Tagovi

Mrakov izborni politički program na pollitici

Mrakov politički program nije na pollitici. Mrak ima na to pravo. To nešto govori. Najvjerovatnije kako mu se pollitika (više) ne čini relevantan medij za objavu ozbiljnih političkih inicijativa, prijedloga. Indeks je izgleda bolji medij.
Ipak, pollitiku još uvijek prate, čitaju, pa i napišu pokoji komentar obični građani.
I ljudi s pollitike imaju pravo pročitati Mrakove prijedloge, pa i komentirati, na pollitici. A možda nešto svi skupa i naučimo. Pa i Mrak.
Dajem na uvid tekst Marka Rakara, prenesen i Indeksa.

Moj komentar je kratak. Nema budućnosti bez prošlosti. Mrak je sudjelovao aktivno u izboru nove, nehdzove vlasti, i pokušao doprinijeti da sadašnja Kukuriku vlast bolje radi.
Nedostaje mi kritički komentar odnosa prema Kukuriku, SDP-ovoj vlasti. Zašto ove prijedloge, barem dio ovih prijedloga nije provela vlast koja je obećavala Program 21.
Ako ih nije proveo SDP i partneri u Kukuriku koaliciji, ima li šanse da ih provede HDZ-ova koalicija. Ako nema, koje su uopće šanse?
Očekujem od Mraka odgovor.

Kratki izborni program

Piše: Marko Rakar, mrak.org

- ukidanje županija i kreiranje 4-5-6 regija,

- ukidanje općina i gradova, redefiniranje što znači općina ili grad (ciljati cca. 1/4 trenutnog broja općina i gradova); kriteriji i prijelazni rok (lokalni referendumi da se vidi tko će s kime, a ako se ne dogovore u roku onda država odredi),

- kreiranje limita broja mandata u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti

Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast tako da se proces dovrši najkasnije za dva redovna lokalna izborna ciklusa.

Cilj gornje dvije mjere je kreirati funkcionalniji, učinkovitiji i jeftiniji ustroj na lokalnoj razini.

- promjena izbornog zakona na način da on odgovara gore navedenom ustroju (koji god on bio), svesti broj izbornih jedinica na broj regija kako bi povećali teritorij na kojem se pojedini zastupnici biraju

- smanjit broj zastupnika za npr. 20% (čisto populizma radi, nije da nas nešto koštaju ali time im prvenstveno dižemo prag koliko glasova moraju dobiti da bi uopće ušli u sabor)

- preferencijalno biranje zastupnika (ok, to već imamo barem dijelom)

- smanjenje broja državnih dužnosnika za 2/3 (solidni dio se smanjuje ukidanjem općina tako da to nije neki neostvarivi cilj)

Vrijeme realizacije: u roku za sljedeće parlamentarne izbore.

Nema poštene i prosperitetne zemlje bez efikasnih izbornih zakona, jasnih pravila koja su jednaka za sve. Naši zakoni nažalost nisu takvi i već ovi izbori 2015. će biti protuustavni jer nitko nije ništa napravio da smanji nejednakost broja glasača po izbornim jedinicama makar je to ustavni sud upozorio nakon prethodnih izbora.

- pozivanje MMF-a kako bi refinancirali javni dug RH a sve kako bi se smanjila plaćanja po kamatama,

- uštedom na kamatama financirati otpuštanje barem 20% državne/javne službe kroz četiri godine, zapošljavanje 10% novih sposobnijih kadrova

- ukidanje statusa državnog službenika i svesti ih na zakon o radu (malo poznata činjenica o nedodirljivosti državne/javne uprave je to što oni ne podliježu zakonu o radu

- agresivna informatizacija državne uprave po načelu da komunikacija s državom treba prvenstveno biti automatska razmjena podataka a potom sve ostalo

Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast; zgrabiti sve “low hanging fruit odmah”, koncentrirati se na kratkoročne i srednjoročne rezultate i možda dijelom odgoditi dugoročni cilj da bi brže postigli rezultate (npr. ciljano žrtvovati konvergenciju IT sustava kako bi dopustili da “cvjeta tisuću cvjetova” ali da brže dobijemo pojedinačne rezultate makar možda cjelina nije optimalno povezana a sve kako bi angažirali maksimum talenta u minimum vremena). Cilj gornje tri mjere je kreiranje funkcionalnije, učinkovitije i jeftinije državne i javne uprave/sektora. Bez učinkovitog državnog aparata nema ni napretka u ostalim segmentima. Službenici moraju biti zamjenjivi i moraju biti podložni mjerenju učinka i kvalitete obavljenog posla.

- ukidanje doživotnog statusa sudačke profesije, obavezni reizbori

- potencijalno osnivanje posebnog suda koji će rješavati probleme u sudstvu (sudovima, odvjetnicima i bilježnicima)

- analiza svih predmeta na svim sudovima, uočavanje koja se djela/prekršaji ponavljaju više nego što je to statistički normalno i vidjeti što se može učiniti da se to riješi (promjenom regulative i slično)

Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast, no daleko je bitnije postaviti solidne temelje koji će izdržati test vremena nego napraviti kratkoročni kaos (iako je i to opcija ako je potrebno razmrdati sustav da bi stvorili nešto bolje). Naše sudstvo je jedna velika sramota i potrebno je napraviti značajne pomake u načinu na koji je pravosuđe organizirano. Neovisnost kroz doživotni mandat se pretvorio u sredstvo nedodirljivosti i zaštite neučinkovitosti i korupcije. Proces reforme pravosuđa treba drastično ubrzati jer bez brze pravde nje uopće nema.

- ukidanje poticaja gdje je god to moguće i kreiranje zamjenskih poreznih olakšica u odabranim industrijskim granama ALI koje su dostupne svima pod istim uvjetima i nisu predmet nečije diskrecije

- osobita pozornost treba biti usmjerena prema stimulaciji energetske neovisnosti hrvatske a to su prvenstveno zeleni izvori energije (vjetroelektrane, solari, mini hidroelektrane); deregulacija tog sektora koliko je god to moguće

- investirati u transport, osobito željeznicu, postaviti jasne ciljeve (vlak Zagreb-Split za četiri sata i slično)

- investirati u navodnjavanje i kreirati bitne magistralne pravce za navodnjavanje, napraviti ambiciozni cilj npr. navodnjavati 20 puta više površina u 4 godine

- deregulacija; za svaki novi zakon, pravilnik, uredbu ukinuti jedan zastarjeli

- deregulacija II; agresivna evaluacija postojećih zakona na način da se utvrdi trošak provedbe (ne samo za državu nego i za poduzetnike), društveni benefit zakona i potom zakon promijeni (usavrši, “izoštri”) ili ukine u cijelosti – ako treba ocjene o zakonima treba donositi neovisno tijelo u kojem se mogu nalaziti predstavnici businessa, radnika…

Vrijeme realizacije: ovo su trajni principi i njih treba početi koristiti odmah i ugraditi ih u temelje na koje funkcionira državna uprava

Hrvatska je jedna od najreguliranijih zemalja Europe a ni u svjetskim razinama ne stojimo loše. Da bi business funkcionirao brzo i učinkovito količina pravila mora biti minimalizirana, a ogluha države da nešto napravi u zadanom roku se mora smatrati pristankom. Igralište nadalje mora biti jednako za sve i poticaji u obliku poreznih olakšica trebaju ići svima koji zadovoljavaju jasne i nedvosmislene kriterije čija je funkcija isključivo i jedino jačanje businessa kao takvog (veći prihodi, veća zaposlenost). Energetika i transport su žile kucavice konkurentne ekonomije, učiniti te žile snažnima. Poljoprivreda i navodnjavanje u okolini globalnog zatopljavanja nas čine već sada duboko nekonkurentnima i obzirom na našu poziciju i potencijal to treba ispraviti.

- ukinuti ili na neki rok (npr. 5 godina) smanjiti porez na promet nekretnina na npr. 0,5% kako bi se dalo svima da reguliraju pitanja izvanknjižnog vlasništva jer je sređeno vlasništvo temelj svake investicije

- smanjiti porez na dobit na npr. 12% a porez na dividendu dignuti na 20% i na taj način pojeftiniti stvaranje dobiti do razine gdje je ona destimulativna za sivu ekonomiju i što je više sive ekonomije vratiti u okrilje legalnog poslovanja

- napraviti porez na kapitalnu dobit, porez na imovinu; novac prikupljen na taj način usmjeriti kako bi se umanjili porezi i doprinosi na rad i kako bi rad bio najkonkurentniji mogući

- ukinuti gornji mogući maksimum parafiskalnih nameta, a one koje je nemoguće izbjeći svesti na tržišnu cijenu/protuvrijednost

Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast, mački se rep reže jednom a ne deset puta, šok u sustavu odmah a fino podešavanje kasnije

Hrvatska je zemlja s iznimno nepovoljnim poreznim odnosima i opterećenja na rad cijelu našu ekonomiju čine nekonkurentnima u odnosu na susjedne i druge zemlje. Neki porezi (na nekretnine npr) direktno doprinose kaosu u vlasništvu i onemogućavaju evidenciju stvarnog stanja. Ima smisla oporezovati prinos na kapital ali dajmo prvo da se taj kapital oplodi i stvori neku vrijednost.

- privatizacija svih onih tvrtki u državnom vlasništvu koje su izložene tržišnoj djelatnosti

- ukidanje ili prodaja svih onih segmenata poslovanja državnih institucija koje su po svojoj prirodi tržišne (npr. Fina ;)

- svesti sve što je god moguće u okrilje temeljne djelatnosti (nije funkcija škole da ima kuharice ili bolnice da ima čistionu), takve djelatnosti prebaciti u privatni sektor

Vrijeme realizacije: kontinuirani proces dok bi kriterij bio ekonomska i društvena korist i stavljanje imovine u funkciju

Hrvatska država neproporcionalno puno sudjeluje u ekonomskim tokovima i po tome još uvijek nismo izašli iz socijalizma i to treba riješiti jednom i zauvijek. Državni resursi su ili preskupi ili pokradeni i u gotovo svim segmentima neučinkoviti i neiskorišteni. Na rješenju svih tih problema se radi malo ili ništa.

- redefiniranja temeljnih poreznih pojmova koji se tiču pojedinaca; uvesti obitelj kao poreznu kategoriju i temelj za porezne olakšice na dohodak – jer obitelj funkcionira kao jedinstvena cjelina i dijeli svoje resurse pa tako treba dijeliti i porezne olakšice kako bi se postigao korektniji porezni sustav

- tek na temelju tako definiranog poreznog ustroja redefinirati socijalne mjere za sve koji su slabi ili nemoćni (nezaposleni, bolesni i slično)

- kreirati mjere koje su specifično dizajnirane za natalitet, djecu i mlade

- kreirati mjere koje će omogućiti lagane honorare za plaćanje privremenih i povremenih poslova (kao što sada postoji za poljoprivredu ali prošireno na kućanske poslove, poslove čišćenja – ideja je napraviti nešto poput kreditne kartice na kojoj poslodavac uplati novac, država subvencionira doprinose ili dio doprinosa i uplatom na taj računa automatizmom imaš porezno priznati ugovor za neki posao a bez kompliciranih obračuna i koječega)

- investirati koliko je god to moguće u znanost i školski sustav; učiniti ga modernim i efikasnim (rastepsti akademiju i sveučilište i sagraditi ispočetka, liberalizirati školski sustav, učiniti ga konkurentnim primjerice sustavom vaučera ili nekom drugom sličnom metodom)

Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast, mački se rep reže jednom a ne deset puta, šok u sustavu odmah a fino podešavanje kasnije (no paziti da se porezna pravila mijenjaju rijetko ili nikako, a ako se mijenjaju onda isključivo na benefit poduzetnika i radnika)

Naš porezni sustav direktno stimulira disfunkcionalne obitelji nejednakošću poreznog tretmana (supružnika, članova kućanstva, uzdržavanih članova), nadalje mi vrlo malo trošimo na najmlađe i atmosferu u kojoj je uopće poželjno imati podmladak, a školski sustav nam je u ruševinama.

Nema bolje investicije koja će napraviti veći i brži povrat od investicije u obrazovanje naših ljudi.
I naravno, moramo što je veći mogući broj ljudi vratiti u zonu rada umjesto da budu ovisni o raznim potporama i pomoćima (u tome smo isto rekorderi).

Komentari

Hm... nije li se ova zbirka

Hm... nije li se ova zbirka želja i pozdrava prije četiri godine nazivala "Plan 21"? :-)

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

Veselje, jer Plan 21 se provodi tek 3,5 godine

Može biti, dobro si to uočio. I nadasve dobronamjerno?

Jer, Plan 21 se provodi tek 3,5 godine. Objavljuju se neki rezultati.

A kako reče Hans-Werner Sinn, autor ekonomskog programa HDZ-a i predsjednik Instituta IFO, rezultati reformi stižu kroz najmanje pet godina.

Rezultati koji se pojavljuju već nakon isteka 66% od tih potrebnih 5 godina do njihovog, po tvrdnji tog stručnjaka, tek mogućeg pojavljivanja, govore da je to iznenađujuće izvanredan rezultat rada ove lijeve Vlade.

Moje je mišljenje je da si, uočivši i istakavši nešto što bi prošlo inače posve neopaženo, svima nama dao na znanje i razmišljanje –  kakvi bi tek maestralni rezultati bili da imaju svih pet godina. I da se ima oporba koja bi konkurencijom svojih prijedloga i rješenja u Saboru aktivno doprinosila napretku reformi.

To, nadalje, navodi i na pomisao kako je, u vrijeme potrebe provođenja ekonomskih reformi, mandat vlada na četiri godine ustanovljen mimo znanstveno i ekonomski uvjetovanog potrebnog vremena za provođenje programa. Valjda Njemci za nas znaju ono što kod sebe ne primjenjuju.

Kako je HDZ znao (o tih potrebnih 5 godina) to što lijeva Vlada nije, šteta što nije intervenirao da se mandat vlade opravdano produži za tu jednu godinu, odnosno da insistira da se Vladu natjera da radi do zadnjeg dana – tada bi se više moglo radovati postignutim rezultatima i napretku?!

Nu, da.

http://www.seebiz.eu/sinn-reformama-treba-barem-pet-godina-da-bi-djelovale/ar-106444/

Tko je glasao

Sve je rečeno u naslovu

Sve je rečeno u naslovu članka na "Indexu":
"Ovo je izborni program kakav vam neće ponuditi nijedna stranka".

Naravno da ne će iz tri razloga:
1.) Izborni program uopće nije element opredijeljenja pri glasanju. Građani u RH većinom se subjektivno opredijeljuju o stranci ili osobi, a ne objektivnom i realnom programu.
2.) Program treba znati sastaviti.
3.) Program ruši klijentelističko načelo kao temelj postojećih stranaka.

"Mrakov program" ograničen je na ekonomiju i upravu, što je inače predmet njegovog zanimanja. Ako bi se istom dodalo pravosuđe i vanjska politika, dobio bi se kvalitetan osnov za osnivanje neke stranke.

U svakom slučaju siguran sam da će se dogoditi slijedeće:
Netko će od postojećih perjanica u strankama pokrasti ove ideje i prikazati kao svoje.
To je jednostavno društvena realnost i trenutni moralni standard u politici.

Tko je glasao

index i ostalo

djutro

index je preuzeo moj blog post, on sasvim sigurno nije bio pisan za index ili bilo koga, a u biti je nastao nakon jedne privatne rasprave o tome kako trenutni natjecatelji za parlamentarne pozicije nemaju programe ili su oni bezidejni do maksimuma i u biti neraspoznatljivi jedan od drugoga

što se tiče nekolicine komentara ovdje evo kratkih odgovora:

a) puno toga u programu nije obrazloženo ili se na izvore podataka nije referenciralo; postoje istraživanja regulacije i hrvatska doista je među nekoliko najreguliranijih zemalja europe a posljedično i svijeta (mislim da smo u donje tri u europi, skupa s turskom i još nekim); što se tiče javnog sektora i utjecaja države ili udjela države u BDPu on je također vrlo visok zato jer i dalje postoji ogromni broj kompanija koje su u vlasništvu države (djelomičnom ili odlučujućem); ako ima bilo tko da misli da to nije tako onda sorry ali to nije nešto što je predmet pregovora ili interpretacije, to je jednostavno tako

b) post nije objavljen na pollitici jer kao prvo vrlo rijetko pišem blog (vrlo, vrlo rijetko); a drugo jednostavno nemam vremena baviti se pollitikom, mislim o njoj i nešto ću s njom učiniti u skorijem razdoblju ali zasada stoji kako je (i dalje imam ponudu da ako postoji netko tko je voljan brinuti o njoj neka se javi)

c) ne vidim kako je netko mogao protumačiti da ovaj program gura smanjenje poreza za najbogatije jer je to totalno suprotno onome što piše; on uključuje kreiranje poreza na nekretnine i kapital, a jedino smanjenje je ono koje se odnosi na porez i doprinose na rad (dakle na plaću); ima situacija s izvrtanjem stope poreza na dobiti i dividendu a to je zato da se smanji siva ekonomija i zato jer SVE zemlje u našem neposrednom okruženju imaju niže stope od nas i to nas čini nekonkurentnim kao ekonomiju

d) da, moglo bi se reći da je to libertarijanski program jer sam došao do zaključka kako je pretjerana i suluda regulacija u koju smo ušli kontraproduktivna za sve nas skupa (i možemo diskutirati o tome desetljećima, no dok se ne pokuša dotle se neće znati); smatram da je nužno maksimum poslova prepustiti tržištu (npr. čišćenje, pranje, kuhanje) jer su privatne organizacije po definiciji neusporedivo učinkovite - to što netko želi odgajati još jednu generaciju neučinkovitih i skupih je drugi par rukava

e) moje je mišljenje da je nužno aktivirati maksimalni mogući broj radno sposobnih ljudi; mi smo europski prvaci po tome koliko malo ljudi radi; ima puno razloga za to; od velikog broja umirovljenika, preko branitelja, mnogih koji nisu kvalificirani da bi radili do mnogih koji u biti rade ali su u sivoj zoni ekonomije - pojednostavljenjem procedure oko privremenih i povremenih poslova i subvencije države da pomogne takvim ljudima bi mnogima koji jesu radno sposobni omogućila da rade; a s druge strane to bi bio međukorak za sve one kojima je potrebna radna snaga samo u ograničenom opsegu da jasno i fleksibilno zaposle nekoga na kratki rok: recimo, imaš potrebu za administrativnim poslom u malenoj firmi za možda 10-15 sati mjesečno (priprema dokumentacije za računovodstvo ili slično), ne bi li bilo sjajno da možeš jednostavno zaposliti nekoga i da na recimo 60kn po satu za takvu osobu platiš 70kn bruto a država se učipi s dodatnih 30kn poreza i doprinosa? (danska recimo ima takav model); imaš brdo ljudi koji rade čišćenja stubišta po zagrebu što se rješava nekim cash varijantama koje su nespretne, netransparentne i u biti ilegalne a takvim ljudima bi dale šansu da dobiju neka prava koja sada možda nemaju (od zdrastvenog, neke uplate pa makar minorne za II stup) i slično...

f) ako netko misli da je naš školski sustav super onda nemam tu što reći, smatram da treba ubaciti što je više konkurencije jer bez obrazovane radne snage nema više ove države i osuđeni smo na propast; odavno su prošla vremena kada si izašao iz škole i to je bilo to; cjeloživotno učenje i učenje za zanimanja koja su u potražnji je jedini kriterij koji ima smisla i ako sama akademija i svečilište nisu u stanju to proizvesti onda ubacimo malo konkurencije da potaknemo promjene (recimo uzmemo švedski primjer)

g) kao što se vidi iz gornjega, za puno toga su mi uzor skandinavske zemlje za koje je malo teže reći da su libertarijanske, no daleko smo mi od libertarijanizma čak i kada bi bili u prilici implementirati ga

h) vrijeme implementacije je zato jer smatram da se sve bitne i strukturne stvari moraju riješiti odmah a ne da se provlače kroz neke iterativne postupke (otuda ta relativno loša metafora o rezanju repa); mislim da je bolje pretjerati i unijeti šok u sustav nego ići s puno milimetarskih promjena jer će svega uvijek biti (i ljudi i ideja i novca) ali vrijeme je jedini resurs koji se nepovratno gubi a mi vremena više nemamo, onaj tko misli da imamo taj se vara

Tko je glasao

(i dalje imam ponudu da ako postoji netko tko je voljan brinuti

(i dalje imam ponudu da ako postoji netko tko je voljan brinuti o njoj neka se javi)

Hehe, ne sumnjam tko bi je volio voditi, a vjerojatno će i dobiti vodstvo. ;)

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

doista pojma nemam na što

doista pojma nemam na što aludiraš ali bih bio zahvalan da čujem

Tko je glasao

evo ga sad...

@mrak
Gospon kmica kaj vi mislite da on ima pojma na kaj aludira????
Najgore od svega je kaj su mnogi ( i ja) kojima ste omogučili da iznesu svoje političko (iz)mišljenje ili promišljane počeli umišljati da su veliki pisci i znalci. Ima tu par ljudi koji bi mogli preuzeti portal, no vjerujem da imate vjere u onoga kome bute to prepustili.
Ak bi se slobodno fteknul u ovo vaše promišljanje rekel bi ovak.
- Iako sam po političkom sjetonazoru socijalist, mislim da je krajnje vrijeme da izađemo iz samoupravnog socijalizma, maknemo se od tog neoliberalizma i da krenemo skandinavskim putem, tj. uzmemo od njih što možemo iskoristiti. No uvijek valja imeti na pameti da Lars i
Štief nisu klonovi.

Tko je glasao

Evo na što sam aludiirao Mrače

Ima ovdje samodovoljnih lažnh veličina, redovito sami sebe prikazuju kao nekakvi ljevičari, redovito se prikazuju i kao nekakvi autoriteti u nekakvim vrinama, naravno, kad ih upitaš da demonstriraju te vrline onda te nasilno napadnu vilama, drekom (galamom :)), uvredama, jer su oni uglađena gospoda i ne podnose istinu..

Eto, Boltek se prvi javio pa je red i da vlada, kakava će to biti idila, neće biti rušilačkih elemenata, oporbe, druhog mišljenja, samo ono propisano, ako se netko i usudi iznijeti suprotno ili činjenice naravno da će biti baniran izbrisan, protjeran.... sa portala.

Na to sam aludirao, jesam li vidovit ili je to samo uobičajen slijed događaja bumo videli. :)

A moje skromno mišljenje je da definitivno netko tko ima vremena svaki dan treba moderirati ovaj portal.

Zasigurno je ovdje potrebna osoba koja će zaustaviti svakidašnja vrijeđanja i pljuvačinu neistomišljenika, moje mišljenje je da bi to trebalo važiti za sve jednako, no znam da ću za ovo - jednako dobiti minuse i apsolutnu mržnju, jer jedni smatraju da su jednakiji.

Pišem na još nekim portalima, forumima i moram priznati da ovoliku količinu agresije i mržnje ne možemo skupiti na svim portalima po čitavoj Hrvatskoj, jedva sam se navikao na ovu jezivu i užasnu atmosferu linča za svaki istinit i lako dokaziv podatak, ako sam se navikao?

A podržavam svaki izbor osobe (moralno naravno, a kako drukčije hehe) koja bi pokušala iskorijeniti ovu divlju agresiju ovih dobrih, dragih i finih ljudi

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Bolje bi ti bilo da si

Tko je glasao

Vidiš Mrače, Bube, ljevičar broj dva

Također izuzetno razumno i drago biće prepuno ljubavi i inteligencije, o kućnom odgoju da ne govorimo. Nema ni govora da bi taj vrijeđao i pljuvao . ko deva, ni slučajno, samo ljevičarska dobrota iz njega suklja.

Ajmo dalje, fali Bigulica, Feniks i Lignja, dajte nam još demokratskh ljevičarskih mudrih i toplih riječi.

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Za prevaru spremni

Tko je glasao

Glupsone

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Opa, neto mi je skinuo 1000 bodova karme

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Spisak, brojevi na podlaktici, tetovirani

Što znači 'ljevičar broj dva' ?

Tko je glasao

Zaboravih bitno, Mrače priupitaj ovog vrlog i najpametnijeg

ljevičara kad sam ja to ustašovao, neka nađe samo jedan dokaz, inače ne znam zašto me opet po milijarditi put vrijeđa?

Također ga priupitaj misli li još uvijek (kako je pisao na pollitici) da su Hrvatice kurve i da smo mi Hrvati kopilad srpskih oficira, baš me zanima jel ga bar malo sramota, kad smo već kod sramote!

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

Možda si ipak pomiješao, i ljude i izjave...

common sense

Tko je glasao

takvi ste vi Srbi

sve dobro...

Tko je glasao

Laghano budalesanje

Tko je glasao

Čekam da se uključi Mrak

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

'Vatanje po mraku

Tko je glasao

provjereno

Problem je da se previše "stručnjaka" bavi ideologijom i vlastitim uvjerenjima, a premalo stvarnim činjenicima. To ću dokazati samo jednom sitnicom .....

Ti i mnogi drugi navodite Švedski školski sustav kao primjer u kojem smjeru bi trebao krenuti Hrvatski školski sustav.

Ajde ti meni lijepo objasni ako je Švedski školski sustav s privatnim školama (voucherima) tako dobar zašto je znanje švedskih učenika tako katastrofalno srušeno u posljednjih 10-15 ? Učenici niti jedne države nisu imali tako veliki porast neznanja kao švedski učenici u ovom razdoblju:
Sweden tumbles in global schools ranking

Baš me zanima kako ćete ovo objasniti ??

Tko je glasao

ja samo kažem kako bi se

ja samo kažem kako bi se mogli ugledati na švedski model, može biti da on nije idealan ali kakav god da je i dalje je svjetlosnim godinama ispred ovog našeg

ne vidim kako utjecati na akademiju i sveučilište a da pritom zadržiš njihovo pravo na nezavisnost nego da ih eksternim mjereama (konkurencijom privatnih sveučilišta) natjeraš na promjenu

diktatorska opcija bi bila to sve rasteprsti na sastabvne dijelove i onda sastavljati ispočetka, no mislim da je moja ideja bolja, a vaučeri su samo jedno od mogućih rješenja

Tko je glasao

ne vidim kako utjecati na

ne vidim kako utjecati na akademiju i sveučilište a da pritom zadržiš njihovo pravo na nezavisnost nego da ih eksternim mjereama (konkurencijom privatnih sveučilišta) natjeraš na promjenu

I pravo na nezavisnost ima granice. Sveučišta nisu sama sebi svrha. Njihovi vlasnici su gradjani Hrvatske, a njihove vlasničke interese bi država trebala zastupati postavljanjem uvjeta uspješnosti najvišeg rukovodstva Sveučilišta. Jedan kriterij uspješnosti prvog rukovodnog ešalona može npr. biti pomak na nekoj medjunarodnoj rang ljestvici za 50 mjesta prema gore u jednom mandatu. Plus neki detaljniji ciljevi, npr. porast broja članaka i citiranosti znansvenika sa Sveučišta u medjunarodnim (peer-reviewed) časopisima. Ako ne uspiju - bezuvjetna smjena.

Privatana sveučilišta nisu nikakva garancija kvalitete sama po sebi, pogotovo ako bi se domogla javne novčane sise.

The Observer

Tko je glasao

Sveučilištima koja obrazuju

Sveučilištima koja obrazuju debelo suficitarne kadrove država treba postupno uskraćivati potporu, smanjivati kvote , a po potrebi i zatvarati ih, jer proizvode robu za lagere, a ne za tržište!

Tko je glasao

ono što nama treba je papir

ono što nama treba je papir koji se zove " Hrvatska - deset godina unaprijed", i oko njega treba stvoriti atmosferu nacionalnog konsenzusa. Mi ne znamo kakvu državu trebamo i želimo, i od toga treba početi.
Takav program prvenstveno treba imati orijentaciju prema stvaranju novih vrijednosti. Nama treba BDP od 500 milijardi kuna, kojeg je stvorilo 2 milijuna zaposlenih. Sa BDP-om od 300 milijardi kuna ne može se učiniti mnogo, sve manje kako vrijeme prolazi i kako kamate na vanjski i unutarnji dug rastu.
Prema tomu, treba nam baza, a kada je stvorimo onda ćemo se orijentirati na nadgradnju, promjene ustava, promjene izbornog sustava, i ostale lijepe stvari, koje su potrebne ali se od njih ne živi.
Politički i organizacijski ustroj države je takav kakav je i ne treba ga puno mijenjati sve dok ne postignemo stabilnu stopu rasta ekonomije od barem 5 posto godišnje. Iluzija je očekivati da će promjene ustava ili nekih osnovnih zakona same po sebi dovesti do stabilnog rasta.
Uz svaki cilj definiran programom dugoročnog razvoja uvijek mora biti obrazloženo kako ćemo do njega doći, jer inače ciljevi ostaju kule u zraku, koje svaka politička garnitura rasteže u nedogled u početku mandata, i zaboravi do kraja mandata.

Tko je glasao

Bravo, hlad!

Bravo, hlad!

Tko je glasao

bar 4 desetljeća vrijedne vlasti

Luka, znaš onu kada aga pošalje slugu u čaršiju da čuje šta pričaju ljudi.... vrati se prvi put aga i veli: „Psuju te, nezadovoljni su, velik harač, malo im ostane za djecu vele...“
... aga veli „Neka, neka“
nakon nekog vremena pošalje on opet slugu da sluša šta raja raspreda... veli sluga „Alaha mi, sad su jako ljuti, psuju ti obitelj i podanike, ne ostane im ni za sjeme od naraslog harača, bježmo dragi aga odavde“
... veli aga „Neka, neka“
dogodine ode opet sluga u čaršiju da čuje šta raja raspreda, veli: „Divota, sve mirno, nitko ništa ne prigovara ni razgovara, svi idu za svojim poslom....aga moj kako ti ih je uspjelo postić ovaj sklad?“
.... aga: „odma nam spakiraj bisage“

Tko je glasao

ocjena programa

Skraćena govoreći taj program bi bio kombinacija populističkih mjera koje čine ukidanje županija, općina i smanjivanje broja zastupnika, zelenih mjera (zelena energija) i realističnih mjera o kojima svi pričaju (navodnjavanje) kako bi glasačima u stvarnosti bile prodane libertijanske mjere privatizacija, outsourcinga, mini poslova (od kojih se ljudi ne mogu prehraniti) i konkretno smanjivanje poreza onima koji najviše imaju. Još jedan od onih koji žele protjerati 400.000 mladih iz Hrvatske.

Laži iz tog programa kao ona da država previše utiče na ekonomiju ("Hrvatska država neproporcionalno puno sudjeluje u ekonomskim tokovima") je bolje ne komentirati pošto udio naše države u BDP je manji nego u uspješnim članicama EU.

Tipični libertijanski program......

Tko je glasao

čitati s razumijevanjem

"Hrvatska država neproporcionalno puno sudjeluje u ekonomskim tokovima i po tome još uvijek nismo izašli iz socijalizma i to treba riješiti jednom i zauvijek."

zbog

"Hrvatska je jedna od najreguliranijih zemalja Europe a ni u svjetskim razinama ne stojimo loše."

Samo nije dobro regulirana pljačka i nepotrebno rasipanje proračuna. Ili je dobro regulirana samo zavisi s koje strane si ograde.

Tko je glasao

...meni se pak čini da je

...meni se pak čini da je ovaj program u cjelini mala provokacija, onako više usmjerena da potakne eventualno produktivno sukobljavanje
...jer očito nije usmjeren profilu niti jedne stranke. Tj., nema tu happy talka uobičajenog za predizborne programe. i nema nejasnih formulacija sračunatih da se svide što je moguće širem krugu. Svaki politički svjetonazor tu može za sebe izvući tek nekoliko paragrafa s kojim se može poistovjetiti, ali niti jedan ne može program potpisati u kompletu...
...da je usmjeren na pecanje stranačke klijentele, ne bi se svako malo pojavljivala formulacija:
"Vrijeme realizacije: odmah po dolasku na vlast". ´bote, tko je to još vidio?
...to je prije sabotaža statusa quo nego uobičajeni program. Netko bi to nazvao "kreativnom destrukcijom", čak,
Ehm, a da sam on, (bez obzira što bih imao primjedbe na neke prioritete) to bi mi bio kompliment, i da sam na dobrom putu u svoj hipokriziji...

Tko je glasao

Luka, nešto si krivo shvatio

To nije mrakov izborni program kao takmaca već špranca koju nudi drugima koji nemaju ideju... i da, osim želje da se uhljebe!

Tko je glasao

Taj program je

taman za indexovu publiku....

sve dobro...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci