Tagovi

Moral, nadzor, kontrola, kriminal

Ve? dugo vremena službeno je priznat kriminal (korupcija) u Republici Hrvatskoj. To priznanje dolazi od najviših zakonodavnih i izvršnih vlasti, Sabora i Vlade. Oni priznaju problem i raznim zakonima i akcijskim planovima, glume borbu protiv korupcije. Predstava s zakonima i akcijskim planovima, prvenstveno treba zavarati komisije Europske unije koje rade na integraciji Hrvatske.
Prema istraživanjima korupcija je najviše zahvatila: politiku, pravosu?e, policiju, zdravstvo. Dakle korupcija se udoma?ila u najvišim državnim institucijama. Oni su “izmislile” korupciju da bi od nje imali koristi.

Uspostavili su “infrastrukturu” zaduženu da osigurava nesmetanu korupcijsku i kriminalnu aktivnost.
S druge strane, isto društvo koje koristi korupciju, donosi antikorupcijske zakone i akcijske planove. Kako su korupcija i antikorupcijski zakoni u suprotnosti, nešto mora biti suspendirano.
Na žalost hrvatskih gra?ana suspendirani su zakoni i ukinuta pravna država. Primjer anti korupcijskih zakona koji su u primjeni ali ih pravosu?e ne sprovodi su: Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o spre?avanju pranja novca.

Primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama javnost i nevladine udruge prihvatile su s odobravanjem i velikim o?ekivanjima. Krenulo se u primjenu zakona i potragu za informacijama. Zakon je u po?etku donio male pozitivne promjene ali s vremenom su u?inci zakona u potpunosti izgubljeni.
Osobno sam u više navrata bio zakinut za informaciju. Na zakonske žalbe, i ministrima, dobio sam nevjerojatno bezobrazne odbijenice.

Zakon o spre?avanju pranja novca doživio je goru sudbinu od spominjanog o pravu na pristup informacijama. Taj zakon jednostavno se ne primjenjuje. Novac ste?en nezakonito a u vlasništvu raznih “cijenjenih” gra?ana polako mijenja boju i iz crnog postaje bijeli. Postupak ?iš?enja novca zove se
Pranje novca i u Hrvatskoj se odvija javno. Hrvatsko pravosu?e ne reagira niti u slu?ajevima kada se pranje novca procesuira u drugim državama. Školski primjer pranja novca izveo je Luka Rai? s Dukatom. Voza? kamiona na privremenom radu u Hrvatskoj zaradio i kupio tvornici Dukat. Nitko ga nije pitao za porijeklo novca, kao što ga nije pitao za porez kada je tu tvornicu prodao.

Za opisani kriminal prvenstveno su odgovorni prvi hrvatski muževi, Stjepan Mesei?, Luka Bebi? i Ivo Sanader. Oni kao predsjednici: države, Sabora i Vlade, dužni su osigurati zakone i njihovu provedbu. Umjesto toga, zalažu se samo za svoj interes i za interes onih koji im pomažu u o?uvanju njihovog interesa.

Da ne bi ispalo da korova tipa Ambrozija ima samo u vrhu vlasti, navesti ?u primjer iz gra?anskog okruženja.
?esti na?in kriminala odvija se u državnim poduze?ima preko nabava roba i usluga te zapošljavanja radnika. Kod zapošljavanja radnika potrebna je veza: ro?a?ka, strana?ka, mafijaška, ili gotovina. Po mogu?nosti u €. Postupak se toliko udoma?io da su ga gra?ani prihvatili kao normalni.
Za nabavu roba ili usluga brinu povjerenstva. Povjerenstvo se pažljivo bira izme?u ljudi koji ne znaju što treba raditi i ljudi koji bi za par kuna prodali svoje najbliže. Osnovano povjerenstvo ima ulogu osigurati dobavlja?a po volji uprave.
Tako odabran dobavlja? osigurao si je posao za koji ne odgovara i za koji ?e dobiti novaca koliko ho?e. Dio dobivenoga novca mora dati onima koji su posao osigurali.

Zagreba?ki Holding i njegova podružnica Zagreba?ke ceste zoran je primjer takvog poslovanja. Pored “normalnog” kriminala u poduze?ima, holding je uveo novinu, zastrašivanje nasiljem i medijima.
Ljubi?i? i Bandi? u tom nasilju imaju obilnu pomo? “pravne države”.
Milijunske štete u Zagreba?kim cestama prouzro?ene lošim, odnosno kriminalnim poslovanjem, prijavio je Igor Ra?enovi? nakon preuzimanja upravlja?ke funkcije.

Postavlja se pitanje, zašto prije Ra?enovi?a, Nadzorni odbor holdinga nije obavio svoju glavnu zada?u koju ima i za koju prima nagrade? Zašto nije utvrdio i prijavio nepravilnosti te na vrijeme sprije?io novi kriminal i štete koje su od tih radnji nastale?
Nadzorni odbor, prema ?lanaku 263. Zakona o trgova?kim društvima , nadzire vo?enje poslova društva. Kod obavljanja nadzora može pregledavti i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje ?lanove ili stru?njake.

Nadzorni odbor Zagreba?kog holdinga: u sastavu:

Ivan Šiki?, ro?en 08.10.1932, Funkcija- predsjednik nadzornog odbora
Božidar Špi?ek, ro?en 23.12.1957, Funkcija- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Nada ?ani?, ro?ena 12.10.1950, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Petar Kuzele, ro?en 04.04.1927, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Ivan Friš?i?, ro?en 02.01.1955, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Bojan Kordi?, ro?en 30.05.1937, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Vesna Majher, ro?ena 04.04.1955, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Zorka Virag, ro?ena 19.04.1949, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Tomislav Babi?, ro?en 15.11.1950, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Jelena Pavi?i? Vuki?evi?, ro?ena 02.09.1975, Funkcija- ?lan nadzornog odbora
Želimir Broz, ro?en 18.09.1933, Funkcija- ?lan nadzornog odbora

ne obavlja svoj posao u skladu s Zakonom o trgova?kim društvima. Odbor nije utvrdio nepravilnosti u radu Zagreba?kih cesta. Nije uputio izvješ?e o nepravilnostima Skupštini holdinga koja opet nije poduzela mjere osiguranja od daljnjih šteta.

Uprava Zagreba?kog holdinga u sastavu:

Slobodan Ljubi?i?, ro?en 15.04.1958- predsjednik uprave
Dragan Kova?evi?, ro?en 02.09.1969- ?lan uprave
Vlasta Pavi?, ro?ena 24.05.1957- ?lan uprave
Ivan Toli?, ro?en 05.10.1962- ?lan uprave
Lidija Tomi?, ro?ena 14.01.1967- ?lan uprave
Vladimir Tomi?i?, ro?en 20.06.1961- ?lan uprave
Stipan Matoš, ro?en 11.09.1948- ?lan uprave

ne poduzimaju ništa u svrhu sre?ivanja stanja u Zagreba?kim cestama te omogu?uje osumnji?enim za kriminal da uništavaju dokaze i utje?u na svjedoke.

Nitko od navedenih ?lanova uprave i nadzornog odbora nema potrebe, osim Ljubi?i?a koji je glavni osumnji?eni za kriminal, iznijeti svoje mišljenje o doga?anjima u društvu kojim upravljaju odnosno koje nadziru. Nitko od navedenih ne podnosi ostavku kao moralnu obvezu zbog stanja u društvu za koja snose odgovornost.
Propust nadzora u Zagreba?kim cestama sigurno nije jedini propust holdingovog nadzornog odbora. Ima propusta i u ZET-u, Jarunu, ?isto?i, i drugim podružnicama ali nema Ra?enovi?a koji bi bio spreman za prijavu dobiti po glavi. Isto tako NO holdinga nije jedini koji ne nadzire i ne odgovara za svoj rad. Hrvatski nadzorni odbori u državnim poduze?ima ne nadziru poslovanje, ve? služe kao pla?eno uto?ište rodbini, prijateljima i strana?kim podanicima.
Dali ovi primjeri ukazuju da je Hrvatsko društvo zaglibilo duboko u korupciju i amoral te više nema nikakvih kriterija? Za položaj s dobrom pla?om i privilegijama spremni smo prodati kolege i prijatelje. Za šaku lipa ne vidimo ne ?ujemo, ne reagiramo.
Ve?ina gra?ana, od gore spomenutih predsjednika pa do dolje navedenih “upravlja?a” i “nadzornjaka” isto misli. Ne želi iskorijeniti korupciju. Ne želi pravnu državu. Svi se ho?e okoristiti nastalim kaosom...

San prosje?nog gra?anina je: nadzorni odbor gdje se ne radi a prima pla?a, ili uprava gdje su nagrade velike, a odgovornosti nikakva. A možda i kakav kredit koji se ne vra?a, pa kupimo kakvu nekretninu koju opet založimo i kupimo tvornicu...
Lijepi su to snovi. Njih ?e ostvariti samo odabrani, ostali ?e sve to debelo platiti. Kredite treba vratiti, promašaje i plja?ke nadoknaditi.
Ra?uni polako dolaze na naplatu. Cijene rastu, inflacija je preko sedam posto, nesigurnost gra?ana i imovine sve je ve?a...

Komentari

Mislim da o korupciji

Mislim da o korupciji najbolje govori sljedeće:
Kutle je pravomoćno oslobođen da uživa u penziji, Pašalić je postao veliki građevinar, Nevenka još rješava neke formalnosti prije penzije a Ankica Lepej prodaje knjige na Jelačić placu !
Ispravite me ako griješim, ali da li je ikada itko zaista kažnjen zbog korupcije ?
Pri tom mislim na velike igrače, ne neke sitne ribe kojima se umiruje javnost i EU. Jedini koji su kažnjeni su oni koji su otkrivali korupciju.

Tko je glasao

Točno tako, a razlog je

Točno tako, a razlog je što učesnici, mentori, i glavni akteri korupcije imaju zaštitu i sjede na Markovom trgu.

Tko je glasao

Ankica Lepej prodaje knjige

Ankica Lepej prodaje knjige na Jelačić placu !

Kako to da Ankicu Lepej, tako savjesnu bankarsku djelatnicu nitko neće zaposliti a Franje i njegovog utjecaja već zamalo 10 godina nema... Nešto mi se čini da je Ankica Lepej (proglašena ženom godine u valjda svim EPH izdanjima - kako to da je oni nisu uzeli barem za knjigovodstvo u nekoj ženskoj reviji kad je takav heroj žena) iskorištena da odradi prljavi posao za ništa...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Evo odgovora dragi

Evo odgovora dragi prijatelju. Odgovora vrlo ugodna Vašemu uhu. Ugodnog odgovora do njegove zadnje rečenice. S njom se nećete moći složiti, iako je istinita.
U kolovozu 2007. godine, u potrazi za glasovima za parlamentarne izbore, u Korčulu je došao prilično jak ili slabašan SDP-ov trojac:Milanović, Antunović, Dragovan! Ja nikada ne idem na izbore, ali volim poslušati i razumjeti. Nisam ideološki opredjeljen, ali volim saznati.
Milanović nije prošao moj test: na pitanje me čudno pogledao i- otišao. Bez odgovora. Antunović nije prošla test. Pokušala me uvjeravati kako nešto nije njihova odgovornost, jer su oni samo opozicija. Pogađate, sigurnost građana na cestama nije njihova odgovornost, jer su oni opozicija!
Treći je natrčao Dragovan. On je test prošao. S ocjenom: Nula! Glup! (usprkos mojem stavu da glupi ne postoje!). Nulu je dobio zahvaljujući tome što se trudio. "Njegovo" pitanje je bilo:
Što SDP misli raditi do izbora? Njegov odgovor je bio: Ništa! Što bi mi trebali raditi? Što bi Vi htjeli da radimo? Zaposlite Ankicu Lepej i Vesnu Balenović! Iznenađeno me pogledao i rekao: Pa gospodine, nije to naš posao. Mi smo samo opozicijska stranka. Bez oklijevanja sam mu rekao: Zato će te izgubiti izbore!
Sva partijska rukovodstva su oduvijek bila i ostala ista.

Tko je glasao

Ispravite me ako griješim,

Ispravite me ako griješim, ali da li je ikada itko zaista kažnjen zbog korupcije ?

Naravno da nije, jer sistem ne prepoznaje korupciju kao anomaliju. Sistem operira na kodu korupcije, tako da stvarni razlog za reakciju predstavlja kad netko pokušava korupciju zaustaviti. To sistem prepoznaje kao ugrozu i protiv toga efikasno djeluje.
Isto vrijedi i za diskriminaciju.

I sada, u procesu pridruživnja EU, mi donosimo posebne zakone, strategije, akcijske planove i svašta nešto (u čemu nije najmanje važno i koliko novaca se na sve to troši), e da bi ustanovili da sve to nema tko provoditi, jer su svi ili umočeni ili ucijenjeni pa nije realno očekivati da če raditi sami protiv sebe.

Moralo bi se dogoditi nešto zaista neobično da bi sistem zasnovan na korupciji prestao funkcionirati. Bankrot države ili eksplozija smetlišta s ljudskim žrtvama, primjerice. A možda i nekakav generalni štrajk radnika koji bi doveo do paralize vitalnih tokova života, tko zna? Ali dok stvari idu tako kako idu i dok svi vide neku (makar i minimalnu) korist od business as usual, nema promjene.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Naravno da nije, jer sistem

Naravno da nije, jer sistem ne prepoznaje korupciju kao anomaliju. Sistem operira na kodu korupcije, tako da stvarni razlog za reakciju predstavlja kad netko pokušava korupciju zaustaviti. To sistem prepoznaje kao ugrozu i protiv toga efikasno djeluje.
Isto vrijedi i za diskriminaciju.

Korektnosti radi, ovaj dobar pregled treba dopuniti slijedećim:
- sve to nije osnovna namjera nego posljedica osnovnih opredjeljenja. Poslovanje pod vodstvom partije i njezinih saveznika (u nastavku stranaka i savzenikaa transformiranih u vlasnike itd.) je sedmadesetih dograđen u samoupravljanje pod istim voddstvom te proširen krug korisnika,. što se je jako svidilo i dalje sviđa masovno jer se posluje na zajednički račun dogovorom;
- tako korupcija od vrha do dna nije namjera pa niti nečasna namjera, nego težnja sudionika za redovnim poslovanjem i što boljim rezultatima i istovremeno jedini način kako puno toga uopće rješavati, više znak pažnje i pojačavanje pristojnosti i međusobnih pošstivanja u samoupravnom i dogovornom poslovaanju pod vodstvom avangarde nego nešto drugo;
- i prije i kasnije je to bilo prepoznato kao iznimna svjestka pojava. Gdje ima drugo da se je toliko otišlo pod vodstvom avangarde i da je tolika participacija, pri čemu su važni i avangarda i participacija kao nešto što svi pokušavaju kao nemoguću misiju spajanja uspješnosti, demokratičnosti i socijalne osvještenosti društva. Ovdje je to jako uspjelo, samo logično nisu uspjele sporedne nijanse, stabilni rad i financiranje te svijst o važnosti toga.

Ili skraćeno, po modelu šahta sociologa Žubrinića - naš šaht je 7x složeniji u cijelom procesu (a i skuplji) od prvog idućeg na listi iznimnosti. Ne radi se ni blizu samo o korupciji pa čak niti korupciji uopće, nego o osnovi "sustava" i jednstavnom opredjeljenju da li biti ""visoko" iznad bilo koga ili nekao drukčije, jednostavnije i jeftinije.

Npr. Oštrić se ljuti na moje spominjanje 500.000 društvenih stanova i još toliko vezano uz to. Pitanje je da li mi i dalje možemo i hoćemo to "socijalno" rješavati tako da imamo najviše u Evropi, da u vezi s tim desetljećima financiramo najprofitabilnije snage u Evropi i 99 % privatno, dok Njemačka ima manje i pola pola, Švedska manje i samo 20 % privatno i puno puno manje zaraađuju na tome ... I rubna sitnica u vezi toga, da li su nove snage za to i da li će izdržati taj impresivni tempo napredovanja.

Tko je glasao

Iako nisam ekspertica za

Iako nisam ekspertica za pitanja katastra, nekretnina, prostora i raznog, mislim da razumijem o čemu pričaš.

To stanje pijanke u kojoj se ne pita za cijenu (jer uvijek netko drugi plaća) se primiče kraju i trebat će, nakon proglašenja fajrunta, počet čistit stolove, a bogami i podove, od razbijenih čaša i flaša, pobacanih kostiju, bljuvotina po kutovima i raznog.

A doći će i račun.

Hoće li platiti neki (oni koji su najviše popili) ili svi (jednako ili prema popijenom) velika je nepoznanica. Jer dok tehničari i majstori mogu sanirati štetu i odraditi minimalno da ne dođe do katastrofe, objavu o plaćanju teško da će netko preuzeti na sebe (barem ne dobrovoljno). Ogroman je to rizik da te polupijana masa (zbog loših vijesti) popljuje, ako ne odmah, onda vjerojatno nakon prvog vala minimalnog sređivanja.

Pitanje je da li više uopće možemo birati način i vrijeme otriježnjenja. Čini mi se, naime, da ćemo prije na to biti prisiljeni.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Pitanje je da li više

Pitanje je da li više uopće možemo birati način i vrijeme otriježnjenja. Čini mi se, naime, da ćemo prije na to biti prisiljeni.
Dok se ne mora nije radio nitko. Npr. Njemačka i sada njihov Siemens d.d. Prije Velika Britanija, koja je morala dati vodstvo gospođi sa 0,01 % pdorške i 0,00 % simpatizera. Sada Francuska, Italija ...

A kod nas još manje iz razloga navedene iznimnosti, koja se je sa zapada pročuavala i nisu uspjeli pronaći tajne.

Kod nas je veliko iskustvo da ni kada se mora nije ni blizu kraj, stečaj je tek uvod u daljnja impreisvna poslovanja. Npr. upravo smo ostavkom Slobodana Ljubičića Kikaša kročili u novu, stečajnu eru Zagreba i time bar pola Hrvatske (nakon što su već razni posrnuli i nakon što su obavljene velike spirale), ali je time tek krenula nova era u kojoj trenutke kada ćemo biti priseljeni prije treba tražiti po svijesti, npr. ad prethodnom tijeku i stanju poslovanja sa stanovima i ukupnim prostorom, čega svega ima najviše u Evropi, te o 7x skupljem i složenijem šahtu i svemu, ali do svijesti ne dopire da nema ili neće izdržati neke treće snage koje to sve servisiraju te da to možad uopće ni teorijski nije održivo, da Kardelj, Tito, Tuđman pa ni sadašnji akademici i profesori o tome možda nisu bili u prilici bilo šta naučiti, pa je sve to možda oduvijek više nego upitno, neuspjela improvizacija nazvana "sustavom", koja nema pokriće u znaanju i novcim niti u pola toga, pušiona jednom rječju.

Tko je glasao

to je za one koji su spremni

to je za one koji su spremni slušati bajke za malu djecu i naručene laži.

Tko je glasao

Ovaj fenomen kojega hrvatska

Ovaj fenomen kojega hrvatska upravo proživljava je zanimljiv za promatranje... Sloboda govora putem interneta je udarila u glavu raznim bezveznjakovićima s tipkovnicom i internet pristupom koji se onda prihvaćaju raznih tema i obrađuju ih na svoj "stručni" način...

Ovdje je zanimljivo narodno tumačelje što je Nadzorni odbor... Narodu se to čini da su to revizori i unutrašnja kontrola, oni koji svaki dokument kontroliraju... E moj mućke, Nadzorni oddbor nadzire strateške stvari...tipa akvizicije, spin-off djelova sustava, zaduživanja koja prelaze određeni (veliki) postotak vrijednosti temeljnog kapitala tvrtke itd...

Dobro ti je Mrak niže objasnio princip rada s gotovinom...

Računi polako dolaze na naplatu. Cijene rastu, inflacija je preko sedam posto, nesigurnost građana i imovine sve je veća...

Zaključak za Nobelovu nagradu. Trči odmah s time u Business Week, Ecnonomist ili Harvard Business Review. Sigurno će ga objaviti kao objašnjenje rasta cijena.. Nema veze što su ekonomije Kine i Indije izašle na globalnu scenu, nema veze što se prelijevaju milijarde dolara u hedge fondovima iz housing tržišta u druge industrije, nema to nikakve veze...sve to kontroliraju hrvatski Ivo Sanader, Nadzorni odbori, Ljubičić, Bandić i Rađenović...

Dodatak
- u hrvatski fenomen treba dodati pojavu da se čak i na HTV-u komentiraju anonimci iz foruma i oko njihovih izjava se onda diskutira. Ovu glupost su započeli u nekim dnevnim novinama, ali sad je postala nacionalni način kako se ostvaruje dvosmjerna komunikacija medija koji inače ne komuniciraju dvosmjerno s gledateljima (ili barem to ne rade na taj način)... I onda još napišu nick dotičnog autora, npr "kurac" a ispod kaže "ja mislim da bi trebalo iz nadzornih odbora izbaciti sve političare jer oni ne stignu pročitati niti sve papire koje dobiju u saboru, a kamoli da kontroliraju sve fakture i nepravilnosti u poduzeću gdje su u nadozrnome"...

I eto nam glasa naroda... Ajme što se to događa...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

nadzorni odbor ima svoju

nadzorni odbor ima svoju funkciju i ne zove se bezveze nadzorni

moji kolege koji rade u velikim (i stranim) tvrtkama imaju itekako redovito i neugodno rešetanje pred članovima svojeg nadzornog odbora i svaka se odluka mora moći obrazložiti i dokumentirati zašto je otišla baš u tom smjeru
ne vidim zašto se i kod nas ne bi tako radilo jer bi kvalitetni rad nadzornog odbora sasvim sigurno povećao transparentnost poslovanja tvrtke čiji se rad nadzire

to vrijedi za apsolutno sve, od javnih poduzeća preko državnih tvrtki

Tko je glasao

Gdje politika kadrovira,

Gdje politika kadrovira, tamo se ne traži stručnost, već poslušnost! Problem Nadzornih odbora je način odabira članova. Njihov se odabir ne vrši po stručnim i moralnim sposobnostima, već stranačkoj propadnosti članova Nadzornih odbora u koje se zbrinjavaju podobni i zaslužni pripadnici stranaka. Znači greška leži u partiokratskom, a ne u stručnom i demokratskom odabiru sastava Nadzornih odbora.

Tko je glasao

Nema veze što su ekonomije

Nema veze što su ekonomije Kine i Indije izašle na globalnu scenu, nema veze što se prelijevaju milijarde dolara u hedge fondovima iz housing tržišta u druge industrije, nema to nikakve veze...
Sigurno imaju neke veze ali i ovi imaju neke veze
sve to kontroliraju hrvatski Ivo Sanader, Nadzorni odbori, Ljubičić, Bandić i Rađenović..
Npr. nastavljaju politiku debljanja na porezima i kamatarenju oko poreza i doprinosa, davljenja svih srednjih i manjih tvrtki tako da lovu usmjeravaju na tzv. velike koji u zadnjih 40 godina imaju skor vraćenoa niti 1/10 od uzetog, dovršavaju davljenje tzv. okrupnjavanjem, novcima za infrastrukturu grade stanove za tržište, investiraju u potpuno besmislene projekte a la Bolnica Blato i pročistač i ekonomski besmislene uz cca 3x tržišna cijena.

Npr. non stop podovlače crte na sva poslovanja i sve tako da su oni koji su platili i preplatili te sve rješili apsolutne budale kojima nikada ništa ne zadovoljava nemoguće maositičke kriterije dok je kod onih pa njih samih gdje to nikada ništa nije minimalno odgovaraalo a još maanje plaćeno sve tip top a u zadnje doba i EU tip top.

Npr. vode zajedničke poslove tako da 90 % poslovanja nikada stvarno minimalistički nije cjelovito niti se zna glavaa i rep niti doseže ostalu praksu poslova, skuplje je i lošije.

Npr. dok po Evropi teku mobilizacije i intervencije velikih razmjera oni se iskusno debljaju i daju signale da je stvar u Todoriću, kojem su dali 90 poticaja za hranu i drugima, da se na njima vrši mobing kada se nešto pita (Bandić) ...

Npr. nakon dvije godine u Vrbanima III je i dalje zdravstveno i higijenski opasna voda a oni s tim nemaju veze, osim 196 izravnih zakonskih odgovornosti, uključujući krivičnem, te udjelovanja kao političke stranke (HSS Tomčić, HDZ, SDP, HNS plan i razno) i osobe koje i nače jako dugo driblaju oko toga, neki po 50, neki po 30 a većina naajmanje po 15 godina, uz razne dužne znakove pažnje.

Npr. ni u 2008.g. još ne shavaćaju da ogromne stavke proračuna te aparatura tvrtki i uprave služe za servisiranje javnih uvjeta i potreba kao unfrastruktura i ulice, te sve to koriste za razne druge namjene i biznise, npr. stanove za tržište te čak otvoreno kao zajedničko d.d. IGH i drugo uzurpiraju sve i svašta.

I šta je onda logičnije nego da je "rulja" naslutila da se i tim sitnim nijansicama zabune i bez namjere okreće velike lova i zarade, pa svi navaljuju da bi i oni šta okrenuli u tim nelogičnostima? To sigurno ne vodi u veliku pamet, ali očigledno je da su sve pojave međusobno logilčnije i hamoničnije povezane nego što to na prvi pogled izgleda, da je crta između avangarde i "rulje" izgleda odvaano pala i da to nekako zajedno vozi po kolosjecima.

Tko je glasao

zakon o pranju novca nadzire

zakon o pranju novca nadzire legalnost neke transakcije i odnosi se (uglavnom) na gotovinske transakcije

dakle ako dođe neka firma i kupi za 2mlrd kuna neku tvrtku i taj novac ode na privatni račun tada ured za pranje novca transakciju neće niti razmatrati
da se pojavi luka rajić i na blagajni pokuša dići 2mlrd kuna onda da

Tko je glasao

šefe, jel' s mojim

šefe, jel' s mojim Firefox-om nešto ne štima, ili su na pollitici trenutno građevinski radovi ? kad kliknem na nečije ime - pustinja Sahara, nema ničeg...

Tko je glasao

sorry, ja sam

sorry, ja sam kriv

pokušavam napraviti nešto da karma i ocjena koje je čine budu transparentniji pa sam jučer instalirao jedan modul koji je napravio više štete nego koristi

sada je sve po starom

Tko je glasao

Skoro sam se uplašila.

Skoro sam se uplašila. Vratila se s mora crna kao ugljen, u mraku (sorry, mračak) mi samo blješte zubi, a ovdje kliknem na LQ račun, kad sve blještavobijelo. Pomislih u trenu da mi se izgubila sva boja s mora :):):)

(p.s. možda mi je s tim blještavilom nestala i loša karma :):):) )

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Bilo bi bolje da se izgubila

Bilo bi bolje da se izgubila luda glava!

Tko je glasao

Sve što meni želiš, Bog

Sve što meni želiš, Bog ti proslijedio!

Rogi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

e to sam baš i ja htio

e to sam baš i ja htio pitati :)

Tko je glasao

Gotovinska ili bezgotovinska

Gotovinska ili bezgotovinska ISPLATA je transakcija koja ne podlijeze obvezi prijave u skladu sa Zakonom o sprjecavanju pranja novca, ma o kojem iznosu se radilo.

Svaka vrst UPLATE i mjenjacke transakcije preko Zakonom odredenog iznosa - da .

Tko je glasao

Suma sumarum svih bezbrojnih

Suma sumarum svih bezbrojnih znakova, uključujući impresivne uspjehe i različitosti, se nevjerojatno složno povezuje, iz čega proizilazi da su to osnove poslovanja, i impresivnih uspjeha i različitosti, te da je slaba pažnja, ne stigne se:
- na ono sve ono drugo, a i toga vjerojatno ima;
- na činjenicu da su pogledi na pojavu veliki nesporazum, u smislu da je nemoguće da se radi o pomnoj praksi namjera, jer da se i tome radi za nama bi debelo zaostajale sve sile i industrije, a i valjda bi čuli i vidjeli bilo kakav znak, pa to je jedno veće selo, pa se radi o nečem drugom, o nekoj puno jednostavnijoj logici koja to sve veže i tako uspješno vodi na takom dugom putu, nekoj logici koju jako dobro znamo ali je izbjegavamo reći (vidi prethodno);
- na činjenicu da mi nismo mi niti smo ikada to bili, da smo odavno i uvijek u poslovnim odnosima, u kojima ne mjerimo do zadnje lipe i zadnje stvari ali ipak nikada nismo odustali od računice i podataka, npr. da su neki više finaancirali a drugi više ono drugo, pa ni donjih estetskih stvari.

Ako se to uzme u obzir, onda vidimo nešto drugo - duga poslovanja su svima dovoljno znana ili bi trebala biti, i uvijek se radi o tome da li bi se time malo pozabavili ili ne. Obzirom da prevladava da ne bi osim odabranih točki, i ne samo da ne bi nego da velikoj većini iz nekog razloga to smeta, ne valja silovati stvar a nije ni demokratski, pa se stvar treba rješavati poslovno. Pojačani interes za milijarde i bezbrojne poslovne finese je potpomogao zrelost, i sada smo konačno kročili u doba kada se nakon jako dugo vremena, vječnosti, pomalja ono ključno - maoizam ne uspjeva i ne zna rješiti neke stvari, pa se radi o tome da se plaća onome tko zna a i o dugovima za ono prije, što cijela poslovanja suočava sa minimalizmom.

Npr. poznato je da država, gradovi i razno nikada nisu rješavali razno nego netko drugi pa, iako se glavnina opet snažno okreće njima, ako se nešto hoće nema druge nego naručiti i platiti one koji se time bave. Tako je to inače svuda.

Nadalje, poznato je da su razna zajdnička poslovanja i stanja u višedesetljetnom neredu, neke vrste samoposluživanja koje je ujedno i javni kupleraj. Okaniti se treba iluzija da je minimalizam na takvoj materiji, koji je tu i ne da se izbjeći, nešto lako i tečno a ni besplatno, a još veća je iluzija da će to obaviti politika i slična bekskrajna maoistička praksa, jer one mogu samo ... Dakle, minimalizam je nešto blagotvorno jer oslobađa iznimnih i beskrajnih napora i pruža beskrajne mogućnosti na jednostavnom hoćeš ili nećeš, ako hoćeš moraš se oznojiti i platiti šta to košta ... ako nećeš nećeš, biti će kako bude, opet će tako nekako biti ...

2008.g. je nešto sasvim drugo od 2007.g. i vječnosti prije, kada je sve žeglo od beskrajnih pokreta trupa, milijardi i impresivnih dvojbi je li se kome šta diglo u kojem trenutku, kada je minimalizam bio stjeran u mišju rupu. I objektivno nema vidljivih znakova za defetizama, u zemlji na krovu Evrope po nekretninama, novcima što se obrću i beskrajnim pametima i sposobnostima baš to novo što se dešava je impresivno blagotvorno, nakon vječnosti presing igre, do krajnjih granica i s onu stranu.

Tko je glasao

Ova će zemlja kulminaciju

Ova će zemlja kulminaciju oligarhijske koruptokracije doživjeti kada Milan Bandić postane Predsjednik RH, a Stjepan Mesić premijer.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

45 lines ti si školski

45 lines ti si školski primjer da podlost nema granica. Samo pred ogledalo, i ovdje u virtualnom svijetu blogova i portala možeš širiti svoje laži i obmane, prikazivati se onim što nisi , novinarom čiji je cilj iznijeti i braniti istinu, a ne pisati i širiti svoje opsesije, laži i patološku mržnju prema osobama koje si izabrao kao cilj svojih napada. To je jedan od razloga da se struka opetovano distancira od tebe, što tebi naravno služi kao novi štof za širenje "tvoje istine", u kojoj su argumenti i dokazi jednako manjkavi kao tvoja spremnost da prihvatiš istinu. Nebi se puno bavio s tobom, jer marginalci to ne zaslužuju, ali te podsjećam da je HDN došao do zaključka da si štetan po struku. Ostavimo na stranu što se na novinarskim prosvjedima protiv nasilja nad novinarima lijepiš kao drek na cipelu, iako te kolege izbjegavaju kao vrag tamjan, ali se praviš grbav i zujiš gdje god misliš da bi mogao nešto uloviti u mutnom. Podsjetio bi te na odluku Suda časti HND-a, na koju si nepravomoćnu odluku odmah digao prašinu odmah javno napao uvjereni da ćeš dobiti nečiju podršku, ali kao što sam rekao tvoj imidž i ugled imaš samo u tvojim vlastitim očima i pred ogledalom, pa je prozirnost i primitivnost tvojeg htjenja prepoznata i naravno sukladno ugledu kojeg uživaš u stručnim krigovima bijedno propala. Niko se nije htjeo baviti s tobom, jer svi znamo da svrstavanje na tvoju stranu šteti ugledu, podrška se pruža kolegama s obrazom i profesionalnim imiđem, a ne spisateljima halucinacija i fatamorgana. Zato si napao kolegu Dragu Hedla, osobu za koju znaš da je novinar i profesionalac od zanatai i karaktera, osobu koja je međunarodno priznati i nagrađivani novinar, i optužio ga za osobne animozitete i motive iz kojih te želi izbaciti iz društva u koje doista ne pripadaš jer novinar je jedno a papararaci, pljuvač i pisac naručenih tekstova sasvim drugo. Moš si misliti da bi se kolega Hedl bavio s marginalcima tvoje reputacije da mu to nije službena dužnost. Tako i ovdje na ovom portalu ne propuštaš priliku širiti svoje laži i lažne optužbe kao da neznaš da za to postoje nadležne institucije pred kojim je tvoj nalogodavac i financijer izvukao kraći kraj i morao povući svoje laži, ali tebi 45 lines sve to nije dovoljno jer čvrsto računaš na to da će te na kraju krajeva pustiti na miru jer ono što to pišeš i čime se grčevito pokušavaš izvići iz anonimnosti, svaki će doktor potvrditi kao olakšavajuću okolnost, a kao što vidim, struka i javnost su te je već odavno prepoznali i otpisali. No sve ti to ne smeta da se ovdje ponovno okušaš kao ono što nisi, ili bolje rečeno u onome što jedino znaš, širiti neistinu, laži uvjeren da će stoput napisana laž, postati istina.

Tko je glasao

Neznam više gdije sam

Neznam više gdije sam pročitao da je jedini razlog našeg neprimanja u EU - korupcija, jer se europski birokrati boje da bi rak koji je pojeo Hrvatsku lako mogao metastazirati i u EU.

Tko je glasao

Jedini razlog zbog kojeg

Jedini razlog zbog kojeg još nismo ušli u EU je to što Srbija još uvijek nije spremna. Gospon Francuz se izlajao. Veli on da će Hrvatska i Srbija zajedno u EU. A treba dočekati da Srbi izruče svoje generale. Mi smo svoje odavno izručili, ali nam ništa nije koristilo, kad idemo u paketu. Naivan je onaj tko misli da je bilo što drugo razlog neulasku u EU. Međutim, onog trena kad budu objavili da mi u tu EU ulazimo u paketu sa Srbijom, ja ću biti prva koja će dati glas protiv! Ako ne možemo sami u EU, ne trebamo u nikakvim paketima. Zapravo, uopće ne moramo ići u EU. Da sam ja premijer, a što nisam, ja bih tražila prijem u SAD, pa bismo postali američka ispostava na europskom tlu. Tada nam nitko ne bi bio ravan, a EU bi se mogla slikat sa svojim uvjetima. Kao Amerikanci, ne bismo trebali izručivati generale pobjedničke vojske i zadržali bismo svoje JA!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ha, pa ne mogu vjerovati da

ha, pa ne mogu vjerovati da si to popuštio...
Unija je organizacija ekonomskog interesa. Nas će primiti kada u tome budu imali najviše ekonomskog interesa i kada mi prilagodimo naš ekonomski zakonski okvir (a to povlači naravno i pravosudne zakone itd) tako da njima odgovora za efikasno i brzo poslovanje...minimum troška maximum profita...

A korupcija do jednog nivoa njima sasvim odgovora, jer onda mogu njihovi biznisi kroz "lobiranje" dobiti tržišne prilike koje inače ne bi mogli dobiti...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Po tebi znači , korupcija

Po tebi znači , korupcija je OK čak i poželjna?

Tko je glasao

Ova će zemlja kulminaciju

Ova će zemlja kulminaciju oligarhijske koruptokracije doživjeti kada Milan Bandić postane Predsjednik RH, a Stjepan Mesić premijer.
Sve je moguće, ako budemo čekali da "institucije pravne države odrade svoj posao".
U toj varijanti Petrać će biti predsjednik sabora :-) .

Tko je glasao

Zato ti 45 lines promoviraš

Zato ti 45 lines promoviraš one koji su uništili riječko Auto rad i zbrisali u Švicarku, pa se sada javljaju kao spasitelji Hrvatske. Baš bi volio znati koliko ti je platio Radovan Smokvina za tvoje usluge u poliranju svog političkog imiđa?

Tko je glasao

Vidim neke komentare u

Vidim neke komentare u kojima se polemmizira s 45 Lines, (snajper, žalac i fuminanti) ali ne vidim komentare 45 linesa. Ne znam dali je to neka druga tema na kojoj se 45 lines promovira busanjima u neka žrtvenička prsa, ali koliko vidim spominje se i Radovan Smokvina koji je jedan od prvih profitera privatizacije koji se kao član HDZ-a je pokušao prošvercati među Tuđmanovih 200 bogatih obitelji. Ne znam zašto ga Tuđman i HDZ nisu htjeli u svom društvu, ali Smokvinu su uhvatili u mućkama oko riječkog Autorada nakon čega je Smokvina postao "iseljenik", najžešći kritičar HDZ-a i pisac tužbi međunarodnom sudu u Štrasburu.

Kada je izbio skandal oko Smokvine Automotor se zadužio za oko pet milijuna kuna, a glavno iznenađenje tek slijedi: Kao jedini vjerovnik pojavljuje se Radovan Smokvina, odnosno, Smokvina se predstavljao kao zastupnik desetak ino-dobavljača, tako da dugovanja raznim tvrtkama od Automotora potražuje Radovan Smokvina. Prema mojim informacijama trenutni dug Automotor je oko 750.000 eura, naravno bez kamata!

Taj isti Smokvina koji je u mojoj blizini u Ičićima je mutan tip zbog kojeg je policija godinama bila čest gost u našem susjedstvu. Mnogi Riječani sigurno nemaju lijepih riječi za tog čovjeka koji je ako su moje informacije točne nakon što su pokrenuti sudski postupci oko sebe okupio dosta čudnih tipova, a sada vidim da među njih spada i 45 lines.

Još jedan detalj o Smokvini, ili kako ga mi zovemo Radovanu Minhausenu iz Ičića, koji je na prošlim izborima ovdje u Ičićima dobio 0 glasova, u Crikvenici glasovalo 9, u velikoj Opatiji 9, u Vrsaru 0, Kostreni 0, Kraljevici 0 i da ne nabrajam sve mjesta gdje je taj kako ga 45 lines predstavlja veliki borac za pravnu državu dobija 0 glasova!

Da upotpunim izvješče o tome koliko je Smokvinina priznat i popularan u svojoj drugoj "iseljeničkoj" domovini govori rezultat da je na izbornoj listi za dijasporu u Švicarskoj taj „borac za novac iz dijaspore“ dobio 0 glasova, što samo potvrđuje da je Smokvina i tamo omiljen i poznat kao prodavač magle i lažov!

Tko je glasao

45 LINES OBMANJUJEŠ LJUDE

45 LINES OBMANJUJEŠ LJUDE NA PORTALU SVOJOM PRIČOM O ČOVJEKU KOJI TE PLAĆA DA ŠIRIŠ OVAKVE DZINFORMACIJA. ZAŠTO NE NAPIŠEŠ DA RADOVAN SMOKVINA GODINAMA OBMANJUJE HRVATSKU JAVNOST TOM PRIČOM O NOVCU ZA KOJEG JE TVRDIO DA JE NJEGOV, ALI SU GA ISELJENICI RASKRINKALI JER JE TO BIO NJIHOV NOVAC, A NA SUDU SA ŠARINIČEM JE POPUŠIO I MORAO POVUĆI SVE SVOJE LAŽNE OPTUŽBE. RADOVAN SMOKVINA TI POMAŽE DA NE MORAŠ JESTI U PUČKOJ KUHINJI!

Kojih li podlosti kojima kolega 45 lines napada osobu koja se ne može braniti, a sve to kako bi širio laži kako je Radovan Smokvina koji plaća 45 linesu za takve dezinformacije. Kao Zadranin sam upoznat s cijelim slučajem i intervijuom objavljenim u Narodnom listu, a za koji se je interviju naknadno ispostavilo da je posredstvom 45 linesa interviju naručen i plaćen novinaru da ga napravio. 45 lines laže da se Tot nije očitovao na Smokvinine optuže, jer su u Totovu obranu ustale i žrtve Radovana Smokvine i osobe kojima je dobro poznato tko je taj financijer 45 linesa. Teško je ovde citirati sve odgovore, ali pokušati ću s nekoliko odgovora, demaskirati 45 linesa koji je istu optužbu izrekao na svom blogu, a sve one koji su se javili i svojim komentarima demantirali njegove45 linesove laži, 45 lines je danima uporno brisao sve njihove komentara. Toliko i o 45 linesovom ponašanje na njegovom vlastitom blogu gdje laže i optužije, a onda ne dozvoljava da se žrtve njegovog Financijera Radovana Smokvine brane od optužbi. Jadan si ti i bijedan moj 45 lines kada se služiš ovakvim sredstvima. Fuj, jer do ovog slučaja sam i sam vjerovao da si žrtva, a danas znam da si plaćeni paparaci.
Smokvinine laži i obmane
Stjepan Tot , :: 14-03-2008 10:55
Zahvaljujem na podrški mojih prijatelja iz Rijeke, ali se netreba trošiti na osobi koja to nije zavrijedila. Inače svi znamo da je individuama tipa Radovana Smokvine đaba govoriti, jer to nisu osobe s kojima je moguća normalna i uljuđena konverzacija. Radovan Smokvina je zlorabio ne samo moje već i povjerenje riječke skupštine osnivača stranke koje je obmanio. Nažalost svi smo mi prekasno prepoznali kukolj u našim redovima, a taj je kukolj ostvario svoj podli cilj i de facto ukrao i prisvojio stranku njenih osnivača koji ga ni u ludilu nebi podržali u njegovom namjerama, a kamo li da bi ga izabrala za predsjednika stranke. Radovan Smokvina je sramotni dokaz da u državi s koruptnom državnom upravom i institucijama koje su podložne mitu, kriminalu i korupciji muljtori i hoštapleri tipa Radovana Smokvine mogu manipulitati i postići ono što Radovan Smokvina u svojoj rezervnoj domovini nebi mogao postići. Nepoštenju i dvoličnosti su u Hrvatskoj još uvijek širom otvorena vrata, a upravo ljudi kao Radovan Smokvina, koji se lažno predstavljaju kao borci za pravnu državu zlorabe takvo stanje u državi. Naravno ljudi su to prepoznali i zato je u svojoj najbližoj okolini dobio 0 glasova, jer u svojoj okolini Radovan Smokvina nemože prodati svoje laži i obmane, a onih 162 glasa dragi moj Riječane su glasovi onih ljudi koji nisu znali da je alijansa ukradena i da u njoj nema onih ljudi koji su se kod osnivanja stranke vodili idejom borbe protiv upravo nase tih Radovana Smokvina koji su nam zatrovali poštenje, pravednost i vjeru u čestitost ljudi koji se bore za pravnu državu, a ne da lažu i obmanjuju javnost kao što to čini Radovan Smokvina. Da Riječane, točno si rekao i potvrđujem tvoje riječi: Radovan Smokvina je najobičniji hoštapler i varalica što sam mu sto puta. Imam više nego dovoljno argumenata i dokaza koji potvrđuju ovo ne samo moje mišljenje da Radovan Smokvina nije ni častan i pošten čovjek za kojeg se predstavlja, a siguran sam da bi se u Rijeci s lakoćon desetine ljudi koji bi potvrdili da sam se uvijek borio protiv prevare Radovana Smokvine, ali upravo zbog korumpiranosti državne uprave i suda stranka je pala u ruke falcifikatoru stranačke konvencije. Radovan Smokvina je postao predsjednik stranke na nelegalni, nestatutarni i nepošteni način, ali to nije ništa novoga u liku i djelu Radovana Smokvine. S ovim bi definitivno završio bavljene marginom iz iseljeničkog korpusa, s individuom koja je toliko nebitna da je svako slovce velika nagrada njegovoj nevažnosti. Naravno izuzev da se veliki manipulator upusti u novi sudski spor i proces, što će me posebno radovati jer će tada hrvatska javnost imati prilike saznato pravu istinu o tome tko se krije iza imena Radovan Smokvina!
Smokvinine laži i obmane
Damir, :: 14-03-2008 16:15
Dragi moj Radovane Smokvina, toliko si mi prirastao za srce da nisam žalio truda i tvojoj borbi za funkcioniranje pravne države i poštivanjem pravosudnih organa. Kao što je neko već spomenio godinama si izbjegavao odazvati se pozivu suda, pa je 08.06.1999. godine tvoja omiljena sutkinja Loreta Sršen izdala dovedbeni nalog za okrivljenika Radovana Smokvinu za glavnu raspravu u predmetu K-14/95! Da te podsjetim Radovane spor je pokrenut davne 1995. godije, točnije rečeno 10. siječnja 1995 godine!! Tebi je Radovane kao \"velikom borcu\" za pravnu državu naravno jasno da je grozno i strašno kada sud ne može raditi svoj posao jer se okrivljenik, ( to si ti Radovane ) ne odaziva na pozive i bježi od svoje građanske obveze da pošuje pravnu instituciju države u kojoj živi i pravo građana na suđenje u razumnom roku!
Da te podsjetim dragi moj Radovane to ti je isto onakvo suđenje koje si ti Radovane zahtjevom broj 19517/02 tražio od Međunarodnog suda za sebe Radovane u tužbi \"Smokvina protiv Hrvatske\"
A ovdje u kaznenom predmetu K-14/95 protiv tebe Radovane, ti moj Radovane gotovo pet godina izbjegavaš ročišta i onda te savjesna sutkinja putem policije jednostavno 21. lipnja 2000. godine mora privesti na raspravu. Malo čudno moj Radovane zar ne, da sebe \"pravosudnog viteza\" koji se busa u prsa poštenjačine i štovatelja zakona dovodiš u situaciju da te policija privodi na raspravu koju si gotovo pet godina uspješno izbjegavao. Apsurd, kakav apsurd moj Radovane, kada na jednoj strani kršiš procesna prava tužitelja, a na drugoj tražiš zaštitu tih istih prava kada si ti u pitanju!!
No nije to jedini dokaz tvoje istinoljubljivosti i poštivanja našeg hrvatskog suda, ima još i ljepši primjer kojeg prepisujem iz rješenja Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci broj K-DO-1511/02 od 04. prosinca 2002. godine. Na strani 2 tog rješenja piše:
\"Na stranici 94 predmetnog sudskog spisa nalazi se dopis Općinskog suda u Rijeci upućen Policijskoj upravi primorsko-goranskoj - X policijskoj postavisa slijedećim sadržajem:\"Nepavomoćnom presudom ovog suda donesena dana 03. kolovoza 2000. godine okrivljenik Smokvina Radovan sin ....., s prebivalištem ......... oglašen je krivim zbog kaznenog djela klevete iz članka 200 stavak 1 KZ-a na uvjetnu osudu. Na raspravi dana 21. lipnja 1999. g. okrivljenik Smokvina Radovam, ostavio je osobnu iskaznicu broj ....... Prilikom izricanja i objave presude od strane suca Lorete Sršan, okrivljeni Smokvina Radovan nakon što je čuo sudsku odluku istrčao je iz sudnice zalupivši vratima, tako da mu sudac Loreta Sršen nije uspjela vratitinavedenu osobnu iskaznicu.\" Stoga Vas molimo da mu putem djelatnika Vaše policijske postaje vratite osobnu iskaznicu broj ......, kao i da nas o vraćanju iskazniceizvjestite pozivom na gornji poslovni broj predmeta, kako bi sud o tome imao saznanja.\" Dopis je datiran sa 17. listopada 2002. godine.
X policijska postaja Opatija izvjestila je Općinski sud u Rijeci o s:\"U svezi Vašeg zahtjeva broj predmet gornji, izvješćujemo vas da smo predmetnom Radovanu Smokvini, rođen ........, s prebivalištem ..... uručili uz dostavnicu osobnu iskaznicu br. ......, kojim prilikom je Radovan Smokvina odbio potpisati dostavnicu\"
E pa sada dragi moj Radovane tko voli nek izvoli, a o tvom liku i djelu ovdje je puno toga rečeno, pa bi ja tebe Radovane zamolio da odgovoriš kako je moguće da takva poštenjačinja, vitez i borac za pravnu državu bježi iz sudnice, laže i krivo optužuje suca da mu nije vratio osobnu iskaznicu, i zar se je i naša policija Radovane urotila protiv tebe, kao da si ti Radovane stvarno neka faca, a ne individua koja uvjeren sam što hitnije treba zatražiti potvrdu o svom zdravstvenom stanju!
Toliko za sada Radovane, ali imam ja još tog materijala o tebi i tvojim hemeroidima, samo se ti izvoli oglasiti, a ja ti u tom slučaju obećavam da nastavka slijedi, naravno još žešći i s više pojedinosti! Budi mi pozdravljen moj Radovane jer smo na ovu priliku ja i saučesnici dugo, dugo čekali!
Smokvinine laži i obmane
sisi, :: 15-03-2008 12:25
Šta reči na Smokvinu izjavu da nije ni sam glasovao za sebe ? Ništa jer Smokvina je u svojim komentarima sam dao odgovor tko je on i što je on, samo mu na sliki fali luđačka košulja, i ona kapica koju su nosile dvorske budale, pa bi čitatelji imali potpunu sliku Radovana Smokvine!
Smokvinine laži i obmane
juristia protectana, :: 15-03-2008 15:39
Radovan Smokvina lud čovjek, gotova robija! ali Radovanu Smokvini to ne smeta, zato i dalje laže i priča gluposti. Tako je to s kreaturama kojima je istina kost u grlu i kamen spoticanja, oni se lakše kreću na svojim kratkim nožicama laži, misle kad posrni i padnu manje se udare i brže dignu s novom laži!
Smokvinine laži i obmane
riva, :: 16-03-2008 12:23
u Radovane, Radovane, grdo si se prevario, ovi te pometoše kao zadnji drek!
Smokvinine laži i obmane
jole, :: 16-03-2008 13:34
Ajme, a nije nije ga niko pomea, vidiš da se je s tom vrancusom kapicom nataka ko Mujo na čakiju! Nepotrebno ti moj Riva sa šporkom krpom obrisati pod, i sa Smokvinom koji nije da glas samom sebi, voditi diskusiju! Idemo ća, jeb** prdonju i tovara koji sam sebi ne viruje!
Smokvinine laži i obmane
sisi, :: 16-03-2008 21:55
Ajme Radovane, Radovane, a šta ti je to tribalo, obruka se ti do kostiju1
Smokvinine laži i obmane
Šime iz Crikvenice, :: 17-03-2008 21:42
Smokvina , Franov , Pilaš , Majnarić i Kušić
Smokvina je sve to počeo činiti kada su ga uhvatili s prstima u pekmezu i sve to čini kako bi se prikazao žrtvom pravosuđa. Iz njegovog vlastitog priznanja znam da mu je priča s iseljeničkim novcem pala na pamet nakon što je o tome pisao Nacional!
Smokvinine laži i obmane
Damir, :: 18-03-2008 23:47
Gdje si moj Radovana, zašto si zašutio, ja sam se baš nabrusio za daljnju priču o tvome poštenju i čestitosti, a ti mi Radovane zašutio. Cijelo vrijeme čekam da se veliki donator Radovan Smokvina i predsjednik stranke Radovan Smokvina, i dopredsjednik udruge Juris Ptotecta, predstavi i kao podnositelj tužbi međunarodnom sudu, a ja bi ti onda pomogao s brojem spisa i obznanom da si i na međunarodnom sudu popušio, ali moj Radovane ti o tome šutiš nije vrag da je i međunarodni sud korumpiran! Nije vrag moj moj Radovane da si se umorio od pisanja tvojih fantazija koje više ni sam ne shvačaš ozbiljno, ili je to zbog toga Radovane što su te zadnjih dana napustili i oni tvoji zadnji poklepci koje si plaćajući im iće i piće uspjevao držati oko sebe. Javi se Radovane, ima još toliko toga o čemu bi se dalo raspraviti, onako javno, kako si ti dok te nisu demaskirali volio uvijek poturati javnosti, jer nije vrag da će nam se veliki klaun Radovan Smokvina izgubiti, a upravo sam te htjeo predstaviti i kao veliku zvijezdu Hrvatskog uljudbenog pokreta!
Smokvinine laži i obmane
gastarbeiter, :: 19-03-2008 11:35
Od srca sam se nasmijao kada mi je kolega ispričao da je Radovan ponovno našao novine koje su nasjele na njegovu priču da je on prevareni donator, borac za pravnu državu i neki predstavnik dijaspore. Gore je puno toga napisano o Radovanu Smokvini, a ja ću samo dodati da ovdje kod nas u švicarskom Neuenhofu nema osobe koja bi sa Radovanom Smokvinom sjela i popila kavu! Prošla su vremena kada su njegove laži i obmane pile vodu, danas svi znaju tko je Radovan Smokvina!
Smokvinine laži i obmane
Zadarsko zaleđe, :: 25-03-2008 12:05
Smokvina, Smokvina, Smokvina, ajme majko koji mandov! Za Blagdane sam bia u Selcima i čakulamo tako u konobi pa neko reče da je narodni svem i svsčem pisa o tom Smokvini. Mućim ja jer naznan čovika, a društvo lipi moj da me prostiš nema lipe riči i nezna kako bi ga nazvalo! Na na kraju veli barba Ive, a ća ba vam kažen, njega se i rođena sestra koja je ovđe u nas stidi priznat za brata!
Smokvinine laži i obmane
Riva, :: 12-04-2008 09:06
Ej, Radovane, di si lažove jedan, nema tebe a nema ni tvog društva što si pojia i vodia sasobon ki međediće na vašaru!
Poštovani kolega Mrak,
kolega 45 lines za koji nam je poznat po tome što zadojeno i zdušno proklamira neke teze koje s istinom imaju isto toliko veze kao i 45 lines s profesionalnim novinarstvom i strukom koja ga ne želi u svojim redovima.
Kako je očigledno da gospodin Stjepan Tot, kojeg se ovdje bezočno priziva i iznose laži protiv njega, ne prati politika.com želim pružiti dokaze da 45 lines bezočno laže što dokazuju gotovo 40 komentara napisani na spomenuti interviju, gdje se između ostalog nalazi i demanti prozvanog gospodina Tota. Inače javna je tajna da je 45 lines za svoje hvalospjeve praosudnom bjeguncu i "iseljeniku" Radovanu Smokvini dobio obilatu naknadu, o kojoj naravno šuti.
Molim cijenjene kolege da sami ocijene podlosti 45 linesa, podlosti kojih bi se trebao stidjeti. Inače kompletni članak i svi komentari među kojima i demanti gospodina Tota nalaze se na naslovnoj stranici Nerodnog lista i u članku "PLJAČKA POD DRŽAVNOM ZAŠTITOM" Treba istaknuti da se je interviju sa Smokvinom pokazao kao čisti promašaj, jer je Smokvina u biti pobjegao od hrvatskog pravosuđa! Evo komentara:
Žrtva Radovana Smokvine, :: 09-03-2008 10:50
NARODNI LIST JE NASJEO PRIČI NEPOŠTENOG ČOVJEKA KOJI SE GODINAMA NEUSPJEŠNO OKUŠAVA UBACITI U POLITIKU. PITAM NOVINARA I UREDNIKA NARODNOG LISTA ZAŠTO SU PREŠUTJELI DA JE RADOVAN SMOKVINA PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE KOJA JE S NJIM KAO KANDIDATOM SUDJELOVALA NA IZBORIMA?!!
Ambra11 7.08.2004., 15:05
"Radovan Smokvina jedan je od glavnih pokretaca tuzbi protiv HKZ. Tip rado pljuje po Hrvatima i Hrvatskoj, glavni je napadac na Tudjmana i HDZ. Kritikom tajkuna zadobio je svojevremeno i moju simpatiju, samo sto tada nisam znao da je i on jedan od njih. Za svoje napade na tadasnju vlast, Smokvina je koristio Drustvene obavijesti HKZ, koje su trebale posluziti i za predizbornu borbu crvenih da dodju na vlast, znaci upravo 1999. godine kada su na Saboru smijenjeni i kada su clanovi izabrali nove ljude, jer im je tih politikanata bio pun nos. To im crveni nece nikada zaboraviti niti oprostiti i od tuda stalni napadi na Hrvatsku kulturnu zajednicu.
Hrvatima u Svicarskoj manje je poznato da je Smokvina unistio poduzece Automotor u Rijeci. O tome su pisale hrvatske novine u vise navrata. V.d. direktor Automotora Ivica Cavar izjavio je za Arenu slijedece:
"Smokvina je Automotorom poceo vladati potkraj 1993. godine. Poduzece je tu godinu zavrsilo sa 800 tisuca kuna gubitka, a 1994. godinu sa 1,2 miliona kuna gubitka. U prvoj godini vladavine Smokvine i Perhata "ostvarilo" je 2,4 milijuna kuna gubitka! Zaposleni su otpusteni, poslovni prostori zatvoreni, a Automotor je poceo uvoziti i prodavati robu kakvu nikada nisu imalu u svojim policama. Naime, pod izlikom dokapitalizacije, Smokvina je iz inozemstva od desetak dobavljaca, od kojih mnogi imaju samo adresu ili postanski pretinac na postama diljem Europe, poceo uvoziti televizore, perilice za rublje, zahodske skoljke i druge sanitarije. Prema fakturama koje je novi Nadzorni odbor pronasao, uvozili su valjda najskuplju robu koja se mogla naci u Europi, obicne zahodske skoljke placane su kao da su od zlata.... Temeljem tih uvoznih poslova .... Automotor se zaduzio za oko pet milijuna kuna. I sada dolazimo do glavnog iznenadjenja. Kao jedini vjerovnik pojavljuje se Radovan Smokvina, odnosno, odnosno predstavljao se kao zastupnik desetak inodobavljaca, tako da dugovanja raznim tvrtkama od Automotora potrazuje Radovan Smokvina. Trenutno Automotor duguje 1.439.428 maraka! A nedavno smo otkrili najvecu prijevaru - Smokvina, koji se predstavljao vecinskim vlasnikom, posjeduje samo 22 posto dionica tvrtke".Uz pomoc Fonda za privatizaciju mali su dionicari uspijeli preuzeti kontrolu nad poduzecem od tajkuna i tajkunskog nacina poslovanja Radovana Smokvine. Rat sa Smokvinom nije time bio zavrsen, jer se on nije htio odreci imovine koju je oteo malim dionicarima. Temeljem dugovanja firme njemu kao jedinom vjerovniku, Smokvina je upisao zalozno pravo na nekretnine firme, poslovni prostor, zemljiste od 43 tisuce cetvornih metara i jedan veliki stan u Rijeci. - tako pise Arena!
Nakon ovoga postaje jasnije i zasto se Smokvina pretvorio u najzesceg protivnika HDZa i Tudjmana! Fond za privatizaciju stao mu je na papak i pomogao malim dionicarima, a ne njemu, iako je tada jos bio clan HDZa.
Na croatia.ch forumu Pravas je pisao slijedece: "Pasalic, Aralica, Sarinic, Beljo optuzeni su za pronevjeru iseljenickog novca koji se slao za obranu domovine i za to se nalaze na sudu a nadam se da ce ih i osuditi!"Nije napisao da je te ljude tuzio Radovan Smokvina, koji nije vlasnik novca o kojem govori, nego je to novac Hrvata u Svicarskoj koje je sakupljao HDZ za oruzje, a Smokvina ga je trebao samo dalje predati. Umjesto toga uplatio ga je na konto u Austriji i danas ga bezobrazno trazi natrag kao da je njegov.Radovan Smokvina je do nedavno sjedio u upravnom odboru croatia.ch u funkciji blagajnika!!!
Tamo navodno vise nije, ali je zato jos uvijek u upravnim tijelima slijedecih udruga:
HID - Hrvatsko inzinjersko drustvo
HHF - Hrvatski humanitarni forum
HKK - Hrvatsko kulturno drustvo (kojeg su ljudi prozvali Ku Klux Klan, na osnovu njemacke kratice imena drustva KKK-Kroatischer Kultur Klub).
U tim udrugama sjede svi ljudi koji su tuzili Hrvatsku kulturnu zajednicu. "
Radovan Smokvina, pravosudni bjegunac!
Auto Rad, :: 09-03-2008 13:25
Slatko sam se nasmijao nasjedanju Narodnog lista na priču u kojoj izvjesni Radovan Smokvina govori o nestalim novcima dijaspore i stanju u pravosuđu. Smokvina se je tada kao i danas predstavlja kao hrvatski iseljenik u Švicarskoj, koji je donirao novac za nabavku oružje za obranu Hrvatske, i koji je potom tužio RH, nebi li se u javnosti predstavio kao prevareni donator. Radovan Smokvina je šarlatan i prevarant koji je ovom tužbom htjeo napraviti ime u politiki, ali je zbog vlastitog putra na glavi raskrinkan. Tog sam gospodina upoznao u doba kada je grozničavo tražio mogućnost da se spasi o sudske tužbe za klevetu i lažne optužbu za krađu, a to je mislio da će najbolje uspjeti ako se uvuče u društvo režimskih kritičara pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i boraca za pravnu državu. Nakon niza neuspješnih pokušaja, na kraju je uspio oko sebe okupiti desetak marginalnih poslušnika i proglasiti za predsjednika neke još marginalnije političke stranke o kojoj u gornjem članku nema ni spomena, što je veoma čudno jer je na prošlim izborima u 8 i 11 izbornoj jedinici Radovan Smokvina bio nositelj i prvi na listi te političke stranke koja je subjelovala na izborima. U gornjem članku taj „veliki pljuvač po hrvatskom pravosuđu“ spominje citiram:“ Događaju se vrlo čudne stvari kao npr. da mi sudovi i policija oduzimaju osobnu iskaznicu kao neku vrstu zastrašivanja.“ Jedan od specijaliteta Radovana Smokvine je korištenje lažima u kojima činjenice dovodi u lažne konteste, te istinu prikazuje u krivom svjetlu a u konkretnom slučaju se radi o slijedećem. Kako bi izbjegao odgovornost u tužbi svog bivšeg zaposlenika kojeg je NEOSNOVANO I LAŽNO OPTUŽIO ZA KRAĐU, Radovan Smokvina je uporno odbijao pozive za ročišta Općinskog suda u Rijeci, tako da je predmetna sutkinja naložila policijsko privođenje, a i tom je privođenju taj tobožnji veliki borac za funkcioniranje pravosuđa vješto izbjegavao! Kada su ga napokon uspjeli pronaći policajci su mu pozivajući se na uporno izbjegavanje pojavljivanja na ročištu, ali i policijskog privođenja, uzeli osobnu iskaznicu uz napomenu da istu može dobiti odazivom i dolaskom na zakazano ročište, ali znajući da će ga sud zbog nebobitnog optuživanja nevinog čovjeka osuditi, „pravoljubljivi“ Radovan Smokvina se nije pojavio na ročištu gdje je tada mogao uzeti svoju osobnu iskaznicu. Nije se pojavio ni tada ni nikada kasnije, a sutkinja ga je osudila za klevetu. Ta presuda nije nikada postala pravomoćna, jer ju je Županijski sud morao poništiti zbog zastare, koja je nastala upravo zbog toga jer je veliki lažov i lažni borac za pravnu državu izbjegao odgovarati za lažnu optužbu. Toliko o optužbama čovjeka koji spada među one ljude koji su zadnji ovlašeni bacati blato na državu i institucije čije zakone ni sam ne poštuje i čijem je pravosuđu i ruci pravde i sam podlački izbjegao!
Nimalo smiješni vic Radovana Smokvine i njegovo držte lopova!
maramica sa dva lica
Radovan Smokvina lopov od zanata,
09-03-2008 15:53
Hrvoje Šarinić i Radovan Smokvina odustali od spora
ZAGREB - Potpuno neočekivano završio je sudski postupak koji je bivši premijer RH, Hrvoje Šarinić, zbog riječi izgovorenih 2005. godine, pokrenuo protiv iseljenika Radovana Smokvine. Naime, na zagrebački Općinski sud stigao je podnesak u kojem stoji da Šarinić povlači tužbu. Sve je potkrijepljeno i ručno pisanim sporazumom kojim su Šarinić i Smokvina potpisali "obustavu rata". “Nisam imao nikakvu namjeru vrijeđati Šarinića. Ako je on moje riječi tako shvatio, ja mu se ispričavam”, napisao je Smokvina u sporazumu koji su sastavili u Samoboru gdje Šarinić živi posljednjih godina. U ostatku dogovora, saznajemo, Smokvina je obećao kako će obustaviti svoj parnični postupak na građanskom sudu gdje je zahtijevao da mu se vrati novac koji je početkom devedesetih godina donirao Hrvatskoj za obranu. Riječ je o protuvrijednosti od 190.000 kuna, koje je, tvrdio je Smokvina, Šarinić zloupotrijebio. Našem listu iseljenik je nakon jednog ročišta rekao da je bivši premijer "drskošću i kriminalnom energijom pokrao iseljenike te sada uživa u njihovom novcu", napominjući da je od dijela novca Ferdinand Jukić kupio Badel. Nakon tih je riječi Šarinić pokrenuo tužbu zbog klevete. Sud su ovih dana izvijestili i da nitko od njih više nema nikakvih potraživanja.
I sada neko ne prizna da Radovan Smokvina nije maramica sa dva lica koja je vičući držite lopova krivicu sa sebe pokušao prebaciti na drugoga!
Smokvinin autogol
ante, :: 10-03-2008 16:09
Nekad se događaju i ovakve stvari pa novinar naleti na mućak kao što se u ovom slučaju dogodilo s ovim Smokvinom. Ono što mene čudi je da je taj čovjek iseljenik a predsjednik hrvatske stranke. Još mi je zanimljivija ono što sam o tom čovjeku našao na internetu, iz čega se da zaključiti da je Smokvina jedan od onih koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu, pa su u strahu od kazne zbrisali u Švicarsku. Kada su vidjeli da pravna država u Hrvata ne funkcionira, onda je i Smokvina počeo lov u mutnome, a iz dostupnih informacija na internetu jasno se može zaključiti da Smokvina laže i maže kako mu paše o čemu govori i njegova glupa izmišljotina o tome da mu je oduzeta osobna iskaznica. Još nešto je čudno, a to je da Smokvina nigdje ne spominje sporove koje je izgibio na našim i međunarodnom sudu, a sada dolazi i ovo odustajanje od svojih optužbi i tvrdnje da je on osoobno poklonio novac za obranu Hrvatske. Sve u svemu Smokvinina priča smrdi od početka do kraja!
7 Kukavičje jaje
Stjepan Tot, :: 10-03-2008 18:49
Ne želim se baviti osobom Radovana Smokvine, jer znam da Smokvina ne zavrijeđuje ni djelić pažnje koju mu je poklonio Narodni list. Naravno mogao bi demantirati i izrazito opravdanu sumnju u vjerodostojnost Smokvininih poriva za borbu za pravnu državu, ali u to prepuštam samome Smokvini i njegovom javnom dokazivanju svojih stvarnih namjera i ciljeva! Međutim moram reagirati na neistinu koju je izneo u članku, a odnosi na Smokvininu tvrdnju da je bankovnu dokumentaciju o računima u Vilachu "osobno predao Predsjedniku Mesiću". Ta tvrdnja nije točna, jer je tu dokumentaciju Smokvina dostavio meni sa zamolbom da je na nekom od mojih druženja s predsjednikom Mesićem predam predsjedniku Mesiću što nisam nikada učinio, i kompletna se dokumentacija i dan danas nalazi kod mene. Jedina greška koju sam učinio je da sam nakon osnivanja političke stranke alijanse za pravnu državu organizirao prijem predsjedništva Alijanse u uredu predsjednika Mesića, kojom je prilikom predstavljem program Alijanse. Kažem nažalost, jer se i danas kajem da sam to učinio, i jer su mi od samog početka Smokvina i njegova priča bili sumnjivi i nevjerodostojni, s tim prije što se je Smokvina kretao u društvu nekih osoba o kojima nisam stekao najbolje mišljenje, a i sam Smokvina je na mene djelovao neiskreno i proračunato. Osim toga saznao sam i neke pojedinosti o njegovoj ulozi u procesu privatizacije, te kaznenom postupku u kojem je izbjegavao sudjelovati. Poštujući demokratsko načelo odluke većine i pouzdanost kolega iz Rijeke, prihvatio sam Smokvinu kao nužno zlo u predsjedništvu Alijanse, što će se kasnije pokazati kao pogubnost za sve nas u predsjedništvu Alijanse. Na uporno inzistiranje Smokvine da me upozna s njegovim navodnim sudjelovanjem u doniranju sredstava za kupnju oružja pristao sam da mi preda opsežniju dokumentaciju o računima u Vilachu. Nakon što sam proučio dokumentaciju koju sam dobio od Smokvine i došao do zaključka da mi Smokvinina „donorska“ priča nije vjerodostojna odlučio sam da tu dokumentaciju neću predati Predsjedniku Mesiću, tako da se ista i danas nalazi kod mene, a ne kod predsjednika Mesića. Razlog mog postupanja je jednostavan, negativno mišljenje koje sam tijekom mog druženja sa Radovanom Smokvinom stekao pojačano je mojim utiskom da pričom o tim bankovnim računima Smokvina namjerava izgraditi političku karijeru u Hrvatskoj za čega su mu trebali pošteni i nekorumpirani ljudi, kojima se je kako mi slavonci kažemo prikrpeljio, nebi li se putem istih etablirao u društvo režimskih kritičara, a na ruku mu je išla i činjenica da je baš u to vrijeme djelovala grupa ljudi koji su se bavili idejom osnivanja nove političke stranke, a ta je ideja, nakon godinu dana i realizirana osnivanjem političke stranke pod nazivom Alijansa za pravnu državu. Nažalost predsjedništvo Alijanse prekasno je prepoznalo tko je Radovan Smokvina, a što se je poslije toga dogodilo najbolje govori ovaj komentar o nezakonitoj smjeni na osnivačkoj skupštini legalno izabranog predsjedništva Alijanse i ustoličenju Radovana Smokvine na mjesto novog predsjednika Alijanse: “Politička stranka Alijansa za pravnu državu također je preko noći promijenila svoga predsjednika kojega je instalirao Ured za upravu vlade Republike Hrvatske, jer je anonimna skupina oko novog „predsjednika“ te stranke oportunistička i ulizivačka prema vladi, a državnim udarom smijenjeni predsjednik Alijanse za pravnu državu imao je demokratski oporbeni stav prema vladi, te je postao u „demokraciji“ Republike Hrvatske politički nepodoban. To je ono što se događa iza kulisa ustavom deklariranog višestranačkog sustav Republike Hrvatske.“ Kako je u tom igrokazu sudjelovao i Antun Palarić bilo je jasno da je sve izrežirano s ciljem gašenja političke opcije koju Ivo Sanader nije uspio staviti i držati pod svoju kontrolu, a od Radovana Smokvine kao što se je pokazalo ne prijeti nikakva opasnost. Danas je stranka Alijansa ostala bez 90% svojih članova i samo samo je puki instrument u rukama Radovana Smokvine koji se čak ni ne usudi javno predstaviti kao predsjednik te stranke! Naime siguran sam da je Smokvina smatrao da će mu položaj predsjednika Alijanse pomoći u sporu protiv Hrvoja Šarinića, te je stoga i inscenirao puć u stranki, nakon čega je stranka ostala i bez članstva, i onih ljudi koji su stranci dali prepoznatljivost i snagu u javnosti. Mislim da ova činjenica baca i posebno svjetlo na „nagodbu“ Radovana Smokvine i Hrvoja Šarinića, jer se je zamisao Radovana Smokvine da na plećima drugih izgradi političku karijeru naprosto rasplinio kao mjehur od sapunice, a sve što nakon toga slijedi su puste priče i naklapanja čovjeka koji ima čudne zamisli o Domovini za koju se bori na način da se iz nje iseli i titulira iseljenikom!
Stjepan Tot, Slatina
8 kukavičje jaje
Zubar iz Rijeke, :: 11-03-2008 18:31
E moj Radovane puno publikacije i tvoje sranje ode ode u vlastite mudante! Još samo da se je Smokvina pohvalio da je i dopredsjednik udruge Jurist Protecta, a udruga je čisti mučak bez članstva, ali lijepo i zvučno ime, pa bi neko pomislio da se radi o nečemu što valja! Inače za one koji o tom šarlatanu Smokvini hoće saznati više neka na google utipkaju ukok radovan smokvina, ili hukok radovan smokvina, ili radovan smokvina i zlatko zeljko i da vidiš istine o tom paru. inače ovaj zadnji zeljko je iz zmijavaca
Evo malo o njemu s interneta:
Hej, Ognjistar, da si upitao nas iz Svicarske, odmah bi ti mogli reci tko je taj gospodin. Njega je u Svicarsku na neko predavanje doveo Radovan Smokvina, a taj je jedan od kolovodja pljuvanja po Hrvatskoj i Ognjistarima. Na demoNkratskom poratalu croatia.ch cesto mozes citati clanke potpisane s "Juris protecta" cije je clan i Radovan Smokvina, jedan od prvih tajkuna i pljackasa hrvatske imovine. Lazima, podmetanjima i prijevarama domogao se poduzeca Automotor u Rijeci. O tom slucaju mozes citati HOUS forumu.
I onda Latin dovede covjeka koji ce napadati Tudjmana radi privatizacije dok istovremeno usko suradjuje s covjekom koji se na takvoj privatizaciji prvi obogatio.
Sljam ljudski!
9 nesuđeni gradonačelnik
zagi, :: 11-03-2008 18:49
Radovan Smokvina i Zlatko Zeljko su nerazdvojni par muljatora. Zlatko Zeljko iza sebe ima neuspješnu karijeru njemačkog gastarbajtera, a zadnja fora mu je bila kandidatura za zagrebačkog gradonačelnika. Njegov mentor i pajdaš je upravo faca o kojoj se ovdje govori Radovan Smokvina.
Žrtva Radovana Smokvine
Žrtva Radovana Smokvine, :: 09-03-2008 10:50
NARODNI LIST JE NASJEO PRIČI NEPOŠTENOG ČOVJEKA KOJI SE GODINAMA NEUSPJEŠNO OKUŠAVA UBACITI U POLITIKU. PITAM NOVINARA I UREDNIKA NARODNOG LISTA ZAŠTO SU PREŠUTJELI DA JE RADOVAN SMOKVINA PREDSJEDNIK POLITIČKE STRANKE KOJA JE S NJIM KAO KANDIDATOM SUDJELOVALA NA IZBORIMA?!!
EVO MALO ISTINE O PADOVANU SMOKVINI.
Ambra11 7.08.2004., 15:05
"Radovan Smokvina jedan je od glavnih pokretaca tuzbi protiv HKZ. Tip rado pljuje po Hrvatima i Hrvatskoj, glavni je napadac na Tudjmana i HDZ. Kritikom tajkuna zadobio je svojevremeno i moju simpatiju, samo sto tada nisam znao da je i on jedan od njih. Za svoje napade na tadasnju vlast, Smokvina je koristio Drustvene obavijesti HKZ, koje su trebale posluziti i za predizbornu borbu crvenih da dodju na vlast, znaci upravo 1999. godine kada su na Saboru smijenjeni i kada su clanovi izabrali nove ljude, jer im je tih politikanata bio pun nos. To im crveni nece nikada zaboraviti niti oprostiti i od tuda stalni napadi na Hrvatsku kulturnu zajednicu.
Hrvatima u Svicarskoj manje je poznato da je Smokvina unistio poduzece Automotor u Rijeci. O tome su pisale hrvatske novine u vise navrata. V.d. direktor Automotora Ivica Cavar izjavio je za Arenu slijedece:
"Smokvina je Automotorom poceo vladati potkraj 1993. godine. Poduzece je tu godinu zavrsilo sa 800 tisuca kuna gubitka, a 1994. godinu sa 1,2 miliona kuna gubitka. U prvoj godini vladavine Smokvine i Perhata "ostvarilo" je 2,4 milijuna kuna gubitka! Zaposleni su otpusteni, poslovni prostori zatvoreni, a Automotor je poceo uvoziti i prodavati robu kakvu nikada nisu imalu u svojim policama. Naime, pod izlikom dokapitalizacije, Smokvina je iz inozemstva od desetak dobavljaca, od kojih mnogi imaju samo adresu ili postanski pretinac na postama diljem Europe, poceo uvoziti televizore, perilice za rublje, zahodske skoljke i druge sanitarije. Prema fakturama koje je novi Nadzorni odbor pronasao, uvozili su valjda najskuplju robu koja se mogla naci u Europi, obicne zahodske skoljke placane su kao da su od zlata.... Temeljem tih uvoznih poslova .... Automotor se zaduzio za oko pet milijuna kuna. I sada dolazimo do glavnog iznenadjenja. Kao jedini vjerovnik pojavljuje se Radovan Smokvina, odnosno, odnosno predstavljao se kao zastupnik desetak inodobavljaca, tako da dugovanja raznim tvrtkama od Automotora potrazuje Radovan Smokvina. Trenutno Automotor duguje 1.439.428 maraka! A nedavno smo otkrili najvecu prijevaru - Smokvina, koji se predstavljao vecinskim vlasnikom, posjeduje samo 22 posto dionica tvrtke".Uz pomoc Fonda za privatizaciju mali su dionicari uspijeli preuzeti kontrolu nad poduzecem od tajkuna i tajkunskog nacina poslovanja Radovana Smokvine. Rat sa Smokvinom nije time bio zavrsen, jer se on nije htio odreci imovine koju je oteo malim dionicarima. Temeljem dugovanja firme njemu kao jedinom vjerovniku, Smokvina je upisao zalozno pravo na nekretnine firme, poslovni prostor, zemljiste od 43 tisuce cetvornih metara i jedan veliki stan u Rijeci. - tako pise Arena!
Nakon ovoga postaje jasnije i zasto se Smokvina pretvorio u najzesceg protivnika HDZa i Tudjmana! Fond za privatizaciju stao mu je na papak i pomogao malim dionicarima, a ne njemu, iako je tada jos bio clan HDZa.
Na croatia.ch forumu Pravas je pisao slijedece: "Pasalic, Aralica, Sarinic, Beljo optuzeni su za pronevjeru iseljenickog novca koji se slao za obranu domovine i za to se nalaze na sudu a nadam se da ce ih i osuditi!"Nije napisao da je te ljude tuzio Radovan Smokvina, koji nije vlasnik novca o kojem govori, nego je to novac Hrvata u Svicarskoj koje je sakupljao HDZ za oruzje, a Smokvina ga je trebao samo dalje predati. Umjesto toga uplatio ga je na konto u Austriji i danas ga bezobrazno trazi natrag kao da je njegov.Radovan Smokvina je do nedavno sjedio u upravnom odboru croatia.ch u funkciji blagajnika!!!
Tamo navodno vise nije, ali je zato jos uvijek u upravnim tijelima slijedecih udruga:
HID - Hrvatsko inzinjersko drustvo
HHF - Hrvatski humanitarni forum
HKK - Hrvatsko kulturno drustvo (kojeg su ljudi prozvali Ku Klux Klan, na osnovu njemacke kratice imena drustva KKK-Kroatischer Kultur Klub).
U tim udrugama sjede svi ljudi koji su tuzili Hrvatsku kulturnu zajednicu. "
null
4 Radovan Smokvina, pravosudni bjegunac!
Auto Rad, :: 09-03-2008 13:25
Slatko sam se nasmijao nasjedanju Narodnog lista na priču u kojoj izvjesni Radovan Smokvina govori o nestalim novcima dijaspore i stanju u pravosuđu. Smokvina se je tada kao i danas predstavlja kao hrvatski iseljenik u Švicarskoj, koji je donirao novac za nabavku oružje za obranu Hrvatske, i koji je potom tužio RH, nebi li se u javnosti predstavio kao prevareni donator. Radovan Smokvina je šarlatan i prevarant koji je ovom tužbom htjeo napraviti ime u politiki, ali je zbog vlastitog putra na glavi raskrinkan. Tog sam gospodina upoznao u doba kada je grozničavo tražio mogućnost da se spasi o sudske tužbe za klevetu i lažne optužbu za krađu, a to je mislio da će najbolje uspjeti ako se uvuče u društvo režimskih kritičara pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i boraca za pravnu državu. Nakon niza neuspješnih pokušaja, na kraju je uspio oko sebe okupiti desetak marginalnih poslušnika i proglasiti za predsjednika neke još marginalnije političke stranke o kojoj u gornjem članku nema ni spomena, što je veoma čudno jer je na prošlim izborima u 8 i 11 izbornoj jedinici Radovan Smokvina bio nositelj i prvi na listi te političke stranke koja je subjelovala na izborima. U gornjem članku taj „veliki pljuvač po hrvatskom pravosuđu“ spominje citiram:“ Događaju se vrlo čudne stvari kao npr. da mi sudovi i policija oduzimaju osobnu iskaznicu kao neku vrstu zastrašivanja.“ Jedan od specijaliteta Radovana Smokvine je korištenje lažima u kojima činjenice dovodi u lažne konteste, te istinu prikazuje u krivom svjetlu a u konkretnom slučaju se radi o slijedećem. Kako bi izbjegao odgovornost u tužbi svog bivšeg zaposlenika kojeg je NEOSNOVANO I LAŽNO OPTUŽIO ZA KRAĐU, Radovan Smokvina je uporno odbijao pozive za ročišta Općinskog suda u Rijeci, tako da je predmetna sutkinja naložila policijsko privođenje, a i tom je privođenju taj tobožnji veliki borac za funkcioniranje pravosuđa vješto izbjegavao! Kada su ga napokon uspjeli pronaći policajci su mu pozivajući se na uporno izbjegavanje pojavljivanja na ročištu, ali i policijskog privođenja, uzeli osobnu iskaznicu uz napomenu da istu može dobiti odazivom i dolaskom na zakazano ročište, ali znajući da će ga sud zbog nebobitnog optuživanja nevinog čovjeka osuditi, „pravoljubljivi“ Radovan Smokvina se nije pojavio na ročištu gdje je tada mogao uzeti svoju osobnu iskaznicu. Nije se pojavio ni tada ni nikada kasnije, a sutkinja ga je osudila za klevetu. Ta presuda nije nikada postala pravomoćna, jer ju je Županijski sud morao poništiti zbog zastare, koja je nastala upravo zbog toga jer je veliki lažov i lažni borac za pravnu državu izbjegao odgovarati za lažnu optužbu. Toliko o optužbama čovjeka koji spada među one ljude koji su zadnji ovlašeni bacati blato na državu i institucije čije zakone ni sam ne poštuje i čijem je pravosuđu i ruci pravde i sam podlački izbjegao!
Nimalo smiješni vic Radovana Smokvine i njegovo držte lopova!
5 maramica sa dva lica
Radovan Smokvina lopov od zana, :: 09-03-2008 15:53
25.2.2008
Hrvoje Šarinić i Radovan Smokvina odustali od spora
ZAGREB - Potpuno neočekivano završio je sudski postupak koji je bivši premijer RH, Hrvoje Šarinić, zbog riječi izgovorenih 2005. godine, pokrenuo protiv iseljenika Radovana Smokvine. Naime, na zagrebački Općinski sud stigao je podnesak u kojem stoji da Šarinić povlači tužbu. Sve je potkrijepljeno i ručno pisanim sporazumom kojim su Šarinić i Smokvina potpisali "obustavu rata". “Nisam imao nikakvu namjeru vrijeđati Šarinića. Ako je on moje riječi tako shvatio, ja mu se ispričavam”, napisao je Smokvina u sporazumu koji su sastavili u Samoboru gdje Šarinić živi posljednjih godina. U ostatku dogovora, saznajemo, Smokvina je obećao kako će obustaviti svoj parnični postupak na građanskom sudu gdje je zahtijevao da mu se vrati novac koji je početkom devedesetih godina donirao Hrvatskoj za obranu. Riječ je o protuvrijednosti od 190.000 kuna, koje je, tvrdio je Smokvina, Šarinić zloupotrijebio. Našem listu iseljenik je nakon jednog ročišta rekao da je bivši premijer "drskošću i kriminalnom energijom pokrao iseljenike te sada uživa u njihovom novcu", napominjući da je od dijela novca Ferdinand Jukić kupio Badel. Nakon tih je riječi Šarinić pokrenuo tužbu zbog klevete. Sud su ovih dana izvijestili i da nitko od njih više nema nikakvih potraživanja.
I sada neko ne prizna da Radovan Smokvina nije maramica sa dva lica koja je vičući držite lopova krivicu sa sebe pokušao prebaciti na drugoga!
6 Smokvinin autogol
ante, :: 10-03-2008 16:09
Nekad se događaju i ovakve stvari pa novinar naleti na mućak kao što se u ovom slučaju dogodilo s ovim Smokvinom. Ono što mene čudi je da je taj čovjek iseljenik a predsjednik hrvatske stranke. Još mi je zanimljivija ono što sam o tom čovjeku našao na internetu, iz čega se da zaključiti da je Smokvina jedan od onih koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu, pa su u strahu od kazne zbrisali u Švicarsku. Kada su vidjeli da pravna država u Hrvata ne funkcionira, onda je i Smokvina počeo lov u mutnome, a iz dostupnih informacija na internetu jasno se može zaključiti da Smokvina laže i maže kako mu paše o čemu govori i njegova glupa izmišljotina o tome da mu je oduzeta osobna iskaznica. Još nešto je čudno, a to je da Smokvina nigdje ne spominje sporove koje je izgibio na našim i međunarodnom sudu, a sada dolazi i ovo odustajanje od svojih optužbi i tvrdnje da je on osoobno poklonio novac za obranu Hrvatske. Sve u svemu Smokvinina priča smrdi od početka do kraja!
EVO I JEDNOG ODGOVORA KOJEG JE 45 LINES ZATAJIO, ŠTO DOKAZUJE DA 45 LINES LAŽE IZ INTERESA
Kukavičje jaje
Stjepan Tot, :: 10-03-2008 18:49
Ne želim se baviti osobom Radovana Smokvine, jer znam da Smokvina ne zavrijeđuje ni djelić pažnje koju mu je poklonio Narodni list. Naravno mogao bi demantirati i izrazito opravdanu sumnju u vjerodostojnost Smokvininih poriva za borbu za pravnu državu, ali u to prepuštam samome Smokvini i njegovom javnom dokazivanju svojih stvarnih namjera i ciljeva! Međutim moram reagirati na neistinu koju je izneo u članku, a odnosi na Smokvininu tvrdnju da je bankovnu dokumentaciju o računima u Vilachu "osobno predao Predsjedniku Mesiću". Ta tvrdnja nije točna, jer je tu dokumentaciju Smokvina dostavio meni sa zamolbom da je na nekom od mojih druženja s predsjednikom Mesićem predam predsjedniku Mesiću što nisam nikada učinio, i kompletna se dokumentacija i dan danas nalazi kod mene. Jedina greška koju sam učinio je da sam nakon osnivanja političke stranke alijanse za pravnu državu organizirao prijem predsjedništva Alijanse u uredu predsjednika Mesića, kojom je prilikom predstavljem program Alijanse. Kažem nažalost, jer se i danas kajem da sam to učinio, i jer su mi od samog početka Smokvina i njegova priča bili sumnjivi i nevjerodostojni, s tim prije što se je Smokvina kretao u društvu nekih osoba o kojima nisam stekao najbolje mišljenje, a i sam Smokvina je na mene djelovao neiskreno i proračunato. Osim toga saznao sam i neke pojedinosti o njegovoj ulozi u procesu privatizacije, te kaznenom postupku u kojem je izbjegavao sudjelovati. Poštujući demokratsko načelo odluke većine i pouzdanost kolega iz Rijeke, prihvatio sam Smokvinu kao nužno zlo u predsjedništvu Alijanse, što će se kasnije pokazati kao pogubnost za sve nas u predsjedništvu Alijanse. Na uporno inzistiranje Smokvine da me upozna s njegovim navodnim sudjelovanjem u doniranju sredstava za kupnju oružja pristao sam da mi preda opsežniju dokumentaciju o računima u Vilachu. Nakon što sam proučio dokumentaciju koju sam dobio od Smokvine i došao do zaključka da mi Smokvinina „donorska“ priča nije vjerodostojna odlučio sam da tu dokumentaciju neću predati Predsjedniku Mesiću, tako da se ista i danas nalazi kod mene, a ne kod predsjednika Mesića. Razlog mog postupanja je jednostavan, negativno mišljenje koje sam tijekom mog druženja sa Radovanom Smokvinom stekao pojačano je mojim utiskom da pričom o tim bankovnim računima Smokvina namjerava izgraditi političku karijeru u Hrvatskoj za čega su mu trebali pošteni i nekorumpirani ljudi, kojima se je kako mi slavonci kažemo prikrpeljio, nebi li se putem istih etablirao u društvo režimskih kritičara, a na ruku mu je išla i činjenica da je baš u to vrijeme djelovala grupa ljudi koji su se bavili idejom osnivanja nove političke stranke, a ta je ideja, nakon godinu dana i realizirana osnivanjem političke stranke pod nazivom Alijansa za pravnu državu. Nažalost predsjedništvo Alijanse prekasno je prepoznalo tko je Radovan Smokvina, a što se je poslije toga dogodilo najbolje govori ovaj komentar o nezakonitoj smjeni na osnivačkoj skupštini legalno izabranog predsjedništva Alijanse i ustoličenju Radovana Smokvine na mjesto novog predsjednika Alijanse: “Politička stranka Alijansa za pravnu državu također je preko noći promijenila svoga predsjednika kojega je instalirao Ured za upravu vlade Republike Hrvatske, jer je anonimna skupina oko novog „predsjednika“ te stranke oportunistička i ulizivačka prema vladi, a državnim udarom smijenjeni predsjednik Alijanse za pravnu državu imao je demokratski oporbeni stav prema vladi, te je postao u „demokraciji“ Republike Hrvatske politički nepodoban. To je ono što se događa iza kulisa ustavom deklariranog višestranačkog sustav Republike Hrvatske.“ Kako je u tom igrokazu sudjelovao i Antun Palarić bilo je jasno da je sve izrežirano s ciljem gašenja političke opcije koju Ivo Sanader nije uspio staviti i držati pod svoju kontrolu, a od Radovana Smokvine kao što se je pokazalo ne prijeti nikakva opasnost. Danas je stranka Alijansa ostala bez 90% svojih članova i samo samo je puki instrument u rukama Radovana Smokvine koji se čak ni ne usudi javno predstaviti kao predsjednik te stranke! Naime siguran sam da je Smokvina smatrao da će mu položaj predsjednika Alijanse pomoći u sporu protiv Hrvoja Šarinića, te je stoga i inscenirao puć u stranki, nakon čega je stranka ostala i bez članstva, i onih ljudi koji su stranci dali prepoznatljivost i snagu u javnosti. Mislim da ova činjenica baca i posebno svjetlo na „nagodbu“ Radovana Smokvine i Hrvoja Šarinića, jer se je zamisao Radovana Smokvine da na plećima drugih izgradi političku karijeru naprosto rasplinio kao mjehur od sapunice, a sve što nakon toga slijedi su puste priče i naklapanja čovjeka koji ima čudne zamisli o Domovini za koju se bori na način da se iz nje iseli i titulira iseljenikom!
Stjepan Tot, Slatina
kukavičje jaje
Zubar iz Rijeke, :: 11-03-2008 18:31
E moj Radovane puno publikacije i tvoje sranje ode ode u vlastite mudante! Još samo da se je Smokvina pohvalio da je i dopredsjednik udruge Jurist Protecta, a udruga je čisti mučak bez članstva, ali lijepo i zvučno ime, pa bi neko pomislio da se radi o nečemu što valja! Inače za one koji o tom šarlatanu Smokvini hoće saznati više neka na google utipkaju ukok radovan smokvina, ili hukok radovan smokvina, ili radovan smokvina i zlatko zeljko i da vidiš istine o tom paru. inače ovaj zadnji zeljko je iz zmijavaca
Evo malo o njemu s interneta:
Hej, Ognjistar, da si upitao nas iz Svicarske, odmah bi ti mogli reci tko je taj gospodin. Njega je u Svicarsku na neko predavanje doveo Radovan Smokvina, a taj je jedan od kolovodja pljuvanja po Hrvatskoj i Ognjistarima. Na demoNkratskom poratalu croatia.ch cesto mozes citati clanke potpisane s "Juris protecta" cije je clan i Radovan Smokvina, jedan od prvih tajkuna i pljackasa hrvatske imovine. Lazima, podmetanjima i prijevarama domogao se poduzeca Automotor u Rijeci. O tom slucaju mozes citati HOUS forumu.
I onda Latin dovede covjeka koji ce napadati Tudjmana radi privatizacije dok istovremeno usko suradjuje s covjekom koji se na takvoj privatizaciji prvi obogatio.
Sljam ljudski!
nesuđeni gradonačelnik
zagi, :: 11-03-2008 18:49
Radovan Smokvina i Zlatko Zeljko su nerazdvojni par muljatora. Zlatko Zeljko iza sebe ima neuspješnu karijeru njemačkog gastarbajtera, a zadnja fora mu je bila kandidatura za zagrebačkog gradonačelnika. Njegov mentor i pajdaš je upravo faca o kojoj se ovdje govori Radovan Smokvina.

Tko je glasao

Totovi klonovi se

Totovi klonovi se isckrcavaju na Pollitiki!

Stjepan Tot je svojedobno bio redoviti komentator na portalu Sutra.hr, pa kad je tamo završio karijeru prenio svoju "projekcijsku" bojišnicu na Pollitiku.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

dok si bio na odmoru po

dok si bio na odmoru po Lijepoj našoj, našao sam nešto iz tvoje 'domene'... :) (van teme je, Mucke će zažmirit, možda ti padne ideja za dnevnik... :)

UDBAŠI SU SVUDA OKO NAS
Saša Ljubičić, 01.08.2008 (Slobodna)

Anić/Goldstein : Lustracija – politički postupak kojim se u postkomunističkim zemljama iz javnih službi i političkog života isključuju predstavnici stare vlasti

Godan je bio onaj Smojin špijun u Velome mistu. Država jedna, druga, treća, mijenjaju se režimi i bandire, a žbir uvijek isti – u službi brkatog cara, mladoga kralja i mrkog poglavnika. Još je jedan veliki pisac na isti način vidio agente: sjećate se da je Raosova Matana, kamo god u šverc krenuo, progonila ista Dektiva.
Ako je kurvanje najstariji zanat na svijetu, onda je špijuniranje nastalo odmah iza njega. Velim zanat, jer se često prenosi s oca na sina, pa se tako špijunčić kojeg brižni tata uvodi u posao ne razlikuje puno od, recimo, postolara koji tek uči mijenjati potpetice i lijepiti đon.
Čudno je to s tim obavještajnim službama. Eto, ja sam se kao klinac divio Jamesu Bondu i njegovim mačkicama, a na sam spomen Udbe uvlačio bi se ispod pokrivača i stiskao koljena da ne pustim u gaće od straha. Možda je to zbog onog njihovog seljačkog looka : na filmu su uvijek bili odjeveni u jakne od skaja ili u isfucane sive balonere, a Kovačeve 'Lisice' i Moorove 'Samo za tvoje oči', razdvajali su svjetovi.
Vještice i anđeli
A, onda se 1991 raspala Jugoslavija, i svi smo postali Zapad. S Jugom je u rashod trebala otići i Udba iliti Uprava državne bezbjednosti, no moj strah nekim čudom nije nestao. Uvrtio sirota u glavu da u tom SIS, HIS, VOI, POI… paranoji, drma sve stari kadar koji poput Broja 1 iz Alana Forda lista notes i podsjeća danas ugledne dužnosnike, a nekoć društveno-političke radnike, na grijehe iz prošlosti. Već sam htio potražiti i pomoć psihijatra, a onda su me razuvjerili da ne umišljam, da sam odrastao, pa se kao takav trebam suočiti sa surovom realnošću i prestati piškiti u krevet.
To više, u Hrvatskoj bi tu i tamo netko spomenuo lustraciju, no, što bi prosječnom čovi kroz jedno klempavo uho ušlo, kroz drugo je izišlo van. Dapače, govorilo se da bi lustracija ovdje i sada bila poput lova na vještice, misleći valjda da vještice više ne postoje i da su umjesto metle dobile anđeoska krila. Bolje informirani pričali su o navodnom velikom dogovoru u svitanje hrvatske države : udbaši lijepo sjeli s emigrantima i klerom, nasjeckali slanine i luka, pa se uz mezu i misno vino dogovorili : mi nećemo odati tko je od vas prokazivao svoje prijatelje, kolege i braću, tko ih je tjerao na metu, u smrt, a vi ćete fino nas ostaviti da radimo ono što najbolje znamo, a ni jedna vlast bez toga ne može. I tako, vele ti kovači urota koji ,kao sve znaju, govno je ostalo govno, bez obzira na to kojom se kanalizacijom spuštalo u more, a ovi što su se dogovorili zapjevali 'Rajsku djevu' i 'Po šumama i gorama', pa nastavili dalje istom stazom.
I tako, godine plaze jedna za drugom, vuku se lijeno, a nikoga da odgovara za 69 ubijenih hrvatskih emigranata. Nijemci nešto tamo sude, pa naši ovdje nešto ne surađuju, pa se Švabe kao ljute da nas nije puno za to ni briga; a vidim, br’te, da i nije.., zločin pokrila crna zemlja, pa tako, vele vrhovnici, neka i ostane.
Dozvola
Bio je ono Bush u Hamburger Cityju dao svojim agentima licence to kill. Pucaš lijepo u svakoga tko ti pogleda ženu u minjaku, oduzme ti prednost na Petoj aveniji, potom dođu mrtvozornici, pokriju žrtvu bijelom plahtom, a ubojica zapali marlboro. E, a kad je Tito bio svojima podijelio te dozvole, Bush se nije bio ni rodio : pucali su udbaši & jataci, ne kažem ja, i u neke poput Maksa Luburića koji je zaslužio dva puta biti strijeljan, ali i u nedužan svijet – u žene, u djecu, koje su možda živjele s teroristima opasnima po komunistički režim, ali to je bio sav njihov krimen. Glavno da smo mi đačkim domovima nadjenuli ime Bruna Bušića, a ni dandanas ne znamo tko ga je došao glave.
Lustracija je bila obred kod starih Rimljana pomoću kojega su se čistili od grijeha. No, starim udbašima ne pada na pamet ispovijedati se javnosti, otkrivati sve one koji su za njih u prvom poluvremenu prisluškivali & uhodili nacionaliste, svećenike, disidente i nezavisne intelektualce, pa onda u drugome slijedili u stopu novinare, članove nevladinih udruga, oporbene prvake s ljevice, Srbe, jugonostalgičare i koga još sve ne. Mala zemlja, a imaš dojam da te stalno sluša neko plastično uho; nikoga da uzme škare pa ga ko Van Gogh otkine i daruje gospođi pod šeširom. Jedini dokaz da su udbaši još tu jesu famozni spiskovi doušnika koje, s vremena na vrijeme, objavi žuti tisak. A onda slijede tužbe, ispravke, demantiji, ljudi se vade da im podmeću, što možda tako i jest; ma, galama neviđena. Nigdje dokaza, nigdje papira, nigdje vještica, a ja budala još vjerujem u njih, makar više ne mokrim u krevetac jer bolje stiskam koljena.

Tko je glasao

dobro, dobro, znamo da si,

dobro, dobro, znamo da si, osim što si dobro informiran, i duhovit, ali ovaj ti baš nije uspio :))

btw. čudi me da se nitko nije ovdje "obrecnuo" na našeg Stipu i njegove megalomanske navade (to da bi on sad malo bio premijer, itd.)...Butković je nešto sitno naznačio u JL u smislu kako se Stipi osladila vlast, Pavičić je malo konkretnije rekao (u mojem prijevodu) daj se, stari, saberi i svhvati da je kraj, itd. Kasapovićka je bila najoštrija (ah, te žene, nekad zbilja mislim da smo pametnije i hrabrije od muškaraca) i jasno i glasno rekla da je to što on trabunja: neprimjereno.

Zbilja, i dandanas se čudim kako je čovjek koji je funkciju predsjednika započeo onim svojim "čuvenim" vicom: kad ga je novinar Le Figaroa pitao koja je razlika između Tuđmana i Miloševića, ovaj je odgovorio (otprilike): ha čujte, nijedan ne može van zemlje: jedan je pod zemljom (F.T.) a drugog ne bi pustili niti u jednu europsku zemlju (S.M). Na zabezeknuti pogled zgroženog novinara Stipe je odgovorio onim svojim tipičnim nekultiviranim kafanskim cerekanjem.

Eto, tek toliko da se podsjetimo kako je to započeo časnu funkciju predsjednika jedne zemlje koja pretendira biti europskom naš vrli Stipe. Hvala bogu da ima godine koje ima, jer da je malo mlađi, ovaj vic od 45lines možda i ne bi bio samo vic..

CC

Tko je glasao

Krasna kombinacija imena...

Krasna kombinacija imena... ''crveni'' + ''plavi'' i po koja prodana(predani) duša! = 'bijeli'!

Stvarno interesantno kako se slažu kao ekipa van sabora!

i onda će netko još i probat pravdati kako nisu SVI ZA-JEDNO u tome svemu........... a to ''JEDNO'' je osobni interes!

(google is my friend.... stvarno mi je bilo zlo vidjevši tko je di po pitanju stranačke linije!.........Hmmmm!, na zapadu se ovo može čak tumačit kao ''ORGANIZIRAN KRIMINAL'' ali to je kod nas tako... kažu neki..... pa pasivno i podržavaju ovo!)

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Hmmmm!, na zapadu se ovo

Hmmmm!, na zapadu se ovo može čak tumačit kao ''ORGANIZIRAN KRIMINAL'' ali to je kod nas tako... kažu neki..... pa pasivno i podržavaju ovo!)
za nadzorne odbore može se reći da svojim neradom prikrivaju kaznena djela. U cestama i nakon što je revizija utvrdila nepravilnosti, NO šuti. Šutnjom štiti počinitelje.
Organizirani kriminal su skupine veće od tri osobe koje su se udružile s namjerom provođenja nezakonitih radnji. USKOK je oformljen s ciljem borbe protiv organiziranog kriminala. Prema aktivnostima USKOK-a mi smo najpoštenija zemlja na svijetu :-)

Tko je glasao

Kada već spominješ naše

Kada već spominješ naše vrijedne borce protiv korupcije.... ja sam osobno pod dojmom kako dosta toga se radi u koordinaciji sa vladarima RH!

Ovo kažem isključivo iz razloga što znam samo za jedan slučaj koji nije nikada niti razmatran, čak sumnjam kako je nestao u arhivi negdje.... i radi se isključivo o političoj korupciji i gospodarskom kriminalu.... i onda nakon kratkog vremena mi se lijepo kaže ...'nemoj se bost sa rogatima'..... i kako sam premalen za neke!!!!

OK.... mogu koliko hoću.... ali neće dokle hoću!!!!!

Tako onda ja svoje nadu ne izražavam u tome kako će USKOK ili bilo tko od ovih sadašnjih nešto učinkovito odraditi, već u to kako će se ova stara garda izmjeniti... a u njihovoj makljaži za lovom.... neće naučiti svoje šegrte kako spada i eto prilike mlađoj generaciji da izmjeni te sadašnju garnituru tatini sinova!.... R-evolucija koja je dugorčna i dugotrajna.... ne balvan revolucija koja donosi bolj i nepravdu.... a ovakve revolucije nama svima je već puna kapa!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

ne generalizirati.

ne generalizirati.

Tko je glasao

da li Smokvina ili ne

da li Smokvina ili ne Smokvina to mi nije bitno - bitno je da novac dijaspore nije završio tamo gdje je trebao!!!!

da li je itko ikad vidio bilo kakvu evidenciju koliko je dijaspora dala i na što je utrošeno????ako se nije smjelo napisati : primio Zagorac za oružje! Petrač oružje i kako li se naši trgovci oružjem sve ne zovu, moglo se izmisliti kodno ime kad se sve i tako kodno zove! ali ne, postoji objašnjenje a to je da je rat nekome brat i braća su tako i postupala!
zašto je najodlikovaniji general bez dana bojišnice u bijegu? zašto bih i jednu jedinu riječ vjerovala Šariniću bez obzira na sudsku presudu kad je poklonio tunel i ceste u Istri pa svoje plaćamo drugom a to je po njemu strateški interes! da li je bio i strateški interes kad je s Karađićem pio i pjevao na pregovorima?
na žalost, s tugom mogu samo zaključit da zbilja nemaju granice, da im nikad nije dosta!!!!
a preživjet će ovaj narod! preživjeli smo svu silu okupacija tuđina pa ćemo i svojih!

Tko je glasao

a preživjet će ovaj narod!

a preživjet će ovaj narod! preživjeli smo svu silu okupacija tuđina pa ćemo i svojih!

P.S. Ad nijansica poslovanja, tebi je poznato da se bitke za čovječnost čovjeka, a naročito duge evropske i lokaalne bitke za čovječnost čovjeka na Balkanu itd. stalno vode pod razumnom pretpostavkom da neprijatelj nikada ne spava. Tebi je poznato da u takvoj borbi vizionari i sposobni, počevši od puberteta pa i prije te od dna do vrha u svakom trenutku misle i vide dalje, da ih ne iznenadi, npr divizije Dnžigis kana. Pa ako si na trenutak zaboravila malo se sjeti toga a dok se ti sjećaš evo malo prigodne pjsme, kako to rade naj Evropljani (Švicarkinja, Francuzi, Njemci ...), i zamisli kao tek brinu ostali vizionari, domaći i strani.

Memoari Karle Del Ponte
http://www.zokster.net/drupal/node/1837
http://www.zokster.net/drupal/node/1850

Kako god nas je rezalo, navék je nekak bilo (Slamnig) http://www.matica.hr/MH_Periodika/vijenac/1999/136/tekstovi/05.htm

Tko je glasao

zlato moje jedino p o j e d

zlato moje jedino p o j e d n o s t a v i !!!!!!!
već sam ti rekla da se švercam s radnog mjesta!!!!!

nikad ni tak bilo da ni nekak bilo niti nigda ne bu da le nekak ne bu!

na galgah se bumo - budu njihali ??????

ap iznesi program može i u tvom stilu i odmah glasam za tebe!!!!na neviđeno!!!! bar bi predizborno vrijeme bilo zabavno! voljela bih vidjeti prijevode tvojih govora po EPH, Večernjem, Novi list...

UUUUUU veselja!!!!

a ispravaka netočnih interpretacija !!!! morao biš otvoriti ured za to
i evo novog zapošljavanja!!!!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci