Tagovi

Lijevo i desno protiv EU

Protiv ulaska u Europsku uniju u Hrvatskoj uglavnom javno govori desnica. Nedavno je HSP službeno iznio "euroskepti?ki" stav. Znatan dio javnosti nepovjerljiv je prema EU, pa to može biti pametna taktika u predizbornoj kampanji.

?itao sam me?utim, proteklih nekoliko dana, tematski blog u ljevi?arskom "Zarezu", 16 stranica pod zajedni?kim naslovom "S onu stranu Schengena : Europska unija - politi?ka ekonomija i demokracija". Niz autorica i autora obra?uju razne aspekte današnjeg ustrojstva i tendencija u Europskoj uniji, te utjecaja ulaska na Hrvatsku (brodogradnja, poljoprivreda). Zajedno, daju zaookruženu lijevu euroskepti?ku poziciju.

?esto se spominje kako podjela na lijevo i desno gubi smisao. Ali ona je ovdje vidljiva u bitno razli?itom usmjerenju argumentacije (kao što je uostalom vidljiva i u lijevim i desnim argumentima "za").

Autori u "Zarezu" opisuju aktualno ustrojstvo EU i kao bitnu zamjerku iznose nedovoljno demokrati?nosti. Tijelo koje biraju bira?i, Europski parlament, ima marginalnu ulogu, dok ona bitna (Europska komisija, Vije?e ministara, plus administracija) imenuju vlade. Gra?ani nemaju utjecaja, dok su s druge strane otvorena utjecaju raznih lobisti?kih grupa - u Brislu ih ima oko 15.000. Normalno, najviše utjecaja imaju najja?i. "Eurpska komisija ?esto djeluje isklju?ivo u interesu stvaranja profita velikim korporacijama", piše Jelena Miloš. "Europaks centalna banka je neovisna o politici i izvršnoj vlasti (no zato pod?injena interesima kapitala)", piše Mate Kapovi?.

Jedan moj prijatelj na facebooku duhovito je poentirao: "Europsku uniju ne bi primili u Europsku uniju zbog manjka demokracije." :smijeh:

Desni?arima više smeta sama ideja ujedinjenja, pri ?emu neka nad-nacionalna tijela zadobivaju neka prava suverenih država. Oni ne žele više demokracije u EU, jer bi to zna?io gradnju nekakvog "demosa", naroda, koji je multi-nacionalan. Na?in argumentacije bitno je druga?iji nego kod ljevi?ara.

Osobno, mislim da pristup mora biti diferenciran. Uvijek je bilo nekih vrsta mo?i nad pojedinom nacijom, pogotovom malom. Unutar svake nacije, uvijek su postojali konflikti. NIz klju?nih konflikata ne zaustavlja se na nacionalnim granicama. Treba gledati svaki pojedini slu?aj, bez predrasuda.

Evo pogledajte sukob oko namjere vlade da promijeni Zakon o vodama i otvori prostor za privatizaciju. (Borislav Škegro, savjetnik vlade, otvoreno je priznao da je upravo to cilj; ve? dovoljno, da se bude protiv!) Izatoga stoje neki lobiji u Hrvatskoj, i van svake sumnje, neki ekonomski interesi izvana prema Hrvatskoj. Kao sam istakao u prekju?er napisanom tekstu na blogu "Zelena politika" na wordpress.com, u ovom slu?aju nad-nacionalno zakonodavstvo EU, Okvirna direktiva o vodama, ide u korist interesa zaštite resursa.

Što naravno ne zna?i, da su društvene borbe izlišne. Uvijek se zakoni mogu kojekako tuma?iti i zaobilaziti. Te naravno ne zna?i da i u drugim slu?ajevima moramo biti oduševljeni onime, što "traži Europa".

Komentari

Ako uzmamo (hypotetski) da je

Ako uzmamo (hypotetski) da je obavljen proces svjetske banke stavljanje pod šapu, i da je obzirom na to ne bitno da li ili ne u eu, nameće se jedno pitanje: da li je eu u interesu pobune građana protiv ovakve ili slične vlasti koja pleše po direktivi ili developera koje banka koristi za stavljanje šape, kao i to da li joj je u interesu da se uništavaju razna biserna područja.
Ako uzmemo da je određeno u nekoj „teoriji urote“ što će se hapnuti golf terenima ili gdje će europa parkirati kruzere, jahtice i čamce....da li je sigurno to toj eu u interesu. Znam da je teško očekivati da će nekutamo komisiju zanimati detaljčići tipa Srđ, Vransko jezero, Marjan, Drava, Kopački rit......ali sigurno će je zanimati da se ne talasa više nego li je to golfskom strujom određeno. Sve to ona može imati i u manje uglednim kvartovima, gdje će stvar proći u miru božjem. A u tome joj više ne ide na ruku uguzivačka politika sa podobnim medijima i stručnjacima. Možda ne bi bili loši češći direktni dopisi neovisnih stručnjaka

Tko je glasao

@3103: Mislim da i ti upadaš u zamku obmanjujućeg diskursa

da li je eu u interesu pobune građana
Ovdje se EU pojavljuje kao neka homogena strana sila, koja reprezentira neki jedinstveni interes. To nije tako, kao što to nije ni "Hrvatska". Možemo govoriti o lobiju krupnog kapitala u EU ili nešto slično. On je možda najjači, ali nipošto nije svemoćan ni jedini. Društvene i političke borbe, koje se vode ili bi se barem trebale voditi u Hrvatskoj, vode se i u drugim državama, te u EU u cjelini.

Tko je glasao

jednim dijelom i mislim na

jednim dijelom i mislim na lobi krupnog kapitala, paralelno mi je sjećanje na priču doktora socioljgije i urbanizma iz Italije koji je izlagao jednom povodom Varšavske o karti koju je i fotografirao (prikazao ju je) a vidio je u jednoj turističkoj agenciji u Gratzu: Europa prikazana kao karta GUPa, namjene – ovdje je namjena stanovanje, te sport i rekreacija (more, istra, lika, gorski kotar).
Općenito ne mislim o eu kao homogenoj, da pače mislim da „tradicionalno sklone“ zemlje su u čvršćem interesnom hapajućem zagrljaju od onih drugih. Ali kad gledaš EU i uopće potreba za takvom formom, ona se nameće prvenstveno iz vojnog i gospsodarskog okrupnjivanja i sigurnosti, pa kao takav je skok na nju kao jedinstvenu u pogledu okretanja povodom uzavrelog sredozemlja.
Nisam netko ko sliježe ramenima i slaže se sa pretpostavkom kakva god bila.
Činjenica jest da je nakon povlačenja Uredbe o zaštiti obalnog pojasa nastala prava navala na izmjene i dopune raznih GUPova diljem nam (ex) lijepe naše tako da se prekraja sveušesnajest u građevinsko čitava obala.
Po zakonodavstvu, krizi, novoj pravDI, eu lobiju KKK (klan krupnog kapitala), unatoč zelenima Dalmacije i njihovoe pažnjevrijedne brige, jedino građani mogu pokušati spriječiti devastaciju ili ovo kako mislim inteziviranje dopisa stručnjaka (potpisi na dopisu) Vijeću eu ili kako već, ti to bolje pak znaš, meni je to špansko selo. Zeleni to rade, ali nije dovoljno dok niste jaka politička stranka. Puno jači od vassu građani sami.
kad vidim kako je ekipa u stutgardu izgubula, čini mi se da zapravo imamo prednost bez obzira na silne dugove koje su developeri nazidali u tom smislu a "vrćaju" otimačinom obale, a zakonodavstvo se brzinom kameleona prilagođava tim kriterijima.
ustavno je pravo svakog građana:

Članak 38.
Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.
Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.
Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.
Članak 38.
Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.
Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.
Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.

Tko je glasao

@3103:

Zeleni to rade, ali nije dovoljno dok niste jaka politička stranka
Za to nažalost nema nikakve šanse u bliskoj budućnosti (ne za ove izbore, eventualno za par godina). Scena je temeljito razmrvljena. Vidi moja dva posljednja dnevnika ovdje. (O patalogiji politike i mogućnosti zaliječenja (2)), također moj raniji članak Zelena (g)lista i dalje ruje, gdje spminjem i povezane probleme "civilnoga društva" (malo bi u politiku, malo ne bi), vrlo krhkog unatoč povremenim manifestacijama snage kao sad sa protivljenjem promjenama Zakona o vodama.

U Europi, ipak, zeleni jesu utjecajniji.

Tko je glasao

bespravna i druga gradnja uz obalu se zaustavila na par godina

Uredbom o zaštititt obalnog područja.

bila je na snazi skorro 5 godina.

nakon što je maknuta desio se pravi pokolj obale, nastradala su i ona područja kojima nikada nije bilo u primisli da postanu građevinska (npr obalni pojas park šume Marjan).

micanje uredbe + zakon o golfu = potpuna okupacija jadrana

sad ide još i horvatinčićev poučak (nije njegov, stari je, ali zbog svježine) pretvaranjja poljoprivrednog u turističko, uz ono gdje ulaskoom u eu neće se moći povećavati nasade maslinika i vinove loze......pa ko je lud da kupuje zemljište u turističkoj zoni kad je sve free.

to je nama naša borba dala

a zelenisu ovdje, samo su zeleni. ako ovo dvoje nije bilo dovoljno da vas ojača u zadnjih par godina onda zbilja imate jake trolove

Tko je glasao

što se tiče zakona o golfu i

što se tiče zakona o golfu i Horvatinčića, pa tu nema nekih pravnih problema. Šta sad, jesi za pravo ili nisi?

a i ove bespravne gradnje, pa to su ljudi gradili na svojem vlasništvu. tebi je to devastacija jer nije tvoje ili državno. da je tvoje ili državno vjerojatno bi se nazivalo razvoj priobalnog područja, po mogućnosti uz radne akcije tako da svi osjetimo kako je to "naše".

Pazi ti, devastirali ljudi hrpu kamenja. Kad mjesna zajednica zabetonira "društveno vlasništvo" ili naveze šljunak da se ljudi mogu kupati, onda se isto to zove uređenje mjesta.

I sva ta priobalna naselja kojima se toliko dičimo, kao i svaka riva, pa i velebni Dubrovnik,Splitska riva i zadarske morske orgulje, rezultat su devastacije obale. A brat bratu, "devastirano" je oko 1% jadranske obale, ako i toliko. I upravo ti devastirani dijelovi čine hrpu kamenja i nešto šume privlačnima da se ljudi tamo odu kupati. I da nakon što se okupaju, imaju gdje prespavati. Jer podići šator na "nedevastiranom" "društvenom" vlasništvu je -ilegalno

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

I ima pravnih i stvarnih

I ima pravnih i stvarnih problema Zakon o golfu
On u osnovnim Ustavnim odredbama ne odgovara
Zakon koji izvlaštuje ljude sa njihovog zemljišta, gori je od zakona nacionalizacije koje je provodila sfrj, vjerovatno gori i od kvislinških ndh
A najbolje je kako ti i jelenska koji ti je dao plus ovo ne gledate sa strane kakva ona i jest: čista ne Ustavna otimačina i dodjela strancima.
Horvatinčić će kao i u primjeru varšavske za kiki riki kupiti, uzeti lovu t-comom by mudri za kredit hypoteci stranoj banci + preprodaja. Naravno zahvalit će se braniteljima na naglo nazidanom bogatstvu u zadnjih par godina. vječna udba radi čuda

Tko je glasao

Što se tiče golf terena...

imam 2 genijalna prijedloga:

1. neka se investitorima prodaju bivši vojni poligoni (po uzoru na Poljsku - neki od najljepših i najvećih golf terena u Poljskoj nastalo je na taj način)
2. neka im se ponudi stotine tisuća hektara miniranih područja (povoljno) https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/simple/Map.jspx - da bi se napravio golf teren, sve se mora ionako kompletno "obrijati", zar ne? (dakako, ako se vlasnici miniranog terena slože - ipak, u ovom bi slučaju državni interes imao nekog smisla)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Jad i bijeda golfa!

Pročitajte, ako još sumnjate u tragičnost i katastrofu planova vezanih za golf terene - http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/golfom-na-prirodu

Dodala bih još samo i notornu istinu koja će valjda uskoro postati jasna svakome - nije njima do isplativih investicija u golf terene zbog velike potražnje frustriranih golfera beskućnika punih para, već je njima da se dokopaju vrijednog građevinskog terena, koji će pod izlikom uređenja golf igrališta napučiti betonom!

Dok nam se ovakve stvari pred nosom događaju u zemlji, ovo prepucavanje oko EU, špeku i kulenu, zatiranju tradicije itd. je totalno maloumno!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kao i obično, Debe je svakom loncu poklopac

tvije viđenje kako ti doživljavaš (ovo "da je tvoje ili državno") nije mi baš blisko, ali kako ti voliš razvlačiti ili tumačiti i pravopis, potpuno mi je logičnan tvoj pokušaj (čini mi se u kratkom vremenu čak drugi put) prostornog planiranja. Ono je upravo tako kako ti pišeš,

kao da baš ti potpisuješ te zakone, prostorne planove, gupove....

....ukratko: nemaju veze s mozgom

Tko je glasao

Ja pokušavam prostorno

Ja pokušavam prostorno planirati? Pa ti tu izražavaš nezadovoljstvo time kako netko drugi nije prostorno planirao onako kako si ti želio. Za taj hoto ne bi do kraja života saznao niti bi te smetao da ti nisu rekli kako ti to treba smetati. Projekt je objektivno prilično dobar i u prvom redu se tiče ljudi koji tamo žive i njihove "demokratski izabrane" vlasti.

vjerojatno si jedan od onih koji je vikao (kada je to bilo u novinama) kako trebamo razviti turizam, kako "ne nudimo ništa osim mora i sunca", kako smo preskupi za uslugu koju pružamo i tako dalje.. No sad ni to ne valja..

Da su u Novom listu napisali: "napokon se nešto pokrenulo", ulaže se u turističke kapacitete i infrastruktru i unapređuje se turizam, kako je ovo održivi razvoj isl. vjerojatno bi drugu pjesmu pjevao.

Šta je s Istrom? Pola Istre je tako izgrađeno pa su svi ljubomorni na Istrijane i nitko se ne žali da je tamo nešto "devastirano".

što se mene tiče, ni meni se ne sviđa ovaj "projekt". Što se mene tiče, gostima ni ne treba ništa više nego more i sunce i domaće ribe i smatram da turizma već i sad imamo dovoljno i previše.

niti mi se sviđa zakon o golf igralištima niti mi se sviđa golf, niti mi se sviđaju luksuzni hoteli, niti mi se sviđa Horvatinčić.

A takvij je pogodbi i "devastacija" bilo koliko hoćeš i u vrijeme Jugoslavije. jesi se i tad bunio?

kako bi se to u današnjem sustavu trebalo prenamjenjivati zemljište tako da svi budu zadovoljni? jesu ljudi vlastitom voljom prodali to zemljište? jel ga Horvatinčić kupio? 15 milijuna eura za milion kvadrata je 15 eura po kvadratu. Prijašnjim vlasnicima je to očito bilo dobra cijena.

Očekivati da će itko išta graditi po cijenama zemljišta za 100-200 eura po kvadratu samo su pusti snovi. Po toj računici prenamijenili bi svo zemljište u građevinsko i Hrvatska bi vrijedila 56 000 x 100 000 000= 5600 milijardi eura, iliti milion i po eura po glavi stanovnika. prodali bi Lastovo i Vis po fer cijeni od 200 ojra po kvadratu, kak to navodno vrijedi na dobrim lokacijama kad se "prenamijeni" nekom šeiku i otplatili kompletan vanjski dug, javni i privatni. Svakom stanovniku Lastova i Visa milju eura da ne plače, njih 2000 i mirni smo sljedećih 30 godina.

Je li sve pravno ispravno? opet miješaš kategorije i trpaš jednog Horvatinčića u isti koš sa ljudima koji su "bespravno izgradili" kuće negdje na svojem zemljištu za vlastitu upotrebu. U tim slučajevima nitko se nije besramno obogatio i sve je ostalo u "rukama naroda". No ni to ne valja. Ne valja kad je pravno, ne valja kad je bespravno. Ne valja kada itko išta dira, a da vas koji znate najbolje nije pitao. vi očito sebe vidite kao vlasnike svega toga pa vam se ne sviđa kad to ljudi "devastiraju". Pravno, bespravno, ikako. Ako ne dira opet ne valja. pošto sebe gledaš kao vlasnika, u nekoj svojoj fantaziji gdje si ti država, još bi toj stoci naplaćivao porez na nekretnine..

Ti i bet, dva ekonomska genija, zajedno s Ljubo Jurčićem, kako bi "stali na kraj takvoj praksi" prenamjena i napunili proračun, na te bi smiješne iznose i takve procjene svim Hrvatima naplaćivali zemljišnu rentu. Pogledaj malo te brojke, koliko je to napuhano pa reci koliko je realno da bi Hrvati po sličnim izračunima trebali plaćati "zemljišnu rentu" ili porez na nekretnine. Što je sa zemljištem u državnom i općinskom vlasništvu? E kad bi još i oni plaćali sami sebi, al bi bili puni para...

Ako "poljoprivredno zemljište" objektivno vrijedi 15 eura po kvadratu, a kvadrat građevinskog ili stana bog te pitaj koliko, koliko je 1 ili 2% na to? poljoprivrednog ima ca. 20 000 kilometara kvadratnih u privatnom vlasništvu (pola od tog navodno "neobrađeno), 0,15 eura x 20 000 000 000 = 3 milijarde eura ili 22 milijarde kuna godišnje... uzmimo da je kvadrat stambenog prostora vrijedan 1000 eura po kvadratu. 4 milje Hrvata, na svakog 30 kvadrata x 1% = 10 x 120 000 000, još milijardu. poslovni prostori recimo još 800 miliona. Fino, 5 milijardi eura godišnje, iliti 37 milijardi kuna.. i to je tako uz prilično skromne procjene.. odličan model za punjenje proračuna. Nego, otkud bi ti novci trebali doć? To je vaš "ekonomski model"? 20ak tisuća kuna poreza po domaćinstvu? odlično ste vi to sebi zamislili, nema šta..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovime pokazuješ da diskutiraš

Ovime pokazuješ da diskutiraš o nečemu što ili ne želiš ili ne možeš razumjeti.

Ti zaboravljaš da ti isti gradjani Hrvatske koji žive i rade na tim kvadratima već plaćaju nekih 110-120 miljardi kuna raznih poreza i doprinosa. Većim dijelom te prihode država realizira kroz namete koji su medju najvećima na Svijetu, i to upravo u sferi proizvodnje - porezima i doprinosima na rad, te brojnim parafiskalnim taksama i davanjima. S druge strane rentijerstvo u svim oblicima se nagradjuje s nula poreza.

Na stranu jesu li brojke s kojima barataš realne, ali odgovor na pitanje koje postavljaš je jednostavan: te milijarde bi došle iz smanjenja poreza u sferama u kojima su direktno štetni za nacionalnu ekonomiju - prije svega u sferi rada. takva prerasposjela učinila bi rad i stvaralaštvo isplativijim, čime bi se dodatno ostvariloi dinamički efekti u smislu stvaranja više radnih mjesta, porasta izvoza, smanjenja "sive ekonomije", itd.

Ja nigdje nisam napisao da bi i poljoprivreno zemljište trebalo biti u istom režimu, u svakom slučaju ne pod istom poreznom stopom. Iako, renta na poljoprivredno zemljište ima blagotvorno djelovanje na povećanje poljoprivredne proizvodnje i stabilnost u poljoprivrednom sektoru(pod pretpostavkom da to Hrvatska želi).

Npr. Liberalna vlada je u danskoj smanjila stopu zemljišne rente na poljoprivredno zemljište, što se je dogodilo istovremeno s pojavom obilja jeftinih kredita. To je dovelo do booma cijena poljoprivrednog zemljišta i oni koji se žele baviti poljoprivrednom podizali su velike kredite (u tada povoljinim SFR) da bi uopće mogli kupiti zemlju. Sada je poljoprivredni sektor najzaduženija grana gospodarstva u Danskoj s ogromnim teretom kredita i odljevom kapitala u banke, što prijeti stabilnosti čitave zemlje.

The Observer

Tko je glasao

Ti miješaš kruške i

Ti miješaš kruške i jauke
Bespravna gradnja o kojoj pričam je gradnja gdje sami ljudi ne žele plaćati doprinose jer umjesto toga radije će doziđat još koje apartmanče izvan plana, susjed će bar još dva da se vidi raskoš, a mi ostali građani ćemo platiti cestu, rasvjetu, priključke.....
Horvatinčić je sitni žohar sin udbaša, koji pobere lovu, glumi groafa od cvijetnoga placa i kupuje kako mu zakoni njemu prilagodljivi vele: jeftino prije izmjene u građevinsko.
Zajedničko mu je sa narodskim ciganlukom otimačina zajedničkog čime je narod, hoto, ti sa ovim upisom pravi obrazac: mužnje tuđe krave ilitiga auto moj benzin vaš
Kad se ne snalaziš krećeš u velikohrvatski napad protiv velikih jugoslavena koje odmah prepoznaješ iz svoje foteljice koja je vjerovatni smještena u hrpi nekih kvadrata koji poreza u životu vidjeli nisu kao ni plaćanja doprinosa. Panika tjera, kao i ovdje prisutne ostale „velike hrvate“ na progon srbočetnika, vještica, jugoslovena ili kako god već daješ široko pridjeve

I ne treba se graditi, ima puno posla na izgradnji infrastrukturnih građevina, i da se lova nije pljačketala i ispirala do ove krize ne bi ovdje kod nas niti došlo. I teško će proći zakoni koji će zadržavati opljačkano, tako si je i mubarak bio zamislio.....a ove ekipe bar 3 desetljeća debelo sere, a i ti skupa s njima

I gledaj mene ne uopćavaj, ja nisam nikakav ekonomist, nego sam građevinsko-arhitektonske struke. Bankarske kamate gdje se za jedan stan plati bar 4 još uvijek osjećam
A da bi razni debili neplatili kune poreza ne stotine tisuća kvadrata nego se to treba naplatiti od mladih i postanara
Šta uopće raspravljam s tobom

Tko je glasao

Care, još nešto

najbolje te ide zavirivanje u lonac htvovog programa, meni izuzetno zanimljivo jer nemam tv

Tko je glasao

eto, da ti bar na taj način

eto, da ti bar na taj način mogu ugoditi..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kolonijalni miris njušim

Dok se većina koncentrira na formu: ustroj ove nadstrukture i količinu demokracije, ja bih skrenuo pogled na suštinu. Onda podjela na lijevi i desni pogled gubi svoj smisao.

Kažu da ćemo u ovakvu umjetnu asocijaciju ući kao objekt, a ne kao subjekt civilizacije, jer nismo riješili od čega ćemo kao narod živjeti. Ako ništa ne proizvodimo i ne izvozimo pitanje je ima li smisla ulaziti u Europu, jer potpunim otvaranjem omogućit ćemo strancima da kupe sve što vrijedi ovdje. Neki kažu (Chomsky) da Europa poslije ere kolonijalizma, kao nekadašnji kolonizator, još nije u stanju dekolonizirati svoj um te njen pristup Istočnoj Europi ima sve odlike prethodnih povijesnih razdoblja. Tako i Slavko Kulić decidirano tvrdi da je EU samo jedan oblik pljačke jer kao što je nekad u povijesti Europa pljačkala druge kontinente, tako danas kroz Europsku uniju pljačka istočnu Europu. Uz gubitak ekonomske supstance ide slijedeća faza: kada prihvatimo europsku pravnu stečevinu, istog časa hrvatski će narod izgubiti svoju kulturu, iako na nju ima pravo. A kada ostane bez nje, on je izgubljen.

Odgovornost za takav trend leži na našoj kompradorskoj eliti, koja živi od prodaje domaćih resursa strancima ili prodaje strane robe na domaćem tržištu. Ona je nezainteresirana ne samo za razvoj domaće industrije, već i za bilo kakav otpor globalističkom nasrtaju bjelosvjetskog kapitala. A globalizacija sama po sebi je u stvari ozakonjeno nasilje i pravo jačeg na ugnjetavanje slabijeg. Izdajničku ulogu u okviru tog kompradorskog sloja imaju akademski ekonomisti (Škegro) čija se funkcija, tokom cijelog perioda tranzicije, i svela na otvorenu propagandu brze i potpune privatizacije i na apologiju neoliberalne koncepcije globalnog tržišta. Kao nagradu za ovu nečasnu funkciju, kompradorska elita dobiva „koruptivnu rentu“ – dio profita stvorenog preuzimanjem i eksploatacijom domaće industrije i ostalih telekomunikacijskih, energetskih, i drugih prirodnih resursa od strane nosioca transnacionalnog kapitala (Škegrin Quaestus private equity fond je takav primjer).

Što nas onda čeka kao člana EU, a što već danas imamo U ovom tzv. tranzicijskom procesu, kojem smo eksperimentalni kunići, vidimo ekspanziju zapadnog kapitala, nezapamćenu od imperijalističkih vremena. Pogledajte samo koliki su iznosi profita koji banke, telekomi, farmacija… izvlače svake godine iz zemlje. A popratne pojave su vidljive na socijalnom planu (opće i masovno siromašenje stanovništva, uništavanje posljednjih ostataka socijalističke solidarnosti i sa tim u vezi totalna prekarizacija ljudske egzistencije, izrabljivanje radnika koje podsjeća na rani kapitalizam, eksproprijacija društvene svojine sa često kriminalnim uplivom), a zanimljivo je da nam se sugerira da takvu stvarnost doživljavamo kao proces demokratskog i civilizacijskog napretka.

Tko je glasao

Richard

Dok se većina koncentrira na formu: ustroj ove nadstrukture i količinu demokracije, ja bih skrenuo pogled na suštinu. Onda podjela na lijevi i desni pogled gubi svoj smisao.

"lijevo" i "desno" - što je to uopće !?

Kada bismo se ove sekunde apsolutno svi složili u definiciji istoga, to nam nebi pomoglo niučemu jer sve dok ljudi ne shvate ono znatno značajnije, nikada ti isti ljudi - narod - demos neće imati nikakve koristi već će samo tonuti sve dublje i dublje... Izumirati...
A ono znatno značajnije jest upravo to što si napisao u ostatku komentara...

Taj "ostatak" komentara u svakoj svojoj rečenici nosi još podosta prostora za ekspresiju, ali bojim se da "politika.com" nije relevantno mjesto jer demos od "politike.com" i nema neke pretjerane koristi s obzirom da je i "politikia" samo preslika sveukupno zamagljene žabokrečine RH kvaziintelektualnosti uz poneku poštovanu iznimku koja samo potvrđuje otužno pravilo...

"Politika" uistinu jest zanimljiv medij jer se dade i ponešto kvalitetnog raspraviti na civiliziran način, ali i to je iznimka uz silu agresivaca i agresivki koji imaju neku neobjašnjivu potrebu za nametanjem upravo svoje "istine"...
Pogledaj(te) samo koliko se energije i vremena troši na ustaše i partizane, a koliko od svega toga koristi ima društvena RH zajednica...
Narod na rubu izumiranja i plača, a nama se maže oči problemima navijača...Sjetite se 1.maja i namjernog izazivanja nereda od strane Vlasti (Policije) kako se nebi pričalo o radništvu (1.maj )... Tako se o koječemu pričalo dok se (da prostite) sjebavalo Plivu, PTT, Inu,
Nastavi niz...
A sada se kopaju kosti kako ne bsimo mislili na EU, na golo preživljavanje, na Rad...
Prežalosno je sve to skupa...Prepreprepreprežalosno !
I ovdje se nerijetko "proziva" "intelektualna elita", ponajčešće akademska, a uz to sam dojma da si "politikakomovci" itekako daju za pravo ( uključujući i mene ofkors ) osjećati se dijelom intelektualne zajednice bez obzira na formalnu naobrazbu pa se pitam " a što mi činimo dok smo u biti isti kao i oni koje prozivamo !? "... Kako uopće naprijed kad se vrtimo unatraške !? Koliko samo energije na simbole trošimo ?? Koliko samo ekipa inzistira na izjednačavanju fašizma i antifašizma !?? Kome je to u interesu ?? Koja je korist od kopanja po kostima ??

Preočito je da ovaj narod nema ni snage ni volje, a ponajmanje znanja da bi se istinski posvetio promišljanju "ostatka" tvog komentara, a što je razvidno i iz pojedinih komentara poput Oštrićevih...
Naime Zoran se postavlja krajnje "neutralno", a u biti svojski druka za EU...Pritom kvalitetno ukazuje na pojedine probleme, ali niti približno ne sagledava kompletnu priču, a svojim naoko nepristranim odgovorimo u biti na sve načine amortizira svaku suštinsku kritiku spram EU...
A nije to slučajno jer mnogi to čine...Neki iz slijepe potrebe za javnim (samo)dokazivanjem, neki imaju konkretne interese (osobne prirode), a neki nažalost niti ne znaju mnoge stvari...
Najviše me ljute oni koji znaju, a šute...
Tu su mediji, političari,"znanost"... Sve je to kupljeno od Kapitala...Ili se prodalo / predalo za kikiriki koji njima osobno omogućava preživljavanje... Pritom takvim judama niti tisuće niti stotine tisuća niti milijuni ljudi ne znače baš ništa !
I tako će im to uvijek i moći biti dok ćemo mi trošiti sebe na rasprave o tome dali je fašizam zlo pa ga se ne smije izjednačavat sa antifašizmom ili je pak pojedini slučaj zločina ponekog antifašista u biti komunistički masakr svega hrvatskog...
I to nije sve... Uvijek elite nađu kosti koje će bacit...A glupav demos kakav u nas doista i jest - vječito će pušit spiku...
Ipak svemu jednom dođe kraj...

Nažalost, kraj će biti izumiranje...Ili kroz krvavi boj ili polaganim odumiranjem...

Postoji i riješenje...
Ali njega se ne želi prihvatiti jer ne poziva na mržnju prema drugima, ne hrani se floskulama, nije nacionalističko, ne uzdiže Crkvu, dezavuira kompletan dosadašnji Sustav i nudi bolji život svima, a ne samo njima, ali nažalost nema nikoga da podupre tu ideju...Prerealno je, presocijalno i "miriši" ili "smrdi" (svakome na volju) na scoijalizam...
Možda ..Jednog dana...Možda...
A dotad se samo možemo moliti Bogu da nam pomogne...
Ako niučemu, a ono barem u tome da se i njegovi pastiri zajedno sa ovčicama ujedine i shvate da je upravo socijalna doktrina temelj kršćanstva, a da liberalizam, neoliberalizam, fašizam i / ili kapitalizam nemaju apsolutno nikakve veze sa dobrobiti zajednice, sa održivim razvojem...
Sa dobrom...Samo sa zlom...

Lijevo - desno, nigdje moga Stana fEUdalna alaj si pijana...

Provinciopolis

Tko je glasao

Isusa ti predragoga

i Majke ti Božje komunističke, al ovo je fakat nevjerojatno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dok sam krenuo pisati komentar bilo je svega 2-3 komentara, a sad vidim 3 stranice !!!!!!!!!!!!!!
Čega !??
Red "intelektualnog" izdrkavanja predvođenog Hatzijem i red uvreda, prijetnji ( gle ćuda ) od strane Jelenske i Debe i sličnih...

I vječito tako !!!

Fakat smo prejadni !!
Lijevo desno, a sve pijano, drogirano svi za sebe navijamo !!

http://www.youtube.com/watch?v=VBMQu7C9dV8

http://www.youtube.com/watch?v=uNiIfhqvATA

Provinciopolis

Tko je glasao

jelenska nije nikog vrijeđao,

jelenska nije nikog vrijeđao, samo ja (i bigulica). i nitko nikome nije prijetio. i nemojte kolega izjednačavati krivnju i uvoditi relativizam. najgore je kolega što vi navijate sami protiv sebe. Ja vam pokušavam reć da je liga namještena, suci kupljeni, igrači kupljeni, al nitko ne sluša. svi su se zapalili gledajući političku utakmicu, učlanili se u udrugu navijača, neki treniraju, sjede na klupi i gledaju kako da sami zaigraju koju minutu. a izvan stadiona sve teče po planu..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

:))))))))))))))

dobre sam volje pa se smejem iako bih se na DEBEeelizam potpomognut ppetrom i sličnom ( redovito disciplinovanom ekipom minusera ) najradije plakao nad sudbinom onih kojima takva ekipa "kroji javno mnijenje"...
S obzirom da ne razumijete hrvatski jezik dobrote, ostavljam vas da se hranite zlom vlastitog izmeta ekspresioniranog u enormnoj količini gluposti i / ili destrukcije...
Eto da malo i ja "ne vrijeđam" kad ste vi takvi koji ne vrijeđate :))))
Pročitah maloprije i složih se sa dotičnim ( zaboravih nick pa nek se ne naljuti ) - "ne preostaje mi ništa nego ignore"...

"kolega" meni vi ne trebate ništa objašnjavat, a posebice ne neistinama... Ako ti ne vidiš da jelenska svako malo nekoga vrijeđa pa i prijeti ponekad onda nekaj s tobom ne štima...
A ovo kaj vi "kolega" meni pokušavate reć je upravo to kaj sam ja već rekao i kaj odavno govorim, ali i za to biste trebali čitati malo pomnije...
Usput budi ilitiga uzgred budi rečeno, "kolega", najzanimljivija mi je vaša dosljednost kao i dosljednost vaših sudrugara "disciplinovanih minusera" koji minusiraju (prestali su istinabog :)...) sve kaj ja ( i ne samo ja ) napišem... U ovom slučaju je riječ o tome da vi meni "kolega" objašnjavate nekaj kaj sam ja odavno rekao i kaj ste "minusirali" dok sam govorio tj.pisao, a sada meni objašnjavate da je to o čemu sam pisao u biti "to"...
Dali lijevo ili desno, ali s takvim DEBEEEElanama nema ni Boga ni Zoke ni Ante ni Đavla da se uspijemo pomaknut ka boljem...
Samo uteg oko nogu i totalno potonuće...
Za optimističnije - štrik oko vrata :)

Provinciopolis

Tko je glasao

dobre sam volje pa se smejem

dobre sam volje pa se smejem iako bih se na DEBEeelizam potpomognut ppetrom i sličnom ( redovito disciplinovanom ekipom minusera ) najradije plakao nad sudbinom onih kojima takva ekipa "kroji javno mnijenje"...
http://www.youtube.com/watch?v=8EqPBCbtQn0

Mnogo mi to bre nešto zaudara na kokardu i opanak....

Tko je glasao

kolega provinciopolis, ono

kolega provinciopolis, ono što vi ne shvaćate jest da ste i vi kupljeni, i to po vašoj intrinzičnoj vrijednosti, tojest zabadave.

Vaš omiljeni klub Mala kokarda trenutno igra u drugoj ligi, menadžment vam je podijelio partizanske kape i uvjerava vas da će prva liga biti mnogo bolja kad i vi uđete, a ni naslov nije isključen. Ono što su vam zaboravili reć jest da je klub za koji navijate u stvari samo pomladak Velike kokarde.Pa vi srčano zavijate i tražite promjene, a "Mamići" iz prve lige već imaju sklopljene menadžerske uloge s glavnim igračima i trenerom, dok mu je menadžment male kokarde u krvnom srodstvu.
Tako da vi kolega provincijopolis uistinu navijate sami protiv sebe. Je li kolega Jelenska prijetio nekome ovdje na pollitici uistinu ne znam, no sasvim sigurno nitko nikome nije prijetio na ovome dnevniku. Zašto ja vas vrijeđam, kolega provinciopolis, možda se pitate? pa samo vam govorim istinu, i razumijem ja da vas istina vrijeđa, al šta ću kad ste na glas razuma potpuno oglušili. I gledajte kolega ppolis, nije sad meni do toga da ja vas vrijeđam, nego da ukažem na vašu pravu vrijednost čitateljima namjernicima na ovim stranicama, a morate priznati da i vi to sami tražite čim se dotaknete tipkovnice kako bi prepisali koji pasaž iz komunističkog manifesta ili dnevnih novina, nije da između to dvoje postoje neke bitnije razlike. Zato gledajte kolega propolis, znam da vam je i ovaj odgovor dugačak i težak za čitanje jer sadrži dosta složenih i dugačkih rečenica, ali uistinu, kolega prdopolis, uistinu nema potrebe da se uzrujavate oko minusa kojima vam dobronamjerni ljudi žele ukazati na pogrešnost vaših puteva i zato kolega prknopolis, pokajte se i bit će vam oprošteno. Time pokažite svoju veličinu.. pa makar i lagali.

I molim vas, kolega drpopolis, usrdno vas molim da me stavite na ignore, i još bih vas zamolio da za to isto zamolite kolegicu bigulicu, i kolegu zahoda (koji to vjerojatno neće učiniti jer je zaljubljen u mene), i sve njihove klonove, pa i koljegicu nemesis, kad je vidite na sastanku navijača Male kokarde. Zamolite i kolegu golotu da učini to isto, jer vidite kolega sprdnopolis, ja sam već pročitao i komunistički manifest i das kapital, pa ako nemate ništa novo za dodati, a nemate, uistinu nema smisla da sa mnom komunicirate. Jer vidite, kolega prknopoliz, ni meni nije lako komunicirati na vašoj razini na koju me primoravate da se s vremena na vrijeme spustim, to je zaista mnogo mnogo ispod mog nivoa.

I kolega, nemojte, ako Boga znate, kontemplirati samoubojstvo. Znam da vam je život težak i da vam manjka bratske ljubavi... Možda da se spojite sa kolegom zahodom? odite s njim na pivu i za predigru pričajte o meni. Kolega zaphod zasigurno neće biti sputan društvenim normama i nametnutim mu heteroseksualnim identitetom, te vjerujem da ćete se baš odlično zabaviti. Tada vas ni minusi neće toliko boljeti. A i manje ćete sjediti pred računalom.

Srdačan pozdrav, kolega

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Jedino točno jest to

da na ovom Dnevniku jelenska nije prijetio iako je vaša "koleginice" prethodna tvrdnja bila drugačije formulirana, ali to ne znači da se moraš skrivati nudeći mi druge mužjake jer ja takve ne volim...Ja volim ustaške bežanijske pičkice poput tebe...Ovako šupljoglave da imaju rupu u koju ih mogu karat do bola jer takve curice poput tebe vole žestoke muškarce...
pusać u nosać :)

Provinciopolis

Tko je glasao

ah, kolega, pa kad ste vi

ah, kolega, pa kad ste vi postali muškarac? predlažem da se javite u 24sata da vas slikaju i stave na naslovnicu, sad su takve stvari u modi.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ma bjavo mačak

Vidiš !! Znao sam da si mi pametna maco..
pusać u nosać :)

Provinciopolis

Tko je glasao

Nasilje i prostaštvo

To nije odgovor.

Tko je glasao

amiiiin

uvijeke

Provinciopolis

Tko je glasao

Ama nego de mi molim te

reci, veleuvaženi demokrato Oštriću, onako kao krajnje objektivan i nepristran sugovornik, a kako to da reagiraš tek ispod mog komentara na tako papinsko-uljuđeno-bozanički način, a prethodno ima uvreda i uvreda do bola... A od tebe niti riječi :)))
Ahh da...Ipak ovi ostali nisu imali baš neke kritike spram tebe pa ih nije niti trebalo pokušati dezavuirati...
ukinimo minuse - potpisujem

Provinciopolis

Tko je glasao

Na njihove vulgarnosti i

Na njihove vulgarnosti i uvrede ne treba odgovarati na njihov način! To je ponekad zaista teško, ali to bismo svi mi morali trenirati svakodnevno.

Oni će biti takvi sve dok imaju sugovornike, tj. žrtve za svoje prostaštvo.

Uzvraćajući im istom mjerom, postajem isto što i oni.

Tko je glasao

Mogu se složiti s tobom

ali nakon nekoliko odšućenih situacija jednostavno ne vidim smisao, a da ne odgovorim...
Ne mislim time da sam isti kao oni jer znam da nikada prvi ne napadam...Jednostavno sam takav...Ali da se znam braniti...Pa...Znam :)...A i nismo na TVu ili u Sabornici...Tamo bih ih s guštom pustio neka se valjalju u vlastitim govnima...Ovako...Papir trpi sve !

Provinciopolis

Tko je glasao

@Richard: ekspanzija zapadnog kapitala...

... događa se i događat će se i bez Europske unije. Malignu ekspanziju kapitala može usporiti, recimo, porez na financijske transakcije, o čemu postoji europski pokret (neki dan su imali demonstracije pred veleposlanstvima UK, jer je UK jedna od glavnih kočnica da se on uvede u EU). Tu problematiku namjeravam u "Zelenoj politici" stalno pratiti. Kako djeluje Europska središnja banka jedan je problem, o kojem bih volio detaljnije se upoznati. Kako mi se sada čini, i ako uđemo u EU, bolje je odgoditi prihvaćanje eura. NO, treba preispitiati i dogmu o nezavisnosti monetarne vlasti, koja onemogućava sinergiju monetarne i fiskalne politike u poticanju gospodarenja (inače, za ono što se kod nas uobičajeno zove "gospodarstvo" koristim riječ "privreda" jer radi se o privređivanju, a pod "gospodarenje" podrazumijevam cjelokupnu brigu o svojoj zemlji).

Uz gubitak ekonomske supstance ide slijedeća faza: kada prihvatimo europsku pravnu stečevinu, istog časa hrvatski će narod izgubiti svoju kulturu
Ovo mi izgleda besmislena tvrdnja. Što to tako zloćudno ima u tim propisima, da bi nečiju kulturu uništili? Ima li pokazatelja u sadašnjim članicama EU da njihova kultura nazaduje?

Tko je glasao

KULTURNA BAŠTINA BAŠTINE

Koliko god ti Zorane - iz pozicije površnog promatrača tvrdnja o UNIŠTAVANJU KULTURE izgleda besmislena, toliko je ona ISTINITA. Nastavak intenzivnog uništavanja KULTURE lako ćeš uvidjeti ako pogledaš primjer DOMAĆE RAKIJE - koja je ne samo proizvodnja alkoholnog pića, nego i KULTURNI DOGAĐAJ zajednice u kojoj se događa(hrvatski carinici kažnjavaju neprijavljene!) . KUMICE na placu su 130 godina bez i jednog incidenta prodavale sir i vrhnje - ako ne kužiš da su one dio urbanog kulturnog naslijeđa, onda ne kužiš što je to uopće pojam kultura Zorane Oštriću! Mirisi, boje, okusi, ambijent - sve je to kultura (a žohari u rashladnim vitrinama HASAPA nisu!).

KULTURA je pravo na osobnu odluku domicilne zajednice kuda i kako se želi razvijati. Folklorni običaji ruralne Hrvatske za većinu najvećih zemalja predvodnica - su samo FRESKE NA ZIDU. Ono što je kod nas DIO ŽIVOTA EUrokratska elika koja kroji naše živote može vidjeti jedino na filmovima. Mi smo egzotika i živi muzej naše kulture - a EUbirokracija o tome nema blage veze s vezom - jer ih boli dupe za bilo što osim za naše resurse.. KULTURA je i naš odnos prema svemu, pa i prema radu. Ako mi ne želimo biti visoko industrijalizirana zemlja - je pa tko nam ima pravo nametati bilo što što je veće od malih tvornica i obrta. Jesi li ti Zorane u svojoj suštini i mentalitetu obrtnik, samoupravljač svoga života, ili si možda jedan od tisuća šljakera megatvornice sa 10.000 zaposlenih..

Naša KULTURA je naše PRAVO - i ponekad treba malo pomnije promisliti što tu kod nas kome čini -.. i zašto se temljito uništava sve što je malo, sve što je samodostatno, sve što je samim time i barem donekle slobodno. Industrijalizacija nakon IISv.Rata trebala je proizvesti proletere, radnike, bezemljaše.. Nova industrijalizacija danas na sva usta viče ''posla...posla nam dajte o vi veliki..'' jer ako nam vi posla ne date umrijeti ćemo bez novaca. Novaca novaca novaca smo gladni:O))))

a joj.. koje ispiranje mozga... a onda se još i Zoko uključi pa kaže da ne vidi kako je uništena PRIRODNA KULTURA ZAPADNE RAZVIJENE EUROPE - je pa daj malo prošetaj... možda još ima nešto malo Ruralne Europe (znam da sada malo ''lopatom grabim'' -.. ali ... mi smo za njih Egzotika Kultura. Plemenska plemenita kultura naravno (gusare i uskoke i ostale bande ne računam - jer ipak je to uvijek bio samo jedan mali, otimački dio naroda. Otimačina malog nivoa, domaća, ili otimačina većeg nivoa - jednaka je - i ONE SI UVIJEK DOBRO SURAĐUJU.

DuorPula@gmail.com
Kultura je naše pravo.
Temeljno ljudsko pravo.

I zato gospodo velevladajući, nemojte od nas pokušati stvoriti nešto što nismo. ''Hrvatski farmer'' HA HA HA... a podvale uvijek počinju na misaonom planu. Oštriću, moraš pomno paziti kada koračaš putevima kulture, ruralne kulture naročito - na tom području vladaju neka pravila koja nisu uknjižljiva ni riječima, ni brojkama, ni tabelama, a bome ni PPT prezentacijama. Homo sapiens sapiens ima jako puno misaonog posla domisliti svoje buduće Puteve, domisliti i živjeti Svoje Nove Paradigme - jer ove su očito i protiv Života i protiv Prirode - a to znači da nam je prvo, ona narodna: ''Uzdaj se use i u svoje Kljuse''. Na tuđoj moći nema nam opstanka - a najveća moć nam je uvijek dostupna i nedodirljiva - a ona je u NAŠIM GLAVAMA.

Da!
Događa se i događati će se sa ili bez EUropske unije - ali pitanje je da li će to biti blentavi pristanak na EUTANAZIJU bez borbe, ili će to biti ipak ŽILAVO SVJESNO PREŽIVLJAVANJE ZAJEDNICE (kao i često puta do sada u prošlosti). Misaono zagađenje uvijek je početak svih ostalih vrsta zagađenja. Na tom području svatko od nas ima posla - možda više, možda manje - ali sigurno da POSLA IMA:O))) Reciklažno dvorište Pollitika.com radi 24 sata na dan. [hvala Mrak]

Kulturna jedinstvenost neke male zajednice satkana je od cijelog niza jako malih i veoma suptilnih elemenata unutar neke zajednice. Promjena jednog jedinog elementa (npr pečenja rakije) duboko uništava kulturne navike neke zajednice, pa samim time i tu zajedinicu. Negativni globalizacijski trendovi to žele uništiti, a pozitivni civilizacijski trendovi to žele zaštititi pri UNESCO-u. Koji ćemo mi put odabrati na nama je, mislećim ljudima - jer to je vladarima ipak sporedna rupa na svirali povijesti. Sociopatski umovi nikada nisu promišljali budućnost, pa jednako tako ni danas. Misleći umovi svijeta - ugodan Vam dan želim, i naravno Lijepe i Ugodne Misli.
Hvala!

Tko je glasao

@Veli Jože: "prirodna kultura" zapadne Europe jest uništena

(ukoliko za ljubav diskusije dozvolimo oksimoron "prirodna kultura"). U toj prirodnoj kulturi, ljudi su se kupali triput u životu, prosječni životni vijek bio je 30 godina, pismenih je bilo oko dva posto, velika većina svih stanovnika bili su kmetovi, ratovi i kuga povremeno bi opustošili cijele pokrajine itd.. Civilizacijski napredak, koji je Europa postigla tijekom protekli oko 200 godina, bez premca je u povijesti čovječanstva.

Bez uvrede, ali ti štosovi "naša domaća rakija", "sir i vrhnje" isl. su sirova demagogija. Nema razloga da oni nestanu - međutim, kako upozoravam u zadnjem pasusu dnevnika, društvene borbe i dalje traju. Demagogija samo smeta.

Tko je glasao

MATRIX KO MATRIX

Civilizatore Oštriću:O))
Prirodni ljudi imaju svoju Prirodnu kulturu.
Domaća Rakija ruralno, a Kumice urbano - važne su jednako kao i slučaj Vlaška.
Industrijski civilizirani mozak - nasuprot Prirodnom Umu.

Evo u prilogu malo o hrani:
Dr. Marijan Jošt - Opasnosti od Codex Alimentariusa i GMO-a - (Eko zona, HTV 19.02.2011)
http://www.youtube.com/watch?v=OymtVWootLI

DuorPula@gmail.com
Industrijska proizvodnja, kao i industrijska politika, kao i industrijska misao sveukupno, jednostavno nije održiva.
O tome se radi na duboko konceprualnom nivou. Nakon par stoljeća industrijskog izrabljivanja sada je kroz nove oblike najbrutalnijega to vidljivo i kod nas.. Suština je u temeljno konceptualnome nivou, a ti si poša u ocat jeno malo:O))) možda nije Matrix, možda je ipak u pitanju BORG!!?? Otpor ti je uzaludan - hehe ... izgleda da si ti to povjerovao.. jer jednostavno ne sadiš salatu i ne pričaš sa svojim Domaćim Gujavicama svaki dan.. Ja sam ih danas nahranio, a ti?
i daj.. fokusiraj se.. @Veli Jože je jedna druga osoba:O))) .. ne samo da sam ih pristojno nahranio, danas sam im malo i pjevušio .. Domaće Gujavice koje proizvode Humus jako vole kada im se pjevuši dok čovjek po dvorištu šetucka.. One su zapravo veoma Društvena Bića - i politički savršeno organizirana. Kada ima hrane onda se sve najedu - a kada nema, onda skupno gladuju..

Tako to nekako djeluje Prirodna Politika u Prirodnom Staništu čovjeka, pa i Gujavica:O)))
Prirodna politika, je dio Prirodne Kulture neke prirodne ljudske zajednice - ali do toga se dolazi nekim putevima koji traže prvo misaono kompostrane tuđeg znanja, koje , očito , nije održivo. Tuđe znanje Gujavicama, a osobna znanja IZ PRVE RUKE na razradu i doradu.. jer jedino iz neke nove kreacije možemo domisliti neke nove koncepte, sa nekim novim strategijama, sa nekim novim provedbenim planovima. *megapolisi nisu prirodne ljudske zajednice - pa takve postaju i ljudske jedinke koji u tome žive.

Umjeće stvaranja slika tada postaje ZNALOST STVARANJA nove Stavrnosti.. a to nam planetarno gledano doista treba.
cca:O)) .. i Lijepe Va Misli želim generacijo online!

Tko je glasao

Stalno me pokušavaju poučiti nečemu...

... pozivajući se na ljude koje odavno poznam, čija sam djela davno čitao, i koji naravno nisu odgovorni za besmislene zaključke koji neki izvode. (S Marijanom Joštom dvaput sam i sam pravio intervju, surađivali smo u kampanji protiv GMO. Ti pak iz kritike GMO izvlačiš zaključak o potrebi uništenja čitave zapadne civilizacije, a to se naravno ni Jošt ne bi složio, kao ni Vandana Shiva itd. O organskom uzgoju - imam prevod knjige Claudea Aube3rta "Biološka agrikultura" još iz 1972. sa starim profesorom Pavlom Kričkovićem više sam puta razgovarao, onda Darko Znaor dok je još bio student... Sve to ne znači ono, što ti izvodiš. Nećemo se vraćati na staro.)

Tko je glasao

PRIRODNA MUDROST

Uništenje bilo koga, bilo gdje, bilo kada, na bilo koji način nije moj pogled na svijet Zorane Oštriću. BORG civilizacija ima beskrajno puno predivnih tehnoloških dostignuća Homo sapiensa (u što NE spada GMO naravno) , koje kao civiliziran čovjek želim - ALI .. postoji onaj drugi dio priče - a to je da PRIRODNU POLITIKU proglasiš bedastoćom, pa ti onda samo ja odgovorim da si ti bedast ako politiku ne vidiš i u tom seglemntu, i u tom obliku.

EUropska unija je samo nastavak UNIŠTAVANJA KULTURE Prirodnih staništa Ljudi - to je ono što ćeš lako vidjeti ako samo malo prošećeš njemačkom u kojoj je sva trava pokošena na 4 cm visine. E pa, Zorane Oštriću, meni takva organizacija života ne treba jer ja sam čovjek Prirode, a ne savršeno organizirani BORG.

EU BORG - naspram Pridode.
Konceptualno Nova Paradigma ili repliciranje postojećega?
Asfaltirani ljudi i umovi ili Prirodno misleći ljudi?

Na nama je odabir, a to u knjigama ne piše.
TO tek treba domisliti i realizirati , pa onda zapisati.

DuorPula@gmail.com
BORG nema šanse - zato i je ovakav.

Tko je glasao

kultura kao nešto što nestaje...

Baš sam gledao ovo ljeto... Česi, Poljaci, Nijemci, Španjolci... bokte, otkako su ušli u EU jedva ih čovjek razlikuje. Em svi govore istim jezikom, isto se oblače, isto se ponašaju.

Dajte ljudi, uzobiljite se, pa nije kultura sapun da se potroši! :)

Tko je glasao

EU je birokrtska Utopija,

EU je birokrtska Utopija, postedmokratsko centralizirano društvo. EK nitko ne bira, niti odgovara biračima. Sve države su u EU uvedene na prijevaru, principom inkrementalizma (od zajednice za čelik i ugljen do prve svjetske super-države), niti jedna članica nije održala referendum za ulazak u ovakvu EU, a lisabonski ugovor je ratificiran u parlamentima zemalja, bez da se glasače pitalo. Tamo gdje se pitalo, dobili su jasno i glasno "NE", no svejedno su ratificirali kroz parlamenta, nakardnim objašnjenjem da parlament predstavlja volju naroda bolje od njega samoga. U Irskoj su referendum ponovili dok nisu dobili "DA".

Nitko tko ima malo pameti u glavi, i voli svoj kraj, svoju obitelj i svoju državu neće glasati za ulazak. Znam, situacija je u nas katastrofalna, ali naša glavna politika već 10 godina je praćenje direktiva EU - da nas nisu upravo tre direktive dovele tu di jesmo? da nismo otvorili granice u potpunosti za uvoz smeća, da li bi naša poljoprivreda ili industrija još postojala? Kako birokrati u EU mogu znati naše loklane specifičnosti? Tko su oni da određuju što ja mogu i nemogu saditi na svojoj zemlji, što smijem piti i jesti a što ne, i uopće se uplitati u naše život, tko im je dao ovlasti za to i tko je narod pitao želi li to? I Hrvatska se na prijevaru uvodi u EU, obećavajući med i mlijeko, istrijebbljenje korupcije, ali prijatelji dragi EU je leglo korputivne hobotnice koja je cijeli svijet stavila pod svoje pipke. Vladavina zakona, a sudjelujemo skupa s njima u nelegalnim, okupatorskim ratovima koje i naš pravedni pravnik Predsjednik podržava.

Nadam se da će nacionalni suverenitet prevladati, a jasno i glasno NE označiti početak kraja političke kaste i mafiokracije u Hrvatskoj koja jedna drugoj drže leđa.

Zar nije sumljivo da svi, ali baš svi pljačkaši i kriminalci, koji vode ovu državu i lažu nas u oči svaki dan, UNISONO ZAGOVARAJU ULAZAK U EU. Pa samo to bi nam trebalo biti dovoljan razlog za glasati protiv!

Tko je izabrao Van Rompuya i barunicu Ashdown na mjesto predsjednika EU i ministrice vanjskih poslova? Tko su ti ljudi, i čije interese oni predstavljaju - sigurno onih koji su ih i izabrali, a to nisu građani - i kako ih maknuti ako ne budu zastupali interese građana?

Zašto britanska kraljica dobija potpore za poljoprivredu u visini preko milijun eura svake godine od europske unije?

Zašto porezni obveznici EU moraju sanirati privatne banke?

Odakle EU pravo meni zabraniti koristit klasičnu žarulju?

Zašto Francuzi izbacuju rome iz države, kao Hitler nekad?

Zašto na jugu italije postoje plantaže gdje rade robovi iz afrike i rumunjske, koje redovno ubijaju lokalni mafijaši?

Zašto je EK prepuna, sumljivi ljudi, optuženih za korpuciju?

Zašto EU sudjeluje i podržava nelegalne osvajačke ratove?

Zašto je EU tako opsjednuta kontrolom svakog i najmanjeg dijela naših života, od hrane, energije, vode, biosfere, svega?

Zato što je tehnokratska posdemokratska globalistička tvorevina, i mi tu nemamo što raditi. To je moje mišljenje.

Suradnja, prijateljstvo i trgovina da, ali nacionalni suverenitet mora prevladati, jer je to jednini način kako se mi građani RH možemo izboriti za zemlju sretnih ljudi.

Tko je glasao

i jedni i drugi neka prvo

i jedni i drugi neka prvo pogledaju što imaju doma i neka narod pokrenu na reakciju protiv mafiokracije i svega što uz nju ide. također, kako mogu raspravljati o demokraciji u EU, kad je doma nisu u stanju izboriti?

ako u ovakvom stanju - na kriminalnim osnovama koje su narod dovele na margine egzistencije - forsiramo ulazak u EU, rezultat po isti narod bit će porazan, ako ne i poguban.

EU da, ali tek nakon radikalne promjene i čistke.

Tko je glasao

Ima jedna mala "začkoljica"

Ima jedna mala "začkoljica" draga mooja @Veli Jože: EU je istinska i prava mafiokracija i sve što uz nju ide. O tome ti je, zapravo, vrlo jasno govorio predsjednik Josipović kada se vratio iz Njemačke; - i to u jednoj jedinoj rečenici.

EU projekt/diktaura će po narode biti porazan i sigurno poguban.
Poglavito kada se projekt "događanja naroda" u Sj. Africi i na Bliskom Istoku završi i kada se krene u stvaranje "Velikog Izraela".
U tom trenutku EU nestaje, dobar dio i doslovce.

Tko je glasao

EU da, ali tek nakon

EU da, ali tek nakon radikalne promjene i čistke.

može detaljnije - čistke:
- koga?
- po kojim kriterijima (sto je tocno kriterij da se nekoga obuhvati "cistkom")?
- u kojoj mjeri (sto bi tocno trebao biti rezultat, tj. sto napraviti sa tim osobama)?
- tko bi ih provodio?
- u kojem vremenskom okviru (ili bi to bio vjecni "on-going" proces)?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Na FB-u kod Tabakovića, mene,

Na FB-u kod Tabakovića, mene, Podumljaka, Ž. Popovića...imaš hrpu informacija. Sam Predsjednik štiti tajkune. Što da ti još kažem?

U trenutku kada 4 milijuna ljudi ne bude moglo plaćati režije, hranu i školu - bit će jao. Promjena će doći od dolje. Stoga treba poduprijeti sve one ljude koji rade na suzbijanju kriminala u RH. Jer sam nastanak ove države bio je kriminalan (čitaj izvješće Haaga o Tuđmanu, Izetbegoviću, Miloševiću...).

http://www.psd.hr/hr/?content=vijest&id=99

http://www.index.hr/vijesti/clanak/ekskluzivno-iz-europskog-parlamenta-z...

Tko je glasao

ne ulazim sada u opravdanost.

ne ulazim sada u opravdanost. recimo, rasprave radi, da su cistke nuznost.

mene zanimaju odgovori na gornja pitanja.
po kojim kriterijima? na koji nacin? tko ih provodi? u kojem periodu?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hojla Hatzi !!!

Pa jel moguće da ti tako pametan ne znaš odgovor na to pitanje !???
Ili samo protupitanjima pokušavaš dezavuirati sugovornikovo promišljanje !??
Malo si kontradiktoran...
Ali hajde...Ja se neću praviti mutav kao što ti to po potrebi ( ili ne daj Milanoviću ) interesno činiš pa ću se pozvati na riječi Slavka Kulića - ABOLICIJA SVIH POLITIČARA koji su dosad obnašali vlast u RH !! Nekih zbog veleizdaje, nekih zbog kriminala, a nekih jer su samo glupi... No... Kako ne bismo trošili previše vremena - abolicija SVIH dosadašnjih koji su obnašali vlast !

Provinciopolis

Tko je glasao

Nema abolicije ni za koga

Nema abolicije ni za koga @provinciopolis a ! Eco, kada smo zadnji puta "sve abolirali" - to je bila grda greška.
Tako si i ti sada ovdje slobodan pisati a pišeš sve lošije i lošije jer si inferioran i nedorastao danom ti zadatku.

Tko je glasao

abolicija?

Ili samo protupitanjima pokušavaš dezavuirati sugovornikovo promišljanje !??

ne, stvarno me zanima kako bi te cistke izgledale u praksi.

ABOLICIJA SVIH POLITIČARA

abolicija?

gle, ja fakat ne kuzim kakve to veze ima sa cistkom?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

možda

možda ovi:

http://45lines.blogspot.com/2011/02/irski-grcki-ili-egipatski-scenarij.html

u svijetu u kojem svi sve znaju, ja zbilja pojma nemam...

Tko je glasao

Tzv. desnicu manipulira UDBA

"Protiv ulaska u Europsku uniju u Hrvatskoj uglavnom javno govori desnica. Nedavno je HSP službeno iznio "euroskeptički" stav. Znatan dio javnosti nepovjerljiv je prema EU, pa to može biti pametna taktika u predizbornoj kampanji. "

Jeli možda još nekom nejasno i nepoznato da tzv.desnicu u RH manipulira UDBA ?
Svima je to jasno i poznato, jedino možda Zoki Oštriću...

Pravi hrvatski konzervativci naime znaju da su UDBA i partija toliko zagadile hrvatski politički prostor, da Hrvatska bez ulaska u EU i njene pomoći, nema snage dokopati se istinske demokracije, i uvesti vladavinu prava u kojoj će PRAVDA imati sasvim drugačije značenje od onog kojeg nam nude razni populistički zločinci.

Tko je glasao

da desnicu manipulira "UDBA"

da desnicu manipulira "UDBA" se slažem, jer desnica promovira EUN politiku, samo sa "nacionalnim" predznakom. No jednako tako kontrolira i SDP i HDZ, ako već prihvatimo "UDBU" kao snažan faktor u današnjoj politici.

Tako da je to sve na kraju isto, a ne UDBA vs. EU

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Tijelo koje biraju birači,

Tijelo koje biraju birači, Europski parlament, ima marginalnu ulogu, dok ona bitna (Europska komisija, Viječe ministara, plus administracija) imenuju vlade. Građani nemaju utjecaja, dok su s druge strane otvorena utjecaju raznih lobističkih grupa - u Brislu ih ima oko 15.000.

meni osobno je ovo najozbiljnija kritika. uklapa se u shemu koja neposredno vodi ka gubitnu povjerenja u demokraciju kao sustav - sto je globalna tendencija na cijoj promjeni ce se morati ozbiljno raditi.

ali opet, ja ko ja, mislim da se vise moze napraviti iznutra nego izvana :-) LOL


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci