Tagovi

Kriza - normalizacija

Ve?ina toga nije namjerno nego od tromosti i uspjeha.

Carevi ro?aci su uspjeli dokraj?iti svoja preuspješna carstva i Tursku, elitne snage su potom uspjele rasturiti ve?i dio svijeta (kao i sada financije i razno), Tito je uspio ostati živ i nanizati pobjedni?ki ritam, Kardelj je uspio jako puno toga iskomplicirati kao nitko, Miloševi? je uspio jako puno a beskrajne napredne i nenapredne snage još i više.

U toj stalnoj silini uspjeha nikada nije bilo vremena ni prostora za koncentraciju na više od 5 % toga i sve drugo ve?ini je iritantno, jer ciljevi s jedne i stiska svega s druge strane zbilja ?ine da se ostalih 95 % podrazumijeva.

Ameri?ki upliv na naša zbivanja je ve?i nego što izgleda. Dugo kretanje na zapad prati sve ve?e poslovanje sa istokom i ?arobne isto?nja?ke zabave. A od zapada su ameri?ki filmovi logi?no bliži tome duhu nego beskrajna evropska kolonijalna nadmenost i kompliciranost, tim više što su iz Evrope stizali i udarni mra?ni djelovi pri?a a iz Amerike sloboda i neodoljivi djelovi pri?e, naro?ito pop kultura koju je pokrenulo nešto homoseksualaca te jupi igre financija i raznih uspjeha.

U navodnoj krizi koncentracija na 5 % toga doživljava svoju zrelost i prozra?ivanje a preostalih 95 % izranja na horizontu i sve više ulazi u svijet i svijet u to. Promjena u samoj srži koncentracije koncentracije u djelu 0,5 % pod uticajem novih ameri?kih "filmova" ili tzv. krize je možda klju?no za promjene op?enito, kao u drugoj kulturnoj revoluciji sli?noj našoj, onoj kineskoj. Promjena u koncentratu nije isto što i promjena koli?ine, jer je to promjena srži i kvalitete, a obzirom da je to kod nas samo dio šireg što se ina?e kuha u laboratoriju, promjene su ve? tu. Tako "stari svijet" dobrim djelom postaje "novi svijet", baš kada je sve bilo blizu kona?nih uspjeha u smjeru igre novca, ideja i osobnosti te krajnjih izraza ga?enja nad preostalih 95 % toga kao prevladanim sme?em.

Ti postmodernisti?ki vrhunci što su upravo prošli su u izravnoj vezi s ukupnim modernitetom. Objektivni istraživa? Walter Benjamin je, nakon obrade novih tehnika i mogu?nosti, istražio ra?anje moderniteta na predvodniku Baudelaire-u i tome okružju i utvrdio nedvojbeno da je modernitet pora?an u teškim gr?evima i velikim bitkama za najmanje nijanse slobode u svijetu koji je bio najmoderniji i koji se je smatrao kona?nim vrhuncem svega, da je modernitet taj gr? i sme?e a najnaprednije središte svijeta bujaju?i Pariz nije modernitet.

To se od tada ponavlja preteženo kao pravilo, glavna žarišta uspjeha i (post)moderniteta su ujedno polja najve?ih bitki za bilo kakve nijanse koje život zna?e, izvanredna stanja u valovima i valovima pokušavaju zbrisati sa lica zemlje i zadnje nijanse moderniteta kao drugog i otpora uspjesima, pretežno bez posebne namjere i kao posljedi?ni i pomo?ni dio glavnih ciljeva i uspjeha.

A glavni ciljevi su osvaja?ki. Kao što sada beskraj iznimnih osobnosti osvaja sav prostor, pa i prostor svijesti, te svi osvajaju tržište i razne nedoljive predmete žudnje do zadnje to?ke, tako teku i glavni valovi osvajanja. U svim štabovima pa i zadnjim osobnim ra?unalima se razvijaju i kao dobar dan najnormalnije odvijaju beskrajne osvaja?ke aktivnosti, pomo?u improviziranih sitnica koje nisu ni softver.

Oslobodila?ki pokreti su pretežno i krajnje osvaja?ki, ve? u uvodnim premisama pokretanja odmah po?inju veliki osvaja?ki ciljevi. Pa su vodstva, štabovi i divizije pokreta naprosto po defaultu prisiljeni uklanjati sve što se protivi osvajanjima.

A mi, koji nismo samo mi pa ni nešto jedinstveno (?ak i ja nisam ?isti homogeni ja a ?uveni Oštri? nastupa u 10 uloga, dok beskrajni naši likovi najmanje u 30 uloga istovremeno, npr. u 10 esktremno staljnisti?kih i maoisti?kih i u 10 esktremno jupijevskih) baš smo na križanju puteva i raznih smjerova, pa smo metereologijski re?eno natprosje?no zna?ajna to?ka za motrenja i prognoze.

I sada, kada navodna kriza drma svijetom, kod nas je to kona?na normalizacija. Bar tako izgleda po svemu. Ništa posebno se ne dešava ali baš to ?ini da kona?no popušta beskrajno dugo i ?vrsto stiskanje pomo?u beskrajnih alata i logika u niti 5 % toga.

Pomutnja u toj iznimnoj koncentraciji svih koncentracija od 5 % toga ve? tako radi da je ve? skoro pa normalno nešto pogleda i rje?i i na ostalih 95 % toga i iz ostalih 95 % toga u duboke tajne te koncentracije svih koncentracija. Na svim stranama se pomaljaju diskretni znaci o raznovrsnim potrebama, od sitnih znakova pažnje i djelatnika do ponekog tra?ka kakvog znanja. Još malo pa ?e sti?i i zvani?na priznanja da su ve?ina prijašnjih pristupa bili samo male šale te da su poslovanja i me?usobne obveze stvarno posve druk?iji.

Kada uskoro krene življa izmjena pogleda, strasti i svega me?u tim svjetovima, možda se na?emo u ve?im strujanjima nego za najve?e kolonijalne živosti. Bolje je i ne spekulirati koliko to i kako može živnuti, možda ?ak do stupnja da spomenutih 5 % toga vrlo brzo i ne bude neki faktor, da jednostavno ispadne iz mode kao ph faktori i razni drugi faktori. Nije zgodno da pollitika.com budu stranice i za "zloguke prognoze" na doma?im i svjetskim tržištima, jer i same prognoze mogu pokrenuti te navodne velike krize kada je sve tako krhko, pa kako ne bi mogle uticati na manja modna kretanja. Zato to prepustimo tržištu, koje se o?ito osloba?a stiska i slobodnije diše, te ukupnom raznolikom društvu na volju.

Komentari

Zaključak (uz Zaključak o

Zaključak (uz Zaključak o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba)
http://www1.zagreb.hr/SlGlasnik.nsf/VPD/5A3DB044EFF91F41C12574D6002E114A...

Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 26. rujna 2008., donijela je
ZAKLJUČAK
Zadužuju se Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba da razmotre prijedloge gradskih zastupnika podnesene usmeno i u pisanom obliku u raspravi o Prijedlogu zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i uvrsti ga u Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba ako nije protivan sljedećim kriterijima:
- rješenjima službe zaštite;
- koridorima infrastrukture kakvi se zadržavaju nakon provedbe obaveza za uskladu koridora prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji;
- novoj granici Parka prirode Medvednica;
- obvezi da se GUP crta na katastru, pri čemu treba voditi računa da se ne stvaraju problemi planiranjem različitih namjena na jednoj katastarskoj čestici;
- prethodno stečenim pravima kojima je bila omogućena gradnja, a sada se to ne dopušta;
- lokalnim uvjetima kada se traži legalizacija bilo po preizgrađenosti, bilo po postojećem pristupu s javnoprometne površine.

Benigni nemušti birokratski tekst, mala kap jedne od bezbrojnih promjena GUP-a i "usklađivanja" interesa i razvitka na zajednički račun, vjerojatno sadrži povjesno-prekretničke korake, koji ukazuju da je sve na zadnjoj liniji obrane i prije nego je Šeks to izrekao.

"Da nije protivno" znači da je nabrojano ta neka zadnja linija obrane.

"Rješenjima službe zaštite" ne sadrži koje zaštite. Zagreb je i službeno i stvarno pod mjerama izvanrednog stanja negdje od 1941.g. do danas. Na to izvanredno stanje se stalno organiziraju dodatne mjere izvanrednog stanja. Sada već povezano centrom za proizvodnju i nadgradnju izvanrednih stanja. Zaštita se odvija po poznatoj formuli, istovremeno "sve je zabranjeno i sve je dopušteno". Sada su na neki način priđene sve crte, s onu stranu svega, pa i pored svih čvrstih pravila i oragnizacija treba i dodatno oko svega arbitrirati rješenjima zaštite. Jer bi se i pojedinačno i globalno moglo desiti "ugroza" same "revolucije". To je znak da je to na dnevnom redu.

"Koridorima infrastrukture kakvi se zadržavaju nakon provedbe obaveza za uskladu koridora prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji". Nikakvih posebnih zahtjeva iz zakona nema, samo je po zahtjevu EU i same zbilje došlo doba i unijelo se da trebaju biti ulice i ceste. Planira svatko sebi slobodno. nakon niza desetljeća, vječnosti, to vjekovima logično i neizbježno je izazvalo povjesno rekordni zastoj svega u RH u doba povjesno rekordnih stvarnih namjera gradnej i rješavanja. Sve je šokiralo što se ulice i ceste iz nekog poptuno neobjašnjivog razloga nisu odmah sredile na tu naredbu/zahtjev da trebaju biti sređene. Ta mrtva i odavno prevladana materija je jako oživjela i sve više i više rastura diljem drage nam RH, ne samo stvarno nego i sve mozgovne centre. Ovaj zahtjev je pokušaj proboja kroz iglene uši iz obruča u koju su se sve snage same dovele, kao partizani na Sutjesci. Ovim se od višeedesetljetnih automatiziranih "razbacivanja" ovo ćemo i ono naglo pokušava sasvim suprotno, postojećim pa bilo kako je, taman da je poptuno nezadovoljavajuće. I ako uspije, teći će predramatično i s dugim posljedicama, jer ni to postojeće nije ni najmanje pod kontrolom da bi se znalo šta je i kako je, sve je strašan rizik i odsustvo bilo kakvog znanja, kroz mrkli mrak se ide u krajnje riskantni proboj.

"Novoj granici Parka prirode Medvednica". Stalno harmonično širenje na taj park i po svemu se osvećuje. Nakon što je u krajnjoj harmonizaciji, skladu i tišini nedavno obavljeno širenje po veliko djelu parka istočno pa zapadno, uz zarade bar 20-30 mlrd kuna na zajednički račun, kako ćeš sada zaustaviti pomicanje puževa u prirodu ranga manjeg od 0,5 mlrd kuna i tko će to moći napraviti.

"Obvezi da se GUP crta na katastru, pri čemu treba voditi računa da se ne stvaraju problemi planiranjem različitih namjena na jednoj katastarskoj čestici". Ovo znači da se vječnost planira i crta na kartama bez ucrtanih čestica i raznog, kao da je stalno ono izmišljeno "komunističko" doba kada toga nema i kada je sve jedno i naše i potpuno nevažno šta jeste jer stalno iznova slobodno planiramo kao d aničega nema. I onda šta drugo nego da je na 90 % parcela svjetska bitka, kako ih zahvaćaju crte odlučuje o strašnim gubicima ili dobicima, jer ni drugih alata nema, poreza ili plaćanja odšteta. Ali, lako je reći katastar, samo on i pekomjerno nema veze sa stvarnim satnje, jer također neće sam od sebe a čak ni državn služba nikada nije bila zadužene i osposobljena da promjene servisira sama, nego joj se treba donijeti, zahtjevati i platiti šta treba. Obzirom da je desetljećima sve to čisto gubljenje vremena, živaca i novaca, malo tko je bio lud i pao tako nisko da to radi. I sada jes stiglo zasićenje, plano klizaju po nečemu potpuno bez kontrole. Nitko nema ni ideju šta s tim osim da bi trebalo.

"Prethodno stečenim pravima kojima je bila omogućena gradnja, a sada se to ne dopušta". Nakupilo se i toga. Dok je većina bilježila samo dobitke i dobitke na zajednički račun, nakupilo se i nešto "gubitaša", od tog "genocida" uspjeha zadnjih preživjelih Indijanaca. I nije sada briga radi nekog asptraktnog humanizma, nego je te lokacije zauzela elita, pa sve ssijevaa sa svake točke.

"Lokalnim uvjetima kada se traži legalizacija bilo po preizgrađenosti, bilo po postojećem pristupu s javnoprometne površine." Ovaj uobičajeni umjetničko potpuno proizvoljni kriterij "po mišljenju same vlasti" o lokalnim uvjetima, ključno može ili ne može, koji je desetljećima i vječnost činio čuda, također je dospio u krajnje čudno stanje, vlast i s njome povezane elitne snage se na zadnjoj liniji obrane brane od samih sebe.

Dramatični trenuci po Zagreb i Hrvatsku. Ništa se nije desilo što nije vjekovima opće poznato i što se desetljećima nije očigledno znalo i gledalo svaki dan. Pa ipak skoro sve staje, ne od krize novca i povjerenja kao kod diletanata po svijetu, nego od napredovanja razne nužnosti nužnosti koja nije bila nužna ali je prešla u krajnju nuždu. Najgore je što dramatična i složena bitka na zadnjoj liniji obrane, iako mobilizira beskrajne i skoro sve snage, nema nikakvih znanja ni logike ni šta je ni tko neprijatelj, svi su za jedno i otpora nema, u stupnju 100 % za sve, pa ipak borba i važnost obrane rastu do stupnja da štabovi vuku poteze povjesnog obrata, a pitanje je da li i to pomaže.

Samo milimetri nas djele od potpunog obrata - da se to počne raditi "diletantski", kao nekad i kao svuda po svijetu, čak i nešto uvažavati i plaćati ta davno "prevladana" znanja, rad i rješavanja. Tko je to mogao čekivati još jučer, nakon toliko napredovanja pod vodstvom istih "elitnih" snaga.?

Tko je glasao

Hrvatska književnica

Hrvatska književnica Slavenka Drakulić u britanskom Guardianu - najveći problem u borbi protiv kriminala povezanost kriminalaca, političara, velikih tvrtki i policije
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,10,30,drakulic_pukanic,13...
Prije mjesec dana je ista autorica u istom listu obradila Hrvatsku kao fašistički zemlju, u kojoj fašizma skladno kontrolira zemlju. U takvu zemlju su turistu moglu dolaziti na miru, kao u fašističku Italiju. Možda da zamolimo da nam se vrati fašizam, ili (Slavenki) bliskiji staljinizam, nije važno (može i Joco Amsterdam a čak i kralj Petar), samo da se sve opet stavi pod kontrolu i da nije danas jedno sutra nešto sasvim drugo, da bar turisti mogu odraditi ljetovanje pod jednim režimom !?

P.S. Slavenka je višedesetljetna bliska frendica Vesne Pusić, čelnice tijela za pridruživanje u EU. One i u javnim prigodama, kada ih hrpa ljudi sluša, klafraju sve u šesnaest, kao mlade djevojke, o svemu pa i o ovim stvarima. I Vesna je naglo napustila uobičajene poziciju i stupila u najuži štab antiterorističke i antifašističke koalicije, uz Šeksa, Mesića, Sanadera, Đurđicu Adlešić sa tvrdim č ... Joca Amsterdam radi čuda, kao od šale ono što nisu uspjeli Tito, Tuđman, Račan ... a bogme niti Evropa ni itko.

Koliko je toga od čistog klafranja, onoga o čemu ključni informator javnosti Denis Kuljiš ponavlja da je osnova svih osnova svega !?

Tko je glasao

Valjda sada neki mogu

Valjda sada neki mogu shvatiti tko je i što Drakulićka. Ne samo zbog onoga što piše već i zbog toga s kim se druži!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Navedi bar jednu rečenicu

Navedi bar jednu rečenicu iz teksta koja nije točna.

Tko je glasao

Pretpostavljam da ti misliš

Pretpostavljam da ti misliš na članak? Članak je u redu. Ja sam mislio na ovu 'ap-ovu' primjedbu:
Prije mjesec dana je ista autorica u istom listu obradila Hrvatsku kao fašistički zemlju, u kojoj fašizma skladno kontrolira zemlju.
Kako je 'ap' i obrazložio- jučer jedno, danas drugo... a što će nas sutra kontrolirati ?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Bilo šta bilo, to što jest

Bilo šta bilo, to što jest proizilazi iz ukupnih procesa, kroz dulje vrijeme.

Obzirom da je forsanje dulje obuzelo svijet, potpuno je logično da je kod nas malo više, obzirom na lokaciju križanja svih klimatskih smjerova i obzirom na veću raznovrsnost "uspjeha" te raznovrsniju i izrazitiju "nadgradnju" koja iz toga proizilazi.

Dakle, potpuno "normalno" stanje. Određene gužve i oscilacije su nedvojbeno znak prave normalizacije, adaptacije tog forsanja na normalne procese - da nije tako vrtile bi se pod "normalno" razne znatno ili potpuno izvrnute pjesme.

A dodatna potvrda prave normalizacije su i najednom zbrkana zbivanja u svijetu (ako se malo obrati pažnja sada sve to izgleda normalnije a ne neko forsanje), uključujući to što Slavenka Drakulić i ugledni britanski časopis jako variraju - jake varijacije na istu temu su non stop, u vezi ovih krajeva nije samo nadmoć Evrope i elitnih krugova nego i nemoć, slabosti forsanja, što se sada sve bolje vidi (iako je bilo vidljivo i inače, samo su raznovrsna foorsanja to zamagljivala).

Još malo takvog jakog klizavog forsanja i Balkan će od prekomjernog fašizma, nacionalizma, totalitarizma, kriminala, turboliberalizma, primitivizma ... čega sve ne ... ubrzano postajati područje sve manje toga a sve više područje normalizacije, dok je za do sada forsajuće elitne djelove to upitno (toliko forsanja čini da se mogućnosti za dalje smanjuju i dolazi do ateriranja). Globalizacija nije jednosmjerni proces apsolutnog pocvećanja dominacije "najdgradnje" nad bazom nego i reverezibilni i horizontalni i proces u svim smjerovima.

I za kraj - "Amerika i Engleska biće zemlja proleterska ...".

Tko je glasao

...uključujući to što

...uključujući to što Slavenka Drakulić i ugledni britanski časopis jako variraju...
Nema tu varijacija... samo konstanta (dominacije) koja traje duže vrijeme.
I za kraj - "Amerika i Engleska biće zemlja proleterska ...".
Ah, pusti snovi kratkotrajno jarkoblješteće ideologije koju su već svi zaboravili, a vječna (gore navedena) carstva ostaju.

cogito ergo sum

Tko je glasao

JH, Moram te razočarat, ni

JH,

Moram te razočarat, ni jedno carstvo nije opstalo.

Sva su se iz nutra raspala i to zbog glađu za vlašču i bogatstvaom.

Tko je glasao

Iznimno svjetsko forsanje

Iznimno svjetsko forsanje istovremeno ide dalje i popušta

Napredak se pokazuje u punom svjetlu i praši. Dok u središtima imperija teče bezuvjetna kapitulacija, još važnije je nastaviti gdje god se da i što više može. Stope rasta od 30 % godišnje posve su nedovoljne i bar 50 % je donja granica ( povećanje dobiti 50 % http://www.jutarnji.hr/magazin/clanak/art-2008,10,25,,138419.jl ). Za BiH još i više.

Uopće nije važno šta, tko i kako. Nije problem ako su strani i domaći fašisti i antifašisti udruženi, pa niti ako su baš sve snage i parole udružene, to je čak najbolje za to i to se traži, samo naprijed. Čak ni parole ni osobnosti ni sposobnosti nisu važne, ni PR ni ni EPP, sve je to stara krama za nove izazove.

Kulturna revolucija uvijek ide naprijed - show must go on.

Ni maoizam sam po sebi više ne drži vodu. Tome veoma vične snage i u punom borbenom rasporedu zdvajaju "sada šta je". Ni engleski lordovi, ni austrijska oficirska bagra ni mađarska grofovska govna. Ni drug Tito da sad bane sam ne bi imao pojma.

Klimatske prilike i povoljne okolnosti su razbujale takvo forsanje. Osjećaj da si stalno sav svijet i nadmoćan svijetu pa i kad si prazna kanta, logično je neodoljiv. A nesklonost svemu drugom još je logičnija, šta bi drugo kada si spojio sve.

Zato je neizbježno sada "glave skup", samo kud i kako. Jer kud god okom iznimna nadmoć nad svime tu je opet skokom a najednom iskrsle slabosti neodvojivo s time.

I tako kvadratura kruga drži sebe u napetoj cirkulaciji.

I konačno popušta i opušta.

Nije prvi put da su se nebo i zemlja spojili oko neodoljivih predmeta žudnje. Sedamdesetih godina su rješeni ključni ratovi i opća idila je bila stvarnost. Godina 1989.-1991.g. su se krajnje iskreno očekivali samo iznimni dobici, koji su btw i stigli samo malo drukčijim putem. I sada, 2008.g., kada su stvarno dosegnuti vrhovi, opet neke smutnje.

Npr. ni svo iznimno domaće i strano znanje i sposobnosti nisu više toliki orjentiri kao sam gale, vrhovnik JOT kontrole i drugih kontrola. Samo na tom obratu daju se uočiti čuda, pa i kako popušta i opušta, koje sve pukotine i olabavljivanja se vide u naoko prečvrstoj materiji. Čak i sam gale blagotvorno opušta i (nehotično) skreće na smjerove izvan samog kontrolnog reaktora, već je to ugodno druženje u ugodnom ambijentu.

Da snažno ide dalje i istovremeno popušta nije ništa novo. To je neizbježni zakon revolucije a ova faza, faza kulturne revolucije koja je dosegla i praši sveobuhvatno i do zadnje točke, ne može to izbjeći u punoj širini i dubini, jer po svoj toj širini i dubini operira sa samom sobom. Zato je i vrhovnik gale zahvaćen snažno vlastitim kontrolama, i svi štabovi i dvizije zajedno.

Forsanje samo po sebi je bavljenje sobom. A sada je doseglo granice prelaska s onu stranu svega, kada se ne može izbjeći da se to i vidi. Snage istovremeno vide sebe s onu stranu svega i s ove su strane. Obmana i smoobmana su time prešle u refleksiju i samorefleksiju a istovremeno dovele do nemoguće misije napredovanja s ovu stranu svega i s onu stranu svega.

Samo milimetri djele od trenutaka pravog osjećanja kada će legalne i legitimne biti, praktički dugo ilegalne, aktivnosti tipa kako i šta raditi, kako rješiti, kako povezati procese, malo planirati, da se svaki dan i svaki trenutak sve divizije i snage ne bave iznimnim nadsvjetskim i nadbožanskim snalaženjima i igrama oko strategije i taktike, u svakoj točki i u svemu.

Mistični sveobuhvatni i beskrajni neprijatelj ovaj put ide malo i na ruku. Toliko je raširen i vreba sa svih strana da se naprosto ne vrijedi toliko forsati niti baviti oko toga. Stara tehnologija podjele rada i oslanjanje na nešto običnog znanja i razmišljanja, iako zahrđala i odbačena na smetlišta, sada tu perfektno funkcionira. A tek slaganje priče i sitne začudnosti. Npr. pjesma
"Jednog jutra u gaju, ptice digle graju
Je li slavlje je li buna, ne danas je sat računa ..."

Tko je glasao

U zemlji na brdovitom

U zemlji na brdovitom Balkanu, godine 2008. u jeku svakojakih kriza, jedan glas ponosno reče:
Dobit u prvih devet mjeseci je 1,23 milijarde kuna, što je 44,8 posto više nego u istom razdoblju lani.

I sve to udobno zavaljen u fotelji, šeretskog osmjeha na licu i nonšalantno prekriženih nogu.

I nema straha za budućnost:

Recesija će smanjiti interes, ali će atraktivne nekretnine na moru i drugdje u Hrvatskoj biti privlačne inozemnim kupcima kada ih budu mogli kupovati izravno, bez osnivanja poduzeća. To će se dogoditi već u proljeće iduće godine. Nema opasnosti od kolapsa tog tržišta.

Meni se plače! Meni se rida!! Meni se viče!!!

No, umjesto svega, sutra idem curku prebaciti u višu hotelijersku a dečkiće šaljem prvom prilikom u Veneciju na ubrzani tečaj za gondelijere; otvaraju se novestare perspektive...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Globalna ekonomska kriza:

Globalna ekonomska kriza: povijesna prilika za transformaciju

http://casinocrash.org/?p=357

Tko je glasao

Sa velikih visina pojedini

Sa velikih visina pojedini pripadnici prebrojnih elitnih domaćih i stranih vrhovnih štabova i mreža su krajičkom oka bacili pogled na beskrajna bojišta kulturne revolucije

Na bojištima bitki praktički nema a podjela na revolucionarne i kontrarevolucionarne snage još manje. Samo plaze divizije dugom revolucijom ruinirane "stoke" raznog zuba, nekadašnji amorfni pučki front, bez oružja pa i bez štaka, ostaci ostataka nekoć naoko moćnih aparata, manjina koja nije stigla uočiti da je odavno cca 70 % snaga prešlo u vodstvo i štabove i izmjestiti se na druge položaje.

Naravno da ta zapažanja nije zgodno proslijediti u središta štabova a i da se prosljedi kakve su mogućnosti da beskrajne štapske mašine to vide i čuju, a i da vide i čuju šta s time, kada snažna tsunami inercija revolucije nezadrživo vuče sve snage tako da se ne mogu ni elementarno orjentirati.

Umjesto pokušaja viđenja i razuma glavni štabovi u bojnim pokličima "u boj, u boj". Imperijalni centri, uključujući totalitarne kvazihumaniste i kvazivertikale, već histerično lude što taj niži svijet ne slijedi njihovu emanacijsku svjetlost i što rast dobiti i harmonije od toga slijeda ne rastu bar na dosegnutih 30 % godišnje.

I baš tako stiže oslobođenje. Više nitko i ništa tu objektivno ne može ni znati a naročito se obvezati i jamčiti oko bilo čega, naročito oko milijardi i s njima prožetih beskrajne materije i procesa. Presija na takvu nemoć više ne proizvodi depresiju nego oslobođenje i normalizaciju. Skoro ne mičući sa iznimno velikih visina, beskrajni pripadnici beskrajnih elitni divizija revolucije se, ne hoteći kao i u revolucionaranim pohodima, najednom kreću po prizemljima i zemlji sa kojih su prekjučer uzletjeli a i po mišjim rupama, kao vodeći akademici i profesori.

Praćenja u živo ne vrijede a analize još manje. Preimpresivna je to gužva i zbrka priča u živo da bi itko i išta i imali takve potrebe. Zato imperije i lude. Htjeli bi nastavak revolucije i kontrolu nad svim procesima, naročito oko sljedbe i rasta, a ne možeš kontrolirati ništa ni po EU štabovima a u do kraja ruiniranim aparatima ex SFRJ zemalja (beskrajnim kardeljstičkim i veleimperijalnim svjetskim eksperimentima) svaki pokušaj izaziva dramatične kontrarezultate - i sva materija i procesi se oslobađaju takve kontrole i beskrajnom zbrkom traže izlaze na staze normalizacije. Obmane i samoobmane se rasplinjuju brže nego mjehuri od sapunice. Na rubovima rubova sada udruže vladajuće i oporbene snage trčećim korakom gase vatre na posve nevažnim ksupim kioscima, WC-ima i sličnim glupostima.

Bez obzira na sve i baš zahvaljujući svemu Jadran je još čvršće gdje je bio, razne destinacije također ali i ljudi i psi i mačke a i nešto stabala je preživjelo.

Ide prefuriozno, preširoko, presloženo i prebrzo da bi se išta naročito uočavalo i znalo. Tko je to mogao očekivati još do jučer, kada je snažna harmonija milijardi i svekolikog napretka brisala sve pred sobom a vodeći akademici i profesori i skvarcani likovi kao od šale pržili nebo i zemlju.

Tko je glasao

Žarko Puhovski: Spiralna

Žarko Puhovski: Spiralna normalnost?
http://www.b92.net/info/moj_ugao/index.php?yyyy=2008&nav_category=777&na...

nepovoljne opće okolnosti - primjerice općesvjetski pad cijena nekretnina samo će zaoštriti kriptomafijaške tendencije u domaćem građevinarstvu, i sl

Vodeći balkanski profesor filozofije politike je ovdje trebao izraziti dvojbu a ne izreći to kao nedvojbeno.

Da li je pad bilo kakvih revolucionarnih i tsunami pojava pa i čuvenih građevinskih ili povezanih sa građevinarstvom u 20. stoljeću iza sebe samo pojačao nezgodne tendencije ili je više obrnuto, doveo do stvarne a ne ironične normalizacije.

Npr. na ovim terenima je urušavanje i pad toga sredinom pedesetih, početkom osamdesetih, krajem osmadesteih, krajem devedesetih ... svaki put prisiljavalo i dovelo do male noramlizacije, koje narvno nisu najbolje iskorištene, osim u Zagrebu krajem pedesetih i šezdesetih, a što je vjerojatno najbolji orjentir za sadašnje razdoblje, jer se naprosto neće moći izbjeći tako nešto samo po sebi i tragom toga obzirom da drug Tito i Politbiro te logika svjetskog rata više ne mogu čvrsto držati situaciju pod kontrolom te takve pojave regulirati paljenjem i naročito gašenjem.

Ili jednostavnije pitanje i ujedno dvojba - ako opet tako krene u Zagrebu tko će to moći zgasiti i počistiti, kako i čemu, kada su baš jedino tako moguća poslovanja i zarade, samo širim bavljenjem svime i ravnotežom zajdničkog, individualnog i svjetskog ? Tko su te nove "avangradne", "elitne", "mafijaške", "svjetske" i drug snage kojima bi to bio interes zaustaviti i ukloniti i šta bi one drugo mogle za sebe organizirati te posebno tko će im za to drugo dati gratis cca 100 mlrd EUR-a ?

Tko je glasao

Renato Matić: Politika

Renato Matić: Politika tolerirala kriminal

http://www.jutarnji.hr/nedjeljni_jutarnji/clanak/art-2008,10,26,,138517.jl

Vrag je došo po svoje!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Sociolozi i slični još

Sociolozi i slični još više groješe i umanjuju problem.

Uzimanje je bilo oduvijek. KP je startalo osmah uzimati za sebe i revoluciju te radi uništenja klsnog neprijatelja.

Od sedamdesetih je iznimni svjetski službeni sustav zakonitog i naglašeno vrijednog sustavnog uzimanja - samo upravljanje na račun društva i države te uz pomoć kredita sa zapada i otvaranja poslova po istoku. Od tada do sada se non stop široko i duboko uzima sve, i ono što će zaraditi 10 generacija iza i sve od prijašnjih generacija iz svih razdoblja.

Logično je da vlada neujednačenost uzimanja, ali svi zaobilaze duljinu i širinu i nekom magijom upiru prste na suženi dio epopeje, što ne pomaže nego se obija o glavu i pokazuje ljude slijepim i glupi i kada tio nisu nit namjeravaju.

Npr. šta znači podvući crtu 1990. i 2000.g. kada su 90 % iste snage i pojave?

Tko je glasao

Ono što je mene pogodilo je

Ono što je mene pogodilo je upravo ta 1990! Nije da se ne slažem da je na snazi od 70-ih, tome ako ništa svjedoči i silna uvježbanost svih snaga, ali te 90-te smo imali dva spomenuta važna faktora na sceni: solidarnost i pravednost!!
Gajila sam nade (do tada) da će upravo ovi prostori napraviti iskorak, da ćemo, več tada očite zamke Zapada, uspjeti izbjeći...
No, mi smo svoj momentum propustili...Kairosov čuperak ostao je nedirnut!

A to vrijeme je zauvijek prošlo...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Ono što je mene pogodilo je

Ono što je mene pogodilo je upravo ta 1990! Nije da se ne slažem da je na snazi od 70-ih, tome ako ništa svjedoči i silna uvježbanost svih snaga, ali te 90-te smo imali dva spomenuta važna faktora na sceni: solidarnost i pravednost!!

Tko je radio s bilo kakvim poslovima i pojavama 1990.g., složiti će se da je kao nikad vladalo baš to "solidarnost i pravednost". Ne samo u Hrvatskoj nego i po cijeloj ex SFRJ i svijetu. Došlo je do strašnog olakšanja da padanje berlinskog zida te prekid zamorne neuspješne ekonomske stabilzacije i reformi sustava idu mirnije i slobodnije od ikakvih očekivanja. Okretanje financija i poslova je na tim krilima išlo zbilja slobodno i sa sve manje i manje do ništa naprezanja, veoma iskusne tehnike i tehnologije raznih cirkularnih derivata i agregata su radile bez problema a da se od raznog zamornog rada nije moralo raditi praktički ništa, čak do stupnja da uzmeš lovu i ne napraviš ništa i do danas nema nikavih problema. Bez neke posebne dvojbe se može reći da je širi i uži svijet zbilja iskreno snažno plovio u fantastičnu budućnost, da zbilja nije bilo grdih namjera. Uzimalo se sve malo pomalo do zadnjeg čavla, ali nitko to nije doživljavao kao neku nezgodnu stvar.

I to što se kuhalo po ex SFRJ nije bilo tako pod mora, nego je pomalo puzalo kako je sve teže bilo uskladiti tu dionizijsku harmoniju i idilu, zbilja više zbog toga nego zbog nekih namjera.

I ako nije bilo posve tako, gledanje sa pozitivne strane bolje pokazuje sliku, obzirom da je i prije a naročito sada sa te strane vidljivo to što ljude zanima kao najsloženije tajne - naprosto se dugo plovi na najobičnijim smjerovima i valovima "napredovati u svakom pogledu" i jedini je problem što nitko dugo ne stiže baciti pogled na cjelinu djelova i ukupnu cjelinu i uočiti da svi tako rade te da nema nekih svemirskih snaga koje to non stop opslužuju.

Šta je tu je, zato će sada široke snage, prepune zabave i željne malo drukčijih bavljenja, to malo pogledati i vidjeti će šta će i kako će. Kada se toliko snaga, znanja i sposobnosti toga primi, nema sumnje da će nešto i biti.

Tko je glasao

Kriza - normalizacija

Kriza - normalizacija nastavlja tkanje

Ono što je desetljećima bilo nemoguće razumjeti, naučeno je dovoljno za tren:

- potpuni uzleti na nebo mogu lako završiti čvrsto na zemlji i bez pomicanja, u samo beskrajnim prividima i naprezanjima oko privida, bez obzira da li je za to potrošeno stotinu milijardi više ili manje, da li je diktatura avangarde ili beskrajna liberalizacija;

- s druge strane sva ostala dugo napaćena materija i misterija duha i organizma najednom, nakon takvih spoznaja i učenja, prejako dobiva na cijeni. I obične potvrde u kojima je samo podatak da ili ne ili neki i onako fiksni i određeni podatak, koji ni u snu nisu trebale biti ni potvrde, najednom su veleuvažene, i jake i prejake elitne divizije uvažavaju takve pojave jače nego Isusa Krista ikada;

- u spoju tih silnica snažno se obrću skoro sva područja, znanja i slike. Do jučer opskurne pojave i iritantna znanja, pravi neprijatelji napretka kakvom ga je većina zamišljala, najednom su impresivne i veleuvažene stijene, najčvršći svjetionici u magli. Takvi obrati nisu ni hrvatska ni balkanska iznimka nego baš čvrsto evropsko pravilo moderniteta, kuhano i potvrđivano u glavnim kuhinjama i središtima. Kada sve snažno vuče i buja u nekom smjeru, šta je neizbježnije i logičnije da samo rijetke pojave izdrže protivno tome i u grču porode nešto blagotvornog jela za dalje kada se ti krajnje masovni pohodi polome;

- da u osnovi većine toga nije namjera i da su s tim manje više sve nesporazumi, a na namjere i urote i čvrsti planovi, to većini vjerojatno nije sjelo ali je proces na to prisiljeva. Da su namjere i planovi tako sposobni, pa zar bi tako vodili sebe da se baš sve slomi i obrne. Da su i malo ali dovoljno sposobni zar ne bi bar osigurali rješenja za daljnje zarade tamo gdje je očigledno moguće. i zašto su umjesto toga organizirali da baš tamo gdje mogu zaraditi i svi bolje proći stvar tone u živo blato, gdje nestaju milijarde radi nekog sitnog rutinskog znanja i sitnih poteza. Da išta znaju, misle i gledaju zar bi takve iste greške i previde ponavljali non stop, svako malo. I čemu bi to radili u natjecanju za ligu za prvaka, kojemu svi tako žude i u kojem uživaju? Po svemu sudeći se ne radi o namjerama pa čak ni samo o snažnim bezumnim kretanjima ka nedoljivim predmetima žudnje, nego prvenstveno o beskrajnim običnim sklonostima pametovanja, čemu nešto malo misliti i tako rješavati kada je veća fora forsati se i slično. Dakle, prvenstveno se radi o uobičajenim modno-estetskim ukusima i sklonostima, čak skromnosti i odricanja od svih čuda i misterija koja jesu i koja proizilaze i iz manjih aktiviranja mozga i očiju i aktivnosti te davanja snažne prednosti skromnijem, onome bez svega toga, što je tu kao takvo i što favoriziraju vodeći akademici i profesori još više nego masovne divizije, najskromnije poze i parole kao najviša vrijednost;

- spoznaja i uvid kroz beskrajno ponavljanje da vodeći akademici i profesori u stvari uopće ne misle a da s njima neodvojivo sijamski vezane "vodeće snage" misle i znaju još manje jer misle pod njihovim snažnim uplivom i okvirima, krajnje blagotvorno djeluje na krizu i normalizaciju. Samo rasterećenje od te presije, pa rasterećenje od čekanja objava sa te strane, povezano sa rastom novih izazova, već je dovoljno da kao naglo nadošla nemoć daje neviđenu snagu razumijevanja i mogućnosti. U takvoj pomutnji već male točke postaju impresivniji svijetovi od do jučer preimpresivnih svjetova navodnih znanja i moći, a već dvije točke snažno otvaraju poglede i mogućnosti na niz novih točki. U takvoj pomutnji već je jasno i ide da doslovno smeće otvara razne mogućnosti za sve, a tek dojučerašnje "smeće" od ljudi, znanja i raznoga drugog, pa i štakornjaka u središtima. Manje više najednom sve, uz pomoć minimalizma, uskrsava iz blata i smetlišta i kao izazov i "više sila" otvara beskrajne mogućnosti. Sve što se je smatralo sranjem, sada je doslovno sinteza mogućnosti beskrajnog znanja, poslovanja i zarada, čak tako da o čovječnosti čovjeka više nema brige i ne može doći do gadnih pojava od te brige, jer je taj obrat kao "viša sila" snažno tu baš od snažniih zastranjenja oko čovječnosti čovjeka;

- btw, hrpa toga što se vuklo i tretiralo kao hrvatsko sranje, sada je opet, kao što je za razne važilo uvijek, već normalna evropska i domaća vrijednost, ona koja funkcionira i o kojoj više nema potrebe za naprezanjima. Npr. u području kulture sve ono što je u cca 65 % dominatno zadnjih 40 godina već potpuno pluta a onih navodno bizarnih 5 % već normalno funkcionira kao osnova. To se širi i na šire, na ono što nije kultura, pa već ide mentalni obrat oko razvitka gradova i svega i ono što je bilo šezdesetih i tridesetih već postaje ili jeste zapravo jedina misleća i dolična faza a ostalo polako plovi u potisnute djelove svijesti i nesvijesti. U području zaštite spomenika kulture i prirode je već izišla deklaracija o tome a u području arhitekture su se studentio već uredno i jasno očitovali da to što ih uče i što se dugo zbiva uopće nije arhitektura te da tu arhitektonsku elitu arahitektura uopće ne zanima ni malo. A tako se uočava i ide oko jako puno toga. Nakon niza desetljeća Hrvatska se, uz pomoć sličnih svjetskih vjetrova, nakon bauljanja i ratova po bespućima apstrakcija, vraća svijetu, k sebi i kući.

Tko je glasao

Prilog za tekuće

Prilog za tekuće razumijevanje i praktično postupanje oko veoma aktualnih tema (porast gužve oko zajedničkog kazana uslijed "krize" financija i pojačanih zahtjeva oko vladavine prava), s naglaskom na specifičnosti našeg sustava razvitka i samo upravljanja na zajednički račun u djelu imovina i država

Umjesto gašenja požara na potpuno zapaljivoj materiji, kod nas se logično neizbježno odvija kombinacija razbuktavanja požara i rasta temperature i peocesa na pubo bujnijim derivatima i agregatima te istovremeno, već krajnje nehumano izvlačenje na rezervne položaje i ostavljanje mase naših "elitnih" snaga i divizija u bezizglednoj perspektivi razvitka procesa u kupeljima i saunama, pušnicama, u koje su odavno upali i upadaju sve dublje, privučeni neodoljivim predmetima žudnje.

Većina toga niti je nužna niti koristi kome a loako se rješava, samo malo bacanja pogleda na stvar, razumijevanja i nešto malo intervencija izvana ili iznutra, bez panike jer stvar nije prešla izna + 15.000 % i još nisu moguće nekontrolirane lančane reakcije kao u Černobilu.

Naš pravni i stvarni sustav samo upravljanja na zajednički račun, u kojem su zakonske odredbe o društvenoj nadgranji i samo upravljanju pravno i stvarno nadređenie "nižim običnim zakonima", je puno sposobniji rješiti ono što trese svijet ali zato ne može rješiti vladavinu raznih podređenih prava, jer su ta "niža" prava, uključujući pravo vlasništva i druga stvarna prava te pravo novca na status imovine, u suprotnosti sa višim pravima, po kojima se razvitak i napredovanje osiguravaju odredbama o izabranoj ulozi vodstva i šire avangarde te da sve u vezi novca, imovine i drugih stvarnih pravaa mijenaja svoj karakter i podvrgava se potrebama razvitka i napredovanja kao i avangardi kao faktoru jamstva i vodstva tog razvitka i napredovanja i nositelja prava samo upravljanja na zajednički račun, specijalnog opunomoćenika u naše ime i ime svevišnjeg, napretka i svega.

Tako su desetljećima svi, pa i pravnici, u snažnoj misiji naći praktična rješenja i omogućiti provedbu toga višeg na uštrb nižeg. I dana sve žeže od toga, ne može se izbjeći sinteza žege. Znakovi kako se radi svašta, koji ponekad iskrsnu malo, samo zbunjuju jer se doživljavaju kao sitni eskcesi i iznimke vezane uz fokusirane točkice i točke, a to su samo benigni tračci puno šire i impresivnije industrije, koju odavno ne kontrolira nitko, jer je po defaultu podešena da smjerovima i na tome izraslim lataaima i derivatima povećava navodnih sadašnjih 940 mlrd kuna (btw i 3.650 mlrd kuna minusa i duga, raspršenih tako da ni najveći neprijatelj ne može ući utrag tome).

Praktične mjere:
- izvana ili iznutra (u saunama) neka neka nešto malo otvori, ako već neće vrata onda prozor ili bar neke paragrafe, da malo zraka izvana uđe unutra a iznutra opusti malo pare, temperature i nepodnošljivih plinova. Ne bi bilo zgorega napraviti i malo prestrujavanja, s niže razine na jednoj strani da ulazi malo zraka a s više na drugoj se ispušta navedeno, ali to su već zahtjevne stvari pa u slulaju da djeluje prezahtjevno ne se impresionirati time i kvariti običnije rješenje;
- pregrijana žarišta prizvodnje derivata, a la IGH d.d i ZG holding te slične druge, malo ohladiti kakvim vatrogasnim šmrkom, zasuti pjeskom ili bilo čime;
- opipati bilo i temperaturu pa, ako se vidi da organizam otkazuje, na ručicama za kamatarenje spustiti sa 15 % na manje i sada i budće i naročito retroaktivno, dok organizam ne pokaže znake da je živ;
- ako banke ne mogu izdržati erotske požude i snažno hrle u opsceno općenje sa roditeljima, državom kroz nacionalizaciju i slično, zgasiti odmah i umjesto toga podmetnuti seks sa svim sastavnicamaa sustava. Npr. ZABA je i onako privatizirana za 0 kuna, unutra su razna sastavnice sustava i stalno protiču rijeke novaca države i Grada Zagreba i svega, pa se lako nađu navedena rješenja;
- ako je brdašcima iznad Zagreba i u stanovima bivših vlasnika presparno ili ne daj bože postalo neizdržljivo, kod Bandića na farmi svinja vapi bezbroj velikih stanova;
- isto tako beskrajna stoka srednjeg i sitnog zuba, ako djeca i unuci ne mogu izdržati rast na 2.300 EUR/m2 + toliko na kamate koje rastu + kamate na kamate od raznih derivata općen napredovanja, to se lako rješava na razne načine, a najbolje je prgrupiranje sa užarenih položaja koji i onako nisu potpuno vaši na neke skromnije a pouzdanije položaje.

U sustavu paragrafa bezbroj je alata skrivenih nevičnom oku, kojima se lako podešavaju u osnove i razni djelovi sustava i prakse. I laici lako nađu puno toga, samo da bace oko. Alati osim što su zgodni, odavno se koriste kao puno bujniji derivati nego tzv. financijski derivati na trulom i neiskusnom zapadu. Kod nas je ti sve puno razvijenije i sofisticiranije. Alati i derivati u tim finim softverima, zakonim i paragrafima, lako postaju msovna smrtonosna oružja ali i za humane svrhe čine čuda, kao nulearna energija i razna čuda.

Obzirom da se naa to do sada nije obraćala pažnja, logično jer odavno inercija osigurava matična napredovanja i razvitak, sada kada to pokazuje i male znake slabosti nije zgoreg malo pogledati, bar izmjeniti kakav dihtung, ulje, dio koji pregara i tali materiju.

Tko je glasao

Najnovije poslovne

Najnovije poslovne okolnosti

Obzirom da su vrhovi EU preko vikenda na nogama i užurbano rade, nema sumnje od ujutro kod nas i onako permanentna revolucija i invazija na državni kazan i sve s njime povezano kreće u ekstra revolucionarni klimaks. U drugom smjeru ulice će biti skoro puste.

Poslovne okolnosti se stubokom mijenjaju. Ide potpuna normalizacija. Bez da su snage nedvojbeno voljne, mogu i znaju neće uspjevati ni razgovori. A za sve dalje ništa bez minimuma onoga što normalno treba, pri čemu to uopće nije ni blizu dovoljan uvjet, jer je jako puno do sada uobičajenog poslovanja od sada čisti SF i započeti. Tako usput s onu stranu svega odlaze razna duga i većini mila poslovanja.

Na pustoj strani bojišnice, tamo gdje ne dopiru državne jasle i gdje gužve od sutra nikave dugo nema, otvaraju se razna (božanska) vrata. Jeste da je pomalo nadrealistički puno toga pa možda i bilo šta, ali baš to su složena kreativna znanja i delanja, radionička i igračka čuda koja su uvijek iznenađivala svijet. Od sutra sve to kreće puno parom.

Smjerovi se nehotice razdvajaju sve jače, ali ljubav nas spaja i zantiželja.

Tko je glasao

Tamo dokle ne dopire čak ni

Tamo dokle ne dopire čak ni miris državnih jasala vrijedila su i vrijede neka druga pravila poslovanja, uglavnom obilježenja prevrtanjem kune, ili eura i nekoliko puta prije nego se potroše pa i "bezobrazluk" da se za njih želi mnogošta zauzvrat. Ta su područja do sada pokrivali razni "sivi" poslovnjaci koji su za puno manje i kvalitetno.

Državne jasle nisu samo one Šukerove već i bankarske, dakle krediti kojih je bilo izobilje a sada neće ni to pa će sve interesantniji postati realan novac kojeg nema na pretek.

Možda će to, zato ova kriza nenamjerno može imati i pozitivan učinak, imati za posljedicu silom odustajanje od prekomjernih i ekstra profita pa se nešto malo sagradi i bez milijuna a pogotovo milijardi kojih neće biti.

Sad se očekuje red prijetnji kako će građevinarstvo, izostanu li uobičajene (pre)velike državne investicije, morati početi s otpuštanjem radnika ne bi li privolili državu na dodatan napor u pronalaženju novih milijardi za poslovanja.

Shvati li država na vrijeme da za cijenu jednog pišljivog Radićevog mosta može desetljeće servisirati sve građevinske radnike i da ne rade ništa, sve ovo uopće ne mora biti loše. Štaviše, moglo bi biti jako dobro.

B-52

Tko je glasao

Ta očekivanja su naivna,

Ta očekivanja su naivna, kao i da će svijet i napadači prekinuti opsadu Vukovara. Kako prekinuti kada je očekivani profit od toga a na davno "uloženo" kategorički i moralni imperativ, nešto bez čega glave padaju redom. I ne samo pojedina bitka nego dalje i dalje.

Snažni rast i međugeneracijska solidarnost

http://www.jutarnji.hr/novac/trziste_kapitala/clanak/art-2008,10,13,zse_...
Imperija uzvraća. Očekivani snažni odgovor premoćnih mreža na narasle sumnje oko kapitala, čak i defetizam, snažno vraća stvar na kolosjek rasta. Državne i povezane mreže su pune milijardi, i u najgore doba je uvijek bilo toliko da se lako može desiti da kakav kamiončić nepreviđeno odvije vjetar (Jakov Blažević od honorara za knjigu "Kako sam slijedio crvenu nit"). I najmanji je problem u pravom trenutku ispaliti nešto granata i ispraviti stvar.

Jedna od ključnih stvari u pozadini stvari je međugeneracija solidarnost, koja je slomljena početkom osamdesetih, kada su snage pune i prepune čvrsto stale na poziciju - revolucija je završena, tko je zauzeo poziciju zauzeo, tko je jamio je jamio. Potom je stvar snažno potvrđena 1990.g. i naročito 1991.g., kada su sa besprijekornih 100 % za i formalno uzeti svi društveni stanova i kuće, pa i ex nečiji, oteti. Ostatak ekipe se je tako našao u neviđenom sendviču i obruču sa svih strana, jačem nego na Sutjesci, jer su s druge strane nadirale još luđe snage do jučer složnih osvajača.

Stvar je davno prerarasla u formulu "tko je jamio snažno jami i dalje". Već desetljećima združene snage praše punom parom, skladno jer neodoljivi cilj veže i spaja. O prekidu vatre se logično i ne razmišlja, jer opkoljene snage odavno ne dobivaju nikakve municije i ljudstva, ne samo da je embargo toliko snažan nego su napadačke snage odavno toliko nadmoćne i sve snažnije i snažnije da otpora praktički nema i kontraproduktivan je - svaka 1 jedinica otpora odmah izaziva trenutni skok bar 200 jedinica napadačkih snaga i razmjerne rupe u tkivu stvari. Puno bi bolje bilo da se odlučnim napadom dokrajči višedesetljetno mrcvarenje i onako komatozne materije, da se podvuče crta i ide dalje, u nove pobjede.

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Ključni praktični djelovi

Ključni praktični djelovi - neovisnost je dio bez kojeg se ne mogu vidjeti, rješiti ni funkcionirati razni zajednički poslovi

Neovisnost kao takva, ne samo pa čak ne i prvenstveno maetrijalno-financijska (jer kao što znamo ona kod nas ima prosječno pokriće minus 150 %), nije ni politički ni društveno ni profesionalno oportunističko isključivanje nego u značajnom djelu toga suprotno - jedino koje je rješavalo i održalo ključne djelove društva, dok su "ovisnosti" do stupnja masovnog krda i kretanja i nehotice gazile i gaze sve na putu pa i same sebe.

A sada, kada se poslovanje pomoću "krize" lomi i snažno kreće ka normalizaciji, tek tada se bez toga ne može.

To nije profesionalizacija i neoviosnost je prvenstveno protivna profesionalizaciji, jer "krizu" pod "normalno" i turbo liberalno non stop i proizvode jake profesionalne snage, razmjerno 5x brojnije i jače nego u Rusiji i Kini obzirom da je naša paratija odavno razvila a njezine frakcijske sljednice stranke i dodatno razvile još dodatne 4x više nadgradnje i saveznika partije i svih snaga u ime radnog naroda i pučanstva. Plus je i dosta radnog naroda i pučanstva napredovalo i promovirano u profesionalne institucionalne i vanistitucionalne snage, odavno znaju i mogu puno a sve više i krajnje nadmoćno. I Siemens su zaljuljale vlastite profesionalne snage i sada daju sve novce za neovisne detekcije.

Bez neovisnosti u našem sustavu nisu moguća ni pretežna ključna minimalistička sagledavanja i viđenja a sve dalje još manje. Iskustva smo da se bez toga pretežno i ne gleda a još manje vidi, jer osim lijenosti i bez ikakve posebne namjere odavno su kreirane slike i samoobane o svim osnovama sustava i poslovanja, kao čvrste pretpostavke i kao važne estetske i idejne vrijednosti u armirano-betonskim djelovima svijesti. Svako diranje i pokušaju podešavanja neizbježno izazivaju reakciju centara za zaštitu vrijednosti jednako kao i razvojnika i raznog, jer sve naprosto iritira i mali pogled na ukupnu sliku i posebno milijarde, pored stalno važnijih mogućnosti i bitki za napredovanje unutar istog.

Jedino neovisnost omogućuje i banalne stvari kao pogled i izvan istog, npr. da u Zagrebu osim istog 40 godina ima i drugog, pa čak da i unutar toga istog ima svih 40 godina neviđenih važnih djelova, npr. da su štakornjaci tu stalno kao takvi u središtu, da nema ni središnjeg računovodstva ni ikavih drugih preglednika pa se samo upravlja sa novcima i movineom te beskrajnim količinama dokumenata tako da amma baš nitko ne može znati ništa ni približno točno i ama baš ništa nije ujednačeno.

I kada zapne, a "kriza" je veliko zapinjanje, kako bilo šta i kuda bez neke neovisnosti. Jer i onako sluđena napredovanja i zbrke divizija umjesto žudenih neodoljivih ciljeva počinju bitke sa sve luđim i luđim pojavama unutar vlastitih redova, do stupnja da i onako 5x međusobo sukobljeni lik sada vodi 25 bitki sam sa sobom i 263 neočekivane sa drugovima.

Kako uopće minimalno vidjeti šta će se dešavati pa i djelovi, bez neovisnosti. Uzmimo stalna pitanja o kampanji za izbore u Zagrebu. Bandić već ide i beskrajne snage se krajnje ufaju ne da će pobjediti nego da će izdržati, a s njim i nešto kontinuiteta. Ide Čačić. Idu svi i pitaju se. Ali kakve to ima veze. Uzmimo samo milijarde, GUP, nekretnine i sve s tim u vezi. Ovih amo 200.000 iskusnijih znaju da se razmjeri naših dubioza i napuhanosti ni ne naziru, odavno su razne tvrtke dugovale gradu po više od 200 mlijuna DEM i čohalo se sa svih strana, invazije odavno traju, to nije razmjera sitno i kapaju desetine tisuća stanova i desetine milijrdi kao od šale. Šta će se u toj močvari dešavati sada kada su veliki isušivači močvara promjenili strane i izišli iz bitke?

Samo normalizacija. Sada bilo šta da se desi ide i normalizacija, čak i ako pobjede Čačić i dr Dragan Kovaačević zajedno sa đapićem te snažno krenu u razvojne JPP projekte 50 mlrd $ x 2,75 faktor i New Deal pučke kuhinje.

Bez neovisnosti to nije moguće vidjeti, ne što je jako složeno i neizvejsno jer uopće nije i pače je jednostavno i pouzdano. Radi se o tome da ni prije ni kasnije ni sada razni ostali pogledi, pa ni oni plaećni cca 25 mlrd kuna za koliko su beskrajne stručne i akademske snage izvršile zadatak poroizvodnje magle da se ništa ne zna ni o čemu pa i da nema nikavog plana, pretežno namjerno nisu gledali u tom smjeru, pa nisu vični ni kada možda bi i treba, a ujedno nisu ponijeli naočale za tu "pomrčinu".

Dakle, neovisnost su ujedno naočale pomrčinu, koja je stigla u naaše krajeve i izgleda se namjerava malo zadržati, kao Bela IV nekad.

Tko je glasao

Pogled po zapadnom

Pogled po zapadnom horizontu

1. Višedesetljetne blage škripe i teškoće oko kontinuiteta i uključivanja mladeži što u prve jurišne što u finije opskrbno-pozadinske redove i suradnji sa (polu)svijetom, sada su dobile svoju sintezu sa novim izazovima zajedno sa svih drugih sličnih 12.856 dosadašnjih i sadašnjih blagih teškoća - društvo je već "teleportirano" na kolsjeke i vremena pokrića u ekonomskom i ukupnom društvenom poslovanju, na šezdesete i anročito tridesete pred II svj. rat pa i godine prije I svj. rata, na raznovrsni skup poslova i mjera, ali ovaj put puno bolnije jer se sa jako velikim i nagomilanim opterećenjima i dubiozama treba hrvati sa u međuvremenu zapuštenom zemljom koju je obuzeo korov. Da nije tako defetistički, i najcrnjim vrmenima su sačuvane razne točke i podloge, a sada toga ima također izobilje, naročito u impresivnoj preobrazbi strašnih snaga i potencijala nesvijesti, razorne moći, u svijest i svijet, nešto puno jače nego korištenje nuklearne energije i znamnosti u korisne i humane svrhe.

2. Malo o mladeži i s time vezanim porastom poslovanja bez pokrića, dugovima.
http://pollitika.com/the-man-who-knew-too-much

Slučaj mladeži Gotovac i poneki slični pristojniji (npr. sada evidentno i Zoran Milanović) bi ukazivao baš na obrnuti smjer, da se u vezi kontinuiteta nešto dešava i da se radi o transformaciji kontinuiteta u nešto ipak pristojnije, ali što je "dramatično" očekivanje promjena poslovanja svakih 30 godina sa plus ili minus 10 % na staalnoj bazi od 200 % bez pokrića, jer samo ad mladeži:
- predsjednik RH Mesić, koji je kao mladež počeo burno još početkom šezdesetih, i cijeli milje;
- sve vodeće osobe stranaka a naročito HNS Čačić i Vesna, sva sotala elita a naročito henesijevci (Gregurić, Todorić, Luković, Crnići, Barbić, Valentić ...), pri čemu treba uzeti u obzir da su i Luka Bebić i Marina MD mladež a IGH d.d. ex jurišna maldež za dugoprstćke poduhvate, kao henesijevci s kojima su prožeti;
- mladež uvijek vodi brigu o sporednim sitnicama kao velike državne tvrtke, poslovi, financije ... od Nikole Pašića na ovamo (da se deca malo zabave dok) ...;
- od SK mladeži u mladež HDZ-a, SDP-a, HNS-a ... i zlatnu mladež, sa tom mladeži odavno vezan masovna mlaež Zvečka, Riva itd, snjima malo biftekićima i slično vezana maldež gale i nove snage, "mladež" cca 90 5 društva jer "mladež" od 70-80 drma kao nikad ...

I na drugi način - dok se 250.000 njihovih "mladih" prijatelja i ortaka ipak zaštite, pa i najbliži, čak se promeću u vertikale društva, stradava jedino mladež onih koji nisu izrasli iz "sustava" i dugog kontinuiteta revolucije te koji nisu uspjeli sve zadovoljiti (Đureković, Kutle, gospođa Knešaurek za nenamjenskih 60.000 kuna, Petrač-Zagorac, netko iz ZG holding za nenamjenskih 4.000 kune).

(Mladež = davež !?!)

3. Upiranje prsta u izabrane točke ne samo da više ne pomaže nego postaje farsa, agitprop koji snažno ruši poziciju za koju agitira a s promovira poziciju u koju upire (Vesna Pusić se je samim jednim istupom, bitno snažnijim od "niko ne smije da vas bije", premetnula u povjesno najesktremnijeg hrvastkog nacionalistu), jer i uz najbolje najmjere i argumente u društvu izraslom i razvijenom na puno nezgodnijim i nepriličnijim praksama cijela arhitektura i struktura je već SF i na SF pokrićima, pa sada, kada je proradila sva ta naoko mrtva matrija bez pokrića, veliko je umijeće se održati i stajanjem na mijestu i krajnje pažljivim nediranjem - i uz aspolutni i znanje disciplinu svih sanirano smetlište Jakuševec se propinje pod 10 m gore dolje i truje pitku vodu, na Jadranu i u gradovima i mrtvaa materija nepokrivenosti investicija i neulaganja u infratsrukturu, samo sve sebi, sdada pokazuje zube sve jače i povratak na ono prije 100 godina bi bio veliki uspjeh, obzirom na problemčić milijardi povjerenja.

4. Krenulo je dugo doba normalizacije a to od "sređivanja" znači:
- sami sebe (zbilja) sve više i jače discipliniraju svi uobičajeni smjerovi i snage;
- pravo sređivanje je nešto i teorijski nemoguće jer su naprosto sve snage jako udružene u nesređenosti i kontinuitetu a sada je već nastupila diktaura minimalizma u smislu samo ono što ima stvarne minimalne šanse i u što se može imati minimalno povjerenje, pa je obrnuto, sve snage su u poziciji grčevite borbe za to jer toga ima jako malo i tek ga treba stvoriti pomoću onoga čega imaa jako malo, onoga u što je saučavno minimalno povjerenja oko zbiljskog,

I tamo gdje postoje svi minimalni uvjeti za nešto, površna analiza pokaže da su ti svi uvjeti ipak trenutno svi uvjeti da se ne može ništa, ni razgovarati o poslu, jer snaage koje znaju i deklariraju spremnost zapravo nisu spremne za to i nehotice pokušavaju suprotno, još jednu rundu (ne)uspjeha i katastrofe za dulje. To nije subjektivno ni asptraktno, nego potpuno precizno i karjnje stvarno i svodi se na da ili ne.

Osim jako jako izuzetno, neko vrijeme nema minimalnih uvjeta za normalno održivo investiranje i poslovanje u turizmu po Jadranu, ali ne zbog ovoga i onoga nego doslovno od svega i kroz dulje razdoblje - investiranja i poslovanja će biti ali ne i cjelovito normalnog dok se sve snage svatko na svoj način ne samo kapituliraju u manipuliranju nego i dok se ne stvori povjerenje da su zbilja spremne, a to će sve ići jako teško i uz pomoć dvije tri sezone sve veće kapitulacije nesvijesti, što je sada već krenulo. Tako i sve drugo. I pri tome je teorijski nemoguće da se više na istom radi i ovako i sasvim suprotno, da zajedno radi netko od većine dominantnih snaga i netko sasvim drukčiji (jer nitko više nema toliko mlrd za financirati ih, ni snage za odražavvanje takve revolicije, niti do toga može uopće doći ...). U prijevodu, cca 90 % snaga uz ostaalo mora po smetlištima tražiti odbačene i pomoću Isusa Krista i razni bogova ih nekako oživjeti i zamoliti da nešto naprave.

Tko je glasao

U vezi minimalizma i

U vezi minimalizma i stabilizacije možda nije bez značaja da i Milka Planinc ponovo jaše.

Kao gost na akademiji, u javnosti se nakon dugo vremena pojavila Milka Planinc, koja je bila na čelu Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske od 1972. do 1982. godine..

Je li to odraz svijesti da je vrag odnio šalu pa se od iskusnijih traži savjet kako dalje i kad izgleda da se dalje ne može? Makar uz par-nepar, bonove i razno iz njenog vremena.

Hoće li nam nakon što Milka ponovi dijagnozu prvi dramaturg u Hrvata odrecitirati svoj stabilizacijski program pod radnim nazivom "Nigdar ni bilo da nekak ni bilo"?

B-52

Tko je glasao

Ni revolucije, ni promjene

Ni revolucije, ni promjene ni prošlost ni institucije ni mreže ni korporacije ni druge slične pušnice i silovanja - odlučno protiv opsjena i nasilja

Jer gdje god pipneš umjesto 10.000 % narasle vrijednosti i nadsvjetski složenog sklopa je nadsvjetski sforsana improvizacija i krpačina svih svjetskiih i bjelosvjetskih copy-paste rješenja, bućkuriš bućkuriša i još su se djeca dosta oko toga igrala i igraju

pa ništa posebno ni sve skupa nije naročito namjerno niti promišljeno

i non stop je u stanju da svako bez ozbiljnije demontaže i rekonstrukcije već sve to dovodi u pitanje

a nakon toliko toga i svako pipanje dovodi sve u ekstaze i rasprsnuća.

Zašto i protiv nekih banalnih i evidentno logičnih promjena, npr. da se malo odmori vječno najtežim bitkama po bojištima izložena Marina MD i poneke ostale udružene dioničke IGH snage ? Tek to ne jer tko će potom zasustaviti dar mar u svijesti beskrajnih naprednih i nadmoćnih divizija, puno gore nego kada je umro Tito, i još gore - tko će sve te divizije opet sastaviti kada komesarka opet dođe te jača i neodoljivija nego ikad kaže ovu kuću ruši a ove ćemo za samo 250 mlrd $ malo prefarbati i dovesti u tip top sklad sa onim gdje će EU doći za sto godina.

A zašto ne male promjene paragrafa, bar onih nekoliko evidentno gorućih ispravaka, npr. da se zatezna kamatna stopa kojom država kazneno kamatari one kojima je dužna i koji je hrane smanji sa 15 % na američkih i evropskih 1,5 % uz razne bonuse ? Pa zato što bi se sve, baš sve, raspalo od šokova i fizičkih udara. I nije toliko problem što bi se sve raspalo, nego tko će zbrinuti sve to i na koja smetlišta.

Tko je glasao

Dodatak 2 - kucnuo je

Dodatak 2 - kucnuo je čas

Na naša je vrata kucnuo čas
i naš se kaput raskrio.

Na Zagreb je pala kiša te oblaci i zrak uspješno hlade u pravom trenutku. Sve funkcionira puno bolje nego najstručniji svjetski procesi i eksperimenti. Jako puno znanja i iskustva je u igri, koje nepogrešivo vodi i sumjerava procese te pravovremeno intervenira. I love this game.

Samo upravljanje na zajednički račun leti u nebo, odlazi s onu stranu.

Upiranje u pojedine izabrane točke služi da se ne vidi dugo većinsko opredjeljenje za velike uspjhe i napredovanje na zajednički račun, osvajanja i osnove iz kojih sve neizbježno proizilazi.

Ne mogu ama baš svi poslovi biti samo upravno dogovarani i nadograđivani a da nema nikakve veze šta, kako, pošto i kuda, te da nema mističnih snaga koje rješavaju te naoko sporedne djelove priče.

Ne vrijedi niti osjećaj da je to nečije kap u moru i samo jedan mali slučaj, obzirom da je svo mora od takvih kapi i osnova, čvrstog većinskog opredjeljenja za takve osnova samo upravljanja na zajdnički račun.

Ne pomažu niti naše turbo partijske i "stručne" avangarde, to su još gori jadnici i sluge od zadnjih jadnika, jer naprosto nemaju kuda nego nositi teški križ na križnom putu, prava Kalvarija jer bilo kako i bilo šta napravi avangarda slijedi samo još teže, veći zahtjevi i muka (pasija).

Ne pomaži ništa nikakvi zakoni, ni da se sve snage jako slože pa i da USA i svjetski diletanti nekim čudom opet jako obnove sve.

Jer naprosto za sve skupa treba raznog znanja, rada i stotinu čuda, pa bilo kakvo pa i najbolje "sređivanje" i "pamet" sa sve većim izbjegavanjem tih "sporednih pitanja" napretka samo upravljanja, sa pišljivih 95 % toga, uključujući financiranje i distribuciju dobiti, desetljećima radi kao smetlišta - isti ritam odvoza samo poveća smeće i smetlište te fizičke i kemijske pocese.

Sada, kada je kucnuo čas i kada stižu trenuci pravog osjećanja, pred našim očima se otvara izobilje do jučer zamagljenih slika i čuda.

Iza blistavih fasada promaljaju začuđujući trash prizori i deficiti novca a iza lošijih fasada još začudniji bolji prizori i slike sa suficitom novca, već nezaustavljivo kreću božanstvene i nadbožanstvene igre, cijele parade pune izobilja toga, koje će zadovoljiti i najizbirljiviju publiku. Uz tako božanstvene i svjetovne igre oživljava i mrtva materija, davno prevladana i zgažena bačena na povjesna smetlišta puke historije. IGH d.d. i dioničari te razne slične "preelitne snage" povezuju sve prostore, vremena i materije, uključujući besmrtne a sada i nadbožanske. Za raznovrsne snage i igre se otvara sve više prostora i u svemu rastu razum i smisao za igru.

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3182167/index.do;jsessionid...
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3182181/index.do
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3182275/index.do

Tko je glasao

I uz sve nejasnoće pa i

I uz sve nejasnoće pa i nerazumijevanje koje neki u vezi teksta signaliziraju, minimalno što se vidi je da su stvari polako na putu da se poslože iako napredak i dalje traje, vidi pod Pelješki most i slično, ne samo da se ne odustaje nego on raste do duple širine i pripadajuće duple cijene. Nema naznaka odustajanja iako baš večeras Hrelja signalizira da bi trebalo nešto i za penziće, bar u vezi Božića.

Rutina koju refleksno nudi iskusni Bebić, je da nije da nema već vidjet će se ima li i od kuda jer da nije planirano pa šansa ipak postoji jer nigdar ni bilo da nekak ni bilo , iako prije njega šef mu Sanader manje iskusno i nešto drugačije a Friščić seljački mudro da se negdje mora prvo uzeti kako bi se drugdje dalo.

To da se prvo negdje treba uzeti nije bilo uobičajeno pa možda sliči na demagogiju iskusnog seljačkog fiškala ali nije. Nije da će se morati uzeti samo za penziće i slično već i za nešto infrastrukture od koje bi koristi bilo i za široke narodne mase. Osim toga, dugogodišnje slabosti koje prate snažni napredak sustižu u vidu uočavanja nesolidnosti izgrađenog pa će netko morati i to rješavati što opet neće ići bez novca.

Sve više jača i želja građana da žive normalno i da pored krova nad glavom imaju neki okoliš, asfalt, parkiralište, vrtić i školu za dijete pa i klupicu za odmor u parku kojeg bi također rado.

Za sve to nema i neće biti dovoljno. I što onda? Morat će malo kočenja i razmisliti kako dalje. S tim da misliti nije isto što i znati, pogotovo kad se svo znanje svodi na uzmi novi kredit ili prodaj još malo obiteljskog srebra kojeg je ionako sve manje.

Oni koji ne znaju morat će pitati one koji znaju i koje se do sada malo ili nimalo pitalo. To ukazuje da su neke promjene na pomolu, ne zato što se to jako hoće već zato što drugačije ne može i neće ići.

Ako ne svjetlo, ono bar krijesnica na kraju tunela.

B-52

Tko je glasao

Dodaci o točkama krize i

Dodaci o točkama krize i normalizacije - 1 infrastruktura

Zbilja i svijest šezdesetih da dolazi do blokade dotadašnjim tijekom te da je infrastruktura nešto stvarno, nešto o čemu svi od zadnjih zabiti od najvećih gradova imaju renomirana iskustva, doveli su do nekih manjih sređivanja i većih zahvata u gradovima i na Jadranu.

Međutim, "dozvola" za to je trajala kratko i nakon toga do danas je došlo do dvostruke reakcije - sva stvarna rješavanja su neprimjerena (pa većina ulica i svega nit je rješena imovinsko-pravno niti tehnički nizi zakonski) te da se ne bi bakćalo s novima do daske i preko ikakvih granica se koristi staro provjereno, ujedno 1968. kao takvo legalizirano.

Taj dio oko infrastrukture je, uz ostalo, omogućio iznimno svjetsko napredovanje po gradovima i na Jadranu, jer kada 4 desetljeća za složenije i puno profitabilnije osnovne djelove trebaš manje bilo čega nego u zadnjoj zabiti bilo gdje, štediš najmanje 15 % svega i uvećavaš rezultate i dobitke do neslućenih granica.

Poznato izbjegavanje globalnih relacija i bekrajno jahanje ne beskrajnim djelovima i detaljima i kada točnost nije moguće niti ima ikakvog smisla, u ovom djelu je dovelo nekih nijansi kada se bavit time ipak mora - što jer se zadnjih godina gradi da sve praši, što se ponekad netko ssjeti toga a najviše što EU i to ima na popisu i traži, uključujući njihove stvarne poslove tu.

I kako je to rješeno i kako se rješava ? Potpuno maestralno, u svim djelovima:
- dugo uhodana industrija, u svim glasovanjima svi 100 % za sve takvo, je u sve prostorne planove samo još dogradila sve više širenja i napredovanja i sve bolju infrastrukturu, sa sve više zahtjeva, u maloj općini Pušća ceste širine najmanje 8,0 m i do zadnje klijeti a do kuća još i više, u gradovima da ti dah stane, kao i uvijek;
- u zakonima je nađeno solomunsko rješenje i napisano da treba biti, i onako stravične kazne ako i crta nije samo povećane, u svim glasovanjima svi 100 % za sve takvo, EU prihvatila i sve je zaokruženo;
- u samoj zbilji (stvarnosti) također višedesetljetna iskustva samo nalaze sve bolja rješenja, pa obzirom da nitko nije lud ni naivan da se time stvarno bavi na svakoj maloj parceli sve više niču neboderi i slično i priključuju se na ulice širine 3 m i cijevi iz 1936. i 1965. g. koje se raspadaju, ali kakve to ima veze.

Činjenica o dugoj većinskoj volji i praksi za tako nešto, izbjegavanje i minimalne logike i osnove takvog poslovanja te umjesto toga jahanje na raznim valovima po izabranm djelovima, konačno doseže svoju zrelost i u sintezi sa novim izazovima u jesen 2008.g., kada su krenule kampanje za lokalne izbore i intervencije sa 3.000 mlrd € otklonile blage defetističke uticaje sa zapada, daje prave plodove i sa maoističkih marševa skreće stvar u nadrealističko-realističke smjerove, u široku normalizaciju stanja:

- tko tu nešto baci pogled i bar nešto shvati, njegove šanse dramatično rastu, a tko ne njegove šanse polako puze u nepovrat. Npr. veliki zagrebački štabovi su tu već došli do povjesnog obrata, shvatili da Slavko Dakić i razni ne znaju ni čitati karte i planove a gddje bi išta drugo, pa su za korekcije ulica i infarastrukture angažirali nešto jadnika sa srednjom školom koji znaju nešto crtati i napisati nešto teksta, tako da se već 29.09.2008.g. izglasava nova promjena GUP-a koja sa hrpama novh nebodera i raznog uklanja blokade o omućuje nove valove napretka na postojećim cijevima i ulicama. Za očekivati je da će već tu doći do povjesnih rezultata u smislu da će povući male crte i omogućiti naknadna legalizacija već obavljenih radnji i stvarno ad spornih crta Galjufova, rampa Varšavska, krak ceste za Mirogojsku te most između velikog naselja Profectus Špansko i velikog naselja POS Špansko. Ako tako nastavi, Zagreb koji predvodi bi mogao slični duh prosvjetljenja i rješenja raznijeti diljem RH i to bi moglo odlučiti bitke;

- na državnoj razini teku zahtjevne dionice auto-cesta prema Dubrovniku, spoj od Rijeke na ličku trasu, prema Sisku, pruga Mađarska-Rijeka i razni veliki projekti. Praksa zadnja 4 desetljeća jest da se radi bez prostornog plana Hravatske, kada ga je SRH konačno donijel 1989.g. odmah je kaao takve više nije bilo, pa se sve radi odokativno i kako avangarda zaključi, što se može vidjeti na TV i svuda, ne samo HDZ nego i Čačić i Račan stoje i u živo za TV kažu presjekli smo gordijski čvor trase na dionici i Karlovac (i ide daleko najgora od mogućih, 7x skuplji vijadukt koji presijeca i onako cestama raskomadani grad) i Šibenik (još luđe). Tako da i sada jasan izbor dionica, em najskuplje i najluđe dionice em idu forsirano. I svimaa je posve normalno da se tako radi sve bez i minimalnog plana i kako se kome o kada digne, kakva javna nabava, natječaji, kakvi bakrači, kakva ekonomika rješenja, zaštita okoliša ...

Baš takav slijed omogućuje navedenu normalizaciju. Tko će i čime javiti za rječ kada iskoro stisne logika stvari, posebno oko milijardi i npr. da ima boljih rješenja za cca 10 x manje novaca, ili da je negdje u gradovima čak i moguće napraviti kakvu ulicu nego što se troši da ne može, samo da se najprije plate dugovi geodetu i da snima stvarno stanje, da se nešto malo nacrta itd.? Koji će to spektakularni obrati uskoro stići, čovjek ne može ni zamisliti, revolucije na svakom djelu. A za većinu stvari je ključno da su svi glasali 100 % za, sudjelovali ...

Tko je glasao

I sada, kada navodna kriza

I sada, kada navodna kriza drma svijetom, kod nas je to konačna normalizacija. Bar tako izgleda po svemu. Ništa posebno se ne dešava ali baš to čini da konačno popušta beskrajno dugo i čvrsto stiskanje pomoću beskrajnih alata i logika u niti 5 % toga.
Da, ništa se ne dešava, ali bi se lako moglo dogoditi. Ni Titanicu se nije moglo ništa dogoditi, ali je ipak potonuo... predugo smo u krizi pa je i ne osjećamo, stanje nam je normalno sve do onog trenutka dok je ne osjetimo na svojoj koži. Bazična temperatura nam je 37,5 što upućuje na kroničnu bolest.
Lijek se traži u stranim bankama, sumnjivim fondovima za daljnja zaduživanja i umjetnom disanju, jer inflacija nikog neće zaobići. Zbrinjavanja u državnim i javnim poduzećima su u tijeku, kopoprodaja za lokalne izbore u kojima sudjeluju sve zainteresirane strane koje mogu nešto zaraditi u suradnji s izvršnom vlasti je nesagledivih vrijednosti, javni natječaji i javne nabave su javna obmana za one koji ne razumiju, ataci na ovo malo intelektualca koje imamo bit će sve učestaliji a političari s kupljenim diplomama predstavljat će moralni stup društva, kojeg nikad nismo ni imali.
No otrežnjenje je neizostavno kad uslijede otpuštanja radnika na svim razinama, pa će nagli porast nezaposlenih dovesti do još većeg broja siromašnih. Korupcija je dosegla svoj vrhunac kada ministrica pravosuđa izjavljuje da u državi nema toliko korupcije koliko se priča već da građani imaju krivu percepciju. David Copperfield vlada ovom državom u kojoj je sve moguće, sve prolazi bez odgovornosti i imalo savjesti.

Tko je glasao

esperanza No otrežnjenje je

esperanza
No otrežnjenje je neizostavno ...

USA su nas "gurnuli" u velike pijanke sedamdesetih i u zadnje doba, ali sada konačno pomažu.

Iako velika većina snaga čvrsto drži pozicije i uhodane sheme, otrežnjenje već prodire.

Naše snage su jako iskusne, većinu toga rade potpuno svjesno i sa čvrstom voljom. Logično je da se ne daju tek tako, a i pitanje je šta tko može i da hoće, jer se radi o sazrijevanju puno duljih i dubljih pojava a ne samo nečem svježijem, o elementarnom suočavanju sa raznom društvenom praksom koja se najednom "neočekivano" pokazuje ne tako besprijekornom.

Nešto malo je ozbiljnija nijansa nemoći od namjera. Npr. radi EU i zrelosti problema je konačno rješen višedesetljetni problem nesređenih ulica i infrastrukture, preko 90 % toga nije imovinsko-pravno rješeno, nije dovoljno tehnički u redu i bez dozvola, ilegalno. I sva beskrajna bavljenja su rješena mudro rečenicom dvije "treba biti ...". Međutim, ta materija neoćekivano ne sluša tu veleumnu sintezu višedesetljetnih bavljenja, pa opet široko i duboko počinje veleumno raspravljati šta sada kada ni to povjesno rješenje ne drži vodu. Odmah prilažem veleumno rješenje - gradski proračuni i aparati ne služe za gradnju stanova za tržište i privatne potrebe nego baš za ulice i infrastrukturu te plaćanje dugova.

Povodom tekućeg
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...
U “vrhunskoj” korupciji ljudi se ne služe tako primitivnim metodama kao što je “ja tebi dvojku, a ti meni 500 eura”, nego “ja tebe u Akademiju, a ti meni odjel u novoizgrađenoj bolnici”, naglašava naš sugovornik. Prema njegovim riječima, napuhivanjem i laganjem, zakrinkavanjem za zvučne titule i uništavanjem međunarodnih kriterija, ti su ljudi javnosti predstavljeni kao ugledne i uspješne osobe i taj oblik korupcije nedohvatljiv je zakonu

Medicinski fakultet u Zagrebu pretvoren je u fantastično učinkovit poligon uporabe državnog novca za osobne interese, pri čemu je proces zaštićen davnašnjim ugledom Fakulteta i genijalnošću organizacije i maskiranja toga procesa - zaključuje Marušić.

Gotovo sigurno da je veliki dio toga prosječno isto, ima i puno goreg a i puno boljeg, te da i ovaj maksimalni kritičar i velika većina ključnih osoba u zdravstvu pa i šire na umu imaju kakvih 0,5 mlrd kuna koje godišnje esktra odu kroz opremu, ljekove, usluge i razno, dok im ništa ne znače cca 3 mlrd kuna esktra godišnje koje odu na zgrade i gradnje. Sveučilišni profesori i akademici u glavnim ulogama pojedu ogromne milijarde a pri tome je i dalje u 4 desetljeća napravljeno puno manje nego 1933.-1941. ili šezdesetih.

No otrežnjenje je neizostavno kad uslijede otpuštanja radnika na svim razinama, pa će nagli porast nezaposlenih dovesti do još većeg broja siromašnih.

U kriti 1928. su u Chicago-u Al Capone i svi mafijaši organizirali pučke kuhinje i razno i borili se za svoj narod. A Jospeh Kennedy i razna "elita" su zbrisali sa bojišta.

Kod nas dugo, cca 40 godina, ni siromašni ni srednji ni obrazovani ne vole defetističke tonove, vole solidno plaćati iluzije i ne plaćati ništa normalne poslove te su većinom skloni ovima što se opet takmiče u velikim obećanjima za izbore. Sada, kada je to sve skupa krenulo kuda i kako je krenulo, nema potrebe i razloga ljudima kvariti raspoloženje i navijačko uživanje. I onako konačno slijedi ono što logično dolazi desetljećima - suočavanje sa stvarnim poslovanjima.

Velike invazije na sve, pa i zadnje točke, već su popustile, lakše se diše.

Sitni pomaci oko odgovornosti i savjesti bi sada više zbunili stvar nego koristili. To što velika većina i dalje čvrsto drži pozicije i sheme baš sada je konačno dobro jer će tako brže i odlučnije biti suočeni sa nadošlim povjesnim izazovima i provjerama tih svojih dugih pogleda i shema i tako spremni konačno preuzeti terete slave i plodove svojih misli i djela u punoj širini, a ne samo 5 % koncetrata.

Tko je glasao

Sada, kada je to sve skupa

Sada, kada je to sve skupa krenulo kuda i kako je krenulo, nema potrebe i razloga ljudima kvariti raspoloženje i navijačko uživanje. I onako konačno slijedi ono što logično dolazi desetljećima - suočavanje sa stvarnim poslovanjima.
Je, ionako su manje više svi u navijačkom klubu bandić-mamić:), ne treba kvarit raspoloženje, pogotovo sad u jesen, kad su plodovi zreli i prezreli :) pitanje je samo tko će prvi pogledati istini u oči, ili možda samo pljunut i nastavit dalje.

Tko je glasao

pitanje je samo tko će prvi

pitanje je samo tko će prvi pogledati istini u oči, ili možda samo pljunut i nastavit dalje.

Vezano na tvoj prethodni komentar i na ovo, iz naših nešto malo različitih pozicija pogleda se vidi isto.

Jedino nijansa oko ovoga "tko će prvi pogledati istini u oči". Naoko neće nitko ali su to sve tim obratima više nego vične snage i sada je većina tih bekrajnih lidera i vizionara spremna a la Milka Planinc slijediti niti i u potpunim obratima, pa i desetljećima nakon što je niti zgužvana u burama i olujama.

Sada će oni jako navaliti, već su krenuli. na poznatu i uhodanu kombiniranu priču i daljnjeg napredovanja rješavanjem najvažnijih pitanja i hrabrim stezanjem kaiša i želuca.

U Zagrebu su Dakić poziva na slavni kontinuitet od doba Holjevca i rješavanje ključnih pitanja grada nakon niza desetljeća izbjegavanja, iako su on i njegovo višedesetljetno društvo (Marina MD, mladi "humani" urbanisti, henesijevci ...) ključna magla instalirana nakon što su eliminirali iz svih sfera i zadnjeg čovjeka iz doba Holjevca, koja to i kao instalirana i kao samopostavljena protivno izborima određuju sve do zadnje crte i kuće.

Zajednički kandidat za predsjednika RH ishlapjeli šminker manipulator Vidošević puno gore nego Milka lupa o stezanju kaiša, nakon što se je u doba rata nasaftao jako puno toga a i sada safta, sve bez ikakvog rada i pameti.

Iz moje pozicije tim brojnim drugovima i gospodi i masovnim divizijama koje u tijesnoj suradnji s njima jašu o tome cca slijedeće - i uz najbolju volju, iako to uvijek ima tko popušiti, više nema tko ni povući crte ni uložiti kunu ni napraviti bilo šta konkretno s tim, čak niti baciti to u smeće; a i da se nekim čudom i to nađe, razna materija oživljava iz mrtve zemlje te stižu novi izazovi koji traže 80 % nadrealizma i 20 % realizma, tako da magla sastavljena od 99 % maoističkih parola i 1 % svega drugog više ne igra igru, kemijski i fizički se rastvara u dodiru sa tom novom smjesom.

Dakle, izgleda da je krenula normalizacija (snažni pomaci iz potpune magle i posve drukčije omjere nadrealizma i realizma) koja se više ne može zaustaviti, te da u skladu s tim nije objektivno očekivati da će znatne snage drugova i gospode "pogledati istini u oči" ni kada im istina uđe u maoističke mozgove i sve pore svijesti, jer niti je to moguće niti će uskoro šta značiti, već sada je to više slobodna pušiona, tko voli nek izvoli.

Krenulo je opet čudno doba, koje sve manje pita i najeminentnije snage šta misle, pa čak ni prognostičari ne igraju igru, jer tko zna rezultat u živim natjecanjima.

Tko je glasao

Vidoševića samo ne

Vidoševića samo ne informirani puk i glupe žene mogu podržati, inače sve odrađuju mediji i PR koji za njegovu promociju dobivaju ogoromne pare. Sve je namješteno i sve se naručuje i masno plaća, a pogotovo ankete. Tako da je taj dio prilično gadljiv.
A što se tiče Dakića, možda završi kao Juan:)))) Uživaj u ćitanju štiva kojeg bi preporučila građevinskoj mafiji..kako se kaže..pravda je spora, ali dostižna!
http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_14889.shtml
http://www.citymayors.com/politics/marbella_corruption.html

Tko je glasao

inače sve odrađuju mediji

inače sve odrađuju mediji i PR koji za njegovu promociju dobivaju ogoromne pare. Sve je namješteno i sve se naručuje i masno plaća, a pogotovo ankete. Tako da je taj dio prilično gadljiv.

Tu je klopka. Kada taj dio uskoro kihne i bankrotira, cijele industrije ostaju u zraku i bez ikakvih sidara, pa će ih lako moći napucavati tko se sjeti i kako se sjeti. Naše selo je tu nemilosrdno prema visokom gardu, glupe žene još više, čim se stvar malo obrne raznima se odmah blokiraju pristupi i u birtije, svi ih zaobilaze kao one gadljive stvari.

A još k tome modni trendovi stižu iz Amerike, gdje šminkeri najednom jako ispadaju iz mode i u modu se opet vraćaju kauboji i takva rulja.

Tko je glasao

@esperanza Ovi tekstovi su

@esperanza

Ovi tekstovi su melem na ranu :-) Hvala Ti na buđenju Nade!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

uf, ap, jebemti tebe i tvoj

uf, ap, jebemti tebe i tvoj razbarušeni stil...svaki post, duži od 20 redaka moram pročitat 2x;

kod tebe mi tehnika brzog čitanja, i.e. da preletim horizontalno po tekstu, ne pali; kad probam u glavi "prepričat" tekst, i.e. izvuć bitno, ništa, nada, niente. onda moram ponovo, i svaki put se osjećam ko' priglupa učenica 5-tog osnovke....

muči me ovo: jel imaju i drugi taj problem, samo neće priznat' ili sam ja fakat malo priglupa?

CC

Tko je glasao

I ja imam isti problem, ali

I ja imam isti problem, ali bas volim citati nebulozne tekstove.

Tko je glasao

Da pomognem kako ja vidim

Da pomognem kako ja vidim težišnu točku njegove razvojne ideje:

I sada, kada navodna kriza drma svijetom, kod nas je to konačna normalizacija. Bar tako izgleda po svemu. Ništa posebno se ne dešava ali baš to čini da konačno popušta beskrajno dugo i čvrsto stiskanje pomoću beskrajnih alata i logika u niti 5 % toga.

Glede recemtnih događanja sve je dakle sadržano u onome što je još Shakespeare napisao "Mnogo vike ni za što" - ozbilljnije stvari se valjaju na drugim pravcima.

Ali, ima tu još nekih, možda čak opakih slutnji o kojima je bolje ni ne razmišljati - od svih nas ga B2 najbolje razumije, pa ga onda uhvati panika. No, nešto ga nema - očito ga neke brige more!!

Tko je glasao

frederik, hvala ti ko'

frederik, hvala ti ko' bratu. jedino me malkice zasmetala ova tvoja tvrdnja da B2 najbolje razumije Ap-a....misliš da je on pametniji od svih nas tu? hm, hm, onda smo svi mi ovdje u vel'kom dreku..

a da Ap piše svoje poslanice u dvije verzije, i, recimo, naznači diskretno uz naslov posta: (za one) iznad SS i ispod SS (ss = Sharon Stone, da ne bi netko krivo pomislil...)

CC

Tko je glasao

Nije B2 pametniji od

Nije B2 pametniji od prosjeka da bi zato bolje razumio što ap govori nego ap govori ono što njega pogađa - i mene je često zbunjivao ap (ne bih ga dovoljno pažljivo čitao - jer i sada puno toga jednostavnijeg od ao-a preskačem) ali sam radi iskrenja među njiima počeo pomišljati da se oni dvoje odnekuda u stvarnosti poznaju.

Zazo ne brini. Stvar je u moriviranosti.

Tko je glasao

ali sam radi iskrenja među

ali sam radi iskrenja među njiima počeo pomišljati da se oni dvoje odnekuda u stvarnosti poznaju.

B2 podosta profesionalno obrađuje temu napredovanja i kočnice napredovanje a i ja dobrim djelom, samo iz drukčijeg profesionalnog apsekta. Osobno se sigurno ne znamo, ali on može lako do mog izloženog osobnog i profesionalnog profila dok ja njegov osobni i profesionalni profil ne mogu poznavati obzirom da mi je to skoro pa potpuno izvan bavljenja i dioptrije.

Objektivne razlike u pogledima su slijedeće:
- B2 djeli poziciju većinskih naprednih snaga koja opravdano, jer je iskustvo to potvrdilo više puta pa podosta i sada, u velikoj količini iz fokusa blago izmaknutih milijardi koje non stop teku u napredak koji poznajemo ne samo ne vidi problem nego je u tome osnova napretka kojem se teži i bavi, nešto što je davno dosegnuto, što se podrazumijeva i uopće ne računa kao trošak, obzirom da se tek na rubu rubova ponekad pojavi kao manje više 10-20 mlrd € duga, a i to rijetko;
- ja sam u manjinskoj poziciji iskustva i pogleda u vezi određenih kulturno-revolucionarnih aspekata toga, koji su s vremena na vrijeme u ofanzivama do razmjera invazije (upravo još teku valovi velike invazije, zabrinutost nakon što je došlo do blagih teškoća u USA je minula zbog pravovremenog reagiranja sa 3.000 mlrd $);

Iako to globalno izgleda da sam ja struja koja nastupa pretežno sa pozicija kočenja pa i defetizma a B2 struja koja vuče naprijed, objektivno je više obrnuto.

Moja profesionalna deformacija je od prekomjernih nadrealističkih bavljenja napredovanjima, situacije i rješavanja situacija u kojima ni drugovi ni gospoda ne vide izlaza, ciljevi su visoki i veliki i novca nema ni blizu a vizija izlaza još manje. Takve situacije su uvijek dospjevale do manjine, koja je uvijek imala čast biti tražena i poštovana za ta nadrealistička bavljenja, naravno uz određeni primjereni nadzor i snage za odvanje počasti, cca 99 takvih snaga na jednog koji nešto rješava i radi. Zato su moji prilozi nejasni i kontradiktorni, jer je i iz pozicija nadrealizma primjereno unositi neke sitne nijanse ispravaka u iznimnim napredovanjima, kada silina velikih napredovanja milijardi i divizija praši kao luda. U tom smislu sada dolazi moje vrijeme, 80 % nadrealizma i 20 % realizma, može i ono što ne može (sada ide vrijeme kada većina toga ne može), invazija hladi a iz mrtve zemlje se budi davno odbačena materija (npr. desetljećima zapostavljena i davljena infrastruktura neočekivano ne sluša i ne preoobražava se automatizirano kako se je uvijek podrazumijevalo) i traži minimalno svoje, što je sve skupa konačno normalizacija i početak minimalnog suočavanja divizija sa nadrealističkim aspektima dugih napredovanja.

To većinsku poziciju B2 blago pomiče u kardeljističko-maoistički kulturno-revolucionarni defetizam, zamjerke masama što nedovoljno dobro shvaćaju i ciljeve a još slabije ostale aspekte revolucije, kao što malo tko shvaća ali zato prihvaća iznimne sposobnosti i osobnosti Marine MD i raznih samoproglašenih likova, koji praše desetljećima te iz svake afere i nakon što uprskaju izlaze jači, kao i henesijevaca, pravih Hrvata, Jugoslavena, neojupija ...

Tko je glasao

jel imaju i drugi taj

jel imaju i drugi taj problem, samo neće priznat' ili sam ja fakat malo priglupa?
Neću ulaziti u to 'što si i kako' ali znam (iz iskustva) da je bitno uloviti nit.
Ja sam, npr., sada pročitao prvi puta i vidim da ću morati još jednom (polaganije) pa se nadam kako ću nakon toga uloviti božju česticu koja će izroditi smislen komentar (ne tako dubokouman i kompliciran kao 'ap-a'), ali vjerojatno suvisao. Stoga, ne očajavaj! Čitaj polako... doći će ti jednom.
P.S. Nikada, ali baš nikada, ne smiješ sebi reći da si glupa!

cogito ergo sum

Tko je glasao

znači, nisam jedina, ajd'

znači, nisam jedina, ajd' sad mi je lakše, hehe. ma ne, nije takav bed, samo je činjenica da ap-ovi comments ako su poduži i ako je tema kompleksnija traže veću koncentraciju od nekakvih, reći ću, pet prosječnih comments. to je to. a glede gluposti, mislim baš obrnuto, ne škodi nekad samog sebe dovest' u pitanje :)) jer vidiš do kuda dovede pretjerana sigurnost u sebe i svoje kvalitete; koliko imamo na političkoj ali i drugim javnim scenama ljudi koji sigurno ni u šali ne pomisle da su možda glupi i nesposobni, nedovoljno obrazovani, itd. za poslove koje obavljaju...i do kuda nas je to dovelo..

CC

Tko je glasao

koliko imamo na političkoj

koliko imamo na političkoj ali i drugim javnim scenama ljudi koji sigurno ni u šali ne pomisle da su možda glupi i nesposobni, nedovoljno obrazovani, itd. za poslove koje obavljaju...i do kuda nas je to dovelo..

Vidiš, za neke stvari 'vidjeti' nije potrebna 'ap-ova' kompleksnost... to i prosječno inteligentna osoba veoma lako shvati.

cogito ergo sum

Tko je glasao

ako me šutnu s posla

ako me šutnu s posla sigurno će ap biti kriv! toliko puta sam ga žicala da skrati i pojednostavi ali neće, samo stavlja teme kojima ne mogu odoljeti pa umirem od radoznalosti da li sam ili nisam pogodila!
daj ap pomozi drugu da ne vidiš tugu!

Tko je glasao

fuminanti, i sama znaš da

fuminanti, i sama znaš da nema razloga za brigu i velika naprezanja oko razumijevanja te da nije stvar u razumijevanju.

Jer su bogatstva i raznolikosti našeg napredovanja na najizloženijim pozicijama na raskrižju svjetova takvi da je sve ovo samo blago zagrijavanje za tolika "sređivanja" poslovanja, da i nama iskusnima dah stane.

A tome manje vični Evropljani i naše mlađe i beskrajne elitne snage jedva razumiju i A od te abecede.

Pa će i uz nabolje namjere i volju od sada na dalje to i onako teći sve zabavnije i sa sve više vrištanja, više nego nekad na Beatlese.

Zato uopće ne treba brinuti oko razumijevanja i opterećivati se hoće li ovako ili onako, sada kada je konačno krenulo, to su sve manje više slobode i različitosti izražavanja i doživljavanja, netko vrišti i kada nije jako uzbuđen a netko i u eksazi ne pušta glasa.

Stari čuveni skeptik i nevjernik nadrealist Bunuel je te nemoguće situacije rješavao tako da se nakon ručka malo opušta i meditira u crkvi, gdje ga nitko i ništa ne bi ometalo, ili bi vizirao kakvu damu. Današnji nadrealisti to pokušavaju suprotnim pravcem, navaljuju na sve živo, i logično da im ključne nijanse slobodnih osjećanja i misli izmiču.

Tko je glasao

obzirom da me B2 označio

obzirom da me B2 označio kao needuciranu, trudim se držati korak s educiranima... ostale nikove sam skužila i prelazim brzinski ali ti me uvijek zezneš i moram vrtiti film jer me nije zanimalo nikad tako široko, bavila sam se turizmom - turističkim agencijama i u sklopu toga ono što mi se pojavilo kao problem, tako da mi te građevine i komunalna veselja bila usputna zanimacija a i imali smo pravnu službu koja je to odrađivala pa sam znala samo zaključak.
što se samog koncerta tiče, nadam se da će biti mnogo vriske oko nečeg zbilja važnog, i da neće opet sve razmutit s partizanima i ustašam i vjerom....
mnogo lakše bih ga dočekala kad bih i na trenutak vjerovala da neće biti uvijek i samo gore....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci