Tagovi

Motiv i kazna

Motiv i kazna

Tko vodi narod taj, tko vlada njime? Ni robovi ni podanici nisu. (Eshil)
Pitam se kako to primijeniti na Republiku Hrvatsku danas?

Motiv je osnovna vodilja za sve postupke ?ovjeka, razumna ?ovjeka. Povo?enje za nagonom kojeg pretvorite u djelo, ?in i djelovanje degradira osobu u nešto što ?ovjek baš i nije, u pravilu. Motiv i nagon možemo promatrati i kao dva sasvim sukobljena impulsa u svakoj radnji, misli ili djelu koje ?inimo. Motiv bi trebao biti proizvod jasna i svjesna razuma a nagon podsvjesnog i nekontroliranog životinjskog rudimenta u nama. Je li to uvijek tako?
Motiv je istovremeno osnova za zlo?in kao i osnova za dobro djelo. Paradoks je da predati se nagonu može za posljedicu imati zlo?in baš kao što nagonski možemo u trenutku spasiti ne?iji život ili u?initi dobro djelo.
Ima li uop?e razlike izme?u motiva i nagona? Gledamo li gornji redak – nema. ?ovjek je o?ito osu?en da djeluje na temelju motiva i nagona koji istovremeno postoje u svakoj osobi i me?u kojima se odvija stalna borba.
Ipak vidim razliku i ve? je spomenuh: Motiv je posljedica promišljanja i produkt razuma. No koji je to i kakav razum koji iznjedri motiv koji za posljedicu ima zlo?in? Koji za posljedicu ima nanošenje zla, boli, patnje… - sebi, drugima oko sebe i zajednici u cjelini? Zlo?ina?ki razum, možemo pojednostavljeno zaklju?iti. Takav motiv i posljedice njegove ?e iznjedriti egoisti?an, hedonisti?ki razum; - nesocijalizirani, pokvareni i u osnovi zlo?ina?ki um takve osobe.
Sre?u, uspješnost, napredak i uzoran narod na svi podru?jima djelovanja, može postati i posti?i samo onaj narod koji ima dovoljan broj ljudi ?iji mozak proizvodi dovoljan broj motiva za dobra djela. Dovoljan broj osoba koje vodi motiv za ?injenje dobra sebi, svima oko sebe i narodu sveukupno. Hrvatska bi bila jedino tada sretna i uspješna zemlja – da imamo dovoljan broj osoba sa motivom za ?initi dobro. No, to uop?e nije tako. ?injenice govore!
Na svim razinama, u svim „slojevima i stališima“ nadmo?no prevladavaju osobe koje vode negativni motivi. Hladno, egoisti?no, hedonisti?ki iznjedreni motivi koji generiraju zlo, svuda i svagdje. Dokazivati ovu tvrdnju nije potrebno, o?ito je da ona stoji. Dovoljno je gledati oko sebe.
Kako su se etablirali i u sve pore društva i države uvukli na nadre?ena i vode?a mjesta upravo osobe koje vodi zlo?ina?ki motiv? Gdje su i što su radili oni drugi, oni sa motivom koji za posljedicu ima op?e dobro? Ne, ne mislim niti želim a još manje mogu dati odgovor na to pitanje. Neka si svatko od nas sam da odgovor. Neka se samo svatko od nas upita koji ga od dva motiva vodi u životu. To ?e biti dovoljno ako si pitanje postavite ozbiljno i odgovorno, sami pred sobom.

Jedno pouzdano znam: Sve što sam u životu radio sa motivom za op?e dobro i sa osje?ajem sre?e da mogu ?initi dobro je u kona?nici vra?eno mi kao kazna, osobna patnja, bol i teško razo?aranje.
Baš isto je i ovih dana, kada dobivam bezbroj bolnih udaraca i na ovom blogu kao i kroz ostale na?ine komuniciranja, samo zato što sam se „drznuo“ pomo?i, unutar mojih skromnih mogu?nosti, najugroženijima u ovom narodu.
Pozitivan motiv = grozna kazna.
Je li ovaj narod stvarno proklet?
Vaša je duša ?esto bojište na kojem vaš um i vaša rasudna mo? ratuje protiv vaše strasti i vašeg nagona. (H. Gubran)

Komentari

Često je to tako. Za

Često je to tako. Za pozitivan motiv dobijemo groznu kaznu, ali ne smijemo sve tako gledati. Ljudi mnogo puta ne razumiju kada za njih učinimo nešto iz pozitivnog motiva. Prvo što se zapitaju što ta osoba želi od mene, zašto čini to. U ljudskoj je čudi da se zapitamo zašto je netko dobar spram mene. Nisi ti, jelenska jedini koji je za pozitivan motiv dobio groznu kaznu. Ljudi su skeptični pa i na dobro puno puta gledaju sa skepsom. Drži se i dalje one mudre izreke "Dobo se dobrim vrača." Znam da je teško, jer sam i sam mnogo puta osjetio, ne motiv već nagon da nekome pomognem a kao nagradu dobijem kaznu. No to je u ljudskoj prirodi, jar smo po prirodi sumnjičavi.
Nadalje smatram da između nagona i motiva postoji velika razlika. Onaj koji nešto nagonski čini ili smatra da čini dobro, taj to čini prirodno i obrnuto, ako nagonski čini zlo onda je prirodno zao. Onaj koji nešto čini iz motiva, taj ima razlog da čini recimo dobro, ali to ne znači da je prirodno dobar, već motivirano dobar. Po meni razlika između nagona i motiva je u suštini u tome da onaj što nešto čini nagonski čini to zato što je takav po prirodi, a onaj koji nešto čini iz motiva čini to zato što je nečim motiviram. Smatram da je nagonski čovjek prirodniji i iskreniji, jer za dijelo iz nagona ne očekuje ništa, dok motiviran čovjek za svoje dijelo očekuje motivirajuču nagradu.

Tko je glasao

Često je to tako. Za

Često je to tako. Za pozitivan motiv dobijemo groznu kaznu, ali ne smijemo sve tako gledati. Ljudi mnogo puta ne razumiju kada za njih učinimo nešto iz pozitivnog motiva. Prvo što se zapitaju što ta osoba želi od mene, zašto čini to. U ljudskoj je čudi da se zapitamo zašto je netko dobar spram mene. Nisi ti, jelenska jedini koji je za pozitivan motiv dobio groznu kaznu. Ljudi su skeptični pa i na dobro puno puta gledaju sa skepsom. Drži se i dalje one mudre izreke "Dobo se dobrim vrača." Znam da je teško, jer sam i sam mnogo puta osjetio, ne motiv već nagon da nekome pomognem a kao nagradu dobijem kaznu. No to je u ljudskoj prirodi, jar smo po prirodi sumnjičavi.
Nadalje smatram da između nagona i motiva postoji velika razlika. Onaj koji nešto nagonski čini ili smatra da čini dobro, taj to čini prirodno i obrnuto, ako nagonski čini zlo onda je prirodno zao. Onaj koji nešto čini iz motiva, taj ima razlog da čini recimo dobro, ali to ne znači da je prirodno dobar, već motivirano dobar. Po meni razlika između nagona i motiva je u suštini u tome da onaj što nešto čini nagonski čini to zato što je takav po prirodi, a onaj koji nešto čini iz motiva čini to zato što je nečim motiviram. Smatram da je nagonski čovjek prirodniji i iskreniji, jer za dijelo iz nagona ne očekuje ništa, dok motiviran čovjek za svoje dijelo očekuje motivirajuču nagradu.

Tko je glasao

Jako puno bi se moglo

Jako puno bi se moglo napisati na temu dnevnika, kao i na zaključke, odnosno stavove autora. Većina iznesenog je rezultat pogrešne životne percepcije i manjkavog znanja. Da ja sada ne bi dosađivao i duljio, nabaciti ću neke odgovore. Bude li interesa, kao što ga neće biti, možemo na dugo i široko.

Da je čovjek racionalno biće, vrlo vjerojatno bi živjeli s puno manje problema i dilema. Ali, nije. Čovjek je duhovno i emocionalno biće. I to bitno komplicira stvari. U tom grmu leži zec.

Zašto nam obitelj, škola, društvo i okolina cijelu vječnost prenose racionalne životne scenarije, a da nam pri tom nitko ne razvija duhovnu, emocionalnu pa i tjelesnu inteligenciju? Zato što je kontrolom racionalne inteligencije moguće čovjeka cijeli život držati pod kontrolom, a da on to ni teoretski ne može otkriti. Razvijenu duhovnu i emocionalnu inteligenciju je nemoguće kontrolirati. I to je sve.

Možda je zastrašujuća tvrdnja, ali je bar istinita, da velika većina ljudi živi u iluziji kako su vrijedni, sposobni i pošteni, iako su sve to, samo potencijalno. U stvarnosti su ispranih mozgova do mjere da uopće ne shvaćaju svoj jadan položaj. Još je gore da nikada ne uvide kako žive tuđe misli i živote. Iz njih često i obično progovaraju roditelji, babe, djedovi ili okolina. Što je njihova uvjetovanost i programiranost bila nemilosrdnija, oni su militantniji. Nema Boga koji bi ih uvjerio da griješe ili da nisu u pravu. Žalosno je to što takvi ljudi ne rijetko završavaju teško razočarani, deprimirani, siromašni i zaboravljeni. Čime su razočarani? Iako to nikada neće priznati, razočarani su sobom.

Kao što prirodni duhovni zakoni ne razlikuju dobro i zlo, tako ni čovjek nije sposoban ocjenjivati što je dobro, a što zlo. Ono što je dobro u samostanu, sasvim sigurno je loše u ratu. Dobro ili loše ponašanje ne određuju motivi, nego cijeli niz drugih parametara. Smiješno bi bilo tumačenje da svi kriminalci na vlasti djeluju impulsivno i nagonski, zlonamjerno, dok ostali imaju poštene i dobre motive. Nije tako ni kod jednih ni kod drugih. Ono što čini razliku je svijest. Svijest o sebi, svojim sposobnostima, moćima kao i manama i slabostima. Svijest o sebi podrazumijeva sve: razumijevanje sama sebe, svoje uvjetovanosti, nasljeđa i vlastite aktivnosti. Podrazumijeva ljubav prema sebi. Podrazumijeva i da nam nije teško živjeti samima sa sobom. Tek s tom sviješću možemo ostvariti dubok uvid u stvarnost i razumjeti druge. Obrnuto nije moguće.

Pretpostavljati kako smo baš mi ispravni, a većina drugih je s pogrešnim motivima je potpuno krivo viđenje stvarnosti. Ono nas vodi još većoj greški: naš odnos prema drugima temeljimo na pogrešnoj pretpostavci da imamo posla s luđacima. I onda takav pogrešan odnos rezultira neoborivim dokazima da smo mi u pravu, a svi drugi u krivu. Tu počinje i završava sumrak racionalnoga.

Pranje mozga je osmišljen proces, kojemu nitko od nas nije pobjegao. Jedini protulijek je svjesnost. Koliko je moguće vidjeti, svijesnost je upravo ono što nedostaje mnogima, da ne bi rekli svima. U njenom nedostatku ljudi se rado pokoravaju diktatima, iako ni ne znaju da je to pokoravanje. A ako ne znaju, kako mogu biti svjesni da su pokoreni? Pokoravanje se više ne prepoznaje kao pokoravanje, jer se racionalizira. Ljudi pokoravanje rado prikazuju kao "zdrav razum" i kao stvar objektivne nužnosti. Zato ljudi misle i rade ono što je "razumno" i što navodno moraju, pa čak i onda kada to šteti i ubija njihove najbliže i njih same.

Nije dovoljno gledati oko sebe. Sve oko nas je mrtvo. Živi samo ono što nosimo u sebi. Treba uvijek sumnjati u ideologije, jer one služe za prikrivanje neželjene stvarnosti. Treba sumnjati u naciju, religiju, a vjerovati vlastitom naporu i prirodnim duhovnim zakonima. Samo to može dovesti do potpuno razvijenih ljudskih bića.

Tko je glasao

Jako puno bi se

Jako puno bi se moglo.......
ima dobrih i zanimljivih misli, bas me zanima odakle si to uzeo. Bilo bi fer navesti izvornik.
inace, ne volim filozofske rasprave i ne svidjaju mi se dugacka i komplicirana objasnjenja/tumacenja, ona jednostavnija su uvijek bolja.

Tko je glasao

Uzeto

Uzeo sam iz svoje glave a na temelju dugogodišnjeg životnog iskustva.

Tko je glasao

Vama izgleda nije jasno puno

Vama izgleda nije jasno puno toga? A kako bi i bilo. Ne volite čitati i ne volite filozofske rasprave. A što je život nego filozofija? Oni koji ne vole čitati su u istoj poziciji kao i oni koji su nepismeni. Ne mogu učiti. Zato se fasciniraju tuđim mislima i citatima.

Na rubu je pameti pretpostavka da smo svi osuđeni misliti tuđom glavom i prepisivati tuđe misli. Ako se već mora prepisivati, onda je moj stav da drugi moraju prepisivati od mene. Ja sam izraz neponovljive jedinstvenosti i spontanosti i pri tom sam stekao takvo životno iskustvo, da mi nadaleko nema ravna. Ali, to iskustvo nisam primio zdravo za gotovo, nego sam ga "filozofski" provjerio. Jebe se meni što to drugi ne vole ili ne znaju uraditi.

Ne postoje komplicirana i jednostavna objašnjenja. Istina nije ni komplicirana ni jednostavna. Ne ovisi o tumačenju, nego o sposobnosti našeg razumijevanja. Bježati od objašnjenja nije rješenje, a govori da je sposobnost razumijevanja bitno umanjena.

Tko je glasao

Bila bi dobra ove dane

Bila bi dobra ove dane podrška Stožera za obranu Petrokemije građanima za obranu Varšavske (tako i ostalih gradova i prostora, naravno plina, vode ....)

Tko je glasao

Stožer za obranu

Stožer za obranu Petrokemije se zapravo počeo formirati 1996. a svoj je posao (glavni) odradio u ljeto 1998. do početka jeseni 1998.
Složen je posao organizirati takva što. Ne zaboravi da su ga organizirala tri bivša IPD-ovca iz Domovinskog rata, 3 čovjeka i hrvatska branitelja s prve crte. (Kroz dva sindikata i udrugu branitelja unutar Petrokemije.)
Problem je kod Varšavske što ostatak RH niti ne razumije do kraja o čemu se tu zapravo radi. Imam prijatelja koji je odrastao u Varšavskoj, sada umirovljen, prodao stan i odselio iz ZG. On mi je detaljno objasnio o čemu se radi i rekao svoje viđenje.
@3103, ako ne stvorite, tj. već ste trebali stvoriti čvrstu, monolitnu i dobro organiziranu grupu koja zahvaća sve slojeve i uzraste za obranu Varšavske, bojim se da Vam je posao uzaludan. Precizan cilj, precizni zahtjevi, precizne činjenice u Vašu korist.
Morate biti korak ispred a ne korak iza. Osim toga, morate imati svog čovjeka "među njima". Za početak.
Ima toga dosta....; i nije za otvorenu stranicu opisivati kako se to radi.

Tko je glasao

Jelenska!? Ovo što pišeš

Jelenska!?

Ovo što pišeš o tome 'KAKO SE TO RADI' = to je grozno, jer to je KOPIJA OVOGA ŠTO JE SADA!

Ja sam, blago rečeno užasnut preporučenim metodama!!

To se inače naziva i: dvolično plaženje.

Tko je glasao

Pitao sam Te ovdje:

Pitao sam Te ovdje: http://pollitika.com/comment_votes/223703 nešto @DuorPula. Prosim lijepo, odgovori ako uopće znaš o čemu se radi ili lupaš "ko maxim po diviziji"?

Tko je glasao

Molim Te @DuorPula, pojasni.

Molim Te @DuorPula, pojasni. Nisam razumio što je tebe užasnulo, stvarno nisam.
I naročito o kakvom se "dvoličnom plaženju" radi?
I kao treće, jesi li siguran da znaš što je to "Stožer za obranu Petrokemije" i na koji je način slomio HDZ-ovsku kuponsku privatizaciju i to ne samo U petrokemiji već sveukupno?

Tko je glasao

O ovakvome: morate imati

O ovakvome: morate imati svog čovjeka "među njima". Za početak.

Tko je glasao

@DuorPula, s koje si Ti

@DuorPula, s koje si Ti planete pao među nas?
Pa je li Ti znaš s kime imaš posla? Je li tebi jasno da i oni u Varšavskoj i mi radnici na upravo pripremljeni za predlaganje novi Zakon o radu (http://www.laburisti.com/modules/news/article.php?storyid=88) itekako moramo imati najmanje jednog među "njima". Da Ti nabrajam dalje?
I, čiji si Ti ono žbir? Ili si samo naivac?
Nije ni čudo da smo tu gdje jesmo kada ovakvi poput tebe misle da nešto promijeniti mogu svojim "gandijevskim" metodama. Još gore, misle da nešto znaju. Ali nemaš posla čak ni sa takvim smećem kao što su samo Englezi, imaš posla sa balkancima domaćim i mafijom s dna EU kace.
Tipkaj Ti i dalje...:):):):)

Nema milosti, upamti! Nema ja fin, uglađeni i gospodin a s druge strane kriminalac, zločinac i agresivni otimač.
Imamo posla s najgorim ljudskim smećem koje se ikada pojavilo u Hrvatskoj.
Zapamti!
Ti biraj ta svoja "svilena" sredstva, daleko ćeš stići. Mošmislit!
@DuorPula, toliko. Za početak.

Tko je glasao

SUGLASAN!*[:o) ovo je

SUGLASAN!*[:o) ovo je Početak Jelenska [:o)
Sam si ga inicirao ovakvim osobnim odnosom!
Obavijesti si Šefa dr.Lesara, da si Mene, jedan primjerak Naroda izazvao na verbalno propitivanje Tebe kao Tebe osobno!
Tebe osobno kao predstavnika SVIH LABURISTA.

... sa Sa Dnimirovog dnevnika...
Jelenski drug političar si je dozvolio zapisati javno neke stavove i mišljenja o meni, osobno:
http://pollitika.com/motiv-kazna#comment-223851
http://pollitika.com/motiv-kazna#comment-223911

Osobno obraćanje zahtjeva osobni odgovor.
Laburistički fanatik Jelenska zaslužuje jednako fanatičan odgovor.

Za početak sam pogledao tu stranicu laburisti.com.
Prvi nivo analize, čije to stavove Laburista iznosi Jelenska biti će u analizi Vizualne slike te nove partije.
http://lh4.ggpht.com/_l3TzxiNCQi4/S_a-4Pl97MI/AAAAAAAAH9k/3QrFkswz_k8/s5...
Poslovna domena com. Politika je PROFITABILNI Posao.
Znak kazuje štošta.
Slike još više.
http://lh3.ggpht.com/_l3TzxiNCQi4/S_a_A3ctBtI/AAAAAAAAH-Y/uz5JlZOPTiU/La...
Laburisti su blijedi. Učlani se. Daj nam lovu. Slikovito.

... dugačka debata slijedi... jako jako dugačka...
(...nastaviti će se..)

DA VIDIMO MI TE PROFI POLITIČARE NA DJELU

DuorPula@gmail.com
Da vidimo Danimire tko to nama krojio i iskrojio kapute!!
Jedan živi primjerak profiterskog političara online - Jelenska.
Meni dovoljno!

Tko je glasao

Duor Pula, Jedna stvar ti se

Duor Pula,

Jedna stvar ti se mora priznat, pokrenul si pametno provokaciju a neki su na nju nasjeli.

Bez brige ti budi, nemilosrdan je život, nezavisan narod sve vidi i čuje.

Znaš ti onu, ko se mača lača.

Tko je glasao

Nije provokacija Skviki,

Nije provokacija Skviki, nego osobni odgovor na osobno etiketiranje, a još je k tome i istina.
Ne, ovo nije provokacija - provocira Jelenska Laburist.

Tko je glasao

@3103, misliš li da tvoj

@3103, misliš li da tvoj link išta može pomoći @DuorPula? Teško, jer koga je sam Stvoritelj zakinuo.... :):):):)
Ništa on niti razumije niti će razumijeti jer je klasični podrepaš.
Pet, 26/03/2010 - 05:35 — DuorPula
Pula, 26.ožujka 2010. 01:30
Dobra Vam noć Predsjedniče*¨¨[:O)
Nadam se da ste dobro i Vi i svi Vama dragi... Jučer je i u Opatiji, kao i danas u Puli, bio doista lijep sunčan proljetni dan. Sunčano, mirisno i ugodno toplo. Divlje šljive su procvjetale, a ptičice lete i cvrkuću. Ugodno je. Lijep sunčan dan još mi je ljepši kada vidim kako Moj Predsjednik, u skladu sa svojim predizbornim programom, polako i mirno, bez suvišne medijske pompe, kao mirna duboka tiha voda... ostvaruju neke jako važne korake ... jer kao što rekoše u Otvorenom... od susjeda u ulici se uvijek možemo odseliti, ali od susjedne države nam to nije moguće.
Hvala Vam Predsjeniče Ivo Josipoviću!*¨[:O)

Tko je glasao

HVALA TI JELENSKA[:O) ovako

HVALA TI JELENSKA[:O)
ovako predivan izazov nisam si mogao niti sanjati
NAJAVIO SI MI OTVORENI VERBALNI RAT[:o))))
Jele Jele... neznaš ... neznaš... neznaš koliko si me usrećio ovime!?!

Nećeš se kasnije kajati! Jelenska?!?

Jesi li siguran da IMAŠ SNAGE I VOLJE I ZNANJA I UMIJEĆE obraniti od Mene cijelu Laburističku partiju?
Jesi li siguran u to? Razmisli još imaš vremena odustati.

Ti znaš tko sam ja osobno. Ja sada znam tko si ti osobno.

Počinje li to PREDIZBORNA KAMPANJA!
DuorPula <=> Jelenska
Narodni primjerak <=> Laburistička partija

DuorPula@gmail.com
ajmo vježbati, ako imaš petlje

Tko je glasao

Pa za Jelenskog znamo ko je,

Pa za Jelenskog znamo ko je, daj i ti skini gače, da znamo ko s kim vodi rat.

Tko je glasao

rat? Skviki skviki - rat je

rat? Skviki skviki - rat je na Veneri završio prije 8 milijardi godina*:o)

Promijeni kontekstualno polje. Na krivom si kanalu.
Zemlja. Lokalno vrijeme - 2010g.
Stoljeće 22:o))

Skidam gaće samo u intimnom društvu i na moru i inače po kući..

.. a uostalom vaša pvt Ozna sve dozna i tako i tako..

Ostalim čitačima i tako je to manje bitno..

Tko je glasao

duplić..pobrisan

duplić..pobrisan

Tko je glasao

razni su bili već

razni su bili već prisiljeni da im se otčepe uši.
Uči se dok si živ, učenju pogoduje spašavanje pozadine i interes.
Mislim da su svi uvjeti sada tu, samo nisu ih svi svjesni, teško se prihvaćaju promjene, navika je močna stvar u životima ljudi.
Poslije se ljudi pitaju: pa kako to nisam odmah primjetio?

p.s. šta hoćeš, da je sada u četvrtom osnovne dobio bi čistu peticu iz sastavka (mi smo takve slične pisali o drugu Titu)

Tko je glasao

Jelenska, Nemoj puno misli

Jelenska,

Nemoj puno misli trošit na takve paušalne stvari, koje baš ni malo ne kažu.

Tko je glasao

Narod kaže: našla vreća

Narod kaže: našla vreća zakrpu.

Tko je glasao

ne kaže se tak

ne kaže se tak

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

možda: sjeci dupe krpi

možda: sjeci dupe krpi uši?

Tko je glasao

kaže se našla krpa

kaže se našla krpa zakrpu.. i nemoj se više sramotit tak

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ima i ovdje deset godina

Ima i ovdje deset godina iskustva
I za Petrokemiju ostatak Hrvatske ne razumije o čemu se radi (tamo u nekoj Kutini)
Ali izgleda da su se otčepile uši tokom zadnjih godinu dana
Ostalo si u pravu

Tko je glasao

bilo bi jos bolje da konacno

bilo bi jos bolje da konacno uzmemo toljagu u ruke i sprasimo svu ovu bandu lopovsku sa tog njihovog makro-trga!

Tko je glasao

Nema potrebe za pozivanjem

Nema potrebe za pozivanjem na nasilje. Cak ni kroz duhovitosti.

gpgale blog

Tko je glasao

A ovo što majmuni rade nije

A ovo što majmuni rade nije nasilje? Čak i pod krinkom odgovornosti?

Tko je glasao

sad više nije u pitanju da

sad više nije u pitanju da na nasilje odgovaramo istom mjerom
cijelo vrijeme trpimo nasilje i otimačunu
dobro, dalje će se pokušavati pasivnim otporom tom nasilju, ali evo, ovo rušenje ograde koja se nikako drugačije i nije mogla srušiti nego nasiljem, nasilni je čin koji odgovara nasilju sistema koji postavlja tu ogradu na javnu površinu, našu površinu.
Nasilnom promjenom gup-a su ozakonili stavljanje te ograde
skupština je zatražila vraćanje gupa na stari gdje nema denivelacija javnih površina i zadiranje u pješačku zonu.
I po važečem ovakvom gupu nisu smjeli to raditi bez prometne studije koje nije bilo
Dakle nasilno se otela pješačka ulica. Nasilno je postavljena ograda. Znali su i zato su ovi jadni silni zaštitari tu.
Nema ipak više druge

Tko je glasao

Jedno je srusit zid, drugo

Jedno je srusit zid, drugo je pozivati na toljage i obilazak Markova Trga. Dobro je da je stvar stala sto se tice rusenja zida, jer bi ljudi koji su samo po duznosti na terenu (policija, zastitari) bili prisiljeni krenuti u kontraakciju s kojom se mozda osobno niti ne slazu. Pasivni otpor ih znatno vise priblizava ekipi protiv koje bi se trebali boriti i ugrozava misao Vlasti, te potice na efekt empatije i podrske, sto nije moguce kada se krene dzonom.

Sve u svemu, ako do trenutka opceg nasilja i dodje, itekako je bitno da je apsolutno neupitno da je to bila jedina moguca mjera, a za tu pricu itekako je nuzan proces legitimacje kroz pasivni otpor. Zato umjesto da pucaju zivci i da se gusta u sili koju je moguce isfurati vec sad, bolje je tipovati na legitmaciju za trenutke kada mase krenu.

gpgale blog

Tko je glasao

Ovo ni slučajno nije

Ovo ni slučajno nije nasilje, nego prirodno pravo građana na samoobranu. Oni koji su nas u ovu situaciju doveli bi trebali odstupiti, a ne na nasilan način iazazivati krvoproliće. Ako do njega dođe, točno se zna tko će snositi posljedice i odgovornost. Imati razumijevanja za te bitange je isto što i pomagati im da u sedlu opstanu što dulje.

Tko je glasao

Empatija čizme u trbuh

Empatija čizme u trbuh ležećeg navijača!

Bert

Tko je glasao

gale, od kud ti to da se ja

gale, od kud ti to da se ja salim?!
ne sekiraj se kolega, jer kad bi sutra pozvao na nasilno osvajanje markovog trga, sa njih dvoje koji bi se tome odazvali, zasigurno bi stigao samo do prvog birca u tkalcevoj!:))
malo radikalizma u ovoj uspavanoj dezeli nikad ne fali, pa makar i u ovoj verbalnoj formi!:)
no, ako se ta empatija i (mos mislit)- podrska policije prosvjednicima ovih dana ipak omakne kontroli, mogla bi se i ostvariti ona..-kako u svakoj sali ima i istine!:)

Tko je glasao

Zbog cega bi trebao nasilno

Zbog cega bi trebao nasilno osvajati Markov Trg? Pobogu, to je simbol demokracije, nema se tu sta osvajat.

gpgale blog

Tko je glasao

Gdje vi, gale, vidite

Gdje vi, gale, vidite demokraciju u Hrvatskoj? Pa još i njene simbole? I otkad je to Markov trg simbol demokracije? Što ste, skroz prolupali? Markov trg je od prvog dana hrvatske samostalnosti bio uporište najcrnje korupcije i organiziranog kriminala. I tko bi sada normalan tu zločinačku organizaciju proglasio demokratskim simbolom? Mislim da trenutno ne postoji veća glupost i sranje od te ideje.

Tko je glasao

aha, one hrvatske

aha, one hrvatske "demokracije" je svakako simbol!
nesto kao kineski tienanmen kraj njihovog zabranjenog grada?!:)

Tko je glasao

Nisam mislio komentirati.

Nisam mislio komentirati. Stvarno nemam vremena ni za disati, ali je izazov prevelik. U svim prilikama i u svim mojim napisima sam se uvijek bavio ovom temom- ljudski uspjeh i neuspjeh. Samo, moja saznanja i otkrića nisu ni u kojem slučaju zbrkana niti obilježena krivim zaključcima. Još su manje depresivna i pesimistična. A po svemu sudeći bi trebala biti.

Sve što jelenska sugerira u svom dnevniku je temeljito pogrešna percepcija. Zato što svoja životna iskustva i razočaranja nikada nije provjeravao i shvatio zašto su se stvari događale tako kako su se dogodile i zašto stvari ne funkcioniraju onako kako smo to mi u svojim zabludama pretpostavljali.

Zasad toliko. Ovo je uvod u detaljan odgovor koji slijedi. Sada moram završiti uređenje jednog apartmana ( sutra dolaze gosti), a već poslijepodne moram poći u Split. Ne znam što je gore, ali nema mi druge.

Tko je glasao

Pa dobro @poveznik,

Pa dobro @poveznik, čekam.
Moglo bi biti zanimljivo i za mene i za ostale koji prate ovu raspravu.

Tko je glasao

Izvrstan dnevnik. Kažeš

Izvrstan dnevnik.
Kažeš "Gdje su i što su radili oni drugi, oni sa motivom koji za posljedicu ima opće dobro? Ne, ne mislim niti želim a još manje mogu dati odgovor na to pitanje. Neka si svatko od nas sam da odgovor."
Odgovor je, nažalost lak. U borbi za golo preživljavanje, razjedinjena zajednica prestaje biti zajednica i razbija se u gomilu pojedinaca koji se međusobno tuku za onu čuvenu koru kruha ,oko kontejnera.Odatle pa prema gore-za posao, bolji posao, veću lovu, još veću lovu,stan,kuću,jahtu.......
U situaciji smo da možeš preživjeti samo gurajući prekobrojne ovješene oko čamca za spašavanje ( a sjekira je obavezni alat u čamcu za spaš).
Čeka se pojava onakvih ljudi kao onaj (omraženi) kapetan William Bligh (HMS Bountyja) da čvrstom rukom, znanjem i mudrošću organizira i spasi posadu preopterećenog čamca na koji su ih ukrcali neodgovorni oficiri.

Bert

Tko je glasao

E, moj berte, U borbi za

E, moj berte,
U borbi za golo preživljavanje, razjedinjena zajednica prestaje biti zajednica i razbija se u gomilu pojedinaca koji se međusobno tuku za onu čuvenu koru kruha ,oko kontejnera.Odatle pa prema gore-za posao, bolji posao, veću lovu, još veću lovu,stan,kuću,jahtu.......
Moraš malo pogledati gore, naravno da su te odgojili u obrascu glavu dolje ruke na leđa. Religija kapitalističkog individualizma nije stihija, radi se o planskoj zavjeri - razdvoji i manipuliraj robljem matrixa. Da, da Berte - i šumu valja vidjeti, ne samo stabla!!!

Tko je glasao

E, moj Titomaxu moraš

E, moj Titomaxu moraš pogledati gore na citat iz mog teksta koji si stavio.
Možda si pogriješio citat ili si pogriješio CP svog komentara za negdi drugdi.
Inače ti je komentar lijep iako pomalo tutorski a dobro si uvalio i matricu.
Ja ne virujen u velike planirane zavjere naših vlastodržaca jer za to nisu sposobni ali su time i gori jer ni posljedice bahato ne planiraju.
A da sam glavom dolje i ruke na leđa bih sigurno puno bolje živio i ne bih "dangubio" ovdje tražeći načina kako da svi bolje živimo.

Bert

Tko je glasao

Upsss, @Titomax, jel Ti to o

Upsss, @Titomax, jel Ti to o globalnoj vladi i teorijama zavjere?

Tko je glasao

Samo se budem osvrnuo na

Samo se budem osvrnuo na zadnju rečenicu !
Nije ovaj narod proklet nego si je sam dozvolio da ga učine takvim.
Dozvolio je da ga kojekakvi jebivjetri dovedu do kopanja po kontejnerima.
Najveći problem ovoga naroda je život u prošlosti kojeg nikako da se oslobode, a ko za vraga
malo,malo se pojave duhovi prošlosti kao sad naprimjer Jarnjak koji u Bleiburgu proziva komunjare,
a zaboravlja spomenuti da je osamdesetih kao komunjara i direktor TEP-a žario i palio.

Tko je glasao

Nije ovaj narod proklet nego

Nije ovaj narod proklet nego si je sam dozvolio da ga učine takvim. Ma naravno da ni ja ne mislim da je ovaj narod proklet; da stvarno netko ima moć takvim nečim obilježiti i zaustaviti život naroda. No to je nekako najlakši i česti izraz za stanje u kojem se ne vidi izlaz a još manje oni koji bi znali, htjeli i mogli povesti prema izlazu iz stvarno katastrofalne i katastrofične situacije. I naravno da smo si sami krivi i naravno da si jedino i izričito sami možemo pomoći.
Razgovaram jutros da čovjekom koji je u zadnjih 21 godinu među prvih 500 političkih osoba ove države. Kontinuirano. Poznajemo se savršeno dobro. Odradili smo skupa čudo toga prošlih 20 i nešto godina.
Grupa intelektualaca (vrhunskih intelektualaca) pokušava okupiti ljude na istoj ideji i djelovanju. Upotrebljive ljude. Ljude bez "putra na glavi". Ne radi se o stranci niti uopće one tu išta znače. Znači, konačno ipak postoje ljudi u dvije osnovne skupine koji moraju i trebaju sakupiti "kritičnu masu" za promjene te pridružiti im treću.
Vrhunski intelektualci (po definiciji intelektualca koju je dao još Stjepan Radić), radništvo i studenti moraju stati u isti stroj.
To je zadatak! M o r a j u !
Bez toga ni slijedeći izbori neće donijeti radikalno drugačiji Sabor a ni Vladu. Stranačku poltron/partitokrat pripadnost i stranačke bigote treba neutralizirati (probrati i među njima upotrebljive) i stvoriti najširu moguću frontu sa pozitivnim motivom.

Bleiburg-a i Jasenovca mi je stvarno već više nego li previše. Jedna te ista ekipa (lukavo dogovorno podijeljena u dvije kao "oštro" sukobljene strane) cijeli narod drži u šah-matu sa nečim što uopće nije moguće promijeniti niti je moguće na bilo koji način kazniti i jedne i druge zločince. Uostalom koja je svrha i što će se postići? Konačno, to se i može generalno sankcionirati, što sam ja u sebi već odavna učinio: Jasenovac je zločin, Bleiburg je zločin. Ni za jedno ni za drugo niti je bilo potrebe niti je bilo opravdanja niti će ikada biti. Počinitelji i jednog i drugog su ljudsko smeće i nema opravdanja ni za jedne ni za druge.
Zbog čega bi ja i danas bio taoc zločinaca?

Daleko mi je važnije da čovjek koji mi može biti sin (i godište je moje djece) dva kata niže u mom ulazu dobije posao! Magistrirao je povijest. Istih godina mu je prijatelj, čije roditelje dobro poznajem - diplomirao na filozofskom - bez posla! I tako u nedogled.
Znam barem desetak mladih bračnih parova (do 30 godina, u radijusu od 1 km) koji žive doslovce na rubu gladi. Majke i očevi koji nemaju vlastitom djetetu skoro pa što dati jesti? (Boga mi, naglo se nešto prisjećam kako se BST u par sekundi stavlja u "krst končića" ...; pojma nemam zašto se toga sada prisjetih?)
Ne pričam na pamet. Poznajem osobno te mlade obitelji koje žive ispod svakog ljudskog minimuma. Odjavili su već odavna mobitele, TV, iskopčaju im malo malo plin ili struju, dobivaju ovrhe za komunalnu naknadu... A nisu ni pijanci, ni drogeraši, ni kockari.... Dobri i vrijedni ljudi dovedeni pred zid. Zid. Paaaa, pao je i Berlinski zid, zar ne?

Mislim da je pozitivan motiv stati im na čelo kada krenu niz ulice. I organizirati ih da krenu i kako da krenu.
Mislim da je pozitivan motiv biti "udarna igla" tog pokreta i živi štit istima.
Kazna me ne zanima. Nekoliko puta sam presudu koju sam sam sebi dosudio - samo odgodio. Pa kada je već takva kakva je - neka nekom bude na korist a njima kraj za sva vremena.

Ja sam svoje odživio.
Dovoljno sam živ da mogu preuzeti udar korumpiranih smradova, prežderanih vladara i skorojević-tajkuna na sebe i spasiti one koji tek živjeti moraju. Jesam li jedini? Oooo ne, uopće nisam. Čak kasnim za pokretom.
Zbog Hrvatske!

Jebe mi se živo i za Bleiburg i Jasenovac! Ne pušim odavna tu vrstu "cigareta" ni tu "lulu mira". Ta nargila spojena sa tisućama cjevčica na mnoga naivna usta mene ne dohvaća. Ne opija me više, postoje ozbiljnija pitanja a i teško me "upregnuti" a pouzdano znam da me nije moguće hipnotizirati.
Ovdje će uskoro biti daleko krvavije nego li Bleiburg i Jasenovac zbrojeno.(Budu li i dalje ovako vladali.)
I neka ne misle i ne mole "...ako je moguće da me ova muka mimoiđe..."

Bog je milostiv ali gladan narod nije.
Za njih neće biti "uskrsa".

Eto, tako će završiti "prokletstvo" ovog naroda - katarzom.
Dubinski.
Frontalno.
Da čujem, koliko Vas ima?
http://www.youtube.com/watch?v=xXrp_kjR7Zw
http://www.youtube.com/watch?v=DtRWHYccQ24&feature=related
Imaj živce..., pogledaj i poslušaj....
@jelenska, pričuvni časnik HV

Tko je glasao

ebe mi se živo i za

ebe mi se živo i za Bleiburg i Jasenovac!
Ovdje će uskoro biti daleko krvavije nego li Bleiburg i Jasenovac zbrojeno.

E pa vidiš. .ebe se meni živo za tvoje trice i kučine. U Hrvatskoj smo devedesetih proživjeli krvavi rat, nametnut od strane četnika, a sada ti prijetiš krvavim ratom nametnutim od strane frustriranih Hrvata. E pa, druže dragi, nisi se ni trebao boriti protiv četnika, trebao si pustiti da četnici potamane Hrvate, jer je Hrvatima svejedno potamanili ih četnici, ili drugi Hrvati! Ako Hrvatima nemaš što drugo dati, do krvavu nedjelju, žešću nego na Bleiburgu, ili Jasenovcu, ODJEBI! Rat nas više ne zanima! Ako imaš program, za proširenje proizvodnje, ok, ako nemaš, sjaši!
Još malo pa ćete vi, kao Grci: poubijati troje ljudi u banci, ni krive ni dužne, i onda reći da su ih ubili kapitalisti. E pa vidiš, one ljude u banci nisu ubili nikakvi jebeni kapitalisti, već su ih ubili takvi kao što si ti: bundžije, koje umjesto da doprinose nečemu, UBIJAJU sirote činovnike u bankama i onda još nisu sposobni reći: oprosti što sam te ubio, već kažu: nisam te ubio ja, već on. Ma nemoj!

My Soul

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci