Tagovi

Medijsko to jest Sveučilište Sjever na entu

Već toliko puta opjevano medijsko sveučilište nakon mnoštva hoda po rubu zakona od osnivanja preko udruživanja sa velučilištem u Varaždinu danas sve to pokušava prenijeti na državne jasle. Nakon što je grad Koprivnica u sve to ulupao oko 60 milijuna kuna i dobio spomenik ljudske gluposti klijentelistička kamarila vrši pitisak na državu da sveučilište postane javno. Unatoč očekivanja da bi koprivnička gradska vlast preko svojih saborskih zastupnika u proceduru stavili Zakon o Sveučilištu sjever to će izgleda učiniti Natalija Martinčević iz Čačičevih reformista. Kakve su tu sve igre u ovom trenutku i kupuje li možda Milanović reformiste sa potporom sveučilištu ne znam. Znam da se kroz spinovanje potrebe da jedno privatno ponavljam PRIVATNO sveučilište postane javno provlači nekoliko teza od potrebe za povećanjem broja obrazovanih i razvitka sjeverozapadne Hrvatske koja će velike koristi imati od ovog mega projekta za uhljebljavanje svojih kadrova. Stoga evo kontra argumenata zašto sveučilište ne bi trebalo postati javno:
Prva logička pogreška je tvrdnja da su diplome same sebi smisao i da nam trebaju veći kapaciteti za štancanje diploma,
Druga je da su upravo ti smjerovi koje oni nude i kvaliteta tog studija takvi da bih i država trebala financirati,
Treća je da nema u Hrvatskoj već postojećih kapaciteta da za apsorbirati studente iz SZ Hrvatske.
Obrazovna politika mora se temeljiti na dokazima i podacima, a ovdje imamo slijedeće komponente:
1. stručni studiji u Hrvatskoj nisu uopće garancija za brže i bolje zapošljavanje. Prema podacima HZZ-a, brzina zapošljavanja ljudi sa stručnim studijima jednaka je onima koji imaju 4-godišnju srednju (razlog je u niskoj kvaliteti takvih studija),
http://www.hzz.hr/UserDocsImages/Analiticki_bilten_2013-3.pdf
2. za preddiplomske i diplomske smjerove koje nude zapravo štancaju kadrove za nezaposlenost. To su smjerovi koji su među najsporijima za zapošljevanje! Pa novinarstov je notorni primjer "promašenog" odabira za studij!! Odnosi s javnostima? Jel se oni šale?! SZ Hrvatskoj su presudno potrebni novinari, medijski dizajneri, PR-ovci i poslovna ekonomija?! Usput, kako je Medijsko sveučilište uopće moglo se registrirati kao sveučilište kada se su imali grane unutar jednog polja znanosti: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html
a Zakon traži da moraju imati barem dva PODRUČJA: http://www.zakon.hr/z/320/Zakon-o-znanstvenoj-djelatnosti-i-visokom-obra...
No, na stranu kako mogu postojati - poanta je da njihovo postojanje samo generira probleme jer stvaraju diplome koje su nezapošljive, pa je tvrditi da će u interesu SZ Hrvatske da se producira još više takvih diploma na teret države suprotno strateškim interesima tih županija.
3. to sveučilište ide totalno suprotno Strategiji razvoja visokog obrazovanja kojeg je donijela Vlada i po kojem se moramo ravnati do 2020.
http://www.kvalifikacije.hr/fgs.axd?id=499
U poglavlju 1.1 jasno kažu da ima previše studija iz društvenih smjerova i da to treba optimizirati. Str.102: "ukupno je u Hrvatskoj u odnosu na broj završenih učenika srednjih škola s mogućnošću upisa visokog obrazovanja dostupno 110 % mjesta za upis samo na javnim visokim učilištima, odnosno čak 123,4 % ako se računaju i privatna visoka učilišta, dok je u EU-u prosjek upisanih na razini 84 % od broja maturanata."
Ukratko, u RH bi se trebao SMANJIVATI broj sveučilišnih programa i to na način da se prvo režu ona koja najlošije prolaze na tržištu rada.
Ukratko - Sveučilište sjever NIJE u interesu državi da ga financira jer ide suprotno strategiji razvoja visokog obrazovanja. Ide superotno i time što uopće ne doprinose tehnološkom razvoju regije. A i kvalitetu same nastave je poterebno detaljno analziriati i tražiti vanjsku međunarodnu evaluaciju.
Uz to, DORH-u su predane dvije prijave zbog raznih kršenja zakona i umjesto da se lokalni političari bave takvim pitanjima, prodavaju se floskule o tome da je potrebno pumpati broj visokoobrazovanih bez ikakvog smisla.
4. U SZ HRvatskoj udio društvenih znanosti među visokoorazovanima je preko 30%, što je više nego prirodnih, tehničkih i medicinskih diploma ZAJEDNO!! I sada netko ima obraz tvrditi da je od interesa još više pumpati te sveučilišne diplome, i to još k tome iz novinarstva i medija i ekonomije?!

Još jedna manipulacija: ako gledamo koliki je udio visokoobrazovanih u SZ Hrvatskoj u populaciji 25-64 godina (radno sposobno koje je moglo steći diplome) je između 14% i 18% po županijama, u prosjeku 16% (dakle, 4 županije sZ hrvatske zajedno)

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci