Tagovi

Lijepa nasa - tudjina (2)

Prije pet-šest mjeseci sam se u dotaknuo prilika o iseljenicima da bi mi jedan "uzorni" pollitikin ?lan odgovorio: "Koga je briga za to što je se kod vas u emigraciji doga?alo". Divota, posebno s time što je to izrekao "humanist" i "povjesni?ar". No, prelistavaju?i stare brojeve tjednika za iseljeništvo "Dom i svijet", upao mi je u o?i tekst objevljen 11. velja?e 2002-ge u broju 373. Izvolite ga pogledati, bez obzira na to da li je o tomu ikoga briga ili nije.
S druge strane, za objavljivanje ovog testa me ponukao i Molotov, odnosno njegov dnevnik "Nismo se za ovo borili".

Hrvatska nam je sve ?udnija, hladnija i udaljenija

Primijetio sam da se, prigodom obilježavanja raznih obljetnica, veoma malo pozornosti poklanja jednoj slomljenoj i odba?enoj grani hrvatskog stabla. Prema vašem vokabularu, iseljenicima, a prema našem, prognanicima.
Žalosno je što Hrvatska, deset godina poslije svojeg uskrsnu?a, ne uspijeva tim prognanicima iskazati ni mrvicu susretljivosti, saslušati njihov glas i povjerovati u njihovu ljubav. Možda je razlog tome ?injenica što u Hrvatskom saboru djeluje Odbor za iseljenike, a ne i za prognanike, iako su razlike izme?u prvih i drugih višestruke i ogromne. U tom Odboru sjede osobe koje, ili ne poznaju, ili namjerno prešu?uju dugogodišnje prilike prognanika i njihov mukotrpni rad na uskrsnu?u hrvatske države.

Sanjali su povratak u domovinu

Prije dvadeset pet do trideset godina, slomom Hrvatskoga prolje?a, nove domovine su udomile prili?an broj poznatih i nepoznatih sudionika Prolje?a. Rijetki medu njima su našli spokojstvo i zadovoljstvo u novim uto?ištima, sanjaju?i povratak rodnome podneblju. Na njihovo zgranu?e, Hrvatska im ga još nije ponudila. Zbog toga im je, iz dana u dan, ?udnija, hladnija i udaljenija.
A ti siroti prognanici nisu žalili vremena, znoja ni novca kad god je trebalo pomo?i Hrvatskoj. Premda je mnogima u Hrvatskoj sje?anje izblijedjelo, valjda nije baš posve presahlo, valjda pamte kako je, za vrijeme Jugoslavije, i u zemlji i u stranome svijetu bilo bla?eno sve što god je odisalo hrvatstvom. Primjera radi, o hrvatskoj zastavi se govorilo i pisalo kao o nacisti?koj zastavi, o grbu kao o nacisti?kome znaku, hrvatski jezik je bio nepostoje?i, zagovaratelji osamostaljenja i održavljenja Hrvatske su proglašavani iluzionistima, naci(onal)istima i teroristima.
Bivša Jugoslavija je trošila ogromna nov?ana sredstva za tiskanje brošura, glasila i uzdržavanje radio programa pomo?u kojih je prostirala pred stranu javnost izobli?ene slike o Hrvatskoj i Hrvatima.
Da bi se koliko-toliko i kako-tako oduprli paljbi jugoslavenskih naboja, hrvatski politi?ki prognanici su osnivali svoje novine i radio programe. Me?utim, ne samo što su ih osnivali, ve? su ih morali i uzdržavati svojim teško zara?enim novcem.

Pored ovoga rada ne smiju se smetnuti s uma brojne demonstracije, na koje se putovalo po nekoliku stotina kilometara, kisnulo se i smrzavalo na plo?nicima zapadnih metropola. Pri organiziranju i sudjelovanju u njima, mnogi su gubili dnevnice, riskirali podozrenja poslodavaca, a znali su dobivati i otkaze. Osim demonstracija, organizirani su štrajkovi gla?u, a bilo je i samospaljivanja. Koliko god je sve to bilo teško, uvijek bi govorili: "Ta neka, izdržat ?emo nekako. Imat ?emo mi našu državu, pa ?e nam se ona odužiti za ljubav i žrtvu."

Izme?u obe?anja i zbilje

Dobro se sje?am brojnih politi?kih prvaka, koji su prije desetak godina obilazili naše kolonije. Dolazili su nam u posjete u izlizanim hla?ama, otrcanim kaputi?ima, poderanim cipelama. Srda?no smo ih ugoš?ivali, prire?ivali im predavanja, davali im novac i poklone. Odlazili su od nas ugla?eni, udebljani i nasmijani. S punim nov?anicima.
Danas, kada posjeduju skupocjene automobile, luksuzne stanove, pozamašne ušte?evine, oni nas se i ne sje?aju. Ako im negdje pokušamo pri?i, odmi?u se od nas. Ignoriraju nas, varaju, ponižavaju. Da nas se sje?aju, uljudnije bi se prema nama ponašali za vrijeme naših posjeta Hrvatskoj.

Kad je u Hrvatskoj po?eo rat, hrvatski prognanici nisu gubili vrijeme, nego su se hitro organizirali. Hrvatske ratne prilike cijeli svijet je tada promatrao nezainteresirano. Srbi su joj ispraznili skladišta hrane, pšenice, lijekova. Vojska nije imala ni odje?e, ni obu?e, a kamoli ne?ega drugog. Prognanici su u Hrvatsku slali novac, lijekove, hranu, odore, sanitetska i terenska vozila i koješta drugo. Da nije bilo te pomo?i, Hrvatska bi pred srpskim naletima, možda pokleknula.
Me?u našim prognanicima ima vrsnih intelektualaca. No, kanadski poslodavci nisu tome pridavali važnost, ve? su ih zapošljavali kao fizi?ke radnike. Ovdje su slabo cijenili naš intelektualni profil; miši?i su bili puno cjenjeniji. Znam inženjere, ekonomiste, profesore i druge koji su radili kao rudari, ?ista?i parkirališta, pera?i su?a, i to za loše pla?e.

Zbog surovih im sudbina, jedva su do?ekali ostvarenje hrvatskog nacionalnog htjenja. Nadali su se da ?e, po ostvarenju slobodne Hrvatske, napokon napustiti tu?insko podneblje i po?i svojem ro?enom. No Hrvatska, umjesto da im je vrata otvorila, zatvorila ih je. Nekoliko desetaka politi?kih prognanika vratilo se u domovinu. Klju?ni kriterij, koji je omogu?avao povratak, bio je strana?ka pripadnost, kao i materijalno stanje prognanika. No, istini za volju, mnogi prognanici nisu bili strana?ki obojeni, a i bili su osrednjeg ili lošeg materijalnog i financijskog stanja. Na žalost, hrvatske vlasti, ni bivše ni sadašnje, ne pokazaše prema takvima ni mrvicu razumijevanja. Današnja Hrvatska se nimalo ne osvr?e na ispa?enost, moralnost i discipliniranost prognanika. Jedino je zanimaju novac i kapital. Bilo je prognanika koji su uložili novac u hrvatske banke pa ubrzo potom ostali bez njega. Poslije su se, kao crkveni miševi, vratili tamo odakle su stigli.

Polovicom osamdesetih, u vrijeme Gorba?ovljeve Perestrojke, iz bivšeg SSSR-a i ostalih država komunisti?kog bloka, u Izrael se naselilo blizu pola milijuna Židova. Nitko medu njima nije donio u Izrael ni novca ni zlata. Izrael ih za to nije ni pitao ve? im je otvorio vrata i pomogao ih. Jasno da Hrvatska nije Izrael, ona je siromašna. No da Židovi imaju tako "siromašnu" zemlju, ubrzo bi od nje napravili raj. "Ibi victoria, ubi concordia" (Gdje je sloga, tamo je pobjeda). Možda Hrvatska i jest siromašna, no zar smo mi prognanici tome krivi? Nismo mi iz nje ništa iznijeli, niti smo je rušili, palili, niti krali njezina dobra. S druge strane, ako je bila širokogrudna i darežljiva za sve i svakoga, mogla se i o nama bolje pobrinuti. Kao što nije propala dok je poklanjala ku?e, stanove, hotele, lokale, poduze?a udbašima, njihovim doušnicima, lopovima, ?ak i prostitutkama (da, poznat mi je i takav slu?aj) , ne bi propala ni da je nama nešto poklonila.

U Hrvatskoj se, na vode?im funkcijama, nalaze "stru?njaci" koji su diplome stekli na partijskim seminarima ili su na fakultetima ispite ispolagali zahvaljuju?i intervencijama komiteta. Da bi pred vlastodršcima dokazali svoje "stru?ne sposobnosti", oni su nas uhodili, cinkarili, izbacivali s posla, iz stana. Gdje god su stigli, zagor?avali su nam živote. Rekao bih da se, baš zbog njih, ni danas ne možemo vratiti u Hrvatsku. Jer, ne bi bilo lijepo da dobijemo neko njihovo radno mjesto ili nekakav stan. Zašto bi Hrvatska nas zapošljavala, a njih otpuštala s posla. Nama davala stanove, a njima oduzimala? I obzirom da Hrvatska o njima skrbi, a nas zanemaruje i odgurava - nije daleko dan kad ?emo prestati govoriti da je ona naša država.

Hrvatski Jugoslaveni

Kada sam ve? iznio dobre stvari, koje su prognanici u?inili za Hrvatsku, iznijet ?u i loše. Pa pogledajte: Gdje god su se nalazili, promicali su ideju hrvatske nacionalne pomirbe. Moram naglasiti da je ona potekla od prolje?arske generacije. Smatrali smo da je nužno, da u cilju svestranog hrvatskog boljitka idu rame uz rame djeca hrvatskih ustaša i partizana, da zajedno sura?uju hrvatski desni?ari i ljevi?ari. I danas smatram da se za tu pomirbu trebalo zalagati. Me?utim, za pomirbu izme?u hrvatskih domoljuba i hrvatskih Jugoslavena - nije. S njihove strane, nije ni došlo do pomirbe. O?ekuju valjda da se prognanici ispri?avaju progoniteljima, uznici uzni?arima, batinani batinašima. Oni nama još nisu oprostili što smo voljeli Hrvatsku te joj željeli državnost i samostalnost. Htio to netko priznati ili ne, hrvatski Jugoslaveni su bili najve?a zapreka stvaranju hrvatske države. ?esto su se srpski nacionalisti obazrivije ponašali prema hrvatskim domoljubima, nego ti naši Jugoslaveni. Hrvatski domoljubi su od devedesete s njima trebali postupati kao što su oni postupali s njima do devedesete. Trebalo im je kazati: "Dosad ste vi jahali nas, odsad ?emo mi vas."

Danas hrvatski politi?ari moljakaju MMF i druge svjetske bankare za sto-dvjesto milijuna dolara kredita. Prije nego oni odlu?e dati Hrvatskoj kredit, postavljaju joj krvave uvjete. A prognanike nije nitko morao moljakati. I nisu postavljali nikakve uvjete pri slanju novca. Jedan moj suuzni?ar (Stipo Mesi?) je 1993. god. rekao: "Devedesete i devedesetprve u Hrvatsku je, iz dijaspore, prispjelo izme?u tri i ?etiri milijarde dolara". A u predizbornoj kampanji 2001. je kazao: "Tijekom rata, iseljenici su poslali Hrvatskoj sedam do osam milijardi dolara i to se ne smije zaboraviti." Ako se ne smije zaboraviti, u tom slu?aju cimeru - Facta non verba!
Mi smo se riješili iluzija. Shvatili smo i pomirili se s tim da ne?e biti našeg povratka u domovinu. Preživjet ?e ona bez nas. No, valjda ?emo i mi bez nje. U svakome slu?aju, ne osje?amo se ni za što krivima. Savjest nam je posve ?ista, iako nam pada što smo tako podlo izvarani od onih kojima smo bili dušom odani. Neka im bude na ?ast. I neka upamte: Nisu nas izvarali što smo bili ludi, nego što smo bili dobri. Dobrotvora je lako prevariti, ali to zna biti i opasno.

P.s.Evo, upravo se sjetih prosvjeda francuskih Židova od prije ?etiri godine. Tadašnji glasnogovornik izraelske vlade Moir Gideon im se obratio ovim rije?ima:
"Nemojte dopustiti da vas igdje itko diskriminira i maltretira, imate se gdje vratiti, dolazite ovdje. Ova država je baš zbog toga osnovana da može štititi svoje ljude. To joj je dužnost". Sapienti sat.

Za kraj i ovo: Prije nekoliko dana sam razgovarao sa jednom Hrvaticom iz USA, pa mi se potužila, rekavši mi da su je, prilikom nedavnog posjeta Hrvatskoj, prve rije?i koje je ?ula na putovni?noj kontroli bile: "Koliko ?ete se dugo zadržati ovdje"? A pri povratku u USA:"Welcome back". Interesantno. Ali što možemo? Pomajke
znaju biti srda?nije nego li ro?ene majke.

Komentari

@jelenska, vjeruj (ako

@jelenska,

vjeruj (ako hoćeš) da prvo samu sebe preispitujem i kritiziram tako surovo, kao što mi to ne bi radio ni najgori neprijatelj. Nešto sam blaža prema svojim bližnjima, ali ih ne štedim. Jednako tako je i s malobrojnim prijateljicama i prijateljima. Budući da ih volim, oni mi opraštaju moju strogost, a ja njima i sebi grijehe i pogreške. Usput, mnogi ljudi nisu sposobni prihvatiti nečije neslaganje ili kritiku drugačije nego na osobnoj razini, što u velikoj mjeri otežava komunikaciju. Ali najčešće, barem po mojem iskustvu, niti ne razumiju zašto ih se kritizira, kojim argumentima i što im se poručuje.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Starat ću se da ovaj

Starat ću se da ovaj odgovor dobro pručim, poštovana @nemesis.
Naročito ovaj dio:Ali najčešće, barem po mojem iskustvu, niti ne razumiju zašto ih se kritizira, kojim argumentima i što im se poručuje.
Prvi dio komentara mi govori da si "letvicu postavila" vrlo visoko a perfekcionisti su u opasnosti da postanu diktatori.
Najčešće, barem prema mojem iskustvu, nisu toga ni svijesni.

Tko je glasao

perfekcionisti su u

perfekcionisti su u opasnosti da postanu diktatori

Točno. Što manje slobode to veća opasnost od tiranije i tirana. Zato smo tu mi, slobodni/e i jednaki/e građani i građanke da ih na vrijeme zaustavimo :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Jelenska, Ta osoba koja

Jelenska,

Ta osoba koja djeli minuse zbog takozvanog širenja mržnje je čak pisala ne mali broj komentara koji su širili mržnju spram katoličke vjere i Crkve, a o vrjeđanju na nacionalnoj razini da ne govorimo.

Tko je glasao

A kaj da Ti velim prijatel

A kaj da Ti velim prijatel @Skviki..., vidiš da je trenutno u "komitetu" dežurna @nemesis.
A znaš baš me iritiraju. Sve me neki vrag nagovara da se malo prebacim na tel., fax, m-tel i da u roku npr. 10 sati (dogovorno) srušimo sve dnevnike i komentare koje odaberemo. Nije uopće problem, a @mrak može jedino isključiti server ili nas "pobrisati". No, što će mu ostati!!??

Iritiraju me jer očito djeluju "sinhronizovano" i nije bez razloga. Biti će još i gore kada se zahukta kampanja (prije bih rekao - kampanje) i sada samo uvježbavaju "četa u napadu/četa u povlačenju"!

Ja bum pričekal i "odigral" ono kaj još nisu naučili!:):) a nikad ni nebuju!

Tko je glasao

Nije da branim ikoga, svi mi

Nije da branim ikoga, svi mi imamo svoje trenutke, neki više neki manje.. ali svi mi ponekada bodujemo na način koji drugima nije razumljiv ili drag.

Kolegica Nemesis, je doslovce jedna od oni koji boduju kako misli u tom trenutku i na temelju dnevnika i rasprave.

Nemojte njoj zamjeriti ako Va da minus, to je njezino "iskreno" mišljenje u tom trenutku.
Za razliku od puno drugi koji daju minuse po zadatku svoje obučene podsvijesti.

Kolegica Nemesis je do sada koliko sam ja primjetio po svom djelovanju uvijek bila svjesna toga što radi i zažto radi, i moram priznati kako nekada ni meni nisu jasni njezini bodovi kao što sigurno njoj i drugima nisu jasni moji plusevi ili minusi!

Nisam zauzeo ničiju stranu u ovoj raspravi, ali po temi "dežurne"... kolegica Nemisis nije ta, po mom mišljenju.

A oni koji jesu zaduženi nemau što reči.... a ne smiju minusirati bez komentara pa se grizu.... pogotovo kada imau kritičara koji je "došljak" iz Australije, drugog koji je "povratnik" iz Njemačke i trečeg koji je "Dragovoljac" i "Povratnik" iz Kanade..... i što mogu reči oni koji uvijek imaju nešto za reči?

Kolegica Nemesis je dio ove rasprave isto kao i ja, Vi i svi mi. A svjedok sam tome da zna imati vrlo duboke misi i razloge za svoje djelovanje i da ne gleda samo površinski bez obzira na druge blogere o kojima pišete.
Ako slučajno je ovdje bila malo brza sa okidačem ne zanči da je bila "zločesta"... možda je pokušavala ukazati na nešto što drugi ne vide.... a napadanjem nećemo dobiti razloge za tu njezinu reakciju.... i tome sam svjedok... jednostavno "pametniji popušta".... zato predlažem da sa ovom našom kolegicom rapravljate "otvoreno" pa čak i kada kaže nešto što nije vama ili nekome po volji.... jer nema skriveni motiva.... ja sa sjedok tome upravo za ovu osobu koja zna biti po malo i prgava .. ali kulturna... sa riječnikom.. i ona to vrlo dobro zna :)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša, hvala na zastupanju

Jakša, hvala na zastupanju i razumijevanju. Cijenim tvoje iskreno zauzimanje za održavanje otvorene rasprave, jer nas samo kontinuirani dijalog može dovesti do spoznaje onog što nam je zajedničko. Smisao bavljenja politikom je sloboda. Mi koji smo dobar dio života proveli u sistemu koji je negirao slobodu (odnosno, podređivao ju ideologiji i bio totalitaran), tek trebamo naučiti kako se ona brani, ostvaruje i kako se u njoj živi i djeluje. Ti si se pak politički formirao u demokraciji gdje su sloboda i jednakost gotovo samorazumljive i zato je tvoj doprinos kultiviranju političkog ovdje nemjerljiv.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

A ja se sada tek formiram po

A ja se sada tek formiram po pitanju tolerancije.

Ne zaboravi činjenicu kako sam odrastao u Asutraliji i to baš u najburnijim godinama Hladnog rata, kažem najburnijim jer tada je došao i kraj tog rata i početak "novog svijeta" .... u kojem službeno ne postoji taj "represivni istok"!!!!!!

Tako da koliko god bio u povlaštenom položaju samom činjenicom da sam odrastao u sustavu koji je propagirao "slobodu SVIMA" tako isto sam u jako zbunjenom položaju ovdje u tom bivšem istoku gdje je "sloboda" ograničena i samo u određenim dozama dozvoljena nekima! (nije sve sjsjno i bajno bilo na zapadu, nemoj misliti da to govorim)

Često puta šutim i pratim što svi vi ovdje pišete i upijam kako koja osoba misli, kako im podsvjest i moralna vertikala kao i moralna horizontala funkcionira... koje su razlike između onoga što su nama usađivali u mozak tamo i ono što su ovdje usađivali u mozak kroz ovaj istočni sustav... nije lako razumjeti neke stvari... i prečesto cilj je isti.... ali pristup je bipolaran!

A mali Tita i mali Pavelića te mali Tuđmana na svakom koraku ovdje.... taj fenomen mi je nevjerojatan.... čovjek bi očekivao sasvim drugu situaciju u jednoj bivšoj "socijalističkoj" zemlji.... da bi bilo upravo ovo kontra svega što je "socijalizam propagirao" mi je šokantno..... ogromna količina osoba koja su doslovce sve samo ne socijalisti ..... a sigurno nisu ni demokrati!

Tako da vjeuj meni.... kada kažem.. ja najviše imam za naučiti od sviju ovdje.... i Vaš doprinos u svakoj raspravi je meni pomogao jer Vi (ti) imaš u sebi nešto što večina nemaju.... a to je vrlinu da prihvačaš osobu onakvu kakvu jest... to ne znači da se ti slažeš snjima u svemu.. i ne tapšeš ih po ramenu... ali definitvno ne osuđuješ one koji tebe ne osuđuju.... a neki to nisu primjetili jer ima previše onih koji "automatski etiketiraju i degradiraju".... i onda ovakve osobe poput Vas (tebe) plate u toj kolektivnoj kiriji!

Neću više o tome, ali garantiram kolegama Blegerima da izmog iskustva upravo s tobom, da se može konstruktivna rasprava voditi bez obzira na nesuglasice ili drugačijeg pogleda na neke stvari.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša,svaki tvoj novi upis

Jakša,svaki tvoj novi upis mi kazuje da si ti uistinu dobar i iskren čovjek.
To je i više nego dovoljno da ti se zahvalim na sudjelovanju na Pollitici.
Samo naprijed,pred tobom je još uvijek život i ako budeš uporan možda i dočekaš vidjeti ljepo lice ljepotice (Hrvatske).

Tko je glasao

Moja razmišljanja o ovom

Moja razmišljanja o ovom problemu su potpuno sukladna vašem komentaru,ali mislim da je netko drugi na sličan način komentirao Jelovčev dnevnik taj bi bio stigmatiziran upravo kao "jugoslavenčina",
"mrzitelj svega hrvatskog" i sl.

Tko je glasao

Ja govorim o tim osobama sa

Ja govorim o tim osobama sa kojima sam odrastao, išao u život, jeo, pio... išli zajedno na utakmice.... navijali...... itd itd itd....

Ako itko ima pravo kritizirati one sakojma sam odrastao, i te koji su moju generaciju (svoju dicu) odgajali da "Volimo Hrvatsku, srcem i dušem", mi koji tamo nismo nikad pitali zašto ako je Hrvatska u pitaju... već odmah.. smo radili što god nam se dalo na zadatak...

Jednostavno sam napisao ISTINU..... i da ogorčen sam i osječam se izdan.....

Ne smeta mi to što sam tamo bio "wog" (Auslander), ne smeta mi to što sam u našoj RH "Klokan".... smeta mi ovo što sam gore naveo.....

A da to napiše netko drugi... "DA U PRAVU SI" ... odmah bi rekli da je sigurno tzv. Jugoslavenčina...... a i to etiketu ću podnjeti (teško, ali podnjet ću ju) u našoj RH.... rađe nego da budem "izdajica Hrvatskog roda i poroda" i da zbog nekih materijalni stvari u tim relativno materijalno sređenim državama ostanem tamo i da gledam kako mi dica odrastaju kao stranci.... (a j taj osječaj znam jako dobro.... jedino što nama nisu lipili žute zvizde)....

Istina boli.... ali ona je ta kakva je.... i nema izgovora niti opravdanje za veleizdaju Hrvatske Države i Naroda.

Izdali su me oni koi su bili ovdje kada smo im slali novac, izdali su me oni tamo kada su nas odgajali da budemo Hrvati u Australiji.... i onda kada je došlo vrime da budemo svoj na svome..... onda se nas samo jedna šaka jadnika vratila ili došla.... a najglasniji i največi Hrvati u dijaspori su ostali tamo....

Nema tu večeg ili manjeg Hrvata u RH, svi mi imamo Domovnicu i svi smo mi državljanji RH.
Veči i mnaji, dobri i loši Hrvata postoje među onima koji sebe uvjeravaju u nešto... ili koji se iskupljuju za svoje grijehe koje su poćinili prema Hrvatskome rodu i porodu...... a takvi imamo ovdje u RH pun kufer.... a u dijaspori ima cca 4 milijuna koji su otišli od 1945 pa na dalje... plus njihovi potomaka ..... a koliko nas ima danas u našoj RH i BiH di smo konstutitvan Narod?

Dobro ste rekli ..... i ovo nije nick ili aka... ovo je moje ime i prezime i neka me tuže te velike Hrvatine iz te dijaspore ako se usude!

Ja sam ostao onaj isti koji sam i tamo bio... samo malo iskusniji.... i zato sam u prvom dnevniku našeg Pave o toj tuđini citirao Spajića i Rojsa.... sada neću jer to ipak nije u redu da se takvim riječnikom koristio ovdje.... a vjerujte mi da mi rane u leđima još nisu zarasle.... i bole.... jako bole.... a srce usput i puca od tuge i razočarenja!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Evo copy paste iz drugog

Evo copy paste iz drugog dnevnika, možda više pripada ovdje nego ondje :)

Ned, 12/07/2009 - 16:11 — My Soul
Da je tebi bilo dobro u Australiji, nikad se ne bi vratio.

My Soul

Ned, 12/07/2009 - 19:41 — Mr.Jaks
vidiš to je sada relativna stvar,

u ovom kontekstu u kojem ti misliš (materijalnom) ... svaki normalan čovjek bi te proglasio ludim! :)

a u smislu da mi nije bilo dobro, jer kada sam odrastao tamo: (idemo nekim redom)

i) 6 puta sam vrtić mjenjao, zašto... nisam razumio nikoga... jer u našem domu se pričalo Hrvtski... pa nisam se uklapao!
ii) Kao dijete kada te pita netko odakle si.. i ti odgovoriš "Hrvatska" (Croatia) odgovor je bio skoro uvijek, jel to nije Yugoslavia?
iii) Da sam se osječao 5% Australcem, nikada ne bi došao ovamo..... pogotovo zbog plitki i bezosječajni osoba koje samo gledaju sve kroz materijalne stvari.... poput tvog komentara.....

iv) najsmješnije... mi jeovo bilo... vojnik spreman odraditi svoj posao proesionalno ako triba.... "ne on je stranac, njemu se ne može virovati" a rođen dolje, odrastao dolje.... pa jel to nije toliko jadno da je smiješno!

v) Di sam se krstio, u župi Sv. Nikola Tavelić, tko me krstio, Veličasni Josip Kasić. (Pokoj mu dušu.)

Opet kažem, bolje mi je biti Aboriđin, Klokan, Banda Ustaška, zatupljeno Ustaško kenjalo, te glupi Australjanac iz bijafre u svojoj domovini.... nego Hrvat u tuđoj domovini. Jer moja dica neće proći kroz to što sam ja prošao u smisli degradiranja na temelju nacionalnosti. I neće biti zbunjeni makar po pitanju što su... oni su rođeni u svojoj RH... ako već nie moja... ali od moje troje dice JE....
Isto tako, makar ja paso travu, upravo zbog bandita koji žele ovu državu uništiti i totalno opljačkati u ime neke partije ili svoje neke novokomponirane partije... ja neću se dati otjerati samo tako... neće se povijest ponavljati ... ovaj put Jakša ostaje.... do zadnjeg daha.... pa koliko to nekome smetalo ili ne... nije me briga... jer neće mene neka šaka partijaša i bandita otjerati....

Ako ti još uvijek nije jasno.... onda draga moja..... što da ti ja radim.... idi u Australiju i uvjeri se sama u to o ćemu pišem!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

PS. Oprosti Pavle ako sam malo emotivan u ovome svemu, ali ne mogu, ne da mi vrag mira.... moram reči ono što mislim.... jer nije sve u novcu kao što sam jednom pokušao objasniti!

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci