Tagovi

Milanovi? i ?a?i? - najve?i ko?ni?ari promjena u Hrvatskoj?

Razmišljam ovih tjedana o naoko jednostavnom pitanju na koje nije jednostavno dati odgovor: naime, tko su najve?i ko?ni?ari promjena u Hrvatskoj?? Gruntam, pa gruntam, pitam se i preispitujem i vra?am se stalno na dvije - tri osobe, zapravo NE na one koje, možda, o?ekujete. Drvlje i kamenje se baca na HDZ, vladu Jadranke Kosor i premijerku osobno, ministra Šukera, ministra Milinovi?a, Šeksa, Bebi?a, Friš?i?a.. Ve? se naziru dva Pedra - Polan?ec i Sanader, a mislim da se ne?e zaustaviti kuglica ruleta samo na ta dva imena «bivših». Za ve?inu ?e se grijeha ipak ispostaviti ra?un premijerki Jadranke Kosor i ona ?e kad - tad zahvaliti se, zajedno s vladom, hrvatskom narodu na strpljenju. Ali, prije tog doga?aja sa politi?ke scene u Hrvatskoj trebau oti?i dvije osobe, po mom skromnom mišljenju, koje se može svrstati u klju?ne ko?ni?are promjena u Hrvatskoj – prvi je, bez konkurencije Zoran Milanovi?, predsjednik SDP-a, a drugi s izvjesnim zaostatkom, Radimir ?a?i?, predsjednik Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati.
Ne ra?unaju?i nekoliko hrvatskih sindikalnih «lidera», Ivana Jakov?i?a, vladara Istre, Milorada Pupovca, velikog lukavca, ova dvojica su najodgovorniji da se u Hrvatskoj nije dogodio BANG, VELIKI BANG odnosno da nesposobni HDZ i uvelike korumpirana vlada nisu otišli s vlasti odnosno u - zaborav….

ZAŠTO POSTOJI OPORBA?
Naime, u svakoj parlamentarnoj demokraciji vladaju?a stranka (ili koalicija) ponaša se na sli?an na?in, s jednim prioritetnim ciljem: osvojiti vlast i održati se na vlasti što je mogu?e duže. U tome je HDZ, usprkos svih svojih slabosti, pokazao solidno umije?e preživljavanja i zavidnu kvalitetu manipulacije. Ovo je napisano bez imalo ironije, i mislim da je HDZ, posebno zbog dijela prebjega iz bivšeg SKH-SKJ, svladao sve dobre i loše tehnike manipulacije, prodaju?i godinama hrvatskim gra?anima obe?anja, plaše?i ih nepostoje?im fantomima – crvenom bojom i Jugoslavijom, zabavljaju?i nas raznim spinovima, (smiješan je onaj spin sa privla?nom ženskom guzom koja je uznemirila Kosoricu), uz pomo? medija, odvla?e?i pažnju puku, sitnozubanima, od krucijalnih pitanja hrvatskog gospodarstva, pravosu?a, obrane. Ukratko, od pitanja svih pitanja - zašto Hrvatska i Hrvati ne mogu bolje, uspješnije nego godinama tavore na dnu raznih ljestvica, kao neka kužna i problemati?na država, nesposobna ili «nesposobna» stati na vlastite noge i dose?i bar osrednji standard zemalja tranzicije? Takvu igru igraju vladaju?i od USA preko Rusije, Njema?ke, Velike Britanije do Gr?ke, Italije, Španjolske, Kine, Izraela, Japana, Australije……Metode, sredstva vlasti su makjavelisti?ka ma koliko god se mahalo demokratskim ste?evinama- bira?kim pravom, ljudskim pravima, pravom na informacije, jednakoš?u pred zakonima itd.

Me?utim postoji i jedna razlika Hrvatske u odnosu na te države - naime, mi imamo nevolju da imamo opoziciju-oporbu koja je manje-više suglasna s vladaju?ima oko klju?nih pitanja i malo ili nimalo ?ini da preuzme vlast od vladaju?e koalicije. Naime, ima se osje?aj da je partitokracija toliko mo?na sprega stranaka s kapitalom, da postoji umrežen sustav gdje stranka stranku mije, bez socijalnih korektiva, zabetoniran toliko da su društvene promjene umalo nemogu?e. Ko?e ih fantasti?nom snagom dvojica koji bi naizgled promjene htjeli, a zapravo im obojici odgovara status quo. U ovom dnevniku zadržimo se na ko?ni?aru broj jedan, Zoranu Milanovi?u.

PONAŠANJE I POTEZI ZORANA MILANOVI?A
Naime, analizirajmo ponašanje i poteze Zorana Milanovi?a kao predsjednika najve?e i najja?e oporbene stranke. Ve? sam na?in i vrijeme ulaska u SDP (godine l999. ušetao se u sjedište SDP-a za Zagreb, u Praškoj, bez preporuke, bez nekog zna?ajnijeg dosega u politici) kao i background obitelji Milanovi?. Zapravo obitelj i njene veze kazuju da tu osobu (zvanog od milja Zoki) malo toga veže za socijaldemokratski milje odnosno ideje i socijalne silnice tipi?ne za socijaldemokrate. Otac Stipe bio je u vezi s prolje?arima – Mikom Tripalom, Stipom Mesi?em, a Stipe Milanovi? je bio i neko vrijeme pomo?nik ministra Vlatka Pavleti?a, a zajedno je bio u sinjskoj gimnaziji s Vladimirom Veselicom s kojim roditelje veže kumstvo. Malo je poznato da je Zoran kršten u katoli?koj crkvi, da mu je krsno ime Marijan, da se crkveno vjen?ao sa Sanjom Musi?, epidemiologinjom. I malo površnije guglanje pokazuje da je Zoran Milanovi? iz iste epruvete (inkubator - Ministarstvo vanjskih poslova) kao i prononsirani hadezeovci, osim što je mla?i, neiskusniji i možda, naivniji. Pri?a o Glavicama blizu Sinja, kao «maloj Moskvi» iz koje je rodom otac mu Stipe, vjerodostojna je, ali ponašanje i stavovi sina su takvi da, on može biti ro?en i u Grudama, Babinoj Gredi, Virovitici ili na Trnju, gdje je i stvarno ro?en, l966. godine. Optere?enost genealogijom, koju Zoki zna izvrsno, a ne idejama socijalne pravde, zapravo oslikavaju njegov politi?ki habitus.

Iako se zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova l993., godine 1999. nije bio ?lan nijedne stranke što je, poznavaju?i HDZ-ovo insistiranje na podobnosti i jasnoj idejnoj opredijeljenosti u smislu državotvornog hrvatstva, ipak malo ?udno. Tim više što je od l996. savjetnik u Hrvatskoj misiji pri NATO-u u Bruxellesu, na osjetljivom mjestu i neobi?no je da na takvom mjestu bude netko tko nije ?lan HDZ-a. Upravo dugogodišnji rad u MVP-u naveo je neke od ?lanova SDP-a da otvoreno govore o tome kako je Milanovi? bio nekada ?lan HDZ-a, Milanovi? je te tvrdnje demantirao, no glas «navodno bivšeg hadezeovca» prati ga i danas. Na portalu Javno tako je jedna od kolumni Milanovi?a ocijenjena kao prohadezeovska, i to od strane nekih esdepeovaca!

KAKAV JE ZORAN MILANOVI??
Uz pretpostavku da su to neutemeljene špekulacije, Milanovi? je nažalost i o?ito, bez boje, bez žara, bez karizme, bez sklonosti riziku, ukratko nesiguran tip politi?ara koji se bavi ve?inom sam sobom, a ne politi?kim suparnicima ili protivnicima. Ne znam koji su mu ikada bili ozbiljni protivnici «s druge strane bande», znam za protivnike unutar vlastite stranke i po tome je tipi?ni karijerni politi?ar koji ?e mnogo toga dozvoliti ali ne i opoziciju u vlastitim redovima. Zahvaljuju?i spomenutom habitusu, moglo se dogoditi da je pod njegovim vodstvom SDP izgubio jedne izbore za Sabor RH, jedne lokalne izbore ( to je za raspravu, jer dok je u nekim op?inama i gradovima dobio, u nekim je izgubio), zapravo, iza njega nema ve?ih uspjeha, ni proboja. «Njegov» kandidat dr. Ivo Josipovi? velika je vjerojatnost, pobijedio bi na izborima i bez pomo?i Zorana Milanovi?a, a izborna utrka bila je pomalo i neizvjesna zbog Milana Bandi?a koji je toleriran, s mnogim «nestašlucima», predugo od Milanovi?a. Ako danas ankete pokazuju da je Zoranova popularnost upola manja od popularnosti Jadranke Kosor (koja je nakon poleta, izgubila u nekoliko mjeseci, zamalo sve što se dade izgubiti), da je njegova popularnost tri puta manja od popularnosti SDP-a, onda je to alarm za SDP da njihov prvi ?ovjek treba - zamjenu…

Njega nema da daje ton saborskim raspravama, njega nema s brzim reagiranjima na društvene negativnosti ili vru?e doga?aje, sporo ili nikako ne reagira na KARDINALNE greške i gafove HDZ-a, nema ga na radni?kim prosvjedima, on je pre?esto negdje drugdje dok se vode žu?ne rasprave i gdje ve? njegovi sudrugovi kupe bodove i imaju ih više nego sam predsjednik SDP-a: Nenad Stazi?, Gordan Maras, Željko Jovanovi? da Željku Antunovi?., pa i zatim Obersnela, Komadinu, Anti?evi?-Marinovi?…pa i pomalo odlaze?eg Slavka Lini?a, ne spominjemo. Zokija nema u «Otvorenom», nema ga u izravnim su?eljavanjima mišljenja, on je ?eka? a ne «fajter»,onaj koji ?eka da mu vlast padne u ruke kao zrela kruška, a kad bi se to i dogodilo, bojim se da ne bi znao što bi s njom. Istina, u sadašnjim okolnostima u Hrvatskoj, vlast se ne može željeti objeru?ke ali oporba postoji upravo kao konkurencija, kao alternativa, prije svega s ciljem – osvojiti vlast tj. ve?inu u parlamentu. ?ini se sada da je Ra?anova želja za pomla?ivanjem vodstva SDP-a bukvalno shva?ena, jer stare garde gotovo da i nema u vrhu stranke, što zapravo govori da se nije dogodio sretan spoj žustre mladosti (to Milanovi? uglavnom nije bio) i iskusne starosti.

IZGUBLJEN U POLITI?KIM BORBAMA - PRIMJERI
Konkretan primjer izgubljenosti u politi?kim previranjima i borbama je sporenje oko ustavnih promjena. Naime, on, Milanovi?, s Kosoricom, traži kompromis oko pitanja gdje da se glasa u Bosni i Hercegovini . HDZ bi l50 bira?kih mjesta, a on odnosno SDP bi ?etiri bira?ka mjesta - glasovanje dijaspore samo u diplomatsko - konzularnim predstavništvima. «Dijaspora» donosi HDZ-u 5 SIGURNIH zastupni?kih mjesta i umjesto da predloži ukidanje glasovanja dijaspori u BiH (za što bi SDP dobio suglasnost ve?ine javnog mnijenja jer je to ipak presedan u izbornim sustavima) i da «trguje» s HDZ-om s povoljnije pozicije (naime, promjene se izglasavaju s 2/3 zastupnika), on kao sitni hazarder pregovara o – broju bira?kih mjesta u BiH. Dakle, umjesto da ide u rizike, u konfrontacije, on ide na – trule kompromise. Naime, u tijesnoj utakmici upravo tih 5 zastupni?kih mjesta može presuditi da HDZ još jednom dobije šansu da nastavi s – vladanjem i - agonijom. I ne prvi puta, i ne posljednji puta Zoran Milanovi? to benevolentno može omogu?iti.
Iako je napravio pomak s izborima unutar SDP-a na kojima se pojavljuju, ve?ini, dva kandidata ponašanje u sadašnjoj situaciji oko izbora vodstva SDP-a u Zagrebu, gdje poprijeko gleda na Željku Antunovi? i njenu kandidaturu, ne odaje demokratski stil vo?enja SDP-a. I osobno mislim da u tako velikom gradu i velikoj organizaciji SDP-a ima i boljih kandidata od Željke Antunovi?, no, trebalo bi omogu?iti da presudnu ulogu u biranju ima ?lanstvo, a ne vodstvo stranke.
PROMJENA...?
Sve u svemu, vrijeme je za promišljanje da li i na razini Hrvatske postoje osobe koje bi SDP vodile s više autoriteta, odlu?nije i s jasnim ciljem – zamijeniti vladu J.Kosor koja je potrošila sve kredite i koja, i najnovija afera HEP pokazuje ( struja se prodaje jeftinije nego pošto je kupljena…- gdje toga još ima?) ogrezla je u lopovlucima na štetu hrvatskog naroda.
Možemo li o?ekivati da se tim povodom Milanovi? jasno i glasno oglasi, i traži ostavku vlade?
Sumnjam.

( slijedi, za nekoliko dana, nastavak o Radimiru ?a?i?u )

Komentari

Danimire, dnevnik ti je

Danimire, dnevnik ti je dobar i moja jedina primjedba je -nepotrebna opsirnost i duzina (a znas moju averziju spram dugackih dnevnika i komentara).
Na trudu svaka cast. Zaprepascena sam mnostvom podataka o Milanovicu i drugima koje dajes u svojim dnevnicima, da smo kojim slucajem u Americi, pomislila bih da si privatni detektiv!
Uglavnom se slazem tvojim opisom Milanovica (jer su moji dojmovi slicni gledajuci i slusajuci ga s vremena na vrijeme) iako vrlo malo znam o njemu.
jer kako ti rece on se uglavnom negdje skriva i nema ga nigdje, vrlo skrt u govoru (ko' da je mutav).
I meni djeluje bezlicno, bez imalo zara, entuzijazma, zivosti za tako mladog covjeka, a izraz lica polupospan...... BOZE mi prosti, ko da je malo retardiran.
No, to su moji dojmovi kao sto rekoh, temeljem mojih malih i nedovoljnih saznanja o njemu.
Mene samo zanima, kako je jedna takva individua jedan "crvic" mogla postati predsjednik jedne od vodecih partija u Hrvatskoj? Zapravo, nije on tomu kriv, nego oni koji su ga izabrali!
I sad mi reci, kako mozes jednu takvu osobu "crvica" proglasiti jednim od glavnih kocnicara promjena u Hrvatskoj!?
A sto se tice pitanja - sto radi opozicija? moj ti je odgovor Danimire, PRAVA SUPROTSTAVLJENA OPOZICIJA U HRV. UOPCE NE POSTOJI.
Ovakva kakva je, ona je samo obican prirepak POZICIJE i sasma zadovoljna svojim polozajem. Bez truda i napornih konfrontacija beneficije su vrlo dobre i sigurne. Cemu se onda uopce gnjaviti ?

Tko je glasao

Uglavnom se slazem tvojim

Uglavnom se slazem tvojim opisom Milanovica (jer su moji dojmovi slicni gledajuci i slusajuci ga s vremena na vrijeme) iako vrlo malo znam o njemu.
jer kako ti rece on se uglavnom negdje skriva i nema ga nigdje, vrlo skrt u govoru (ko' da je mutav).
I meni djeluje bezlicno, bez imalo zara, entuzijazma, zivosti za tako mladog covjeka, a izraz lica polupospan...... BOZE mi prosti, ko da je malo retardiran

Po ovom tvom opisu, Milanović me neodoljivo podsjeća na pok. Račana.
Ni njega nigdje nije bilo, kad bi govorio, bilo bi to polako i hmmmmm-kanje ... u njemu nije bilo poleta, rijetko bi se javlajo za riječ u Saboru, da o lupanju šakom o stol i o nekom entuzijazmu ni ne govorim ... da, da, tvoj opis Milanovića me strašno podsjeća na pok. Račana.

Tko je glasao

Mislim da je na taj način

Mislim da je na taj način izjednačavanje Zorana Milanovića s Račanom prije svega uvreda za pokojnog Račana.

B-52

Tko je glasao

ptica_rugalica I mene.

ptica_rugalica
I mene. Htio sam napraviti i tu komparaciju Račan-Milanović, all koliki bi to onda dnevnik bio?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti

@Na-Rubu-Pameti
Pretjeruješ s onim - retardiran. Ali mi žao što riječ POSPAN, koja mi s vrzmala po glavi pišući dnevnik, nisam i napisao.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

o da. osobno već dugo imam

o da.
osobno već dugo imam osjećaj gađenja prema vlastitom sudjelovanju, recimo u izborima jer imam blagi osjećaj da nas sve navlače ko idiote. ispada da se suština višestranačja u hrvatskoj svodi na to da stranačke face pred izbore odu fotografu i slikaju se za jumbo plakate, pa koliko glasova dobiju dobiju, jer ljudi će ionako za nekoga glasovat i sve 5. imam dojam da je sav smisao opozicije glumit opoziciju a u realnosti imamo jednostranački sustav, tojest vrhušku i sloj ljudi okupljen oko jedne stranke koji su jedino što u državi funkcionira. no to ne znači da imamo parlamentarizam i višestranačje.

kompletna politička scena funkcionira ko potemkinovo selo sa kulisama za idiote kako bi mislili da živimo u parlamentarnom višestranačkom društvu i izlazili na izbore. upravo bauljanjem na izbore ko glupave ovce zapravo samo sudjelujemo u njihovom matrixu i održavamo tu lošu političku predstavu na životu - jer tim nazovistrankama samo izbori osiguravaju smisao postojanja.
očita činjenica jest da je ovo država HDZ-a - i pod tim ne podrazumijevam stranku nego kompletan društveni sloj bagre, rodijaka i kumova, ex partijaša, profitera i korumpirane gamadi sa krunicama i barjacima koji su ovdje jedina efikasno organizirana grupa. sve ostalo, i sindikati i opozicione stranke, sve je to kulisa za idiote koja jednostranačju HDZ-a daje legitimitet da društvo i državu farba višestranačjem, parlamentarizmom i demokracijom. my ass. i slažem se da uprvo ovakva opozicija (koja opoziciju samo glumi) najviše odmaže zdravoj političkoj sceni i zdravoj državi.

Tko je glasao

@rzlatic Žestoko, ali

@rzlatic
Žestoko, ali istinito.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, sa vecim dijelom

danimire, sa vecim dijelom tvojih stavova o milanovicu se slazem, ali ne i sa tvojom primjedbom o "dijaspori"!
na zadnjim parlamentarnim izborima jedan od milanovicevih kikseva je bio i taj, sto se u izbornoj kampanji zalagao za ukidanje prava glasa hrvatima iz bosansko-hercegovacke "dijaspore"!
potpuno nepromisljen i politikanski potez kojim je milanovic zabio jedan od mnogih autogolova u toj izbornoj kampanji.
milanovic kao pravnik svakako zna da se pitanje prava glasanja tzv. bih "dijaspore" ne moze rijesiti bez izmjene ustavnog zakona o pravima hrvatskih drzavljana koje takodjer vrijedi i za tzv. "dvojne" drzavljane, te bez izmjena zakona o dvojnom drzavljanstvu i zakona o prebivalistu.
milanovic se tad vodio sa cistim politikanskim motivima, ocekujuci da ce poput stipe mesica izborno poentirati sa takvim neozbiljnim izjavama, a sto mu se u konacnici ipak odbilo od glavu!
da je kojim slucajem milanovic tad odigrao na kartu hercegovca ljube jurcica(ili milana bandica) kao nositelja liste za "dijasporu", sigurno da hdz ne bi imao onako dobru zetvu u toj dijaspori, jer ovako, milanovic je za taj hdz-ov uspjeh ipak bio najzasluzniji.
danimire, pravo glasanja bih "dijaspore" ne moze nitko ukinuti bez ukidanja zakona o dvojnom drzavljanstvu, jer po ustavu, prava onih sa dvojim drzavljanstvom su ista kao i prava ostalih drzavljana(pa tako i njihovo pravo na glasanje) i tu se pravno u ovoj situaciji nista ne moze izmjeniti.
bilo bi sasvim neozbiljno(pa i za milanovica) da se on sad ponovo zalaze za ukidanje prava glasanja dijaspore, kao sto mu ti sugeriras "optuzujuci" ga da je zbog toga nedosljedan.
milanovic je mozda i nedosljedan sto se tice tih njegovih tadasnjih izjava, ali bolje da je i nedosljedan, nego da ispadne glup!:)
"dijaspori" se pravo na glasanje ne moze ukinuti i mislim da je milanovicu pametnije da se ipak drzi savjeta vesne pusic o reduciranju birackih mjesta na cetiri(konzularna) i da pokusaju sa hdz-om postici dogovor o fiksnoj kvoti od svega tri zastupnika za bih "dijasporu"!
danimire, ako je opozicija spala na to da u svoj ovoj krizi, sa kojom vladajuci idioti ocito ne mogu izaci na kraj, ovisi o ta tri glasa dijaspore, onda neka ona i ostane vjecno u toj svojoj opoziciji, jer nije ni zasluzila nista bolje!

Tko je glasao

@edi3, sm Ako se uporno

@edi3, sm
Ako se uporno na načemu insistira, argumentirano, uzimaju za primjeri i skustva drugih zemalja itd. onda se mnogo toga može promijeniti. Prihvaćam da je pristajanjem na dvojna državljanstva stvar komplicirana ali i to se da riješiti ako se želi. Dakle, može se i ustav mijenjat u tom smislu da se kaže, da i vi Hrvati imate u BiH imate pravo glasa, ali pod uvjetom da izvršavate SVE obveze prema Hrvatskoj i u treutku glasanja ste U HRVATSKOJ, (primjer Izraela). Temeljna moja primjedba je slijedeća: ne može netko crpiti određena prava iz državljanstva a da istovremeno nema dužnosti prema Hrvatskoj (porez kao kriterij...). Naime, ONI u BiH plaćaju porez u kasu u Sarajevu a prava koriste (i oni koji tako plaćaju porez ali i drugi) koja se plaćaju iz kase u Zagrebu? Pa to je potpuno nelogično.
Ako je i to teško mijenjati, idemo na druge zahvate:
samo dva zastupnika u ime "dijaspore" u BiH u Saboru, glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. SDP traži malo pa će dobiti još manje. Hoću reći da Milanović jednostavno nema dovoljno političkog iskustva i konzistentne strategije, a nema to stoga što je notorni "ziheraš" i čovjek bez vizija.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, vidim da se

danimire, vidim da se (presutno) ipak slazes, kako se pravo glasanja ne moze ukinuti i da su sve ostalo trgovacke nijanse!:)
mislim da tom glasackom pravu bosanske "dijaspore" jedino moze presuditi bih, pod uvjetom da se jednom oni odluce da ukinu to dvojno drzavljanstvo i da bosanske hrvate dovedu pred gotov cin(kao svojevremeno njemacka) tipa, "ili uzmi nase drzavljanstvo ili hrvatsko" jer oboje vise neidje!:)

Tko je glasao

350 000 nezaposlenih u

350 000 nezaposlenih u hrvatskoj ne placa nikakav porez (jer ni ne rade!).
kad tome dodamo jos najmanje 50 000 nezaposlenih koji se nigdje ne vode kao takvi, mislim da bi po toj tvojoj logici.."ne placas porez, gubis drzavljanstvo"..i njih morali eliminirati!?:)

Tko je glasao

Kako to misliš ne plaćaju

Kako to misliš ne plaćaju porez? Zar PDV nije porez, misliš da oni žive od zraka. Čak i kriminalci plaćaju porez :)

Tko je glasao

edi3 Malo sam se krivo

edi3
Malo sam se krivo odrazio. Naime, mislim da trebaju biti dio hrvatskog poreznog sustava. Biti dio tog sustava, ne znači plaćati automatski porez...Bitno je ono o kasama - zagrebačkoj i sarajevskoj...

Danimir

Tko je glasao

da je kojim slucajem

da je kojim slucajem milanovic tad odigrao na kartu hercegovca ljube jurcica...

Onda ga više ne bi mogao šutnuti kao staru kantu.

Inače, trenutno igra baš na kartu reduciranja biračkih mjesta a u opciji je i fiksna kvota zastupnika iz dijaspore. Iako bi, po meni, trebao insistirati na oboje.

B-52

Tko je glasao

@sm Milanović

@sm
Milanović jednostavno ne zna politički trgovati. Naravno da treba tražiti oboje, tražiti maksimum da bi se dobio minimum. HDZ je ranjiv jer on treba pripremiti papire za ulazak u EU, i Pravilo je to staro kao politika.
I tu se može odigrati od strane SDP fenomenalana igra - dodati u ustavne promejene mnogo toga što SDP-u odgovara, a HDZ-u baš i ne. SDP-u se ne žuri, a HDZ-u i partnerima da...Ili se i SDP-u smiješe mjesta u Europskom parlamentu pa će popušiti svaku cigaretu koju mu HDZ ponudi.. Bljaf...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, bez obzira sto

danimire, bez obzira sto "jaci" svakako treba sdp da progura njene ustavne promjene, nije ni ona bash toliko ebete kao sto izgleda!:)
na svaki zahtjev sdp-a ona sasvim jednostavno zavice.."upomoc, sdp opstruira nas ulazak u eu"
nisi to primjetio?:)

Tko je glasao

@edi3 Primijetio sam ali,

@edi3
Primijetio sam ali, mi se čini providno od HDZ-a. I čuo si što kažu u Dubrovniku - ne može se Jadranku zvati "Jaca" nego, u najboljem slučaju, "Jadra".
Dakle, ta Jadra, čim zine, pomišljam što će i kako reći, a nekima će, gle čuda, izgledati uvjerljivo.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

otkad je doticna izjavila da

otkad je doticna izjavila da je nervira nadimak jaca, nema nikakve sanse da je drugacije zovem nego sa (oj!) "jaco"!
uostalom, jaca se fino i rimuje sa onom.."jaca-politicka straca"!:))

Tko je glasao

uuuu otkad me nije bilo na

uuuu otkad me nije bilo na pollitika.comu vidim da su se ovdje razvili visokointelektualni razgovori. ovaj komentar bi se mogao svrstati u sam vrh istih. pollitika je zbilja postala relevantan medij za praćenje političkih promišljanja intelektualaca u hrvatskoj!!!!

My Soul

Tko je glasao

stvarno my soul!? nisam ni

stvarno my soul!?
nisam ni primjetio da te ovdje(valjda od jucer?) nije bilo!:))

Tko je glasao

@edi3 upravo sam na Indeksu

@edi3 upravo sam na Indeksu glasovao za zapisničarka, što je u stvari smatram i najtočniji opis Jacinog lika i djela.

Ovo Jaca i Suzana su i onako njena trajna stečevina koju joj nitko ne može oduzeti, jer joj je to njena politička borba dala.

Uz nezakonito stečeni stan sasvim lijep uspjeh za jednu zapisničarku.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

SDP uopće ne bi trebao

SDP uopće ne bi trebao politički trgovati.

Pristajanje na političku trgovinu je ujedno odustajanje od principa i vrijednosti za koje bi se prema svojem programu trebao zalagati. Pri tome ne treba političku trgovinu miješati s umijećem stvaranja kompromisa, iako naoko sliče.

Ako ti je platforma za promjene Ustava građena na određenim principima i vrijednostima, jedino je moguće razgovarati o prioritetima, nikako na način tražim 5 da bi dobio tri.

Dakle, samo razgovor o tome da li sada ili zašto ne sada, nikako da li treba ili ne treba.

B-52

Tko je glasao

@sm Ti si rekao lijepim

@sm
Ti si rekao lijepim riječima ono na što se to ipak svodi - političku trgovinu. Ona nije tako negativna kako ti predmnijevaš, politička trgovina je sastavni dio zamalo svake politike, pogotovo kada se traže kompromisi. Dakle, SDP popušta na tom pitanju, ali traži...to i to, ili HDZ, sada jako oslabljen, nema što puno tražiti...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Dakle, samo razgovor o tome

Dakle, samo razgovor o tome da li sada ili zašto ne sada, nikako da li treba ili ne treba.

Trenutno se razgovara da li nešto treba ili ne treba.

Milanović bi, namjerno ne kažem SDP, trebao razgovore čvrsto držati u okvirima "zašto ne sada". Tek bi to značilo da, prvo, ima i, drugo, da vodi principijelnu i vjerodostojnu politiku.

Ako prihvati neki argument za "ne sada" ili "ne treba sada" je kompromis.

Ako prihvati argument "to nam ne treba", onda politički trguje (kao npr. oko referenduma za NATO, ZERP-a i sl.).

Razlika je suštinska.

B-52

Tko je glasao

Ma daj, nemoj tako protiv

Ma daj, nemoj tako protiv Milanovića. Što ako ga maknu njegovi?! Mene čovjek toliko uveseljava, da jedva čekam svaki njegov istup, jer se uvijek ispočetka smijem koliko su glupi ljudi koji su jednog takvog lika izabrali za predsjednika druge po redu stranke u Hrvata!!! Takve gluposti, kakve izvaljuje Milanović u svakom svom javnom nastupu, takvo što se rijetko susreće među političarima. Čak ni Mesić nije pričao takve smiješne viceve!
Šteta što Milanovića nema češće u medijima da uveseljava naciju :))))) Tko li pak njemu piše govore i osmišljava javne nastupe??? Možda isti onaj koji ih piše Josipoviću. Naime, razina toga je ista!

My Soul

Tko je glasao

My Soul Ma znam ja tebe -

My Soul
Ma znam ja tebe - kako Milanović uveseljava naciju tako i ti ponekad uveseljavaš nas, pollitičare. Meni spočitavaš oštrinu, a onda ga kritiziraš još žešće nego ja.
I nije to isti rukopis, ne - sada već postaje uvreda usporedba Milanovića i Josipovića i tvrdnja da je to ista razina, naime, uvreda za Josipovića. Pa, Josipović je, nenamjerno, dijelom preuzeo ulogu Milanovića kao oporbenjaka.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Pa mislila sam da si ti

Pa mislila sam da si ti Danimire ipak crveni pa me iznenadjuje ova krizika Milanovica. Medjutim dnevnik je vrlo dobro potkrijepljen argumentima. Cestitam !!!!

Tko je glasao

Interesantni su ovi klonovi

Interesantni su ovi klonovi tipa t.t....... koji mu uzgred budi rečeno nije jedini, naročito ako im kliknete na oni tab "prati".

http://img19.imageshack.us/img19/7514/klonovinastupaju.jpg

Jako smiješno, ali i žalosno i bolesno.

Tko je glasao

Percipiranje Milanovića i

Percipiranje Milanovića i Čačića kao glavnih krivaca, a ne isticanje onih koji ih zbog svoje nesposobnosti, lijenosti i kukavičluka drže na pozicijama koje zauzimaju je znak slijepila i traženje pedra.
To je i kolega Molotov primjetio svojom digresijom o ineteresnim skupinama, što u svojoj suštini sve stranke i jesu.

Zbog upitnika u naslovu neću dati minus na pamfletić.

Tko je glasao

@Danimir, Dodao bih samo

@Danimir,

Dodao bih samo ovo:

Oporba u Hrvatskoj NE POSTOJI. Postoje samo privatno - interesno - financijske grupe.
Dok su god na čelu oporbenih stranaka Milanović (osmi sekretar skoja), Čačić (žmukler iz baroknog grada), Jakovčić (lopovčina bez konkurencije) i slićni politički eunusi, HDZ se može posprdno smješkati.

Pozdrav,
Molotov
PS(Uglavnom nemam večih primjedbi na dnevnik, sasvim je korektan)

Tko je glasao

@Danimir, ne tvoje pitanje

@Danimir, ne tvoje pitanje "ZAŠTO POSTOJI OPORBA?" moj bi odgovor, glede hrvatskih prilika bio, da postoji kao potvrda one narodne; da govno ima dva kraja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Danimir, odličan

Danimir,
odličan tekst.
Dodala bih samo da se Kosorica neće zahvaliti na strpljenju, već ćemo joj morati dati otkaz na slijedećim izborima, ili će je HDZ potrošiti kao i neke druge.
Dobro si prikazao Milanovića.
Čekam slijedeće nastavke.
Predložila bih Ti da opišeš i Jakovčića, ima tu dosta materijala.
Mislim da se pojavilo nešto što bi moglo biti alternativa i HDZu i SDPu i ostatku nesposobne oporbe.
To su Hrvatski treći put za Treću republiku Zdravka Gracina i Stranka laburista. Iskreno se nadam da će ući u Sabor.
Kao i Oštrićevi Zeleni.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora Hvala na

@Mirtaflora
Hvala na komplimentu. Evo, već sam u uvod dnevnika stavio i Ivana Jakovčića, no bilo bi bolje da ga recimo ti ili netko drugi iz Istre "obradi".
Odmah big glasao za Treći put ili Treću Republiku kada bi mi netko jamčio da se i oni neće ubrzo umrežiti u postojeći sustav.
Pozdrav Riječankama, Riječanima i Istrijanima,
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir standardni naziv u

@Danimir standardni naziv u hrvatskom jeziku za stanovnike Istre jest Istrani, a ne Istrijani. Ta riječ je talijanizam (izvorno Istriani).

Prema popisima pučanstava određeni dio stanovnika Istre se izjašnjavao regionalno.tj. kao „Istrijani“. Prema popisu na području Istarske županije iz 1991. njih je oko 12 % a prema popisu iz 2001. 4.3 %. Danas se pretpostavlja da je taj udio još manji, ali ne postoje službeni podatci.
Prema tome, korektnosti radi, stanovnici Istre su Istrani, a ne Istrijani. Zašto?

Zato što se na prostor Istre može obuhvaća oko 90% Istarskog poluotoka gdje žive većinom Hrvati s oko 75 % stanovništva. Manjine čine oko 25% stanovništva od čega Talijani 7%, a ostatak razni drugi narodi. "Slovenski" dio Istre obuhvaća oko 9% Istarskog poluotoka, a tamo su Slovenci apsolutno većinsko stanovništvo. "Talijanski" dio Istarskog poluotoka obuhvaća manje od 1% površine i obuhvaća svega dvije male općine kod Trsta od kojih su u jednoj većinski Slovenci, a u drugoj Talijani.

Velika većina stanovnika Hrvatskog djela Istre govori Hrvatskim jezikom, čakavskim narječjem. U nekim gradovima zapadne obale, te nekim selima na Bujštini živi i Talijanska manjina (7% stanovništva) a govori talijanski jezik. U Slovenskom djelu Istre govori se slovenski jezik.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Iz prve ruke: istarski

Iz prve ruke: istarski Hrvati nikad za sebe ne govore Istrani, već isključivo Istrijani. Neovisno o izvoru riječi, narod se tako jednostavno ne zove. Ne sjećam se da sam u životu čuo da je neki Istrijan za sebe rekao da je Istranin. Nikakve veze s Talijanima ni talijanskim jezikom se time ne potiču. Štoviše, ogromna većina Istrijana koje poznam (a poznam ih fakat puno) se ni za živu glavu ne bi identificirala s Talijanima. Samo je politička promidžba '90-ih činila da stvari tako izgledaju.

Tko je glasao

@rock roll nemam razloga

@rock roll nemam razloga sumnjati u tvoje riječi, ali ni u autentičnost zvaničnog popisima pučanstava iz kojeg je razvidno da se određeni dio stanovnika Istre izjašnjavao regionalno.tj. kao „Istrijani“.

Kao što sam već napisao prema tom popisu na području Istarske županije iz 1991. njih je oko 12 % a prema popisu iz 2001. 4.3 %. Danas se pretpostavlja da je taj udio još manji, ali ne postoje službeni podatci.

Prema tome, korektnosti radi i dok se zvanično ne dokaže nešto drugo, stanovnici Istre su Istrani, a ne Istrijani.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Regionalno izjašnjavanje s

Regionalno izjašnjavanje s pokušajem unošenja istrijanstva u popis stanovništva je bio dišpet, odnosno držanje kontre. Nije tajna da je postojala netrpeljivost između pokojnog predsjednika Tuđmana i žitelja Istre, a poznato je i to da ti žitelji, vjerojatno uslijed povjesne izmjene raznih vladara, nikada nisu dobro reagirali na pritisak. Kako je taj HDZov pritisak s godinama oslabio (odnosno potpuno nestao nakon Tuđmanove smrti), nestalo je i razloga za dišpet, odnosno otpor prema onome koji ih je nazivao "govnima na kiši".

No to sve skupa ima malo veze s time da istarski Hrvati sebe nazivaju Istrijanima, a ne Istranima. Nije to zbog regionalizma; i Zagorci sebe nazivaju Zagorcima iako to nisu upisivali u popis stanovništva (vjerojatno Tuđman njih nije nazivao govnima na kiši i objašnjavao im što je prikladno da misle po određenim pitanjima). Stoga, to što u popisu stanovništva nema puno Zagoraca koji se izjašnjavaju Zagorcima ne znači da oni sami sebe tako ne zovu. Obzirom da je najsmislenije da se gradovi, regije pa i narodi nazivaju onako kako ih nazivaju oni na koje se to odnosi, smatram da bi zapravo potpuno ispravno bilo prestati istarske Hrvate na silu zvati Istranima.

Tko je glasao

@rock roll Povukao sam se

@rock roll
Povukao sam se nakon upisa "kukljice", ali izgleda da sam ipak u pravu i da sam logično pozdravio "Istrijane" (kako čujem da većina stanovništva u Istri same sebe nazivlje) i hvala ti na dodatnim objašnjenjima.
Živjeli vi meni Istrijani, čim vas je Tuđman imao na zubu, vi ste u pravu. Osim toga, najrazvijenija ste hrvatska regija usprkos toga što vas Tuđman( i Zagreb) nije volio..A čini mi se da vas ni danas Zagreb ne tetoši...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@kukljica Priznajem da

@kukljica
Priznajem da nisam znao semantičku razliku između pojmova "Istrijani" i "Istrani". Naime, mislio sam da je pojam, "Istrijani" slobodniji, ležerniji naziv za "Istrani". Eto, čovjek uči dok je živ.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ja još nisam upoznao niti

Ja još nisam upoznao niti jednog "istranina" ali istrijana poznam jako puno.

Tko je glasao

@Mirtaflora puno babica

@Mirtaflora puno babica kilavo dijete.

Zaboravljaš da i sada HDZ i SDP imaju veliki izbor satelita, aparatčika i konvertita, ćemu taj izbor širiti na nove rogove u vreći?

U potpunosti se slažem da Hrvatskoj treba lustracija političkih kadrova koji su omastili brke na političkim i državnim valovima u zadnjih dvadeset godina.

Međutim, u trenutačnoj ponudi, ja sljepac, ne vidim svjetlo na kraju tunele.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ispravak netočnog navoda

ispravak netočnog navoda iliti replika, ako hoćeš:

u zadnjih sedamdeset godina.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, malo si me zbunila

@My Soul, malo si me zbunila s ovih sedamdeset godina, jer koliko je meni poznato KRADEZE je proslavio 20 godina pljačke države i naroda, a isto tako i ovi njihovi uresi demokracije koji su im držali lojtru i paljetkovali koliko su mogli.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, nažalost postoji

Kukljica,
nažalost postoji velika mogućnost da si u pravu.
No, mislim da ipak trebamo dati šansu novim opcijama, pritom mislim na Treći put za treću republiku i Laburiste.
Ne možemo unaprijed znati da će i oni biti loši.
Ovi dosadašnji političari pokazali su svojim nedjelima tko su i što su.
Vjerujem da postoji način, put, opcija za bolje sutra svih nas.
A prije toga trebamo ovima dati otkaz, poslati ih u povijest ili u zatvore.
Možda sam naivna u svojoj vjeri u dobro, ali drugačije ne mogu.
Naravno, lako je moguće i da se varam.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora plus je za

@Mirtaflora plus je za optimizam i nadu da postoji način, put, opcija za bolje sutra svih nas, no nažalost izborna aritmetika, stranački statuti i politički kadar koji nam se trenutačno nudi, ne daju nadu za bolje sutra svih na.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

No, mislim da ipak trebamo

No, mislim da ipak trebamo dati šansu novim opcijama, pritom mislim na Treći put za treću republiku i Laburiste.

Ali bi oni tu šansu prvo trebali zatražiti, nikako raspravama o upotrebi hrvatskog jezika ili golfu nego predstavljanjem tima stručnjaka s kojim eventualno raspolažu i njihovim suvislim programom za izvlačenje zemlje iz krize.

Nažalost, ne samo kod njih, utjelovljeni su jednim zastupnikom u Saboru, za sada im se način vođenja politike prečesto svodi na šaljive doskočice nekoj izjavi ili konkretnom potezu vladajućih.

Kao što kopiranje virtuoznog polemičara Stazića zamjeram ostalim zastupnicima SDP-a, jednako moram i Lesaru koji je nekada vrlo ozbiljno i kompetentno raspravljao o mnogim temama. Ne znam zbog čega se zaogrće novim imidžem kad mu je stari bio puno bolji.

Nikada više nego sad kada je očito da Jadranka Kosor nema ništa suvislog na tom planu je povoljno vrijeme za promociju s konkretnim programima koji bi mogli pomoći izlasku iz krize.

Pošto najjača oporbena stranka glavinja bespućima gospodarske i političke zbiljnosti, povoljne su okolnosti da uskoče nove snage.

Ali nikako samo s onim "znate, mi smo novi, zato i bolji pa nam ukažite povjerenje".

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci