Tagovi

Molba

Molba

Bezbroj puta je ovdje ponovljeno jedno te isto pitanje: Svi pišu, o svemu i sva?emu, ali što u?initi? Dajte rješenja… Ne znam je li ovo rješenje ali bi možda moglo pomo?i.

Moja se Molba sastoji u slijede?em:

Možemo li mi kao gra?ani, kao grupa pojedinaca stvoriti banku?
Naime, država je u o?itom dužni?kom ropstvu, gra?ani u još težem. Dižu se krediti, "prebijaju" stari, pokušava se i da nešto "preostane" od novog kredita za barem platiti zaostale ra?une i dugove, tonemo sve dublje i dublje u dužni?ko ropstvo. Tim kreditom za "prebijanje" starih se pla?a "kamata na kamatu" što je nevi?eno "zelenaštvo" ?ak i ve?e nego me?u mafijaškim "zelenašima". Ljudi, obi?ni gra?ani, prosje?ni, najmanje 50% njih su jednostavno prisiljeni dizati takve kredite da bi preživjeli. Doslovce. Kamate su stravi?ne.
Ako sam dobro upamtio, zarada banaka u RH samo na dozvoljenim i nedozvoljenim minusima je bila prošle godine više nego duplo ve?a u odnosu na redovitu zaradu od redovitih kredita.

Uvjeren sam da na ovim stranicama postoje ljudi koji znaju o bankarstvu jako puno. Ja o tome baš ništa ne znam, ne razumijem se u financije. Zato i molim mišljenje onih koji to znaju.

Me?utim, moje skromno radni?ko-selja?ko razmišljanje me navodi da je osnovna ko?nica svega poduzetništva (od obrta, preko malog poduzetništva pa do velikih sustava) upravo užasno skup novac koje nam nude banke listom i do posljednje strane banke u RH.

Ne mislim da sa ove stranice ima mogu?nosti pokrenuti banka ja?ine sadašnjih. Razmišljam samo o jednoj sasvim drugoj mogu?nosti i tu molim za komentare i pomo? onih koji razumiju "novac i bankarstvo". Naime, mene zanima srednji stalež i niže. Može li se njemu pomo?i osnivanjem banke na na?in gdje bi svaki koji se "u?lani" u banku u osnivanju sa izjavom o redovitim mjese?nim uplatama postao na neki na?in i "dioni?ar" banke, sukladno godišnjoj uplati?
Preciznije, pretpostavljam da je za osnivanje banke potreban odmah i "keš" novac od nekoliko milijuna € (koliko?), skoro siguran sam. Me?utim, na taj na?in prikupljen osniva?ki kapital u startu ?e "tajkunizirati" ovu možda ostvarivu ideju i milijunaši postaju i vlasnici, što mislim da treba izbje?i pod svaku cijenu. To ve? imamo. Znamo kako nam je sa njima i u njihovim bankama.
Je li mogu?a varijanta nešto kao "kasa uzajamne pomo?i" koje su nekada egzistirale u tvrtkama? Zna?i upla?ujem godinu ili dvije odre?eni iznos, tj. štedim, i nakon nekog vremena imam mogu?nost dobiti taj novac "u komadu" na odre?en broj rata + redovna daljnja uplata!?
Naravno, neka kamata mora biti za pokri?e stalno zaposlenih, ali ona sigurno nije 10 i više %. Ne treba nam enormni ekstra profit ve? pokri?e "hladnog pogona". Odmah da kažem, ne mislim da je potrebno imati 100 poslovnica i 1000 bankomata. Mislim da u startu treba imati jedan ja?i "softver", jedan ra?un na koji se upla?uje "štednja" i minimalni broj zaposlenih na jednom mjestu.

Zna?i, izdatak u startu je "softver", 1 ili 2 zaposlena plus jedan poslovni prostor. Uplate i sve ostalo e-bankingom + mogu?nost klasi?ne uplatnice, jer oni koji bi ovo najviše eventualno koristili (i imali koristi izbjegavaju?i derikožne kamate) uglavnom i nemaju ra?unalo.

Naravno, ta banka najmanje godinu dana nije u stanju ništa i nikome isplatiti u smislu "kredita", tj. podizanja vlastite dotadašnje uplate. To je klasi?na štednja, - vezana vremenski, i još tome bez kamata ali je nukleus hrvatske varijante Sparkasse.
Ja?ina i priliv novca ovisi o broju uplatitelja. No, u ovoj situaciji u RH, uz odre?enu dobru prezentaciju i garanciju da novac nije u stanju nestati – ima itekakve šanse. Neke uplate ?e možda biti i samo100 KN mjese?no, barem nekima, ali ciljam na "zakon velikih brojeva" ma koliko bile male mjese?ne uplate.

Je li to uop?e mogu?e ili sam ja preveliki naivac i idealist?

No kako je nastala njema?ka Sparkasse? ?ini mi se isto tako! Naravno, mora pro?i odre?eno vrijeme, možda i pet godina da takvog nešto zaživi ozbiljnijom snagom, ali nema jednostavno drugog na?ina pokrenuti nešto i prije svega pomo?i srednjoj klasi ako ona još uop?e postoji u ovoj državi.
To ljudima treba i objasniti, da se baš ništa ne?e pokrenuti oko novca (i ne samo njega) na bolje za njih ako sami nešto ne poduzmu. I to baš nikada više nije mogu?e. Nitko nas ne?e spasiti niti nešto dati i u?initi. Mi smo trajno zarobljenici stranih derikoža banaka koje ubiru nevjerojatan profit kod nas. Daleko ve?i nego li u mati?nim zemljama iz kojih dolaze.

Zna?i postoji ve? u startu puno toga upitnog i spornog:
• Koliki je "keš" potreban za osnivanje banke i kako ga sakupiti a da nam u startu netko ne postane ve?inski vlasnik?
• Kako uvjeriti ljude da opet i po tisu?iti puta ne?e biti prevareni ?
• Gdje na?i prostor i kako ga u startu pla?ati ?
• Kako na?i ?ovjeka koji ne?e tražiti menadžerski ugovor (- možda je to idealno za nekog mladog ekonomistu kao "odsko?na daska" ako je prijedlog o ovakvom tipu banke uop?e zakonski i tehni?ki provediv)?
• Koliko košta "softver" i je li mogu?e ne kupiti gotov ve? ga izraditi u vlastitoj režiji (ponuditi recimo onim našim inforamati?arima-srednjoškolcima koji širom svijeta "haraju" na takmi?enjima odnose?i zlatne medalje; - mislim da bi im to bio savršen projekt kojeg bi itekako mogli unov?iti i negdje drugdje: - jesu li oni ta razina da su to u stanju?) Postoji li na ovim stranicama osoba/e koje ga mogu izraditi?
• Na koncu, makar imam još bezbroj nedoumica, kako sve skupa efikasno nadzirati i kontrolirati u smisli spre?avanja plja?ke i manipulacije?

Znam da djeluje kao znanstvena fantastika, ali ja još uvijek vjerujem u ljude, svemu usprkos! I vjerujem da su sami sebi prepušteni i da jedino sami sebi mogu pomo?i. Nitko im niti ho?e niti može pomo?i! Ni RH ni EU!

P.S. Molim Vas,smatrate li ovo moje razmišljanje nemogu?im, budalastim, neprovedivim…, - napišite to slobodno. Minusirajte dnevnik, presko?ite ga, "izbrišite"… Mene to ne?e ni uvrijediti ni ljutiti pa ma koliko bilo kritike ili ismijavanja ovog prijedloga.

No, ja i dalje molim one koji stvarno razumiju rad sa novcem i bankama da napišu svoje mišljenje i daju odgovore. Naravno, ako to žele!

Pollitika.com je dobila onu prestižnu nagradu. Ne ?ini li se vama, kao što se meni ?ini, da je ovo jedina prava politika? Je li @mrak, tj. jesmo li svi mi skupa stvarno zaslužili tu nagradu i kroz ovakav vid djelovanja istinski dokazujemo da nešto možemo i zna?imo?

Možemo li i jesmo li dovoljno jaki i pametni da pokrenemo ovakva što? Ja sam npr. uvjeren da jesmo, svi o sebi mislimo sve najbolje, zar ne? Pa opravdajmo to! Možda pokrenemo "povijesni preokret" i osnujemo Radni?ko*-selja?ku (hrvatsku banku!?) banku koja s godinama može postati ozbiljnija nego li Vam se ?ini na prvi pogled.

*pod radnik podrazumijevam i onog NK radnika u "komunalcu" i sveu?ilišnog profesora, jer niti je NK radnik vlasnik "komunalca" niti je sveu?ilišni profesor vlasnik Sveu?ilišta…, - zna?i oba su radnici, nisu vlasnici. Pod radnika podrazumijevam i obrtnika i malog poduzetnika jer zapravo su oni nositelji rada u svojim radionicama/tvrtkama te u njima upravo oni najviše i rade.

Komentari

Ovaj dnevnik je, čini se,

Ovaj dnevnik je, čini se, inspirirao Island. Naime, učinili su upravo ono što ovaj dnevnik sugerira i izvukli se iz krize.
Čudan neki tip taj "jelenska"...

Tko je glasao

HRVATSKA KREDITNA ZADRUGA

HRVATSKA KREDITNA ZADRUGA Toronto i Hamliton , Canada

http://www.vistadata.net/ccu/index.htm

HRVATSKA KREDITNA ZADRUGA
1165 Bloor St. W., Toronto, ON M6H 1M9
Toronto Tel. 416 532-4006, Fax 416 532-0846

CROATIAN CREDIT UNION
Mississauga Tel. 905 276-1962, Fax 905 276-0706
Hamilton Tel. 905 547-8884, Fax 905 547-0201

Tko je glasao

@jelenska, mislim da si bio

@jelenska, mislim da si bio inspiracija i Krunoslavu Mišaku. zanimljiv tekst na temu novca s pregršt informacija.

http://blog.vecernji.hr/misak/2009/10/28/novac-i-kako-ga-izbjeci-vrata-u-ljeto-pokret-za-valutu-lokalne-zajednice/?__utma=1.77250713.1253300536.1256812664.1256825444.15&__utmb=1.1.10.1256825444&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1253300536.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=154312376

Ellenina priča o lokalnim valutama inspirirala me na mentalne eksperimente. Zamislio sam grupicu od pedeset ljudi, mojih poznanika ili prijatelja, sa što više raznih djelatnosti. Tu u kvartu, ne na drugom planetu, u glavi sam imao ljude s imenima i prezimenima. Vlasnik dućana namirnicama, vulkanizer, frizer, vlasnik kafića, kompjutorski serviser, sve što sam mogao zamisliti da bi moglo biti potrebno. Zamislio sam poznate ljude (zato da se ne varamo) i da se dogovorimo da - isključivo međusobno - počnemo izdavati papiriće s potvrdama o nekoj usluzi ili robi koju smo dali ili napravili, poput onih SATI navedenih u tekstu. S tim papirićem se moglo otići bilo kome drugom iz te skupine od pedeset ljudi i dobiti neku robu ili uslugu, jer bi i on pomoću tog papirića kod bilo koga od tih pedeset ljudi dobio što mu treba. Nisam još završio s mentalnim eksperimentom, iskušavam neke probleme – ali kako je to lako! Pa novac doista nije ništa drugo nego potvrda o uloženoj energiji, on zapravo ne postoji. Kako nešto ne samo po sebi ne postoji može zarobiti misli toliko ljudi?

zanimljiv je i prvi komentar ispod objavljenog teksta tj. ispod video clipova.

:)

Tko je glasao

Pročitaj pod podnaslovom

Pročitaj pod podnaslovom "Papir i revolucija" :)

http://pollitika.com/povijest-americkog-novca-tecaj-valute-administrativ...

Izgleda da su u HUP-u čitali ovaj dnevnik :D

http://www.poslovni.hr/130689.aspx

Tko je glasao

Hrvati u Torontu Canada su

Hrvati u Torontu Canada su osnovali svoju Hrvatsku Kreditnu Zadrugu
1958.,gidine.Croatian Credit Union .Ta hravatska financijska institucija
besprijekorno djeluje vec 50 godina.

http://www.croatiancreditunion.ca/

Tko je glasao

ZAGOR možemo mi osnovati

ZAGOR
možemo mi osnovati banku,to nije sporno-određena količina novca+zakonske norne+ljudski resursi=društvo koje se bavi tim i tim
međutim,banka je kao i svaka drugo udruženje primorana funkcionirati na zadani način u prostoru i vremenu
prostor i vrijeme u svakom društvu definiraju ljudi+norme među ljudima
ako bi oformili banku koja ne poštuje sadašnje normative u ekonomskom smislu=sigurna propast
ako oformimo banku koja je (neznam kako reći-možda socijalno osjetljiva)=sigurna propast
ako oformimo banku koja je profitabilna=kulak
možda treba oformiti banku koja financira red,rad,znanost,humanost,zdravlje,sreću,ljepotu u osjećaju,
banku koja će iz tog posla zarađivati novce i plasirati ih u daljnji razvoj tih
projekata
malo sam po seljački sve pojednostavio,mislim da nam je svima to tih stvari stalo,ali molim vas nađite mi nekoga tko će ulagati u te stvari

ZAGOR

Tko je glasao

Tvoj dnevnik je od izuzetne

Tvoj dnevnik je od izuzetne važnosti: pokreće pitanje prezaduženosti građana i finansijskog ropstva. Rešenja ima, neka mogu biti tek operativne prirode, druga su političke prirode, treća su interdisciplinarna, kako Gračin pravo kaže.
Moj odgovor na drugu navedenu opciju u mom narednom dnevniku: Moratorij

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Razmišljanje ti je

Razmišljanje ti je odlično.
Pa upravo sam ja to predložio u 4.mjesecu ove godine.

Vidi kompletan program:
http://drugistup.blogspot.com/2009/04/drugi-stup-udruga-u-osnivanju.html

Tko je glasao

Hvala za informaciju.

Hvala za informaciju. Copy-paste/print pa ću proučiti.
Naročito točku IV.
To je to, zar ne?

Tko je glasao

Ovim svojim dnevnikom sam

Ovim svojim dnevnikom sam imao želju i cilj testirati svoje ali, oprostite, i vaše znanje i mišljenje. Naučio sam mnogo a posebno vrijedno je što se pokazalo kako smo uvjereni u nedodirljivost stranih banaka i dužničko ropstvo prihvaćamo kao normalno. Neki čak tvrde da smo apsolutno sami sebi krivi i kreatori istog.
Neki su me prikriveno a neki otvoreno nazvali idealistom, bedakom, neznalicom..., što me ni najmanje ne smeta. Samo su rijetki potvrdili da nešto stvarno i znaju o problematici i ponudili moguća rješenja ali cijenim sve komentare kao dobro došle.
Zahvaljujem svima! Unutar mojih skromnih mogućnosti pokušati ću učiniti nešto i dalje od samog pisanja. Trebati će vremena.
Zanimljivo je da nisam jedini koji promišlja ovih dana o bankama i njihovom derikožnom ponašanju u Republici Hrvatskoj. Očito je da postoji središnje mjesto i „mrijestilište“ uništavanja hrvatskog gospodarstva i pojedinca.
Ipak sam dnevnikom Molba – pogodio metu!

Današnji Večernji list na stranici 14 donosi tekst Milana Ivkošića: Banke i dalje pljačkaju
Dvostruko višim kamatama od prosječnih banke su dodatno iscrpile privredu
22.10.2009 20:12
Goran Marić (desno) s kolegom Ljubom Jurčićem u Hrvatskom saboru, gdje ga – unatoč ozbiljnim argumentima koje sustavno podastire za govornicom – rijetki ozbiljno shvaćaju (Foto: Renato Branđolica)
Jedna replika u Saboru može vas dovesti do neslućenih zaključaka i podataka. U jučerašnjoj raspravi o oporbenom prijedlogu ustavnih promjena, koje obuhvaćaju i odredbe o kriminalu u pretvorbi i privatizaciji, Damir Kajin osvrnuo se i na privatizaciju banaka te spomenuo kako Goran Marić, HDZ-ov predsjednik Odbora za financije i državni proračun, rabi čas jedan čas drugi broj milijardi kuna kojima su banke sanirane te poslije prodane za sedam milijardi. Marić mu je replicirao rekavši da je uvijek navodio samo jedan iznos za sanaciju – 87,4 milijarde – te da banke nisu prodane za sedam nego za 5,4 milijarde kuna.
Iz krize monetarnom politikom
Iskoristio sam tu repliku kao povod za razgovor s tim vrsnim stručnjakom, jednim od rijetkih koji u raspravama u Hrvatskom saboru ima hrabrosti konkretno govoriti o konkretnim temama i s konkretnim podacima. Malo će me zateći tvrdnjom: “Najveći dio sadašnjih hrvatskih gospodarskih i financijskih nevolja prouzročili su protagonisti za zemlju pogubne ekonomske politike 1999. godine – iskoristili su Tuđmanovu bolest i prodavali banke”.
Posljedice su katastrofalne, što pokazuju i podaci. Od 2001. do 2009. aktiva je svih banaka sa 148,4 milijarde kuna narasla na 370,6 milijardi – veća je dva i pol puta, a godišnje se povećavala prosječno 30 posto. Neto dobit svih banaka 2001. bila je 894 milijuna kuna, a 2008. godine – 4,6 milijardi!
Veća je više od pet puta, a godišnje je rasla prosječno 60 posto. U cijelom tom razdoblju ostvareno je ukupno 23,5 milijardi kuna profita zahvaljujući ekstremnom iscrpljivanju gospodarstva i građana. Da su se zadovoljile prosječnom dobiti ostvarenom na razini 2001. godine, ona bi bila upola manja, što znači da su građani i gospodarstvo dodatno iscrpljeni za 11,3 milijarde kuna. Profit bi tim bankama bio još veći da im menadžeri nemaju goleme zarade – predsjednik uprave u jednoj banci ima godišnja neto primanja 5,3 milijuna kuna, a u jednoj drugoj 3,3 milijuna.
– Efektivna je kamatna stopa banaka – ističe Marić – 13 posto, što onemogućava gospodarski razvoj Hrvatske. Dakle, onoga tko nema novca, pa ga je prisiljen uzimati u banci, opterećuje se nepodnošljivim uvjetima. Istodobno, onome tko ima novca, pa ga u banci deponira, daje se pasivna kamata od 7 posto, a takva je kamata zloguk signal za budućnost zemlje, kao što je povišena temperatura u čovjekovu tijelu znak bolesti. Time se šalje poruka kako je bolje ništa ne raditi nego riskirati poduzetništvom.
– Nedavno ste u Saboru rekli da se iz recesije izlazi i dobrom monetarnom politikom – podsjećam Marića. – U teoriji je mnogo prihvatljivija fiskalna politika kao sredstvo izlaska iz krize, ali u cijelom je svijetu u praksi bitna i monetarna politika. Držim da je nužna koordinirana fiskalna i monetarna politika kako bi se postigli zajednički nacionalni ciljevi, kao što su porast BDP-a i održavanje zaposlenosti, stabilnost cijena itd.
Stopa pričuve previsoka
Dobro je da imamo stabilan tečaj kune, stabilan financijski sustav, ali te dvije činjenice nisu cilj nego sredstvo izlaska iz krize. Bez nižih kamatnih stopa otežane su nove investicije, a na razinu kamatnih stopa utječe se isključivo monetarnom politikom. Drukčijom, selektivnom politikom treba doći do nižih kamatnih stopa, pogotovu za kupnju stanova i novih tehnologija.
Zatim navodi podatak da je u nas jedinstvena stopa pričuve od 14 posto za sve kredite – i za stanove, i za nove tehnologije, i za gradnju tvornica, kao i za kupnju dionica. U EU je obvezna pričuva 2 posto, a kad bi u nas za stambene kredite i proizvodnju bila tolika, kamate bi bile mnogo manje, mnogo bi se više stanova prodalo i mnogo više proizvodilo.
Umjesto odgovora, uvrede
Iste regulatorne mjere HNB-a za sve kredite nisu prikladne, premda i u sadašnjem stanju banke imaju prostora za manje kamate. Nedavno je Marić u Saboru govorio i o neskladu između pada BDP-a i rasta nezaposlenosti. Taj je nesklad posljedica otpuštanja radnika i u profitabilnim tvrtkama u kojima za to nema nikakva razloga.
Primjer je za to TH-T. U toj tvrtki na 8,3 milijarde kuna prihoda ostvare 2,3 milijarde dobiti, a u posljednje tri godine imali su profit od milijardu eura! Nema, dakle, nikakva razloga za otpuštanja radnika. Osim toga, tolika dobit na toliki prihod u tržišnom je gospodarstvu neprihvatljiva. Time se dodatno otežava ionako nezahvalna pozicija Vlade u ovim otežanim, recesijskim uvjetima. Velika nereda u Hrvatskoj ima i na financijskom tržištu. Cijeli je svijet, napominje Marić, u recesiji i depresiji zbog špekulacija i malverzacija na tom tržištu. I dok se drugdje razračunava s tim nepodopštinama, pa su tako nedavno u SAD-u uhićene 24 osobe u jednom danu – što se događa u nas? Evo primjera.
U Plivi nitko nije odgovarao zbog zloporabe povlaštenih informacija, premda je bila podnesena kaznena prijava.
Ali zato sada na sudovima redom dobivaju sporove mali dioničari koji su tom zloporabom oštećeni, a tvrde da su oštećeni 46 milijuna kuna. Ove podatke, a i podosta drugih, Marić je iznosio u saborskim raspravama pa su mu neki moćnici koji su se prepoznali uzvraćali, ali ništa ne opovrgavajući nego uglavnom – vrijeđajući i optužujući. Tako se nisu bili kvalificirali ni za repliku barem kao jučer Damir Kajin.

Očito je, jasno i neoborivo da nas strane banke cijede kako god im padne na pemet a da to nikog od onih koje dobro plaćamo (Vlada, Sabor, predsjednik RH) uopće ne zabrinjava. Zbog toga sam uvjeren da narod treba i mora sebe organizirati i mobilizirati upravo i prije svega u segmentu banaka i novca, našeg novca.

Tko je glasao

Još davnih dana, netom kako

Još davnih dana, netom kako je mislim da je bila Račanova vlada, dopustila prodaju naših banaka,
sam rekao kako ćemo skupo platiti taj potez. Nažalost, upravo se to događa, i bojim se krajnjeg rezultata,
a to je ukupan bankrot, ne države kao institucije, nego cjelokupnog društva.

Zato bi u svakom slučaju podržao svaku inicijativu koja ide za tim da se samoorganiziramo i tako prisilimo
strane bankare u našoj zemlji, da se ponašaju isto kao i kod svoje kuće.
Kad bi se osnovana samo jedna naša banka, koja bi dobro poslovala, mislim da bi stranci shvatili poruku
i krenuli u popuštanje nesmiljene eksploatacije naše privrede i stanovništva.

inigo

Tko je glasao

jelenska

jelenska

mislim da bi Poštanska banka koja je još uvijek u hrvatskom vlasništvu mogla oživiti tvoju ideju i da bi to bio najbolji put vraćanja financijske neovisnosti RH samo što se prije realizacije tog projekta treba riješiti neoliberalnih struktura koja upravljaju državom

Tko je glasao

misliš komunističkih? iako

misliš komunističkih? iako u osnovi, to je ista stvar

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@nemonimus, dvojica kolega

@nemonimus, dvojica kolega su dali zanimljive link-ove: Sri, 21/10/2009 - 10:31 — hppppppppppppp (neprovjereno)
Odgovor na tvoje pitanje
Odgovor na tvoje pitanje jelenska je - DA.
Pogledaj :
http://uk.zopa.com/ZopaWeb/
Građani organizirano kreditiraju druge građane, bez posredstva banaka!
Sri, 21/10/2009 - 18:33 — hpernar
Ne znam da li ste upoznati
Ne znam da li ste upoznati sa ZOPA konceptom?
www.zopa.com

Pručiti ću ih danas poslije podne uz asistenciju mladog i kvalitetnog ekonomiste koji dobro poznaje fah-idiotski bankarski engleski jezik.

No želim tebe pitati nešto drugo: Odem li u Poštansku banku, izložim im prijedlog i obvežem se da unutar 6 mjeseci 20.000 građana budu deponirali kod njih 2.000 Kn na npr. 2 godine.

Pitam sebe a i sve nas: Koliko će i što poštanska banka uvjetovati (svog profita, naplatiti svoju uslugu) da bi preko nje otvorili "kasicu-prasicu" za sirotinju?

Svakako, pokušati ću učiniti taj eksperiment. Strašno me zanima kolika je njihova "pinka" i je li to stvarno hrvatska banka a sve ću saznati iz njihova odgovora i uvjeta, zar ne?

Tko je glasao

Koliko će i što

Koliko će i što poštanska banka uvjetovati da bi preko nje otvorili "kasicu-prasicu" za sirotinju?

Možda nebi bilo loše prije bilo kakvih ponuda malo proučiti važeće zakone koji obrađuju ovu tematiku- Zakon o kreditnim institucijama ( s obzirom da se u ovoj "molbi" koliko kužim radilo o kreditiranju "sirotinje"): jer svako "posuđivanje" novca koje nije pod nadzorom nadležnih institucija bi se moglo smatrati lihvarenjem.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341916.html

a za ovu svrhu bi eventualno rješenje mogla biti Štedna banka ili meni posebno zanimljivo za početak "posla" Kreditna unija:

http://www.hnb.hr/supervizija/kreditne%20unije/h-kreditne_unije_1.htm

minimalni osnivački kapital kod Unija je svega 500 000 kuna, dok je kod Štedbanke potrebno ipak visokih 8 milijuna kuna, ali je i pokretanje i vođenje koliko vidim puno zahtjevnije.

Netko je ranije spomenuo Private Equity& Venture Capital (PV&VC) fondove što je potpuno out. Minimalni pojedinačni ulog za PE fondove je visokih 750 000 kuna, dok je za VC fondove minimalni osnivački kapital visokih 75 miliona kuna. ( što se sve sazna googlanjem).

Od ostalih fondova ovoj svrsi bi možda najviše odgovarao oblik Zatvorenog investicijskog fonda (ZIF) s posebnom namjenom za čije osnivanje je potrebno 6 mio kuna (5+1 za tk društva koje će fondom upravljati). no tu su opet postavljeni visoki standardi glede samog upravljanja (najmanje 2 licencirana managera), ali i nadzora od strane HANFA-e.
http://www.cvca.hr/tolteam/UserFiles/File/Zakon%20o%20investicijskim%20fondovima%20(NN-150.05).pdf

no sve je to ogroman i odgovoran posao kojega nitko pametan neće obavljati volonterski.

Tko je glasao

Da li ova Kreditna unija

Da li ova Kreditna unija može voditi platni promet za fizičke osobe(obrtnike i trgovce) tj.voditi račune pravnih osoba?Ako ne može,treba mjenjati zakon, kada su političari već sve uprskali nek' nam barem omoguće da pokušamo s manjim kapitalom krenuti ponovno i konačno u samostalnost.Sve se svodi samo da zaštite velike gramzljive igrače...

Tko je glasao

Ova molba mi i po sadržaju

Ova molba mi i po sadržaju i po tonu izgleda najozbiljnije, i što je jednako važno - djeluje mi iskreno. Zbog toga sam ipak odlučio objaviti ovih nekoliko rečenica.

Naime, na sve ono što si objavio u molbi, na žalost nije moguće odgovoriti ekonomskim i političkim znanjima, kojima raspolažem na primjerenoj razini, već u jedinstvu s jednako tako referentnim političkim znanjima. A s kojima, tj. s prvim i s drugim, raspolažem na najvišoj stručnoj i političkoj razini u Hrvatskoj, u takvoj cjelini.

Stoga moj odgovor ne mogu predočiti u obliku komentara, jer prelazi taj okvir i opseg takvog odgovora. Riječ je o tomu da si postavio, bilo svjesno ili nesvjesno, tako svejedno, pitanje koje udara u "srce" točno predočenoga hrvatskog "gospodarskog sustava", koji je i zbog toga klasičan neokolonijalan gospodarski sustav.
Naime, u molbi ne otvaraš pitanje osnivanja nekakvog trgovačkog društva, već o banci s točno unaprijed određenom misijom (zadaćom)!!!

Ako postoji i od drugih interes da predočim takav kvalificirani odgovor, na to ću iz motrišta predočenog mojeg čitanja ove objavljene Molbe, odgovoriti u zasebnom članku pod nazivom Odgovor na Molbu. Naime, obećao sam, uvjetno rečeno (jer sam to htio) objavu ovdje još dva članka, pa mi se ne piše i ovaj treći zbog "pisanja". To tim više što je riječ o zahtjevnom odgovoru, a na koji u Hrvatskoj uspješno može odgovoriti vrlo mali broj osoba, jer je on po sadržaju interdisciplinaran.

No, ako za moj takav odgovor nema interesa, onda u najkraćem mogućem obliku mogu kazati kako se takva banka ne može osnovati u Hrvatskoj, a ako se osnuje ona mora bankrotirati ako radi kao banka u predočenoj misiji.

No, pod stanovitim uvjetima takva banka itekako može uspješno raditi i ostvariti predočenu Misiju. Naime, takva iskustva postoje u postindustrijski razvijenim državama.
Upravo iz takvog uporišta, o ovomu sam inače načelno ovdje govorio prilikom objave političke doktrine i izbornog programa Zagrebački treći put. Naravno, na razini Hrvatske na to pitanje valja odgovoriti s uporištem na Hrvatskom trećem putu.

Tko je glasao

Kako to da nije isključen

Kako to da nije isključen bold?

Tko je glasao

No, moram prije toga

No, moram prije toga završiti s ciklusom "umjetničkih objava", naime, nakon prve uvodne slijedi i druga završna (izrada je u tijeku).:)

Tko je glasao

Može. Ja ću "čuvati"

Može. Ja ću "čuvati" sefove :)))

My Soul

Tko je glasao

Postoji s jedne strane u

Postoji s jedne strane u ovom svijetu ulaganje novca, gdje je motiv da se dobije više novca. Potiv je pohlepa, načelno, želi se izvući što više .

Postoji međutim i darivanje novca (ili nekog drugog dobra), nimalo beznačajna stvar. Većina ljudi jest spremna dati nešto drugom koji je u potrebi (direktno ili preko posrednika), dvije kune prosjaku ili 50 euroa Amensty Internationaly ili milijun dolara za gladne u Africi itd..

Može biti i nešto između.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Molba - moja greska, moja

@Molba - moja greska, moja isprika (19/10)

Tko je glasao

Inače glede same ideje

Inače glede same ideje mislim da su građani već umorni od bilo kakvih inicijativa koje im zadiru u džep. Tko hoće biti solidaran s onima koji nemaju neka ode uplatiti Caritasu ili neka ode volontirati ako nema para.

Nove vrijednosti mogu se stvarati i udruživanjem ideja, slobodnog vremena pretočenog u korisni rad, viška materijalnih dobara, oruđa (i oružja:), i sl... zašto to uvijek mora biti novac?! A taj prokleti novac tako kavari ljude i zbog njega se raskidaju i najtvrđi savezi. zato bih ja rekao da je u ovoj ideji novac največi remetilački faktor.

a onaj tko ga ima viška, i spreman ga se odreći bez neke povlastice nauštrb drugih je uvijek dobrodošao, no takvi filantropi su izuzetno rijetki pa i u globalnim razmjerima.

npr. Fonda Hrvatskih branitelja prima i donacije, no ja se ne sjećam da je do sada itko kune uplatio po toj osnovi, a potrebitih medju braniteljima zaista ima.

Kad bi svi punoljetni građani lijepe naše izdvojili po 2 000 kuna, skupilo bi se oko milijardu eura, a toliko našoj vladi dolazi na naplatu samo u veljači i ožujku iduće godine.
Danko Končar je unajmio tipa (zaboravih mu ime, ali je povezan s aferom Brodosplit) s obzirom da poznaje sve načine na koje se krade u našim brodogradilištima, da mu procijeni o kolikom se iznosu ukradenog radi. procjena je na 200 milja eura (iskreno ja sam očekivao i duplo više).
a di su ostali lopovi iz javnih poduzeća poput HAC, HEPa, HŽa...

Zato je najbolji način ako se hoće pomoći zemlji i narodu pohapsit lopove i s njima na prvu banderu.
:)))

Tko je glasao

Ovaj prijedlog mi djeluje

Ovaj prijedlog mi djeluje kao realno uzimanje sudbine tj budućnosti u svoje ruke.
Ideja je plemenita i treba ju svakako podržati.
Uzmimo jedan primjer; Ako korisnik kredita za kupnju nekretnine banci godišnje plaća 20 000 kn kamata,možemo vrlo lako doći do iznosa koji će takva "nova banka" zaraditi ukoliko preseli račun 10000 građana koji su podigli kredite za kupnju nekretnina.
Radi se o dobiti od 200 miliona kuna samo na dobivenim kamatama.
Jasno je da te kredite treba otkupiti drugim kreditima, a za to treba kapital.
Potencijal vidim u "zaleđenim" sredstvima koje naši građani drže u inozemstvu.
Sredstva koja su oročena u bankama, a koje posluju u RH, također imaju puno znamenki.
pokretanje banke nije veliki problem koliki je problem stvoriti povjerenje za veliki broj ulagaća, tu se cilja na oko 100000 komintenata.
Puno je to novaca, ako se toliko računa preseli u jednu banku.
Mišljenja sam da bi NBH mogla jedina preuzeti tu bitnu ulogu, a to bi bio jedini mogući spas Hrvatske.
Zašto to nisu gospoda; Rohatinski i njegovi pomoćnici predložili, ili je li to sukladno zakonima o bankama,ja uistinu nemam neka saznanja.
Kada smo skoro na koljenima, kao primjerice u trenutnoj situaciji,onda i zakone treba prilagođavati općem dobru tj. spasu građana i države od bankrota.
Ovako djelomice na našim leđima spašavaju svoju ekonomiju stranci tj druge države.

Tko je glasao

Zašto to nisu gospoda;

Zašto to nisu gospoda; Rohatinski i njegovi pomoćnici predložili, ili je li to sukladno zakonima o bankama,ja uistinu nemam neka saznanja.
Zato što su oni samo sluge stranog kapitala i nijemi izvršitelji naredbi financijske agresije na RH.

Vlada RH? Ne odlučuje ni o čemu! Samo izvršava vanjske naredbe!
Sabor RH? Ne odlučuje ni o čemu! Samo izvršava vanjske naredbe!
Predsjednik RH? Ne odlučuje ni o čemu! Samo izvršava vanjske naredbe!
HNB? Ne odlučuje ni o čemu! Samo izvršava vanjske naredbe!

Točka!

Tko je glasao

Hoćeš reći da su svi

Hoćeš reći da su svi kolaboracionisti?
E, ako je to istina, onda smo gadno nagrabusili.
Mišljenja sam da je velik teret onaj depozit deponiran u NBH, a koji je proračunu dan za manevriranje tijekom recesije.
Sada država preživljava na račun novaca koji je bio deponiran u NBH i jasno je da nije u mogućnosti štititi interese građana,nego prešutno odobravati ovu pljačku komintenata od strane banaka, u vidu povišenja kamatnih stopa.
Izgleda da su građani taoci u vlastitoj državi, zbog nesposobnosti i neodređenosti državne administracije, a sve sada, kada je u pitanju stvarna zaštita interesa vlastitih građana.

Tko je glasao

Hoćeš reći da su svi

Hoćeš reći da su svi kolaboracionisti?
Da, upravo to želim reći! Uvjeren sam u to, i nakon Tuđmana sve Vlade i ostali nabrojeni su to bili i jesu.
Rade to zbog toga što nemaju volje niti znaju upravljati zemljom bez stranih kredita i sugestija/naredbi. Očekuju na taj način postići naklonost EU i svjetske elite (političke i gospodarske) a to jest najveća zabluda hrvatske politike.
Takvim ponašanjem čine upravo je obrnuto - demostriraju cijelom svijetu svoju nesposobnost. Dobivaju negativne ocjene i percepciju svjetskih moćnika o zemlji neradnika, nesposobnih i korumpiranih.

NBH (HNB) ... Slažem se do detalja.

Tko je glasao

Zašto to nisu gospoda;

Zašto to nisu gospoda; Rohatinski i njegovi pomoćnici predložili, ili je li to sukladno zakonima o bankama,ja uistinu nemam neka saznanja.

zato jer su to sve profesionalci i ozbiljni ljudi kojima ne priliči lupetanje gluposti.

Kada smo skoro na koljenima, kao primjerice u trenutnoj situaciji,onda i zakone treba prilagođavati općem dobru tj. spasu građana i države od bankrota.

Za to je dovoljno smanjiti postojeće kamate na stare kredite i to je s moje strane jedina zamjerka i preporuka Rohatinskom, Bohačeku i toj ekipi. Nedavno se Prka "istrčao" s izjavom da bi od iduće godine kamate mogle početi padati, ali ga je ekipa odmah pozvala na raport i udjelila mu packe. Slično je prošao i Luković u veljači o.g. kada je predložio jednokratnu devalvaciju od 10%, nakon čega su ga kolege dosta čudno promatrale. Inače taj Luković u zadnje vrijeme valja biser za biserom; npr. njegova nedavna izjava kako je "pao na dupe" kad je vidio koliko su banke prošle godine izlihvarile (njegove riječi) građane hrvatske.
Da se čovjek zapita u kojems svijetu danas živi drug Luković i zar je zaboravio koja mu je funkcija odn. uloga u svemu tome kao predsjedniku uprave najveće banke u Hrvata koja ostvaruje najimpresivniji rast prihoda i dobiti u celom regionu.
Možda je u pitanju Parkins ili samo obična staračka senilnost.
:)

Tko je glasao

http://business.hr/hr/Naslovn

http://business.hr/hr/Naslovnica/Ekonomija/Rohatinski-Dug-ce-2010.-doseg...

Sve što ćemo privrediti ide van 2010..Što mi imamo od tog nagrađivanog Rohatinskog?Mi bi trebali dići tužbu protiv onih koji su financirali i protiv onih koji su sugerirali financiranje te mafije.Prije toga moramo dokazati da su izbornim zakonom prevarili glasače i da nisu legalni predstavnici naroda.Neka oni love i naplaćuju od lopova.A nama treba reparirati vanjski dug tj. otpisati,jer te međunarodne financijske institucije sudjeluju u kriminalnom pokušaju otimanja nacionalnog bogatstva i time nas,sve građane RH lišavaju temeljnih sloboda.Ropstvo je odavno zabranjeno!

Tko je glasao

Moguće je da je zaista

Moguće je da je zaista ostao iznenađen koliko su nas banke, a među njima i Zaba, opljačkale. Tako visoku
zaradu rijetko tko planira. Banke su u Hrvatskoj postale strano tkivo koje je počelo gušiti napredak i razvoj
ove zemlje i pod hitno je potrebno sve dovesti na nivo poslovanja tih banaka kao u njihovim zemljama
maticama.

Možda nam treba jedan Chavez?

inigo

Tko je glasao

Evo da se i ja uključim u

Evo da se i ja uključim u ovu iznimno zanimljivu raspravu.
Meni prvo, jelenska, nije jasno na što si ti mislio kad veliš: Možemo li mi kao građani, kao grupa pojedinaca stvoriti banku? Jer nije jasno želiš li osnovati udrugu, kasu uzajamne pomoći, štednu zadrugu ili baš banku? Ili ustvari istražuješ koje od toga? Prvo moraš definirati: ta grupa bi se bavila oplođivanjem kapitala ili humanitarnim radom?

Što se tiče teme Muhammad Yunus i Grameen Bank.
Grameen Bank has "landed poor communities in a perpetual debt-trap" Sudhirendar Sharma
Those who lend money at a high rate of interest can never fight against poverty; rather, they nurture poverty. former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina
...a micro credit is just another theory in another dream. Gilang
One koji se kače oko kamata, evo odličnog pdf dokumenta: Microcredit Understanding. Meni to više liči na neku novu religiju.
Kad vidim nedostatak transparentnosti i kontrole, odmah se sjetim naših socijalističkih poljoprivrednih zadruga (ideja odlična, ali realizacija zastrašujuća).
A još je smješnije što nam "naše" banke proturaju pod pojmom mikrokrediti (pdf): zasnivanje založnog prava nad nekretninama ili pokretninama.

Kad govorimo o kamatama, moramo uzeti u obzir činjenicu da tako siromašni ljudi (i kreditno nesposobni) drugačije i ne mogu dobiti kredit, ali ima i drugih načina. Upućujem vas na stare dnevnike: Algoritam kapitala, Razvojna ekonomija, a posebno ovaj: Ekonomski prosperitet županija.
Najbolji efekti se postižu na nacionalnoj razini. Na razini koja ima monetarne instrumente. Županija to nema, pa će efekti biti slabiji, a na još nižoj razini (nazovimo to čisto primjera radi, ZPPP - zadruga poštenih poduzetnika i poljoprivrednika) efekti će biti još manji. Ali ne znači da ne bi trebalo probati. Obavezno prvo izraditi analize i simulacije takvog modela, a nakon toga tek krenuti u realizaciju. Treba definirati minimalne nadnice (npr. NKV 5000 kn neto), vidjeti ima li uopće uz te uvjete (i ovu extremno lošu poduzetničku klimu) profitnih projekata. I možda ugovoriti raspoređivanje extraprofita među zadrugarima i lokalnom zajednicom (ovo već duboko zadire u neku drugu tematiku, razradu socijalnog zadrugarstva, to bi esperanza bolje rastumačila).

Ili možda, zadruga može samo pomagati u izradi prezentacija za svoje poduzetnike pred hrvatskim biznis anđelima. Da, postoji i to. Mislim da je i Škegro među njima :)

Sličnu zanimljivu raspravu smo već vodili na pollitiki, ali i ovdje.

I na kraju, naglasio bi još jednom odličan Skvikijev komentar: Znam dobro da su neki turci u Njemačkoj sa svojim malim plačama stvorili bogatstvo, a neke familije su postale milioneri. Držali su skupa i imali cilj pred sobom.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

OK, drago mi je, da si za

OK, drago mi je, da si za razliku od neoprogresivnog dolje dao neke obiljne linkove na kritiku M. Janusa, mada, moram reći, kad kaže da ti to liči na novu religiju, daješ link na jedna posve religijski sajt (mieses.org). ;-> Nove religije su OK stvar, ja sam osobno smislio tri (univerizam, akalanizam i mergsku religiju).

No, kako rekoh, nisam odvjetnik M. Janusa, ne namjeravam osnivati bilo kakvu banku i nemam vremena dublje se u cijelu priču udubljviati. Jelenska je pokrenuo pirču sa strane kako prikupiti kapital, s druge je strane kako ga palsirati - načelno, vjerujem da tu postoji mogućnpost inovacija, a i da je potrebna - kako sam kažeš, "ima i drugih načina".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Delgado, veliš nije Ti

@Delgado, veliš nije Ti jasno što ja želim? Želim svima sve najbolje a naročito najsiromašnijima u ovoj zemlji. Njih je svaki dan sve više i više.
Dobro znaš što se događa kada broj siromašnih dođe do "kritične mase".

Ja to ne bih želio doživjeti.
Ponovo!

P.S. Što bi rekao @gale, "zabrijali" ste svi banka pa banka. Što, zar sam ja predložio osnivanje banke snage Deutsche Bank?
Misli da sam svoje razmišljanje napisao dovoljno jasno.

Tko je glasao

Ma nemoj jelenska, zar

Ma nemoj jelenska, zar ozbiljno? Sve najbolje? Ma ti se zezaš?
A ja eto želim svima sve najgore :)

Tek mi se sad razbistrilo da ti pitaš samo da pitaš, a nisi spreman ništa konkretno poduzeti u vezi bilo čega. Drugi put sam proguglaj malo, a nemoj zamarati sve oko sebe sa svojim dopunskim obrazovanjem.

# Jedan najgori pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu najboljih

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@Delgado, nigdje nisam rekao

@Delgado, nigdje nisam rekao i Ti ne želiš drugima dobro. Nemoj biti tako zločest.
Tek mi se sad razbistrilo da ti pitaš samo da pitaš, a nisi spreman ništa konkretno poduzeti u vezi bilo čega.
Malo si previše siguran i uopće me ne poznaješ da bi dao takvu rezolutnu izjavu.
Naveo sam u dnevniku da ne želim nikoga zamarati i neka jednostavno preskoče ovaj dnevnik oni koji misle da je prijedlog SF.

U dnevniku sam naveo par konstatacija koje Ti daju odgovor na ostatak tvog komentara:
• Uvjeren sam da na ovim stranicama postoje ljudi koji znaju o bankarstvu jako puno. Ja o tome baš ništa ne znam, ne razumijem se u financije. Zato i molim mišljenje onih koji to znaju.
• Razmišljam samo o jednoj sasvim drugoj mogućnosti i tu molim za komentare i pomoć onih koji razumiju "novac i bankarstvo".
• Je li moguća varijanta nešto kao "kasa uzajamne pomoći" koje su nekada egzistirale u tvrtkama?
• Je li to uopće moguće ili sam ja preveliki naivac i idealist?
• P.S. Molim Vas,smatrate li ovo moje razmišljanje nemogućim, budalastim, neprovedivim…, - napišite to slobodno. Minusirajte dnevnik, preskočite ga, "izbrišite"… Mene to neće ni uvrijediti ni ljutiti pa ma koliko bilo kritike ili ismijavanja ovog prijedloga. ...itd., itd.

Hvala, @Delgado!

Tko je glasao

-

-

Tko je glasao

.

.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Jelenska, I ja sam takvog

Jelenska,

I ja sam takvog nekaj htel predložit, razmišljal sam i ljude u selu okupit u nekakvu zadrugu. Zemlje ko blata, plodna je a i Sava je blizu za navodnjavanje.

Zabadav se nekom nekaj govori jel nema sloge, a mogel bi i sused od toga imat koristi.

Znam dobro da su neki turci u Njemačkoj sa svojim malim plačama stvorili bogatstvo, a neke familije su postale milioneri.
Držali su skupa i imali cilj pred sobom.

Kak smo mi sposobni držat skupa se dobro zna, a cilj? Ma imamo mi njega, samo kakav?

Tko je glasao

pa postoje teorije koje

pa postoje teorije koje govore da su hrvati malo glupast narod, kao i vecina naroda na ovome prostoru. (mogel bi i sused imati nesto)

to se najbolje vidi na tome sto su ljudi koji su imali iste poljoprivredne plodove radili sa njima. kako su ih konzervirali da bi ih sto duze mogli bili koristiti...

ovdje je sve to propadalo, pa su cesto bili gladni i umirali od gladi.

Tko je glasao

@neoprogressivan, možda s

@neoprogressivan, možda s tvoje pozicije ovaj narod i djeluje kao "malo glupast" ali ja bih ipak bio oprezniji u takvim izjavama.
Znaš "malo glupast" može bit nevjerojatno opasan kada naglo učini nešto što ne očekuješ od "glupastog"! Tada Ti ispadneš glupast jer nisi očekivao da "glupast" uopće može doći na takvu ideju i djelo koje "baca s nogu".

"Pametni" su predvidivi, "glupasti" nisu!

Tko je glasao

Možemo, naravno! Treba samo

Možemo, naravno! Treba samo novac:

(1) Temeljni kapital banke iznosi najmanje 40 milijuna kuna.
(2) Temeljni kapital štedne banke iznosi najmanje 8 milijuna kuna.
(3) Temeljni kapital stambene štedionice iznosi najmanje 20 milijuna kuna.

Sve piše ovdje: Zakon o kreditnim institucijama -- ne treba u biti ništa posebno.

Problem je samo jedan: da bi davao kredite moraš privlačiti štednju. Štednju je nemoguće privući ako zbroj faktora UGLED + KAMATA nije prevelik. Zato moraš davati velike kamate na štednju, jer si nov i ugled ti nije prevelik, a sve to povlači velike kamate na kredite koje ćeš davati drugima. Problem je i odakle će doći ta štednja.

Dakle, da bi nekom posudio novac, netko ga mora posuditi tebi. Ti novac preprodaješ dalje i zarađuješ na razlici. To je smisao banke.

Tko je glasao

koje su institucije

koje su institucije pokrivene osiguranjem pologa (onih famoznih 400 000 kuna)

da li su to samo banke, ili samo sve nabrojane institucije?

takodjer temeljni/jamstveni polog i temeljni kapital su dvije razlicite stvari, makar po mojoj intuiciji.

recimo banka ima 40 miliona. pretpostavimo da nema troskova, iskljucivo obveznu rezervu.

sada banka podijeli 35 miliona kredita. 5 miliona mora deponirati u HNB-u kao rezerve.

adekvatsnost jamstvenog kapitala se odnosi na to, zar ne?

Tko je glasao

Hvala @Daniel N.! Međutim,

Hvala @Daniel N.!
Međutim, ja nisam ni mislio da treba odmah osnivati banku. Ja samo razmišljam postoji li među građanima RH npr. 20.000 ljudi koji su se spremni "odreći" kamate na npr. dvije godine na svojih uloženih 2.000 KN.
Govorim o solidarnosti, ili je to možda zaboravljeni pojam u ovom svijetu "štakorskog mentaliteta" gdje u gladi i neimaštini svak proždire svakog??

Preostaje nam, zapravo jedina druga mogućnost - čekati da nam strane banke uzmu apsolutno sve: automobile, stanove, kuće, tvornice, radna mjesta, poljoprivredna zemljišta, šume, građevinska zemljišta, HEP, HŽ, Podravku, MTČ, .....

Ne vjerujem da 20.000 građana može to "odmah i sad" zaustaviti, ali "... put od 1000 milja počinje prvim korakom...".

Uostalom, zašto su neke svjetske banke (danas više i ne baš male) nastale iz zaprvao iste ideje (malih štedionica?) i u potpuno istim ili sličnim iznuđenim uvjetima pretjerano gramzivog krupnog kapitala?

Možda sam ja samo pretjerano naivan i optimista bez razloga kao što je "ocijenjen" na ovim stranicama akademik Ivo Šlaus u svom dnevniku: Nemamo više vremena!
Drugo, kada je naša sloboda bila ugrožena, građani naše domovine bili su spremni žrtvovati najvrjednije što imaju – svoje živote. Budimo dostojni tog primjera. U RH ima ne mali broj vrlo bogatih, čije bogatstvo ne potiče proizvodnju. Očekujemo da i oni slijede primjer koji su pokazali dragovoljci i dadu dio svog bogatstva u državni proračun i tako barem djelomično smanje preveliku razinu nejednakosti u RH. To je brže i jednostavnije nego uvoditi poreze. Znamo da zvuči utopijski, ali valjda još uvijek ima domoljuba. Ili nema?

Ja jesam samo običan radnik i seljačić ali eto, i akademik Šlaus još uvijek vjeruje da postoji solidarnost!

Ili ćemo čekati "Solidarnošć"?, Lecha Walesu?

Khmmm, da opet sve kreće is brodogradilišta! Nije Gdanjsk ali je Rijeka....

Vrlo zanimljivo!

Tko je glasao

gospodin slaus aludira na

gospodin slaus aludira na proudhona i njegovu krilaticu:

Vlasnistvo je lopovluk!

tocno je da postoje bogati, ali ti bogati svoj novac/kapital trose vise na luksuz nego investicije(i zaposljavanje koje neminovno ide uz to).

michal kalecki je pisao o tome na siroko. jedna od njegovih najpoznatijih je

radnici potrose ono sto zarade, kapitalisti zarade onoliko koliko potrose.

Takodjer, postavlja se pitanje zasto ti ljudi ne investiraju. ZNA SE: neproduktivnost, nevizionarstvo, korupcija, strah od rizika itd.

u hrvatskoj jos uvijek vlada mentalitet tko je jamio, jamio je.

Ne mozes ocekivati od ljudi koji su pokrali/ Usli u novac da se ponasaju kao kapitalisti jer oni to jednostavno nisu!

Vecina njih razumije se u izvlacenje novca, a manje u ulaganje i oplemenjivanje.

tu su razlike nebo i zemlja.

takodjer banke su prisiljene svoj novac ulagati jako oprezno i uz sve mjere opreza.(jer nije njihov) oni su ziherasi i zele ulagati samo gdje imaju gotovo siguran povrat novca.

za rast ekonomije je potrebno da postoji mogucnost rizicnog financiranja, odnosno da se financiraju kroz kapital koji se ne boji propadanja.

silicon valley nije nastao jer su ga financirale banke i stedne zadruge, vec jer su postojali business angeli koji su bili spremni izgubiti svoj novac.

jedan od razloga, ocito se tako ispostavlja, zasto hrvatska nije jos bankrotirala je da postoji jaaako, jaako puno novca od kojega ljudi zive (mislim na to crnog novca) + plus kompenzacije u materijalu.

Tko je glasao

silicon valley nije nastao

silicon valley nije nastao jer su ga financirale banke i stedne zadruge, vec jer su postojali business angeli koji su bili spremni izgubiti svoj novac.
Pa upravo o tome i govorimo, o ljudima koji su spremni uložiti npr. 2.000 KN na godinu ili dvije a da od toga nemaju kamatu.
Preciznije, da na određeni rok ti "osnivači" nemaju nikakve koristi pa čak ni mogućnost povući svoj vlastiti novac.

Tko je glasao

ljudi trebaju biti spremni

ljudi trebaju biti spremni izgubiti SVE! , dakle ne samo odustati od kamata vec i od glavnice. tu nastaje prvi problem...

Tko je glasao

Prije svega @neoprogressivan

Prije svega @neoprogressivan - mi već jesmo izgubili sve a prije ulaska u EU i doslovce sve.
Da, moraju biti spremni izgubiti i glavnicu i kamatu.

Nije li to manje od gubitka posla, plaće, stana, kuće i države?

A sve to će građani ove zemlje izgubiti.., i to vrlo brzo i uskoro.

Tko je glasao

možeš ti osnovati i

možeš ti osnovati i private equity fond, podtip venture capital. pitaj škegru za detalje.

Tko je glasao

Čuj @superhik, ja ne

Čuj @superhik, ja ne govorim kako da pomognem sebi, tj. samo sebi. Kada moja obitelj, moja djeca i moji unuci budu gladni, doslovce gladni... - ja točno znam gdje ima, tko i na koji način ima - kako je stekao to što ima?, i točno znam kako ću i na koji način tom istom uzeti svoje.
Jesam jasan?

Škegro je "dr. za novac" i u RH takvih ima 2, možda 3.., ako ima!!??

Tko je glasao

pa gle, napisao da si da ti

pa gle, napisao da si da ti se sviđa koncept da ljudi ulože novce i da od toga ne primaju kamate. neo je naveo primjer business angela, ja sam ti naveo primjer private equity-a/venture capitala. i za jedne i za druge je to ulaganje, ne humanitarni rad. dakle oni ulaze u rizik, kao uostalom i banke, proračunato. očekuju neku nagradu za to. a nagrada je rast vrijednosti kompanije, pa i njihovog udjela, u koju su uložili. dakle radi se o biznisu, kao što je slučaj i sa bankarstvom. s tim što kad ulaziš u posao sa bankom ne ostaješ bez vlasništva nad diijelom svoje imovine( osim ako nešto ne krene loše) nego otplaćuješ dug.
no to je udaljeno od tvoje prvotne zamisli pomaganja ljudima a ne kompanijama.

nova banka na tržištu ne bi mogla ponuditi bitno jeftinije zaduživanje. na hrvatskom tržištu ima preko 30 banaka, domaćih i stranih, ima čak i državnih. imaš dakle jaku konkurenciju.
a ako želiš baš pomagati ljudima osnuj zakladu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci