Tagovi

Matan na Kupresu, ili glazbeno-kriti?arski osvrt jednog ro?enog br?anina!

Nasmijao me ap s njegovom globalisti?kim sagledavanjem malih lokalnih pojava, pa sam pokušavaju?i na njegov komentar dodati svoj mali dodatak, odlutao opet u vlastiti duži pomalo zabavan post:

Nakon Ledererovih snimki i njegova ubojstva, hrvatski medijski prostor je uz rat preplavio zabavnoglazbeni i drugi trash (sme?e), usred ?ega je pjesma "?avoglave", u ve? jako uhodanoj maniri a la Bijelo dugme i razni drugi trash, odmah postala himna po bojištima i šire. Naprosto zahvaljuju?i ispiranju mozga jednoli?nim trashom, pa kao promjena, kako je lansiran ina?e tržišno propali sastav "Bijelo dugme".

Ima dakle trasha svugdje oko nas, šire i od Balkana tj. u tržišno razvijenijem svijetu, naro?ito tamo gdje je biznis u javnom životu dubljih i duljih korijena. Nedavno je tako došao u Japan Gordon Brown, ina?e poznatiji kao "GB" Prime minister” , gdje je nadahnuto, poslije fino provedene no?i s unikatnom gejšom javno ustvrdio - da su za glad u svijetu ustvari krivi veliki tržišni centri (Supermarketi) koji svojom agresivnom propagandom sile ljude da kupuju i ono što im ne treba, pa tako Britanci bacaju nekoliko milijardi funti hrane godišnje jer ne mogu odoljeti svemo?nom marketingu.

Lako je Gordonu koji uživa u svemu unikatnom i marketinški neoptere?enom takvo nešto izjaviti, ali ga baš fino kopira i naš marketinški vrlo snalažljivi Sanader svojim izjavama: Najprije ”glavno je da ne?emo biti gladni” što je odmah utješilo mnoge od milijun i sto tisu?a “penzi?a”, da bi potom, one koji još raspolažu vlastitim mozgovnim kapacitetima, dobrano ohladio porukom da “nestašica ne?e biti ali ?e cijene biti tržišne cijene, mada pritom naciji nije objasnio kako ?e njegov odabrani i vjerni narod koji ga stalno ponovno bira, opstati uz hrvatske tržišno daleko više cijene od svjetskih, uz netržišne i jako niske hrvatske pla?e, i još niže “švicarski” modelirane mirovine.

Vjerojatno i on zna da “teških gordonovskih” problema ima i u Hrvatskoj, pa “nezamjenljivi vo?a” na njih ra?una kao zadnju rezervu (budu?i da je stvarne rezerve potrošio ve? uo?i izbora na uvijek vjernu ali “siromašnu hercegova?ku dijasporu” - kroz ekstra donacije liku i djelu katoli?ke crkve). Naime, ima i kod nas Hrvata ljudi podložnih marketinškim zamkama “supermarketa” (a ponajviše šarmu kartonskog Olivera Dragojevi?a koji se šepiri na ulazu u svaki “Liddle”), koji dakle tako?er ?esto uzimaju više nego što im treba, pa se tako i u Hrvatskoj bacaju milijardske (dakako skromnie - u kunama) vrijednosti hrane, što je na “sre?u” i zadovoljstvo “penzi?a”, klošara i cigana (koji se znaju oko kanti za sme?e uz režanje i pokoškati), a najve?e i naro?ito zadovoljstvo premijera koji ozbiljno ra?una na ove “zadnje rezerve rezerva” u nadolaze?im olovnim danima koji su pred nama.

No, ne ide to sve tako lako, poteško?e su znatne i zamašne, a rizici poveliki i katkad neizdrživi. Gledaju?i globalno ova ovdje natezanja oko Thompsona imaju sli?an background. Neodoljivi šarm “Eura”se širi oko njega stvaraju?i mu “sveta?ku auerolu” borca za "hrvatsku stvar", sve u stilu “kruha i igara”, mada se stvarna podloga takvog imagea baš lako ne uo?avaju radi prejake upotrebe kolor efekata (crne boje koja dominira prostorom) i prejarkih svjetlosnih efekata (koji zbunjuju?i i dekoncentriraju?i dominiraju scenom). Sve to je marketinški tako mudro osmišljeno da se sav taj ki?eraj efikasno presvla?i u rodoljublje, a rodoljublje potom u Eure – i mjenja?nica radi non-stop!!

Što se može, sve se promijenilom, sve je podleglo neodoljivom šarmu Eura! I naravno, kao posljedica te užasne ?injenice, svi su prešli u sumorni molski tonalitet, jer se tako strastvena ?ežnja za Eirima se ni ne može izraziti u c-duru (na dur se prelazi potajno u uskom društvu, kad se uspješno ubere lova i može bezvrižno otpjevati i "Gradiška stara"), ali uz što manje buke da se ne bi poreznici dosjetili.

Ali, kako stvarno stoje stvari u ovom glazbeno.domoljubnom segmentu. Pogledajmo!

1. S jedne strane kao izuzetan problem imamo op?enito smanjenu tržišnu potražnju za zvukom (i u svijetu ali kod nas još više – jer hrana ima premo?nu, ?ak apsolutnu prevagu). Na suženom i objektivno osirpomašenom srpskom tržišto nitko više sjajno ne prolazi, pa ni Lepa Brena, ni veli?anstvena Ceca, niti mnogi drugi, ?ak ni ova najnovije Marije Šerifovi? (koja se u o?aju radi manjka umjetni?kih resursa od gay-ikone radi velikih neumjetni?kih apetita prebacila u Thompsonovske manire “Nove Srbije”). I tako se sada svi guraju na rascjepkana isto?no-jugoslavenska tržišta (slovensko, hrvatsko i bosansko...). Op?i “Drang nach Westen” je pred vratima, a u Hrvatskoj je ve? uzeo toliko maha, da se ?ak otvaraju tzv. “narodnja?ki klubovi” (gdje se svako ve?er balkanski lema, a pokatkad i ubija). Žal za pokojnom Jugoslavijom je ponovno u modi budu?i da se sve isklju?ivo mjeri u “žutim, žutim kanarincima”

Ista stvar je kod nas u Hrvata! Naša "super-ma?ka" Severina ve? duže vremena omjera probijati granice za hrvatski muzi?ki "Drang nach Osten" (ako ne ra?unamo Todori?a koji je to ve? prije u?inio na drugom prostoru sli?ne trgovine). To isto je ve? stidljivo bila u?inila i "rodoljupka" Doris. A naš najve?i Oliver javno obe?ava da ne?e u?initi, da bi nas zato u kartonskom obli?ju prirodne veli?ine ?ovjeka svakodnevno gledaa iz Liddle-ove “sa?ekuše” (odmah na ulazu), pa svaki put kad tamo po?em – blizu mi je ku?e - imam neodoljivi poriv da se s njime srda?no rukujem. Jer barem je pravi pjeva? iz prave pjeva?ke “veloluške” kulture, koja je odnjegovala mnoge pjeva?ke veli?ine, Vela Luke koju sam neki dan posjetio unato? nemiloj ljetnoj vrelini.

2. S druge strane je informati?ki razvoj zvuka dosegao neograni?ene razmjere, pa malo tko više uop?e ima potrebu za Jugotonom (ma kako li se ono uop?e sada zove). Ta zašto bismo uop?e kupovali ne?iji skupi nosa? zvuka, kad ga možeš skinuti s interneta, svirati doma, u autu, na poslu, - na kasetofonu, cd-fonu, kompjuteru, televizoru... To mi je najbolje do?arao sin, koji nam je u automobil umontirao auto-radio (ne znam uop?e zašto se taj ure?aj još uop?e tako zove - jer je to ve? mo?na mašina u kojoj je radio tek bezna?ajniji dio). Na tom ?udesnom stroju postoji utor za USB memory stick, koji danas s 4GB mogu?nostima može nositi ?itavi nekadašnji disko-klub, pa trenutno neograni?eno uživam slušaju?i razne meni draže “Oldie”-je, a naro?ito se oduševljavam u šesto-oktavskom rasponu glasa ve? poimalo zaboravljene Yme Sumac (njen nosa? zvuka i kad bih ga želio kupiti ne znam gdje bih potražio - a ni ne vidim zašto kad ga Internet nudi besplatno). Tako sam nedavnu užarenu vožnju do Vela Luke i natrag proveo uz impozantni svevremenski pjev ovog egzoti?nog peruanskog slavuja.

Moj Bože, šest oktava?! Što je Severina prema Ymi Sumac? Jeste li uop?e ?uli za barem dvo-oktavsko potencijal u današnjoj Hrvatskoj? “ Morla?ke "Rere” i “gange”, iz kojih je Severina potekla, se kre?u samo unutar tre?ine jedne oktave, što se onda nadokna?uje dernjavom. Severina u “Djevojci sa sela” ili “Trava zelena” koristi ?ak dvije tre?ine oktave, što izamosorskim br?anskim ušima izgleda kao milozvu?no vilinsko pjevanje. A prosje?ni Thompsaonov polaoktavski raspon uz impresivni teutonski scenografski ugo?aj, s nožem (ma?em) u prvom planu, u dušama morla?kih troglodita izaziva visokooktanski naboj. Ma, i ostali na svoj na?in - osim naravno HFP-ovog “tenorskog” kastratskog trija, koji trenutno stoje“imbragani” kod Baji?a, i koji tanko i tanko?utno pjevaju u višeoktavskom tonalitetu. U zadnje vrijeme se naro?ito isti?e onaj Gotovac, koji je svoju partituru podigao do sopranskih visina Ustavnog suda. Mulac jedan, o?ito je na vrijeme negdje lukavo pospremio dokaze da je sve što je radio ustvari ?inio za partiju - barem je meni tako bahato poru?io povodom nekih podvala koje mi je na terenu izvodio (a koje su se bile uzvitlale do briselskih diplomatskih razina). I da znate, ja mu vjerujem, jer je on osobno uzeo samo jednu peku - što se vidi iz dokaznog materijala. No, to je neka druga vrsta muzike koja se svira pod dirigentskom palicom ustvari slabo muzi?ki obrazovanog Baji?a!

Sje?am se jednog koncerta Vice Vukova u Studentskom centru (u ono crno komunisti?ko vrijeme), kad je odjednom nestalo struje. Svi su se zbunili - što sada! No uvijek veliki Vice se na brzinu dogovorio s orkestrom, isklju?io one elektri?ne gitare iz orkestra (koji su bez struje ionako nekorisni) a uklopio instrumente koji mogu i bez struje - i koncert nonšalantno nastavio vlastitim glasom. Istina, nitko nije znao da li je struje nestala slu?ajno ili namjerno, što nama i nije bilo važno. Ali dajte ga majci zamislite Thompsona, ili bilo kojeg današnjeg izvo?a?a (koji nam pakira svoju muziku u suvremeni marketinški scenski i svjetlosni celofan) koji bi neokrnjeno dovršio svoj koncert kad bi slu?ajno ili ne-slu?ajno izgorjeli osigura?i. Ali Vice je Vice, legenda i danas slušana – sljede?i put u užarenu Vela Luku ?u prepustiti Vici da me vodi (naravno - ne Vukojevi?u).

Negdje kasnih sedamdesetih sam morao organizirati velike koncerte (tako je direkcija moje agencije tražila), i svaki put smo izgubili, iako smo imali atraktivne trupe (kao npr. slikovite kubanske plesa?ice mamba, ili brazilske gologuze plesa?ice karevalske sambe). A prije nekoliko godina u Dubrovniku je organiziran dobrotvorni koncert raznih pjeva?a u Sportskoj dvorani (koja može primiti - i primila je cca 3000 gledatelja), ali je cijeli projekt ipak završio u gubicima - ne znam zašto, no mislim zato što nitko od izvo?a?a i osovlja nije odricao honorara, niti je sala dana besplatno, ni tehnika itd. Generalno gledaju?i, ukupni posao u toj branši ide tako slabo, da se i dobrotvorni koncerti ustvari pretvaraju u ?isto komercijalne.

Ali mi se moramo vratiti “Thompsonovskom pou?ku”. Gledaju?i s razine biznisa, što drugo preostaje nesretnim pjeva?ima u Srba, Hrvata i Bosanaca (da o Slovencima) - nego organizirati masovne stadionske ili dvoranske koncerte, (što im omogu?uje suvremeni razvoj zvu?ne tehnike- (one iste koja ih je s druge strane u crno zavila). Pritom i za tu svrhu treba se dobro napregnuti, da bi se “proizvod” marketinški istaknuo i dovoljno od drugih razlikovao, jer sve te ?udovišno prostrane i skupe prostore treba napuniti, i pritom još i zaraditi toliko da se pokriju enormni troškovi i zadovcolje svi apetiti.

Ovi što se ovdje natežu oko toga, da li je Thompsonov istarski pokušaj bio cenzura, zabrana ili tek marketinški dobro osmišljeni trik, preporu?io bih da se najprije raspitaju kako se ti veliki koncerti zaista organiziraju, kojim sve troškovima i rizicima se izlažu. Takve enormne troškove ni sam Thompson samoinicijativno ne bi uzeo na vlastiti rizik (jer on svoj dio uzima samo neto-š?eto). Pa onda treba ishoditi raznorazne dozvole ( gdje op?ine i gradovi u zadnje vrijeme i zrak napla?uju), pa tehnika (od koje mnogi isklju?ivo poduzetni?ki žive), pa osoblje, ljudi, policija, osiguranje, kulise, umjetnici i kvazi-umjetnici - koji svoje dijelove uratka naj?eš?e “nedomoljubno” ubiru unaprijed. Riskirati sve te troškove je previše i za one kojima je to profesija, pa takvi olako odustaju ve? na mali znak mogu?eg kiksa s nekakvom crnom kapom, jer n epredbi?eno može izazvati velike gubitke, koje ni Predsjedni?ki dvori ne bi olako nadoknadili. Niti sam Premijer iz državnih rezervnih fondova (jer ih je uo?i izbora ionako ve? upucao u BH crkvu - on zna zašto). Niti onaj kulturni ministar Biškupi? koji se (kao ljubitelj prave umjetnosti npr. umjetni?kih slika) ne bavi trashom, ma kako na prvi pogled domoljuban izgledao. Niti prosvjetni ministar Primorac (mada je radi morla?kog porjekla ljubitelj Thompsona) jer u njegovom Ministarstvu ionako nema sredstava ni za profesore (koji se spremaju tražiti bar malo pove?anje prije po?etka školske godine – nekidašnji mljekarski ustanak je bio tek otvaranje sezone). Niti Crkva , jer ona je ionako nau?ila uglavnom uzimati.

A naš kolega Humbert ima pravo: U Istri ni Crkva ni približno nije onakva kakvom bi ju Jezerinac u Vojnom ordinarijatu želio vidjeti, jer Crkva uglavnom živi s narodom budu?i da još uvijek uglavnom živi od naroda, pa makar taj narod bio pomalo “crveno nastrojen”. Niti ?ak sam vojni biskup Jezerinac koji se umjesto rskiranja novca radije “rodoljubno” zadovoljava citiranjem izuzetnih Thompsonovih pjesni?kih dostignu?a sa svetog oltara (uglavnom najviše da bi napakostio Mesi?u).

Rodoljublje je danas vrlo zahtjevan i riskantan biznis, koji se isplati samo na razinama državne i lokalne vlasti, ili u gornjim slojevima mo?nih stranaka. Sve ostalo je luk i voda, a note naro?ito.

Oj Matane, prijatelju mio, jesil' davno na Kupresu bio?

Nije Matan al jesdu Matanovi. Bili su u ?etvrtoj, u kojoj eto ?ujem od poslovi?no dobro obaviještenog ap-a Thompson nije ni bio. a rastužuje me da ni u ?avoglavama nije bio. Daroviti Matan bi na sve ovo pjesni?ki produhovljeno vjerojatno odgovorio:

Vjetrovi fiiiiijuuuu?uuuuu! Fiiiiijuuuuuuuu! Fiiiijuuuuuuuuu! Pti?ice cvrku?u! Cvrrr! Cvrrr! Cvrrrr! Živ! Živ! Živ! Živ! ?iv! ?iv! ?iv! ?iv! Vjetrovi puuušuuuu! Fiiiijuuuuuuu! Pti?ice pjevaju! Cvrrrku?u! Cvrrrku?u! Živ! Živ! Živ! ?iv! ?iv! ?iv! Živ! Žav! Živ! Žav! Vjetrovi fiiiiijuuuuuuu?uuuuu! Fiiiijuuuuuuuu! Fiiiiiijuuuuu!

P.S. 1 - Zabavio sam se lijepo, a da se netko ne bi ljutio - bilo je i na moj ra?un.
P.S. 2 - Tek radi Abiesa kojeg znaju zbunjivati loikalizmi koijima ?esto pribjegnem - “imbragan” na drži?evskom jeziku zna?i – zabravljen, iza brave.

Komentari

Kao doprinos pučko predajno

Kao doprinos pučko predajno zavičajnom brainstormingu dodajem i onu Matanovu "Bog je stvorija krumpir da bi sirotinja imala šta gulit, a uši da bi imala šta gnječit".
Sram me je priznat ali ne znam u kakvom je sad stanju Vice Vukov nakon one nesreće u Saboru.

2decicrnog

Tko je glasao

...ali ne znam u kakvom je

...ali ne znam u kakvom je sad stanju Vice Vukov nakon one nesreće u Saboru.

Koliko sam čuo, daleko je od dobra, ali ipak neznatno bolje. Njegova žena ga 'izvlači' koliko može i ne gubi nadu.

Vice Vukov je hrvatska legenda, budimo makar malo u mislima s njim.

ragusa

Tko je glasao

yes, vice vukov nije baš

yes, vice vukov nije baš moj glazbeni odabir, no njegova "Tvoja zemlja" je žestoka pjesma

Tko je glasao

"pa malo tko više uopće

"pa malo tko više uopće ima potrebu za Jugotonom (ma kako li se ono uopće sada zove).".........o kako je teško prevaliti preko usta ono Croatia!!!
Sjećam se jednog koncerta Vice Vukova u Studentskom centru (u ono crno komunističko vrijeme), kad je odjednom nestalo struje.
Hvala na informaciji da su Vici Vukovu na koncertima isključivali struju, a kad su vidjeli da se on ne da zbuniti onda su ga eliminirali. Kao ovi danas Thompsona! Mrak i danas, kao i onda (sorry, mračak).
Ovi što se ovdje natežu oko toga, da li je Thompsonov istarski pokušaj bio cenzura, zabrana ili tek marketinški dobro osmišljeni trik, preporučio bih da se najprije raspitaju kako se ti veliki koncerti zaista organiziraju,....i kako bi Seneka rekao: zatim je svizac odmotao čokoladu!
Daroviti Matan bi na sve ovo pjesnički produhovljeno vjerojatno odgovorio:
baci meso, crveno meso, meso mesu, komad mesa, jedno meso, pada meso, meso, meso, meso, meso, meso križni put, meso bleiburg, meso vukovar, meso ovčara, meso, škabrnja, meso lovinac, meso zagreb, meso...meso...meso....kontaktne leće, oliver, meso, meso, meso, meso

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

.........o kako je teško

.........o kako je teško prevaliti preko usta ono Croatia!!!

Croatia Records?
Ovo RECORDS ipak kvari CROATIJU.

A propo Vice Vukova i Thompsona, osobno mi više vrijedi jedna Vicina (u smislu domoljublja) nego sve Thompsonove zajedno. Sjećamo li se ZVONA MOGA GRADA? Ili npr. BOKELJSKE NOĆI?

ragusa

Tko je glasao

A meni je najlipša

A meni je najlipša ova....indirektno domoljublje....

Moj dida i ja

Preko polja kroz sjećanje ide,
kršan čovik, tvrde brade side.
Pamtim pogled, tu toplinu oka
i svaka riječ je bila mu duboka.

Čvrst je dida bio kao stijena,
hrabra srca i kamenih gena.
Sva je mudrost utkana u njemu,
njegove su priče učile me svemu:

«Poštenim putem ići,
bit će teško znaj,
al' samo ćeš tako stići
gdje je vječni sjaj.»

Ej, da mi je s tobom,
kao prije dočekati zore,
pogledati dolje,
sa Svilaje na Petrovo polje.
Moj dida i ja, prijatelja dva,
drugo vrijeme - ista sudbina.

Gleda na me planina Svilaja
sa očima njegovoga sjaja.
Crpio je snagu tamo gore,
planina mu iscrtala bore.

Njegove su ispucale ruke,
meni bile kao mirne luke.
Kako da mu zahvalim na svemu,
sinu ime dao sam po njemu.

»Poštenim putem ići,
bit će teško znaj,
al' samo ćeš tako stići,
gdje je vječni sjaj.»

Ej, da mi je s tobom,
kao prije dočekati zore,
pogledati dolje,
sa Svilaje na Petrovo polje.
Moj dida i ja, prijatelja dva,
drugo vrijeme - ista sudbina.

Ej, da mi je pogledati dolje,
sa Svilaje na Petrovo polje,
pa da viknem jače od oluje,
da me dida još jedan put čuje.

Ej, da mi je s tobom,
kao prije dočekati zore,
pogledati dolje ,
sa Svilaje na Petrovo polje
moj dida i ja, prijatelja dva,
drugo vrijeme - ista sudbina.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Mačka, Uz crvene zvizde

Mačka,

Uz crvene zvizde dobiš i jedan veliki cmok za ovo gore.

Tko je glasao

He he ne razlikujemo se

He he

ne razlikujemo se skoro nigdje, osim što ne zna odakle su ti stihovi. Matan je svoje stihoive govorio da bi ukazao na budale, a ovima ne znam značenje. No nije važno.

Glede Jugotona, zasita nisam znao da je sada Croatia ali kad si već soomenula nešto se sjećam da je sada u manjnskim ili većinskim srpskim rukama, ili trebala biti, ili je to već ali se krije. Ali kako god okreneš i bez obzira na zvučno ime Croatia to je propala stvar koja najviše zarađuje baš na narodnjacima.

Tko je glasao

ma nisu 'brage' radi mene

ma nisu 'brage' radi mene nego radi ljudi uokolo...
ovo je znači, još jedan tvoj glazbeni dnevnik, samo naprijed...

čuj, da se ljudi malo odmore i opuste...
tu je neki Chuck junior , a tko želi može istog kao seniora ...

a tko više naginje meditaciji, tu je neki Ivan ...
(copyright by Ap)

Tko je glasao

čudna je stvar s tim

čudna je stvar s tim koncertima. ja bih se bila odrekla desne ruke da nitko neće ić na Tompsona a kad tamo niti da su bombone djelili ne bi ih bilo više. dvorana je pucala po šavovima.....gledam ja tu djecu i ništa mi nije jasno! pitam ja svoju djecu što to znači a one meni to je in! za Boga dragoga pa šta je onda aut?????
ispada da svi pjevači s glasom i dobrim repertoarom! (Balašević je izuzetak, njegov humor Ćopićevskog tipa je naprosto neodoljiv svima. zadnji moj izlazak na koncert je bio Balašević. e pa sad ma koliko ga voljela kao izvođača, ne bih više nikad riskirala s tim. cijelo vrijeme koncerta mi je grupa "neorganizirane omladine" doslovno visila na vratu, to sam još podnjela ali kad su me počeli zalijevati pivom i posipati pepelom e onda sam pukla! voljela bih da mi netko upućen objasni što znači kad se na refrenu dečki počnu mlatiti pivskim bocam po glavi???? razumijem na nekom rok, metalik, pank koncertu ali mlatit se na Vasi Ladačkom????

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci