Tagovi

Marjan

"Stru?ni" zlo?in: ubijanje park šume Marjan

nema te politi?ke odluke kojom se može izvršiti takav zlo?in, a da nije blagoslovljena urbanistima
mislim da je nužno povesti postupak odgovornosti tih ljudi jer zahtjevanje osobne odgovornosti jedino oružje koje se može staviti u ruke stru?njacima

ovakvu devastaciju Split nikada do sada nije pretrpio
juna?ki je razne ratove podnio
požare
ali ovu ekipu urbanista, njih o?ito nije uspio savladati

bidni najlipši grad na svitu

Zakon RH koji su prekršili je Zakon o zaštiti prirode
Prekršili su ga urbanisti i samo ministarstvo na ?elu sa ex ministricom
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288893.html

Park-šuma
?lanak 17.
(1) Park-šuma je prirodna ili sa?ena šuma, ve?e krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji.
(2) U park-šumi su dopušteni samo oni zahvati i radnje ?ija je svrha njezino održavanje ili ure?enje.

Lako?om grafi?ke ra?unalne intervencije je podeblji prsten oko Marjana uz more otet park šumi - a baš to je stru?ni zlo?in.

Kartu GUPa ovdje ne mogu prenijeti, možete pogledati u http://www.split.hr/Default.aspx?art=936&sec=2 (Grad Split, GUP), otvoriti namjene....onaj priobalni pojas koji je bio jedinstvo uvijek i zaštitni znak grada Splita, i Hrvatske na koncu, postat ?e oznakom R3 (kupalište) koncesijom dodijeljena podru?ja za gradnju hotela, parkirališta, prate?ih sadržaja (trebaju naravno i benzinske pumpe), vile za nove feudalce i prihvat mega jahti,...tekst veli Otprilike ovako: sve u skladu sa zaštitom može se sagaraditi 60 000 m2 (to samo na onoj manjoj parceli prikazanoj na donjoj slici koja za sada pripada jednoj od gradona?elnikovih priležnica, tema za sapunice).
Nesagledive posljedice po prostor i vizuru grada su upravo proporcionalne posljedicama koje ima ovaj soft fašizam na ljude: letargija mirenja sa zlo?inom.
slijedi niz gra?evina te kvadrature uokolo Marjana, sa sjeverne strane gotovo do oceanografskog instituta, ali i sa južne isto tako skoro do punte sa institutom...varšavska je mala bebica - ali i smbol, medvednica je odavno napadnuta.
....sve to predvo?eno akademskom zajednicom koja valjda dobija pla?u da ?isti nokte.

iz gupa (tekstualni dio, izmjene i dopune):

? dopuštaju se intervencije u akvatorij radi
formiranja novih javnih obalnih površina za
potrebe pomorskog prometa (charter, izletni?ke
linije, ...) i pristana za megajahte, jaružanja pli?aka
od povijesnog mandra?a Matejuške do Sustipana
na temelju posebnih uvjeta i uz suglasnost
nadležne službe zaštite,

idemo dalje:

? unutar obuhvata od cca 5,0 ha omogu?ava se nova
izgradnja do maksimalno 60.000 m2 BRPN
(uklju?uju?i postoje?e grañevine koje je mogu?e
rekonstruirati ili zamijeniti), ukupno cca 600 soba
visoke i više kategorije, javni garažni kapaciteti
200 mjesta,
? mogu?e ograni?enje gornjih kapaciteta je smještaj
vozila u mirovanju,

? rješava se natje?ajem, na temelju stru?ne
konzervatorske valorizacije postoje?e zate?ene
visokovrijedne arhitekture i konzervatorskih
smjernica, koji mora sagledati i mogu?nost
povezivanja isto?ne i zapadne obale (ukoliko isto
ve? nije sagledano kroz natje?aj za isto?nu obalu).
Natje?ajem ispitati mogu?nost faksimilne obnove
zgrade bivšeg Gusarevog doma i njene nove
namjene. Ureñenjem luke moraju se prvenstveno
uvažavati prometne potrebe luke otvorena za javni
promet. Kvalitet mora se ne smije poremetiti niti
jednim zahvatom na obali ili akvatoriju luke

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oj Marjane ...
Oj Marjane samotna planino
Pored Spljeta pored živa grada
Sva priroda od zemlje do neba
Bajna, ?arna, vilinska i jasna

I ponosna sa krasote svoje
U toj divnoj spljetskoj okolici
( Luka Boti? )

e da, u nedjelju je prosvjed
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/106411/U-nedjelju-prosvjed-protiv...
daleko više nego li je to na ovoj slici prikazano je ono što ?e se odgristi stvarno, i naslov je nažalost pogrešan - naime ta gradnja nije više u okviru park šume. Jeziva je ta lako?a kojom nešto što nikako se nije smjelo ucrtati kao nešto drugo, ucrtalo se i sada je "zakonito" ono što nema nikakve osnove da bude zakonito

Komentari

POBJEDA GRAĐANA SPLITA; DRUŠTVA MARJAN I GRAĐANSKE INICIJATIVE

"Za Marjan"
29.06.2011. Odgovor Uprave za inspekcijske poslove MZOPUG-a - NEMA GRADNJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA MARJANSKIM PLAŽAMA
http://www.drustvomarjan.com/2011/06/29062011-odgovor-uprave-za-inspekci...

Tko je glasao

ZAHTJEV ZA OSTAVKAMA!

Podsjetimo, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam Grada Splita Ružica Batinić Santro na sjednici Gradskog vijeća posvećenoj zaštiti Marjana uvjeravala je vijećnike da je gradnja na Prvoj vodi moguća po GUP-u. Štoviše, bila je i član žirija za natječaj na Prvoj vodi, u čijem programu nije rečeno da se do donošenja PPPPO-a na Marjanu ne može graditi ugostiteljski objekt za kojeg je raspisan natječaj. Savjetnica gradonačelnika za urbanizam, Branka Mimica, bila je zamjenica člana žirija, a u natječaj je bio uključen skoro cijeli Savjet za urbanizam. .....Također, na sjevernoj kontaktnoj zoni Park šume Marjan Ministarstvo je oborilo lokacijsku dozvolu za 16 stanova, kao i dozvolu za rekonstrukciju Puntarske ulice s kojom se trebala omogućiti gradnja investitorima tih stanova od kojih je jedan gradonačelnikov prijatelj Tomislav Mrduljaš. To je novi dokaz da su gradske službe spremne kršiti propise kod izdavanja dozvola kako bi udovoljle profiterskoj gradnji.
Zbog svega navedenog bi minimum građanske pristojnosti od strane Ružice Batinić Santro bio da se povuče s funkcije pročelnice za urbanizam kojoj nije dorasla. Isto to bi svakako trebala učiniti i Branka Mimica, koja je do dolaska za gradonačelnikovu savjetnicu za urbanizam bila direktorica tvrtke Beryllus koja je gradila stanove u Park šumi Marjan. Njih dvije su svojim radom i zastupljenim stavovima pokazale da su ili nestručne, ili, što je još gore, u službi privatnih interesa.
Inicijativa Za Marjan

https://www.facebook.com/topic.php?uid=180518585314598&topic=1299

Tko je glasao

Ne moš' ti pobijedit demokraciju nekakvim prosvjedima...

"Vijeće nije prihvatilo prijedlog oporbe i Inicijative o zabrani gradnje na splitskom kultnom brdu do donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)." - http://www.jutarnji.hr/vijece-izglasalo--fani-ce-moci-graditi-restoran-n...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ne može se reći kerumu da nije transparentan

drži vijeće i županiju, obitelj širi....u svemu pažljivo zastupa većinu
Split se ipak makar na kratko probudio iz sna "ko to more platit"......

Tko je glasao

sada možemo pratiti ozakonjenje uzurpaccije obale kroz PPPO

dizanje na "viši" stupanj "zaštite" i "reda"
prosvjedi u varšavskoj su bili pristojni prijedlog Predsjedniku da krena sa novom pravD(N)OM - za koju očito nije sposoban. Puno zakona nije u skladu sa Ustavom, između ostalih i Zakon o zaštiti prirode - a tu je on mogao i imao je ovlasti makar poslati na ocjenu ustavnosti.....

Tko je glasao

Copy-paste

Nije jasno kako se uspijeva održavati tvrdnja da investicije ovog tipa podižu gospodarstvo? Pa bar se u Berlin na ovaj način investiralo od pada zida. I jednaka složnost „lijevih“ i „desnih“ kao kod nas, kada je hapanje u pitanju

Radi se o jednom od najvećih investicijskih projekata u Berlinu od pada Zida, a tamo je konkurencija u zadnjih dvadeset godina barem velika. Mediaspree nije investitor ili korporacija, već zapravo neka vrsta brenda tog projekta koji okuplja različite, veće i manje investitore, vlasnike zemljišta, građevinske tvrtke i funkcionira kao ”info centar” za različite interesne grupe uključene u projekt, ali se istovremeno brine i o lobiranju za projekt unutar struktura vlasti te o imidžu projekta kako bi zadobili građane na svoju stranu. S gradskom vlašću je išlo vrlo lako, bez obzira što je riječ o koaliciji socijaldemokrata i Lijeve stanke, proizišle iz bivše istočnonjemačke komunističke partije, pa bi se očekivalo da će biti socijalno osjetljivi. No, i jedni i drugi su bili jasni: investicije su potrebne. Tako su se lijevo orijentirani građani našli na suprotnim stranama s onima koje su svojim glasovima doveli na vlast. Glavni argument političarima su bila radna mjesta koja bi se otvorila s Mediaspreeom, pri čemu su spekulirali o 20 do 40 tisuća novih radnih mjesta. Projekt su proglasili i javno-privatnim partnerstvom, po nama poznatim receptom: privatna gradnja i privatna zarada, a javna sredstva za financiranje infrastrukture – ulice, mostovi, rasvjeta… No, s građanima nije išlo baš tako jednostavno.
http://pogledaj.to/arhitektura/berlincani-protiv-investitorskog-golijata/

Tko je glasao

nada umire zadnja

Tako bi se moglo nazvati čitanje dopisa pristiglih iz Ministarstva kulture i njegove uprave za zaštitu prirode. Razveselile su građane pomalo pitijevski složene rečenice tipa treba ovako i onako, a sve u skladu sa Zakonom o zašriti prirode po kojem je članak o zaštiti park šume jedna rastezaljka slična onoj mozzareli sa pizze (o kojoj neki dan onako zanimljivo priča Josipa Lisac). Svakako dobra tema da još po tko zna koji put pratimo farsu, sa glanc novim ministrom koji je maestralno odigrao svoju ulogu prilikom rušenja zaštićene cjeline na Trgu Petra Preradovića ilitiga Cvjetnom
Tko je glasao

Kako je to vlasnik prvo dužan

Kako je to vlasnik prvo dužan ponuditi županiji ili GRADU ZAGREBU...?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

prema Zakonu o zaštiti prirode:

Pravo prvokupa

Članak 112.

(1) Vlasnik nekretnine unutar nacionalnog parka, parka prirode, strogog ili posebnog rezervata koji namjerava tu nekretninu prodati, dužan ju je najprije ponuditi na prodaju Republici Hrvatskoj, zatim županiji ili Gradu Zagrebu, te potom gradu ili općini na čijem se području nekretnina nalazi, a vlasnik nekretnine u ostalim zaštićenim područjima, koji namjerava tu nekretninu prodati, dužan ju je najprije ponuditi županiji ili Gradu Zagrebu, a zatim Republici Hrvatskoj, te potom gradu ili općini na čijem se području nekret­nina nalazi.

Tko je glasao

Kako se nešto što se nalazi u

Kako se nešto što se nalazi u Splitu, treba ponuditi Zagrebu?

(ja sam fakat čudna, niš' ne kužim ovaj svijet)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Valjda jer je glavni grad

.Ali ne znam kako pomaže onaj ILI.
Bilo bi logično da u slučaju da županija nije zainteresirana za otkup (primjer Splita i splitske županije vrlo je transparentan. Gradonačelnikova sestra je predsjednica Vijeća Grada Splita, zet predsjednik županijske skupštine – odnosno nema zainteresiranih za otkup) da se to daje na ponudu glavnom gradu, a onda i državi. S tim da je skupština Grada Zagreba uhodana u prepuštanju prvokupa razv(b)ojnicima tipa Horvatinčić, i slični, tako da u ovom slučaju bi se vjerovatno samo završilo na tome da Ho-To zapiša Marjan umjesto Keruma

Tko je glasao

Ma, ne. Oni su jednostavno

Ma, ne. Oni su jednostavno kopipejstali Zakon, a budući da je Grad Zagreb izdvojen u sustavu lokalne uprave i samouprave, onda je u Zakonu posebno i naveden u nizu ostalih jedinica. Naravo da se neće nuditi Gradu Zagrebu na otkup nešto što nije na njegovom području.

nemesis

Tko je glasao

slovo zakona je SLOVO

i važi dok ne stupi pravovaljana izmjena i dopuna. Oni jesu copypastili, ali do tada članak je važeči
he,he...znaš ono: ne drži se paragrafa ko pijan plota

Tko je glasao

Ak' popusti pažnja Splićana...

...oko ovog slučaja, treba samo pustit glas da je Zagreb spreman investirat ;)

Uz slogan - "Učinimo od zelenog Marjana - crvenu Trešnjevku!"

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

malko rudarenja je pokazalo:

Grad Zagreb ima snagu kao županija, pa se u okviru pisanja članaka Zakona u kojima se spominju županije, uvijek navede "ILI Grad Zagreb", tako da je to jedini razlog pojavnosti, znači ne copy past, nego obaveza prilikom navođenja, što znači da T.H. ipak neće piškiti na Marjanu :-)

Tko je glasao

Pa to sam i mislila :-) Kako

Pa to sam i mislila :-) Kako bi se inače, osim kopipejstanjem, moglo obveznno navesti neki članak Zakona? :-)

nemesis

Tko je glasao

i, ili

mene to oko GZ nije bunilo, bunilo me samo ono ILI koje se da pročitati (da li bi i tumačenje bilo takvo?): da jednako pravo prvokupa, nakon Grada Splita, u slučaju spornih k.č. na Marjanu, imaju splitsko dalmatinska županija, ali i GZ, (što nije logično jer naravno GZ nema ništa sa tim česticama, dok pak RH ima, jer je to park-šuma, koja je po Zakonu o zaštiti prirode zaštićena, u ovom slučaju prepoznatljivi prostorni simbol glavnog grada jedne županije. To ili je samo forma teksta jer GZ=njegova županija kao glavni grad, za razliku od ostalih gradova

Tko je glasao
Tko je glasao

mislim da imitiraju Varšavsku

reklo bi se smicalica, bar meni tako izgleda
ali ajmi onda:
ne samo da institucije nisu radile svoj posao i primjetile da se krši Zakon o zaštiti prirode...kad se u metropoli mogu odfikeriti bar površine dva Marjana od Medvednice, zašto ne bi 5 do xy ha u provinciji.....nego eto su dopustile da se preko pomorskog dobra ucrta linija obuhvata.....praveDNO.

Tko je glasao

KZ

Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
Članak 338.
Službena ili odgovorna osoba u tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne samouprave i uprave, jedinicama lokalne samouprave i tijelima koja obavljaju javne ovlasti te službena ili odgovorna osoba u pravnim osobama koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave i uprave, koja radi pribavljanja imovinske koristi u svojoj privatnoj djelatnosti ili privatnoj djelatnosti članova svoje obitelji iskoristi položaj ili ovlast pogodovanjem u natječaju, davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/kerum-otvorio-dusu-pa-normalno-da-ja-...
Kerum se danas prilično razbahatio i otvorio dušu, poručivši oporbi, koja je predala zahtjev za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća o restoranu Fani Horvat, kako mu je dosta svega i neka slobodno raspišu referendum za njegovu smjenu. Normalno, zna Kerum da se to ni u ludilu ne može dogoditi pa i zato progovara s visoka.
Izgleda, međutim, da su se kočnice potpuno otpustile pa je Kerumu izletjelo i ponešto, što je bilo bolje da zadrži u sebi. Ovako, i policija i Državno odvjetništvo imaju dovoljno materijala da i te kako propitaju zakonitost postupanja u slučaju restorana Fani Horvat, ne samo po pitanju prvokupa, što je, pokazalo se, bio pucanj u prazno, jer nitko nema ni sredstava, ni volje da isprsi 1,2 milijuna eura za sporni teren, već i po pitanju eventualne kaznene odgovornosti.Kerum tvrdi da mu smještaju SDP i HDZ, jer su strahu od pojave novih Keruma, koji će im pokupiti dobar dio glasova na izborima. Nije tajna da Kerum sa nekoliko gradonačelnika sastavlja listu za parlamentarne izbore, no nije ni tajna da se već nekoliko puta sastao sa šeficom HDZ-a.

Tko je glasao
Tko je glasao

i ne samo za Marjan


http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...
i čestitke građanima Splita koji su napokon pokrenuli (točnije nakon skoro 23 godine) izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja, s napomenom da sadašnji važeći Prostorni plan županije ima zaštitu za park šumu Marjan koju su splitski urbanisti ignorirali prilikom donošenja GUPa i time nezakonito i svjesno ozakonili devastaciju park šume Marjan. O Medvaednici koja je radom pregalaca na isti način sasječena površinama većim od par Marjana je već pisano. Prostor se više ne može spasiti
http://www.drustvomarjan.com/2011/01/29012011-drustvo-marjan-zaprimilo.html

Tko je glasao

"...Uz kavu, šjor Ranko mi je

"...Uz kavu, šjor Ranko mi je otkrio da je njegova familija bila vlasnik čitave okolice sadašnjih Bena, uključujući i današnje okretište i autobusnu stanicu. Rankovi su tamo imali čak i kućicu. “Što je bilo s tim?” upitao sam ga. “Ništa”, odgovorio je. “Posli rata smo to darovali gradu.” Mogu samo zamisliti kako se kiselo moraju osjećati šjor Ranko i njegova šira obitelj kad danas čitaju kako Županija, Grad i država domišljaju način da Fani Horvat isplate 7,2 milijuna kuna za zemljište na kojemu je trebao niknuti njezin fantomski lokal.

...Priča o Prvoj vodi – sad već postaje jasno – postala je kudikamo više od priče o jednoj ekološki ugroženoj lokaciji. To je priča koja pokazuje dugu, višegodišnju i elaboriranu zavjeru u kojoj su dijelovi više političkih garnitura, dio urbanista i krupni poduzetnici bili u sofisticiranoj sprezi.Kako to da su urbanisti ignorirali plan višeg reda? Kako to da je ignorirano pravo prvootkupa? Kako to da je investitorica tako skupo platila zemljište kojem je status tako dvojben?

Kako to da je sva dozvoljena gradnja najednom niknula na jednoj parceli? Kako to da za sve ostale Hrvate vrijedi pravo prvootkupa, a jedino za Fani Horvat vrijedi nešto što je unikatni pravni novum - pravo “drugootkupa”? Sve su to retorička pitanja na koja, naravno, i najveća bena među vama čitateljima zna odgovor, a taj se odgovor svodi na ovo: mlada je poduzetnica špekulirala kupovinom nekretnina jer je znala da ima dovoljno utjecaja da tu nekretninu magičnim štapićem pretvori u gradivu...."
http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

Tko je glasao

što bi bila ta sofisticirana zavjera?

....korupcija?
....stranački postavljeni šefovi ureda?
....strah da ti se nešto ne smjesti i ideš pred disciplinsku komisiju ili da te se degradira i umanji osnovica?
....inercija tipa: to je uvijek bilo tako, veži konja gdje ti gazda veli?

zavjera je SVE OVO ZAJEDNO

objašnjenje koje daju ljudi svjesni svog udjela u općoj katastrofi ide tipa...bojim se da ne ostanem bez sigurne plaće jer se moralo ulaziti u kredit za stan ili kuću

http://www.okupiranadalmacija.com/2011/01/okupljanje-u-splitu-protiv-gra...

Tko je glasao

Hvala na linku

"OKUPIRANA DALMACIJA"... :)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

tko je odgovoran?

Još jednom upozoravamo da važeći GUP nije usklađen s Prostornim planom županije, koji mu je nadređen, a ne dozvoljava gradnju unutar Park-šume Marjan. Stoga je ovaj natječaj nelegalan, jer u svom Programu pravni temelj dokazuje pozivajući se na GUP

http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/zabranjeni-grad-na-marjanu


http://www.mzopu.hr/doc/PPZHR2010/17-Split-PPZ-ID/17-PPZ-Split-03-zastit...

osim što je u Županijskom planu stroga (i postojeća) zaštita park šume Marjan označena na karti do mora, (bez nekakvog obruča kupališta) u njemu izričito stoji:

1.3.7. Zaštita prirodne baštine
Zakonom o zaštiti prirode, priroda je definirana kao značajan dio okoliša kojemu Republika Hrvatska osigurava
osobitu zaštitu na načelima najbolje svjetske prakse
. Dosadašnjom zaštitom, na temelju Zakona o zaštiti prirode, u svih 8 kategorija prostorne zaštite (nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, park-šuma, zaštićeni krajolik,
.....Prostornim planom svakoga pojedinog parka utvrditi sustav diferenciranih mjera zaštite sukladno
ekološkim, estetskim, kulturnim, povijesnim, odgojno-obrazovnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima područja, kako bi se ono zaštitilo od izrazitijeg gospodarskog iskorištavanja ili izgrađivanja i tako uklonilo opasnost da razvitak neke od djelatnosti uništi glavno dobro koje taj razvitak omogućuje

većina je raspoložene za napade ...kako na Marjan, tako na Medvednicu, na Osejavu, Vransko jezero, Srđ...zapravo na sve,
(obratiti pažnju na godinu od koje se smijerno ne donosi zaštitni plan za područja POSEBNIH OBILJEŽJA)

http://www.novossti.com/2011/01/gard-pod-marjanom/
.....Marjan potrebno što prije zaštititi donošenjem plana višeg reda, odnosno Prostornog plana područja posebnih obilježja, koji nije donijela ni jedna gradska vlast, iako je to bilo propisano još 1988, a ponovno naglašeno 2005.
Županijska skupština, kojom predsjedava Kerumov zet Petroslav Sapunar, donijela je odluku o izradi tog plana prije mjesec dana, no nije htjela usvojiti zahtjev predlagača – Društva Marjan – da se do njegove izrade uspostavi moratorij na gradnju na Marjanu....
...On ukazuje na to da je najveći problem što ljudi koji bi trebali biti prva crta obrane prostora – gradonačelnik, urbanisti i arhitekti – aktivno sudjeluju u njegovoj devastaciji.
- Gradska vlast i struka potpuno su zakazali i sve je ostalo na građanima.

koja idila, koji zatvoreni krugovi koji se povezano šire....i konvencija iz Aarhusa se pokušava (i uspjeva zadnjih skoro 14 godina) učiniti diskretnim ukrasom.....a zakon: Zakon o prostornom planiranju i gradnji....već svojim kontradiktornim naslovom govori o čemu je riječ....u svom imenu hrabro govori:....dragi građani, liudi koje ste birali legalno će sa nešto banaka okupiratii sve...hvala dragi građani

možda treba pomoći ministarstvu
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=7667
da ne piše samo farsična nacionalna izvješća kako provodi ovu konvenciju...eto zato je sad ona linkana ovdje

Tko je glasao

ova slika ima 5mb što je

ova slika ima 5mb

što je previše je previše

Tko je glasao

sad je ne mogu izbrisati,

sad je ne mogu izbrisati, probaj ti ukinuti cijeli komentar

Tko je glasao

Zanimljiva paralela

Francuski novinari Nicholas Beau i Catherine Graciets u svojoj knjizi "Vladarica Kartage" pišu:

Brat Leile Trabelsis (supruge svrgnutog predsjednika Tunisa, op. BET), čvrstom rukom je vodio pljačku svoje zemlje. "Karijeru" je započeo kupnjom praznih parcela uz more koje su na gotovo čudesan način iznenada proglašavane gradjevinskim, nakon čega ih je prodavao po visokim cijenama.

Dakle, ovaj recept, uz manje varijacije, poznat je i u znatno širem krugu vladajućih nego što to ovi "naši".

Tuniski narod, na kojega je prosječan Hrvat sasvim sigurno gleda s visoka, stvar uzeo u svoje ruke i odlučno krenuo u raščišćavanje stanja nefinim metodama. Ali, s fukarom se i nemože drukčije.

The Observer

Tko je glasao

(no coment)

Nečista savjest splitskog urbanizma
Zašto današnjoj gradskoj upravi trebaju megalomanske investicije i reprezentativni projekti? Djelomično je razlog u danas toliko tipičnoj naivnosti političara da se injekcijama izvana mogu započeti strukturne promjene. Drugi dio odgovora se krije u načinu razmišljanja splitskih arhitekata i urbanista. U njihovom obrazloženju velebnih projekata spominje se argument da su mogli dozvoliti visoku izgradnju jer je spomenuta sjeverna zona daleko od Dioklecijanove palače pa neće narušiti njezinu morsku vizuru. Upravo se ovdje nalazi fokus nečiste savjesti splitskog urbanizma. Rješavanja zaostalih gorućih pitanja gradskog urbanizma poput palače, rekonstrukcije intermodalnog prometnog terminala u luci ili onog najrecentnijeg - žnjanskog platoa, eskivira se otvaranjem novih gradilišta. Dioklecijanova palača posebno je simptomatična jer je ona u posljednje vrijeme ponovno predmet nakaradnih profesionalnih propusta i političkih smicalica. 'Palača je osnovna karika identiteta grada, ali je gradsko stanovništvo kulturološki praktično nepismeno', pisao je 70-ih usamljeni borac za splitski urbanitet Duško Kečkemet.
I danas je teško biti građanin Splita koji se opire urbanističkom bezumlju. Mislim na sve one hrabre Splićane koji su prošle nedjelje pokrenuli dosad najozbiljniji val građanskog otpora gradskoj upravi. Građanska pobuna na Marjanu naučila nas je još nešto. Pokazala je da se Splićanin ne postaje prijavom boravišta, odlaskom na Poljud ili na izbornu nedjelju svake četvrte godine, nego se to radi svakoga dana iznova. Za one koji misle dalje od granica svoga portuna, građansko je pravo i dužnost oduprijeti se samovolji gradske uprave koja je, premrežena privatnim interesima, nesposobna lučiti upravljanje gradom od upravljanja obiteljskom tvrtkom. Ovaj je skup početak nečeg ozbiljnijeg jer bi se s marjanskog brda mogli zakotrljati veći problemi.

http://www.tportal.hr/komentari/komentatori/107633/Split-i-dugopoljska-s...

Tko je glasao

"off topic": INSPEKCIJA ZATVORILA gradilište VARŠAVSKE 6

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/107558/Inspekcija-zatvorila-dio-g...

Temeljem članka 299 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Građevinska je inspekcija tijekom jučerašnjeg dana službenim znakom o zabrani gradnje zatvorila gradilište Varšavske 6 (zabrana se ne odnosi na ostale radove u bloku). Radovi su zabranjeni nakon što je utvrđeno da se izvode suprotno potvrdi glavnog projekta', potvrđeno nam je iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

U tekstu dalje piše da ima pravo po zakonu nezakonito graditi?:

Prema zakonu, doznajemo, Horvatinčić ima dvije opcije - ili će gradilište, odnosno sporni dio zgrade vratiti u stanje zapisano u glavnom projektu ili će izgraditi nešto novo te tražiti kasniju legalizaciju.

Dakle. neko tko je već nezakonito sagradio ima pravo legalizirati (ako to dopuštaju lokacijski uvjeti) ali nikako nema po zakonu pravo nezakonito graditi bilo što pa onda legalizirati....ovim se takođe (slučajmno ili ne) dalje dodaje u prilog nereda

da li je zaključak ovakvog članka slučajan ili je u sklopu neke farsične predizborne šminke, vidjet ćemo

p.s.
za sad je jasno da je srušio zgradu u varšavskoj 6 koja nije dio njegovog projekta, odnosno i onaj spoj ispod nje nije zakonit, ali viša sila izglašavanja "javnog interesa" (hvala zagrebačkoj skupštini) je taj tunel ozakonila. On je ispod još jeedne zaštićene zgrade (to nismo znali dok danas sam Horvastinčić nije rekao pokušavajući vrdati da se radi samo o stubištu zaštićene zgrade - valjda je mislio da ako je ostavio fasadu nitko neće ništa primjetiti)...sad ćemo vidjeti kako će se ponovno izvlačiti ministarstvo kulture i zavod za zaštitu spomenika....najbolje ona uhodana: nismo znali, nitko ništa nije vidjeo, nismo bili upćeni.....da nije kao do sada loptanje - ministarstva vele: nismo mi, to je grd, a grad veli: nisam ja, to su ministarstva......
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/107651/Horvatincic-ne-rusi-samo-s...

Tko je glasao

a je to?

peticija marjan

3103

hvala

luka

Tko je glasao

peticija nije tu. Zašto si izmijenioo komentar...

....dok ti pišem odgovor na njega?

bio je odličan
vrlo blizu zaključka:

da smo sami najbolji saveznici sustava na koji se žalimo

Tko je glasao

original

rješenje nije teško

kad se u nas pokrene akcija rušenja bespravno izgrađenih nekretnina
uvijek se akcija zaustavi jer je eto svima jasno da je to šteta, šteta uloženih novaca, šteta truda
šteta troška, pa kad je već tu, i tako na emocije, na politiku, na bolest, na ludost, na veze, na a što niste njemu
i nekretnina se legalizira

ako netko hoće zaustaviti bespravnu gradnju
ili točnije
kad netko bude htio zaustaviti bespravnu izgradnju

rješenje je lako
bespravno postaje državno
do kraja svog vijeka, od 10, 20, 30, 50, 100 godina
a država ga može iznajmiti na dražbi

dva tri takva rješenja
i svi bi investitori vrlo pažljivo pratili grade li u okviru zakona i propisa
to bi na kraju bio pošteni kraj i za varšavsku

luka

Tko je glasao

tako....

sad je zaključan

Tko je glasao

sjedi pet

dosadila mi kritika
kako mislimo ipak, pomalo različito
mislio sam da si zaslužila jednu čistu pohvalu
odmah

luka

Tko je glasao

živjela životna raznolikost

ako nešto radiš
ako nešto čitaš
pogotovo ako pišeš
teško sam možeš misliti jednako
dok vrijeme odmiče

kad te različitosti ne bi bilo
ne bi bilo niti ideja
niti ikakvog narpretka

Tko je glasao

nered otupljuje i gleda kroz prste hoštaplerima

do sada se to u par navrata rješavalo jednim člankom zakona: sve legalizirati....ali ipak ima onih koji su sjeli na samo more, pa onih koji s na trasama budućih ulica i cesta, pa onih koji su na vodonosnom području...u glavnom, i kada se tako masovno legaliziralo (bespravna gradnja na Jadranu, mislim da je ministrica tada dala rok 5 godina , od 1995) trebalo se uklopiti u neki plan. Na dalje su bile žestoke kazne za legalizaciju nelegalnog, pa nitko zadnjih 5 godina i ne traži legalizaciju. Sada je opet jako smanjena kazna ili je čak negdje i nema....ali svakako ostaje plaćanje doprinosa, što i jest glavna kvaka nelegalne gradnje.
Pak kad se svako toliko pojavi novi val rušenja, svi bi htjeli legalizirati....i onda opet imaš selektivno, nekom se ruši nekom ne iako ni jedan ne ulazi u plan,onda svađe i fizički obračuni kod donošenja planova.....ta "kultura" je plod jako dugog uzgajanja nereda.

nekim jednostavnijim trikom od rušenja treba ta kultura izmjeniti
možda to što veliš....divljaj, ali nije tvoje nego državno
(tako sada u srednjim školama zbog svijesti o državnoj maturi je prava potraga za znanjem i pažnju u razredima)

vjerovatno bi se toga već i netko prije sjetio,
ali je odgovaralo da nema reda,
jer ako imaš neki red
onda se zahtjeva i odgovorna vladavina,
odnosno ona jest tad to sama po sebi ako ima uređen sustav

Tko je glasao

i još nešto...

......novi dnevnik

Tko je glasao

farsične "javne" rasprave

pravo je pitanje kako se učestalo događa izostajanje interesa javnosti?
da li je ta javnost (građani nekog grada) baš toliko nezainteresirana?
kako to kada dođe do očite devastacije, svugdje se pojavi ta javnost koje onda nekad nije bilo?
tu se očito dešava nešto po uhodanom obrascu
autistična vlast : stoka sitnog zuba = 1 : 0
obrazac je: spamanje, spinanje, dnevnici htv zvani crna kronika, naslijeđena moždana peračina, „oporba“, opća tupost.....sve lijepo napisano birokratskim dosadnim riječnikom, događenje javne rasprave obično negdje izvan glavnih tokova hodanja ljudi i naravno za vrijeme radnog vremena
ali zakonski stvarno , nikog nema na javnim raspravama
zagrebačka javna rasprava nakon uvida u karte bila je obilježena zgodnim ćelavim mišićavim zaštitarima na ulazu

ovo je tema za poseban dnevnik

kada iziđe toliko ljudi na prosvijed i kada se pokupi tolika količina potpisa.....to bi trebalo anulirati svaku javnu raspravu koja jako kratko traje u nekoj dvoranici i potpuno je netransparentna

Bez ikakvih reakcija javnosti
Zanimljivo je da ni GUP iz 2005. godine, koji je prošao javnu raspravu, a ni pisanje u medijima 2006. godine o “projektu na sjevernoj strani Marjana” nisu izazvali nikakve reakcije javnosti. Sudeći po najnovijim događanjima, trebali su jer je bilo samo pitanje vremena kada će se pojaviti zainteresirani investitor i krenuti u proceduru realizacije projekta na iznimnoj marjanskoj lokaciji.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

Tko je glasao

3103, eto radi toga bi ja

3103,

eto radi toga bi ja volio imati poštenu dnevnu novinu u ruci
u kojoj bi 3103 bila urednik, ili savjetnik urednika, koliko je već privlači, zanima karijera u novinama
iz područja urbanizma,
jer bi znao da tebi ne može promaknuti kada je GUP na raspravi
i što koja stvar znači
a ti si u svojim stavovima vjerodostojna i konzistentna

i kad bi dala tumačenje GUP-a
postavila nekoliko pitanja, na koja bi onda novinari političke rubrike
tražili odgovor u vlasti, ali i u oporbe
promjene GUPa ne bi se mogle provući bez mišljenja javnosti

nije sva budućnost, niti sva rješenja u osnivanju
nezavisnog dnevnog lista
ali bez njega, još ćemo manje postići

takva bi redakcija, u ovakvoj baruštini,
kakva je hrvatska scena javnih medija
brzo nanizala seriju uspjeha
u mjesec dana
grdilinov popis
park šuma marjan
stekla ugled, i mogla utjecati na politiku
baš na one stvari koje ovdje prepoznajemo kao važne

luka

Tko je glasao

inače ja Marko jedan od rijetkih arhitekata koji piše općenito

Poznato je da je splitski generalni urbanistički plan odavno izbušeni, ruzinavi brod. Rupe zjape na sve strane, pa se nije mogao začepiti ni nakaradnim tumačenjem urbanističkih uvjeta gradnje na sjevernim obroncima park šume Marjan. Zaštićeni krajolik šuma je postala aktom iz 1988, ali do danas Grad nije izradio poseban prostorni plan koji bi regulirao namjenu i korištenje prostora. Različitim izgradnjama, krčenjem protupožarnog puta, regulacijom prometa kroz šumu do posljednjih donošenja izmjena i dopuna GUP-a, erozija Marjana sustavno se provodi gotovo 20 godina. Činjenica da se ponovno radi o uzurpaciji položaja i o sukobu interesa, privatizaciji zajedničkih dobara ili jednostavno pomanjkanju zdravog razuma i korumpiranosti stručnjaka, nije splitska posebnost. Ono što je svakako interesantnije je razlog ostavke dijela predsjedništva gradskog strukovnog udruženja. U svom otvorenom pismu, odmetnuti arhitekti prigovaraju predsjedništvu društva pomanjkanje javnog dijaloga oko pitanja urbanizacije i izgradnje grada te klijentelistički odnos članova ceha s gradskom upravom.
Političke elite – izgubljene u prostoru
Problem Splita, dakako, nije u samo na Marjanu. Marjan je simptom, ali i odličan povod da se sustavno krene s promjenama u načinu vladanja gradom. Zloguki će reći da je ugostiteljski objekt za gradonačelnikovu djevojku samo glineni golub koji će poslužiti za odvlačenje pažnje s mnogo opasnijih kršenja prostornih zakona i zdrave pameti. Upravo kao što slučaj Varšavska ili Srđ nisu bili uzroci urbane krize, nego njezini jasni indikatori - dokaz da političke elite Zagreba ili Dubrovnika ne znaju planirati socijalno održivi razvoj njihovih gradova – splitska je gradska uprava i bez ovog slučaja dokazala svoju nesposobnost......

http://www.tportal.hr/komentari/komentatori/107633/Split-i-dugopoljska-s...

Tko je glasao

to je kao šetuckanje po liniji fronta

inače imaš h-alter. Marina Kelava uredno prati, možda joj malko manjka neke stručne podrške, ali vjerujem da je može naći.
Kao što znaš ovaj problem je pola stoljeća dubok, nered u prostoru brižno odnjegovan, a ono što se zove pažnja i vrijednosti postoji samo u tragovima. I što bi ti da si na vrijeme pročitao ovakvu informaciju:
1. otišao bi na javnu raspravu
2. pismeno bi dao primjedbe
3. pokušao zainteresirati sve ljude koje znaš i oni bi ti svi rekli da si u pravu, ali na sastanak da se tako nešto organizira bi došli recimo dvoje, onda bi institucija kojoj se obraćaš tražila urudžbiranje vašeg zahtjeva sa potpisisma....sutra samo ti potpisuješ zahtjev

....hoću reći da je do trnutka ovog koji je bio u nedjelju na Marjanu gotovo nemoguće bilo što napraviti. Pratio si Varšavsku....sve je bilo i prije donošenja gupa i jasno i imaš na jednom od mojih dnevnika čitavu povijest organizirane pobune.......čak je i skupština donjela dva puta zaključke da se ne gradi na cvjetnom.......za svaki slučaj još se pošalje odred specijalaca na desetak ljudi koji sjede u bljuzgi - da ceo svet razume

dakle problem je sustavan. Sama informacija (ili ososbni stav) se davi u začetku, javnost se zasipa svim i svačim, a okupacija teče. I nije bitno da li je taj okupator veliki hrvat kerum, tomo by branitelji ili neki nikolaj ili james ili igh by mmd.....

jedino koliko vidim, baš kad se skupi dovoljna količina ljudi, kad na koncu "oporba" bar na tren postane oporba i pospe se pepelom....onda se hitno traži referendum o razrješenju gradonačelnika i oporba zasjeda i mijenja stvar.....to jedino vidim kao moguće učinkovito rješenje za spas što se spasiti da

inače niti približno urbanizam i planiranje nije moja djelatnost
ali kad malko prošvrljam po knjigama koji su pisali profesori iz te branše, jasno je zašto zapravo nemamo nikakvu strategiju razvoja...zašto pušimo autoput kao isplativu investiciju i puštamo kaspljenje svega u najkraćem mogućem vremenu u povijesti.

p.s.
- zapravo je pravo rješenje probati sada stisnuti uha i hka....imamo mi koji smo obavezni članovi problema sa tim organizacijama ....kad pričaš sa pretpostavljenima odgovori su ovako: znate ministrica na naš dopis nije odgovorila više od godinu dana, a kad a je odgovorila ništa nismo saznali....u glavnom trlji brlji....ali eto nas običnih članova sad ima kritična masa
- druga opcija je uhodati tuženje države zbog ne poštivanja arhuške konvencije
- a treća, odnosno prva ona: referendum o smjeni gradonačelnika i moratiriji (u zg nije uspjelo, mislim da je to na dušu organizatora prosvjeda)

Tko je glasao

ne vjerujem da dnevni list može promijeniti vlast

vjerujem da bi dnevni list
mogao utjecati na ponašanje oporbe

luka

Tko je glasao

bojim se da je opovba za kuvac

http://www.e-novine.com/entertainment/entertainment-tema/44078-Kosovica-...
.I zato vam svima savjetujem - ako već movate govovit šta mislite, navočito ako nekoga movate poslat u kuvac, činite to bez tog gvubog, vešetajućeg, slova v

Tko je glasao

Ahaha...

VOFL...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

u nadi (vjeri) je spas

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/107494/Hloverka-na-HTV-u-brine-za...

kako god, po građanima Zagreba i Splita jasno je da se nešto ipak promijilo (bez obzira na ono što mi je kregar rekao u marici: nema se političke volje.....došlo vrijeme buđenja iz NE-volje, ali trebala bi se probuditi i prav-DA))

Tko je glasao

Luka

3103 je to struka sa jedne strane.
Meni potpuno sa druge strane.
E ta moja strana je potpuno ignorirana.
Bio sam na stotinama javnih uvida svakoja prostorno planske dokumentacije.
Napiše se i opiše stanje u prostoru i to je to.
Da se poneka primjedba i sugestija.
Ne sječam se da je nešto prihvačeno.
Sve je u rukama kriminalne bande.
Jebeš javni uvid kad sve to kasnije amenuj skupštine.
Čast iznimkama, ali oni su toliko rijetke da je to za nepovjerovati.
Evo jedan krasan primjer.
Park prirode "Biokovo".
Godina osnivanja: 1981. (Zakon o proglašenju Parka prirode Biokovo, N.N. br. 24 od 16. lipnja 1981.)

Površina: 196 km2 (19 550 ha)

Nadmorska visina: 200-1762 m

Najviši vrh: Sveti Jure (1762 m)

Od 1981 godine nije postojala javna ustanova koja se bavila zaštitom tog prostora osim Šumskog gospodarstva Makarska, Zatim poslije šumarije Makarska, Te sada H.Š-Uprava šuma podružnica Split-Šumarija Makarska.
1998 godine donosi se uredba o osnivanju javne ustanove Park prirode "Biokovo".
Napominjem da je do tada za park prirode postojao prostorni plan.
Od ustanovljenja 1998 radi se na novom prostornom planu koji još uvijek nije dovrše.
Dakle Javna ustanova već 13 godina nema prostornog plana.
Možemo se zapitati zašto?
Postiji mnogo odgovora na to.
Evo ja ću samo reči ovo.
Do 1998 godine na Biokovu se izgradilo-renoviralo tri objekta (stare staje).
Od ustanovljenja javne (prostituirane) ustanove na Biokovu je napravljeno preko 4o (četrdeset ) obnovljenih kuća. Dakako da se tu radi o potpuno bespravnoj gradnji.
Osobno ja psjedujem zemlju i strau kuću.
Zemlja je u katastru zabilježena, ali zato kuće nemam nigdje kao posebne čestice.
Zašto?
Zato što su tadašnji seljaci knjižili dolce,a staje su gradili na državnom zemljištu što nikada nisu legalizirali.
Postoji način legalizacije.
Ali mnogima se jebe za to.
Lakše je platiti kaznu.
Ma tio sam reči da je ta cijelokupna zaštita zasnovana na krivim temeljima potaknuta politikom, a najmanje stvarnom željom za zaštitom.
Da sada se radi ubrzano na donošenju prostornog plana jer mora se graditi žičara za koju su zainteresirani stranci.
Od početka ustanovljena tih javnih ustanova u njima su našli mjesta ravnatelja i ostali, a koji su bili vjerni partiji.
Tako je i dosadašnji ravnatelj po struci ekonomista, bivši propali načelnik Podgore i dakako stari član HDZ-a.
U javnoj ustanovi su zaposleni (osim stručnog osoblja) sve sami propali političari.
Dakako da će i sada na mjesto ravnatelja ( jer ovaj sada ide u mirovinu) biti zaposlen čitaj uhljebljen također priznati član HDZ-a, a koji nema veze sa strukom (Ekonomista ili pravnik), bivši direktor više propalih ili privatiziranih firmi.

pozdrav

p.s Moga bi ovoga ispisati na stotine stranica.

Tko je glasao

te žičare će poprilično uništiti krajobraz

a same će teže nego autoput vratiti pare
za domaće penziće bit će preskupe, a ljetni turističke dnevne šetnje po vrhu...da kad nije pretoplo....

Tko je glasao

to ovako izgleda


uglavnom PŠ (park šuma) je bila cjelovita do mora. Nedužnom svijetlim plavetnilom promijenjena je park šuma u nešto drugo na tom dijelu
http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

nije problem u problematičnom kerumu
nije problem što nije ponuđeno županiji za otkup prije nego li je "kupila" privremena gradonačelnikova družica
nije problem što su arhitekti izišli na sporni natječaj
nije problem niti ishod natječaja

problem jest:

ovo sve postoji već 5 godina, nadležna ministarstva i arhitekti nisu reagirali u duhu zakona.
urbanisti koji su pod pritiskom (stvarnim ili nemoralnom ponudom zvanom mito) potpisali ovakve izmjene su odgovorni jer nisu policiji prijavili pritisak kojim su bili izloženi ili su prihvatili igru korupcije,.
Na dalje, UHA, HKA, DAS nije adekvatno vršio pritisak na ministarstvo, to mislim na javno i sustavno. Iako se znalo da je ex ministrica u raznim radnjama koje su uznapredovale korupciju i krađu, nije opravdanje za njihovo poltronsko ponašanje

upute za gašenje požara:

1. pokretanje zahtjeva za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
1. Gup - odmah tražiti izmjene i dopune (vjerovatno nije samo Marjan, a za njega trenutni moratorij na dozvole za gradnju)
1. Zahtjevati smjenu onih koji su protuzakonito odlučivali (i potpisivali) izmjenu park šume u zonu R3

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci