Tagovi

Krizne mjere Grada Zagreba - komentar

Bandi?: Smjernice gospodarskog oporavka i zaštite standarda Zagrep?ana
http://www.jutarnji.hr/zagreb/clanak/art-2009,4,6,,158685.jl (hina)

Bandi? smjernicama namjerava uštedjeti oko 300 milijuna kuna, a mjere trebaju razraditi ovlašteni uredi u roku od 15 dana uz pomo? Ekonomskog i razvojnog savjeta gradona?elnika koji ih je i predložio.

Stru?ne elaboracije i usluge koje nisu prakticirane koštaju više od 300 milijuna kuna.

Teku?i ponor gradnje najobi?nijih stanova na bivšoj farmi u Sesvetama po "?a?i?evim" projektima košta puno puta više, samo 14 % dogovorene odštete kupcima za kašnjenje košta više od toga a stru?ne usluge vo?enja IGH d.d. i drugih koje su dovele do problema i više od toga.

Smjernice su uskla?ena s poslodavcima i sindikatima, a voditelj ureda Hrvatske udruge sindikata Mario Ivekovi? rekao je kako se nada da ne?e "ostati mrtvo slovo na papiru", posebice dio koji govori o dobroj Gradskoj upravi, prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju mita i korupcije.
Nije poznato koliko košta uskla?ivanje sa poslodavcima i sindikatima, ali neizravno košta uvijek jako puno.

Prva je mjera prora?unska štednja, a najavljeno je smanjenje pla?a gradskih dužnosnika i zastupnika za deset posto, uštede od korisnika gradskog prora?una i od Gradske uprave po pet posto te snižavanje operativnih troškova Zagreba?kog holdinga za 10 posto.
Korisnici gradskog prora?una, uprava i Zagreba?ki holding su trenutno na prosje?no 20 % operativne i troškovne aktivnosti, uglavnom ne pla?aju ništa i ne rade ništa, zastoj u mati?nim poslovima traje više od godinu dana, izazvan kombinacijom zakonskih uskla?ivanja sa EU (država) te planovim i praksom Zagreba i prije zastoja tokova novca i raznih spirala.

Ušteda 5-10 %, i ako se uspije, je razbacivanje novca u odnosu na prethodna razdoblja kada se je novac trošio nemilice. To objektivno odogovara, jer ako se ti novci namaknu bilo kako, beskona?ne koli?ine novca trebaju za krpanje ponora a bez ikakvih novih aktivnosti, samo gašenja gadnih mijesta.

Druga je mjera zaštita osobnoga i obiteljskog standarda Zagrep?ana, koja uklju?uje zamrzavanje cijena svih komunalnih usluga 2009. i 2010., privremeno zaustavljanje novog zapošljavanja u upravi, smanjenje komunalnog doprinosa do 10 posto, subvencioniranje jedan posto kamate na kredite za kupnju prvog stana bra?nih parova i obnove pro?elja zgrada stare zagreba?ke jezgre (25 posto) te zaklju?ivanje ugovora o doživotnom uzdržavanju starijih gra?ana.

Na kamatarenjima i spiralama to je više nego bezna?ajn. Npr. subvencioniranje jedan posto kamate na kredite za kupnju prvog stana bra?nih parova je više humor obzirom da se je Zagreb ve? nagodio za 14 % s kupcima stanova u Sesvetama za kašnjenje te ?injenicu da su u suvremenim tržišnim uvijetima najniži prodava?i stanova ovlašteni spustiti po 10 % a za cash and carry i po 25 %.

Mjera sniženja komunalnog doprinosa 10 posto je besmislena jer tko je lud da nešto radi nakon što je grad izazvao zastoj i tržište preekstremno stalo te kada za te novce sve banke daju 14 % a ostalim kamatarenjem se da i više, dok takvim ulaganjem ni mo?ni konzorcij IGH d.d.-Konstruktor inženjering-ZABA ima problema završiti big brother stanove u Cesar?evoj, apsolutni vrh vrhova.

Tre?a mjera odnosi se na pomo? i olakšavanje poslovanja obrtnicima i poduzetnicima, a uklju?uje gradnju obrtni?kog centra, osnutak interventnog fonda za realizaciju poduzetni?kih projekata gospodarski važnih za grad Zagreb, subvencije kamata na kredite - ?etiri posto za izvozne programe i tri posto za ostale razvojne programe te refinanciranje kamata do tri posto za proizvodnu djelatnost.
Tu je predvi?eno 30 milijuna. Samo kumovima treba hitno 3 mlrd kuna a najbližim partnerima ne bi bilo viška ni 30 mlrd kuna.

Zagreba?ki strateški razvojni projekti od 2009. do 2013. ?etvrta su mjera koja uklju?uje investicije u komunalnoj infrastrukturi vrijedne 1,5 milijarda kuna u tri godine.
Rije? je o novim niskopodnim tramvajima, prigradskoj željeznici, mostovima (Jarun, Bundek, vrijednost oko 280 milijuna kuna), garažama (Klai?eva, Trg S. Radi?a, Trg maršala Tita), Kongresnom centru, Obrtni?kome razvojnom centru, novoj remizi, zagreba?kome modelu stanogradnje (Podbrežje), gradnji socijalnih stanova u suradnji s Crkvom, školama i vrti?ima, domovima za starije i nemo?ne, Veletržnici, sljemenskoj ži?ari, "Janku Gredelju", "Zagrep?anki", stadionu u Maksimiru, pro?ista?u otpadnih voda, odlagalištu otpada na Jakuševcu te Ustanovi za rehabilitaciju hendikepiranih osoba. Navodi se i osnutak povjerenstva za urbanu komasaciju.

Ovo je složena pri?a o kojoj smo pisali. Troškovi toga su više od 150 mlrd kuna. To su ve? sada odreda, osim manjih iznimki koje potvr?uju pravilo, ne strateški i razvojni nego dugo kreirani i prova?ani projekti propasti, koji se ne?e realizirati ali ?e za sobom povu?u sve elite zadnjih 40 godina.

Uz ostalo se desetlje?ima mimoilaze s osnovom grada, koja je zadnjim pravim GUP-om iz 1971.g. na?elno postavljena za daljnje rješavanje a što se nije maklo niti kao crtanje, dok je sve izmaklo kontroli. Osnova su temeljeno rješenje Save, osnovni koridori, otpad, pitke vode, razvojni projekti ... To ništa do 2009.g. nije razra?eno i sada kada se kre?e nailazi se na nepremostive prepreke i besmisao, što zajedno sa dugim promašajima i greškama te elementarno promašenim "vizijama" Daki? & humani urbanisti + IGH + akdemik Kincl ?ini neizbježnim sve ovo ad acta i posve druk?ije.

Npr. Jakuševec je definitivno propali projekt i treba skupo vra?anje na po?etni projekt ili kompletna obrada otpada itraženja nove lokacije. Npr. prvi po redu most Jarunski ne može i?i, iako je sve južno navodno skladno uskla?eno, jer najve?i promet ne može odvesti dalje od zapadne strane Jarunskog jezera, za spoj sa Zagreba?kom ex Ljubljanskom nema šanse jer treba petlja a la u Drži?evoj i viša a tamo nema mijesta ni za liftove, ni?u dva neboder uz Mercator itd.., što sve nije šteta jer umjesto mosta zbog promjena Jezero Jarun za Univerzijade promet i onako posve odgovara preko Save prevesti zapadnije preko brane Pre?ko, vis a vis City One - Metro, koja ?e se prva ubrzo graditi jer je klju?na za regulaciju od poplava i razno.

Peta mjera nosi naziv "dobra Gradska uprava", a uklju?uje prihva?anje eti?kih kodeksa ponašanja prema Europskoj povelji Parlamentarne skupštine za Gradsku upravu i Zagreba?ki holding.

Šesta mjera su zajedni?ki projekti Republike Hrvatske i grada Zagreba, kojima grad predlaže Vladi smanjenje vodnog doprinosa 50 posto za stambenu gradnju i a osloba?enje od tog doprinosa pri gradnji socijalnih i javno-najamnih stanova.

Kad je rije? o zajedni?kim ulaganjima, navedene su Terme Zagreb, Sveu?ilišna bolnica, Glazbena akademija, regulacija rijeke Save, Zra?na luka Zagreb, studentski domovi te škole i atelijeri (Vlaška).

Pro?elnik Gradskog ureda za financije Slavko Koji? rekao je da ?e rebalansa prora?una sigurno biti jer to traži sama preraspodjela. "Pri?ekat ?emo da pro?u izbori. Tko god bio na vlasti, morat ?e raditi rebalans prora?una i nadajmo se da ne?e biti velikih podba?aja prihoda prora?una", rekao je Koji?.
Ovi djelovi nisu vrijedni habanja tipkovnice.

Iako skromne i neuvjerljive, kao univerzalne i sveobuhvatne, i socijalno osjetljive i razvojne strateške i vizionarske, krizne mjere Grada Zagreba nas uvode u kraj jedne epohe duge 4 desetlje?a i po?etak druge dulje epohe.

Kraj se može vidjeti po tome što nema nikakvih pa ni na?elnih ideja izlaska iz gliba. Industrija samo upravljanja je umorna i istrošena, ne idu ni silovanje ni automatizirane navike fikcija u nekoj blagoj vezi sa zbiljom, samo inercija pa kuda dovede.

Uvod u novu epohu se vidi što se prvi put bar na?elno navode regulacija rijeke Save i studentski domovi. Iako je regulacija rijeke Save osnova koja prethodi raznom što se je radilo i radi i planira, ova 4 desetlje?a nije ušla ni na?elno u bezbrojne samo upravne planove i deklaracije, previše je to mentalno za te preelitne svjetske snage, "cepa" im mozak i nervira sve djelove. Studentski domovi i kreveti, ne bi vjerovali, još i više. A razne nenavedene stvari, elementarna znanja i profesionalni rad primjereno vremenu i okolnostima najviše.

Nova epoha ?e oko toga biti nemilosrdnija od svih drugih. Svjetski vrhovi su se uskladili oko discipline mašte, provedbene mjere i upute brzo ?e sti?i u Zagreb, svakako prije izbora.

Komentari

Kad se vec spominju

Kad se vec spominju smjernice, ovdje ce se stvoriti uvjeti za civiliziran zivot i kakvu takvu buducnost mladih kad vecinu politicara netko usmjeri trasom Remetinec- Zrinjevac-Lepoglava-Glina.
Do tad samo gubljenje vremena i davanje piceka na cuvanje lisicama.Ove ili one boje.
Cim prije dotraje zadnja demagogija beskrajno blajburgjasenovac izdrkavanje, tim smo blize izlazu iz govana.

Tko je glasao

Remetinec je odredište sve

Remetinec je odredište sve više pristojnih građana radi tramavajskih karata, parkiranja, kašnjenja prijava i raznog.

Obzirom da se s Arenom pored nema šta raditi, uskoro će Arena biti puna takvih. Kada Arena i cijeli taj kompleks budu puni, onda slijede opisane promjene, kao nekad u DDR-u.

Tko je glasao

Zaobišla nas je kriza (i

Zaobišla nas je kriza (i BiH, Srbiju te nama ključne Crnu Goru i Albaniju)
http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3274002/index.do;jsessionid=4F...

Ljubo Jurčić naglasio je da Hrvatska sada mora čuvati stabilan tečaj, ali da će vrhunac krize biti potkraj godine i dotad treba odrediti hoće li razvoj gospodarstva biti prioritet ili neće. “Nismo krizu zaobišli vlastitom pameću, već zbog toga jer nismo bili integrirani u svjetsku ekonomiju”, kazao je Jurčić uz opasku da je postojeći ekonomski model iscrpljen. Novi je rebalans neizbježan jer nestaje sustav na osnovi kojega se punio proračun. Jurčić također predlaže da se traži pomoć MMF-a, ali prema vlastitom programu.

Tko je glasao

U ovih 7-8 godina je u

U ovih 7-8 godina je u Zagrebu strajbano 5-6 mld €.Ako se i jako upitno i nategnuto moze opravdati vise od 4 mld € onda sam ja lud.
Sveucilisna Bolnca - 0 bodova
MSU - 0 bodova
Procistac necega - 0 bodova
Muzicka akademija - 0 bodova
Kulusic, Lapidarij, SC, krepali... - 0 bodova
urbana kultura devastirana - 0 bodova
Nije sagradjen ni 1 ( jedan) staracki dom, starci umiru po improviziranim ad hoc kucama u provinciji...

Istodobno se lova rastrajbava na idiotarije:

1 rukometna utakmica Arena - milijuni €
nekakva 2 dana skijanja na Sljemenu - bezbroj mil €
zlatni WC-i, platinaste cekaonice tramvaja i sl. projekti za Guinessa - bezbroj mil. €
devastacija podsljemenske zone, pritisak na iseljavanje stanara sa Gornjeg Grada, a da im se sve unistava raubanjem politicara i kojekavih slicnih hohstaplera...
itd.
Zagreb poslije Univerzijade sve vise prestaje biti grad, pa sad to vise i nije.Tako valjda ni te mjere, nisu mjere u doslovnom smislu.Kad bi broj stanovnika bio glavno mjerilo necega sto je grad, onda bi Kalkuta bila metropolis.

Urbanism is the study of cities, their geographic, economic, political, social and cultural environment, and the impact of all these forces on the built environment. Urbanism is also a species of urban planning, focusing on the creation of communities for living, work, and play.

Tko je glasao

G-news ti si zaslužuio prvi

G-news

ti si zaslužuio prvi čuti da krećemo sa kontrarevolucijom.

Sa "sus"-om sam pokrenuo poslovni dogovor oko iscpljujućeg pitanja "zaštićenih najmoprimaca". Nakon malo tramakavanja najvjerojatnije ćemo ih sve preseliti na "prvi red do mora" Vrbani III, gdje ide velika cesta Ivo Lola Ribar, odmah iza nje Jarun zabačena zapadna strana, sve praćeno fanfarama svih vrsta tako ama baš nitko neće biti zaknut ni frustriran, sve za 100 do 200.000 kuna i svi prezadovoljni + pojesti će se i popiti kao nikad tolko toga hrvatskog da će pokrenuti razno.

Tisuće a zapravo desetine tisuća stanova, kuća, vila, rezidencija i sličnog vapi za studentima, raznovrsnim pučkim frontom i urbanom kulturom besplatnih kuhinja, glazbe i ranih aktivnosti. To ćemo srediti za godinu dvije.

Varaš se za SC, tamo je Nataša Rajković uspjela pokrenuti razno, kao nekad, radi se od gotovih urbanih primjeraka kao takvih i početničkih do evropskih produkcija, što je ujedno jedan od inkubatora s kojima se opet kreće svuda.

Preseljavamo mostove na brane na drugim pozicijama i kreće cijeli potez Sava - to će biti zabava za niz godina.

Tko je glasao

ali zašto vi genijalci koji

ali zašto vi genijalci koji sve znate ne napišete svoje mjere prije nego što ih napiše grad. Pa da mi diskutiramo o njima.
Da vidimo što bi vi to napravili... Imate financijske podatke, pa lijepo jedan paralelni proračun, prijedloge, kalkulacije, grafove...

Sve generali poslije bitke...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

tako

tako jeee!!!!!!!!!!!!

pogledajte samo uspjehe naše vladajuće elite (uključuje i vlast i oporbu i ekonomsku i gospodarsku menadžersku elitu).
konačno naporan rad daje plodove.

nakon što se godinama govorilo da naši ljudi previše troše, pogotovo na automobile. konačno je narod počeo slušati stručnjake i prestao s razbacivanjem.

bijes je dobro upozoravao da bi kod nas svi u velike gradove, a nitko na selu ne želi ostati. broj prodanih stanova u velikim gradovima u zadnje vrijeme i tu potvrđuje da su ljudi došli pameti.

vlada je rekla da treba stegnuti remen i narod je konačno to počeo raditi i odmah nam je svima bolje, nema više razbacivanja.

godinama se govori da ne želimo masovni turizam i da ne želimo biti jeftina destinacija i sad konačno idemo u tom smjeru, ove godine neće biti masovnog turizma a držanjem cijena na istom nivou nismo ni jeftini, konačno ćemo se riješiti siromaha koji bi se brčkali na našem jadranu.

kod nas je svatko bio kao neki stručnjak i mislio da zna sve, pa su se tako mnogi zaigrali na burzi, ali konačno su došli pameti i povukli se i ostavili stručnima da se igraju burze i dioničara i odmah je sve bolje.

itd, itd, itd, itd.........................

konačno se ostvaruje ono što vladajući žele, komačno idemo dalje.
svakom danom mi smo korak naprijed.
http://www.youtube.com/watch?v=E_O9tNtwTkQ

Tko je glasao

magarac nakon što si sve

magarac

nakon što si sve (nadahnuto) rekao samo da to popratimo pjesmom

(mora nekad poslije tuge vjetar nosit naše lađe)

http://www.youtube.com/watch?v=rAR76GtQsa4

Tko je glasao

"mora nekad poslije tuge

"mora nekad poslije tuge vjetar nosit naše lađe"

Ali broda niotkuda,
Sve je samo želja luda,
Samo plovi crnom vodom
Moja čežnja za slobodom.

http://www.youtube.com/watch?v=JLFAGzcrNe4

Tko je glasao

magarac ovdje moram malo

magarac

ovdje moram malo činjenica.

Sam Arsen je sam sebe morao malo a bitno demantirati. Nakon cijlog života sa puno alkohola i patetike je ne samo preživio transplataciju jetre nego i doživljava sve što ga disciplinira oko te tuge i patetike.

A mnog toga se ne može osjetiti iz svoje pozicije, svatko lakše izvana osjeti obično a čudo. Ja sam npr. zahvaljujući tome što sam vanjski a opet jako puno i duboko izmrcvaren poslovima šire zadarsko područje pa i Kukljica naselje 1976. i Preko više puta hotel po sitno i boravci zimi ... u nekim iznimno najlošijim situacijama baš u vezi Preko doživio mala čuda, više od vjetra koji nakon tuge podržava naše lađe, čega se makar ej ništa sjeti više nego epskih događaja ... to je doslovno skoro pa ništa ali kada je jako puno toga u 3pm to nije ni malo slučajno čudo:

- npr. jedan jako star i izmučen čovjek govori nešto sebi i meni koje tek površno pozna dok zajeno kao telad buljimo u valu ispred;

- puno veličanstveniji mali trenutak kada ja prvi put u životu u naponu snage u finu zoru na putu Preko- pristanište i auto do Kukljice gdje stiže najveža svita u SRH te 1977.g. na otvorenje TN Zelena punta koje sam ja osobno vodio do zadnje sitnice imam muke i grčenja pred jako burna povraćanja i halucinacije ... i naravno da nailaze rana obična radna snaga iz Preka za istu Kukljicu koja me zna i naravno da kada uiče slabost ne slijedi slabost nego nešto sitno ali pravo čudo ... nešto što se doživi rijetko ali pouzdano kada je najteže, što pouzdano i široko izvire iz osnoev ljudskog "faktora" pripremljenijeg za puno više nego što se inače radi i dešava ... nakon čega sam za tren iz 3pm ne samo odigrao dlje nego igrao toliko toga i do danas zadržao respekt ne samo u to nego i jako šire, zbog sličnih sitnica ....

Dakle, ne izmišljam - "naše" snage su stalno raspoređene po svim pozicijama, nikada nisu zakazale kada je bitno pa neće ni sada, biti će više nego iznenađenja i čuda, moja tetka sa 90 godina i druga sa 83 drže bitne pozicije i jako puno "naših" snaga, kod tebe sigurno ima takvih ... i Arsen će otpjevati neke nove pjesme a tek Matija i razni ...

Tko je glasao

hehe najjača arsenova

hehe najjača arsenova izjava je da je za probleme s jetrom krivi pokvareni ajvar.

uživam i ja u tim nekim "malim" stvarima i čudima.
ono što mi se čini da promiče ljudima, a to mi je posebno žao, se tiče baš i kukljice, odnosno zelene punte.
inače čitajući tvoje komentare i tekstove baš sam i mislio da je zalena punta tvoje maslo ili tvoje ekipe :)

sada ovi u turizmu kukaju da su hoteljeri u krizi i dugovima, problemima, da ima treba pomoći, bla bla. a nitko se ne pita zašto su se dali u takve dugove, može li to i drugačije, postoji li pametniji način za izgradnju našeg turizma.
a primjer bi bio baš zelena punta. prije par godina sam tamo tukao noćne, pa sam mogao i usporediti bungalove s onim kasnije izgrađenim čačićevim apartmanima.
ti apartmani su primjer kako danas rade u turizmu, ako ne potrošiš barem par milijuna kao da ništa nisi ni uradio, nije važno kako, zašto niti koliko dobro je što napravljeno već koliko se potrošilo. a godine i desetljeća će proći dok se vrati samo novac uložen u gradnju, a ako želiš prenamjenu onda opet idu skupa rušenja, a i okoliš je narušen.

bungalovi su puno jeftiniji, onako kako su napravljeni mogu se lako razmontirati ako se želi prenamjena ili ako želimo da imamo samo šumu tamo.
kad se dovukla infrastruktura lako je nadodati još par bungalova. sve je jeftino i jednostavno. čvrste građevine su restoran i disko. koji preko ljeta služe kao mjesta za zabavu i domaćima i turistima. a preko zime restoran služi za vjenčanja domaćima, a može i za neka druga okupljanja.

eto to me muči. umjesto da se pokuša naći način mogu li stvari bolje, dugoročnije i jeftinije funkcionirati. kod nas uvijek ista priča ništa bez milijuna i milijardi, a kad zaškripi se grebaju za tv pristojbe ili tako nešto i kao da cijeli turizam ovisi o zampu ili spomeničkoj renti. i nikad dugoročno nego stalno i jedino gašenje požara, krpanje i šverc.

Tko je glasao

@ magarac sada ovi u

@ magarac
sada ovi u turizmu kukaju da su hoteljeri u krizi i dugovima, problemima, da ima treba pomoći, bla bla. a nitko se ne pita zašto su se dali u takve dugove, može li to i drugačije, postoji li pametniji način za izgradnju našeg turizma.
a primjer bi bio baš zelena punta. prije par godina sam tamo tukao noćne, pa sam mogao i usporediti bungalove s onim kasnije izgrađenim čačićevim apartmanima.
ti apartmani su primjer kako danas rade u turizmu, ako ne potrošiš barem par milijuna kao da ništa nisi ni uradio, nije važno kako, zašto niti koliko dobro je što napravljeno već koliko se potrošilo. a godine i desetljeća će proći dok se vrati samo novac uložen u gradnju, a ako želiš prenamjenu onda opet idu skupa rušenja, a i okoliš je narušen.
bungalovi su puno jeftiniji, onako kako su napravljeni mogu se lako razmontirati ako se želi prenamjena ili ako želimo da imamo samo šumu tamo.
kad se dovukla infrastruktura lako je nadodati još par bungalova. sve je jeftino i jednostavno. čvrste građevine su restoran i disko. koji preko ljeta služe kao mjesta za zabavu i domaćima i turistima. a preko zime restoran služi za vjenčanja domaćima, a može i za neka druga okupljanja.
eto to me muči. umjesto da se pokuša naći način mogu li stvari bolje, dugoročnije i jeftinije funkcionirati. kod nas uvijek ista priča ništa bez milijuna i milijardi, a kad zaškripi se grebaju za tv pristojbe ili tako nešto i kao da cijeli turizam ovisi o zampu ili spomeničkoj renti. i nikad dugoročno nego stalno i jedino gašenje požara, krpanje i šverc.

Ja sam im 1986.g. vodio i dvršio one razvedene kuće sa apartmanima, gdje svaki ima široki neometani pogled i poptunu diskreciju te raznu osnovnu infrastrukturu, sve pristupa premaksimalnog prilagođavanja terenu sa više nego nježnim dodirima u teren i prirodu - sve je dobilo prestižne ocijene a cijena 3 do 4 manja od ostalog na Jadranu, financiranje kemijanje tako da su prije otvaranja zbog ukupnog troška puno manjeg od ikakvih procjena dobili na račun cca današnjih 6-7 mlijuna kuna i ništa uloženo, osim Čeha i Mađara svih vrsta turista kao blata, pa ništa nije trebalo vraćati uloženo nego se samo hrvati sa ogromnim plusom i pohlepom te prevelikom slavom i navalom preznatiželjnih za proučavanje modela - vaš prečanski zet Nediljko Ranj i ostali, Čačić i pola SRH su se naravno hvalili kako imaju najgenijalniji pristup investiranju (ništa ne uložiš, imaš jako dobro i dobiješ novce prije rada) te iznimne sposobnosti, rezultati moga pristupa koji su izazvali jaki muk su se iz taktičkih razloga skrivali i skrivaju do danas (možeš investirati za 300-400 % manje pod normalno, onda malo kemijanja i negdje za 10 % ovoga kako se inače radi dobiješ puno bolje).

Sve poslije toga nije moja odgovornost, nisam ne samo tu nego nigde bio ni jednom ni popio kavu, nije bilo potrebe, sve funkcionira - to sve kasnije je plod dugih erotskih i drugih aktivnosti sa Ratkom Čačićem i raznim drugim odličnicima. Vrlo brzo su se zbog pohlepe i ludosti reklamirali kao najjeftiniji na Jadranu.

A kada smo dovršili, uz pristojno odvođenje kanalizacije, korištenje solarne energije u to doba, rješenja vode i razno, nisam mogao prolaziti, a morao sam brzo svuda, od bezbrojnih više nego raspoloženih turističkim masa, živa ludnica, meni su ispod-iznad-oko mog malog bunglova i štaba non stop cvali rojevi taman ni amo ni tamo pripitih ...i neuređeni putevi su bili zakrčeni ... ne trebaju ni te čvrste zgrade, samo nešto platoa za ples, jelo ....

Tko je glasao

eh, onda sam dobio

eh, onda sam dobio dezinformacije, rečeno mi je da čačić tamo gradi a da i dva hotela tamo planira uzidati.
što se tiče financiranja rečeno mi je (iz drugih izvora) da je dio zelene punte građen novcem od viškova kojih su se odrekli radnici.

drago mi je da dobivam prave informacije, makar i sa zakašnjanjem i makar se najprije izblamirao.
ali i to neka bude primjer. najprije se zaradi na njeftiniji način a onda ideš u gradnju skupljih stvari. tko zna s malo znati će i s puno, tko ne zna ništa sa skromnim sredstvima, tome ni milijuni neće pomoći. ili i ovdje griješim?

Tko je glasao

Magarac, u vezi

Magarac,

u vezi financiranja sve je u toj fazi 1986.g., apartmanski dio naselja II (bolje kuće, uklopljenije u okoliš) te ključna infrastruktura, iskemijano iz raznih društvenih izvora + nadbiskupija je poklonila zemljište i platila porez. Nitko od kasnijih vlasnika nije uložio ni 1 dinar osim mene osobno nerefundirano cca 6.000 DEM (čak sam i zajedničke troškove telefona platio umjesto tri jake tvrtke - Nova zora, Coning i Jadran iz Zadra kao izvođač), sve praćeno svečanim uvodnim prijetnjama o likvidaciji (direktor Jadrana mr Babeli Josip, ujedno partijski sekretar, pred velikom svitom u podne, današnji i stalni odličnik, što više afera to je čvršće u najužoj jezgri revolucije, odmah sam odgovorio otišavši te večeri u Zadar i prvi put tamo demonstrativno šetam, usput skupljam ekipu ...), stalnim presijama i nezgodam sa svih strana

što je veoma iznimno, obzirom da je donji teorijski trošak i u završnoj fazi kada se je vidjelo da će uspjeti 2-3 manja cijena od sličnih investicija na Jadranu bio procijenjen na 110 (mjera dinara), prije završnog obračuna je plaćeno 100 raznima + komunalni i drugi doprinosi na toj bazi a ja sam završio obračune na negdje 92 - potom je vraćeno i Nova zora je dobila 8 + alikvotno doprinose.

No tu nije kraj. Završno, Nediljko Ranj kao glavni i razno društvo, uključujući tadašnje zvijezde iz Zagreba, zvijezda tamo je i g. Darko Turpoljac sa Peščenice, u medijima poznat kao izvođač koji je 3 dana prije dolaska pape u Mariju Bistricu prekinuo radove zbog neplaćanja (čestitao sam mu na tome) te Bandićev prijatelj i razni - na živom otvorenju sezone, tu su još predsezonske zanosne Čehinje sa djecom i slično ali su stigli i sezonski turisti, sve je puno, živi orkestar svira prvu večer u sezoni, široko društvo hoće počastiti inženjera za iznimne zasluge.

Sve je jako pripremano, inženjer je po njima svima domaćima i biranima iz Zagreba u svemu jako iznenadio i sve najbolje, uključujući šire narodne mase, samo nema dara za život i nema života niti malo, pa će oni krajnje pažljivo tog svečanog popodneva svi složno pomoći da inženjer malo pomalo nauči i osjeti bar Ž od života ... I tako malo pomalo, uz spojene stolove u moju čast i ples raznih dobi pored, pjesme u živo, kreće cca u 17.00, oni mene uče male plesne korake, upoznavanje sa stalnim gošćama i gostima, sa delicijama ... i tako ja malo korak po korak zaplešem, veoma nespretno ali toliko da mogu s manjom češkom djecom i par očaravajućih teta koje ih prate i po režiji pomažu meni oko toga i uvode me u život ... i tako sat, dva, tri, die večer, sve jako fino ... i ja se, radi tolike časti i zahvalnosti malo opuštam i malo hvatam početničke korake i život, malo stol, malo ples pored, malo zdravice, malo birana upoznavanja ... i tako malo pomalo negdje cca 21.00 ja već zabavljam češku djecu, omladinu a bogme i tete, onda se pridružuju pmalo i drugi, onda tete malo osjete da se je "učenik" pretvorio u zabavljača za najširi sastav pa i njih osobno, pa prihvate prići stolu nakon što isprate djecu, pa priđu i drugi i za ples i stol ... i tako malo pomalo ja kao ne tako davno prije toga skoro veliki profi, sa nastupima na udarnim trgovima i gdje sve ne, uvučem ekipu i podstaknem zabavu kao nikad, češki sastav nije mogao doći k sebi, Ranj, Turpoljaci iskusniji iz Zagreba još manje, još u 2-3 noću je prašilo punom parom, stalne gošće i gosti su redom iznenadili sami sebe kako zapravo mogu puno bolje, čuda u odnosu kako su navikli ...

To je u skladu sa pravilima, stariji profesori su ponavljali da se naprosto mora bar 2x jače odgovoriti na sve izazove, inače ništa od složenog i ozbiljnog posla.

Dakle, suma sumarum, ne samo domaći nego i stalni sastav Zagreb-Varaždnin nitko nije uložio ni 1 dinar a dobijeno je na račun cca 10 % vrijednosti, sve je bilo puno, funkcionalno i u najboljem raspoloženju, boljem nego ikad.

Šta je bilo poslije pojma nemam, odmah sam kliznuo, nikada me nitko nije zvao (sve funkcionira, rekli bi neizravno), nema veze s tim dalje, po manjim inforamacijama se dešavalo razno uobičajeno - čim se napravi neki ozbiljniji korak većina malo li više prokliza i prolupa ...

Kao tu, tako manje više svuda - nikada se nitko nije uspio pobriniti oko elementarnog, sve ide izvrnuto i sa bezbroj predrasuda a onda nakon što sve padne i biva drukčije uvijek ostane jako puno toga za klizanje, mitove i legende. Nedostaje samo mali klik, sitnica - krenuti u nešto jednom normalno, da se ne mora od svačega raditi revolucija i kontrarevolucija.

Pozdravi društvo!

Tko je glasao

@ bijesdrugi Da vidimo što

@ bijesdrugi
Da vidimo što bi vi to napravili...

Sve generali poslije bitke...
http://pollitika.com/quot-zagreb-2009-kao-izazov-quot-novi-program-kandi...

http://pollitika.com/quot-zagreb-2009-kao-izazov-quot-quot-ap-quot-kandi...

http://pollitika.com/quot-zagreb-2009-kao-izazov-quot-3-new-deal-novi-po...

Dodatno, sa jednim suradnikom radim i programe HDZ-HSS-a i SDP-a za izbore u Zagrebu.

Kako? Mi raspravimo i postavimo šta će SDP i HDZ-HSS, inače se po karakteru posla tu i tamo dodirnemo s njima, sa SDP više zbog konkretnog oko GUP-a i konkretnih gradnji.

Onda se on, koji je specifična profesija u još specifičnijoj ulozi inicijativa, sastane s njima, sada i sa čelnikom HSS-a i Jasenom Mesićem. On im izrecitira to što smo nas dva pripremili i Jasen Mesići mu kaže od rječi do rječi ste izrekli naš program. On onda pita da mu daju program - Jasen kaže još nije za davanje ali će sve biti tako. Vjerojtano malo belfira ali glavnina odgovara, nam je cilj da malo valimo i podignemo razinu igre, jer oko ovih konkretnih stvari ide ali teško, npr. jedva smo zaustavili početka gradnje Jarunskog mosta koji vodi nigdje, ne može to uspjeti i prijelza mora seliti zapadnije na buduću branu Prečko, tako da se most uopće neće raditi, kao ni most Bundek.

Sa SDP-om ide teže, veće je rasulo, ali ide. Preko profija koji su po 4 mandata u Skupštini i u vrhu, predsjednici četvrti i razno, uvalimo isto. Obzirom da nemaju stručnu logistiku a da im zajednički SK-DHZ-SDP ključni kadrovi Ordulj-Dakić itd. ispadaju iz igre, btw i pmoću ovakvob brifiranja, npr. mene žicaju besplatne savjete koje onda oni palsiraju ali naravno krivo ... pa moramo preko profesionalnoh političara ispravljti ... navikli smo ih da se dođu malo konzultirati, onda ih ja opskrbim kartama a na terenu im pokažemo da to nema veze i da su gadne barijere ... onda oni preko partije i ostalog to kao svoje plasiraju ... I tako pomalo radimo i na njihovom programu, koji se radi i mijenja ...

Naravno da to ne radimo samo altruistički. Ne mogu objasniti našu taktiku i strategiju, jer je presložena i ovisna o okolnostima. Uglavnom, normalni je poslovni princip, sve se plaća pa i to, ako ne narudžbama i novcima (jer kako da takve korporacije i likovi to sebi dozvole) onda kroz doncije za nesporne javne namjene te sa zadrškom, naplatiti ću to ja s kamatama kada sazrije, kada budu morali kleknuti kao i više puta do sada, kada stisne onda ne treba ni podsjećati, pišu se istovremeno i narudžbe/ugovori i nalozi za plaćanje i sve, jer su to već odavno obavljeni poslovi a tada gori da se to iskoristi.

P.S. Stvarni program i sve konkretno za Zagreb ćemo napraviti iza 17.5.2009.g. i onda ga najprije u živo plasirati da ga nova konstituanta prihvati kao svoj. Btw, sada moramo usklađivati čak i sa Turcima. Tek potom ili ni tada ćemo to objaviti javno. Za javnost je i više nego konkretno i dovoljno ovo što "ap" daje.

P.P.S. Zvono zvoni više HDZ-u, SDP-u, HNS-u i jakim poslovno-financijskim-itd. do automatiziranosti naviknutim snagama nego meni i manjini profesionalaca. Upravo sam pročitao najnoviji razgovor s Željkom Kerumom, koji uvjerljivo vodi za Split i koje špicu krize predviđa i zimu 2010.g. U Zagrebu a pootm i Splitu itd. najprije HDZ a zatim sav mainstream dan za danom propušta prilike za vlastito izvlčaenje iz gliba. Ako se desi, a sve vodi k tome, da ćemo počevši od kraja svibnaj sve gore nego ikada improvizirati i minimalizirati i usput se oslanjati na sposobnosti razumijevanja Željka Keruma i samo na prste sirovijih dečki, ovi moji i razni napisi će postati kratki i preubitačni. Ne pričam na pamet nego po bogatom iskustvu - kada su razne situacije napete najčešće sam sam uz male asistencije ordinirao po bojištima, divizije elitni snaga su duboko iz skrivenih misšjih rupa preko nižih doušnika napeto pratile šta se zbiva, ni uz najbolje doušništvo nikada do samog kraja ne znajući ni osnovni ishod, ili stvar propada i panika raste ili ...

Tko je glasao

Ap, vrhunski komentar, na

Ap,

vrhunski komentar, na upit B2.

No, s obzirom na to da je pitanje "općenito" postavljeno, skrećem pozornost na činjenicu da je JEDINA antirecesijska mjera od stvarne praktičke važnosti (jer ostale su prema njoj nebitne) na ZAGREBAČKOM TREĆEM PUTU najuriti političke makijaveliste sa svih funkcija u Poglavarstvu i u Skupštini grada Zagreba, na čelu s "bossom svih bossova" Milanom Bandićem, a nastavno na HRVATSKOM TREĆEM PUTU najuriti "bossa svih bossova" iz Banskih dvora.
Prva je mjera važna da grad Zagreb prestane biti "banana Metropola", a druga mjera je važna da Republika Hrvatska prestane biti "banana" Ive Sanadera i prateće političke bratije koja nas je doslovno upropastila u posljednjih dvadeset godina, i koja je od Lijepe Naše stvorila moralno i poslovno ruglo.

Tko je glasao

možda nam treba netko tko

možda nam treba netko tko nije stručnjak za humanizam, urbanizam, brigu za ljude i svoj grad. možda treba netko kome je stalo do majmuna.

pogledajte kako netko tko se brine o orangutanima rješava i što je najvažnije popravlja stvari i koliko je puta naglasio da ako želi da uspije njegova ideja, mora raditi s ljudima koji žive u području gdje želi stvoriti sigurno mjesto za orangutane.
na engleskom je i stvarno je vrijedno pogledati i naučiti štogod.

http://www.ted.com/index.php/talks/willie_smits_restores_a_rainforest.html

Tko je glasao

ex gradonačelnik Ap…

ex gradonačelnik Ap…
Nova epoha će oko toga biti nemilosrdnija od svih drugih. Svjetski vrhovi su se uskladili oko discipline mašte, provedbene mjere i upute brzo će stići u Zagreb, svakako prije izbora
to, legendo…

STRANAČKI GEM, SET...
Danko Plevnik, 06.04.2009 (Slobodna)

Velika poduzeća sve teže podnose davanja, posebice ona koja se odnose na 'priloge' strankama, već prema tome po kojem su se modelu stranačke privatizacije prisvajale. Samo tako je moguće odgonetnuti čudo kako netko kao Leko od konobara može postati tajkun, uvijek spreman donirati HDZ, manje nego što tvrde.
Vlast vraća tajkunima na način da tripartizam prepušta poslodavcima, 'hupovcima', koje je izmislio Joža Manolić, pa se svi troškovi, uključujući i ovakva doniranja, prevaljuju na leđa radnika. U tvrtkama koje su izišle iz stranačkog zatočeništva, situacija je posve drugačija.
U francuskoj tvrtki Alstom Hrvatska, koju vodi Damir Vranić, shvaćaju da su dobri poslovni rezultati postignuti zahvaljujući i radnicima pa ih je odlučila nagraditi. U vrijeme kad državne i stranačke tvrtke snižavaju plaće, Alstom Hrvatska, kojoj bi hrvatski radnici trebali značiti mnogo manje nego 'hrvatskim' tvrtkama, u veljači je svima isplatila deset posto veću plaću, a za ožujak će je dignuti za još deset posto uz dodatnih 1000 kuna bruto.
Bez obzira na ovu ekonomsku krizu, ova će kompanija povećati osnovicu najniže i najviše plaće u svakoj pojedinačnoj grupi, a od 2009. pa nadalje, prema sklopljenom kolektivnom ugovoru, radnicima će povećati plaću od jedan posto po godini, do maksimalno 15 posto, za odanost tvrtki. A ne stranci !
To se zove depolitizacija i departizacija poslovanja i jedino je tako moguće privređivanje vratiti na zdrave noge. Praksa koja slijedi najbolje primjere samoupravljanja jer radnika ne pribija na križ pohlepe dioničara, nominalnih i stvarnih vlasnika. Time tzv. svjetska ekonomska kriza prestaje biti poligon za stvaranje profita isključivo za menadžersku klasu i sredstvo za desetkovanje radničke klase.
Hrvatska bi već davno izišla iz krize da su se svuda kapital i rad razvijali tako humano povezani. Opći boljitak bi bio moguć jedino kad bi Vlada u svojim tvrtkama postavljala takve menadžere, no tad bi otpao stranački reket.

(alstom…)

Tko je glasao

malo je off-topic, a opet i

malo je off-topic, a opet i nije, samo da vam slučajno ne promakne odličan članak (tko bi rekao) u JL. svakako pročitati!

Uvod: Agencije u kojima je Magazin obavio ‘inspekciju’ pojedu godišnje više od 800 milijuna kuna. Zapošljavaju stotine ljudi, od kojih mnogi nisu vješti u engleskom ni na računalima. Na najamnine i putovanja potroše 13.000 prosječnih plaća...

link: http://www.jutarnji.hr/magazin/clanak/art-2009,4,4,,158369.jl

u tekstu nisu navedene SVE agencije, sigurno ih ima još hrpu; pada mi sad na pamet Agencija za javno-privatno partnerstvo, osnovana u onoj fazi euforije kad je i Sanki galamio kako je JPP upravo idealni oblik poslovanja s kojim će Hrvatska neviđeno prosperirat, brzinski su napravljene Smjernice o JPP, osnovana je agencija, chief, nekakav opskurni lik koji se odaziva na ime Kamilo Vrana....

dakle, sad kad Šuki gleda gdje bi još mogao ušparat koji milijunčić kuna, ovdje mu godišnj iscuri najmanje 1 milijarda kuna. A za što? Uglavnom za prodavanje magle. Baš me zanima hoće li se nakon ovog odličnog teksta u JL netko odlučit malo pročešljat po tim agencijama....

CC

Tko je glasao

Neće nitko pročešljati po

Neće nitko pročešljati po tima agencijama jer one služe za udomljavanje podobnih i zapošljavanje rodbine, a
to se ne dira ni u kojem slučaju. Radije će smaniti čak i socijalu koja je već i tako minimalna.
Da su htjeli dirnuti u to mogli, jer mi nitko ne može kazati da nisu znali za postojanje tih beskorisnih potrošača
našeg novca.

inigo

Tko je glasao

U vezi Zgareba su puno

U vezi Zgareba su puno zanimljiviji zajednički partneri Zagreba i države:

- IGH d.d. i klaster, više milijardi godišnje;

- veliki i srednji poduzetnici kao ortaci, ne partneri nego ortaci, više milijardi godišnje;

- dugogodišnji pa i po 3-4 desetljeća po inerciji umrežena parazitska žarišta, također više od 1 mlrd kune godišnje;

- cca 120 komora i institucija, koja sa manje od 1 mlrd kuna mrežno vežu ostale partnere pa postižu tzv. sinregijski efekt da je režim jači nego SK nekad i tako se potroši dodatno koja mord kuna;

- bezbroj sitnih ortaka i slugu režima, uključujući najmanje 3.000 udruga, kulturno-umjetničkih fikcija, cca 1 mrld kuna;

- specijalne represivne snage režima, borci iz svih ratova i pobjeda, štemeri, parapolicijske snage .... nepoznato a svakako više od 1 mlrd kuna;

- very special manje snage, Ivica Todorić i njegovi buldozi, agitprop, Milanovićev tast i cca 250 jakih igrča iz svih vremena i sranaka politike, akademici i razno ... 2-3 mlrd kuna.

Sve skupa možda manje od 15 mlrd kuna godišnje nominalno ali i derivatima koji tradicionalno rade punom parom to sigurno rpelazi 25 mrld kuna godišnje na Grad Zagreb ili po prosječnoj obitelji godišnje za nadgradnju sustava cca 100.000 kuna.

To i ne bi bio problem, bilo je vremena se je na nadgradnju trošilo više od 100.000 kuna godišnje per prosječna obitelj pa se bolje živjelo, da banke imaju otvorene akreditive i da se trošak može prebaciti na 35-u generaciju nakon nas. Ali se je počelo dešavati nešto sa inače fantastičnim povjerenjem međusobno i u financijske igre, pa sada Bandić, bogec, ne može dobiti od ortaka Luković ZABA ništa ni za "svoj" tj. naš novac.

Svijet koji smo dugo poznavali najednom nije "normalan" i to je to, inače je sve to više nego dobro uhodano. Zbog toga dolazi do problema i bog toga će "naše" jake divizije morati kleknuti i bezuvjetno kapitulirati, samo ovaj put izgleda neće biti nikoga da ih preuzme pa će i to morati obaviti sami (gale sa PoliWiki snagama, kao najjača opcija, samo maše mudima a to nije ni blizu dovoljno za preuzeti samo u Zagrebu stotine tisuća ljudi i bezbroj krame).

Tko je glasao

Ap, ovo si objavio prije

Ap,

ovo si objavio prije pola sata, pa nisam uočio jer sam radio na komentaru i odgovoru na članku Kregar i Srića idu zajedno. Tamo sam malo prije, Pon, 06/04/2009 - 22:32 — zdravko.gracin, objavio slijedeće, citiram:

"Primjerice, ako večeras ili sutra ne srušim ovu danas objavljenu doslovnu SRAMOTU pod nazivom Smjernice gospodarskog oporavka i zaštite standarda Zagrepčana, to ne će nitko učilniti ni iz Kregarovog, ni iz Srićinog "stožera"??? A te "Smernice" izgledaju točno kao da ih je drug Kardelj pisao na "lijevoj nozi", ili, ako baš hoćeš, kao da je to drug Tito pisao onako "usputno" dok je morao trčati iza bukve na Zelengori da učini "jednu stvar"."

Naravno da sam ja spomenute "Smernice" čitao s razlogom na svoj "politološki i ekonomski način".

Tko je glasao

Dobar dio malih ljudi koji

Dobar dio malih ljudi koji slabo prate situaciju u gradu će dobiti dojam da Bandić nešto radi i ovo je zapravo početak Bandićeve ofenzive kojom želi stvoriti percepciju kod glasača da je on čovjek kojeg treba zaokružiti. Majstor je forme. Cijelo vrijeme prodaje zapravo samo ambalažu ili što bi naš narod rekao: muda pod bubrege.

Tko je glasao

Bandić je skroz šašav i

Bandić je skroz šašav i zna se uvuć čovjeku/ženi pod kožu. Teško ga se onda riješit. Ne vjerujem baš da će se u Zagrebu bilo što promijenit, bez obzira na Šelendićeve dijamantne stolice u Lisinskom ili urušavajuću Arenu. Kad bi purgeri bili dovoljno inteligentni i shvatili da su mogli za te novce optočit novim stolicama dva Lisinska, umjesto Bandićevog jednog, vjerojatno bi birali nekog drugog, ali što ćeš!

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, bleferi i debili

@My Soul, bleferi i debili tipa Milan Bandić ili Ivo Sanader profitiraju na ljudskim slabostima, ali nije li i cijeli naš sistem izgrađen na poslušnosti i nepotizmu izraženima kroz mito, kriminal i korupciju!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislim da nije. Mita,

Mislim da nije. Mita, kriminala i korupcije ima, ali nisu svi ni podmitljivi, ni kriminalci, ni korumpirani. To je ona snaga koja će na kraju prevladati. Sramotno je o mitu i korupciji govoriti uopćeno. Ako znaš nekog takvog, onda ga imenuj, imenom i prezimenom, jer inače nanosiš tešku nepravdu čitavoj vojsci ljudi, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno, a takvih je ipak većina.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, uz svoj posao

@My Soul, uz svoj posao obavljati časno i pošteno je samo polovica onog što bi svatko od nas trebao činiti. Druga polovica je savjesnost i odgovornost, a tu je kao što je poznato ona kako kažeš vojska ljudi, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno zakazala.

Da nije tako onda vojska ljudi, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno, nebi dozvolila da ih politička lupež i oligarhijana vlasti opljačka i rasproda, a njih, vojska ljudi, koji svoj posao obavljaju časno i pošteno pretvori u socijalne slučajeve koji unatoć što rade ne primaju pravednu naknadu za svoj posao, ili kada su s 40 godina radnog staža prisiljeni kopati po kontejnerima za smeće, ili stajati u redu pred pučkom kuhinjom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

My Soul samo bogu zahvali

My Soul

samo bogu zahvali što ne živiš u nekim drugim krajevima, pa i Zagrebu.

Tko je glasao

Primjer ispravnog ponašanja

Primjer ispravnog ponašanja je pokazala Ljerka Krajnović. No ne vidim baš da su je slijedili ostali, kojima je nanesena koruptivna nepravda. Svi bi da im netko drugi rješava probleme. Kladim se da ti u svom poslu susrećeš desetke korumpiranih ljudi, ali ti ne pada na pamet odati njihova imena. Da ih ne srećeš i točno ne znaš koji su, ne bi se ni mogao baviti tim poslom kojim se baviš. Osim toga, iza sebe imaš čitavu vojsku intelektualaca, čija je snaga ukupno gledano nemjerljiva, svi ste u istoj poziciji, ali ste preslabi povezati se i stati iza svojih riječi. A kako misliš onda da bi policija to mogla istraživati, ako nitko ne želi svjedočiti. Nikako. Zato nam i jest tako kako je. Svi nešto paušalo pričaju: ja bi ovo, ja bi ono, ali kad dođe stani-pani, svi se ušute i ni makac. Pa ne može odvjetništvo nekog optužit na temelju priča rekla-kazala. To ni u jednoj uređenoj zemlji svijeta ne bi moglo proći.

My Soul

Tko je glasao

Točno My Soul, Ljerka

Točno My Soul, Ljerka Krajnović je dokazala da se isplati prijaviti mito i korupciju, čak je i pravosuđe izvrsno odradilo svoj dio posla, što se nažalost ne može reči za za policiju i državno odvjetništvo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@My Soul, točno je i

@My Soul, točno je i slažem se da u jednoj uređenoj zemlji svijeta ne može policija pokrenuti istragu, ili odvjetništvo nekog optužit na temelju priča rekla-kazala.

Naravno da to ni u jednoj uređenoj zemlji svijeta ne bi moglo proći, ali ako taj netko za kojeg je policija i državno odvjetništvo dobilo prijavu pred svojim vratima svojeg "bivaka" vrijednog milion ili više kuna ima vozilo "teško" stotinjak tisuća kuna, pa onda se još utvrdi i pokoja stotina ili milijunčić kunića ekstra, e pa onda se u svakoj uređenoj zemlji svijeta traži izvor prihoda, jer tu više nije u pitanju rekla-kazala, već čista matematik prihoda i stećevine.

To je toliko jednostavno i prosto i tu nema puno dileme ni lutanja, naravno u svakoj u pravno uređenoj zemlji svijeta, ili državi gdje policija i državno odvjetništvo na dobija naloge i instrukcije što ime je raditi od premijera države i političkih oligarha.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

To o čemu ti pričaš je

To o čemu ti pričaš je prejednostavna priča. Problematičniji su oni, ispred čijih vrata nema mečke, a ta vrata su vrata običnog stančića, a čija je imovina skrivena na imenima prijatelja i rodbine, ili se nalazi u inozemstvu. To su krupne ribe. Takvih je u PGŽ, da ih ne možeš ni izbrojiti. Samozatajna i lukava mafija.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, mislim da nije

@My Soul, mislim da nije problem u imenim lupuža, lopova i imenima njihovih prijatelja, već u onima koji koče sve pravne procese.

Radi se o moćnicima u vlasti koji znaju da će se, nakon što se zmiji otkine glava, ostatak trupla samo raspasti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@ My Soul Kladim se da ti u

@ My Soul
Kladim se da ti u svom poslu susrećeš desetke korumpiranih ljudi, ali ti ne pada na pamet odati njihova imena.
Ja sam o tome dosat pisao.

Dugo sma u poslu koji je društvena osnova i veže najviše novaca, postupaka i raznog.

Daleko najvećih dimenzija u toj pojavi su sustav i na sustavu sustavna praksa samoupravljanja koje odavno prijelaz sa revolucionarnog i totalitarnog otimanja na samoposluživanje i pljačku na zajednički i tuđi račun. Rješavanjem sutava upravljanja zajedničkim poslovima, novcima i imovinom rješava e sve bitno, a za to je potrebno uvoditi nešto minimalno demokracije, javnosti i profesionalnog upravljanja, čega desetljećima nema. Panika sustava i široke maosvne sustavne prakse se vidi očigledno i na sitnicama - npr. panika je ako u Ustavni sud ili negdje bilo gdje dođe i jedna osoba koja dokazano nije adaptirana na takav sustav, iako će biti teška manjina i neće moći ništa, panika je ozbiljna jer ona tu bolje vidi i čuje pa kasnije može biti nezgdna. Zato se masovni sustav i sustavna praksa desetljećima grčevito brane da ništa ni blizu ne uđe u poslove i sustav - ni jedan posao nije uglavljen normalno, ni jedna osoba iznad referenta nije promovirana tek tako normalno.

Tek debelo daleko potom slijedi sitniš mita, korupcije i kriminala.

Rakose nema šta prijavljivati, sve je ili ili, desetljećimamstrogo odjeljeno na msovbnu "avangardu" i nas ostale koji to nismo i koji onad nikada nismo u takvom "poslu". Dštvena praksa dviju grupa je kardeljistička za to skovana miroljubiva i aktivna koegzistencija, koja to pak nije. Oni nas moraju tolerirati obzirom da smo mi ključni profesionalci, radnici i sve, naročito za doba krize, pa je sada na neki način povjesno odlučujuće.

Oni su naši bliski, točne crte podjele nema ali je ipak najpreciznija podjela i crta koja postoje u društvenom životu, o čemu ovisi jako puno, za veliko mnoštvo sve i bez alternative.

Tko je glasao

Ma sve je jasno. Međutim,

Ma sve je jasno. Međutim, sada je trenutak za raščišćavanje. Policija što god dobije, istražuje, a odvjetništvo podiže optužnice, tu nema nikakve dvojbe. Dovoljan broj intelektualnih glasova ne bi se mogao ničim zataškati, a vjerujem da nitko ne bi ni pokušao. Čistka odnekud treba krenuti, a kad jednom krene, pitanje je gdje će se i da li će se zaustaviti, jer obično jedna stvar odmota drugu. No naravno, treba imati hrabrosti za to, a vjerujem da mnogi nemaju, pogotovo ne oni, koji mogu donekle plivati i u toj kaljuži, takvoj kakva je. Ne osuđujem nikog zbog toga, ali sam protiv uopćavanja, jer uopćavanje uvijek pogađa one ljude koji rade pošteno, a takvih ima i sramota je da takvi pate zbog ovih drugih.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, zar nisu satovi

@My Soul, zar nisu satovi Ive Sanadera i porijeklo njegove imovine nebrojeno puta javno okvalificirani kao postojanje opravdane sumnje da ih premijer nije mogao pošteno zaraditi.

Bilo je tu jako puno kako kažeš intelektualnih glasova, pa je čak i stranački HTV dao svoj obol na tu temu, ali rezultati su takvi kakvi jesu.

Vidiš možda je upravo to odgovor na sve nedoumice zašto ne funkcionira naša pravna država, jer čistka odnekud treba krenuti, a kad jednom krene, pitanje je gdje će se i da li će se zaustaviti, jer obično jedna stvar odmota drugu.

Premijer Ivo Sanader je ipak prvi među jednakima, i upravo zato što je po pitanju njegovih stećevine toliko nedoumica, neka se klupko počne odmotavati od vrha vlasti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne zanima me premijer iz

Ne zanima me premijer iz druge stranke. No kad već pitaš mene, odgovorit ću ti. Meni je posve marginalno koliko tko ima satova, kad se zna da danas svaka šuša u Hrvatskoj nosi takve satove. Toliko Prada torbica ili Manolo cipela, koliko danas možeš skupiti u Hrvatskoj, vjerujem da nećeš naći ni u Americi ukupno. Pošast. Ili priča o bembari, a svaka šuša na svakom ćošku fura neprobojnu bembaru. No to su presitne stvari i marignalne, da je meni općenito smiješno oko toga se zadržavati, pored svih krupnih tema za razgovor.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, ovdje se ne radi o

@My Soul, ovdje se ne radi o premijeru iz druge stranke, već osobi koja je od predsjednika države dobila mandat da sastavi vladu RH, znači ne radi se o nikakvoj šuši koja nosi takve satove, Prada torbica ili Manolo cipela, već državnom dužnosniku koji ne smije primiti poklon čija vrijednost prelazi 500 kuna.

Naravno da i ti tvoji čoškari, šuše i uličari moraju u slučaju potrebe objasniti odakle im lova da mogu furati neprobojnu bembaru, ali premijer to mora uvesti u svoju imovinsku karticu i to bez da mu novinari otkrivaju satove, ili bilo što drugo što je utajio.

Sory My Soul, ali smatram da nema krupnijih razgovora od rješavanja pljačke, krađe i netransparentnog sticanja imovine, čak i onog malog lokalnog fićfirića, a kamo li premijera jedne države.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

U mojoj stranci nemamo

U mojoj stranci nemamo takvih problema. Nemam pojma iz kojeg me razloga svrstavaš u bilo koju ekipu, osim moje. U mojoj stranci se vozimo osobnim automobilima kamo god treba i kad god treba. To je stranka poštenih i nekorumpiranih ljudi, koji žive za svoje mjesto i kojima je osnovna preokupacija učiniti ga dostojnim življenja. Stoga svoje insinuacije ostavi za svoju staru ekipu, a mene nemoj provocirati jer je to nepristojno. Zahvaljujem.

My Soul

Tko je glasao

Nije baš tako. Svako

Nije baš tako.

Svako podržavanje sustava i sustavne prakse koji masovno otimaju i pljačkaju desetljećima te relativiziranje da je to pitanje osobnosti i čega sve ne je podrška kontinuitetu toga.

S druge strane svako desetljećima minucizno raznovrsno prebacivanje tereta i pažnje oko toga na beznačajne sitnice i normalne slabosti te još više nemogućnosti drukčijeg (prekršaji i slično) baš zbog dominacije te pojave sustavne pljačke i licemjerja je još ozbiljniji krimen.

Predstoji ozbiljno dramatično razdoblje. Ne samo da će se razračunavanja vršiti u krugu bliskih, obitelji pa čak i unutra istih osoba, jako masovna pojava sustava je stvorila istovremeno u jdnoj osobi i krajnje lopove i heroje i vrijedne ljude i politikante i šta sve ne, nego će to biti i društvena drama.

Hrvatska u osnovi baštini dugu tradiciju i položaj sa promjenama, pa ne može računati na dulju ineciju istih pojava kao istočnije zemlje. Sada je po svemu istrošena jedna epoha te po svoj logici kod nas predstoji druga, sa veoma zahtjevnim prestrojavanjem. UPravo ovih dana sve jake snage se opet dramatično čvrsto drže mobilizacije oko nastavka istog ibaš to će vjerojtano konačan prelazak s onu stranu svega, nakon čega više neće biti milosti ni među najbližima ni osoba samih sa sobom kada se brto pokaže da to neće donijeti samo dobiti od kamatarenja, prijevara, neplaćanja, pljačke i nerada nego brzo puno više gubitaka, štete i udara.

Teki bitni dani, svima je sve jasno i veliko je pitanje ne ekspresionističkih nego složenih neekspresinističkih pristupa - npr. postoji eralna mogućnost da će ovaj put "otkazati" svi bitni ljudi koji su držali ključne djelove prakse desetljećima te da će kontinuitet ploviti dalje bez ključne pomoći.

Tko je glasao

AP opet u svojem starom

AP opet u svojem starom dobrom izdanju. Ma ostavi se ti kandidiranja, ovo ti ide odlično. To je puno bitnije. A to ti ipak najbolje znaš.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Delgado moje zanimanje i

Delgado

moje zanimanje i jako dugi profesionalni javni rad, a zadnjih godina rekordno, su u biti stvarno rješavanje složenih javnih projekata i procesa u uvjetima nefunkcionalnosti svega bitnog za to, o čemu ovisi ne samo moja egzistencija kao prvog te glavnog i odgvornog za probleme a zadnjeg za palaćanje nego i jako širokog kruga ljudi, koji su moji suradnici ...

Ja za razliku od većine sudionika nemam nikakvog izbora, moram rješavati li sudjelovati rješaavnju i namirivanju od A do Ž a onda meni ako šta ostane, a ostane toliko da je nakon najsupješnije rješenih stvari najkrosnije odampobjeći na nešto druge o doreći se hrane, pića, novac i odmora.

U svemu tome se ništa ne može izbjeći pa ni šire društvo a politika jš manje, koriste se i neizbježne su sve tehnike i jako jako je sporedno da li ja neki žvi kontakt ili dopis u komunikaciji sa npr. Zagrebom počinjem ovako ili onako, u rasponu od srdačne komuniakcije do često odjebi i prijetnje i sukobi kao redovna pojava. Svi su jako uhadani i znaju razlikovati šta tko radi i u kojim je ulogama - tako da npr.aj voo št tebi djeluje jako dobro njima u živo i oko ozbiljnih sukoba i interesa radim sa manje od 30 godina do danas puno stavrnije i ozbilinije nego ovo ovdje (kada su non stop prisiljenis vi potpisazi oko loev i svega točno kako sam ja priredio i to nakon jako velikih bura i izjalovljenih očekivanja te ozbiljnih posljedica onda je zbilinije nego u čuveni filmovima), pa su oguglali ...

Kandidatura za gradonačelnika, makar trajala kratko, je puno jače uzbudila talev duhove - kao ne bi kada je bio slučajeva kada šire ispadnu iz takta, efekt "babe padaju" jer nešto zahtjevnije što jednostavno mora tako i nikako drukčije i sve je u redu kriovo shvate i dođe do doo efekta, jako velike snage lude na mene (ili nekog sličnog) a nakon što vide da da je sve OK onda je muk ali su izbezumljeniji nego ikad, idući put pojedinci i grupice doslovno uralju izbezumljeno na mene u nekoj drugoj ebnignoj prigdoi, onda ja moram dignuti glas, onda izbezumljen viču kako sam se usdu prijetiti u službenoj prigdoi i da će zvati stražu, onda ja kažem da sam samo odgvorio na istoj frekevenciji na prijetnje i urlanje i da en samo da se branim nego tiem stvaram uvjete za početak rasprave, onda rasprava krene pa opet ... i to zna trajati mejsecima više puta po pola dana dok ih dobije da se minimalno koncentriraju, rješe kako si predao i obrazložio kao ništa nije bilo, oni su jako uvrijeđeni a ja sam kao problematičan ... onda čuju neštp drugo ... onda me vide ili rekla kazala da informacije ... onada se isti nakon 15 godina ljubazno obraćaju ... ili pitaju da li sam ja nadmafijaš kada se kao rijektli usuđejem nešto po zakonu a protivno tumačenju vlasti ...

Dakle, društveni i javni život u Zagrebu i RH je pno življi, raznorvsniji i zanimljiviji nego što to uzgleda mnogima pa i većini koja to moderira po svojim fikcijama - ja npr. desetljećima pod nromalno u svemu tome ne samo što nemam pravo i mogućnosti za osobna pa ni profesionalna shvaćanja, nego nemam pravo ni subjektivnost oko bilo čega i kada sam stvarno glavni i odgvorni i bez mene se ne može, i kada ih prsilim na maksamalnu disciplinu svi drugi a ne ja odlučuju i o tome hoći li ja nešto pojesti, otići obaviti nuždu, hoću li dobiti i refundaciju mojih novaca, šta ću reći, šta misliti, sve živo ... i to rade imperativno i furiozno, ja i drugi u takvim pozicijama smo im za razno i točno tako kako oni misle ...

Samo upravni sustav i kulturna revolucija tako dugo i jako voze baš azto što su se omilili jako velikoj masi naprednih snaga, koje mašu genitalijama i forsaju svoje jako velike uloge i osobnosti u svjetskoj revoluciji.

P.S. Ja sam još i privilegiran. Praktički većina najboljih se nije u stanju javiti mobitelom nakon 3 godine iako su sami toliko puta ponavljali da se nađemo u živo, što je logično jer smo taman toliko blizu ili se prolazi da jee najugodnije pješke. Uz ostalo ljudi ne d mogu pisati nego ne znaju više ni hrvatski, mucaju, ne slučaju razni djelovi, ne znaju zašto su se okrenuli na cesti kuda stalno prolaze ... Sve pa i bliske i tzv. javne naj vertikale stavno boli k***c što im najbolji liječnici, inženjeri, majstori, radnici, umjetnici, teoretičari ... desetljećima crkavaju kao logoraši, egzistencijalno, radno i na sve načine krajnen ugroženi ... maksimalno razumijevanje ja kakvo mahanje mudima labudovima, a ne radi se o ljudima koji raže milost i koji ne mogu, radi se o naj kitovima i kiticama, koji samo osim svojih profesija mogi najbolje i razne druge pa i one stvar samo da se masakriranje većine elite malo smanji i da dođu do malo zraka ...

Ali sada slijedi obrat ... kakvi filmovi slijede ...!

Tko je glasao

jako masovna pojava sustava

jako masovna pojava sustava je stvorila istovremeno u jednoj osobi i krajnje lopove i heroje i vrijedne ljude i politikante i šta sve ne, nego će to biti i društvena drama.

U ovoj rečenici sažeo si mentalitet jednog dijela hrvatskog naroda. Ne bih se usudila reći da su svi takvi, jer nisu, ali su po svojoj definiciji podložniji ovoj drugoj skupini, pa se ima to što se ima.

A u pravu si kad kažeš da će bitni ljudi otkazati. To se već događa. Svi se već pomalo boje svoje sjene i oni koji su računali na ključna uporišta, ostaju sve češće bez njih, pa sad plove po olujnom moru kao ljuske od oraha. Što toga bude više, prije će taj proces okončati.

My Soul

Tko je glasao

Sam Bandić radi više nego

Sam Bandić radi više nego ikad, vjerojatno više no i jedan gradonačelnik ikad. Samo je pitanje šta radi.

Nakon što su IGH d.d. i razni koštali nekoliko mlrd kuna za vođenje gradnje običnih stanova na ex farmi svinja u Sesvetama, više slama zatvorenog velikim zidovima / zgradama nego normalnog naselja, sada dovršavanje u jakom kašnjenju osobno krovno vodi i upravlja gradonačelnik politolog. Toga više nema ni u Sjevernoj Koreji. Inače se obično radi da jedan inženjer to krovno vodi sam a često po više takvig, ja sam npr. morao po 5-6 takvih paralelno do zadnjeg detalja, što je puno posla ali puno bolje ide jer tamo običnije nešto vodi 500 ljudi na čelu a Bandićem, puno više nego radnika, od kojih nitko nikada nije ni vidio cijeli proces, pa šta će biti nego rasulo

Još nije preuzeta Arena, čiju gradnju je Bandić kooordinirao, naročito nakon što su ekipe Zagreba i države obišle i Dakić kao krovni strateg zakazao oko elementarnog, npr. kada je nešto u Areni i onako kolaps prometa oko rotora i blizu je definitivan i sve se zatvara. Sada se rade ključni poslovi da krov ne padne, pa Bandić mora i to.

Nakon zastoja od skoro godinu i pol u izdavanju dozvola za gradnju vezano za funkcioniranje GUP-a, pepravljeni GUP čiju izradu također koordinira Bandić, dolazi na zadnju Skupštinu pa opte na pregled ministarstva, pitanje je ili ili.

Ad svih poslova se jako mijenja klima i teku užurbani dogovori, oko kojih se radi više od 24 sata dnevno. Onad stotine kumova, tisuće prijatelja i intervencija ...

Izbori se pripremaju, i SDP i HDZ su dignuti i rade. Bandić logično i u tome sudjeluje.

Tračevi govore da je viđen incognito sa nekim damama u kasnim satima. Za mrklog mraka već je svakog dana pre jutro sa svitom na zagrijavanju.

To je rad i to su aktivnosti.

Tko je glasao

E pa hebiga, evo

E pa hebiga, evo objašnjenja, tko radi taj i griješei, a Bandić griješi li ga griješi.

Prema tom krajnje je vrijeme da ga se riješi posla i ukloni s mjesta gradonačelnika.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kolko sam stiago zapaziti ti

Kolko sam stiago zapaziti ti si prvi koji humanistički reagira - odmor za iscrpljenog čovjeka što halucinira i griješi.

Kada se je netko prvi sjetio oko Bandića, sigurno će to pobuditi humanističke reflekse kod još koga i toliko naših zaslužnih ljudi, predugo izloženih potresima i nadljudskim naporima oluja i bura derivata, moglo bi biti spašeno, naše moćne kompozicije sa svježim vlakovođama bi mogle izbeći havarije po mostovima, moćne flote mogle bi možda prežvjeti olujno more ...

Valjda će umjesto mekog kanibalizma proraditi humanizam, makar onaj primarni da je lakše hrvati se s olujama ako još mozgova i ruku ima, da su zabave već u dvoje bolje od zabava sama sa sobom i svojom ludom glavom, da je ...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci