Tagovi

Konkretne akcije

O ovome što danas pišem sam po?eo razmišljati nakon posljednjeg teksta Mirjane Kasapovi? u Globusu (koji mi je btw, super, no ionako mi je ve?ina njezinih tekstova super, pa to baš i nije iznena?enje). Mirjana je u tom tekstu stavila perspektivu na mnoge komentare vezane uz posljednju Konvenciju SDPa, ali i komentirala SDPove saborske aktivnosti, pozitivnim ocjenjuju?i rad stranke u Saboru i intenzivan pritisak na (nesposobne i(li) korumpirane) nositelje vladaju?e politike. Izrazito podržavam takve akcije - mada su unaprijed (brojem ruku vladaju?ih) osu?ene na neuspjeh - popu jdnostavno treba re?i pop, a bobu bob. Na isti na?in promatram i pisanje dijela autora ovdje na Pollitici. Ti tekstovi, koliko god se oni bavili "samo" detektiranjem i opisivanjem situacije, imaju vrijednost, pogotovo u zemlji u kojoj nacionalna televizijska ku?a prešu?uje gafove, gluposti i direktne laži, dokle god dolaze od vladaju?ih.

No da se vratim na temu. Koliko god takvo djelovanje smatrao važnim i potrebnim, smatram da SDP mora djelovati i aktivno - tj ne samo reagirati na loše poteze ili odluke vladaju?ih, ve? aktivno nametati svoje politi?ke teme i rješenja. SDP mora proizvesti situaciju u kojoj ?e mediji vladaju?e stalno propitkivati oko teme koje je on nametnuo - a ne obrnuto. U tom smislu, mislim da je SDP ve? propustio priliku - ne odazvavši se pozivu Odbora za referendum - prilikom prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o ulasku u NATO, a nadam se da ne?e propustiti priliku koja se otvara željom Odbora da svoje tri teme stavi pred parlament.

O takvoj vrsti aktivnosti sam pisao i u pretprošlom dnevniku "(R)evolucija demokracije", a o tome ?u pisati i danas. Dakle, kako SDP može aktivno nametnuti svoje teme u politi?kom životu Hrvatske? Jedna varijanta je isforsirati teme koje zaobilaze vladaju?u ve?inu u parlamantu (time se bavi (R)evolucija demokracije), druga varijanta je u Saboru isforsirati teme koje traže dvotre?insku ve?inu za odlu?ivanje (o tome ?e se više pisati kroz koji mjesec, ali za sada neka sve ostane na neodre?enoj najavi - sve u svoje vrijeme), a tre?a varijanta je iskoristiti politi?ki kontekst u kojem se nalazi društvo u današnjem trenutku.

Kontekst o kojem pišem su nadolaze?i lokalni izbori, i sa tim na pameti, evo KONKRETNE aktivnosti kojom SDP može nametnuti svoje politi?ke programe u fokus, paralelno rade?i na politi?koj profilaciji i zadobivanju javne potpore pred lokalne izbore:

SDPovi saborski zastupnici (i ini stru?njaci) bi trebali sjesti za stol, te složiti kvalitetne, precizne i dobro argumentirane prijedloge za stvarnu decentralizaciju države.

Naime, koalicijski sporazum HDZa, HSSa i HSLSa izme?u ostalog propisuje i mjere potrebne za decentralizaciju zemlje koja je po svim mjerilima pretjerano centralizirana, no srž tog programa je šuplja (o tome sam više pisao o dnevniku "Regionalizam - jos jedno Potemkinovo selo?"). Problem (ne)regionalizacije u Hrvatskoj je taj što centralna vlast nije spremna lokalnoj samoupravi dati zdrave i obilnije izvore sredstava (postotak PDVa npr), a u tom smislu je provedena i "decentralizacija" u prošlom mandatu Vlade, kojom je samo došlo do svojevrsne alokacije sredstava predvi?enih za lokalnu samoupravu. Lokalni prora?uni se danas pune iz poreza na dohodak, što je i dodatna ko?nica pove?anju neoporezivog dijal pla?e - tim je potezom Vlada sindikate i lokalnu samoupravu dovela u suprostavljene pozicije - podijeli, pa vladaj, zar ne... Ti novci zadovoljavaju neke osnovne minimume, ali za sve razvojne programe (pogotovo manje) op?ine i gradovi moraju osigurati financijsku potporu Vlade. Zato je i mogu? sinjski "slu?aj Jarnjak".

SDP bi s druge strane, trebao napraviti prijedlog stvarne decentralizacije, koji bi dio novaca od PDVa preusmjeravao u lokalne prora?une, te ga zajedno sa kvalitetnom argumentiranom analizom utjecaja na državni prora?un, trebao staviti u Sabor na odlu?ivanje.

Ono što ovaj prijedlog izdvaja iz gomile sli?nih koje oporba neuspješno gura u Saboru je - kontekst. Zajedno sa tim poslom, središnjica stranke treba provesti akciju upoznavanja lokalnih ?elnika sa predloženim zakonskim rješenjem, te treba nau?iti te lokalne politi?are kako izra?unati okvirne rezultate te reforme za njihov konkretan op?inski ili gradski prora?un. I onda krenuti u koordiniranu predizbornu akciju u svim lokalnim jedinicama. Svaki lokalni SDPov ?elnik treba svojim bira?ima demonstrirati konkretne rezultate takve refeorme za tu konkretnu lokalnu sredinu - te na taj na?in staviti pritisak na sve lokalne ?elnike stranaka koje su (?e) u Saboru odbaciti prijedlog decentralizacije - u prvom redu vladaju?e koalicije.

Na taj na?in bi stranka na nacionalnoj razini nametnula temu koja u kontekstu nadolaze?ih lokalnih izbora odra?uje predizborni posao u svim lokalnim sredinama, te jasno i opipljivo demonstrira bira?ima što nemaju (SDPovu vlast), a što imaju (HDZovu vlast). No, izuzetno je važno taj posao odraditi kvalitetno i argumentirano (analiza utjecaja na državni prora?un, te adekvatna alokacija prava i obaveza na jedinice lokalne samouprave), kako se ?itava ideja ne bi pretvorila u demagoški pamflet, koji je izrazito lako diskvalificirati.

I za kraj - gdje sam u svemu tome ja?

Pa evo, upravo ovdje, na Pollitici, ali ne (i) u Glavnom odboru stranke, u kojem bi se potrudio ovakve teme staviti na dnevni red. I radim isto ono što od stranke o?ekujem da radi na državnoj razini - svojom aktivnoš?u demonstriram tko je, a tko nije, na 11. Konvenciji izabran u strana?ki parlament. :-) Jedino se nadam da poneko i pro?ita tekstove sa Pollitike, te da (i) ova ideja ne?e biti samo "rije?i u vjetar".

Komentari

Nisam SDP-ovac, ali

Nisam SDP-ovac, ali podržavam profesoričin naputak da treba raspustiti gradsku organizaciju SDP-a, napose zbog indicija koje sam objavio u postu: Zagrebačka mafija

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

U Zagrebu se posluje kao

U Zagrebu se posluje kao što se posluje već desetljećima, od uklanjanja prakse i ljudi iz tzv. doba Holjevca, tako da su takvi "radikalni" stavovi prof. Kasapović i ostale priče također dosljedno na liniji partijsko-politološko-frakcijsko-medijskih višedesetljetnih navika.

Samo taj dio, prijedlog raspuštanja OO SDP GZ, je nešto slično kao što je HNS tijekom sudjelovanja u vlasti izmjenio cca 95 % ljudi, HDZ sam sebi dokinuo vlast potpisima ssvojih vijećnika Ranka Marinkovića i Miroslava Šuteja, devedestih je svima bilo normalno da je vlast sve samo ne ono izabrano izborima, uključujući 1990.g. kada je sam HDZ usmeno i ilegalno smjenio svoje i postavio tuđe zadnje sa izbora kao svoje, kao ... U najmanju ruku je kasno, i zima je (Haustor), što osvježava inicijativu republičkog sekretara Šuvara krajem sedamdesetih za ukinuti Fakultet političkih znanosti i studije politologije, novinarstva i ONO i DSZ, jer proizvodi politikante koji kontaminiraju i onako time kontaminirano društvo.

Jer se ne radi o tome nego šta sa tih cca skoro 40 godina poslovanja, u kojem razdoblju su stvoreni minusi i zagađena materija da će biti potrebno cca isto toliko ulaganja i ekoloških poslova, uključujući i taj dio koji je uočio Šuvar. Tko će to platiti, vratiti preplaćene poreze i raditi to cca 40 godina ? Da li ti mozgovi stavrno misle da smo u 1976. i da će se stvari rješiti tom poznatom društveno-političkom tehnologijom, pa i da će svi isti još 40 godina sudjelovati kao u zadnjih 40 godina?

Ide sinteza dugog puta. I bez sinteze nisu potrebne nikakve zavjere da se jako puno toga odvija bez minimalne pameti i pouzdanosti, to su redovna masovna osnovna poslovanja na najširoj socijalnoj i demokratskoj paradigmi, skoro pa samoupravnoj, koja jeste malo prešla u maoizam i malo s onu stranu ali i dalje s istim odlikama, uključujući iznimnu benevolentnost za takve politologe, novinare i ONO i DSZ (npr. Vojnovićev glavni operativac je završio ONO i DSZ, pa je već to dovoljno za razne probleme, a gdje su još impresivne gradske i ostale legije; Kupska se kao od šale ruši tip top građevinskoj eliti, onoj koja je godinama na sličan način imala sreću da se ne sruši tako, koja je završila sve škole i ima najviše stručne reference i koja godinama oslobađa hrpe materije zarobljene u zajedničkim kasama, pa neš ti problema da se na Vrbanima III ili bilo gdje naprave problemi).

Za politologe, novinare i razno su još impresivnije igre, sa puno više zbivanja i puno puno više milijardi i politike one teme koje ih iz nekog čuda ne zanimaju, šta bi to njih zanimalo;
- veliki projekti koji se ljuljaju jako kao rješenja i iz kojih se jako muze stalni i na smjene, neiscrpni rudnici, kao bolnica Blato, stadion, sanirani Jakuševec, pročistač ...;
- prostorni planovi sa još više čuda;
- razne najobičnije fore kao priključci, pečati i potpisi;
- činjenica da su sve te legije, cca 200.000 likova, izvukle bar po kakav stan i cca još toga u raznom, prosjek bar 4x više od toga, za iznimne zasluge u dugoj borbi, brojne iznimne snage iznimno, brojčano puno više nego u Rusiji, pa se zapravo natežu sami sa sobom a neprijatelja je sve teže naći;
- bilanaca poslovanja i samo poslovanje ...
- da se davno prešlo na praksu da se ogromni proračuni i aparati ne koriste za rješevanje infrastrukture, nego se to pušta bazi a Grada zagreb i država se bave izgradnjom stanova za tržište, raznim službama itzd., izvrnutim poslovanjem ...

Zaključak, ne pomaže i da se dalje puši sve kako se inače puši (taj i taj je na kongresu ili na CK rekao), u razdoblju zrelosti i sinteze sva ta materija se suočava sama sa sobom, pojma nema kuda sve to vodi i što je najvažnije, pojma nema ni o čemu. Sve zanimljivija situacija.

Tko je glasao

link nevalja, evo ga... (soa

link nevalja, evo ga...
(soa hakeri stalno smetaju :)

Tko je glasao

SDPovi saborski zastupnici

SDPovi saborski zastupnici (i ini stručnjaci) bi trebali sjesti za stol, te složiti kvalitetne, precizne i dobro argumentirane prijedloge za stvarnu decentralizaciju države.

Ti se 100% salis.Ali u slucaju da netko ovaj tekst ne bi shvatio ozbiljno treba reci da je Hrvatska sa pola stanovnika Pariza uspjela izvrsiti ( ludjacki skupu) "decentralizaciju" na cca 500 kojekakvih opcina, zupanija i gradova.Sto je najludje u Zagrebu su stanovnici 1 ( jedan komad) zgrade koja ima 5000 stanovnika sukladno tome sasvim obespravljeni! Mozda da se i od njih napravi 10 opcina i zaposli cca 300 ljudi koji ce leci na budjetske jasle?
S druge pak stane sasvim ozbiljno postoje i tzv. decentralizirane opcine sa 250 stanovnika?!
Dakle ti jadnici u betonskim krletkama nemaju srece, jer ih je Bog kaznio, pa nisu rasprseni u 20 sela koja se eto mogu proglasiti opcinama i krasno zivjeti iz djepova poreznih obveznika.
Kad bi npr. Kina uzela ovaj "genijalni" model i napravila 3,000.000 opcina, gradova i zupanija, sav im izvoz ne bi pokrio troskove birkoracije i silnih novih tocaka potencijalne korupcije.Ex. Hrvatska u doba SFRJ je imala kakvih 120 opcina.I bez da je itko znao za internet.Ni danas oglavnom ne zna 90% "odgovornih", ali je zato broj upravnih jedinica umnozen ( decentraliziran? ) sa 4 ?!
Mislim da je zaista krajnje vrijeme da se SDP prizove realnosti i uopce registrira svijet oko sebe.Najgore je sto se Hrvatska nalazi u transformaciji prema EU, dok se ta EU nalazi u transformaciji kako prezivjeti gospodarski pritisnuti od Azije i jeftine ( $ ) Amerike.I usput rijesiti pitanje energetike za buducnost.
Nas cini se i dalje ne muci bas nista sto se u relalnom svijetu oko nas zbiva. Znaci i dalje cisti nadrealizam...

Tko je glasao

ok, mislim da se nismo dobro

ok, mislim da se nismo dobro razumjeli.
dakle, ne zelim reci da je hrvatsku potrebno umrviti u milion malih opcina i stvoriti dodatnu administraciju - to je vec napravljeno, i po tom pitanju se apsolutno slazem sa viperinim komentarom, kao sto moja ocjena i sugerira. dakle, slazem se i sa tezom da treba okrupniti sadasnje jedinice lokalne samouprave.

ja pricam o drugom pitanju - potrebno je lokalnoj samoupravi dati i novac i odgovornost. bez toga, lokalni izboru su potpuno nepotrebni, i sluze samo za legitimiranje beskorisne administracije, buduci se sve financijske odluke (koje prirodno spadaju u domenu rada lokalne, a na drzavne, vlasti) donose u zagrebu. jos jednom ponavljam - slucaj sinj (jarnjak9 je najocitiji primjer. bez kvaliteten financijske decentralizacije mozemo komorno sutra ukinuti lokalne izbore i ustediti novce. ta promjena se - osim kod nekoliko vecih gradova - ne bi ni primjetila.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Prvi korak ka učinkovitoj

Prvi korak ka učinkovitoj lokalnoj samoupravi i decentralizaciji države je ponovno prekrajanje i okrupnjavanje jedinica lokalne samouprave. Ovakva podjela općina i gradova je temelj centralizirane države i plodno tlo za slučaj Sinj i Jarnjak.
Skoro sve općine, i značajan broj gradova u današnjoj podjeli nemaju ekonomske snage za taj status, i financiraju se iz državnog budžeta. A tko vlada parama, taj zapravo i vlada. Nema te preraspodjela PDV-a koja će financirati lokalnu samoupravu postojećij općina a i gradova. Samo će se financirati lokalni šerifi odnosno predsjednici stranaka, a lokalni šerf je onaj koje dobar s gazdom u Zagrebu. Okrupnjvanjem lokalnih zajednica bi se značajno smanjila i administracija, i postala učinkovitija.
One lokalne zajednice koje imaju vlastitu ekonomsku snagu, i koje se mogu financirati od svojih poslovnih subjekata, onih koji rade i zarađuju na njihovom području, mogu biti samostalne, i neovisne o Zagrebu.
Pored reforme jedinica lokalne samouprave, treba i sve porezne zakone, a ne samo zakon o PDV refrmirati. Porez na rad, dobit, PDV i sve ostalo, mora ostati tamo gdje je i ostvaren.
Koliko je ovo realno ostvarivo, osobito u predizborno vrijeme za loklanu samouprav. Malo i nimalo.
Prvo, ukidanje nekih općina i gradova nije u intersu lokalnih političara, jer im ukida radno mjesto i još za nekoliko provjerenih ljudi.
S druge strane, centralna vlast neće, koliko god o tome pričala, ispustiti uzde iz ruka, jer ovako ne da kontrolira lokalnu samopravu, ima nadzor nad lokalnom stranačkom strukturom, i nema iznenađenja, vrijedi i za SDP, koliko god se prikazivali demokratičniji od ostalih.
Bilo bi lijepo kad bi SDP pokrenuo nešto na ovom tragu u Saboru, jer bi pokazali da ozbiljno misle. Priče samo o preraspodjeli PDV su neozbiljne, kao i koalicijski sporazum.

Tko je glasao

Jedina prava akcija koju vi

Jedina prava akcija koju vi iz sdp-a možete napraviti je da vaši zastupnici napuste rad sabora i time prestanu davati legitimitet hdz-ovoj vladi i saboru. Od svojih plaća lijepo odvojite zakonski minimalac za sebe, a ostatak dajte u dobrotvorne svrhe.

Ah...da......još jednu stvar, pod hitno objasnite Mireli Holy da angažira ili možda promijeni visažisticu.

Tko je glasao

Prenosim Galetov komentar sa

Prenosim Galetov komentar sa Davidovog dnevnika, jer mi se odlično poklapa sa onim stablima, usmjeravanju energije i snazi udara o kojima sam ti govorio:
...ljudi se ne boje redikula, vec onih koji imaju snagu. Ja oko tebe ne vidim snagu, znaci, postoji mogucnost da si redikul. To bi pak bilo tuzno za mene samog, s obzirom da te visoko uvazavam...
s tim da ja mislim da se nikoga ne treba bojati, nego ga treba uvažavati. Ako ti i Štefan uspijete to postići ovdje (a šanse su vam velike) onda će vam šanse i vani u realnom svijetu, biti puno veće...

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Ad lokala je također

Ad lokala je također krenulo doba sinteze dugog puta, ali to ne znači da bitke završavaju i da situacija postaje jednostavno, nego obrnuto - tek počinje prava gužva, na EU nivou, sve ovo do sada, desetljećima, su bile pripreme za ovo.

Npr. legalizirani bespravni objekti u Rogoznici
http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/dalmatia/3081779/index.do;jsessi...
Naizgled je kraj dugim pričama - zapravo tek počinje.

Uvođenje reda, npr.
Bandić najavio prometno redarstvo koje bi, kad bi ga bilo, jučer najprije ulovilo njega
Dosta mi je više rodijačkog mentaliteta. Parkira se baja na zelenom valu, zaustavi promet u cijeloj traci i s frendom ode na kavu.
http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/zagreb/3082790/index.do
Mate Kraljević, koji na EU nivou uvodi red, već vječnost djeli povlaštene kartice i razno, kao uredni sluga napretka, i uvođenje reda i naplate će ići ... Bandić kao maksimalni socijaldemokrat, ne samo peščeničke arome nego i bitno šire, sve struje i opcije uključene ... uvođenje reda je tek uvod u ... tko zna šta
Npr. - umjesto dječjeg igrališta na Novoj cesti osvanulo privatno parkiralište za banku koja se tek gradi
http://www.vecernji.hr/newsroom/regions/zagreb/3082777/index.do

Paradoksi koji to nisu:
- najurednija općina / naselje postaje Vir sa cca 10.000 neurednih kuća i cca 50.000 stanova/apartmana. Sređuju komunalije i druge zajedničke djelove, sve od svojih novaca i jedini imaju dovoljno i rješavaju, sređuju i svatko svoje poslovanje ... skoro ogledni model kako treba, sve bespravno i sve kao primjer najgorega, potom sve to EU hartmonizirano, ostali koji su naivno vjerovali i radili ispali budale ...;
- najneuredniji Zagreb, slijede Šibenik i šire šibensko područje, Split, Osijek ....;
- najuspješnija općina je Dugopolje, više radnih mijesta nego čuveni Varaždin a krenulo od puste zemlje, sve vodi jedan tip ....;
- ....

Maoizam nije jedina pojava, ali i dalje dominira. Više nego u središtu, Kini, kod nas je još složenija situacija, obzirom da je naš maoizam bujao u uvjetima svjetski rekordnog trošenja love, puno raznovrsnijih igri i uticaja. Npr. i danas, kao od šale, naši sklope 5 mlrd EUR posla s Rusijom, sve na bazi kakav isluženi helihopter i slično, i ide... dok puno veća i danas moćnija Kina to još nije u stanju tako.

Tako da razdoblje sinteze ad lokala i raznog uključuje veoma različite, nedisciplinirane borbe, koje istovremeno pod normalno tretiraju na 5 veoma različitih načina isto, sa puno paradoksa koji to nisu (npr. nešto potpuno bez veze i što ništa nije platilo i sve nezakonito, uključujući znatne zarade na tome, je bez ičega sve tip top EU harmonizirano, zakonito i top kvaliteta, dok nešto isto što je sve suprotno nema nikakve šanse od strane istih, koji su i različiti ...). Da je tu uključiti sve Eu i kineske snage, prolupali bi vrlo brzo od takve iznimne logike i prakse.

No, bez obzira na to sinteza ide, blagotvorna snaga nužnosti nužnosti koja nije nužna snažno ubrzava i pokreće tu sintezu, uključujući strašne bitke, naročito maoističke bitke oko svijesti, u kojima raste intenzitet bitki vlastitih individulanih i kolektivnih svijesti sa sobom a već napete bitke sa minimumom činjenica i pameti, više od 2 elementarna podatka od 10 njih te matematika više od zbrajanja već izazivaju histeriji, opasnost po život, visoki napon, pazi ... Sve to je potpuno logično, maoistički još više, npr. dvojba da se i u novo ide kao Vir (Tačing) ili ono drugo (kao Tačaj) je veća nego "biti ili ne biti", ulozi i ishodi su strahovito različiti a nikakve prognoze i odgovora nema, čak ni pravog neprijatelja ni otpora napredovanju, više obrnuto.

Tko je glasao

U zajedničkom lokalnom

U zajedničkom lokalnom poslovanju, a isto se dešava i sa državnim i privatnim i EU uplivom i sve je prožeto u jednu simfoniju:
- dominiraju građevinarstvo, specifično (narodno)oslobodilačko poduzetništvo/poslovanje i razna nadgradnja toga, sve skupa zajedno se zove napredak;
- građevinarstvo logično dominira obzirom na red veličina i iznimne zahtjeve za uspjesima, uključujući estetske (slika uspjeha i estetski dojmovi), čemu ne mogu konkurirati ostale djelatnosti, iako kao nadgradnja nisu za potcjeniti (forsanje itd.). Samo matematički, 10 % od 100.000 nije ni približno isto kao 10 % od 10.000.000.000, a također i estetski, nakon što forsanje iscrpi pažnju uvijek kakvo otvorenje ili svečani početak radova s bagerima i velikim brojkama i zabavama to zasjene;
- sada je krenula zrelost. Npr. gore Rogoznica, na tradiciji niza desetljeća, gdje je uloženo za razno samo u džepove i gdje treba jako puno novaca za nužnost nužnosti koja nije nikada bila nužna, da se zajednički financiraju bespravna uživanja i zagađenje okoline, županijski vijećnici iz svih stranaka izražavaju nelagodu, ne zato što je rušenje bolje od legalizacije nego od onoga šta slijedi, osim srušenih i još nelegaliziranih, koji traže ravnopravnost i iza toga velike novce, a nitko ništa više ne bi platio, znaju da će se javiti i manjina budala koji su gradili s dozvolama i plaćali stalno bar 3x više. Zrelost je gadna jer se ne može svesti na jedan svečan trenutak, kako se je nadalo i očekivalo, već ukazuje na nešto sasvim drugo, dugo i nezahvalno.

Tako da svakim danom u svakom pogledu postaje manje važno sve, osim samog poslovanja, u okviru toga bilance, povrata preplaćenih poreza i doprinosa (bez čega ništa) i minimalizma minimalizma kako dalje, koji minimalizam minimalizma je ključan, nekima jasan i prije a potpuno jasan još od trenutka kada je najveći graditelj, Milka Planinc čitala "drugovi, minusi i nerentabilna i besmislena ulaganja su probili gornje granice i ta nužnost nužnosti koja nije bila nužna nužno zahtjeva nova gdna poslovanjam, inače ode sve i tri lepe".

Dakle, minimalizam minimalizma kako poslovati u razdoblju zrelosti je alternativa bez alternative, koja kao mala sitnica znanja i imanja nije tako ad hoc savladiva ni na nivou znanja, i o tome će se pjevati duge pjesme. Malo naznaka:
- bez povrata preplaćenih poreza i doprinosa neće ići ništa. Niti tko hoće niti može financirati i ulaziti u već preintimne odaje napretka bez toga, niti generacijski ni inače, pa su tu "stara materija" napretka već besmisleno prži na vlastitoj vatri, pružajući otpor vlastitoj nužnosti nužnosti koja nije bila niti jest nužna (imati nekretnina više nego itko po EU, na tome zarađivati stalno i ne plaćati ništa);
- a šta raditi u prašumi napretka, koji praši punom parom, to je skup minimalizma minimalizma, sve ono što se inače ne radi, jer se radi ono što se ne nikada nije radilo obzirom da se je radilo ono što se nikada nije radilo (hapamo sve, pravimo se blesavi i radimo ono što se inače nigdje nikada ne radi ...). To su, dakle, znanja a ne politička borba, međusobno isključujuća, koja određuju osnove poslovanja a u ovoj bolnoj fazi zrelosti i osnove boli i ublažavanja boli, neke vrste terora medicine, ranga zaprašivanje, tako da će se odvijati nešto kao zaprašivanje;
- u ovim delikatnim trenucima je jako dobro da su beskrajne divizije orne za daljnje bitke i juriše, a naročito je jako dobro da su sparene sa EU dvizijama, bankam i raznim, jer se tako pospješuje dozrijevanje, zrelost koja već kipi, bez obzira što visoke razine ne stignu ili mogu pogledati, pri čemu se maoizam pretvara u konjice i kočijaše kojima nedostaju elementarne instrukcije;
- u tehničkom smislu se radi o minimalističkoj igri beskrajnih milijardi, koje sada više od dotoka okreću na drugu stranu, te sitnim vezom oko pregleda igre i sitnih proigravanja, sve savim drukčije od onoga što se poznaje kao igra, pa time brutalno i bez alternative.

Tko je glasao

Ne čini ti se da se lagano

Ne čini ti se da se lagano ponavljaš?

Ili to zbog toga da bolje utvrdimo gradivo :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

U pravu si, sada, nakon

U pravu si, sada, nakon toliko ponavljanja, mjera je zadovoljena, dosta je.

Zagrijava i postaje sve aktualnije, a vjerojatno će se neizdržljivo dugo odvijati krčkanje, kuhanje i razno, pa da ne bi netko rekao nismo znali, otkud to itd., oko čega su dugo uspješno ujedinjeno mobilizirane beskrajne divizije, iznimno uspješno, pravimo se blesavi do daske, dobro nam s tim ide i na bilo šta smo strašno iznenađeni.

Sada je krenula sinteza toga. Samo zadnjih 7-8 godina je u igru ušlo cca 100 mlrd EUR-a, prije vječnost jako puno toga. Već gori za desetine i desetine goruće nedostajućih milijardi, i dugo će u takvom ritmu, a to je lakši dio priče, teži je šta tu sve fizički i mentalno treba, jako dugo, najmanje pola koliko je zabava trajala (najmanje 20 godina).

Kako će se ponašati jake snage, impresivne raznovrsne divizije, naučene na pobjedničke marševe, na tim novim dugim križnim putevima? Koja je mjera gradiva za pripremu, obzirom da i sada, kada su zrelost i sinteza krenuli, do mozgova divizija ne dopire ni A od abecede toga? Ponavljanje gradiva je više nego zamorno za sve, ali, iskustva smo, na terenu gdje se i te kako igra, igra i te kako teče, to je redovni dio igre, skoro pa ključni, čime se ujedno izbjegava 10 godina još zamornijeg bavljenja "ekonomskom stabilizacijom i društveno-političkim reformama" (osamdesete i često, što više nije nužno niti ima smisla tako ponavljati, 10 godina za nove daveži).

Tko je glasao

E moj druze Hadzi, jos malo

E moj druze Hadzi, jos malo pa cu prestat citat tvoje dnevnike :-(

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

zasto, konkretno?

zasto, konkretno?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Dojma sam da si se

Dojma sam da si se intenzivno poceo baviti otkrivanjem tople vode. Naime, opet stavljas ulog na unaprijedjenje SDPa, a nisi propitao stvarne motive i anomalije te strukture moci.

Mislis li da si prvi covjek koji ima dobre ideje za unaprijedjenje? Nisi. No, kad vec nisi prvi covjek, mozda je mudrije ispitati zbog cega druge dobre ideje nisu prosle, umjesto da se opet krece iz iste starne pozicije koja je vec vidjena bezbroj puta prije tebe.

Ili se ovdje radi o sistematicnom propitivanju i ogoljavanju SDPovih stvarnih motiva? Ako je tako, samo naprijed, ostajes u igri. Ako nije tako, onda cemo te uskoro opet vidjeti sa novim prijedlogom i opet i opet i jednostavno vise nece biti interesantno citati te postove, bas kao sto mi nije interesantno citati Potjehovu pricu o Sanaderu, Milanovicu i Maceku.

Sve vec znamo i idemo dalje, pobogu.

A ko se ne moze adaptirati novim saznanjima, taj je spor i suvisan. A tebe ipak indoktrinacija nije zakacila da bi i primiriso toj prici, pa bi steta bilo da se stvar okrene.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ovaj puta si vrlo mlak, a

Ovaj puta si vrlo mlak, a tema ti je potpuno zalutala. Ovo tvoje je samo mali doprinos APovoj teoriji o samouništenju potpomognutu našim svakodnevnim maoističkim ponašanjem. Ti bi jednu veliku nesposobnu upravu podijelio na puno manjih nesposobnih uprava? A nisi riješio osnovno pitanje, a to je pitanje kontrole tih uprava. Ja sam uvijek za centraliziranu, ali efikasnu upravu koja onda normalnim slijedom stvari prenosi ovlasti na manje jedinice (novozelandski poučak).

Preporučam da se baviš bitnijim stvarima. Ovo stablo sa kojeg vise prezreli (gnjili) plodovi treba malo jače protresti. A ti umjesto da se zaletiš u stablo, jednu veliku trulu jabuku želiš zamijeniti sa više manjih, jednako trulih?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Nije problem srusit, problem

Nije problem srusit, problem je izgradit. A sada jedno bez drugoga vise ne ide. Dapace, sada je igra da prvo izgradis, a poslje se rusi samo od sebe.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ja o trešenju stabala i

Ja o trešenju stabala i stvaranju plodnog tla, a ti me nesrećo, nazove rušiteljem? Ja ne rušim stabla samo ih tresem, kužiš?
Uostalom, svako građenje je ujedno i nekakvo rušenje.
Ako npr., SDP unutarnjom izgradnjom dođe na vlast onda se HDZ sruši?
Hmm, da, loš primjer :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Nemam pojma. Mozda imam

Nemam pojma. Mozda imam krivu predodzbu da bi ti treso, ali ne bi gradio. Mozda zbog puno psovki, jeli :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

A ti si još jedan od

A ti si još jedan od bolesnih puritanaca?
Ili si samo jedan običan nadmeni puran :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao
Tko je glasao

Teški ovisnik :) # Kad

Teški ovisnik :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

sve to ide paralelno. dakle,

sve to ide paralelno.
dakle, nitko ne napusta ideju demokratske kontrole javne uprave - no politika se ne sastoji samo od toga. ovaj dnevnik ima drugaciji fokus, i bavi se opet konkretnim prijedlozima. to je sve.

nadalje, proces regionalizacije ne vidim kao "mijenjanje jedne trule jabuke sa mnogo malih trulih jabuka" vec kao spustanje odgovornosti na lokalnu razinu. ne postoji garancija da ce te jabuke biti trule ili zdrave, no na taj nacin se iz ruku centralne vlasti izmice jedan bitno orudje za "potruljivanje malih jabuka", tj drzavne korupcije - u istinski decentraliziranom sustavu, vlast nece moci pomocu javnih financija koruptivno djelovati na lokalnu sredinu, kao sto je napravila u sinju. a to je samo jedan primjer koji je dosao u javnost - takvo ponasanje je nazalost visemanje praksa.

i za kraj - ne mogu na redovitoj bazi svakih nekoliko dana proizvoditi tekstove iste kvalitete i sadrzaja. sorry - interesi su mi ipak siri, a kapaciteti ocigledno manji od ocekivanog. ;-)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ti svojih kapaciteta još

Ti svojih kapaciteta još nisi ni svjestan, zato vjeruj iskusnijem od sebe. To nije puka hvala, nego ti vrlo ozbiljno govorim. Zato nemoj svoj veliki kapacitet, energiju i mladost trošiti na nebitne stvari.

Tvoje prve tri točke iz evolucije pogađaju samu bit. I tu se odmah vidio tvoj nepatvoreni talenat. Četvrta točka ima potencijalno jaku marketinšku vrijednost, ali je ustvari posljedica prve tri. Kao što je ova tvoja točka (kojoj si posvetio cijeli dnevnik) isto tako jedna od manje bitnih stvari, koja će biti automatski produkt kad se provedu BITNIJE stvari.
Mislim da primjer sa trulim jabukama nisi skužio ili sam ja možda bio nedorečen.

Još od "evolucije" ti zaboravljam napomenuti (iako je i Gale sa svojim primjedbama na tom tragu) da trebaš (i to prije ovih bitnih točaka koje si tako dobro detektirao) izgraditi plodno tlo, na koje će se klice evolucije uopće moći primiti. Ne mislim pri tome da to moraš odraditi sam, nego bi svatko (pa i ti) trebalo biti svjestan da se upravo uzaludnim trošenjam energije mladih i talentiranih, trule jabuke sve teže skidaju sa stabla. Jer te trule jabuke ipak sazrijevaju stoljećima, pa ih nije baš tako lako skinuti kako se nekom čini. Pogotovo mladim naivcima pout tebe. Ali neću dalje o tome, mislim da nam je jedan AP sasvim dovoljan i dovoljno nužan :)

Jedna od krucijalnih stvari za razvoj plodnog tla je zaštita zviždača. Moji tzv. Zorro pravednici, o kojima sam počeo pisati ali mi je "šef" ubio volju, pa sam odustao. Ostao sam to dužan i Frederiku pa se možda i predomislim, kad se malo smirim, kako bi rekao moj dragi Abies :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci