Tagovi

Medijski kodeks za kvalitetno praćenje predizborne kampanje u deset točaka

Ovaj dnevnik je moj prvijenac na Pollitika.com i uopće na hrvatskim političkim forumima. Kao pasivni promatrač pratim Pollitika.com već nekoliko mjeseci i evo dostigao sam kritično stanje kada jednostavno moram nešto napisati, usprkos kroničnom nedostatku vremena.

Tema o kojoj pisem je aktualna i, mislim, izuzetno vazna s obzirom na posljedice koje djelovanje medija potencijano može imati na rezultate izbora a time i na život svih gradjana. Nisam niti novinar niti političar, ali ipak se smatram pozvanim da kao jedan od birača nesto napišem o politici i medijima u vrijeme predizborne borbe.

Sam tekst nije originalan, odnosno nije proizvod moje medijske i političke pameti. Priznajem da zapravo donosim slobodniji prijevod članka iz jednih utjecajnih dnevnih novina u jednoj manjoj, ozbiljnoj europskoj zemlji. Dakle, ovim se ogradjujem od svih kritika za kićenje tudjim perjem i nadam se da me nitko neće prokazati autorima teksta!

Dakle, radi se o medijima i njihovom praćenju predizborne borbe za parlament, tj. za Saborske mandate. Jer, izborna kampanja je zapravo medijski ”finest hour”: nekoliko tjedana obilja političke drame, konflikata, intriga i stvarnih društvenih pitanja koje treba pokriti i pratiti iz sata u sat, iz dana u dan. S nekoliko milijuna gradjana s pravom glasa kao ciljnom grupom, politički novinari si ne mogu poželjeti boljega. Tako, za sve medije – dnevne novine, političke magazine, TV i radio postaje, Internet i ostalo – kampanja je jedinstvena prilika da pokažu koliko vrijede i izvrše svoje zadaće, tj. da informiraju i angažiraju gradjane, da iniciraju prave diskusije i da u ime gradjana vjerno paze na demokratske stecevine, od čega bi predizborna kampanja trebala biti krunski dragulj. Oni najpopularniji mediji imaju pritome i najveću odgovornost.

Ali često, mediji razočaravaju upravo u vrijeme predizborne kampanje. Razočarani ostaju političari, ali najviše gradjani. Umjesto da raste, u uvjetima lošeg rada medija, interes gradjana za politiku često opada upravo u predizbornoj kampanji. Ljudi postaju umorni od politike.

Nije rijetkost da političari optužuju medije zbog onemogućavanja da povedu ”prosvjetiteljsku” debatu na osnovi jasnih političkih stavova. Uzrok se traži u tome da mnogi mediji i pojedini novinari i komentatori pojednostavljeno prikazuju politiku kako borbu za položaje, bez fokusa na politički sadržaj i stavove. Takva situacija doprinosi ravnodušnosti gradjana

Nasuprot njima, novinari i urednici tvrde pak da su oni nemoćni kada se irelevantna pitanja dovedu u centar kampanje, jer se političari ne ustežu da konkuriraju jedni drugima u galami oko sporednih tema koja važne teme jednostavno potisne u pozadinu.

Na osnovi takvih i sličnih iskustava, može se složiti lista of deset točaka – kodeks ponašanja medija u pokrivanju predizborne kamapnje - koja sadrži niz principa koje o kojima bi mediji trebali voditi računa, kako bi njihovo praćenje kampanje doprinijelo sveopćem dobru.

1) Stavljanje političkog sadržaja na prvo mjesto. To znači da bi se predizborna borba trebala voditi oko politike koju su stranke i pojedinci vodili do sada i namjeravaju voditi u budućnosti. Loše je kada se mediji fokusiraju na osobe kandidata, na ispitivanja javnog mnijenja i političke igre umjesto na sustinu i sadržaj odredjene politike. Nije rijetkost da i u zemljama sa dugotrajnom demokratskom tradicijom, jedva 1/3 medijskog prostora i vremena bude iskorištena za pravi politički sadržaj.

2) Izbjegavanje promocije”predsjedničke kampanje” vodećih kandidata. Najveći dio medijskog prostora posvećuje se vodećim kandidatima pojedinih stranaka. Time se predizborna kampanja svodi na ”predsjedničku kampanju” dvojice ili nekoliko kandidata. Jasno je da se aktualni premijer koji se kadidira za ponovni izbor mora konfrontirati s najjačim kandidatom oporbe, ali mediji moraju pripaziti da ne forsiraju metode inače prikladne dvopartijskim sustavima ili predsjedničkim izborima. Ukratko, mora se voditi računa o tome da izbori trebaju ojačati parlamentarani sistem zemlje, a ne promovirati autokratsku poziciju premijera.

3) Sve stranke moraju dobiti razumnu priliku da objasne svoju politiku. I to bez obzira na njihovu veličinu. To znači da ozbiljni mediji i najmanjim strankama moraju osigurati odredjenu minimalnu količinu vremena i prostora. Budući da se male stranke obično teško nose s temama koje dobivaju prioritet u medijima, oni, a prije svega televizija, trebali bi takvima garantirati odredjeni minimum pojavljivanja, tako da npr. mogu prezentirati svoje prioritete, da mogu ravnopravno učestvovati u debatama, i slično.

4) Izjave političara se moraju temeljito provjeravati. Politička diskusija je sve više karaktrizirana brojevima i statistikama i zadatak medija je da konfrontiraju političare sa relevantnim i provjerenim podacima iz stvarog života. Svaki puta kad političar iznese neki podatak, mediji bi trebali provjeriti istinitost – ne da bi netezalo oko sitnih razlika u brojevima, nego da se stvori prava perspektiva u vezi s važnim temama. Često se dešava da istina o važnim stvarima ostaje ”visjeti” i nakon obavljenih izbora. Kada bi mediji istinski obavljali svoj dio posla u bezi s ovim, svaki političar bi se trebao itekako bojati iznošenja friziranih ili lažnih podataka.

5) Rezultati istraživanja javnog mnijenja bi se trebali koristiti umjerenije. Ta istraživanja su neizbježni dio suvremene predizborne borbe. Ali, ona su usprkos sve savršenijim metodama ipak nesigurna i izložena pogreškama. Razni mediji imaju ugovore s raznim institutima i zbog toga imaju interes da prenaglase rezultate upravo ”njihovog” istaživanja. Umjesto pukog objavljivanja i komentiranja postotaka, medji bi se trebali posvetiti objasnjavanju nesigurnosti i uzrocno-posljedicnoj povezanosti rezultata. To znači da bi se aktualno istraživanje trebalo usporedjivati sa ostalim sličnim istraživanjima od drugih medija i/ili instituta. Statistička nesigurnost bi se trebala naglasavati, a ne ignorirati.

6) Telefonska i razna on-line glasovanja bi se trebala izbaciti iz medijskog prostora. Korištenje telefonskih, SMS ili e-mail glasovanja je postao rasiren fenomen u TV i radio emisijama. Isto tako, direktna ispitivanja vjerodostojnosti sudionika npr. za vrijeme TV-debate je česta pojava. Sve te metode su diskutabilne u modijskom pokrivanju predizborne borbe. Prvo, one su vrlo nesigurne, izložene su mogućnosti falsifikacije i reduciraju politiku na pitanje sušte popularnosti i podjelu na pobjednike i gubitnike. U takvim uvjetima, diskusija o stvarnim razlikama u politici i stavovima se ne može dobro razvijati.

7) Treba izbjegavati objavljivanje ”exit polls” prije zatvaranja birališta. Mediji konkuriraju objavama ”exit polls” na dan izbora. Zato je teško i zamisliti da bi mediji sami mogli odustati od te prakse, koja zapravo ugrozava demokraciju. ”Exit polls” imaju veliki utjecaj na atmosferu na dan izbora i mogu značajno utjecati na rezultat izbora. Mediji bi, ako već objavljuju ”exit polls” u najmanju ruku trebali naglasiti veliku nesigurnost koja je s njima povezana.

8) Strankama treba omogućiti da definiraju svoje teme. Političko novinarstvo se uvijek treba odnositi kritički i ispitivački prema političarima, a posebno u vrijeme predizborne kampanje. Ali, novinarstvo istodobno mora ispuniti i svoju izvještačku funkciju i u tom smislu mediji trebaju dozvoliti strankama da biračima predstave svoju politiku po vlastitim premisama, a ne samo u unaprijed pripremljenim shemama. To može, na primjer biti u radio i TV programima gdje se stranke predstavljaju.

9) Neprimjereno korištenje scenografije i publike u duelima političara. Sve česća je pojava da se organiziraju dueli vodećih političara koji scenografijom i atmosferom podsjećaju na velike sportske dogadjaje, sračunato da se stvori drama i zabava. Ali, takva scenografija s brojnom publikom – navijačima odvraća pažnju od stvarnog političkog sadržaja. Dakle, potrebno je pronaći ravnotežu izmedju forme i sadržaja, zabave i stavova, kako bi dueli bili istovremeno politički sadrzajni i ”napeti”.

10) Svestrano i ofenzivno korištenje stručnjaka i političkih analitičara. Za vrijeme predizborne kampanje važno je uključiti kvalificirane stručnjake – političke analitičare, psihologe, ekonomiste, itd. da protumače i objasne ponašanje i obećanja političara. Pri tome treba izbjegavati da se jedni te isti stručnjaci koriste previše i da se ”stručnjacima” ne proglašavaju ljudi koji objektivno nemaju stručnu pozadinu za kvalificirane ocjene i tumačenja. Tj. što više treba koristiti stručnjake profesionalce, a ne samo vodeće novinare i urednike – medijske gurue. To da sami novinari nastupaju kao izvori informacija i tumači, nije problem sam po sebi, jer oni obično zapravo doprinose kvaliteti prijenosa informacija. Ali, problem je ako to znači da novinari potisnu kvalificirane ekperte iz debate ili ako se oni, čija je uloga inače stvaranje javnog mnijenja (ne uvijek neovisnog), predstavljaju kao neovisni eksperti.

***
Ovih 10 točaka su prije svega relevantne za rad medija i političkih novinara u vrijeme predizborne kampanje. Ali, pretpostavka za dobro pokrivanje predizborne borbe je dobra priprema. Ako mediji ne streme da stvore fer, sadržajno i uravnoteženo praćenje politickog života i u svakodnevnici zmedju dvaju izbora, teško je da će moći postići išta bolje u nekoliko tjedana kampanje.

Na temelju proteklih iskustava i u svjetlu ovih 10 točaka, teško da se može očekivati da će, u preostala tri tjedna, medijsko praćenje predizborne borbe u Hrvatskoj doprinijeti boljem informiranju gradjana i u konačnici rezultatima izbora koji odražavaju istiinske interese naroda. Borba će se vjerojatno pod utjecajem medija prometnuti u ”predsjedničke izbore” dvaju vodećih kandidata. Samo mali dio vremena i prostora u medijima biti će posvećen stvarnom političkom sadržaju. Predizborni skupovi praćeni od medija prometnuti će se u primitvna navijačka divljanja. Poluistiniti i netočni rezultati ispitivanja javnog mnijenja prikazivati će se kao sigurni i pretvarati u saborske mandate. Političarske floskule i obećanja neće se kritički analizirati i javno odbacivati kao ”bullshit”. I tako dalje.

Utjecaj medijskog pokrivanja kampanje na birače isto se može predvidjeti. U vrijeme trajanja kampanje, interes birača za politiku će opadati dan za danom, prije svega zbog zasićenosti masivnim bombardiranjem medijskim materijalom loše kvalitete

Nadam se da je gore napisano, iako u originalu namijenjeno moderiranju pracenja predizborne borbe u jednoj zemlji s puno duljom demokratskom tradicijom, koristan doprinos kulturi djelovanja medija u političkom životu Hrvatske. Kampanja je već dugo u tijeku i mediji su već davno definirali strategije praćenja. Nemam iluzije da će ovaj tekst utjecati da se bilo što u tome promijeni, ali možda ipak pokrene korisnu diskusiju o ovoj temi na Pollitika.com.

Komentari

odličan tekst, ali slažem

odličan tekst, ali slažem se s tobom i također nemam iluzija da će doći do promjena. ali zanima me točka 3) Sve stranke moraju dobiti razumnu priliku da objasne svoju politiku. I to bez obzira na njihovu veličinu.

to je uvijek značilo redikulizaciju javnog prostora? pa valjda si gledao na htv-u rikarda moritza, ekipu koja je molila krunicu, pjevala himnu, vadila gebis itd. svima jednaki prostor? to ne radi ni bbc, provjeri:

news judgements at election time are made within a framework of democratic debate which ensures that due weight is given to hearing the views and examining and challenging the policies of all parties. Significant minor parties should also receive some network coverage during the campaign.

http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/politics/bro...

Tko je glasao

Bodovi za odličan BBC link

Bodovi za odličan BBC link

The Observer

Tko je glasao

Stavovi u tekstu nisu nužno

Stavovi u tekstu nisu nužno i moji osobni stavovi. Osobno, nemam političkog iskustva i jedino na što se oslanjam je common sense na nekim temeljnim premisama demokracije.

Prema tome, nije li pravo pitanje zašto ridikuli uopće dobivaju priliku da učestvuju u kampanji? Ako je to zato što mogu dokazati da zastupaju interese dovoljnog broja gradjana (prikupljenim potpisima ili ne znam kako to već ide u Hrvatskoj), onda tu nema pomoći, pod pretrpostavkom da je taj "dovoljan broj" političkim koncenzusom razumno definiran i odražava demokratski standad zemlje. Onda to samo može značiti da imamo ridikulan dio glasačkog tijela, a pravila demokracije odredjuju da se i takvi moraju čuti. Ako je netko dio kampanje, dakle prepoznat kao politička organizacija ili pojedinac s odredjenom podrškom u javnosti, trebao bi imati zagarantirano minimalno pojavljivanje na državnoj televiziji i radiju. Ali i ostali mediji bi trebali preispitati svoju vjerodostojnost u tom smislu.

Da bi se izbjegla "ridikulizacija", možda bi "prag" trebalo podići (npr. više potpisa plus dokaz o broju članova organizacije ili stranke) tako da samo ideje koje su legitimirane širom podrškom javnosti pudu pripuštene u predizbornu arenu.

The Observer

Tko je glasao

podupirem ovo posljednje jer

podupirem ovo posljednje jer nemam povjerenja u neovisnost urednika u medijima. neki to možda i jesu, ali mogu radit što hoće jer nema pravog nadzora. u britaniji za takve stvari se brine ofcom, a više o tome ima i na http://en.wikipedia.org/wiki/Ofcom

Tko je glasao

3) Sve stranke moraju

3) Sve stranke moraju dobiti razumnu priliku da objasne svoju politiku. I to bez obzira na njihovu veličinu.
to je uvijek značilo redikulizaciju javnog prostora? pa valjda si gledao na htv-u rikarda moritza, ekipu koja je molila krunicu, pjevala himnu, vadila gebis itd. svima jednaki prostor?

Redikulizacija javnog prostora u maksimalnih 1h u 4 godine je naprosto nemoguca!
Najveci redikuli su oni koje gledamo u Saboru 4 godine i trpimo radi njih i glupana koji ne mogu zamisliti da drzava ne bi propala bez njih pa ih uporno izabiru.
Sto su pokazali?!
Spavali, kopali nosove, citali novine, igrali igrice, dolazili pijani na zasjedanja, donosili igracke, pricali o kokosima koje kenjaju sa gornji stangi, o mozgovima od 2 Dem, o madracima & mudracima i sl.
No najgore je sto su uza sve ovo, a sto bih im odmah oprostio samo po sebi jos uspijeli rasprodati drzavne resurse, parazitirati na mirovinskim fondovima i neobjasnjivo povecati vlastitu privatnu imovinu, nesrazmjeno svojim prenapuhanim primanjima.
Ne mozemo radi par showmana medju strankama zacepiti usta svima i jos se drzati - demokratima.Vrlo su komicno nekima djelovale Zelene stranke u Njemackoj, a danas im djeluju vrlo ozbiljno.Samo jednom se treba poceti.A da su ih u startu zabranili, danas ih ne bi ni bilo.
Ne znam jel si ovisnik o mudrostima Sanadera ili Milanovica, ali ne brini ! Njih ces gledati i slusati daleko vise i cesce, od svih ovih drugih ma tko od njih dvojice pobijedi.Cak i da ne naprave koaliciju, medju sobom.

Tko je glasao

ako ti poanta nije jasna,

ako ti poanta nije jasna, previše redikulizacije oduzima mjesto ozbiljnim raspravama i odvraća ljude od politike.

Tko je glasao

A ja tvrdim da su ljudima

A ja tvrdim da su ljudima politiku zgadili prvenstveno ti "ozbiljni" jer za druge ni ne znamo.I jos se koriste pojedini redikuli kao izgovor da se zacepe usta svima.Uz to jos neki koji profesionalno opstruiraju svaku raspravu govore da nemaju za kog glasati jer je los izbor.Los izbor, ali nemojte ni slucajno glasati za nikog osim HDZ/SDP sijamaca i njihovih satelita...
Jadno, prozirno i vec vidjeno.

Tko je glasao

Nažalost, izgleda da u

Nažalost, izgleda da u Hrvatskoj nema neophodno potrebne, stvarno "ozbiljne" alternative etabliranim i na sve načine kompromitiranim političkim ekipama, koja bi bila u stanju zahvatiti šire mase i značajnije promijeniti Hrvatski politički reljef. Zašto?

Male "ozbiljne" stranke, npr. "zeleni" su tu unaprijed hendikepirane, jer sadržaj njihovih, inače osvježujuće smislenih poruka, teško dopiru u glave prosječnih. Tako će biti sve dok se prosjek ne podigne značajno.

Za prodor nečega novoga u svijest naroda potrebna je kritična masa angažiranog intelektualnog potencijala uobličena u konzistentan politički program, veliki novac i medijski utjecaj. Nažalost, to sa okupljanjem intelektualnog potencijala oko ideja o zajedničkom dobru ide teško u Hrvatskoj. Ljudi su zaokupljeni preživljavanjem i snage je premalo za ozbiljniji angažman. Sjetimo se npr. pokojnog karizmatičnog prof. Supeka, nesumnjivog i neovisnog intelektualca svjetskog kalibra, i kako je politički završio na krajnjoj margini.

Dalje, svi ili velika većina onih koje drže novac u Hrvatskoj su u neraskidivoj simbiotskoj vezi s političkom klasom (Canjugin "stališ") i više su nego zadovoljni sadašnjim status quo, jer je Hrvatska za njih Eldorado. Čak i kad bi se neke realne snage uspjele okupiti oko programa koji bi dao nade da se to stanje pomete, ne postoji medij u Hrvatskoj koji bi čvrsto stao iza njih.

Kako vidimo iz diskusija ovdje i drugdje, SDP i ostala etablirana oporba nije 100% uvjerljiva da ima dovoljno široku metlu.

Dakle, dokle god je stanje takvo, osudjeni smo na velike "ozbiljne" od kojih te uglavnom hvata mučnina i na "redikule" kojima se stvara privid raznolikosti.

Suočen s činjenicama ponudjnim opcijama, o nivou prosjeka i svim zamkama izbornog zakona, mislećem gradjaninu ne preostaje ništa drugo nego začepiti nos i dati glas onoj opciji medju "ozbiljnim" favoritima koja daje nadu u barem minimalno kretanje s dna.

The Observer

Tko je glasao

Ozbiljno ti predlažem da

Ozbiljno ti predlažem da probaš malo svirati obrnutom kampanjom, kratko i uvjerljivo i puniš svuda:
- šta hoće te žene iz DSŽ, izludili smo i od ovih žena po raznim strankama i šta te dodatne kokoši hoće? Da nam možda ne ćele uzdrmati Bagu i do kraj zgaditi i onako zgađenu kampanju?
- itd., sve na temelju argumenata konkurencije.

Onda se mi drugi pridružimo i komentiramo:
- zbilja, idu do te mjere da će se Čačiću zgaditi i više neće niti doći na TV i ne samo za premijera nego postoji opasnost da neće biti ni ministar nego samo ugovoriti cca 16,2 mlrd kuna posla za početak;
- ako samo nastave, doći će do potpunih besmislica, možda ne prođe niti Katarina Fuček pa čak niti Holjevčeva, baš sada kada su povjesni dani za Grad Zagreb i puno toga više ...

Tko je glasao

naprosto nemoguća? očito

naprosto nemoguća? očito dosad nisi pratio kampanje.

Ne mozemo radi par showmana medju strankama zacepiti usta svima i jos se drzati - demokratima... A da su ih u startu zabranili, danas ih ne bi ni bilo.

začepiti usta? zabraniti? o čemu pričaš?

govorim ti da ne treba svakome tko skupi 500 potpisa dopustiti da priča što god hoće na nacionalnoj televiziji. jer neki su i reklamirali svoje firme. a u današnjem svijetu postoje mnogi načini da ozbiljni kandidati dopru do javnosti. samo je za to potreban dugotrajan i mukotrpan rad. mnogi su shvatili od 2003. da budalaštine ne prolaze, pa je kandidirano puno manje neovisnih lista.

Tko je glasao

a u današnjem svijetu

a u današnjem svijetu postoje mnogi načini da ozbiljni kandidati dopru do javnosti. samo je za to potreban dugotrajan i mukotrpan rad. mnogi su shvatili od 2003. da budalaštine ne prolaze, pa je kandidirano puno manje neovisnih lista.

Ovo da danas postoje mnogi kanali se slažem ali s drugim ne.

Da su mnogi shvatili da budalaštine ne prolaze je uvjetno točno jer su najmanje toliko mnogi, ako ne i više njih , shvatili da isto je još uvijek konkurentna roba.

Ne znam otkud je podatak da je kandidirano puno manje neovisnih lista kad je kandidata za jedno saborsko mjesto skoro duplo više nego zadnji put.

Ovo da doprijeti do javnosti je dugotrajan i mukotpan rad se slažem ali da su tome mnogi postali skloni, niti slučajno ne. Kampanjski rad je još uvijek in, pa gledaj koliko je gljiva naglo niklo pod kišom predizborne kampanje.

Update:

Isprika svima zbog predzadnjeg stavka kojeg namjerno ne mijenjam nego na ovaj način želim ispraviti svoju pogrešku.
Na ovim je izborima manje lista i kandidata.
Pogriješio sam jer mi se čini da je sinoć u posljednjim vijestima već pospani Bago listajući na brzinu posljednje predanu listu HDZ-a, na konkretno pitanje iz studija rekao (meni također pospanom) da je kandidata za jedno saborsko mjesto više. Poveden time, i ja sam izvalio netočan podatak.
Svima isprika još jednom.

B-52

Tko je glasao

prijavljene liste mogu biti

prijavljene liste mogu biti stranačke (pojedinačno ili u koaliciji) ili neovisne. tako ulaze u statistiku. neovisnih je manje nego 2003.

Tko je glasao

Dobro je. Dobrodosao :)

Dobro je.
Dobrodosao :)

Tko je glasao

Izbori su iluzija, privid

Izbori su iluzija, privid stvarnosti koji proizvode pored političara i sami konzumenti kojih se i na ovim stranicama sakupio poveliki broj, svi oni koji nisu u stanju pomoći sami sebi tu pomoć očekuju od drugih (političara, pravne države, institucija sustava, doktora...). Zašto sudjelujete u opsjeni ? Zašto dopuštate da se i u Vaše ime troše nofci poreznih obveznika ? A dopuštate čim sudjelujete, partipicirate... nije Vam još jasno da nikada neće Fotelja ustati na Fotelju, nikada... jer kako su mi prilikom jednog od mojih čestih hapšenja rekli "Vrana vrani oči ne vadi" ...vjerujem da ste svi Vi koji u političarima vidite vrapce i slavuje umjesto vrane i lešinare zapravo NAIVNI...zašto vjerujete da su izbori pošteni ? ako političare bazično smatrate lopovima, zašto vjerujete da političari mogu organizirati nešto pošteno ? ... bilo bi to kao da vegetarijanac zakolje i pojede kokoš a da ga svi i dalje smatraju vegetarijancem, i još ga izaberu za predsjednika vegetarijanskog kluba...ako Vam je to apsurdno kako Vam može biti normalno kada su političari u pitanju ? Izvucite glavu iz pijeska nadanja i strahova i ugledajte relanost kakva je... po Vas i mene porazna

Organizacija i provedba poštenih izbora se suprotno mišljenjima iznesenima i na ovom mjestu ne bazira na odnosu sa medijima, već na Miletu iz izborne komsije...on je već odlučio..on Zna ! svaki će glas koji može dati svojoj stranci (ma koja god bila) dati (tu su glasovi mrtvih, dupli bosanski glasovi, ali i moj glas i glasovi svih onih koji NE izlaze na izbore)...pa zar Vam ni prazni i u kontejner bačeni izborni listići od prije nekih izbora nisu dovoljno rekli, zar Vam dvostruko glasovanje ne govori ništa, zar će građani Australije, Kanade i Bosne OPET odlučivati i o Vašoj sudbini ? i zar će se opet pred biračkim mjestima građani djeliti na one prvog i one drugog reda ? Jedni će glasati na svojim listama a drugi na svojim, treći na svojim itd... ...mada zakon jasno kaže da su pred njim SVI GRAĐANI ISTI.. i svi imaju ista prava..no da bi bili u korpusu onih koji odlučuju o vladajućoj garnituri...morate imate određene preduvjete...ako nemate idete u drugi red...pozitivna diskrminacija maj es, činjenica je da smo izgubili cca. 10-15 % stanovništa u prošlom ratu...ali ako pogledate glasačke popise...uvidjeti ćete da ljudi koji više nisu ni živi glasaju sve u 16 i da nas zapravo nikada nije bilo više...

Građani drugog reda ? niste čuli njih ? ima i građana trećeg reda, a koliko tek raznih redova ima u bolnicama, bankama, ustavim sudovima ??? možda to nekome nije lijepo za čuti no ovo je klasna zemlja

stoka smo sitnog zuba !!! kupuje nas se sa našim novcima i još smo na tome zahvalni, jedino smisleno što možemo je na dan izbora OSTATI DOMA.....samo apstinencija građana od izbora može dovesti krize koja će poslužitit kao uvod u direktnu demokraciju viritualnih političkih stranaka u kojoj će svaki glas vrijediti jednako i u kojoj ćemo imati fotelju čiji će posao biti da popravlja druge fotelje ...direktna demokracije će izvršiti sječu generacija koja će nam poslužiti kao uvod u jedna novi vrli svijet...bez Šeksa, Glavaša, Arlovića...

admina lijepo molim da ne briše ovaj post...znam da je pozivanje grđana na ne izlazak na izbore kazneno djelo (dočim se uočava Vaša odgvornost kao medija) zato sam i napisao zašto ja neću ići na izbore ...a nema tog zakona koji Vam brani da se oko tog pitanja postavite kao i ja ..sloboda misli i izražavanja misli je ustavna kategorija...

Tko je glasao

Odličan debi,

Odličan debi, dobrodošao.

Tema je pogođena i sadržaj će dobro doći za povlačenje paralele sa stanjem kakvo je u našoj praksi.

Problem koji te muči (?) oko toga da zapravo prenosiš tuđi tekst jednostavno možeš riješiti stavljanjem linka na originalni tekst kako većina ovdje i radi.
Tako nemaš problema ni s autorstvom niti s perjem raznih boja.

B-52

Tko je glasao

Vrlo dobar tekst, lijepo da

Vrlo dobar tekst, lijepo da si to preveo i objavio. Nažalost, kasno je, da se na nešto utječe. Negdje u ožujku bila je "Koordinacija vanparlamentarnih stranaka" gdje smo raspravljali o pravilima praćenja kampanje. Ja sam imao neke konkretne prijedloge da se to unaprijedi, ali ništa od toga.

Današnja pravila, nametnuta elektronskim medijima, smješna su, vrlo loša. Novinari su frustrirani i ja ih kao bivše kolege odlično razumijem, a i male stranke, kojima je to potencijalno daleko važnije od velikih, nezadovoljne su. Prikazi na radiju i TV su napravljeni katastrofalno dosadno, imam špurijus da je to zapravo namjerno. Daju ti 45 bminuta da se predstaviš na HTV, a onda morate kao đaci u razredu pristojno sjediti i odgovarati na listu od 20 zadanih pitanja. Ma ni mene nije zanimalo da samog sebe gledam u tome! A pri tome još u najavi proerama piše "18:00 PREDSTAVLJANJE STRANAKA , 19:00 PREDSTAVLJANJE STRANAKA, 20:00 PREDSTAVLJANJE STRANAKA... a ne piše KOJE stranke, tako da onaj kojeg neka zanima, otvori TV u odgovarajući sat.

Bolje bi bilo dati vanparlalamentarnim strankama 15 minuta, ali da govorimo ono, što mi želimo, što je nama najvažnije, da možemo pustiti i neki svoj prilog, spot isl. To je gore navedena točka 8!

Danas, hm ne, jučer, bio je prvi sastanak na HTV sa predstavicima stranaka, nisam bio tamo, još ne znam što je bilo. No, nije mnogo bitno. Mi smo u Zelenoj listi zaključili da nam masovni mediji u kampanji ne mogu ništa bitno pridonijeti. Za plaćene oglase i jumbo plakate naravno nemamo novca. Glavna kampanje je na terenu, tiskamo mnogo plakata i letaka, to je jeftinije, samo treba imati aktiviste, da se podijele. I internet, naravno! :)

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Dobrodošao na

Dobrodošao na pollitika.com.

Gore navedenom bi samo dodao još samo da bi bilo krasno kad bi od Election Night naši mediji znali napraviti brz i dinamičan show. Domaći coverage izbora je tako monoton, dosadan, repetativan i sporovozan.

Election Night, BBC, 2005. Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Recimo ovo

Recimo ovo http://www.h-alter.org/tekst/jure-radic,-premoscivanje-proslosti/7007#hot
Sto je ovo? Ovo je van konkurencije, a u principu i bez nepotrebnog okolisanja cini cjelokupni SDP vrijednosni background dominantan ne samo ovdje vec po svemu tiskanom i netiskanom.
Po meni je to totalni primitivizam i najnize od niskog. Mene npr. to izravno odbija i od svake primisli bit uz, a kamoli glasati za SDP. Malo mi je tuzno da strana koja o sebi misli da je sacinjava ili podrzava misleci i intelektualniji dio drustva ovo ne tolerira nego njeguje. Zato mislim da danas primitivaca u principu vise ima tamo gdje se covjek ne nada.

Jos jedan primjer:
Ovo http://www.hdz.eu/ je zajebancija, a ovo odmah postane negativna kampanja http://www.zoran-milanovic.com/. (Medutim, ovaj drugi je vrlo poucan vidi jubitua)
Uzdravlje!

PS btw Vidi kako se kaznjavaju zlocinci: http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,,2202357,00.html?gusrc=rss&fee...

Tko je glasao

Kakve veze ovo ima sa

Kakve veze ovo ima sa SDP-om?

Recimo ovo http://www.h-alter.org/tekst/jure-radic,-premoscivanje-proslosti/7007#ho...
Sto je ovo? Ovo je van konkurencije, a u principu i bez nepotrebnog okolisanja cini cjelokupni SDP vrijednosni background dominantan

Ne vidim da se SDP u tekstu spominje. Tekst je činjeničan, donosi podatke koji su uglavnom poznati i točni.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Veza sa SDPom (i cijelim

Veza sa SDPom (i cijelim spektrom na ljevici) je prakticki izravna, a smatram da su prakticki prekrsene sve tocke kodeksa cak i ovdje navedene ako se samo malo posteno o tome razmisli. Evo i sam iznosis da je sve "uglavnom poznato i tocno", a nije, a ova stvar se dogada izravno u predizbornom procesu.
Izravno se okomljuje na jednu osobu, ali i na cijelu njenu pozadinu.
Da se s desne strane pojavi slicni tekst onda bi to bio primjer za zgrazanje i odmah se postavlja pitanje negativne kampanje, kodeksi, ... ovako je to "uglavnom poznato i tocno".

Tko je glasao

Suština je, kao i uvijek u

Suština je, kao i uvijek u argumentima. Iznošenje relevantnih i dokazivih argumenata za ili protiv neke politike ili konkretnih poteza odredjene grupe (stranke) ili pojedinca političara - posve je legitimno (i poželjno) u javnoj diskusiji, a tako i u vrijeme predizborne kampanje. Bez toga ne bi nikakve diskusije niti bilo! Način prezentiranja argumenata može biti različit i ovisiti će prije svega o publici kojoj se autor obraća.

Ako je netko svojim javnim djelovanjem, npr. nekompetencijom, dokazivom umješanošću ili bliskošću s korupcionaškim krugovima, neopravdanim bogaćenjem na štetu društva i sličnim, zaslužio da bude izložen javnoj kritici, nema razloga da ta kritika ne traje dokle god se takvi ne eliminiraju iz politike i javnog života uopće. Ali, za to treba imati jake argumente, te brojnu publiku koja će te argumente razumjeti. Ako se govori o kriminalu i korupciji, u normalnim zemljama (sjeverno od Alpa, svakako), u slučaju kada npr. dokazivi korupcijski slučaj na ovaj ili onaj način procuri u javnost, glavni mediji (nacionalna televizija i vodeće novine) preuzimaju stvar u svoje ruke sve dok se stvar 100% ne istjera na čistac. Pritisak javnosti naraste do te mjere da je ostavka na položaj i bijeg u anonimnost najpametnije što subjekt može učiniti, osim ako nije mazohist i debelokožac posebne vrste.

Državno odvjetništvo ne treba pokazati posebnu hrabrost i odlučnost za djelovanje u takvoj situaciji.

U Hrvatskoj, odsustvo kvalificirane reakcije glavnih medija u eklatantnim slučajevima kriminala i političkih nebuloza glavnim je razlogom da se bilo što može proglasiti aferom ili lošom politikom a stvarne afere i politički gafovi da se "utope" u moru naizgled sličnoga. Tako, sučeljavanje različitih političkih opcija se odvija u jako zamagljenoj situaciji u kojoj se ne zna što je istina a što spin. Oni koji su ZA, tvrde jedno, a oni koji su PROTIV drugo, i nitko zapravo ne zna tko je u pravu.

Nasuprot agrumentiranoj kritici, nergumentirano javno blaćenje i optuživanje bilo koga ili čega kao i namjerno pogrešno interpretiranje i ignoriranje argumenata suprotstavljene strane, s ciljem relativnog podizanja ratinga vlastite opcije trebao bi biti "smrtni grijeh" za svakog sudionika u javnoj diskusiji i razlogom za "crveni karton".

The Observer

Tko je glasao

Nasuprot agrumentiranoj

Nasuprot agrumentiranoj kritici, nergumentirano javno blaćenje i optuživanje bilo koga ili čega kao i namjerno pogrešno interpretiranje i ignoriranje argumenata suprotstavljene strane, s ciljem relativnog podizanja ratinga vlastite opcije trebao bi biti "smrtni grijeh" za svakog sudionika u javnoj diskusiji i razlogom za "crveni karton". ali nije smrtni vec se slavi i kolegijalnom solidarnoscu (sto i Ostric evo pokazuje) tolerira. Pogledaj tekst o kojem govorimo Raseta namjerno i svjesno vrijeda, sta je u argumentiranoj raspravi isticanje atributa ugledni neimar i cjelokupna ostala terminologija. Vrlo izravno covjek je JNA kadar sije zlu krv namjerno i svjesno i to je osnovni motiv ovog clanka.
Meni kao i mnogima utjece na dionice, a cijeloj zemlji na samozavaravanje i pasivizaciju umjesto ponosa.

Tko je glasao

TGžočno. "Smrtni grijeh"

TGžočno. "Smrtni grijeh" je kada ovako olako, ne spominjući nijedan argument, siješ zlu krv i od "SDP kadra" skačeš na "JNA kadar". Što je slijedeće? Inkarnacija Sotone?

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Nije Zorane, nije samo ovals

Nije Zorane, nije samo ovals navodim prozaicne razloge (dira mi u stabilnost dionice), ali gajim puno vise konkretnih argumenata iz zivota kojih cuvam i ne prosipam bez veze. Covjek mazanjem ociju brani uporista, a koja sam osjetio na vlastitoj kozi. Ljigava ekvidistanca parsto ljudi i parsto zajdnickih grobnica, ali uvijek i samo uvijek alibi za krvnika. Za taj nivo Rasete dostatno je procitati malo Krleze, baratati sa par njegovih zvucnijih eseja, malo istrenitari mantru i onda prodavati pamet jedne dvije njgove knjige i kao toliki mnogi hiniti ugrozenu pamet, a u stvari jedriti na niskim strastima uzviseno orijentiranih osoba.
Ti si draga i infantilna osoba zauzeta za zeleno i ja se na to do poda klanjam i zavidim na toj zaigranosti usprkos svim tim tvojim godinama, medutim ipak nakon Vukovara nema vise nikakve pameti, a JNA logistika, potpora i pozadina zauvjek su na cistini - barem sto se mene tice.

obaladaleka - ptsp lista

Tko je glasao

Nije Zorane, nije samo ovals

Nije Zorane, nije samo ovals navodim prozaicne razloge (dira mi u stabilnost dionice)

Ako te brine da bi ti lik i djelo Jure Radića moglo biti ugroženo u Srbiji i to uticati na cijene dionica npr. IGH, tu se varaš, baš je obrnuto. Jure jest baš preuzeo upravu radi toga što je on trenutno najpodobnija osoba za Drang nach Osten, posebno u Srbiju. To je inercija i više nego susravnih razvoja događaja. Osim što su svi pod IGH povezani i u svemu drugom (HAC, ACZR, HC, INGRA, cestovne tvrtke, fakulteti, državni aparat, strukovne udruge ...), sve je to i više nego povezano s itim u Srbiji. Nakon 1971.g. je sređeno stanje kod nas i njih, i baš kad je sređeno su Nixon i Kissinger ubrizgali lovu i uvjetovali naprijed junaci, u Zagrebu su u modu došli malobrojni Crnogorci (Čikara i Šaranović Hidroelektra, Simović povezao fakultete i IGH u GI + udruge ...), razni Hrvati, Srbi ... naravno usklađeno sa Režek INGRA itd., sve fino povezano ... fino usklađeno baš sa Srbijom. Jure je idealni proizvod tog šireg napretka, pa je dobio značajne apstraaktne uloge, partijskog sekretara, do sekretara Sveučilišta, to je bio i nekoliko mjeseci nakon što je HDZ preuzeo vlast jer su krug i on ispravno procijenili da je dobro još malo sačekati, što su cijenili i Tuđman i Manolić i razni.

Sada ti Jure ide po Srbiji sa sinom Simovića i drugima, nalaze se starim drugovima, koji tamo kotroliraju sve ako i naši ovdje. To ti ide tečnije nego Todorić Mišković, jer je u ovom području uspjeha zakon inercije i nepromjenjenosti niza desetljeća puno sustavniji i jači.

Teže to ide u BiH iako ide, Albaniji, Rusiji, gdje je objektivno trebalo ići lakše, zato se moćni sastavi značajno pojačavaju (Miomir Žužul npr., koji vuče i više nego dobre veze, pa i obiteljsko naslijeđe, otac čelnik službe). U tom djelu pak ovakvi napisi o Juri djeluju više kao reklama, zato je Jure više po BiH a drugi napadaju Rusiju, arapske zemlje i sve djelove svijeta.

Ono što dioničari trebaaju obratiti pažnju jest iskusna Hrvatska, ne u smislu da se uočavaju slabosti nego baš zato što blista. Tu se Hrvatska po tradiciji ponaša drukčije nego te susjedne i prijeteljske zemlje, beskrajno i dugo je razumijevanje kad se napredak bilo kako trudi i beskrajno gadnije raspoloženje kad harmonično blista, a blistalo je in dok je jahao Čačić a sada već prešlo u tu dekadentnu prehamoničnu fazu. Otuda blagi lahori i slike koje treba paziti , male i premale sitnice mogu biti nezgodnije nego razne bure, npr.:
- namještaju most na Jarunu, vjerojatno na brzinu Adobe Photoshop skinu lisabonski, kao autora navedu Juru (greška - nikd nije napravio ni jedan zančajan projekt), predsjednik objektivnog žirija akdemik Kincl kojem namještaju niz drugoga (greška, nisu stigli nekog drugog, ovaj muca), netko vikne lisabonski (greška - Jure muca, umjesto poza C uigrani kao smješak);
- značajni dioničar IGH, financijaš Grada zagreba Kojić se izgleda napio i daje intervju tko je Zoki MIlanović itd., diletantski;
- Marina MD prva na listi HDZ, bio Vukelić pa je bilo malo nezgodno, kao da je ovo zgodno ...
Vezano uz nabrojano se logično pojave neki mali lahori, uruši se Kupska, primjećeno da su dioničari zadržali navike i oko 100 EUR-a itd. Dalje ćeš sigurno zaključiti sam.

Tko je glasao

Hvala na trudu. To sto

Hvala na trudu. To sto govoris da ce proci moze biti, po meni je cak i izdrzalo jedan test ono kad su oznacili bliske suradnike u udruzenom poduhvatu, a zamalo optuzene. Tada sam ocekivao i bum i tras, ali nista. Medutim i braca su iskusna, cekaju oni prvo lovu pa onda to razno. Tako je bilo i sa Nexe (evo upravo ganc novo FI Q3 zbrajamo gubitke i to cca letimicno 50M kn na pol godine), slicno i PAN papir. Cekaju lovu, a onda promjene plocu (premda je Nexe bio kupio Tozu na prepad i lukavo, lukavo).
Todoric kupuje zalede da mu nitko ne moze bacati klipove osim najveceg, a osim toga mora preteci i Janeze, on je teska kategorija, on moze kupiti (crveni dakako) helikopter samo za prelete do Miskovica (u tim odlascima podsjeca me na Balasevica samo u suprotnom smjeru, Dorde je godinama ostavljao makinu nepocudnih tablica u praonici, a nastavljao incognito). Cak je meni lako za Srbe. Medutim, Bosnjaci su u zadnje vrijeme emotivci oni istinski uzimaju k srcu, a mislim da je na njih desant iz sviiih pravaca. Ne znaju da li bi prije branili Aluminij, Elektrane, 5c, Luku, Neum, Peljesac, Biokovo, ... a sigurno sam nesto i ispustio, sve u svemu razvukli smo ih po terenu, a ulozi se samo povecavaju - strasno za gledat, a kod nas totalni defetizam spram slike stanja. U picku materinu.

Tko je glasao

SDP i "cijeli spektar na

SDP i "cijeli spektar na ljevici" nipošto nisu isto. Veza nije "izravna" ni praktički, ni teoretski.

A koji je sad "kodeks" prekršio moj bidni kolega iz davnih, davnih dana ARKzina? :( Mislim da si nešto pobrkao. Nema nigdje nikakve zabrane da obični novinar ili građanin ne bi smio o nekoj temi i o nekoj osobi negativno pisati, zato jer se približavaju izbori.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

dobro došao, odlična i

dobro došao, odlična i dobro pogođena tema praktički u predvečerje izborne kampanje

nadam se da će buduća vlada biti mudrija i da će se u samom početku mandata pokrenuti postupak promjene izbornog zakona ne samo o tome kako se biraju zastupnici nego i kako se prati kampanja, ali i kako se vlada mora ponašati u predizbornim mjesecima

očajnički nam treba tako nešto, kada već sami, prešutno, nismo u stanju sami doći do toga

Tko je glasao

kakav novi zakon treba da bi

kakav novi zakon treba da bi milanovič bio pametniji,,,nema toga zakona..manje trave više pameti.to mu je racept..

Tko je glasao

Dobro došli. A što se

Dobro došli. A što se tiče izbora, vjerojatno ste u pravu. Borba će se voditi na liniji Sanader - Milanović a ne na temelju programa.

Tko je glasao

Trenutačno nemam vremena za

Trenutačno nemam vremena za pročitati cijeli tekst, ali je hvalevrijedno što netko podsjeća novinare na to kako bi trebali raditi. Ni ja nisam ni političar, ni novinar, ali mi je zbog sveopćeg kupusa, gluposti i navijanja, ovih dana došlo da napišem tekst pod naslovom Želim medije obojane razumom. No, u frci sam s vremenom, pa ću to, također u svom prvijencu :-), pojasniti za par dana.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci