Tagovi

MANIFEST ZA EUROPSKU SOCIJALISTIČKU ALTERNATIVU, ili "lijevo" pranje ruku!?

Skupina uglednih političara "ljevice", nedavno je javnosti uputila apel za "europsku socijalističku alternativu", prozivajući aktualnu desnu garnituru na čelu EU za katastrofalno snalaženje u krizi te nudeći svoj recept za izlazak iz iste.
Manifest je ujedno i uvodni materijal za Konferenciju s Jacquesom Delorsom, koju je Hannes Swoboda, Predsjednik S&D grupe u Europskom Parlamentu sazvao za 28. ožujka u Europskom Parlamentu u Briselu.

Prevod na hrvatski jezik...

Europljani sada mogu sami vidjeti posljedice činjenice da je desnica na vlasti u gotovo svim zemljama članicama i da vodi glavnu riječ u Briselu. Postupak desnice u rješavanju dužničke krize tijekom proteklih dvije godine tužan je primjer lošeg političkog upravljanja i ekonomske nepismenosti. Europski građani sada će platiti cijenu toga što su konzervativci primijenili propala ekonomska načela iz dvadesetih godina i to tako da će imati razinu nezaposlenosti iz 1930tih. Nacrt koji nude je Europska Siromašna Unija, sniženog životnog standarda gotovo svim građanima, zaoštrenih jednakosti i skresanih temelja države blagostanja, koja je istaknuti doprinos Europe napretku čovječanstva. Političke odluke polako se prenose na organe vlasti koji nisu izabrani, a sve u uzaludnom pokušaju da se udobrovolji tržište.

Potpisnici ovog teksta dugogodišnji su članovi socijalističkih, socijal-demokratskih i laburističkih stranaka koji vjeruju da građani Europe zaslužuju bolje od tmurne perspektive koju nude konzervativci na vlasti i jadnih rezultata koje su postigli. Demokratska se ljevica u Europi može oživjeti širokom i žustrom demokratskom diskusijom, koja ne uključuje samo čelnike naših stranaka nego i sve naše članstvu i širu javnost. S tim ciljem predlažemo ovdje neke progresivne ideje za socijalističke reforme, a koje bi mogle tvoriti osnovu jednog novog obraćanja europskim građanima.

Povijest je ubrzala hod posljednjih nekoliko godina. Europski socijalisti zaostaju. Mnogi su nesposobni artikulirati javni bijes ponašanjem „visokih“ financija, mnogi ne žele surađivati sa drugim socijalistima u vladama drugih zemlja EU, često su suzdržani u međunarodnim forumima kad se radi o trgovini i klimatskim promjenama, pa su se, uz časne iznimke, demokratski socijalisti, socijal-demokrati i laburističke stranke u brojnim zemljama našli u položaju da im je potpora na povijesno najnižoj razini.

Štoviše, nezadovoljstvo politikom današnje EU i njenih vlada iskorištava se politički, no to ne čini ljevica već ksenofobni populisti, nacionalisti i ekstremna desnica.

Ova kriza treba pružiti mogućnosti ljevici da žustro napadne nesposobnost desnice u rukovođenju krizom i nesposobnost da zacrta smjer razvoja Europe. Te će akcije biti vjerodostojne samo ako ljevica može dati smisleni komplet alternativnih prijedloga kao odgovor na krizu.

Da bi bila vjerodostojna, ljevica treba jasnu priču za sadašnju krizu, sklop jednostavnih zajedničkih načela za buduće djelovanje i program koji ide do suštine same krize.

Analiza je jednostavna. Europske ekonomije su, poput svih drugih, izbačene s kolosjeka gotovo kriminalnom neodgovornošću svjetskog financijskog sektora. No, Europa se i prije toga sučeljavala s dugoročnom recesijom. Dio treba zahvaliti davno propuštenom rebalansiranju raspodjele svjetskog bogatstva između Zapada i i ekonomija u razvoju Istoka i Juga. U tom rebalansiranju dopustili smo da globalizacija poveća disbalans u raspodjeli bogatstva u svim zemljama. Ne dovodeći ni u jednom trenutku u pitanje pravila igre, omogućili smo da se kažnjavaju sve zemlje s razvijenim sustavom društvenog blagostanja, što je srušilo životni standard, povećalo nejednakost i potaklo prelijevanje nacionalnog dohotka u korporativni profit, na štetu plaća u razvijenim tržišnim gospodarstvima. Siromaštvo opet raste. To je već bio trend u Europi, a sada se ubrzava. Glas Europe u međunarodnim forumima, poput G20, globalnim pregovorima o trgovini i na konferencijama o klimatskim promjenama, gotovo da se više ne čuje, zahvaljujući nutarnjim podjelama i nedostatku alternativne i jasne strategije.

Načela socijalističkog djelovanja u Europi također trebaju biti jasna. Tu je nemoguće zanemariti kolektivno, zajedničko djelovanje. Onaj tko smatra da se životni standard može zaštititi i održati državu blagostanja povlačenjem u model nacionalnih država 18. stoljeća, vraćanjem moći iz Brisela u pojedinačne glavne gradove, ili zanemarivanjem zajedničkih institucija, nehotice ili hotimice potiče podjarmljivanje naših zemalja od strane supersila, prošlih i budućih i diktaturu tržišta. Europski odgovor na krizu bio je mlak i nedovoljan, no nacionalna rješenja, čak i ona vrlo energična, beznačajna su u globaliziranom svijetu u kojem danas živimo.

Stoga socijalistički odgovor na krizu mora biti europski, ne samo mantra o „više Europe“, nego takav da Europi pruži sredstva zaštite vlastitih interesa i dobrobiti europskih građana. Treba biti energičan, kako bi se nezavisni glas Europe ujedinio, bio glasan i jasan na G20, u Doha pregovorima, u pregovorima o klimatskim promjenama i u Ujedinjenim Narodima. Europska unija danas ima vlastiti glas u sustavu UN; treba pokazati hrabrost i volju da ga se koristi u unapređenju naših interesa i vrijednosti i treba naći zajedničku platformu sa svim vladama i regionalnim organizacijama koje dijele te interese i vrijednosti.

Ekonomski pristup Europe mora biti koherentan i temeljen na tri elementa: zajedničkoj odgovornosti, rastu i jednakosti.

Nema ničeg socijalističkog u rasipanju javnog novca i gomilanju dugova. Kako vjerujemo u vrijednosti javne potrošnje, obvezni smo osigurati da je ona učinkovita. Ekstravagantni projekti, napuhani način života nekih javnih institucija, dupliciranje svojstveno nacionalnim i europskim programima koji su počeli živjeti sami za sebe, bez obraćanja pozornosti na učinkovitost, sve se to treba svesti na razumnu mjeru ili eliminirati. No, oštra se štednja mora postići uravnoteživanjem ograničenja javne potrošnje i pravednim oporezovanjem, temeljeno na načelu „sposobnosti plaćanja“, s tim da i korporativni sektor plati svoj dio tereta, te da se organizira ofenziva na izbjegavanje plaćanja poreza, pojavu koja je proširena u EU. Potrebno je ukinuti ograničenja poreznih davanja za one koji najviše zarađuju, eliminirati bonuse u financijskom sektoru posebnim kaznenim porezima i energično napasti porezne oaze.

Rezanje bez rasta osudit će Europljane na izgubljeno desetljeće pada i depresije. Rast zahtijeva nacionalno i europsko djelovanje glede EU proračuna i financijskih instrumenata koje treba koristiti kad imaju katalitičko djelovanje.

Ljevica na vlasti na razini EU učinila je napredak u uklanjanju raznih vrsta diskriminacija. Obrana i širenje načela jednakosti, kao i uklanjanje diskriminacije bilo koje vrste u EU, mora biti središnji dio europskog socijalističkog programa. Nažalost, ekonomska jednakost je koncept koji je gotovo u potpunosti nestao iz rječnika socijalista posljednjih desetljeća, mada je upravo to središnja točka pojma društvene pravde, ključna za oporavak Europe. Ako građani vjeruju da teret krize pada na njih na nepošten način, ako su suočeni sa stvarnim padom zarada i svjedoče vraćanju razini siromaštva kakva se nije vidjela od osamdesetih, ako se socijalna zaštita i financiranje državnih programa režu dok se šire skandalozni bonusi i enormne korporativne plaće, a super bogati neukusno troše neograničeno, zajednički napor da se ublaži ekonomski pad neće dati rezultata, ekonomska učinkovitost bit će upitna, a vjera u demokraciju iscrpit će se.

Temeljeno na tom zajedničkom pristupu i potvrdi naših tradicionalnih socijalističkih uvjerenja, Ljevica mora razviti zajedničku platformu djelovanja u budućnosti. Ta platforma treba imati sljedećih 10 dijelova:

1) Ekonomska politika EU koja u središte interesa stavlja ekonomske i društvene ciljeve iz Ugovora (rast, puna zaposlenost, društveno uključivanje), jednako energično i organizacijski čvrsto kao što se to čini s pitanjima proračunske discipline; na to se nadovezuju osuvremenjeni socijalni ciljevi Unije, energičniji potezi da se iskorijeni siromaštvo i ojačavanje socijalnog dijaloga; komplet fundamentalnih socijalnih prava i ciljeva treba, imajući gornje ciljeve na umu, unijeti u europsku Povelju, uz jednako striktno praćenje i sredstva prisile za ta socijalna prava kakvi postoje za ekonomske slobode.

2) Održivost zajedničke valute; potrebno je proširiti mandat ECB (Europska središnja banka) pravom na kupovinu vladinih obveznica kad se valuta nađe pod napadom, uz učinkovitu zajedničku odgovornost za ekonomsku politiku; ukoliko Središnja Europska Banka nije ovlaštena poduzimati radnje za spas valute kojom upravlja, čemu onda postoji?

3) Proračunska reforma; rast EU proračuna prvenstveno da bi se promovirale ključne tehnologije, financirala ulaganja u društveni, infrastrukturni i održivi razvoj; proračun treba djelovati zajedno s EIB (Europska investicijska banka);

4) Fiskalna reforma; resursi EU trebaju se ojačati porezima na energiju; članicama treba omogućiti više slobode u smanjenju poreza na dodanu vrijednost kako bi se stimulirala domaća potrošnja i odmaklo od regresivnih poreza;

5) Porez na financijske transakcije kojim se stimulira zapošljavanje u proizvodnji i uslugama u malom i srednjem poduzetništvu; da bi se potaknulo istraživanje i razvoj; i da bi se financirali globalni javni ciljevi, poput borbe s klimatskim promjenama i poticanja razvoja;

6) Europsko ulaganje kroz Projektne obveznice koje bi izdavala EU, uz podršku Središnje banke i usredotočeno na ostvarenje velikog potencijala novog zelenog gospodarstva; novi infrastrukturni planovi praćeni fleksibilnijim pravilima planiranja kako bi se brzo otvarala nova radna mjesta i smanjila prevelika ovisnost o fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji, što će, u suradnji s energetskim sektorom, omogućiti zajedničko nastupanje u slučaju opasnosti nedostupnosti zaliha energije koje se nalaze u trećim zemljama;

7) Poštenija osnova međunarodne trgovine; EU pregovarači trebaju dobiti novi mandat za borbu za socijalne i ekološke efekte odlaganja otpada; pristojbe na uvoz iz trećih zemalja koje ne udovoljavaju EU standardima zaštite okoliša;

8) Veća podrška susjedima i bavljenje neprihvatljivim i neodrživim nejednakostima između EU i njenih južnih i istočnih susjeda, prvenstveno kroz stvarne privilegije u trgovini i pokretljivosti, kao i kroz nagrađivanje onih koji se hrabro bore za demokratsku slobodu u arapskom svijetu. Europu se ne smije više nikad vidjeti kao onu koja prešutno podržava autoritarne vlasti, nepotizam, gerijatrijske diktatore, a sve u ime neke promašene realpolitike;

9) Čvršća i jedinstvena nazočnost na međunarodnoj pozornici, korištenje zajedničke političke i ekonomske snage da se promiču naše vrijednosti i izvan naših granica, posebno igranjem aktivne uloge u okončanju sukoba na Bliskom istoku;

10) Ojačavanje europske demokracije; Kakva god da se uvode pravila ekonomskog vladanja, za njih je uvijek bitan parlamentarni nadzor; članice moraju u potpunosti poštovati Povelju glede nominiranja Predsjednika Komisije prema rezultatima izbora za EU Parlament; o pojedinim Komesarima treba glasovati parlament, a isto tako i o eventualnom opozivu; socijalističke stranke moraju članove i simpatizere uključiti u sve aspekte političkih odluka EU, u izradu stavova i imenovanje kandidata za vrhunske položaje u EU; mora se provesti sveeuropska akcija da se ojača sloboda medija i to prvenstveno razbijanjem monopola u medijima i ograničavanjem vlasništva nad medijima osobama i tvrtkama izvan Europe.

Sada se radi o dugoročnoj održivosti europske integracije. To znači mnogo više od korištenja jedne valute. Samo sasvim novi pristup demokratskih socijalista, snažno potvrđivanje naših vrijednosti i hrabrost da se predlože europske rješenja, samo to može ojačati europski projekt i dati mu energije da održi vrijednosti koje su njegov zaštitni znak – solidarnost, gospodarska učinkovitost i demokratska vitalnost.

Komentari

Tko je glasao
Tko je glasao

smiješno, kakva "desna"

smiješno, kakva "desna" garnitura. Sve što ta "desna" ganitura radi, radi upravo pod ovim pretenzijama "lijevog" manifesta..

što se tiče jednakosti, ona je na putu, samo ne onako kako si većina zamišlja..

Tko je glasao

Ima još inicijativa

"Srećko Horvat: "Krajnje je vrijeme da se različiti pokreti, od Indignadosa u Španjolskoj, preko studenata u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, pa sve do radništva u Grčkoj i Rumunjskoj, ujedine i umjesto samo protiv nacionalnih vlada, usmjere i na prave centre moći"" - http://www.h-alter.org/vijesti/europa-regija/bez-neoliberala-bez-tehnokrata

http://www.altersummit.eu/Call-for-an-alternative-summit.html

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kako plutokracija postaje samodestruktivna

Ne da mi se sad pisat novi dnevnik, a želim skrenuti pažnju na ovaj zanimljivi tekst.

Why I Am Leaving Goldman Sachs

I attend derivatives sales meetings where not one single minute is spent asking questions about how we can help clients. It’s purely about how we can make the most possible money off of them. If you were an alien from Mars and sat in on one of these meetings, you would believe that a client’s success or progress was not part of the thought process at all. It makes me ill how callously people talk about ripping their clients off. (...) It astounds me how little senior management gets a basic truth: If clients don’t trust you they will eventually stop doing business with you. It doesn’t matter how smart you are.
These days, the most common question I get from junior analysts about derivatives is, “How much money did we make off the client?” (...) When I was a first-year analyst I didn’t know where the bathroom was, or how to tie my shoelaces. I was taught to be concerned with learning the ropes, finding out what a derivative was, understanding finance, getting to know our clients and what motivated them, learning how they defined success and what we could do to help them get there. (...)
I hope this can be a wake-up call to the board of directors. Make the client the focal point of your business again. Without clients you will not make money. In fact, you will not exist. Weed out the morally bankrupt people, no matter how much money they make for the firm. (...)

Tko je glasao

Minus zbog kršenja pravila

Minus zbog kršenja pravila portala. 21. Jezik na kojem se piše na pollitika.com je hrvatski, pismo je latinično.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Veza s Manifestom:

Europske ekonomije su, poput svih drugih, izbačene s kolosjeka gotovo kriminalnom neodgovornošću svjetskog financijskog sektora.
Mislim da moramo imati u vidu da takvo ponašanje, da se po svaku cijenu maksimilizira profit na kratke staze bez obzira na stvarnu uslugu koju se klijentu učini, a da ne govorimo o "općem interesu" odnosno "javnom dobru", nije neka devijacija, nego zakonitost kapitalizma.

Jedini način da to kontroliramo, koji smo dosad smislili, jesu socijalna borba radnika i građana za interese rada, zdravlja, prirode isl, te izvanjska regulacija na državnom i nad-državnom nivou. Neoliberalizam je proglasio da sve to treba baciti u smeće, što je donijelo veliki napredak bogatašima, koji zakonito postaju sve bahatiji.

Tko je glasao

Mislim da moramo imati u vidu

Mislim da moramo imati u vidu da takvo ponašanje, da se po svaku cijenu maksimilizira profit na kratke staze bez obzira na stvarnu uslugu koju se klijentu učini, a da ne govorimo o "općem interesu" odnosno "javnom dobru", nije neka devijacija, nego zakonitost kapitalizma.

Ne kosi li se ovo tvoje s onim također tvojim da je oko Josipovića i Zampa sve u redu?

Tamo se isto nemilosrdno harači (soba - (o)soba) bez da se pružila stvarna pa i ikakva usluga a da ne govorimo o općem ili javnom dobru.

B-52

Tko je glasao

Imamo načelni stav i konkretan slučaj

Ne kosi li se ovo tvoje s onim također tvojim da je oko Josipovića i Zampa sve u redu? Tamo se isto nemilosrdno harači (soba - (o)soba) bez da se pružila stvarna pa i ikakva usluga
Mislim da je to pitanje dovoljno razjašnjeno. Riječ je o obliku pojednostavljivanja naplate, jer bi bilo nemoguće voditi evidenciju kada netko stvarno sluša glazbu (ili što faktički prži na CD isl). Istom logikom hoteli naplaćuju činjenicu da imaju bazen (dakle je viša kategorija) iako ga gost nije koristio, ili lijep pogled iako je gost možda slijep ili slabovidan, ili čak činjenicu da imate kupaonicu u sobi iako se možda niste kupali isl.. Plaćate za mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju (ima onaj vic s Mujom u hotelu i kozom :)).

Mogućnost gledanja TV-a i slušanja glazbe je ponuda koja povećava status hotela, oni imaju od toga korist. Svi autori glazbe na svijetu zajedno (njih oko 3 milijuna) faktički pružaju uslugu svim hotelijerima. Razvijen je sustav posredničkih agencija, u svakoj zemlji jedna, poput ZAMP-a (jedino su kažu u SAD dvije), koje kolektivno zastupaju autore. (Jedan argument je da bi neku naknadu trakođer trebale dobiti agencije vijesti isl, jer ljudi mogu također slušati vijesti. Pa, možda.)

Naknada iznosi 26 lipa po krevetu i danu za hotele, za kafić oko 150 do 200 mjesečno, za trgovinu ili frizerski salon do 50 m2 iznosi 34 kn mjesečno. Ne čini mi se da je to vrijedno tolike halabuke. Za prazni CD naknada je 4 do 8 lipa, za USB stick 2-8 kn, računalo 3-6 kn... - tu sam jedino osobno uključen. :) Ako sam na svaki deseti CD stvarno nešto glazbe spržio, za svoje potrebe na što imam pravo, platio sam to 80 lipa - ne čini mi se vrijedno galame.

Tko je glasao

Naknade koje se tebi ne čine

Naknade koje se tebi ne čine pretjeranim na godišnjoj razini iznose cca 100 milijuna kuna što bi čak i kod tebe trebalo izazvati respect. No nije to najvažnije.

Kažeš da je teško pratiti konzumira li tko mogućnost koja mu se pruža.

Što bi rekao kad bi se zagrebačke prostitutke udružile, registrirale pod nekim legalnim nazivom i tražile da se donese zakon prema kojem bi npr. svak koji prođe Gajevom morao platiti naknadu na ime usluga koje ima mogućnost koristiti a, složit ćeš se, koje je teško pratiti da li ih se konzumira?

Uostalom, Ministarstvo uprave je potvrdilo da udruga HDS_ZAMP ne postoji.

Ne čini li ti se barem malo čudnim što stotine milijuna bere udruga koja zapravo ne postoji? Inače, tajnici, posebice oni glavni, su nadležni da obave posao registracije. Ili ne?

Znaš li tko je tada bio njihov glavni tajnik?

B-52

Tko je glasao

berem berem grojzdje...

A tebi nije neobično da ti država kroz porez uzima naknadu za vojsku a rat nikad ne izbije? A i kad izbija - vojska nam se uvijek raspadne?

Tko je glasao

skrećeš temu na irelevantno.

skrećeš temu na irelevantno. čak nisi niti dobar argument upotrijebio jer nam je vojska prije dvadesetak godina i te kako trebala. Ne treba nam svake godine ali nam kako povijest govori treba. Problem je što se porez plaća mjesečno a vojska se upotrebljava svakih 20-50 godina. ovdje ipak govorimo o činjenici da npr ZAMP naplaćuje naknadu u praznim hotelskim sobama (što se može provjeriti da li je soba prazna ili puna) iako usluga nije konzumirana što je jedna od osnovnih postulata tržišta (da naplaćuješ robu ili uslugu koja je konzumirana). Također postoji velika razlika između poreza i naplate neke usluge. ovo prvo ide državi radi nekog općeg dobra a ovo drugo bi se barem u teoriji trebalo naplaćivati prema konzumiranju.

Tko je glasao

...

... aaaaaaaaa ne želim ja biti na strani barikade koja brani ZAMP niti njegov pravilnik... recimo, u Italiji su se zubari upravo uspjeli izboriti za pravo da ako puštaju neku muziko dok tipu čupaju obje šestice (lijevo, gornja i donja) da ne moraju plaćati talijanskom ZAMPu... dakle, nama borba još predstoji :)

hmmm ovo "trebala nam je vojska" slobodno možeš elaborirati malo konkretnije... kome "nama"?

Tko je glasao

hmmm ovo "trebala nam je

hmmm ovo "trebala nam je vojska" slobodno možeš elaborirati malo konkretnije... kome "nama"?

kada kažem nama mislio sam na Hrvatsku državu i obranu od pokušaja srbočetničke okupacije početkom devedestih kao primjer da "nama" treba vojska. neznam dali sam negdje povrijedio tvoje osjećaje?

Tko je glasao

???

Možda nisi shvatio na što sam ciljao. Narodi SFRJ su 45 godina izdvajali za vojsku koja se zvala narodna, a koja je postala prilično nenarodna, dakle - ulaganje im se baš i nije isplatilo. Narodi Kraljevine Jugoslavije su također kroz porez financirali vojsku koja je kapitulirala takoreći prvog dana. Također neisplativo ulaganje.

Ta vojska iz 90-ih se stvorila na ničemu a ne na porezima.

Dakle - netko tko je živio recimo u Njemačkoj (koja od rata nije ratovala) izdvaja svake godine velika sredstva za nešto što nikada nije konzumirano, to sam želio reći. Ali se eto - mora imati vojska.

Tko je glasao

Dajte najte! Ta vojska iz

Dajte najte!

Ta vojska iz 90-ih se stvorila na ničemu a ne na porezima.

Bez obzira na što si ciljao, debelo si promašio oko ovoga. Vojska ti je kao materija, nemože nestati niti se iz ničega stvoriti.

Mislim, ovo tvoje lijepo i efektno zvuči, nekima je svojevremeno bilo i poštapalica, ali je u suštini i sadržaju glupost.

B-52

Tko je glasao

copyright

Vojska ti je kao materija, nemože nestati niti se iz ničega stvoriti.

Jel smijem ovo koristiti u društvu ili ćeš registrirati ovu mudroliju?

Želim reći da postoji stotine gorih nameta od ovog - gdje se od prikupljenih 100 miliona kn, takoreći u isti sustav vrati 75 M kn, a i onih 25 M kn se opet potroši na rad ljudi u Emporionu...

Ne mogu vjerovati da netko potroši ovoliko energije (Index, pojedini ovdje itd.) oko relativno malenog iznosa - i da se uopće niste u argumentaciji približili niti korak nikakvom dokazu muljanja.

Kada ideš u hotel određene kategorije (koji da bi dobio tu kategoriju mora, recimo, imati bazen) - ti ćeš taj bazen platiti u cijeni sobe, svejedno - koristiš li ga ili ne. Tako je i sa mnogim drugim nametima. Naknadom za autoceste u cijeni goriva (a voziš skuter do posla) i tisuće tisuće drugih.

Te naknade naravno nisu zanimljive, jer preko njih ne možeš neargumentirano napadati predsjednika. Ako već napadaš(te) - ajde malo kvalitetnije i s nekim argumentima... a ne "narod zahtjeva" :)

Tko je glasao

Kada ideš u hotel određene

Kada ideš u hotel određene kategorije (koji da bi dobio tu kategoriju mora, recimo, imati bazen) - ti ćeš taj bazen platiti u cijeni sobe, svejedno - koristiš li ga ili ne

oept krivo, ti kao potrošač imaš izbor da ideš u hotel ili ne. ako ideš platiš ako ne ideš ne platiš. ukoliko dođeš u hotel, oni mogu naplatiti bazen posebno ili ga mogu uračunati u cijenu da bi privukli kupca. bilo kako bilo i kupac i onaj koji prodaje uslugu ima prvo IZBORA, i ima pravo platiti tj naplatiti KONZUMIRANU uslugu. nitko ne plaća hotel zato što postoji i zato što bi ga POTENCIJALNO mogao koristiti i zato što je to ZAKONOM određeno da bude baš tako iako se nije poojavio u hotelu.

nevjerojatno, ali da li tebi netko nešto plaća da braniš ovaj ZAMP? neprestano u diskusiji skrećeš sa bitnog na nabitno i tako razvodnjavaš temu do apsurda.

Tko je glasao

mogućnost izbora...

Da vidimo koje su mogućnosti jednog hotela ovaj tren:
- da nema tv ili radio u sobi, tj. da ih ima samo u jednoj zjedničkoj prostoriji (radikalno, ali ne može se reći da ta mogućnost ne postoji)
- da sklopi ugovor sa ZAMPom
- da, poput jedne veće grupe shoping-centara u Zagrebu, sklopi ugovor sa DRUGOM kućom ala ZAMP (time si je jako ograničio broj izvođača, ali i ta mogućnost postoji)

Dakle - ne branim ZAMP, već branim tržišni princip - ako koristiš nečiji rad (tv program, muziku) da bi podigao kvalitetu i svoju zaradu, red je platiti dio zarade onome tko ti ju je omogućio.

Svatko od nas plaća GOMILU naknada za stvari koje ne koristi, tj, možda će je koristiti - naknadu za priključenu fiksnu liniju (bez obzira na promet), mrežarinu za el. energiju (bez obzira na potrošnju), odvoz smeća, pretplatu na mobitel, pretplatu na mobitel, naknade za radijske frekvencije - ovo, ono - dakle bez utvrđivanja je li usluga KONZUMIRANA ili nije.

Prema tome - uopće ne branim ZAMP niti me briga za njega, branim princip. Ono o čemu se da pričati jest mogućnost konkurencije, mogućnost širenja izbora i mogućnost mijenjanja visine naknade. Jasnije?

Tko je glasao

Dakle - ne branim ZAMP, već

Dakle - ne branim ZAMP, već branim tržišni princip

da prekinemo diskusiju, ne braniš tržišni princip nego upravo suprotno, potkapaš ga. tržišni princip funkcionira na temelju da platiš neku uslugu koju si konzumirao i to svojevoljno.

Svatko od nas plaća GOMILU naknada za stvari koje ne koristi, tj, možda će je koristiti - naknadu za priključenu fiksnu liniju (bez obzira na promet)

sve te stvari možeš otkazati, otkaži npr fisknu liniju i to je to.

Tko je glasao

sve te stvari možeš otkazati,

sve te stvari možeš otkazati, otkaži npr fisknu liniju i to je to.

covjek ti je gore crno na bijelo pobrojao mogucnosti vezane uz placanje naknade za autorska prava - i tu uslugu mozes otkazati uklanjanjem svih televizora i radijskih aparata iz hotela.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Koji debilizam. Pa ne služe

Koji debilizam. Pa ne služe radio i televizija samo za slušanje muzike. Što je s onima koje zanimaju samo vijesti npr? Znači zato što radio i TV mogu reproducirati i muziku, ja sam ili bilo tko drugi dužan zampu platiti harač. Ma nabijem vas i vašu logiku.
Što dalje sve mi je jasniji taj vaš Josipović, obično bezdušno birokratsko piskaralo. Takvi su u hr. uništili ljudima volju za životom.
Takvima za kaznu treba oduzeti **** i baciti ih svinjama da ih pojedu.

Tko je glasao

ne možeš doći u situaciju da

ne možeš doći u situaciju da plaćaš tu uslugu ako je netko u sobi a ne plaćaš ako je soba prazna, što je osnovno načelo tržišne ekonomije. no, imam jedno pitanje samom sebi, zašto se ja trudim stobom to diskutirati na nekoj logičnoj razini kada ti ne možeš do zraka doći od uvlačenja?

Tko je glasao

ne možeš doći u situaciju da

ne možeš doći u situaciju da plaćaš tu uslugu ako je netko u sobi a ne plaćaš ako je soba prazna,

ne mozes, kao sto ne mozes ni doci u situaciju da ne platis doprinose za autoceste sadrzane u cijeni benzina iako se vozis samo po zagrebu.

zašto se ja trudim stobom to diskutirati na nekoj logičnoj razini kada ti ne možeš do zraka doći od uvlačenja?

vjerojatno zato da bi mogao demonstrirati ovako visok stupanj argumentirane rasprave koji prakticiras.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Citirao sam dio tvog

Citirao sam dio tvog komentara na koji reagiram.

Nema ni riječi o Zampu, Emporionu, bazenima i sobama.

B-52

Tko je glasao

Svima je jasno što je važnije! :)

S jedne strane, imamo problem "ultranestabilnosti" svjetskog financijskog sustava, rast socijalnih nejednakosti, globalni problemi okoliša i resursa, nastojanja da se shvate korijeni tog problema i ponudi nekakva alternativa - pa zvali to reformom unutar kapitalizma ili socijalizmom.

S druge strane, kozmička nepravda što hoteli plaćaju 26 lipa po krevetu dnevno za autorska prava na glazbu, a na prazni CD plaća se nečuveni harač od 4 do 8 lipa.

Tko je glasao

Neka se raspadne, uz pomoć DORH-a

Ne bih imao ništa protiv da se ovaj poluprivatni sustav naplate autorskih prava raspadne i uspostavi pošteniji u kojem bi najveću korist imali autori, i to svi a ne samo probrani.

B-52

Tko je glasao

I jo nešto KJTV važno:

Gore me citiraš, spominjem ponašanje da se po svaku cijenu maksimalizira profit. Zaštita autorskih muzičkih prava ipak znači prikupljanje naknade za nečiji rad. Dio uzimaju posrednici koji brinu da se to naplati, to nije načelno sporno. Prema podacima koje ZAMP iznosi 75% stvarno ode autorima, što je, koliko vidim po komparativnim podacima za druge zemlje, u okviru uobičajenog. ZAMP planira da se postotak koji ubiru kao trošak postepeno smanjuje.

Tko je glasao

Zaštita autorskih muzičkih

Zaštita autorskih muzičkih prava ipak znači prikupljanje naknade za nečiji rad

dvojbeno, ako ja npr konstruiram semafor da li to znači da svaki put kada neki auto prođe kroz neko križanje treba meni platiti neki određeni iznos jer se konzumira moj rad? Ili idemo do apsurda, ako neki učitelj nauči neko dijete matematiku da li to znači da svaki put kada to dijete upotrijebi neku matematičku operaciju treba platiti autorska prava?

Tko je glasao

semafor nije autorski rad. i

semafor nije autorski rad.
i da, funkcioniranje naprava poput semafora bazira se na patentima koje je jednom netko izumio, i za to pobire naknadu


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

obratno, patenti (ako već

obratno, patenti (ako već postoje) se baziraju na izumu. patenti za semafor ne postoje i nitko ne ubire naknadu. no i kada bi postojali onda bi izumitelj dobio naknadu od proizvođača a ne od vozača i to onih koji su prošli kroz semafor i onih koji nisu kao što ZAMP naplaćuje npr naknadu prazne hotelske sobe.

Tko je glasao

ako ja npr konstruiram

ako ja npr konstruiram semafor da li to znači da svaki put kada neki auto prođe kroz neko križanje treba meni platiti neki određeni iznos

Da, ako prođeš kroz crveno ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

jadno nabrajanje općih mjesta, kome se to obraćaju?...djeci?

...ako je ovo politički manifest? ...onda je i svako predstavljanje
cura na izboru miss Donjeg Kneginca moguće nazvati manifestom.

Tko je glasao

djeci, moglo bise reći.. s

djeci, moglo bise reći.. s posebnim potrebama

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Rukovodstva lijevih partija u

Rukovodstva lijevih partija u Zapadnoj Evropi (sve do regionalnog nivoa) trebalo bi pobiti po kratkom postupku.

30 godina ta bagra sistematski je radila na uništavanju lijeve ideje, a rezultat je ova katastrofa koju danas živimo.

Tko je glasao

lijeve ideje? neee... oni

lijeve ideje? neee... oni rade na uspostavljanju lijeve ideje.. samo vi kolega slabo razumijete dijalektički proces ;)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

E neka ga ti razumiješ.

E neka ga ti razumiješ.

Tko je glasao

Manifest i mediji

Interesantno je kako nema informacija o ovom manifestu u mainstream medijima iako je u RH na vlasti stranka koja spada u socijalističku internacuonalu.

Tko zna zašto je tome tako?
Možda zato što rade (ili će raditi) u suprotnosti s vrijednostima manifesta.

Tko je glasao

mora se provesti sveeuropska

mora se provesti sveeuropska akcija da se ojača sloboda medija i to prvenstveno razbijanjem monopola u medijima i ograničavanjem vlasništva nad medijima osobama i tvrtkama izvan Europe.

ovaj dio 10. tocke je najvjerojatnije toliko odusevio ninoslava pavica&co da im realno sad treba dosta vremena kako bi stisavsi to odusevljenje smireno prionuli na pisanje o toj temi?
pretpostavljam da ce u skladu sa onim da davor butkovic pise o poreznim utajama, a duzan je cca. 800 000 kuna, sam ninoslav pavic odraditi veci dio posla pisuci afirmativno o toj temi u svojim mainstremcima!?:)

a sdp?

pa zar se sdp nije javno opredjelio za liberalni centar i sto bi se njega sad to uopce ticalo?:)

Tko je glasao

Samo je cijena u pitanju

Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović obraćajući se članovima na početku sjednice Glavnog odbora, naglasio je kako je SDP socijalno lijeva i liberalna stranka, ali ne i neoliberalna.
- Ako smo liberalni ne znači da smo bezdušna i prokapitalistička stranka po svaku cijenu. Naprotiv, to znali da one slobode koje vrednujemo i koje želimo uživati, uživaju i drugi -

Evo, čak ni Milanović više ne spominje socijaldemokraciju, SDP je sad samo "liberalno ali ne i neoliberalno".

"Ne znači da smo bezdušna i prokapitalistička stranka po svaku cijenu".

He, he, ako nije "po svaku", za koju cijenu jest?

Omađijao ga prvi potpredsjednik Vlade RH, gdje je bio na demokratskim izborima s po jednim kandidatom za svaku funkciju, pa zaboravio promijeniti ploču.

B-52

Tko je glasao

Ma zamisli !

Ova kriza treba pružiti mogućnosti ljevici da žustro napadne nesposobnost desnice u rukovođenju krizom i nesposobnost da zacrta smjer razvoja Europe. Te će akcije biti vjerodostojne samo ako ljevica može dati smisleni komplet alternativnih prijedloga kao odgovor na krizu.
Da bi bila vjerodostojna, ljevica treba jasnu priču za sadašnju krizu, sklop jednostavnih zajedničkih načela za buduće djelovanje i program koji ide do suštine same krize.

pa potom

Ekonomski pristup Europe mora biti koherentan i temeljen na tri elementa: zajedničkoj odgovornosti, rastu i jednakosti.

Nažalost, ekonomska jednakost je koncept koji je gotovo u potpunosti nestao iz rječnika socijalista posljednjih desetljeća, mada je upravo to središnja točka pojma društvene pravde, ključna za oporavak Europe. Ako građani vjeruju da teret krize pada na njih na nepošten način, ako su suočeni sa stvarnim padom zarada i svjedoče vraćanju razini siromaštva kakva se nije vidjela od osamdesetih, ako se socijalna zaštita i financiranje državnih programa režu dok se šire skandalozni bonusi i enormne korporativne plaće, a super bogati neukusno troše neograničeno, zajednički napor da se ublaži ekonomski pad neće dati rezultata, ekonomska učinkovitost bit će upitna, a vjera u demokraciju iscrpit će se.

A da netko šapne toj eliti da ima jedan budalaš koji o ovome priča godinama i pritom nudi vrlo konkretne mjere !?

Provinciopolis

Tko je glasao

uz sve duzno postovanje, o

uz sve duzno postovanje, o tome su intelektualci sa ljevice pricali vec punih trideset godina.
cisto sumnjam da ih se tad nije culo, ali u opcoj euforiji pred neoliberalnim konceptom globalnog, samoregulirajuceg i nadasve od drzave nesputanog kapitala, koja je uveliko zahvatila i tadasnju "ljevicu", taj glas je "zazvucao" poput antologijskog krika lize minneli ispod nadvoznjaka sa jurecim vlakom?

Tko je glasao

Eskuzema, ali ja nisam nikada

primjetio da je itko od tih ljudi koje spominješ nudio rješenja koja nudim...
To kaj su oni "pričali" je baš kao i ovaj Manifest i sve drugo u politici ili barem većina toga - skup želja, ćestitaka i pozdrava...
Lijepo su oni naveli probleme taman u maniri " lijevo je dobro jer desno je loše " ( lokalna varijanta je Laburisti su dobri jer SDP i HDZ su loši ) no međutim niti jedan konkretan prijedlog, Mehanizam nisu iznijeli ... A svo licemjerstvo svih gore spomenutih redom, iskazuje se u činjenici da nitko ne želi piliti granu na kojoj sjedi pa tako niti ne spominju npr. izbor imena sa lista, a ne samih lista itd ( da ne ponavljam sve ono s čime sam ovdje i ne samo ovdje "izišao" ... ) ...
Kako samo lijepo zvuče kopirani dijelovi teksta iz mog gornjeg komentara... Taman ko Plan 21 :))
Nisam siguran da si u pravu @edi kada kažeš to što pluseri podržavaju gornjem komentu, jer nisam čuo da je itko rekao to što govorim jer ja kada govorim o "preraspodjeli" tada konkretno nudim Mehanizam za realizaciju iste, a ta ekipa za koju ti tvrdiš da te podsjećaju na krikove, nije izrekla niti taj niti ijedan drugi konkretan primjer izuzev kaj desetljećima laprdaju olitiga mlate praznu slamu...

To što tebe podsjeća na krikove Lizine, mene podsjeća na "stručnjake" koji o narkomaniji, "sportskom" huliganstvu i koječemu drugome, laprdaju desetljećima mantraški ponavljajuć edno te isto ( edukacija, prevencija - bla bla bla bla ) i za to primaju lovicu ofkors iako Rezultat njihovog mantrašenja znamo svi...
Ono kaj ne želimo svi saznat, a tako niti oni jest upravo to kaj ja govorim, a riječ je o konkretnim prijedlozima za riješenja problema... E sad...Nekima je tu ego u pitanju, a nekima je bogami lovica u pitanju, ali u konačnici rezultat je isti ... Potrošeni kadrovi bez ikakvog Rezultata i dalje troše nas i naše novce dok ljudi poput mene izbjegavaju Lizu po podhdnicima ...
Ti @edi kao i ostatak ekipe nastavite podržavat takve ljude ...
Vama na dušu...

Provinciopolis

Tko je glasao

provincipolis, "liza minneli"

provincipolis, "liza minneli" su svi oni koji su jos osamdesetih upozoravali da prihvacanje neoliberalnog modela laiser-faire u ekonomiji vodi reduciranju socijalnih i radnih prava, pa tako i siromastvu drustva u cjelini.
osamdesetih godina sa prihvacanjem tog modela tadasnji europski socijaldemokrati, laburisti i socijalisti su preuzeli suodgovornost za sve ovo sto se danas dogadja u europi i licemjerno je danas za to optuzivati samo desne konzervativne vlade.
znaci, govorim o politickim procesima u tim godinama i onim teoreticarima sa europske ljevice koji su jos tad upozoravali gdje to vodi.
kakve veze to ima s tobom?
komunisticka ideologija polazi od potpuno razlicitih premisa od onih koje zastupaju socijaldemokrati ( laburisti, socijalisti) i po pitanju politicke suradnje su se razisli jos dvadesetih godina proslog stoljeca.
to sto su devedesetih godina, nakon raspada real-socijalizma, mnogi komunisti prebjegli u socijaldemokrate i to sto takvi danas sa istim zarom brane trziste, kao sto su nekad branili drzavni etatizam, apsolutno ne mijenja gornju konstataciju, vec samo govori o njima.
tvoj zagovarani model "radnickog participiranja u profitu" u postojecim okvirima kapitalistickog drustva, a pogotovo ovog danasnjeg globalnog i neoliberalnog koje ne trpi nikakvu drustvenu solidarnost, a kamoli neko zadiranje u vlasnicku strukturu, se ni uz najbolju volju danas ne moze provesti.
za takvo nesto, potreban je mnogo siri (globalni) konsensuz , za koji osobno mislim da ga nije moguce provesti mirnim nacinom, sto naravno ne iskljucuje mogucnost da i do toga uskoro nece doci.
medjutim, kako postoji i realna mogucnost da neoliberalizam novim financijaskim napuhavanjem odgodi vlastitu smrt i kako ja nisam spreman zivjeti preko sto godina, ili biti politicki aktivan u tim godinama, radije sam sklon u okvirima moguceg traziti bolja rijesenja, nego li sa svoje (za sada) utopisticke pozicije pljucakati po svemu.
dobivanje plusa ili minusa ne znaci grupiranje ( iako toga ovdje ima), bar kad sam ja u pitanju, jer isti oni koji ce mi za jedan moj komentar dati plus, za slijedeci ce mi priljepiti minus i vjerovao ti ili ne, osobno najvise cijenim takve bez obzira sto kao takvi ne gode mojoj tastini i egu!
poruka ti je jasna, nadam se?:)

Tko je glasao

Jasno ko črni mrak :)

Al to nije btino ...
Bitno je upravo ono kaj si rekao

kakve veze to ima s tobom

Jer ja pak nemam pojma kakve veze tvoj gornji komentar ima sa našom prethodnom korespodencijom ( tilt )

Ne treba sila. Stvari su jednostavne. Staviti "radnike s profitom" u Program kao i ostale stavke koje nudim i dobiti povjernje građana za odrađivanje tog istog programa. Papiri i olovke, a ne puške ...
O tome kao i ostalome što sam spomenuo u komentu na koji se referiraš, ta tvoja "elita" ne govori.
I da... Lesaristi nisu dobri zato kaj su SDP i HDZ loši...Niti lesaristi ne govore o tome kaj ti pričam ( izbor imena, a ne liste, deakumulacija funkcija, profit i Radnicima, ograničenje mandata, ne fEUdalizmu etc ma koliko bezobrazno zauzeli poziciju opozicije pa pametuju pljucanjem braće fEUdalaca vrijeđajuć građane kroz kalkulaciju da je narod glup i slabo pamti i/ili ne kuži )
A o utopiji i sličnim " to je tak pa nemre bit drukčije " ne bih stvarno i ne bih potpuno svjestan neshvaćenosti kojom sam okružen ...

Provinciopolis

Tko je glasao

Projekt vladanja

Edi, pak nebuš valjda tvrdil da svijetom upravljaju ljevica i desnica. Folklor je folklor. 1:99 nije projekt ni ljevice ni desnice!

Tko je glasao

Ovaj program kao da su pisali

Ovaj program kao da su pisali ortodoksni desničari ili nacional socijalisti. Trebaš samo zamisliti da je EU jedna država i jedan narod ( a fali još samo jedan kralj:))

Posebno mi se svidja ovaj dio o ograničavanju vlasništva nad medijima osobama i tvrtkama izvan Europe.

A ovo valjda podrazumjeva ono prvo:

2) Održivost zajedničke valute; potrebno je proširiti mandat ECB (Europska središnja banka) pravom na kupovinu vladinih obveznica kad se valuta nađe pod napadom, uz učinkovitu zajedničku odgovornost za ekonomsku politiku; ukoliko Središnja Europska Banka nije ovlaštena poduzimati radnje za spas valute kojom upravlja, čemu onda postoji?

o jednoj državi i jednom narodu. uskoro će zaživjeti i jedinstvena fiskalna politika i još samo trebaju proglasiti nekog od komesara za svog Hitlera...pardon - kralja. Eto mogli bi Barosa :)

Tko je glasao

pa Hitler je bio socijalist..

pa Hitler je bio socijalist.. tojest lijevi.. a kako Europa nije nacija, onda nije nacional socijalizam nego internacional socijalizam..regional socijalizam mogli bi reć.. razlika je samo u tome što više nije arijevska rasa nego jednostavno rasa.. vrsta, čovječanstvo, društvo, planeta, gaia..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ni blizu...

... ustoličenje nekoga za nešto - obično nije bilo toliko opasno kroz povijest...

... samoustoličenja su 100x opasnija... a teren za to postaje sve spremniji :)

No - nadajmo se nekom tko će jurišati na banke :))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci