Tagovi

Labinska Republika ili Kova je nasa

Labinska Republika

02.ožujak – dan kad su labinski rudari 1921. godine organizirali štrajk i demonstracije i pod krilaticom Kova je nasa ( Rudnik je naš ) proglasili Labinsku Republiku. I prije nego što su fašisti oja?ali i došli na vlast u Italiji, napali su sindikalne predstavnike raških rudnika u Trstu. To je bila iskra koja je pokrenula pobunu oko 2.000 labinskih rudara. Proglasili su Republiku, uspostavili komitete i organizirali «crvene straže» kao zaštitu od fašista. Od 02. ožujka sami su organizirali proizvodnju. U pobuni su im se pridružili lokalni težaci. Talijanske vlasti odlu?ile su slomiti Labinsku Republiku poslavši vojsku na rudare. Talijanska vojska je 08.travnja napala rudare i slomila njihov otpor. Pobuna je u krvi ugašena, a radni?ke vo?e kažnjeni. Lokalna legenda kaže kako je grupa rudara pobjegla u jedno od okna rudnika i zauvijek nestala. Mnogi tj. ve?ina smatra da je 1921. godina i Labinska Republika bila po?etak organiziranog otpora fašizmu.

No ima i onih koji tvrde da je fašisti?ka stranka osnovana 1925. godine pa samim time to nije mogao biti otpor fašizmu ve? obi?an štrajk s ciljem pove?anja pla?a i poboljšanja uvjeta rada. Možda je osamnaest godina kasnije bilo onih koji su tvrdili da stariji ( ti rudari koji su životima platili svoju hrabrost ) nisu radili ništa ve? su kartali i dangubili ( televizije nije bilo ). Možda je 18 godina kasnije bilo i onih koji su tvrdili da su se labinski rudari pobunili sami protiv sebe jer je Mussolini prije nego je postao fašist – bio revolucionarni socijalist i propagator radni?kih sindikata. No tada nije bilo interneta i Pollitike.com pa je to «malo teže utvrditi». Vjerujem ipak da ?e i za 18 godina biti mladih koji ?e tvrditi da stariji ( današnji mladi ) nisu ?inili ništa. Samo ?e se onda ti stariji pozivati na podatke sa Interneta koji sami po sebi ne moraju biti istiniti ( svjedoci smo što se sve pojavljuje na Internetu - a sve istina nije ). Bilo je sigurno i onih koji su tvrdili da pobunu uop?e nisu podigli labinski rudari jer su pokreta?i štrajka bili doseljeni Talijani i jedan ?eh ( moglo bi se to interpretirati kao pobuna Talijana protiv talijanskog fašizma ).

Ne kaže se uzalud da papir sve trpi. Tako i tipkovnica svašta trpi. Trpi i kad se napiše da stariji u zadnjih 18 godina ništa nisu radili iako se u tim godinama i ratovalo i branilo napadnutu zemlju. Vidim mnogo jako negativnih stvari koje se u RH doga?aju, ali zar baš ništa ne valja i da li je dobro da se gotovo i ne smije progovoriti o dobrim stvarima koje su u?injene. Možda ?e za 100 godina biti neizvedivo napisati laž jer ?e postojati baza istinitih podataka koji ne?e davati mogu?nost iznošenja neistina. Možda.

Ostaje ipak ?injenica da gra?ani Grada Labina mogu biti ponosni jer se 1921.godina prikazuje u rudnicima ?eške ( Pšerov ) i Poljske ( Opole ) kao godina po?etka organiziranog otpora fašizmu, a i ve?ina onih koji istražuju povijest misli tako. Ostaje i ?injenica da je Mussolini možda jedini javni šamar dobio u Puli i da je Istra ve? onda znala prepoznati njegov potencijal.

Jedan krivac je spaljen, a još ih ima za spaljivanje

Danas je Labin kao i mnogi drugi gradovi u Istri i Hrvatskoj obilježen krizom, recesijom, premalo je gra?anske inicijative, previše droge, nezaposlenosti..... Maškare su spalile glavnog krivca za nestašicu plina i za predstoje?u potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima – Plinia Fumadora ( Plinio puša? ). Plinio Fumador je završio svoju pri?u, a jedan drugi Plinio je možda tek zapo?inje ( Cuccurin - jedan od vlasnika tvornice duhana ). Ne znam ho?e li mu pomo?i da dobije izbore za župana to što vikendom odra?uje svoju kampanju za župana voze?i bicikl i tako što je zabrinut zbog porasti karcinoma radi zaga?iva?a tipa TE, Rockwool i drugi, a njegov je proizvod jedan od glavnih uzro?nika karcinoma. I mnogi drugi ?e se pozivati na zaštitu gra?ana iako su svi imali u?eš?a u dovo?enju Rockwoola ( me?u njima ?elništvo IDS-a ali i neki od nositelja prosvjeda ). Ho?e li pravi župan za Istru biti Debeljuh ili netko drugi koji osvoji najmanje glasova protiv iako se nadam da ovaj put ne?emo glasati «protiv» ve? za osobu i ono što je ta osoba u?inila pozitivno za zajednicu do sada, pa se možemo nadati da ?e tako ?initi i u budu?nosti. E tu bi Debeljuh imao bolje šanse u Indiji gdje je bio veleposlanik, jer su ga tamo poprili?no cijenili.
Ovo glasanje «protiv« je u Istri izraženije kod parlamentarnih izbora jer ve?ina zna protiv koga ?e glasati tj. za koga ne?e glasati, a stvar odabira za jednu od dvije preostale stranke za koje se glasa ovisi o trenuta?noj inspiraciji.

Što se mene ti?e nadam se da ne?u na glasanje poslije nekog Dnevnika na Pollitika.com koji blati sve postignuto u RH i po kojima u Hrvatskoj baš ni?ega dobrog nema jer se pitam koga bi zaokružila u takvom trenutku inspiracije. Jer bez obzira što ne glasam za HDZ ne zna?i da ne poštujem volju bira?a koji su izabrali da upravo oni budu na vlasti. Uvijek sam bila za prosvjede i aktivniji bunt protiv vlasti koja ne radi u interesu svojih gra?ana, ali imam li pravo osu?ivati sve one koji nemaju volje ili potrebe za prosvjedima. Malo više osu?ujem one koji ?ak ni na izbore ne idu jer za to nije potrebna posebna hrabrost ve? volja. Iako teška srca - moram priznati da kad Šeks prizna da je lagao o pla?ama saborskih zastupnika - ja u tome vidim pomak na bolje i upisujem mu mali plus. Nadam se da ?e Mirjana Juri?i? biti sutkinja Ustavnog suda pa ?u nekima dati veliki plus.

Svim gra?anima RH dati ?u veliki plus kad shvatimo da moramo svi zajedno kreirati svoju bolju budu?nost ( i mladi i stari i srednji - uvažavaju?i jedni druge i u?e?i jedni od drugih ) ispravljaju?i sve ono što nije dobro i ?ine?i još bolje ono što ?inimo dobro. A možemo svi puno bolje iako to nije lako posti?i. I Placido Domingo nije sigurno lako svladao Krasna zemljo Istro mila, dome roda hrvatskog..., a ipak je to otpjevao u Pulskoj Areni ( jutros je bilo na Operi box ) i bila sam ponosna kad sam ga ?ula kako pjeva, ali i na mlade iz dje?jeg zbora Zaro koji su pjevali zajedno s njim. A ponosna sam i na svoj Labin ( pogotovo stari grad koji je sigurno jedan od najljepših gradi?a u Hrvatskoj i vrijedi ga posjetiti ), ponosna sam na naše rudare i Labinsku Republiku ma šta o njoj netko mislio i pisao. Još na puno toga sam i ljuta i ponosna, ali za sada je dosta.

Komentari

Mnoge stvari izgledaju

Mnoge stvari izgledaju ponešto drukčije nakon 18 godina isto kao što ona mala beba od cca 3 kg se poprilično promijeni bez obzira što joj uredno stavljamo pod nos kako je bila slatka kad je bila mala.

Jasno da je u pravilu pravi problem što nam šlampava prošlost ne može biti uporno opravdanje za šlampavu sadašnjost.
Tko više može slušati nepravde koje su nam nanijeli Austrijanci ili Njemci ili Mađari ili Talijani ili Srbi ili Hercegovci ili Purgeri ili Jugonostaličari. Tko može više podnijeti kad nam najveći živući stručnjak za SDP-ovu vladu iz 2000. Jadranka Kosor po tko zna koji put objasni da su stvari danas tako loše jer ih je mali Ivica zeznuo za vrijeme svoje vladavine. Bljak!

No bez obzira na to možemo ustvrditi da nikad nije sve loše kao ni što nije sve dobro, pravi problem ostaje u odnosu ove dvije količine i što je kome važnije. Isto se to odnosi na one šamarčine čiji je autor ostao nepoznat jer je imao sreće ili jer se to nikad nije dogodilo. U svakom drugom slučaju stvar bi za njega bila prilično gadna osim ako ga nije pojeo mrak svojstven svakoj prosječnoj diktaturi jer je cijela stvar poprilično nevjerojatna.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Led9, Jadranka Kosor po tko

Led9,

Jadranka Kosor po tko zna koji put objasni da su stvari danas tako loše jer ih je mali Ivica zeznuo za vrijeme svoje vladavine. Bljak!

Svakak to nije u redu.

No ja sam primjetil da se i pokojnom Tuđmanu predbacuje da je za sve kriv a od onda imamo i druge premjere i predsjednika, a neki govore da je sve je gorje.

Po tome nije niko od onda napravil niš dobrog za Hrvatsku, pa ni pokojni Račan.

Tko je glasao

No ja sam primjetil da se i

No ja sam primjetil da se i pokojnom Tuđmanu predbacuje da je za sve kriv a od onda imamo i druge premjere i predsjednika, a neki govore da je sve je gorje.
Bogati Skviki, di si našao ovog branit.
Naravno da nije kriv za sve i to nije logično ni u kakvom slučaju, ali je zato istina da ja dobrano zaribao ovu državu po dobroj metodi "sam svoj četnik".
Stvarno se pitam što će nam četnici kad imamo ovakve velike Hrvate?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Led9, Ne branim ja nikog, no

Led9,

Ne branim ja nikog, no koji put pročitam neke stvari koje po mojem mišljenju ne pridonašaju ničem boljem i onda nemrem držat gubec zatvoren.

Mi imamo jedini izlaz iz svega a to je:

Primit se posla.

Tko je glasao

@skviki, Evo što se posla

@skviki,
Evo što se posla tiče. Ima mnogo staračkih domaćinstava koji imaju i viška stambenog prostora i zemlju koju nisu u stanju obrađivati niti je imaju kome ostaviti. Vjerujem da ima i dobrih i poštenih ljudi koji bi bili spremni obrađivati tu zemlju za dobrobit svoje obitelji i tih starijih osoba uz uvjet da ih i država za to stimulira ( kao što npr. plaća naknadu za nezaposlene ). Ima osoba sa invaliditetom kojima bi sigurno dobro došlo da im par sati bude na usluzi neka nezaposlena osoba. Možda bi Centri za socijalni rad i Zavodi za zapošljavanje mogli dati svoj doprinos da se usklade potrebe i mogućnosti starijih, bolesnih, nemoćnih, osoba sa invaliditetom i onih koji još uvijek nisu tako stari i žele raditi i ovakve poslove. Slika o RH kao socijalno osjetljivoj državi sigurno bi se popravila na bolje. Ovo ne mora biti dobra ideja koju vrijedi sprovesti, ali kad bi građani iznosili više ideja sigurno bi se moglo doći i do nekih dobrih prijedloga za dobrobit građana.

Kod nas je ipak daleko jednostavnije da starije osobe budu prevarene od "dobrotvora" nadripisara i ne radi se planski da bi se ostvarili zacrtani ciljevi.

Tko je glasao

Evo što se posla tiče. Ima

Evo što se posla tiče. Ima mnogo staračkih domaćinstava koji imaju i viška stambenog prostora i zemlju koju nisu u stanju obrađivati niti je imaju kome ostaviti. Vjerujem da ima i dobrih i poštenih ljudi koji bi bili spremni obrađivati tu zemlju za dobrobit svoje obitelji i tih starijih osoba uz uvjet da ih i država za to stimulira ( kao što npr. plaća naknadu za nezaposlene ). Ima osoba sa invaliditetom kojima bi sigurno dobro došlo da im par sati bude na usluzi neka nezaposlena osoba. Možda bi Centri za socijalni rad i Zavodi za zapošljavanje mogli dati svoj doprinos da se usklade potrebe i mogućnosti starijih, bolesnih, nemoćnih, osoba sa invaliditetom i onih koji još uvijek nisu tako stari i žele raditi i ovakve poslove. Slika o RH kao socijalno osjetljivoj državi sigurno bi se popravila na bolje. Ovo ne mora biti dobra ideja koju vrijedi sprovesti, ali kad bi građani iznosili više ideja sigurno bi se moglo doći i do nekih dobrih prijedloga za dobrobit građana.

Mari,

Ima poštenih ljudi i takvih koji su spremni radit, no nisu fleksibilni a niti spremni preuzet jednu takvu odgovornost.

Teško je takvog nekaj i koordinirat, a pogotovo kontrolirat. Kak se naše ustanove brineju o svemu je dobro poznato, a takve stvari su u začetku več osuđene na propast.

Tko je glasao

@skviki Trebalo bi postići

@skviki
Trebalo bi postići da nitko ne snosi odgovornost ( ne mislim da je potrebno da stariji prepišu svoju imovinu npr. ) nego da jedni drugima pomognu na obostrano zadovoljstvo, a da ih državne institucije podrže u tome jer i država od toga ima koristi. Eto i ja imam plastenik na zemlji koja nije moja ( iako zemlje imaju moji roditelji, ali nije baš na dobroj poziciji za plastenik ), ne plaćam najam, ali im ne fali salate, paradajza i paprika ( kad mi tuča vani sve ne polupa ). Možda ne bi bilo ni zainteresiranih, a možda će ih i biti više kad se uvede porez na zemlju koja se ne obrađuje i smanje prava na naknadu nezaposlenih. Meni se jednostavno ne sviđa to što ima mnogo neobrađene zemlje, mnogo nezaposlenih, hranu uvozimo - a nema onih koji bi stvorili nužne preduvjete da se to promjeni.

Tko je glasao

Mari, Meni se jednostavno ne

Mari,

Meni se jednostavno ne sviđa to što ima mnogo neobrađene zemlje, mnogo nezaposlenih, hranu uvozimo - a nema onih koji bi stvorili nužne preduvjete da se to promjeni.

Malo je onih koji su spremni zasukat rukave i primit se posla. Lakše je laprdat i jamrat kak se nema za život.

Ja sam več pisal o tome. Rađe se sjedi pred dučanom i čeka da bu neko platil pijaču. Kad ponudiš posel nemreš dobit nikog, makar dobro platiš.

Tko je glasao

Baš je tak Skviki kako

Baš je tak Skviki kako kažeš, treba se prihvatiti posla, a koliko su Ivo Sanader i njegovi koalicijski partneri sposobni mislim da se da zaključiti iz ove male parodije:

Pitanje za zastupnika Roma u Saboru:
- Što vas je privuklo u koaliciju sa Sanaderom?
- Satovi, brate, satovi!

Što bi se dogodilo kad bi se naša Vlada našla u pustinji?
Prvo bi se čudili, zatim bi sazvali sastanak i onda bi pijesak poskupio.

Što je zajedničko onome koji laže i onome koji krade?
Obojicu čeka saborska mirovina.

Što je to PDV?
Pola Dajem Vladi...

Kako prepoznati kad političar laže?
Pažljivo promatrati usne. Ako se miču i pri tome se čuje glas... To je to!

A Bog i bogme nije jedini član koalicijske vlade, koji tako misli!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Zaboravil si uz

Kukljica,

Zaboravil si uz HDZ spomenut i SDP. Baü nisam primjetil da su do sad pokazali spremnost za posel.

Jedini koji " dela " je Bandić.

Tko je glasao

Baü nisam primjetil da su

Baü nisam primjetil da su do sad pokazali spremnost za posel.
Skviki
Meni se čini da je kod nekih bolje kad niš ne delaju, to nas puno manje košta!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U Istri se relativno

U Istri se relativno jednostavno može doći do poduzetničkih kredita. Zainteresiranost baš i nije posebno velika. Možda je razlog i to što bi se svi radije bavili trgovinom nego proizvodnjom, većina radije digne kredit za auto nego za pokretanje vlastitog posla. Ruku na srce lakše je kad neko drugi vodi računa da imaš posla i možeš se buniti protiv njega, nego kad sam odlučuješ o svojoj sudbini. Ja i suprug smo poduzetnici, često radimo više od 10 sati dnevno, nema praznika, nema neradnih nedjelja ( ne bavimo se trgovinom ) i ne bunimo se protiv samih sebe.

Tko je glasao

U Istri se relativno

U Istri se relativno jednostavno može doći do poduzetničkih kredita.
Budući da krediti nisu donacije znači da ih ipak treba vratiti (uz pripadnu kamatu naravno). Bazirati svoju buduću egzistenciju startanjem iz negativne financijske situacije nije baš neki štos, pogotovo ako ima i cijela obitelj koja o tome ovisi. Ovo posljednje pogotovo vrijedi u ovim turbulentnim vremenima i pod prijetnjom našeg nakaradnog sustava koji štiti dužnike i kažnjava vjerovnike.

Jedini vjerovnici koji su višestruko zaštićeni su banke i država koji će bezosjećajno naplatiti sva svoja potraživanja čak i u slučajevima kad su sami krivi za nečiju nemogućnost podmirenja fiskalnih obaveza.

Ja sam uvjeren da je ovakav sustav PDV-a gdje se on plaća državi po ispostavi računa a ne po izvršenoj isplati upravo najpodlija zaštita dužnika i pogotovo same države kao notorno najvećeg dužnika. Ovaj sustav je posebno poguban za male firme koje nemaju financijsku moć da stisnu "koga već treba".
Stvarno je teško za firmu s nekoliko zaposlenih prebroditi rok isplate od 3 ili 6 i više mjeseci (ako ikad i plate) za npr. račun od 200.000 kn za posao koji je rađen nekoliko mjeseci.
Sustav s PDV-om kakvog imamo je vjerojatno preuzet iz država gdje je obavezan rok isplate 15 dana (bez mogućnosti vrdanja) e ne kod ovakvog gumi-žvaka kakav je ovdje prisutan.

Tužno je da nakon uredno izvršenog posla se još moramo bojati ispostaviti račun.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Potpuno si u pravu što se

Potpuno si u pravu što se kredita tiče. Moj poduzetnički kredit je pri kraju, ali da sam u međuvremenu trebala i prehraniti obitelj - ne bi se bila lako odlučila na taj potez. 2001.godine sam završila na Zavodu za zapošljavanje iako sam i danas mogla biti zaposlena kao osoba od povjerenja stečajnog upravitelja, mogla sam vjerojatno doći i do nekog radnog mjesta u Gradu a ipak sam se odlučila na najtežu opciju - poduzetnički kredit.

Što se tiče plaćanja, naplate i PDV-a navest ću samo ovo. Isporučiš robu, ispostaviš račun koji ti ne plate ni nakon pet godina. Ne pomaže ti nikakva tužba jer onaj koji je robu i uzeo sa namjerom da ti je ne plati u tome će i uspjeti, ali ti državi moraš uredno platiti PDV kad odlučiš otpisati ta potraživanja bez obzira što nisi naplatio ni lipe. Inače obrt je u prednosti što se tiče PDV-a jer obaveza nastaje kad naplatiš račun, a i pretporez ti se priznaje kad si platio račun.

Tko je glasao

Ja sam upoznal ljude koji se

Ja sam upoznal ljude koji se baviju uzgojem cvječa.

Veliju da su zadovoljni makar zna biti posla od jutra do mraka. No to nije stalno a imaju i dane kad samo zaljevaju.

Tko je glasao

Ja ti @skviki imam

Ja ti @skviki imam plastenik, ali cvijećem se bavim samo za svoju dušu. Naime, da bi cvijeće izgledalo onako lijepo kako izgleda, moraju ga oni koji se time bave profesionalno skoro svakih sedam dana prskati otrovima. Zato se ja bavim sadnicama povrća, ne koristim otrove kao ni te pesticide i herbicide i šta ja znam šta još ne. Sadim češnjak i neven gdje stignem, buba mare koristim za grintu. Prije sam padala u nesvijest od gumenih zmija ( ipak sam više od 20 godina radila u uredu za kompjuterom ), a sada ih promatram kao domaće životinje jer su u plastenicima jako korisne. I mogu ti reći da je stvarno lijepo baviti se biljkama.

Tko je glasao

a sad mi odaj tajnu gdje se

a sad mi odaj tajnu gdje se taj češnjak može kupiti!
ja sam pitala u PZC Istra, pa u Livio commerce, pa kod nekih individualnih proizvođača ali doć do istarskog češnjaka je nemoguća misija. "najdomaćiji" sam uspjela locirat iz doline Neretve, a sve mi se čini da tamo već i banane rastu....

Tko je glasao

Najčešće na svim

Najčešće na svim tržnicama u Istri, često i na sajmovima koji se održavaju u Pazinu, Žminju, Labinu, Vodnjanu - pogotovo u vrijeme kad se sadi češnjak ( neki ga sade u studenom, neki u veljači i ožujku. Ja sam konkretno taj naš pravi istarski češnjak posadila prvi put 2002. baš u plasteniku. Nakon toga ga nikad nisam sadila, a češnjaka imam stalno. Naime, ja ti češnjaka pokupim onoliko koliko mi ga treba za doma, ostalo ostavim u zemlji. Iz toga koji ostane u zemlji nikne ih jako mnogo. Sada mi je zeleni dio visok oko 20 cm. Njega razrjeđujem i često i presađujem gdje god ima malo mjesta. Često ih ostavim i 5-8 u jednoj rupi ( imam redove najlona sa rupama ) i svi naprave glavicu na 10 cm kvadratnih. Kod mene se svašta može vidjeti jer sam ti se ja poljoprivredom počela baviti prije par godina. Tako sam jedne godine ostavila paradajz i imala sam na istim stabljikama urod dvije godine za redom. Nadam se da ćeš nabaviti naš češnjak. Ukoliko ne uspiješ nabaviti naći ću način da ti ga pošaljem.

Tko je glasao

Skviki...a ja sam upoznao

Skviki...a ja sam upoznao ljude koje ne podnose SDP, ali im nije poznat razlog.

Tko je glasao

Pravednik Vž, Upoznal sam i

Pravednik Vž,

Upoznal sam i ja takve, no kad sam se ih malo bolje upoznal sam došel do zaključka kak to i nije baš tak.

Smetala im je gluma nekih SDP političara.

No moram priznati da sam i ja jedan od takvih.

Kak se fino ljudi razmeju kad se gledaju u oči.

Tko je glasao

Skviki, ipak nije fer što

Skviki, ipak nije fer što baš svaku temu koristiš za napad na socijal-demokrate, čak si počeo tražiti i dlaku u jajetu.

Tko je glasao

Pravednik Vž, Znam da nije

Pravednik Vž,

Znam da nije fer, no mišljenja sam da se na drukčiji način rješavaju problemi a ne sa prozivanjem cjelog HDZ-a.

Svukud ima poštenih i moralnih ljudi i blatit cjelu jednu zajednicu je ne prihvatljivo.

Tko je glasao

Skviki, htio sam ti

Skviki, htio sam ti odgovoriti... ali je to leddevit bolje učinio od mene.

Tko je glasao

Svukud ima poštenih i

Svukud ima poštenih i moralnih ljudi i blatit cjelu jednu zajednicu je ne prihvatljivo.
Stvar nije baš jednostavna jer se u kriminalnom djelu može sudjelovati namjerom ali i propustom i sve one koji svojom permisivnošću dozvoljavaju da razni mutni tipovi vladaju ovom zemljom nesumnjivo ih ne možemo okvalificirati poštenima i moralnima. Neznanje nikad nije bilo opravdanje za nepoštovanje zakona ili civilizacijskih kriterija (kad su nam već zakoni u banani).

Koliko godina treba proći da ti shvate da podupiru krivu priču? Vjerojatno barem 50 koliko je trebalo svima onima koji su plakali 4. svibnja 1980. da prestanu podupirati Tita i najhumanije društveno uređenje na svijetu.

Nama koji tako ne mislimo ostaje samo da im budemo zahvalni na njihovom poštenju i moralnosti.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Imaš praf Skviki, svi su

Imaš praf Skviki, svi su oni isti, sam je pitanje kada je koji na zugu i s prstima u pekmezu!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Možemo mi dovijeka pričati

Možemo mi dovijeka pričati kako su svi oni isti, a ipak nisu svi isti. Baš kao što smo i mi svi različiti. Birali smo ih ipak da pošteno i savjesno vode ovu državu. Slažem se da moramo djelovati da svi oni koji imaju veze sa kriminalom, korupcijom, nepotizmom i svim drugim negativnostima koji koče razvoj zemlje odgovaraju pred neovisnim sudstvom. Mislim da to ne možemo postići tako što ćemo ih sve nazivati kriminalcima. Sigurna sam da i među njima ima onih koji žele ono što i mi želimo. Sigurno ima i među nama onih koji sad govorimo jedno, a pitanje je kako bi se ponašali da se nađemo u situaciji u kojoj se oni nalaze. Stoga po meni prvo i osnovno što se mora uspostaviti je vladavina prava. Neovisno sudstvo koje će sankcionirati svaki kriminal. Oprostite vječitom optimisti. Nisam kriva ja već geni ( nedavno sam slušala kako su znanstvenici došli do zaključka da naši geni određuju hoćemo li biti više optimisti ili pesimisti ).

Tko je glasao

Nažalost Istra je jedina

Nažalost Istra je jedina regija u Hrvatskoj koja se je koliko toliko oduprla centralizaciji Zagreba.

Iako to nije išlo bez lokalnih "posrtanja", IDS-ovih čelnika, mislim na grabež pod zaštitom dominacije IDS-ovog monopolizma, ali sve je to ipak zanemarivo na posljedice koje su ostatku Hrvatske donijela "posrtanje državotvornosti" kojom je čelništvo HDZ-a opljačkalo narodno obiteljsko srebro.

Osobno držima da su istarski profiteri pravi pravcati amateri u odnosu na trenutačnu perjanicu i ikonu kriminala i korupcije, Ivu Sanadera.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislim da je trenutno

Mislim da je trenutno najbogatiji političar ( bivši ) u Istri Ivić Pašalić. To što on gradi i kupuje u blizini Labina nije moguće postići ni za deset uspješnih života. Ne bi čak ni rekla da smo se uspješno oduprli centralizaciji, ali je činjenica da se lakše i bolje živi. Ne treba ipak zanemariti činjenicu da je Istra bila pošteđena razaranja za vrijeme DR, ali je sa druge strane sreća da je tako bilo jer su brojni prognanici zahvaljujući toj činjenici u Istri našli privremeni, a kasnije i stalni dom.

Nešto viši standard djelomično možemo zahvaliti i blizini Italije. Samo iz Labina na stotine žena i mladih rade u Italiji ( neki sa papirima, ali mnogi na crno ). Mnogi metalci našli su posao u talijanskim tvornicama, dok je konkretno u Labinu metalna industrija doslovno uništena.

Brodogradilište Uljanik je jedino brodogradilište koje ne preživljava zahvaljujući državnim jaslama, a ipak su nam ceste bože sačuvaj. Puno toga i u Istri nije kako treba ( ima ih koji su se okoristili položajem, pljačkalo se u privatizaciji ) , ali ipak je onaj "ludi" Kajin u pravu kad kaže da bi trebalo istrijanizirati Hrvatsku jer znam da on to kaže dobronamjerno.

Jakovčić je progonjen zbog "svog sela", valjda će doći vrijeme da odgovaraju ovi iz centra moći kojima se puno lakše može dokazati da se zaista radi o imovini koju je moguće steći jedino kriminalnim radnjama.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci