Tagovi

Lopovluk za sva vremena

Državni ured za reviziju

Pregledavajući izvještaje Državnog ureda za reviziju koji će se naći na raspravi u Saboru na sjednici koja je u tijeku, baš kao i svake prethodne, jednostavno se dolazi do zaključka da se većina građana RH ne treba nadati izlasku iz krize. Dio građana nikad i nije bio u krizi, niti će biti. Kad dio tih građana nije u krizi zato jer im to omogućava bilo koja vlast bez vidljivih posljedica za lopove i vlast koja ni ne želi zaustaviti lopovluk koji je jednostavno spriječiti, možemo samo zaključiti da je i sadašnja vlast lopovska. Osvrnuti ću se samo na dio izvještaja, iako broj izraženih uvjetnih mišljenja govori da bi trebalo napisati stotine dnevnika da bi se pokazalo kako se RH i dalje pljačka na iste načine i istim intenzitetom. U ovom izvještajnom razdoblju, Ured je obavio 318 revizija, od čega 269 financijskih revizija (revizija financijskih izvještaja i poslovanja) i 49 posebnih revizija. Od ukupno 269 subjekata koji su obuhvaćeni financijskom revizijom, za 75 ili 27,9 % je izraženo bezuvjetno mišljenje, za 193 ili 71,7 % uvjetno, te za 1 ili 0,4 % nepovoljno mišljenje. U ovom izvještajnom razdoblju, Ured je dao 1 615 naloga i preporuka. Od ukupno 1 056 naloga i preporuke danih u prethodnoj reviziji, postupljeno je po 483 (45,7 %), u postupku izvršenja je 170 (16,1 %), dok po 403 (38,2 %) naloga i preporuka nije postupljeno. Ponavljanje nepravilnosti i propusta, odnosno neizvršavanje naloga i preporuka, utječe na izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju.

HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Prema odredbama članka 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama, predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća Agencije obnašaju svoju dužnost profesionalno, kao zaposlenici Agencije, a za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću koja se utvrđuje odlukom Vlade Republike Hrvatske, te na druga materijalna prava u skladu s općim aktima Agencije. Vlada Republike Hrvatske je u siječnju 2009. donijela Odluku o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije, prema kojoj se plaća predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće koja je utvrđena Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika s koeficijentima 6,0 za predsjednika, 5,8 za zamjenika predsjednika, te 5,5 za članove Vijeća Agencije. Hakom trenutno ima Predsjednika vijeća ( Dražen Lučić ), zamjenika predsjednika vijeća ( Domagoj Jurjević ) i tri člana ( Marijan Bolarić, Zdravko Jukić i Nikola Popović ), HAKOM ima i ravnatelja. Prije je u vijeću uz predsjednika i zamjenika bilo još 5 članova.

Visina osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika od 01.09.2009. iznosila je 4.630,14 kn bruto ( plaća za kolovoz 2009 pa na dalje ). Visina osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika od 01.03.2013. iznosi je 4.491,236 kn bruto ( plaća za ožujak 2013 pa na dalje ).

Revizijom je utvrđeno da je za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije primjenjivana osnovica u iznosu 4.873,83 kn (prema Odluci koja je prestala važiti u srpnju 2009.), što je za 243,69 kn više od osnovice propisane važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Zbog primjene navedene osnovice, predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Vijeća Agencije, tijekom 2011. je više obračunana i isplaćena plaća u iznosu 128.782,00 kn bruto. Navedena osnovica je primjenjivana u razdoblju od 2009. do veljače 2013.

Očito je da je i u 2012. isplaćeno više, a ne bi me iznenadilo da su u ožujku počeli obračunavati plaću množeći koeficijente sa 4.630,14 umjesto sada važećih 4.491,236 kn bruto. Hoće li snositi posljedice oni koji su te plaće obračunavali i primali ( mala je vjerojatnost da primatelji plaća nisu znali da primaju više od zakonom propisanog jer ukoliko «nisu znali» mogli su vratiti iznose koji im nisu pripadali) – ne zna se, a trebalo bi se znati.

EDIT RIJEKA

Djelovanje Edita financiraju hrvatska, slovenska i talijanska vlada, a misija je doprinos talijanskom identitetu, promicanje suživota, unapređenje odnosa s esulima, kulturna suradnja triju naroda i drugo. Ravnatelj Edita je Silvio Forza.

U izvještaju Državnog ureda za reviziju navodi se da se Druga potraživanja najvećim dijelom odnose na potraživanja iz 2011. i 2012. za korištenje dvije kreditne kartice odgovorne osobe (ravnatelja) u iznosu 333.586,00 kn. Odluka o korištenju kreditnih kartica nije donesena. Korištenje kreditnih kartica najvećim dijelom nije pravdano vjerodostojnom dokumentacijom (računima). Ustanova je platila obveze vezane uz troškove nastale korištenjem kreditnih kartica. Prema specifikaciji troškova, kreditne kartice su korištene u osobne svrhe (podizanje gotovine na bankomatima i neopravdani računi). Do vremena obavljanja revizije (rujan 2013.), vraćeno je 44.266,00 kn, dok 289.320,00 kn nije vraćeno. S obzirom da se predujmovi za službena putovanja i troškovi nastali najvećim dijelom korištenjem kreditnim karticama ne pravdaju vjerodostojnim ispravama, isplaćeni su i evidentirani kao beskamatne pozajmice, a do vremena obavljanja revizije ukupno neopravdane isplate su iznosile 334.979,00 kn. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 9. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, prema kojima se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.

Utvrđeno je da je u razdoblju od 2007. do 2012., za vrijeme korištenja godišnjeg odmora svim zaposlenicima isplaćena naknada plaće u visini plaće primjenjujući satnicu tekućeg mjeseca uvećano za naknade za minuli rad i stimulacije, dok je prema odredbama Pravilnika o plaćama trebala biti u visini plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Najveća isplaćena ukupna razlika iznosi 69.496,00 kn neto. U tijeku revizije je utvrđeno da je pojedinim zaposlenicima u vrijeme korištenja godišnjeg odmora isplaćivana naknada plaće u visini plaće isplaćene u prethodnom mjesecu, a pojedinim u visini plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Navedeni obračun primjenjuje se i u 2013. Pojedinim zaposlenicima plaća je isplaćena u većim iznosima od prosječne plaće u zadnja tri mjeseca (primjerice prosječna plaća jednog zaposlenika u posljednja tri mjeseca je iznosila 16.392,00 kn, a u vrijeme kad je koristio godišnji odmor je isplaćeno 23.487,00 kn neto, drugog zaposlenika 16.623,00 kn, a isplaćeno je 21.273,00 kn, trećeg zaposlenika 4.352,00 kn, a isplaćeno je 6.935,00 kn).

Hoće li ravnatelj koji iz državnog proračuna dobiva milijune kuna odgovarati za ove nepravilnosti ( koja nisu jedine po nalazu revizije ) i hoće li on i ostali vratiti ukradeni novac – ne zna se, a trebalo bi se znati.

PRAVOSUDNA AKADEMIJA, ZAGREB

- Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 4.576.896,00 kn. Kod obračuna plaća su za sva radna mjesta primijenjeni koeficijenti viši od propisanih Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Tijekom 2011., ukupno je isplaćen dodatak za uspješnost na radu (stimulacija) u iznosu 109.898,00 kn. Za obračunane dodatke za uspješnost na radu, ravnateljica je donijela rješenja, u kojima nisu navedeni kriteriji i način utvrđivanja dodatka. (točka 2. Nalaza)

Kada će se stati na kraj krađama koje po mojoj procijeni iznose milijarde kuna državnog proračuna - ne zna se, a trebalo bi se znati. Jer priče o COP-u ( centralnom obračunu plaća ) i stalnoj odgodi njegove primjene - ne drže vodu.

I tako bi se moglo navoditi nalaze revizije u kojima se vidi da pljačka RH ide svojim ustaljenim tokom bez volje da se nepravilnosti uklone. Jer dovoljno bi bilo zakonom utvrditi da se obustavlja doznaka sredstava iz državnog proračuna dok se nepravilnosti ne uklone i sankcioniraju. Neki nalazi revizije zaslužuju posebnu pozornost ( npr. revizija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ) no svakako su ukradena sredstva dovoljna da se izgradi novih prostora za više od deset Imunoloških zavoda. Važna je volja da se lopovluk zaustavi, a volje nema

Komentari

odličan tekst, o lopovluku i

odličan tekst, o lopovluku i gluperdama i onome što ne znamo a trebali bi znati:
http://barometar.vecernji.hr/topics/slug/tjedna-anketa-slobodna-tema-ovo...

Tko je glasao
Tko je glasao

, jednostavno se dolazi do

, jednostavno se dolazi do zaključka da se većina građana RH ne treba nadati izlasku iz krize. Dio građana nikad i nije bio u krizi, niti će biti. Kad dio tih građana nije u krizi zato jer im to omogućava bilo koja vlast bez vidljivih posljedica za lopove i vlast koja ni ne želi zaustaviti lopovluk koji je jednostavno spriječiti, možemo samo zaključiti da je i sadašnja vlast lopovska

Potpisujem sve, na tragu mojih 50:50, osim niže citirane "većine".
da se većina građana RH

Prije bih rekao, dobar dio, ali veći dio, pa makar omjer bio 51:49, još uvijek živi predobro za ono što stvarno vrijedi i privređuje tj. doprinosi društvu.

Pojedinci koji uistinu, na svim razinama i na svim radnim mestima, pošteno odrađuju svoj posao u pravilu uvijek manje traže od onog što su privrijedili i zadovoljni su ; za razliku od njihovih brojnijih antipoda koji malo ili ništa ne stvaraju ili čak štete i potkradaju zajednicu, ali uzimaju i cijene se deseterostruko više no što vrijede ... ako uopće išta i vrijede ...

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

Samo fleksibilno...

Pogledajmo samo taj zadovoljni smješak - http://www.24sata.hr/prigoda/poruka/saborski-zastupnici-1337/ - jednog od saborskih zastupnika, za kojeg, nota bene, ne sumnjam da su mu mali troškovi života, te da uspjeva puno uštedjeti, kako nam je svojevremeno objasnio i Bauk...

Ako to nije dovoljno, pogledajmo primjer iz susjedstva - http://www.klix.ba/vijesti/bih/pogledajte-spisak-najplacenijih-drzavnih-... .

Glavno da će Mrsić sa svojim socijalnim partnerima sindikatima i poslodavcima, uz podršku MMFa i Standardno&Siromašnih jebati po stropu, a sve u smislu još fleksibilnijih radnika u cilju podizanja njihove konkurentnosti.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci