Tagovi

Mafija postavila šefove policije i SOA-e


Otac ubijene odvjetnice Ivane Hodak i branitelj pritvorenog Vladimira Zagorca, odvjetnik Zvonimir Hodak bio je sasvim jasan govore?i o pozadini ubojstva svoje k?eri:

Mislim na onog komu je bilo u interesu i koji je tri dana nakon dolaska Zagorca u Hrvatsku odlu?io likvidirati moju k?er. To je napravio jer se bojao da bi ona, s obzirom na to da je bila u vezi s odvjetnikom koji joj je mogao ispri?ati ?injenice ili dati dokumente, mogla to proslijediti meni, rekao je Hodak.

Zagorec i Hodak ?e raskrinkati mafiju do kraja
Odvjetnik s kojim je Hodakova k?i bila u vezi je Ljubo Pavasovi? Viskovi?, poznat po zastupanju Hrvoja Petra?a. O toj vezi prvi je pisao tjednik Nacional, kojega mnogi analiti?ari smatraju biltenom predsjednika Stjepana Mesi?a i osu?enog otmi?ara Zagor?eva sina Hrvoja Petra?a. Zajedni?ki prijatelj Stjepana Mesi?a i Hrvoja Petra?a, donedavni nominalni vlasnik Nacionala Ivo Pukani? u vrijeme ubojstva Ivane Hodak bio je u zgradi Državnog odvjetništva. On je jedan od svjedoka u postupku države protiv generala Zagorca za nestanak dragulja. Pukani? je Državnom odvjetništvu donio kutije u kojima su se nalazili dragulji koje je Zagorec navodno otu?io. Pretpostavka da je Hrvoje Petra? spomenute kutije dao Pukani?u da ih odnese u DORH, temelji se na navodima iz Petra?evih pisama Pukani?u. U tim pismima Petra? upu?uje Pukani?a da kod Ljube (Pavasovi?a Viskovi?a op. 45lines) provjeri koji papiri nisu ubrzani, vezano za pisanje o aferama kojima bi trebalo ucjenjivati Ivu Sanadera. Ljubo Pavasovi? Viskovi? bio je osoba od najve?eg Petra?eva povjerenja. Je li Ivo Pukani? dobio zadatak od Petra?a da objavi pri?u o Pavasovi? Viskovi?evoj vezi s Ivanom Hodak kako bi consiglierea upozorilo da si "?lan obitelji" ne može dopustiti ljubavnu vezu s "pripadnicom neprijateljskog tabora" ili je tim tekstom trebalo unijeti razdor izme?u Zagorca i njegova odvjetnika Hodaka? Mogu?a su oba odgovora jer jedan drugi ne isklju?uju. Prvom u prilog govori izjava Zvonimira Hodaka o motivu ubojstva njegove k?eri. Petra? se pobojao da Pavasovi? Viskovi? pred Ivanom Hodak ne izlane nešto o poslovima, namjerama, dokumentima svoga poslodavca, što bi ona potom mogla prenijeti svome ocu, Zagor?evu branitelju. Drugom odgovoru u prilog, osim intencije iz sadržaja tog teksta, govore i kasnije glasine koje je proturio Jutarnji list (poslovi?no blizak Mladenu Baji?u) da je Hodak prije nešto manje od mjesec dana bio kod glavnog državnog odvjetnika Mladena Baji?a i ispipavao kakvo je raspoloženje oko eventualne Zagor?eve suradnje s tužiteljima. No, tada je navodno kao Zagor?ev potencijalni ulog spomenuo tri imena koja su sudjelovala u ratnom profiterstvu - dva poduzetnika i jednog generala - no nitko od njih više nije aktivan u politi?kom i poslovnom životu Hrvatske. Policija se ?esto izvla?i da ošte?enici nedovoljno sura?uju s njima, što otežava potragu za po?initeljima i naru?iteljima. Ošte?enik je i Ljubo Pavasovi? Viskovi?, ali zbog njegovih veza s onim na koga upire prstom Zvonimir Hodak teško je o?ekivati da bi on sura?ivao s policijom. Ljubo Pavasovi? Viskovi?, vjerojatno bolje od Zvonimira Hodaka ili Vladimira Zagorca, zna na kakav su sve na?in povezani njegov klijent Hrvoje Petra? s novim ministrom policije Tomislavom Karamarkom, novim ravnateljem SOA-e Josipom Buljevi?em i novim ravnateljem policije Vladimirom Faberom, a posebno sa "starim" predsjednikom Stjepanom Mesi?em. Kada je Tomislav Karamarko kao ravnatelj SOA-e dobio zadatak od Ive Sanadera da prona?e Hrvoja Petra?a, koji se krio pred optužbom za otmicu Zagor?eva sina i sumnjama me?unarodne zajednice da je glavni logisti?ar bijega Ante Gotovine, spominjano glasilo mafije je objavilo teksti? da je Karamarko kao na?elnik zagreba?ke policije po?etkom devedesetih bio podstanar kod Petra?eve žene Alice. Nakon toga je Tomislav Karamarko dao Nacionalu dokument POA-e o suradnji s MI6-om na razbijanju mreže Gotovinih pomaga?a gdje se spominje da POA zna da se Petra? nalazi u Izraelu. Karamarko je šest mjeseci prije nego li je to službeno obznanio predsjednik Mesi?, znao da je Petra? u Izraelu, a nitko ga nije lovio ve? su ga samo upozorili da znaju gdje je. Petra?u za to vrijeme nije uspjelo ishoditi izraelsko državljanstvo, pa je Mesi? "otkrio" da se krije u Izraelu, što mu je bio signal da se skloni u Gr?ku. U to vrijeme su novinari bliski šefu SOA-e pisali da je u potrazi za Petra?em u Izraelu bio tadašnji Karamarkovi pomo?nik Josip Buljevi?. Iako je Petra? "pobjegao" Buljevi?u ispred nosa, Karamarkova se pomo?nika hvalilo, a sada su ga Mesi? i Sanader postavili za šefa SOA-e. Mene su Karamarko i Buljevi?, preko Glavnog državnog odvjetnika Mladena Baji?a, dali maltretirati , izme?u ostalog i zato što sam otkrio njihovu spregu s Petra?em. Naravno, zato sam od HND-a zatražio da se o?ituje o njihovim imenovanjima.
Sino? smo palili svije?e za Ivanu (photo by HBO)
I novi ravnatelj policije Vladimir Faber, naljutio se na mene kada sam u Vjesniku 26. srpnja 2004. objavio tekst "Ho?e li Petra? nakon predaje u bolnicu". Bilo mi je poznato da je Faber bio uklju?en u pripreme Petra?eva povratka tako što je više puta bio vi?en u sjedištu HIS-a na razgovorima s tadašnjim ravnateljem te vanjske tajne službe kasnije preimenovane u OA-u, pa utopljene u SOA-u, Damirom Lon?ari?em, ?ija je obitelj u kumskoj vezi s Petra?evom, i ?ija je k?i, danas zaposlenica SOA-e, tada radila u Petra?evoj firmi. Tadašnja Faberova djevojka D. P. poru?ila mi je da bi se Vladimir Faber htio na?i samnom da neslužbeno porazgovaramo, a kad sam to odbio, saznao sam da je Faber hitno letio iz Zagreba za Frankfurt, pa u Tursku, gdje je prije Izraela, boravio Petra?. Kasnije mi je bivša Faberova djevojka ispri?ala da ju je sadašnji ravnatelj policije jedne zgodne napao da zašto se toliko druži i komunicira samnom mašu?i joj ispred nosa ispisima njenih telefonskih i sms kontakata, me?u kojima je, kako mi je prenijela, najviše bilo onih koje je ostvarivala upravo s "tim Peratovi?em". Ne treba zaboraviti da je novinar Gordan Mali?, dužnik Tomislava Karamarka (sadašnji ministar policije zaposlio je Mali?evog brata u SOA-u) svojedobno u Globusu objavio:
U policijskoj bilješci, od 15. velja?e 2000., piše: „U 22,40 sati Petra? zove Novicu u London na broj ++447790829396. Novica ga pita kako su oni njihovi iz policije prošli. Petra? kaže da je njemu "super jer je došao i Faber...""
Ali, Vladimir Zagorec i posebno Zvonimir Hodak, nemaju se ?emu lijepom nadati od predsjednika Stjepana Mesi?a, Tomislava Karamarka i Vladimira Fabera, pa kao što je Hodak i najavio u izjavi za HTV, mogli bi doista otvoriti "Pandorinu kutiju" koja bi mogla baciti još ve?u ljagu na Mesi?a i njegove ljude koje je nametnuo Sanaderu, iskoristivši ubojstvo Hodakove k?eri, za borbu protiv kriminala. Podsje?am da je Zagorec u intervjuu Davoru Ivankovi?u za Ve?ernji list od 24.11.2007 rekao:
VL: Odakle ta zainteresiranost predsjednika Mesi?a za Petra?a? ZAGOREC: Pa ?injenica je da je Hrvoje Petra? bio donator i prve i druge predsjednikove izborne kampanje, svi to znaju, no nitko se ne usu?uje o tome pisati...
A treba li uop?e podsje?ati što je sve odvjetnik Zvonimir Hodak ispri?ao o Saši Perkovi?u, Mesi?evu savjetniku za nacionalnu sigurnost i njegovu ocu Josipu, ?ije se ime nalazi u desetak aktualnih njema?kih i švicarskih istraga o ubojstvima politi?kih emigranata 70-ih i 80-ih godina! Hodaku nitko ne može vratiti k?i me?u žive i ne znam zašto bi krive ljude optuživao za njenu smrt.

Komentari

Kako je to Mesić nametnuo

Kako je to Mesić nametnuo svoje ljude Sanaderu? S čime je to Sanader ucijenjen? Koliko je Sanader imao izbora u odabiru novih ministara? Činjenica je da Karamarko jako puno zna i da može naštetiti Sanaderu.

Tko je glasao

Koliko vidim u takvoj mreži

Koliko vidim u takvoj mreži 'kriminala' i organizirane korupcije.... zašto bi itko uopće vjerovao bilo kojem 'novinaru'.... jer koliko vidim da je sve toliko isprepleteno da i svim medijskim kućama se dirigira .... kao i sa svime ostalim u društvenom sektoru!

Ne pričam o nikakvoj uroti... već o tome kako 'riba smrdi od glave' .... a 'mozak' ovog organiziranog kriminala tzv. 'mafije' je di?

The art of brainwashing...... mind control..... if you control the media, you control the people/masses!!!!!!!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Tko je onda ubio Pukija? Ti

Tko je onda ubio Pukija? Ti neki iz Srbije , Crne Gore. baš čekali pravi trenutak. Uzmimo da je sve istina, kako onda objasniti da je Hodak pred izricanje presude svome branjeniku izjavio da je dobio poruke da će ti uvjek isti dostaviti dokumentaciju po kojoj je njegov branjenik čist ukoliko im se da tih nekoliko milijunčeka. Ja obični seljak iz provincije koja nemam pojma o ničemo ovako razmišljam.:
1. Koja bi to bila budala koja nakon svih ubojstava i znajuči da su svi razgovori, poruke itd pod strogom kontrolom šalje takve poruke baš odvjetniku generala Zagorca.
Dakle osobi koja bi iz tisuću razloga trebala biti svim raspoloživim sredstvima pod kontrolom i zaštitom tajnih službi.
Ti bi morali biti totalni imbecili kojima je mjesto u nekom domu za osobe s posebnim potrebama.
2. Tom izjavom odvjetnik baca veliku sumnju na nevinost svoga branjenika, pa je prilično sumnjiva ta njegova izjava.
Da mene brani pomislila bi da me prodao.

Tko je glasao

imaš li informacije o ovome

imaš li informacije o ovome što se spremalo u rijeci? kad se sjetim one autobombe pred policijom prije desetak godina, muka mi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

@Lion Queen, nažalost

@Lion Queen, nažalost nemam. A to što se onda dogodilo u Rijeci zasluga je naših tajnih službi koje su za račun CIA-e namamile onog egipatskog radikala u Hrvatsku, pa ga isporučile Amerima, a oni Egiptu gdje je pogubljen. Još smo dobro i prošli.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Željko, danas sam te se

Željko, danas sam te se sjetila kada sam u Slobodnoj čitala intervju s Mirjanom Pukanić. Otvorilo mi se pitanje zašto se Mesić nikad nije ogradio od Pukanića, kad je očito da se ovaj osilio samo zato što ima nečiju zaštitu. Dakle, ljudi, to što je napravljeno gospođi Pukanić ravno je najcrnjim hororima ili onome što su ljudima radili Hitler i Staljin. Uglavnom, ona uskoro izlazi iz zaštićene kuće, Pukanić joj pokušava uzeti stan, dijete joj je već uzeo jer je svakodnevno uvjerava da joj je majka narkomanka...Žena ima 50 kuna u džepu, nema posla i nema kamo nakon što izađe iz te kuće. U međuvremenu je bila u bolnici zbog bubrega, dakle zdravstveno je jako loše. Užas nad užasom. Pukanića nitko u međuvremenu nije zaustavio u nasilju prema toj ženi i vlastitoj kćeri. Nasilje je i kad na perfidan način manipuliraš djetetom.
Prisjetila sam se zapravo da je nasilje kod nas eskaliralo upravo nakon tog slučaja, jer Pukanića nitko nije zaustavio a u javnosti se stvorio dojam da je ama baš sve moguće, pa i to da zdravu ženu strpaš u ludnicu, dovoljno je samo imati moćne prijatelje. Ne čitam smeće od nacionala, ne dam iz principa pare za takve novine, ali mi poznanici pričaju da to što Pukanić preko nacionala radi ljudima, nema veze ni s zdravim razumom, ni s nekakvom novinarskom etikom, ni bilo s čim što bi se moglo nazvati normalnim.
Zato, evo, javno pitam nove ljude u policiji zašto Pukanića nisu procesuirali zbog zlostavljanja supruge i djeteta, za drogu koja je pronađena u njegovom stanu, za pokušaj da suprugu proglasi ludom i da joj oduzme imovinu i pravnu sposobnost? Tek kada se procesuira Pukanić, vjerovat ću da će se u ovoj zemlji doista nešto promijeniti. Do tada, mogu sumnjati da je sve ovo što je napisao Peratović - istina!

Tko je glasao

Pukanić - pa zar je taj

Pukanić - pa zar je taj još na slobodi?

Tko je glasao

@daisy, koliko sam vidio na

@daisy, koliko sam vidio na jednom siteu koji je prenio dio Mirjaninog intervjua, ona je navela da je Puki blizak s Bajićem i da joj je odmah bilo jasno da od istraga neće biti ništa čim je legenda od državnog odvjetnika preuzela stvar u svoje ruke. Namjerno, ovdje nisam mnogo spominjao Bajića, da me opet ne bi optuživali da se nabacujem imenima, da ne mogu poloviti sve konce itsl., a upravo je Bajić ključna sistemska karika koja povezuje sve ove likove. O njemu spremam posebnu, papirnatu priču, jer je, napokon vrijeme da se lagano zaogrnem starim, papirnatim ruhom. Tu i tamo, ovo mi virtualno, dosadi.
Koliko god sam bio veseo što se Mirjana spasila doživotne ludnice - izolacije, toliko sam tužan što je tek kad je osjetila slobodu, zbog ovog našeg korumpiranog, depresivnog društva, dobila osjećaj da joj je cijelo biće kao otvorena rana :(

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Nataša je zadužena za

Nataša je zadužena za medicinu...

Tko je glasao

Ovaj post mi izgleda kao

Ovaj post mi izgleda kao ALICE in wonderland, tko je bijeli zeko, a tko gusjenica koja puši lulu ili češirska mačka?

Tko je glasao

Četres'pet lajns, ne

Četres'pet lajns, ne pokušavam skretati pažnju s tvoje analitičke kadrovske križaljke i uzajamnih odnosa aktera, ali sam znatiželjan kako u ovom slučaju eventualno stojimo s "međunarodnim elementom"? Ne mislim isključivo na exYu zvjerinjak već i na fine dečke koji pijuckaju shaken not stirred martini. Ajde, please, kak su u Buzinu primili vijesti iz Hatzove?

2decicrnog

Tko je glasao

Nemam pojma. Prolazio sam

Nemam pojma. Prolazio sam zadnjih dana kraj Buzina, al nisam svraćao na shaken not stirred martini ;)
To bi trebalo pitati novoga šefa SOA-e Josipa Buljevića jer su njega viđali zadnjih mjeseci da tamo odlazi na cugu ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Stanite ljudi - zar Vi svi

Stanite ljudi - zar Vi svi mislite da je Petrač naručio ubojstvo Ivane Hodak?
Ne, naručio ga je Petračov DON!
Tko je on? - Pa Hodak je bio više nego jasan!!
P.S. Imali li među Vama blogerima na ovoj stranici i jedan jedini kojem je Petrač bio na rođendanu?
Jesam li jasan?

Tko je glasao

Petrač je bio Pukaniću na

Petrač je bio Pukaniću na rođendanu na kojem se "zatekao" i Mesić. Sad za druge rođendane ne znam. Znam samo da je Petrač bio na vjenčanju kćeri Ivice Crnića (1998.), a da je tamo bilo i pola ratne Vlade na čelu s Franjom Gregurićem.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@45 Lines, moj je rođendan

@45 Lines, moj je rođendan 17.08. - hoćeš li se tu Ti "zateći" savim slučajno?
P.S. Pozivam Te ako želiš, i garantiram Ti puno bolje društvo, dobar provod u krugu normalnih ljudi, nitko ne puca ni u zrak ni u mlade djevojke, nitko nije povezan ni sa jednom obavještajnom i kriminalnom skupinom, nitko nije zaluđeni korumpirani strančar spreman u četiri rečenice pet puta slagati...
Pozivam Te u društvo ljudi.... - koji je svaki ponaosob čovjek i stup na kojem se ova država još kako tako drži. Žalosno je da su na vrhovima tih "stupova" lelujavi pijanci opijeni moći i slobodom činjenja zločina svake vrste. To je velik teret za "stupove" pa oni sve teže podnose lelujanje "tereta" na svom vrhu - elementarna fizika.
P.S. U "selu mojem malom" seljaci od pamtivijeka gore: "Slučajno je samo kada krava na kravu skići!"
Toliko o "slučajnosti" onog njihovog rođendana.

Tko je glasao

Halo! Pa stavio sam u

Halo! Pa stavio sam u navodnike zatekao ;)
A već sam Bogu i Vragu dosadio zapažanjima da je Mesić više puta izjavljivao da je dvaput sreo Petrača u životu, da bi u zadnje vrijeme tvrdio da je to bilo samo jednom. Ušao je u godine i teško mu je kontrolirati laganje.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Navodnike izbriši - bliže

Navodnike izbriši - bliže si istini @45 Lines!

Tko je glasao

dovoljno je

dovoljno je pogledati

 • http://www.javno.tv/index.php?id=4102c9ca8c9b
 • i postaviti pitanje što je zagorac postavio: jeste li svjesni što otvarate?
 • Tko je glasao

  Ja bih bio tek zadovoljan

  Ja bih bio tek zadovoljan kad bi snimatelj Zagorec dao nemontiranu verziju u javnost... Ovako, ništa nam ne znači čitanje između redova, između sekvenci kojima je montažer dao naredbu CUT...

  Tko je glasao

  Mafija postavila šefove

  Mafija postavila šefove policije i SOA-e
  Jednom davno je u nekoj TV emisiji u živo Davor Štern više puta ispravljao voditeljicu, sugovornike i gledatelje koji postavljaju pitanja oko pojma "mafija", vezano za Rusiju i ex SSSR zemlja - da je to što oni zovu mafija u stvari i zove se "elita", pa u umjesto mafija treba zvati "elita".

  Tako bi mglo biti točno ovo "Mafija postavila šefove policije i SOA-e" i još puno toga, pa i "mafija vlada zemljom" samo se zove i jest "elita" i takvom ju uvažavaju jako velike snage, koje ujedno kandidiraju ući u tu "elitu".

  Samo nam ostaje još odrediti tko je ta "elita" (aka mafija).

  Ako je suditi po količini kapitala kojim upravljaju i kojeg imaju te čime su sve upravaljali i upravljaju, ako su i malo složni onda su to dugo henesijevci i slično, što uključuje i Todorića, Lukovića, IGH, Barbića, Gregurića pa i Čačića i jako puno toga.

  Kako podjele nisu precizne, i prethodno je sigurno neprecizno, pa je neprecizna i možda najjača grupacija, vezana sa raznim - političke stranke, pretežno ogranci ex zajedničke partije i službi. Ta grupacija nije homogena u raznom, ali je veoma homogena oko globalnih pitanja vlasti i moći, naročito oko zajdničkih milijardi i imovine, zaduženje zajedničkih računa te davanja i oduzimanja prava, što uključuje iznimne ekstra dobitke (npr. svjetskog ranga na prenamjenama površina za gradnju i aranžmana oko toga) i ekstra gubitke, uključujući eliminacije. Tako bi u ovom slučaju to mogla biti ova amorfna grupacija, vezana sa raznim raznim pipcima, što je više nego logično u društvu samo upravljanja, dogovora i jake tradicije uspjeha i dobitaka na zajednički račun.

  Ono što se u određenoj zove mafijom kao malo slobodniji dečki koji se kroz život moraju probijati na malo grublji način, po vidljivom nije ni blizu kapitalom doseglo niti pojedine djelove gore navedenih grupa, čak pojedince (npr. na A Agrokor, Agram, Adris ... HDZ ... SDP .... na kraju ZABA, Zagreb ...). A ujedno se ne vidi logika i logičnim se čini da njima samo može smetati baviti se time pored toliko tome vičnih i voljnih snaga, kao što nelogičnim djeluje i ubojstvo koje je šokiralo šire snage, jer bilo tko je i iz bilo kakvih razloga napravio nekako nelogično izlaže sebe i sve oko sebe.

  Zaključno - samo se logičnim čini da je "elita" (avangarda, vlast, moć, partija itd.) postavila šefove policije i SOA-e a ostalo je nejasno i nelogično.

  Tko je glasao

  @ap, elitni Todorić je imao

  @ap, elitni Todorić je imao svoga Benka. Sad ga nema. Karamarko je bio tajnik kabineta elitnoga Gregorića, kao ratnog predsjednika Vlade. Mislim, mogao bih ja romane o svemu tome. Ali... ;)

  Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

  Tko je glasao

  elitni Todorić je imao

  elitni Todorić je imao svoga Benka. Sad ga nema. Karamarko je bio tajnik kabineta elitnoga Gregorića, kao ratnog predsjednika Vlade. Mislim, mogao bih ja romane o svemu tome. Ali... ;)...

  Ne kužim što je u tome čudno. Pa sve su to ljudi koji rade u struci godinama. Što je sad čudno da su negdje već bili eksponirani. Nemamo mi stotine Karamarka da ga nakon jednog mandata penzioniramo i zaboravio da je postojao...

  Ti stvarno tezom name droppinga pokušavaš dokazati teorije urote...

  youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
  Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

  Tko je glasao

  I da. Kad je 28. kolovoza

  I da. Kad je 28. kolovoza 2000-e ubijen Milan Levar, načelnik gospićke policije bio je Dubravko Novak, tip koji sad daje izjave o ubojstvu Ivane Hodak. I to je profesionalac. Došao je pijan na očevid Levarova ubojstva. Šef UNS-a tada je bio Tomislav Karamarko koji je spriječio da zagrebačka policija ispita umirovljenog pukovnika M.M., tipa koji je zadnji razgovarao s Levarom. Karamarkovi dečki su, prema dokumentu koji je objavio CNN, u koemntarima na mome blogu mene optužili da sam izdao Levara.
  Jadna li smo mi zemlja. Ovoga ima samo u Kolumbiji.

  Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

  Tko je glasao

  Haha. Daj pogledaj kad je

  Haha. Daj pogledaj kad je Karamarko bio na čelu PU Zagreb i koliko je tada bilo neriješenih ubojstava. Jedino što mu je tada bilo bitno je da ne nastrada njegov prijatelj Zvonimir Trusić, koji je istinabog, jedno vrijeme sjedio u Remetincu zbog sumnji da je izdavao naloge za dovođenje ljudi na Velesajam "Paviljon 22" od kud su odvođeni na stratište na Pakračku Poljanu.

  Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

  Tko je glasao

  Nedavno su sve novine

  Nedavno su sve novine objavile vijest i rekacije o hapšenju domaćih ratnika za ubojstvo Srba oko Pakraca, nakon što su poznata slična srpska ubojstva (dr Štreter itd.).

  Ad Karamarka u vezi ovoga i činjenice da su on i Faber bili smijenjeni nakon što je PU pod njihovom vodstvom dohvatila neku Kutle & co aferu, financijski inženjering (čime su btw tada "otišli" pomoćnik ministra Benko i Lončarić jer su dan prije akcije PU zagrebačke "smirivali" javnost da je sve u redu pa su očigledno Karamarko & Faber tada upustili u akciju protivno njima) i šta već, tada je vrilo - proizilazi da su Karamarko i Faber kroz to dugo razdoblje jedini od istaknutih nešto radili oko tih svima uobičajenih i dragih napredovanja kroz zajedničke upspjehe u samo upravljanju na zajednički račun. Što ne znači da daljnji život nije ispleo razne mreže i situacije. Pa su kao takvi vjerojatno sada goruće potrebni kao rjetki pa i jedini koji koliko toliko imaju malo vlastitih zasluga radi goruće potrebe smirivanja vulkana unutar istih napredovanja i snaga (ako su i henesijevci i svi na cca istoj strani, ne vrijedi im niti da sve svale na Zagorca, kao što je berlinski zid i sve palo kada je sve izazivalo samo suprotno).

  Nadalje je i iz komentara na ovome postu i inače je sve jasnije ono što je globalno inače jasno samo nam nekako bježi i vida i uma - veliki je kontinuitet snaga i prakse, u tome sustavu samo upravljanja na azjednički račun već toliko razvijeno i premrežno poslovanje da su od sedmadesetih na dalje mreže i snage morale non stop vršiti uklanjanje i najužih članova od prekomjerne gužve jer na brodovina naprosto ima ograničeno mijesta, pa se sa daljnjim impresivnim razvitkom toga istog logično dešava još veći efet toga i još logičnije da malobrojne nove snage prolaze lošije i moraju proći razne preobražaje, pa i u kukca kao kod Kafke, da bi uopće preživjeli.

  Tako da se nazire da desetljećima to ide i bez ikakve najmere tako da je na brodovima sve veća gužva i još se komešaju i divljaju vode kojima se plovi - pa logično dolazi do sve većih i nezgodnijih komešanja unutar istih masovnih elitnih snaga, jer kako bi one to mogle usklađivati kada je faraon Tito to jedva uklađivao masovnim bacanjem s palube.

  Dakle, jedna više nego logična zbrka i više nego logični iracionalni pokušaju širokih snaga da se preobraze i da preobraze svijet u nešto što nema veze sa višedesetljetnim dugovima i smetlištima, u sunshine i SF fikcije i vizije.

  Ako se tako snažno nastavi, posve pouzdano će uspjeti, sve cca a la u romanu "Majstor i Margarita".

  Tko je glasao

  @ap, malo si pobrkao

  @ap, malo si pobrkao činjenice. Ako me sjećanje ne vara, Kutle i "Gradski podrum" dogodili su se 1994. Vrijeme Mesić-Manolićevog HND-a. Tada su njih dva plus Lončarić, koji je s njima u talu, jer je Karamarko 2000-e srušio Račanovog Žuneca s mjesta šefa HIS-a da bi postavio na to mjesto Petračeva kuma Lonca, bili na čelu zagrebačke policije. Ne moj se previše oslanjati na internet. Netočne podatke o Faberu i Karamarku iznio je Berislav Jelinić u Nacionalu iz 2006. dok je Puki još hvalio Fabera, ali i Krešimir Kovač o Karamarku na mojportalu. Nemam po 500 kuna da bih mogao plaćati svaki uvid u bivšu Vjesnikovu dokumentaciju koja sad potpada pod HINA-u, ali ona je pouzdanija.

  No, kad već spominješ njihove zasluge iz "tog vremena" sjeti se samo da se tada događala i afera "Croatia bus" u kojoj je Karamarko držao štangu ujaku pokojnog SZUP-ovca Zdeslava Turića (skrolaj do kraja na SOA-inoj stranici), Leonu Suliću, bratu bivše HDZ-ove zastupnice Gordane Turić i šogoru sadašnjeg HDZ-ovog zastupnika Marka Turića.

  A upravo je taj Leon Sulić pobjegao iz Hrvatske pred izricanje presude dok je Karamarko bio šef POA-e, mirno živio kod brata u SAD-u i Karamarko ga nije tražio.

  Uf, baš mi fali Vjesnikova dokumentacija :(

  Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

  Tko je glasao

  @ap,Što se tiče elita u

  @ap,Što se tiče elita u navedenom smislu potpuno sam suglasan. Dapače, na sličan način sam o tome napisao komentar na @Whateverov dnevnik

  Tko je glasao

  U ovom postu se samo bacaju

  U ovom postu se samo bacaju imena (kako bi englezi rekli name dropping) s ciljem da se autor predstavi kao poznavatelj svega postojećeg, svih spomenutih i indirektno spomenutih...

  Ako malo razložite ona ključne informacije što Peratović piše - sve to je poznato čitatelju Jutarnjeg ili Večernjeg, samo je ovdje malo cross-referencirano s maštom autora...

  Bezveze...

  youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
  Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

  Tko je glasao

  Samo cekam kad ce za koji

  Samo cekam kad ce za koji dan iskociti s ekskluzivom tko je taj tajanstveni trgovac koji je Petracu donio prazne kutijice. Naravno da sitnica sto je ta osoba to javno priznala prosli tjedan u " Otvorenom " ne umanjuje tako veliko otkrice od neminovne cinjenice tko su mu babe i tetke.

  Tko je glasao

  Mozes objasniti tocan razlog

  Mozes objasniti tocan razlog zasto po tko zna koji put namjerno iskrivljujes moje ime ?
  Sto se tice drugog dijela pitanja, stvarno mi ne pada na pamet od kud izvlacis takve ideje ( iako me nista ne cudi ).

  Tko je glasao

  Pravo ime tako da nije

  Pravo ime tako da nije skracenica od Andrija, imam cesto prezime kao stotinjak tisuca Hrvata, te zivim nekoliko kuca od Petraceve punice i poznajem vecinu clanova obitelji iz videnja - vec zbog ovog zadnjeg vidim da bih lako mogao zavrsiti u nekoj kombinaciji :)

  Tko je glasao

  "Ako malo razložite ona

  "Ako malo razložite ona ključne informacije što Peratović piše - sve to je poznato čitatelju Jutarnjeg ili Večernjeg, samo je ovdje malo cross-referencirano s maštom autora...

  Bezveze..."

  Svjestan sam da ću požnjeti minuse, ali moram podržati t voj komentar i reči: Točno tako bijesdrugi, ali od toga se očigledno može dobro živjeti. Po meni je gornji "dnevniku" podgrijavanje jednih te istih šund napisa, nastalih na osobnim frustracijama autora.

  Točno tako bijesdrugi, ovakvi su "dnevnici" bez veze, pogotovo za sve one koji se na blogovima i portalima iskreno zalažu za promjene u društvu i zajednici.

  "Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

  Tko je glasao

  @bijesdrugi, hajde priznaj

  @bijesdrugi, hajde priznaj da je DrIvo pokleknuo pod Mesićevim pritiskom, pa sad mora Stipi biti zahvalan što je Don Quijote de la Orahovica uskratio podršku Zokiju Milanoviću za traženjem izvanrednih izbora. Što će Mesiću izvanredni izbori, pa da bogtepitajtko dođe u Vladu. Ovako ima svoje ljude i čvrsto drži DrIvu za m... ;)

  Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

  Tko je glasao

  Mesic je tim cinom prije

  Mesic je tim cinom prije Milanovicu ucinio uslugu.

  Tko je glasao

  Mesic je u pravu kada kaze

  Mesic je u pravu kada kaze sljedece:

  'Predsjednik Stjepan Mesić osvrnuo se na zahtjev predsjednika SDP-a Zorana Milanovića koji je nakon likvidacije Ivane Hodak zatražio da se raspišu prijevremeni parlamentarni izbori jer kriza u zemlji potkopava temelje sigurnosti i ustavnog poretka.
  - To je njihovo legitimno pravo - rekao je Mesić no nije siguran da je to sada moguće s obzirom na odnose snaga u parlamentu i današnji trenutak u Hrvatskoj.'

  Mesic bi sa svojom otvorenom podrskom Milanovicu jasno pokazao da je za varijantu 'drzavnog udara' sto bi u stvari bilo preopasno i za njega samoga.

  Osim toga nisam bas siguran s ovom tvojom tvrdnjom da Sanadera Mesic cvrsto drzi za m... jer kako ih je Sanader hitro postavio na te pozicije tako ih se na slican nacin moze i otarasiti.

  Live Free or Die !

  Live Free or Die !

  Tko je glasao

  Mesic bi sa svojom otvorenom

  Mesic bi sa svojom otvorenom podrskom Milanovicu jasno pokazao da je za varijantu 'drzavnog udara' sto bi u stvari bilo preopasno i za njega samoga.
  Ovo ti ne drži vodu niti za masu mlađih i manje aktivnih likova koji su sudjelovali i masu toga karaktera "udari" pa i "državni udari" a Mesić spada u one koji su radili bar desetak puta, pa je i njemu i njima vjerojtano već posve neprirodno bez tako nečeg, što se vidi po tome da stalno oko tako nečeg rade, na i onako izvanredno stanje stalno nadgrađuju dodatna izvanredna stanja i mobiliziraju snage, jer bez toga se ne mogu "zamračiti" beskrajne milijarde i razno. Ali ne samo to, tu ti je stalno demode i ispod ikakvog nivoa bilo kakva procedura, paragrafi i slično, to izaziva krajnje gađenje i najnižeg ešelona a u visinama to naprosto i ne poznaju, jer to servisiraju sluge

  Mesić je već kao mlad, tako se je sam hvalio, osnovao prvu privatnu tvrtku od Triglava do Vladivostoka, da se je i Tito krstio, a taj je bio pravi Jack, faraon. A sada je Mesić faraon, u njegovim rezidencijama, nevičan i nesklon bilo kakvom "birokratizmu", kao i sadašnji čelnici Sanader, Bandić, Čačić pa i Zoran Milanović.

  Tako da nikakvi "udari" pa i "državni udari" u RH ne moraju biti i inače nisu kako je to u manje vičnim zemljama, kako rade diletanti, nego naprosrto kao uobičajena rutinska komunikacija i bavljenja, i npr. kada je Račan bio predsjednik Vlade RH se je odigralo kakvih desetak "državnih udara" uz javno saopćavanje i traženja simpatija, uključujući trenutke kada bez ikakve procedure i bez Račana obave razno za šta treba i Vlada i Sabor i još puno procedure. A sa Sanderom, Bandićem, Čačićem, Lukom Bebićem itd. se to uopće ne može izbjeći.

  Tj. kod nas je obrnuto, još nitko ne pokazuje neke ozbilje znake oko stvarnog minimalnog reda, pustimo farsu kojom se to pokriva, pa i kada su svi 100 % za - šta npr. znači d asu svi 100 % da se srede infrastruktura, pravosuđe, novci itd. kada svi oni znaju da ama baš nitko ni malo nije stvarano za te da "na terenu" čekaju još gorljuvijee divizije kojima smeta i 1 % toga?

  I tome se kriju pravi udari pa i "državni udari".

  Tko je glasao

  Izgleda netko uvježbava

  Izgleda netko uvježbava filtriranje na kineski način... Možda se sprema ili samo testira vanrednu situaciju..?
  Naime, sa najmanje 7 probanih web stranica koje imaju traceroute engine, a ujedno nisu u HR - pollitika.com je bila dostupna...
  Nije bila samo iz HR, a ja se nisam htio javljati budući bi to bila samo verzija nedostupnosti preko Optima Telekom-a... a eto znači bila je preko svih ISP-ova...

  Tko je glasao

  mrak jel imaš kakvu

  mrak jel imaš kakvu informaciju što se događalo?

  Tko je glasao

  je, cyber bojna bijesdrugi

  je, cyber bojna bijesdrugi je napala server.
  a sve je odobrio Sanader, a pokrenuo Karamarko novi ministar MUP-a.

  youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
  Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

  Tko je glasao

  aj baš mi je drago da je

  aj baš mi je drago da je moje pitanje mraku u kojem nisam insinuirao ama baš ništa izazvalo duhovitu reakciju B2 koji se osjetio pozvanim odgovoriti umjesto mraka, a koja je pak neizmjerno zabavila LQ i Skvikija. dobru zabavu ekipo.

  Tko je glasao

  a šta sam sad ja skrivila?

  a šta sam sad ja skrivila? niš mi nije jasno. ajd, objasni, molim te.

  Dragi moji, lijepi pozdrav!

  Tko je glasao

  nisi ništa kriva - ja sam

  nisi ništa kriva - ja sam nešto zabrijao - ispričavam se.
  i B2 i Skvikiju također.

  Tko je glasao

  Redinn22, Nemoj ti Skvikija

  Redinn22,
  Nemoj ti Skvikija trpat u nikakve ekipe.

  Tko je glasao

  traceroute je radio bilo

  traceroute je radio bilo kome i bilo gdje,
  problem se dogodio jer se srušio apache server, a srušio se jer je neki proces zauzeo previše memorije (to se ponekad događa, recimo jednom u tjedan dana)

  server se inače automatski oporavi od takvih situacija ali treba čekati da prođe neko vrijeme (načelno unutar sat vremena)

  dake server je bio online (zato je traceroute radio) ali je www servis bio down (svejedno gdje se nalazio do pollitike se nije moglo doći)

  Tko je glasao

  U redu je ako si drugim

  U redu je ako si drugim metodama došao do tog zaključka, no meni nije u tih pola sata išao ni tracert iz command prompta niti pomoću standalone aplikacije za trasiranje rute (Request timed out odmah nakon prvog gateway-a i tako dalje svaki pokušaj hopa sve do tridesetog), a Firefox mi se baš za inat u tih pola sata nije htio zakačiti ni preko jednog jedinog proxy-ja sa stranice www.proxy4free.com da bi mi omogućio testiranje dohvata http protokolom iz neke druge zemlje...
  No bolje da je kako kažeš... Iako nije lijepo i nije za očekivati od Plavog... Ipak su oni top ponude u svijetu za shared hosting... Bar tako piše na reklami.. :)
  A na kraju, i ako nije bilo filtracije nego je apache pao, ostaje pitanje zašto je pao... a kako se sjećam iz medija neke skoro nebitne priče o aplikacijama na serveru? (vjerovatno radnim stanicama) jedne stranke koje su toooooliko pingale jedan web server da su ga srušile... što profići rade još i bolje...
  Ma da, ipak je to samo uobrazilja :)

  Tko je glasao

  pollitika nije hostana na

  pollitika nije hostana na bluehostu više od godinu dana
  politika ima vlastiti server

  Tko je glasao

  dođoh kući i probam se

  dođoh kući i probam se logirat, i ne ide, ..znaš da mi je prva pomisao bila na tebe, rekoh, ta nije valjda karamarko, u svoj ovoj gunguli, već našao vremena za tebe :))
  a druga pomisao mi je bila da su možda svratili do Mraka (zbog onog odioznog naslova).
  eto. inače, imam još par pitanja u svezi teme, poslat ću ti na pp.

  CC

  Tko je glasao

  Postavke za pregledavanje komentara

  Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
  Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

  Najviše ocijenjeni članci

  Najčitaniji članci