Tagovi

Moj pogled na Laburiste

U posljednje vrijeme nekoliko puta sam želio napisati dnevnik o Laburistima, no svaki puta sam odustao kako mi se ne bi pripisivala opsjednutost. No, zaklju?io sam da ne smijem robovati takvoj autocenzuri, i evo ga - moj pogled na Laburiste. Uostalom, Laburisti su stranka na hrvatskom politi?kom tržištu, i normalno je da ih se analizira, uspore?uje, promatra pove?alom, pa ?ak i ?ere?i, baš kao što se i na ovim stranicama radi i sa svim ostalim strankama. Odmah da naglasim - kao ?lan SDP-a nemam pretenziju napisati "objektivnu" analizu, ve? sve napisano predstavlja moj pogled, i kao takav otvoren je polemici i kritici.

Mi smo pokret!

Laburisti su u nekoliko navrata kritizirani za nekonzistentno skakutanje po temama, ne krajnje lijevih do krajnje desnih. Za novu politi?ku stranku, u kojoj još nije došlo do pune profilacije politi?kih stavova, kao ni nositelja istih, to nije iznena?uju?e (ali ni poželjno). Ono što me više smeta je vlastito neprepoznavanje problemati?nosti takve situacije, koje je najjasnije artikulirano u laburisti?koj poruci "Mi smo pokret!"

Pokreti su karakteristi?ni za pred ili polu-demokratska društva, u kojima se prelazak u demokratsko društveno ure?enje ?esto realizira kroz pokret. No u demokratskom društvu pokret može predstavljati jedino - metastazu. Za pokret je karakteristi?an jedan op?i cilj u ime kojeg se ostala politi?ka mišljenja negiraju. Pokret se hrani demagogijom i populizmom, te predstavlja plodno tlo za razvoj politi?ke korupcije, u kojoj prednost imaju pravovjerni. Uostalom sa svime time smo se ve? susreli u devedesetima.

Ja ne kažem da sve gore pobrojano treba pripisati Laburistima. Od svega vidim tek sklonost populizmu i izostanak profilacije politi?ke pozicije. No ostaje pitanje zašto se Laburisti uop?e karakteriziraju na taj na?in, i zašto afirmiraju "pokret" kao politi?ki poželjan pojam?

Kritika

U periodu izgradnje stranke Laburisti grade i politi?ku poziciju – primarno na kritici SDP-a. Daleko od toga da je kritika prema SDP-u zabranjena, ili da pak za istu nema mjesta i povoda. No jedan detalj ipak upada u o?i. Prate?i teme na kojima Laburisti grade kritiku prema SDP-u, teško je ne zamijetiti da se primjerice HNS u potpunosti pošte?uje bez valjanog razloga. Mislim da je taj moment najuo?ljiviji u pitanju kritika glede referenduma (kako odnosa prema sindikalnom prikupljanju potpisa, tako i prema proceduri izmjena Ustava). HNS je pritom demonstrirao puno tvr?i stav prema instituciji referenduma, pa ipak niti jednom nije prozvan.

Takvo ponašanje vodi na zaklju?ak da srž ?ini objekt a ne tema kritike. Da nije tako, Laburisti bi u svojoj kritici bili dosljedni prema svim akterima na politi?koj sceni. A to opet, samu kritiku ?ini neiskrenom, i ?inom koji se radi iz politi?ko-takti?kih razloga, a ne iz uvjerenja.

Nadalje, osim nedosljednosti u kritici, Laburisti demonstriraju i nedosljednost prema stavovima koje tom kritikom zauzimaju:

Practice what you preach

Od politi?kih akcija Laburista do sada su zabilježene dvije. Prvo, tu je inicijativa vezana uz Zakon o hrvatskom jeziku. Malo je smiješno da takav zahtjev za ?isto?om dolazi od stranke ?ije ime ima latinski korijen (da, da, znam da se stranka nije mogla registrirati pod željenim imenom Stranka rada, ali onda su trebali na?i pametnije rješenje, pogotovo ako im je ?isto?a jezika toliko na srcu).

Važnije od toga je ?injenica da je ta tema u današnjem trenutku rasula države potpuno irelevantna, da ne kažem besmislena. Kako onda Laburiste prihvatiti kao nositelja kritike da SDP ne obavlja svoj posao oporbe?

Druga inicijativa je prili?no dobro odabrana - Laburisti su se aktivno uklju?ili u akciju prikupljanja potpisa za referendum o ZOR-u. Na krilima uspješno provedene akcije, kritika Laburista (opet prema SDP-u) išla je linijom manjka demokratskog potencijala SDP-a, i busanje u prsa svojom istinskom demokrati?noš?u. Usprkos tome, baš sami Laburisti imaju izrazito centraliziran i rigidan Statut sa ogromnim ovlastima predsjednika – u kojemu nitko ?lanove ništa ne pita.

U posljednjih nekoliko mjeseci, ja sam, kao obi?an ?lan SDP-a sudjelovao u donošenju dviju odluka – tko ?e biti SDP-ov kandidat na predsjedni?kim izborima i tko ?e biti predsjednik zagreba?ke organizacije. Gdje je takva razina demokrati?nosti u Laburista? No umjesto da se bave tim pitanjem, puno je lakše omalovažavati druge. Tako svako malo ?ujemo omalovažavanje ovih demokratskih standarda koje je SDP postavio, no postavljam jednostavno pitanje – ako je neposredno glasanje ?lanstva tako nevažan koncept, kako to da ga nitijedna druga stranka ne prakticira? Uklju?uju?i tu i najdemokratskije Laburiste, kojima je referendum i mišljenje gra?ana najvažnije. Ne bi li onda trebali imati isti odnos i prema svojim ?lanovima?

Lesaristi

Vieš pitanja koja sam dotaknuo neposredno su vezana uz status predsjednika Laburista, Dragutina Lesara, u stranci. Kao što sam ve? spomenuo, statutom su mu dane iznimno velike ovlasti. No osim nominalnih ovlasti, važno je i kako stranka funkcionira u praksi.

Tu je indikativan slu?aj podnošenja amandmana na prijedlog promjene Ustava koje je u ime Laburista podnio Lesar. Prema njegovom pisanju (a koje se može potvrditi i u medijima), Lesar je prvotni prijedlog spuštanja cenzusa za raspisivanje referenduma od 2% u posljednjem trenutku promijenio u 5%.

U raspravi o Nacrtu promjena podnio sam amandman da se tih 10 % smanji na 2%. Mnogi, pa ?ak i oporbeni lideri smatrali su da je taj postotak prenizak. U kona?noj raspravi podnio sam amandman da se 10% smanji na 5% ali i ugradi “osigura?” da se o pitanju o kojemu se traži referendum ne može odlu?ivati tako dugo dok traje prikupljanje potpisa ili dok se ne održi referendum ako je prikupljeno dovoljno potpisa.

No po rije?ima predsjednika Nacionalnog vije?a stranke, Ton?ija Majice:

... Dragutin Lesar bez obzira na njegov autoritet nije, niti je bilo što poduzimao što se ti?e nacionalnog interesa, bez da pita Nacionalno vije?e naše Stranke. U ovom dijelu jest razlikovna to?ka. Iza Dragutina Lesara stoji Nacionalno vije?e Hrvatskih Laburista - stranka rada.
...
Nikada Dragutin Lesar nije "preformulirao" u 5%.

Dakle Lesar o?igledno u Saboru djeluje prili?no samostalno. Važnije od tog jednog slu?aja jest indikacija da je to uobi?ajen na?in postupanja Dragutina Lesara, ?ime on sam svoju stranku svodi na – smokvin list.

Kada se ovoj slici pridoda ve? spomenuti izostanak kritike prema HNS-u, koja je vidi ?uda, Lesarova bivša stanka iz koje je izašao ugovaraju?i svojevrstan pakt o me?usobnom nenapadanju, stavri postaju jasnije. Nije problemati?no to što se Lesar ne želi ka?iti sa HNS-om (budu?i jedni o drugima vjerojatno znaju mnogo toga što ne bi izgledalo lijepo), ve? je problem kad se taj stav sa Lesara prenosi na njegovu novu stranku. Time se stranka uistinu degradira na instituciju za formaliziranje Lesarove politi?ke pozicije.

“Stranka, to sam ja”. Nismo li se toga ve? nagledali?

Završio bih ipak u druga?ijem tonu. Laburisti – zbog nekoliko ljudi koje (što kroz pisanje / ?itanje, a što kroz osobnu suradnju), a usprkos predsjedniku – su od po?etka imali moje simpatije. Vjerujem da se tamo nalazi puno dobronamjernih pojedinaca koji uistinu žele dobro zemlji i društvu u kojem živimo. Vjerujem isto tako da ?e Laburisti jednog dana – ukoliko opstanu do te faze – nakon vlastite profilacije i procesa izgradnje, predstavljati kvalitetnu politi?ku opciju i kvalitetnog politi?kog suradnika. No do tog trenutka je, ?ini mi se, još uvijek dug put. Laburisti sami biraju svoj politi?ki put, i ja im želim sre?u. Što ne zna?i i prešu?ivanje stvari koje smatram spornima.

Komentari

A evo i mog pogleda: SDP me

A evo i mog pogleda:

SDP me je do temelja razočarao u posljednjih 10 godina da sam jedva dočekao suvislu alternativu.
Do viđenja SDP, dobro jutro Laburisti.

Gadno je to čuti, Aleksandre, ali takav je život. Niste učinili ništa, niste pokazali ništa. Glasove ste dobijali jedino zbog nedostatka alternative.

Šta sad?

Tko je glasao

Šta sad? nista, to je tvoj

Šta sad?

nista, to je tvoj stav, i kao takvog ga postujem.
bas kao sto sam u tekstu iznio svoje stavove.
na kraju ce biraci na izborima presuditi koliko je tko bio uvjerljiv.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ma tužno je što mi ne

ma tužno je što mi ne presuđujemo tko je uvjerljiviji, nego eliminiramo od najNEuvjerljivijeg, pa tko preostane na kraju - njega zaokružimo (s nepovjerenjem)... kakva tragedija...

Jedina tragedija veća od te je ta što sve to MI plaćamo, direktne troškove, indirektne troškove, sponzorstva, plaće, doprinose, đamboplakate, reklame...

Tko je glasao

kad laburisti za sebe kazu

kad laburisti za sebe kazu da su "pokret", oni tad samo ponosno isticu cinjenicu da su europske laburisticke stranke nastale iz radnickog, odnosno sindikalnog pokreta na pocetku proslog stoljeca.
kad netko laburistima imputira da su oni zbog tog svog zazivanja (radnickog!) "pokreta".. populisticki pokret, tad taj netko ili uopce nema pojma o tome tko su ti laburisti, ili zlonamjerno nastoji podmetnuti da su oni zbog toga populisticki pokret.
no, kako sumnjam da si ti hatzivelkos bash toliki neznalica, prepostavljam da se ipak radi o ovom drugom!?:)
no mozda ipak i ja grijesim, jer kako su sdpejci vec dulje vrijeme(jos od racana) opsjednuti populizmom ne bi li (uzaludno)zagrabili i tudji dio bipolarnog kolaca, mozda se jednostavno radi o njihovoj profesionalnoj deformaciji kad pod nesnosnim pritiskom vlastite opsjednutosti sa tim svojim "socijaldemokratskim" populizmom u svima (i svemu) drugima vide taj populizam!?
bolje i populizam nego li bijele miseve?:))
sasvim je logicno da hrvatski laburisti napadaju sdp koji je monopolisticki( i neopravdano) zauzeo cijeli politicki lijevi centar(i sve ljevije od tog centra), jer u tom segmentu i oni imaju svoje birace!
kao sto su mi i logicni ovakvi sdpejotovski napadi na laburiste, bez obzira koliko oni nemusti bili!

Tko je glasao

Kao osoba koja trenutno

Kao osoba koja trenutno najvise preferira Laburiste, reci cu zasto bas Laburisti. Ukratko, zbog kvalitetnog rada puckog tribuna (opa mrak) koji zasluzuje u politickoj zabokrecini podrsku. Vjerovatno jedini u cijelom Saboru.

Sto se tice kritike, kritika poprima smisao kada se isfurava poredbeno, kako bi i sama imala kontekst.

Pa cu tako usporediti SDP i Laburiste. SDP koji nece dobiti moj glas dokle god nosi krimen izdaje vecine politickih nacela i odluka za koje se kakti zalaze i Laburista koji taj krimen ne nose.

Pa tako, ad 1.

Laburisti pokret, nepokret. Hrvatska nije demokratsko drustvo i nece biti dokle god je ovo drzava straha, a ne garantiranih politickih sloboda. Dokle god smo svi ovisni o nesputanoj volji lokalnog mocnika, mi necemo imati demokraciju, a da bi se demokracija ostvarila uistnu je potreban pokret.

Na zalost, Laburisti niti su pokret, niti imaju tu preferencu. Upravo naprotiv, pozicionirali su se u sklopu jedne interesne grupacije, a to su radnici.

Ad 2.

Laburisti napadaju SDP jer pucaju na razocarane SDPove birace, ljude poput mene. Prilicno je suvislo udariti po direktnoj konkurenciji, te se stalno porediti s tom konkurencijom. I to Laburisti i rade. Pa tako, kada je bilo skupljanje potpisa, jasno da ce se Laburisti porediti s onima koji pucaju na glasove ekipe koja podrzava stvar, a ne na neoliberale i razne snobove koji gravitiraju HNSu.

Ad 3.

Direktno glasanje unutar organizacije je daleko od idealnog. Primjer SDPovaca to lijepo potvrdjuje. Pa tako, da lovim stranku, da radim stranku, puno bih vise pazio na a)kriterij uclanjivanja u stranku i b) jacanje horizontalne komunikacije i dinamike hijerarhije kako bi se onemogucilo zatvaranje strukture.

Sto se tice Lesara, s obzirom da je njegov kapital temeljni kapital Laburista, sasvim mi je razumljivo da taj kapital bude zasticen sa statutom. Istina, slozit cu se s tobom da je taj statut dugorocno smrtna dijagnoza za Laburiste, ali u postojecoj situaciji gdje je jedino Lesar taj koji zasluzuje moj glas zbog dosadasnjeg zalaganja, ne vidim problem u tom detalju, a za sljedece izbore nadam se da cu vidjeti i kvalitetnija rjesenja od Laburista.

Ad 4.

Mozemo cak reci da je pozeljno da Lesar glasa po svojoj savjesti, a ne po onome sto kazu u sredisnjici. Da SDP tako glasa, mozda bi nekad prosla i neka pametna odluka. Ako nista, onda upravo zbog savjesti moralnijih pojedinaca. Nu, kako bilo da bilo, neka Lesar radi kao sto je do sada radio i sve pet.

Ad 5.

Za dvije godine, ko ziv, ko mrtav. Ono cemu se strateski jedino mozemo nadati u politickom procesu jeste da u to vrijeme bude ozbiljno nacet politicki duopol koji je bitan faktor opce politicke korupcije.

gpgale blog

Tko je glasao

Laburisti napadaju SDP jer

Laburisti napadaju SDP jer pucaju na razocarane SDPove birace, ljude poput mene.

drago mi je da se slazemo.

no to znaci da kritika nije iskrena (u prvom redu jer nije dosljedna) vec proizvod politicke taktike. koliko se sjecam povlacenje poteza, koje si proglasavao politickim taktikom, ti je izrazito smetalo. primjerice SDP-ov prijedlog za spustanje cenzusa za referendum na 5%. kod laburista ti ne smeta. svijet je zaista ljepsi kad nataknes ruzicaste naocale.

jos jednom, vezano na tu temu - misljenja sam (kao i mrak) da se po HNS-u ne nepada zbog internog lesarovog dogovora na odlasku. sto moze biti OK sto se njega samog tice, ali ne i sto se tice laburista kao organizacije. jer oni kao stranka provode lesarove interne dogovore kao pojedinca. how very PJOT.

Direktno glasanje unutar organizacije je daleko od idealnog. Primjer SDPovaca to lijepo potvrdjuje.

bas kao i direktno glasanje na opcim izborima.
da uvedemo onda prosvjeceni apsolutizam?

Sto se tice Lesara, s obzirom da je njegov kapital temeljni kapital Laburista, sasvim mi je razumljivo da taj kapital bude zasticen sa statutom.

hm.
ja sam mislio da se politicke organizacije trebaju graditi kao sustavi oko ideja, a ne pojedinaca. pogotovo one koje pretendiraju da predstavljaju nesto novo u hrvatskoj politici. ovime samo potvrdjujes da su labursti zapravo lesaristi. tebi je to mozda ok. meni nije.

Mozemo cak reci da je pozeljno da Lesar glasa po svojoj savjesti, a ne po onome sto kazu u sredisnjici.

dakle, opet, lesaristi a ne laburisti.
koncept stranke kao takve predstavlja organizaciju koja se zajednicki zalaze za promicanje odredjenih ideja. ako lesear tako odskace, znaci da se razina odlucivanja u stranci svodi na - "ok, vi se dogovorite, a ja cu na kraju po svom. ipak sam JA u saboru". i tebi je to prihvatljivo? nevjerojatno.

da k tome jos dodam da se ne radi o "pukom glasanju po savjesti", vec o podnosenju amandmana na prijedlog promjene USTAVA. u kojem lesar demonstrira samovolju povecavajuci prvotni prijedlog (stranke?) za dva i pol puta. dakle, nikakva trivijalija i tehnikalija.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

no to znaci da kritika nije

no to znaci da kritika nije iskrena (u prvom redu jer nije dosljedna) vec proizvod politicke taktike. koliko se sjecam povlacenje poteza, koje si proglasavao politickim taktikom, ti je izrazito smetalo. primjerice SDP-ov prijedlog za spustanje cenzusa za referendum na 5%. kod laburista ti ne smeta. svijet je zaista ljepsi kad nataknes ruzicaste naocale.

:-D

Ne znam sto bi tebi znacilo neiskreno. Pogotovo ako govore istinu, ako imaju kredit i ako su kvalitetno targetirali populaciju da prosljede poruku. Neiskreno kazes. Znaci, ako je reci istinu i kvalitetno poslati poruku sinonim za neiskrenost, onda neiskrenost u svakom slucaju pozdravljam i pozivam i druge da budu neiskreni.

Kako bilo da bilo, meni neiskrenost znaci kada neko jedno govori drugo radi, kada nema pokrice za svoje poruke, a ima dosta prostora za potvrdu skepse i tako dalje. I tako definirana neiskrenost mi smeta.

Sto se tice SDPa, definitivno mi je jedna od najgorih stvari upravo pozivanje na stvari za koje nemaju kredita. Laburisti u konkretnoj akciji i prozivci kredita s druge strane definitivno imaju i poprilcino su dosljedni po pitanju veze izmedju rijeci i djela.

jos jednom, vezano na tu temu - misljenja sam (kao i mrak) da se po HNS-u ne nepada zbog internog lesarovog dogovora na odlasku. sto moze biti OK sto se njega samog tice, ali ne i sto se tice laburista kao organizacije. jer oni kao stranka provode lesarove interne dogovore kao pojedinca. how very PJOT.

Mozes ti pretpostavljati sto god hoces. Ali to nije bitno. Bitno je imati pokrice za ono sto radis. Pa tako, mozda je istina da Lesar ne napada Laburiste zbog internog dogovora, ali ne postoji razlog da se sumnja u javno prihvatljivu stvar, a to je ponavljam jos jednom, cinjenica da su HNSovci publika na koju Laburisti NE CILJAJU. Taj element mozes primjetiti i na prijeziru lojalnih HNSovaca zbog populisticke ili kvazidopopulisticke note koju nosu Laburisti.

Kako bilo da bilo, ne ciljati na HNSovu publiku, a napadati HNS predstavljalo bi nerazumijevanje svoje politicke pozicije, sto bi znacilo minus. Iz javne pozicije tako, mogu samo pohvaliti suvislu strategiju Laburista kod pozicioniranja.

Ja bih pak rekao prizemljenosti, no to je moj dojam.

bas kao i direktno glasanje na opcim izborima.
da uvedemo onda prosvjeceni apsolutizam?

Ne. Uvedimo direktnu odgovornost svakoga tko zeli sudjelovati u politickom procesu. Ne da se krije iza masa i da na taj nacin oportuno lozi svoje niske strasti zbog kojih bi se sramio da ga neko prepozna.

ja sam mislio da se politicke organizacije trebaju graditi kao sustavi oko ideja, a ne pojedinaca. pogotovo one koje pretendiraju da predstavljaju nesto novo u hrvatskoj politici. ovime samo potvrdjujes da su labursti zapravo lesaristi. tebi je to mozda ok. meni nije.

Nije ni meni OK. Dapace, vrlo sam nestrpljiv da se u Hrvatskoj konacno pojavi stranka iza koje ce stajati ideje. Dok tome nije tako, ne mogu zamjeriti Laburistima ono sto bih mogao zamjeriti svakome. Odnosno u tome se ne krije dodatna vrijednost niti jedne politicke stranke, tako da je sama kritika suvisna u politickom kontekstu.

da k tome jos dodam da se ne radi o "pukom glasanju po savjesti", vec o podnosenju amandmana na prijedlog promjene USTAVA. u kojem lesar demonstrira samovolju povecavajuci prvotni prijedlog (stranke?) za dva i pol puta. dakle, nikakva trivijalija i tehnikalija.

Apsolutno si u pravu. No, na zalost, opet moramo komparirati sa politickom konkurencijom. Jedna ekipa ignorira cijelu pricu, druga se poziva da bi onda odjebala sve, dok se Lesar prilagodjava unutar okvira prihvatljivog. U svakom slucaju biram trecu opciju, dok one prve dvije smatram neprihvatljivima.

Kako bilo da bilo, slazem se s tobom u potpunosti da Laburisti i Lesar ne lice na pretjerano suvislu politicku opciju, no jednsotavno smo osudjeni na politicki kontekst koji je nesuvisliji za jos koji red velicine tako da Laburisti i Lesar ispadaju prilicno prihvatljivima. Dapace, dovoljno prihvatljvima da izadjem na izbore, dam im glas, a u medjuvremenu cak i da drukam za njih.

gpgale blog

Tko je glasao

Nije istina da nema kritike

Nije istina da nema kritike HNSa, ali nam nisu previše značajni. Oni po svom programu predstavljaju nešto sasvim drugo, dok bi SDP trebao biti „bratska“ radnička stranka. Zato nam loše leži to što prihvaća Friedmanove ideje bez zadrške. To ni socijaldemokracija, niti briga za radnike.
Oko unutarstranačke demokracije SDPa sam malo sumnjičav. Skoro 50 godina SDP je vodilo samo dvoje ljudi. Njih dvoje su bili na tom mjestu doživotno. Ok, to je bilo davno. A danas? Dali ti kao član možeš nazvati Milanovića i objasniti mu da je, recimo, koalicija sa HSLSom glupost, bez obzira što mu je Darinko školski prijatelj? Ili ako nemaš njego mob, bar mu poslati mejl na koji će sam odgovoriti, a ne neka tajnica? Ako ne, to baš i ni neka demokracija, ne?
Kad smo već kod predsjednika stranaka, mi imamo samo jednog saborskog zastupnika, pa normalno da se samo njega čuje u medijima. Vi imate, koliko ono, 56 komada, a čuju se samo jedan ili dva. Milanović dođe u Sabor samo par puta u par mjeseci, i tamo pretežito šuti. Za to je u ovom mandatu dosad dobio oko 500 000 kuna.

Sve u svemu, što misliš da bi sad Špoljarić i ekipa iz Anidola mislila o svima vama?

Labor omnia vincit.
I.B.

Tko je glasao

Nije istina da nema kritike

Nije istina da nema kritike HNSa, ali nam nisu previše značajni.

istina je.
prva kritika prema HNS-u se pojavila prije par dana na lesarovom blogu i ticala se HNS-ovog sudjelovanja u izboru novog ministra pravosudja. prije toga muk. ako nije tako, molim te da me uputis linkom.

Oni po svom programu predstavljaju nešto sasvim drugo, dok bi SDP trebao biti „bratska“ radnička stranka. Zato nam loše leži to što prihvaća Friedmanove ideje bez zadrške. To ni socijaldemokracija, niti briga za radnike.

kritika prema SDP-u nije bila na temelju prava radnika (ako tvrdis drugacije, opet, molim link), vec u prvom redu na pitanju referenduma. o tom pitanju HNS ima puno puno rigidniji stav od SDP-a, no o njima ni rijeci. vjerodostojna kritika, nema sto.

Oko unutarstranačke demokracije SDPa sam malo sumnjičav.

e to je pravi argument!
kojih 50 godina? institut "jedan clan jedan glas" je uveden prije dvije godine. i prakticira se. i rezultati nisu uvijek po volji sredisnjice. dakle - radi.

A danas? Dali ti kao član možeš nazvati Milanovića i objasniti mu da je, recimo, koalicija sa HSLSom glupost, bez obzira što mu je Darinko školski prijatelj? Ili ako nemaš njego mob, bar mu poslati mejl na koji će sam odgovoriti, a ne neka tajnica? Ako ne, to baš i ni neka demokracija, ne?

dakle, pozeljno rjesenje je imati predsjednika sa bogovskim ovlastima koji se ne bira neposredno, ali imati njegov broj telefona? i kako bi to trebalo funkcionirati kad stranka naraste na tridesetak tisuca clanova?

ja nemam milanovicev broj telefona. pa ipak, kada sam u stranci lobirao nasao sam kanale kroz koje je informacija dosla tamo gdje je trebala. kao clan vulgaris. za organizaciju od nekoliko desetaka tisuca clanova, to smatram prihvatljivim.

PS, sto se koalicije sa HSLS-om tice, da imam potrebu nesto poruciti milanovicu to bi bilo da dobro odvaze koliko ta koalicija moze donjeti na izborima. dobivanje parlamentarnih izbora puno je vaznije od marginaliziranja HSLS-a, bez obzira tko s kim isao u skolu.

PPS: znam jednog covjeka koji je sve probleme rjesavao "javite mi se telefonom". zove se milan bandic. to je demokracija?

PPPS: gale se bar potrudio odgovoriti na konkretne iznesene kritike. za razliku od nekoliko laburista aktivnih na ovoj stranici.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ja nemam milanovicev broj

ja nemam milanovicev broj telefona. pa ipak, kada sam u stranci lobirao nasao sam kanale kroz koje je informacija dosla tamo gdje je trebala. kao clan vulgaris. za organizaciju od nekoliko desetaka tisuca clanova, to smatram prihvatljivim

Ovo bas i nije nesto za hvaliti se. Jos uzmi u obzir koji su rezultati tog NEFORMALNOG kanaliziranja utjecaja.

gpgale blog

Tko je glasao

Znači po tebi formalno

Znači po tebi formalno kanalizirani utjecaj znači da svaki član mora imati predsjednikov broj mobitela? Ja ne znam da li vi pročitate to što napišete.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ne. Po meni znaci da ako

Ne. Po meni znaci da ako nemas formalan nacin da kanaliziras svoj utjecaj, vec moras paraformalne sheme isfuravat, da onda nesto ne stima s takvom organizacijom.

Pa tako, spocitavati drugima sto paraformalno furaju shemu mobitela, dok istovremeno ti na raspoganju imas samo nesto birokratiziraniju formu paraformalnog djelovanja, postavlja pitanje jesi li u poziciji da uopce druge prozivas zbog sustinski istog oblika utjecaja koje ne slijedi formu organizacije.

Osim ako ne zelis reci da je netransparentno kanaliziranje unutar male oligarske skupine nesto sto je sustinski bolje nego kada imas prilicno jasnu konstelaciju odnosa kroz jednu osobu koja ima neosporan utjecaj.

Po meni, jedina razlika koju ovdje vidim jeste jasniji i transaprentniji sistem paraformalnog djelovanja kod Laburista, iliti bog za Laburiste.

Jasno, kada bi ti u SDPu imao mogucnost realizacije svojeg utjecaja kroz samu formu organizacje (recimo savjeti i slicno), tada bi mogao spocitavati Laburistima sto oni nemaju. Ali ovako, iz mojeg gledista nisi u toj poziciji, cak naprotiv.

gpgale blog

Tko je glasao

Kritike su išle za

Kritike su išle za ponašanje HNSa oko referenduma, sada viču da vlada mora otići zbog rezultata nečeg protiv čega su bili. Ali ponovo, oni nam nisu baš bitni.

Kritika SDPa uvijek, od osnivanja stranke, ide zbog ponašanja prema radnicima. Ovo oko referenduma je bio samo dio toga. Uostalom, laburisti su i osnovani zato što se partija okrenula neoliberalizmu.

Kako kojih 50 godina? Pjesma ti kaže: "Datumi, sjećanja, tko ne pamti ponovo proživljava ..." Prouči malo prošlost organizacije kojoj pripadaš. Hm, jedan član jedan glas je uveden prije dvije godine? To znači da je trebalo preko 70 godina da dođe do toga. Ni baš za hvaliti se.

Našao si kanale kojima je tvoje lobiranje stiglo kamo je trebalo ??? Ti to ozbiljno? Tako bi trebalo kontaktirati sa Europskom komisijom ili UNom, a ne sa svojom strankom. A oko broja telefona, ni to neki moj Bandić-privilegij, to više javna stvar. Vodstvo stranke koje se boji poziva člana ili građanina, ne znam što bi ti rekao o tome.

HSLS sam spomenuo samo onako usput kao primjer .

P.S. - Milan Bandić. Najbolji rezultat vaš unutarstranačke demokracije. Prije godinu dana ste nas sve uvjeravali da je najbolji izbor za Zagreb, sada je zlo. isto kao odnos HDZ-Sanader. Frapantna sličnost.

P.P.S. - Kad smo kod ne odgovaranja na konkretne kritike:
Sve u svemu, što bi ekipa iz Anidola sad mislila o vama?

Tko je glasao

"jedan član jedan glas"

"jedan član jedan glas" vrijedi samo kod izbora predsjednika. No kad je riječ o članovima odbora, oni se i dalje biraju preko delegata koji se delegiraju po kriteriju koji ne možemo nazvati primjerom unutarstranačke demokracije. U praksi se pokazalo da se u SDP-u na demokratski način bira autokrat.

Znamo kako je SDP odredio za koga se uopće može glasati na unutarstranačkim izborima za kandidata za predsjednika republike. Imali smo prilike čitati što se dogodilo nakon SDP-ovih izbora u Zagrebu i kako su prošli oni bliski pobjedniku i oni bliski gubitniku.

Tako da SDP-ovo mahanje sa zastavom unutarstranačke demokracije ima smisla kao i pješački na autocesti

Tko je glasao

Moglo bi se reći da SDP

Moglo bi se reći da SDP demokratskom metodom bira predsjednika u predsjedničkom sustavu. Što ima svoj rezon zato jer stranka u jednom izbornom periodu mora imati dozu efikasnosti. Meru kao "winer takes all". No to je daleko demokratičnije nego li što prakticiraju ostale stranke. Jos jednom: ako se radi o tako mizernom demokratskom iskoraku, zašto ga se nitko drugi ne trudi implementirati


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Teško je čitati dnevnik

Teško je čitati dnevnik clana stranke koji opisuje drugu stranku. Slicno onome kao kad ubojica opisuje profil druge ubojice!
"U posljednjih nekoliko mjeseci, ja sam, kao običan član SDP-a sudjelovao u donošenju dviju odluka – tko će biti SDP-ov kandidat na predsjedničkim izborima i tko će biti predsjednik zagrebačke organizacije. Gdje je takva razina demokratičnosti u Laburista?"
Bolje nikakva demokracija, nego prividna!

Tko je glasao

@ivanaaa Ovo što ti radis

@ivanaaa

Ovo što ti radis se zove negativna selekcija. Dokle god se osoba i njezin stav apriori ocjenjuje lošim, samo zato jer je član neke stranke, dotle će se kvalitetni ljudi tjerati iz politike, a ostajati će oni koje nije ni malo briga za mišljenje javnosti. Koliko i što ti znas o meni da moju moralnost uspoređuješ s ubojicom? Osim naravno, to da sam član SDP-a. Mozda bi bilo bolje da stoje clanstvo prešućujem, i pišem pod nickom. Da li bi onda moji tekstovi imali veću moralnu težinu?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ponjprije ne govorim

Ponjprije ne govorim DIREKTNO protiv tebe kao osobe, niti bilo sto znam o tebi, osim da si clan SDP-a. E sad, ukoliko je netko pripada grupi koju ja, moram priznati negativno ocjenujem, onda indirektno i tvoj stav prema drugoj stranci negativnim ocjenujem. Ne usporedjujem tvoju moralnost sa ubojicom, vidi ovo je metafora kako bi prikazala kako mi tesko pada vjerovati u objektivnost nekoga tko je u istom coporu, pa makar na razlicitim stranama. Istina, ima dobrih ljudi u strankama , koji i vjeruju u dobrobit drustva, medjutim ukoliko se ta stranka nalazi na tlu trenutne hrvatske, za mene je njegova prisutnost u stranci neodrziva u moralnom kontekstu. Ukoliko znam da mi odredjenoi drustvo negativno djeluje onda ne trebam biti clan tog drustva. Znaci ukratko da jednostavno ne mogu, koliko god se trudila, shvatiti osobu koja pripada bilo kojoj stranci u RH. A i sama vidim da ih je na ovom portalu bezbroj koji su clanovi odredjenih partija, te nekad manje djeluju u ime pollitike a vise u ime politike.

Tko je glasao

Vise nacelno. Ako neka osoba

Vise nacelno. Ako neka osoba zeli biti politicki aktivna, brijem da je to dobra stvar za zajednicu. Dapace, nuzna je radi jacanja politickog trzista. Dalje. Ako je to dobra stvar za zajednicu, a nema niti jedne stranke da na nesto lici, kolika je to onda odgovornost onih koji ne sudjeluju u procesu, a kolika onih koji sudjeluju?

Hocu ukazati na detalj da nije najjednostavnije, barem ne iz perspetive iz koje promatram stvari kvalitetno, a pogotovo ne najsire prihvatljivo utvrditi sto bi predstavljalo izdaju hrvatskog naroda i opcenito ljudskosti, a sto ne bi?

Slazem se s tobom istina da su stranke u Saboru stranke koje moraju nestati s lica zemlje, zbog previse prevara koje su kompromitirale politicki proces, no one su tu jos uvijek prije svega zato sto nema konkurencije. Ne zato sto su te stranke po definiciji tamo gdje jesu. Iza sebe te stranke imaju legitimitet demokratskih izbora, jebga.

Slazem se s tobom i u detalju da je biti clan neke od tih stranki isto tako kompromitirajuci za osobu, no mozemo li biti tako iskljucivi dok nismo niti pokusali stvoriti alternativu?

gpgale blog

Tko je glasao

stranačka baza većine

stranačka baza većine stranaka su mali i pošteni ljudi i svaki pošteni političar ponajprije ima na umu tu svoju bazu. to što na vrh zasjednu lopovi je drugi par rukava, jer su oni probitačni i spremni gaziti sve pred sobom. da nema stranaka i da se politika vodi na neki drugi način, oni bi opet isplivali na vrh. hatzi je jedna krasna i poštena osoba i ne može mu se po tom pitanju ništa imputirati. daj Bože da on zauzme čelnu poziciju u svojoj stranci, umjesto one Maske, sigurno bi hrvatska politika dobila na kvaliteti i bilo bi nam svima bolje.

My Soul

Ne može profesoru/ici Pravnog fakulteta u Rijeci, na ispitu iz europskog prava, od 60 studenata pasti 52, a da njega/nju nitko ne priupita zašto nije ništa naučio/la studente, a cijelu godinu je uredno primao/la državnu plaću za to!

Tko je glasao

svaki pošteni političar

svaki pošteni političar ponajprije ima na umu male i poštene ljude???

Ma možeš li molim te imenovati kojeg poštenog političara?

"Ipak, HDZ je i dalje stranka u koju se najmasovnije učlanjuju građani, a neki od njih, tvrde i analitičari, to rade iz jednog razloga: kako bi dobili posao i osigurali egzistenciju, a politički im ta stranka možda i nije bliska. Masovnost učlanjivanja u HDZ mnogi uspoređuju s nekadašnjim pristupanjem u komunističku partiju."
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...

Tko je glasao

kako misliš

kako misliš "pošten"?
recimo meni marija lugarić djeluje kao jako poštena, pristojna i radišna ženska. ok, usto je i popriličan populist i dosta tu ima fejkanja, ali zaista mislim da nije pod utjecajem nekih "sivih eminencija" (osim naravno stranačke discipline koju mora poštivati).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ma mislim da će to teško

ma mislim da će to teško kod nas ići.
Kad ručak zagori - bolje je baciti sve u smeće i skuhati nešto drugo, nego spašavati iz teće u kojoj je zagorilo - onaj miris na zagoretinu ne može se sakriti!
Sad bi po meni, ta Marija, ako je poštena i radišna, i ljudi to prepoznaju, trebala istupiti iz SDPa, osnovati svoju stranku. Cura je '78. godište - idealna za novu generaciju političara.
Jer kako Ivanaa gore kaže;
"Istina, ima dobrih ljudi u strankama , koji i vjeruju u dobrobit drustva, medjutim ukoliko se ta stranka nalazi na tlu trenutne hrvatske, za mene je njegova prisutnost u stranci neodrziva u moralnom kontekstu. Ukoliko znam da mi odredjenoi drustvo negativno djeluje onda ne trebam biti clan tog drustva. Znaci ukratko da jednostavno ne mogu, koliko god se trudila, shvatiti osobu koja pripada bilo kojoj stranci u RH."

Već sad je popriličan fejk populist, usavršavanje slijedi dok god mora poštivati stranačku disciplinu stranke koja je iznjedrila jednog Bandića...
Ne može se netko "pošten" učlaniti u nepoštenu stranku u namjeri da je preobrati. No way!

I sad, konkretno, bilo bi zanimljivo znati daljnji razvoj ove priče;
http://dalje.com/hr-hrvatska/nece-te-spasiti-ni-sto-saborskih-imuniteta/...
da bi se procijenilo njezino poštenje!

Tko je glasao

da, to bi bilo zanimljivo

da, to bi bilo zanimljivo pitanje, iako mislim da je to što je uputila prijavu u biti otvoreni poziv DORH-u koji nikako da reagira. praktički je javna tajna koja se sranja događaju preko MZOŠ i doslovno stotine hrvata to znaju, ali nitko ne reagira.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ponjprije ne govorim

Ponjprije ne govorim DIREKTNO protiv tebe kao osobe, niti bilo sto znam o tebi, osim da si clan SDP-a. E sad, ukoliko je netko pripada grupi koju ja, moram priznati negativno ocjenujem, onda indirektno i tvoj stav prema drugoj stranci negativnim ocjenujem. Ne usporedjujem tvoju moralnost sa ubojicom, vidi ovo je metafora kako bi prikazala kako mi tesko pada vjerovati u objektivnost nekoga tko je u istom coporu, pa makar na razlicitim stranama. Istina, ima dobrih ljudi u strankama , koji i vjeruju u dobrobit drustva, medjutim ukoliko se ta stranka nalazi na tlu trenutne hrvatske, za mene je njegova prisutnost u stranci neodrziva u moralnom kontekstu. Ukoliko znam da mi odredjenoi drustvo negativno djeluje onda ne trebam biti clan tog drustva. Znaci ukratko da jednostavno ne mogu, koliko god se trudila, shvatiti osobu koja pripada bilo kojoj stranci u RH. A i sama vidim da ih je na ovom portalu bezbroj koji su clanovi odredjenih partija, te nekad manje djeluju u ime pollitike a vise u ime politike.

Tko je glasao

ne kužim zašto jedan

ne kužim zašto jedan ubojica ne bi mogao dobro profilirati svog kolegu?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Dakako da moze, ali se

Dakako da moze, ali se njihova moralnost ne razlikuje osobito

Tko je glasao

Ne, ne mislim da je

Ne, ne mislim da je opsjednutnost.
Radi se o kontroli štete nakon što se SDP suglasio s HDZ-om o 10% cenzusa za referendum i nakon što je čelnik SDP-a predlagao odgađanje prikupljanja potpisa. Opsjednutost SDP-a Hrvatskim laburistima - Stranka rada će tek nastupiti.
HDZ SDP-u ionako nije politički protivnik.

Tko je glasao

Laburisti su u nekoliko

Laburisti su u nekoliko navrata kritizirani za nekonzistentno skakutanje po temama, ne krajnje lijevih do krajnje desnih.

huh, jel može neki konkretni primjer krajnje desnog primjera? ja naime nisam primjetio

Mi smo pokret!

na nekoj mikroskopskoj razini možda jesu pokret, no ne zadovoljavaju niti jedan temeljni kriterij da bi ih se tako zvalo, u najboljem slučaju su wannabi pokret koji to neće biti
(uostalom, da jesu pokret valjda bi se do sada već pokrenuli, ako ne druge onda barem sebe?)

teško je ne zamijetiti da se primjerice HNS u potpunosti pošteđuje bez valjanog razloga

možda postoji valjani razlog samo što nije očigledan, podsjetio bih da je Lesar otišao iz HNSa te nije prozborio niti riječi o tome (kao ni HNS); moja procjena je da je riječ o dogovoru o nenapadanju, a u slučaju da se on prekrši vjerojatno će brdo veša ispasti van (najvjerojatnije s obje strane)

ako je neposredno glasanje članstva tako nevažan koncept, kako to da ga nitijedna druga stranka ne prakticira?

mislim da si sam sebi odgovorio na ovo pitanje, naime ako je nevažan koncept onda ga nijedna druga stranka ne prakticira jer je nevažan. koncept tog glasanja se tek mora dokazati, a prvi rezultati nisu ohrabrujući (dapače, baš su demoralizirajući)

Glede laburista, ja bih samo rekao da je temeljna motivacija koju ima njihov predsjednik bitno različita od motivacije koju ima ostatak članstva, jer dok se jedan u biti bori za svoju poziciju u saboru (da ne kažemo fotelju, onu u zadnjem redu gore desno) ovi ostali se bore za nešto u što nadajmo se vjeruju

Dragutin Lesar ima dio kvaliteta pučkog tribuna, i cijenim taj rad i trud (mislim, čovjek se doista trudi i ako promatrate njegove diskusije možda možemo zamjeriti stav, no priprema je više nego očigledna). Nažalost, ne vjerujem da će Laburisti polučiti imalo značajan rezultat.

Tko je glasao

ako je neposredno glasanje

ako je neposredno glasanje članstva tako nevažan koncept, kako to da ga nitijedna druga stranka ne prakticira?

mislim da si sam sebi odgovorio na ovo pitanje, naime ako je nevažan koncept onda ga nijedna druga stranka ne prakticira jer je nevažan. koncept tog glasanja se tek mora dokazati, a prvi rezultati nisu ohrabrujući (dapače, baš su demoralizirajući)

eh, sam sam si nasapunao dasku. trebao sam to bolje formulirati.

no da ovako preformuliram: da li su ti prvi rezultati 20 godina demokracije u hrvatskoj ohrabrujuci? ili demoralizirajuci? i da li je to razlog za ukidanje demokracije?
karikirano, argument se svodi na to da se kineska KP ruga amerikancima sto su izabrali busha. i to dva puta.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

PS: ovih dana nisam u

PS: ovih dana nisam u prilici isrcpno odgovarati na komentare, no obecajem da cu to nadoknaditi slijedeci tjedan


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci