Tagovi

Koliki je stupanj ispranosti mozga građana

I RAZUMIJEMO LI ŠTO NAM SE DEŠAVA?

Ispiranje mozga
Mozak se ispire direktnim nasilnim mijenjanjem osobnih uvjerenja, stavova i vrijednosti. Ispiranje mozga mogu činiti pojedinci i razne organizacije od uličnih bandi i kultova do režima. Taj nehumani postupak koristi tri grupe sredstva.

Smanjivanje fizičke kondicije osobe
Emotivna i misaona stabilnost osobe su povezane s fizičkom kondicijom osobe. Ispiranje mozga nastoji nizom sredstava oslabiti fizičku kondiciju, koriste se uskrata spavanja, umaranje,.......

Negativni utjecaj na osobu, oslabljivanje emotivne stabilnosti
Osobu se odvaja od grupe ili njenih veza (usamljuje), nekoliko ljudi ili grupa utječu na osobu drugačijim uvjerenjima, stavovima, vrijednostima, ponašanjima. Osobu se nastoji uniziti, prikazati nedostojnom, lošijom.

Zamjena osobnih karakteristika
Karakteristike osobe se nastoje zamijeniti drugima. Osoba doživljava osobnu dezintegraciju, gubi osjećaj vrijednosti, osjeća se zabrinuto ili se boji, postaje nesigurna u sebe, dotadašnje stavove, uvjerenja i vrijednosti napušta i zamjenjuje nametnutima.
Osoba doživljava šok, otuđenje od ljudi/sredine s kojima je bila povezana, obraćenje u kojem postepeno prihvaća drugačija uvjerenja, stavove i vrijednosti te počinje ponašati se i raditi, "živjeti" kao druga osoba.

Kako se zove postupak u kojem se mijenjanju uvjerenja, stavovi i vrijednosti osoba indirektno, nenasilno, ali i namjeravano?
Stupanj ispiranja mozga može se odrediti u odnosu na dvoje.
1 Koliko se je osoba koju se želi promijeniti promijenila u odnosu na to kakva je bile prije početka djelovanja na nju.
2 Koliko se je osoba promijenila u odnosu na to kakva bi ona trebala biti da djeluje onako kako je najbolje za nju? Dakle, koliko je osoba odstupila od za nju prihvatljivog ponašanja, stavova,....
Tekst se dalje bavi indirektnim nenasilnim, ali namjeravanim načinom mijenjanja osoba te pitanjem navedenim pod 2.

II DOKAZI IZ PRAKSE O STUPNJU ISPRANOSTI MOZGA

Razumijemo li riječ ustav i značenje tog pravnog sredstva za razvoj države?
Je li ustav ustav ili je samo tekst koji se naziva ustav? Kakva je obavezna potpuna i pravilna struktura ustava da bi se tekst mogao nazvati ustavom? Koji obavezni dijelovi ustava se ne nalaze u ustavu u praksi?
Koliko načela i karakteristika državnih djelatnosti treba biti u ustavu navedeno da bi se dovoljno mogli opisati zasebno primjerice, demokracija, kapitalizam i socijalna država. Koliko sadržaja i definicija pojmova u ustavu mora postojati da bi bio potpun ta da bi se prema njemu mogli raditi sukladni zakoni.

Jesu li zakoni ili akti javnih organizacija sukladni ustavu? Što kada je nešto što je trebalo biti određeno ustavom nije određeno, već je određeno zakonom?

Ustav primjerice ne objašnjava dovoljno privredne slobode građana, primjenu tržišta u javnom sektoru, pravo na poduzetništvo, pravo građana na izvrsnu kvalitetu javnih usluga, ograničenje uzimanja poreza i paraporeza te njihovo dovođenje u vezu s kvalitetom javne usluge. O najvažnijim državnim djelatnostima središnjoj državnoj i lokalnoj upravi, sveučilištima, zdravstvu i mirovinskom napisano je nedovoljno. Loše i nedovoljno je napisano o izbornom sustavu te utjecaju građana na loše i nesposobne vlasti.

Koliko je načela, pravila i koncepata zakona i akata organizacija javnog sektora protivno ustavu?

Po kojem ustavnom načelu ...
Po kojem ustavnom načelu su građani prisiljeni platiti 50 kuna administrativne takse za žalbe kako bi se ispravile greške primjerice Porezne uprave ili Katastra? U ustavu tog ili tih načela nema.
Načelo po kojem se naplaćuje ta taksa bi trebalo bitiBez obzira što žalitelj može biti u pravu, ili što je Institucija napravila grešku građane treba kazniti kada traže ostvarivanje svojih prava.

Bezrazložno kažnjavanje je nepravedno. Ustav obvezuje na poštivanje ljudskog dostojanstva. Oba načela su navedena u ustavu, a unatoč tome u praksi se građani kažnjavaju za greške državnih institucija?
Je li nasilno i nepravedno sredstvo ostatak iz bivšeg totalitarnog sustava, imamo li na vlasti režim koji radi protiv građana, imamo li građane koji ne razumiju što se događa, uspostavlja li se novi "državni" sustav" koji je loš?

Pasivnost građana prema sredstvu oholog i bezobzirnog režima koje je očigledno nemoralno, nepravedno, nasilno i ponižavajuće za građane indicira na visok stupanj ispranosti mozga ili savršenu glumu.

Po kojem ustavnom načelu država prisiljava građane da troše novac bez za državu i građane opravdanog razloga
Pravilo iz ........ Plaće se moraju isplaćivati na tekuće račune banaka.
* Zašto građanin mora imati tekući račun u banci i plaćati bankama namet-trošak računa?
* Koje to ustavno načelo obavezuje? Ili kojem je to ustavnom načelu ili načelima protivno?

Sve evidencije o plaćama državi su na raspolaganju u pravnim subjektima koji isplaćuju plaće. Informacije se mogu naći u računovodstvima, poreznoj upravi, Regosu, raznim institucijama. Stoga
kontrola nije razlog.
Koji je onda svrha pravila Plaće se moraju isplaćivati na tekuće račune banaka. Da banke zarađuju, da poduzeća imaju manje troškove u raspolaganju novcem,.da građani budu siromašniji, da ih se muči odlaziti dizati novac u banke,...

U demokraciji i kapitalizmu tekući račun bi postojao, a banke bi se kod izdavanja licence za obavljanje platnog prometa obavezala da neće naplaćivati postojanje jednog računa.

U razvijenoj državi banke bi koristile IT sustav države za obavljanje platnog prometa zbog monopola raspolaganja informacijama, monopola prava na platni promet građana i aktera u državi, a računi bi za građane bili besplatan.

Po kojem ustavnom načelu profesori - nastavnici državnih fakulteta imaju pravo da naplaćuju autorsko pravo za udžbenike studentima
Autorstvo pokazuje tko je autor nekog djela i ono uvijek pripada autoru.
Autorsko pravo je pravo autora da za djelo dobije određenu naknadu prvenstveno novčanu.

U privatnom sektoru autorsko pravo nad djelom nekog zaposlenika pripada organizaciji u kojoj zaposlenik radi, osim ako zbog specifičnih razloga nije drugačije ugovoreno.
U javnom sektoru, u državnim sveučilištima autorsko pravo za udžbenike pripada autoru udžbenika?
Po kojem to ustavnom načelu?

Pitanja
* Zašto zaposlenici državnih sveučilišta ne bi kao uvjet da postanu nastavnici trebali napisati udžbenik ili dopuniti i popraviti postojeći? Zašto to ne bi bio dio njihova redovnog rada za koji su plaćeni?
* Zašto državno sveučilište ne bi isplatilo autora jednokratno kao stimulaciju, dobilo autorsko prava koja ne bi naplaćivalo studentima pa bi udžbenik bio znatno jeftiniji?
* Zašto država dopušta da se na raznim državnim sveučilištima koriste više udžbenika raznih kvaliteta a ne samo jednog i to najboljeg udžbenika, što je skupo i za dio studenta li državu loše?
*...

Broj primjera iz prakse s karakteristikama nemoralnog, nepravednog i štetnog djelovanja po građane i državu je velik toliko velik da država postala autodestruktivna.

Stupanj ispranog mozga građana je ...
Loše, nepotpuno, s pogrešnom strukturom edukativnog sadržaja i lošim edukativnim transferom obrazovanje, loši i nekulturni mediji, izostanak moralnih, znanstvenih i stručnih autoriteta, zaostala i nova nemoralna i divljačka pravila iz starog i novog "državnog sustava", indoktrinacija zabavnim emisijama i promocijom bitno usmjeravaju građane u njihovom načinu mišljenja i djelovanja.
Tisuće elemenata svakodnevno djeluju direktno i indirektno, ponavljaju se i građanima nameću za njihov interes pogrešna i štetna pravila.

Svijest građana se je znatno promijenila čak do te razine da više ne razumiju što je za njih najbolje i koliko su pravila koja su im nametnuta za njih štetna.

Komentari

Koliki je stupanj ispranosti

Koliki je stupanj ispranosti mozga građana

Oko 20%. To su oni što još uvijek glasuju za "lijeve".

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

xx

Ispod nule.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci