Tagovi

Me?imurske novine

Goran Roha?ek, dopredsjednik H?SP-a

Me?imurske novine, subota, 13 Studeni 2010 10:22

Županijsko vije?e Hrvatske ?iste stranke prava hrvatskoj je Vladi uputilo pismeni zahtjev u kojem traži raspuštanje Skupštine Me?imurske županije te raspisivanje novih izbora. Kako kaže predsjednik Goran Roha?ek, na taj su se radikalan potez u stranci odlu?ili zbog potpune neu?inkovitosti i neodgovornosti u radu te zapostavljanja interesa gra?ana. U kritici županijske vlasti Roha?ek dodaje kako se "Skupština od ?asnog i vrhovnog zakonodavnog tijela Me?imurske županije pretvorila u obi?an trgova?ki centar, gdje trguje svatko sa svakim bez obzira na svoj položaj, ugled i ?ast.

Nestalo je razlike izme?u oporbe i vlasti te se izgubio svaki moral i ?estitost u politi?kom ali i ljudskom djelovanju. Ravnatelji županijskih ustanova i poduze?a više se ne biraju po svojoj stru?nosti i kvaliteti ve? se trgovinom razmjenjuju po klju?u strana?ke pripadnosti. Istodobno, u Me?imurskoj županiji vrlo je izražena stopa kriminaliteta, alkoholizma i narkomanije, a nezaposlenost visoka. Pla?e su niže od hrvatskog prosjeka, dok pripadnici jedne nacionalne manjine primaju od više od 70 posto ukupne socijalne pomo?i. Uz sve to Me?imurje dijeli i sve ostale gospodarske, pravne i socijalne neda?e s ostatkom države, dok se postoje?a garnitura županijske Skupštine tradicionalno bavi sama sa sobom, naglašava Roha?ek.

Ujedno je izvijestio da je za predsjednika Hrvatske star?evi?anske mladeži H?SP-a Me?imurja izabran Krešimir Kralj iz ?akovca. Dopredsjednici su Igor Klobu?ari? iz Gornjeg Kraljevca te Ognjen Pranji? iz Mihovljana. Politi?ki tajnik je Marko Novak iz Belice. Oni ?e me?imurski organizaciju stranke predstavljati na predstoje?em Op?em saboru Hrvatske star?evi?anske mladeži. (V. Kelkedi)

Komentari

blago njima

čarobno je kako se činjenice mogu svakako tumačiti.
tebi je trn u oku što je 70% korisnika socijalne pomoći iz iste nacionalne manjine,
a ja im nimalo ne zavodim i poduzet ću sve u mojoj moći da nikad u životu ne budem korisnik socijalne pomoći. za razliku od tebe koji to smatraš super stvari za njih, ja to smatram jadnim životom na rubu egizistencije. i nije to moj dojam - to je tako. da bi dobio socijalnu pomoć trebaš biti socijalni slučaj, a socijalna pomoć takva je da si unatoč njoj i dalje de facto socijalni slučaj.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

griotta

Možda text koji slijedi mnogo toga razjasni !

Što su desničarstvo i nacionalizam u 21. stoljeću?

Danas postoje mnoge zablude glede desničarstva, mnogi desničarstvo povezuju sa mržnjom, ekstremizmom i nasiljem, no suprotno je slučaj, desničarstvo je ljubav prema svom narodu i naciji, desničarstvo je poštivanje tuđih naroda i nacija, desničari su za mir i protiv rata, oni su za bratsku Europu svojih suverenih nacija.

Razlika između europske ljevice i desnice u 21. stoljeću

Prva razlika između političko desno i lijevo rezultat je francuske nacionalne skupštine tijekom 1789, kada su se za vrijeme skupštine na lijevu stranu opredijelili revolucionari i republikanci zvani "Le côte gauche" i na desnoj strani monarhisti imenom "le droit côte".

Egalitarizam - Elita

Ljevica slijedi postulat jednakosti (Egalité) francuske revolucije, to je danas centralna misao lijeve ideologije, rezultat tog egalitarizma je današnja sloboda i jednakost za homoseksualizam, feminizam, masovnu emigraciju i prava za sve religije koliko god bile protu-kršćanske.

Desnica je svjesna da među ljudima postoji različitost što je dobro i poželjno, ljudi nisu svi isti. Desnica je za stvaranje elite, koja se regrutira za upravljanje društveno važnih političkih, kulturnih, znanstvenih i gospodarskih institucija.

Progresivizam - Konzervativizam

Ljevica je za progresivizam (napredak) što znači težnja prema boljem i savršenijem, za znanost i tehnologiju. Destruktivni rezultat tog "napretka" je svijet bez Boga i duhovnosti, bez tradicije i kulture. Izvorna europska kultura i tradicija je izbrisana i prodana za "progresivnu" amerikanizaciju društva, mladež europskih nacija više ne uči domaće narodne pjesme nego ih odgaja američki i britanski Rock, Pop i Hip Hop gdje se slavi i propagira droga (Sex, Drugs and Rock and Roll), pornografija, nasilje, homoseksualizam i sve ostalo što je protiv kršćanskog morala. Sa takvim "napretkom" se pere omladini mozak, tako da postanu savršeni konzumenti, sretni robovi materije, progresivni ljudi bez ideala i identiteta. Mladima vrjednote kao ljubav, vjera i poštenje više ništa ne znače, to je samo jedan primjer lijevog progresivizma.

Desnica je za konzervativizam (od latinskog conservare ce "sačuvati") koji zagovara stabilnost poretka, oslonac na tradiciju i na tradicionalne institucije i vrijednosti kao obitelj, religiju i nacionalna privrženost.
Jedna od alternativnih definicija konzervativizam navodi kao ideologiju kojoj je cilj očuvanje reda i mira.

Multikulturalizam - Nacionalizam

Ljevica je protiv dominante nacional kulture, ona je za multikulturalizam. Komunistička ljevica smatra ljude materijom koja mora da radi i vrši kapital, stoga smatra ljude kao materijalnu robu koju se može lako izmijeniti. Radi europskog hedonizma se rađa sve manje djece europskog podrijetla, ljevica misli da se taj problem može riješiti masovnom emigracijom naroda iz tuđih kontinenata, destruktivni rezultat te utopije je da su ti isti narodi koji su dovedeni radi vršenja kapitala sve veći teret za Europski Kontinent, slika u mnogim europskim velegradovima liči više na Orient i Afriku negoli na nekada kršćansku Europu, na ulicama je sve vise nasilja, silovanja, bezakonja i anarhije, često vidimo i rasne nemire. Pogrešno je kriviti te tuđinske narode koji su došli u Europu trbuhom za kruhom nego odgovornost nosi lijevo-liberalna elita kojoj je kapital i materija iznad vlastitog naroda i nacije.

Desnica je za nacionalizam, jer je nacija proširena obitelj na osnovi moralnog, jezičnog, kulturnog i povijesnog zajedništva naroda, i jedino na tim osnovama se može razviti istinsko zajedništvo i bratstvo društva. Desnica ne pristaje na ono što šteti svom narodu, za desničare je narod proširena obitelj, a ne samo materija koja mora da vrši kapital.

Politička desnica je ono što brani narod, naciju i kulturu, nemojte vjerovati onima koji proklinju desničare, i nazivaju ih radikalima i ekstremistima, te riječi rabe oni koji su prodali dušu Mammonu, oni egoisti koji znaju da je život prolazan, stoga ih ne zanima što će biti sa nacijom nakon njihove smrti, no za nas desničare je nacija za vječnost, mi nismo egoisti, mi mislimo na svoga bližnjeg umjesto sebe, mislimo na našu mladež i djecu, želimo im ostaviti siguran i uredan svijet, ako je za to potrebno dati i krvi biti će nam najveća radost.

"Neka se osuši desnica moja Bože, ako zaboravim svoju svetu crkvu, svoj dom i narod"
(Kralj Tomislav)

Tko je glasao

@SIR ARMUR puno si ti toga

@SIR ARMUR puno si ti toga nadrobio, a ja u svemu tome ne nađoh odgovor dali je sve to, o čemu si tako naširoko pustio maglu, za opće dobro, zajednicu i dobrobit građanki i građana ove države?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Naslovnica » Međimurske novine kukljica

Naravno da je za opće dobro, zajednicu i dobrobit građanki i građana ove države , zar misliš da bih se onda toliko trudio u obrani postavljenog Dnevnika. Nisam ja političar koji će dobiti neke političke bodove u nekoj stranci već naprosto vodim rat na ovim stranicama budući vidim da za taj članak postoji toliki interes a svi bi mi htjeli da nam bude bolje i da bolje živimo a imali smo prilike vidjeti od 90-te na ovamo sve koji su se izredali na Vlasti i do kuda nas je to dovelo, zar narod i za vrijeme Domovinskog rata nije bolje živio a onda nas prijevramena privatizacija dovodi u kriminalne pretvorbe samo da se dođe do 200 bogatih ljudi dok su mnogi istovremeno jurili po svim bojištima u obrani RH među koje i sam spadam i znam da se za ovo danas nisam borio. Zar Vam povijest ne govori kako su se sve umjetno stvorene države nakon nekog vremena raspale a naši političari nas silom guraju u EU koja će se vjerovatno raspasti prije nego mi u nju i uđemo a kada bi i ušli kakvog bi mi imali utjecaja na tu EU politiku, pa zna se tko tu kolo vodi. Zar Vam nije dosta dugova države postojećih a već su u novom proračunu predvidjeli nove a to su ogrimni krediti i zar Vam nije palo na pamet da na svijetskom tržištu novca postoje puno povoljniji krediti od onih koje nem nameće MMF .
Razmislite malo i o takvim stvarima dragi gospodine i ovo što sam napisao je samo površina a čega tu sve ima kada se zagrebe ispod površine to treba znati prepoznati a to nažalost malo nas vidi. Što mislite zašto se HDZ i SDP silom hoće održati ili doći do vlasti po meni je moguća i njihova velika koalicija jer oni koji budu na vlasti u trenutku do kojeg se nadam da neće doći kada RH prime u EU sjesti će u EU parlament sa 22ooo eura plaće a sa sobom vuku veliku logistiku koja također neće imati male dohodke a mi ćemo to debelo plaćati a umirovljenici će morati sve dublje kopati po kontejnerima za smeće. Mogao bih još puno toga napisati koje će biti posljedice ulaska RH u EU no moram nešto ostaviti i za drugi puta.

SIR ARMUR

Tko je glasao

@SIR ARMUR nemam primjedbe na

@SIR ARMUR nemam primjedbe na gornji komentar SIR ARMUR — Sri, 24/11/2010 - 17:37.

Međutim ne slušamo li svakodnevno tu istu retoriku, a ona dolazi upravo iz usta onih koji su nas doveli tu gdje jesmo.

Nije li to retorika koje smo se naslušali u tisućama predizbornih nastupa i obračuna bande lopovske na prisavskoj maloumnici?

Zar nije to retorika koju su njeni autori zaboravili onog trenutka kada je počela predizborna šutnja, kada su napustili studio prisavske maloumnice, ili pozornicu političkog cirkusa?

A rezultati te retorike su man svima poznate, ringišpil se okreće, vašar ima svoje bukače, a kao i pred svake izbore na pozornici nam se pojavljuju oni koji nas uporno žele uvjeriti da je čekanju na Golgota došao kraj.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

Da gospodine retorika je uvijek ista no strpite se moguće se pojavi i neka nova retorika koja će gledati u budućnost a ono što se dešavalo u zadnih 20 godina organizirati i pustiti organima gonjenja da rade svoj posao pa tko se ogriješio o zakon neka ljijepo to vrati i koju godinu odleži na za to predviđenim mjestima. Točno je da se ringišpil i dalje okreće i okretati će se samo pitam se u koju stranu do sada je to uvijek bio kriminal , mito i korupcija mislim da uz ratni zločin i ratno profiterstvo nebi smijelo nikada zastarjeti a imamo izviješće revizije gospođe Šime Krasić pa onda znate da je debelo preko 90 % pretvorbe obavljeno mimo zakona a tko je tu išta napravio ? Shvatite da oni neće sa vlasti jer naprosto nesmiju i ako treba napraviti će se koalicija HDZ-SDP sa partnerima samo da i dalje mogu nadzirati pravosuđe i istražne organe a nama ipak ostaje nada da se probudi narod i na izborima prihvati ujedinjenu desnu opciju koja nije zabila prste u pekmez a voljna je i spremna obračunati se sa kriminalom.

LP

SIR ARMUR

Tko je glasao

drugim riječima, nećeš

drugim riječima, nećeš odgovoriti.
i nema potrebe da dvaput lijepiš isti komentar.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Za sve malo stranačke povijesti

Stranku prava utemeljili su u mjesecu lipnju 1861. godine dr. Ante Starčević, dr. Eugen Kvaternik i Petar Vrdoljak. Cilj je Stranke prava očuvati hrvatsku nacionalnu samobitnost i uspostaviti potpuno nezavisnu, na moralnim načelima ustrojenu, socijalno pravednu i demokratsku hrvatsku državu, na cijelom hrvatskom povijesnom i etničkom području.

Oko godine 1890. među prvacima Stranke prava ističe se dr. Fran Folnegović. Folnegović sa svojim istomišljenicima unosi u stranku pomalo elemente jugoslavenstva, oportunistički se odnosi prema mađarskoj politici u Hrvatskoj, odnosno ulazi u slobodnozidarsku ložu i iz vodstva stranke isključuje neistomišljenike. To izaziva nezadovoljstvo među članstvom pa 22. listopada 1895. Stranku prava napuštaju dr Ante Starčević, dakle njezin utemeljitelj, dr. Josip Frank, Eugen Kumičić i dr. Mile Starčević i osnivaju Čistu stranku prava. Folnegovićeva Stranka prava sve više poprima jugoslavensko obilježje, ulazi u Hrvatsko-srpsku koaliciju i 1910. neslavno nestaje, izdavši pravaška načela.

Nakon Starčevićeve smrti na čelo Čiste stranke prava dolazi dr. Josip Frank. Po njemu se pristaše ove stranke, a kasnije hrvatski nacionalisti, općenito nazivaju frankovcima. Ta stranka dosljedno djeluje u skladu s pravaškim načelima iz 1861., odlučno se boreći protiv svih nasrtaja na Hrvatsku, pogotovo u Prvom svjetskom ratu. Ona se energično bori protiv jugoslavenstva i srbofilstva i jedina od hrvatskih političkih stranaka načelno se protivi ulasku Hrvatske u Jugoslaviju. A kada je Jugoslavija ipak stvorena, pristaše ove stranke, koja se od sada zove Hrvatska stranka prava, prvi su na udaru velikosrbskog terora i najdosljedniji borci za rušenje Jugoslavije. Kao i ostale hrvatske političke stranke zabranjena je 6. siječnja 1929. ali ona i dalje ostaje žarište hrvatske revolucionarne borbe za uspostavu Nezavisne Države Hrvatske.

U veljači 1990. obnovljena je Hrvatska stranka prava. Ali politički razvitak u toj stranci nije tekao u poželjnom smjeru. U njoj su zaredali međusobni sukobi, isključivost, raskoli i slične nepoželjne pojave, zbog čega ona nije mogla u svojim redovima okupiti sve pravaški orijentirane Hrvate. Stoga su pravaši, koji su se našli izvan Hrvatske stranke prava, a nezadovoljni stanjem u njoj, dana 12. prosinca 1992. obnovili Hrvatsku čistu stranku prava s obvezom da se bore za ujedinjenje svih pravaša u jednu pravašku političku stranku. Na Osnivačkom saboru Hrvatske čiste stranke prava donesena je Deklaracija o hrvatskoj pravaškoj slozi i savezu, u kojoj su ti ciljevi sadržani. Hrvatska čista stranka prava se je od svoje obnove dosljedno zalagala za ujedinjenje pravaša, pa je jednom čak izgledalo da je taj cilj i ostvaren. U veljači 1994. postignut je sporazum s Hrvatskom strankom prava o ujedinjenju. Ali, na žalost, taj je sporazum u veljači 1996. razvrgnut pa je Hrvatska čista stranka prava na Općem saboru održanom 26. listopada 1996. obnovila svoj rad, zalažući se i dalje za ujedinjenje svih pravaša u jednu političku stranku. Obnovitelj i prvi predsjednik Hrvatske čiste stranke prava bio je ugledni zagrebački odvjetnik i dugogodišnji borac za hrvatsku slobodu i nezavisnost g. Ivan Gabelica.

Inače, kroz cijelo ovo vrijeme Hrvatska čista stranka prava se je. bilo u Hrvatskom državnom saboru bilo izvan, njega borila za istinski suverenu, snažnu i moćnu hrvatsku državu. Ustajala je, u skladu s pravaškim naukom i pravaškom tradicijom, protiv svih oblika bezakonja i nemorala u hrvatskom javnom životu, znajući da samo na moralu počivaju narodi i države. Hrvatska čista stranka prava se nije zalagala za bilo kakvu državu nego za pravnu i demokratsku državu, u kojoj će biti ostvaren gospodarski napredak i osigurana socijalna pravda i blagostanje za sav hrvatski narod, za sve one koji žive u Hrvatskoj. Pri tomu ona nikada nije zaboravila ni na onaj dio hrvatskoga naroda, koji je ostao izvan granica Republike Hrvatske, boreći se da i taj dio hrvatskoga naroda živi u punoj slobodi i ljudskomu dostojanstvu. Posebno su joj u njezinoj borbi bili na umu branitelji iz Domovinskog rata, jer su oni svojim životima obranili Hrvatsku od velikosrpske agresije i osigurali joj državnu nezavisnost. Na ovaj način Hrvatska čista stranka prava je radila potpuno u skladu s pravaškim političkim načelima i idejama svojih utemeljitelja, a pogotovo s naukom Oca Domovine dr. Ante Starčevića.

SIR ARMUR

Tko je glasao

griotta

I have the facts, but you are attacking them because you bring out your facts!

SIR ARMUR

Tko je glasao

griotta

Da čitaš i ostale komentare onda bi ti sve bilo jasno i nebi govorio da neću odgovoriti a kao što vidiš nekima nije dosta i dva puta staviti isti komentar već poput tebe traže da im se sve još jednom objasni samo drugim riječima pa ukuliko inzistiraš na tome rado ću ti drugim riječima sve ponovo pojasniti .

SIR ARMUR

Tko je glasao

griotta

J'ai les faits, mais vous êtes les attaquer parce que vous sortez vos faits!

SIR ARMUR

Tko je glasao

naša elita, jel` desna il` lijeva?

ona je nacionalno opredijeljena, čvrsto održava poredak, demonstrira privrženost obitelji i naciji, favorizira katoličku crkvu iznad svega....a opet je vrlo nasilna, pornografska i u najgorem smislu (da ne uvrijedim homoseksualce) pederska, odnosno jako se voli uvlačiti ali i naguziti kada treba.
Pitanje glasi: da li je to neki srednji smijer, ili opet imamo najnapredniju, avangardnu elitu?

Tko je glasao

naša elita, jel` desna il` lijeva?

Naša elita desna il' lijeva a danas vlada ona desnija je uprvo to što ste opisali no prava desnica dolazi čista i čista obraza te se toplo nadam da je i narod shvatio kuda su ga doveli sadašnji vlastodržci od 90-tih na ovamo a mi smo ona svijetla točka na kraju tunela koja postaje sve veća i veća a jako dobro znamo što i kako terba napraviti da se u RH vrati blagostanje a znati ćemo je i voditi pravim putem a ne se zavlačiti EU u analni otvor jer od njih nam dolazi samo kriminal i kupovina LIJEPE NAŠE pa kada taj proces završe biti će radnih mjesta za Hrvate kao konobare i liftboy-eve po hotelima u kojima si prosječan Hrvat neče moći platiti niti jedno noćenje .

SIR ARMUR

Tko je glasao

gdje ste bili spasitelji do sad

nitko do sada se tako (čisto) nije pretstavio
svi lažu mažu, a evo imamo nekog tko nije zmazan i muljav, nekog tko će nas izvesti na pravi put

Tko je glasao

3103

Za većinu ,nažalost, onih koji komentiraju članak Međimurskih novina je nepoznata stara latinska :

Concordija patrium firmat

no za izgubljene i slijepe još uvijek ima nade da se pronađu i progledaju !

SIR ARMUR

Tko je glasao

@SIR ARMUR naravno da je za

@SIR ARMUR naravno da je za hrvatske građanke i građane jedini spas da se izgubljeni i slijepi pronađu i progledaju, ali ne u mraku HČSP-a.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

Po Vama znači na svijetlu HDZ-a ili SDP-a pitam se tko je onda to svijetlo ugasio . HČSP sigurno nije.

SIR ARMUR

Tko je glasao

@SIR ARMUR da pažljivo pratiš

@SIR ARMUR da pažljivo pratiš rasprave pojedinih korisnika znao bi da po meni politička oligarhija koja u svim oblicima političkog kupleraja rotira na vlasti nije nikakvo svjetlo, već naprotiv mračnjaštvo kojem se pod što hitnije treba upaliti svijeća.

O HČSP-u nebi, jer u toj stranki ne vidim ništa pozitivnog. Dapače, nisi mi odgovorio na moje pitanje, a ono se je odnosilo na upotrebu termima hrvatske građanke i građane.

Naime koliko mi je iz artikulacije HČSP-ovih perjanica poznato takva vam terminologija ne leži. Zar ne?

U ujedinjenju svih pravaških stranaka ne vidim ništa pozitivno za hrvatske građanke i građane, jer snaga Lijepe Naše je upravo u njenoj multinacionalnosti, a ne u nacinal socijalizmu.

Trend rušenja granica među narodima, narodnosti i nacijama je nezadrživ proces, a taj proces je za HČSP kao tamjan vragu. Zato HČSP vidim i doživljavam kao pomrčinu mjeseca, ili sunca; spektakl kratkog vijeka!

Da ne bude zabune nisam zagovornik srljanja grlom u jagode pod svaku cijenu, pogotovo ne kao rasprodano roblje onih koji u ljudima vide samo sredstvo za bogaćenje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

Štovani ne možete mi zamjeriti da pažljivo ne pratim rasprave pojedinih korisnika budući to nisam niti mogao naime ako pogledate dolje desno naći ćete me na listi novoregistriranih članova. Neki moji komentari moguće da Vam se čine grubima i neumjesnima ali kao što vjerovatno znate ovdije postoji opcija gdje se može direktno uputiti poruka autoru a što su mi sve napisali vjerujte da ne želite znati a to je uzelo toliko maha da su čak i moju suprugu zvali na mobitel sa prijetnjama ' da će onog njenog razapeti na Dinamovom stadionu ' i to u više navrata jer ja svoj identitet ne sakrivam pa tako imate slobodnu jednu od mojih web stranica sa svim mojim podatcima i slikom . što se tiče samog HČSP-a pogledajte stranačku stranicu pročitajte što na noj piše, osobno mislim da nitko nemože imati ništa protiv već dapače slagati se sa programom stranke.
Spominjete multinacionalnost mislite li na Američki model gdje je oprostite na izrazu fukara europe nastanila kontinent pobila domiciljno stanovništvo a što je preživjelo zatvorila u rezervate te im danas služe kao turistička atrakcija . O crncima nećemo sve se zna i kako su došli a zadovoljan sam što sam doživio da im je i Predsjednik. No vratimo se nama zar Vi smatrate da je kako Vam draže Bog ili priroda slućajno napravila razlike među ljudima i rasporedila ih na različite kontinente. Da odem u krajnost ne čini li Vam se da bi jedan Afrikanac bez medicinskog tretmana u našoj Hrvatskoj mogao samo tako umrijeti od obične prehlade ili neke od bakterija i virusa koje mi svakodnevno udišemo u Zagrebačkim tramvajima a toliko smo navikli na njih da ih i ne osjećamo niti se od njih razboljevamo naravno to vrijedi i u obratnom slučaju . Recite dali se Vi slažete da ne idem dalje pa ću za primjer uzeti Beč da u njemu živi preko 1 500 000 Turaka gotovo dva Zagreba i to onih koji su prijavljeni a od njih 90% nezna riječi njemačkog jezika ne čini li Vam se to malo neobično i onda u sred Beča oni traže neka svoja prava kao i kod nas raznorazne manjine i udruge koja ni domaće stanovništvo nema kao i kod nas prosiječni građani.
Slučajno mi je supruga pedagog pa ću se dodirnuti i onih različitih ( homosexualci ) navodno je neki Američki lječnik potvrdio da to nije bolest a Vi znate da i kod pravih bolesti se često traži i drugo mišljenje , no htio sam reći da po vrtićima tete prepoznaju dijete sa homosexualnim sklonostima već u 4-5 godini a to se vrlo lako može riješiti sa jednom laganom hormonalnom terapijom. Ali ne mi danas dopuštamo da oni paradiraju glavnim gradom što je po meni blago rečeno vulgarno jer oprostite mene Vaše niti ičije sexualne sklonosti ne zanimaju a oni mi se na sred Trga Bana Jelačića nabijaju na nos jer tamo i stanujem i nemogu izbjeći a da ih ne vidim .
Mislim da u cijeloj priči nebi smijeli zaboraviti ni našu Crkvu jer čak i ukoliko niste vjernik ja vjerujem da je morate poštivati kao jednu instituciju koja je ipak opstala preko dvije tisuće godina sa svim svojim dobrim i lošim povijesnim periodima i ipak odigrala veliku povijesnu ulogu u svijetu gdje je djelovala.

Moram nešto ostaviti i za drugi Vaš komentar !

Lijep pozdrav !

SIR ARMUR

Tko je glasao

@SIR ARMUR kako ste gornjim

@SIR ARMUR kako ste gornjim komentarom sve rekli mislim da je svaka daljnja diskusija suvišna.

Lijep pozdrav uz malu dobronamjernu primjedbu da kada se već pozivate na Crkvu poštijete i njenih 10 Zapovijedi.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

Ako ih netko i poštuje te sigurno nećete naći u redovima HDZ-a i SDP-a i njihovim sluganima već prvenstveno u našim redovima .
U potpunosti se slažem sa Vama da je daljnja diskusija suvišna budući niste ništa od svega razumijeli niti apsolvirali tako da je sve ostalo samo suvišni gubitak vremena na Vas i Vaše stavove.

SIR ARMUR

Tko je glasao

Znači u Hrvatskoj od stranaka

Znači u Hrvatskoj od stranaka postoje samo HDZ, SDP i HČSP?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatzivelkos

Ne no sve relevantne stranke su u koalicijama pa se u biti to svodi na HDZ, SDP i desnu opciju sa HČSP-om koji pokušava ujediniti sve Pravaške stranke.

SIR ARMUR

Tko je glasao

Pravaši u Međimurju

SIR ARMUR kvoca kak stara kvočka. Za nas Međimurce nastupi pravaša su poput zujanja dosadnih muha. Ljudi koji bi bez motike do kruha. Od navek međimurci su bili Mačekovci ili mađaroni . Mađaroni su bili u tolikoj manjini da bi poput današnjih pravaša samo dobili mrvice od mađarske okupacije. Neka SIR pogleda koliko je Međimuraca bilo u NOB-u , koliko u domobranima ( regularnoj hrvatskoj vojsci) a koliko u ustašama. Od pamtivjeka Međimurec nije volio uniformu. Rad, rad i samo rad održao je međimurskog seljaka u životu. I sad se tu opet mješaju "pizdeki" pravaši. Ropotarnica zle povijesti pokuša odškrinuti vrata za probitak pojedinaca.
Prosim lepo. Vrnite se u endahaziju i ne pehajte v međimurce.

Tko je glasao

N phjt v mđmrc

Vdm d Vs j zrj člnk z Mđmrskh nvn n nj m jsn zšt s bzrm d zjm ppt dsdnh mh s zrjvt p dlzm d zkljčk kk j ptnj strh d th mh kj ć Vs skr sknt s vlst čn s d ćm pk mrt pnv rdt Gl tk jr vs m svš s nčstm svjst mčnm rkm md. Stg kk kžt rd,rd sm rd j drž mđmrskg sljk št j sgrn stn n V t ktgrj sgrn n spdt vć kk rkst grp ljd kj b bz mtk d krh. N pk Vm zhvljjm n zrz kjm st ns nzvl dmntv jr V st pk stj dfncj gmnttv.

Ljp pzdrv !

SIR ARMUR

Tko je glasao

HČSP je u Međimurju na posljednjim izborima...

... za županijsku skupštinu zauzela uvjerljivo posljednje mjesto, sa 645 glasova, odnosno 0,5 posto. Nositelj liste bio je isti ovaj Goran Rohaček. U gradu Čakovcu imali su zajedničku listu sa HSP i opet bili posljednji, sa 0,6%. Na sreću, ova pro-ustaška stranka je marginalna svuda u Hrvatskoj, osim na području Splitsko-dalmatinske i nekim djelovima zadarsko-kninske županije, gdje ima nekoliko vijećnika.

Neka SIR pogleda koliko je Međimuraca bilo u NOB-u , koliko u domobranima ( regularnoj hrvatskoj vojsci) a koliko u ustašama.

NIsam siguran, što si time htio reći. Moramo imati na umu da su Međimurje odmah nakon Travanjskog rata 1941. okupirali Mađari, kao i slovensko Prekmurje (pa su bili administrativno u sastavu iste mađarske županije i njihovu bismo povijest 1941-1945. trebali promatrati zajedno). Tako je ostalo sve do travnja 1945. (5. travnja obilježava se danas kao dan oslobođenja Međimurja). Koliko se sjećam, prvo su na područje Međimurja tada ušle trupe Crvene armije i Bugarske vojske, a tek onda JA. Mobilizacije u domobrane i ustaše naravno nije moglo biti, pa je u njima bio tek poneki mladić iz Međimurja koji se našao na teritoriji NDH, ali bilo je mobilizacije u mađarsku vojsku. Postojao je pokret otpora, u kojem je važnu ulogu imalo niz slovenskih i hrvatskih svećenika. Nemali broj ljudi stradao je u teroru mađarskih vlasti. Kako su u tome komunisti imali sporednu ulogu, malo se tijekom SFRJ o tome govorilo. Tek godine 2007. objavljen je jedan zbornik "Međimurje u Drugom svjetskom ratu", listao sam ga svojedobno ali ga nemam sad pri ruci. Jedan dio mlađih ljudi prešao je Dravu, uglavnom 1944.-1945., i pridružio se NOVJ (Podravski odred, zatim od studenoga 1944. brigada Mihovil Pavlek Miškina). Nakon oslobođenja, u travnju, počela je mobilizacija u JA.

Tako da, sve u svemu, iako je Međimurje imalo proporcionalno manje žrtava i manje angažiranih u borbama i u pokretu otpora nego drugi dijelovi Hrvatske, broj ipak nije za zanemariti.

Postoji značajna sličnost s Istrom, naime da Međimurje nije bilo u sastavu NDH i ustašoidi ni danas ne mogu naići na veće simpatije. Mađarska ih je okupirala i NDH se bunila, ali ništa nije mogla jer su njihovi njemački gospodari stali na stranu Mađarske.

Tko je glasao

Međimurci u Nob-u

Zorane. Upravo to što navodiš da su Mađari odmah okupirali Međimurje i da je strašno teško bilo preći Dravu i prema Kalniku govori o tome. Ovaj zbornik je zbrkan. Imaš knjigu Međimurje u ratu izdanu 1960 i neke. Na kalniku je djelovala brigada brače Radića i u sklopu nje je formirana Međimurska četa. Na područje Međimurja nisu ušli ni Partizani ni Crvena armija nego Bugari. U svemu se slažemo osim u nekim sitnicama. Znaš kak Međimurci vele. Mađare mrzimo a s Hrvatima se slažemo. To je je još od dana okupacije.
Glavno u svemu tome je da današnji pravaši su s vječni gibitnici što se Međimurja tiče.

Tko je glasao

boltek

Današnji pravaši će itekako imati utjecaja i na politiku u Međimurju a da bih pojasnio ponoviti ću ovaj text koji slijedi a Vi prosudite i sami što je ispravno a što nije .

Što su desničarstvo i nacionalizam u 21. stoljeću?

Danas postoje mnoge zablude glede desničarstva, mnogi desničarstvo povezuju sa mržnjom, ekstremizmom i nasiljem, no suprotno je slučaj, desničarstvo je ljubav prema svom narodu i naciji, desničarstvo je poštivanje tuđih naroda i nacija, desničari su za mir i protiv rata, oni su za bratsku Europu svojih suverenih nacija.

Razlika između europske ljevice i desnice u 21. stoljeću

Prva razlika između političko desno i lijevo rezultat je francuske nacionalne skupštine tijekom 1789, kada su se za vrijeme skupštine na lijevu stranu opredijelili revolucionari i republikanci zvani "Le côte gauche" i na desnoj strani monarhisti imenom "le droit côte".

Egalitarizam - Elita

Ljevica slijedi postulat jednakosti (Egalité) francuske revolucije, to je danas centralna misao lijeve ideologije, rezultat tog egalitarizma je današnja sloboda i jednakost za homoseksualizam, feminizam, masovnu emigraciju i prava za sve religije koliko god bile protu-kršćanske.

Desnica je svjesna da među ljudima postoji različitost što je dobro i poželjno, ljudi nisu svi isti. Desnica je za stvaranje elite, koja se regrutira za upravljanje društveno važnih političkih, kulturnih, znanstvenih i gospodarskih institucija.

Progresivizam - Konzervativizam

Ljevica je za progresivizam (napredak) što znači težnja prema boljem i savršenijem, za znanost i tehnologiju. Destruktivni rezultat tog "napretka" je svijet bez Boga i duhovnosti, bez tradicije i kulture. Izvorna europska kultura i tradicija je izbrisana i prodana za "progresivnu" amerikanizaciju društva, mladež europskih nacija više ne uči domaće narodne pjesme nego ih odgaja američki i britanski Rock, Pop i Hip Hop gdje se slavi i propagira droga (Sex, Drugs and Rock and Roll), pornografija, nasilje, homoseksualizam i sve ostalo što je protiv kršćanskog morala. Sa takvim "napretkom" se pere omladini mozak, tako da postanu savršeni konzumenti, sretni robovi materije, progresivni ljudi bez ideala i identiteta. Mladima vrjednote kao ljubav, vjera i poštenje više ništa ne znače, to je samo jedan primjer lijevog progresivizma.

Desnica je za konzervativizam (od latinskog conservare ce "sačuvati") koji zagovara stabilnost poretka, oslonac na tradiciju i na tradicionalne institucije i vrijednosti kao obitelj, religiju i nacionalna privrženost.
Jedna od alternativnih definicija konzervativizam navodi kao ideologiju kojoj je cilj očuvanje reda i mira.

Multikulturalizam - Nacionalizam

Ljevica je protiv dominante nacional kulture, ona je za multikulturalizam. Komunistička ljevica smatra ljude materijom koja mora da radi i vrši kapital, stoga smatra ljude kao materijalnu robu koju se može lako izmijeniti. Radi europskog hedonizma se rađa sve manje djece europskog podrijetla, ljevica misli da se taj problem može riješiti masovnom emigracijom naroda iz tuđih kontinenata, destruktivni rezultat te utopije je da su ti isti narodi koji su dovedeni radi vršenja kapitala sve veći teret za Europski Kontinent, slika u mnogim europskim velegradovima liči više na Orient i Afriku negoli na nekada kršćansku Europu, na ulicama je sve vise nasilja, silovanja, bezakonja i anarhije, često vidimo i rasne nemire. Pogrešno je kriviti te tuđinske narode koji su došli u Europu trbuhom za kruhom nego odgovornost nosi lijevo-liberalna elita kojoj je kapital i materija iznad vlastitog naroda i nacije.

Desnica je za nacionalizam, jer je nacija proširena obitelj na osnovi moralnog, jezičnog, kulturnog i povijesnog zajedništva naroda, i jedino na tim osnovama se može razviti istinsko zajedništvo i bratstvo društva. Desnica ne pristaje na ono što šteti svom narodu, za desničare je narod proširena obitelj, a ne samo materija koja mora da vrši kapital.

Politička desnica je ono što brani narod, naciju i kulturu, nemojte vjerovati onima koji proklinju desničare, i nazivaju ih radikalima i ekstremistima, te riječi rabe oni koji su prodali dušu Mammonu, oni egoisti koji znaju da je život prolazan, stoga ih ne zanima što će biti sa nacijom nakon njihove smrti, no za nas desničare je nacija za vječnost, mi nismo egoisti, mi mislimo na svoga bližnjeg umjesto sebe, mislimo na našu mladež i djecu, želimo im ostaviti siguran i uredan svijet, ako je za to potrebno dati i krvi biti će nam najveća radost.

"Neka se osuši desnica moja Bože, ako zaboravim svoju svetu crkvu, svoj dom i narod"
(Kralj Tomislav)

SIR ARMUR

Tko je glasao

@Sir Armur: Sve si lijepo opisao! :)

Ovo "egalitarizam" protiv "elitizma" je svakako jedna od ključnih točaka razlikovanja ljevice i desnice.

Postoji jedan paradoks: velika većina onih, koji galame protiv "egalitarizma" i protiv tolerancije prema drugačijima (homoseksualcima, ženama, ne-kršćanima itd.), pledirajući za nekakvu nacionalnu elitu, zapravo ni po kojoj osnovi u elitu ne spadaju.

U drugim opisima, postoji jedan problem, isti kod svih ekstremista: sve koji su protiv vas proglašavate en bloc istima, "ljevičarima", pa recimo proglašavate da su isti zastupnici neograničenog slobodnog tržišta i pravi ljevičari - a to je jedna od ključnih tema političkih sukoba već više od stotinu godina, naime kakva treba biti uloga države (ili pak slobodnog ne-tržišnog udruživanja). Kao što su npr. jednom pravovjernom mudžahedinu svi kršćani isti, neće se zamarati razlikama između katolika, protestanata i pravoslavaca (ali naravno i pravovjerni križarski ratnik razlikama između sunita, šiita idr.). Naravno, isto je s ekstremistima na ljevici, za koje su svi koji odstupaju od pravovjerja (staljinističkog ili sličnog) naprosto "sluge buržuazije".

I da bude jasno, još jednom: HČSP je jedina danas u Hrvatskoj legalna stranka, za koju sigurno znamo, da je organizirala batinaške odrede za napad na političke protivnike.

Tko je glasao

Zoran Oštrić

O pa to ste Vi koji mi u drugom dnevniku piše kako je policija privela sudu nevinu osobu naravno da nakon policijske obrade svi nevini idu na sud a kada se bolje prisjetim Vi ste isti gospodin koji je znao i cijenu za premlaćivanje političkih suparnika. Ti podatci su mi veoma čudni nije mi baš jasno i zašto no logika mi govori da ste vrlo upućeni u rad policije i cijene za premlaćivanje političkih protivnika a mislim da se bez argumenata nemožete poslužiti rečenicom

Citat :

HČSP je jedina danas u Hrvatskoj legalna stranka, za koju sigurno znamo, da je organizirala batinaške odrede za napad na političke protivnike.

za to bi ipak morali imati barem minimum dokaza koje Vi naravno nemate jer mi nismo takva stranka kakvom bi nas naši suparnici u svom strahu od gubitka vlasti željeli prikazati budući su obje današnje vladajuće opcije pokazali narodu kako se vodi ( krade ) država i doveli nas u ovu situaciju te Vas sada hvata panika od mogućeg ujedinjenja desnice do kojega će uvjeravam Vas sigurno doći da ćete sići sa trona i završiti napokon u ropotarnici povijesti no prije toga ćete morati vratiti otuđeni novac i po koju godinu se baviti društveno korisnim radom u kamenolomima RH.

Lijep pozdrav !

SIR ARMUR

Tko je glasao

:))

brate dobar trip...ima li toga još?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

janus

Ima brate 6 godina rata i sva bojišta sam obišao radi takvih poput tebe !

BOG I HRVATI !
ZDS !

SIR ARMUR

Tko je glasao

:))))

ja mislim da si ti najobičniji komunistički provokator kojemu je u cilju razjebati i osramotiti i tako već jadnu desnicu u hrvata...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

janus

Iako si po svemu sudeći dobro umočio prste u pekmez pa ni sarkastičan odgovor ti nije dovoljan na one prije nema potrebe za vrijeđanjem i ljepljenjem vlastitih etiketa drugima . Ja prste u pekmez nisam gurao već živim od svoga rada a dati ću sve od sebe da se ljudi poput tebe procesuiraju i natjeraju da barem plate porez a o onima koji sjede u Saboru da ne govorim. To što ti misliš već je vidljivo iz tvojih bivših komentara pa kao što si već mogao primjetiti mene se ne može izprovocirati niti me društvena toaleta može nazivati provokatorom jer je sama preuzela tu ulogu i vrlo se uživila u istu.

SIR ARMUR

Tko je glasao

sir armur

a da razmisliš o povratku na stormfront.org forum?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Zbog toga pravaši su i jedina alternativa

Poštovani,

obavještavamo vas da će Mladež HČSP-a organizirati prosvjed protiv načina vođenja vanjske politike Republike Hrvatske prema Europskoj uniji. Prosvjed će se održati u srijedu 24. studenoga 2010. u 12 sati ispred Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija na zagrebačkom Zrinjevcu.

Točno na datum održavanja prosvjeda, Stjepan Radić je 1918. godine održao svoj slavni govor protiv bezuvjetnog i izdajničkog ujedinjenja Države SHS s Kraljevinom Srbijom na kraju kojeg je izrekao poznatu rečenicu „Ne srljajte kao guske u maglu!“. Ponukani današnjom tragičnom, podaničkom i izdajničkom politikom hrvatskih vlastodržaca, koja baš kao i u Radićevo vrijeme srlja u Europsku uniju kao guske u maglu, Mladež HČSP-a će javno prozvati cjelokupnu političku elitu za vođenje anti-hrvatske politike koja je u potpunosti podređena ulasku Hrvatske u Europsku uniju, kao da će nam to samo po sebi riješiti sve probleme. Pritom se narod uopće ne pita za mišljenje o tome, a drskost domaćih „europejaca“ ide toliko daleko da su odlučili potpisati pristupne ugovore o ulasku Hrvatske u EU prije nego što bi bio održan referendum.

Mladež HČSP-a će na samom prosvjedu pročitati PROGLAS HRVATSKIM „EUROPEJCIMA“, te ga uručiti Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Pozivamo sve mlade hrvatske domoljube da se odazovu prosvjedu, kao i predstavnike medija da poprate ovaj prosvjed.

Frano Čirko, predsjednik Mladeži HČSP-a – Hrvatske starčevićanske mladeži

SIR ARMUR

Tko je glasao

janus

Ne bavim se forumima no vidim da to tebi ide dobro od ruke pa navali ima puno foruma ovdije samo ometaš ljude u ozbiljnim raspravama . Ne baviš se pituranjem , a nisi ni iz šumarije kako kažeš držiš se turizma a šatro apartmane na Murteru nemaš od čega onda živiš kada ti ostaje vremena za forume da nije možda od državnih poticaja pa sadiš masline i ubirš lovu a kada dozriju pjevaš Maslina je neubrana i tako iz godine u godinu. Oli Gospe moja da ne vadiš prstace pa razbijaš kamen kako bi došao do njih no tješi se kada te pravda dohvati također ćeš razbijati kamen jedina je razlika što u ovom nema prstaca .

Lijep pozdrav !

SIR ARMUR

Tko je glasao

vidim da imamo puno

vidim da imamo puno zajedničkog.

pozdrav iz Istre.

Tko je glasao

ROMI UČESNICI U DOMOVINSKOME RATU-BRANITELJI HRVATSKE DRŽAVE

HČSP----Mislim da se ova stranka previše zaokuplja sa jednom marginaliziranom zajednicom , i da se krajnje nacionalistički obrušava na Rome.
Ništa čudno no svakako bi joj trebalo zabraniti postojanje,jer se njihova povjest i ranije aktivnosti nisu zaboravile iako im je na neki način oprošteno. Dolijevati soli na stare rane nije poželjno baš iz razloga kada se u hrvatskoj svi zgražamo na pokolj u Škabrnji i Vukovaru te tražimo odgovornost za te zloćine od počinitelja.
Sramite se čelnici o ve stranke ,prozivate kako VRH-e tako i Evropu ali postoji li neki razlozi,što su Romi dobili kao učesnici u domovinskome ratu? dali znate koliko je ranjenih i poginulih Roma u tome obrambenome ratu' A koji je vaš doprinos u tome ratu kada ste se ososukobili sa hrvatskom vojskom i vi ste počinili bog zna kakva nedjela,zar vučete na ponavljanje povjesti sa Romima? Treba vas prijaviti nadležnim institucijama i pozvati vas na moralnu krivičnu i kaznenu odgovornost zbo širenja vjerske i nacionalne mržnje.Sram vas bilo ,neznam koju bih vam posprdnu rečenicu izrekao ,ali se ništa drugačije ne ponašate od glavnog urednika ovih novina HRVATSKA SRAMOTA........

Tko je glasao

"Plaće su niže od hrvatskog

"Plaće su niže od hrvatskog prosjeka, dok pripadnici jedne nacionalne manjine primaju od više od 70 posto ukupne socijalne pomoći.# - I sto bi ovo sad trebalo znaciti, sto bi trebalo uciniti, koji su konkretni prijedlozi koja iza ovoga stoje?

Tko je glasao

Plaće

Mi svoj program imamo i znamo ga provesti u djelo no da bi to učinili moramo doći na Vlast što se toplo nadam da ćemo i uspjeti jer nije HČSP doveo RH u ovu situaciju niti je i jedan naš član umočio prst u pekmez a kako RH izvući iz krize vjerujte da znamo jako dobro a znamo i gdje potražiti puno povoljnije kredite i prebiti postojeće koji nas uništavaju. Zamislite samo koliko bi se eura sakupilo da i RH kao nekada Amerika imenuje Eliota Nessa koji nije bio kao u seriji policajac sa pištoljem i lovio mafiju već je bio knjigovođa koji je zatvorio velikog Alla zato jer je ovaj posjedovao toliko imovine a u pitanju su milijuni a nikada nije platio poreza. Takvih Caponea je puna Hrvatska a pouzdano znam da imamo desetak trojki koji bi mogli isplatiti cijeli vanjski dug RH i još da im ostane za praunučad.

SIR ARMUR

Tko je glasao

15. Svi su hrvatski

15.
Svi su hrvatski državljani jednaki u pravima i dužnostima i pred zakonom, bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeru, svjetonazor, političko uvjerenje, naobrazbu ili društveni položaj.
Sve su vjere ravnopravne, a crkva je odvojena od države. – ovo se nalazi na vasim stranicama pod „rubrikom“ temeljna nacela! Na istoj vasoj stranici pod rubrikom „novosti“ imate ovaj clanak

http://www.hcsp.hr/novosti.php?subaction=showfull&id=1289415553&archive=...

-nije HČSP doveo RH u ovu situaciju niti je i jedan naš član umočio prst u pekmez a kako RH izvući iz krize vjerujte da znamo jako dobro a znamo i gdje potražiti puno povoljnije kredite i prebiti postojeće koji nas uništavaju.- Nije vam dovoljna vise ova spika, mene vise ne zanima samo tko je mocio prste gdje niti ma iskljucivo zanima nas gospodarski probitak- mene nadasve zanima etika ove drzave (iz koje proizlazi i ostali progres) bojim se da HCSP usmjeruje svoju etiku ljubavi samo prema odabranim, tako da je za mene vasa prezentacija ovdje suvisna

Tko je glasao

Upravu ste da smo temeljem

Upravu ste da smo temeljem ustava svi jednaki, ali čemu onda poseban ustavni zakon o pravima manjina. Možda da bi neki bili jednakiji. Zbog čega pravaši ne bih ponudili izlazak iz krize ? Prije ova kriza je moralna pa tek onda ekonomska, tako da nam prije svega trebaju moralni političari koji će struci bez obzira na svjetonadzor omogućiti da državu izvedu iz krize. Kao što vidimo vi partijci i vaša braća "državotvorci" to niste u stanju, jer ste to i dokazali u ovih dvadeset godina. Zbog toga pravaši su i jedina alternativa

Tko je glasao

Zbog toga pravaši su i jedina alternativa

Ima u ovoj državi ljudi koji ipak razumiju politiku i nisu politički sljepci !

Lijep pozdrav

SIR ARMUR

Tko je glasao

kazes trebaju nam moralni

kazes trebaju nam moralni politicari koji ce struci bez obzira na svetonadzor omoguciti....Ponajprije baratanje s rijecju moral je dosta kompleksno, naspram pojma etika, iako ih cesto u svakodnevnoj razmjeni brkamo. Za mene se etika ponajvise bazira na etici ljubavi koja se u svakom trenutku zalaze za pravo SVIH, prvasi isto kao i komunisti su dali prava ponajprije odredjenoj skupstini a tek tada "ostalima"...Sto se tice tvog impliciranja meni kao clanu bilo kakave partije to objesi je macku o rep

Tko je glasao

Impliciranja meni kao članu partije

Vidiš upravo Pravaške stranke kao i njihovi članovi su jedini u RH koji nisu bili članovi nikakve partije a iz toga proizlazi da imamo nekih sličnosti iako Vi to niste primjetili no ako nastavimo moguće postanete naš dragi novi član.

Lijep pozdrav !

SIR ARMUR

Tko je glasao

OIprosti te na mojoj

OIprosti te na mojoj neobrazovanosti ja nemam formalno obrazovanje iz društvenih znanosti, ali kad govorim o moralu ne definiram ga na način na koji je on znanstveno valoriziran, nego pod pojmom "moral" mislim i na etiku i uopće one konativne osobone ličnosti koji podrazumijevaju : poštenje, altruizam, poštivanje integriteta osobe, itd.
Prema tome ne postoje lijeve i desne moalne i etičke norme, one su za sve iste, jer bi trebale biti opće prihvaćene kao društvene vrijednosti neke zajednice ili društva u cjelini

Tko je glasao

ivanaaa

budući da su u hčsp-u štovatelji bezglavnika pavelića možeš si samo zamisliti kako bi oni taj problem riješili...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Bezglavnika

Moj komentar je suvišan no vjerujte da nećete RH ofarbati u crveno niti pretvoriti u Šumariju .

SIR ARMUR

Tko je glasao

:))))

LOOL

sorry, ali ja ti se ne bavim ličilačkim radovima...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci