Tagovi

Malo o županijama

U redovne revizije koje obavlja Državni ured za reviziju spadaju i revizije financijskih izvještaja i poslovanja Županija. Bezuvjetno mišljenje dvije godine uzastopno ( 2009, 2010 ) dobile su svega 3 županije: Zagrebačka, Karlovačka i Osječko – baranjska.
Krapinsko-zagorska i Vukovarsko-srijemska dobile su bezuvjetno mišljenje 2009. godine, a 2010. mišljenje je uvjetno što znači da su im «prsti uhvaćeni u pekmezu». Najčešći razlozi za uvjetno mišljenje su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na računovodstveno poslovanje, rashode i izdatke, te postupke javne nabave.

Jedan od razloga za to uvjetno mišljenje u slučaju Vukovarsko-srijemske županije glasi:

- Kod utvrđivanja osnovice i koeficijenata za izračun plaća dužnosnika (župana i zamjenike župana), službenika i namještenika te donošenja odgovarajućih odluka i akata nije postupljeno u skladu sa zakonskim odredbama. Prema zakonskim
odredbama dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća na godišnjoj razini iznosila je 14.727.183,00 kn, odnosno za 9., 10. i 11. mjesec od kada je zakon u primjeni 3.681.796,00 kn. Isplaćene plaće za navedene mjesece ukupno su iznosile 4.217.977,00 kn, što je za 536.181,00 kn ili 14,6% više od dozvoljene mase. Županija ima četiri potpredsjednika Županijske skupštine, a prema zakonskim propisima i statutom može imati dva. (točka 3. Nalaza)

Rashodi za plaće jedan su od razloga za uvjetno mišljenje i u drugim županijama, samo što su u igri druge brojke ( boldani iznosi su isplaćeni iznosi u odnosu na dozvoljene iznose za plaće na godišnjoj razini ):

* Krapinsko – zagorska županija ( 10.087.016,00 kn / 10.654.747,00 kn ),
* Koprivničko-križevačka županija (8.658.704,14 kn / 10.810.944,00 kn ),
* Ličko-senjska županija (3.479.547,00 kn / 9.330.468,00 kn ),
* Virovitičko-podravska županija (4.863.214,80 kn / 8.023.767,00 kn ),
* Požeško-slavonska županija (4.577.424,00 kn / 5.640.600,00 kn ),
* Brodsko-posavska županija (8.445.935,00 kn / 13.189.285,00 kn ),
* Šibensko-kninska županija ( 8.532.228,00 kn / 10.855.223,00 kn ),
* Dubrovačko-neretvanska županija (11.832.993,00 kn / 17.248.391,00 kn )
* Međimurska županija (7.768.578,00 kn / je 8.813.714,00 kn ).

Plaća se može povećati sa premijama osiguranja kao u Splitsko - dalmatinskoj pa u nalazu revizije stoji:

- Na premije osiguranja izvršene u iznosu 523.560,00 kn koje je Županija
uplaćivala u korist svojih zaposlenika osiguravajućem društvu, po osnovi
dobrovoljnog dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje se u poreznom
smislu smatraju primicima od nesamostalnog rada, nisu obračunani i uplaćeni
propisani doprinosi za obvezna osiguranja, te porez i prirez na dohodak.

ili kao u Gradu Zagrebu:

Rashodi po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskom djelu izvršeni su u iznosu 16.314.995,00 kn. Navedeni ugovori zaključivani su za obavljane različitih poslova,između ostaloga i za obavljanje poslova koje zaposlenici obavljaju za vrijeme redovnog radnog vremena. U većini slučajeva navedeni ugovori su se zaključivali mjesečno tijekom 2010., a u pojedinim slučajevima u razdoblju od 2008. do konca 2010.

Kad se revizijom utvrde određene nepravilnosti, županijama se naloži da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju. Kod većine županija naići ćete da je revizijom za 2010. utvrđeno po kojim je nalozima iz 2009. postupljeno i po kojima nije, osim kod Istarske kod koje nije postupljeno po nijednom nalogu.

2010. godine u Istarskoj županiji su rashodi za korištenje mobilnih telefona izvršeni u iznosu od 353.979,65 kn, a rashodi konekt kartica (priključak na Internet putem prijenosnog računala) u iznosu 111.419,31 kn. Korištenje mobilnih telefona na teret sredstava Županijskog proračuna utvrđeno je Pravilnikom o upravljanju troškovima komunikacija iz ožujka 2003. i izmjenama iz rujna 2005. Pravilnikom je utvrđen godišnji iznos utroška, a svaki trošak iznad odobrenog iznosa Županija će korisniku ustegnuti sporazumno ili na plaći. Korisnicima mobilnih telefona za troškove izvršene iznad odobrenog iznosa nisu obavljene obustave. Pravilnikom o upravljanju troškovima komunikacija nisu utvrđeni kriteriji za korištenje konekt kartica.

Plan nabave za 2012. godinu za Istarsku županiju za fiksnu telefoniju ( ev.broj nabave 5-12-MV ) iznosio je 730.000,00 kn, a za mobilnu telefoniju ( ev.broj 6-12-MV ) 1.000.000,00. Bez PDV-a. Planom nabave za 2012. – Izmjena broj 1 – fiksna je smanjena na 718.320,00 kn, a mobilna na 984.000,00 kn. Opet bez PDV-a.

Dobar dio zaposlenih u našim županijama( ima i u županijama zaposlenih koji rade za minimalnu plaću ) mora da stalno pjevuše onu : Imam dobar razlog da se super osjećam, imam super razlog da se dobro osjećam . Da bar mi isto možemo pjevušiti kad nam trebaju njihove usluge.

Komentari

Nekad

Nekad je bila povika kako novci(devize) izvozne Hrvatske idu u Beograd. Dogodilo se je da se je država Jugoslavija raspala na sastavne djelove, kao plod negativne selekcije ljudi u Partiji. OK i što se je dogodilo nakon toga? Od birokratizirane partijske države (jugoslavije) totalna birokratizacija nove države Hrvatske, kao to je potrebno, jer imamo vlastitu državu. A osim toga lažne političke elite u vlasti su kupovale raznim privilegijama veće skupine ljudi, da bi imali trajno podršku istih, jasno, na teret općih interesa građana Hrvatske. Tako treba i gledati na projekt ovih silnih županija i gradova i općina. Vlastodršci su oduzeli budućnost naše djece ( ne njihove) da bi režim opstao na laži i prijevari.

Tko je glasao

Opet parcijala, ali hvala ti na trudu

vezanom uz "dokazni materijal" iako je zdravom logikom svakom dobronamjerniku jasno da u Državi od 4 milje stanovnika ne treba 151 sabornik, 21 Županija sa po npr cca 20ak zastupnika, 300injak "gradova" i "opština" itd itd itd ukoliko pričamo o racionalizaciji javnog sektora... Onoj isitnskoj, a ne MMFovskim panđama koje bi pohapale javna poduzeća i snizilo cijenu Rada koja je ionako dovoedena odavno na status robovske olitiga prosječna plata = smejštaj i hrana...
New York ima 51 vijećnika i kao takav funkcionira na svojih cca 15ak milijuna stanovnika pa uspoređujte sa RH koliko god tko želi ...

http://pollitika.com/bauk-javnog-sektora-kroz-ocale-mladih

Provinciopolis

Tko je glasao

Bezuvjetno mišljenje dvije

Bezuvjetno mišljenje dvije godine uzastopno ( 2009, 2010 ) dobile su svega 3 županije: Zagrebačka, Karlovačka i Osječko – baranjska.

Dok eto, županija našeg PPV koji Slavoncima poručuje nek se uhvate posla i prestanu politizirati za obje godine dobila je uvjetno mišljenje.
Nisu mažnjavali na plaćama (to je valjda PPV-u presitno nego:

Sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:
- Revizijom obavljenom za 2009. su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na
prijenose sredstava trgovačkim društvima i trošenje decentraliziranih sredstava.
Revizijom za 2010. utvrđeno je da navedene nepravilnosti nisu otklonjene.
- Koncem 2010. ukupna potraživanja su iznosila 22.187.601,00 kn, od čega je
dospjelo 8.461.387,00 kn. Tijekom 2010. za naplatu potraživanja nisu
poduzimane sve raspoložive mjere naplate potraživanja. Do konca 2010.
Županija nije na račun proračuna Republike Hrvatske uplatila pripadajući dio
sredstava Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u iznosu
2.322.001,00 kn. (točka 2. Nalaza)
- Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2010. iznosi
8.139.843,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine
iznosi 14.945.405,00 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem
razdoblju iznosi 23.085.248,00 kn. Dospjele obveze na koncu 2010. iznose
24.518.508,00 kn. Županija je iskazala rashod najma školskih objekata,
izgrađenih prema modelu javnog - privatnog partnerstva, financiranih iz
decentraliziranih sredstava u iznosu 10.010.497,00 kn, što je za 3.510.497,00 kn
više nego što je Vlada Republike Hrvatske utvrdila odlukama. Prijenosi
sredstava su izvršeni trima trgovačkim društvima u vlasništvu Županije u iznosu
2.100.000,00 kn za redovno poslovanje, što nije predviđeno računskim planom
proračuna. (točka 3. Nalaza)

Tko je glavni zagovornik JPP-modela, tko planira ličiti fasade i graditi još pkola po cijeloj Hrvatskoj?
Očito mu je VŽ postala premala.....
"Dajmo da kradu"!!!!

...trolove je najlakse neutralizirati ako ih se ignorira...

Tko je glasao

@stara U inkriminiranom

@stara

U inkriminiranom razdoblju župan Županije varaždinske bio je Zvonimir Sabati iz HSSa (Čačić je smijenjen 2008.), a gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok.

nemesis

Tko je glasao

Znam da nje bio zupan - ali

Znam da nje bio zupan - ali sumnjam da je bio izvan svakog utjecaja.
A JPP skole koje se u izvjescu spominju gradjene su u vrijeme dok on jeste bio zupan - pa je samim tim mogao utjecati na odredbe ugovora koji su u 2009 i 2010 rezultirali gubitkom.

Politicarima upravo te proceduralne okolnosti (nije u datom momentu na funkciji) i omogucavaju da se izvuku i uvijek ponovo vracaju. Jaca i ekipa "nisu vidli" da Barisic dovlaci u stranku vrece s lovom, SDP "nije odgovoran" za Bandiceva sranja, Sheks za vrijeme rata "nije znao" sta Glavas radi po Osijeku, Rohatinski "nije znao" da banke navlace gradjane i poduzeca na kredite u svicarcima.
Cijela ekipa podsjeca na ona tri majmuna (ne cujem - ne vidim - ne govorim), ko da se politicari proizvode u SF pogonu iskljucino na nacin kloniranja glavnog lika iz poznate rock opere Who-ovaca.....

Zato je u HR potpuno nepoznat institu politickog mrtvaca - jer nama vec 20 godina vladaju zombiji koji u odredjenom momentu odlaze, i rekao bi covjek mrtvi su da mrtviji ne mogu biti, no cim se priblize neki izbori (lokalni ili parlamentarni) hrvatski politicki prostor preplave scene iz druge polovice Jacksonovog spota Thriller.
Taman mislis - konacno imamo politickog mrtvaca koji se nikako ne moze izvuci, kad isti osvane kod Stankovica.
Kako stvari kod nas funkcioniraju - za godinu dvije moguce i na nekoj novoj funkciji.

...trolove je najlakse neutralizirati ako ih se ignorira...

Tko je glasao

To s uplatom sredstava na

To s uplatom sredstava na račun proračuna Republike Hrvatske ( pripadajući dio
sredstava Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ) bi još mogao biti manji problem. Radi se naime o kreditima koji se daju stanovništvu za razvoj poljoprivrede i turizma. Dio sredstava od otplate kredita trebao bi se vraćati u proračun, a većina županija to ne čini. Navodno ponovno plasiraju nove kreditne linije. Moja je županija čak i oročila sredstva kod neke banke.

Čovjek čitajući izvještaje Državnog ureda za reviziju naiđe na toliko javno utvrđenih nezakonitih radnji i jednostavno mi nije jasno da ništa ne poduzima ni DORH, a ni vladajući koji bi npr. kaznenim odredbama mogli disciplinirati županije. Kako njih ne mogu gnjaviti jer su ipak "pajdaši", treniraju strogoću na građanima.

Mene doista zanima koja je svrha i cilj kad npr ;

U razdoblju od 2008. do 2010. Županija je za povećanje temeljnog kapitala
društvu u suvlasništvu za ulov i trgovinu ribom uplatila 5.324.421,00 kn o
čemu nije donesena odluka skupštine navedenog društva, odluka županijske
skupštine niti je obavljena registracija povećanja temeljnog kapitala u
trgovačkom sudu, te nisu precizno uređeni imovinsko pravni odnosi. (točka 3.
Nalaza)

Mislim da se radi o veletržnici ribe u Poreču. Kako je ona u Rijeci u komatoznom stanju, ne vjerujem ni da je bolje stanje ove u Poreču. Moram zapamtiti ove podatke za vrijeme kad veletržnica otiđe u stečaj i kad se bude prodavala ( ako se uopće radi o toj veletržnici ). Možda još malo istražim, samo mi to oduzima puno vremena i nikog ne mogu kazniti. Državni ured za reviziju ima sve podatke, i DORH ih može imati. Oni su ti koji mogu spriječiti nezakonite radnje i kazniti odgovorne.

Tko je glasao

Veletržnica Poreč

Veletržnica još uvijek nije aktivna a lani je ostvarila gubitak nešto viši od 168 tisuća kuna. Troškovi poslovanja, iako firma nema zaposlenih, bili su 452.858 kuna. Financira se iz iz državnog, županijskog i gradskog proračuna.
"Ukupna aktiva se u odnosu na 2010. povećala za 17 posto. Najveći udio u aktivi čini novac sa 70,47 posto. Novac se u odnosu na 2010. povećao za 30 posto. Novčana sredstva na žiro računu s danom 31. prosinca 2011. iznosila su 8.113.320 kuna, od čega je oročeno 7.800.000 kuna kod Hypo Alpe-Adria banke d.d. Zagreb. "
http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/veletrznica-ribe-porec-neaktivna-...

Ministarstvo sramežljivo najavljuje "neko rješenje".
http://www.glasistre.hr/vijesti/hrvatska/veletrznice-ribe-na-udaru-minis...

Tko je glasao

Bez obzira o kojem se društvu

Bez obzira o kojem se društvu u suvlasništvu radi, kako nisu ispoštovane odredbe zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na povećanje temeljnog kapitala, ne može se pouzdano utvrditi u koje je stvarne svrhe izvršena uplata.

To što u županiji kažu da je za povećanje temeljnog kapitala ne vrijedi više od opravdavanja izvjesnih menadžera da nisu radili u svrhu za sebe preuzimanja već spašavanja izvjesne vrlo poznate tvrtke. Pošto nema odluka ni društva ni županije, njihovih skupština, a povećanje temeljnog kapitala nije evidentirano ni na trgovačkom sudu a pogotovo zato što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, razumno je pretpostaviti da se uplaćeni iznos već izgubio u labirintu tih odnosa i ništa manje zamršenih financijskih tokova.

A da DORH može, to nije sporno. Sporno uvijek ispadne ono da li i hoće.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci