Tagovi

Kaptol kao neustavni 4.stup vlasti


U vremenu kada država i financijski kolabira i kada sve stavke budžeta iliti prora?una doživljavaju u najmanju ruku prigušenje daljnjeg bujanja jedna stavka neshvatljivo generira paradoks – 250 mil Kn redovitih dotacija katoli?kom kleru u Hrvatskoj na razini svake prora?unske godine sa razine države plus dotacije iz lokalnih prora?una a kaj ukupno iznosi cca 500 mil Kn. Dakle 6 milijardi Kn keša za proteklih 12 godina važenja konkordata (ugovora).
Iako se u tre?em rebalansu Katoli?ka crkva odrekla 50 milijuna kuna, iz prora?una ?e dobiti 14 posto više, a ostale vjerske zajednice 10 posto manje. Dakle, u okolnostima kada se režu pla?e i mirovine, kada se uvode novi porezi jedna kasta povlaštenih – bogomdanih gra?ana ne živi hrvatsku stvarnost, dapa?e bahato inzistira na neprimjerenom socijalnom statusu. Hrvatska je s Vatikanom potpisala slijede?a 4 ugovora;
1.Ugovor o pravnim pitanjima od 18. 12. 1996;
2. Ugovor o suradnji na podru?ju odgoja i kulture od 18. 12. 1996;
3. Ugovor o dušobrižništvu katoli?kih vjernika pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske od 18. 12. 1998.;
4. Ugovor o gospodarskim pitanjima od 9. 10. 1998.
Iz navedenih ugovora proizlaze za Republiku Hrvatsku vrlo velike redovne godišnje financijske obveze od kojih se tek jedna izravno prikazuje u prora?unu dok ostale ostaju sakrivene na raznim pozicijama prora?una.
Sva 4 ugovora su bila predmetom zahtjeva za ocjenom ustavnosti na Ustavnom sudu temeljem o?ite kolizije istih ugovora sa odredbom o sekularnoj državi odre?enoj ?l.41.st.1. Ustava 2001.g. a kada se US donošenjem rješenja po spisu U-I / 825 / 2001 proglasio nenadležnim pozivaju?i se pritom na ?l.128.Ustava a kaj po skromnom mišljenu Golgote i ustavnopravnih stru?njaka predstavlja krajnju pravnu nedosljednost i na?elni bezobrazluk istog, a istovremenu školski primjer grube povrede tog istog ?lanka. Po istom Ustavni sud smije ocjenjivati ustavnost zakona, ali ?lanak 128. Ustava koji mu daje tu ovlast kao ne govori ništa o ocjeni sukladnosti me?unarodnih ugovora s Ustavom.Naravno da ta ovlast proizlazi iz na?ela vladavine prava što gospoda ustavni suci nisu u?ili pa ne znaju. Mutato nomine de te fabula naratur! (Ha, ha...!). Dakle, spomenutim konkordatom iz 1998.g. Katoli?ka crkva je u nekim segmentima postavljena iznad zakona ?ak i iznad Ustava: ne pla?aju porez na milodare i milostinju, crkvu se mora obavijestiti kada se neki od sve?enika uhiti, name?e se obveza lokalnoj samoupravi da u urbanisti?kim planovima predvi?a mjesta za crkve, zapovijeda se gradovima da izdvajaju novac kad im to predloži biskup! Tako?er, ispostavilo se da je Vlada u crkvenu blagajnu upla?ivala desetke milijuna kuna na tajnim sjednicama Vlade. Sve te puste milijarde kler je lakomo progutao bez bilo kakve bilance koja bi pokazala koliko je to Hrvatski narod dužan Vatikanu ( i temeljem ?ega!???) i koliko još dugo mora pla?ati fantomsku alimentaciju. Bilo bi interesantno vidjeti u kojoj mjeri je vladaju?a zlo?ina?ka organizacija ponaosob omastila bradu tim milijardama koje ne podliježu vo?enju knjige primitaka i izdataka. Ali, ajmo još malo o konkretnim benefitima konkordata; tako smatram posebno je zanimljivim ?lanak šesti 1. Ugovora: “Da bi Katoli?ka Crkva mogla na doli?an na?in nastaviti svoje djelovanje na promicanju op?ega dobra, RH ?e joj mjese?no davati iz prora?una iznos koji odgovara dvjema prosje?nim bruto pla?ama pomnoženim s brojem župa u RH” – stoji u ugovoru koji je potpisan 9. listopada 1998. godine, a potvrdio ga je Sabor. Uz te izdatke navodi se i sljede?a zapovjed: “na preporuku dijecezanskog biskupa državne vlasti svake ?e godine razmatrati, odobriti i financijski pomagati posebne programe i projekte pravnih osoba Katoli?ke crkve”. Tako?er, planovi razvoja gradova i mjesta, na prijedlog dijecezanskog biskupa, “predvidjet ?e prikladne lokacije za izgradnju novih crkava i crkvenih zgrada potrebnih za bogoslužje i pastoralni rad”. Štoviše, ugovor obvezuje i da lokalna samouprava nov?ano pomaže crkvi: “Budu?i da pastoralna središta osiguravaju javnu službu korisnu društvenoj sredini, mjerodavna tijela pridonosit ?e izgradnji i obnovi crkvenih zgrada prema svojim mogu?nostima”. No, ugovor je u ?lanku 15. predvidio i obvezu da se taj dokument modificira, ako se promijeni stanje u državi: “Ako bilo koja od visokih ugovornih Strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj Ugovor, tako da ga treba mijenjati, zapo?et ?e pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima”. Nove okolnosti su nastupile – šuti “Šuker”, šuti Vatikanski Kaptol. Logi?no je upitati zbog ?ega je potrebno trošiti toliko na neutaživu lakomost klera. Mada se sve privilegije koje ima taj kler opravdavaju humanitarnim aspektima crkvenog rada, to je samo izlika, jer Crkva troši tek 19 posto svojih prihoda na humanitarnu djelatnost. Svi znamo za ‘perverzne’ troškove vojnog ordinarijata, za skupocjene vozne parkove sve?enstva, za njihove jacuzije i stil života koji ne odaje duhovnost nego ekstremno izraženu ljubav prema materiji posebno u Zagrebu.
Ova objava ima pretenziju pokazati svu apsurdnost situacije kada država zadužuje budu?e generacije sa ogromnim kreditima da bi istima namirila i fiktivne obveze prema najbogatijoj državi svijeta. Apsurdnost je tim ve?a kaj ta pretendira na moralni autoritet svijeta propovijedaju?i duhovnu ?isto?u i materijalno siromaštvo - ali inzistira na “prisilnoj reparaciji”! Apsurdnost je posebno ve?a kad se shvati da tre?a država ima ve?u vlast u Hrvatskoj od njezinih gra?ana ?ija vladavina (naroda) bi morala biti neprikosnovena i suverena, a koji tu tu?insku vlast moraju šutke pla?ati.
Sve mi se ?ini se kako Vatikan ima opravdan razlog što ne može ustuknuti od posvemašnje mužnje rvata - keš im treba kako bi platili i odštete za seksualna zlostavljanja svojih dostojanstvenika. Sveukupno je Vatikan platio dosada preko 2 milijarde USD za odštete pedofilskog i homosexualnog naslova. No, to je ve? druga pri?a...
Republika Hrvatska i Sveta Stolica su ustanovile ?etvrti stup vlasti na teritoriju Republike Hrvatske. To je Katoli?ka crkva kao „korisnik prava i obveza“ koja su ustanovljena me?unarodnim ugovorom izme?u RH i Svete Stolice i iznad su Ustava RH. Procjep izme?u Ustava i me?unarodnog prava je temelj Ugovora – Crkva kao „skup pozvanih“ sa sjedištem u Rimu (ne u Zagrebu) koristi prora?unska sredstva, a ne Sveta Stolica kao ugovorna strana. Za ta prora?unska sredstva Crkva treba (a ne Sveta Stolica) položiti ra?un poreznim obveznicima o namjenskom trošenju.
Ako se troši za nauk po dogmama – to je zloupotreba vjerskih sloboda svih gra?ana. Mojim penezima nasilno oduzetim me se putem medija i na ostale na?ine prisilno u?i nešto što uop?e ne mora biti istinito?
Tko preuzima odgovornost za ovu ?injenicu?

Ugovor br.1 - ovdje
Ugovor br.4 - ovdje

Komentari

Kada Kaptol u Indexu vidi

Kada Kaptol u Indexu vidi buđenje komunizma onda to izgleda - ovako!

Tko je glasao

Samo me zanima dali

drug Miklenić čita "politika.com" ili je Pristup kojim se služi jednak pojedinim politikakomovcima slučajan...

Provinciopolis

Tko je glasao

Provincopolis a, pojedinim

Provincopolis a,

pojedinim politikakomovcima slučajan

Daj mi molim te objasni kaj znači, politikakomovcima.

Tko je glasao

Može li Crkva biti lijevo!

Dobra je ova stvar sa satelitom da se povremeno možemo identificirati sa ljudima u domovini. Nadam se da ćete se složiti da je današnja emisija Nu2 znakovita glede potrebe otvaranja potrebe da se razgovara i o tabu temama kao što je to prisutnost korupcije unutar crkvenog klera. Stoga otvorena kritika današnjeg mladog gosta o tome da nije dobro da se put novca kojeg uplaćuju porezni obveznici iz proračuna prema blagajni Kaptola ne može pratiti odn kontrolirati možebitno otvara put za preispitivanje očito neustavnih međudržavnih ugovora između RH i Sv.Stolice.
Ili je zalogaj ipak pretvrd za političke poslušnike?

Tko je glasao

Ne priznajte nelegalne ugovore sa Sv.Stolicom

Ugovori su nelegalni i nelegitimni jer ih je ratificirao sastav Sabora koji je izabran protivno Ustava RH tj protivno čl.1 st.3. i ne predstavljaju suverena već političke i druge interesne skupine koje su si prisvojile poziciju naroda kao suverena.

Tko je glasao

Golgota, Ugovori su nelegalni

Golgota,

Ugovori su nelegalni i nelegitimni jer ih je ratificirao sastav Sabora koji je izabran protivno Ustava RH tj protivno čl.1 i ne predstavljaju suverena već političke i druge interesne skupine st.3.

Daj mi to molim te objasni, zbog čega je sabor nelegalan i ne legitiman, i koje su to interesne skupine.

Clanak 1.
Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici
slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim
odlucivanjem.

Bil bi ti i zahvalan kad bi napisal, kakva bi to trebala biti vlada, koga bi se sastojala i ko bi te ljude biral.

Tko je glasao

Ponavljanje kao učiteljica života

Skvikač, ja kužim da čovjek u tvojim godinama teško pamti a još brže zaboravlja stoga di dajem link glede nelegalnih institucija države danas. Dakle pročitaj - OVO!

Tko je glasao

Golgota, Kolac ti je zbog

Golgota,

Kolac ti je zbog ovog, a plus toga mi nisi odgovoril na pitanje. Čovijek koji puno piše i puno govori, zamagljuje stvar.

Skvikač, ja kužim da čovjek u tvojim godinama teško pamti a još brže zaboravlja

Gleč, onal jednostavno po pučki.

Ne izlaženje na izborno mjesto ili ulica, ne mijenja ništa na situaciji koju imamo.

Preuzimanje vlasti se odvija sa jednim programom koji je i zadnjem mulcu razuman, a da ne govorim o istini. Za sad vidim večinom muljatore na djelu, a kad neko krene sa otvorenim kartama, ga napadaju ljevi i desni.

Vladajuče nebu za sljadečih 5 godina niko smjenil, a pogotovo ne SDP bezveznjakovići.

Namamo mi ozbiljnih i poštenih političara, a nisu se ni mogli nigdje školovat.

Za sad vidim veliku šansu u Kosorici i Josipoviću, makar nisu po mojoj volji.

No krenulo je bez svađe među njima i to je več političko čudo u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Poštovanje zakona Zakon o

Poštovanje zakona
Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna te Zakon o državnoj reviziji već sada obvezuju sve kojima se dodjeljuje novac iz proračuna da podnosi izvješća o trošenju tog novca. Međutim, s Kaptola takva izvješća ne stižu.
- Od Katoličke crkve dosad nismo dobili niti jedno izvješće o načinu trošenja proračunskog novca - rekla nam je glasnogovornica u Uredu Državne revizije, Biserka Čoh-Mikulec. Iako su u HBK više puta istaknuli da 4. ugovor između Svete Stolice i Hrvatske ne obavezuje Crkvu na podnošenje izvješća o načinu trošenja proračunskog novca, u 7. članku stoji da će “HBK osnovati središnju ustanovu za uzdržavanje klera. Isto će učiniti i (nad)biskupije za svoje područje. Te ustanove dužne su poštivati zakone RH o financijskom poslovanju”.

http://www.jutarnji.hr/vlada--crkva-mora-dati-izvjestaj-na-sto-trosi-nov...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Naravno da je Kaptol 4.stup vlasti

Zakaj bi kler poštivao zakone RH-e kada te iste zakone ne poštuje RH odnosno poštuje ih od slućaja do slućaja. A po međunarodnom pravu međunarodni ugovori jesu iznad domicilnog zakonodavstva ali ne i iznad Ustava. 1.problem i je u tome kaj su se neki zaigrali kod sklapanja ugovora sa Sv Stolicom i nisu uvažavali Ustav RH. 2. problem je u tome kaj se US proglasio nenadležnim za ocjenu ustavnosti takvih ugovora a što predstavlja krajnji bezobrazluk US-a. Možda da pitamo "Vatikan" za to!?
3. problem je u tome kaj nema nikoga u ovoj zajednici koja hoće biti država tko može ovakve odredbe (ugovor o pravnim pitanjima) pospremiti na hlađenje - napr:

1. U slučaju sudske istrage o kleriku zbog možebitnih krivičnih djela predviđenih krivičnim zakonikom, sudske vlasti će o tome prethodno obavijestiti nadležne crkvene vlasti.
3. Nadležna tijela Republike Hrvatske neće uzeti u obzir molbe za lokacije crkvenih objekata bez prethodnoga pismenog pristanka dijecezanskoga biskupa.

Tko je glasao

trebalo bi pitati jesu li

trebalo bi pitati jesu li poduzeli ijednu mjeru koja im stoji na raspolaganju i pozvati nekoga na odgovornost zbog toga.
kad obrtnik ne preda jedan obrazac na vrijeme, dobiva kaznu. kad crkva ne predaje svoja izvješća uopće, dobiva iščuđavanje. how convenient.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

KC iznad zakona

a kako će poduzeti ijednu mjeru kada je po svemu sudeći konkordat između RH i Vatikana iznad hrvatskih zakona...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Uzmite cijeli Zadar

Nikad kraja potražnji od zajednice, bezobrazluk i države koja to nije i onih kaj propovijedaju evanđelje! Kojim trudom i mukama je crkva došla u posjed tolikih nekretnina u srednjem vijeku - na krvi i znoju tlačenih običnih kmetova. I sad to treba vratiti vama da bi istim mešetarili, fuj...
http://www.slobodnadalmacija.hr/Zadar/tabid/73/articleType/ArticleView/a...

Tko je glasao

pravda, poštenje

"Odvjetnik Miše Papić, koji inače zastupa Zadarsku nadbiskupiju..."

Lučić o Bagatovim terenenima: Papići uzeli 1,2 milijuna eura provizije
"Poslovi ugovaranja provizije za prodaju nekretnine u visini od 10 posto išli su posredstvom ove agecije da bi se izbjeglo plaćanje poreza, odnosno kako je rekao Lučić – odvjetnički ured Papić bi imao obvezu plaćanja poreza od 40 posto, a novoosnovana agencija Centar koja je u vlasništvu Marka Papića nije bila u sustavu PDV-a."

http://www.slobodnadalmacija.hr/Dalmacija/Zadar/tabid/73/articleType/Art...

Nema straha za našu nadbiskupiju s takvim odvjetnicima, uzeti će sve što zamisle!

Tko je glasao

Natuknica sitnim slovima

...eto, i Bagat šaptom pade!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

morala u RH

ako baš ne ide drugačije, onda ćemo po zakonu!

(a nije ni drugdje puno bolje koliko sam doznala, samo malo pametnije i finije)

Tko je glasao

Bog kao marketinški brand iliti marka

Kolko je ova tema aktualna u današnjem poimanju svijeta dokazuje i ovaj članak!

Tko je glasao

Katolicka crkva kao najveca financijska sila 20.stoljeca

pa kako se ovdje mantra samo o lovi, evo preciznijih informacija o penezima "svete majke crkve", a cija je CuH samo jedna od manjih filijala.
obratiti paznju na poglavlja 25, 26 i 27. (ostatak je za one koje vise zanima krscanstvo)

http://www.scribd.com/doc/26845492/Vatikanske-Milijarde-12

Tko je glasao

Hrvatska je pravi eden

Nisi shvatila jer nisi ni pročitala odgovor na svoj komentar na narednoj stranici. Lova je samo moto da bi se sagledala stvarna uloga klera u laičkoj državi po mjeri Ive i Jace (na slici). Crkvu doista nitko nema pravo tjerati natrag u sakristiju - kako je svojedobno pomalo nervozno izjavio šef Hrvatske biskupske konferencije Marin Srakić, braneći pravo svećenika da s oltara iznose stavove koji iskaču iz strogo katehetskih okvira. No to nije ni sporno, jer Katolička crkva, kao i bilo koja druga organizacija u demokratskom društvu, ima puno pravo na iznošenje svog mišljenja.
Škakljivo je nešto drugo. Pitanje granice između davanja mišljenja i njegovog nametanja. Mjesta na kojem dobrohotno savjetovanje pastve prelazi u uzdizanje svećenićkog stava na pijedestal jedine moralne vrijednosti. Granice između prava na slobodno izražavanje i otvorenog političkog agitiranja u predizbornim kampanjama. I na koncu, granice između legitimnog davanja komentara na pojave u društvu do konkretnog lobiranja za uobličavanje crkvenjačkih stavova u zakonska ili druga regulativna rješenja. Sjetimo se samo Zakona o zabrani rada nedjeljom ili uvođenja »čednih zona« u pojedina primorska mjesta, donijetih direktno nakon crkvenih pritisaka.
Svećenik i intelektualac don Ivan Grubišić mišljenja je kako današnja Hrvatska nije niti građanska niti civilna država.
- Ovako privilegirani status Crkva je imala samo u feudalnom društvu. Mi kao da doista i jesmo feudalno društvo - kod nas jedan feudalac kad odlazi bez problema određuje drugog feudalca koji će ga naslijediti - daje jasnu aluziju don Grubišić i napominje kako je odvojenost Crkve i Države samo fraza iza koje zapravo ne stoji ništa.
Najbolji dokaz toga, po njegovom mišljenju, leži u činjenici da je postotak smanjenja proračunskih izdataka za Katoličku crkvu direktno dogovaran s crkvenim dužnosnicima.

Tko je glasao

Katolička Crkva je socijalno

Katolička Crkva je socijalno aktivna širom svijeta. To treba financirati, a da se to ne radi, bi puno djece umrlo od gladi.

Jedna od naj poznatijih osoba je sigurno bila majka Tereza.

Tko je glasao

To su pojedinci. Imaš kod na

To su pojedinci. Imaš kod na Grubišića, onda onaj Jelač, ako se dobro sjećam...kao i u stranaka u 'rvata: tko kaže da u kradezeu nema dobrih ljudi?

A ima i ona o iznimci koja testira pravilo.

Ako si kršćanin, onda bi morao vidjeti da ova crkva veze nema ni s bogom ni s isusom. oni koji su je u sklopu iste imali, tako su djelovali.

Meni to više liči na KC.d.d. :))))

Tko je glasao

d.d. podliježe zakonima

Meni to više liči na KC.d.d. :))))
Ma da je d.d. - super, bar bi unutra mogla porezna ko u fimi-mediju. Ovako jok...

Tko je glasao

ma znam, ali ta se crkva

ma znam, ali ta se crkva toliko udaljila od svoje biti, da joj zaista nedostaje ono d.d. ;-))

no stvar je također u tome da se nitko ne pita o postojanju crkve uopće? baš da nam treba...
ali to je već druga tema.

Tko je glasao

Središte vrtnje na broju tri (3)

Ta druga tema ti je ovdje, obrati pažnju na sadržaj "Jezuiti"!

Tko je glasao

nećeš vjerovati , ali

nećeš vjerovati , ali skupljam materijale za idući dnevnik i tko misli da je ovo teorija zavjere, vara se. ne znam da li oni koji su kod nas upleteni u tu priču znaju o čemu se radi ili jednostavno samo slijede trag svoje pohlepe, ali točno je da je crkva i u nas u pozadini velikih kriminalnih radnji.

(vezano uz ovaj komentar, s obzirom da sam iracionalna i baba s tržnice, imam dobar alibi ;-))

Tko je glasao

Ugradi retrovizor

Pripazi na "guzu" da ti netko ne priđe odotraga a da uopće ne skužiš! :)

Tko je glasao

pojedinci

u svakom kukolju ima i zita!

koliko je KC.d.d. bogata i koliko katolika ima na svijetu koji daju svojoj crkvi...kad bi se upotrijebilo posteno, ne bi ni bilo gladne djece na svijetu.

Tko je glasao

Kler kao pastir crkve

NRP, ovo nije objava o Crkvi već o kleru i njegovoj ulozi u društvu koje stenje, ok?

Tko je glasao

Golgota, nejasno?

ne znam zasto ti mislis, da ja mislim, da je ovo objava o Crkvi (to valjda tebi znace katolicki vjernici laici?). kad je kristalno jasno na koga se odnosi tvoj dnevnik.
isto tako kao i moj.
vidi, kad ja govorim i pisem kriticki i strogo o Crkvi onda se to odnosi na rimo-katolicku instituciju- kler- hijerarhiju, a ne na vjernistvo.
a kad govorim o kat.vjernicima onda to i naglasim.
(u komentaru sam spomenula "katolike u svijetu" zbog kolicine sredstava koja se slijevaju u Vatikansku kasu), OK?

usput, mislim da se imena instutucija, ustanova pisu pocetnim velikim slovom.

Tko je glasao

Crkva nije samo kler već zajednica vjere

usput, mislim da se imena instutucija, ustanova pisu pocetnim velikim slovom. Jeste kad ciljaš na konkretnu instituciju međutim kada govoriš o svima (crkvama) onda ćeš dozvoliti da je to opća imenica i da se piše malim slovom.

Tko je glasao

da,

kada govoris opcenito o svim crkvama onda je opca imenica i pise se malim slovom, iako to onda moze biti i crkvena gradjevina-crkva.
ne sjecam se bas svih gramatickih pravila koja se odnose na imenice....dozvolit ces i da grijesim posto sam ih ucila prije nekih 50 godina....pa, zaboravi se.

vidim da dajes link na Jezuite (ja ih nikako ne mogu po naski zvati "Isusovci" jer nemaju nikakve veze s Isusom) pa evo i tebi jedan. knjigu sam procitala, dobra je, informativna

http://arcticbeacon.com/books/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits(1975).pdf

Tko je glasao

Piši samo novu rečenicu nakon

Piši samo novu rečenicu nakon točke velikim početnim slovom ostalo cipaj malim. Imena svita piši obavezno malim slovom. Neš
falit. J..eš pravopis , ionako ga stalno minjaju.

Tko je glasao

hvala na savjetu.... a ja

hvala na savjetu....
a ja stosta naucila na ovom sajtu... nove recenice nakon tocke pisu se malim slovom..razna imena takodjer... tu su jezici i dijalekti.. specijalni izrazi...itd.
pravopis /gramatika /sve je "ala' pollitika.com"
simpaticno...
a sto drugo nego prihvatit da ne budes zigosan ko jezicni policajac.

"na svijetu samo stalna mijena jest" (tko li to samo rece nikako da se sjetim?)

Tko je glasao

Misionari

Barataš brojkama kako želiš. Kada treba dati Crkvi onda ima malo katolika pa joj ne treba davatai, a kada se oćekuje pomoć od strane Crkve, onda, dajte.
Zašto bi to bila samo obveza Crkve i vjernika!? koliko ima agnostika, humanista (koji tvrdi da su čovjekoljubniji od vjernika), pa ne znam niti jedan primjer misionara koji je ostavio ovozemaljski komfor i otišao raditi sa siromašnima.
Lijep pozdrav, Pointer ukazujem na činjenice, ne mitove

->Pointer

Tko je glasao

Evo ti nešto o

Evo ti nešto o pojedincima.

http://www.missio-aachen.de/links-services/Links_mission_weltkirche/kirc...

Vidiš, ja ti baš i nisam nekakav vjernik (nemoj nikom reči), prije bi rekel da sam agnostik ko i naš prezidente.

No ak nisi znala, ima dve vrste agnostika, jedan je jakog oblika, a drugi je blag.

Ja ti pripadam onoj blagoj struji, no alergičan sam na sve one seronje, koji seru po tuđim osječajima i umišljaju si da samo oni imaju te iste.

Tko je glasao

crkveni ugovori

ako postoji problem s tim ugovorima onda su to klauzule koje defacto onemogućavaju promjenu ugovora bez konsenzusa obje strane što je veliki problem i tu bi se trebalo malo pitati kako i tko je taj ugovor potpisao u zašto

mimo toga, nije RKC jedina crkva s kojom je sličan sporazum potpisan tako da je u biti nekorektno izdvajati samo njih pa čak i kada je taj iznos uvjerljivo najveći

nadalje, crkva (priznali to ili ne) obavlja različite društveno korisne funkcije i u biti je svejedno da li je taj novac došao do njih kroz ugovor poput ovoga ili kroz drugačije pojedinačne dogovore a kako bi bio utrošen ili za temeljno funkcioniranje crkve (za koju ja smatram da ipak radi i dijelom društveno koristan posao), za karitativnu djelatnost (gdje je caritas i dalje uvjerljivo najveća humanitarna organizacija u .hr) ili pak za održavanje i obnovu zgrada gdje je opet velika većina tih objekata nekakvo kulturno dobro koje je pod zaštitom države

ja bih radije da se taj porez plaća dobrovoljno, radije bih da vjeronauka uopće nema u školama (bio je i marskizam pa eto što mu se desilo), no crkva ima svoju ulogu u društvu i ta uloga nije samo povijesna nego je ima i danas

Tko je glasao

crkveni ugovori

problem s ugovorima je taj što ih plaćamo svi mi uključujuči i ateiste

porez kojim bi svaki građanin financirao svoju konfesionalnu zajednicu bio bi najpravedniji,mada bi bilo strašno zanimljivo vidjeti koliko bi se velikih Hrvata u tom slučaju deklariralo katolicima

djelomično se slažem sa obavljanjem društveno korisne funkcije (humanitarni rad) ali u svojoj biti svaka crkva pa tako i RKC je sustav društvene kontrole apologetski nastrojen prema svakom tko je na vlasti i od koga može imati financijskog ili inog interesa

Tko je glasao

crkveni ugovori

dobar dan mrak,
moram ti se obratiti, jer ovakav komentar ne bih ocekivala ni od dede Marijanceka.
a gdje ti to zivis?
ovo pitam zbog onog sto si napisao:
- tko je i kako te Ugovore potpisao? - zna se.
- zasto? e i o tom se nesto zna...ali nedovoljno. ali to je veoma vazno i o tome bi trebalo raspravljati.

KC jeste jedina s kojom su TAKOVI ugovori sklopljeni (nije samo jedan), jer se racunaju u medjunarodne ugovore koji su iznad zakona i Ustava. a s drugim vjerskim zajednicama su naknadno, s nekoliko godina zakasnjenja, potpisani sporazumi o financijskoj pomoci drzave, a koji nisu ni slicni konkordatu sa "sv. stolicom".

- uopce nije svejedno odakle Crkvi novac dolazi i koliko....naprotiv, to je izuzetno vazno, jer to odredjuje njezin karakter, profil i cjelokupno ponasanje u drustvu.
manje-vise svaka shusha zna onu staru -da novac kvari ljude. pa ni crkvenjaci kao ljudi nisu imuni na to! prema tomu "sto bogatija crkva - to pokvarenija crkva".

- vec sam umorna od postavljanja tog pitanja bez odgovora - "koje su to drustveno korisne funkcije koje CuH obavlja?" jer, ja ih nikako ne vidim, a nitko mi ih dosad jos nije otkrio.

- Karitas? pa sve sto dolazi u karitas i obuhvaca karitativno djelovanje crkve, darovano je i dato a Crkva to samo rasporedjuje.
itd.
de se ti malo bolje informiraj o tim stvarima

Tko je glasao

ili pak za održavanje i

ili pak za održavanje i obnovu zgrada gdje je opet velika većina tih objekata nekakvo kulturno dobro koje je pod zaštitom države

mrak, obnovu objekata spomenicke bastine u vlasnistvu crkve financira ministarstvo kulture, lokalna zajednica, te vjernici koji za te svrhe (namjenski) doniraju novcana sredstva, a ne crkva iz svojih sredstava!
a pogotovo ne iz tih proracunskih!

Tko je glasao

Crkva je sustav iznad sustava

Edi3, nevjerojatno je saznanje da osoba koja bi po defaultu trebala biti natprosječno informirana - dakle naš Mrak nezna da Crkva ne potpada pod poreznu jurisdikciju hrvatskih poreznih zakona. Kak će to onda znati kumica s placa!?

Članak 51. Ustava
Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.
Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.
Naravno da je Ugovor sa Sv.Stolicom o gospdarskim pitanjima neustavan. Ali u Hrvatskoj nema institucije koja bi to utvrdila jer se je Ustavni sud proglasio nenadležnim - fuj!

Tko je glasao

ponavljam još jednom

da ovo što tvrdiš jednostavno nije točno, a apsolutno svatko tko se imalo bavio mojom biografijom vrlo dobro zna i zašto to znam i zašto to znam iz prve ruke

besmisleno je uopće prepirati se,
ja lijepo molim da mi pokažeš bilo koji zakon ili međudržavni ugovor koji kaže kako crkva nije obveznik bilo kojeg poreza (osim poreza na nekretnine, to sam gore napisao)

ja tvrdim da toga nema te da je na svaki isplaćeni dohodak crkva dužna platiti sva davanja, da se na crkvu primjenjuju sva pravila o neprofitnim udrugama, da crkva u određenim situacijama mora čak izdati i R1 račun i prijaviti PDV i da je dužna voditi knjigovodstvo i računovodstvo kao i bilo tko drugi

ti mi pokušaj dokazati suprotno i ja te odmah uvjeravam da je to uzaludni trud

Tko je glasao

R1

Pa daj jedan primjer za koji crkva mora izdati R1 račun, baš me zanima.

Mislim da ovdje svi promatraju crkvu kao primatelja sredstava tipa milodari i državni proračuni (za što ne izdaju nikakve račune, pa ni famozni R1), a ostalo nam je zamagljeno, pa nas molim te informiraj. Kakva se to usluga od crkve može dobiti, a za koju ova izdaje R1? Radi li se možda o nekim poslovima s nekretninama?

Inače, potrudila sam se oko tvoje biografije, koja mi do sada nije bila poznata - doista zanimljivo i impresivno, a s obzirom da je tako i onako javno dostupna, nadam se da ne zamjeraš što objavljujem link:
http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/skica-za-portret-drzavnog-neprijatelj...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

posinek...

sad mi je stosta puno jasnije!

Tko je glasao

svako iznajmljivanje

svako iznajmljivanje poslovnog prostora od crkve mora biti popraćeno odgovarajućim ugovorom i fakturama, a ako je prihod te crkvene ustanove veći od spomenutih 85.000kn onda mora biti i R1

ja sam do negdje 2000te unajmljivao poslovne prostore od crkve i od prvoga do posljednjeg dana sam za svaki mjesec dobio račun, kao uostalom i svi drugi

ta priča da crkva ne izdaje račun je čisti mit i jednostavno nije točna

točno je da se za plaćanje mise, vjenčanja ne izdaje račun no on zakonom nije niti predviđen (premda darovi su zakonom priznati porezni odbitak i na vaše inzistiranje oni bi teoretski morali izdati potvrdu)

Tko je glasao

Računi

A kako bi ti kao pravna osoba mogao unajmljivati poslovni prostor, bez izdanog računa? Pa nismo banana država:) Račun je trebao tebi, a ne crkvi. Da ti ga ona nije mogla izdati, ti od njih ne bi mogao iznajmiti.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

A kako bi ti kao pravna osoba

A kako bi ti kao pravna osoba mogao unajmljivati poslovni prostor, bez izdanog računa? Pa nismo banana država:) Račun je trebao tebi, a ne crkvi. Da ti ga ona nije mogla izdati, ti od njih ne bi mogao iznajmiti.

pa naravno, što je i finalni dokaz da crkva izdaje račune

p.s. sukladno zakonom o obveznim odnosima račun nije jedini dokument na temelju kojeg se pravda trošak

Tko je glasao

Dokaz ?!?

Oprosti, ali kakav je to dokaz i dokaz čega? Da se Crva, osim brige o duhovnom zdravlju puka, bavi i posve svjetovnim komercijalnim stvarima, kao što je npr. iznajmljivanje svojih silnih nekretnina, u ime čega mora izdati račun, pa i R1?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Iznajmljivanje

Bigulica,

Da se Crva, osim brige o duhovnom zdravlju puka, bavi i posve svjetovnim komercijalnim stvarima, kao što je npr. iznajmljivanje svojih silnih nekretnina, u ime čega mora izdati račun, pa i R1?!

Koje silne nekretnine Crkva u Hrvatskoj iznajmljuje. Daj ih nabroji par u Zagrebu.

Tko je glasao

Informbiro za Skvikija

Skviki, evo ti par linkova, pa proučavaj:
http://www.jutarnji.hr/mesic--maknite-krizeve-iz-vojarni--policije--opci...
http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/unatoc_recesiji_katolicka_crkva_ne_sp...
http://www.jutarnji.hr/biskupija-duzna-2-5--a-gradi-vikarijat-za-cak-35-...
http://www.jutarnji.hr/kaptol-u-strahu-da-ce-presusiti-drzavni-novac/234...

Ako se nakon svega odlučiš pridružiti fb grupi koja traži prestanak državnog financiranja crkve, evo ti link:
http://www.facebook.com/group.php?gid=68813454993&v=wall#!/group.php?gid=68813454993&v=info

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci