Tagovi

Koliko javni sektor uništava resurse države?

Nestručnost i stupanj organizacijske konkurentnosti/inferiornosti
Nestručni elementi su upravljačka i organizacijska rješenja u praksi koja se protive svrsi pojedine organizacije, znanju o upravljanju i organizaciji, znanstvenim i stručnim načelima te načelima dobrog gospodarenja, demokratskim i humanim načelima te slobodi poslovanja. U praksi javnog sektora nestručnih elemenata ima mnoštvo te s obzirom da se primjenjuju na brojne građane i poduzetnike te organizacije te da je frekvencija njihova ponavljanja česta i velika uzrokuju ogromne štete svima i to od financijskih i ostalih resursa , do emocionalnih i zdravstvenih.

Analiza strategija, planova/programa te zakona i akata organizacija javnog sektora stručnjacima i znanstvenicima otkriva mnoge nestručne elemente iako je u njima vidljiva i namjera da se određene stvari nastoje prikriti, nedefinirati ili nejasno definirati.
Dokumenti su nepotpuni, riječi i izrazi nejasni, a rečenice i pasusi nejasni i udaljeni od konkretnog, od djelovanja i od koncepata razvijenog sustava.

Stupanje organizacijske konkurentnosti/inferiornosti ili laički « stupanj iskvarenosti organizacijskog sustava» je sintetski pokazatelj koji objedinjava upravljačke i organizacijske mjere (pokazatelje), a prikazujemo neke:
* stupanj nedovršenosti/gotovosti organizacijskih procesa/sustava – svrha organizacije nije dovoljno razjašnjenja pa procesi nisu prema svrsi organizacije uspostavljeni ili su djelomično uspostavljeni
* stupanj iskvarenosti/zdravlja procesa – procesi su izgrađeni protivno ili sukladno svrsi organizacije
* stupanj sukladnosti/otuđenosti organizacije od visoko konkurentnih tehnika, tehnologija i metoda
* stupanj upravljačke integriranosti/dezintegriranosti prikazuje četiri odnosa u organizaciji:
** okoline i strategije,
** strategije i organizacijskog sustava
** organizacijskog sustava i rada zaposlenika
** stupanj razvijenosti infomacijskog i komunikacijskog sustava koji prikazuje sukladnost mjera (ne sredstava) organizacije sa okolinom, strategijom i radom zaposlenika, trošak informacijskog sustava te obujam, frekvenciju i brzinu poduzimanja korekcija i novih akcija.

Stanje u procesima organizacije djeluje na njenu učinkovitost, kvalitetu i asortiman proizvoda/usluga, stvaranje dodane vrijednosti, dobit ili druge mjere uspješnosti te organizacije čini uspješnim ili neuspješnim.

Kada je stupanj organizacijske konkurentnosti velik sto i niže, recimo do 90, organizacija je visoko konkurentna i ostvaruje veliku dodanu vrijednost za svoje zainteresirane, a kada je stupanj organizacijske konkurentnosti nizak, recimo, manje od 60 organizacija je inferiorna i gubi resurse koji su joj dati na raspolaganje te propada do nestajanja.

NESTRUČNI ELEMENTI ORGANIZACIJA PREMA ANALIZI ZAKONA, AKTA i JAVNO OBJAVLJENIH DOKUMENATA

Jedna od sustavnih grešaka koja uzrokuje nastanak nepotrebnih troškova u iznosima stotina milijuna godišnje
Ne postoji odredba po kojoj marker/benchmark/standard za pojedine vrste plaća u javnom sektoru mora biti jednak ili nešto manji od markera/benchmarka/standarda za te vrste plaća u privatnom sektoru.
To nanosi dvostruke štete javnom sektoru jednom su plaće precijenjene, a drugi put podcijenjene. Ukupni troškovi svih plaća zaposlenika su mnogo veći nego što trebaju biti.
To je jedan od razloga zašto ima nedovoljno novaca za investicije u razvoj države i za procese središnje državne uprave koji su važni za ostvarivanje razvoja.

Četiri teškoće koja ukazuju na nepotrebne gubitke organizacija od najmanje 20 do 30 postotaka svake godine
I Strategije su izuzetno loše kvalitete. Metode upravljanja nisu propisane, a iskustvo upravljanja u organizacijama je loše.
II Ne postoji standardi kvalitete i učinkovitosti rada u organizacijama što uzrokuje prevelike troškove, nisku kvalitetu javne usluge te stalna i duga kašnjenja.
III Automatizacija procesa kasni i na niskom je stupnju kvalitete, a neki važni procesi uopće nisu automatizirani.
IV Organizacija središnje državne i lokalne uprave te javnih organizacija ima zaostale i međudržavno nekonkurentne koncepte.

Grupe nestručnih elemenata
* 1. Prevelik broj zaposlenika ili premali broja zaposlenika kako u kojem procesu i to posebno zahtjevnijim i za razvoj važnim. Ukupno prevladava prevelik broj zaposlenika..

* 2 Prevelik broj organizacijskih jedinica. One su «potrebne» neformalnim interesima iz najmanje tri razloga. Njihovim otvaranjem povećava se broj radnih mjesta rukovoditelja s višom plaćom koja su namijenjena za ljude povezane s neformalnim interesima. Rukovoditelj koji je nadređen rukovoditelju čije se radno mjesto «otvara» dobiva na «ugledu» i može s više resursa raspolagati. Novi podređeni rukovoditelj preuzima dio posla nadređenog, a time i odgovornosti.

* 3 Prevelik broj rukovoditelja Otvaranje organizacijskih jedinica i imenovanje rukovoditelja se koristi kao sredstvo za povećanje plaća privilegiranima. Mnogi rukovoditelji ne obavljaju poslove rukovoditelja uopće ili ih obavljaju u malom obujmu.

* 4 U pomoćnim procesima ima mnogo više zaposlenika nego što treba, primjerice računovodstvu i financijama.

* 5 Zaposlenici sa visokom i višom stručnom spremu rade poslove srednje stručne spreme. Samo tu se na plaćama u javnom sektoru nepotrebno gube desetine milijuna kuna godišnje.

* 6 Za procese koji su zahtjevni što se tiče znanja i uvježbanosti nedostaju brojni stručnjaci pa se procesi ne mogu razviti.
Rukovoditelji koji su zaposleni po kriterijima koji nisu stručni ne žele razgovarati sa stručnjacima o razvoju jer ne razumiju ono što oni predlažu. Bez znanja njima su sve opcije koje se logički argumentirane prihvatljive. Često prijedloge stručnjaka doživljavaju kao sredstvo uvlačenja u rizik za njihove pozicije ili ih zbog «paranoje vlasti» smatraju podmetanjima za rušenje s vlasti.

* 7 Procesi su pogrešno definirani na način da stvaraju nepotreban rad u organizaciji.
Primjerice u praksi, kandidat za umirovljenika mora 30 dana prije odlaska u mirovinu podnijeti zahtjev za umirovljenje. Prije toga mora sa zavodom proći kroz postupak sređivanja dokumentacije. Tek nakon dva mjeseca kandidat dobiva privremeno rješenje o mirovini, pa tek onda stalno.
Ispravno bi bilo da kandidat, ako je uredio dokumentaciju, telefonom (snima se) ili e porukom najavi datum odlaska u mirovinu, a da zavod najkasnije 15 dana petnaest dana prije odlaska građana u mirovinu dobije trajno rješenje o mirovini.
Sve organizacijske i upravljačke elemente treba promijeniti da se proces odvija s minimalnim utroškom resursa i sigurnosti građana. Praksi u praksi ima velike nepotrebne troškove i nepotrebno muči građane.
Proces upisa u zemljišne knjige ostavlja mogućnost kaznenog djela višestruke prodaje i to treba otkloniti. I tako još mnogo mnogo primjera..

Zaključak
Naveden je samo dio upravljačkih i organizacijskih teškoća javnog sektora.
Organizacije javnog sektora unatoč prevelikim ukupnim troškovima plaća imaju nisku kvalitetu javne usluge i učinkovitost.
Velik dio zaduživanja države svake godine se troši na nepotrebne organizacijske troškove javnog sektora, dakle baca u «smeće».
Nedostaju zadaće i metode za postizanje visoke razine međudržavne konkurentnosti.

Organizacije, zbog sveg navedenog, imaju malu sposobnost vlastitog razvoja te malu sposobnost razvoja građana i države.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci