Tagovi

MOST će predložiti Zakon o zaštiti građana od Vlade?

Hitna intervencija Sabora zbog obujma ugroze građana
Vlade direktno i indirektno nanose masovne psihičke ozljede i štete građanima, poduzetnicima i državi. Stoga je potrebno Zakon o zaštiti na radu hitno dopuniti velikim poglavljem ili zbog izuzetne ugroze građana donijeti potpuno novi zakon.

Svrha Zakona o zaštiti na radu
Prilikom rada mogu se desiti emocionalne i fizičke ozljede te materijalne štete koje jedna ili više osoba nanesu nehotice, nepažnjom ili neznanjem drugim osobama ili materijalnim sredstvima organizacije u kojoj su zaposleni, korisniku usluge ili trećima.
Poslodavac je odgovoran osigurati da se štetni događaji spomenuti u prethodnoj rečenici ne događaju, u protivnom snosi sankcije kao i neposredno nadređena osoba koja je organizirala rad te izvršitelj koji je počinio štetni događaj.
Vlada je zaposlenik građana i poslodavac zaposlenika i javnom sektoru te je kao izvršitelj državnih usluga građanima obavezna poštovati svrhu Zakon o zaštiti na radu.

U Zakonu o zaštiti na radu treba dodati posebnu glavu posvećenu Vladi i zaštiti građana, poduzetnika i države od njena štetna djelovanja direktno i indirektno masovno te direktno i indirektno pojedincima, grupama.
Štete je dosad trpjela većina građana, a organizacijska situacija vlade i javnog sektora je takova da će građani trpjeti velike štete u budućnosti.

Dijelovi nove glave Zakona o zaštiti na radu – Zaštita građana od vlade

1 Zaštita od uništavanja materinjeg jezika
Jezik je opće i javno dobro svih građana, a članovi vlade koji koristi tuđice, pojave iz djelatnosti države nazivaju pogrešnim riječima, ne znaju riječi Hrvatskog jezika - uništavaju jezik.
Pogrešne riječi, strane riječi, sleng proizvode zabrinutost kod građana i mute im misli, dolazi do anksioznosti, zaglupljivanja i obmanjivanja.

Sankcije su novčane kazne koje idu u Fond za potrebite građane. Očekuje se velik prihod fonda za potrebite te zapošljavanje tisuću novih inspektora zaštite na radu samo za ovu vrst zaštite.

2 Zaštita od obmanjivanja i zaglupljivanja građana
Za svaku neistinu u odnosu na službene podatke institucija te za gluposti izrečene u medijima državni dužnosnici i službenici bi plaćali 1000 kuna u fond za potrebite.
Od sankcioniranja za ovu vrst kazne očekuje se velik prihod Fonda i zapošljavanje deset tisuća novih inspektora za zaštitu građana od vlade sa vrlo sporom tendencijom pada.

Državni dužnosnici i upravitelji bi morali koristiti riječi i ustava i zakona da bi ispravno pravno tumačili zbivanja u državi. Oni to ne rade jer ne znaju i nisu sposobni pa građani ne mogu razumjeti pravnu situaciju. Time im se narušava kvaliteta odlučivanja i urušava demokratska pravo definirano ustavom.

Dakle, članovi vlade pogrešno birajući riječi „političari“ izbjegavaju imenovati odgovornog
subjekta, birajući riječ „zarada“ umjesto prihoda ili dobiti, nastoje stvoriti zabunu kod građana da ostvaruju velike rezultate. Umjesto smanjenja plaća zbog niske učinkovitosti dijela zaposlenika javnog sektora koriste riječ rezanje plaća. Umjesto nastavka smanjenje kvalitete javnih usluga koriste riječ reforma.
Riječ je o destrukciji demokracije u kojoj se sakriva pravo stanje stvari u državi,udaljava se građane od pravnog sustava i razumijevanja što se događa.

Od sankcioniranja za ovu vrst kazne očekuje se velik prihod Fonda i zapošljavanje deset tisuća novih inspektora za zaštitu građana od vlade sa vrlo sporom tendencijom pada.

3 Zaštita od nanošenja emotivnih patnji
Količina gluposti koju članovi vlade izgovaraju je tolika da je velik dio građana pao u depresiju, velik dio ima teškoće sa spavanjem.
Za svaku glupost bi se plaćalo 1000 kuna pola u Fond za potrebite, a pola u organizaciju koja se bavi dobrovoljnim radom normalizacije tj. pokušajem da se spriječi članove vlade i upravljače javnih organizacija da ne govore gluposti.

4 Nanošenje štete državnoj imovini propustom održavanja i razvoja
Glava zakona regulira dvije vrste šteta. Materijalne i intelektualno.
Zakoni su intelektualno vlasništvo i propust održavanja, loše održavanje i izostanak razvoja zakona čini milijardske štete državi poduzetnicima i građanima.

Kazne za ovu vrstu teških povreda za potpisnike prijedloga zakona bi trebale iznositi stotine tisuća kuna. Kazne obavezno uključuju i večernje pohađanje seminara za povećanje odgovornosti tijekom cijele godine.
Time bismo omogućili gradnju stanova za siromašne građane i znatno poboljšali kvalitetu zakona i razvijenost djelatnosti države.

Zaključak
Glava Zakon o zaštiti građana od vlade ima 140 članaka na 80 stranica. Procjena je da će u prvih pet godina Fond za potrebite građane prihodovati oko 40 milijardi kuna.

Ako građani moraju dva puta plaćati javne usluge putem poreza i putem naknada za svaku uslugu, ako se stalno smanjuju prava građana, dopunsko zdravstveno osiguranje, smanjenje iznosa mirovina, ako obitelji djecu moraju upisivati na privatne fakultete jer država smanjuje kvote upisa studenata na državne fakultete onda vlada i upravljači moraju plaćati građanima, poduzetnicima i državi naknadu za štete koju čine.
Ako se građani moraju zaduživati da bi ispunili svoje obaveze prema državi neka se zadužuju i članovi vlade i upravljači koji ne obavljaju svoj rad kako treba.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci