Tagovi

Kuda ide pollitika.com?

Ovaj tekst je pomalo duga?ak no mislim da bi ga svi koji redovito kreiraju sadržaj na pollitici trebali pro?itati. Tekst je nastao (djelomi?no) kao moj odgovor na nekolicinu privatnih poruka, mailova i komentara koji upozoravaju na srozavanje razine diskusije na pollitika.com.

Pollitika.com je nastala negdje u ljeto 2006 godine i ideja je tada bila okupiti ljude koji su voljni diskutirati o politici na jednome mjestu, no da se to radi na na?in koji je malo smisleniji i sadržajniji od diskusija koje se doga?aju na forumima. Blog forma je tu puno primjerenija pa je tako i pollitika nastala kao kolaborativni/grupni blog. Tako?er, iako site koji mi je bio "inspiracija" za pollitiku okuplja samo jednu politi?ku grupaciju - hrvatska mi se ?ini(la) nekako premalenom za takav pristup, te je u startu zamišljeno da svatko može pisati na politici neovisno o politi?kom stavu li svjetonazoru. Osim toga, kako bi osigurali neutralnost dizajniran je sustav ocjenjivanja koj služi kako bi pojedine dnevnike izdigli od ostalih i stavili ih na naslovnicu prema široj publici, dok su komentari tako?er podložni ocjenjivanju. Dakle, dobro ocijenjeni ?lanci završavaju na naslovnici, vrlo rijetko loše ocijenjeni dnevnici budu "pobrisani" (ovo nije to?na definicija, jer dnevnik nikada nije izbrisan, njemu su samo promijenjena prava pristupa na na?in da im može pristupiti administrator i autor teksta). Dobro ocijenjeni komentari idu prvenstveno kao pozitivni bodovi autoru komentara, dok dovoljni broj negativnih ocjena komentara mi?e samoglasnike s tog komentara. Kombinacija aktivnosti i ocjenjivanja služi i za gradnju karme tj. virtualnog autoriteta pojedinih autora.

Bit cijelog sustava je da se izbjegne "uredni?ka" ruka kako bi se dozvolilo da sama zajednica sudjeluje u kreiranju sadržaja i smjera u kojem pollitika ide.

Unato? kritikama, moje je mišljenje da sustav generalno ispunjava svoju svrhu i nekih 120.000 posjeta mjese?no to i potvr?uje. Tih 120.000 posjeta nije spektakularno velika brojka no ipak je respektabilna i prema podacima koje imam za druge web stranice ovo je relativno solidni rezultat za web stranicu koja se bavi jednom (i) relativno nepopularnom temom. Pollitika naravno može biti i bolja i treba je u?initi preglednijom, no to je pitanje dizajna i tehnike a manje sadržaja. ?isto za znatiželjne, pollitika ostvaruje nešto što bi se moglo nazvati vrlo skromnim profitom no teško mi ga je tako nazvati ako taj novac stavim u kontekst utrošenog vremena tako da ga i dalje smatram velikim rashodnim centrom.

[caption id="" align="alignnone" width="450" caption="Zadržite svoj novac, ja želim promjenu"][/caption]

Pollitika je prije neki dan registrirala tri tisu?itog registriranog korisnika, naravno - nije svih tri tisu?e aktivno, listu svih aktivnih korisnika možete vidjeti na linku http://pollitika.com/userpoints/list/period, i nije teško skužiti da ukupni sadržaj na web stranici kreira par stotina ljudi, od ?ega njih nekolicina (20-30-40) ?ini ve?inu dok ostali daju povremene komentare ili samo iz prikrajka ocjenjuju.

Registrirani korisnici na pollitici su redom anonimni (uz nekolicinu izuzetaka). To je po mojem iskustvu donekle anomalija hrvatskog internet prostora gdje je ve?ina korisnika anonimna, a dijelom je to i vrst opreza (da ne napišem straha) jer i dalje realativno redovito susre?em ljude koji me pitaju "nije li me strah" pisati tekstove koje pišem.

Pollitika nije idealna web stranica, daleko od toga. Ne ra?unaju?i tehni?ke nedostatke, jedan od temeljnih razloga zašto ona kvalitativno nije bolja je taj gore spomenuti nedostatak "uredni?ke ruke" koja bi usmjeravala ili žeš?e moderirala. Tu prvenstveno mislim na relativno redovite loše dnevnike koji ne zadovoljavaju svojom temeljnom formom, koji su jezi?no loši, tematski promašeni a povremeno i napisani kako bi provocirali. Ista stvar vrijedi i za komentare, gdje sudionici umjesto da diskutiraju o temi skre?u u sasvim druge vode ili pribjegavaju provociranju, vrije?anju ili beskrajnom nadmudrivanju s malo dodane vrijednosti.

U proteklih dva-tri mjeseca stvar se osobito otela kontroli. Tu sam djelomice i sam kriv jer sam radi svojih obveza imalo vrlo malo vremena za promatrati što se na pollitici doga?a, no mimo toga dio krivice snosi i sama zajednica (ili barem onaj njezin aktivni dio) koji je vrlo oprezan i u stvari nerado pribjegava sustavnom ocjenjivanju. Sustav ocjenjivanja na pollitici je javan i svatko može vidjeti tko ga je ocijenio (dobro ili loše) i ?ini se da je tu jedan od problema kojeg ne znam to?no kako riješiti jer bi se ukidanjem transparentnosti ocjenjivanja stvorio prostor razli?itim konstrukcijama, teret moderiranja ili razjašnjenja bi se neminovno prebacio dijelom na mene (što mi doista ne treba) ali bi vjerojatno više ljudi bilo zainteresirano da daje ocjene, osobito ove negativne. Negativne ocjene, koliko god one nepopularne bile su nužnost i u interesu je sviju da ih koriste redovito i dosljedno. Jedno od mogu?ih rješenja je da proširim svoje ovlasti kako bi moj negativni bodovi imali ve?u težinu od ostalih (to je trenutno najbliže kompromisu izme?u moderiranog web sitea i sustava ocjenjivanja od strane zajednice).

Ono što me osobito zabrinjava, a što je postalo iznimno o?igledno u posljednjih nekoliko tjedana je neo?ekivana razina netolerancije i temeljnog nerazumijevanja demokracije (i ljudskih prava) od mnogih, pa (nažalost) ?ak i istaknutijih ?lanova pollitike.

Cilj politike je pogodovanje odre?enoj grupaciji na uštrb neke druge (svejedno tko to bio, da li su to lijevi protiv desnih, seljaci protiv svih ostalih, studenti protiv nekog tre?eg). Bavljenje politikom kako god okrenuli ima za svoj cilj ostvarenje odre?enih ideja koje na ovaj ili onaj na?in pogoduju odre?enim grupacijama. Nema ni?ega lošega u tome, to je temelj društva i tako to funkcionira oduvijek. No, koji god stav zastupali to ne zna?i da se drugoj strani, pa koja god ona bila, smije odre?i pravo na iskazivanje svojega mišljenja. I, makar se s tim mišljenjem ne slažemo, to mišljenje ne samo da treba poštivati nego se treba i potruditi da se alternativni stav može izre?i. Puno me ljudi iskreno razo?aralo svojim netolerantnim stavovima od kojih mnogi prolaze granicu ksenofobije, a koji su se posebice o?itovali u posljednjim diskusijama o Thompsonu, Breni, gay-prideu (i obaveznim ustašama i partizanima), a ve? vidim da ?e puno žu?i biti proliveno u slijede?im tjednima kada nam slijedi primjerice diskusija o umjetnoj oplodnji.

Ukratko, ?isto da ovaj ve? poduži tekst privedem kraju; pollitika.com proživljava nešto što bi mogli nazvati krizom identiteta (a definitivno krizom kvalitete), no tu krizu moraju riješiti korisnici sami me?u sobom. Odgovornost (ili barem želja ako se ne osje?ate odgovornim) nas svih skupa je da pollitika ostane platforma na kojoj je mogu?e razviti smislenu diskusiju i gdje je mogu?e dopustiti i saslušati drugi i druga?iji stav, pa koliko god on bio u suprotnosti sa vlastitim politi?kim stavovima ili svjetonazorom. Korisnicima pollitike su na raspolaganju svi alati koji su potrebni da se "napravi red" - pa štogod to zna?ilo.

Nemojte dozvoliti da vas vlastita ograni?enja, bila ona u širini politi?kih pogleda, svjetonazoru ili ku?nom odgoju sprije?e da budete produktivni i konstruktivni diskutant.

Misao dana:
The price of the democratic way of life is a growing appreciation of people's differences, not merely as tolerable, but as the essence of a rich and rewarding human experience.

Komentari

Ponovo se lome koplja o

Ponovo se lome koplja o suštinski nebitnim pitanjima funkcioniranja portala.
Ne znam po koji put ozbiljo i to samo zato što vlasnik portala funkcionira na autističkom principu, a poslije ovog kvazi-priznanja bit će vjerojatno i gori.
Po meni postoje dva krucijalna problema ovoga portala, a oba su lako rješiva:
1. Ne poštuje se princip da promocija fašizma nije demokratsko pravo na drugačije mišljenje.
Ne mogu se protivnici svake demokracije i svakog mišljenja pozivati ni na kakva demokratska prava.
2. Postojeći sustav ocijenjivanja, koji pogoduje onima koji nisu nikakvi desničari, kako sami sebi vole tepati, već ordinarni promotori fašizma ili njegove hrvatske inačice, ustaštva.
Oni funkcioniraju po principu čopora i redovito glasuju "protiv" dnevnika onih autora koji pišu s lijevih pozicija.
Kad sam ja u pitanju, oni će glasovati "protiv" baš kad ja ne bih napisao ništa drugo nego samo "Dobar dan!"
Tim fašistima se svojim glasom "protiv" redovito pridružuje "čuveni ljevičar", Marko Rakar, "mrak", pa dnevnike mrskog oponenta, Feniksa, ubrzo "zamračuje".
Nije izostanak kulture dijaloga otjerao brojne blogere s Pollitika.com, već ih je otjerao čopor u sinergijskom djelovanju s vlasnikom portala.

Ambiciozni projekt interaktivnog portala "Sutra", EPH grupe, propao je najvećim dijelom zahvaljujući sustavu glasovanja i čoporu koji se tamo okupio. Kad bi se pojavio "nepočudni" autor i napisao nešto, odmah bi usljiedilo dvadesetak glasova protiv popraćenih uvredama i ad hominem upisima i broj posjetitelja portala iz dana u dan je opadao. Sugerirali smo da se ukine mogućnost glasanja, ali se na glasanju uporno inzistiralo, sve do neslavnog kraja i prestanka rada portala.
A da je taj portal najvećim dijelom gubio posjetitelje radi čopora, potvrdio mi je jedan od urednika koji se i sam zlagao za ukidanje mogućnosti glasanja.

Što će u mojem dnevniku ocijenjivati netko tko je u odnosu na mene gotovo nepismen, a po znanju i poznavanju materije ni do koljena.
Što će taj ocijenjivati?
Moj stil pisanja?
Moje poznavanje pravopisa?
Ne, on ocijenjuje moja politička uvjerenja, dakle jedino što ne bi smio ocijenjivati.

Tko je glasao

Što će u mojem dnevniku

Što će u mojem dnevniku ocijenjivati netko tko je u odnosu na mene gotovo nepismen, a po znanju i poznavanju materije ni do koljena.
Što će taj ocijenjivati?
Moj stil pisanja?
Moje poznavanje pravopisa?
Ne, on ocijenjuje moja politička uvjerenja, dakle jedino što ne bi smio ocijenjivati.

Evo našeg mraka na djelu u sinergijskom djelovanju s nekim od najzadrtijih promotora ustaštva, mano nella mano!
Protiv čega si točno u mojem komentaru, osim što si protiv Feniksa?
Što to ne valja ou mojem komentaru?
Što je to što krši TVOJA pravila.

Tko je glasao

Evo našeg mraka na djelu u

Evo našeg mraka na djelu u sinergijskom djelovanju s nekim od najzadrtijih promotora ustaštva, mano nella mano!
Kao što rekoh ...
Pitam se samo jel' taj mlaimudan zaista misli da ću ja eksplodirati i dati mu povoda da me banira.
Poznati "ljevičar" iz izbornog stožera ni vrit ni mimo Ive Josipovića.
Moj laureatu, ja imam običaj reći takvim "bardovima" kao što si ti da bi jedan L. N. Tolstoj, čak i da nije napisao "Rat i mir", bio silno velik radi svoje erudicije, a ti čak kad bi i napisao ekvivalent "Rata i mira", ostao bi i dalje bezveznjak i ignorant.
Šuplje drvo!

Tko je glasao

Nego, gledajući trenutnu

Nego, gledajući trenutnu moju polemiku s Molotovom i društvom, pade mi napamet da bi bilo korisno kod dnevnika i komentara vidjeti ne samo brojku koja označava ukupni rezultat glasova za i protiv, nego i posebno, koliko je glasova bilo za, a koliko protiv.

Ako vidim kod nekog dnevnika "2", pa je to 2-0, znači da je tekst vjerojatno dosadan. Ako je 9-7, onda je kontroverzan i može biti zanimljiv.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ovaj potez sa definiranjem

Ovaj potez sa definiranjem bodovanje komentare je NAJ NAJ NAJ NAJBLJI POTEZ koji si mogao napraviti!

Imaš moj glas "ZA" na ovom potezu.

Thumbs up!

A small step for man kind, a leap for PoLLičare RH!

:)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Mr.Jaks, sory nije mi jasno

@Mr.Jaks, sory nije mi jasno o kakvom je NAJ NAJ NAJ NAJBLJI POTEZ u "definiranju bodovanja komentara " je riječ. Napisani komentar koliko mi je poznato i dalje automatski dobija 3 boda, bez obzira na to što u njemu piše, jedino je šef sam sebe stavio u povlašteni položaj, jer njegov minus ima posebnu težinu, što naravno na smatram da je NAJ NAJ NAJ NAJBLJI POTEZ u "definiranju bodovanja komentara ".

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica, mislim da je šef

@kukljica,
mislim da je šef odustao od toga da njegov protiv vrijedi 6 minusa. Ocjenjivanje je u dlaku isto kao prije. Imao +1 bod imao samo slikovnu oznaku strelice prema gore ili naziv "dobro argumentiran" +1 je uvijek +1, a i -1 je uvijek -1 ( osim ako mrak kaže da nije tako ).

Tko je glasao

@marival, štovana kolegice

@marival, štovana kolegice ne vjerujem da je mrak odustao od svoje namjere da bude bić Božji na svom vlastitom sajtu, što mu se nemože zamjeriti, jer svi smo mi samo obični grješnici.
Puni smo teorije, koja u praksi zakaže, te se u tome vjeruj mi, mnogi od nas ne razlikujemo od stvarnih političara i nedaj Bože da neki od nas, uključujući i mraka dobiju onu vlast u ruke koju imaju koruptna i ofukarena politička prostitucija s Markovog trga.
Tko nije, neka prvi baci kamen, jer ja to učiniti ne mogu, ali bez straha od mistera 400, ili 600 posto, svejedno mi je, ja mogu i hoću uvijek slobodno dignuti svoj glas protiv onih koji su ravnopravniji od nas koji se ne želimo odreći svojih prava da bobu kažemo bob, a popu pop.
Međutim da mrakov minus ima veliku težinu, to je sigurno točno, a došlo je i do nekih drugih promjena koje su učinjene naprosto zato da sve se one koji pate za nekim mjestima na listama aktivnih i "popularnih" prisili na štancanje komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica, jučer sam @mraku

@kukljica, jučer sam @mraku na njegovom dnevniku napisala ovaj komentar jer je bio brisan normalan post kojem je @mrak dao minus.

uly 22nd, 2009
@mrak,
ukoliko imaš dvije mogućnosti kod svoga glasanja "protiv" da taj glas nekad vrijedi 6 minusa, a nekad 1 minus - onda tvoje objašnjenje drži vodu. Ukoliko pak tvoj glas protiv uvijek vrijedi 6 minusa, prije ili poslije bit će obrisan neki post zato jer se ti s njime ne slažeš, a ne zato jer je uvredljiv ili nije u skladu sa pravilima pollitika.com.

Sve tvoje gore i te kako potpisujem. Ako mrak ne vidi da propagira cenzuru na "svojoj stranici" što u posljednje vrijeme često naglašava - ni ja ni ti mu ne možemo pomoći.

Tko je glasao

moj glas može vrijediti

moj glas može vrijediti između +1 do -6 glasova, i sve opcije između i zasada sam ja jedini koji to može a teoretski ću možda u nekome času to pravo dati još nekome

nažalost, zbog nevoljkosti zajednice da sama isplijevi neodgovorno ponašanje nema drugoga nego se ovako postaviti

Tko je glasao

moj glas može vrijediti

moj glas može vrijediti između +1 do -6 glasova, i sve opcije između i zasada sam ja jedini koji to može a teoretski ću možda u nekome času to pravo dati još nekome

Nadam se da ćemo o tom "nekom času" i " još" nekome" sa tim pravom biti obaviješteni. Jer kako je krenulo... Ili možda da budeš potpuno siguran neka tvoj glas vrijedi od +10 do -10 ili po potrebi.

Tko je glasao

Ako bi ikome i davao tu

Ako bi ikome i davao tu funkciju, onda mislim da bi to trebao biti frederik, samo što se vjerovatno taj čovjek ne želi baviti tim "prljavim poslovima". Kažem prljavim, jer odvlače pozornost od komentara i dnevnika i očito je da je minusiranje i podilaženje istomišljenicima ili plaćenicima postao trend pollitika.com-a.

Netko treba uvesti malo reda.

Tko je glasao

očito je da je minusiranje

očito je da je minusiranje i podilaženje istomišljenicima ili plaćenicima postao trend pollitika.com-a.

@aisha,
ja ne vidim ni minusiranje, ni plaćenike ni trend. I dalje ću smatrati da mi ti daješ minuse zato jer se ne slažeš sa onim što pišem, kao što i @frederik ne ocjenjuje pozitivno nijedan moj dnevnik jer se opet ne slaže sa onim što i kako pišem i kao što i ja nisam ocijenila pozitivno nijedan tvoj dnevnik. Sve mi je to normalno. "Red" se očito uvodi, a koliko je to dobro za pollitika.com pokazati će vrijeme.

Tko je glasao

red se mora samo odnositi na

red se mora samo odnositi na kvalitetu diskusije, minuse dobijaju uvrede, offtopic komentari i slični izleti u besmisleno komentiranje, te naravno dnevnici koji ne zadovoljavaju temeljne kriterije

nema ničega loše u tome, a bune se (uglavnom) oni koji sami proizvode nered

Tko je glasao

@mrak, ja jesam protiv

@mrak,
ja jesam protiv vrijeđanja, međutim događa se često da i za uvredu postoje dvostruka mjerila, što je i logično jer je prag tolerancije kod svakoga različit. Ako mi @krrrekkani ili @bijesdrugi kažu da "ne lupetam" ja to neću smatrati uvredom ( možda i zato jer sam svjesna da znam i "lupetati" ) dok je za nekoga to uvreda. Offtopic komentari neki puta nemaju smisla, ali se nekad baš i uklope. Ako sto ili više komentara promatraš odjednom vjerujem da nije baš lako "uhvatiti nit" i biti potpuno siguran da je neki komentar baš offtopic, a u rukama imaš ubojito oružje bar što se brisanja komentara tiče. Dapače, jednim udarcem ga možeš "obezsamoglasiti" ( pročitati se može, ali teže ).

Ne znam da li se ovo a bune se (uglavnom) oni koji sami proizvode nered po tvom mišljenju odnosi i na mene jer se dosta bunim, a opet mislim da baš i ne proizvodim neki nered. Ako se i odnosi nije mi baš važno. Ukoliko mi bude obrisan koji komentar zbog tvojeg nadnaravnog minusa meni će služiti na čast, a tebi na sramotu ako komentar nije protivan pravilima pollitike ( moje mišljenje ). Osim toga nered često izazovu i sami autori dnevnika.

Tko je glasao

@mrak, bravo gazda, još

@mrak, bravo gazda, još samo da nam nekako pojasniš dali je "kvaliteta diskusije" ono što ti odrediš, ili ono što smatra ovdje očigledna većina.

Primjera radi:
Na Šlausovom dnevniku: Nemamo više vremena! napisao sam ovaj komentar:

@grdilin nažalost mrakovo "rekonfiguriranje sustava ocjenjivanja" i meni nepoznato ograničenje "kvote broja ocjena po danu" mi onemogućava dati glas za.

Po pitanju vlade stručnjaka problem je u tome što svi ti stručnjaci prije ili kasnije postanu stranački slugani, jer prevelike su poslastice koje nudi pripadnost nekoj stranci da bi se ostalo vjeran struci. Upravo najbolji primjer tome i jesu akademici koji se kao što nas praksa uči, priklanjaju onoj politici koja im nudi lipu više, a ne etici i moralu koji bi im morao biti prioritet.

Ono narodno da "para vrti gdje burgija neće", očigledno ima univerzalnu primjenu u svim slojevima društva.

Pogledaj i ocjene:

• grdilin Sub, 25/07/2009 - 21:49 [Za]
• marival Sub, 25/07/2009 - 22:24 [Za]
• Checkpoint Charlie Sub, 25/07/2009 - 23:21 [Za]
• blade777 Ned, 26/07/2009 - 07:38 [Za]
• mrak Ned, 26/07/2009 - 14:13 [Protiv]
• jelenska Ned, 26/07/2009 - 21:04 [Za]

Gdje su tu "uvrede, offtopic komentari i slični izleti u besmisleno komentiranje", a o tome koliko vrijede ovih drugih 5 glasova gazdi šefu portala je očigledno uzalud objašnjavati. Umjesto toga citirati ću ono što o mrakovim minusima misli kolega Mr.Jaks,a što potpisujem u cijelosti:
"A kada ti "MRAK" da minus" onda sve ofce moraju pratiti svog pastira....

Argumentirano mu odgovaram istim mjerom i čak jednom dozom kulture...i moderator daje minus bod uz kojeg piše "ne argumentirano"...

Za razliku od njegovorg sustavnog bodovanja sa minusima određenim osobama ovdje, slobodno pregledajte malo dnevnike di je mrak davao minuse..... i to još daje "NE ARGUMENTIRANO"..... a ZNA SE zašto on to radi ..... ipak je TIMski igrač...

Hajde morderator dokaži koliko je ovo tvoja privatna ...... (da ne kažem šta..neka svačija mašta radi u ovo trenutku.... što je PoLLitika? kada moderator sustavno radi neke stvari i to "NERGUMENTIRANO" a očekuje to od nas!)

A otkrit ću kako mi to na selu kažemo za takve birtije!

PS Jesi već jednog tjerao iz razloga što je pisao ISTINU uz linkove sa dokazima o nekim stvarima?
Obrazloženje si dao "Nemože svako raditi ono što želi".... NE????? NEGO ONDA ŠTO SMIJEMO RADITI MY LORD OF DARKNESS?"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

nažalost, ne razumijem što

nažalost, ne razumijem što si htio reći svojim komentarom

u više navrata si napisao kako ne možeš ocjenjivati iako to nije istina (jutros sam naletio na jedan komentar tog tipa)

na prvom komentaru si dobio minus zbog:

@grdilin nažalost mrakovo "rekonfiguriranje sustava ocjenjivanja" i meni nepoznato ograničenje "kvote broja ocjena po danu" mi onemogućava dati glas za.

i to zato jer to jednostavno nije točno (ma što god ti pisao ili mislio o tome)

a jaks je dobio minus jer je off topic (a i komentar je besmislen)

Tko je glasao

@mrak, smatraš li ti doista

@mrak, smatraš li ti doista da je normalno da priznaješ: nažalost, ne razumijem što si htio reći svojim komentarom", ali da ipak glasuješ protiv? Pa zašto glasuješ protiv nečega što ne razumiješ, ili glasuješ zato, što je to napisao kukljica?

Sory, iz pristojnosti neću to komentirati, a kao što si već davno mogao primijetiti, tvoji mi komentari i ponašanje nisu vrijedni ni gubljenja jednog minusa.

Umjesto gubljenja vremena na jalove diskusije s tobom demaskirati ću te tvojim vlastitim riječima koje si pišući gornji komentar očigledno zaboravio, a odnosi se na tvoju tvrdnju "u više navrata si napisao kako ne možeš ocjenjivati iako to nije istina (jutros sam naletio na jedan komentar tog tipa), molim te pročitaj odgovor na moj komentar na tvoju obavijest „male promjene“ koji je glasio:

Sub, 25/07/2009 - 11:42 — kukljica: Danas su prošla dva tjedna od "rekonfiguriranje sustava ocjenjivanja".

Mrak znakovito šuti o tome što je sve učinjeno na realizaciji plana da nas se svede na stoku sitnog zuba koja će na ovom sajtu igrati kako to šef i gazda sajta dirigira.

Mašala!

Osobno mogu zaključiti da je uz već poznatu činjenicu da se zna da se o novom sustavu ocjenjivanja gotovo ništa nezna, mislim da je ograničeno pravo na davanje ocjena komentarima.

Naime, danas sam primijetio da ne mogu ocijeniti komentare, jer sam ako se ne varam ispunio "quotu" ravnopravnosti po mraku.

Evo i tvoga odgovora: Sub, 25/07/2009 - 14:01 — mrak
sve što sam napravio je napisano na ovom dnevniku
kvota broja ocjena po danu je ograničenje koje postoji jako dugo i treba se zapitati zašto si okinuo to ograničenje jer je ono vrlo, vrlo visoko

Dodajmo tome da u Pon, 27/07/2009 - 23:41, na dnevniku "Nemamo više vremena", od Ivo Slaus, na kraju svog komentara postojanje ograničenja potvrđuje i od mene bolje informirana marival, citiram: "sad idem glasati za HDZ-ekonomiju, jer je meni njegov komentar dobro argumentiran, ako još imam municije za glasanje."

Ostaje mi jedino da te upitam kako nakon vlastitog priznanja da "kvota broja ocjena po danu je ograničenje koje postoji jako dugo " tumačiti ovo tvoje niže navedeno:

„na prvom komentaru si dobio minus zbog:

@grdilin nažalost mrakovo "rekonfiguriranje sustava ocjenjivanja" i meni nepoznato ograničenje "kvote broja ocjena po danu" mi onemogućava dati glas za.

i to zato jer to jednostavno nije točno (ma što god ti pisao ili mislio o tome)"

Naravno meni je odgovor već odavno poznat, pitam se samo kada ćeš ti shvatiti da ti nitko ne osporava da si ti šef na ovome portalu, ali zaboravljaš da nisu svi ovdje stoka sitnog zuba koju ćeš rastjerati uporabom sile i neargumentiranim glasovanjem protiv, već ćeš želiš li se riješiti kukljice, morati prestati glumiti pristašu i pobornika slobode govora, kulture dijaloga, demokratu i poštenjačinu te primijeniti oprobane metode čišćenja sajta od onih kojima ne možeš nametnuti tvoje arnjeve, i strpati ih u arenu gdje ćeš ti imperator politika.coma dizati palčeve gore, ili dolje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Naravno meni je odgovor već

Naravno meni je odgovor već odavno poznat, pitam se samo kada ćeš ti shvatiti da ti nitko ne osporava da si ti šef na ovome portalu, ali zaboravljaš da nisu svi ovdje stoka sitnog zuba koju ćeš rastjerati uporabom sile i neargumentiranim glasovanjem protiv, već ćeš želiš li se riješiti kukljice, morati prestati glumiti pristašu i pobornika slobode govora, kulture dijaloga, demokratu i poštenjačinu te primijeniti oprobane metode čišćenja sajta od onih kojima ne možeš nametnuti tvoje arnjeve, i strpati ih u arenu gdje ćeš ti imperator politika.coma dizati palčeve gore, ili dolje.

ja samo još jednom mogu konstatirati kako ti uopće ne razumiješ niti moje motive niti moje ciljeve i kako provociraš sukob tamo gdje ga nema, ja uopće ne znam tko je kuljica niti me to briga, baš kao što me nije previše briga niti što kuljica misli ili što piše, sve dotle dok je unutar okvira pravila koja ovdje postoje
kada naiđem na temu u kojoj mi je zanimljivo diskutirati s tobom onda ću to učiniti u međuvremenu me fakat ne zanima (nažalost prisiljen sam reagirati ako pišeš neistine, i to osobito one koje se mene dotiču kao što je to gornjih nekoliko primjera)

daješ si važnost i značaj kojeg nemaš niti u tragovima

Tko je glasao

@mrak, pa čovječe, kada

@mrak, pa čovječe, kada vidiš da imaš posla s glupakom onda mu kao dobar učitelj, ako nije vojna, ili državna tajna, objasni " tvoje motive i tvoje ciljeve", ovako što se dalje artikuliraš to sam sve uvjereniji da si ti ogromni gubitak za stvarnu politiku, koja sve vrti po onoj mi drumom, a oni šumom, pa tako i ti o svemu i svačemu, važno da nije odgovor na konkretna pitanja.

Nije mene sramota priznati da nisam u pravu, samo mi do sada nisi dao nikakvog povoda da shvatim da je neravnopravnost sasvim normalna i samorazumljiva stvar.

Neka mlad si ti s ovakvim stavovima i ponašanjem ćeš i ti imati svojih pet minuta i u pravom, a ne samo ovom virtualnom životu, a po pitanju tvoje tvrdnje "daješ si važnost i značaj kojeg nemaš " moći čemo razgovarati za koju godinu, kada stasaš na razinu diskusije s ljudima sa stavom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

A kak to da ne ocjenjuješ

A kak to da ne ocjenjuješ negativno ljude koji uvlače djecu u razgovor i na jedan poseban način i prjetiju?

Tko je glasao

znači, ipak cenzura i

znači, ipak cenzura i moderatura na kraju?
šteta stranice, bila je posebna.
no, tvoja stranica i tvoja odluka.

Tko je glasao

nažalost, zbog nevoljkosti

nažalost, zbog nevoljkosti zajednice da sama isplijevi neodgovorno ponašanje nema drugoga nego se ovako postaviti @mrak možda se ne radi o nevoljkosti zajednice pollitičara već o izbjegavanju nepotrebnih konfliakta. Naime nije rijetkost da se na minus ide minusom, pa se sa minusiranim "solidarizira" dio članova i uzvrate onom prvom koji pak opet ima i svoje simpatizere koji se sa istim "solidariziraju" .... i eto ti općeg rada minusima koji veze nemaju sa prvotnom idejom odnosno razlozima za ocjenu nekog komentara ili čak i samog dnevnika.

moj glas može vrijediti između +1 do -6 glasova, i sve opcije između i zasada sam ja jedini koji to može a teoretski ću možda u nekome času to pravo dati još nekome Kako god bilo ovo je ipak tvoja kuća u kojoj sam određuješ pravila ponašanja koja po meni treba poštovati svako tko na site dođe...... jer svi dođu, osdtanu ili odu, a "gazda" uvijek ostaje zadnji pa je logika da uvijek njegova bude i zadnja pa ma koliko to izgledalo nedemokratski. Osobno ne vjerujem da bi @mraku uopće i palo na pamet da favorizira odnosno protežira neku ideologiju ili političku opciju na uštrb druge ili drugog.... što različitije to bolje u svakom smislu... no različito ne znači i netolerantno, isključivo ili sl. Stoga mislim da moderator može biti i netko sa pollitike (bez da se vidi nick name) i imati ovlasti da samo i jednim minusom (uz obrazloženje) eliminira svaki komentar ili dnevnik za kojega procjeni da odstupa od zadanih okvira..... a @mrak će brzo i sam vidjeti jeli to ok ili nije.

Tko je glasao

@DEMOS, ja pollitika.com

@DEMOS,
ja pollitika.com doživljavam kao "našu" kuću, a ne kao @mrakovu kuću. U toj će se kući članovi zadržavati, odlaziti, vraćati. Ako otiđem neću otići zato jer me neko uvrijedio, jer uvijek imam mogućnost obraniti se od takvih uvreda dok smo ravnopravni. Ako pak ulazim u "okršaj" sa @mrakom koji je u startu u velikoj prednosti, prije ću u " njegovoj " kući prestati pisati dnevnike i komentare ( otići neću jer se na pollitika.com može dosta toga naučiti ). Mračni blog za mene može biti njegova kuća, ova bi ipak trebala biti naša zajednička.

Tko je glasao

@DEMOS, ja pollitika.com

@DEMOS,
ja pollitika.com doživljavam kao "našu" kuću, a ne kao @mrakovu kuću.
Da, tako je, i ja se tako osjećam stoga i poštujem važeći kućni red, što očekujem i od svih ostalih. To ti u ovom slučaju dođe kao ono kada dođeš kod nekog svog frenda i on ti kaže: Osjećaj se kao da si kod svoje kuće..... a onda mu ti raz*ebeš sve..... a on te onda lijepo nakon toga izbaci kroz "prozor", što je po meni jako dobar ekvivalent....
Jel kužiš?

Tko je glasao

@DEMOS, mislim da nije

@DEMOS, mislim da nije sporno to što si rekao o kućnom redu, ali smatram da mu mrakovih -6 dođe nešto kao da kako kažeš dođeš kod nekog svog frenda i on ti kaže: Osjećaj se kao da si kod svoje kuće..... a onda mu ti u toku posjeta kažeš nešto što se mraku ne sviđa, a on te kao "dobar" domaćin prebije i iscipelari s -6!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@DEMOS, mislim da nije

@DEMOS, mislim da nije sporno to što si rekao o kućnom redu, ali smatram da mu mrakovih -6 dođe nešto kao da kako kažeš dođeš kod nekog svog frenda i on ti kaže: Osjećaj se kao da si kod svoje kuće..... a onda mu ti u toku posjeta kažeš nešto što se mraku ne sviđa, a on te kao "dobar" domaćin prebije i iscipelari s -6! Jasno mi je što hoćeš kazati no kako sam jedan od onih koji je ovdje već odavno,... dakel preko dvije godine, a usput sam imao priliku upoznati @mraka i osobno te razmjeniti mnoga arazmišljanja, kao i pratiti sve dječje bolesti ovog poratla, uvjeren sam da tvoja (realno uvijek moguća) kombinacija u ovom slučaju naprosto ne stoji.
Vidim da si oštra i precizna pera pa nema nikavih razloga da se doista nepotrebno zamaraš ili opterečuješ nekim procjenama, odnosima, grupicama, pojedincima..... Na ovom kao ni na bilo kom drugom poratlu se naprosto ne možeš svidjeti svima ali sasvim sigurno svojim stavovima i pisanjem možeš imati i uživati poštovanje svih ili gotovo svih...... bez obzira slagali se oni sa onim što pišeš ili ne.......
Šta drugo ti reč, možeš mi virovat na rič.... ili ne.

Tko je glasao

@DEMOS, nemam razloga ne

@DEMOS, nemam razloga ne virovat ti na rič.

Naravno nije mi namjera raditi na nekom svom virtualnom imiđu, već naprosto ostati vjeran principima kojih se nisam nikada stidio, dapače oni su mi zbog svoje jednostavnosti i mota uzdaj se u se i u svoje kljuse donijeli više problema nego li koristi.

Nije mi namjera da se kako kažeš "zamaraš ili opterećuješ nekim procjenama, odnosima, grupicama, pojedincima.....", jer sam odmah nakon nekoliko dana shvatio da na ovom portalu postoji nekolicina umišljenih elitista koji su rado htjeli svoje ideja nametnuti drugima, no kako je večina ovdje nazočnih pokaza sposobnost da misli svojom glavom, elitisti su ostali u manjini, ali kao što vidimo nisu nikada odustali od svojih ideja.

Nisam vjerovao da će tih nekoliko očigledno izuzetno bliskih osoba mraku, uspjeti u svojoj nakani da nagovore mraka na ovakve poteze, ali svi smo mi ipak ljudi, od krvi, mesa i interesa, jer kao što sam rekao "para vrti, gdje burgija neće" pa je tako i na ovom portalu ekonomija stala ispred prvobitnih motiva njegovog gazde.

Sada nakon uvođenja ovih zadnjih promjena, te najave da će elitistima dati i posebne ovlasti, je više nego očigledno da je si je mrak našao dovoljno sponzora, koji mu pokrivaju troškove čime prvotnoj realizaciji ideja "visokoumnog" portala s probranom klijentilom ne stoje financijske prepreke na putu, jer masivnost više nije potrebna.

Mišljenja sam da bi bilo dobro da kada mrak već glumi privid demokracije, otvori raspravu na temu ovih zadnjih "promjena", ali to je iz mnogih razloga teško očekivati.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@mrak, ma znao sam da smo mi

@mrak, ma znao sam da smo mi sretnici koji ne shvaćamo da smo si samo uobrazili da bi bez tvoga kompasa znali kuda smo krenuli.

Pa naravno i sljepac sa štapom bi trebao vidjeti i prihvatiti ovo tvoje "zbog nevoljkosti zajednice da sama isplijevi neodgovorno ponašanje", tj. da je društvo i zajednica samo krivo što mu pamet sole raznorazni diktatori i prosvetitelji koji nam žele pomoći da ne lutamo nekim bespućima našeg uobraženja da smo ovdje u virtualnom svijetu slobodni od onih gnjavatora i luftbremzera koji nas stjeraše u torove naše sive svakodnevnice.

Pa naravno mrak i sljepac sa štapom bi trebao vidjeti i prihvatiti da je društvo i zajednica krivo što postaje plijen raznih diktatora i diktatura.

Pa naravno mrak i sljepac sa štapom bi trebao vidjeti i prihvatiti da je društvo i zajednica krivo što je nesposobno misliti svojom glavom i zato ga uvijek treba baciti na leđa kako bi vidjelo sunce iznad sebe, ili svoga Boga šefofskoga koji će mu pokazati odakle vjetar puše.

Ma ljudi moji koji smo mi sretnici da tvoj glas može vrijediti između +1 do -6 glasova, a mogao si da i nebudeš tako skroman i uvađavan.

Pa naravno mrak i sljepac sa štapom bi trebao vidjeti i prihvatiti da samo dobri i poslušni konji s ularom i arnjevima mogu dobiti zobi u zobnicu, dobiti +1 i ne strahovati od -6.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@marival, sjetimo se da je

@marival, sjetimo se da je nekada i Che bio u naslovnici, a potom je naprasno i bez objašnjenja nestao!

Tko zna možda se sponzorima reklama na ovom sajtu ne sviđa pravac kojim je krenula politika.com, pa znaš kako je, tko plaća, smatra da ima pravo odrediti i kakva će "elita" ovdje, naravno pod mrakovom kontrolom kolo voditi.

Neka mu je i od volje mu kao Šokcu post, nebi to bio prvi sajt koji je izdao ideju građanskog novinarstva i prodan interesu kojem je razvoj demokracije i sloboda mišljenja zadnja rupa na svirali.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Che je nestal i

Kukljica,

Che je nestal i dobro je tak. Baš da je bil nekakav uzor, se nemre reč. Prouči kakva je to bila osoba.

Tko je glasao

@Skviki, bez da se puno

@Skviki, bez da se puno upušamo u neke rasprave o tome dali je Che bio kontroverzna osoba, ili ne, nitko mu ne može osporiti činjenicu da je bio i ostao sinonim za buntovnika, a nama je sada u Hrvatskoj potreban upravo neko tko će povesti nezadovoljnu masu, naravno onako kako to priliči demokratskim procesima smjene nesposobne i koruptne vlasti, mirnim izlaskom na ulice i masivnim buntom prosvjeda.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Još kad bi Hatz iskoristio

Još kad bi Hatz iskoristio neophodne i izgledne ( barem se nadam da su izgledni ) prosvjede da skupi ekipu za skupljanje potpisa za izmjenu članka 86. Ustava kako bi se jednostavnije ostvarilo pravo na referendum...

Tko je glasao

mrak je uspio postići

mrak je uspio postići kvalitetu pollitike
pollitikina orijentacija suprotiva moći je prirodna
mrakov ozbiljan problem
povremeni kaos
preslika je jednako ozbiljnog problema svih nas, građana hrvatske
nije pollitika u krizi, nego je stanje odraz istih uzroka zbog kojih je
hrvatska u krizi
nejasnog govora
nejasnih misli
nečistog srca
i manjka dobre uredničke ruke

dakle, kada, spontanom diskusijom, na pollitika.com,
nakon rasprave o bitnim ili manje bitnim problemima
dođemo do temeljnih principa
koji su zajednički i ljudima različitih političkih uvjerenja
moći ćemo razgovarati o dobroj uredničkoj ruci

problem je što se
danas u hrvatskoj
teško i 5 ljudi različitih političkih stavova
može složiti oko
5 najvažnijih problema
5 najvažnijih principa
i onda na temelju toga
stvoriti kriterije
na bazi kojih bi se procijenila vrijednost
autora posta, ili komentara

meni se čini da je uzrok
serija nataloženih slojeva neraščišćenih grijeha
koji, po nekom psihoanalitičkom mehanizmu potiskivanja,
onemogućuju istinske etičke prosudbe
kao temelj kvalitetne politike
razmisli, sjeti se, ...
(willy brandt na koljenima pred auschwitzom
papa Ivan Pavao II koji moli za oprost grijeha crkve kroz 2000 godina
obamin povijesni govor o pomirenju crnih i bijelih amerikanaca)

predlažem,
da tko hoće kao komentar iznese jedan problem i jedan princip
(koji smatra najvažnijim)
i jedan ili više primjera koji ilustriraju problem i princip
možda ćemo se bolje razumjeti

moj prijedlog
problem - licemjerstvo
princip - cilj ne opravdava sredstvo

na primjer,
- licemjerno je od političke stranke udružiti sa strankom koja podržava
glavaša i istovremeno tvrditi da si za pravnu državu
dakle, ili se složiti sa HDSSB da je suđenje namješteno
ili ako se ne slažeš, ne koalirati
jer cilj (pobjeda nad hdz-om) ne opravdava sredstvo

na primjer,
licemjerno je biti za procesuiranje svih ratnih zločina,
a braniti zločine koje su počinili tzv. naši (perkovići, mustaći, brozi)
dakle, ili osuditi i procesuirati sve zločine, ili prihvatiti da je svaki ratni zločin počinjen u ime (nekih) naših
jer cilj ne opravdava sredstvo

na primjer,
licemjerno je držati vatreni govor u korist hrvatskih generala
kako bi pridobio glasače
a onda gotovinu izručiti u haag
dakle, ili objasniti zašto si promijenio stav, ako si promijenio
ili dati ostavku, ako nisi
jer cilj ne opravdava sredstvo

ovo lijepo zvuči, i naizgled je prilično politički korektno
ali, i u ovome ima istine

prvi primjer, kaže čovjek
pa ljudi koji su, u velikom broju, glasali za glavaša, nisu glasali za njega kao zločinca
nego protiv hdz-a, ako mi ne koaliramo s hdssb-om, opet će hdz uzeti vlast
a građani to nisu htjeli, i to su svojim glasovima i pokazali

drugi primjer
znam ja da je partizanski zločin sigurno bio zločin,
ali ovih 100.000 pobijenih poginuli su jer su izgubili rat
kao nijemci pod ruševinama drezdena ili japanci u hirošimi
rijedak je u ratu happy end
mrtve nitko više ne može vratiti
a živima ćeš naškoditi
a ni za državu nije zgodno da sudiš pobjednicima iz II svjetskog rata
jer saveznici i danas upravljaju svijetom

treći primjer
a haag, a generali
znamo da nisu krivi, ali to je međunarodna politika
i oni su žrtve u ime hrvatske
isto kao i poginuli u bombardiranju, poklani u Slavoniji, strijeljani u Vukovaru
ako ih ne izručimo mi
pritisnut će nas
doći će drugi, gori od nas, koji će ih izručiti

teško je, kad se ovakve stvari prihvate, a ne riješe
biti baš puno principijelan
a bez principa nema dobre uredničke ruke

nije rješenje licemjerje
rješenje je vjerovatno u skromnom prihvaćanju istine
odnosno uvidu u konflikte koji su stvorili ove nerješene čvorove
i odustajanju od zle namjere
ne treba se broza odreći
odreći se treba njegove namjere da ubije 100 000 ljudi
to je ono što ne treba braniti
ne treba se tuđmana odreći
odreći se treba njegve namjere da pretvorbu provodi u korist "naših"
i to ne treba braniti

luka

Tko je glasao

muku namučih dok

muku namučih
dok sam
pročitao cijeli
test ove pjesmice
ili
je to
bio
komentar?

Tko je glasao

Svaki debatni klub s vremeno

Svaki debatni klub s vremeno se istroši. Kvaliteta jest pala, to je neminovan proces i tehničke finese s ocjenjivanjem neće pomoći.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ovo je bila najava za moj

Ovo je bila najava za moj dnevnik: Poruka Denisa Lattina SDP-u i evo što sam dobio prvo -1 a potom a potom "ovo je spamiranje pollitike
i ako nećete prestati s time slijede daljnje mjere."

Dokaz:
Pet, 12/06/2009 - 12:44 — sus

http://www.facebook.com/photo
http://www.facebook.com/photo.php?pid=1781291&op=1&o=all&view=all&subj=1...

Možete otvoriti na dnevniku od12/6/2008-18:32: "Udruga stanara Dubrovnika na pragu ostvarene utopije".(u komentarima).

odgovori -1 Up Down Pogledaj glasove
Pet, 12/06/2009 - 18:32 — mrak
ovo je spamiranje pollitike
ovo je spamiranje pollitike i ako nećete prestati s time slijede daljnje mjere

odgovori 0 Up Down Pogledaj glasove

Tko je glasao

* opinioiuris Čet,

* opinioiuris Čet, 18/06/2009 - 14:20 [Protiv]
* mrak Čet, 18/06/2009 - 14:36 [Protiv]
Prije nego što sam otvorio znao sam ko mi je dodjelio minuse.Puno pozdrava!

Tko je glasao

sus, ništa se promijenilo

sus, ništa se promijenilo nije, da citiram sam sebe:

ovo je spamiranje pollitike i ako nećete prestati s time slijede daljnje mjere

spamiranje nije dopušteno, a što se tiče niske kvalitete tekstova koje objavljujete na to sam upozoravao puno puta

Tko je glasao

mrak(ime govori sve) "

mrak(ime govori sve)

" Facebook pokazuje sve veću snagu"..."najprije je organizirao veliki bunt mladih, a sada je direktno srušio - cenzuru" (i to SMS-porukama)

mrak:
sa vašim "krasopisom"koga ste vi organizirali i šta ste vi srušili?

Tko je glasao

Glasujem za jer sam protiv

Glasujem za jer sam protiv elitizma bez pokrića i jer sam za slobodu govora! Čudni smo mi svati, uzimamo si za pravo da kada god nam se ne slažemo s tuđim mišljenjem, dijelimo packe.

Ni meni se štošta ovdje ne sviđa, ali ne vidim da glasom imam pravo cenzurirati tuđe mišljenje. Ono što mi se ne sviđa mogu kritikovati u komentaru, što ovim putem i činim.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Naravno, u nedostatku

Naravno, u nedostatku argumenata se možemo ponašati i kao nasilne gazde i lokalni silnici, dijeleći glasove protiv.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pa kad je po tvome facebook

Pa kad je po tvome facebook tak dobar a pollitika.com ne vredi i Mrak guta ljude, ja se nebi tu ni javljal.

Tko je glasao

Mrak, Jel bi mi htel

Mrak,

Jel bi mi htel objasnit ovaj protiv. Svašta sam si zamislil i nemrem se s ničim složit.

Tko je glasao

Skviki (mrakov

Skviki (mrakov odvjetniče):
Ja nisam tu zbog mraka i vašeg "krasopisa"nego zbog 20.000 tisuća OPLJAČKANIH građana ove "lijepe naše"(nažalost činimi se samo vaše) domovine. (nisam siguran da ti to možeš razumjeti,ali na žalost ja ti tu ne mogu pomoći).Puno pozdrava od 20.000 opljačkanih građana.

Tko je glasao

SUS, Meni je čudno da jedna

SUS,

Meni je čudno da jedna osoba pokušava svom silom predstavit svoje plemenite namjere na pollitika.com a ima loše mišljenje o ocu i članovima te iste.

Ja mogu puno stvari razumjeti, no da neko kritizira krasopis druge osobe i napiše u istoj rečenici sljedeće:

nažalost činimi se samo vaše

nemrem uz naj bolju volju.

Tko je glasao

Na pollitici sam od samih

Na pollitici sam od samih početaka. Dugo nisam pisao i objavljivao na pollitici, a odustao sam i od svake rasprave na politici kada sam ovo što se sada događa, eskalaciju netolerancije, doživo na "vlastitoj koži", i to iz razloga što su moja očekivanja po tom pitanju od pollitike bila velika, što je pak dovelo do još većeg razočaranja. Tada su okolnosti bile drugačije, korisnika manje, a ja kao jedan jedini "desni" među "lijevima" tada na pollitici totalno nebitan element cijele priče, kao što sam i sada.

Međutim, Mraka sam podržavao i podržavam i dalje bez obzira na političko mimoilaženje i podržavam Mrakov apel za tolerancijom i prihvaćanjem tuđeg mišljenja, oko čega u biti uvijek i nastaje cijela gungula i to zbog pogrešnog poimanja "prihvaćanja tuđeg mišljenja", gdje se redovito potonje predočava kao prihvaćanje tuđeg mišljenja kao vlastitog a ne kao prava na imanje drugačijeg mišljenja, tako da mislim da očuvanje tolerancije na pollitici, ali i općenito proizlazi ponajprije iz osobnog stava pojedinca i sl..

Mislim da bi dobar način sprječavanja netolerantnih bilo njihovo ograničavanje djelovanja na pollitici, ne baniranje na cijeloj pollitici, jer to stvara još veće osobne frustracije, ali baniranje na komentiranje pojedinih članaka ili ocijenjivanje određenih autora kao dobar instrument. Naravno time netolerancija ne bi nestala ali bi se ograničilo njeno djelovanje na zajednicu.

Pozdrav!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

nekako sam sklon povjerovati

nekako sam sklon povjerovati da je ovo jedna (barem djelomično) vođena rasprava, što bi gale rekao..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Mislim da je bilo krajnje

Mislim da je bilo krajnje vrijeme za ovu raspravu. Problem je dobro predstavljan i jedan je od razloga da sam ja, nakon prilično euforičnog i vrlo čestog pojavljivanja na pollitici svoju nazočnost reducirao na prilično skromne količine. Ja ne mislim da sam nezamijenljiv, niti da je bilo tko nezamjenljiv ali sam uvjeren da je za pollitiku šteta ako se članovi počnu distancirati ili ako počnu reducirati svoje aktivnosti..

Što je u mom slučaju bilo razlogom za relativno hlađenje prema Pollitici?

1. Sustav ocijenjivanja (ocijenjivanje uopće?)

Zamišljen je tako da bi trebao pomoći dobrim dnevnicima da dođu na naslovnu stranu, da budu primjećeni i da dugo ostanu vidljivi. Na prvi pogled ništa sporno. Ali u praksi će loš dnevnik koji dijeli političke stavove većine dobiti stotine bodova dok će dobar članak koji ne zastupa te iste stavove vrlo brzo završiti svoju nazočnost.

Ima li rješenja? Mislim da ima i predlažem:

Uređivački kolegij (tri osobe koje se mogu preglasavati) koji će se pobrinuti da se članci ocijenjuju po kvaliteti a ne po političkom ili inom svjetonazoru (npr kao da uređujes članak u enciklopediji). Sam kolegij bi se mogao sastojati od dobrovoljaca koji su u određenom vremenskom razdoblju (npr. mjesec dana) spremni svoj angažman na pollitici podići do mjere potrebne za taj časan posao.

2. Komentari članaka

Komentari su kod velikog broja sudionioka često na jako niskoj razini a sadržajno i tematski potpuno promašeni. U ovom dijelu u potpunosti podržavam prijedlog za davanje prava autorima da moderiraju komentare na vlastiti dnevnik (po utvrđenim kriterijima). U slučaju spora ili žalbe autora komentara da je pobrisan može se razmisliti o tome da se uređivačkom kolegiju iz 1. eventualno dade pravo da intervenira. Autor pobrisanog komentara ima mogućnost pokretanja vlastitog dnevnika ako misli da su mu brisanjem ograničena prava.

Naravno da se kod svake kontrole, moderiranja, uređivanja može nametnuti i neželjeno i ružno a to je - cenzura. Da se sve to ne pretvori u cenzuru mora se pobrinuti Mrak i izabrati ljude koji su dorasli tom zadatku, a vođeni su željom da Pollitika postane još bolja nego što jest.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci