Tagovi

Licem U Lice, O?i U O?i: ?ovjek I Novac

Pobuna protiv banaka? Poziv na me?unarodni protest protiv banaka 7 prosinca 2010 godine, "zaraza" je koja se u samo par dana proširila diljem Starog kontinenta. Mase ljudi ?e tog dana navaliti na banke sa zahtjevima za zatvarenjem teku?ih ra?una i podizanjem gotovine.

Što ima novog na doma?em jeziku?
U sklopu inicijative "Promijenimo Svijet? Da - Danas, A Ne Malo Sutra", u Puli i okolici je tijekom zadnjih desetak dana licem u lice, o?i u o?i, od Istarske Razvojne Agencije do Gradona?elnika Pule, od fakulteta do farmera, od izložbi do festivala i sajmova, od organizacija do glazbenika, od ?ovjeka do ?ovjeka održana akcija širenja istine o prljavoj pozadini svjetskog monetarno-financijskog sustava i upoznavanja s alternativnim valutama izme?u ostalog i kroz njihovu upotrebu na licu mjesta...

Razlog zbog kojeg zahvaljuju?i monetarnom sustavu rutinski kroz cijelu povijest našeg postojanja uvijek upadamo u nevolje poput ove zadnje koja se iako nazivana globalna ekonomska kriza pretvorila u najve?u plja?ku ikada, možda leži u pogrešnoj percepciji onoga što predstavljaju novac, banka i kredit.

Logi?no pitanje koje se name?e samo po sebi pri bilo kojoj pomisli na izlazak iz krize, budu?i da je svima jasno da je aktualni sistem izdahnuo, odnosi se na sljede?u fazu našeg zajedni?kog ekonomskog razvoja: ?ime zamijeniti do sada "nezamjenjivo"?

Rješenje u kojem zajednica sama izdaje svoj novac a ne banka, u kojem od sustava korist ima kolektiv a ne banka, "vjerovatno" je pravi put prema funkcionalnom, u?inkovitom i održivom monetarno-financijskom sustavu.

Desetodnevna akcija u Puli, slikama i tekstovima je detaljno opisana pod naslovom "Pula, Istra, Hrvatska, Europa, Svijet - Slobodni Planet".

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci