Tagovi

LABURISTI - Stranka rada. Politi?ka opcija koja nije poput ostalih u RH?

"Nemam za koga glasati", "To je tako kod nas", "Svi su isti" itd.
Ovoga sam se naslušao od kako sam došao u RH 1.001 put i to od skoro svih osoba koje sam upoznao, ?ak sam sebe uhvatio kako sam se ja "pomirio" sa ili "prihvatio" nešto od toga kao "?injenicu" za ovu ex-SRH današnju RH u kojoj živim nekih 15-ak godina.

Kao dite jedne multikulturne Australije u kojoj je demokracija ve? proslavila svoju 100 godinu moram priznati da nekada sam si pomislio kao tipi?ni "došljak" (dotepenec, abori?in, klokan itd) "Zašto ne rade onako kako se radi vani?" za mnogo ?ega, pogotovo po pitanju društvenog angažmana ili politi?kog djelovanja ovdje u RH.

Lako se stalno vaditi na to kako je ovo postkomunisti?ka zemlja ili "To ja ne?u doživjeti" u smislu "Trebat ?e još ohohoooo generacija" da vidimo korjenite promjene ovdje JA TVRDIM KAKO TO NIJE TO?NO!

Kada treba nešto promjeniti da ide na bolje?

Evo ovaj "klokan" kaže "SADA" jer nema boljeg vrimena da se nešto poduzme od ovog trenutka! Sutra ?e uvik biti sutra.

Kako?
Jednostavno, prihvati se posla u tom sektoru u kojem želiš vidjeti promjene. Angažiraj se. Nemoj sjediti doma i "baljezgati" o tome kako "sve nevalja" itd. lako je pametovati, prihvati se konkretnog posla u ciljanom sektoru.

Zašto?
?ovjeka se drži za rije? a vol za rogove!
Dilima se ?ovik dokazuje! Ono što stvoriš ostavljaš svojoj dici.

Što me dovodi do slijede?eg pitanja:

Da li želite/želimo ostaviti svojoj dici ovakvu Hrvatsku?
t.j. ovakvu kakvu imamo danas?

Tko je kriv za ovo što imamo današ?

SVI MI! SVAKA OSOBA KOJA JE IKADA SE OSJE?ALA 0,01 PROMIL VEZAN ZA HRVATSKU!
Naravno ako idemo malo dublje možemo KONKRETNO uperiti prst u one politi?ke stranke koje su bile na vlast od kako je RH priznata kao samostalna republika.

Što me vra?a nazad na onu prvu izreku koju sam morao slušati pre?esto ovdje "Nemam za koga glasati" ili "Svi su isti".

TO NIJE ISTINA! ili da možda stavim kao "To nije istina?"

Mogu shvatiti da dobar dio ljudi ne kuže tko su "Laburisti", jer nisu nikada živjeli u zemlji di Laburisti (Labour) kao politi?ka stranka postoji i radi.

Tko su to Laburisti?

Kada i kako je došlo do osnivanja „Laburista“ – Stranke rada?

Laburisti?ke stranke su ro?ene iz radni?kog pokreta, klasi?ni opis radni?kog pokreta bez ikakvih politi?kih konotacija bi se mogao svesti na:

Politi?ka i socijalna strujanja i borba za oslobo?enje radni?ke klase od eksploatacije i za stvaranje novog socijalno osjetljivijeg i svijesnijeg društva.

Naime neki bi to jednostavnijim rije?ima opisali kao borbu za radni?ka prava i pravedniji odnos prema radni?koj klasi.

Korijeni Laburisti?ke stranke su toliko povezani sa tom borbom za pravdu da je skoro pa nemogu?e presko?iti povijest radni?kih pokreta u svijetu koje se službeno evidentiraju još od 18 stolje?a kada su radnici organizirano krenuli u pobune u cilju ostvarenja boljih uvjeta rada, skra?ivanja radnog vremena i osiguranju boljeg standarda života za radnike (koja se kasnije globalno nazvala „radni?kom klasom“).

Tijekom 19. stolje?a došlo je do suradnje me?u organizacijama koje su se borile za radni?ka prava diljem svijeta. U nekim zemljama se ra?ala nova ideologija dok su u nekim zemljama poput Velike Britanije vlasti legalizirale udruženje radnika, te legalizirali sindikate i tako?er udruživanje sindikata.

Sindikalisti su organizirano radili prema istom cilju za sve radnike neovisno o struci, dogodilo se to da su u nekim zemljama poput SAD i Velike Britanije putem štrajkova izražavali svoje nezadovoljstvo i pritiskali svoje Vlade da razmotre njihove prijedloge o tome kako bi trebali izmjeniti zakon o radu u korist radnika i za dobrobit svih radnika.

U Velikoj Britaniji se 1900. godine osnovala „Stranka rada“ („Labour Party“) kao politi?ka snaga koja je temelje izgradila upravo u sindikatima te zemlje.

Laburisti danas i sutra

Danas u svijetu imamo „Stranku rada“ u zemljama širom kugle zemaljske. Na svakom kontinentu se rodila stranka koja nosi naziv „Laburisti“ odnosno „Stranka rada“ ili neku varijacu istog. Naravno nisu sve te stranke identi?ne u svom djelovanju, ali ciljevi su im u ve?ini slu?aja vrlo sli?ni ako ne ?ak identi?ni.

U najrazvijenim demokracijama poput Velike Britanije, Norveške, Nizozemske, Australije, Švedske, Švicarske, Irske itd. „Labour“ (Laburisti) su toliko jaki da bih neki ?ak opisali kao najutjecajnije stranke i upravo zbog svoje uske suradnje sa sindikatima uspjeli su sudjelovati u razvoju tih zemalja u to što su danas postali.

Ovdje možete na?i linkove na službene stranice Stranke rada za navedene zemlje:

Australija: http://www.alp.org.au/

Irska: http://www.labour.ie/

Nizozemska: http://nu.pvda.nl/

Norveška: http://arbeiderpartiet.no/

Novi Zeland: http://splash.labour.org.nz/

Švedska: http://www.socialdemokraterna.se/

Švicarska: http://www.pst.ch/v4/

Velika Britanija: http://www2.labour.org.uk/

U svim navedenim zemljama Laburisti su parlamentarna stranka.

Slijede?i link je doslovce jednostavan popis „Stranke rada“ koje postoje na kugli zemaljskoj:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Labour_Parties

(Hrvatska – Croatia, www.laburisti.com ( www.laburisti.com ),
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian ... ts_%E2%80%93_Labour_Party )

Kao što vidite i u Hrvatskoj su Hrvatski Laburisti – Stranka rada parlamentarna stranka.

Stranka rada nije Hrvatski izum ali zašto bi mi uvijek morali izmišljati toplu vodu? Nama u RH je potreban kalup rada koji je dokazan kao jedan od najpravednijih i najuspješnijih.

Nema potreba da padamo na parole ili fore poput „Idemo dalje“ ili „Tim“. Dosta je bilo njihove prastare demagogije po kojoj nas u Republici Hrvatskoj stalno uspore?uju sa onim zemljama u kojima vlada diktatura ili represija. Zašto se ne bi mi uspore?ivali sa zemljama poput Norveške, Švedske, Irske, Švicarske itd?
Zemlje u kojima je Stranka rada me?u najutjecajnijim i najja?im strankama.

Došlo je vrijeme da se prihvatimo onoga što je dokazano kao uspješan na?in rada i ustroja, da stavimo radnike na prvo mjesto i to u suradnji i otvorenim dijalogom sa sindikatima i udruženjima poljoprivrednika.

Laburisti su ve?im djelom stvaratelji standarda u zemljama poput Norveške, Švedske, Australije itd. Svi oni rade na sli?an ili ?ak identi?an na?in. Od sada je mogu?e da se mi u Hrvatskoj isto tako prihvatimo tog uspješnog na?ina rada i vo?enje naše politike i da kona?no odbacimo ove fosile koji su postali poput parazita i stalno preko grba?e nas radnika sebi grade kule, vile, jahte, limuzine, kolekcije satova ili broševa itd, itd.

Lako je pri?ati o tome kako je neka politi?ka stranka druga?ija od ostalih.
A što kada se dokazalo u samoj praksi i na?inu rada te stranke i to u više zemalja ovog svita?
Što kada to nije "prazna parola"? jer se dokazalo da odre?en na?in rada donosi odre?ene rezultate?

Pa jel ljudi u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Danskoj, Australiji itd. ne žive bolje od nas ovdje u RH?

Evo prvi primjer koji je doveo do tog standarda:

LABURISTI – Stranka rada, Velike Britanije

Stranka rada – Laburisti u Velikoj Britaniji je poput krovne organizacije jednog saveza u kojem spadaju filijale stranke, savezi sindikata, udruženja koja se zalažu za socijalnu pravdu i ostale kooperante i stranke sa kojima imaju sporazum o suradnji.

?lanovi koji su izabrani i sudjeluju u rad stranke kao saborski zastupnici sudjeluju u radu stranke kroz „Parlamentarnu Stranku Rada“ (PLP) i u Europsku Parlamentarnu Stranku Rada (EPLP).

Strana?ka tijela koja donose odluke na nacionalnom nivou službeno uklju?uju Nacionalni Izvršni Odbor (NEC), Konferencija Laburista i Nacionalni Forum za Politi?ki program (NPF) u praksi na kraju Parlamentarno vodstvo unutar stranke daje kona?nu odluku po pitanju Politi?kog programa. Ova tijela uklju?uju aktivno sudjelovanje predstavnika sindikata kao i ostalih nevladinih udruženja koji su od velike važnosti za razvoj zemlje i osiguravanje socijalne pravednosti (poput udruženja poljoprivrednika itd). Ovakvim unutarnjim ustrojem osiguravaju da stranka zastupa „Glas Naroda“ i da se politi?ki program stranke temelji na stvarnim potrebama ljudi koji žive od svog rada.

Kao politi?ka stranka koju su sindikalisti osnivali u cilju predstavljanja interesa radni?ke klase, povezanost Stranke rada sa sindikatima je od uvijek bio „Trade mark“ (etiketa) koja je definirala osnovne karakteristike te stranke.

Razni sindikati sufinanciraju rad stranke u cilju u?inkovitijeg rada stranke u predstavljanju interesa sindikata i radnika diljem države. Sufinanciranje sindikati sami odre?uju i u skladu sa odlukom ve?ine ?lanova sindikata odvajaju iz svojih fondova koliko žele. Doslovce se povukla crta po kojoj se definira uloga sindikata i uloga politi?ke stranke u Velikoj Britaniji, ne miješaju kruške i jabuke, ve? su stvorili jednu usku suradnju i koheziju izme?u dvije vrste organizacija i ?ak dobar dio politi?ara koji se kandidiraju na liste Laburista su aktivni sindikalisti ili bivši sindikalisti.

SADA VI USPOREDITE OVAJ NA?IN RADA SA ONIM KOJIM SMO GLEDALI U SVIM OSTALIM STRANKAMA KOJE POSTOJE U RH?

Sami zaklju?ite, ne?u ja nikome re?i što ja mislim, sloboda izbora je osobna stvar!

Jakob Matovinovi? - Jakša

Komentari

Mr. Jaks prvo da te

Mr. Jaks prvo da te pozdravim. Nisam želio baš komentirati na tvom dnevniku. Pusti sam da vidim kako će se priča razvijati. Pozdravljam tvoje napore i želje za napravit pozitivne promjene u Hrvatskoj.
Ovdje dalje ne bih pisao o stranci nego bih te zamolio da kao član stranke odgovriš na pitanje koje sam postavio na dnevniku: " Sanaderu staviti MALO SOLI na rep
odLjubo Ruben ", a sve se tiće stranke laburista. Tamo ćeš nači moj komentar ispod Golgotinog.

Pozdrav,

grd & lin

Tko je glasao

Štovani gospodine Mr.Jaks.

Štovani gospodine Mr.Jaks. prateći rasprave i pozamašni broj komentara muči me jedna neduomica. Dali ste vi moguće postali član stranke Hrvatskih laburista.

Tko je glasao

Na hrvatskoj lopovskoj

Na hrvatskoj lopovskoj političkoj pozornici još jedna stranka financirana od strane krupnog kapitala i ostalih zainteresiranih za glođanje
kostiju ( ove hrvatske kosti baš i nisu nešto hranljive) ovog puka.
Sjetimo se samo hss.,hns, hls i inih strančica, oliti smeća, upakovanog u kerumove kese i njihovog poštenog zalaganja.
Takve strančice se ciklički pojavljuju kod nas tako da san malo
bolji u matematici moga bi vam nacrtat krivulju pojavljivanja sa točnim datumom pojavljivanja sljedeće.
Glede( najlipša hrvatska revitalizirana rič) svitskih laburista koje
opisuješ ka neke borce za radnike to ti je djelomično točno, jerbo su ti
laburisti borci samo dok ne dobiju glasove a nakon toga uvik zajebu
birače. I to ti je ciklički.
Ubrzo će ti ovi laburisti ako uđu u sabor imat mukte mobitele od
vipa ili t-coma ( i jedni i drugi totalno signalno smeće) i litovat na onom
todorićevom otoku , ona austriska banka će im dat kredite bez kamata a
oni biskupi sa kaptola će im sredit audienciju kod pape. More bit da će im
i zubak dat koje auto da voze mukte.
Ova komentatorica , my simpa soul, more bit mirna i spokojna
ovi laburisti nemadu nikakve veze s nama komunistima a sa radnicima
još manje.
Prije nego me minusirate sitite se što san vam napisa kad ste propagirali onog pravnika ka pravednika, i koje je čudo od pravde učinija
od kad je doša na vlast.

Tko je glasao

@tomy82 triba ti ka i meni

@tomy82 triba ti ka i meni dati trisku, i izvući uši ka tovaru, što nimo šutili kada su propagirali onog pravnika ka pravednika.

Danas me peče savjest jer se optužujem da su ga izabrali samo zato da tebi i meni napakoste.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tribalo je izabrat bandića

Tribalo je izabrat bandića on i izgleda ka lopina, pa ti je lakše imat posla s njim nego s ovim koji izgleda ka duša od čovika, a drpija bi bocu iz kontejnera onoj staroj šta ih kupi.

Tko je glasao

Sviđa mi se ovo ''s nama

Sviđa mi se ovo ''s nama komunistima''.
Suprotno mom imidžu na ovim straniccama, mislim da sam baš ja i meni slični ovdje utjelovljenje ''komunizma''. Doduše, nacionalkomunizma, ali- nema glave bez mane...

Tko je glasao

Komunizam, naci.komunizam,

Komunizam, naci.komunizam, naci. socializam, fašizam

Kad trezveno razmislim sve je to zlo, ali nužno zlo.
Nije li i država nužno zlo????

Kako može čovik volit državu ka nužno zlo i bit moralan, a ne volit
komunizam i fašizam ka nužno zlo ???

Tko je glasao

Tomek, si ti često ovak

Tomek, si ti često ovak šaljivo navudren il te to povremeno čopava!

Tko je glasao

majoneza nije baš pazija na

majoneza nije baš pazija na svin satovima
povijesti i marksizma pa mu se malo miša
ali i precjedniku se neki dan pomišalo
inače toma je u svemu ostalom doma

Tko je glasao

Ubrzo će ti ovi laburisti

Ubrzo će ti ovi laburisti ako uđu u sabor imat mukte mobitele od
vipa ili t-coma ( i jedni i drugi totalno signalno smeće) i litovat na onom
todorićevom otoku , ona austriska banka će im dat kredite bez kamata a
oni biskupi sa kaptola će im sredit audienciju kod pape. More bit da će im
i zubak dat koje auto da voze mukte.

toma,
iden
o`ma`

Tko je glasao

Stoj di jesi, za služit

Stoj di jesi, za služit hrvatskoj na politički način triba imat obraz ka oni
sinjski opanak šta nosi alaj čauš i njegov momak.

Tko je glasao

Slušaj ti, Campanella,

Slušaj ti, Campanella, zašto misliš da politika mora nužno biti amoralna? Stavovi sa kojima sam ja ušla u Stranku su sasvim suprotni od onih zadanih (Statutom, npr.) i znam da možda trčim na vjetrenjače, ali mislim da se isplati pokušati.

Ovako, vikati da ovo ni ono ne valja, a nisi pokušao ništa mijenjati (možda negdje jesi, sorry ako je tako) - gle, tako se naprijed ne ide.

Ili sam možda ja Campanella?

Whatever...

Tko je glasao

ma tko kaže da ne valja?

ma tko kaže da ne valja? valja, valja, itekako, pa svi priželjkuju obnovu samoupravljanja...

Tko je glasao

@beatrice12, pogotovo kada

@beatrice12, pogotovo kada znamo da nakon Jace i njenih hajduka neće ni ostati puno s čim upravljati.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Dojma sam da forsas previse.

Dojma sam da forsas previse. Kao da cemo sutra svi pocrkati ako ne napravimo ono sto upravo ja (pardon, ti) sada radim. Nema mjesta za kritiku, nema mjesta za promisljanje, ima mjesto samo za masovnu akciju odmah.

OK. I sam sam forso povise puta, cak me i sada nakon godina forsanja opet stvar zna poklopiti. Ali, tada ce te sigurno zadesiti pad i opet ako ostane vjera, dizanje. I opet. I opet. Dok ne prestanes forsat, jer forsanje ne motivira nikoga, preciznije, stvar je u biti ocajnika. A to ne privlaci dokle god nisu svi jako jako ocajni. No, za tako nesto, potrajat ce jos neko vrijeme da se stvore uvjeti.

gpgale blog

Tko je glasao

"Stavovi sa kojima sam ja

"Stavovi sa kojima sam ja ušla u Stranku su sasvim suprotni od onih zadanih (Statutom, npr.)"
Učlanila si se u stranku s čijim se stavovima ne slažeš. I pozivaš druge da se učlane.
Da pokušaju promijeniti - što? Statut te stranke? Stavove svih članova te stranke koji su se u nju učlanili (valjda) baš zato jer im se stavovi poklapaju.

Tko je glasao

Partitokraciju, Copra.

Partitokraciju, Copra. Možeš ju mijenjati samo iznutra. Izvana samo Varšavskom na kub.

Evo mali prilog iz programa jedne dobre stranke
Sve više se pokazuju i posljedice krize demokracije. Sve veći utjecaj na društvene i ekonomske tokove imaju moćne grupe, a ne izabrani zastupnici koji bi posredno trebali štititi svoje birače, građane. Georgu Sorosu se može štošta predbaciti, ali bez sumnje spada među najuspješnije kapitaliste našeg vremena. A možda upravo zbog toga on ukazuje na činjenicu da tržišni fundamentalizam postaje grobar demokracije. “Umjesto da se zalažu za istinske vrijednosti, politički lideri žele biti izabrani po svaku cijenu – a unutar prevladavajuće ideologije tržišnog fundamentalizma, odnosno nesputanog individualizma, to se smatra prirodnim, racionalnim, pa čak i poželjnim načinom ponašanja političara. Takav stav spram politike potkopava postulate na kojima leže principi zastupničke demokracije. Protuslovlje između osobnog i javnog interesa političara oduvijek je prisutno, naravno, međutim, ono je uvelike pogoršano prevladavajućim stajalištem, koje uspjeh izražen u novcu pretpostavlja istinskim vrijednostima, kao što je poštenje. Stoga se boom motiva za zgrtanjem profita i pad učinkovitosti u procesu kolektivnog odlučivanja međusobno potiru na način refleksivnosti. Promicanje vlastitog interesa nauštrb moralnog principa iskvarilo je politiku, a neuspjeh politike postao je najjači argument u prilog još većem oslobađanju tržišta.”

Tko je glasao

Jože, nije moj stil. Nikad

Jože, nije moj stil. Nikad ne bi mogla biti političar, kamoli dobar. Može me se pročitati ko strip, a hoću sve crno na bijelo, jasno i nedvosmisleno. Teško bi mogla izvesti neke zakulisne promjene "iznutra". A izvana...

Tko je glasao

A misliš da sam ja

A misliš da sam ja drugačija?

Zagovaram novu paradigmu u politici koja ne mora biti kurva.

Pošteno, javno, otvoreno, transparentno - Copra = političarka budućnosti.

Tako to treba biti.

Tko je glasao

Iljadu godin politika je

Iljadu godin politika je kurba.
Moš je ti nazvat sponzoruša,samostalna poduzetnica ili kako oš
ali kurba je kurba.

Tko je glasao

e moj tomy, njoj politika

e moj tomy, njoj politika nije kurba, samo su joj kurbe u stranci. našla kurbu da joj vodi stranku, a stavila i kurbu u ogranke, koja je nasred ulice dobila šljagu od prevarene žene. i onda da politika nije kurba. nije politika kurba, ali su kurbe političari. oš onako opće kurbe, il baš prave kurbe, svejedno.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

My Soul jel ti to o onoj

My Soul jel ti to o onoj Lesarovoj povjerenici za Rijeku iz mjesnog odbora koja bi prijedloge i primjedbe građanki i građana koji nisu potpisani bacala u koš za smeće?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

nisam baš upućena u

nisam baš upućena u detalje s primjedbama građana, ali me ne bi čudilo da je to ta ista. takva je primjedbama svojih radnika, kojima je bila sindikalna povjerenica brisala svoje preplanulo dupe, koje je podlagala mentoru njihovog poslodavca, sve dok nije nasred ulice dobila batina od ogorčene mentorove žene. uslijed takvih sindikalnih aktivnosti, svi radnici su kasnije završili na ulici, a inače solidna firma, nakon pljačkanja, pod blagoslovom sindikata, u stečaju.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Bit cu malo grub. No, sto

Bit cu malo grub. No, sto radis u stranci koja se lazno predstavlja?

gpgale blog

Tko je glasao

Čuj, s obzirom da je mlada,

Čuj, s obzirom da je mlada, mislim da ima šanse stasati u pravu i krenuti pravim putem. Ja pokušavam. Ako ne bude išlo, bože moj. Odoh ja solirati kao i ti. Dobro je da nas je sve više sa istom vizijom o tome što bi politika trebala biti. Zato te jako rado čitam. :-)

Tko je glasao

stranka mlada?? ma daj,

stranka mlada?? ma daj, molim te, kako stranka koja je složena od starih političara može biti mlada?! to ti je kao kad kriminalac opelješi jednu firmu, ne plati dobavljačima, ostane dužan državi i radnicima, ugasi firmu, pa osnuje novu, u koju prenese ista osnovna sredstva i isti pljačkaški kadar. i ti ćeš mi onda reći da je to nova firma. ma nemoj. to ti je stara firma s novim imenom.

a tvoja "nova" stranka je stara stranka s novim imenom!!!

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Ovdje si u pravu samo bih te

Ovdje si u pravu samo bih te ispravila u tome da Stranku ne čine samo gdin Lesar i gdin Majica, već puno običnih i poštenih građana koji bi morali reagirati na stvari o kojima pišem.

Umjesto njih, to je učinio gdin Vdović jer ima političko iskustvo i zna o čemu se radi. Na žalost, bez uspjeha jer jeNV sastavljeno od "običnih ljudi". On je otišao, ostajem ja, a vidim da se i Mr. Jaks slaže.

U tom smislu, vjerovatno ih ima još, samo sve ovisi i o poštenju pojedinca, odnosno s kojim je ciljem ušao u Stranku. Ako je zbog benefita, priklonit će se manipulaciji, ako nije, možda mi pomogne.

Problem je što većina ljudi u Stranci uopće ne shvaća ovo o čemu pričamo.

Tko je glasao

Gledajte, Možemo mi svi

Gledajte,

Možemo mi svi misliti što god želimo o bilo kojoj političkoj stranci koja postoji u Rh ili bilo di u svitu.

Na kraju je dokazano kako Laburisti su jedna od najutjecajniji organizacija u niz broj demokratski zemalja u kojima je tržište kud i kamo veče od ovog našeg, naime broj stanovnika nekih gradova nadmašuje kompletan broj stanovnika i turista u RH tokom sezone.

Ova činjenica nije slučajnost, već je tako na temelju načinu rada unutar stranke. Otvorena komunikacija sa ljudima, sa onim organizacijama koje zastupaju ciljane skupine od farmera do radnika jer svi su ti ljudi obični državljani koji rade za plaću i žive od te plaće!

Nikakva ideologija, demagogija ili bilo kakve druge gluposti koje su bile izlike za uspostavu režima i masovna ubojstva u prošlosti ljudskih bića na ovome svijetu!

Ako i jedna politička opcija u RH nudi mogućnost "noviteta" onda je to ova koja je krenula u realizaciju uvođenje novog načina vođenje unutarstranačku demokraciju i komunikaciju.

To što se mora igrati partija šaha u formalnim procedurama poput one za registraciju stranke... pa to zahvalite onim fosilima koji se drže starog režimskog ustroja i partijsku stegu kao i vjernost jenom vođi (onom koji drži večinu u Saboru)... tipovi poput Antun Palarić kojeg se kasnije nagrađuje za njegovu vjernost i rabote u korist aktualnog vladara!

Neće biti lako jer sam u jednom komentaru spomenuo kako ja svog krivca gledam svako jutro u mom ogledalu!

Ne vrijedi meni prstom uperiti u onog bivšeg druga ili očekivati kako će netko doći i kao "vođa" spasiti mene ili tebe ili bilo koga u ime "naroda" odnosno "države" ili bilo koje druge institucije ili pojma koji je nama svima poznat... postoji moja dobra volja, moj trud i naravno želja da ne zalutam.. i kao svaki čovjek na ovome svijetu mogu nešto fulat, napraviti u trenutku huje ili jednostavno predvidjeti neku sitnicu.. to ne znači da je takav čovjek odmah = dosadašnjih bandita i lopova... to je dokaz da se radi o ljudskom biću.
Naravno, vidio sam i okusio što to znači imati svoje "Ja" u ovoj državi.. jednostavno smetaš svim onim poltronima koji ne razumiju što je to sloboda... a kamoli još što je to demokracija... a moram priznati da i sam nekada upadnem u tu zamku u kojoj se kaže na glas "pa to je tako ovdje".... nismo svi isti.. definitivno postoji uvijek mogućnost boljeg i učinkovitijeg rada.. no za sada jedini trun svitlosti koji sam uspio prepoznati u RH je to da se pojavila opcija koja nudi nešto što je pomoglo izgraditi zemlje poput Velike Britanije, Norveške, dankse, australije itd itd itd...

Nadam se kako će se kroz dugogodišnji rad i trud uspjeti jer nema instant rješenja!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Dragi moj Jakša .

Dragi moj Jakša .
Vidija sam kod tebe jako izračen sindrom zamagljene realnosti uslid
zaljubljenosti u objekt iste. Sindrom je vrlo opasan za čovika iz razloga
što miša želju sa realnošću.
Naime sve stranke u zadnjih šezdesetak godina su svele na prazne riči.
Iz tih isključujem one ludane komuniste koje su uglavnom ono što su
rekle i učinile. Ali oni nisu bili stranka nego ka nika partiska vojna organizacija.
Nama ne tribaju laburisti . Takvih imamo kolko oš.
Nama triba strnka koja će u svom programu stavit da će zatvorit one
bandite što su prodali hrvatsku ispod cine. Nama triba stranka koja će
donit zakon da se svi članovi hdz i sdp pregledaju kod psihijatra i oni
koji su normalni idu u zatvor a oni koji nisu u ludnicu. Nama triba
stranka koja će sve te ugovore o prodaji u bescjenje odjebat.
Nama triba stranka koja će proglasit bankrot države tako da ovi koji
su poslovali sa našim banditima ispuše, jerbo su dobro znali s kim posluju.
Netribaju nama stranke koje u startu govore da smo opljačkani i da se nemore ništa po tom pitanju učinit. More se puno učinit, i učiniće se.
Nama tribaju ljudi koji će otvoreno reć t-comu, potplatili ste mudrinića
i hdz i ovi vam je proda mukte tomyev priključak , plaćen 3000 maraka i
pošto je korupcija svudi zabranjena pljeni se t- com. Kako za t-com tako
za cementare , otele, naftu i ostalo.
Ako u ovoj državi ne bude u skoro vrime takve stranke čiji će presjednik Putinu reć odjebi ti i tvoj oligarh koji je drpnija Mljet , a ne
mu pušiti k...c ka ova kurba biće ti DIKTATOR ( bože daj) i onda ćemo
svi mi pušit , ali će bit reda i blagostanja.

Tko je glasao

tiše malko, može te neko

tiše malko, može te neko čut i strpat u ludaru (onda provaj prošvercat neki mob - pa se javi da te izvučemo)

toma, pa sve ti stranke lipo govore da su za novu pravdu i za njanci tabana na korupciju
nema strankama kruva tu,
vengo lipo onako - kada neko počme otimavat a vi lipo cila ekipa, u miru sidite i nedajte.
ako vas odvedu u pržun, napokon ćete se dočepat hrane i stana na zajednički račun
daklen:
NE DAMO I GOTOVO

Tko je glasao

Da bi te neko zatvorija zato

Da bi te neko zatvorija zato što si protiv države i poretka triba bi
postojat u državnoj strukturi neko kome je stalo do ove države.
To je čista fantastika. U ovoj državi ne postoje strukture niti ljudi koji
štite ovi poredak. Špije ( UDBAŠI) kod nas su zaokupljeni svojim biznisima.
Suci su komplet u korupciji i boli ih k..c što im neko ruši državu. Političari
su mafijaši a poznato je da mafijaši nikad nisu bili ljubitelji svoje države.
Policjoti sa plaćom od četir iljade ne jebu ništa, jedva čekaju da im istekne
smjena.
Jedino ti može koji tajkun poslat svoje zaštitare da popričaju s tobom ali kako se u ovoj državi ne razlikuje lud od pametnog ne more
znat kolko si lud, pa da ti posli popričaš sa njegovom dicom.
Hrvacka je zemlja totalnog kaosa samo što još to većina hrvata
nije svjesna.

Tko je glasao

tajkuni su jedan široki

tajkuni su jedan široki pojam
more bit da je tvoja financijska konstrukcija svakog dana u svakom pogledu naprednija puno od njihove
tako, tajkune moš spremit u ropotarnicu povijesti

onda kad pričaš o poretku, koji poredak
ili misliš na onaj koji piše u Ustavu
jerbo ovaj poredak sazvižđa koji imamo nije državni poredak koji piše tamo

e sada pazi vamo:
to se cilo vrime prodaje magla
a zapravo je tome debeli kraj

a ti nesretni zaštitari, oni su u još gorem tretmanu od policijota
pa glede i u svezi lipo kako ti pišen
NE DAMO I GOTOVO - fajrunt, mogu otić sa malo vitra di oće dok im je na vrime

Tko je glasao

to o čen ti govoriš neće

to o čen ti govoriš neće učiniti nikakova stranka nego GRAĐANI. kako? Varšavska svaki dan po ciloj Lipoj ciloj našoj!

jer dok se mafija ne splaši od naroda, dobrega tu ne bude.

oni su tu da služu narodu, ne obrnuto - samo ča ih rabi jeno malo na to rikordati jer su zabili! :-)

u svaken slučaju, rabilo bi hi pritisnuti neka legalno odstupu s vlasti - i vlast i opozicija. svi ća u pržun.

Tko je glasao

Da ne švrljam sa 101

Da ne švrljam sa 101 odgovor na 101 tema i pitanja itd., ovako ću probat sve u jedan komentar posložiti.

Dnevnik je složen upravo iz razloga što sam pod dojmom kako veliki dio pučanstva RH nije upoznat kako Laburisti dare u nekim zemljama u ovome svijetu.

Zašto?

Jednostavan razlog t.j. motiva koja stoji iza takvog dnevnika je upravo da razbistrimo neke mitologije poput "Tako to mora biti ovdje u RH" ili "To je normalno". Bojim se kako je upravo ona primjedba koja je upučena meni osobno a koja glasi da se hvatam onoga što nije realno i ne znam prepoznati razliku između realnost i nerealnost je po mom skromnom mišljenju diskutabilna tema rasprave.
Ako je realno ovo što imamo u RH di Vlada se ponaša poput diktature i stoji iza veliki dio več opće poznate korupcije (KRIMINAL) u državi onda se ja pitam što je realno i što nije realno?
Ako je prihvatljivo da veliki dio ljudi koji su u RH govore kako je "ovakvo stanje alarmantno" i onda nakon par minuta kategoriziraju takvo stanje i ponašanje pod "normalnim za ovaj kraj" onda ne mogu biti Čovjek sa svojim nekakvim stavom kada ne bi si postavio pitanje o tome što je realno i što nije realno?

U dnevniku se može uz malu dozu objektivnosti zaključiti kako je sasvim normalno da političke stranke se obračaju ljudima i traže njihovo sudjelovanje u proces po kojem se donose određeni programi ili odluke poput ZERP, NATO, EU itd itd... toje realnost tzv. bivšeg "Zapada".
Ako je to "realno" za očekivati u takvim razvijenim demokracijama, onda se pitam kako je moguće da u jednoj mladoj demokraciji poput ove u RH ne ciljamo viši nivo poštovanja prema ljudima koji su na tapeti svake 4 godine u predizbornom periodu?
Da li je "realno" ili "nerealno" očekivati da svaki Čovjek želi i traži bolji standard života, više poštovanja kao ljudsko biće u ovom našem malom djeliću ovog svita?

Tako vidim ono što je realno, a meni je realno da se u RH razvijaju organizacije poput Laburista iz Irske, Velike Britanije ili čak poput moje rodne Australije, zemlja koja me odhranila do moje punoljetnosti i u kojoj su Laburisti bili na vlast za veči dio mog života tamo.
Nerealno je za očekivati od ovih ljudi koji su ovdje u RH da i dalje trpe jedan SDP ili HDZ itd. koji su doveli do ovakvog "alarmantnog" stanja u jednoj RH.
Nerealno je za očekivati od bilo koga da na slijepo vjeruje bilo kojoj političkoj opciji na temelju "predizborne kampanje".
Nerealno je ad hoc trpati sve ljude u isti koš sa onim smečem koji je opljačkao i prodao sve što je ikada bilo u vlasništvu ovih ljudi (narodni dobara), jer ako netko se trudi da nešto konkretno promjeni, pa makar to bilo uvođenje mogućnosti jednof konkurenta u ovoj političkoj sceni i to konkurent koji nudi novi kalup rada koji je dokazan u skoro svakoj zemlji koja ima relativno dobar standard života za razliku od nas ovdje u RH, to ne zanči to da ta osoba ili te osobe su "ad hoc" isti kao i oni koji uopće ne kuže a nit žele kužiti što je to "demokracija" ili pravo Čovjeka da ima svoju "osobnu slobodu" i "pravo na izbor", ZNA SE o koje kakvim TIM-ovima govorim.

No, realno ili nerealno je relativna stvar, jer meni NIKADA neće biti realno ovo što se odvijalo ovdje u RH a još sam više siguran u tome kako to meni NIKADA neće biti normalno!
Bez obzira što veliki dio ljudi oko mene stalno meni tupi jedno to isto "tako to mora biti" ja ću i dalje ostati ono dite Australije koje postavi pitanje "A zašto?" i ako ja dođem do zaključka da to što kažu nije istinaotvoreno ću izgovoriti svoje mišljenje, neće meni nitko nametnuti svoj stav ako ja u to ne vjerujem.
Ovdje vidim da ove "partije" u RH su ovakve kako ih opisujete, no isto tako odgovorno tvrdim i dajem matrijelae poput ovog dnevnika u obranu mog stajališta da postoje alternative koje mogu postajati ovdje u RH. Laburisti su meni poznati pojam, nadam se kako će jednog dana postati poznati pojam i drugima jer takvo što želim u RH, ne kao ideologija ili politikačka doktrina, več upravo ono što sam opisao u dnevniku, organizacija ljudi koja poštuje mišljenje obični ljudi i kao takvi zastupaju upravo te ljude.

Iskreno se nadam kako neće se nitko osječati "prozvan" jer ovo što sam napisao ovdje smatran realno, toliko realno da sam spreman se potruditi u realizaciju istog!

Jakob Matovinović - Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

ajoj, di ste npr. onu

ajoj, di ste npr. onu riječanku našli....katastrofa...ta je kao sinidkalna predstavnica, umjesto uz radnike, stala uz poslodavca-kriminalca, koji je razjurio petsto ljudi s posla i firmu otjerao u stečaj. nevjerojatno.

ovakvim kadrovskim izborom stare ekipe, propast ćete prije nego što ste uopće počeli. stari isluženi političari, da su imali uspjeha u svojim strankama, danas bi bili na vlasti, a ne bi se prebacili k vama. katastrofa.

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

Čuj, ja o ljudima jako malo

Čuj, ja o ljudima jako malo znam, pogotovo o starijima. No, to čak ne bi bilo bitno kad bi u Stranku ušli mladi, umno jaki ljudi.

Zato ja njih vučem za rukav, kužiš?

Tko je glasao

pa kako će ti u stranku

pa kako će ti u stranku ući mladi, umno jaki ljudi, kad ih tamo dočekuju bezumni starci i razvratne žene? poznato je da je bolje biti sam, nego u lošem društvu!

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao
Tko je glasao

razvratne žene? Oli

razvratne žene?

Oli su Jarunka kosor i Ingria Marinović već u liberalima ???
Di je Dorica, jer Milanka s njima ??
Šta je sa Đurđom i Vesnom ??
Jel kerumseja još sa građanzima ??
Stvarno ove razvratnice minjaju bordele brže nego ja porte.

ps
S kojima je mrak , pitam ono čisto da nebi dobija zabranu govora na
poll,

Tko je glasao

Jedna mala preporuka,

Jedna mala preporuka, utemeljena na propustenim godinama mnogih kolega iz raznih stranaka.

A to je. Das si neki suvisao rok, prilicno jasan (datum) da stvari krenu u smjeru u kojem ti zelis da idu. Ako se stvari ne promjene u tom roku, mozes ti taj rok produziti jos jednom, ali nakon toga nema vise smisla.

Znam ti nesto ekipe, najcesce iz dragog mi SDPa gdje su neki i preko 10 godina produzavali svoje rokove, veselili se mrvicama (jer su vec puno ulozili u rad stranke i sto bi vise ulozili, imali su manje volje da taj ulog napuste) i nadali se, cekali, produzavali agoniju, da bi nakon 10+ godina konacno skupili hrabrost i napustili partiju. Ali istovremeno su izgubili i najbolje godine zeleci vratiti losu investiciju (vremena, energije, ljubavi, svega).

Vjerujem da si je ta ekipa na startu zacrtala jasne ciljeve i rokove, ne bi bil osudjeni na tu agoniju i ne bi se zarobili u vlastitim investicijama.

Necu coprat, no ovaj fenomen je potencijalna opasnost Laburista da stranka postane uzrok problema, a ne rjesenje. Pa da se ne dogodi.

gpgale blog

Tko je glasao

Hvala, prijatelju. Mislim da

Hvala, prijatelju.

Mislim da se radi o par mjeseci. Ni manje, ni više.

Tko je glasao

A politika koja se ne fura

A politika koja se ne fura zakulisno, vec crno na bijelo, jasno i nedvosmisleno? Jel bi tu mogla sudjelovati?

gpgale blog

Tko je glasao

ok, lubenicu na stranu

ok, lubenicu na stranu :)
ako, bla bla bla, i kad bi, bla bla, a kad ne bi, bla bla bla, u skladu i na razini mojih mogućnosti i sposobnosti - sudjelovati u furanju bi mogla.

Tko je glasao

naravno, a nakon pressice

naravno, a nakon pressice serviraju lubenicu od mrkve.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Lubenica od mrkve još

Lubenica od mrkve još prolazi (mrkva stimulira vid) ali kad se ista nafila ambrozijom...

Tko je glasao

davno se nisam ovako - od

davno se nisam ovako - od srca - nasmijala!!!
(Gale nemoj se ljutiti:)

Tko je glasao

@Veli Joža piše: Evo mali

@Veli Joža piše: Evo mali prilog iz programa jedne dobre stranke ???, a u prilogu koji je navodno dio programa stranke ???, se pojavljuje ime Georg Soros!?

Kako su pojmovi novac i Georg Soros po meni povezani što se ono kaže kao stražnjica i gaće sjetih se komentara kojeg sam nedavno pričitao. Umjesto prepričavanje evo komentara u originalu s imenom sutora:

Mediji su dio mafije
Georg Soros po nekima madzarski Dobrotvor a po nekima Dracula, smislio je doktrinu po kojoj je ljudsko drustvo sustav kojim se moze upravljati. Osnovno sredstvo kojim ce upravljati ljudskim drustvom je NOVAC. Program "Soroseve doktrine" u potpunosti je ostvaren u Republici Hrvatskoj. Infrastruktura u koju je Soros ulagao su i mediji. Oni iskljucivo sluze u promociji Doktrine i presucivanju kriminala koji za sobom ostavljaju hrvatski provoditelji Doktrine. Kada je Soros pokusao Doktrinom osvojiti Rusiju ili Ameriku tada je dozivio tezak poraz. A "Slucaj Skreblin" dokazuje kako je Georg Tivadara Soros najobicniji medjunarodni kriminalac...On i njegovi Apostoli-Soros smatra da je "mesija"?!-potuceni su do nogu. Medjutim licinke parazita koje ostavlja iza sebe jos su aktivne.Na hrvatskoj politicko-medijsko-gospodarsko-institucionalnoj sceni svakodnevno nastupaju...Europa press holding zajedno sa njemackim WAZ-om je dio infrastukture koja medijskim putem stiti i promice kriminal i ikriminalce. Ali kada netko poput mene pred pravosudjem podigne tuzbu potkrijepljenu argumentima, tada u zastitu takvog kriminala i kriminalaca stane HR-njemacko pravosudje...I svojim odlukama zamjenjuju teze. Odlukom Nijemaca postajem nepozeljna i progonjena osoba a HR pravosudje ostaje paralizirano...Kritizirati Ameriku samo a ne osvrtati se oko sebe, nije objektivan pristup. Dakako, mediji oblikuju javno misljenje i oni cesto puta u sluzbi nekoga ili necega sudjeluju u tome. Ali sve ima svoje kriterije i granice...Jer kada mediji propagiraju i stite kriminal i kriminalce tada na scenu mora stupiti sigurnosna zajednice. Na zalost svekolike javnosti, mediji jos nisu poceli pisati o borbi pojedinih administracija protiv globalnog svekolikog mita, korupcije, terorizma a u cijoj borbi veliki doprinos daje sadasnja americka administracija.
Sa stovanjem,
Vjekoslav Skreblin

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

evo ti

evo ti sve:

http://www.srp.hr/program.htm

čini se da lijevi i desni u RH ipak imaju nešto zajedničko...

Tko je glasao

Nakon što visoka

Nakon što visoka dužnosnica Hrvatskih laburista ovako otvoreno reklamira Sorosa tog poznatog financijera političkih stranaka i http://www.srp.hr/program.htm očigledno sestrinsku partiju i mogućeg koalicijskog partnera Hrvatskih laburista, imam dva upućena gospodinu Tončiju Majica i ostalim dužnosnicima Hrvatskih laburista.

1. Dali je Soros financijski mentor Hrvatskih laburista?

2. Dali je SRP potencijalni koalicijski partner Hrvatskih labirista.

Smatramda su odgovori na ova dva pitanja od izuzetne važnosti.

Tko je glasao

Radoznali vrlo interesantna

Radoznali vrlo interesantna pitanja s obzirom na istup pojedinih članova laburista.

grdi

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci