Tagovi

Marjan

"Stru?ni" zlo?in: ubijanje park šume Marjan

nema te politi?ke odluke kojom se može izvršiti takav zlo?in, a da nije blagoslovljena urbanistima
mislim da je nužno povesti postupak odgovornosti tih ljudi jer zahtjevanje osobne odgovornosti jedino oružje koje se može staviti u ruke stru?njacima

ovakvu devastaciju Split nikada do sada nije pretrpio
juna?ki je razne ratove podnio
požare
ali ovu ekipu urbanista, njih o?ito nije uspio savladati

bidni najlipši grad na svitu

Zakon RH koji su prekršili je Zakon o zaštiti prirode
Prekršili su ga urbanisti i samo ministarstvo na ?elu sa ex ministricom
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288893.html

Park-šuma
?lanak 17.
(1) Park-šuma je prirodna ili sa?ena šuma, ve?e krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji.
(2) U park-šumi su dopušteni samo oni zahvati i radnje ?ija je svrha njezino održavanje ili ure?enje.

Lako?om grafi?ke ra?unalne intervencije je podeblji prsten oko Marjana uz more otet park šumi - a baš to je stru?ni zlo?in.

Kartu GUPa ovdje ne mogu prenijeti, možete pogledati u http://www.split.hr/Default.aspx?art=936&sec=2 (Grad Split, GUP), otvoriti namjene....onaj priobalni pojas koji je bio jedinstvo uvijek i zaštitni znak grada Splita, i Hrvatske na koncu, postat ?e oznakom R3 (kupalište) koncesijom dodijeljena podru?ja za gradnju hotela, parkirališta, prate?ih sadržaja (trebaju naravno i benzinske pumpe), vile za nove feudalce i prihvat mega jahti,...tekst veli Otprilike ovako: sve u skladu sa zaštitom može se sagaraditi 60 000 m2 (to samo na onoj manjoj parceli prikazanoj na donjoj slici koja za sada pripada jednoj od gradona?elnikovih priležnica, tema za sapunice).
Nesagledive posljedice po prostor i vizuru grada su upravo proporcionalne posljedicama koje ima ovaj soft fašizam na ljude: letargija mirenja sa zlo?inom.
slijedi niz gra?evina te kvadrature uokolo Marjana, sa sjeverne strane gotovo do oceanografskog instituta, ali i sa južne isto tako skoro do punte sa institutom...varšavska je mala bebica - ali i smbol, medvednica je odavno napadnuta.
....sve to predvo?eno akademskom zajednicom koja valjda dobija pla?u da ?isti nokte.

iz gupa (tekstualni dio, izmjene i dopune):

? dopuštaju se intervencije u akvatorij radi
formiranja novih javnih obalnih površina za
potrebe pomorskog prometa (charter, izletni?ke
linije, ...) i pristana za megajahte, jaružanja pli?aka
od povijesnog mandra?a Matejuške do Sustipana
na temelju posebnih uvjeta i uz suglasnost
nadležne službe zaštite,

idemo dalje:

? unutar obuhvata od cca 5,0 ha omogu?ava se nova
izgradnja do maksimalno 60.000 m2 BRPN
(uklju?uju?i postoje?e grañevine koje je mogu?e
rekonstruirati ili zamijeniti), ukupno cca 600 soba
visoke i više kategorije, javni garažni kapaciteti
200 mjesta,
? mogu?e ograni?enje gornjih kapaciteta je smještaj
vozila u mirovanju,

? rješava se natje?ajem, na temelju stru?ne
konzervatorske valorizacije postoje?e zate?ene
visokovrijedne arhitekture i konzervatorskih
smjernica, koji mora sagledati i mogu?nost
povezivanja isto?ne i zapadne obale (ukoliko isto
ve? nije sagledano kroz natje?aj za isto?nu obalu).
Natje?ajem ispitati mogu?nost faksimilne obnove
zgrade bivšeg Gusarevog doma i njene nove
namjene. Ureñenjem luke moraju se prvenstveno
uvažavati prometne potrebe luke otvorena za javni
promet. Kvalitet mora se ne smije poremetiti niti
jednim zahvatom na obali ili akvatoriju luke

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oj Marjane ...
Oj Marjane samotna planino
Pored Spljeta pored živa grada
Sva priroda od zemlje do neba
Bajna, ?arna, vilinska i jasna

I ponosna sa krasote svoje
U toj divnoj spljetskoj okolici
( Luka Boti? )

e da, u nedjelju je prosvjed
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106411/U-nedjelju-prosvjed-protiv...
daleko više nego li je to na ovoj slici prikazano je ono što ?e se odgristi stvarno, i naslov je nažalost pogrešan - naime ta gradnja nije više u okviru park šume. Jeziva je ta lako?a kojom nešto što nikako se nije smjelo ucrtati kao nešto drugo, ucrtalo se i sada je "zakonito" ono što nema nikakve osnove da bude zakonito

Komentari

Kadija te tuži, kadija ti sudi

Odnosno DORH i USOK ispituju provedbu zakona
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106858/Odvjetnistvo-ispituje-Fani...

ne dvojbeno će sve biti zakonito

Tko je glasao

napokon

Pet članova predsjedništva Društva arhitekata Splita (DAS) i dvoje urednika DAS-ova web portala, također arhitekata, u ponedjeljak je podnijelo kolektivnu ostavku u znak protesta zbog ponašanja kolega u 'slučaju Marjan'
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106845/Lom-medu-splitskim-arhitek...

Tko je glasao

bitan je znak da brod tone

Nije neka tvrdnja da je projektiranje u nekom pojasu neetično ako je GUPom to unutar granice obuhvata, što ovo jest – dakle oni su imali potpuno prvo projektirati i izaći na natječaj. Tu je neetičan moment po kojem ključu oni dobivaju natječaj, ali to nije stvarna bit problema.

Drugovi iz DAS-a, bilo bi jako korisno da ste se jače pozabavili i dizali uzbunu na vrijeme dok se ta granica nije ucrtala, bez obzira na staljinistički pristup i upute ex ministrice. Sada se zabavite kako ispraviti krive drine i granice obuhvata...što je god na raspolaganju da taj zločinački gup bude izvan snage.

UHA, HKA, DAS, DAZ i ostali izgleda da se prečesto javljamo na kraju balade:

MI SMO PRVI ODGOVORNI ZA STANJE U PROSTORU

Ako ministrica vrda, ako razni vrdaju (čitajte: seru) i ako se mi priklonimo toj struji onda naši fakulteti ničem ne služe, samo stvaraju štetu...dekoracijom se mogu baviti dokone sponzoruše i besposleni popovi, dizajneri stručnije od nas.....inžinjerskim dijelom inžinjeri građevine, a gupovima i prostornim planovima razni kerumi, bandići, andabake... sa ponekim komesarom u obliku ministra koji ozakonjuje njihova planiranja

da bi stvarno donekle popravili makar sliku (korisnih budala) neophodan je trenutni zahtjev Društvu arhitekata hrvatske i HKAu da zauzmu jasan stav, (a ne samo podršku -slučaj Vraršavska) i inicijativu i pritisak da GUPovi, koji ugrožavaju jezgre i znamenita područja, se stave pod disciplinski režim: ljudi koji su mijenjali, potisivali...ako sve završava na ministarstvu, onda upute USKOKU kako, do toga da se zakon koji tako rastezljivog pojma štiti park šume - zatraže izmijene zakona, sud naravno može tumačiti onaj članak kao da je gradnja lučica i hotela zapravo održavanje park šume - to se nesmije propuštati da političke stranke takvo što izglasavaju unaprijed kalkulirajući
.... najznačajnije je da se zaustave štete, jer to je na sve strane uzelo maha. Kriza je vjetar u jedra toj devastaciji u vidu: eto napokon investitora. Investitori ne mogu investirati tako da im se planovima pogoduje na uštrb kvalitete prosora.

Tko je glasao

3103

Napad na proetor je upravo stravičan. I ne radi se tu o strankama. Njih kupuje veliki kapital.
Primjer iz moga grada.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/75284/Andabak-gradi-stadion-s-500...

Dakako sve je to prošlo iako još ima protesta
Ukupan broj zaposlenih ljudi na tim terenima koje planira graditi Andabak je sedam(7).
Dakako da su ovakvi tereni potrebni Makarskoj radi razvoje turizma ali bit je u tome da su to pluća Makarske kao Marjan Splita
Ljut sam ka pas.

grdi

Tko je glasao

nemoj bit ljut ka pas, imaš legalno ORUŽJE:

http://www.azo.hr/ArhuskaKonvencija
(uprati kako najzanimljiviji djelovi nisu prevedeni - toliko o informiranju javnosti)
a ovo jest borba

recimo farsični dio izvješća ministarstva (onaj na dnu link pdf)
http://www.h-alter.org/vijesti/pritisak-odozdo/java-rasprava-o-provedbi-...
u pogledu stavka 1, mjere poduzete kako bi se osiguralo da: se odredbe članka 6 primjenjuju na odluke o predloženim djelatnostima izvan opsega a koje mogu imati značajne učinke na okoliš;
Odgovor:
Za zahvate za koje se ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš nije predviđena procedura
sudjelovanja javnosti u postupku ishođenja odobrenja odnosno dozvola.

predlažem podnošenje tužbe protiv RH (ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja ......) zbog neadekvatnog informiranja javnosti...značajan i farsičann primjer kod golf terena, pogotovo onih koji će popiti Vransko jezero...kako je bila uključena javnost, tko je i kako izdao "pozitivnu ekološku studiju"....kod vas takođe, split, zagreb.....(ne treba se uzdati niti da je eu ekipa bolja, i kod njih je prolupavanjje iznimno zadnje desetljeće.....baš stoga.....jače zasjesti i ne dati graditi....u Beču su građani mjesecima bili u šatorima i nisu dali mehanizaciji prilaz i pobjedili su)

Tko je glasao

je li to ovaj jugoistočni dio 17 -R2b?

http://www.makarska.hr/admin/documents/7/373/288.pdf

i koliko vidim, to nisu samo pluća, taj dio joj osigurava zavjetrinu

Tko je glasao

Hej, može li mi netko od vas

Hej, može li mi netko od vas objasniti kako da stavim fotografiju kada pišem odgovor, tj. kako da je uploadiram? Pokušavala sam, al' nikako da uspijem.

Unaprijed zahvaljujem.

Tko je glasao

čudesna priroda

Hvala za ovu sliku @3103 jer iako nam je to svima pri ekranu svakodnevno, veoma rijetko
preletim satelitski preko naše obale. Preporučam svakome da pet minuta samo gleda ovaj prizor i neka pusti osjećaje i razum da se razmašu.......

Svako onaj koji ima obavezu (obvezu) da čuva ovo blago a to ne čini - vrijedan je svakog prijezira i svakog dana provedenog na višegodišnjem "dobrovoljnom" radu na čišćenju nadmorja i podmorja. U večernjim satima prebrojavati kvadratne metre za koje nisu plaćeni čak ni min doprinosi a drčni vlasnici takvih nekretnina misle da im to rođenjem pripada.

Pogledao sam što su izvukli iz mora oko Trogira ( "More" htv1 nedjelja) . Nevjerovatno.

Tko je glasao

3103

Eh. Koliko bih priča mogao ispričati.
Šuma je u vlasništvu R.H ssa kojom upravljaju Hrvatske šume.
Prijašnji prostorni plan je šumu vodio kao Park šumu . Nikada nije osnovana institucija koja bi je vodila. O šumi su uvijek vodile računa Hrvatske šume.
Donošenjem novog plana nije predviđena park šuma pa ni javna ustanova koja bi njom gospodarila.
Dakle oni koji su tada obnašali vlast su doprinijeli tome pod utjecajem krupnog kapitala.
Napominjem da m2 tog prostora po zakonu vrijeDi 10 lipa.
Okolni tereni su privatni i za njih bi se trebalo izdvojiti ogromne sume novca.
Zato za ništa ustupamo opće i javno u korist privatnih interesa i krupnog kapitala.
Ako budem imao živaca napisat ću jedan dnevnik o tome.

grdi

Tko je glasao

pa evo, sad imate priliku, obrazac je jednak

ne poznajem dovoljno Makarsku, osim što je nešto više narasla od rata u odnosu na ostala mjesta i gradove, pa s te strane je vjerovatno malo teže da se građani pobune kao u Splitu i Zagrebu...ali nije nemoguće

Tko je glasao

iskustvo varšavske: ne vjerujte kad vam darove nose

POTPISIVANJE PETICIJE
http://www.gopetition.com/petition/42074.html
GRAĐANSKA INICIJATIVA SPLIT zahtijeva od svih mjerodavnih institucija:
Grad Split, Županija splitsko-dalmatinska, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Ministarstvo kulture RH da pristupe provedbi svih zakonom predviđenih aktivnosti za optimalnu i potpunu zaštitu zaštićenog područja Park šume Marjan. Zahtijevamo da se aktivnosti provedu po sljedećim prioritetima:
1. Do donošenja Prostornog plana područja posebnog obilježja (PPPO) zabraniti svaku izgradnju na zaštićenom području Park šume Marjan.
2. Iz novog GUP-a izbrisati planiranu izgradnju na području unutar cjelokupnog zaštićenog područja Park šume Marjan.
3. Zakonom utvrđene granice Park šume Marjan odmah obilježiti na terenu.
4. Odmah započeti s otkupom privatnih parcela na južnim i sjevernim padinama Marjana u skladu s prioritetima iz Studije izrađene na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu.
5. Postaviti novu ogradu po čitavoj dužini granice Park šume Marjan.
Jer je stanje u međuvremenu još gore, tadašnjim točkama zahtjeva danas pridružujemo još tri:
1. Da se do donošenja PPPO-a prekinu sve aktivnosti vezane za planiranje i gradnju na području zapadno od SD Spinut.
2. Da se na tom području ne planira nikakva gradnja u šumi i na štetu šume.

3. Da se izmjenom GUP-a područja plaža svedu na racionalnu mjeru kako ne bi služila kao paravan za prikrivenu urbanizaciju.
Kao razumno upozorenje odgovornima, peticija stara četiri godine očito nije bila dovoljna. Možda neće biti dovoljni na današnji prosvjedni zahtjevi. Ali, bit će im više nego dovoljni ako samo desetina nas koji smo potpisali peticiju ili danas došli ovdje, sljedeći put dođemo pred zgradu Banovine.
Naime, ni na kraj pameti nam nije vezivati se lancima za marjanska stabla ili se protestno bacati sa sv. Jere, premda će slobodoumne manje skupine ili pojedinci možda i to raditi.
Prema tome, do našeg sljedećeg vrlo izvjesnog prosvjeda, mjesec dana bit će vam više nego dovoljan da Koordinaciju građana i udruga Splita uvjerite da ste npr. dvije ili tri od ovih osam točaka počeli odmah rješavati; da ste druge dvije odmah riješili, a za preostale precizno odredili tempo i faze rješavanja.

sramota koja se zove zagrebačka skupština mogla bi se i vama ponoviti
pa možda idite malo drugačijim redoslijedom nego zagrebčani :

1. pokretanje zahtjeva za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
1. Gup - odmah tražiti izmjene i dopune (vjerovatno nije samo Marjan, a za njega trenutni moratorij na dozvole za gradnju)
1. Zahtjevati smjenu onih koji su protuzakonito odlučivali (i potpisivali) izmjenu park šume u zonu R3

ovo ako niste danas pokrenuli, najbolje odmah sutra ujutro

p.s. ne vjerujte raznim uhodanim udrugama dobročinitelja

Tko je glasao

Gradonačelnik je već

Gradonačelnik je već rezolutno odgovorio - Neću (ne nećemo!!!!) mijenjati GUP. Njegova otvorena pristranost je upravo degutantna i odvratna. Svakako je važno ne dati mu mira ni predaha po ovom pitanju. Treba biti kao osice, stalno ubadati i biti dosadan. Njemu ne treba puno da se pokaže u pravom svjetlu.

Tko je glasao

(pravni) LIJEK:

1. pokretanje zahtjeva za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
1. Gup - odmah tražiti izmjene i dopune (vjerovatno nije samo Marjan, a za njega trenutni moratorij na dozvole za gradnju)
1. Zahtjevati smjenu onih koji su protuzakonito odlučivali (i potpisivali) izmjenu park šume u zonu R3

Tko je glasao

Prvi prosjed u mom životu na

Prvi prosvjed u mom životu na kojem sam bila (ne da nisam imala prilike, al' ništa me nije toliko motiviralo kao ovo). Cijeli svoj život živim blizu Marjana, u životu se nisam okupala na Baćama, jer sam uvijek bila orijentirana na Marjan, na njegove sike, na Bene, na Institut, na bunker (svi koji žive u Splitu znaju di je plaža - na bunker). I danas, kad silom prilika (čit. posljedica dugogodišnje hdz-ove vladavine) imam viška slobodnog vremena, skoro svaki dan šetam Marjanom. Ja i moj najbolji prijatelj - moj pas, nemilice koristimo blagodati koju nam ta šuma pruža. Poznajem svaki kamenčić, svako drvo, svaku siku koja se nalazi na sjevernoj strani marjanske šetnice. Tu sam i neke davne ljubavi vodila, marjanska škuribanda je bila popularna i normalna stvar ...

Nekada su postojale organizirane grupe dobrovoljaca "po dvoje" koje su dežurale ljeti po marjanskim putevima i šumama, a sve kako bi smo pazili da ne izbije neki mali požar koji će začas prerasti u veliki. Toliko puta sam trčala gasiti požar i na sjevernoj i na južnoj strani (češće na južnoj) ... sve to nam je bilo normalno. Nitko se time nije hvalio, jer nije osjećao potrebu za tim. Zato što je to bilo - normalno.

Danas je Marjan zapušten, drveće je bolesno, suho ... propada nam naočigled. Društvo Marjan čini što može, ali bez love i ljudskog entuzijazma ne može se puno učinit. Treba reći da su i sami Splićani debelo krivi za ovo što se danas događa Marjanu. Rijetki su bili (i jesu) spremni doći na bilo kakve akcije koje su se ticale Marjana i pitanja o toj tematici. Marjan su uzimali (i uzimaju i dalje) zdravo za gotovo. Npr. imam malo vremena, otići ću malo na trim stazu i kad to obavim, sjest ću u auto i doma. Tako svaki put kad ima vremena i volje. Ali da bi Marjan imao taj hlad, tu svježinu, tu veliku količinu kisika treba ulagati u njega. Treba ponekad žrtvovati nešto slobodnog vremena i pokloniti ga Marjanu u vidu radnih akcija održavanja čistoće, čišćenja od suhog granja, pošumljavanja novim drvećem ...

Ovo što se dogodilo u nedjelju, ova (konačno) akcija koja je pokazala da nas ima još (!) koji Split doživljavamo kao grad sa pedigreom, sa kulturnom prošlošću, sa kulturom življenja dostojnog urbanog čovjeka, učinila je da moje srce (po tko zna koji put) zaigra od nade i sreće. Možda ipak? - pitala sam se. Zar zaista još uvijek ima Ljudi u Splitu?! Da, ima. Unatoč onima koji su birali primitivca "par exellence" za prvog čovjeka svog grada, čovjeka koji tuče rekorde u nepotizmu i u sukobu interesa, u stupnju neciviliziranosti i primitivizma, ipak ima poštenih ljudi u Splitu. Koji shvaćaju čemu služi drvo, stablo, trava, more, šljunak, tamjani ... I kakvo značenje i ulogu to brdo ima u življenju čovjeka, u povijesti i budućnosti bivših i budućih generacija.

Gradonačelnik kojeg je neki nesretni vjetar donio u ovaj grad, ne razumije ništa. Mogla bih reći da ni to nije zločin - kad čovjek ništa ne razumije. Zločin je što čovjek NE ŽELI promijeniti sebe, što tjera mak na konac bezobzirno, egoistično, egocentristički i da se pri tom osjeća - dobro! E to je zločin prema ovom gradu i prema njegovim stanovnicima! Najveći! Povijest ovog grada će to zapisati u knjige i ostat će zauvijek zapamćen kao velika nesreća ovog grada. U amanet svojoj djeci!

Tko je glasao

Hvala na kupanju u sjećanjima

Meni su misli sada na lugarnici.. (teta je bila inžinjer šumarstva i brinula desetak godina o šumi za vrijeme kad pohađam "pučku" školu...školski praznici dijelom provedeni gore .... sjećam se švrljanja po zoološkom i gavrana koji je govorio)

Tko je glasao

kornjaca

Sjecas li se kornjace u onom malom otvorenom bazenu na Institutu? Jedno izmedju mojih prvih sjecanja je ta ogromna kornjaca ciji cijeli oklop je bio prekriven algama. Imao sam dvije ili tri godine, a tata mi je rekao da kornjaca ima vise od sto. Mislim da je umrla negdje pocetkom devedesetih. Mozda od starosti ili od tuge za otvorenim morem. Dobro je i pozivila u onih par litara mora.
Krokodil u maloj betonskoj kadi i medvjed u kavezu s betonom u zooloskom vrtu su vjerojatno prolazili kroz slicne muke.

Tko je glasao

paše im što su u centru Marjana

Što se mene tiče taj zoološki nikada nije niti trebao postojati, meni se i iz dječje perspektive činio premalen prostor za sve te ogromne životinje...ovaj gavran je bio pitomi i u otvorenom prostoru u kojem se volio praviti važan...ne sjećam se šta je ponavljao
Zanimljivo je da same životinje izgleda vole to mjesto. Pa je po wikipediji, poznat u svijetu da u njemu životinje dožive najdulju starost u zatočeništvu i da se vole razmnožavati
http://hr.wikipedia.org/wiki/Prirodoslovni_muzej_i_zoolo%C5%A1ki_vrt_gra...

Tko je glasao

razmnozavanje

Vidis to nisam znao:) Pretpostavljam da im na onih par kvadratnih metara nije nista drugo ni preostalo nego da se bjesomucno razmnozavaju.

Tko je glasao

love is in the air

mislim da se ipak radi o zraku

Tko je glasao

Prosvjednici su danas rekli

Prosvjednici su danas rekli kako se u Park-šumi Marjan, tik uz morsku obalu, planira izgraditi ugostiteljski objekt površine 300 metara četvornih, kojega je investitor Kerumova supruga Fani Horvat.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106616/Kerum-Nemam-moralno-pravo-...

da potsjetim što piše u gupu:

unutar obuhvata od cca 5,0 ha omogućava se nova
izgradnja do maksimalno 60.000 m2 BRPN
(uključujući postojeće grañevine koje je moguće
rekonstruirati ili zamijeniti), ukupno cca 600 soba
visoke i više kategorije, javni garažni kapaciteti
200 mjesta,

http://slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/artic...

Tko je glasao

Prosvjed uspio

Prosvjed je uspio, kerum (namjerno malim slovom) se povukao u štakorsku rupu i kuje nove planove.

Tko je glasao

je, uspio je

Na prosvjedu se okupilo oko pet tisuća ljudi, a svojim dolaskom podršku su dali i predstavnici svih splitskih nevladinih udruga te glumci i novinari, kao i druge javne osobe. Potpisivana je peticija s osam točaka koja će biti upućena na adrese Grada, Županije te ministarstava kulture i zaštite okoliša.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106584/Prosvjed-protiv-Kerumove-k...

pjesnik iz drugog grada biserja s jadrana, malko mlađi od Marka Marulića splićanina, Mavro Vetranović, prije pola tisućljeća, ovako bi opjevao ovu prigodu:

Tako li se kleste na viru i boga,
kada vlas uzeste vrh puka ovoga,
da ćete obslužit' zakon i statute
i pravdu sadružit' i od pravde sve pute?
a sad se nađoste u himbi i bludu
i dalek zađoste od pravde na sudu,
zlogrivaste kune, za to se priprav'te,
pritile bokune ter sada probav'te,
koje ste žderali bez muke i truda,
i niste gledali ni pravde ni suda,
ni duše ni boga, negli se sklopiste
od puka ovoga tere krv popiste,
i pjenez pobraste meu sobom dileći
i nage prognaste sirote cvileći.
To znaju kantuni, gdi ste se verali,
gdi su se kapuni u sapur žderali
i razlike ptice, što može perje dat',
navlaš jarebice, kim nie broja znat',
a kamo škrpine i trigle grbave,
debele murine i druge podstave,
a navlaš cipoli i fazi pritili,
koje ste na poli s čafranom žutili,
zubatci, ovrati i dari ostali,
sve ste to bez plate po mitu papali,
i razliko vince, zajedno kad biste,
u dobre zdravice, stumbice ter piste;
a sirote plačne, koje vas poznaše,
i žedne i lačne radi vas ostaše.
Meu druge još stvari od vas sam ja poznal,
i karte i cari bješe vam za posal.
I takoj isprazni bludom se smamiste,
obiesni i lazni ter boga zabiste.
Za to bog odluči i njegov sud sami,
da vas sad razluči ovi puk glavami.

Tko je glasao

Zagrebačka potpora Splitu

http://h-alter.org/vijesti/pritisak-odozdo/zagrebacka-potpora-splitu
Svi koji žele poduprijeti splitski prosvjed protiv daljnje devastacije Marjana, a nalaze se u Zagrebu, pozivaju se da dođu u podne u Varšavsku ulicu
U Zagrebu se u nedjelju, 16.12. održava potpora prosvjedu u Splitu i to u 12 sati u Varšavskoj ulici.
Podsjećamo, u Splitu je najavljen prosvjed u nedjelju na plaži Prva voda i to protiv daljnje devastacije Marjana.
U Zagrebu se organizira potpora solidarnosti i to, kako je najavljeno na Facebooku, zato da bi se iskazala solidarnost sa svima koji se bore za očuvanje zelenih površina.

Tko je glasao

dio iz Statuta Splita na koji se zaklinje svaki gradonačelnik:

Jednako ću čuvati i brdo Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov, sačuvam da bude na ures gradu i radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže."

Tko je glasao

Statut grada Splita, NAČELA

Sagrađen na carskoj palači, urešen plodovima svih pravaca umjetnosti i graditeljstva, najsjajniji biser u kruni
hrvatskih ljepota, Split će posebno strogo i pomno čuvati svoje spomenike, građevine, parkove i svekoliko
okružje ugodno oku, poučno umu, drago srcu i dobro životu.
U zaklonu i njedrima Splita utočište nađoše proganjani i ponižavani kameni spomenici povijesti Hrvata.
Građani Splita će ih čuvati kao znamen svog izvora, svoga postanka i svoga opstanka. Pritom neće zaboraviti da
u njihovoj zemlji leže i drugi povijesni znakovi vlastitih predaka, pa će učiniti sve da i te spomenike nađu, urede
i dolično sačuvaju za vremena koja dolaze.
Građani Splita će napose i službeno slaviti svetog Dujma, svoga nebeskog zaštitnika, a katedralu, koja je
njemu i posvećena, kao mjesto Božje slave, štovat će svi građani.
Ono najmodrije, ono najbistrije, najčistije i najsjajnije more otvara vrata Splita. More nije samo nadahnuće,
nije samo hranitelj, put, rudnik ili ugoda; ono spaja, stvara i oblikuje. More je način mišljenja i putokaz. Grad će
čuvati more, voljeti ga kao što voli domovinu i njegovati kao što njeguje svoju djecu. Jednako će čuvati i brdo
Marjan, tako da svako njegovo živo biće, svaki bor, pa i svaki kamen njegov, sačuva da bude na ures gradu i
radost onima koji Marjan gledaju ili u njemu hlad i smiraj traže.
Split će uvijek udomljavati, pomagati i skrbiti za umjetnike, znanstvenike, obrtnike, sportaše i sve darovite,
vješte i vrijedne ljude koji se u njemu rode ili u njemu požele živjeti, ne gledajući na njihovu vjeru, uvjerenja,
rasu ili narodnost. Uzdajući se u moć znanja, snagu spoznaje i uzvišenost mudrosti, Grad će nadasve promicati,
štititi i štovati sve škole i učilišta koja čovjeka uljuđuju ili ga posebnim vještinama uče.
Izranjen nesmiljenom poviješću i potresan sudarima nesukladnih interesa i kultura, Grad će utvrditi propise
ophođenja svojih građana međusobno, s Gradom, gradskim službenicima i ukupnim gradskim okružjem, kako bi
život u Splitu bio život istinskih međuljudskih odnosa, snošljivosti, rada i radosti. Svi će građani biti jednaki
pred zakonom, a što će sebi poželjeti i od toga radom i pameću dosegnuti, odlučit će samo njihov trud i njihova
čežnja, a ne mjesto s kojeg su pošli, sloj u kojem su se rodili i živjeli ili ime koje nose.
Osobno i opće dobro u svemu korisnom i lijepom što uljudba gradska donosi, zasnovano na pravednosti i
bogatstvu slobodnog pojedinca u zajednici dobrih ljudi, bit će prvi ideal, postojana težnja i trajno nastojanje svih
građana Splita, .a Gradonačelniku i upravi gradskoj neće se dati više nego čast odane službe tom uzvišenom cilju Gradove bliže Split će ljubiti kao braću dragu, a one dalje kao prijatelje mile. Europu će sestrom, a Hrvatsku
majkom zvati. Svijet će morem dosezati. Neka od njih primi koliko im dade, a neka im dade što mu je moguće, i
uz pomoć Božju ničega mu uzmanjkati neće.

Tko je glasao

Statut grada Splita, Članak 23.

Gradsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučajevima
propisanim zakonom.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika, može
podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskoga vijeća.

Predsjednik Gradskoga vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma iz stavka 2. ovog
članka uvrstiti u dnevni red prve iduće sjednice, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika, ima pravo
Gradskom vijeću podnijeti i 20% birača upisanih u popis birača Grada Splita.
Odluku o raspisivanju referenduma na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača, Gradsko vijeće mora
donijeti u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskoga vijeća.
Na referendum iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje referendum
i drugi oblici osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im
prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika prije
proteka roka od šest mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Ako na referendumu ne bude donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi
referendum ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od prije održanog referenduma o istom pitanju.

Tko je glasao

Ja idem na prosvjed, a

Ja idem na prosvjed, a vi?
Pun mi je ku.ac onog smrdljivog Keruma.

Tko je glasao

ipak je nedostajalo zrno mudrosti

kerum, bandić i druge prolazne nepogode samo uredno sjedaju na okorjelost...šta više baš takvi su mogli stati na kraj tom uljuđenom licemjeru....
naravno, tko god može...na prosvjed...to je od značajne pomoći

Tko je glasao

prosvjed,

3103,

"naravno, tko god može...na prosvjed...to je od značajne pomoći."

Bravo !!!

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Relativna prolaznost

"Kerum, Bandić i druge prolazne nepogode" prolaze, ali njihova "djela" ostaju i to je najveća tragedija ovog uništavanja prostora kojemu smo svjedoci. Tko će ikada više "maknuti" nakazne interpolacije, tko će vratiti livadu koju je zaposjeo shopping centar, koliko će trebati novim stablima da narastu, čak i ako ih budemo imali gdje "upiknuti"... Ali ljudi su štakori, na sve se priviknu.

I još, a znam da ovo nećeš shvatiti osobno, fućkaš "struku" koja sve to amenuje - svaki građanin zdravih očiju je pamentniji od njih!

Da dodam i pitanje ovima koji će na prosvjed - za koga ste glasali?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

bez obzira što su

bez obzira što su gradonačelnici šefovi urbanistima, oni nisu arhitekti, ali važnije je regulirati te odnose
da postoji (odnosno da je postojala) osobna odgovornost, visoka novčana kazna (sad se ponešto uvodi, ali daleko od one odgovornosti koju mi ostali samostalni stručnjaci imamo - ja za glupost mogu izgubiti licencu, recimo nepažnjom ne platim članarinu, a novčana odgovornost za projektantsku grešku je ogromna, za nadzor pogotovo) ili da zbog potpisa nečeg što nije u skladu sa nekim zakonom RH (ovo gore nije, premda je zakon uvijek prerastežući, pa i u gornjem slučaju preopćenit što se konkretno tiče park šume) da se leti s posla....teško da bi telefonski pozivi gradonačelnika upućeni šefovima ureda za prostorno planiranje bili imperativi kod planiranja i određivanja zona. Medvednici su na taj način srezane površine veličine bar dva Marjana

ne zaobilazno je da vlast ima neku viziju gradnje, ali odavno smo odmakli od doba vojskovođa koji su planirali
stvarno postoje sve pretpostavke da se šire osmišljava prostor, odnosno da nije podređen kratkoroćnom zahtjevu tržišta i na koncu uništen. Fućkaš ti fanin extra mega hotel i vezove za megajahte kad možda za nekoliko godina to postane zdnje koje nitko neće - to se desilo Španjolsko

arhitekti nisu puki dekorateri koji ispunjavaju estetske zahtjeve investitorima, na što se na žalost sad svode...to je ozbiljnija struka koja je i kod nas imala ugled, pogotovo između dva rata a i kasnije se pažljivije radilo unatoč politici gašenja sela i jačanja većih gradova...na žalost ozbiljnije se više zadnjih desetljeća zamjenila uloga sa vlastodršcima (isto se preslikava šire)

i istina je to je struka koja ide "nizdlaku faraonu", ali ona sama time gubi svoj smisao postojanja...i sad je tu, na samom dnu

Tko je glasao

nije njima lako, urbanistima

lako potcjenjujemo teret pritiska kojem su izloženi urbanisti,
od grobnice za borisa davidoviča
do osobnih primjera herojstva u teškim vremenima
od pravednika koji su spašavali židove od progona po cijenu vlastitog života
od junaka domovinskog rata i obrane od vukovara do dubrovnika
do serije psiholoških eksperimenata koji objašnjavaju mogućnosti manipuliranja ljudskim bićima
znamo koliko je teško zadržati ljudskost u nevolji
i koliko je to često težak i osoban i izbor i sudbina

relativno je lako, mjereno u jedinicama poštenja u nevolji (PuN kao mjera za JOT)
biti napredan , pa i JOT u civiliziranom svijetu
boriti se za prava obespravljenih, za amazonske šume, za ugrožene morske pse
za ugrožene mlade skandinavke kao i ugrožene vođe wikileaksa
u londonu ili stockholmu 2011
kao što nije bilo teško podržavati mao ce tunga u parizu 1968.

puno je teže u varšavskoj 2010 ili marjanu 2011
realno je urbanizam sjecište tolike energije i moći
da jasno pokazuje gdje smo i tko smo danas
kao društvo

i tu 3013
i edi3
i svi koji su pisali o varšavskoj
imaju pravo
osjetili su ono što je istina
urbanizam je mjesto velike političke simboličke i realne snage
prilika da se javni interes prepozna, opiše, izrekne i stavi u ravnotežu s privatnim

način koji ima određene realne šanse da uspije, da nešto promijeni
je stvaranje realno neovisnog medija
ne wikileaksa na hrvatski način,
nego redovite, ugledne, samostalne medijske institucije
npr. dnevnih novina koje nisu smeće
manipulirane, indoktrinirane, nego principijelne

jer
nešto treba graditi ali nešto treba i sačuvati
mjeru treba naći
ne vjerujem da mjeru mogu naći, ili pronađenu mjeru obraniti
urbanisti - zaposlenici birokratskog sustava izloženi ogromnom političkom i financijskom pritisku
bez pomoći javnosti
a javnost ne može znati kome vjerovati bez pomoći neovisnih, ali uglednih i stabilnih neovisnih medija

otvoreni, ugledni, nezavisni mediji ne mogu biti ugledni
ako se u svakom, ili barem velikoj većini slučajeva neće naći na pravoj strani
strani koja ozbiljno i argumentirano zastupa istinu
bez obzira radi li se o
političkim hrvatskim ili drugim temama

od problema granice sa slovenijom
odnosa prema hapšenju branitelja prema nalogu srbijanskog pravosuđa temeljenog na nacističkim optužnicama vojnih sudova države koja je godine 1991. i 1992. imala sustav logora
odnosa prema korupciji
odnosa prema visokom obrazovanju

mislim da na pollitici postoji dovoljno pametnih poštenih i marljivih
koji bi mogli biti jezgra redakcije takvih novina
a ima i solidan broj ljudi koji su pokazali poštenje i principijelnost koju bi morao imati glavni urednik takvih novina
volio bih da nešto takvo krene

luka

Tko je glasao

hvala

po tvojim poglavljima:

teško je protiv kolega, jer jako dobro znam kako se odvijalo i odvija to, jedan jednopartijski sustav je zapravo prešao u još gori pod nazivom demokracije, a izglada da je zahtjevanje osobne odgovornosti jedino oružje koje se može staviti u ruke stručnjacima - tu se ne treba oslanjati na moral pojedinca i njegovu hrabrost

problem je veliki u farsičnosti raznih zelenih, društvima i udrugama a i obrnuto i u postojanju samog državnog zavoda za zaštitu prirode.....problem nije toliko njihova nedosljednost koliko sad već potpuno nepovjernje u njih....da li su svi projekti kojima se bave zapravo samo dimna zavjesa hapanju?

varšavska i marjan mene osobno bole jer su to dva „moja“ grada
strahota sva je u zapravo izgubljenom ratu za prostor ove zemlje

urbanizam je direktni odraz politike, što je društvo totalitarnije to je i urbanizam bezpoštedniji prema čovjeku....urbanizam, odnos prema prirodi kroz prostorno planiranje je stvarni odraz. Tako ako je netko pomišljao da živimo u demokraciji, na žalost svi pokazatelji ukazuju na obrnuto. Tekovina demokratskog društva je da su stručnjaci neovisni i da je stvarni javni interes ovom strukom zaštićen

takve novine se teško održavaju, kako osigurati na duge staze škrinjicu za njih, od nečeg se treba živjeti, ovako se moramo oslanjati na Natašu Škaričić, Marinu Kelavu, Jasnu Babić.... i pretučene muške novinare ili one kojima se prijeti (ipak živimo u jednom patrijarhalnom društvu) – odnosno one koji imaju osobnu hrabrost. Rješenje treba tražiti u sponzoriranju, ali ne da sve vrvi od slika s reklamnim porukama nego samo link, jer tko plaća te novine – onaj tko je kvalitetan i misli dugo opstati, tj sponzore odabirati (prijemni za sponzore ili tako nešto).
h-alter je najbliži takvom nečem, slobodnifilozofski - definitivno

Da, treba graditi, prvenstveno je odavno one novce koji su se izdvajali od tvoje plaće i svačije druge trebalo koristiti ne tako da se parkiraju na privatne račune nego za sređivanje stanja u prostoru, izgradnju i obnovu infrastrukture, popravljnju stanja u zdravstvu, obrazovanju ..............treba graditi i turističke, proizvodne stambene građevine, ali ne tako po ugladu na španjolsku da zabetoniramo obalu. U Špinutu koji garniči sa Lučicom ima dovoljno mjesta za gradnju hotela za jahtaša i kruzerske goste, zašto treba pokazivati i prihvaćati nasilje nad ovim (ili nekim drugim) biserom jadrana. Primjer urbanista grada zagreba je da bar na koncu nisu htjeli potpisivati sranja, totalitarnost se odrazila u varšavskoj, ali ipak je očuvan trg ispod hnk, nadajmo se sa će se nešto promjeniti prije daljnje devastacije....na koncu građani su sada puno više saznali o procedurama ali i uvidjeli da mogu biti izvozani od „zelene akcije“ i „prava na grad“. Tako da pomalo javnost već zna kome treba vjerovati (prvenstveno sebi: građanima, zdravoj pameti i logici), a i urbanisti jako dobro znaju da krše „hipokratov“ zakon, a to je onaj: moralni zakon u meni ....u pomankanju onog gdje zaposlenici po institucijama nemaju jaču ososbnu odgovornost nego trlji brlji disciplinska komisija, koja služi da se okomi na ove koji poštuju moralni i stručni zakon – i zbog njih me duša boli kod ovakvog mog općeg napada na urbaniste (ali više nema druge nego takav napad). da, rijetki hrabri pojedinci su spušili posao jer nisu mogli sudjelovati u ovakvim zločinima - onda kako osigurati stvarnu ososbnu odgovornost u zemlji gdje je sudstvo korumpirano (predsjednik je obećao: pravDA)

Slažem se da je jako bitan medij koji otvoriš i aktivno si uključen u izgradnji stava i pokušaju artikuliranja.
Da sad ne miješam razne teme sa marjanom, koji se sutra prvi put zapravo brani od ovakvog nasilja....sve ove koji si nabrojao više ili manje, svakako indirektno imaju veze sa ovim, ali prostor i priroda koja je uništena ničim se više ne mogu vrataiti (nekad austrougarska onda juga...prostor je ostao), svakako korupcija iako ni ona nije nešto novo, bitna je mjera....najviše ima veze obrazovanje i izgradnja akademije po mjeri znanosti a ne političke podobnosti ili po mjeri negativne selekcije koja ju je gotovo potpuno požderala –a time sve ostalo napravila relativnim

Da, ima još ljudi koji znaju i mogu takvo nešto organizirati
Hvala za sada mraku

Tko je glasao

revolucijun! Bombe, rašpe, rivolvere!

velo misto
u tom gradu kerum je od ridikula posta gradonačelnik

ali...
tko dovoljno dugo živi svašta će vidjeti, i doživjeti, pa i od sebe samoga
od kako znam za sebe, šetam marjanom
i znam, da će se, svake 4 godine, pojaviti bageri, zujati pile, padati borovi
daleko daleko u vremenu socijalizma
postao je marjan elitnim kvartom,
i svaka generacija političara
otkidala je od marjana po jednu feticu, dovoljno tanku da splićani ne popizde
uvijek ukrašenu s nekoliko poznatih zaslužnih faca, najčešće sportaša, jer to splićani imaju i cijene
a iza njih bi se, kao iza dimne zavjese sakrili, u doba socijalizma
partijski funkcioneri, a kasnije i širi opseg kadrova
u doba zrelog socijalizma, funkcioneri banaka, škvera,
u doba tranzicije počeli su se pojavljivati privatnici
otkidanja je bilo u doba vlasti sdp-a, u doba koalicije s sdp-om, u doba hdz-a, u doba liberala, u kerumovo vrijeme

za ta otkidanja
je gradski urbanizam nalazio opravdanja, uvijek
i odavno već znam da će na žalost, za 4 godine, opet otići nova feta zelenila

bez suvisle javnosti
bez samostalnih, ali provjerenih i uglednih medija, koji uvijek, ili skoro uvijek
zastupaju istinu, a kada pogriješe znaju se i hoće ispričati
(a evo smo svjedoci da svatko može pogriješiti, pa i mrak)
čak ni probuđena energija protesta neće puno pomoći
da se nađe mjera i podrži urbanistički i ljudski zdravo i konačno rješenje (dakle, ne opet za 4 godine ...)
na žalost, protiv keruma najglasnije će vikati oni koji su mislili da će od njega dobiti nešto
bez rada
možda fani i još po koja i dobije ali za većinu neće biti

dok ne dobijemo suvisli javni medij
koji će moći zauzeti stav
što je mjera i urbanistički i ljudski zdravo i konačno rješenje
a većina će moći vjerovati, ali i provjeriti argumente za takav stav
nikad nećemo moći uzdići raspravu o marjanu
na razinu neophodnu za dugoročno dobar rezultat

luka

Tko je glasao

nisam za revolucije, kriza pomaže, prolupavanje popušta

u socijalizmu su stradala poljoprivredna polja, sam Marjan nije
malo koja je gradnja iza wwII, ali da su svake sile za vremena neki novi doseljavali u nečije...to svakako...pogledati dolje Kečkemet što piše
na Marjanu je u socijalizmu zdanja: hotel Marjan, socijalno (nisko), arheološki muzej, tunel.....
u novo doba je jedan "branitelj", bar tako se pretstavio, na osebujan način uvjerio gradonačelnika Gabrića da mu dodjeli uvalu ispod malog Meštrovićevog kašteleta (bar takva priča kola Splitom).....naravno već su se kuhale u vizuri hoh vile, jedna je i dobila arhitektonsku nagradu, a svjetski sportaši su narvno takođe imali svoje viđenje
tako da ti je socijalizam što se Marjana tiče više manje nevin (tunel je dvojben - ali je on zapravo spasio i Marjan i Rivu od prometa

ne uvažavanje je opće (prostora, ljudi, struka....)
velika je potreba za uvaženim i objektivnim znanjem i stavom iza kojeg ne stoji osobni ili korporacijski ili stranački interes
mislim da smo ipak na putu tom

Tko je glasao

više manje nevin, više manje trudan

više manje nevin

pogledaj snimke, prebroji zgrade
ulica koja vodi na vidilicu
kuće zapadno od te ulice
ulica koja prolazi ispod spremnika vode
cesta koja vodi prema zoološkom vrtu
cesta koja opasuje rt marjana,
ispod ceste kuće pokraj instituta
iznad ceste

istina je da
A. postoji prostor koji su splićani, gradski oci i dobrovoljci, ogradili ogradom
ograda je davno srušena, ali se i danas vidi i zna, kuda je prolazila
to je marjan u užem smislu
taj je prostor bio u pravom smislu riječi svetinja
i taj se prostor teško može taknuti bez da se povrijedi duh grada splita

B. za sve dosadašnje intervencije
uvijek su intervencionisti pronalazili urbanista koji bi bi bio više manje nevin

C. ne postoji konsenzus niti oko granica marjana koji se ne smije dirati
niti oko planova i projekata na onom području koje okružuje nazovimo ga "sveto područje"

D. postoji vrlo jasno povijesno iskustvo, da vlast, koja ima prigodu
otkinuti komad marjana, obično podliježe iskušenju

E. vjerovatno jest vrijeme da se donese konačni plan, odnosno da se definira konačni broj i vrsta mogućih intervencija. Nešto treba graditi, nešto treba čuvati, treba naći mjeru između javnog interesa i privatnog.

na kraju, bez slova, bez obzira na planove, urbanizam, granice, meni je sveto sve kuda sam prošao, trčao, šetao
potpuno te razumijem, ja im ne bi dao ništa
ni više ni manje

luka

Tko je glasao

Zato je takva gradonačelnikova zakletva (i krimen urbanista)

Zapadno od ulice koja vodi ka vidilici veliko je naselje zgrada u Gajevoj (P+3), iz doba Bajamontija...u tom slogu je u socijalizmu nastala, istina još nekolicina sa druge strane gajeve (ona je valjda postavljena kao granica), one što se penju gore uz ulicu su u glavnom manje iz mješanih razdoblja

Moram malko još sažvakati, daosta ih ima iz doba talijanske vladavine (zgrada gimnazija Natko Nodilo i Čiro Gamulin i OŠ i na vrhu kemijski faks - dakle ona velika, sagradili su talijani za potrebe vojske – tu ide cijelo naselje mijšano sa planom koji je Bajamontijeva ekipa sastavila, kasnije tu nastaje Špinut, oodnosno ogromna poljoprivredna polja postaje stambeno naseleje)

Nikom nije palo na pamet krasti obalu samog Marjana

Tko je glasao

3103 priča o marjanu je

3103

priča o marjanu je uglavnom simbolička
u realnosti
i obalu samog marjana sustavno se gricka, pomalo
i s blagoslovom nadležnih urbanista
više manje nevinih, već godinama
tko ne živi u splitu, ili brzo zaboravlja
može pogledati stare fotografije, satelitske snimke

od sličnih priča iz prošlosti
podsjećam
na rasprave o aci marini
argumente i protuargumente
i na kraju nasilje, danas znamo potpuno nepotrebno,
nad grobljem na sustipanu
izgradnju i proširenje lučice na sjevernoj strani marjana
(a fani se na to nastavlja)
iz novijih su vremena, a nisu u vezi s marjanom
i priča o projektu izgradnje hotela na istočnoj obali rive, 500 milijuna dolara
i nevjerovatno uređenje žnjana - bolesno u smislu da takvo odstupanje, odustajanje od elementarne urbanističke logike, ne bi mogao potpisati nitko osim mafijaša, ili ucijenjene žrtve mafijaša, a opravdati samo idiot ili doseljenik iz dalekih mongolsko tatarskih prostora beskrajnih ravnica i stepa

realno je ključ urbanizma splita
nemoguće pronaći ako se čovjek ne uspenje na mosor
odakle golim okom vidi da su split, solin, kaštela
jedan grad
da je vitalni urbanistički problem tako shvaćenog splita
- kada i kako sagraditi most od kaštela do splita, cestovni i željeznički
- kako okrenuti smjer željezničkih šina u kopilici i premjestiti željezničku stanicu
- kako probušiti željeznički tunel kroz kozjak

time se otvaraju ogromne mogućnosti
solin, kaštela, sadašnja sjeverna luka i industrijska zona postaju prostor prvog reda,
prvi red do mora
split se okreće kaštelanskom zaljevu
jadro, lora, vranjic, željeznički tunel do rive
sve to izranja u novom svjetlu

ali na primjeru marjana
testira se naš sustav vrijednosti
odnos prema istini, argumentima, povijesnom pamćenju, odnos prema javnome dobru
i privatnom vlasništvu
ima se smisla potruditi razjasniti stvari
obrazložiti stavove
i onda mobilizirati ljude za ono za što vjeruješ da je istinito i pravedno

luka

Tko je glasao

tako je

za sada velika hvala šačici studenata koji su u Zagrbu, u Varšavskoj spontano preko facea organizirali mini okupljanje (naročito studentici agronomije).... studenti raznih fakulteta, ne samo splićani....zapravo oni i jesu zgroženi i bez prevelikog ulaska u ovo o čemu raspravljamo intuitivno reagiraju
mislim da je ovo bila prva bitka, u Splitu je veliki prosvjed
urbanisti koji s u igri su u glavnom neki svježe postavljeni (možda i nova gradonačelnikova djevojka)....u glavnom nastavljaju modu koju je uhodala ex ministrica, a to je bezočno izvrdavanje zakonima (i Ustavu) RH na način da ozakonjuju nezakonito

ovo je ipak daleko najveći zahvat...znači doba Bajamontija, pa doba fašističke Italije, pa doba socijalizma...jesu ali je ipak Marjan u svojoj cjelosti bio i ostao park šuma uokolo do samoga mora, što se i vidi na gornjoj slici...u slijedećih nekoliko godina se po ovom urbanističkom planu predviđa gigantska izgradnja uokolo - to je pravi pravcati zločin

p.s.
više - manje nevin u kontekstu Marjana i doba sfrj uzimam obzirom na ostala područja, tehnologiju, a i na prethodne vladavine
(od kada je urbanizma, znači negdje od austro-ugarske) urbanisti ne mogu biti i nisu nevini, ni više ni manje

Tko je glasao

nekoliko linkova

Duško Kečkemet, Sumrak Splita:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Nedjeljna/tabid/95/articleType/ArticleVi...
http://www.jutarnji.hr/keckemet--cuvar-tajni-ivana-mestrovica-s-otoka-br...

Inge Tomić Koludrović:
Sociologija može pomoći
Bivša članica Savjeta za urbanizam sociologinja dr. Inga Tomić-Koludrović smatra da ukidanje Savjeta, koji je bio interdisciplinaran, zrcali odnos vlasti prema javnom prostoru.
- Sociologija može značajno pridonijeti razumijevanju razvoja grada. Arhitekti su često interesno vezani s investitorima, a sami su priznali odgovornost za neke promašaje koji su se dogodili u Splitu posljednjih godina. Zašto bi Grad jedino njih uvažavao kad arhitekti, čast iznimkama, svojim obrazovanjem nisu razvili odgovornost prema javnom prostoru i građanima? - pita se Inga Tomić-Koludrović i napominje kako je posljednji Venecijanski bijenale arhitekture, nazvan “Beyond the Arhitecture”, progovorio o povezanosti društva i arhitekture i tako pokušao nadići ograničenja

http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/77629/Ovo-je-napad-na-demokratski...

Digitalizirana baština:
http://www.gkmm.hr/digitalizirana_bastina.htm

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci