Tagovi

Krah procesa deinstitucionalizacije

Polazeći od konvencije UN-a o izjednačavanju mogućnosti, ugovora između RH i EU o socijalnoj uključenosti i nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je listopada 2010
PLAN DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE DOMOVA
SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU
DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ
2011. – 2016. (2018.)

U ovoj tablici vidimo broj djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom koliko ih je bilo u institucijama 2010. godine te projekcije koliko će ih biti deinstitucionalizirano do kraja 2016. godine.
Ukupno djeca odrasli
početno stanje 2010. 3.000 1.000 2000
2011. 2900 950 1950
2012. 2750 900 1850
stanje 2013. 2600 850 1750
2014. 2450 800 1650
2015. 2250 700 1550
stanje 2016. 2000 600 1400

U ovoj tablici radi se o odraslim osobama s intelektualnim i višestrukim teškoćama i nisu obuhvaćene osobe s tjelesnim invaliditetom koje su uglavnom smještene u staračke domove ili „centre za rehabilitaciju“ koji su u stvari depadanse staračkih domova.

Na skupu 'Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici – gdje, s kim i kako?' održanom u Hrvatskoj odvjetničkoj komori 23.11.2015. u organizaciji Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iznesen je podatak Ministarstva socijalne politike i mladih, da je u ustanovama socijalne skrbi smješteno 3.182 djeteta s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem. Iz ovoga podatka lako se iščita da Plan deinstitucionalizacije ne da se ne provodi nego je doživio krah jer je danas u institucijama smješteno više osoba nego 2010. godine koja služi za usporedbu. Obzirom da je u zadnje dvije i pol godine deinstitucionalizirano 647 osoba s invaliditetom koji žive u više od 240 stambenih zajednica lako je zaključiti da su sve one koji su izišli iz institucija zamijenili drugima koji su do tada živjeli u zajednici. Ovi podaci porazni su za republiku Hrvatsku. No postoji li objašnjenje zašto se sve ovo događa?

Odgovor je vrlo jednostavan i logičan. Ministarstvo nije provođeju plana prišlo sustavno razvijajući uslue u zajednici, razvijajući modele spriječavanja institucionalizacije od rane intervencije nadalje nego je pristupilo ah hoc mjerama koje ne samo da nisu donijele rezultata nego su stanje pogoršale tako da je sada u ustanovama više osoba nego što je bilo 2010.

U svim normalnim zemljama odgovorni za ovakovo stanje prioznali bi svoju nekompetenciju, nesposobnost i neučinkovitost te bi podnijeli neopozive ostavke i prepustili mjesto drugima. Na žalost u rvatskoj to još dugo godina nećemo doživjeti a najviše šete od ovakvog stanja opet imaju najslabiji članovi našeg društva preko čijih leđa se prelama sva nevoljkost odgovornih da rade posao za koji su jako dobro plaćeni.

Link na izvjesce sa skupa.

http://www.in-portal.hr/in-portal-news/in-mreza/9598/anka-slonjsak-pravo...

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci