vjerojatno postoji problem pomanjkanja vizija s jedne, i višak neumjerenih težnji i podlih namjera s druge strane.

U modernoj Hrvatskoj najve?i problem vladanja (uz izražene probleme nepoštenja) je pomanjkanje vizija, i onoga što sam u mom davnom postu pokušao nametnuti kao nužnu praksu – a to su "simulacije mogu?ih efekata" - tj. što odre?eni planovi ili postupci (?injenja ili ne?injenja) u društvu mogu proizvesti. Da je to op?a praksa vlasti dokazuju brojni Zakoni, koji su se donosili pa povla?ili ili suspendirali, što se previše puta i javno demonstriralo. To je manje vidljivo ali još prisutnije kod upravljanja društvenim resursima koji predstavljaju nacionalno bogatstvo.

U spomenutom postu „Mitovi privatizacije 4 – Mrtvi kapitali“ , na primjeru propalog, a nekad poznatog i tržišno vrijednog hotelskog naselja „Haludova“ – procjenjivao sam nastalu širu društvenu štetu. Taj je kompleks mogao Hrvatskoj dosta donositi, da je pravilno privatiziran i ostao aktivan na turisti?kom tržištu. Da se ne ponavljam, ?itateljima bih prepustio da pažljivije prou?e ovaj davni post zasnovan na projekciji šteta koje su nastupile zato što nekada neki u Hrvatskom fondu za privatizaciju nisu korektno napravili. Kako tada u tom ppostu „metodu simulacije društvenih gubitaka“ nisam bio grafi?ki dobro popratio to ?u u?initi ovdje na primjeru vojnih hotela „Adriatic Cluba“.

I. DESET ZADNJIH PROPUŠTENIH GODINA:

Gupa entuzijasta (koji pratimo turisti?ke fenomene i znamo o ?emu se radi) su prije dvije i pol godine napravili excel predložak, po kojem smo mogli relativno brzo i egzaktno procijeniti efekte onoga što se moglo i trebalo a propustilo u?initi, pa je proizvelo gubitke za užu i širu društvenu zajednicu.

Pošli smo od ?injenice da u svakom društvu vlasništvo nije toliko važno koliko efikasnost u njegovoj upotrebi. Vlasnici nisu sami na svijetu (dioni?ki ili pojedina?ni, privatni ili državni – sve to su vrijednosti od izuzetne nacionalne važnosti ). Nitko se s nacionalnim vrijednostima potencijalima ne smiju poigravati, jer vlasništvo nije samo pravo nego i odgovornost, vlasništvo nije samo pravo nego i obveza, i ta ?injenica je u europskoj teoriji i u praksi poznata kao europska pravna ste?evina (opisana u jednom drugom mome ve? davno napisanom postu od dne 06/11/2007 Mitovi privatizacije 5. – "Europska pravna ste?evina" i odgovornost vlasnika.).

Nažalost, odgovornost u Hrvatskoj je skoro nepoznata pojava, na svim razinama vlasti ili poduzetnika, kojima je vlast pogodovala da se na?u u tim za njih ugodnim, a za društvo štetnim pozicijama.

Tablica 1

Podatak od 15.000 kreveta u ?vrstim vojnim objektima je pretjeran broj - prema procjeni bi ih danas u hotelima, apartmanima i bungalovima vojnog portfelja moglo biti oko 10.000. No to ipak nije sve - ono što je ovdje najvrjednije jesu golema površina najkvalitetnijih zemljišta (pa bi se broj kvalitetnih postelja u ?vrstim objektima uz odgovorno poslovanje i dobru razvojnu politiku mogao ?ak udvostru?iti). Daleko više je u vojnim kampovima bilo mnogo više smještajnog kapaciteta (a i financijskih efekata - treba samo pogledati što kampovi donose Istri). Ipak kampove ne možemo uklju?iti u ove simulacije radi razli?itih parametara.

Iz gornje Tablice 1. se vidi da unutar posljednjih deset godina (kad se naš turizam ubrzano po?eo vra?ati na tržište), vojni su hoteli uz vlasni?ki odgovorno rukovo?enje trebali ostvariti ukupni prihod od (brojkama) 1.356.060.000 eura, (ili slovima) milijardu i tristo pedeset šest milijuna Eura. U kunama je to (brojkama) 9.899.238.000 ili (slovima) devet milijardi i osam stotina devedeset devet milijuna kuna. Koliko je zaista ostvareno trebalo bi zaviriti u knjige tih hotelskih poduze?a – sude?i po katastrofi u koju su ti objekti dovedeni - ne mnogo.

Tablica 6

I sama kategorija „ukupnog prihoda“ sa stanovišta društvenog zna?aja tako?er je jako važna, jer u sebi sadržava prihode drugih subjekata (usluga i proizvoda), koji tako?er nisu mogli biti ostvareni, a mogli su i trebali – što predstavlja društvenu štetu (neke smo ovdje naveli u tablici 6 naveli).

II. OSTVARENJA/GUBICI U BORAVIŠNIM PRISTOJBAMA

Office Map

Prihodi boravišnih pristojbi se ostvaruju iz broja no?enja (Tablica 2 ). Optimalni broj no?enja, koji u ovim propalim, zapuštenim ili uništenim hotelima nisu ostvareni je pod optimalnim uvjetima trebao iznositi 19,723.000 eura, ili preko 143 milijuna kuna. Koliko su ostvarili (svakako ne mnogo) i u što su ova sredstva utrošena trebalo bi vidjeti u knjigama tih propalih poduze?a.

III. OSTVARENJA/GUBICI POREZIH PRIHODA

Tablica 3

Svi društveni potencijali, bilo privatni bilo državni, moraju pla?ati poreze. Iz ovih propalih, zapuštenih ili uništenih hotela (prema tablici 3) unutar posljednjih deset godina a da se s njima gospodarili društveno odgovorni vlasnici, u porezne blagajne se trebalo sliti 92,794.989 Eura - ili nešto manje od 680 milijuna kuna. Koliko je stvarno ubrano trebalo bi pitati hrvatske poreznike, ali s obzirom na trenutno stanje u tim tvrtkama svakako ne mnogo.

IV. OSTVARENJA/GUBICI KROZ ZAPOSLENOST

Tablica 4

Tek se danas, kad je Hrvatska dosegnula skoro 320.000 nezaposlenih, shva?a društvena korist zaposlenosti. Kroz osobne dohotke se osigurava standard i normalan život radnika i njihovih obitelji, a državni fondovi (za umirovljenike, socijalne i zdravstvene potrebe) se bolje pune. Iz projekcije (sadržanih u tablici 4) može se uo?iti (pod uvjetom da se ovim propalim, zapuštenim ili uništenim hotelskim objektima gospodarilo na na?in odgovornog vlasnika) u njima bi danas radilo oko 3.000 radnika (umjesto sadašnjih nekoliko stotina), da su oni na ime osobnih dohodaka trebali realizirati cca 173.678.000 eura - ili nešto manje od milijardu i tristo milijuna kuna, što je pravo bogatstvo za te obitelji, ali i za lokalnu zajednicu u kojoj bi se ?asno zara?eni novac trošio (i tako preto?io u ne?ije druge osobne dohotke). Osim toga državni fondovi (mirovinski i zdravstveni) bi bili ubrali preko 80 milijuna eura ili oko šest stotina milijuna kuna. Umjesto blagostanja, umjesto da joj doprinose društvenoj zajednici ti se ljudi nalaze priklju?eni na socijalne, mirovinske fondove, ili zdravstvene fondove (bolesni od nevolje i nepravde).

V. REKAPITULACIJA

Tablica 5

Ukratko, kad se sve obra?una (Tablica 5) od onog što se iz izvanrednih potencijala bivših vojnih objekata moglo a nije ubralo (pod uvjetom da se s njima postupalo s ponašanjem „odgovornog vlasnika“), proizlazi da su država i zaposleni trebali direktno (na ime osobnih dohodaka, boravišne takse, poreza i doprinose) u posljednjih deset godina uknjižiti iznos od 367,825.737 eura, ili nešto manje od dvije milijarde i sedam stotina milijuna kuna. Umjesto blagostanja ova poduze?a su danas izvan tržišta i uglavnom uništena, a ljudi prisiljeni na ponižavaju?i na?in od države uzimati umjesto da joj za dobro svih njenih gra?ana daju.

VI. ZAKLJU?AK

Ovoj "metodi simulacije" bi se možda moglo prigovoriti da je zasnovana na „kibi-dabi“ filozofiji, , ali treba uzeti u obzir da smo s njom preispitivali vrlo konkretne i vrijedne nacionalne potencijale, koji se ne koriste na dobar, društveno prihvatljiv i realno produktivan na?in.

Država doista nije dobar ni odgovoran vlasnik, ali to nije opravdanje kojim bi se itko smio zadovoljiti. Problem leži u široko rasprostranjenom i krajnje neprimjerenom shva?anju vlasništva, u neodgovornom ponašanju prema vlasništvu koji su uvijek važni nacionalni resursi. Zato ovdje prikazanu „simulaciju“ treba shvatiti ozbiljno, pogotovo ako se dobro zna, da je odnos prema vojnim objektima tek jedan, i to manji dio široko rasprostranjene i društveno neprihvatljive neodgovornosti. Ako vidimo kako kroz projekciju lošeg rada s vojnim vlasništvom frcaju ovoliki milijuni i milijarde (od kojih boli glava), koliko bi nas tek glava trebala boljeti od mnogostruko brojnijih milijuna i milijardi koje se proizvode kroz široko rasprostranjena neodgovornost diljem „lijepe naše“.

Hrvatska se ve? odavna trebala riješiti svih sporednih djelatnosti i objekata koje nisu primarni (core) za vojne potrebe. U novim uvjetima je takva praksa posve neprihvatljiva. Vojska je vojska, njeno je mjesto strogo odre?eno u modernim demokratskim uvjetima. No stari mentalitet i sklonost muljanju nikako da se izgubi. Hrvatski fond za privatizaciju (kao direktna transmisija vlasti - jer u njegovom Upravnom fondu uvijek sjede ministri u Vladi koji donose sve bitne odluke) povratkom HDZ-a na vlast (i dolaskom Sanadera) je posve zamro u nužnim privatizacijama. Od 2003 godine do danas niti jedan ozbiljniji privatizacijski projekt nije uspješno proveden, a ono što je napravljeno završilo je u skandalima (Sun?ani Hvar, Otok Znanja, Hoteli Srebreno itd.). I u vremenima od prije 2003 godine bilo je puno toga spornog, pa je krajnje vrijeme da se netko odgovoran u ovoj zemlji temeljitije pozabavi najve?im skandalom od svih hrvatskih skandala – a to je sam HFP - i svi oni koji su u njemu igrali bilo kakve uloge.

P.S.
Za ?itkiji uvid u tablice posjetite:
http://frederikblog.co.cc/politika/mrtvi-kapitali/

Komentari

Ovoga Frederika ponekad nije

Ovoga Frederika ponekad nije zdravo čitati. Sjeo ja, za vraga, za kompjuter prije nedjeljnog ručka i odmah mi se želudac - prevrnuo. Moderna hrvatska država doista ne zna što raditi, pa se uglavnom bavi zaduživanjima u inozemstvu. I za to našli pravoga stručnjaka - Šukera. A on, vidi vraga, jedan od čelnika HFP-a, glavnog kreatora politike nereda i rasprodaje obiteljskog srebra. Na čelu HFP-a, u njegovim nadzornim, izvršnim i inim odborima sjede sve sami ministri, pa tako i naš veseli Šuker ( u zadnje vrijeme, puca od debljine ali puca još više i od - smijeha ). Izgubljenih 10 milijardi HRK-a u vojnim objektima na moru, Šuker lako nadomjesti jednim jedinim putovanjem u New York gdje nas ( i naše unuke i praunuke i čukununuke i čukunčukununuke i .... ) lijepo u tren oka zaduži sa par milijardi USD, i bez da trepne to proglasi ( ništa manje nego ) vanjskopolitičkim uspjehom RH. Što će uopće vojsci bilo kakvi turistički i komercijalni objekti na moru? Što će im Titova vila, hotel Galeb i petsto metara atraktivnih šetnica uz more? Zar vojska nema nekog drugog posla? A to sa Kuparima je posebna priča. Kako sa njima što činiti ne zna država, tako još manje zna i lokalna općina, koja od dijela zgrada želi učiniti smještaj za branitelje, policiju i umirovljenike, a na području bivšeg autokampa graditi škole i pastoralni centar ( oni nisu ni čuli za na pr.kongresne centre ). Naravoučenije: gospodarski se subjekti ( posebno oni u atraktivnoj turističkoj zoni ) ne smiju preinačavati u stambene, socijalne, školske, vjerske i sl. objekte. Nažalost dok god nama vladaju političari bez gospodarskih vizija, koji znaju samo raskalašeno trošiti i ovako se neodgovorno ponašati - nema nam spasa. Simbolično ili ne, znate li da je i najvažniji ovogodišnji projekt kuparske lokalne općine baš - groblje. Doduše, malo kaskaju za HFP-om jer su nam ga Šuker i društvo na nacionalnom nivou već odavno i uspješno - dovršili.

Tko je glasao

Simulacija društvene štete

Simulacija društvene štete neaktiviranja vrijednih gospodarskih potencijala je više nego opominjuća. Unutar toga, bivši vojni kompleksi su poseban slučaj, kako zbog veličine, tako i zbog načina svoga funkcioniranja dok su bili ono što su bili.

Jedan dio problema proizlazi i iz činjenice da je bivša vojska sama odlučivala što će i kako graditi na svom 'imanju', tu se nisu pitale ondašnje općine. Izgrađeni hoteli nisu uneseni ni u katastarske podloge, na tim terenima je (ponegdje i danas) u katastru nešto sasvim drugo - stanje prije Drugoga svj. rata.

Ti kompleksi su veliki i kao takvi predstavljali su prevelik zalogaj domaćim pretvorbeno-privatizacijskim predatorima. Vršljali su oni oko vojnih kompleksa, ali nisu ih mogli izmuljati...

Kad je o dubrovačkom području riječ, tu su Kupari (najveći bivši vojni odmarališni kompleks, koji je bio posebno 'prirastao srcu' Beogradu, pa su ga zato na kraju tako divljački uništili) i te Perna kod Orebića. Ovdje ću se parcijalno osvrnuti na Kupare u kontekstu njegova sadašnjega stanja i potencijala ne samo za državu (o čemu govori Frederik), nego i za lokalnu i regionalnu zajednicu.

Dakle, Kupari su enorman potencijal. Niti 10 km od Dubrovnika, mislim da je blizu milijun m2 zemljišta, od čega oko kilometar i po obalne crte - trećina je prirodna plaža (dobrim dijelom uništena i opasno ugrožena suludim 'eksperimentima' beogradskih razvojnika-razbojnika, kojim je preseljena na mjesto na kojem nije bila, morske struje odnose pijesak), a ostatak je uređena stjenovita obala (za razliku od plaže, to je napravljeno na kvalitetan način, bez štete po okoliš).

Što se dogodilo u poratnom vremenu? MORH (država) je zadržao tzv. Titove vile i obližnji hotel Galeb. Prije rata vile su se koristile za boravak državnika, a hotel za visoke (ne)časnike JNA. Posebno naglašavam da su samo vile bile u režimu zaštite (nije im bio moguć pristup), dok se do hotela Galeb moglo doći, a nalazi se doslovno par desetaka metara od vila. A s obzirom da je današnja država luđa od blagopokojne Juge, danas su u režimu zaštite, odnosno izdvojeni za potrebe države, ne samo vile i Galeb, nego i preko pola kilometra najvrednije uređene obale (uz koju nema hotela), tako da se taj izdvojeni dio niti ne vidi iz ostatka kompleksa! Kome i zašto!?

Unatoč posvemašnjoj devastaciji Kupari imaju i jednu veliku prednost. Prostor je bio u rukama jednoga vlasnika, pa danas nije opterećen mnoštvom parcijalnih interesa. U razvojnom smislu to znači da ga je moguće osmisliti po jedinstvenom i kvalitetnom rješenju, u skladu sa suvremenim dostignućima u turizmu i atraktivnosti Dubrovnika. Dakle, ako bude pameti u nastavku priče (volio bih da bude tako, ali...), Kupari bi mogli biti najkvalitetniji hrvatski hotelski kompleks. Po kvaliteti lokacije i atraktivnosti okolice, s Dubrovnikom kao svjetskim brendom - to bi tako moralo biti. A hoće li, to ćemo tek vidjeti.

A sad pitanje lokalne i regionalne zajednice. Općina je tu bezidejna, odnosno nije sposobna sagledati što bi joj bio stvarni razvojni interes, Traže od države, a izgleda da su i dobili, jedan dio kompleksa ispod magistrale, a tu namjeravaju smjestiti dječji vrtić, dom staraca i slično. Problem je u tome što takvim sadržajima nije mjesto u turističkoj zoni. Umjesto toga trebalo je tražiti auto-kamp, koji je preko magistrale i tu planirati sadržaje društvene i turističke infrastrukture, ne samo lokalnoga nego i regionalnoga značaja.

ragusa

Tko je glasao

Simulacija društvene

Simulacija društvene štete...

Vrlo vrijedan komentar.

Turistička zona Kupari je, uz Brijuni Rivijeru, najvrijednija turistička lokacija na Jadranu
Blizu je aerodrom, cesta, Dubrovnik, prekrasna okolina, na kopnu je ( hoću reći , nije na otoku, jer to zna biti velika mana). Cijela zona je veličine 100 hektara, a to je zaista respektabilna razvojna površina.
Kao što kažeš: “Kupari su enorman potencijal ...”, ali kakav i za koga?

Imao sam prilike sudjelovati u projektima green field investicija i akvizicija u turizmu, i mogu otprilike skicirati scenarij razvoja ovakve destinacije kao što su Kupari.
Dakle, tražimo investitora, ili rečeno jezikom struke, developera.

Urbanistički standardi definiraju za takvu vrstu lokacije 80-120 postelja po hektaru.To znači da se lokacija može definirati sa prosječno 10.000 kreveta. 10.000 kreveta može godišnje donijeti 200 -300 milijuna eura prometa, i zaradu 10 - 20 milijuna eura.
Investirati treba minimalno 500 milijuna eura, plus infrastruktura, sveukupno 600-700 milijuna eura. U Hrvatskoj nema ni takvih developera ni banaka, koje bi mogle pratitit ovakav projekt.

Šaljemo pismo na pet adresa u svijet sa osnovnom informacijom o lokaciji i ponudom da izvjesni Hochtief, Trigranit, Ujedinjeni arapski emirati, Dubai Investments i ostali izraze svoju zainteresiranost za sudjelovanje u razvoju lokacije Kupari.
Svi iskazuju interes čim čuju za Dubrovnik.
Dogovorimo termine i prvoga dočekamo na aerodromu.

Sjednemo i ljudima prezentiramo osnove našeg sustava, zaštite privatnog vlasništva,trgovačkih društava, investicija i sl.OK, stvar drži vodu. Idemo dalje.

Gospoda konstatiraju da je lokacija već prostorno planski uređena županijskim prostornim planom i planom općine ili grada i da su njihove investitorske ruke pomalo vezane tim planom.

Pitanje(njihovo) glasi: da li postoji master plan razvoja turizma za tu lokaciju
Naš odgovor: da

Pitanje: zašto prostorni plan općine ili grada nije izrađen u skladu s planom razvoja turizma
Naš odgovor: zato jer prostorni planer nije pročitao master plan razvoja turizma ( ali to ne smijemo reći) i jer je plan izrađen po želji i potrebama lokalne zajednice, a ne vlasnika zemljišta.(planirani dječji vrtići, starački domovi, stanovi za razvojačene branitelje u zoni razvoja turizma)

Pitanje: da li to znači da je feasibility studija već unaprijed određena odredbama prostornog plana i da nema većeg manevarskog prostora za razvoj projekta?
Odgovor: da

Rezultat: razgovor skreće u kurtoazne vode, kratak ručak, dogovor oko slijedećeg sastanka, za koji znamo da ga neće biti, itd.

“Dakle, ako bude pameti u nastavku priče...” moja je prognoza da će “razvoj” lokacije vjerojatno biti: parcelacija na minimalne module od cca 4-6 hektara, maksimalne restrikcije u obalnom pojasu, vrlo malo nove izgradnje, a mislim da će to vlasnicima postojećih hotela u Dubrovniku biti po volji. Nitko ne voli 10.000 novih kreveta u blizini svog hotela.

Tko je glasao

Frederik, odličan dnevnik.

Frederik, odličan dnevnik. Samo mislim da nije to sve vezano za bivše vojne objekte.
U neposrednoj blizini je i bivše "Dječje selo". Nađi podatke preko internet. Također u neposrednoj blizini je turistički objekt-i u Promajni(vojni).
E sad nisam baš pobornik teorija urota ali bi sve povezao sa neposrednom blizinom Baške Vode i ljudi koji vuku porijeklo iz iste, a bili su u vrhu vlasti, a i sad drmaju Hrvatskom na svoj način. Znaš da se radi o Mati Graniću i Juri Radiću. Ivo Josipović u ovom slučaju nema veze osim što je on tu imao dosta svojih maslinika od kojih je jedan dio i prodao. Interesantan je i prostorni plan tog dijela za sada još uvijek sačuvane obale. Mislim da bi tu kvadrat zemljišta bio najskuplji na Jadranu. Definitivno Država ne gospodari na pravi način onim što ima. Ah da zaboravih napisati da se neposredno iznad Dječjeg sela i Baškog polja nalazi i 80 hektara Plenkovičevih vinograda koji već dobro rađaju (još nije platio državi naknadu za služnost). Uz ovo se traže izmjene zakona kako bi se na tim površinama dopustila gradnja na površini od tri do pet posto površine koja je data za višegodišnje nasade. Ovako malo nabacujem problematiku onih tamo terena.
Dakako uz sve ovo je vezano parcijalni interes vlasti u Baškoj Vodi gdje je apsolutni vladar Josko Roščić (HDZ)od osamostaljenja Hrvatske i organiziranja novih opčina. Dakle sve to što se događa sa Baškim Poljem treba gledati i u okviru lokalne zajednice.

grdi

Tko je glasao

riba smrdi od glave a čisti

riba smrdi od glave a čisti se od repa!

zakone izglasavaju glave a ako neki rep iskoristi njihovu igračku onda je odmah - držite lopova!

počni sa Zakonom za legalizaciju kućice prvog predsjednika pa nadalje....

nije samo Bandić - banditos ima takvih koliko ti srce želi!

Tko je glasao

blago vama,kod vas barem

blago vama,kod vas barem hoće gradit, makar na crno
kod nas , u slavoniji ,i kad im daš besplatno dozvole ,neće niko ništa da gradi

ZAGOR

Tko je glasao

strpi se dušo! kad

strpi se dušo! kad raspetljaju Hypo banku i "legalisti" počnu odrađivati što je potpisano molit ćeš Boga da se vrati ovo vrijeme mira....

Tko je glasao

Koji stvarni razlozi stoje

Koji stvarni razlozi stoje iza ovakve „politike“ trebalo bi dobro promisliti; vjerojatno postoji problem pomanjkanja vizija s jedne, i višak neumjerenih težnji i podlih namjera s druge strane.

Vjerojatno ne postoji problem pomanjkanja vizija - već postoji problem viška vizija za neumjerenim težnjama i podlim namjerama samo jedne (političke) strane.

Tko je glasao

Frederik, čini mi se ipak

Frederik, čini mi se ipak da si i suviše naivan za ovako ozbiljan portal.. HDZ &SPD& Co. KG, nije nipošto u interesu tranzicija koja bi bila u interesu RH ili građana RH. Od početka 1990 teče projekt spramanja društvene imovine u privatne đžepove odabranih i podobnih! Uopće nije važno hoće li neka firma ili hotel propasti. To je najčešće i najpoželjnije. Imperativ hrvatske tranzicije je ne dozvoliti prirodnim neprijateljima (demokratima) pristup novcu, jer bi preko novca mogli doći u poziciju da osvoje vlast.
Daklen, njihova deviza je:"ono što ne možemo prisvojiti mi, bolje i da propadne kako nebi palo u ruke neprijatelja. Jasno ko sunce, svima, samo ne i naivnima.

Tko je glasao

@frederik, Mislim da je

@frederik,

Mislim da je činjenica, da ti prijatelju, svaki puta pogodiš srž aktuelnih problema, pa sam malo postao podozriv, jer imaš ili istančan osjećaj za tekuću problematiku ili imaš dooobre obavještajne podatke.

Tema je ovovremena, jer u ovom trenutku potiho traje največa pljačka u povijesti Hrvatske, prema kojoj je privatizacija iz devedesetih dječja igra.

Nakon što su objekti bivše vojske devastirani i nakon što im je cijena smanjena i 1000%, država kreće u masovnu prodaju, a sve su to zemljišta na atraktivnim pozicijama.

Ha, slušaj, pa od nekud treba napuniti proračun i vlastite džepove.
Kada sam ja to tvrdio prije dvije godine, rekli su mi da sam defetist, to ti je tako.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

",prema kojoj je

",prema kojoj je privatizacija iz devedesetih dječja igra."
samo se malo tu ne slažem
ovo je dokapitalizacija privatizacije
no,obzirom da sam iz slavonije , možda i nisam u pravu
mi više nemamo problema s privatizacijom
kod nas je to riješeno
da,možda još zamlja slavonska,nije
i otoci i more dalmatinsko

ZAGOR

Tko je glasao

@Zagor, Znaš kako se

@Zagor,

Znaš kako se kaže?

"Nije šija nego vrat."
Osim toga, nisu oni ni sa Slavonijom gotovi, čeka, čekaj, kad dođe Zoranče, opet će te vi prazniti ambare i hraniti gradove uz potvrde na papiru, kako bi njima kasnije mogli obrisati, znaš već kaj.....rit, bi rekli v Zagorju.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zašto se bojiš Zorana i

Zašto se bojiš Zorana i SDP-a? A što su seljaci, osim potvrde na papiru i praznih obećanja, sada od HDZ-a dobili za dokazano OPLJAČKANU pšenicu u "Đakovštini"? Zar se i time ne može lijepo obristai - rit?

Tko je glasao

Molotov, Kaj nisi to

Molotov,

Kaj nisi to primjetil kod razgovora. On je duša pollitika.com.

Tko je glasao

Frederik, kao i obično,

Frederik, kao i obično, jako zanimljiva tema, obrađena na dobar način......

Da bi se možda stvari bolje razumijele i fokusirala slika želio bih malo ispraviti dio navoda u tvom dnevniku. Naime, unatoč tome što je u javnosti, a pogotovo u medijima, prisutna teza o vojnoj imovini, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske uglavnom nema nikakve veze s ovakvim objektima, niti može odlučivati o sudbini takvih objekata.

Sva takva imovina je u vlasništvu Republike Hrvatske, koja preko Vladinog ureda za upravljanje državnom imovinom njome upravlja i može je ustupiti, pokloniti, iznajmiti i slično samo odlukom Vlade. Dakle, Vlada je prava adresa za pitanja o takvoj imovini, a ne vojska, kako to ljudi obično misle......

U vezi ove imovine vojska ima drugi, puno veći problem. Naime, puno jedinica lokalne samouprave je, uz potporu medija, zatražilo bivše vojne objekte i kad ih je vojska napustila, a lokalni moćnici shvatili da ih ne mogu rasprodati, naglo su izgubili interes za te objekte. Sada opet vojska i osigurava te napuštene objekte kako ne bi došlo do devastacija većih razmjera (požari i slično). I što je najluđe u toj priči, jedinice lokalne samouprave uredno šalju MORH-u račune za komunalnu naknadu za te napuštene objekte, plaćaju se troškovi vode i struje (paušali, instalirana snaga i slično). U isto to vrijeme ti objekti propadaju naočigled, a lokalni politički đilkoši mudro šute, ne spominju više ništa.... Eno ti Šibenika za primjer, a ima i mnogih drugih gradova.... Dakle, medalja ima dvije, obje jednako ružne strane.....

Ovdje si potpuno u pravu što se tiče turističkih objekata. Njih je odavno trebalo staviti na tržište i prodati nekome tko će ih privesti svrsi i zaustaviti daljnje propadanje.....Nije država kao takva loš gospodar, loš gospodar je samo managment koji država postavlja po svojim kriterijima..... podobnosti, prijateljstvu, rođačkim i stranačkim vezama.... A to je opet jedna sasvim druga priča.....

Tko je glasao

Ne znam kako je formalno

Ne znam kako je formalno pravno riješenje, i da li je uopće riješeno vlasništvo. HV je naslijedilo svu tu imovinu od JNA, ali je dogovorno bilo riješeno da HFP upravlja hotelskim objektima (kao i za objekte u vlasništvu HZMO). Ovi su formirali posebnu tvrtku Adriatic Club, da se brine o toj imovini a kako je to bio HFP, onda jesvrha bila privatizacija, no iza formiranja Adriatic Cluba su očito postojale druge namjere - jer se radilo nominalno o atraktvnim zemljištima i zgradama. Sudeći po diskusiji u Otvorenom (koju sam spomenuo) mislim da je formalno HV još uvijek vlasnik - jer su spominjali nekog ministra koji je dolazio u objekte i zalagao se za ponovnu upotrebu za vojne potrebe, ili da se prodajom objekata financira modernizacija vojske, isl. Ništa od toga nije bilo jer navodno nije riješeno vlasništvo, što može biti samo djelimično istina i opravdanje - znam da recimo Baško polje (rekli su) nema problema s vlasništvom, ali ni Kupari (osim na kampu koji ionako više nije njima na raspolaganju).

Mislim da je nehat u pitanju i namjere određenih koji su mislili da bi s time se moglo mešetariti. Pa se po prokušanom receptu puštali da se sve uništi i onda preuzme za nikakve novce. No problem s ovakvim objektima je da koštaju i kad ne rade (hladni pogon) a ako ne rade ne obnavljaju, onda propadaju do kraja.

No uvijek ostaju lokacije koje su najvrjednije.

Ipak, moj post je usmjeren protiv HFP-a, koji je odigrao besramnu ulogu u hrvatskom restrukturiranju, jer su još do jučer davali objekte samo odabranima, a ne najboljima i najsigurnijima, a nije davano je onima koji bi hitno priveli objekte svrsi, jer je za državu najbolje da tvrtke rade i donose prihode budući da iz prihoda država ubire poreze.

Ne samo dio vojne imovine, nego je i dosta drugih obkjekata prodano a da se uopće nije vodilo računa da je najvažniji zadatak bjekte tržišno osposobiti i s njima raditi. Naprotiv, HFP uopće nije vodio računa o ispunjavanju ugovorenih obveza, a kod nekih slučajeva su se čak ugovori mijenjali i dodavale odredbe koje su odstpale od javno objavljenih uvjeta natječaja prema kojima su vlasništva preuzimana - što predstavlja flagrantno kršenje zakona.

To i jest najvažniji problem Hrvatske - da se njeni (nacionalni) resursi tržišno uopće ne koriste, ili ne koriste na pravi način, ili se zapuštaju do propadanja. Baš zato je odgovornost HFP-a i Vlade za rad HFP velika, pa bi im trebalo praksu kazneno preispitati, jer su nastpile teške posljedivce. Danas se i od umirovljenika uzima za spas proračuna a na drugoj strani vlast ne zna uzeti tamo gdje se lako i brzo moglo uzimati.

To je apsurd hrvatske stvarnosti.

Tko je glasao

Frederik. kao i uvijek nove

Frederik.
kao i uvijek nove informacije koje nismo znali, prijedlozi ili ideje kako bi se moglo unaprijediti turizam u koji se svi kunu i oko kojeg se svi koji odlučuju navodno trude.
I u Rijeci ima više zapuštenih i nedovoljno korištenih prostora, o kojima se nezna čiji su i zašto se ne koriste. A mogli bi.
Nažalost, čini se da si u pravu sa svojim zaključkom. I da će se ova situacija protezati unedogled. Da se neće riješiti uspješno sve dok je na vlasti ili u oporbi ova stara, dobro poznata ekipa. Što baš nije optimistično.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Možda bi mi bilo draže da

Možda bi mi bilo draže da nisam ove brojke vidio jel mi jako teško padaju na želudac. Prestao sam se i šetati prema Baškom Polju jer me ta pustoš i devastirani objekti silno rastužuju. Problem se mogao puno puta riješiti na sveopće zadovoljstvo ali ga je zaustavljala pohlepa naših političara na svim nivoima. Jedan moj dobar prijatelj je prije dosta godina uspio dovesti iz Amerike predstavnike jedne od većih svjetskih firmi (imam njihove mape još-godišnji prihod preko 300 milijardi dolara) koji su bili zainteresirani za kompleks. Uprkos upozorenjima domaćini su odmah pitali: "A gdje smo mi tu?" i počeli objašnjavati kako se bez "pinke" njima ne može uči u posao. Logično, Ameri su se bez pozdrava skupili.Bilo je još sigurno par vrhunskih kupaca ili ulagača ali su brzo odustajali. U vrijeme nogometne euforije guralo se braću Kovač ali su valjda i oni i oni oko njih shvatili da nemaju novca i sposobnosti opremiti cca 10 kvadratnih kilometara. Bilo je i ideja o golf igralištu ali ni u svojim ludim glavama nisu mogli toliko smanjiti cijenu najljepše zemlje pored mora.
Hoteli i desetak depadansi su danas teško za upotrebu a ni rekonstrukcija nije isplativa. Trebalo bi graditi iz početka. Ovako ,bez idejno ,proći će još dest godina dok se nešto pokrene. Investitori se i ne traže. Koliko znam poduzeće sa minusom posluje ali još nije opterećeno kreditima. Objekti sa zemljištem imaju enormnu vrijednost i sada. Zašto se ne traže investitori kojih sigurno za ovakvo blago ima-nije mi jasno. Izgleda kako je našim političarima draže da propada ako se oni ne mogu okoristiti. Stvarno depresivno.

Tko je glasao

godišnji prihod preko 300

godišnji prihod preko 300 milijardi dolara

walmart? Jer mislim da druga kompanija sa tolikim prihodom ne postoji.

Tko je glasao

Koliko znam poduzeće sa

Koliko znam poduzeće sa minusom posluje ali još nije opterećeno kreditima.

Ako je sve devastirano i neupotrebljivo kako pišeš, nije mi jasno čime to poduzeće posluje, što ono u stvari radi, odakle im prihodi, tko isplaćuje plaće, koliko imaju radnika?!

Tko je glasao

Radi jedan hotel "Hrvatska"

Radi jedan hotel "Hrvatska" koji je odvojen par kilometara od Baškog Polja. Ispod prosjećno, ružno zdanje ali ga po popularnim cijenama napune. U glavnom kompleksu u "Baškom Polju" radi još samo glavno zdanje sa jako malo soba i mislim jedna depadansa. Ostalo je vlažno,prokišnjava i devastirano. Bazen, kino, terase, restorani sve zatvoreno. Prošlo ljeto nisam mogao kupiti cigare jer jedna prodavaonica radi dvokratno. Kamp se nešto malo napuni samo zbog ljepote prirode. "Vitkovice tours" imaju u najmu neku malu parcelu a njih na neku foru za to subvencionira češka država??? Nema tu mnogo radnika. Do sto a plaće za siječanj i veljaču im je dao grad Makarska. Sada računaj da je u tim hotelima i kampu prije rata bilo i više od 8 000 turista dnevno a sada par stotina koji je to gubitak. Evo i link da vidiš na što to liči danas.
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/baska-voda-vojna-odmaralista-propadaj...

Tko je glasao

Ženi kojoj je uzrečica:

Ženi kojoj je uzrečica: "sutra je novi dan" pošalji ono na čemu si radio. Prije dvije i pol godine nisi imao kome poslati. Sada imaš. Nema većeg gušta nego vidjeti da ta žena ima sluha. Ja se uvjerila! Probaj i ti.

My Soul

Tko je glasao

Istina, Marija majka božja

Istina, Marija majka božja obično sluša, ali možda naš frederik nije vjernik? Ili ne želi zamarati nebesa našim prizemnim stvarima? A ako si mislila na neko svoje osobno božanstvo, njeni prijatelji i kolege iz partije su krivi za sve to, tako da sumnjam da bi htjela čuti išta protiv njih :)

Labor omnia vincit.
Hrvatski laburisti-Stranka rada
I.B.

Tko je glasao

opet svrstavaš ljude u

opet svrstavaš ljude u kutijice. nemaš širinu.

(Beskorisno je čovjeku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda.)

My Soul

Tko je glasao

nek prvi kamen baci onaj

nek prvi kamen baci onaj koji nikad nije zgrješio!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci