Tagovi

Licemjernost Vlade RH

Hrvatske željeznice u gubitku 100 miliona kuna,za javno poduze?e niš novo ?ak i uobi?ajeno pa i nije nekakva vijest pored svih drugih koji su teži i za više stotina miliona kuna,ali kada se objavi vijest da je pronevjereno 25miliona kuna u tvrtci HŽ-a.tada se ?ovjek zapita koliko je tek svih ovih godina nestalo u svim javnim poduze?ima,
vijest je kada HŽ ima 400 mena?era,pa se sam pitam koliko onda ti mena?eri imaju tajnica,voza?a, limuzina,kartica,reprenzetacije i još koje ?eg koriste i kada to sve zbrojite ?ini mi se da je HŽ, malo u gubitku
no nije HŽ samo poanta ovog dnevnika ve? sva Javna poduze?a u RH.
Predsjednik vlade danas 11.velja?e 2009 na sva usta najvljuje mjere štednje svih prora?unskih korisnika.Zašto to nije zatražio s novim mandatom ,zašto sada kada im je voda na usta došla traže štednju.Zar to nije Licemjerno od Sanadera
Sva javna poduze?a su od šireg zna?aja za lokalnu zajednicu,državu,politiku koja u javnim poduze?ima uhljebljuje svoje zaslužne ili potrošene ?lanove i na taj na?in ih nagra?uje i teško je zamisliti da bi se politika bilo koje stranke maknula od javnih poduze?a.No,zašto i bi kad im javna poduze?a služe kao vre?e novaca bez dna i oni posezaju u nju kada god im usfali a ako fali tada mena?eri dižu cijene usluga jer nedaj bože da nema u vre?i što ?e re?i PATRON.
HEP je najbolji primjer nepotizma,socijalne neosjetljivosti,rastrošnosti i megalomanije koja prelazi sve granice i koja nas potroša?e dovodi do ludila kada Mravak kaže da HEP ne?e poslovati s profitom koji si je on i njegovi mena?eri zamislili,jer tada slijedi poskupljenje struje i mi svi, najebasmo jer tada sve poskupljuje.
Ma ljudi moji,pa zašto i moraju poslovati s profitom kada i onako nijhove gubitke saniraju gra?ani i porezni obveznici ove države i ne samo njihove ve? od svih javnih poduze?a.

Zašto država koja bi po Ustavu RH morala biti pravedna,socijalno osjetljiva ?ini sve da to ne bude i ?ini to preko javnih poduze?a,gradovi,op?ine preko svojih poduze?a,daju?i im svojim zakonima monopol na tržištu.
Zašto je država licemjerna prema svojim gra?anima?
To su pitanja na koja i sam znam odgovor i to vrlo jednostavan,jebe joj se za nas.
Ma kako to,da ni jedan politi?ar,nezavisni zastupnik nije u svom izbornom programu naveo da Javna poduze?a Nesmiju poslovati s profitom,nemogu imati ogromnu administraciju,sponzorstva,prevelik broj vozila,limuzina,mena?era koji imaju prevelike pla?e i naknade,jer javna poduze?a nemogu biti i nesmiju generator dizanja cijena.
Meni se ?ini da ovo što sam pobrojo je ve? dovoljno da nijedno javno poduze?e ne bude u gubitku.
Ali tko sam ja,obi?ni gra?anin koji sve to mora na kraju platiti kao i svi drugi u ovoj državi,državi koja je sama po sebi parazit,državi u kojoj vlada kasta bezki?menjaka,licemjera,hoštaplera i sve druge bagre koja postoji,državi u kojoj parlament služi za zakonsko pokrivanje lopovluka,državi u kojoj nema milosti za one koji nemaju ili ne znaju otimati.
Na kraju što sam ja i što smo svi mi gra?ani RH? ma mi smo JAD i BIJEDA
kreteni koji si dopuštaju da ih se pravi kretenima.Mi smo ti koji smo izabrali i mi smo ti koji to ne želimo promijeniti

ps
imam susjeda kojemu ništa ne odgovara,koji na sve ima primjedbu i pitam ga što ?ini da to promijeni,on mi veli, NE BIH SE ŠTEL MIJEŠAT

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci