Tagovi

Ma?ak u vre?i ili ?izmama 2.

Koliko zamjenika lokalnim ?elnicima?

Kada sam nedavno u svom dnevniku Ma?ak u ?izmama ili u vre?i otvorio pitanje neposrednog izbora na?elnika, gradona?elnika i župana te njihovih zamjenika postavio sam pored upitnosti neposrednog izbora jer se biraju u tandemu i problem u broju zamjenika. Kako sada stvari stoje izgleda da ?e Vlada ipak mijenjati taj dio Zakon o izboru na?elnika …….
Kako stvari stoje izgleda da ?e se ipak birati (ili imati) dva zamjenika navedenim ?elnicima, no mislim da bi korak dalje bio da se oni ili biraju opet za zasebnim listama i pojedina?no ili ako ne da se nakon obavljenih izbora za predstavni?ko tijelo imenuju odlukom (ve?inom glasova) Gradskog vije?a na prijedlog na?elnika, gradona?elnika i župana. Zašto ovo kažem?

Ako se sada na istu listu prilikom biranja ?elnika dodaju još i dva imena njegovih zamjenika onda to više doista nije nikakav neposredan izbor i dovodi do još izraženije bipolarizacije politi?ke scene u Hrvatskoj. Ovo bi u najviše lokalnih sredina zna?ilo da ?elni ljudi mogu biti samo iz dvije trenutno najja?e stranke u državi, a to bi bilo u potpunoj suprotnosti njihove proklamirane politike o ja?anju demokratskih odnosa u zemlji. To bi u stvari zna?ilo i potvrdilo tezu da SDP = HDZ. I što sada?

Samo su dva na?ina da se tome odupru ostale stranke. Mogu se odmah opredijeliti za partnera nakon izbora i tako polako zapo?eti put prema asimilaciji u jednu od velikih stranaka ili se udružiti i stvoriti tre?i blok koji bi djelovao nadstrana?ki i koji bi uz dobru organizaciju dobrano mogao pomutiti planove «velikih». No pitanje je da li uop?e ima dovoljno vremena do lokalnih izbora uraditi i u ostalim sredinama ono što je sa Ružom ura?eno u Trogiru, a to je okupljanje svih takozvanih malih stranaka pod jedan nadstrana?ki stijeg i postavljanje kao alternativa dvojcu «velikih».

Naknadnim pak izborom dvaju zamjenika iz redova Gradskog vije?a (ili gra?ana) daje se dovoljno prostora za postizborna koaliranja koja pak u tom slu?aju mogu dati puno ?vrš?e i stabilnije lokalne vlasti no u slu?aju kada se ?elnici i njihovi zamjenici biraju istovremeno na glasa?kom listi?u. Zanimljivo ?e biti vidjeti ho?e li se Vlada (i Sabor) odlu?iti za kontrolirani kaos i ja?anje bipolarizacije ili ?e ipak ostaviti dovoljno prostora i za druge možda ve? sutra neophodne politi?ke partnere….. jer ako ne sada za lokalne izbore, zasigurno ?e ostatak politi?ke scene znati i na?i odgovor za parlamentarne izbore….. a tko bi tada mogao ostati sam protiv svih,… zna se.

Komentari

Ima jedna gora stvar koja

Ima jedna gora stvar koja mene osobno više zabrinjava, više nego stavljanje dva zamjenika umjesto jednoga, a to je ukidanje poglavarstava?
Čime se daje gotovo pa neograničena moć u ruke gradonačelnika (a moš mislit kako će gradsko/općinsko vijeće/županijska skupština biti neki korektiv), pa još kad uračunamo različite povezanosti s interesnim lobijima, koje same po sebi nisu protuzakonite, ali nisu u duhu demokracije ako služe samo osobnim i partikularnim interesiima umjesto javnim interesima...

Tko je glasao

Hajde da malo kažem iz

Hajde da malo kažem iz nekog iskustva:

Poglavarstvo se svodilo na političku trgovinu, umjesto da je Načelnik sebi imenovao ljude od struke... praksa je ovdje u RH bila takva da se biraju po političkom kljuću.... što je OK... di su ljudi svjesni o postojanju demokravije i tolerancije.... ali ovdje je to još na majčinoj sisi!

Ovako je Načelnik odgovoran za SVE, i kao takav ima pravo i odgovornost osigurati ljude koji su od struke....

Mene osobno zabrinjava to kako će Vijeće imati pravo odbijati preustroj unutar lokalne samouprave... zašto ovo kažem?

Pa zato što u dobar dio ako ne SVE JLPSe su ljudi zaposleni pretežno po političkoj liniji... ne kažem da nisu stručni... ali su na žalost za naš narod partijske marionete!
Tamo di je Načelnik iz neke druge opcije a ne od ADZa ili CDPa biti će problema sa radom ti tzv. profesionalaca koji nemaju pojma kako biti profesionalan!

Tu je nešto što će i dalje nas ostavljati u rikvec umjesto da konačno ubacimo u 1 brzinu! (da koristim stručne terminologije koje naša vlada koristi... na žalost još nenamju pojma di je 1 od 3 a 5 ili 6 je još nepojmljiva).

Osobno smatram ovaj zakon jedan korak prema boljem... ali je puno toga još nedorečeno... i moramo se nadati kako će osobe u Vijeću biti ZA mjesto i ZA razvoj... a ne ZA stranku... i ZA svoj osobni probitak!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Osobno smatram ovaj zakon

Osobno smatram ovaj zakon jedan korak prema boljem... ali je puno toga još nedorečeno... i moramo se nadati kako će osobe u Vijeću biti ZA mjesto i ZA razvoj... a ne ZA stranku... i ZA svoj osobni probitak! Upravo nedorečenost Zakona je ono čega se i najviše plašim. Ne vidim nikakav razlog zašto zakonodavac nije jo uvijek precizirao sve ovlasti kao i odnose između načelnika... i vijeća.

Tko je glasao

Ovako je Načelnik odgovoran

Ovako je Načelnik odgovoran za SVE, i kao takav ima pravo i odgovornost osigurati ljude koji su od struke....

Slažem se s napomenom o političkoj trgovini, no ne možeš mi reći da političke trgovine nije bilo svugdje - i za poziciju načelnika, gradonačelnika, župana, i za moć unutar vijeća, ma svugdje.
Poglavarstvo se meni čini kao gradska ili općinska ili županijska "vlada", stavljanjem sve odgovornosti u načelnikove ruke daje mu se i neograničena moć, nešto kao predsjednički sustav na lokalnoj razini. A budući da de facto rijetko kad postoji kontrola iz vijeća, uz partikraciju, centralizam i nepoštivanje demokratskih procedura, stavljanje takve velike moći u ruke jednog načelnika je - potencijalno opasno. Ne misliš tako?

Tko je glasao

mora se imati na umu kako

mora se imati na umu kako vijeće je to koje odobrava budžet jedinice lokalne samouprave i upravo kroz budžet vijeće kontrolira načelnika/gradonačelnika

a da ne kažemo kako su financijski limiti vrlo strogi i u stvari na rubu neupotrebljivosti za veće gradove, jer u cijelom zakonu nema limita za samostalno djelovanje gradonačelnika a koji je veći od milijun kuna

ako se taj zakon koristi ispravno, vijeće može totalno blokirati rad načelnika/gradonačelnika

Tko je glasao

Mrak, odavno su mnogi

Mrak, odavno su mnogi tražili da se uvedu neposredni izbori za (grado)načelnika. Vijeće može izgledati potpuno drukčije, jer će se za vijeće vjerojatno birati po stranačkoj pripadnosti, dok će se gradonačelnika birati temeljem poznatog i neokaljanog imena. Kako će to na kraju ispasti to danas nitko ne može predvidjeti, jer ne postoje takva iskustva kod nas, a tuđa iskustva se teško mogu primijeniti u našim okvirima. Ako se u hodu pokaže da netko nekog blokira pa općina/grad ne mogu funkcionirati, dogodit će se ono što nitko ne želi, a to je prisilna ilikakosetovećzove uprava. Prije nego što se takvo što dogodi, lokalci će najvjerojatnije uskladiti stavove. Međutim, ako se taj sustav pokaže nevaljalim, vjerojatno će biti mijenjan i poboljšavan. Moguće je da će se pokazati boljim od ovog kakav smo imali do sada. U svakom slučaju, ono što zasigurno znam je će svaka stranka pokušati poraditi na tome da osvoji vlast i u vijeću i za (grado)načelnika.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Naravno.... žele apsolutnu

Naravno.... žele apsolutnu vlast.... 'Mr. I wanna be Tito = Ivo....... Partija......'

Jedan vođa jedan narod sistem... to je ono što žele neki.....

i onda se još hvale kako su oni demokratska zajednica.... rekao bi ja da taj 'D' = demagoška .... a to sudim po djelima... ne po rijećima.

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Malo upadam ali,.. Ako se u

Malo upadam ali,..
Ako se u hodu pokaže da netko nekog blokira pa općina/grad ne mogu funkcionirati, dogodit će se ono što nitko ne želi, a to je prisilna ilikakosetovećzove uprava. Prije nego što se takvo što dogodi, lokalci će najvjerojatnije uskladiti stavove. Problem i nastaje kada netko ne želi "uskladiti" stavove, a ne želi npr. jer mu je narod (građani) dao za to pravo... i zašto bi onda taj trebao usklađivati ili "usklađivati" svoje stvove na temelju kojih je dobio povjerenje...
Eto i to me mući...

Tko je glasao

Dragi moj Demos, pa ti

Dragi moj Demos, pa ti zaboravljaš da je taj isti demos - narod (građani) dao povjerenje i vijeću, koje je na isti način izabrao, kao i tebe.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Dragi moj Demos, pa ti

Dragi moj Demos, pa ti zaboravljaš da je taj isti demos - narod (građani) dao povjerenje i vijeću, koje je na isti način izabrao, kao i tebe.
E pa onda neka svi oni što se kriju iza stranačkog loga izađu sa svojim imenom - listom i eto im mandata ko u prići. Većina mojih kolega u G. vijeću Trogira je izabrana samo zato jer je bila na listi HDZ-a ili SDP-a.... jer ni na koji drugi način nikada nebi bili izabrani...... jer bi u suprotnom upravo oni bili još glasniji od mene u traženju otvorenih lista.
Demos je dakle birao mene, a sve ostale je dala izabrana Stranka.... što naravno ne znaći da i oni (samo neki) nebi prošli sa svojim imenom...

Tko je glasao

ima svega nekoliko situacija

ima svega nekoliko situacija koje su moguće nakon izbora:

a) da načelnik i njegova lista imaju većinu
b) da načelnik i njegova lista nema većinu u vijeću i mora koalirati da bi ostvarili većinu
c) da načelnik bude izabran a da njegova lista bude u manjini

ne vidim treće varijante

zanimljiva će biti varijanta ako se netko kandidira za načelnika a nema svoju listu, ili obrnuto, ako imaš listu a nemaš načelnika...

biti će zanimljivo, to je sasvim sigurno, čisto da vidimo možemo li niže od ovoga, ja se kladim da možemo

Tko je glasao

c) da načelnik bude izabran

c) da načelnik bude izabran a da njegova lista bude u manjini.... Da, ja upravo u ovoj kombianciji i pričam, a radi se o pat poziciji u kojoj odlučuje ... Palarić, no ako je Zakon u redu kao što valadajući tvrde šta to on ima uopće raditi...
Dakle, slažem se da možemo još niže....

Tko je glasao

ne vidim što palarić ima

ne vidim što palarić ima raditi u tom slučaju?

jednostavno se formira većina i počinje se raditi, zna se pod kojim uvjetima načelnik može raspustiti skupštinu (da, sada je to moguće), ali i pod kojim uvjetima vijeće može raspisati referendum (malo je nepravedna kombinacija jer je teže provediva ali obzirom na neposrednost odabira načelnika je i logična)

to su situacije koje su već viđene, ono što nije viđeno je kako će se hrvatski političari ponašati u takvim okolnostima

p.s. ono što je također zanimljivo, a nije baš spomenuto je problem profesionalizacije, u općinama sa par stotina birača profesionalni načelnik će pojesti cijeli proračun koji mu je na raspolaganju a to automatski znači i još par stotina novozaposlenih u državnoj upravi

Tko je glasao

....jednostavno se formira

....jednostavno se formira većina i počinje se raditi, zna se pod kojim uvjetima načelnik može raspustiti skupštinu
@mrak,
daj molim te navedi sve NN, Zakone i članke kojima je ovo precizirano.....

Tko je glasao

hi, pogledao sam i

hi, pogledao sam i djelomično sam u krivu

naime, rapuštanje vijeća je regulirano zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi kojeg (barem ja) nisam našao u njegovom trenutnom obliku nego samo osnovni zakon i promjene koje su nastale

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0569.htm

u članku 84 se nalaze definirani uvjeti za raspuštanje vijeća, vijeće raspušta ured za upravu pod određenim uvjetima, no jedan od njih je i nedonošenje proračuna
dakle ako gradonačelnik i vijeće ne naprave kompromis oko proračuna i ako se u odgovarajućem roku proračun ne donese tada se vijeće mora raspustiti

on što mi se u tom slučaju čini logičnim (a nemam pročišćeni tekst) je da se raspušta vijeće i vijeće ide na reizbore dok gradonačelnik koji je neposredno izabran ostaje jer su to dva međusobno odvojena izborna procesa

dakle, s jedne strane vijeće doista može šerafiti načelnika/gradonačelnika, no s druge strane ima jasne obveze prema poglavarstvu a čije neispunjavanje nužno dovodi do raspuštanja

u krivu sam utoliko što to ne može napraviti gradonačelnik kada mu puhne nego ured za upravu kada se steknu uvjeti

Tko je glasao

Plemeniti Antonius

Plemeniti Antonius Palarchus,

Cesarova desna ruka po takvim pitanjima...... Antonius the executor!

ne može napraviti gradonačelnik kada mu puhne nego ured za upravu kada se steknu uvjeti

i evo nas opet na milost ZNA SE koga!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

dakle, s jedne strane

dakle, s jedne strane vijeće doista može šerafiti načelnika/gradonačelnika, no s druge strane ima jasne obveze prema poglavarstvu a čije neispunjavanje nužno dovodi do raspuštanja.... @mrak nije problem u tome što kažeš već specifična situacija kada gradonačelnik predlaže proračun a vijeće ga amandmanima mijenja i u glasovanju u podrži "svoju verziju". Dakle proračun je donesen ali nije po guštu grdonačelnika koji "inzistira na svom".... E baš ova situacija nije riješena Zakonom ili nekim drugim podzakonskin aktom, a presudna je funkcioniranje ureda gradonačelnika...
Evo o tome ja pričam.

Tko je glasao

pa valjda analogno tome kako

pa valjda analogno tome kako vlada rješava svoje amandmane isto vrijedi i za skupštine lokalne uprave?

moramo se dogovoriti, hoćemo li dobiti lokalne šerife ili fikuse?

Tko je glasao

moramo se dogovoriti,

moramo se dogovoriti, hoćemo li dobiti lokalne šerife ili fikuse?
@mrak, ovdje je problem u ne/mogućnosti paralelnog funkcioniranja davaju različitih sustava. Znamo da će vijeće funkcionirati kao i do sada dakle u okviru parlamentarnog sustava, no za gradnačelnika još nemamo pojma hoće li biti nešto usporedivo sa kancelarskim ili predsjedničkim sustavom "vladanja". ... jer ako je baš (a nigdje u sadašnjem Zakonu ne stoji da jeste) tako kao što ti kažeš onda treba mijenjati i Zakon o izboru članova predstavničkog tijela..... minimalno u onom dijelu koji definiraju ovlasti...

Izvana sve ovo oko promjene izbornih pravila možda izgleda jasno i čak dobro ali iz iskustva znam da u ovom stupnju donesene zakonske regulatrive sve to jest (tj. biti će) pravi kaos..... no sačekajmo da vidimo kakav će anpokon zakonski tekst biti usvojen u Saboru pa će biti lakše oko ovog raspravljati.

Tko je glasao

ne znam napamet u kojem je

ne znam napamet u kojem je to zakonu napisano
no postoji mogućnost da načelnik, gradonačelnik u određenim situacijama raspusti skupštinu, jednako kao što i skupština/vijeće ima pravo raspisati referendum povjerenja gradonačelniku

budem pitao pa dojavim

Tko je glasao

....no postoji mogućnost da

....no postoji mogućnost da načelnik, gradonačelnik u određenim situacijama raspusti skupštinu, jednako kao što i skupština/vijeće ima pravo raspisati referendum povjerenja gradonačelniku Za mogućnost da načelnik...... raspusti predstavničko tijelo nisam nigdje našao (ili nema ili nisam vidio) formulaciju, a da vijeće tj predstavničko tijelo raspiše referndum o smjeni gradonačelnika ..... da, i to može ponoviti svake slijedeće godine po jednom, ... i to bez ikakvih posljedica. što piše u

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/159
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Članak 40.b
Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njihov zamjenik mogu se razriješiti.
Predstavničko tijelo može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika u slučaju:
– kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela,
– kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave znatnu materijalnu štetu.
Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna te jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.
Na referendum iz stavka 2. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika mo¬že podnijeti najmanje jedan trećina članova predstavničkog tijela.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.
Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Članak 40.c
Birači upisani u popis birača općine, grada, odnosno županije imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.
Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Tko je glasao

daj, mrak, budi razuman.

daj, mrak, budi razuman. sustav se mijenja i ne može se baš sve predvidjeti. to ti je kao promjena informatičkog sustava, napraviš savršeno rješenje, neke parametre promijeniš u 90% programa, a propustiš u 10% i dođe do grešaka, koje ispravljaš u hodu. Adje, reci da ti se to nikad nije dogodilo. Nemoj mi reći da su ti programi uvijek funkcionirali 100% ispravno od prve. To je nemoguće. Ali su ti programi dobri. Ne može se reći da zbog ponekog buga tvoj program generalno ne valja. Jelda?!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

sustav se mijenja i ne može

sustav se mijenja i ne može se baš sve predvidjeti. to ti je kao promjena informatičkog sustava, napraviš savršeno rješenje, neke parametre promijeniš u 90% programa, a propustiš u 10% i dođe do grešaka, koje ispravljaš u hodu

zato postoje metode implementacije, testni periodi i testni run a tek potom go live :) sve se to dobrim pristupom poslu može riješiti

Tko je glasao

Znači trebalo je donijeti

Znači trebalo je donijeti Zakon o izboru župana, gradonačelnika i načelnika općina-beta verzija.

Ili je ovo što imamo beta, ali nam to nitko nije rekao.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

ne, nego je trebalo dobro

ne, nego je trebalo dobro promisliti što se radi, vidjeti koji su ciljevi projekta, potom proučiti best practices po svijetu, odrediti metodologiju, napraviti projekt i onda slijediti hodogram do izvršenja

ovako, čim imaš promjene zakona prije nego što je stvar zaživjela, totalno je jasno kako je riječ o tome da mijenjaš projekt prije njegova kraja što znači da nemaš više statičnu nego pokretnu metu

Tko je glasao

@LQ, pa daj molim te kaži

@LQ,
pa daj molim te kaži mi jel to Hrvatska prva u svijetu uvodi neposredne izbore pa eto radi toga nije u stanju predvidjeti što će se sve dogoditi.... Joj pa niko me ne može uvjeriti da bagovi koje i ovdje spominjemo nisu vidljivi i onima koji pišu, predlažu,.... Zakone jer ako jesu onda se radi o medicinskom problemu...
Što god da jest, ne valja.

Tko je glasao

ne znam što bi ti htio. ti

ne znam što bi ti htio. ti se natječeš za gradonačelnika, a suprotno vuku oni koji se natječu za predjsednike vijeća. ako ti ne paše ono što pripada u dužnost gradonačelniku, a ti se kandidiraj u vijeću. ili se potrudi pa zamijeni palarića, pa ti piši te zakone. uostalom, ne vidim razloga da se takav pametan ne kandidiraš za predsjednika države. to je jedino mjesto koje bi tebi odgovaralo :) tako ćeš izbjeć sve probleme zbog kojih se brineš :)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

ne znam što bi ti

ne znam što bi ti htio.
1.Ja bih htio da se vijećnici biraju sa otvorenih lista
2. Ja bih htio da na listi za gradonačelnika bude samo jedno ime pa nek si bira - uzima u svoj tim koga hoće

Pa valjda to nije previše,.. a dobili bi vijeće koje nije glasačka mašinerija stranačkih poglavica već skupina najcjenjenijih ljudi iz te sredine, a ako je neko cijenjen onda nije (ili teško) podložan manipulacijama i tuđim igricama što je sada pravilo broj jedan u ponašanju vijećnika.

....ili se potrudi pa zamijeni palarića, pa ti piši te zakone. Nije valjda da u državnoj u pravi nema tko... jer mene takav posao ne zanima... a i nisam kvalificiran

ne vidim razloga da se takav pametan ne kandidiraš za predsjednika države. to je jedino mjesto koje bi tebi odgovaralo :) tako ćeš izbjeć sve probleme zbog kojih se brineš :) Pa znaš kad malo bolje promislim i nij eti loš prijedlog ... a ni Mesiću vidin nije baš loše izuzev šta se nemore vozit u tranvaju.... razmislit ću ozbiljno o tvom prijedlogu :):):) ... a šta se sve traži za bit pricjednik?

Tko je glasao

Plemeniti Antun Palarić....

Plemeniti Antun Palarić.... ne samo da piše zakone itd ..... on ih provodi po pitanju JLPS..... i to iznad svih sudova RH!

Rijetko kada se sud usudi išta reći kontra plemenitog Antonius Palarichus.... jer je njegov jedini šef... Cesar... Ivo!

All Hail Cesar..... Hail..... Hail..... All Hail Ivo.... Hail.... Hail.....

A samo za društvo u ADZu..... .... I'm on the highway to hell.....!!!!

malo me nostalgija udara u glavu... AC/DC!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

malo me nostalgija udara u

malo me nostalgija udara u glavu... A već san se bija zabrinija da je štogod drugo :):):)

Tko je glasao

Snovi postoje.... a u tim

Snovi postoje.... a u tim snovima sanjam kako se sunce diže i novi dan kreće....

Novi dan u kojem se život normalno odvija... u kojem mi se dica smiju,
Novi dan u kojem ću odraditi svoje kao čovjek u društvo ljudi,
Novi dan u mojoj novoj državi... koja mi od rođenja bila u srcu... i u mislima,
Novi dan koji će završiti i vidjeti put koji će nam naša Zvijezda Danica osvitliti!

Evo ovo je čista inspiracija od našeg Pavla iz Kanade!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje ipoštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Ima još jedna varijanta sa

Ima još jedna varijanta sa sljedećim podvarijantama:

a) HDZ dobija gradonačelnika, gubi vijeće pa vijeće blokira gradonačelnika - JLS ne funkcionira
b) HDZ gubi gradonačelnika ali dobija vijeće pa blokira gradonačelnika - JLS ne funkcionira
c)HDZ gubi gradonačelnika i gubi vijeće ali kupuje jedne da blokiraju druge - JLS ne funkcionira

Kad JLS ne funkcionira, ZNA SE - Palarić uvodi POVJERENIKA.

Povjerenik se određuje iz redova ZNA SE kojih.

Rezultat- HDZ preuzima vlast milom (izborima) ili silom (Palarić).

Nećemo se valjda igrat demokracije. ;)

B-52

Tko je glasao

fair playa radi, u dominatno

fair playa radi, u dominatno SDP ili dominantno HNS, HSS okolinama imena aktera se mogu i zamijeniti?

Tko je glasao

Pa dok se mi bavimo sa

Pa dok se mi bavimo sa igricom 'demokracije' drugovi i drugarice se igraju 'Monopoly' ali onu Hrvatsku verziju koju su uveli na tržište 'Braća partijaši'.... a meni se ipak sviđa onaj orginalni Monopoly od ''Parker Bro's''... taj se uvijek može iz poćetka... i to bez velike štete!

Ovaj naš se samo može baciti kroz prozor jednog dana... ali onda ostaje razbijen penđer!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

c)HDZ gubi gradonačelnika i

c)HDZ gubi gradonačelnika i gubi vijeće ali kupuje jedne da blokiraju druge - JLS ne funkcionira He, he... pa zato će Ruža imati i trn (sporazum) koji priječi kupovinu onoga što se na biralištu ne dobije... :):)

Tko je glasao

zato se potrudi i osvoji i

zato se potrudi i osvoji i gradonačelničku i vijećniku vlast, pa ti palarikus neće moći baš ništa. ali, gle, ti ne vjeruješ da bi to SDP mogao. zato cviljenje i kukanje. SDP se boji. umire od straha da će izgubit lokalne izbore, da će ga vijeće izdat tamo gdje dobije gradonačelnika, ili da će ga gradonačelnik izdat tamo gdje dobije vijeće. ajme, frka, luzeriiiiiiii........s takvim gubitničkim stavom možete pobijedit samo tamo gdje vam mi popustimo!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Vidi vidi.... mrak i LQ mogu

Vidi vidi.... mrak i LQ mogu zajedno raditi na određenom projektu!

Hmmmmm.... beli mačor i crna mačka!

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Sasvim sam siguran u tome

Sasvim sam siguran u tome kako će naš voljeni Antonius Palarichus iz središnjeg državnog ureda uraditi sve što je i što nije moguće da udovolji svog cesara Ivu!

Sa ovakvim neototaliristima koji vladaju u ovoj državi vidim samo ovo kao neka treća altenativa.....

ili to.... ili ono što želimo... da te stranke se reformiraju u demokratska društva.... ili kroz svoje autokratsko ponašanje i djelovanje nestanu sa političke scene.... a ovo drugo ne vidim u skoroj budućnosti... jer kod nas još uvijek previše vlada mentalitet:

a) ako nisi uz mene onda si protiv mene
i
b) neka je moja krava krepala... bitno je to da krepala i susjedova...

u ovakvim političkim društvima je jako teško da išta pozitivno se rodi iz njihovog vladanja..... i djelovanja.... čisti partijaši modernog doba!

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

... jer u cijelom zakonu

... jer u cijelom zakonu nema limita za samostalno djelovanje gradonačelnika a koji je veći od milijun kuna

Bilo bi krasno, da je tako ali nažalost, nije.

Limit je 75.000,00kn a ti vidi kakvi se sve impresivni projekti mogu time financirati.

Za svako trošenje iznad tog limita, gradonačelnik mora imati odgovarajuću odluku vijeća ili skupštine.

Vratimo li se na početak priče o neposrednom izboru, ona je počela zbog nezadovoljstva političkom trgovinom koja je pratila formiranje Poglavarstava i određivanja u vijećima (skupštinama) tko će biti gradonačelnik.

Taj se problem vrlo jednostavno mogao riješiti, i riješio se, neposrednim izborom. Međutim, političkim se strankama otvorio novi. Kako kontrolirati tako izabranog gradonačelnika?

Pozivajuć se na legitimitet neposrednog izbora, taj bi se mogao "oteti kontroli" pa raditi sve po svome i donekle marginalizirati ulogu vijeća kojeg odluke, često donošene beskonačnim pogađanjem koalicijskih partnera, više ne bi imale presudan značaj. To bi omogućilo da npr. nezavisni kandidat, osoba izvan miljea političkih stranaka, postane gradonačelnik a da političke stranke, "prirodno pozvane da vode politiku", budu ignorirane.

Zato je valjalo ugraditi osigurač i gradonačelnika, baš poput opasnog četveronošca, čvrsto vezati uzicom. Novčani limit od 75.000,00kn je preočit dokaz da se uzica odmjerila prekratko, toliko da guši.

Ostane li do kraja ovako, neposredan izbor kao najviši izraz političke volje glasačkog tijela će biti omalovažen a stvarnu vlast i dalje ostaviti u rukama političkih stranaka, odnosno njihovih vođa i pokazati da se zapravo nismo pomaknuli s mjesta ili da smo čak otišli i korak unatrag.

B-52

Tko je glasao

Sve navedeno stoji ali ja

Sve navedeno stoji ali ja niakko i nigdje u nekom Zakonu ili sl. aktu to nisam pročitao. Jeste da tumačenja ima ovih i onih ali gdje to piše u Zakonu, jer stvarno ispada da vijeće može blokirati načelnika .... kad amu se god prohtije, no jeli to baš tako je rrecimo:
Za svako trošenje iznad tog limita, gradonačelnik mora imati odgovarajuću odluku vijeća ili skupštine. Pitanje j ešto se događa kada gardonačelnik hoće jedno a vijeće drugo, odnosno kada vije će donese jednu odluku a gradonačelnik stavi na istu veto... ma čija je zadnj ai koje su moguće posljednice za obje "strane"

Vratimo li se na početak priče o neposrednom izboru, ona je počela zbog nezadovoljstva političkom trgovinom koja je pratila formiranje Poglavarstava i određivanja u vijećima (skupštinama) tko će biti gradonačelnik. Stoji to ali sada je u praksi još veća "trgovina". Tko god ide naizbore on uanprijed mora znati svoje izglede i donijeti odluku koga podržatio u eventualnom drugom krugu,... a to je opet stvar dogovora ili "trgovine" kako to neki vole kazati.

Ostane li do kraja ovako, neposredan izbor kao najviši izraz političke volje glasačkog tijela će biti omalovažen a stvarnu vlast i dalje ostaviti u rukama političkih stranaka, odnosno njihovih vođa i pokazati da se zapravo nismo pomaknuli s mjesta ili da smo čak otišli i korak unatrag. Moglo bi prije bitri ona da se neće zanti tko pije ko plača.... jer će se kroz držani ured (Palarić) krojiti sudbina za mnoge nove grado/načelnike....., a to će tek onda biti pravi kaos.... a sve mi se više čini i namjerno izazvan.

Po meni sve bi bilo puno bolje riješeno čak i da je samo vijeće birano sa otvorenih lista jer bi se tu izbjegla kontrola lokalnih močnika, a ovako bi se mogla samo još više učvrstiti.... ali biti će još tu papra....

Tko je glasao

Od Zvonimira Mršića koji

Od Zvonimira Mršića koji je najglasnije prosvjedovao protiv pojedinih rješenja i upozoravao da nije dovoljno samo donijeti zakon prema kojem će se gradonačelnici birati neposredno već da se treba izmijeniti ili donijeti 30-tak podzakonskih akata koji reguliraju nadlešnosti, ovlasti i međusoban odnos tako izabranih gradonačelnika i predstavničkog tijela, radila se sprdačina u Saboru a sad se najbolje vidi koliko je bio u pravu.

Naravno da konfuzija odgovara onima koji žele arbitrirati jer jedino to preostaje u uvjetima kad "svi znaju" i "nitko ne zna" kako bi trebalo biti. A tko arbitrira, zna se, znameniti Palarić koji to objektivno i beskompromisno u najboljem interesu onih koji su mu to omogućili.

A tko zna, možda je namjera bila upravo nejasnoćama obeshrabriti neke da se uopće kandidiraju za mjesto na kojem neće moći bog zna šta ako nemaju potporu svojih (ili stranaka) u vijeću?

Samo, da li bi takva zakulisna namjera uopće bila moguća od onih koji se kunu da im je najviši stupanj demokracije i decentralizacija države cilj kojem teže.

P.S.

Probaj malo pogledati u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 159/07 od 12. listopada 2007).

B-52

Tko je glasao

Probaj malo pogledati u

Probaj malo pogledati u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 159/07 od 12. listopada 2007). Pogledao taj i Kao i još neke o kojima sam ovdje nešto pisao i no i u sprkos bezbrojnim čitanjima ope tima niz pitanja i sfera koju si nazvao "svi znaju" i "nitko ne zna".

PS. A kako imam ćuti biti će još nekih zanimljivih izmjena nnavedenog Zakona.... :):):)

Tko je glasao

Ima jedna gora stvar koja

Ima jedna gora stvar koja mene osobno više zabrinjava, više nego stavljanje dva zamjenika umjesto jednoga, a to je ukidanje poglavarstava? Ha, a čekaj do sutra da vidiš neku novu izmjenu zakona pa ih možda bude i 5 ili opet vrate poglavarstvo, ili uvedu određeni broj savjetnika....
Mene zabrinajva što zakonodavac sve akte i zakone nije donio prije godinu ili dvije nego to radi sada kada je već praktično započela kampanja.... a kako postaviti neke stvari kad je danas ovako a sutra onako. Sve mi se čini da se veliki igraju igrice kako bi "nove" igrače demotivirali za ozbiljnu igru. Neki bi naime izvan njihovih tabora dobro mogli pomrsiti račune već predodređenima.

Tko je glasao

Jako je dobro da na

Jako je dobro da na biračkom listiću bude navedeno i tko s gradonačelnikom/com ide u paketu. To presudno pridonosi jasnoći toga što se zapravo bira.

Varijante s naknadnim izborima u vijeću nas vraćaju tamo gdje smo bili, besramnoj političkoj trgovini i idu na ruku onima kojima je svejedno s kim će ukoliko im ti i takvi omogućavaju da donji dio leđa pozicioniraju u željenu sjedalicu.

Za mene kao birača je vrlo važno koga si kandidat/kinja uzima za zamjenika(ke) jer mi to jako puno govori o prvoj osobi.

Gradonačelnik/ca kojem ili kojoj je svejedno tko će mu/joj biti zamjenik nikada ne bi mogao/la biti moj izbor.

Bit će mi jako drago ako većina birača bude dijelila moje mišljenje jer bi to značilo da ćemo po prvi puta točno znati koga (koje) i što biramo.

Red je da konačno prestane dosadašnje "Trgovci naprijed a ostali stoj!".

B-52

Tko je glasao

Mene ta priča sa

Mene ta priča sa zamjenicima zbunjuje. Po meni oni su suradnici načelnika, a ne kontrola. Ako se, recimo, ja upuštam u rizičnu igru načelnikovanja, i imam gradsko vijeće protiv sebe, kao regulatorni organ, onad bih obavezno osobno izabrala najbliže suradnike, jer time umanjujem rizik neuspjeha. Ako sam sama de facto protiv zamjenika i vijeća, nemam teorije uspijeti, a odgovornost je na meni.

Tko je glasao

Ako sam sama de facto protiv

Ako sam sama de facto protiv zamjenika i vijeća, nemam teorije uspijeti, a odgovornost je na meni. Mislim da je upravo suprotno. Zakonodavac je uvidio da bi nepsoredno izabrani načelnici...... bili na vjetrometini i potpuno blokirani ako nemaju večinu u vijeću. Ovim dodatkom se anulira ta anomalija (ali i stvaraju neke druge) i ako još ne budu na istoj listi ili se biraju naknadno parlamenatrnom većinom se dobiva stabilna lokalna vlast. Naravno da će zamjenici biti iz redova koalicijskih partnera... ako ih budu trebali.

Tko je glasao

Ne kužim. Recimo, Bandić

Ne kužim. Recimo, Bandić dobije ZG, alu u skupštini HDZ ima većinu. Tko će mu biti zamjenici? Tko će ih imenovati/izabrati?
Meni se čini najlogičnije ono što rade američki predsjednici. U startu imenuju zamjenike, nema mačka u vreći. Brači u startu znaju što biraju. Ovako bi birali jedno, a u postizbornim kuhinjama dobili nešto sasvim drugo. I eto nama opet muljanja. nismo se pomakli s mjesta.

Tko je glasao

Vipera, tu nema dileme: na

Vipera, tu nema dileme: na listiću su imena kandidata i njihovih zamjenika, npr: pod rednim broje yx. Milan Bandić (SDP) i zamjenik ( a po novom možda :zamjenici) Tatjana Holjevac ( i Miroslav Rožić). Pobjedom Bandića, pobjeđuju i oni. Gradsko vijeće s tim nema veze. Glas za Bandića je glas i za zamjenika-ke.

Tko je glasao

Pa to sam htjela znati. To

Pa to sam htjela znati. To mi se čini OK. Drugo je pitanje, što ćemo opet nešto zmuljat, ali u startu ima logike.

Tko je glasao

Ovako bi birali jedno, a u

Ovako bi birali jedno, a u postizbornim kuhinjama dobili nešto sasvim drugo. I eto nama opet muljanja. nismo se pomakli s mjesta. Sa ovom kombinacijom će kuhinja biti još više nego prije.... U zadnjih desetak godina sam prošao sve lokalne faze.... bio glasać, vijećnik, član poglavarstva, dogradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća i u potpunosti su mi jasne sve implikacije. Ostane li ovako biti će to pravi cirkus u kojem niko neće zanti ko pije ko plača. Izvana - građaninu to možda izgelda nešto dobro ali praksa će ih brzo osvijestiti. Nišat se dakle neće popraviti u funkcioniranju grada ali će se utvrditi vlast i moć načelnika ..... na kojeg više ni lokalni stranački poglavica ne može utjecati, no zato će lokalni poglavica imati vijeće i neće biti rijetkost da se počepušaju načelnik .... sa vijećem mada su primjera radi recimo i iz iste političke opcije.
Već vidim kako će to izgledati ejr ako je do sada bilo "trgovine" nakon slijedećih će izbora to biti na još puno višoj razini.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci