Tagovi

manipulacije medija

Manipulacije medija

Svakodnevno smo svjedoci brojnih medijskih manipulacija vezanih uz aktualne doga?aje.
Najviše je ovakvih primjera vezano uz navodno javnu televiziju; no ni novine, niti novinari nisu imuni od toga.
Sad možemo mi ponoviti kako nema nezavisnih medija, osim na internetu.
Nije mi namjera sada lamentirati tko je tome i zašto kriv; o tome su ve? pisali drugi autori.

Htjela bih govoriti o nama gledateljima i ?itateljima takvih vijesti; te o reakcijama koje su njima izazvane.
Zašto ve?ina od nas takve frizirane vijesti prihva?a "zdravo za gotovo"; prihva?a ih kao istinu te o njima kriti?ki ne razmišlja; teško je doku?iti.

Mnogi od nas su odrasli i obrazovani u "mraku", kada se je znalo da slobode medija nema.
Sada, kada barem na internetu možemo do?i do informacija; zašto manipulacije doga?ajima ne analiziramo?
Zašto se ne zapitamo je li to što nam se servira baš tako?
Zašto prihva?amo spinove vlasti ili oporbe kao istinu?
Koliko nas se zapravo zapita s kojim se to ciljem objavljuje i tko stoji iza toga?

Na ta pitanja nije lako na?i odgovore.
Kolika je u tome krivnja same publike teško je odgovoriti.
Jesu li nas toliko izmanipulirali da više ne razmišljamo i kriti?ki ocjenjujemo ono što ?itamo ili gledamo?
Jesmo li postali toliko ravnodušni i apati?ni ili namjerno zaglupljeni da ne možemo vidjeti istinu iza takvih vijesti?

Kako je ve? po?ela neslužbena predizborna kampanja; ubudu?e ?emo se nagledati i naslušati spin gadosti i podvala i vlasti i oporbe.
Ho?emo li to prihvatiti u skladu sa svojim politi?kim odabirom; ili ?emo ipak kriti?ki razmisliti o tome gdje je tu istina?

Budu?i da sam skeptik; a politi?arima ne vjerujem ni kada darove nose; tako s rezervom i sumnjom slušam o novoproglašenoj borbi protiv korupcije ili o obe?anjima oporbe.
Nastojim ipak isklju?iti emocije i logikom do?i do nekakve informacije ili prona?em na internetu odgovore.

Kako ?emo se ubudu?e odnositi prema sve žeš?oj retorici od strane politi?ara, te ho?emo li se oduprijeti manipulacijama i op?em zaglupljivanju i poplavi žutila; ovisi o svakom pojedincu.
Nadam se da ?e gra?ani znati razdvojiti manipulacije, izvrtanja i podmetanja od istine; te da ?e se u skladu s time mo?i razvijati svijest da smo i sami odgovorni da nas se tretira kao brojeve pred izbore; te da nam se ne?e nametati nekakva njihova istina ili demagogija.

Pozdrav
Mirtaflora

Komentari

Novinari tj.vladini papagaji zaobilaze srž problema!!!

Prvi problem:
Vlasnici velikih kompanija su dioničari(mali,veliki,država..).Dioničari biraju svojeg predstavnika-direktora.Ti direktori nemaju OVLAST da postavljaju menadžere.Ti direktori posjeduju onoliko dionica tek toliko koliko je dovoljno da bi mogli izglasavati odluke.

Menadžeri uprave i višerangirani menadžeri upravljaju kompanijama.Menadžeri imaju najveću vlast.Direktori se biraju po ugledu u financijskim krugovima,po političkim zaslugama prema strankama.Oni su direktori samo zato kaj se ne upliću u odluke uprave tj. menadžera.Ti predstavnici dioničara obično ništa ne kuže na tim sastancima.Oni saznaju iz tiska kada je problem i onda postavljaju pitanje o radu uprave.Nadzornim odborima u državnim kompanijama ili djelomično državnim,ti upravni odbori i istali menadžeri sugeriraju lopovluk,špekulacije...tj...kako dioničare (ili porezne obveznike) prevest žedne prek vode.A gamad po tim nadzornim odborima to i očekuju.Zna se tko su ljudi u NO.

Eto to vam je "demokratsko vlasništvo"...

Ide mi na jetra kada cijelu godinu novinari spominju nekih desetak imena.Zar treba išta više vjerovati USKOK-u,Bajiću i Karamarku?

Drugi problem :

Mašinerija laži >Jaca i Ivo>DORH,USKOK>novinari

Ivo i Jaca ponavljaju k'o papige:Neka DORH,USKOK i smeće Bajić obavljaju svoju dužnost!Koja je to predstava za mase u koaliciji sa režimskim novinarima.Sjećate li se kada sam upozoravala na zakon o bankama jer su se izvlačili na bankarsku tajnu.Sjećate li se kada su htjeli podvaliti krizni porez i nitko nije uzeo u ruke kalkulator da otkrije blamažu u Jutarnjem.I novinari "neovisne" stojedinice ponavljaju režimske laži jer ne provjeravaju ili su postali slugani.Sjećate se kako su mjesecima ponavljali da DORH sprečava u istrazi zakon o bankama tj,Obveza čuvanja bankovne tajne.Pa kada smo počeli to uviđati onda su tek svi redom prestali ponavljati tu ogromnu laž.

________

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/309147.html

Obveza Čuvanja bankovne tajne

Članak 99.

(1) Članovi tijela banke, dioničari banke, zaposlenici banke i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s bankom ili za banku imaju pristup povjerljivim podacima iz članka 98. ovoga Zakona ne smiju priopćiti ove podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa banke i njezinih klijenata ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

(2) Obveza čuvanja bankovne tajne ne odnosi se na sljedeće slučajeve:

1) ako se klijent pisanim putem izričito suglasi da se određeni povjerljivi podaci mogu priopćiti,

2) ako je priopćavanje povjerljivih podataka neophodno za prikupljanje i utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku i postupku koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

3) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe Ureda za sprječavanje pranja novca, a na temelju zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca,

4) ako je priopćavanje povjerljivih podataka potrebno za utvrđivanje pravnog odnosa između banke i klijenta u sudskom sporu, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

5) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka na temelju pisanog zahtjeva nadležnog suda,

6) ako je priopćavanje povjerljivih podataka potrebno za provedbu ovrhe nad imovinom klijenta banke, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

7) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, Deviznom inspektoratu ili drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva,

8) ako se povjerljivi podaci priopćavaju pravnoj osobi, odgovarajućeg oblika organiziranja, koju mogu osnovati banke s ciljem prikupljanja i pružanja podataka o ukupnom iznosu, vrstama i urednosti izvršavanja obveza fizičkih i pravnih osoba, nastalih po bilo kojoj osnovi,

9) ako su povjerljivi podaci potrebni poreznim tijelima u postupku koji oni provode u okviru svojih zakonskih ovlasti, a priopćavaju se na njihov pisani zahtjev,

10) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe institucija za osiguranje uloga, a na temelju zakona kojim se regulira osiguranje uloga.

(3) Obveza čuvanja bankovne tajne postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u banci, odnosno nakon prestanka svojstva dioničara ili članstva u tijelima banke.

___________

http://www.usud.hr/default.aspx?Show=ustav_republike_hrvatske&m1=13&m2=2...

U slučaju podmićivanja suca u slučaju Glavaš vade se na diplomatski imunitet.

Članak 75.

Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru.Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora.Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora.Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.

----

Dajte tražite malo oko ovog zakona još podzakona

Treći problem:
Danas je špeks hvalio svoju kleptomanskozločinačku ideologiju.Hvalio se da su
izmislili trodiobu vlasti i time dokazali demokraciju!

Demokraciju!?Tomislav Merčep nije u zatvoru.Sanader kaže da država nema veze sa njim.Glavni državni odvjetnik je bio Vladimir Šeks.Merčep je bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova-policije Ivana Jarnjaka koji je bio zadužen za prikupljanje policijskog
rezervnog sastava.Mesić je pomilovao na odlasku Rimca.A taj je bil tjelohranitelj Gotovine.Sudovi,navodno sve uspješnije procesuiraju ratne zločine, najveći je problem što su u Hrvatskoj za 703 zločina prijavljena državnom odvjetništvu u 402 postupci još uvijek u predistražnoj fazi. U više od pola ukupnog broja zločina dakle Razni 'merčepovci' još uvijek slobodno šetaju Hrvatskom, a njihov zapovijednik se pojavljuje i kao opinion maker u predsjedničkim izborima. Oni su dio naše javnosti, a pravda putuje jako sporo, za neke žrtve zauvijek nedostižno još nije započela istraga, još nisu ni podignute optužnice a zločinci su na slobodi!

http://www.h-alter.org/vijesti/ljudska-prava/samilost-za-ratnog-zlocinca

http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/10/07/0665006.html?pos=n0

http://www.hrt.hr/?id=enz&tx_ttnews[cat]=383

Imali smo mi i ranije i prije tuđmanistana,diobu vlasti,predsjedništvo,predsjednika,savezno vijeće,vjeće republika i pokrajna,savezno izvršno vijeće,ustavni sud,savezni sud,javnog tužioca,saveznog društvenog pravobranitelja...,delegate OOURa i ,delegacije republika i bla,bla...i sve se znalo tko kome odgovara..tko koga imenuje...joj, kada će taj štakor posljednji put zacvićati i prestai nam krojiti paravosuđe...birokratsko smeće!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S birokratsko sadističkim karakterom koji je nedavno sebe prepoznao u Anatomiji destruktivnosti

A da vas podsjetim usput i što smo mi imali još,nekada:
Imali smo i ovo:Na 5. konferenciji šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja u glavnom gradu Šri Lanke ,Kolombo,od ukupno 150 zemalja Svijeta,čak je 85 bilo zastupljeno u Kolombu,a 15 zemalja je bilo u ulozi promatrača i pratili su rad konferencije.Od 4 milijarde ljudi na svijetu te 1976 godine,više od polovice je živjelo u nesvrstanim državama,što očito govori što je vojnim totalitarističkim blokovima najviše smetalo.

Prioritet im je bio rušenje ugleda pokojnog vođe nesvrstanih,a zatim rušenja savezne države a to je opisao najbolje i najkraće @frane u svom komentaru
http://pollitika.com/povijesna-prilika#comment-263952

Četvrti problem:
Sistem i model "Obrazovanja" -ponavljanje klerofašistčkih laži.
Mojoj kćerki,danas,profesorica sociologije na temu totalitarističkih govora navodi da su takve govore prakticirali Hitler,Staljin i Tito...a Tuđman je donio demokraciju....i moje djete čak uvidi da je profačica gluuuupa k'o noć...a rođena tek 1991.g.

‎"Ja sam zato na i na konferenciji u Havani posebno ukazao na značenje demokratizacije našega pokreta u svim oblicima i oblastima njegovog djelovanja.Upravo njegovanjem demokratskog dijaloga,u kojem se svako mišljenje mora uvažavati,jačat će kohezija i akciona sposobnost pokreta i njegova privlačna snaga za druge zemlje i progresivne partije.Demokracija je izraz suštine našega pokreta.Bez toga on ne bi mogao s uspjehom vršiti svoju historijsku misiju.Mnogo puta je rečeno da je nesvrstanost savijest čovječanstva.Danas bi se moglo reći-ne samo savijest čovječanstva već i njegova budućnost."

(Dio Titovog govora nakon dolaska iz Havane 23.rujan 1979.g.)

Peti problem
Da bi netko postao vođa može imati 5 do 10 bodova veći IQ od prosjeka inače ga većina ne razumije i ne dolazi do komunikacije-do pojave "karizmatičnosti"

http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

Nekada je bio prosjek mnogo viši jer rad je posljedica stvaralaštva,tj odnos ruke i mozga,zajedno uvjetuju veću razinu IQ-a.

(...a o tome u sljedećoj epizodi...idem tražiti jer nisam sigurna da li je bio 120 ili 130.)

Tko je glasao

Ne očekujte milost "Tko ne

Ne očekujte milost
"Tko ne poznaje istinu, pa ni vlastitu, osuđen je na njeno ponavljanje!",
i jednu biblijsku: "Samo će nas istina osloboditi!".
On već na samom početku zaključuje kako su nažalost Hrvati povijest često ponavljali.
"Ne očekujte milost od onih koji loše planiraju Hrvatskoj!
"Ne očekujte milost od onih koji loše planiraju Hrvatskoj!

Nijedan hrvatski naraštaj nije imao takvu mogućnost kao mi danas. Djelujte kako možete. Djelujte u svojim malim sredinama.

Samo će nas istina u svakom pogledu osloboditi!"
Samo će nas istina u svakom pogledu osloboditi!"

Tko je glasao

ponovna manipulacija g. vkrsnika

Ovoj važnoj temi trebamo posvetiti pažnju.

Dakle, mediji su po definiciji predodređeni za riktanje naših mozgova. Tek kada su izumljeni 'mediji masovnog komuniciranja' postalo je moguće masovno ispiranje mozgova. Ako preko tiska dođemo do radija (Gebels), pa do suvremene TV (CNN), onda smo došli do vrhunca moći utjecanja na svijest stanovništva.

Književnik Dražen Katunarić u jednom razgovoru navodi glavni misao: mediji su novi kler. Hoće reći da je prije pojave medija masovnog komuniciranja ulogu onih koji riktaju mozgove pučanstva odigrao kler i crkva. To znači da je institucija crkve sa svojom ideologijom, u sprezi sa svjetovnom vlašću (isprepletali su se), proizvodila dominantni svjetonazor kod stanovništva. U to vrijeme profesionalni medijski djelatnici su bili svećenici.

Izumom medija težište proizvodnje dominantnog svjetonazora, a po želji vladara i upravljača, preuzimaju profesionalni medijski djelatnici – novinari, urednici, redatelji... Oni su transmiteri volje upravljača.

Kada ja kažem za našeg g. vkrsnika da je „profesionalac“ onda mislim da je u prošlom političkom sustavu kao novinar bio transmisija ondašnje vladajuće ideologije i da je svojim pisanjem riktao svijest samoupravljača i radničke klase. To je radio na zavidnoj profesionalnoj razini kao – društveno politički radnik.

Sada kada se promijenila društvena paradigma i kada je klasna svijest nadomještena nacionalnom sviješću, a i izvršena je reklerikalizacija društva, naš g. vkrsnik se samo presvičao: sa klase je prešao na naciju, i tjeraj dalje, u nove profesionalne pobjede. No, kao penzioneru uskratili su mu mogućnost rada u main stream medijima, a otvoren mu je put u alternativne medije, poput na pr. polittika.coma. Nema veze, on i dalje piše i manipulira, zavodeći čitatelje jednom lažnom ideologijom nacije i nacionalizma, čije rezultate konačno zavedeni vide pred svojim očima. A što ih tek čeka.

Dakle, pollitika.com ima mogućnost medijske manipulacije, ali i mogućnost medijskog otpora, pa makar on bio i gerilski. Ali kada je g. vkrsnik medijski „drmao“ nekadašnjim jednosmjernim medijima, otpor ispiranju mozgova nije bio moguć. Možda preko oglasne ploče i šapirografa, no bilo je to opasno razdoblje...

Jednom manipulator, navek manipulator...

Tko je glasao

Richard

Pretpostavljam da ste možda generacija sa Krsnikom te ste sigurno i čitali njega kao novinara. Ja sam dosta mlađi ali se ipak sječam dosta članaka koje je potpisao Krsnik.
E sada je ispred mene i njegova knjiga "Press karte na stol"- Moj obračun s nama.
Toplo bih Vam preporučio da je pročitate.
Čitajući mnoge stare natpise sjetio sam se mnogih "istina".

Grd & lin

Tko je glasao

Manipulacija

Richard,

Lagano je srat po nekom ko se ne skriva iza nika. Za Krsnika se zna ko je i sta je radio. Iznasa svoje misljenje i ne skriva svoju proslost. Makar sam za to da svako pise pod imenom kojim zeli i stoji iza svojih rijeci, no kod direktnog napada na osobnost, mora se i svoj identitet objavit.

Tko je glasao

zašto se (ne) skriva identitet

Identitet ne mora skrivati onaj tko radi na liniji, dakle onaj tko manipulira za potrebe vlasti. Kao primjer uzet vkrsnik nije mora skrivati svoj identitet ni prije niti sada, jer je on uvijek pravovjeran. I uvijek to profesionalno dobro odradi.

Onaj tko, pak, teži raskrinkati manipulaciju, znači tko je u sukobu sa dominantnim (medijski proizvedenim) svjetonazorom prilično rizikuje otkrivajući svoj identitet. Može dobiti batine, kao što su se na ovim stranicama prijeti na pr. Feniksu, a u gorem slučaju mogu popušiti zatvor ili ludnicu...

Nisam srao po g. vkrsniku jer njegovu osobu respektiram kao profesionalca (to je na pr. i Aralica, i Čosić...), ali mi se ne sviđa njegov politički program, jer je on u svojoj biti obična manipulacija na tragu nacionalističke ideologije. Slažem se sa pogledom pisca Maria Vargasa Llosa koji kaže da je 'nacionalizam najgora ljudska umotovorina'...

Tko je glasao

Jeste li velikoSrbin ili Jugosloven

Richard,

Za razliku od vas koji radi manipulaciju u ime određene političke opcije pa se skrivate pod nickom ja, javno a ne tajno djelujem na ovom sajtu. Za razliku od vas ja ni za koga ne radim profesionalno, jer sam slobodni novinar već punih 19 godina. A vi očito niste slobodan jer radite i u tu svrhu manipulirate na ovom sajtu u interesu opcije koja po sudionicima na ovom sajtu prevladava.

Na kakvoj liniji to ja radim, a na kakvoj vi to se vidi iz vaših dnevnika i komenatara pod nickom. Zato se skrivate. Po onome što pišete za vas je za svo zlo u ovoj državi kriv nacionalizam. Dakle, po tome bi se moglo zaključiti da ste velikoSrbin, Jugosloven i da ste u prošlom sustavu imali određenu funkciju. Zato se i skrivate iza nicka poput mnogih drugih dnevničara i komentatora. Ako je tko pravovjeran, to ste upravo vi gospon, odnosno drug Richard, jer pravovjerno iza napada na nacionalizam napadate i državu u kojoj živite.

Ja otvoreno kažem da sam Hrvat i kad je u pitanju hrvatska država dosljerdni domoljub, a tako sam se ponašao i za vrijeme vaše Jugoslavije i na početku stvaranja hrvatske države. Za vas je manipulacija uopće i samo spominjenje hrvatstva, jer ga osobno na osjećate, pa čak i mrzite, opet naglašavam, kao i mnogi drugi na pollitici. Zato ste i dobili toliko pluseva za gornji komentar. To je vaša manipulacija koju treba raskrinkati.

Vama se ne sviđa moj politički program. Što vi uopće znate o mojem političkom programu. Ja sam svoju biografiju javno objavio i na pollitici, pa se iz nje može vidjeti moj politički program. A koji je vaš politički program. Iz toga što napadate moju navodnu nacionalističku ideologiju, proizlazi da ste ili politički Srbin, dakle velikoSrbin, ili Jugosloven odnosno pripadnik nacije koja nikad nije postojala osim kao umjetna komunistička nacionalnost. A kao što je poznato u Jugoslaviji nije bilo riješeno nacionalno pitanje, pa se zato ona i raspala. Ali zato nisu nestali takvi poput vas kojima je svako zalaganje za hrvatstvo negativno nacionalno opredijeljenje. Nemate hrabrosti, kao ni brojni bivši komunisti koji se zbog svojih zločina sada skrivaju iza štita antifašizma, da javno zastupate svoja gledišta i svoju ideologiju pa se kao takav manipulator i skrivate iza nicka.

Ako mnogima iza svoje slatkorječivosti možete prodavati maglu, meni ne možete, jer sam i za vrijeme Jugoslavije i danas u Hrvatskoj lako izlazio na kraj i s jačim igračima, kao što je bio napr. Aleksandar Tijanić, nego što ste vi.

Tko je glasao

Kako na 19. rođendan izgleda Hrvatska i njeno "rodilište"?

"Firma u čijoj zgradi je proglašena državna neovisnost se u ratno vrijeme u Hrvatskoj i BiH "proslavila" trgovinom naftnim derivatima sa srpskom vojskom. Bila je državna industrija nafte, ali sada njome neobjašnjivo upravljaju Mađari. Upravo je u središtu pažnje zbog istrage Sabora (kojeg je prije 19 godina udomila) jer je služila kao moneta za potkusurivanje u jednom od najvećih slučajeva gospodarskog kriminala od slavljene "neovisnosti".

Hrvatska je, kao što znamo, ostvarila tisućljetne snove o državnosti ali i jedva preživjela pretvorbenu pljačku milenija, a danas ne stoji mnogo bolje nego te tmurne jeseni '91. Njenoj neovisnosti više ne prijete KOS, JNA ili SAO jer pala je šaptom pod okupacijom drugih skraćenica - onih austrijskih i talijanskih banaka."

INDEKS, Piše: Zvonko Alač

http://www.index.hr/vijesti/clanak/sretan-vam-dan-neovisnosti-hrvatska-j...

Dragi gospon vkrsnik, ja vas ne razumijem. Zar ne shvaćate da su se Hrvati otrijeznili od opijenosti nacijom, ali dobrano opljačkani. Vi nam ponovo nudite to opojno piće, ali ovaj puta neće ići: mi se refleksno hvatamo za novčanike jer znamo što nas čeka.

Recite nam za koga sada radite…

Tko je glasao

Zar ne shvaćate da su se

Zar ne shvaćate da su se Hrvati otrijeznili od opijenosti nacijom, ali dobrano opljačkani. Vi nam ponovo nudite to opojno piće, ali ovaj puta neće ići: mi se refleksno hvatamo za novčanike jer znamo što nas čeka.
Hrvati su strpljiv narod i nikada neće prezreti ono što su čekali stoljećima.
Mogu se jugofili, velikosrbi i ostali zluradi, radovati lošim stvarima koje se događaju u Hrvatskoj, ali Hrvatska postoji i "postojat će stoljećima".

Dok je nas Hrvata, bit će i Hrvatske, a oni koji sumnjaju u to neka se sjete devedesetih.
Mi smo zato i strpljivi, jer znamo tko želi još veće zlo: upravo oni koji rastaču Hrvatsku na svim poljima, kada već nisu mogli vojno.

Njihove podmuklosti su bezgranične i nije im nikakav problem naći hrvatske izrode, lopove, najgore pokvarenjake, varalice. Uostalom, desetljećima su se takvima i služili.
Kao da je njima problem preobući se i u hrvatsku zastavu i nastaviti svoj rad za staru "filijalu".
Svejedno, vama više nema nikakve šanse, našoj djeci ste stranci, vaša kultura nam je strana, a ni gay-parada Vam ne može proći kao u civiliziranome svijetu.

Ovim upisom potvrdio si upravo ono što je vkrsnik napisao o tebi!

ps. A, da ti nisi monte cristo?
Jednako zboriš i mrziš.

Tko je glasao

velikoSrbin ili Jugosloven

Richard,

pa tko ste uopće vi da vam dajem odgovore, ili vam je to možda profesionalna deformacija iz prošlog sistema. Uostalom što imam s vama komunicirati kad prvo, niste otkrili svoj identitet nego se kukavički skrivate iza nicka, a drugo, niste odgovorili na temeljno pitanje:

Jeste li velikoSrbin ili Jugosloven?

Tko je glasao

Po onome što pišete za vas je

Po onome što pišete za vas je za svo zlo u ovoj državi kriv nacionalizam.

Za sve zlo je kriv alat nacionalizam i podkupljivost tzv."svijetla" naroda i prestanite to negirati.

Kao što sam već ranije upozoravala :mi smo žrtve velikih totalitarističkih vojnih blokova koji su potplatili političare bivše SFRJ,http://hr.wikipedia.org/wiki/Predsjedni%C5%A1tvo_SFRJ
instalirali nacističku mafiju iz dijaspore na ključna mjesta,a svi oni zajedno podmitili novcem i obećanjima i zastrašivanjem propagandnu mašineriju,a to je cijeli bla,bla sistem ponavljanja tuđmanovih "povijesnih" činjenica i uporno ponavljanje laži,obećanja,i ponavljanja svih mogućih oblika diskrminacije-od vrtića pa do HRT-a.
Velike blokovske sile su se nakon sv. rata potpuno jednako odnosile u stavu prema pokretu nesvrstanih koji je rastao i rastao,poput germe.Omalovažavali su propagandnim putem taj pokret i pad berlinskog zida nije bio zbog borbe protiv totalitarizma socijalističkog sovjetskog saveza jer i sama USA je totalitaristička tvorevina jer uporno negiraju osnovno ljudsko pravo,pravo na istinu.Namjerno su nesvrstanost prikazivali kao neki pasivan stav,kao primjerice neutralnost.(Neutralnost inače ne postoji.)Cilj nesvrstanih je bio zaustavljanje imperijalističkih težnji velikih sila,svijetski mir,nacionalna sigurnost država.Zalagali su se da se zaustave svi oblici dominacije i hegemonije,vodili su tu borbu isključivo za uspostavljanje novog međunarodnog ekonomskog poretka koji je trebao zamjeniti nepravedne ekonomske odnose koji su vjekovima stvarale kolonijalne i i druge kapitalističke velike sile i na kojima je počivao sistem imperijalizma.Nesvrstani su se zalagali za demokartizaciju međunarodnih odnosa,a ne da nam to riješavaju laži Toma Blaira i njemu sličnima,pa da USA kroz igre superpolicajca ima na kraju pretilo američko zaglupljeno stanovništvo koje ne vidi vlastitu sramotu i besmisao.Nesvrstani su se zalagali za neotuđiva prava naroda,prava na političko i ekonomsko samoodređenje,pravo svakog pojedinca da živi u miru i slobodi bez obzira na vjersku,nacionalnu pripadnost.Također pravo svakog pojedinca da živi u blagostanju.Izgradili su kodeks međunarodnog ponašanja po kojem se članice odriču primjene sile,mješanja u unutrašnjopolitičke poslove neke države.Zalagali su se za rješavanje sporova mirnim putem.

Zalagali su se za uspostavljanje novog ekonomskog odnosa.Priznavanje suvereniteta država nad nacionalnim bogatstvima,uspostavljanje međunarodne podjele rada,ograničavanje utjecaja transnacionalnih kompanija,ubrzani ekonomski rast nerazvijenih članica itd.itd.

A vi koji negirate nacionalizam ,godinama ste negirali postojanje pljačkaškog pohoda.što stranaca što naše elite,time ste vi opljačkali duh svih naroda i narodnosti ex Jugoslavije,a pogotovo duh hrvatskog naroda.

Vi ste jedači amerčkih govana i sve ste to rasturili zbog svojih sitnih karijera i imbecilnog uma..?Osjećate li imalo sram i odgovornost ?

Vesna Nikolić

Tko je glasao

neinformiranost

Poštovana gđo Nikolić,

Prije svega cijenim vašu namjeru da se predstavite imenom i prezimenom. cijenim i vaše mišljenje iskazano u ovom komentaru. Ali kao novinar s gotovo 50-godišnjim iskustvom, od čega 12 godina u tzv "trulom Zapadu", imam puno više informacija od vas, pa ću se samo osvrnuti na glavnu tezu da je nacionalizam kriv za sva zla na ovim prostorima. Iznenadit ćete se kad vam kažem da je to točno, samo je pitanje atribucije tog nacionalizma. To je velikosrpski nacionalizam koji je zajahao Slobodan Milošević uz potporu Pravoslavne crkve, SANU i Francuske 7.

Činjenica je da se predsjednik Tuđman sastajao sa Slobodan Miloševićem, ali je isto tako činjenica da su Hrvatska i Slovenija predlagale ostalim republikama konfederaciju. Takvo je uostalom bilo i referendumsko pitanje u Hrvatskoj. Međutim Slobodan Miloešvić je, imajući iza sebe prosrpski Generalštab JNA, procijenio da se na razvalinama Jugoslavije može stvoriti Velika Srbija. To je bio tipični izraz velikosrpskog nacionalizma, na koji se nalijepio predsjednik Tuđman svojom, u tim okolnostima nebuloznom, idejom o obnovi Banovine Hrvatske.
I tako smo se svi skupa našli u nametnutom ratu, ali hrvatske postrojbe nisu napadale ni Niš, ni Beograd, ni Kragujevac, nego su granate vojske nesvrstane Jugoslavije padale po hrvatskim, a kasnije i po bosanskim glavama. To nije nikakva "proglašena istina" kako u svojoj zaslijeljenosti koja graniči s mržnjom prema svemu hrvatskom zna na ovom portalu navoditi Feniks. To su gole činjenice. Te gole činjenice trebate i vi prihvatiti, pa ćete valjda donositi drukčije zaključke.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Što je grdline?Kaj minusiraš?

Što je grdline?Kaj minusiraš? Ak nisam 47 puta napisala jedno te isto.Kaj sam ja argentinka pa ne razumiješ?

Tko je glasao

Franka

Znaš i sama da se ocjene ne moraju obrazlagati po pravilima pollitike.com.
Argentinka nisi ali si nostalgičarka da ne kažem Yugo.
O pokretu nesvrstanih moraš još puno učiti pa donekle donositi suvisle zaključke, a ne proglašene "istine".
Gore ti je jedan mali dio objasnio Vjekoslav, a da sam objašnjavao ja bilo bi to puno žešče i znam bez ikakvog učinka jer se ti držiš proglašenih "istina" i druge argumente ne priznaješ.

Lip dan ti želim (bez nervoze)

grd & lin

Tko je glasao

Em,vam 48. puta ponavljam da

Em,vam 48. puta ponavljam da ja odlično ciljam na nacionalizam i da su žgadije,nacikomunisti bez ideala,guzičari nad guzičarima, Milošević,Račan,Kučan i ostala ekipa smjestila predstavu i "odglumili " obećanje raja zvan višestranačje",a Tuđman i ekipica su bili njihove marionete koje su se kasnije otrgle "zaslužno" kontroli.@feniks sasvim uredu ukazuje na kronologiju događaja i ja to mogu uvijek provjeriti okolo po internetu kada je što bilo i što je bio čemu uzrok.Te crno bijele verzije pišite nekim idiotima a ne meni.Bio je građanski rat jer nas nisu napali susjedi :B R I G A M A (tako su nas učili da smo okruženi brigama)Osim toga i ja sam pisala tu i tam svoje dnevnike pa imam lijepi pregled "propagandne " mašinerije koja se zbivala oko mene jer sam bila u kontaktu sa ljudima i nisam pala danas sa Marsa na ovu parcelu zvana RH.Što se tiče Miloševića čula sam za onu famoznu opkladu oko boce viskija sa Amerima.To što ste nasjeli na priču o velikosrpskom hegemonizamu se samo vidi koliko ste bili naivni ili neuki i željni mržnje da bi ostvarili svoje bijedne karijerice.Ući ćete svi u povijest kao hrpa povijesnih glupana i govnara. Da gospodo,Miloševićeva opklada da li će se pomoću nacionalizma uništiti radnička solidarnost ili ne,upravo i vas čini bataljonom glupana jer ste slijedili njegovu igru tj. njihovu igru,a njega će viječno pratiti da je bio običan pokvaren hohštaplerski nekrofil koji je kao bijesni pas poskočio na prvu iskru albanskog secesionističkog nacionalizma da sebe i jedino seeebe uzdigne u novoj fotelji i novom oficu.Idete mi na živce jer očigledne su vaše laži i preuveličavate non stop.Nikada nisam bila od onih "fanatika"a vi to sigurno jeste,koji su do 90.-tih mi uši izbušili svojim seljoberskim napjevom:"Druže Tito mi ti se kunemo!!!To sam pjevala samo ako je bila u pitanju ocjena u školi!Ali sam cijenila pozadinu tj. tu prokletu utopiju o stvaranju boljeg i pravednijeg društva.Da sada ćete se loviti na riječ utopija...O tome bih vam mogla knjige napisati ali neću svjetovati gamad na vlasti.Neka i dalje stvaraju beznađe jer i drugo se ne može od lopova,lažova i ubica očekivati.Dokle ćete,ovdje na politici lagati o totalnom totalitarizmu?Hoćete ljudima izbrisati iz sjećanja model samoupravljanja i prikazati Staroga kao najvećeg vampira?Kaj vi mislite da se mi ne sjećamo ničega!?Eto krivo mi je zbog Jugoslavije jer samoupravljanje ima smisla i savezna država je imala smisla i to najviše zbog ekonomskih razloga i zbog zajedničke samostalnosti.To što je Krsnik zgrtao putovanja okolo po svijetu meni ništa ne znači jer ja od toga nemam ništa,niti drugi.Poznajem i druge koji su potovali po beeeelom sveeetu.Nije bilo sve u redu u bivšoj Jugi ali to nije imalo veze sa radništvom i narodima i bree historijom jer se u sustavu namnožilo mnogo cezara i njihovih poltrona koji danas zataškavaju zločine i štite najveće lopove jer im jedu iz ruke.Gospon Krsnik kojemu se ti poltronski klanjaš zbog njegovog "ugleda" jer ima staža u svojoj samodopadnosti nije računao da postoje ljudi kojima je hobby proučavanje tajnog znanja propagande.Za njega,za one i ove ,i za tebe , mi smo samo brojevi računa,i nije nas nikada bilo...pa me nemaš što upozoravati na moju nervozu...jer mene ionako nema...samo se opustite i nastavite dalje :)...nećete ni znati što vas je strefilo jer nas ionako nema....

http://www.youtube.com/watch?v=-Uze32hwAzY

Tko je glasao

Richard, Može dobiti batine,

Richard,

Može dobiti batine, kao što su se na ovim stranicama prijeti na pr. Feniksu, a u gorem slučaju mogu popušiti zatvor ili ludnicu...

Feniks sa svoji poganim jezikom izaziva batine. Meni je spominjal majku, a mi Zagrepcani to ne prihvacamo bas sa humorom. Pa i meni se je prijetilo od ljevicara, ne sa batinama, ali sa posljedicama.

ali mi se ne sviđa njegov politički program, jer je on u svojoj biti obična manipulacija na tragu nacionalističke ideologije.

Daj se ti malo saberi sa izrazima. Izgleda da nemas pojma sta je to nacionalisticka ideologija.

Nacionalna svijest nema veze sa nacionalizmom. Isto bi se moglo za nacionalne manjine reci da zastupaju nacionalisticke ideologije.

Tko je glasao

a meni su ljevičari s ovog

a meni su ljevičari s ovog sajta dva puta srušili kompjutor, svaki put kad bih napisala nešto važno protiv SDP-a. skupo me košta demokracija pollitika.com-a, za koju netko prima nagrade, a netko plaća popravak oštećenog kompjutora.

a sad mi ruši i pristup na internet. nadam se da će ga moji lovci uspješno dohvatiti.

Tko je glasao

My Soul, Ja imam vec par

My Soul,

Ja imam vec par mjeseci redovne napade na racunalo. Kontaktiral sam i Mracnog u vezi toga, a i neke druge osobe koje se razumiju malo bolje od mene u te stvari.

Ocistim se od spijunskih programcica, no uvijek se vracaju kod posjeta nekih stranica. Cuvaj se Facebook-a, svaki pritisak na jednu slicicu od jednog prijatelja pollitika.com ti posalje takve spiuncice. Ne gledaj sve ono na sta neki clanovi pollitika.com ukazuju, dobis iste stvari i jedva ih se rijesis.

Prati kod usporenog pristupa pollitika.com na ljevi doljnji cosak, tam ti se ukazuje kome tvoje racunalo salje informacije.

Tko je glasao

shvati to kao kompliment

kako ti pametne i uporne neprijatelje imaš! bit će da puno pametno pišeš.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao
Tko je glasao

Nacionalizam nije negativan

Skvikač, malo si nabrijao. Nacionalizam nije zločest dapaće prisutan je kod svih osvijesštenih pripadnika nekoj naciji. Problem nastaje kada nacionalizam prerasta u šovinizam i fašizam. O tome treba voditi računa. A to kaj ti ljubiš svoju naciju - naravno!

Tko je glasao

Golgota

Koliko ih ovdje na politiki.com razlikuje nacionalizam, šovinizam, fašizam, nacionalnu svijest, gospodarski nacionalizam, itd.
Meni se čini da ovdje ima dosta onih koji bi zatrli nacionalnu svijest.
Ako pokažeš da u tebi postoji nacionalna svijest ubrzo bivaš etiketiran kao šovinista, ustašoid, fažista itd, itd. I to od dobrog broja članova ove stranice.

grdi

Tko je glasao

Što ako ja nisasm ja?

Nacionalna svijest je vrlo teško dokaziva kategorija i u svakom slučaju nije pravno definirana. U tom svjetlu ima jedno vrlo jednostavno pitanje:
Što ako su te zamijenili u rodilištu?
Možda kod tebe to nije moguće no postoji podosta djece koji baš i ne liče na svoje roditelje a postoje usvojena djeca koja poprilično liče na svoje roditelje. Što je tu onda važnije, krv ili kultura određene zajednice?

Vjerojatno je to do daljnjeg samo utopija, no vlasti treba izbiti mogućnost da bilo koga okupi po logici boje, vjere ili ove nesretne nacionalne pripadnosti. Mnogo gadarija će se na taj način izbjeći i nikakav idiot s vrha nekakvoga tornja neće moći pozivati na ikakav sveti rat i uništenje do istrebljenja.

leddevet

Tko je glasao

Leddevet

Meni je važnija kultura određene zajednice.

Liberalni nacionalizam.

Iskazan kao:

-važnost koju nacionalnasvijest ima za nas podrazumijeva da uvažavamo i poštujemo osjećaj nacionalne svijesti pripadnika drugih nacija, te je time isključena ideja superiornosti
jedne nacije nad drugom, a time i ugnjetavanje nacionalnih
manjina ili mogućnosti međunacionalnih oružanih sukoba;

- pravo pojedinca da napusti zajednicu;

- pravo pojedinca da djeluje drugačije unutar same zajednice, tj. odbacuje se ideja jedinstvene volje nacije

Dakako tu opet možemo ići dalje u raspravu transformiranja nacionalne svijesti u politički nacionalizam

Tko je glasao

OK,

a sad si to još jednom pročitaj, ovaj put s razumijevanjem!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kulturu ti tvoju . . .

Meni je važnija kultura određene zajednice.
I onda dođemo da se zajednice iz dva susjedna sela ili iz dva susjedna grada ne podnose, ne podnose se ni navijačke zajednice, a ni Dalmatince i Purgere mnoge zajednice ne podnose (meni su čak i gumu na autu izbušili zbog ZG tablice - još da su znali koliko su pogriješili). I da ne duljim, stvar ide u svim smjerovima i zajednički nazivnik u cijeloj priči je osjećaj čopora koji pojedincima daje snagu i odvažnost te, kao vrhunac svega, poslanje da interpretiraju potrebe svoje zajednice.

Dok se radi o navijačkim skupinama možemo reći da je problem relativno ograničen iako je logika potpuno isčašena zašto bi se neki navijač Dinama trebao potući s nekim navijačem Sparte isključivo zbog sportskog afiniteta. Tako nešto ćemo u pravilu etiketirati ruljom i s polutolerantnim gađenjem osuditi (ne preoštro ovisno o šteti koju su "naši" uspjeli proizvesti). Jednostavno ta "sportska rulja" reagira po usađenoj im logici gdje je svaki navijač drugog kluba neprijatelj.

Sad nije teško tu "navijačku šablonu" prenijeti na druge, neusporedivo ozbiljnije, situacije i stvarno se treba pitati što je bilo u glavi onom idiotu koji je devedesetih išao postavljati balvane na cestu i stao iza njih s puškom. Koliko je cijela priča bila suluda i koliko je sve to bilo izmanipulirano i izluđeno vidimo danas, no pitanje koliko je to ljudi shvaćalo onda kad je trebalo.

Ali da ne zabrazdim u analizu uzroka i posljedica rata htio bih samo onu gore navedenu utopističku šablonu uvrstiti u ovu divljačku ratnu jednadžbu. Meni se čini da mnoge stvari jednostavno ne bi bile moguće, no stvar je utopijska i nažalost ima samo nivo teoretske rasprave koja je daleko od realnosti.

I da se ne shvati krivo, nisu svi navijači divljaci isto kao što nisu svi ljudi ratoborni. Problem je da postoji prevelika permisivnost prema takvim stvarima koja kad pređe određenu granicu više nije zaustavljiva. Sjetimo se one sulude tragedije u Hysel-u gdje su navijači Liverpoola srušili zid na navijače Juventusa i gdje je poginulo 32 ljudi. Kad se zid nagnuo više nego što je mogao izdržati više nije bilo natrag i glupo je reći da nismo tako mislili.

leddevet

Tko je glasao

Leddevet, Nacionalna svijest

Leddevet,

Nacionalna svijest je vrlo teško dokaziva kategorija i u svakom slučaju nije pravno definirana. U tom svjetlu ima jedno vrlo jednostavno pitanje:
Što ako su te zamijenili u rodilištu?
Možda kod tebe to nije moguće no postoji podosta djece koji baš i ne liče na svoje roditelje a postoje usvojena djeca koja poprilično liče na svoje roditelje. Što je tu onda važnije, krv ili kultura određene zajednice?

Pa to bi po tvojem trebalo znacit da ljudi koji se u Hrvatskoj izjasnjavaju ko Srbijanci, to u stvari nisu jel su njihovi preci prije 500 godina doselili u Hrvatsku. Na kraju bi to znacilo da nema nacionalne manjine kod nas.

U Srbiji su Turci vladali 500 godina. Jel su onda u Srbiji Turci, Srbijanci ili neka nova nacija?

Tko je glasao

U Srbiji su Turci vladali 500

U Srbiji su Turci vladali 500 godina. Jel su onda u Srbiji Turci, Srbijanci ili neka nova nacija?
Mislim da uopće nisi razumio što sam napisao.

Pokušaj iskreno stati pred zrcalo (tu ne mislim samo na ono optičko) i definirati po čemu ono što vidiš je te neke određene nacionalnosti i možda shvatiš na što sam ciljao.

Svakako kad već spominješ 500 godina turske vladavine istočno od nas sjeti se da su i ovdje neki drugi vladali 500 godina.

leddevet

Tko je glasao

Svakako kad već spominješ 500

Svakako kad već spominješ 500 godina turske vladavine istočno od nas sjeti se da su i ovdje neki drugi vladali 500 godina.

Pa to je jos jedna argumentacija da nema nacionalne manjine u Krajini.

Tko je glasao

Krajišnik

Ma o kojoj Krajini ti tu stalno drviš i kakva te nacionalna manjina spopala?

Nešto me podsjećaš na onaj vic gdje je liječnik specijalist (he, he) crtao razne likove na papiru, krugove, trokute, pravokutnike, a pacijent je tu uvijek vidio gole ženske. Na primjedbu liječnika specijaliste da je opsjednut golim ženama pacijent mu je odgovorio da nije on taj koji stalno crta gole žene!

Svakako ja te uvjeravam da nisam crtao Srbe (niti obučene niti gole).

Moj naklon

leddevet

Tko je glasao

lijecnik specijalist i nacionalisticka ideologija

ali mi se ne sviđa njegov politički program, jer je on u svojoj biti obična manipulacija na tragu nacionalističke ideologije.

Kam je sve preslo od jedne kritika na optuzbu za nacionalisticku ideologiju.

Svakako ja te uvjeravam da nisam crtao Srbe (niti obučene niti gole).

Pa niko ne crta ni naciste, no neki ih stalno ubacuju u raspravusa sa neistomisljenicima.

Tko je glasao

Grafičari

Pa niko ne crta ni naciste, no neki ih stalno ubacuju u raspravusa sa neistomisljenicima
Crtaju, dragi Skviki, crtaju i naciste i partizane isto kao što si ti crtao Krajišnike u svojih nekoliko posljednjih komentara.

leddevet

Tko je glasao

Crtanje

Leddevet,

Nacionalna svijest je vrlo teško dokaziva kategorija i u svakom slučaju nije pravno definirana. U tom svjetlu ima jedno vrlo jednostavno pitanje:
Što ako su te zamijenili u rodilištu?
Možda kod tebe to nije moguće no postoji podosta djece koji baš i ne liče na svoje roditelje a postoje usvojena djeca koja poprilično liče na svoje roditelje. Što je tu onda važnije, krv ili kultura određene zajednice?

Ovo gore si ti napisal, i sa tim negiral Hrvate ko naciju. Dovodis zatim u pitanje porijeklo milijune Hrvata, sa crtanjem rodilista a najzalosnije je spominjat izgled ljudi.
Kad sam ja tebi odgovoril da po tvome nema u Hrvatskoj manjina. Onda ti to ne pase.

Pa to bi po tvojem trebalo znacit da ljudi koji se u Hrvatskoj izjasnjavaju ko Srbijanci, to u stvari nisu jel su njihovi preci prije 500 godina doselili u Hrvatsku. Na kraju bi to znacilo da nema nacionalne manjine kod nas.
U Srbiji su Turci vladali 500 godina. Jel su onda u Srbiji Turci, Srbijanci ili neka nova nacija?

Znaci sve u svemu, Hrvatski nacionalni identitet je sumnjiv, a svi drugi nisu. O nama se sme pisat a o drugima ne.

Tko je glasao

Gole žene

Ovo gore si ti napisal, i sa tim negiral Hrvate ko naciju.
Ajde molim te gdje sam ja u gornjem komentaru spomenuo Hrvate ili bilo koju drugu nacionalnost?

A kad ti kažem da svugdje vidiš gole žene bez obzira što ti nacrtao onda izvlačiš neke koje negdje crtaju neke nacionaliste.

Oprosti Skviki, ali "falio si ceo fudbal".

leddevet

Tko je glasao

Leddevet, Nacionalna svijest

Leddevet,

Nacionalna svijest je vrlo teško dokaziva kategorija

Pa kad to procitam a to su tvoje rijeci, onda dolazim do tih misli. Ti bi me i mogel razuvjerit, no ne sa:

Ajde molim te gdje sam ja u gornjem komentaru spomenuo Hrvate ili bilo koju drugu nacionalnost?

Tko je glasao

Molim ogovor

Ne mogu ja nikoga razuvjeriti ako čita ono što on hoće a ne ono što piše i zato ponavljam pitanje:
Gdje sam u svom komentaru spomenuo Hrvate?

Ja tu nigdje ne vidim Hrvate i niti sam mislio na bilo koju konkretnu naciju i to što si ti iz mog teksta zaključio da negiram baš Hrvatsku naciju je apsolutno krivo i zapravo mogu samo ustvrditi da je to neka vrsta podmetanja koje me ni najmanje ne veseli.

Jednostavno si krivo pročitao, još "krivlje" zaključio i sad ne želiš priznati da si zaribao stvar.

leddevet

Tko je glasao

nacija

U Srbiji su Turci vladali 500 godina.

Pojam nacije stvoren je građanskom revolucijom u 19 stoljeću. Prije toga postojale su države (uglavnom monarhije) sa pukom kao podanicima monarha.

U Srbiji su vladali sultani, a država se zvala Osmanlijsko carstvo (1198 - 1944). Stanovnici prostora Srbije, Bugarske, Egipta nisu bili ni Bugari niti Egipćani nego podanici Sultana.

Tko je glasao

tursko doba?

Do 1944?

Tko je glasao

mea culpa

Iz teksta se provlačilo da se misli na Srbiju. Mea culpa.

Tko je glasao

u gorem slučaju mogu popušiti

u gorem slučaju mogu popušiti zatvor ili ludnicu...

točno. ja sam žrtva jedne jako ružne manipulacije i preko ovakvih komentara bih olako prešla da mi se nije dogodilo. teškom se mukom čupam van, ali ponekim linkom pokušavam upozoriti i druge ljude da ovdje ima jako opasnih individua (a kamoli u stvarnosti).

u mom je slučaju igra bila vrlo nepoštena jer sam ja najobičnija građanka, a frajer psihopata - opasno je zato jer kad/ako shvatiš što se događa, već može biti kasno.

Tko je glasao

manipulacije i na pollitici.com

Mirtaflora,
prije svega osvrnut ću se na ovaj vaš citat:

"Mnogi od nas su odrasli i obrazovani u "mraku", kada se je znalo da slobode medija nema.
Sada, kada barem na internetu možemo doći do informacija; zašto manipulacije događajima ne analiziramo?
Zašto se ne zapitamo je li to što nam se servira baš tako?
Zašto prihvaćamo spinove vlasti ili oporbe kao istinu?
Koliko nas se zapravo zapita s kojim se to ciljem objavljuje i tko stoji iza toga?"

Manipulacije se na žalost nastavljaju i na internetu koji bi trebao biti najslobodnije javno sredstvo priopćavanja i razmjene gledišta. Pogledajte koliko namjernih manipulatora ima samo na ovom portalu, pa evo i ovaj vaš dnevnik ne sviđa se jednom LjRW koji se postavlja kao sudac u svemu i svačemu, pa po tome je za ozbiljnog promatrača običan šarlatan, ali postiže svoj cilj, a to je upravo manipulacija svraćanjem pozornosti s važnih tema. Na žalost on nije jedini, takvih ima sva sila, pa se čovjek pita je li to slučajno ili pak organizirano. Na ovom portalu prevladavaju osobe koje su opterećene boljševičkim odnosno autoritarnim mentalitetom i razmišljanjem, pa je s njima teško na temelju činjenica i argumenata voditi diskusiju. Ako se upustite u nju, ispadate žrtva svjesne ili nesvjesne manipulacije.

Po jednom francuskom sociologu "informacija je vlast", a u Hrvatskoj zahvaljujući nesposobnosti, gluposti ili korupciji naših političara, bez obzira radi li se o HDZ-u ili SDP-u, mi smo manipulaciju informacijama prepustili strancima, a u javnim medijima dnevnoj politici. Tako "sitnozubani", kako posprdno i neki članovi ovog portala nazivaju obične građane, ili slučajni namjernici kakvi oni u stvari jesu, ne mogu doći do pouzdane informacije na temelju kojih mogu donositi odgovorne odluke za vlastitu sudbinu i sudbinu države. Zato je i apstinencija na izborima visoka. I jedna i druga stranka ništa ne poduzimaju da se iz biračkih spiskova odstrani 500.000 lažnih glasova. U takvim okolnostima, s nadzorom nad medijima i s lažnim glasovima mogući su svakakvi spinovi.

Na žalost kritična masa koja bi promijenila to stanje još nije stvorena, a najtužnije je da mlada generacija dakle ona u 30-tim i 40-tim godinama, a da ne govorim o sadašnjim studentima šuti. I to je posljedica posvemašnje manipulacije, pa onima koji su još uvijek sačuvali svojstvo razmišljanja vlastitom glavom jedino što preostaje jest da ne izađu na izbore. Ali to je samo ad hoc rješenje, a na rješenje za izlaz iz ovakve krize.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Vjeko, Vjeko..??

@ Vjeko
Pa kako se, dragi Vjeko, ne umoriš stalno se očešavajući o mene??? Mentalni sklop boljkševiika, a pozdravlja osnivačku skupštinu HSLS.-a, još l989.? Šarlatan kojem JL neće objaviti slijedeći tekst a to JL učinio 4.lo., objavivši tekst o hrvatskom pravedniiku župniku Jankoviću, tekst za koji mi stižu čestitke sa svih strana. Eto, tako, LJ.R.W. ostaje šarlatan, boljševik.. Vidiš, upravo to tvoje stalno ponavljenje neistina, budalaština itd. i tsl. je POKUŠAJ MANIPULACIJE... A ovaj Lj.R. W. jaše i dalje, baciš ga kroz prozor, evo ga kroz dimnjak se spušta... Spasi nas Danimira, sada spasi nas Lj.R.W-a...
A ti Vjeko samo radi svoj posao... ali, bolje, suptilnije., učinkovitije....
Stoj mi dobro i neka ti B-g pomogne..

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Kritike su dobrodošle, ako

Kritike su dobrodošle, ako se odnose na tekst, o kome svatko od nas može napisati svoje mišljenje, na koje svi imamo pravo.

No, ako su upućene svisoka, a sad govorim o tvojoj sklonosti kritiziranju svih, a ne samo moga teksta; tada se itekako može govoriti o popovanju ili dociranju.
Nemam ništa protiv. ako se netko ne slaže samnom, ako mi da minus, ako se iz komentara vidi da su kritike dobronamjerne.

No, kada se radi o tebi, tada se ljutiš vrijeđaš i tome slično; što mi se ne sviđa i što ne odobravam.
Sad ponovo pročitaj svoj gornji upis odgovor VKrsniku, pa se zapitaj jesu li uvrede potrebne??
I ne samo u ovom slučaju.
Kako uvrede osobne prirode ne mogu govoriti o tekstu, tako im nije mjesto u komentarima i ne samo tvojim.
Diskvalifikacije, psovke i vrijeđanja mogu ostati na ulici, a ne na ovakvom portalu gdje im nije mjesto.
No hard feelings; to je samo moje mišljenje na koje naravno imam pravo.

Mirtaflora

Tko je glasao

znaš li gdje mi je nestao

znaš li gdje mi je nestao dnevnik?

Tko je glasao
Tko je glasao

ne taj, već onaj o

ne taj, već onaj o korumpiranoj katoličkoj crkvi i SDP-u okupljenom na političkom skupu u marijanskom svetištu Gospe Trsatske i o kriminalu SDP-a u Rijeci kad je HŽ pod njihovom vlašću prodao Dom željezničara u Rijeci, čija je vrijednost procijenjena na 15,9 milijuna eura, a prodan je privatnom poduzeću za 2,9 milijuna eura. o tom dnevniku je riječ.

Tko je glasao

My Soul, neznam, čudi me da

My Soul,
neznam, čudi me da ga nema.

Tko je glasao

Može se to bolje, može ....

Ova tema se može bolje obraditi,. Prije svega, trebalo ju je ilustrirati bar s kojim primjerom. Ovako, dnevnik je na razini općih, poznatih upozorenja , a manipulacije su sve - i ovaj dnevnik, i ovaj moj upis. Svijet i jest svojevrsna manipulacija - na kraju, u to se možemo uvjeriti svakodnevno (bolje prolaze smrtnici s talentom za glumu, od onih netalentiranih), Evo, najbolji primjer je manipulator DRIVO, a ni njegova učenica(đavoljeva učenica) nije puno slabiji trik majstor.
Kako DRIVO samouvjereno kaže, sve su to moji učenici (manipulacije). A mediji tu dođu samo kao produžena ruka manipulatora političara.
Inače, odgovoriti zašto je to tako moguće je, ima i puno politološke i psihološle literature na tu temu - pa, manipulacija je zapravo bit politika vođa ili vodećih interesnih grupa.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

osjetljivost na kritiku-zašto??

@Mirtaflora
Ne vidim razloga za ljutnju. Svatko ima pravo na mišljenje, nema tu popovanja ni dociranja. Evo, jedan od mogućih odgovora zašto ima toliko manipulacije i nasjedanja na nju:
politika se u nas vodi na klasičan, makjavelistički način plus klasično KRUHA I IGARA. Svakodnevno, da bi se izbjeglo suočavanje s realnošću, pored stvarnih problema, produciraju se afere i aferice, zabavne stvari, tračevi, golotinja, brutalne senzacije.. a građani niske političke kulture to "puše". Puno je kukavičluka i egoizma, svatko manje-više gleda svoje, strah je raširen..a kada ima straha među ljudima lako se mnipulira.
A nije samo stvar građana koji nasjedaju na manipulaciju, stvar je i manipulatora koji se kasno prepoznaju i sankcioniraju.
Pozz,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci