Tagovi

Mali prilog otvaranju poglavlja 23

Saslušanjem vještakinje za dokumente Nevenke Škavi? 20. listopada nastavljeno je su?enje Franji Katavi?u i Salihu Fazli?u optuženim za falsificiranje dokumenata Anti Gotovini i Hrvoju Petra?u održalo se 20. listopada.

Vještakinja je objasnila da je za potrebe ovog vješta?enja koristila samo ispise koji su sastavljeni za potrebe ranijeg vješta?enja iz 2005. jer joj nije bilo mogu?e izvršiti stvarni ispis s pisa?em “zbog pomanjkanja adaptera i priklju?aka”. Njen je zaklju?ak da je je putovnica printana na matri?nom pisa?u, a matri?ni pisa? je i onaj koji je DORH predložio kao dokaz: Epson LX800. Nakon pitanja drugookrivljenog Saliha Fazli?a vještakinja je priznala da je ovaj ispis mogao nastati i na nekom drugom matri?nom pisa?u, nekog drugog proizvo?a?a. Dakle, nije uop?e utvr?eno ni jednim vješta?enjem da su inkriminirani dokumenti proizvedeni opremom koju je optužba stavila u dokazne prijedloge.

?ini se da je to bio i razlog što ?e Silvije Sušac, prisutni zamjenik op?inskog državnog odvjenika do sljede?eg ro?išta 29 studenog 2010. “izmijeniti optužni akt uskla?uju?i ga sa mišljenjem vještaka”.

Vjerojatno zbog nazo?nosti javnosti: predstavnika GOLJP-a i potpisanog novinara, sutkinja je dopustila drugookrivljenom Salihu Fazli?u da dopuni svoju obranu u kojoj je on detaljno analizirao lažne dokumente Ante Gotovine koji su vješta?eni ustvrdivši da se radi o montiranim dokazima od strane policije i DORH-a i da ih nije falsificirao prvookrivljeni Franjo Katavi?.  O tome više u priloženom zapisniku s ro?išta.  

Objašnjavaju?i zašto je nemogu?e da je priložene dokumente falsificirao Katavi?, Fazli? je naveo da mu je prvookrivljeni 2004. pokazao fotokopije za koje je tvrdio da su falsifikati  Gotovininih dokumenata na ime Kristian Horvat, ali da su na njima bile slike druga?ije od ovih koje se nalaze na dokumentima u spisu, konkretnije da je Gotovina na njima bio mla?i, a da su na priloženim slike nastale u godini uhi?enja.

Sutkinja Sanda Bramberger Ostoi?je izrazila nevjericu jer njoj Gotovina na svim fotografijama izgleda isto kao i 1995. kada ga se ?esto moglo vidjeti na televiziji. Nije uvažila ni Fazli?eve prijedloge da se ponovo sasluša Katavi? (trenutno u austrijskom pritvoru zbog šverca droge) na okolnost pokazivanja fotokopija Fazli?u jer da se ta okolnost možda i nije dogodila, niti da se sasluša Damir Lon?ari? (bivši šef OA-e) kojemu je Fazli? prenio informacije o Gotovinim lažnim identitetima koje je saznao od Katavi?a, a koji je prema Fazli?u, onako kako mu je on rekao, sastavio službenu informaciju o tome kako Gotovina izgleda na krivotvorenim dokumentima i kojim se imenom koristi. 

I tužitelj Silvije Sušac je pokušao osporiti  Fazli?evu analizu montaže dokaza pitanjem kakvu okrivljeni ima stru?nu spremu. Fazli? je odgovorio da je on inžinjer zaštite od požara s 25 godina iskustva u krim. policiji. 
Sušac je upitao Fazli?a zašto nije prijavio Katavi?a policiji ako je, kako je rekao znao njegova druga kaznena djela. Fazli? se vidno uzrujao rekavši da to nije bio dužan jer tada više nije radio u policiji, a i zašto bi to u?inio jer da je postao okrivljenik u ovom postupku upravo zato što je državi donio informaciju da je Katavi? falsificirao dokumente za Gotovinu (ne ove koji su priloženi). Dodao je da zna kod koga je iz policije  Katavi? odlazio u naselje Rudeš u Zagrebu, tko je iz policije raspolagao tisu?ama obrazaca za putovnice, tko originalnim prnterom, ali da sve to ne zanima DORH jer su se oni nagodili s Katavi?em da on prizna ovo djelo i da tereti Fazli?a, a da su mu oni oprostili 200 ostalih kaznenih djela. Na to se Silvije Sušac samo smješkao ne traže?i nikakve podatke od Fazli?a.  
Glavni državni odvjetnik Mladen Baji?, prema Salihu Fazli?u najodgovornija je osoba za montiranje optužbe protiv njega. Sve informacije ili svjedoci koji mogu i?i Fazli?u u prilog ili su maknuti iz spisa mijenjenjem optužnice ili ih sutkinje ne dopuštaju uvesti kao dokaze.

Na koncu, optužba protiv Fazli?a nema ni jedan dokaz osim izjave prvookrivljenog Katavi?a.  Smiješno je da je hrvatska policija 2005. od austrijskih kolega bila obavještena o kriminalnoj prošlosti Katavi?evog kompanjona Ilije Ike Majstorovi?a, s kojim je nedavno uhi?en u Austriji zbog šverca droge.

Austrijanci su tada javili da je Ilija Majstorovi? kod njih 1991. osu?en zbog krivotvorenja dokumenata, da je 5 puta osu?ivan zbog tjelesnih ozljeda, jednom zbog kra?e i jednom zbog provalne kra?e. Njegova supruga Ljilja, vlasnica telefona na koji je Katavi? ?esto puta zvao u Austriju, u toj je državi pet puta osu?ena zbog kra?e.  Sve su to hrvatska policija i DORH znali, ali Katavi? i njegovo društvo u Hrvatskoj nisu imali problema dok ih se, opet nije do?epala Austrija.


P.S. Zbog cenzure na blog.hr, objavljujem na novoj blog adresi 45lines.blogspot.com kamo selim i stare postove.


Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci