Tagovi

Kosori?ino biti ili ne biti - Ustavna kriza (ne)sagledivih posljedica

Mada se mnogima ?inilo da je ova aktualna razmjena poruka u javnosti izme?u predsjednika dr. Josipovi?a i predsjednice Vlade, nakon povratka predsjednika iz BiH i Ma?arske, samo jedan novi, malo ve?i nesporazum, držim da se radi o onome što politolozi i pravnici mogu ocijeniti kao PO?ETAK USTAVNE KRIZE.
(Wiki: Ustavna kriza je naj?eš?e sukob izazvan politi?kim nesuglasicama izme?u ustavotvornih organa oko nadležnosti ili djelovanja koji nisu u dovoljnoj mjeri razra?eni ustavom. Razlikuje se od ustanka u kojem grupe, koje nisu predvi?ene ustavom, u pitanje dovode legitimitet države…).

A ustavna kriza u jednoj zemlji, bilo kojoj, nije bezazlena, u Hrvatskoj bi ona mogla donijeti dalekosežne, dramati?ne posljedice ako ne i ostavku Vlade ili u najmanju ruku, prijevremene izbore. Nadam se ne i šira sukobljavanja jer u povijesti ustavne su krize znale dovesti do velikih politi?kih usijanja pa i do gra?anskog rata.
Ve? sam pisao u mom prethodnom dnevniku kako Predsjednik nije ni okon?ao svoj govor u BiH parlamentu a ve? se oglasio dr. Andrija Hebrang ocjenama o tome da je Josipovi? svojim govorom žaljenja zapravo svrstao Hrvatsku 90-tih u – agresora i ustvrdio da je rat bio,od hrvatske strane, agresorski…

I ako su ve? htjeli ozbiljno razgovarati na temu Predsjednikova nastupa u parlamentu i misije u Ahmi?ima, Križan?evu selu, Mostaru.. Jadranka Kosor i dr. Hebrang mogli su predložiti tematsku sjednicu Sabora RH na temu vanjske politike RH. O?igledno, Jaci, usplahirenoj i brzopletoj se žurilo, pa je u roku od ODMAH sazvala sjednicu Predsjedništva HDZ-a (paz-te, ne vlade, ne Sabora) nego strana?ko predsjedništvo. Pa da bi sve bilo gromoglasnije i uvjerljivije pozvala je neke bivše premijere, ali ne i one koji joj ne?e povla?ivati, Manoli?a, Mesi?a i Sanadera. Pravo je ?udo da nije sazvala opet predsjednike braniteljskih udruga, no vjerojatno nije jer je dobar dio njih u me?uvremenu stao iza objave registra, krnjeg, nedora?enog budu?i da je i udrugama sve više u interesu da se zna tko je tko bio u ratu l99l-l995. a uz to, udruge i nisu osnovane radi politi?kog djelovanja.

Predsjednik Josipovi? je po?eo mirno, po povratku, objašnjavati motive misije u BiH, no kada je shvatio da govori gluhim ušima, oštro je reagirao na napade vrha HDZ-a. Kaže, ako premijerka misli da je svojim govorom u BiH parlamentu prekršio Ustav, neka zatraži njegov opoziv. Ali, neka onda podnese i ostavku ako se pokaže da nije prekršio Ustav.
Da, ali bi onda pravnica Kosor trebala znati što to zna?i i tko i kako može ustanoviti da li Predsjednik krši ili je kršio Ustav RH. A inicijativu za pokretanje ocjene da li je Predsjednik RH kršio Ustav pokre?e Sabor na na?in da se 2/3 zastupnika izjasni za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom koji donosi kona?nu odluku o tome da li je Predsjednik povrijedio Ustav ili ne. A o dvotre?inskoj ve?ini u Saboru, HDZ može danas samo sanjati.

Josipovi? kaže i kako možda ne ?udi HDZ-ova reagiranje na njegov govor i misiju u Bosni i Hercegovini. Mene ?udi jer govor i misija su rezultirali jasnim porukama, svatko onaj koji se imalo udubio u poruke mogao je zaklju?iti da nikoga ne vrije?aju, da su odmjerene i da su iskazane samo s jednim ciljem- smiriti tenzije u Bosni i Hercegovini izme?u konstitutivnih naroda, definirati odnos Hrvatske prema susjednoj državi, ali i pridonijeti stabilnosti jugoisto?ne Evrope. Naravno, pri tome se pokloniti žrtvama rata, a to ima smisla ako se i pokloni pred istinama o hrvatskom sudjelovanju u bošnja?ko-hrvatskom sukobu l992-l993. koji mnogi sudionici smatraju dramati?nim slabljenjem fronte otpora agresiji Miloševi?eva zlo?ina?kog režima.

BiH je u kolapsu, gospodarski i politi?ki, valja otvoriti druga?ije perspektivu da Bosanski Hrvati kona?no postanu pravi jednakopravni subjekt u politi?kom životu BiH, da ih se prestane tretirati kao prigodnu glasa?ku mašineriju i vrate im se dostojanstvo. Josipovi? se poduhvatio teške misije, smjelo i odgovorno. Vlada i HDZ nisu do sada u?inili mnogo na pomirenju i kad su shvatili da je smjeli nastup dr. Josipovi?a u Bosni i Hercegovini u biti prihva?en kao melem na ranu Hrvatima u BiH, trebalo je brzo dovesti u pitanje cilj, svrhu i na?in iskazivanja mirotvornih poruka. Progovorila je ljubomora, jal, rivalstvo, potrošeni HDZ i sve manje vjerodostojna J.Kosor odjednom su se našli pozvani da kritiziraju, kritiziraju i opet kritiziraju ne shva?aju?i da se radi o komplementarnim aktivnostima vodstva Srbije i da je Josipovi?ev istup na tragu interesa USA i Evropske zajednice, ali ne kao izvršenje naloga, nego kao kreativni nastup hrvatskog lidera kojem je pred o?ima bio NACIONALNI INTERES. Tražiti od njega da svoj govor u Sarajevu predo?i J.Kosor dovodi u pitanje ulogu DRŽAVNOG POGLAVARA koji ima i odre?enu samostalnost u kreiranju vanjske politike On predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu, i mišljenja sam, ne nosi govor na ?itanje i korigiranje premijerki koja ionako ne pokazuje neke dosege u implementiranju vanjske politike Hrvatske. Ima je na raznim mjestima u svijetu, ali u?inci su dvojbeni, osim neopravdane pompe koju stvaraju mediji oko nje.
Više konzultacija Predskednika s premijerkom i Vladom ne bi smetalo, ali tada premijer (-ka) i Vlada moraju biti ti koji nisu kršili Ustav i zakone, koji imaju legalitet i legitimitet. Vlada jedva vlada imaju?i iza sebe, po anketama, tek tre?inu bira?kog tijela, Vlada je to koja je mjesecima upletena u afere koje jedna za drugom se smjenjuju, kao na teku?oj vrpci, Vlada koje je potrošila sve mogu?e kredite, Vlada zrela za odstup.
Cilj posjete nije bio iskazati ono što i vrapci znaju - da je Slobodan Miloševi? i njegov režim (ne Srbija u cjelini) ratno-zlo?ina?ki.

Na vijencu položenom u Ahmi?ima stajalo je: "Predsjednik nevinim žrtvama" i zaista se treba pitati tko ima što protiv te jednostavne i istinite poruke? Zar u tih nekoliko rije?i nije re?eno sve, zar ove rije?i ne govore jasno za ?ime to Predsjednik žali i kome se klanja, i to ne sam, nego okružen najvišim autoritetima vjerskih zajednica BiH - katoli?ke i muslimanske. Do sada jedva da se ?ulo za masakr nad Hrvatima u Križan?evu selu i zahvaljuju?i Predsjedniku znamo da je i to bilo jedno od stratišta u tom suludom ratu u BiH, a za vjerovati je da ?e to pota?i i temeljite istrage kako bi se krivci za masakr priveli sudu.
U govoru u parlamentu BiH Josipovi? nije rekao nijednu rije? ili re?enicu kojom bi prekora?io ovlasti Predsjednika, pogotovo ako se govor sagledava U CJELINI, i ne izvla?e pojedine re?enice iz konteksta..
Savjetnik za vanjsku politiku, ambasador Joško Paro, sigurno je jedan od najkvalitetnijih savjetnika Ive Josipovi?a za razliku od meni nepoznatih savjetnika J.Kosor koji su joj mogli re?i da je degutantno tražiti autogram od Obame i lijetati od Finske do Bugarske i tražiti potporu za ulazak u EU kada klju?nu rije? o tome ima Evropski parlament odnosno Njema?ka, Francuska, Italija, Velika Britanija i Španjolska. Tamo se ide i traži potpora, prije svih drugih zemalja.
Da bi prikrili svoje nesposobnosti u pregovaranju o pristupu Hrvatske EU (sada je upitan rok pristupa l.l.20l2.) izmišlja se da Josipovi? krši Ustav, da nije osudio Miloševi?a, (kao da to nije u?inio u podosta navrata do sada), da izjedna?ava krivnju... Josipovi?u ?e se sve oprostiti, ali ne?e uspjeh, iskrenost i dobra volja, te posebno, isticanje ocjene da pogreške, pa i zlo, nisu samo kod drugih. A to zna?i da Predsjednik nije izjedna?io krivnju za rat, da pristupa uzrocima i posljedicama rata, kompleksno i ni?im ne dovodi u pitanje spoznaje do kojih ?e do?i povjesni?ari jer njihovo je, a ne politike, pisati povijest.

Predsjednik je kazao i kako ne bi nikako mijenjao glavnu poruku svog govora mada postoji kod nekih dojam da je pod pritiskom SILNE BUKE Predsjednik po?eo reterirati od stavova iskazanih u govoru u Sarajevu. Mislim da to nije dobro i da Predsjednik treba ostati kod jasno iskazanih stavova i ocjena, treba pokazati da ga buka ne impresionira i ne plaši, ?ak prokazati i Hebranga koji odlazi iz politike, nakon fijaska upravo u srazu s Josipovi?em, i Šeksa, krivokletnika i lisicu koji rasteže Ustav i zakonske odredbe sad ovako, sad onako, po ?eifu a ne po pravdi i pravu. Još izravnije treba re?i da je za greške u hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini odgovoran ponajprije dvojac Tu?man – Šušak i da je rat Hrvata i Bošnjaka l992-93 zna?ajno oslabio front u borbi protiv R.Kara?i?a i S. Miloševi?a.

"Nisam niti razmišljala o njegovoj ostavci i ne znam odakle mu ta ideja. Nikad, nigdje, nikome uop?e nisam ni spomenula da ?u pokrenuti postupak za opoziv. Predlažem predsjedniku da prestane slati poruke preko medija, da sjednemo za stol, kao što sam to još u petak predložila", poru?ila je Jadranka Kosor zaboravljaju?i da je ona, u suradnji s Hebrangom, dok je predsjednik još bio u BiH, otpo?ela bespoštedni medijski rat.
"Ne pada mi na pamet podnijeti ostavku, niti me predsjednik države na to može pozvati jer nema te ustavne mogu?nosti", tvrdi premijerka. A ja tvrdim da bi predsjednik Josipovi? samo s jednim TV govorom odnosno obra?anjem naciji promijenio odnos snaga u Saboru i prisilio Vladu na ostavku ili bi joj Sabor izglasao nepovjerenje. Jer, korumpirana i nesposobna vlada najve?i patriotski gest u?inila bi da se mirno skloni, podnese ostavku, a predsjednik raspiše prijevremene izbore. Jer, dok se Predsjednik može pozvati na 62% glasa?a, postavlja se pitanje na koje postotke se može pozvati HDZ i Vlada Jadranke Kosor? Predsjednik Josipovi? nema stranku iza sebe, on i sada, kao i u slu?aju registra branitelja, ima iza sebe ve?inu hrvatskog naroda.
Vlada J.Kosor više nego ikada ranije pred pitanjem BITI ili NE BITI.
Ukoliko Vlada ne odstupi uskoro, dogodit ?e se ozbiljna Ustavna kriza za ?iji ishod nitko više ne može jam?iti.

Komentari

A ja tvrdim da bi

A ja tvrdim da bi predsjednik Josipović samo s jednim TV govorom odnosno obraćanjem naciji promijenio odnos snaga u Saboru i prisilio Vladu na ostavku ili bi joj Sabor izglasao nepovjerenje.
LOL
Ovdje su i trogodišnjaci postali komentatori.

Tko je glasao

Mislim da nema govora ni o

Mislim da nema govora ni o kakvoj ustavnoj krizi, ona nastaje onoga trenutka kad institucije vlasti ne funkcioniraju ili funkcioniraju na način da zapravo blokiraju jedna drugu. O tome nema ni govora.

Malo ljudi, nije ni čudo pored medija kakve imamo, uopće razlikuje kritiku politike jedne stranke od kritike države ili, kako nam se želi podmetnuti, Domovinskog rata. Godinama je trubljeno kako je HDZ stvorio državu, što nikako ne odgovara istini, pa bi se valjda automatski imalo podrazumijevati da je kritika HDZ-a ujedno kritika hrvatske države.

Ocjena da je jedna politika prema drugoj državi u određenom periodu bila pogrešna i da je polučila niz negativnosti nikako ne znači da se kritizira išta unutar Hrvatske a ponajmanje Domovinski rat. Doduše, iza toga (rata) se od početka pokušava skriti mnogo loših poteza vlasti, samo jedan od njih je kriminalna privatizacija, ali to neće proći.

Domovinski rat je uistinu bio, to nitko pametan ne spori, i pravedan i obrambeni i oslobodilački. Međutim njega nije vodila politika prema BiH već unutrašnja i govoriti kako je kritika jednog segmenta vanjske politike zapravo kritika Domovinskog rata ili gore, da se amnestira Srbiju od odgovornosti za agresiju na Hrvatsku, ordinarna je glupost.

Zna to dobro i Jadranka Kosor, zna i vrh HDZ-a koji se hitno sastao i teatralno objavio neke svoje zaključke. Znaju to i neki od bivših premijera pa i pojedinci/pojedinke koji su se nakon Josipovićevih istupa našli prozvanima.

Što se tiče Deklaracije o Domovinskom ratu, sam naziv kaže, ona nije o politici HDZ-a iz devedesetih već ratu. U suprotnom bi se zvala Deklaracija o politici HDZ-a. Kao što sada kad kritiziramo politiku HDZ-a, što Kosorice što Sanadera, nikome ne pada na pamet zaključivati kako kritiziramo hrvatsku državu, branitelje ili narod, tako se treba odnositi i prema Josipovićevoj kritici HDZ-ove politike devedesetih.

Na stranu Domovinski rat, na stranu branitelji, na stranu hrvatski narod i na stranu Miloševićeva agresija na Hrvatsku, a na čistac pojedini aspekti HDZ-ove vanjske politike iz devedesetih.

Svo drečanje protagonista, makar kako glasno bilo, neće promijeniti gornje činjenice.

Dakle dame i gospodo protagonisti HDZ-ove politike, ne skrivajte se iza neupitnosti karaktera Domovinskog rata i budite spremni argumentirano polemizirati o temi. Ako imate argumenata.

Ako možete argumentirati pozitivne efekte svoje politike prema BiH, a jedino se po njima može vrednovati, izvolite.

Efekte zamračivati riječima i deklariranim željama je promašeno. Naime, ako bi se prema tome vrednovalo, politika Ive Sanadera a pogotovo Jadranke Kosor bi bila najuspješnija politika u hrvatskoj povijesti.

Nigdje Jadranka Kosor nije rekla da se zalaže za nelikvidnost, za privatizacijsku pljačku i kriminal, za nezaposlenost i sl., pa opet nećemo pogriješiti u ocjeni njene politike. Jednako je i s HDZ-ovom politikom iz devedesetih, ne povodimo se samo za riječima i eventualno napisanim već konkretnim djelima i učincima toga.

Ako ćemo tako, prema konkretnim djelima i učincima politike prema BiH, Ivo Josipović nije promašio ni za dlaku. Sad očekujem da jednako otvoreno i konkretno počne ocjenjivati i HDZ-ovu unutrašnju politiku, kako ovu sadašnju tako i onu iz devedesetih. Uvjeren sam da se ni u tim ocjenama neće razići s većinom hrvatskih građana.

B-52

Tko je glasao

@sm Pisao sam o POČETKU

@sm
Pisao sam o POČETKU ustavne krize. A ti me uvjeri da dvije ključne institucije političkog sustava, Predsjednik i premijerka odnosno Vlada, djeluju skladno, povezano, koordinirano? Ako dvije osobe koje obnašaju dvije ključčne dužnoistui u državi hodaju jedana pokraj druge(Jasenovac) a zapravo su PARALELNI, sve MNANJE SPOJIVI PRAVCI, o čemu se tu radi ako ne o početku ustavne krize, tim više što je poremijerka JAVNO, pred milijunima građana ove zemlje, uz podšku Predsjedništba HDZ.a i nekoliko ranijih premijera, ipak OPTUŽILA PREDSJEDNIKA DA JRE POVRIJEDIO USTAV.
Ostalo u tvom upisu vrlo dobro, ali ne dovodi u pitanje temeljnu ocjenu iz dnevnika o početku ustavne krize.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Pisao sam o POČETKU ustavne

Pisao sam o POČETKU ustavne krize. A ti me uvjeri da dvije ključne institucije političkog sustava, Predsjednik i premijerka odnosno Vlada, djeluju skladno, povezano, koordinirano?

Obzirom da je dnevnik tvoj i da si ti taj tvrdiš kako se radi o ustavnoj krizi, svejedno da li o početku, sredini ili kraju, na tebi je teret dokaza da je došlo do blokade rada bilo sabora, bilo predsjednika, bilo premijerke.

Ako nema blokade, nema ni ustavne krize.

Dokazivati da do nečega neće doći je jednako smisleno i moguće kao i to da će toga biti.

Ostalo u tvom upisu vrlo dobro, ali ne dovodi u pitanje temeljnu ocjenu iz dnevnika o početku ustavne krize.

Hvala ti na ocjeni "vrlo dobar" a o dovođenju u pitanje osnovne teze bih ipak skrenuo pažnju na prvu rečenicu mog komentara:

Mislim da nema govora ni o kakvoj ustavnoj krizi, ona nastaje onoga trenutka kad institucije vlasti ne funkcioniraju ili funkcioniraju na način da zapravo blokiraju jedna drugu. O tome nema ni govora.

B-52

Tko je glasao

@sm Definicija "ustavne

@sm
Definicija "ustavne krize" ne govori o BLOKADI, govori o sukobu institucija zbog političkih nesuglasica. Predsjednik Josipović i premijerka J.Kosor u OZBILJNOM POLITIČKOM SU SUKOBU, to je bjelodano. I k tome, Vlada je u sukobu s - narodom... Sukob dviju ključnih institucija se sve više odražava na funkcioniranje ukupnog političkog sustava. I to je moj ključni dokaz za početak ustavne krize.
Osim toga, pustimo skoroj budućnosti da nas još više uvjeri, ili razuvjeri.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

danimire, mi ti dalmatinci

danimire, mi ti dalmatinci za takve fenomene najcesce kazemo.."sto se babi htilo, to se babi snilo"..tako da ti od tih tvojih snova o pocetku neke ustavne krize koja bi srusila ove vladajuce idiote, uglavnom, nema nista!:)
mislim da o takvom scenariju ne sanja ni milanovic, dapache, mislim da ako ga i sanja, da ga sanja kao svoju nocnu moru, pa mi nije jasno porijeklo tih tvojih snova?
drugaricu "antifasistkinju" i njeno drustvo mamlaza moze jedino srusiti ispraznjeni drzavni proracun i nemogucnost isplate javnih i drzavnih placa i mirovina, sto bi, valjda-?, konacno natjeralo sitnozubane da
iz svojih torova izadju na ulice i da konacno isprase te mamlaze.
sasvim izgledan i ubrzo vidljiv scenarij i bez te tvoje "ustavne krize"!?:)
a sto poslije njega?
sam bog zna!
milanovic i trulo drustvo sdp-a hdz-u sigurno nisu alternativa, jer to i sami zadnju godinu javno iskazuju.
donedavno su cekali da im zreli plod(vlast) sam od sebe padne sa stabla u njihovo krilo, medjutim, sad kad su uvidjeli da je taj plod potpuno truo, izgleda da su se potpuno odmakli od tog stabla.

Tko je glasao

@edi3 U stvari,ti si

@edi3
U stvari,ti si kritičniji od mene, naime, primjećujući usijanja u društvu, bojim se anrhoidnih elemenata u tim događanjima "ulice". Što- god bilo, ali pritisak sitnozubana pa i krupnozubana(pa nismo svi sitnozubani, a i neki krupnozubani su svjesni da ne moogu PROTIV naroda) na vladu treba biti što jače pritiskati - to znači sva dozvoljena sredstava mobilizirati.
Ima jedno pitanje u kojem s eapsolutno slažemo a to je uloga Zorana MIlanovića. naime, taj kočničar i čovjek bez strasti i imalo karizme TREBA nestati s vrha SDP-a. To opet nije naša stvar, bar ne moja, jer ja sam nadstranački, NEstranački tip. Taj je čovjek izgubio i potporu unutar SDP-a i jučerašnja anketa na TV NOVOJ pokazuje svu našu tragediju - oporba HDZ-u je nedorasla situaciji. Tu mislim i na bahatog Čačića pa i na Jakovčića.
Ukupna Kriza će se početi rasplitati promjenom u vodstvu SDP-a, pa i u drugim strankama. Valjalo bi napisati poseban dnevnik o kočničarskoj ulozi Zorana Milanovića, pa i istoj ulozi Čačića. Osim prijedloga dobrog kandidata za Predsjednika,Zoran u zadnjih godinu- dvije je blijeđi i od jednog - Stazića., Marasa,Jovanovića, pa i Antunovičke koja mi osobno nije simpatična.
Neka se SDP-eovci izjasne koji su razlozi da toliko inertnog i blijedog predsjednika SDP-a drže na čelu stranke? Po njemu se kadrooviraju i županijska i gradska vodstva SDP-a pa imamo što imamo - vodstvo stranke pa i stranku koja ne želi vlast.
A to što se meni snilo će se uskoro dogoditi - na ovaj ili onaj način J.Kosor će se ubrzo povući. Kasa je prazna pa to znaju i vrappci na grani. Prelijeva se iz šupljeg u prazno, ove anterecesijske mjere su čista kozmetika.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Definicija "ustavne krize"

Definicija "ustavne krize" ne govori o BLOKADI, govori o sukobu institucija zbog političkih nesuglasica.

A dobro, ali ću ja ipak ostati u uvjerenju da političke nesuglasice ujedno ne znače da je nastupila ustavna kriza.

Sukob dviju ključnih institucija se sve više odražava na funkcioniranje ukupnog političkog sustava. I to je moj ključni dokaz za početak ustavne krize.

Kako se odražava? U čemu se točno ogledaju barem teškoće, ako ti već nije mila riječ blokada, u funkcioniranju "ukupnog političkog sustava"?

Vlada kao na traci predlaže, Sabor kao na traci usvaja, Predsjednik također praši sve u šesnaest, nitko mu ne priječi da radi, pravosuđe radi kako hoće, i to je uglavnom to.

Gdje je onda taj "ključni dokaz"?

Nije vrag da jedni o drugima moraju misliti i govoriti sve najbolje.

B-52

Tko je glasao

Svaka kohabitacija Vlade i

Svaka kohabitacija Vlade i Predsjednika iz suprotstavljenih politickih tabora je naporna. Niti je Hrvatska prva niti zadnja kojoj se to dogadja. Neke velike dramatizacije i uvodjenje izvanrednih stanja zbog toga su potpuno nepotrebne.

Tko je glasao

sm,martin Kohabitacija bi

sm,martin
Kohabitacija bi bila normalna u normalnoj državi tj. zemlji. Hrvatska to odavno nije.
Najvažnije: politika HDZ-a se svodi, od osnutka te stranke, na ovo: ILI SI NAŠ, ILI ĆEMO TE UNIŠTITI. Uzmimo da malo dramatiziram, ali, ponavljam, pustimo neposrednoj budućnosti da nas uvjeri odnosno demantira.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Uzmimo da malo dramatiziram,

Uzmimo da malo dramatiziram, ali, ponavljam, pustimo neposrednoj budućnosti da nas uvjeri odnosno demantira.

Tako je već bolje.

Onda bi možda bolje pristajao naslov tipa "Na pomolu ustavna kriza?" pa da se u dnevniku spekulira s mogućnošću da Vlada zbog uvrijeđenosti Jadranke Kosor sreže stavku proračuna koja se odnosi na Ured predsjednika zbog čega ovaj ne bi mogao obavljati bitan dio svojih ustavnih ovlasti i obveza ili pak da Josipović u sklopu pritiska za ostavkom Vlade svaki zakon odbije potpisati i pošalje na ocjenu ustavnosti čime bi bitno usporio, katkad i onemogućio, efikasniji rad Vlade.

Takovo bi njihovo ponašanje eventualno moglo voditi u ustavnu krizu.

No ja ipak mislim da je to nerealno. Josipović je preozbiljan da bi se inatio poput djeteta a ni Kosorica, ma što o njoj mislili, nije luda da poduzima mjere koje bi dodatno iritirale javnost i neminovno vodile prijevremenim izborima, odnosno, vrlo vjerojatnom napuštanju premijerske fotelje u kojoj očito uživa.

Kosorica je tek otvorila drugu kovertu i bombastično najavila sveobuhvatnu reformu. Treću još uvijek čuva u ladici.

B-52

Tko je glasao

@sm Valjalo bi da se jave

@sm
Valjalo bi da se jave oni koji znaju kako su se odvijali i odvijaju razgovori oko proračuna Predsjedničkih dvora. Jedan podatak nije dovoljan, no znam jednog savjetnika koji se odlučio za drugi posao, pored ostalog, i nezadovoljan plaćom koja mu je ponuđena. Ima indicija da Vlada i na taj način vrši mobing na Predsjednika.
Josipović nije dijete, nije za inat, ali mislim da ga još nismo dobro upoznali - naime, ima DOSTOJANSTVO, ima granica koja ako se prijeđe, znači ŽESTOKU BORBU, ta "kuhana noga" zna biti i vatra i zmaj.
Kako znam?
Njegov psihogram mi to govori. Naime,osobe koje tako dugo potiskuju ili kontroliraju svoje emocije i trpe manja ili veća šikaniranja, znaju planuti.
Zato J.Kosor, oprez, izgorjet će ti perje, u trenu.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Gluposti i prepucavanja ...

Gluposti i prepucavanja ... Ne znam šta je to toliko strašno u tom Josipovićevom govoru... izgleda da je svima u interesu maknuti se od pravih problema Hrvatske (korupcija, nepozitam, katastrofalna policija i pravosuđe, kriminal...) Šta je čovjek trebao pljuvati po grobovima običnih ljudi (pročitajte još jednom običnih ljudi: žena i djece ...) i govoriti kako je to bilo sve dio pojedinca ... Ko je tim pojedincima i sa hrvatske i muslimanske strane dopustio da to rade i da toliko dugo ostanu slobodni... , ko je proveo istragu ... NITKO... Ajde nas je svijet uzeo na zub pa su naši u Haagu (mnogi sigurno nedužni...) , a muslimani čak nisu nijednog čovjeka procesuirali za razna nedjela, na području BiH...

Uhvatili se branjenja svi nekoga hrvatsva a kada ljude trebaš nema ih nigdje... Već uobičajena piskaranja ovdje kako bi rekao moj prijatelj - navijač... Busola internet je postao mjesto gdje ljudi žive u drugom svijetu, jer nemaju hrabrosti za "životom" u pravom svijetu... Spustite se na zemlju i krenimo se baviti pravim problemima , a ne prozivati nekoga zato što se samo ošao pokloniti nedužnim žrtvama rata...

Pitam se koliko je tzv. domoljuba poslalo pismo podrške za Uskrsa Anti Gotovini i ostalim generalima u Haagu... , ali da se svi vole kititi njihovim perjem to je očekivano...

PS. Zna li itko šta je sa onim likom iz Širokog Brijega i da li se šta uspjelo rasčistiti ko je tamo i za što kriv ili je nekima izgleda u interesu da se to nikada ne rasvjetli i smire tenzije...?

Justice for all !

Tko je glasao

@Danimir, Nevjerojatno je

@Danimir,

Nevjerojatno je kako Vi cijenjeni kolega, svim silama zazivate rušenje Vlade, "gotovo kao po nečijem diktatu".
I, pazite, molim Vas, to što Vi pišete već u nekoliko dnevnika, svodi se zapravo na lamentacije o "nacionalnom interesu", "većini hrvatskog naroda", a sve na crti "izuzetno dobrog odnosa Josipovića s židovskom zajednicom", kako ste izvoljeli napisati u jednom od svojih pamfleta za vrijeme izbora.
Bez imalo srama, Vi se iz Austrije, čini mi se, tako žestoko zalažete za "nacionalne interese" Hrvata, koji zapravo ni po vjerskim, a ni po političkim sastavnicama nisu "Vaš" narod. U jednom sam komentaru na dnevnik mog druga @Jelenske napisao da podržavam tezu o "statističkim" Hrvatima, a to ste, uz dužno poštovanje, upravo Vi cijenjeni kolega.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ma nemoj tako.. evo malo

Ma nemoj tako.. evo malo prije dobio ovo mailom;

Ogromna zaustavljena kolona na Zagrebačkoj zaobilaznici.
Jedan vozač za volanom u svom autu počeo se jako živcirati, u jednom trenutku spusti prozor i iz sve snage zaurla na čovjeka koji pješke ide od auta do auta:

Ma koji se to kurac događa?!?"

"Grupa terorista je zatočila u autu Jadranku Kosor i traže otkupninu od milion kuna! Kažu da će je politi benzinom i živu zapaliti ako ne dobiju pare.

Skupljamo među vozačima koliko ko može dati ."

...i koliko ste do sada skupili'"

". 274 litre i četiri upaljača ."

:)

Jakš
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Di je kolona da i ja

Di je kolona da i ja dostavim koju litru ??

Tko je glasao

kako po provedenoj anketi

kako po provedenoj anketi (nova tv) 68% hrvatskih gradjana podrzava josipovicevu izjavu u bosni, 30% ne podrzava, a ostatak cine oni koji nemaju svoj stav, mozete li vi, cijenjeni i nadasve preuzviseni g. molotov, suvislo elaborirati koji je to onda po vama, pravi "hrvatski" stav o josipovicu!?
onaj od 30%, ili onaj od 2%!?
ili mozda neki u promilima izrazen, cak?
drugo, glede a pogotovo unatoc, koji je to po vama pravilan "hrvatski politicki stav", kad tako odlucno spocitavate danimiru da to nije onaj njegov?
i na kraju, kako ja svoje hrvatske korijene brojim 400 godina unazad, zanima me, dali ja kao takav ulazim u tu vasu kategoriju ne statistickih hrvata, pa makar kao mali hrvat, ako bash ne mogu biti i onaj.. veliki rvat?
ha strikane?

Tko je glasao

@edi3, Ono na kraju, svakako

@edi3,

Ono na kraju, svakako bih zanemario, cijenjeni kolega, jer bi mi više pasalo "ha ujko ili ujače".

Što se tiće Vaše pjesme o anketama pustimo mi to na stranu, vidio sam ja i drugačijih anketa, koje ne idu baš u prilog Josipoviću, pa nikom ništa.

Ankete??! Baš!

Pravilan politički stav, ne znam, dragi kolega, zašto ste to stavili u navodnike, je onaj stav, koji u svakom trenutku ide na ruku hrvatskom narodu, u prvom redu, pa onda i svim građanima RH, pa makar se mi osobno i ne slagali, uostalom, Vaš Predsjednik nije izabran od građana Srbije, a niti od građana BiH, već od građana Hrvatske, pa bi bio red da brani njihove interese, kao što to rade njegove kolege u susjednim zamljama u korist svojih građana. Pravilan politički stav je predvodnički, a ne podložnički.
To što Vi, dragi kolega, imate 400 godina stare pretke, to je Vaš problemi i Vaš ev. ponos, ali, to Vas osobno automatski ne elektira van skupine "statističkih" Hrvata. Usput, na ovim prostorima, ima i srpskih porodica, koje su starije što se tiće korijenja, pa, jesu li oni mali Rvati, kako ste izvoljeli kazat za sebe ili veliki Srbi?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

ujko ili strikan, sasvim

ujko ili strikan, sasvim svejedno!
cijenjeni i premili g. molotov, a koje su to vase konkretne ankete, jer neki su vidjeli i bijele miseve, pa sta?
kako polazim od pretpostavke da je hrvatski narod istinoljubljiv i posten, mislim da je svako promicanje takvog stava kroz govor naseg predsjednika afirmativan za moj narod, pa ne vidim nista sporno u onome sto je josipovic izrekao u bosni.
zasto bi i za koga bi (on) lagao?
naravno, uz te srpske obitelji postoje i mnoge one kojima su turci onecistili genetiku, a nekako bash iz iskustva znam da se takvi najvise i zaklinju u svoje hrvatstvo?
senin günün nasıldı, g. molotov!?:)

Tko je glasao

@edi3, Iyi Sorduğunuz için

@edi3,

Iyi Sorduğunuz için teşekkür ederiz, Bay edi3.

Ako Vi ne vidite ništa sporno, ja Vas očito ne mogu uvjeriti u suprotno.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

..ebate, kliko imamo glanc

..ebate, kliko imamo glanc čistih hrvata
pitanje glasi
zašto smo tu gdje jesmo ili možda ovi na vlasti nemaju toliku glanc čistinu u krvi, odnosno kako baš oni od ovoliko branitelja nas varaju,.... kurvini sinovi

Tko je glasao

Danke Skviki

Danke Skviki

Tko je glasao

ono "na kraju" potpuno

ono "na kraju" potpuno zanemari molotov, jer najvise zbog takvih kao sto si ti, ja cu se deklarirati kao "hrvatski gradjanin"!

Tko je glasao

@edi3, Obzirom na Vaš stav,

@edi3,

Obzirom na Vaš stav, preporučam da na "deklaraciji" piše, "hrvatski građanin- statistički Hrvat".

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

lijetati od Finske do

lijetati od Finske do Bugarske i tražiti potporu za ulazak u EU kada ključnu riječ o tome ima Evropski parlament odnosno Njemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija i Španjolska. Tamo se ide i traži potpora, prije svih drugih zemalja.

I onda nam se dogodi blokada jedne "beznačajne" članice Slovenije, zbog koje su nam "zatvorena vrata" idućih godina.
Potporu ovih zemalja koje si ti naveo, mi već odavno imamo,ali ne zbog njihove velike ljubavi prema nama, nego zbog njihovih interesa koje našim članstvom u takvoj EU ostvaruju.

dok se Predsjednik može pozvati na 62% glasača, postavlja se pitanje na koje postotke se može pozvati HDZ i Vlada Jadranke Kosor?

Ovo lijepo djeluje ovako predstavljeno, ali nije sve baš tako lijepo i krasno kako ti predstavljaš.
Činjenica je da je manjina onih koji financiraju troškove državnog aparata izašla na izbore i sasvim je razvidno da bi bio upitan bilo kakav izlazak na izbore, kada bi bila predstavljena istina o troškovima i mogućnost odabira financiranja ili nefinanciranja nekakvih možebitnih predstavnika (političara plaćenika).
Kada bi se za aktivno bavljenje politike kandidirali čimbenici kreativnog stvaralaštva u društvu i te svoje zadaće u politici obavljali kao volonteri, ne uzimajući za to plaću, onda bi zasigurno birači izašli u 90 postotnom broju na izbore.

dogodit će se ozbiljna Ustavna kriza za čiji ishod nitko više ne može jamčiti.

Tko bi hrvatskim građanima trebao jamčiti za bilo što? Tko nam je jamčio nešto kada su nas uništavali tijekom Domovinskog rata?
Ima jedna narodna; kako si prostreš, tako ćeš i leći.
Nesuradnja i nerazumjevanje donosi sa sobom suparništvo, nazadnjaštvo i rovarenje.
Nema u takvom radu napretka.
Imate samo prividan efekt uzdizanja nekoga iznad nekoga, ali to nije dugog vijeka trajanja.
Nova politika je politika suradnje i stvaralaštva.
Građanima je dosta ovakvog suparničkog destruktivnog načina vođenje politike, zbog kojeg načina se narušava životni standard većine.
Mišljenja sam da politika Predsjednika RH, počinje biti politika izgradnje i stvaralaštva, a ukoliko sve preraste u jednu fuziju pozitive, takva politika postiže siguran napredak prema boljitku.

Tko je glasao

Svojim nesuvislim i

Svojim nesuvislim i nekontroliranim istupom premijerke Kosor i njenih jastreba, HDZ će izgubiti i ono malo potpore, koju je do sada dobivao od svojih hercegovačkih pivrženika.
Možda će upravo taj čin doprinjeti bržem rješenju ove mučne situacije na hrvatskoj političkoj sceni i osloboditi nas nametnute nam vladajuće garniture.
Sa sigurnošću možemo ustvrditi, kako je predsjednik države Ivo Josipović obećavajuća zraka spasa za ovaj napaćeni hrvatski puk.

Tko je glasao

Jadranka Kosor zadnjih

Jadranka Kosor zadnjih mjesec dana potpuno je izgubila kompas. Valjda joj je udarila slava u glavu što su je svih hvalili, šta li...
Nadam se da s njom neće "prolupati" i čitava država, jer , ruku na srce, to im svima treba biti glavna briga, a ne svađa oko isprike koju smo u BiH odavno trebali dati.

Tko je glasao

što država još nije

što država još nije prolupala? kompas radi?
a je, dobro znamo di smo - in deep shit

Tko je glasao

@crveni barun Nisu je

@crveni barun
Nisu je baš svi hvalili, recimo, ako bi pogledao moje dnevnike unatrag, vidio bi koliko sam, OD PRVOG DANA preuzimanja Vlade, pisao kritički o njoj i njenoj ekipi.
Lošije nam ne može biti - ostavka Vlade J.Kosor, SAD, ODMAH...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire.Nemoj se ljutiti

Danimire.Nemoj se ljutiti sto smo ti temu skrenuli na jacinu g..u.A mozda i nismo skrenuli sa teme.U mom kraju,kada netko ima prevelike prohtjeve,se kaze "a jest mu zinula g. ca"A jaca ocito ima prevelike prohtjeve( i g..u).Vidi Bogati sto je sebi umislila.Mali Ivo,kad krene na posao treba joj javiti gdje i sa kime ce biti,sta ce pricati,kada ce na gablec i sa kime (nedo Bog sa nasim Mrakom).E svasta.Ovo nema ni u Bocvani a kamoli u Trinidad Tobagu.

Tko je glasao

danimire, nema ni govora o

danimire, nema ni govora o nekoj mogucoj ustavnoj krizi u hrvatskoj!?
mozemo jedino govoriti o sasvim razumljivoj panici koja je zbog josipoviceve izjave nastala u hdz-u, jer zlocini o kojima je on u podosta apstraktnom obliku pricao, ipak imaju svoje konkretne kreatore i izvrsitelje koji su jos uvijek aktivni u hdz-u.
neki od najodgovornijih , poput tudmana, suska i bobana vise nisu tu.. i to je ujedno i jedini razlog zbog kojeg oni danas nisu u den haagu, medjutim..mnogi od njih su itekako dostupni zakonu u kojem ratni zlocini, samo na njihovu zalost, ne podlijezu pravnoj zastari!
danimire, nisu bez razloga valentic, greguric, granic, matesa i sarinic, onako usplahireno poletjeli u zagrljaj onoj, koja je danas na komemoraciji zrtvama ustaskog logora u jasenovcu licemjerno izjavila kako su.."temelji moderne hrvatske sagradjeni na antifasizmu", pritom zaboravljajuci da su temelji njenog stana ipak sagradjeni na fasistickim metodama.

Tko je glasao

@edi3 Pisao sam o početku

@edi3
Pisao sam o početku Ustavne krize. Iz same definicije ustavne krize je očito da je ona kod nas u Hrvatskoj prisutna, u početnoj fazi. Još koji mobbing HDZ-a na Josipovića izazvat će takav protuudar da će frcati perje i paun(ica) će se morati povući. Zvižduci u Jasenovcu Jaci i pljesak Josipoviću znak je Jaci da polako pakuje stvari u Banskim dvorima i vrati se novinarstvu, ako to još uopće zna raditi.
Jedan žešći govor Josipovića odnosno govor naciji pomeo bi ovu Vladu. I mislim da Josipović Kosoricu čak i štedi, ali to ova ne primjećuje.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Zvižduci u Jasenovcu Jaci i

Zvižduci u Jasenovcu Jaci i pljesak Josipoviću
I trud HTV-a da cijelu priču relativizira.

U glavnom dnevniku je stavljen naglasak na to što Josipović nije bio u Krakovu na sprovodu poljskog predsjednika Lecha Kaczyńskog. To je prikazano kao ozbiljan propust predsjednika kroz neuobičajeno dugačak prilog s pametnim Laušićem i sličnim genijalcima koji objašnjavaju kako štićena kolona tamo može stići za 5 sati. Ukupno ima cca 800 km što znači da imamo prosjek od 160 km/h bez minute stajanja i uz ubrzanje od 0 - 100 za 10 sec, a zapravo znači da kolona mora voziti 180 do 200 km/h ako ukalkuliramo razna raskršća i zamjenu Simbex pelena kod vozača i pratnje.

Dok je u glavnom dnevniku rečeno da se Jaci zviždalo u Jasenovcu, a Josipoviću aplaudiralo, to je u kasnom ponoćnom dnevniku na HTV 1 prešućeno uz vrlo zgodnu montažu snimljenoga materijala. Naime, najprije je pušten Josipovićev govor, zatim je pušten zvuk publike koja negoduje i zviždi te je na kraju pušten Jacin govor. Zanimljiv pristup istini jelte?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet I onda se mnogi

@leddevet
I onda se mnogi čude zašto Predsjednik sve više izjava, intervjua itd. daje TV NOVA, a ne HRT? I ako se jednom obrati naciji govorom, vjerujem, kako sada stvari stoje, da će to biti preko TV NOVA.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Prilog je dobio drugačiji

Prilog je dobio drugačiji look vjerojatno iz razloga što su ga prije ponovnog emitiranja morali donijeti premijerki da ga ona "korigira".Isto kao što je htjela da joj Josipović pošalje svoj govor na amenovanje.Švašta joj pada na pamet , samo nešto suvislo i inteligentno -ne.A kad je progovorila o antifašizmu i branila ga, cijela familija mi je pukla od smijeha.Zaista mi je dosta tih falših likova iz vladajuće garniture!

Tko je glasao

Bravo edi3.Jos ce mo se mi

Bravo edi3.Jos ce mo se mi svega naslusati iducih dana.Ili je mozda vec danas u Jasenovcu pocelo povlacenje.De molim te dok si online prokomentiraj ovu situaciju malo sire.Hvala.

Tko je glasao

sumnjam da ce se jadranka

sumnjam da ce se jadranka kosor povuci sama, jer sudeci po njenom sramotnom odnosu prema baraku obami, sama vlast joj je itekako visokopozicioniran zivotni kriterij, ako ne i jedini, tako da od nekog njenog samoinicijativnog odstupanja, nece biti nista.
koliko god se veselim izjavi koju je u bosni dao josipovic(bilo je i vrijeme), mislim da od nje (trenutno!) najvecu korist ima jadranka kosor koja vec par mjeseci pokusava fokus javnosti preusmjeriti sa ekonomske krize na efermne stvari tipa, registra branitelja ili nekih drugih tema tipa, "tekovina revolucije i domovinskog rata".
mislim da je konacno sazrijelo vrijeme da josipovic hitno predlozi sjednicu vlade na kojoj ce se raspravljati o ucincima ili bolje receno, svim kretenskim propustima ove jacine vlade, koji nas otpustene od svih kocnica(a i pameti), u vec iskazanoj sestoj brzini voze, ali- samo prema provaliji.
od josipovica ocekujem da ipak stisne jacu tamo gdje je ona najosjetljivija!:)

Tko je glasao

od josipovica ocekujem da

od josipovica ocekujem da ipak stisne jacu tamo gdje je ona najosjetljivija!
Hmpf, a gdje je to Jaca najosjetljivija, s takvom debelom kožom . . .?
Stvarno težak zadatak.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Bert osjetljiva je na

Bert
osjetljiva je na guzi!
mene zanima jel ona uopće razmišlja o ikakvom rješenju bilo čega u Hrvatskoj ili misli da ovako može trajat pa se izvlačit aferama koje i sama potakne a svi mi graknemo.
Već smo na Registar i BiH zaboravili ali evo nam Jasenovca!
tu se valjda zamirila i zadnjem poštenom Ustaši :-)

Bert

Tko je glasao

Edi3."Od Josipovica ocekujem

Edi3."Od Josipovica ocekujem da stisne jacu tamo gdje je ona najosjetljivija."
Nije valjda da si tako pokvarenih misli.Ili sam mozda ja.Odmah sam pomislio na g..u.

Tko je glasao

@tenor, Veleštovani kolega,

@tenor,

Veleštovani kolega, kad "milo djete" papundek Josipović nešto "stisne", ja plaćam cugu svima ma pollitika.com. Tu ne mislim na drugaricu profesoricu, iako je i to upitno, mislim da će bit prije da ona njega stisne s vremena na vrijeme, a vjerojatno će netko iz osiguranja stisnuti nju, kad za to dođe vrijeme.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Dragi moj kompanjo da san ti

Dragi moj kompanjo da san ti plus jer cjenim tvoje ekstremne stavove.
Slažem se stobom da ovi vođa nemože stisnuti ništa, a nama triba
oni koji može. Triba nam jedan koji će stisnuti ne samo svoju drugaricu
nego i sve ostale drugarice i drugove u ovoj kontejner državi.

Molotove imaš moju punu podršku u tvojim stavovima pogotovo
radi onih koktela što ih je spravlja čovik sličnog imena ka tvoje.
Parimi se da će se mnogi ubrzo sititi tog velikana kad se budu točili
njegovi kokteli širom ljepe naše.

Tko je glasao

@tomy82, Bio je pred raspad

@tomy82,

Bio je pred raspad Juge jedan vic, koji je glasio otprilike ovako:

Sjede dva prijatelja u kafiču, i pite jedan: "Je li, kompa, jel ti znaš kakva će zastava biti sutra?"
"Kako to misliš?" upita drugi, na to će prvi mašući prstom:"!Aaaaaa, i ti sumnjaš??!"

Po toj logici, dragi kolega, ja ću vam odgovoriti parafrazom:
"Aaaaaaaaa, tomy82, i ti sumnjaš??!"

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

SVE MANJA SUMLJAM A SVE

SVE MANJA SUMLJAM A SVE VIŠE SIGURAN

ŽIVJELI TVOJI KOKTELI !!!!!!!!

Tko je glasao

Molim bez panike . Imuni smo

Molim bez panike . Imuni smo na ustavne krize još od stoljeća sedmog. Uostalom , ako dođe do eskalacije sukoba , imamo najbolje
pravnike u ovom djelu europe. Stvar je pod kontrolom i nema potrebe
za uznemiravanje svekolikog puka.

Tko je glasao

Prije se Danimira

Prije se Danimira kritiziralo i minusiralo a on pokazuje kvalitete vrlo dobrog analitičara...

Tko je glasao

Mislim da nema opasnosti od

Mislim da nema opasnosti od ustavne krize u ovom slučaju.

Naime, Kosorica je učila od najboljeg mađioničara u hrvatskoj politici (svog prethodnika i mentora Sanadera) i pritom naučila da nije bitno što jest, pa čak ni što ona misli da jest, nego što narodu kaže da jest.
Da prevedem, njezina reakcija na Josipovićev govor je bila reakcija za novinare tj. indirektno za raju i ništa više od toga.

Agrumentacija: selektivno je skupila određeni broj istomišljenika i izašla pred novinare s objavom. Nakon što joj je Josipović vrlo mudro poručio da neka ili potegne poteze u skladu sa svojim tvrdnjama ili šuti, počela se braniti da ona nije namjeraval povlačiti poteze i da mu savjetuje nek se nađe s njom umjesto da komunicira preko medija. E sad, drugo je bedastoća jer je ona ta koja je selektivno skupila bivše premijere kako bi cijelu stvar mogla plasirati u medije. A prvo je točno, nikakve poteze ona nije ni namjeravala povući. Ideja joj je bila samo medijski ratovati s Josipovićem i tako ga pritiskati da drugi put ne priča stvari koje ona ne želi slušati. Kad joj je Josipović rekao da povuče potez, njezin je blef bio otkriven i odmah se je povukla.

Prema tome, nema ustavne krize, samo predstave za javnost.

Tko je glasao

@rock roll Pisao sam o

@rock roll
Pisao sam o početku Ustavne krize. Inače, HDZ i Kosorica, poučeni od Sanadera, majstori su PORICANJA stvarnosti, sada i povijesnih istina. Ipak, ako je i bila predstava od strane Kosorice, izabrala je vrlo skliski teren - pustiti u medije priču o predsjedniku koji krši Ustav nije bezazleno. U ozbiljnim zemljama, se ovo dokazuje, a ako se ne dokaže, pada se. Predsjednik joj je ODLIČNO vratio, u stolnom tenisu bi se reklo "drajfom" a ukoliko ih bude još (a bit će) onda ćemo imati stvarnu ustavnu krizu. Naime, ne može se tvrditi tako nešto, a onda reći šalila sam se.
Volio bih da Predsjednik takve krajnje neukusne šale počne kažnjavati, iako je ona već kažnjena onim fućkanjem i negodovanjem okupljenih u Jasenovcu. To znači, naime, da J. Kosor može pred svoje hadezeovce i druge poltrone, ali ne i pred narod.
Ostavka vlade SAD, ODMAH...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ne postoji zapravo nikakva

ne postoji zapravo nikakva ustavna kriza.
ono što se dogodilo zapravo je sukob dvaju svjetonazora - pravnog (josipović) i političkog (kosor). znate ono "kad imaš samo čekić, svaki problem izgleda ti kao čavao"? e tako je čekić kosorice politika, dok je josipovićev pravo (pustimo sad na stranu titulu; važno je ono čime se čovjek zaista bavi). to je došlo do clasha. josipović - naviknut na to da mu čekić bude komad papira zvan ustav/zakon/konvencija i kosorica - naviknuta da joj je čekić politička borba utemeljena na čisto političkom pristupu.
zapravo, niti je kosorica stvarno mislila da je josipović prekršio ustav niti je stvarno mislila da je tražio njenu ostavku. cijela priča jednostavno je iskonstruirana jer je hdz zbog svojih birača morao reagirati izrazito negativno, a pošto to očito nisu mogli činjenicama, prešli su direktno na ustav za kojeg i sami (osim možda hebranga koji je u svom svijetu) znaju da nije prekršen. i tako je zapravo i vuk sit i ovce na broju.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta Ove konstrukcije

@griotta
Ove konstrukcije HDZ-a i premijerke sada više ne piju vodu, radi se o igri vatrom. Neki od njih STVARNO misle da je Ustav prekršen, pa eto, imamo i na pollitika.com vkrsnika koji nas ne prestaje uvjeravati kakav je Josipović antiustavni element.
I mislim da se sada već radi o političkoj borbi i da su toga svjesni i Kosorica i Josipović. Slijedeća nova prilika za napad na Josipovića, potvrdit će to. Samo se nadam da će Predsjednik znati uskoro reći DOSTA..
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci