Tagovi

Mogu li i koliko sudci štetiti pravosuđu i državi?

UVOD

Loše pravosuđe šteti i štetit će građanima joj dugo
Za loše stanje pravosuđa svi znaju i većina trpi loše posljedice.
Podataka o šteti koje pravosuđe nanosi građanima, poduzetnicima i proračunu nema.
Vjerojatno je riječ o ogromnom novcu svake godine.
Takovo stanje traje i traje će godinama jer je pravosuđe pogrešno i nedovoljno oblikovano, a znanje onih koji ga trebaju oblikovati malo ili nešto još lošije.

Grupe razloga i uzroka lošeg pravosuđa
* Loši zakoni za što su odgovorna vlada, ministarstvo pravosuđa, parlament te znanstvenici državnih sveučilišta koji su pasivni.
* Loša kontrola ministarstva pravosuđa kod završenih predmeta i predmeta u toku zbog korekcije zakona i razvoja sudaca..
* Loši sudci koji održavaju nepotrebne rasprave i koji rade bez sankcija protivno zakonima, a najčešće ne poštuju procedure.
* Odvjetnici i odvjetništvo kojima situacija lošeg pravosuđa odgovara jer imaju mnogo veće prihode nego kada bi sudci radili kako treba, a mogu raditi s manje znanja i napora.
Odvjetnici koji bi se trebali zalagati za kvalitetu pravnog sustava zbog zaštite interesa stranaka i tražiti bi promjene zakona koje nisu sukladne s ustavom i načelima prava.

SUDCI KVARE PRAVOSUĐE VELIKIM BROJEM RASPRAVA U SPORU

Primjer iz prakse
Uzmimo predmet koji je sudac, da je poštovao zakone, mogao završiti u dvije rasprave, a završio ga je u četiri. Dvije su grupe uzroka prevelikom broju rasprava.
Prva, sudac ne poštuje proceduru zakona, što je lako dokazati i za što bi sudac trebao trebao biti kažnjen.
Drugo sudac ne razumije strukturu događanja i ne može je povezati s zakonima te zbog toga troši nepotrebno vrijeme.
I nikom ništa, a učinjena je velika novčana i druge štete u odnosu na prosječnu plaću.

Sudac je potrošio oko sto posto vremena za rasprave više nego što je mogao.
Njegova učinkovitost je bila u tom slučaju oko 50 posto, a država mu je za taj rad platila sto posto više novaca nego što je trebala.
Štete:
* Sudac je time oštetio proračun i rušio ugled pravosuđa i ugled države.
* Sudac je oštetio tužitelja koji je alimentira troškove suda i troškove odvjetnika za dio sredstava zbog produženog razdoblja sudovanja te izgubljene kamate/dobiti da je novac uložio u poduhvat.
* Sudac je oštetio stranku koja je izgubila spor za preveliki iznos sudskog troška.
* Sudac je oštetio obje stranke zbog troškova i vremena dolazaka na sud i blokiranja imovine, vlasničkih aktivnosti ili prava
* Sudac je nepotrebnim utroškom vremena usporio rješavanje ostalih dodijeljenih mu predmeta.

Važan element pravde i prava – broj rasprava-zapostavljen u zakonima i praksi sudaca
Prema zakonima nevažno je ono što bi za pravosuđe trebalo biti važno
u koliko rasprava je sudac riješio predmet u prvostepenom postupku. Riječ je o ročnosti koja najviše utječe na pravednost i pravnu zaštitu, a da ne govorimo o šteti za sve.

Metoda rada sudaca i provjera kvalitete rada sudaca-prva faza
Rad sudaca ima dvije faze:
1. Provjera dostavljenih informacija i postavljanje zahtjeva za dopunom/razjašnjenjem informacija o događaju
2.Odlučivanje je li tužba sukladna sa zakonom i opravdana te donošenje odluke.

Za prvu fazu prikupljanja informacija su odgovorni odvjetnici. Ako odvjetnici loše napišu tužbu ili odgovor oni trebaju snositi nepotrebne troškove rada sudca-proračuna, čak i drugog odvjetnika.
Sudci u praksi rijetko štite interes države i stranaka u postupku, dapače propuštanjem činidbe koje sudcima nalažu zakoni čine štetu.
Sudci bi trebali biti odgovorni za loše prikupljene informacije sekundarno, ako ne opomenu odvjetnike. Ali u zakonu i praksi nisu odgovorni i zato kasne sudski predmeti.

Upravljanje predmetom je lako dokazljivo i nije povezano sa sposobnosti odlučivanja (interpretacijm sudca) o pravnom kontekstu. Područje rada sudaca- upravljanje predmetom je loše razrađen u pravosuđu.

U prvoj fazi rada sudaca je lako provjeriti rad sudaca jer je sve dokumentirano i vidi se u zapisnicima do kada je sudac prikupljao informacije i jesu li one prikupljane prioritetno po važnosti ili nasumično, razumijeli li sudac što radi ili ne.
Prva faza je važna za dužinu razdoblja sudovanja i u njoj sudci najviše nepotrebno rasipaju vrijeme sudova, sredstava proračuna i građana.
Ovdje postoji mogućnost brojnih tužbi građana protiv države.

Loše postupanje sudaca prema lošim tužbama
Kvaliteta tužbi je loša i većina bi trebala biti vraćena odvjetnicima na doradu. Odvjetnici koriste pogrešne pravne pojmove, sleng, vrijednosne prosudbe i druga sredstva i time otežavaju razumijevanje tužbe i događaja sudcu.
Tipične svinjarije koji rade odvjetnici su: pišu pasivne rečenice pa se ne može utvrditi na koga se odnosi djelovanje, zamjenjuju pojmove «upisan u posjedovni list» zamjenjuju «stranka je u posjedu»,….

Zato se nepotrebno troši vrijeme i povećava broj rasprava da bi se sudac upoznao sa događajem koji je uzrok tužbi. Za tu štetnu činidbu sudci nemaju nikakvog opravdanja jer imaju sve ovlasti na raspolaganju. Ali sustav im to omogućava. Pitanje je je li namjerno ili zbog neznanja, a oboje je za građane tragično.

Za kvalitetu tužbi su odgovorni odvjetnici koji zadaju nepotreban rad pravosuđu i nepotrebne troškove proračunu i strankama, a sudci to uglavnom toleriraju.

Loše tužbe imaju učinke:
* Nepotrebno povećavaju gubitak vremena na raspravama
* onemogućavaju sudaca da postupi na vrijeme za traženje dokaza koje on smije tražiti
Uobičajno je da sudci traže dokaze po službenoj dužnosti, a na zahtjev stranaka tek na prvom ročištu ili kasnije pa se tako razdoblje sudovanja produžuje za razdoblje dolaženja dokaza.
* Povećavaju trošak tuženika, tužitelja i proračuna
* Nepotrebno se maltretiraju građani tuženici iako ne bi trebali doći u status tuženika

Prijedlog dopune zakona: Sudac će lošu tužbu vratiti odvjetniku na doradu i naplatiti trošak pravosuđa za rad sudca prema cjeniku sudova. U protivnom troškovi proračuna za nepotrebnu raspravu će se naplatiti od sudca ili stranke koja nije došla i uredno zatražila odgodu, odnosno ispunila uvjet koji joj je sud odredio.

Način rada sudaca po nahođenju treba biti zamijenjen zakonskom odredbom koja operacionaliziraju načela prava
Način rada sudca jako utječe na razdoblje suđenja i broj rasprava.
Primjerice sudac može proučiti predmet:
* kada mu ga sud dodijeli i ako smatra da je potrebno odmah zatražiti neki dokument od institucija koji samo sud ima pravo tražiti, kako bi skratio razdoblje sudovanja ili
* na prvoj ili kasnijim raspravama zatražiti dokument od institucija, ali time produžava razdoblje sudovanja.
Pretpostavljate koji se način rada sudaca prevladava?

Zakon o parničnom postupku ne omogućava sudcima učinkovitost u radu
Zakon o parničnom postupku ne obvezuje odvjetnike da olakšavaju rad sudcima.
Dovoljno je reći da odvjetnici:
* ne moraju strukturu tužbe pisati prema redoslijedu događanja
* mogu pisati pasivne rečenice tamo gdje se to ne smije
* smiju pisati komplicirane rečenice,
* mogu koristiti riječi upitne kvalitete
a to sve sudcima oduzima nepotrebno vrijeme i otežava razumijevanje događaja.

Zakon ne obvezuje odvjetnike tužitelja da odgovaraju po stavkama tužitelja i time se povećava vrijeme sudcima potrebno za analizu događaja te povećava vjerojatnost greške u pisanju sudskog rješenja.

Ukupne štete koje čine sudci u prvoj i drugoj fazi prvostepenog postupka
Ukupni iznos štete koje čine sudci je ogroman od kojih samo nepotrebni rad, loš rad i neučinkovit rad sudaca vjerojatno iznosi više stotina milijuna godišnje.

Štete građanima su brojne. Nepotrebne financijske štete su: skupe sudske naknade koje se naplaćuju unaprijed i čija je prava vrijednost nakon više godina sudovanja 60 do 100 postotaka veća za trošak kamata koji nastaje od vremena uplate do pravomoćnosti.
Tu su troškovi uzrokovani dolaskom na rasprave i izostankom s posla, troškovi nepotrebnog dolaska na rasprave, troškovi loše kvalitete odluka suda za procesa i presuda, prevelike naknade za odvjetnike.
Odvjetničke naknade su prevelike u odnosu na minimalnu i prosječnu plaću.

Sprječava se građane u korištenju vlasničkih i drugih ustavnih prava dugotrajnošću postupaka. Smanjuje se građanima pravna sigurnost i građanska prava. Prevelika dužina postupaka uskraćuje građanima pravo na suđenje u građanima prihvatljivom roku, ne razumnom roku koje određuje zakon). Nepotrebno maltretiranje građana zbog gubitka vremena i stresa, emocionalno uznemiravanje sa slučajevima pogoršavanja zdravlja.

Štete državi su ogromne i brojne. Jačaju parazitski i destruktivni interesi. Stvara se nepotrebno, veliko i za građane preskupo i velikim dijelom nepotrebno "tržište" rada odvjetnika.

Komentari

Ne samo što rade štetu pravosuđu i državi nego prave veleizdaju

Mogu li i koliko sudci štetiti pravosuđu i državi?U RH mogu najviše štete pravosuđu i državi nanijeti upravo sudci u Ustavnome sudu RH.

Ogromnu štetu nanijeli su samoj instituciji Ustavnoga suda- jer su se neovlašteno spustili na nivo brojača hrvatskih građana i na nivo partijskih potrčaka iznoseći broj hrvatskih birača po dekretu i po narudžbi Partije.

Ogromnu štetu nanijeli su Hrvatima Hrvatske i posebno Hrvatima Vukovara, jer su iznad volje 650 000, protivno Ustavu, stavili volju mrtvoga Račana koji je u Ustav ubacio velikosrpski kamen temeljac od 33% umjesto demokratskih preko 50% za dvojezičnost, te volju njegovih nasljednikada koji bi na području Vukovara gradili Drugu Republiku Srpsku!

Nanijeli su štetu što ne sude po Ustavu nego po svojim političkim sklonostima!

Ponašaju se neustavno i pokušavaju biti sve osim istinskih ustavnih sudaca- stručnih i moralnih.

Suci Ustavnoga suda, sramote instituciju Ustavnoga suda i svode je na partijske ......... u kojima se političari poslužuju po potrebi.

Nadam se da će ih dohvatiti Hrvatski etički sud i osuditi za veleizdaju, jer ovi potezi koje su napravili zadnjim dvjema odlukama, a pogotovo o zabrani referenduma o 50% za dvojezičnost nisu samo šteta nego i veleizdaja hrvatskoga naroda.

Ovi današnji ustavni suci napravili su najgore što su mogli- bacili su balvane hrvatskoem narodu pod noge, a i podržali laž od 500 000 birača u RH više nego ih ima i time pripremili teren za velike izborne prijevare, ali i pokušali spriječiti legalnu inicijativu za promjenu izbornoga sustava za kakvu je potpisalo 10% birača u RH stvarno postojećih, a ne dekret-obznanjenih!

Od pokvarenih političara samo su gori pokvareni sudci- što višega ranga to gori, jer su imali priliku učiniti dobro po zakonu, a radili su zlo po bezakonju i kršeli i omalovažavali ono što su trebali čuvati- Ustav!

Tko je glasao

a što kaže mislav kolakušić

NA "TEMATSKOM informativnom saboru blokiranih, Hrvatska 2014." spoznao sam nešto za što sam bio uvjeren da nije moguće u našem društvu, kako se radi 200 kn duga može izgubiti krov nad glavom koji su generacije stjecale i postati samo statistički broj.

Radi zagubljenog računa ili svjesne odluke da se unuci pokloni igračka koja će joj vratiti osmjeh na lice, umirovljenica, nezaposlena samohrana majka, poduzetnik, obrtnik, državna službenica, policajac, poljoprivrednica nisu u mogućnosti platiti dug za HRT pretplatu, telekomunikacijske usluge, vodu, grijanje, ratu kredita, odvoz smeća, koje su godinama uredno plaćali i koje su institucije vlastitim novcem desetljećima stvarali, iskreno vjerujući da će ih platiti sljedeći mjesec. Stigao je Božić, dolaze djeca, unuci, rodbina na obiteljski objed, radi kojeg nisu ni svjesni da sada nisu u mogućnosti platiti još poneki račun.

Iako ih stalno obuzima neugodan osjećaj duga, vjeruju da će sljedeći mjesec uštedjeti tih dvjesto kuna od mirovine u iznosu od 1.500 kn, naknade za nezaposlene 800 kn, plaće državnog službenika s dvadeset godina staža od 3.700 kn, policajca s 100 prekovremenih sati i noćnim smjenama od 5.500 kn, ali nisu uspjeli.

Za koji mjesec stiže prva ovrha za ona dva nikada zaboravljena neplaćena računa od 200 kn uvećana za troškove punomoćnika ovrhovoditelja 500 kn i troškove ovrhe 300 kn i u nevjerici saznaju da su im blokirani svi računi koje posjeduju. Dolaze kući još u nevjerici što se to zapravo dogodilo, otvaraju poštanski pretinac i nalaze račune za sljedeći mjesec, obuzima ih panika, strah, sram!

Sada više ne mogu platiti nove račune, moraju odlučiti koji račun će pokušati plati sljedeći mjesec. Plaćajući troškove postupka i zatezne kamate ušli su začarani krug iz kojeg više nisu u mogućnosti sami izaći.

Svjestan sam da će ovakvo javno obraćanje izazvati podijeljena mišljenja, ali morao sam ga podijeliti s Vama. Došao je trenutak kada više kao društvo ne smijemo propadati, jedna smo od najljepših država na svijetu, prepuna prirodnih bogatstava i mogućnosti, dobri smo ljudi, vrijedni i otvoreni. Ne tako davno znali smo pomagati jedni drugima i biti jedan uz drugoga kada je to trebalo, bili smo razvijena industrijska zemlja prepuna tvornica i radnih mjesta, zemlja mogućnosti i prosperiteta.

Što nam se dogodilo? Je li sve izgubljeno?

Nije! Moramo se sabrati i otvoriti oči i odmah početi mijenjati ono što možemo. Donijeti zakone koji odgovaraju vremenu i prostoru u kojem živimo, pružiti ruku jedni drugima, zaboraviti lažne podjele i zavist i biti svjesni da ako ljudi oko nas nisu sretni, ni mi ne možemo biti istinski sretni.

Ovršnim zakonom uvedeni su javni bilježnici kao tijelo nadležno za izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojnih isprava, iako to nije sukladno Ustavu RH i samom Zakonu o javnom bilježništvu.

Za sastav prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave i donošenje rješenja o ovrsi putem štambilja ili elektronskog obrasca nije potrebno, takoreći, nikakvo pravno znanje te svega koja minuta rada. Svaki osmoškolac bi nakon obuke u trajanju od sat vremena znao napisati oboje.

Nadalje, u pravnim krugovima govori se kako pojedini ovrhovoditelji s velikim brojem ovrha imaju ugovore o zastupanju po „povlaštenoj tarifi“, dok se ovršenicima temeljem rješenja o ovrsi naplaćuju puni iznosi po Odvjetničkoj tarifi. Ukoliko je to istina onda je to potpuno neprihvatljivo i protuzakonito te se postavljaju pitanja što je učinjeno s preplaćenom razlikom troška postupka i odgovornosti ovrhovoditelja koji nije imao trošak u iznosu koji mu je određen rješenjem o ovrsi.

Ovim putem molim javna tijela i javne tvrtke u vlasništvu države, odnosno građana, da sami organiziraju pisanje prijedloga za ovrhu jer za to sigurno imaju kapacitete i time pomognu građanima da pohvataju niti svojih života.

U ovakvoj gospodarskoj situaciji i ubuduće, nužno je ovršenicima olakšati podmirenje obveza i dodatno im ne otežavati podmirenje osnovne obveze nepotrebnim visokim troškovima za punomoćnike ovrhovoditelja te javnobilježničkim ili sudskim pristojbama.

Nužno je uvesti sustav ovrha na temelju vjerodostojne isprave kakav postoji u Austriji već dugi niz godina. Ovrhovoditelj se ulogira u kompjutorski ovršni sustav, ispuni podatke u obrascu, sustav sam generira rješenje o ovrsi i dostavlja ga ovršeniku, bez nepotrebnih i prekomjernih troškova. U slučaju prigovora ovršenika predmet se dostavlja nadležnom sudu uz istovremenu obvezu ovrhovoditelja da dopuni prijedlog s potrebnom dokumentacijom kojom dokazuje svoje potraživanje.

U nastavku postupka sud će odmah odbaciti neobrazloženi i nedokumentirani prigovor ili odbiti neutemeljeni prijedlog, te se neće stvarati dodatni nepotrebni troškovi i uvećavati dug za kamate.

Također je nužno uvesti Registar dostava svih odluka nadležnih tijela građanima, kojem će se moći pristupiti putem WEB-a ili pisanim putem, te saznati je li im upućeno kakvo pismeno kojim im se nameće kakva obveza. Trenutno imamo tisuće provedenih ovrha za koje građani nisu ni znali da su pokrenute, već su se neugodno iznenadili kada im je blokirana cijela plaća zbog nepoznatog, a nerijetko i zastarjelog duga. Kada građani zateknu žutu obavijest Hrvatske pošte u pretincu, kojoj je protekao rok za preuzimanje, mogu se samo nadati da se ne radi o rješenju o ovrsi na nekretnini ili plaći, jer ni na koji način ne mogu saznati tko im je uputio pismeno. Pošta ne daje informacije tko je uputio i o kojem se pismenu radi, pa jedino što im preostaje je da počnu obilaziti nekoliko stotina javnih bilježnika, sudova ili ispostava porezne uprave u potrazi za nepoznatim pismenom koje im može zagorčati život i koje će im biti dostavljeno putem oglasne ploče tog tijela.

Ovrha na stambenim nekretninama u kojima ovršenici žive, nekretninama koje predstavljaju izvor prihoda obrtnicima, itd. ne bi smjela biti dopuštena za potraživanja koja ne prelaze određeni iznos. Nedopustvo je da imamo ovrhe na nekretninama radi malih dugova.
mislav kolakušić, indeks, ovih dana

luka

Tko je glasao

Šutnja administracije

Kad od objave članka prođe 10 sati, a nema nikakvog komentara, onda se to u upravnom pravu zove "šutnja administracije". :-)))
U svakom slučaju pokazatelj je profila čitateljstva.

Tko je glasao

"U svakom slučaju pokazatelj je profila čitateljstva."

@Tonči Majica mislim da je to više pokazatelj onoga što je mrak gradeći svoj "poslovni uspjeh" sustavno zatirao na pollitika.com. A sve je počelo nakon one prestižne nagrade kojom su ondašnji članovi pollitika.com pokazali da su opasnost političkoj oligarhiji i lupežima koji su zatirali sve ono što bi potaklo stvaranje kritična mase. Upravo je stanje u pravosuđu i policiji direktna posljedica sustavno straha puka od represije vlasti i njihovih aparatčika zbrinutim u policiji, pravosuđu i ostalim javnim institucijama.

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci