Tagovi

Klju?evi

Uhvatio se za kvaku, pritisnuo, i.... ništa. Vrata se ne otvaraju. Ko je zaklju?ao vrata? I kad? Klju?evi, koje je uvek držao u džepu, više ne pašu.

Nau?ili su ga da radi, proizvodi, glasa, veruje u bolje sutra, u red i poredak. Trošio je funkcionalno, po potrebi i prema mogu?nostima. Racionalno. Imao je u džepu sindikalnu i partijsku knjižicu, bio je socijalno angažovan, družio se, voleo je svoje prijatelje, rado je sretao stare školske drugove. Živeo je od malih prijatnosti svakodnevice i velikih projekata koje je ugra?ivao u svoju budu?nost i budu?nost svog potomstva. Homo faber – proizvo?a? robe i usluga, udarnik napredka i boljeg sutra.

Danas tim klju?evima ne može da otklju?a vrata.

Njegova ušte?evina je otišla do?avola, zajedno sa berzom, sa argentinskim obveznicama i investicionim fondovima. Osiromašio je preko no?i. U preduze?u mu govore da je globalna konkurencija jaka i da preduze?e ne?e dugo držati vodu. Radno mesto je nesigurno. Ve? mu je supruga ostala bez posla. Vadi iz džepa sindikalnu i partijsku knjižicu i posmatra ih o?ima ?oveka koji ih po prvi put vidi.
„Kako lokalni sindikati i partije mogu odgovoriti na globalnu nekurentnost njegovog preduze?a?“ – pita se.
Budu?nost preduze?a u kojem radi je u rukama neuhvatljivog i neukrotivog globalnog tržišta robe i usluga. Šta on tu radi sa partijskom i sindikalnom knjižicom u ruci?

Prise?a se da komšija Pera ve? godinama ne glasa, nego gleda svoja posla. Otvorio je privatnu firmu i lepo mu ide. Uistinu, u poslednje vreme ga slabo i vi?a. Pera se nekako otu?io, promenio, živi novim životom: renovirao je ku?u, ugradio domotiku, kupio nov Audi, obla?i odela velikih modnih ku?a, izvodi porodicu na ve?ere i vikende, putuje po svetu, ima nove prijatelje, ... Pera zara?uje i troši. Živi i uživa. Sad i ovde. Hic et nunc.

„Pobogu, pa i ja sam inženjer!“ – zaklju?uje. „Domotika ?e biti moje rešenje globalnom izazovu –tehni?ka rešenja po želji uvažene i platežne doma?e klijentele. Proizvodnju livenog gvož?a ostavi?u globalnim gubitniciama!“
Domotika, tek za primer, je lepota postmodernog poimanja životnog stila: 3-4 godine i PAF! Zastarela! Daj novu tehnologiju! Ne?e komšija Pera štedeti na udobnosti i li?nom prestižu. Odstojanje izme?u tek lansiranog proizvoda i otpada je svaki dan sve kra?e.

Aha! Kona?no je klju? ušao u bravu i klik - vrata su se otvorila. Homo consumens - homo ludens.
U predsoblju, pred ogledalom, ve? vidi na sebi novo odelo, na ruci poslednji model Rolex-a, iz o?iju iskri želja za transformacijom, koja naslu?uje zadovoljstva estetike življenja. Danas.

Franscuska Revolucija! PIF! U postmodernom svetu nema revolucionara, nema ideala. No future! Postmoderni univerzum je nastanjen samo potroša?ima i onim koji tu potrošnju sebi ne mogu priuštiti: Uklju?enim i Isklju?enim. Isklju?eni su u slumovima ili u zatvorima. Jednostavno, zar ne?

Komentari

Draga moja Mirjanice nisi u

Draga moja Mirjanice nisi u pravu kad kažeš da nema revolucionara.
Ima ih širom svita i to vrlo puno ali ih ovi bogataši sotoniziraju nazivajući
ih teroristima, gusarima i ko zna koim imenima.
Jedni od tih su i Somaliski gusari koji uživaju veliki ugled među svojim
svitom, koji bi uz obale Somalije umra od gladi da njih nima. Da su postali
ozbiljan faktor najbolji je dokaz da amerikanci grade ogromne i skupe katamarane da ih potaracaju.

Tko je glasao

E, bogami, nije tako

E, bogami, nije tako jednostavno. Još je jednostavnije. Svi vaši primjeri, i uključenih i isključenih, su se naivno povezali sa svojim etiketama, spavajući odradili tuđi život i tuđe životne scenarije, koji ih nikada nisu bili dostojni i tu nema sreće. Obrnuto, što god postigli u životu i što god su uvjereniji u ispravnost svojih sitnih ili nepostojećih snova, i jedni i drugi, nikada nisu iskusili što je slobodan i odgovoran život.

Na sreću, na svijetu nikada nije bilo više sanjara, više revolucionarnih karaktera i više ideala. Nisu svi podlegli kolektivnom ludilu. Prepoznati ćete ih po tome što ne optužuju druge za svoje slabosti i bez kalkulacija se suprostavljaju deklariranim luđacima.

Tko je glasao

Povezniče, ja znam da si

Povezniče, ja znam da si čovek izvanredne intelektualne hrabrosti, te sam se dugo kolebala da li da odgovorim na tvoj komentar.
i jedni i drugi (isključeni i uključeni), nikada nisu iskusili što je slobodan i odgovoran život.
Na sreću, na svijetu nikada nije bilo više sanjara, više revolucionarnih karaktera i više ideala.

U svojim studentskim danima Marks je primetio da se noćni leptiri okupljaju oko svetlosti, tim više što je mrak dublji. On je ovu metaforu ugradio u svoju ideologiju.
Moderni sociolozi bi danas govorili samo o ROJENJU.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

vrlo vješto i poetski

vrlo vješto i poetski napisano. malo i tužno.
moj se susjed pero zove franjo, sve ostalo je isto.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci