Tagovi

Me?unarodni monetarni fond

U posljednje vrijeme se po?elo puno razgovarati o MMF-u i dok je trenutno raspoloženje (barem ono koje se javno iskazuje) protiv MMFa, nekako si razmišljam kako su to više ili manje probni baloni koji testiraju javno mijenje i pripremaju javnost za dan kada ?ese pokazati kako je MMF nužan za prevladavanje situacije u kojoj se nalazimo.

Neovisno o tome što se MMF smatra neoliberalnom institucijom koja name?e nacionalnim ekonomijama tu doktrinu (što ne mora uvijek biti dobro), ja si nekako mislim da bi nam MMF dobro došao iz puno razloga, a neke od njih imam namjeru nabrojati ovdje.

  • prvenstvena uloga MMF-a i njihovih aranžmana je u biti jamstvo kako država ne?e oti?i u "default" prilikom izvršavanja svojih obveza. Podsjetio bih da je nedavno Slovenija napravilo jedno ve?e zaduženje u rangu veli?ine oko 3% godišnje kamate, dok se Hrvatska u ovome ?asu redovito zadužuje za kamate koje variraju od 6.5% na više. Smatram da je to vrlo velika razlika u kamatama i kamata u biti odražava dva parametra, a to su cijena novca i rizik povrata. Cijena novca je zbog svjetske krize u ovome ?asu vrlo niska i taj parametar ne igra previše (kamatne stope se skoro na povijesno niskim razinama), no ova razlika do tih 7% koliko pla?amo ozna?ava rizik države koji je o?ito visok. Ulaskom MMFa u Hrvatsku digli bi kredibilitet prema me?unarodnim financijskim institucijama i smanjili kamatni teret na prora?un.
  • kada smo ve? kod kamata, vrijedi spomenuti da se ove godine hrvatska država morala zadužiti za više od trideset milijardi kuna i ta razlika kamatne stope kada se pomnoži sa zaduženjem uop?e nije minimalna. Svaki postotak ve?e kamatne stope generira kamatu od skoro milijardu kuna godišnje a milijarda kuna je novac kojeg je teško ignorirati, osobito na duži rok koliko ?e trajati otplata tih zajmova. Da i ne spominjem kako ?e u budu?nosti sve manje i manje prostora u prora?unu ostati za ostale aktivnosti države (što se jasno vidi na vizualizaciji državnog prora?una, sva polja obojana crvenim nijansama su otplate zajmova i te crvene površine ?e biti sve ve?e a prostor za ostalo sve manji).
  • ulaskom MMFa u Hrvatsku dobili bi infuziju stranog novca. Hrvatska država se u ovome ?asu maksimalno zadužuje na lokalnom financijskom tržištu. Razloga za to vjerojatno ima više no nijedan nije u biti racionalan. Kreditiranjem države iz interne nov?ane mase imobilizira se novac koji bi ina?e bio upotrijebljen za investicije ili potrošnju druge vrste, no puno bitnije zajmovima na doma?em tržištu država mora pla?ati premiju na trošak kapitala (jer ga dobije skuplje nego vani) ali istovremeno budu?i da pokupi sav ili veliku koli?inu gotova novca s tržišta automatski diže kamatne stope gospodarstvu i ostalim subjektima koji su zainteresirani za kreditno financiranje svojih aktivnosti. Ukratko, odlukom da se financira u Hrvatskoj, država sama diže kamatne stope svojim gra?anima i gospodarstvu i ?ini ga nekonkurentnijim. Koji je smisao da Vas banka financira sa 5% kamatom ako gladnoj državi taj isti novac plasira sa 7+%?.
  • financiranjem deficita izvana, ne samo da bi smanjili trošak kapitala nego bi slobodni novac u zemlji bio neutrošen i neplasiran što bi sasvim sigurno barem u nekoj mjeri dovelo do potrebe banka za snižavanjem kamatnih stopa prema gospodarstvu te aktivnijem traženju investicijskih prilika. Ovako, banke nemaju ama baš nikakvu potrebu da plasiraju novac privatnim osobama jer sve što trebaju u?initi je pri?ekati Šukera da navrati i skine ga?e.
  • MMF svoje zajmove uvjetuje razli?itim vrstama ograni?enja koja se u bit svode na ograni?eni deficit države, ukidanje subvencija i smanjenje javne potrošnje u svim oblicima. ?injenica je da naša država nije u stanju sama odraditi te zadatke te da je nabujala državna uprava postala pijavica javnog novca. Mislim da treba imati na pameti da osim trideset milijardi kuna koliko nas koštaju pla?e javnih djelatnika na tu brojku treba dodati i troškove hladnog pogona (dakle onih troškova koji su nužni da bi radno mjesto postojalo, a ti troškovi poput grijanja, hla?enja, tonera, ra?unala, radnih stolova i koje?ega drugoga na osnovnu bruto pla?u ovisno o (ne)efikasnosti sustava mogu biti 50 i više postotaka. Tako da trošak javne uprave nije samo ovih 30ak milijardi nego je on vjerojatno daleko bliže 45, ako ne i više od 50 milijardi kuna.
  • Naravno, tu se sada treba sjetiti i naših vrlih sindikalista koji uporno govore o tome kako naša javna potrošnja na javne službenike nije bitno druga?ija od sli?nog troška u Europi. Malo sam se pozabavio tim problemom i moram priznati kako su sindikalisti u pravu i doista naša potrošnja na državne službenike nije osobito ve?a od bilo koje druge zemlje s kojim bi se htjeli ili mogli usporediti. Nažalost, to je samo polovica istine jer ono što sindikalisti nisu rekli, ali što jasno slijedi iz tih istih brojeva je da je struktura naše državne uprave bitno druga?ija od strukture uprava u drugim zemljama tako da ono što nas ko?i nije nužno sam iznos koliko je to loš balans strukture te potrošnje. Objektivno, dolaskom MMFa mnogim državnim službenicima na nepostoje?im ili izmišljenim radnim mjestima trebati ?e se zahvaliti.

I posljednje:

  • moje je mišljenje da je temeljni razlog zašto se HDZ toliko boji MMFa u biti transparentnost javne potrošnje, te da se kroz razli?ite transfere dramati?no utje?e na redistribuciju dobara unutar države i u biti to je temeljni razlog bijega od MMFa jer bi se njihovim ulaskom to ne samo razotkrilo nego vjerojatno dobrim dijelom i zaustavilo. Tako nešto u godini koja prethodi izborima jednostavno ne bi bila dobra za izborne šanse trenutno vladaju?ih te ?e se oni svom silom boriti protiv MMFa, a da bi nakon izbora MMF preostao kao jedini izbor što ?e pak na duži rok ograni?iti razvojne šanse ove naše male zemlje.

Ako smo nesposobni sami uhvatiti se ukoštac sa problemima koje imamo MMF ili sli?ne institucije su nam potencijalno jedini izlaz jer oni ne nude samo ekonomsku pomo? nego i politi?ki ispušni ventil. Mislim tako?er da je svima u biti jasno kako je postoje?e stanje dugoro?no neodrživo i da nam mora postati gorje da bi nam u kona?nici bilo bolje, no naša vlast, mediokritetska kakva ve? je, nije u stanju donijeti odgovornu odluku (meni je u biti svejedno da li "bolne rezove" donosimo sami ili pod diktatom).

Nužnost onoga što dolazi je sve više i više jasna, i mislim da je kriti?no da svi zainteresirani i svi "decision makeri" do?u do zaklju?ka kako ?e novca, kreditora i zajmova uvijek biti. No ono što ?emo teško ako uop?e nadoknaditi je vrijeme koje nemilosrdno istje?e.

Jednoga dana, a taj dan nije daleko, uvidjeti ?emo cijenu održavanja ovog sustava na životu i ta cijena se nikome od nas ne?e svidjeti.

Misao dana:
Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

Komentari

Unutrašnji dug

Mrak, napisao si ovako: "Hrvatska država se u ovome času maksimalno zadužuje na lokalnom financijskom tržištu."
To je blagodet koju bi požell mnoge PIIGS. Dug je u rukama sopstvenog naroda i nikakvi SWAP-ovi mu ne mogu oboriti rating i povećati spread.
To je uistinu stvarna dobra vest!
Razmisli.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Je malo sutra u našim rukama,

Je malo sutra u našim rukama, ako znamo da je to lokalno fin. tržište u vlasništvu stranih banaka koje se raznih derivata rizika drže kao pijan plota.
Na početku krize dok je euribor bio na povijesnim maximumima, on je bio referenca, kasnije kad se spustio blizu nule referenca je odjednom postao neopravdano visoki CDS.
Mogao bih se kladiti da su i u njegovu formiranju svoje duge prstiće imale "naše" banke odn. njihove vlasnice banke maćehe Intesa SP i UniCredito.
Gamad lihvarska.

Tko je glasao

još jedna vizualizacija

napravli smo još jednu animaciju / vizualizaciju kretanja vanjskog i unutarnjeg duga te državnih jamstava u posljednjih deset godina

traje petnaest sekundi i čini mi se da nema neodgovorenih pitanja nakon toga

https://vjetrenjaca.org/projekti/vizualizacija-rasta-unutarnjeg-i-vanjsk...

Tko je glasao

Interesantno, vanjski dug je

Interesantno, vanjski dug je 2005. bio veći nego danas, a promjena je samo u činjenici da je HDZ dugove koalicijske vlade vraćao zaduživanjem na domaćem tržištu. dakako i novi dugovi su takodjer financirani na domaćem tržištu jer se išlo na ruku "domaćim" bankama. trebalo je stranjske novce dvostruko oploditi, prvo kroz kamatu na depozite/kredite bankama kćerima, a zatim i kroz plasmane državi odn. građanima. zato danas i jesmo u situaciji da nas sve skupa ( i državu) ucjenjuju strani bankari.
Eto baš čitam kako se ekipa iz Zabe uskomešala pobojavši se za vlastite foteljice nakon što je otišao "capo di tutti capi " i nadasve drug, Alexa Profumo.
Kad bi bilo političke volje za otvoriti ovu priču, afera Hypo bi u usporedbi s njom bila bajka za male bebe.

Zašto je Zaba jedna od najboljih banaka u portfelju UniCredita?! Zato što luković zna znanje ili zato što je lihvar kojega zaboli ona stvar za hrvatske zajmoprimce.
Bitno da je on dobio masne bonuse, a "napušeni" nek puše i dalje.

sorry, malo sam ošo off, al kad je sve ovo povezano. i dugovi države i dugovi građana i visoke kamate. Svagdje drugdje ova globalna kriza najviše je pogodila banke jedino u Hrvata banke su firme koje su u krizi najbolje poslovale.

Tko je glasao

Ulaskom MMFa u Hrvatsku digli

Ulaskom MMFa u Hrvatsku digli bi kredibilitet prema međunarodnim financijskim institucijama i smanjili kamatni teret na proračun.

Ulaskom MMF-a u Mađarsku to se nije desilo pa ne vidim kako bi se desilo nama koji za razliku od Mađarske čak nismo ni članica EU.

Ako je MMF tako dobar, zašto su ih Mađari odjebali? Očito je cijena takvog aranžamana kad se zbroje sve prednosti i mane, preskupa.

Jeftiniji MMFov novac bi možda postigao veći efekat kad bi većina umjesto na vraćanje starih dugova, bila utrošena na jačanje gospodarskih aktivnosti.

Ostale mane koje MMF sa sobom donosi ( deprecijacija, povećanje nezaposlenosti, smanjenje plaća i mirovina, shodno tome pad potrošnje, neću ni spominjat).

Tko je glasao

Odlican prilog, dodao bih

Odlican prilog,

dodao bih jedino, po mom misljenju, najvecu prednost zaduzivanja na domacem trzistu. Naime to zaduzivanje je nominirano u domacoj valuti a to je odlicno ako je potrebno kao "ultima ratio" koristiti inflaciju. Ja nazalost ne znam koliki nam je omjer izmedju domaceg i stranog zaduzivanja, pa tako ne mogu tvrditi koliki efekti se postizu sa inflacioniranjem dugova u nasoj drzavi. Ali svakako je barem psiholoska opcija za vladu.

Mene medjutim zanima upravo suprotno.
Kada ce doci do DEFLACIJE ??? I ako ne, kojim slucajem, zasto ???

To pitanje bih rado sa svim pametnim ljudima ovdje raspravio u jednom zasebnom dnevniku.

Kupovna moc godinama sustavno pada. Gradjanstvo, a i drzava, to za sada jos kompenziraju tudjim novcem. Medjutim vidljivo je kroz kamatne stope da to zaduzivanje i dalje traje samo povjerenje u povrat tih sredstava je sve manje. Cinjenica da poslovne banke velike kolicine sredstava daju drzavi na raspolaganje i time smanjuju mogucnosti za zaduzivanje privrede i gradjanstva su samo jedna strana medalje. Druga strana je vec spomenuti rizik.
Po nekim neprovjerenim podacima iz stampe oko 9-10% gradjanstva u nasoj drzavi nije u stanju redovito podmirivati svoja dugovanja. Ilikvidnost privrednih subjekata je godinama poznata. Ergo, nije tesko predvidjeti da kamate moraju rasti i dalje do te mjere da si vise nitko ne moze dozvoliti zaduzivanje ili da zbog boniteta nije ni u stanju se zaduziti.
Sta neminovno mora slijediti je dalji nagli pad kupovne moci i time domace potrosnje (koliko je vazna pokazuje vanjsko-trgovinska bilanca). To inace povlaci za sobom ubitacnu konkurenciju i gubitak radnih mjesta.
Zasto jos nemamo deflaciju?

" Onaj koji se zeli obogatiti u danu, bit ce objesen za godinu."

Leonardo Da Vinci

Tko je glasao

Otkud pametni na Pollitiki

Deflaciju čega - pameti!?
To pitanje bih rado sa svim pametnim ljudima ovdje raspravio u jednom zasebnom dnevniku. Onaj koji ti je velio da na pollitiki stoluje pamet u bilo kojem obliku prodao ti je muda pod bubrege. Ovdje se okupila ekipa marginalnih isfrustriranih jedinki koji jednostavno nemaju drugog posla već jedni drugima vade mast i špilaju špancir fest. Da nekome tu i tamo izleti i koja konstruktivna rečenica - dapače, ali samo nakon mrakove kazne samicom od mjesec dana. Stoga Deane nije ti taktika poželjno okrenuta. Predlažem ti da sam napišeš dnevnik, po mogućnosti na akademskoj razini, nema veze ako nemaš argumente - većina se upravo pali na akademski predložak i budi siguran da će iskre frcati na sve strane - od pameti i pametnih...

Tko je glasao

Pa i ovo tvoje je pametno i konstruktivno

Eto potrudio sam se i otvorio novi dnevnik na temu deflacije. Pa da vidim da li je bilo truda vrijedno. Koliko ce biti akademski podobno pokazat ce reakcije.

Hvala ti za konstruktivni komentar.

" Onaj koji se zeli obogatiti u danu, bit ce objesen za godinu."

Leonardo Da Vinci

Tko je glasao

Onaj koji ti je velio da na

Onaj koji ti je velio da na pollitiki stoluje pamet u bilo kojem obliku prodao ti je muda pod bubrege. Ovdje se okupila ekipa marginalnih isfrustriranih jedinki koji jednostavno nemaju drugog posla već jedni drugima vade mast i špilaju špancir fest.

au, što si ti odjednom postao samokritičan. ili to južina štetno djeluje, pa si deprimiran? piti puno vode!!!

Tko je glasao

Iz šupljeg u prazno

Soulica, ti meni uvijek osvježiš dan, poneki put zbog obrijanih glavica poneki put zbog gubitka pamčenja. Već davno ja velio da znam da ništa ne znam i da znam da sam beznačajna malo vceća nula. Si pozabila dušica kajpreferira dešnjake. I to uznesenje muškog ti traje još od Adama, svevišnji je uzeo škartno rebro Eve i od njega napravio muža. To se zove pretakanje iz šupljeg u prazno...

Tko je glasao

hehheheee menopauza....da si

hehheheee menopauza....da si mi nabacio sexopauzu, možda bih se zabrinula :):):) a menopauza bi mi baš dobro došla da ne moram brinut za kontracepciju :):)
što se tiče gubitka pamćenja...to ti je kao kod bakica koje se čine gluhima, pa čuju ono što žele čuti, a ne čuju ono što ne žele :))))) praviti se gluhim uvijek može dobro koristiti :) no znamo, dragi moj, da je politika kurva :)

Tko je glasao

Nas je zahvatila paraliza a

Nas je zahvatila paraliza a ne financijska kriza.
Kako uopće imati povjerenje da Svjetska banka ili mmf znaju uopće što rade:
Tržište kapitala je postalo nešto kao igračnica, osobito kada je riječ o tržištu derivatima. Otte ističe kako je ukupni volumen izvedenica vrijednosnih papira nevjerojatnih 600 bilijuna dolara, deset puta više nego što je BDP čitave planete. Što je još gore, na tisuće mladih stručnjaka na čitavom svijetu trguje tim papirima nadajući se "Jackpotu" i gubi vrijeme. U tome su i u Europskoj uniji i u SAD-u uvedena samo manja, i kako misli Otte, nevažna pravila koja služe samo za zamagljivanje javnosti.
Profesor iz Wormsa ima svoje mišljenje i zašto se tako malo naučilo od ove skupe lekcije: zbog tijesne povezanosti politike i bankarskog svijeta. S druge strane, jasno je i da se ne mogu stvoriti neka pravila kojima bi se spriječile sve krize u budućnosti. Uvijek će se pojaviti neke pukotine, ali ključno je pitanje za profesora Ottea - smije li se uopće dopustiti akterima na tržištu da izazovu krizu razmjera kakvu smo sada doživjeli?

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6003884,00.html

Tko je glasao
Tko je glasao

ako ne vrijeđaš onda po

ako ne vrijeđaš onda po pravilima pollitike ne možeš biti baniran
Dežuloviću Pavić ne da da piše o uvaženom Kutli npr.
Niti sam ja neka veličina, a niti je pollitika eph
dakle: slobodno o pornografiji

Tko je glasao

Reforme koje bi se provele

Reforme koje bi se provele pod paskom MMF bi imale pozitivan efekt jer bi značile kvalitetniju alokaciju kapitala. Koliku, ovisi koliko su daleko spremni ići. Država je očajno loše alocirala kapital usmjeravajući ga u niskoproduktivne sektore poput poljoprivrede i brodogradnje, usmjeravajući ga na socijalu i ne rješavajući pitanje viškova u javnom sektoru (prije svega mislim na školstvo).
No ne bih se složio da državno zaduživanje na domaćem tržištu istiskuje privatno zaduživanje i investicije. Osnovni problem je na potražnoj strani. Osobna potrošnja je drastično pala, zašto bi kompanije investirale kad i tako rade ispod kapaciteta? I u što? U stanogradnju?
Najefektnija kontraciklična mjera je u rukama monetarne vlasti i to se pokazalo i tijekom zadnje globalne krize i tijekom prijašnjih kriza. No HNB ne želi provoditi monetarnu ekspanziju jer se plaši jednog njenog efekta što je posljedica njihovih loših modela jer bi taj efekt djelovao pozitivno na gospodarstvo. Monetarnom ekspanzijom bi pojeftinili krediti ali bi i kuna oslabila čega se dečki iz HNB-a plaše a upravo uz slabiju kunu bi kreditna ekspanzija dobila smisao jer bi postojao prostor za nove investicije okretanjem prema stranom potrošaču a ne iscrpljenom domaćem( možda je bolje reći iscrpljenijem domaćem, jer ni strani nije u najboljoj formi).Najbolji primjer je Srbija. Imao sam u planu napisati dnevnik o komparaciji hrvatskog i srpskog odgovora na krizu iz kojeg bi se mogli izvući korisni zaključci i ubiti stari mitovi, al' mi se nije dalo. Budem prvom prilikom.

Tko je glasao

Bolje bez MMF-a

Zbog razloga koje ste naveli MMF nikada neće doći :
- Slovenija dobija mnogo povoljnije kredite od Hrvatske, a to je prije svega iz razloga što je Slovensko gospodarstvo jače i urednije od našeg pa im je i država bolja i urednija od naše te je rizik plasmana sredstava puno manji nego kod nas.Slovenija nema sporazum s MMF-om
Za realnu uporedbu trebali ste uzeti Srbiju, Mađarsku, Bosnu koje imaju aranžman s MMF-om i sredstva koja im je posudio MMF uz određene uvjete koštaju max 1,5%, a ostala sredstva koja te države posuđuju na tržištu koštaju ih eurolibor mjesečni + 4,75% marže što je kao i kod nas oko 6-7%.
Uticaj MMF-a na smanjenje kamata je nikakav.
- Banke imaju dovoljno novca i za kreditiranje gospodarstva međutim problem je što gospodarstvo nema za ove gospodarske uvjete kvalitetne projekte, pa banke manjak prihoda nadoknađuju povećanjem kamata. Novaca ima jednako ako ne i više nego prije. HNB je tokom 2008 i 2009 smanjio obavezne rezerve banaka i time im oslobodio gotovo 10 milijardi kuna. Više od pola je uzela država, ali je osatatak neiskorišten u bankama. Nije smanjena mogućnost gospodarstva za kreditiranjem zbog banaka već uvjeta u kojima većina gospodarskih ideja i investicija nije isplativa i ne može naći financijera.
- temeljni razlog zašto HDZ ne želi MMF je VOJSKA HDZ-a. Ulaskom u aranžman s MMF-om ova vlada bi svima priznala da je nesposobna, što je svima poznata stvar osim njima, samostalno upravljati javnim financijama i morala bi ograničiti i smanjiti sredstva grupama koje su ju i dovele na vlast.
Prije 1990 imali smo jednog umirovljenika na tri radnika, i bili smo nezadovoljni tim stanjem, danas je taj omjer gotovo jedan jedan a do toga je dsošlo raznim zbrinjavanjima ljudi koji u pravilu čine izborno tijelo HDZ-a. U državne službe može se uposliti samo političkom odlukom ljudi na vlasti a to je opet HDZ. Veliki broj poduzetnika koji uz pomoć ljudi iz politike (HDZ-a) dobiva poslove u javnoj nabavi a upošljava također radnike preko političkih preporuka je također HDZ-ovo izborno tijelo.
Sadašnje mjere gospodarskog oporavka najviše pogađaju te strukture i one su nezadovoljne i traže nove političke partnere koji će im opet omogućiti stare privilegije.
Ovu vlast može srušiti samo nezadovoljna VOJSKA HDZ-a jer oporba ne radi ništa, oni čekaju da se vlast uruši sama od sebe kao što je bilo 2000 godine , ni tada ljudi nisu glasali za SDP već protiv HDZ-a.

Jedino dobro koje može doneti MMF je ubrzanje sloma sadašnje vlade, ali to zna i Jadranka Kosor i zato neće biti MMF-a, a naši oporbeni političari bi se morali angažirati i smisliti novi gospodarski program koji može u kratkom roku doneti 200 000 novih radnih mjesta i pokrenuti gospodarski oporavak. Koliko sam ja to pratio jedino HNS ili bolje rečeno Čačić ima neke 4 gospodarske poluge za razvoj Hrvatskog gospodarstva, a svi ostali nemaju ništa. Tako da birači opet nemaju zašto dati podršku SDP-u već glasati protiv HDZ-a a šteta je što ćemo na to čekati još godinu dana.

MMF je u cijeloj priči sporedna stvar, a i sam kažeš " a da bi nakon izbora MMF preostao kao jedini izbor što će pak na duži rok ograničiti razvojne šanse ove naše male zemlje." tj. bolje bez MMF-a.

Tko je glasao

tzv vojska HDZ-a

kada bi vojska hdz-a bila uistinu definirana na način koji si opisao
kao grupa građana koja dovodi hdz na vlast i za uzvrat dobiva privilegije
to bi bio relativno lako rješiv politički problem

istina je malo nezgodnija
našoj političkoj eliti teško je prihvatiti
rad i sposobnost kao mjeru uspjeha

i zato naša oporba, kako kažeš ne radi ništa
i zato su kako kažeš, 2000. godine birači glasali protiv hdz-a a ne za sdp

(tom rečenicom u biti podržavaš stav mysoul o mnogim malim i poštenim ljudima u hdz-u koji je u biti istinit)
problem hdz-a je strukura i organizacija iznad malog i običnog čovjeka
a ta je prekopirana od sdp-a
i ovaj otklon od rada i sposobnosti je izvorno sdp-ovski, odnosno skj-otovski

stoput smo razgovarali o lustraciji na pollitici
i uvijek ponovo zaključili da nije realno bila moguća ( obrana od agresije, potreba pomirenja)
da nije realno sada moguća
ali..
lustracija je nekakvo vezivanje moralnih kriterija za osobe i biografije
u tom osobnom, pojedinačnom smislu nije moguća
ali
postizanje konsenzusa oko vrijednosti na kojima ćemo graditi budućnost i planove
i na temelju kojih ćemo jedinstvenim metrom procijenjivati prošlost
(pa na primjer raspraviti i trg maršala tita u istom aktu u kojem i aveniju gojka suška)
je nužno
taj konsenzus treba nekim postupkom potvrditi i provesti u praksi
predlažem, umjesto potrage za blagom
(otetim beskrajnim milijardama skrivenima u pećinama na bahamskim otocima opkoljenima morem derivata)
provesti skromnu lustraciju
oprost s plaćanjem poreza
za početak
a dalje poštovati rad i sposobnost

sdp je sada puno bliže cilju
ali tim je manje jasno zašto toliko bježi od
poštovanja rada i sposobnosti

luka

Tko je glasao

Ne znam kako je u velikim

Ne znam kako je u velikim gradovima Zagrebu , Splitu, Rijeci i dr. ali u malim gradovima npr. Županji nedavno je Sladorana primila 80 radnika za sezonski posao , plaća za smjenski rad oko 2800 kuna. Posao je mogao dobiti i dobio je samo član HDZ-a koji ima dobru vezu, poznanstvo Davora Miličevića ( gradonačelnika), Luke Burilovića (člana uprave), Jakše šestić ( bivšeg člana uprave ) i drugih lokalnih HDZ "moćnika".

Na Zavodu za zapošljavanje je 5 200 ljudi i svi traže vezu za posao, a posao se dobiva prvenstveno članstvom u HDZ-u tek potom posao. Sladorana je sam najočitiji primjer, a ima i puno gorih npr. Carina i poslovnice banaka gdje su gospoda moćnici uposlili svoje gospođe i čudom svi djelatnici su u HDZ-u, nema načelnika niti u jednoj policijskoj postaji u RH koji nije član HDZ-a, da ne pišemo o običnim čistačicama po školama, domovima zdravlja i sl.

Kad je nestalo novaca i kada je toliko očit kriminal koji se provodi kroz HDZ u svim ministarstvima, javnim poduzećima dr. i nemogu se održavati obećanja ovaj nezadsovoljni dio tj. VOJSKA HDZ-a će sama srušiti postojeću HDZ-eovu vladu.

Tko je glasao

nda.. u Zadru

ako si faca ne moraš biti član HDZa, dosta je biti vojnik HDZa, vidiš našeg župana - HSLS, HSS, sve je to isto, glavno da je na položaju i vojnik HDZa!
Obični mali se ipak moraju učlaniti.

Tko je glasao

vojska sdp-a na privremenom radu

acinume
htio sam reći da je klijentelizam uvela skj komunistička vlast
prethodnica današnjeg sdp-a
oni su bili manjina, na vlast došla političkim terorom
iako su rane 1945 imali dobar rejting, brzo su ga katastrofalnim političkim potezima
uništili i izgubili šansu da dobiju poštene izbore
(i tako im nije bilo stalo)
kao manjina usavršili su tehniku upravljanja državom preko usluga dijelu građana
koji su zauzvat bili politički vjerni
uz uobičajeni komunistički sistem, tajne policije i slično
znalo se tko služi jna u beogradu a tko u kumanovu
tko je u gardi a tko u pešadiji
tko dobiva posao a tko ide u njemačku
ako ne vjeruješ provjeri test pitanje
koliko je od velikog broja radnika na privremenom radu u inozemstvu bilo članova skj
i je li taj omjer odgovarao omjeru u zemlji

tu je školu naslijedio hdz
ojačan još činjenicom da za njega
barem na početku
po defaultu glasa većina

zato nije dobro klijentelizam vezivati isključivo za hdz
klijentelizam _ ono što ti zoveš vojska hdza
je sklonost naše političke elite
bilo bi dobro kad bi sdp pokazao da se toga načina rada spreman riješiti
kako?
pa možda najbolje primjerom u gradovima gdje je na vlasti

luka

Tko je glasao

- Banke imaju dovoljno novca

- Banke imaju dovoljno novca i za kreditiranje gospodarstva međutim problem je što gospodarstvo nema za ove gospodarske uvjete kvalitetne projekte, pa banke manjak prihoda nadoknađuju povećanjem kamata. Novaca ima jednako ako ne i više nego prije. HNB je tokom 2008 i 2009 smanjio obavezne rezerve banaka i time im oslobodio gotovo 10 milijardi kuna. Više od pola je uzela država, ali je osatatak neiskorišten u bankama. Nije smanjena mogućnost gospodarstva za kreditiranjem zbog banaka već uvjeta u kojima većina gospodarskih ideja i investicija nije isplativa i ne može naći financijera.

Netočno. Činjenica jest da je lakše državi davati novac po 7% nego gospodarstvu po 5% uz naplatiovst od države a nenaplativost od gospodarstva. Banke su povećale kamate ne radi manjka prihoda (jer činjenica da ne izdaju kredite će se poglavito osjetiti u nekim budućim bilancama a ne sada) nego radi toga što je znatno povećan udio nenaplativih kredita (čini mi se blizu 10%) a time i rizika. Što se tiče banaka logično je da kako postupaju, i ja bi tako. Banke sa državom imaju manji rizik i veću zaradu akroz više kamate pokušavaju pokriti neminovne gubitke koji slijede (moraš znati da upravama banak iz više razloga nije u interesu iskazivati stvarno stanje naplatiovosti kredita a time i dobit banaka postaje zaista uvjetna, smao na papiru).

Ukoliko država ne bi posuđivala taj novac i ukoliko bi se sredila javna potrošnja istovremeno bi došlo i do popravljanja sentimenta oko ulaženja u rizik (i banaka i privrednih subjekata).

Treće i ne manje važno jest da su se odobravali krediti za stanove uključujući i inudstriju građenja. Realno je da uz ovavku neprodanu količinu stanova taj poslovni model više neće biti uspješan (baloni od cijena nekretnina su i u većim i jačim državama rizik). Znači kada ukloniš državu i građevinu (i npr uvoz automobila) što ti ostaje? Ukoliko želimo rast morati će se promijeniti struktura ulaganja banaka.

MMF bi bio izvrstan start priče...

Tko je glasao

kriminal nije poslovni model

Treće i ne manje važno jest da su se odobravali krediti za stanove uključujući i inudstriju građenja. Realno je da uz ovavku neprodanu količinu stanova taj poslovni model više neće biti uspješan (baloni od cijena nekretnina su i u većim i jačim državama rizik). Znači kada ukloniš državu i građevinu (i npr uvoz automobila) što ti ostaje? Ukoliko želimo rast morati će se promijeniti struktura ulaganja banaka.

ovo sa stanovima teško bi se mogla nazvati poslovnim modelom. Tome treba dati pravo ime.
To je reketarenje, kamatarenje i kockanje zajedno, a o uključenosti korupcije u cijenu koštanja da i ne govorimo. Ne samo da su prenapuhane cijene nekretnina nego nitko nije niti htio misliti, odnosno bit je bila u ne razmišljanju, recimo bar koliki je odnos stanoništva i nekretnina. Prenasilno guranje stambenih zgrada u nikako urbanizirane sredine je uopće čudno koliko je trajalo. Zapravo znam da su se stanovi usitnjavali po kvadaruri do besvjesti - već skoro 4 godine ima da je stala ta igrica. Jedino nitko nije htio da ona stane. I dan danas drže previsoke cijene. Potpuni luđaci.
Bilo kakva ozbiljna poslovna strategija se puno temeljitije razrađuje da bi bio kontinuirani , vjerovatno blagi, rast. Ovo je baba Mari bilo jasno da je ludo. Jedini interes je čisto kamatarenje. Mislim da bi se moglo jasno o toj pojavi već govoriti kao o kriminalu kako nad ljudima tako i nad prostorom.
I neusporediva je ta pojava u poslijeratnoj Hrvatskoj sa razvijenim zemljama. One su još preko svojih banaka ušle dodatno isisavati narod koji vlasti služi za guljenje i sprdnju

Tko je glasao

povratak odmah

Zadnje desetljeće i više zaduživanje vani je po jako niskoj kamati do ovog sada od 6,5%. U zemlji na svim razinma unutarnje kamate su enormne. Zaključak. Nakamatarenog novca ima na pretek posvuda, samo je našao put oslobođenja. Tako da mislim da je ova kriza zapravo jedna velika prevara i šlag je na torti. Mmf je samo: eto nemamo kud, mora nas (vas „sitnozubane“) netko dovesti u red, nas (vas) ljenivce. Naravno da će mmf još bolje pogodovati čim prije rasprodaji dobara. Kriza je za „njih“ u toliko što se glatko kamatarenje unutarnje više manje zaustavilo. Odmah se osjetilo jako preko naglog pada kupnje nekretnina. Trenutno je povuklo za sobom opće zaustavljanje velikog dijela gospodarstva.
Lova kaoja se isisala treba naći put povratka i oživljavanja umjetno udavljenog. Puno prije nego mmf tako se može izići iz krize.
Mmf vidim samo i isključivo kao pogodovanje dosadašnjem poretku koji je ili već pokojan ili umire (samo što nije). Ali se pravimo blesavi.
Nabujala javna uprava vrlo brzo se zaposli u ono što je oživjelo i dijeli plaće više nego država. A posla ima posvuda. U građevinarstvu to već odavno nije smjela biti stanogradnja gomile nekvalitetne gradnje po užas „urbaniziranim“ kvartovima, nego snacija, uređenje, održavanje, prenamjena...u svakom slučaju dizanje kvalitete stanovanja i prostora.
Osim hdzea i sdp se može bojati transparentnosti.
Transparentnost je preduvijet uopće ulaska u Europu.
Oni se zajedno samo trude da taj mmf odgurnu na prag samog ulaska u eu, do tada će probati nastaviti kao do sada. Samo nešto im naglo zapelo u grlo.

Tko je glasao

s ovom vladom ni MMF nije spasitelj

Dnevnik je dobro argumentiran, ali sam dojma da se ti mrak (kao i većina nas) baviš ponešto sporednim pitanjima - struktura proračuna, gdje nabaviti i pod kojim uvjetima friški novac koji nam nedostaje. KLJUČNO je naći kotače-zamašnjake posrnulog i tehnološki zastarjelog gospodarstva, te vratiti u opticaj UKRADENI ili zamračeni novac, ili novac koji je, primjerice sada već u Insbrucku u firmi koju bivši premijer nonšalantno osniva, istovremeno se ne odazivajućo se na poziv istražnog povjerenstva o INI. Isto tako, ozbiljno je pitanje što s MRTVIM KAPITALIMA, što s polupismenima, ali podobnima koji su se domogli ogromnog društvenog bogatstva privatizacijom i pretvorbom...tipa Kutle. Odstraniti "kutleše", "dečake", "pevece","bandićevce", "pašalićevce", "žužule", "mamiće" ,"glavaševce"i slične koji su upropastili hrvatsku ekonomiju, prioritet je prioriteta.
Osnovni preduvjet da bi se ponadali nekom ekonomskom preokretu je da aranžman s MMF-om NE radi vlada J. Kosor i ekipa HDZ-a koja je u stanju proigrati zadnji financijski aranžman prije potopa hrvatskog broda.
Aranžman s MMF-om, za što sam se zalagao još prije oko godinu dana, logičan je samo u slučaju hitne i neopozive ostavke vlade J. Kosor i prijevremenih izbora za Sabor.
Jer, i MMF treba za partnera solidnu,kompetentnu vladu, vladu koja uživa puno povjerenje biračkog tijela. Moje je skromno mišljenje - ova vlada je već smijenjena, samo to još ne zna.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Aaah, taj famozni ukradeni

Aaah, taj famozni ukradeni novac, te puste milijarde, silni bilijuni, štoveć, spremljeni u škrinji u nekoj nepoznatoj otočkoj pećini. Priče o blagu se začudo inteziviraju pred svake izbore, mitomani bajaju o bogatstvu koje nas čeka nudeći nam tek minorne detalje, spominjući nekakvu kartu koja će nas dovesti do blaga a da pritom ne zaglavimo na zamkama koje je pokojni gusar postavio!

Tko je glasao

ha ha ha!

da, pravi smo Goonies-i!

Ko zna, možda bi i mi uspili škapulati koju sićicu..
Ma dosta da sa scene odstranimo mamu Fratelli i njezine kriminalce!
(ha ha - tu bi Polančec mogao biti u ulozi Slotha)

Tko je glasao

Greška

Jer, i MMF treba za partnera solidnu,kompetentnu vladu, vladu koja uživa puno povjerenje biračkog tijela.O kojem biračkom tijelu zboriš, pa onda njoi i ne treba MMF
jer bi sama provela ono na kaj ju polismen prisiljava.

Tko je glasao

nova vlada prije svega

Nema MMF izravno instrumente ekonomske politike. To ima vlada ,a ova vlada je bez legitimiteta i kao takva nemoćna. Biračko tijelo su građani s pravom glasa, a oni, po svim anketama, ne žele vladu J. Kosor.
Pa zar bi takva vlada bila poželjan partner MMF-u??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

temeljni razlog zašto se HDZ

temeljni razlog zašto se HDZ toliko boji MMFa u biti transparentnost javne potrošnje

gadno se varaš. hdz - a čini ga mahom masa malih i poštenih ljudi - se više ničega ne boji, već mu pada kamen sa srca...što je čekao, dočekao je...došlo je do čistke onih, koji su kontaminirali hdz kao stranku malih i poštenih ljudi. dakle, hdz ne samo da se ne boji, već se VESELI. oni koji su kontamnirali, niti nemaju stranačku pripadnost, već pripadnost bogu-novcu, služeći kojemu se prebacuju iz stranke u stranku sukladno svojim potrebama. a što se tiče njihove stranačke pripadnosti - pripadnici su svih stranaka, pa se jednako tako mogu slobodno vesliti i svi mali i pošteni ljudi u ostalim strankama. kosorica je rekla najvažnije riječi, koje nitko još do sada nije izrekao: neka pukne gnojni čir. i puknut će.
vidiš toga ljubu jurčića, priča o nekakvim interesnim grupama u INI, ali ne navodi tko su bili članovi tih grupa i koje su to uopće grupe, iako je pokazao da to zna. državno odvjetništvo bi trebalo ljubu jurčića, kao znalca svih događanja u INI posjesti na detektor laži da otkuca sve o tome što zna. kako bi država prestala čačkati po problemu INE vidi se po DIREKTNOJ PRIJETNJI koja je odmah izašla na vidjelo, a to je da će za kaznu otpustiti 1500 ljudi. Zar to isto nije gnojni čir.

Tko je glasao

Jednom davno u jednoj dalekoj zemlji...

... živjeli su pošteni i mali ljudi. BLA, BLA, BLABLABLA..., a onda su zlog patuljka pretvorili u žabu i svi su sretno zauvjek živjeli.

Kraj

Laku noć, My Soul.

Tko je glasao

koji su kontaminirali hdz kao

koji su kontaminirali hdz kao stranku malih i poštenih ljudi. dakle, hdz ne samo da se ne boji, već se VESELI.

hdz stranka malih i poštenih judi.!!!!!!!!!!

Evo nekoliko malih i poštenih judi:

jadranka kosor sa sinom, bebić sa rodbinom, kalmeta
sa šoferom i renom sinovčićem, šima sa sinom i šeks sa bocom.

Misao dana

,, kad prođu izbori otvorićemo još jedan remetinac za
vas hdz- ovce ,,,

Tko je glasao

Misao dana ,, kad prođu

Misao dana
,, kad prođu izbori otvorićemo još jedan remetinac za
vas hdz- ovce ,,,

kada prođu izbori HDZovce više nitko neće ni pipmuti. Tako nas povijest uči. Pod uvjetom da naravski dobijete izbore.

I ukoliko dobijete izbore onda će trebati jedno godinu dana da se sadašnja oproba "snađe" i nastaviti će se business as usual kao što već ide godinama u Zagrebu, Rijeci, Istri tj bilo gdje sa oporbom na vlasti. Samo će se privremeno (na kraće ili duže razdobčje) zamijeniti uloge.

Zato bi svarno bilo najbolje da dođe MMF...

Tko je glasao

nažalost nisi u pravu

eto ja iz prve ruke znam da to nije točno jer se politička struktura svim silama opire u pokušajima da se određene stvari otkopaju, ja trenutno radim na jednom slučaju koji bi ako ikada vidi svjetlo dana napravio za borbu protiv korupcije više nego kompletni uskok kumulativno, no opiranje strukture je impresivno

Tko je glasao

da, kao što se to radilo i

da, kao što se to radilo i 2000.te godine.

Tko je glasao

Zaduzivanje moze postojati

Zaduzivanje moze postojati samo za razvojne projekte gdje cost/benefit opravdava zajam. U suprotnom se radi o lihvarenju iliti kopanju vlastitog groba. Ne vidim smisao u kopanju vlastitog groba, niti u zaduzivanju za pokretanje deficita.

Svatko tko da novac za pokrivanje deficita, svjesno je imao namjeru lihvariti i opravdano je takav zajam poradi odrzanja politicke zajednici uciniti nistavnim.

Tko je glasao

MMF vladama koje uživaju

MMF vladama koje uživaju slabu političku potporu daje legitimitet da provode reforme. Njih ne zanima kako će država s kojom potpiše aranžman te reforme napraviti, već samo kako poboljšati budući kapacitet otplate dugova. Aranžman se potpisuje s ciljem očuvanja međunarodne likvidnosti (što kod nas još nekako funkcionira), i kada ona postane ugrožena opcija je ili default ili aranžman.
Na žalost, bojim se da ova vlada nema viziju, nema niti ideja kako potaknuti gospodrastvo, a niti kapaciteta za provedbu reformi. Najbolji primjer je mirovinska reforma kojom se samo odgađa neizbježno.

Tko je glasao

moram priznati da ne

moram priznati da ne razumijem kako mmf može vladi koja uživa slabu političku potporu dati legitimitet za provedbu reformi.
ako je vlada koja uživa slabu političku potporu potpisala ugovor s mmf-om i prihvatila njihova pravila, lovljenje vlastitog repa je reći da joj to daje legitimitet. ono što joj evenutalno daje je činjenica da postoji dogovor i da se preuzete obveze ne mogu izbjeći. prema tome, nema izbora hoćeš li ili nećeš ili odustajanja. to nije davanje legitimiteta nego je prisila.

općenito,
vjerojatno sam totalna naivčina, ali zar je posve nemoguće da se proračun za sljedeću godinu složi tako da nema zaduživanja? ozbiljno pitam. zar se ne može objektivno sagledati očekivana prihodovna strana i maksimalno štedljivo postaviti rashodna strana koju je moguće pokriti bez zaduženja?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

drug, brat i prijatelj, genije s karpata, veliki učitelj

kako postupati s vanjskim dugom?
Usprkos sve jačem totalitarizmu, Ceauşescuova politička samostalnost od SSSR-a i njegova osuda invazije na Čehoslovačku 1968. privukli su pažnju zapadnih sila koje su ga smatrale antisovjetskim vođom, pa su ga financirale nadajući se da će time izazvati raskol u Varšavskom paktu. Ti zajmovi, međutim, nisu bili baš najpovoljniji - više od 13 milijardi dolara kredita za financiranje programa ekonomskog razvoja, potpuno je financijski iscrplo zemlju. Pokušavajući popraviti stanje, Ceauşescu je odlučio da u potpunosti eliminira vanjski dug. Raspisao je referendum za promjenu Ustava, čime bi ubuduće bilo zabranjeno bilo kakvo vanjsko zaduživanje. Na referendumu je dobio skoro stopostotnu podršku stanovništva.

Radi otplate dugova, 1980-ih Ceauşescu je naredio izvoz najvećeg dijela poljoprivredne i industrijske proizvodnje. To je rezultiralo nestašicama koje su stanovništvo dovele u situaciju da se bori za opstanak, jer su uvedene racionizacije hrane i redovne restrikcije grijanja, plina i struje. U periodu od 1980. do 1989. došlo je do konstantnog pada životnog standarda. Karakteristične su bile stalne nestašice hrane i robe široke potrošnje. Službeno objašnjenje bilo je da zemlja otplaćuje svoje dugove, a narod je prihvatio patnju u nadi da će to kratko potrajati, a radi općeg boljitka. Za sve to vrijeme, državna televizija često je prikazivala Ceauşescua kako ulazi u dobro opskrbljivanje prodavaonice.

Dug je u potpunosti otplaćen u ljeto 1989., nekoliko mjeseci prije svrgavanja Ceauşescua sa vlasti.

luka

Tko je glasao

U boj, u boj za narod svoj

Koliko se god štedljivo postavi rashodovna strana, za otplatu kamata ( ne i glavnice ) do sada dobijenih kredita treba toliko sredstava da nas ni gospodarski rast od 10% ne može spasiti od novih zaduživanja.

Kad bi se pak ovi što su nas doveli u ovu situaciju odrekli jednogodišnje plaće ( vjerujem da bi si i dalje mogli priuštiti pristojan život ) situacija bi se bar malo poboljšala. Zato predlažem novo referendumsko pitanje: Je ste li za to da političari ( od lokalnih do državnih razina ) rade godinu dana bez plaće?

Tko je glasao

Velika većina njih na svim

Velika većina njih na svim razinama vlasti bi bila spremna platiti da radi to što radi. Ne treba njima plaća

Tko je glasao

***

I ja sam naivna. Kad se ne bi pljačkalo i pravilno se raspoređivalo u skladu sa prioritetima i vizijom (od koje nema ni "v"), da.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci