Tagovi

Klasna borba

Vrijeme je da osvijestimo da mnogi sukobi i previranja kod nas velikim dijelom jesu klasna borba i nastojanja politi?ke i gospodarske elite da potpuno ovledaju zemljom i njenim resursima (uklju?uju?i tu i ljude koji su najve?e bogatstvo neke zemlje).

Nije li sama tranzicija dokaz toga. Državna i javna imovina prelaze u ruke uskog kruga ljudi, dok istovremeno odluke o upravljanju zemljom kao i prije u Jugoslaviji donose politi?ke elite bez da se previše obaziru na želje naroda i bez velikog prava javnosti na kontrolu onoga što se radi i utjecanja na donošenje odluka.
Zato našim vlastima i ne paše baš ta ideja o referendumu, da se narod petlja u ono što misle da je samo njihovo podru?je rada i ovlasti.
Tranzicija je mogla biti i tranzicija da sve ve?i dio odluka o vo?enju zemlje donosii narod i da više sudjeluje u oblikovanju gospodarskog života zemlje, ali to nije postalo slu?aj.

Bez svijesti o klasnoj borbi sve tu može izgledati kao jedan veliki nered i nesnalaženje, što to u svojoj biti nije.
Korupcija i privatizacija jesu na?in da postoje elite pove?aju svoju mo? nad narodom. Kad moraš imati dobru vezu da bi dobio posao ili neku dozvolu ili ostvario svoja prava, tada ta "veza" ima ve?u mo? nad tobom i tvojim životom nego da posao dobiješ redovnim putem, na transparentan na?n nekom normalnom procedurom. Privatizacija omogu?ava uskom krugu ljudi da kontroliraju ekonomski život zemlje i narod.

Na javno zdravstvo i mirovinski sustav može utjecati narod/bira?i glasovanjem na izborima i prosvjedima, mogu tražiti uvid u poslovanje i transparentnost. Privatizacijom narod gubi tu mo?.
Oni tu nisu više nikakav faktor, ve? tek kota?i? u tržišnom mehanizmu. Zdravlje nije javno dobro, ve? dobar biznis, a transparentnost i pristup javnosti su ograni?eni pravima vlasnika i njihovom voljom.
Zato se i uništavaju neprivatizirane firme, javna infrastruktura i drugi javni sustavi. Kad se dovedu pred slom tada ih je lakše privatizirati, prodati za male pare.

Sve ovo dovodi do sve ve?eg raslojavanja društva. srednji sloj nestaje, mali dio prelazi u viši ili višu srednju klasu, dok velika ve?ina postaje sve siromašnija i obespravljenija.
U tom svjetlu treba gledati i na komercijalizaciju visokog školstva. Fakulteti osim što stvaraju razne stru?njake školuju i budu?u politi?ki i gospodarsku elitu koja ?e kroz neko vrijeme preuzeti na sebe upravljanje zemljom. Ograni?avanjem pristupa školovanju elite kontroliraju tko ?e u budu?nosti upravljati zemljom (a to su uglavnom njihova djeca i istomišljenici).
Za o?ekivati je da ?e se u tehni?kim, deficitarnim zanimanjima gdje se traže usko specijalizirani stru?njaci i dozvoliti putem stipendiranja i jeftinijih troškova školovanja pristup siromašnijima. No ekonomija, pravo i možda neke druge društvene znanosti odakle i dolazi najve?i dio budu?ih upravlja?a zemljom ?e biti vjerojatno visokim školarinama ogra?en prostor za odabrane.

Školarine i drugi troškovi studiranja za imu?nije predstavljaju prihvatljiv trošak, dobru investiciju, dok siromašnijima predstavlja prepreku i za školovanje, a samim tim i znatno ograni?ava mogu?nosti pristupa upravlja?kim tijelima u zemlji i daljnjem poslovnom i društvenom uspjehu u životu.
Ovo je lak na?in da s faksa i tržišta rada bogati izbace one koji bi mogli biti konkurencija njihovoj djeci.

Iako postoje mnogi problemi u zemlji to ne zna?i da elite i narod dijele istu borbu, iste interese i da moramo tražiti izlaz iz krize na isti na?in. Naše borbe nisu iste jer niti naši interesi nisu isti kao oni elita.

Kada imamo pozive od strane vlasti na to da moramo biti složni i jedinstveni i spremni na bolne rezove, to u biti zna?i poziv na poslušnost i pokornost vladaju?im elitama i njihovim interesima.
Na?in kako riješiti probleme upravljanja zemljom, upravljanja mirovinskim i zdravstvenim sustavom i drugim stvarima mora biti takav da prije svega gledamo svoje interese, da se poštuju interesi naroda, što šireg dijela pu?anstva, i da rješenja poja?avaju mo? i mogu?nosti naroda u donošenju, provo?enju i kontroliranju donesenih odluka.

Bez toga mi ?emo i dalje lutati od jednog gospodara do drugog gospodara, stalno pljucaju?i po sebi bez svijesti o vlastitim mogu?nostima i snazi, ispunjavaju?i tu?e potrebe, želje i snove.

Ovdje sam to malo pokušao opisati na primjerima poljoprivrede, urbanizma, prava žena i manjina, privatizacije.

Magarac jedan!

Komentari

jugoslavenska je škola bila škola rada i poštenja?

iskreno magarac
većina nevolja koje danas ima naše društvo baš i jesu posljedica primjene
načela klasne borbe, diktature proletarijata
s raznim daljnjim poboljšanjima od 1945-1948-1950-1965-1971-1981-1990-2010
ako je itko izškolovao novu elitu iz reda socijalno ugroženih klasa
onda je to bila jugoslavija
i sada nam državu vode
kadrovi koje smo tako stvorili
jugoslavenskim školovanjem
i zato smo tu gdje jesmo

daj malo stare austrougarske škole
u nekoj suvremenoj varijanti pa da se konačno pokrenemo
poštujmo rad i sposobnost
plaćajmo porez

luka

Tko je glasao

Domicilno zlo i naopako

sada nam državu vode kadrovi koje smo tako stvorili jugoslavenskim školovanjem i zato smo tu gdje jesmo

Nije baš tako - od mnogih mogućih, evo tri primjera:

- dr. Hebrang je u Jugoslaviji bio liječnik, ----------- političar (član Sabora, ministar, podpredsjednik vlade) je postao izborom hrvatskog naroda,
- g. Šuker je u toj propaloj Jugoslaviji navodno studirao ekonomiju preko deset godina --------- ministar je postao izborom stranke koju je izabrao hrvatski narod,
- pokojni dr. Franjo Tuđman u svom životopisu ima dva upisana retka: prvi je osnovna škola a drugi doktorat --------- o pokojnicima sve najbolje.

Oni su kao kadrovi (koji vode državu) stvoreni u Hrvatskoj a ne u Jugoslaviji.

Tko je glasao

Luka, zar opet bacanje krivnje na komuniste...

Luka moj, austrougarska škola nam na ovoj svjetskoj vjetrometini u 21. stoljeću ne bi pomogla...

Ona je, uostalom, bila klasno raslojeno društvo, statično, dakle bez mogućnosti vertikalne prohodnosti, pri čemu je klasna stratifikacija bila bogom dana (zabetonirana). O socijalnim razlikama da i ne govorim. Zbog sustavnog ispiranja mozgova, preko crkve, stvoreni su uvjeti prihvaćanja takve distribucije društvenog bogatstva. Marksistička analiza nije dospjela do stanovništva, doduše K & K monarhija nije bila ozbiljno niti zahvaćena industrijskom revolucijom...

Da se osvrnem na školovanje novih elita u socijalizmu (i danas).

Kada se danas pogleda sustav školovanja različitih struka (elita), koji ujedno služi kao kanal socijalne promocije pojedinaca iz nižih društvenih klasa, onda vidimo da se on potpuno urušio. Dotle da se pokreću policijske akcije i privođenja profesora na sveučilištu... Zbog gubljenja društvene solidarnosti (besplatnog školovanja) uskoro će se reprodukcija elita vršiti unutar njih samih (na pr. pravnici).

Radi ilustracije kako je to bilo nekada navest ću osobni primjer iz razdoblja socijalizma. Jedan kolega (inženjer fizike) iz moje tadašnje firme mi je tijekom priče o svom školovanju spontano rekao da je pitanje prolaska na ispitu na fakultetu bilo pitanje provjere njegovih sposobnosti kao čovjeka, i nekakvo muljanje, prepisivanje, podmićivanje mu nije padalo na pamet... jer je bilo izvan njegove etike.

Takve elite ne vode sadašnju državu.

Zašto smo tu gdje jesmo treba pitati rodjake, luka...

Tko je glasao

Hapači naprijed, šonjovi rikverc!

Rik, znaš kaj je u toj priči interesantno. Ti uvjetno nazvani sa "nižim IQ-om" su u manjini apsolutno gledajući brojke, a ipak su dominantni većini. Ti to kaj govori, ha!?

Tko je glasao

Da, problem je u dominaciji...

Ne treba rušiti temelje kršćanstva, tekovine Francuske revolucije, ideje socijalizma, vrijednosti ekoloških pokreta...jednom riječju cijelu ljudsku civilizaciju i vraćati ljudsku zajednicu direktno u - vode (neo)darwinizma...

Zašto dozvolimo da nam ta „manjina“ to radi?

Tko je glasao

kašlj, kašlj

kašlj, kašlj

Tko je glasao

klasna borba

Dobra tema. Daje naslutiti da je kapitalizam uređenje kojeg se treba riješiti, barem u ovakvom obliku u kakvom ga sada imamo.

U svakom slučaju klasna će borba tek nastati. Mislim da velika većina ljudi uopće ne kuži spiku. I zato insistiram na informiranju i otvorenosti. Treba im pomoći da artikuliraju to što osjećaju i žive, da shvate uzroke i predvide posljedice, i to pretvore u ispravnu borbu za svoja prava.

Tko je glasao

Svakako je potrebno

u legalni politički diskurs vratiti jezik jasno artikuliranoga sukoba i jednostavno odbaciti artificijelne, patetične pozive na "nacionalno jedinstvo", koji idu u korist onih koji drže moć (vladajućeg staleža, klase, svjetskog kapitalizma ili u konačnici kapitala kao nadosobne sile, već kako gledamo). Pritom nije dovoljno ostati na posve emotivnom izrazu frustracije povikom "Bando lopovska!", kako je to pokušano u jednoj zanimljivoj, kratkoživućoj inicijativi prije dvije godine. Bijes se mora racionalno artikulirati. A onda se opet neminovno nameće marksistički diskurs. Ne bismo smjeli kod njega ostati, ali neminovna je etapa i sastavnica buduće nove političke paradigme.

Tko je glasao

Povratak Marxu

Vraćamo se paradigmi hapanja i njegovoj posljedici. Ta spoznaja košta i bit će veoma bolna...

Tko je glasao

Kod nas nema klasa, mi smo svi Hrvati...

Bravo Oštrić, "oteo" si mi komentar.
Da, kod nas je riječ klasa (društvena) ispala iz našeg riječnika posljednjih dvadeset godina. Umjesto nje je Franjo na mala vrata uveo termin "stališi", a kao jedna velika socijalna pegla, koja zamagljuje i negira socijalnu raslojenost stanovnika neke zemlje, pojavljuje se 'nacija'. Ona negira antagonizme unutar jedne društvene zajednice i zatupljuje oštricu otpora raslojavnju. Sada kada je ono poprimilo zabrinjavajuće razmjere i kada su se pojavile skupine u Hrvatskoj koje pripadaju tom gornjem sloju, polako trljamo oči jer ne vjerujemo onom što vidimo. To je izvan iskustva većine naših stanovnika.

Slažem se da bi u igru trebalo uvesti Marxov analitički alat, ali sam svjestan da u društvu nema snaga voljnih i sposobnih za neku ozbiljniju artikulaciju.
Sindikate odmah treba otpisati iz više razloga...
Inteligencija, osobito ona humanistička spada, da se izrazim starim terminom u - nepoštenu inteligenciju.
Mediji (novinari) su ideološki obojeni i po svojoj definiciji služe interesima kapitala .
Neke organizirane snage lijevog idejnog predznaka nema ni od korova...

Ostaje nam samo - pollitika...:)

Tko je glasao

Preelaboriran naslov.

Preelaboriran naslov. Odjećam da se sve može sažeti u onaj trenutak straha i nelagode u večeri jednog malog primorskog mjesta devedesete, kad su starosjedioci u bojažljivo zatvarali kapke na prozorima, slušajući dotadašnje svima poznate mjesne ridikule koji su na obližnji kafić izvjesili hrvatsku zastavu pjevajući i vičući "sad smo mi na vlasti, jebat ćemo vam majku....". Sa odmakom od dvadeset godina, zaključujem da ridikuli nisu nimalo evoluirali, osim što im se je standard znatno popravio.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci