Tagovi

Moral bankara, banaka i novca (1.dio)

Moral bankara, banaka i novca (1. dio)

Kao laik za bankarstvo, ali živo zainteresiran za globalizaciju i mo? „zlatnog teleta“ kao najokrutnijeg osvaja?a u povijesti, polako i uporno slažem sebi svojevrsnu kartoteku zlo?ina koje su inicirali i financirali bankari, banke i novac korišten kao najokrutnije oružje u povijesti ljudskog roda. Pronalazim i odgovore tko su zapravo ti bankari.

Hjalmar Schacht*, nacisti?ki „financijski ?arobnjak“ bio je poznat i promoviran kao ekonomski stru?njak koji je za?udio cijeli svijet brzim rješavanjem teške ekonomske krize i stablizacijom njema?kih financija. To je omogu?ilo nacional-socijalistima preuzeti vlast u Tre?em Reich-u.
Pobjednici i antinacisti znali su, da su njegova „ekonomska ?uda“ bila osnova i glavni temelj nagle i nevi?eno brze njema?ke ekonomske obnove koja je omogu?ila Hitleru brz i relativno jednostavan uspon na stolicu njema?kog Kancelara. Optužili su ga kao „velikog ratnog zlo?inca“ i našao se je na optuženi?koj klupi u Nürnbergu zajedno sa ostalim najvišim nacisti?kim šefovima, ministrima, maršalima i generalima.
Zbog mnogo manjih motiva, zlo?ina i odgovornosti bili su osu?eni mnogi nacisti?ki predvodnici. Naravno, Schacht nije bio optužen kao ostali radi strašnih zlo?ina, unato? neospornoj ?injenici što je njegovo djelovanje na polju ekonomije, bankarstva i financija bilo glavni temelj i osnovna sredstva s kojima je Hitler mogao u?vrstiti svoj režim i poslije naoružati nevi?eno snažnu vojsku.
Na temelju „pravnih na?ela“ uspostavljenih u Nürnbergu, Schacht je trebao biti optužen i osu?en kao najve?i ratni zlo?inac, jer je svojim „stru?nim znanjem“ u?vrstio nacisti?ku Njema?ku, bio je najodgovorniji za sve ono što je po?inila nacisti?ka Njema?ka i za sva zla koja su se dogodila u Drugom svjetskom ratu (IIWW).
Me?utim, dogodilo se ?udo, on je bio oslobo?en, vjerojatno po nalogu onih kojima je i služio.

Upravo ti „kojima je služio“ su osnovni moj interes u ovom neobi?nom slu?aju. No, idemo redom.
Tvrdi se, da nitko drugi osim njega nije znao sve pojedinosti i imao uvjerljive dokaze tko je financirao Hitlera (zlo?inca bez konkurencije), njegovu kampanju i naoružavanje njegove, prije svega, strana?ke vojske pomo?u koje je i došao na vlast, dobrim djelom.
Schacht je spasio sebi život „svojom šutnjom“ o istome!
Govorilo se da je on imao u banci u neutralnoj zemlji (vjerojatno Švicarska) svu dokumentaciju kako su židovski nov?arski magnati i moguli financirali Hitlera, te neoborive dokaze koji su bili još uvjerljiviji od onih koje je opisao Warburg.**
Schachtovi dokazi nisu bili dokazi iz „druge ruke“ koje je on svakako i mogao dobiti obzirom na svoje internacionalne bankarske veze, nego je on bio taj, koji je i suglasnosti i po nalozima „magnata“ izravno sudjelovao u financiranju nacional-socijalizma kao Predsjednik Reichsbanke i kao Hitlerov ministar ekonomije.
U jednom ?asu na procesu u Nürnbergu skoro je izašlo na vidjelo Hitlerovo financiranje a to se nikako nije smjelo dogoditi jer su u to bile uklju?ene sve banke od Londona i Pariza pa do USA. Jedan advokat obrane skrenuo je pažnju na financiranje nacinal-socijalizma po stranim silama, i na dobre, upravo odli?ne, odnose nacisti?ke Njema?ke sa anglo-sasksonskimkapitalizmom. Sud je sprije?io da se o tome raspravlja, jer to nema nikakve veze sa procesom!!??
Dopisnik jednog lista iz Švicarske, nazo?an u dvorani, piše:“Kad je Schacht spomenuo držanje stanovitih sila prema nacional-socijalisti?kom režimu i o pomo?i koju su mu odlu?ili i pružili, sud je zaklju?io da te stvari nemaju nikakve veze sa procesom i da je neprihvatljivo o tome uop?e govoriti.“
Schacht je ?ak pokušao dokazati da je on od po?etka bio guran i savjetovan po predstavnicima stanovitih vanjskih financijskih institucija da podrži i pomaže nacional-socijalisti?ku vladu. Me?utim, sud je odbio njegove izjave.
U drugom djelu svog izvješ?a isti dopisnik nastavlja: „Funk, ministar riznice Reich-a pripremio je jedan iscrpan izvještaj o financiranju Hitlera po kapitalistima, što osvjetljuje zanimljivu pred povijest Tre?eg Reich-a. Uloga financijera je bila velika, ogromna, jer je njihova ekonomska pomo? omogu?ila nacional-socijalizmu do?i na vlast. Zbog toga su bankari i industrijalci odgovorni pred povijesti. Oni zajedno sa Schachtom, Von Papen-om i Hugenburgom pripadaju grupi velikih mo?nika koji su uzdigli do vrhunca mo? nacional-socijalizma i omogu?ili njihov trijumf.“ (Neue Züricher, broj 805 od 8. svibnja 1946.)

Paradoks kojeg je nemogu?e ne vidjeti je slijede?i: Dr. Schacht je bio predstavnik židovskih magnata, gospodarskih i bankarskih.

Današnji veliki i „slobodni“tisak i mediji je tvornica dezinformacija. Treba uzeti sa velikom rezervom one vijesti u kojima se uzdižu stanovite osobe, kojima se pridaje velika važnost i stvara sposobnosti koje ina?e ne postoje. Tako?er, isto tako kad napadaju, blate i ocjenjuju druge osobe u 90% slu?ajeva je vjerojatno obrnuto, tj. – laž!

?itaju?i Shachtove memoare iznena?uje njegova osrednja sposobnost u usporedbi sa onim kakvog su nam prikazali kao vrhunskog ekonomskog i financijskog stru?njaka. Dali su mu nadimak „financijski ?arobnjak“. U stvari, on je bio ispod prosjeka, nije bio izvan serije kako su ga prikazivali. Bio je daleko ispod jednog Sombart-a i Keynes-a (ekonomisti svjetskog glasa).

Autor knjige „El Dinero de Hitler“ s dokazima i uvjerenjem u Schachtovu osrednju sposobnost, postavlja zapravo pitanje, koji su motivi vodili magnate da mu stvore aureolu i da ga postave na tako visoko postolje. Sam Schacht u svojoj naivnosti otkriva pozadinu, jer se je i on bio uvjerio u svoju sposobnost koju su mu drugi pripisivali. One se u?lanio 1908. godine u jednu Berlinsku masonsku ložu, po obiteljskoj tradiciji, jer mu je pradjed (Christian Urlich von Eggers) bio jedan od najzna?ajnijih masona u ono vrijeme. Otac mu je tako?er bio mason. Vjerovao je u humane postulate koje su mu u ložama propovijedali, ali s vremenom je ustanovio da se u mnogim zemljama masoni bave i politikom.
U 1909. godini je pošao u Tursku ali dali su mu u njegovoj loži u Berlinu adresu i jednog apotekara, masona, koji je živio u Solunu. U jednoj trgovini u glavnoj ulici propitivao se za adresu apotekara. Nije prošlo ni deset minuta nakon ulaska u trgovinu koja se napunila sa više desetaka osoba, svi masoni, koji su mu se stavili na raspolaganje u svakom pogledu. „Ovi moji novi prijatelji uputili su me u planove organizacije „Mladi Turci“ ?iji su vo?e bili masoni te da svoje sastanke održavaju u masonskim ložama. Samo tamo su bili sigurni i zašti?eni od špijuna. Njihov je cilj bio rušenje sultanovog apsolutisti?kog režima i uspostava Republike. (o?igledno je Kemal Atatürk, organizator i vo?a „Mladih Turaka“ osim što je bio mason tako?er bio i prikriveni Židov po majci.“ – zaklju?uje Schacht.
Schacht opisuje svoj profesionalni put kroz najzna?ajnije židovske banke, gdje su ga pripremali za budu?e misije zbog njegove arijske rase i pruskog arogantnog izgleda. Stvarali su budu?eg svog vidljivog predstavnika, jer poslije Luterove reforme uvijek je bio latentan antisemitizam u njema?kom narodu.
Politi?ki je djelovao u ljevi?arskim krugovima koji su bili predvo?eni židovskim njema?kim bankarima. Na dan 22. prosinca 1923. bio je imenovan predsjednikom Reischs Banke. To imenovanje trebali su potvrditi savjetnici iste. Od 40 savjetnika Reisch Banke, 37 su glasovali protiv Schachta, no on je unato? toga bio potvr?en za predsjednika banke!!?? On to tuma?i na slijede?i na?in: „Nakon razgovora s prvim predsjednikom Republike Ebert-om koji je bio socijalista i mason, kao i Schacht (po zanimanju bivši obu?ar) rastuma?eno mu je da su njega izabrali zbog njegove ljevi?arske orijentacije, ispred profesionalnog kandidata.“ – Schacht memoari, str. 206.
Dakle, može se zaklju?iti, da su masoni, bankari i magnati svjesno pripremali Schachtovu financijsku i ekonomsku karijeru, da ga iskoriste za svoje planove. Stvorili su mu aureolu i ovjen?ali ga slavom vrhunskog stru?njaka. U slu?aju potrebe, on je pripremljen da snosi odgovornost – «jer on je bio jedini vidljivi autor obnove njema?ke ekonomije i financija s ?ime je omogu?io Hitleru stvaranje Wermacht-a»; - dok bi oni ostali u pozadini iza neprozirnih zastora «visokih financija» u Wall Street-u, City-u u Londonu i Amsterdamu. Ipak, unato? svog mediokriteta Schacht je sigurno uvidio tijekom vremena, da se i masoni me?usobno eliminiraju ili ostavljaju «na cjedilu» kada to viši interesi zahtijevaju. To mu je dalo povoda da pohrani svu dokumentaciju o svim transferima iz Wall Street-a na razne europske židovske banke u Amsterdamu, Njema?koj i Italiji. ?ekove je preuzimao izme?u ostalih visokih nacional-socijalisti?kih dužnosnika, (?ija imena spominje i Warburg) i sam Herman Göring.
Kako smo vidjeli, ovaj Schachtov oprez mu je spasio život u Nürnbergu.
Da je proces vo?en po jednom neutralnom me?unarodnom sudu, umjesto ili uz Hitlerove generale i ministre, na vješalima bi visjela i velika grupa financijskih magnata, jer su oni bili pravi i najve?i ratni zlo?inci!
No, tada bi suci u Nürnbergu morali suditi sami sebe ili svoje najbliže suradnike.
Postoji neosporno jedna neobi?na ?injenica o Hitlerovom antisemitizmu – on je prvenstveno bio uperen protiv siromašnijih židovskih masa koje su došle iz Isto?ne Europe, prvenstveno iz Poljske i Rusije. U Njema?koj su najbogatiji Židovi, profesori, fizi?ari, matemati?ari, filozofi i ostali uglavnom napustili Njema?ku mnogo prije nego su zapo?eli progoni. Jesu li Cionisti stvarno trebali žrtve svoje vlastite sirotinje? Nije mogu?e u to vjerovati, ali do dana današnjega cijeli svijet ucjenjuju upravo tim žrtvama.
Jedan Rotschild, iz Be?ke obitelji živio je nesmetano u Francuskoj i nakon Njema?ke okupacije. Mogao je i prelazio je bez ikakvih smetnji francusko-španjolsku granicu. Sa francuske strane ju je kontrolirao, ni više ni manje, nego li Gestapo! Kako i zašto mu je to bilo mogu?e? Odgovorite si sami. Nije imao nikakvih problema ni smetnji prilikom prijenosa nekoliko velikih kov?ega dijamanata, briljanata, zlatnih predmeta i ostalih "sitnica" ( KHMM, na što li me ovo podsje?a…??), koje je legalno deklarirao frankisti?kim carinicima.
Nürnberški proces je izme?u ostaloga pobio sve one koji su to?no znali tko je financirao Hitlera. Bankari, finacijski magnati, masoni i dio svjetski ekstremno bogatih Židova nikako niti je bio niti je smio biti optužen kao "zlo?inci svih zlo?ina". Isti sud je bio opomena i za budu?nost – ne stojite nam na putu! Isto je i danas.
Npr. Rudolf Hess, koji je isto tako itekako puno toga znao, (ali nije «deponiorao» dokaze kao Schacht) nije osu?en na vješala jer zapravo nisu imali dokaza. Cijelo vrijeme rata je bio zarobljen u Engleskoj. No, morali su ga izolirati, previše je znao, pa je osu?en na doživotnu tamnicu. Postoje vrlo ozbiljne istrage koje govore da su ga Englezi zapravo ugušili u zatvoru Spandau. Postojala je bojazan od njegova puštanja na slobodu jer je bio ve? u dubokoj starosti. Postojao je cijeli svjetski krug utjecajnih ljudi koji su se po?eli zauzimati za njegovo puštanje na slobodu.

Poštovani, ne mislim ovdje niti stati niti zašutjeti. Bankari, banke i novac i dan danas vladaju svijetom po vrlo ?udnim pravilima. Njima baš ništa nije ni moralno ni sveto ako je u pitanju zarada, ogromna zarada. Ni najmanje ih ne optere?uje koliko ?e milijuna, ili stotina milijuna mrtvih biti posljedica njihova "profita"! Drasti?no sam to pokušao pokazati u ovom 1. djelu a nastavaka može biti podosta i u razli?ita doba ljudske povijesti.
Hvala!

* Hjalmar Horace Greeley Schacht (22.sije?nja 1877. – 03. lipnja 1970.), predsjednik Reichsbanke i optuženik na procesu u Nürnbergu.
Nikada nije bio ?lan Nacisti?ke stranke. (??) Bio je ministar gospodarastva od 1935. do 1937.. Bio je antisemit, ali nije opravdavao postupke protiv Židova. Javno je prozvao Juliusa Streichera i njegov list Der Strürmer zbog njegovih ?lanaka. Lažno je optužen da je sudjelovao u srpanjskoj uroti. Otpremljen je u konc-logor Dachau. Uhi?en je, ali je u Nürnbergu oslobo?en krivnje, iako je priznao kršenje Versajskog poretka i ugovora. Na denacifikacijskom sudu osu?en je na osam godina, ali je pušten ranije. Napisao je tri knjige: Kraj reparacija (1931.), Sre?eni ra?uni (1946.) i autobiografiju Ispovijest starog ?arobnjaka (1953.) Umro je u 93. godini 1970. godine.

** Max Warburg, visoki dugogodišnji savjetnik Reichs Bank je napustio Njema?ku u lipnju 1938. god. Sa svim po?astima. Nevjerojatno je na koji je arogantan na?in odbio primiti visoko njema?ko odlikovanje za zasluge u?injene Tre?em Reich-u i samom Hitleru osobno. !!??
Max i Paul Warburg su upravljali velikim bankama u Njema?koj i USA te su bili direktori I.G. Farben. Knjiga „Zlo?in i kazna kombinata I.G. Farben“ autora Joseph-a Borkin-a neosporno dokazuje da je I.G. Farben izravno bio najve?i financijer SS-ovaca za rad konc-logora. I.G. Farben, je izme?u ostalog proizveo otrovni plin koji se koristio u konc-logorima. Taj gigant je bio klju?na karika u financiranju svega nacizma i svih njegovih užasa a pod direktnim pokroviteljstvom Njema?kog bankarskog bratstva. Max i Paul Warburg su bili istovremeno uz bankarske magnate i direktori I.G. Farben!!!
Kako je Max Warburg nakon 1938. mogao biti slobodan i živjeti u slobodnom svijetu? Tko ga je štitio i zašto? Odgovor se nalazi osam redaka iznad!

Komentari

Svaka čast na ovom

Svaka čast na ovom tekstu,potpisujem savku rečenicu ,samo tako

ldm

Tko je glasao

Jadni naši bankari, kako je

Jadni naši bankari, kako je njima teško pa su nam zato morali dignuti kamate na sve kredite do maximuma. pitam se zašto to isto matične banke nisu napravile u svoji zemljama nego trpe strašne gubitke:

Bankama majkama teže nego hrvatskim kćerima

Neto dobit pet ino-banaka u devet je mjeseci na godišnjoj razini pala od 40 posto (Intesa Sanpaolo) do 77,7 posto (Raiffeisen International), dok je istovremeno profit hrvatskih banaka-kćeri pao od 10 posto u Zabi i RBA do 23 posto u Erste banci

Karolina Pašić

Ispiši Veličina slova:

Bankarske grupacije, vlasnice pet velikih hrvatskih banaka (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Erste Group, Société Générale, Raiffeisen International), nakon objavljivanja financijskih rezultata za prvih devet mjeseci pokazuju ukupno gledano lošiji rezultat od svojih hrvatskih banaka-kćeri. Neto dobit pet spomenutih ino banaka u tom je razdoblju zabilježila pad u rasponu od 40 posto (Intesa Sanpaolo) do 77,7 posto koliko je niža dobit Raiffeisen Internationala prema prvih devet mjeseci prošle godine. Profit hrvatskih banaka-kćeri u istom je periodu pao od 10 posto u Zagrebačkoj banci i RBA do 23 posto u Erste banci.

Razlog težeg prolaska inozemnih banaka kroz financijsku krizu uglavnom je posljedica njihova raspršenog međunarodnog poslovanja, osobito na tržištima istočne Europe koje je recesija pogodila vrlo snažno.

Talijanska Intesa Sanpaolo ostvarila je u prvih devet mjeseci ne samo najmanji pad neto dobiti, nego i njezin najveći iznos tj. 2,26 milijardi eura što je za 40,2 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Prihodi od kamata u Intesi su pali za 7,7 posto na 8,1 milijardi eura, dok je operativna dobit banke lošija nego prošle godine za 7,4 posto i iznosi 6,4 milijarde eura. Za rezervacije za rizične i nenaplative kredite ova je talijanska banka u devet mjeseci izdvojila 2,6 milijardi eura što je 68,3 posto više nego u isto vrijeme prošle godine. Ključni pokazatelj financijske stabilnosti banke tier1, koji označava stopu adekvatnosti kapitala, banci se na kraju rujna povećao na 8 posto sa 6 posto koliko je iznosio na kraju prošle godine. Najveći pad operativne dobiti Intese ostvaren je na tržištima Ukrajine (-45,9%) i Rusije (-32,5%), dok je najveći pad bruto dobiti zabilježen u Rumunjskoj (-117,8%) i Mađarskoj (-81,5%).

UniCredit, najveća talijanska banka, vlasnica vodeće hrvatske Zabe zabilježila je u devet mjeseci ove godine pad profita za 62 posto na 1,33 milijarde eura. Istovremeno, njezina je hrvatska podružnica Zagrebačka banka koja drži četvrtinu domaćeg tržišta, ostvarila neto dobit od 1,1 milijardi kuna, što je čak 40 posto više od Privredne banke Zagreb iza koje stoji Intesa Sanpaolo. UniCredit je na neto prihodima od kamata zaradio 13,5 milijardi eura ili 0,5 posto više nego u devet prošlogodišnjih mjeseci, a operativna dobit grupacije također je bolja od Intese i iznosi 9,6 milijardi eura što predstavlja rast razdoblja za 25,1 posto. Rezervacije za rizične plasmane u UniCreditu su najveće među promatranim bankama i dosegle su 6,2 milijarde eura i povećanje od 163 posto. Stopa tier1 porasla je i u UniCreditu, sa 6 posto na kraju prošle godine na 8,4 posto nakon aktualne dokapitalizacije.

Austrijska Erste Group nakon devet mjeseci poslovanja u ovoj godini bilježi više no upola manju neto dobit u iznosu 720,1 mil. eura u odnosu na pošlogodišnjih 1,46 mlrd eura. Kriza koja snažno pogađa realni sektor utjecala je i na rezultate banke preko povećanih troškova rizika u Austriji, te u Rumunjskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, gdje je banka imala najviše rizičnih plasmana stanovništvu i malim i srednjim tvrtkama. Rezerviranja za gubitke na kreditima porasla su s 3,78 mlrd eura u prosincu 2008. na 4,71 mlrd eura do kraja rujna 2009., što je rast od 24,6 posto, a u usporedbi s istim razdobljem lani rezerviranja su porasla za oko 140 posto. Neto prihod od kamata iznosi 3,84 mlrd eura i porastao je 7,5 posto zahvaljujući rastu kredita klijentima za 3 posto, a neto prihodi od trgovanja dosegli su 503 mil. eura, zabilježivši skok od 172 posto. Najvažniji pokazatelj snage kapitala tier 1 ratio krajem rujna je 8,6 posto, bolje nego krajem 2008. kada je iznosio 7,2 posto.

Raiffeisen International čija je članica hrvatska RBA, imala je u prvih devet mjeseci najveći relativni pad neto dobiti među analiziranim bankama od 77,7 posto na 216 milijuna eura. Prihod RI bio je na razini prošlogodišnjeg, 1,60 milijardi eura u odnosu na lanjskih 1,6 milijardi eura. Rezervacije za loše kredite povećale su se čak 273 posto u odnosu na prošlu godinu, na 1,4 milijardi eura. Žarište problematičnih zajmova i visokih rezervacija za rizične kredite za ovu banku bile su Ukrajina i Rusija, a u manjoj mjeri i tržište Mađarske. Stopa adekvatnosti kapitala najveća je među pet promatranih banaka te na kraju rujna ove godine iznosi 13 posto.

Francuska Société Générale, u čijem se sastavu nalazi SG Splitska banka, ostvarila je tek nešto manji pad profita od RI-a tj. za 76,2 posto na 457 milijuna eura. Neto prihodi banke zabilježili su ipak rast na 16,6 milijardi s 16,4 milijardi eura u prvih devet lanjskih mjeseci. Bančine rezervacije za rizične kredite iznosile su 3,9 milijardi eura i u odnosu na prošlu godinu veće su za 135,8 posto dok je pokazatelj tier 1 u ovoj banci na kraju trećeg kvartala bio 10,4 posto. Najoštrije usporavanje poslovanja banke zabilježeno je na tržištu Rusije, značajno usporavanje pratile su poslovne aktivnosti u ostalim zemljama istočne Europe, dok je umjereno usporavanje banka ostvarila u mediteranskoj regiji.

http://www.bankamagazine.hr/Naslovnica/Vijesti/Hrvatska/tabid/102/View/D...

bankamagazine.hr

Tko je glasao

Neporecivo i tačno,

Neporecivo i tačno, Jelenska. Schacht je pomogao Hitlera, ali u vreme koje je lepo opisano u romanima Rilke-a: u vreme galopirajuće inflacije. Jevreji su pritrčali i pomogli. Ali kao što se često događa, put u pakao popločan je najboljim namerama. Nemačka je izašla iz krize i prva stvar koju je zaboravila bila je pomoć jevrejskog kapitala: ostalo znamo!

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Jebeš bankare, jebeš

Jebeš bankare, jebeš židove! Treba nekako preživjeti sutrašnji dan i zaraditi ručak, a to sigurno nećemo mlaćenjem prazne slame. Treba početi djelovati, ali postavlja se pitanje kako. Svijet je pun i prepun dolara, eura, franaka i ostalih valuta. Mi smo mala zemlja i za dobar život ne trebamo ih puno, zato umjesto medjusobnog gloženja i prebacivanja tko je koga više pokrao, okrenimo se inventivnijim stvarima.
S obzirom da je autor dnevnika već pisao na istu temu i zainteresiran je za zarađivanje bez puno muke evo jedan konstruktivni prijedlog.
Od iduće godine nastupa potpuna liberalizacija kapitala i novčanih tokova, Hrvatska se u potpunosti otvara svijetu i tržištu, ali isto tako napokon omogućuje legalan izlazak na to tržište i malim običnim građanima. Ulaganja u vrijednosnice već su ranije omogućena svima, no pošto je to trenutno out zbog ove krizne situacije predlažem da se organiziramo i zajedničkim snagama nastupimo na Forex ( Foreigne Exchange, FX) tržištu, virtualnoj trgovini devizama na kojoj se dnevno obrću trilijuni dolara.
Malo sam pregledao banere koji se vrte ili su se vrtili i na ovom siteu i moram priznati da je to paklena stvar. Ako savladamo ovu tehniku i skužimo u čemu je point, možemo zavladati svijetom. Ako je to uspjelo jednom Sorosu ili Buffetu zašto ne bi i tisućama Hrvata s malim inicijalnim ulozima koji bi se progresivno uvečavali. Davno prije sam na jednom kalkulatoru izračunao kad bi krenuli samo s 13 novačnih jedinica bilo kojih npr. dolara, i taj iznos svakog dana oplodili (uvečali) samo za 1%, nakon pet godina imali bismo točno milijardu dolara. Zamislite sada tisuće i tisuće Hrvata s tim početnim ulogom ( a može bit i veći) i s razrađenom strategijom. koliko bi mi na taj način milijardi dolara slili u lijepu našu i podijelili/potrošili (kako tko) medju svojim bližnjima ili u našim hrvatskim poduzećima!?
Da, znam da ovo zvuči suludo, ali ako malo bolje razmislite na koji način su se obogatili sadašnji bankari doći ćete do spoznaje da je princip skoro identičan.
Bankari se skupe (ako jedan nema dovoljno da sam osnuje banku) i stave pare na hrpu i osnuju banku s nekim početnim minimalnim ulogom od par miliona kuna. Proporcionalno svakom ulogu izdaju dionice i ako uspiju i banka stekne povjerenje štediša, bankari preraspodjelom tuđeg novca i zarađivanjem na razlici u kamatama ( koja je btv puno veća od gore spomenutih 1% ) zarađuju svoj kruh i usput zajmoprimcima deru kožu s leđa.

Na FXu toga nema, tamo smo svi jednaki, samo trebamo odrediti u kojem smjeru će se kretati vrijednosti pojedinih valuta i uspjeh je zagarantiran.
Dakle društvo što kažete na ideju?
:)

Tko je glasao

jedna rijec: stohastika

jedna rijec: stohastika

Tko je glasao

@neo - prevedi; rječnik mi

@neo - prevedi; rječnik mi je u sobi gdje moja supruga već spava...

Tko je glasao

pojam iz statistike i

pojam iz statistike i matematike. nauka o slucaju.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic

teorije vjerojatnosti i distribucije.

ovome sto predlaze spekuliranje na forex neka radije se ostavi toga.

pozdrav

Tko je glasao

pojam iz statistike i

pojam iz statistike i matematike. nauka o slucaju. ovome sto predlaze spekuliranje na forex neka radije se ostavi toga.

Uz "naučni" pristup problemu, zašto ne? pa nije valjda nauka koja se bavi ovom problematikom bezvrijedna ili što?
Osim toga postoji i "nauka" specijalno razvijena uprav za ovu vrstu trgovanja.
;)

Tko je glasao

krrrrekani, zaboravi

krrrrekani,

zaboravi pojedinačno spašavanje, posebice na taj način!!!

Tko je glasao

to mi nije bila ni namjera.

to mi nije bila ni namjera. uostalom da je jelenska htio da samo njega spašavamo, objavio bi broj svog žiro ili tekućeg računa na kojega bi uplaćivali donacije. ne bi pisao dnevnike...ili ja možda imam krivo???

Tko je glasao

krrrrekani odgovorio sam u

krrrrekani

odgovorio sam u jednoj rečenici, doduše "ne baš slučajno" tako napisanoj, na tvoje komentare u kojima si predočio ulaganje u vrjednosne papire (a to je i dionica), i držim kako je bio sukladan objavljenom sadržaju.
A o kamati i svemu ovomu ostalom, na novom portalu, kojiega sam najavio.

Tko je glasao

u kojima si predočio

u kojima si predočio ulaganje u vrjednosne papire

nisam ja govorio o ulaganju u dionice, već o trgovini s valutama što je ogromna
razlika. Bilo koja firma sutra može propasti i možeš sve izgubiti, dok ovdje zarađuješ i kad neka valuta gubi na vrijednosti.
iako ovo djeluje kao pojedinačno spašavanje, uopće ne mora biti tako. što je više bogatih pojedinaca, to je i cijela zajednica bogatija uz pretpostavku da to bogatstvo nije isisano/ preraspodjeljeno unutar te zajednice, već da je UNESENO IZVANA.
Nešto poput turizma, samo što u ovome slučaju ne čekamo da nam turisti dođu i donesu devize, već "idemo" sami po njih koristeći vlastitu pamet i blagodeti interneta.
:)))
Da, znam da zvuči suludo, ali ako se silne milijarde mogu spiskavati na različite subvencije i pomoći gubitaškim poduzećima, zašto vlada ne bi odobrila samo koji milijunček za uspostavu tima koji bi mogao polučiti enormne rezultate.
No ja čak ni to ne predlažem, već sugeriram s obzirom na mogučnosti koje nudi FX (mali početni kapital) samoorganizaciju.
.)

Tko je glasao

Ostajem i dalje kod svojeg

Ostajem i dalje kod svojeg komentara u gornjoj jednoj rečenici.

Ovo o čemu govoriš, sa sada tvojom izravnom ispravkom od moje strane ublažavanja (vrjednosni papiri) - jer si potvrdio da je riječ o "igrama s valutama", pripada području privatnoga poduzetništva, s kojim niti jedna vlada, a pogotovo državna potpora u bilo kojem obliku ne može, a i ne smije biti u nikakvoj svezi.
Dapače, to bi bilo kažnjivo za svaku vladu i državnog dužnosnika. No, moguće je nešto drugo, ali to drugi puta. Jednom sam naznačio, a dijelom si osjetio na što mislim. podsjećam na svoju tadašnju neizravnu poruku: Ne volim hrvatske branitelje koji su rentijeri! (Bila je riječ o Fondu)

Naravno, pravo je svakoga da radi sa svojim novcem što želi, ali da bi za ono što čini trebao imati bilo čiju "simpatiju" ili "antipatiju", to je smiješno. Može dobiti samo, najviše - indiferentnost.

Naravno, ovo pitanje nisam razvijao premda je poznato u stručnoj ekonomskoj literaturi, koja se u Hrvatskoj "ne zna".
A "ne zna" se zato što "politička volja" postojećih političkih i gospodarskih gangstera ne dopušta da se "zna"! Mislim da sam vrlo, vrlo jasan. Zato je i uslijedila moja poznata tadašnja doslovna eksplozija, iz motrišta da su jednaki gangsteri i SDP Hrvatske, bilo starni ili iz neznanja, svejedno - posljedica je jednaka.

Dakle, temeljno pitanje nije KAKO razviti gospodarstvo, i poslovanje, pa i obogatiti se (!) - već je temeljno pitanje skršiti političku volju postojećih političkih i gospodarskih gangstera zato da budu razvlašteni u svojem monopolu u sastavu od stotinjak, ili petstotinjak takvih "hrvatskih lumena"!!!

Pa se umjesto toga Jelenska bavi Trećim Reichom, i dapače, čačka po "izabranom narodu", kako bi valjda dokazao svoje "hrvatstvo". Naravno, na najgori mogući način, jer to nije hrvatstvo! Dapače, to je pre-predebela šamarčina hrvatstvu, barem - mojemu.
(Onako, "baj the vej" - u vrijeme očekivanih novih prijevremenih izbora u Zagrebu, u vrijeme golemog porasta političkog opstanka HDZ itd. itd. itd. I u ovoj žabokrečini od glasnoće ...:)))

Tko je glasao

"igrama s valutama",

"igrama s valutama", pripada području privatnoga poduzetništva, s kojim niti jedna vlada, a pogotovo državna potpora u bilo kojem obliku ne može, a i ne smije biti u nikakvoj svezi.

hmm..da, a bankarstvo nije sfera privatnog poduzetništva i RH nije ulupala milijarde i milijarde novaca u njihove sanacije da bi ih nakon toga prodale budzašto. isto tako će ujest vuk magare i kada nakon ulupanih milijardi i milijardi novaca u naša vajna brodogradilišta, ona budu prodana privatnicima. a koliko je još subjekata koje su sanirali hrvatski porezni obveznici koji su nakon toga bili poklonjeni privatnim poduzetnicima ili koliko je privrednih subjekata prodano za jednu kunu i oprošteno im bilo dugovanje prema poreznim obveznicima (Todorić). tko je mogao garantirati da će svi oni uspjeti, a neki jesu, dok neki nisu i opet će iznova i iznova biti financirani iz naših džepova. Svaka banka ima tim koji trguje valutama, neki više, a neki manje uspješno (npr. slučaj Riječka banka, Nobilo ili SocGen, Kerviel), zašto ga nebi imala i Hrvatska Vlada ili zašto se nebi samoorganizirali? Osim toga u promociju turizma se takodjer ulažu velika sredstva i ako ovaj posao shvatimo na isti način, prikupljanje deviza, ne vidim gdje je greška? zato što netko kaže da je to kockanje? Pa zašto se onda s novcem štediša na FX-u "kockaju" sve banke koje drže do sebe?
:)))
Ne volim hrvatske branitelje koji su rentijeri! (Bila je riječ o Fondu)

a ja ne volim one koji bi na tuđoj "muci" gradili vlastitu sreću. mnogi branitelji su izbačeni iz stroja i praktički su za "staro željezo" i ja ne vidim ništa sporno u tome da primaju zasluženu rentu u bilo kojem obliku pa i u ovom u kojem samo glume kapitaliste. kad bi morali živjeti od rente koju bi im isplaćivao FHB, mogli bi se odmah sutra svi objesit o najbližu banderu.
Kad već govorimo o renti, evo Kosor najavljuje da će i tu biti još kresanja, revizija pa će ti želja vrlo brzo biti uslišana.
;)

Dakle, temeljno pitanje nije KAKO razviti gospodarstvo, i poslovanje, pa i obogatiti se (!) - već je temeljno pitanje skršiti političku volju postojećih političkih i gospodarskih gangstera zato da budu razvlašteni u svojem monopolu u sastavu od stotinjak, ili petstotinjak takvih "hrvatskih lumena"!!!

skršiti ih možeš jedino ako iza tebe stoji neka vrsta moći, a potrebnu moć dati će ti novac, dakle ako se hoćeš s njima bosti moraš se prvo obogatiti. novac će ti pomoći i da dođeš u fokus medija i na taj način kao uspješni bizmismen stekneš sljedbenike.
pošto iza tebe trenutno ne stoji nitko i nemaš logističko(stranačko) uporište.
žalim slučaj.

Tko je glasao

krrrrekani, ne mogu ti

krrrrekani,

ne mogu ti odgovoriti. Ako ti držiš da jesi u pravu, tada je to tvoje pravo. A s pravom bilo koga ne polemiziram. Prihvaćam da je to tvoja istina na koju imaš kao osobnost legalno i legitimno pravo.

Tko je glasao

@krrrrekani, ne uopće

@krrrrekani, ne uopće nemaš krivo! Nisam ja u pitanju.
Ja sam se jedino odlučio progovoriti javno o onom što se mnogi, tisuće i tisuće u RH srame izgovoriti.
Poglavito branitelji. Iiii nije mi poznato dokle će šutjeti i mirovati, ali znam kako žive i što misle.

Tko je glasao

...

...

Tko je glasao

Hvala @neo! Misliš li da

Hvala @neo!

Misliš li da stvarno nema izlaza za nas koji smo bankrotirali?
Inače, isti dan kada sam objavio ovaj dnevnik - ukinuli su mi "dozvoljeni minus" u banci i praktično zatvorili račun !!?? - bez obzira na to što sam dogovorio u banci da ću do 15-og ovog mjeseca podmiriti sve svoje dugove.
(Pozajmnicu ću tražiti od: Vidoševića, Josipovića, Kutle, Todorića... - netko će se valjda smilovati starom ratniku i veteranu...)

Brzi su, ovi u banci, zar ne? I organizirani, čak i subotom? Pa zar je "njima" dozvoljeno raditi subotom? :):):)

Za sve je "kriv" @mrak, jer je stvorio stranicu koju izgleda mnogi čitaju.

Da, dobro je pitanje postavio @krrrrekani: Kako preživjeti sutrašnji dan?
Ja ću "dobrovoljno" dati krv u tvrtki za par sati (dobijem besplatni ručak) a žena mi je rekla da ona i 12-godišnji sin imaju još hrane za sutra i prekosutra.
Uopće se ne zajebavam @neo, istina je od riječi do riječi.

P.S. Nisam "slučajno" napisao dnevnik "Molba" a ni ovaj, naročito slučajan neće biti slijedeći...

Tko je glasao

Inače, isti dan kada sam

Inače, isti dan kada sam objavio ovaj dnevnik - ukinuli su mi "dozvoljeni minus" u banci i praktično zatvorili račun !!?? - bez obzira na to što sam dogovorio u banci da ću do 15-og ovog mjeseca podmiriti sve svoje dugove.

Teška situacija i meni samom poznata, ali još davnih devedesetih (nakon razvojačenja) kada sam ostao i bez računa i bez banke i bez posla, a na staro radno mjesto ( HT) me ne htjedoše više ( nisam bio politički podoban).
:)))
Ali ne sumnjam da ćeš se već nekako izvuči kao što sam i sam.

Uostalom sada imaš puno više mogućnosti i banaka na izboru, ako neda minus ova sadašnja, dat će druga. Nekoliko je akcija u tijeku pa malo prošetaj od banke do banke, a možeš i prosurfati prvo internetom. Koliko znam i Erste i Volks i Hypo nude pogodnosti za prelazak, a koliko je istina uskoro i PBZ kreće u preotimanje klijenata.

Nema predaje, borba se nastavlja i dalje. Ako smo preživjeli rat i dobili ga protiv srba, dobit ćemo ga i protiv banaka.
I ja ga osobno već dugo vodim i ne predajem se. Kao IPDovcu morale bi ti biti dobro poznate specijalne metode ratovanja, a ovaj internet je dušu dao uprav za takve stvari.
;)

Tko je glasao

krekani jel ti to pokrećeš

krekani jel ti to pokrećeš piramidnu shemu? :)

Tko je glasao

@hik, misliš "financijski

@hik, misliš "financijski inžinjering" ili "lanac Sv. Lovre"?

Tko je glasao

Jok, ja to mislim ozbiljno.

Jok, ja to mislim ozbiljno. U RH već postoje iskusnjare i izvan instituacija koji su dobro ispekli zanat i vjerujem da bi svoje iskustvo nesebično podijelili sa svim Hrvatima i pomogli zemlji da napokon stane na vlastite noge.
Ideja nije rođena pukim kopiranjem već postoječih sličnih shema "tvornica za pravljenje novca" već iz nužde zbog kreditnog ropstva u koji sam i sam upao, zamišljeno u prvu ruku kao neka vrsta kolektivnog hedginga za nas koji smo uzeli kredite u švicarcima.
Istina do sada nisam imao hrabrosti to iznijeti u javnost, sve dok jelenska nije počeo o tim stvarima. "preko vode do slobode".
:)

Tko je glasao

ako misliš ozbiljno onda si

ako misliš ozbiljno onda si me razočarao. naime, forex je ozbiljan posao i većina uvijek gubi. ideja da se ostvari 1% dnevnog prinosa je sumanuta. najpoznatiji svjetski investitori kroz duže vremensko razdoblje su ostvarivali oko 30% prinosa na godišnjoj razini. a takvi se daju na prste jedne ruke nabrojati. iza sorosa stoji inteligencija i znanje. a ti očekuješ da tisuće hrvata ne samo ponovi njegov rezultat nego da ga višestruko nadmaši.
dobro da se nisi sjetio predložiti kako bi tisuće hrvata mogli oboriti boltov rekord.

Tko je glasao

. naime, forex je ozbiljan

. naime, forex je ozbiljan posao i većina uvijek gubi

mislim da si malo kontradiktoran. u ozbiljnim i osmišljenim strategijama ne ma gubitaka, ne smije ih biti ( samo u okvirima dopuštenoga) inače to nije ozbiljna posao već lutrija, zajebancija. APP sitem (ako prođe, prođe). Većina gubi upravo zbog neozbiljnosti kojom pristupaju FX-u ili zbog nedovoljne tehničke potkovanosti. ;)

ideja da se ostvari 1% dnevnog prinosa je sumanuta. najpoznatiji svjetski investitori kroz duže vremensko razdoblje su ostvarivali oko 30% prinosa na godišnjoj razini.

Ove brojke sam upotrijebio samo figurativno da bih dočarao snagu ukamaćivanja (najjaču silu u svemiru kako netko reče) princip po kojem nas "deru" naše banke. Slažem se da je nemoguće imati tako visoke godišnje prinose, pogotovo ih ne mogu imati oni koji vrte velike pare i koji praktički niti ne koriste poluge u trgovanju ili su one minimalne. Ali ovo što je meni na pameti je zasnovano na velikoj disperziji (puno mikro računa) i velikim polugama uz poštivanje pravila zaštite s tim da se svim mikroračunima upravlja iz baze i usklađeno.

dobro da se nisi sjetio predložiti kako bi tisuće hrvata mogli oboriti boltov rekord

da, to bi već bilo malo teže, ali zašto "tisuće" Hrvata ne bi mogle oboriti Sorosev rekord i postati bitan čimbenik na vanjskim tržištima?! Soros je samo jedan, a nas tisuće skupimo glave skupa i da vidiš. Najbolje od svega što možemo krenuti s malim ulozima. npr. sto mikro računa s početnim ulogom 1 000 uz polugu 1:200 i već kontriliramo milijune novačnih jedinica.
:), ;).

Tko je glasao

što je kontradiktorno u

što je kontradiktorno u mojoj tvrdnji? i avioprijevoz je ozbiljan posao pa je hrpa kompanija propalo.

"tisuće" hrvata ne mogu oboriti sorosev rekord jednako kao što nemogu oboriti ni boltov. još nisam čuo da skupljanje glava ima ikakav pozitivan efekt na ostvarivanje prinosa. uozbilji se.

Tko je glasao

što je kontradiktorno u

što je kontradiktorno u mojoj tvrdnji? i avioprijevoz je ozbiljan posao pa je hrpa kompanija propalo.

Većina i hrpa nisu isto. Sam si rekao da na FX-u 90% njih gubi, a zašto gubi? Zato što mu pristupaju neozbiljno kao da se radi o klađenju (iako i tu postoje profesionalci koji "posluju" s dobitkom)ili igranju lota, dok FX je ozbiljan posao na kojem zarađuju profesionalci i znalci. Većina o kojoj ti pričaš se odnosi na neznalice, početnike, amatere ...i kad bih se povodili za njihovim "uspjesima" FX-a ne bi ni bilo. No on je tu i nudi nam se, preživio je ovu globalnu krizu bez ikakvih trzavica i postojat će sve dok se robna razmjena ne svede na samo jednu valutu. Možemo slobodno reći da je FX vrhunac kapitalizma i vrhunski izazov. Pa ako ne znamo ništa proizvoditi, možda bi bilo dobro da se okrenemo ovoj vrsti biznisa. Domišljatost i snalažljivost smo pokazali u pretvorbi i privatizaciji i uopće ne sumnjam da mi Hrvati ne bi imali uspjeha i na ovom polju. Pogleđ samo ovu trakavicu s Fima grupom i Milanom Horvatom, pa taj čovjek stvara novce iz ničega i umjesto zatvorske kazne ja bih njemu odredio društveno koristan rad na FXu na dobrobit sviju nas.

još nisam čuo da skupljanje glava ima ikakav pozitivan efekt na ostvarivanje prinosa.

Promotri molim te povezane glave i vlasničke odnose Fima grupe ili bilo koje druge grupe koja se udružila oko krađe ex PIFova (Ostojine, Jakine, Eltzove...) pa onda reci da to nema pozitivnog efekta. Čovjek je kolektivno biće i u kolektivu se osjeća jačim, sigurnijim, djelotvornijim, uspješnijim i ne samo osjeća već u njemu i bolje funkcionira. Kad smo sami, lako nam je zalutati i upasti u nevolje.

uozbilji se
:))
Evo jesam, ali prije toga sam morao iznijeti svoja promišljanja i da bude zapisano da je meni prvome ova ideja pala na pamet. Dakle nikakove piramidalne sheme i uplate na tuđe račune, već isključivo biti svatko svoj gazda, ali slušati pametnije od sebe.
;)

Tko je glasao

gdje sam spomenuo 90%? na

gdje sam spomenuo 90%?
na forexu i profesionalci gube.
ovo o domišljatosti i snalažljivosti je neozbiljno. ima li hrvatska svog sorosa, niderhoffera, druckenheimera, fabera, rogersa? nema! da je domišljatost i snalažljivost ključna forexom bi drmali cigići.
ja bih ti preporučio da startaš sa alkemijom financija od sorosa..tamo ima dnevnik trgovanja iz 80-ih pa prouči to.

Tko je glasao

ovo o domišljatosti i

ovo o domišljatosti i snalažljivosti je neozbiljno.

izabarao sam ovaj nick "krrrrekani" izmedju ostalog i da mogu povremeno biti neozbiljan i uvjetno rečeno "lupati gluposti" ako mi se prohtije.

ima li hrvatska svog sorosa, niderhoffera, druckenheimera, fabera, rogersa?

Nema, a nećemo ga ni imati ukoliko budemo sjedili i pametovali, a ništa u tome smjeru poduzimali. Razne Kutle, Horvate, Ostoje, Andabake...treba zamijeniti uprav ovakvima koje spominješ. Koji će znati u zemlju vratiti barem dio isisanog novca bilo tajkunizacijom ili lihvarenjem stranih bankara.

ja bih ti preporučio da startaš sa alkemijom financija od sorosa..tamo ima dnevnik trgovanja iz 80-ih pa prouči to.

jesam, već sam startao i sve pripremio da mogu odmah po donošenju zakonskih regula u "bitku" s opakom nemani zvanom globalni kapitalizam.
Za živo čudo za to nam uopće nije potrebno biti članom smrdljive EU.
:)))

Tko je glasao

odlično, da čujem onda

odlično, da čujem onda stil i strategiju. jesi day trader, swing trader,...? jel vježbaš na simulatoru? kaj bi kupio ovog trena, kaj bi shortao itd?

Tko je glasao

skoncentriran samo na jednu

skoncentriran samo na jednu valutu koju intenzivno pratim od 2007., odradio tehnikalije i simulator, trenutno pratim sve vijesti vezane uz dotičnu valutu kojoj prognoziram slabljenje.
:)

Tko je glasao

slabljenje u odnosu na

slabljenje u odnosu na što?
vidiš tako je i soros mislio da će prošle godine zbog krize doći do slabljenja dolara no dogodilo se upravo obrnuto jer su ljudima trebali dolari kako bi mogli vračati dugove i zbog bijega u sigurnu luku američkih državnih obveznica.

Tko je glasao

Superhik, vidiš tako je i

Superhik,

vidiš tako je i soros mislio da će prošle godine zbog krize doći do slabljenja dolara no dogodilo se upravo obrnuto jer su ljudima trebali dolari kako bi mogli vračati dugove i zbog bijega u sigurnu luku američkih državnih obveznica.

Vidiš, tak ti je to uvjek bilo i biti če i u buduće.

Oni, koji imaju novce, bace glasine u javnost, naprave par dodatnih poteza, a glupi ljudi povjeruju i reagiraju baš onak kak ti lovaši žele.
Naravno ispadne drukčije, i kaj misliš ko je povečal svoje bogatstvo.

Tko je glasao

slabljenje u odnosu na

slabljenje u odnosu na što?

CHF-a u odnosu na USD i na EUR.

Da, ovo s dolarom u samom početku krize je mnoge iznenadilo pa eto čak i takve veličine poput Sorosa, ali ja nisam čuo da je zbog te krive procjene Soros bankrotirao. Dok je kriva procjena za onog nesretnika iz Socgen-a za banku bila gotovo pogubna samo zato što je bio prebahat i nije se zaštitio. Nešto slično kao s našim brodogradilištima koja poslove ugovaraju u dollarima, osnovnu sirovinu (čelik) nabavljaju vani i ne ugovaraju zaštitne mehanizme u slučaju većih oscilacija ovih ključnih parametara koji utječu na profitabilnost, niti direktno, niti indirektno. I onda kukaju kako je za sve krivo tržište.
Premda ja mislim da oni to rade namjerno kako bi imali izgovor za pljačku u puno većim iznosima s nekih drugih osnova. Ni promjene cijena čelika ni promjene cijena dollara nisu bile tolike da bi opravdavale gotovo stopostotne gubitke na svakom izgrađenom brodu. Ali ovo je neka zasebna priča o kojoj se uopće ne želi javno raspravljati jer zna se kome nije u interesu. i off topic je.
:)

Tko je glasao

soros nije bankrotirao. čak

soros nije bankrotirao. čak je ostvario 10 postotni prinos u 2008. kad su mnogi drugi gadno popušili. on je zaradio na shortanju sterlinga čini mi se. neznam jel uopće imao poziciju u dolaru, jel ih je mijenjao i kada je shvatio da će dolar rasti. poanta je da valute dosta fluktuiraju i da postoji hrpa parametara koji utječu na njihovu vrijednost.

zašto misliš da će CHF pasti? u kojem vremenskom periodu? i koliko?

Tko je glasao

zašto misliš da će CHF

zašto misliš da će CHF pasti? u kojem vremenskom periodu? i koliko?

Prognoza je dugoročnija, ako pogledaš tjedni graf (s min 5 god. intervalom) USD/CHF uočit ćeš duplo dno koje smo upravo dotakli ovih dana (zbog lošeg NFP) i lagani odbijanac koji je već uslijedio. Istovremeno neke druge vijesti iz USA daju naslutiti da ipak izlaze iz recesije, a tu su i pritisci izvana od strane kupaca američkih obveznica (Kina) koji neće još dugo trpjeti ovako slab dolar. Uz oscilacije očekujem da bi do kraja godine mogao do 1,25 nivoa kojega je nedavno, samo nakratko, već dohvatio.
U odnosu na EUR već duže vrijeme oscilira oko mrtve točke (1,5), i vrijeme bi bilo da se već pomakne. maximum je dostignut i sada po meni može samo dole.
I TA i fundamenti idu u prilog mojoj tezi pa bumo videli hoću li pogoditi ili neću.
Ako ne do kraja godine do pada vrijednosti bi svakako moralo doći naredne.
:))

http://www.livecharts.co.uk/ForexCharts/usdchf.php

Tko je glasao

Eeee, hebi ga @krrrrekani,

Eeee, hebi ga @krrrrekani, @jelenska je uvijek "prvi iskakao iz rova" ... i još je živ.
Tvrdim i sada da bi svi trebali napisati svoje stanje..., tek toliko da "neki" saznaju!!! Poslije će im biti kasno!

http://www.youtube.com/watch?v=TsNZsYvwNzk
Ovaj sa početka "klipića", sa povećim naočalama (+ brkovi) i koji pali cigaretu za cigaretom, usput se i smije nekim bedastim pitanjima još bedastijih kao "zapovijednika"je - @jelenska. Nešto se i dogovara, mimo zapovijednika, sa drugim čovjekom koji također nosi naočale... Ja PD - on SIS... I sam znaš da ta dvojica imaju malo drugačiju "zapovijednu liniju" :):):)

To Ti je Krapje, rano jutro 04.08.1995. - Oluja.
Toliko o tome "preko vode do slobode..."
(Poslije me nigdje više "nema" jer kada je kamerman sišao do Save ja sam već davno bio "prijeko" i to duboko, i to duboko....)

Tko je glasao

To Ti je Krapje, rano jutro

To Ti je Krapje, rano jutro 04.08.1995. - Oluja.

Da bi riječ rekao.

Tko je glasao

@Skviki Otvori moje

@Skviki
Otvori moje Dnevnike, pronađi tekst o kojem govoriš i kopiraj mi, uz ove tvoje rečenice, moje rečenice u kojima tvrdim da su cionisti osnovali izraelsku vladu još u 19-tom stoljeću!??

Ne znam zašto se slušiš (služite) insinuacijama? Varaš se dragi Skviki, varaš se...U 19.tom stoljeću još se sa sigurnošću nije ni znalo na kojem mjestu na kugli zamaljskoj će biti će biti ponovo osnovana država Izrael, jer cionistički pokret oko toga nije bio jedinstven. Bilo je bar 5-6 ideja gdje da se osnuje novi Izrael, pa je spominjana i Palestina. Izraelska vlade nije moglo ni biti jer jer je Izrael proglašen državom tek 1948. godine!
Pa kak nemaš, među mnogim knjigama, jednu dobru povijest židovskog naroda!???
Osim uvreda, ne znam što mogu dobiti za ovo višednevno (i noćno)prosvjećivanje na temu Izraela i židovstva? Hm, hm...???
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Zato što smo

Zato što smo Židovi

Napisao rabin Mordechi Weberman

Neki nas pitaju zašto prosvjedujemo u povorkama zajedno s Palestincima.
Zašto dižemo palestinsku zastavu? Zašto podržavamo borbu Palestinaca?
«Vi ste Židovi!» - govore nam. «Što to radite?»
A naš je odgovor vrlo jednostavan:Upravo zato što smo Židovi prosvjedujemo s Palestincima i dižemo njihovu zastavu!Upravo zato što smo Židovi zahtijevamo da se Palestinci vrate u svoje domove i na svoja imanja!
Da, naša Tora nalaže nam da budemo pravedni. Poziva nas da provodimo pravdu. A što bi moglo biti nepravednije od stoljeće starog nastojanja cionističkog pokreta da zauzme zemlju drugog naroda, da ga protjera i otme njegovu imovinu? Rani cionisti objavili su da su narod bez zemlje koji ide u zemlju bez naroda. Te riječi zvuče nevino. Ali potpuno su, dokraja lažne.Palestina je bila zemlja s narodom. Narodom koji je razvijao nacionalnu svijest.Da su židovski izbjeglice došli u Palestinu bez namjere da dominiraju, bez namjere da stvore židovsku državu, bez namjere da drugima oduzmu zemlju, bez namjere da Palestincima uskrate njihova temeljna prava, ne sumnjamo da bi ih Palestinci dočekali srdačno, s istom gostoljubivošću koju su muslimanski narodi ukazivali Židovima kroz čitavu povijest. I živjeli bismo zajedno u miru i harmoniji kao što su Židovi i Muslimani ranije živjeli u Palestini.Naši muslimanski i palestinski prijatelji diljem svijeta, molimo vas, poslušajte našu poruku:
Širom svijeta ima Židova koji podržavaju vašu borbu. I kada podržavamo vašu borbu ne mislimo na neki plan o podjeli koji je 1947. predložio UN bez ikakva prava da to ponudi.
Kada kažemo da podržavamo vašu borbu, ne mislimo na izolirane i rascjepkane dijelove Zapadne obale koje je ponudio Barak u Camp Davidu zajedno s pravdom za manje od 10% izbjeglica. Mislimo na povratak čitave zemlje, uključujući i Jeruzalem, pod palestinski suverenitet! Kada dođe do toga, pravda zahtijeva da palestinski narod odluči hoće li i koliko će Židova ostati u Zemlji. To je jedini put do prave pomirbe. Ali mi zahtijevamo i više od toga. MI tvrdimo da vraćanjem zemlje njenim zakonitim vlasnicima još nećemo učiniti dovoljno. Trebalo bi palestinskom narodu uputiti jasnu i preciznu ispriku. Cionizam vam je nanio nepravdu. Cionizam vam je preoteo domove. Cionizam vam je preoteo zemlju. Objavljujući ovo mi pred svijetom objavljujemo da smo narod Tore, da naša vjera zahtijeva da budemo pošteni i pravedni, dobri i ljubazni.
Tijekom godina sudjelovali smo u stotinama propalestinskih prosvjednih povorki i kamo god da odemo, vođe i publika dočekuju nas toplinom bliskoistočne gostoljubivosti. Koje li laži reći da Palestinci posebno ili Muslimani općenito mrze Židove. Vi mrzite nepravdu. Ne Židove. Ne bojte se, prijatelji. Zlo ne može dugo trijumfirati. Cionistička je noćna mora pri kraju. Cionizam se iscrpio. Njegove najnovije brutalnosti samrtni su hropac bolesnika na umoru.
I jedni i drugi ipak ćemo doživjeti dan kada će se Židovi i Palestinci zagrliti u miru pod palestinskom zastavom u Jeruzalemu. I na kraju, kada dođe Otkupitelj čovječanstva, današnje patnje bit će davno zaboravljene u blaženstvu budućnosti.

PS: No comment!

Tko je glasao

@beatrice 12 Što je tebi

@beatrice 12
Što je tebi djevojko? Kakve prtetpostavke, kakve laži?Izvor:revizionistička povijesna literatura i tvoje sulude konstrukcije!
"Ako se u tom periodu netko i domogao imovine njemačkih Židova-emigranata, onda je to po svoj vjerojatnosti prije bila warburgova banka." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Istina do 1938. još se moglo napustiti naci-Njemačku, ali pod uvjetom da većina Židova imovinu ostavi Trećem Reichu! Tim više što nisu svi išli prema Palestini, a oni koji su tamo krenuli, nisu do nje i sigurno stigli. Kvote za useljavanje,kolje je određivala mandatna vlast Vel. Britanija bile su male i velik broj brodova prepunih izbjeglica nije ušao u luke Palestine, već je vraćen u polazne luke. Dio se smjestio na Cipru i čekao priliku da i l e g a l n o uđe u Palestinu.(Leon Uris: Exodus!) I nije riječ o iseljavanju nego o p r o t j e r i v a nj u jer su Židovi već od 1933. u Njemačkoj i Austriji živjeli pod nečuvenim antisemitskim pritiskom. Prvi naci-logor Dachau osnovan je već 1933.
Nema "po svoj vjerojatnosti" kod ovako osjetljivih tema.Ili se Wartburg banka domogla te imovine, ili nije..?!!!
Puno, puuno čitati, ozbiljnu historiografsku literaturu! Jer, na kraju će ispasti da su Židovi za sebe osnivali i konc-logore, i u njima bili privilegirani, zamalo na odmoru! Naravno, krematorija nije bilo... 5-6 milijuna mrtvih Židova, Anne Franck, plinske komore, 7(sedam) tona ljudske kose koje su našli sovjetski vojnici pri ulasku u Auschwitz u siječnju 1945.,..., maljem po glavi u Jasenovcu... židovska je izmišljotina...
Odi proć!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Tim više što nisu svi

Tim više što nisu svi išli prema Palestini, a oni koji su tamo krenuli, nisu do nje i sigurno stigli. Kvote za useljavanje,kolje je određivala mandatna vlast Vel. Britanija bile su male i velik broj brodova prepunih izbjeglica nije ušao u luke Palestine, već je vraćen u polazne luke.

Da, izgleda da je u tome i bila ta igra... da su bankari obećavali emigraciju, preuzeli imetak, i onda ljude jednostavno prevarili tako da do Palestine neki nikada nisu ni dospjeli. Za to bi trebalo još malo dublje istražiti, recimo, izraelske imigracijske vlasti iz toga vremena, 1933-1939., koliko znam, do dan danas ne dopuštaju uvid u useljeničke popise.

Ovdje nije riječ o SVIM židovima u III reichu, nego o određenom broju od nekoliko desetaka tisuća, koji se pokušava rekonstruirati.

Naglasak je na tome da je Warburg banka, u suradnji s angloameričkim bankama u SAD, te u suradnji s Hjalmarom Schachtom, dok je on bio na čelu Narodne banke Njemačke, bila u objektivnoj prilici da pokrade svoje sunarodnjake Židove.

U tome zbilja ne vidim ništa sporno, budući da su i nas naše ''hrvatske'' banke i bankari pokrali, pa se ne bih čudila niti da se jednom ustanovi kako je HNB , možda, financirala i četnike... Tko zna... Vrag ima svoje misterije.

Tko je glasao

@beatrice12 "Za to bi

@beatrice12
"Za to bi trebalo još malo dublje istražiti, recimo, izraelske imigracijske vlasti iz toga vremena, 1933-1939., koliko znam, do dan danas ne dopuštaju uvid u useljeničke popise."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
Sramotno je upuštati se u rasprave, a ne znati neke elemenatrne povijesne činjenice! Dakle, u razdoblju 1933-1939. ne postoje izraelske imigracijske vlasti jer ne postoji država Izrael - ona je osnovana nakon odluke Ujedinjenih naroda i proglašena u svibnju 1948. godine!!!!U vrijeme koje spominješ mandat(upravu) nad Palestinom imala je Velika Britanija koja je i određivala imigracijske kvote za Židove.
I nije isto "biti u objektivnoj prilici pokrasti"(Wartburg banka), kako navodiš Beatrice 12, ili pokrasti Židove, vlastiti narod! Ne treba idealizirati židovski narod, ali valja znati neke povijesne činjenice. I ti a i tvoj sumišljenik jelenska te povijesne činjenice, po uzoru na dr. Tuđmana, prekrajate, redizajnirate, falsificirate.. i stvarno, već sam umoran, objašnjavati vam objektivne činjenice.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Sramotno je

Danimir,

Sramotno je upuštati se u rasprave, a ne znati neke elemenatrne povijesne činjenice! Dakle, u razdoblju 1933-1939. ne postoje izraelske imigracijske vlasti jer ne postoji država Izrael -

Je, stvarno je sramota se upuštat u rasprav, a pogotovo kad neko nezna kaj je napisal prije par mjeseci.

Osobno si napisal kak je izraelaska vlada osnovana od cionista još u 19-om stolječu. Kak je dobro funkcionirala i konačno 48 priznata ko vlada novog Izraela.

VB je još iz srednjeg vjeka dobro surađivala sa Židovima, jel su ti isti čak i englesku krunu spasili sa sakupljenim zlatom i draguljima.

No ak se varam, ti meni slobodno napiši.

Tko je glasao

Danimir, u pravu

Danimir,
u pravu si,
točnije je reći britanske vlasti u suradnji sa svjetskim cionističkim organizacijama,
odnosno, još točnije,
cionističke vlasti koje su radile i djelovale pod britanskim mandatom.
Nije tu riječ o prekrajanju, nego da se sazna točno tko je zamračio novce i prevario ljude.
To je, dopustit ćeš možda, uvijek najteže doznati.
recimo, ako hrvatski štediše do danas nisu riješili povrat novca s Ljubljanskom bankom, znači li to da su nas pokrali Slovenci?
ne znam. Možda jesu, a možda je transakcija imala posve drugi smjer?
I nemoj više pisati Wartburg, jer se ti bankari zovu Warburg, bez ''t''.
Riječ je ovdje o štovanju krvožednog Mamona, novca kao boga, o tome da je bilo u povijesti , npr. Europe, najkasnije od 9. st. nadalje, i falsificiranih rodoslovlja, i lažnih predstavljanja, te o tome da postoje možda i višestoljetne loze koje se lažno predstavljaju da su Židovi, a nisu, nego su upravo oni prave Židove učinili žrtvama bacivši krivnju na druge, te tako opljačkali obje strane...
Razmisli malo o tome što sam ti ovdje napisala.... Neću to više nikada ponavljati, to su vrlo opasne stvari.

Tko je glasao

@beatrice12 Kada si ti u

@beatrice12
Kada si ti u pravu, u pravu si. Naime, događa mi se mi se da dvije poznate familije, Wartburg i Warburg, poistovjećujem. Previd!
Da li je nešto opasno iz povijesti? Uglavnom to da se ponavljaju ratovi, proganjanja, netolerancija, neprekidno stvaraju novi mitovi, ili održavaju na životu stari mitovi i predrasude.Prema Židovima najmanje dva-tri milenija, iz stoljeća u nova stoljeća. Istraživati to nije bezazleno ali, meni je opasnija sadašnjica u kojoj nas oplahuje materijalno i još više, užasno duhovno siromaštvo, koje onda uključuje perpetuiranje stereotipa o Židovima, nažalost, negativnog.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, meni je opasnija

Danimir,

meni je opasnija sadašnjica u kojoj nas oplahuje materijalno i još više, užasno duhovno siromaštvo, koje onda uključuje perpetuiranje stereotipa o Židovima, nažalost, negativnog.

Nekak mi to dojde poznato. Na ovim stranicama se neki tak ponašaju spram Hrvatske.

Tko je glasao

@Skviki Pa mora, da su

@Skviki
Pa mora, da su Židovi i Hrvati nešto Bogu zgriješili, kada je tako da su oba naroda na udaru "nečistih sila"!???
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Hrvati su sa svojim Bogom u

Hrvati su sa svojim Bogom u sasma dobrim odnosima.
(Čak ni Mesić u četvrtak to nije u stanju pokvariti... :):):) )
Jesu li Židovi u istim takvim dobrim odnosima sa svojim nije mi poznato. Možda je problem što baš nisu sigurni, od Mojsijevih vremena, je li njihov "bog" zlatno tele ($) ili Jahve?
Eto, moj dnevnik je sasvim slučajno (?) nekako skrenuo pažnju da im je "bog" još uvijek samo zaltno tele ($). Bio i ostao!
Šalom!

Tko je glasao

ovo je sramota

ovo je sramota

Tko je glasao

Točno @neo! Ne samo da je

Točno @neo! Ne samo da je sramota već je i tragedija! Ako je takvo stanje u jednom od najstarijih i najobrazovanijih naroda na svijetu...; - zamisli tek kakav je ostatak svijeta?
Sada Ti je valjda jasnije na što ciljam već dva dnevnika: Novac je postao Bog! - što znači da čovječanstvo juri u katastrofu planetarnih razmjera.
Nisam to ja smislio ni uočio, zaključili su to puno pametniji od mene i ja im vjerujem.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci