Tagovi

MOST hoće li realizirati novu RH

MOST HOĆE LI REALIZIRATI NOVU RH
grupa odvažnih zastupnika u Saboru, a je li sklona realizirati novu RH alternativnim razumijevanjem samoOdrživosti Republike Hrvatske

01) državu Hrvatsku treba
<> deCentralizirati i deKoncentrirati u pokrajinske državice,
<> ako mogu svojim proračunom zajamčiti svoju pokrajinsku državnu samoOdrživost,

a to znači

pokrajinska proračunska stabilna usklađenost rashoda s prihodima smije i može automatski utemeljiti pokrajinsku državicu u RH

a to znači

pokrajinska državica proizvodi samoOdržive porezoDavce za samoOdrživost svog pokrajinskog proračuna

a to znači

samoOdrživi porezoDavac proizvodi samoOdrživost proračuna svoje pokrajinske državice

a to znači

samoOdrživi porezoDavci servisiraju proračunce
proračunci servisiraju samoOdrživost porezoDavaca

a to znači

samoOdrživost porezoDavaca jest temeljna svrha proračuna i proračunaca

a to znači

ako
proračunci pljačkaju porezoDavce

onda
proračunci uništavaju porezoDavce

a to znači

uništeni porezoDavci iz dana u dan, svaki dan uništavaju proračunce

a to znači

proračunce, koji programiraju pljačkanje porezoDavaca treba eliminirati

a to znači

propisivanje proračunskih obveza porezoDavaca treba ukinuti proračuncima

a to znači

nametanje proračunskih obveza porezoDavaca neka uređuje i određuje skupština porezoDavaca i proračunaca usklađeno bez prava preglasavanja

a to znači

promjena proračunskih obveza porezoDavaca nije moguća bez suglasnosti porezoDavaca

a to znači

porezoDavci uređuju i određuju rashode proračunaca
umjesto
proračunci uređuju i određuju rashode porezoDavaca

i još
ukratko, a bitno

02) pokrajinske državice svojim proračunom proizvode proračun RH

a to znači

proračun RH uređuju i određuju pokrajinske državice

a to znači

nametanje proračunskih obveza državica prema proračunu RH uređuje i određuje skupština proračunaca državica i proračunaca RH usklađeno bez prava preglasavanja

a to znači

promjena proračunskih obveza državica nije moguća bez suglasnosti državica

a to znači

porezoDavci uređuju i određuju rashode proračunaca državica
proračunci državica uređuju i određuju rashode proračunaca RH

i još
ukratko, a bitno

03) problem

MOST
grupa odvažnih zastupnika hoće li realizirati novo razumijevanje

skupštinski proračun uređuje i određuje blagoStanje državnih stanovnika

pokrajinska proračunska stabilna usklađenost rashoda s prihodima smije i može automatski utemeljiti pokrajinsku državicu u RH (deCentralizacija)

samoOdrživi porezoDavac proizvodi samoOdrživost proračuna svoje pokrajinske državice

nametanje proračunskih obveza porezoDavaca uređuje i određuje skupština porezoDavaca i proračunaca usklađeno bez prava preglasavanja

nametanje proračunskih obveza državica prema proračunu RH uređuje i određuje skupština proračunaca državica i proračunaca RH usklađeno bez prava preglasavanja

samoOdrživi porezoDavci servisiraju proračunce
proračunci servisiraju samoOdrživost porezoDavaca

živjela Hrvatska samoOdrživih porezoDavaca, koji skupštinskim proračunom uređuju i određuju rast i razvoj blagoStanja državnih stanovnika

adFilantrop vlatko m škarica

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci